Page 1

Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF østjylland

Østjylland

læs fra din lokalafdeling

Kvalitetsbagere på Løgstørvej Tarmrensning er håndarbejde Indkaldelse til generalforsamling

Foto H e n ri k B j e rg

– Arbejdsmiljøet er meget vigtigt i det daglige arbejde, siger arbejdsmiljørepræsentant Jytte Willumsen.

Kommer langt med dialog

Hos Kelsen i Nr. Snede har man taget den nyeste teknologi i brug i kampen for et bedre arbejdsmiljø. Men den personlige kontakt er stadig den vigtigste, mener arbejdsmiljørepræsentant Jytte Willumsen. ver nat går arbejdsmiljørepræsentant Jytte Willumsen, 45, en runde på sin arbejdsplads, småkagefabrikken Kelsen i Nr. Snede, for at hilse på sine kolleger og for at være sikker på, at alt er i orden. – Den personlige kontakt med mine kolleger betyder rigtig meget. På den måde sikrer jeg mig også, at alle har det godt. Og ikke mindst at sikkerhedsreglerne overholdes, siger Jytte Willumsen.

H

På Kelsen har man taget ny teknologi – APV – i brug bl.a. for at sikre et godt arbejdsmiljø. APV står for arbejdspladsvurdering, hvor hver enkelt afdeling bliver gennemgået systematisk. – Men APV er også et redskab for alle ansatte, så de kan informere om, hvis der er problemer eksempelvis med arbejdsmiljøet et eller andet sted på fabrikken. Hver ansat kan koble sig på APV på sin computer hjemme og logge sig på med et koLæs videre næste side


På besøg Fortsat fra forsiden

deord. Her kan de så skrive en besked eller komme med en kommentar. – På den måde er en henvendelse inde i systemet, og det kan betyde rigtig meget i vores arbejde som arbejdsmiljørepræsentanter. Men, siger Jytte Willumsen, APV er stadig så nyt, at der ikke er mange, der bruger det. Det bruger jeg så enhver lejlighed til at opfordre kollegerne til at gøre. På Kelsen har man tre arbejdsmiljørepræsentanter, en for hvert skift: dag, aften og fast nat. Jytte Willumsen arbejder fast nat. – Selv om vi har taget ny teknologi i brug, så er den personlige kontakt så absolut den vigtigste. Jeg tager dette tillidshverv meget seriøst og jeg vil ikke acceptere, hvis reglerne bliver brudt. Det er jo ikke kun den enkelte ansatte, det kan gå ud over, hvis reglerne ikke overholdes. Kollegerne kan også komme i fare. Jytte Willumsen siger, at ingen sag er for lille. – Derfor bruger jeg også gerne tid på at snakke, råde og vejlede mine kolleger. For, siger Jytte Willumsen, man kommer meget langt med dialog.

Læs mere på hjemmesiden www.ostjylland.nnf.dk A rtikle rn e på lo k a l s i d e rn e e r s kre v e t a f Cl aus G j e ds i g

2

s u b s ta n s 1 / 2 0 1 4

Kvalitetsbagerne Ungt team bag Løgstørvejens Bageri i Randers vil konkurrere på kvalitet frem for pris. – Og vi er kompromisløse, siger de. Bagersvendene Pernille Jespersen og Bjarne Vilsgaard var kun 21 år, da de besluttede sig for at blive selvstændige. Drømmen om at få foden under eget dejbord har Bjarne Vilsgaard altid haft, mens den stille og roligt blev modnet hos Pernille Jespersen. Så da de i efteråret 2010 fik mulighed for at købe Løgstørvejens Bageri i Randers, der havde været lukket i nogle måneder, slog kæresteparret til.

Krisetid

– Vi startede op i en krisetid, hvor mange håndværksbagere desværre har måttet lukke. Og vi var enige om, at vi fra starten ville satse på kvalitet og ikke konkurrere på pris. Det koncept har vi holdt, og det har været en succes, siger Pernille og Bjarne, der i dag har to svende: Rickie Langkjær Nielsen, som de selv har udlært, og Heidi Lorentzen, samt to lærlinge: Helle Timmermann og Daniel Thorsen. Hertil kommer de ansatte i butikken og chaufførerne. – Vi er altså et meget ungt team, men det føler vi er en fordel. Alle sprudler af energi og er kompromisløse, når det drejer sig om kvalitet. Lærlingene bliver kastet ud i alle former for arbejde fra starten. Det mener vi er den bedste måde at lære faget på.

