Page 1

FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2012

Når arbejdspladsen brænder … side 18-21

Voksne mænd har også lov at græde

Graviditet endte i mareridt

SIDE 16-17

SIDE 4-6


oles // Hård vej mod genopretning! FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2012

Når arbejdspladsen brænder … side 18-21

Voksne mænd har også lov at græde

Graviditet endte i mareridt

SIDE 16-17

SIDE 4-6

Lørdag den 10. december raserede en voldsom brand en del af Tulip Food Company i Tarp, hvor man bl.a. producerer supper.­ Foto: Christer Holte p01_Forside.indd 1

15/02/12 17.11

Medlem af

Indleveret til Postvæsenet den 23.2.2012 Redaktør Pia Rosager (DJ), pr@nnf.dk Kommunikationschef Poul Damgård (DJ), pda@nnf.dk Web-redaktør Emilia Maria van Gilse (DJ), emg@nnf.dk Sekretær/annoncer ­Lill Larsen, lil@nnf.dk Ansvars­havende Ole Wehlast E-mail redaktionen@nnf.dk Hjemmeside www.nnf.dk Grafisk design Datagraf Tryk Stibo Graphic A/S Oplag 26.900 ISSN 1902-4290 Telefon 38 18 72 72 Fax/redaktion 38 18 72 30 Fax/forbund 38 18 72 00 Fax/a-kasse 38 18 72 20 Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Denne tryksag er fremstillet hos Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001 og EMAS. Papiret er fremstillet på papirfabrikker, der er ­miljøcertificeret efter såvel ISO 14001 som EMAS.

2

substans // 01 // 2012

Mens disse linjer skrives, er blot en enkelt større overenskomst blandt de mange, der skal fornyes på det danske arbejdsmarked, blevet forhandlet på plads. Det er til gengæld industrioverenskomsten mellem CO-industri og DI, som har tradition for at lægge hovedsporet for de øvrige aftaler på det private arbejdsmarked. Som ventet er det ikke netop store stigninger på lønsatserne, der præger industriforliget, som dog rummer andre positive forbedringer. Ikke enorme ændringer, men et forhandlingsresultat, som matcher den krise, samfundet befinder sig i. Og for alle et ansvarligt resultat, som bevidner den danske models duelighed. Vi kan trods krisen glæde os over, at vi er langt fra græske tilstande! Men i direkte fortsættelse af forhandlingerne på arbejdsmarkedet kommer så nogle ikke mindre væsentlige forhandlinger, nemlig trepartsforhandlingerne, hvor arbejdsmarkedets hovedorganisationer fra både lønmodtager- og arbejdsgiversiden mødes med regeringen. Jeg havde gerne set, at trepartsforhandlingerne var kommet inden overenskomstforhandlingerne, sådan som også vores hovedorganisation, LO, havde ønsket det. Nu bliver det så den anden vej rundt. Udgangspunktet er heller ikke det samme, som da der først blev I det hele taget handler talt om kommende trepartsforde kommende trepartshandlinger. Dengang handlede det for Socialdemokraterne og SF først forhandlinger om at få og fremmest om sammen med aralle gode kræfter til at bejdsmarkedets parter at skaffe 15 milliarder kroner til gengæld for at arbejde for en genopundgå en slagtning af efterlønnen. retning af Danmark. Selv om S og SF siden er kommet i regering, så blev borgerlige blå bloks forslag om at smadre efterlønnen som bekendt ikke taget af bordet. Det forhindrede de radikales engagement i rød bloks regering. Alligevel er der emner nok at mødes om. Omfanget af samfundets økonomiske krise er ikke netop blevet undervurderet af den afgåede VK-regering, som har efterladt et større underskud på de offentlige budgetter, end den selv havde forudset. Så udgangspunktet for trepartsforhandlinger er ikke mindre alvorligt end dengang. Og prognoserne om, at der lidt længere fremme er udsigt til mangel på arbejdskraft, i øvrigt ikke til at komme uden om. Selv om det i en periode med så stor arbejdsløshed kan forekomme som en fjern problemstilling. Det er heller ikke relevant i forbindelse med de nuværende overenskomstfornyelser. Og Fødevareforbundet NNF kan i øvrigt under ingen omstændigheder acceptere en generel forlængelse af arbejdstiden på vores områder. Vi har allerede betalt i form af efterlønnens kommende udradering, som rammer vores medlemmer hårdt. Den tidligere regering forringede ikke bare efterlønnen, men skar hårdt ned på dagpengereglerne for ledige, ligesom mulighederne for at uddanne sig til nyt job blev forringet. Det er noget af det, der skal rettes op på. Der skal også ske forbedringer i indsatsen for arbejdsmiljøet, og ikke at forglemme er kampen mod social dumping et uundgåeligt emne, som med sin grænseoverskridende karakter får ekstra politisk aktivitet i et halvår, hvor Danmark har EUformandskabet. I det hele taget handler de kommende trepartsforhandlinger om at få alle gode kræfter til at arbejde for en genopretning af Danmark. Fagbevægelsen, og heriblandt Fødevareforbundet NNF, ser hen til aktivt og ansvarligt at tage del i den proces.