Delt opgaverne

Pernille og Bjarne har delt opgaverne i bageriet mellem sig. Hun tager sig af konditorkagerne, og han har ansvaret for brødene. – Pernille er en sand mester, når det drejer sig om kager, siger Bjarne, der dog er den i bageriet, der har de synlige beviser på, at han hører til i den absolutte elite af bagere i Danmark: Bjarne har nemlig høstet mange præmier i konkurrencer i både Danmark og udlandet. Læs mere på hjemmesiden www.ostjylland.nnf.dk

Lærlingene Daniel Thorsen og Helle Timmermann siger, at de lærer rigtig meget. – Og der er plads til at fejle. Det er et ungt team, der kører Løgstørvejens Bageri. Fra venstre Bjarne Vilsgaard, Rickie Langkjær Nielsen, Helle Timmermann, Daniel Thorsen og Pernille Jespersen.


Leder Foto : H e n r i k B j e r g .

Fagligt Netværk i Østjylland

Bjarne Vilsgaard har et konkurrencegen og har høstet flere medaljer. Pokalen er fra Coupe d’Europe, hvor det danske landshold fik bronze.

Hos os i Østjylland er vores absolut stærkeste netværk det, vi kalder Netværket er Fagligt Netværk, som er rigtig gavnligt et netværk med samtfor alle. lige valgte tillidsrepræK je ld N ie l se n sentanter (TR) i afdelingen. Vi har endda sat dette netværk direkte i vores lokale love. Hensigten med netværket er ud over løbende information at bringe vores TR sammen – ca. 33-34 stk. – for diskussion og erfaringsudveksling. Og dette er faktisk den måde, vi i vores to ”gamle” afdelinger har gjort det på med små nuancer i en årrække. Ud over TR deltager både næstformand Flemming Hansen og undertegnede. Netværket er rigtig gavnligt for alle. Uanset hvor ”stor” man er som TR – altså hvor mange kolleger der er på arbejdspladsen – foregår vores møder særdeles ligeværdigt. Vi holder fire af den slags møder om året. Men det der med netværk til at udveksle erfaringer og tanker bør også foregå på et andet niveau, nemlig på den enkelte arbejdsplads, hvor hver TR har behov for at have nogle at ”tænke sammen med”. Hvis TR har et godt netværk på arbejdspladsen, bliver det faglige arbejde, der udføres på den enkelte virksomhed, også mere synligt. Det der med synliggørelse af tillidsrepræsentantens gode arbejde skal vi blive meget bedre til.

Kjeld Nielsen Afdelingsformand Fødevareforbundet NNF Østjylland

s u b s ta n s 1 / 2 0 1 4

3


På besøg

Foto : H e n ri k B j e rg .

Anna-Karina Laursen er glad for, at hun fik en læreplads som tarmrenser. – Det er utroligt spændende, siger hun til talsmand Henrik Rafn.

Det er professionelt håndværk at rense tarme. Og det kræver koncentration. Fra venstre Camilla Kirkegaard Nielsen, Preben Niels og Kenneth Madsen. Forrest fra højre Milihate Sadrin, Jan Faxe, Joanna Bernat og Søren Konrad Jørgensen.

Tarmrensning er hundrede procent håndarbejde På DAT-Schaub i Horsens arbejder omkring 150 ansatte med at rengøre og gøre grisetarme og -maver klar til videre brug. Og man har ikke problemer med at finde unge, der vil have uddannelsen som tarmrenser. 19-årige Anna-Karina Laursen fra Horsens har egentlig altid vidst, hvad hun ville med sit liv, selv om ungpigedrømme kan være flyvske. – Selvfølgelig har jeg da tænkt på mange forskellige uddannelser, men er altid vendt tilbage til mit store ønske om at arbejde på Danish Crown i Horsens. Arbejdet på et slagteri har altid fascineret mig, fortæller Anna-Karina Laursen, der gennem forskellige kanaler fik kendskab

4

s u b s ta n s 1 / 2 0 1 4

til uddannelsen som tarmrenser på DAT-Schaub, der fysisk er placeret på svine­slagteriet i Horsens, men er et selvstændigt selskab.