Med venlig hilsen Ole Wehlast, forbundsformand, Fødevareforbundet NNF


Voksne mænd har også lov til at græde Side 16-17

øvrige sider Når arbejdspladsen brænder Side 18-21

14 Ajour 23 Ajour 24 Hver dag er en hård kamp 27 På vej mod nye ­overenskomster

28 Den gode samtale med ledige

29 Hvad betyder tilbagetrækningsreformen for dig?

30 Tusinder risikerer at miste ukendt sikkerhedsnet i efterlønnen

31 Seniorjob: »En sund måde at afslutte arbejdslivet på«

31 Aflever dit dagpengekort

Flovt når bogstaverne hopper og danser Side 32-34

på mobilen

36 Slagtere på bagekursus 38 Din pension vokser 39 Har du det rigtige ­sikkerhedsnet?

Martas  mareridt Side 4-6 Skills 2012:  De bedste af de bedste Side 7-13

40 Rundt om 45 FRI: Svend lærer Hanh dansk

46 X-ord 47 Fagligt talt: Fedt- og s­ ukkerafgifterne sætter verdensrekord i politisk dumhed

48 En rigtig bager!

substans // 01 // 2012

3


Martas mareridt For polske Marta og hendes mand var lykken gjort, da de begge fik arbejde på et slagteri i Danmark. Da Marta blev gravid, blev hun uberettiget fyret. Men mareridtet var først lige begyndt: Marta mistede alle sine rettigheder, fordi hun ikke havde fast adresse i Danmark. – Hjertelig til lykke. Hvor er det dejligt. Marta var overvældet over den varme, der kom fra kollegerne, da hun i en af pauserne først på arbejdsdagen fortalte kollegerne, at hun var gravid. Det samme gjaldt ordene fra hendes leder. Han ønskede også Marta til lykke med et varmt smil. Og han var indforstået med, at Marta ikke længere kunne løfte så tunge ting, som hun ellers havde gjort. Der kom også lykønskninger fra Martas mester, der glædestrålende kunne fortælle, at han også skulle være far for anden gang. – Det her er bare fantastisk, tænkte Marta, da hun vendte tilbage til arbejdet på det slagteri på Horsens-Vejle-kanten, hvor hun og hendes mand, Marek, havde fået job. De var flygtet fra arbejdsløsheden og dårligt betalt arbejde i Polen og havde været så heldige at få job på det samme private slagteri.

Mareridtet begyndte Marta arbejdede dels med rengøring af kasser til kød, dels i pakkeriet. Hendes mand var i skærestuen. Fredag den 8. oktober 2010 var begyndt fantastisk for Marta, men det kom senere til at vise sig, at det også blev dagen, hvor hendes livs mareridt begyndte. Kort efter frokost får Marta besked på, at hun skal komme over til driftslederen på hans kontor. Marta gik omkring sin mand, Marek, klædte sig om og så frem til mødet med driftslederen. Hun havde på ingen måde mis-

4

substans // 01 // 2012


side

Af Claus Gjedsig // Illustration Gitte Skov

5

substans // 01 // 2012


Martas mareridt tanke om noget negativt. Marta, der taler perfekt tysk, hjalp ofte til i tolkesituationer over for nogle af de mange polske kolleger på arbejdspladsen. Det var måske det, driftslederen ville tale med hende om. – Jeg har dårlige nyheder til dig, sagde driftslederen, smilende og tilbagelænet i sin kontorstol. Du er fyret! Det kom i den grad bag på Marta. Hun protesterede, men fik at vide, at hun skulle have oplyst om sin graviditet langt tidligere. Man skrev oktober og hun skulle føde i begyndelsen af april. Marta nægtede at modtage og underskrive fyresedlen. I stedet kørte hun, voldsomt oprevet, til lægen. Her fik hun en erklæring om, at hun var sygemeldt indtil videre. Erklæringen afleverede hun på arbejdspladsen.

Ikke i fagforening Marta var ikke i fagforening.

– Selv om min mand og jeg havde arbejdet på slagteriet i omkring to år, så var vi på intet tidspunkt blevet gjort bekendt med, at vi kunne være i fagforening. Forholdene i Danmark er jo noget anderledes end i Polen, fortæller Marta.

Afdelingsformand Peder Pedersen tog Martas sag op, selv om hun ikke var medlem af Føde­vareforbundet NNF.

Marta var sygemeldt i forlængelse af afskedigelsen og blev ikke raskmeldt inden sin fratræden den 5. november. Og så fik hun endnu et chok: Hun havde kun adresse i Danmark i forbindelse med sit arbejde og var derfor udstyret med Det Særlige Sundhedskort og ikke det gule sygesikringskort. Med Det Særlige Sundhedskort har man samme rettigheder som alle andre. Men kun så længe man er i arbejde. Er man ikke i beskæftigelse, skal kortet destrueres. Det betyder, at sygedagpengene bortfalder, og at lægebesøg, jordemoder og så videre skal betales af egen lomme.

Kontakt til Fødevareforbundet NNF Gennem en polsk kammerat, der arbejdede på slagteriet i Rødding, fik Marta kontakt til afdelingsformand Peder Pedersen, NNF Sydjylland, der straks tog sagen op.

– Jeg følte, at Marta var kommet uforskyldt i den situation, så selvfølgelig var det en sag for Fødevareforbundet NNF. Hun handlede i god tro, siger Peder Pedersen, der efter de indledende øvelser overdrog sagen til afdelingsformand Kjeld Nielsen, Fødevareforbundet Horsens-Vejle. Kjeld Nielsen siger:

– Jeg ringede til ejeren af slagteriet og gjorde ham opmærksom på, at der efter min overbevisning var tale om direkte lovbrud ved afskedigelsen af Marta. Og opfordrede ham til at annullere opsigelsen. Det ville han ikke.

Erstatning på 125.000 kr. Der blev holdt mæglingsmøde på slagteriet, men man kunne ikke nå til enighed. – En ledende medarbejder, som endda i manges påhør havde ønsket til lykke, havde endda den frækhed at påstå, at Marta slet ikke havde orienteret nogen om graviditeten.

6

substans // 01 // 2012

– Det er en meget sørgelig sag, siger ­afdelingsformand Kjeld Nielsen.

Nu er sagen slut. Slagteriet er blevet dømt til at betale Marta 125.000 kr. i erstatning. Martas mand arbejder fortsat på slagteriet, og hun søger med lys og lygte efter arbejde i Danmark. – Drømmen er, at vi kan være sammen alle tre i Danmark. Den situation, vi er i nu, er uholdbar. Men jeg tror og håber. Der er også et arbejde til mig, siger Marta.

husk

Husk at flytte adresse

Afdelingsformand Kjeld Nielsen siger, at det naturligvis er den en­ keltes valg, men han opfordrer folk fra andre lande, der arbejder i Dan­ mark, til at flytte deres folkeregi­ ster­adresse. – På den måde kommer man ikke i den samme ulykkelige klemme som Marta, siger han.


TEMA // DM i skills 2012

De bedste af de bedste Med bittesmå museskridt trissede de tusindvis af gæster, der besøgte DK Skills, forbi konkurrencestandene i Odense Congress Center. Og gæsterne måtte finde sig i at lade andre bestemme, hvor de skulle stoppe op, for der var så mange mennesker, at de ikke bare kunne standse op, hvor de ønskede. Knap 21.000 folkeskoleelever, erhvervsskoleelever, forældre, lærere og andre nysgerrige lagde vejen forbi, og dermed blev sidste års imponerende besøgstal på 14.500 slået med flere længder. Fødevareforbundet NNF havde adskillige jern i ilden i løbet af DK Skills. Ikke mindst

fordi tre af forbundets uddannelser deltog i konkurrencen. Men ligesom sidste år havde forbundet en stand, hvor gæsterne dels kunne få en sludder om fordelene ved at være med i en rigtig fagforening, dels deltage i en konkurrence. Og standen var et klart tilløbsstykke – selv om mange havde store vanskeligheder ved at svare rigtigt på konkurrencespørgsmålene. For hvad er egentlig den lovbestemte mindsteløn for unge under 18 år? 42,35 kr. i timen, 70,23 kr. i timen eller et klingende rundt 0 kr. i timen? Du kan læse svaret på side 9.

substans // 01 // 2012

Af Emilia Maria van Gilse // Foto Emilia Maria van Gilse & Skills Denmark

Lørdag den 28. januar fik Danmark 30 nye danmarksmestre. For andet år i træk dannede Odense Congress Center fra den 26.-28. januar rammen om DK Skills, hvor erhvervsskoleelever fra hele landet konkurrerede om at blive den bedste elev inden for hvert sit fag. Også Danmarks bedste bager-, konditor- og detailslagterelev blev kåret.

7


TEMA // DM i skills 2012

Spiselig Vinter-OL OL-ringe, bobslæde-kransekage, curling-boller og 1.-præmier som chokoladecroissanter. Fantasien fejlede absolut ingenting hos de seks bagerelever, der kæmpede om at blive Danmarks bedste. – Niveauet er utrolig højt! Sådan lød den umiddelbare kommentar fra forbundssekretær Flemming Mogensen, da han besigtigede de brød og kager, som konkurrencedeltagerne havde frembragt. For de almindelige besøgende, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at vurdere krummen og sammenføjningerne i kransekagerne, var begejstringen mindst lige så stor! Mange blev stående længe for at beundre det fantastiske syn af runde boller, sprødt wienerbrød, bløde kager og imponerende kransekager. Og det var ikke let – hverken for børn eller voksne – at holde fingrene på den rigtige side af de seks udstillingsborde. Temaet for dette års konkurrence var Vinter-OL, og det blev tolket på mange imponerende måder.

Temaet for bagereleverne var Vinter-OL.

8

substans // 01 // 2012

Det fælles tema gjorde det nemt for de besøgende at sammenligne de seks deltageres værker. Time efter time kom flere og flere fantasifulde brød og kager på bordene: – Vi ser i disse år et skred hen imod konditorfaget. Det er tydeligt, når man ser på blikfangene. Tidligere var det flade opsætninger. I dag kommer de op i højden og er meget kreativt udformede, forklarer Flemming Mogensen. Han slår samtidig fast, at deltagerne ligger meget lige i år. Men ingen konkurrence uden en vinder. Og efter tre lange konkurrencedage er dommernes afgørelse klar: Danmarks bedste bagerelev 2012 er Rasmus Hagelquist Pedersen. Han er uddannet hos Bagergaarden i Frederikssund. Som så mange af de andre nykårede danmarksmestre bliver Rasmus fejret af

OL-ringe lige til at sætte tænderne i.

familie og venner. Men blandt gratulanterne er en, der stråler lidt mere end alle de andre. Det er Rasmus’ far. Men han er ikke kun Rasmus’ far, han er også Rasmus’ chef: – Han er vist meget tilfreds, griner Rasmus, der samtidig konstaterer, at de forgange dage har været sjove, men også hårde. Men han kan lige så godt vænne sig til det. For pladsen som Danmarks bedste bagerelev er samtidig adgangsbillet til Europamesterskabet, der afholdes senere på året.

Rasmus Hagelquist Pedersens brød og kager gik rent ind hos dommere og publikum.


Svar: lovbestemte mindsteløn for unge under 18 år? I Danmark aftales lønnen mellem arbejdsmarkedets parter som en del af overenskomsterne. Politikerne har altså intet med lønnen at gøre, og derfor er det rigtige svar 0,- kr. Også ting som arbejdstid og pension bliver afgjort ved overenskomstforhandlingerne. Derfor er det vigtigt at være medlem af en fagforening, og det er vigtigt at sikre sig, at der er en overenskomst, der hvor man arbejder. Ellers kan man i princippet arbejde for 0,- kr. i timen 75 timer om ugen.