Ny mesterlære

– Uddannelsen, der kører som ny mesterlære, lød utrolig spændende, og jeg var da også heldig at komme i lære i efteråret. Det har jeg ikke fortrudt. Det er en uddannelse, som lige passer til mig, fortæller Anna-Karina

Laursen, der ikke har problemer med at fortælle andre unge om sit arbejde. – Ordet tarmrenser klinger måske ikke så godt, men når jeg først har forklaret, hvad uddannelsen og arbejdet går ud på, skaber det respekt, siger hun. DAT-Schaub tager omkring 30 lærlinge ind om året fordelt på to hold. De unge er i lære på Danish Crowns slagterier rundtom i landet og på Tican i Thisted. Den teoretiske del af


Generalforsamlinger

uddannelsen tages på fagskolen i Roskilde, mens den praktiske del foregår på DAT-Schaub i Horsens for alle lærlinge.

Schaub i Horsens er undertarmmester Jens Houe og mestersvend Henrik Rafn, der også er talsmand for afdelingen.

Unge med problemer

Føle og dufte

– Vi har ikke problemer med at finde unge, der gerne vil i lære. Det sker ofte efter mund til øremetoden. Nogen kender nogen, som arbejder hos DAT-Schaub, og får derigennem interessen. Men ellers er vores lærlinge et spejl af dagens unge. Vi får også unge ind, som har problemer og måske er lidt utilpassede. Men når de først er her og har fået interesse for faget, så er det vores opgave at hjælpe dem, alt det vi kan, siger tarmmester Rene Erichsen. Hver enkelt lærling har tilknyttet en kontaktperson, som skal sikre, at den unge får den rigtige oplæring. To af dem på DAT-

– Vi kommer meget tæt på hver enkelt lærling, og er der et problem, så tager vi fat om det med det samme, siger Henrik Rafn, der blev uddannet tarmrenser for 30 år siden. – Selv om teknologien hele tiden vinder terræn, så forbliver det hundrede procent håndarbejde. Man skal kunne føle i hænderne, om tarmene er, som de skal være. Man skal kunne dufte og se det. Men det lærer man ikke fra den ene dag til den næste. Det kan tage år, siger Henrik Rafn. Læs mere på hjemmesiden www.ostjylland.nnf.dk

Ordinær Generalforsamling

d e n 5. a p r i l 2014

Lørdag den 5. april kl. 10.00. Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning – v. formanden 3. Regnskabet. 2013-regnskaberne fra de to ”gamle” afdelinger er til orientering 4. Indkomne forslag 5. Afslutning. Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For at forslaget kan behandles, skal forslagsstilleren være fremmødt på generalforsamlingen, medmindre dokumentation for forfald foreligger. Efter beslutning på den stiftende generalforsamling er der ingen personvalg på vores 2014-generalforsamling. Der vil være kaffe og rundstykke fra kl. 9.30. Efter generalforsamlingens afslutning vil der være en sandwich og en øl/vand.

Lærlingene er inde i alle funktioner fra begyndelsen. Her har Katarzyna Hansen Nilsson ansvaret for, at tarmene skylles fri for salt. Hun vejledes af mester Jens Houe.

Arrangementer for seniorer og veteraner findes på hjemmesiden www.ostjylland.nnf.dk

Såfremt man ønsker at få en bid brød efter generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig – senest fredag den 28. marts til undertegnede på ken@nnf.dk eller 3818 7148 eller til Flemming Hansen på fh@nnf.dk eller på 3818 7042. Med venlig hilsen Kjeld Nielsen, formand

s u b s ta n s 1 / 2 0 1 4

5

Substans østjylland 01 2014  
Substans østjylland 01 2014