Jeg har kæmpet hårdt, og så er det en dejlig fornemmelse at have vundet. Jeg er gået efter 1.-pladsen, og hvor der er vilje, er der vej 

Thomas Lund Petersen

substans // 01 // 2012

9


En storebror? Konkurrencerne i Odense Congress Center tiltrak ikke kun danske besøgende. En nordisk delegation med repræsentanter fra Sverige, Norge, Estland og Litauen var blandt de ekstra nysgerrige, der kiggede sig omkring. Og særligt en konkurrence havde deres opmærksomhed; nemlig konkurrencen for detailslagterelever. Mens Danmarksmesterskabet for eksempelvis bagereleverne er adgangsbilletten til Europamesterskabet senere på året, så findes den slags ikke for slagterelever. Målet for den nordiske delegation var derfor at lure, om der kan skabes grundlag for en nordisk konkurrence for slagterelever. – Det ser ud til, at vi kan få noget op at stå allerede i år. Det kræver selvfølgelig, at vi bliver enige om, hvordan konkurrencen skal foregå. Uddannelserne er jo meget forskellige fra land til land, og vi skal sikre, at det bliver en positiv oplevelse for alle de deltagende, forklarer konsulent i Fødevareforbundet NNF Svend Blankholm efter et møde med delegationen. Også chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer Torben Blok er positiv: – Det er absolut et interessant tiltag. Ikke mindst fordi det sender et stærkt signal om samarbejde på tværs af de nordiske lande. Det, at det er unge mennesker, der viser, hvordan vi kan lade os inspirere af hinandens madkulturer, er spændende, mener Torben Blok. De nordiske repræsentanter mødes igen i marts for at komme rammerne for et nordisk mesterskab for slagterelever endnu et skridt nærmere.

10

substans // 01 // 2012


TEMA // DM i skills 2012

Kan det virkelig spises? Mens rækkerne af petitfours og chokoladekonfekt fik tænderne til at løbe i vand, vakte blikfangene forundring hos de besøgende på standen, hvor de fire konditorelever konkurrerede om Danmarksmesterskabet. Selv de mindst slikne gæster måtte tørre sig om munden, når de defilerede fordi standen, hvor Anita Thorup fra Gernes Konditori i Svendborg, Pernille Louise Hjort fra Farumhus Konditori i Farum, Majken Senia Olsen fra Guldbageren i Vordingborg og Charlotte Nielsen fra Bæks Konditori i Odense tryllede med karamelmasse, marcipan og chokolade. Rækker af fyldte chokolader, delikate petitfours og tærter, der lignede de rene kunstværker, fik gæsterne til at komme med begejstrede udbrud, men det var blikfangene, der fik gæsterne til at gå helt i stå. Det lignede mere smuk glaskunst end karamel, og især de yngre gæster nægtede at tro på, at Charlotte Nielsens skøjtedanserinde virkelig var spiselig – og selv om slik altid frister, afviste

Rækkerne af fyldte chokolader fik tænderne til at løbe i vand hos publikum.

de kategorisk, at de nogensinde ville så meget som slikke på den. Den var alt, alt for smuk. Og det var da også Charlotte Nielsen, der storsmilende kunne modtage trofæet og lade sig hylde som Danmarks bedste konditorelev anno 2012. – Jeg er meget stolt! Det har været rigtig sjovt at være med. Også fordi vi har haft det rigtig hyggeligt sammen, fortæller Charlotte Nielsen, kort tid efter at hun blev kåret som vinder af konditorkonkurrencen.

Imponerende flot Det var ikke kun dommerne, der lod sig imponere af Charlotte Nielsens kundskaber. Også sidste års vinder af konkurrencen, Camilla Winther, er stolt af sin efterfølger:

Der var enighed blandt publikum om, at Charlotte Nielsens skøjtedanserinde var alt for smuk til nogensinde at blive spist.

– Især hendes marcipanfigurer er helt fantastiske. Der er intet, der er tilfældigt, ved den måde de er lavet på, eller den måde de ligger på. Det er virkelig høj klasse, konstaterer Camilla Winther. Også den ansvarlige forbundssekretær på området Flemming Mogensen er tilfreds: – Niveauet var højt sidste år, og det er det godt nok også i år. Og det, der næsten er det mest positive, er, at deltagerne i år kun er i begyndelsen af deres uddannelse. Det vil sige, at vi allerede nu kan begynde at glæde os til at se, hvad de kan præstere næste år. Det er skønt at se, at det bare bliver bedre og bedre år efter år, siger en stolt Flemming Mogensen.

Sidste års vinder af konditorkonkurrencen Camilla Winter var imponeret over dette års vinder Charlotte Nielsens marcipanfigurer.

substans // 01 // 2012

11


TEMA // DM i skills 2012

Hvor der er vilje, er der vej Thomas Lund Petersen fra Slagter Friis på Frederiksberg var tydelig stolt af sin egen præstation, da han kunne lade sig hylde som Danmarks bedste detailslagterelev. En titel, der er meget velfortjent. – Jeg har kæmpet hårdt, og så er det en dejlig fornemmelse at have vundet. Jeg er gået efter 1.-pladsen, og hvor der er vilje, er der vej, konstaterer Thomas Lund Petersen, efter at han har fået hængt guldmedaljen om halsen og fået stukket checken på 20.000 kr. i hånden. Sammen med 10 andre detailslagterelever har han i tre dage lagt sig i selen for at præstere det ypperste af det ypperste. Og selv om konkurrencen var tæt, så er han den helt rigtige vinder, mener konsulent i Fødevareforbundet NNF Birger Pedersen: – Håndværksmæssigt er han meget, meget dygtig. Hans udskæringer er perfekte, og han har virkelig forståelse for kødets struktur, forklarer Birger Pedersen.

Thomas Lund Petersens disk gav publikum lyst til at hive tegnebogen frem.

12

substans // 01 // 2012

Der har da også været trængsel omkring Thomas’ disk hele konkurrencen igennem. Og det skyldes ikke blot, at selv de almindelige gæster kunne gennemskue, at hans arbejde var unikt, det skyldes også et gevaldigt overskud i den måde, han valgte at pynte disken på: – Det ser dejligt indbydende ud. Det er en disk, der kan sælge varen. Hans arbejde går op i en højere enhed, mener Dagny Björk Örlygsdottir, der vandt Danmarksmesterskabet sidste år. Ligesom Birger Pedersen er hun imponeret over det høje niveau, der præger årets konkurrence. Deltagerne konkurrerer i otte forskellige discipliner. De syv første kender de på for-

Slagtereleverne skulle blandt andet lave en flæskestegssandwich.

hånd og kan øve sig på hjemmefra, mens de på konkurrencens anden dag bliver præsenteret for »jokeren«. I år fik deltagerne to timer til at kokkerere en middag til deres gode franske ven/veninde, og duftene, der bredte sig rundt om standen, tiltrak masser af sultne gæster. Det samme gjaldt konkurrencens sidste disciplin. Her skulle deltagerne lave en »scoremiddag«, og skulle man tro publikums reaktion, ville det ikke være svært for nogle af deltagerne at finde nogen at dele scoremiddagen med.

Slagtereleverne blev også bedømt på deres evne til at lave en sylte.


Oksesteaks Tag en bid af himmelen, hvis du tør! Opskrift af Thomas Lund Petersen, Danmarks bedste detailslagterelev 2012 Ingredienser: To oksesteaks skåret af tyndsteg Pastinak- og rødbedechips 1 pastinak 1 rødbede

2 æggeblommer 25 g smør Portvinsglace: 3 dl kalvefond 1,5 dl portvin

Råsyltede rødbeder: 1 rødbede 2 spsk. balsamicoeddike 1 knivspids sukker 3 spsk. god olivenolie

Karamelliserede perleløg: 1 håndfuld perleløg 2 håndfulde sukker 30 g smør

Kartoffelmos: 2 bagekartofler

Anretning: 2 håndfulde feldsalat

Oksesteaks De to oksesteaks tages ud af det nordiske køleimperium og stryges med nænsom hånd med flagesalt. Den store peberkværn hives frem, og du krydrer steakene. Alt imens kødet får tid til at optage saltet, som frembringer den vidunderlige smag, der er i kødet, åbner du en flaske god rødvin og nyder et glas imens. Steakene brunes kraftigt på alle ledder og kanter i olie og stilles derefter i et ovnfast fad. En god stegeskorpe vil overraske positivt senere hen, så sørg nu for at gøre det ordentligt. Husk at nyde det gode glas rødvin, du har skænket op, mens kødet trækker. Varm ovnen op til 100 grader, hvor kødet skal have en lille time. Pastinak- og rødbedechips: Pastinak og rødbede skrælles og snittes tyndt på et mandolinjern – pas på fingrene. Chipsene friteres i en tykbundet gryde i ca. 5 cm olie. Når de er ved at være sprøde, løftes de op med en hulske og lægges på fedtsugende papir – og vupti så har du de lækreste sprøde, hjemmelavede chips. En ekstra rødbede skæres til i enderne, der udstikkes små cylinderformede rødbedestokke, som råsyltes i en lage af olie, balsamicoeddike og lidt sukker. Kartoffelmos Kartofler, som er skrællet, koges møre i usaltet vand og sigtes derefter. Kartoflerne moses ud og røres sammen med æggeblommer, lidt smør og salt. Super nemt. Kalvefond og portvin koges ind til en smagfuldt portvinsglace. Smages selvfølgelig til med salt og peber. Karamelliserede perleløg Nu mangler vi kun de små karamelbomber. Sukker smeltes forsigtigt på en pande. Når den flydende karamel har den fantastiske mørkebrune farve uden at være brændt, tilsættes lidt vand, og ja, det sprøjter lidt, men det er vejen frem. Når vandet er fordampet, tilføjes perleløg og en klat smør. Løgene vendes forsigtigt rundt og optager karamellen efter nogle få minutter. Det hele anrettes, og du kan nu glæde dig over den velsmagende ret, som du har bikset sammen.

substans // 01 // 2012

13


// ajour

45 procent af danskerne bekymrede sig ved udgangen af 2011 mest for stigende madpriser. Madpriser ­bekymrer flest danskere Stigende madpriser er nu danskernes største bekymring foran gamle kendinge som fyresedler og skat. Danskernes største bekymring for tiden er hverken arbejdsløshed, skat eller brændstofpriserne. Listen toppes i stedet af priserne på fødevarer, viser en ny undersøgelse fra Nordea. I undersøgelsen er de 1.061 adspurgte blevet bedt om at forholde sig til en række emner og vurdere, hvilke der bekymrer mest med tanke »på den nærmeste fremtid og din husstands økonomi i 2012«. Her svarer 45 procent altså priser på madvarer foran priser på el og varme (40 %), brændstofpriser (39 %) og arbejdsløshed (39 %). -Food Supply DK

14

substans // 01 // 2012

Oplevelses­ eksplosion i marts Kom gratis til Foodexpo i Herning fra d. 18.-20. marts 2012 og oplev et gigantisk fødevare­univers med over 350 udstillere, spændende temaområder og fagkonkurrencer. Af Pia Rosager

Fødevareforbundet NNF, Handelskartellet, HK Handel og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, har en fælles stand i Messehal L. På standen vil der også være pensionskasser til stede samt Alka Forsikring. Medlemmerne og andre interesserede opfordres til at kigge forbi standen til en faglig snak og deltage i vores konkurrencer. Foodexpo er Nordens vigtigste fagmesse for detailhandel, foodservice og catering samt hotel og restaurant. Messecenter Herning (MCH) arrangerer Foodexpo i et professionelt samarbejde med 13 toneangivende brancheforeninger, som repræsenterer både udstillere og besøgende. Åbningstider alle dage er 09.00-18.00.

Læs meget mere og print din gratis billet på: www.foodexpo.dk


// ajour

Tusindvis mister deres ­ dagpenge Om præcis et år bliver mange arbejdsløse del af en rigtig kedelig statistik. Faktisk må helt op til 2.400 ledige hver måned vinke farvel til deres dagpenge. Det vil sende dem til tælling økonomisk, for så skal de klare sig helt uden offentlig støtte eller for kontanthjælp. Det fremgår af en ny prognose fra Arbejdsløshedskassernes Samvirke (AK-Samvirke). Brancheorganisationen har set på konsekvenserne af, at den forrige regering fik halveret dagpengeperioden fra fire til to år. Reformen vil være fuldt gennemført i januar næste år. Prognosen får direktør i AK-Samvirke Verner Sand Kirk til at slå alarm. – De her tal er alarmerende, for der er ikke job til alle de tusindvis af mennesker, som står foran at miste deres dagpenge. Når folk først har gået ledige i mere end halvandet år, så er det jo ikke dem, arbejdsgiverne er vilde efter at ansætte.

Mange mister helt offentlig støtte

Pisiffik, Torrak Fashion & Elgiganten

Pisiffik a/s søger medarbejdere til

NUUK CENTER Ønsker du i samarbejde med 250 andre topmotiverede kollegaer i Nuuk at være med til at skrive historie og samtidig løfte Pisiffiks profil til international klasse. Vi åbner et moderne varehus med egen bager, velassorteret slagter, delikatesse, frugt og grønt samt ny modebutik og en stor Elgiganten i Nuuk Center. Er du den dygtigste og mest engagerede medarbejder indenfor dit felt, så får du en unik chance for at være en del af åbningen af Grønlands første shoppingcenter.

Vi søger de dygtigste og mest engagerede medarbejdere til vores butikker i Nuuk Centret indenfor nedenstående områder:

• • • • • • • • •

Vin Bager Slagter Delikatesse Tøj - sælger Elektronik – sælger Mellemledere – salg Butiksassistenter Elever

For nærmere information omkring de enkelte job

se www.pisiffik.gl under ”din fremtid”. Kontakt: Søren Olsen Damgaard · Mail: sod@pisiffik.gl · Tlf.: +299 526746

For de arbejdsløse, der mister deres dagpenge, venter der en gevaldig økonomisk lussing. Enten vil de slet ikke kunne få offentlig hjælp, eller også må de nøjes med kontanthjælp. Ifølge AK-Samvirke vil tre ud af fire dagpengemodtagere ikke kunne få kontanthjælp, når de mister dagpengene. – Hvis din ægtefælle har et job, eller hvis du har en likvid formue på over 10.000 kroner, eksempelvis en gammel bil, så kan du ikke få kontanthjælp, forklarer Verner Sand Kirk. -Ugebrevet A4 Foto: Colourbox

NUUK

Nuuk Center bliver Grønlands største og mest moderne shoppingcenter på i alt 25.000 m2 med parkeringskælder. Shoppingcentret bliver et indendørs indkøbsmekka, med alle moderne faciliteter og vil indeholde et stort antal moderne butikker indenfor fødevarer, mode, sport & fritid, boligindretning og elektronik. Nuuk Center åbner d. 27. juli 2012.

Madkultur i Roskilde Det tidligere MadX, som nu hedder Madkulturen, åbnede på Maglegården i Roskilde den 8. februar. Madkulturen har store ambitioner på måltidets vegne, og netop dét gik igen i taler af fødevareminister Mette Gjerskov, Roskildes borgmester Joy Mogensen og Madkulturens formand Fie Hansen-Hoeck ved dagens åbning, hvor slagtere, kokke og andre af madens venner sørgede for den rette forsyning af eksempler på god madkultur. – Stort til lykke til Madkulturen, som er kommet rigtig godt i gang. Der er grund til at have store forventninger om, at Madkulturen kan arbejde for bedre mad til alle, kommenterer Svend Blankholm, konsulent i Fødevareforbundet NNF. Madkulturen, der også har en afdeling i Hirtshals, arbejder ud fra netværkstankegangen om at være en organisation for alle, der er beskæftiget med og interesserer sig for mad, mål-PD tider og fødevarer. 

substans // 01 // 2012

15


Voksne mænd har også lov til at græde

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Medarbejderne på Danish Crowns kreaturslagteri i Holstebro har affundet sig med, at deres arbejdsplads lukker. Men det er svært at stille sig bagest i en i forvejen lang kø af ledige. Og selv hærdede kreatur­slagtere kan slippe følelserne fri.

Slagteriarbejder Ejnar Kristensen, 59, har prøvet det før. Han havde arbejdet på Vestjyske Slagterier i Struer i 27 år, da det lukkede for en halv snes år siden. – Det var forfærdeligt. Vi havde en rigtig god arbejdsplads, og mange af kollegerne havde jeg kendt, fra jeg var dreng. Det var

En gang til Direktør Lorenz Hansen:

Forstår usikker­heden Den endelige beslutning om, hvorvidt Danish Crown går i gang med at bygge et nyt kreaturslagteri, ventes truffet inden sommerferien. I øjeblikket arbejdes der ihærdigt på at analysere og indhente tilbud, så bestyrelsen har et solidt grundlag at beslutte sig ud fra. – Vi er godt klar over, at situationen skaber usikkerhed blandt medarbejderne, men vi har valgt at arbejde åbent med processen. Og vi gør, hvad vi kan for at holde medarbejderne løbende orienteret, siger direktør Lorenz Hansen, DC Beef. – Vi forventer at etablere 300 nye arbejdspladser, og vores medarbejdere får selvfølgelig, som de første, tilbudt arbejde. Et mere præcist billede kan vi ikke tegne lige nu. Om alt går som smurt, regner vi med, at det nye slagteri står klart i begyndelsen af 2014, siger Lorenz Hansen.

16

som at splitte en familie, fortæller Ejnar Kristensen, der dog ikke var indstillet på at gå ledig. Så inden sidste mand slukkede og lukkede på svineslagteriet, fik han job på Danish Crowns kreaturslagteri i Holstebro. – Jeg var utrolig heldig. Mange af mine gamle kolleger og venner kom til at gå uden arbejde. Det var – og er – uværdigt.

substans // 01 // 2012

Ejnar Kristensen er nu kommet i en lignende situation. Hvis alt går efter planen, lukker kreaturslagteriet i Holstebro i løbet af et par år, når man tager et nyt slagteri i brug i Holsted. Det samme gælder slagteriet i Tønder og opskæringen i Skjern og Fårvang. Forædlingen i Sdr. Felding og kreaturslagteriet i Aalborg rammes ikke af lukning. – Tidshorisonten er god for mig. Jeg kan gå på efterløn, når – og ikke hvis – slagteriet lukker. For, siger Ejnar Kristensen, når Danish Crown er så langt med planerne om et nyt storslagteri i Holsted, så bliver det en realitet. Det har jeg indstillet mig på mentalt. – Men det er rigtig hårdt for mange af mine yngre kolleger, som ikke bare mister deres arbejde. De har jo kone og børn og er stavnsbundet til området. De kan ikke bare rykke teltpælene op og flytte, for det er umuligt at sælge huse i det vestjyske, deres hustruer har jo også brug for et arbejde, børnene skal skifte skole og finde nye venner. Nej, situationen er alvorlig for

mange. Og der er ikke noget at sige til, at selv voksne mænd græder. Det har de lov til.

Stadig uden arbejde Ejnar Kristensens hustru, Ebba, 57, mistede sit arbejde, da Danish Crown lukkede svineslagteriet i Holstebro, og hun har – trods kurser og videreuddannelse – ikke fundet nyt arbejde. – Der snakkes så meget om det grå guld. Hænderne og viljen til at arbejde er der. Men hvor er arbejdspladserne? De bliver udsultet i Vestjylland, siger han. Kreaturslagter Steen Häggqvist, 43, gift og far til tre, har mentalt indstillet sig på, at slagteriet i Holstebro lukker. – Mange af vores dygtige kolleger har allerede forladt slagteriet, og finder jeg et passende andet arbejde, så er jeg hurtigt væk herfra. Jeg har simpelthen ikke lyst til at slås med mine kolleger om de få ledige job, der er i det vestjyske. Derfor handler jeg hellere nu end senere, selv om interessen for at finde et andet arbejde ikke presser på. – Jeg er utrolig glad for at arbejde på kreaturslagteriet og kæmper mig gerne frem på cykel i stiv kuling for at være her, når arbejdsdagen begynder. Men det er en svær situation at stå i. Og jeg siger nej tak til at arbejde i Holsted. Arbejde er ikke alt. Jeg vil have tid til min familie, og det får jeg ikke, hvis jeg skal køre et par hundrede kilometer frem og tilbage på arbejde. Og bo


Ejnar Kristensen på slagtekæden. Her vil han arbejde, til slagteriet lukker, og så gå på efterløn.

i en campingvogn ved slagteriet er utænkeligt.

Ikke hvis, men når – Men jeg skal nok finde et andet arbejde. Det er jeg overbevist om, siger Steen Hägg­qvist. Tillidsmand på kreaturslagteriet, Per Lund Nielsen, mener, at medarbejderne har indstillet sig på, at deres arbejdsplads lukker i løbet af et par år. – Selv om den endelige beslutning ikke er taget, så er jeg meget sikker på, at Danish Crown bygger i Holsted. Men om det bliver om to, tre eller fire år, er usikkert. Det er også den holdning, der er blandt kollegerne. Der bliver talt om »når«, og ikke »hvis« slagteriet i Holstebro lukker. – Det har betydet, at en del kolleger allerede har fundet nyt arbejde. Det er også meget lettere at søge nyt, når man allerede er i arbejde. Omvendt betyder det, at vi skal oplære nye, siger Per Lund Nielsen, der roser lederen af oksekødsdivisionen, Lorenz Hansen, for hele tiden at holde medarbejderne informeret. – Når der er sket nyt, har Lorenz Hansen være rundt for at informere. Det betyder meget for den enkelte ansatte og skaber ro langt hen ad vejen. Men, siger Per Lund Nielsen, alligevel vil det komme som lidt af et chok for mange, når den endelige beslutning tages. Inderst inde går mange jo med håbet om, at arbejdspladsen bevares.

substans // 01 // 2012

17


Når arbejds

Da branden var på sit højeste, kunne den ses flere kilometer væk.

18

substans // 01 // 2012


Af Claus Gjedsig // Foto Poul Anker Nielsen og Christer Holte

pladsen brænder…

Lørdag den 10. december raserede en voldsom brand en del af Tulip Food Company i Tarp, hvor man bl.a. producerer supper. Nu har man bygget et produktionsapparat op som Storm P.-model. – Danskerne skal jo have deres supper, siger tillidsmand Torben Søgaard Hansen. substans // 01 // 2012

19


Da alarmen indløb hos politiet om, at Tulip Food Company i Tarp ved Esbjerg stod i flammer, sendte brandvæsnet alt disponibelt mandskab. Men samtidig sørgede en spontan telefonkæde for, at de medarbejdere, der bor tættest på, fik besked. – Din arbejdsplads brænder, lød meldingen. Mange fra produktionen var så hurtigt til stede, at de kunne hjælpe brandfolkene, bl.a. med at fortælle, hvordan fabrikken er indrettet, hvor de kunne komme igennem døre, hvor låste porte gjorde det umuligt. De kendte jo hver krog på fabrikken.

Uhyggeligt – Det er uhyggeligt og voldsomt at se ens arbejdsplads brænde. Man står magtesløs, og tankerne flyver gennem hovedet: – Hvornår kommer vi i gang igen? Bliver fabrikken genopbygget? Bliver næste skridt, at vores arbejdsplads nu lægges i udlandet? Det var mildt sagt forfærdeligt, fortæller tillidsmand Torben Søgaard Hansen. Branden udbrød lørdag den 10. december 2011 om aftenen. Det var folk, der tilfældigt kom forbi det ellers øde industriområde i Tarp, der så, at det brændte på taget. De slog alarm til brandvæsnet, samtidig med at Tulips interne varslingsanlæg havde alarmeret fabrikschef Jesper Toft Mathiasen.

En stor familie – Kolleger fra produktionen, der bor i nærheden, ringede til hinanden. Vi ville være ved fabrikken, hvis der blev brug for os. Men også for at støtte hinanden. Vi opfat-

Branden gav  fast ansættelse Antallet af medarbejdere i produktionen har i flere år ligget konstant på omkring 45. På Tulip i Tarp har man højsæson fra 1. august og frem til årsskiftet, og det giver arbejde til en halv snes kontraktansatte. Desuden kører man et aftenhold i højsæsonen.

– Normalt afskediges de kontraktansatte til jul, men branden gjorde, at de nu er blevet fastansat, siger Torben Søgaard Hansen. – Jeg håber, at den tendens holder. For selv om folk ved, at de kun har arbejdet et kort stykke tid, så er det svært at forlade en arbejdsplads. Man falder hurtigt til hos os. Alle i produktionen får samme løn. Man har 40-timers uge i højsæsonen og sætter de overskydende timer ind på en såkaldt timekonto. Den bruger man så af, når der er lavsæson. I princippet betyder det, at medarbejderne i sommerperioden holder fri om fredagen.

20

substans // 01 // 2012

ter vores arbejdsplads som vores andet hjem. Og det er ikke at overdrive, når jeg siger, at vi føler os som én stor familie, siger Torben Søgaard Hansen. Ilden var opstået i en hydraulikstation på taget og bredte sig eksplosivt. Blandt andet ramte flammerne en af de mest vitale dele på fabrikken, nemlig fryseren, som eksploderede. Det bevirkede, at mange vinduer blev blæst ud, og en endegavl væltede. Trods den voldsomme varme var det meste af produktionsapparatet intakt. Maskinerne var ganske vist sodet en del til, men vant til store mængder vand på grund af den daglige rengøring.

Produktion i gang igen På Tulips fabrik i Tarp producerer man supper, bl.a. de kendte Mou Supper og kød- og melboller. Desuden havde man en mindre produktion af biksemad. Da det brændte, var man på slutningen af højsæsonen, men der lå stadig mange store ordrer, der skulle effektueres. – Alle mødte selvfølgelig på arbejde om mandagen, hvor der blev holdt krisemøde. Det store spørgsmål var, hvordan vi kunne få gang i produktionen igen. Og her var alle parate til at yde en indsats. Det var lige fra at hjælpe med oprydningsarbejdet til at komme med ideer til, hvordan vi kunne få startet produktionen op igen.

– Når så mange hjerner arbejder, så fostrer det de mest kringlende ideer. Intet var umuligt, og i løbet af to uger fik


Selv om tempoet er højt, skal der være tid til et par kollegiale kommentarer, mener Preben Byrresen og Tina Mølsted.

man bygget et produktionsapparat op, som ville have gjort Storm P. misundelig, siger Torben Søgaard Hansen. Blandt andet oprettede man pakkeri i det gamle færdigvarelager.

Genopbygning Det største problem var nedfrysning, men til alt held havde man en gammel spiral-

fryser, som ikke længere var i brug. Den blev startet op igen. Men man havde det problem, at de færdige supper kun kunne fryses ned til 5 grader. Og de skal ned på 18. Det problem blev løst ved, at man entrerede med frysehuse rundt om i det sønderjyske. Den 23. december foretog man en prøvekørsel. Den fungerede. Og fra den 27.

december kunne man igen gå i gang med selve produktionen, som er kommet op på 75 procent. I øjeblikket er man i fuld gang med at genopbygge den del af fabrikken, som brændte. Torben Søgaard Hansen forventer, at nybyggeriet kan tages i brug til sommer.

Får suppe hver dag

Selvstyrende grupper

For de ansatte på Tulip i Tarp er det ikke en pligt, men en fornøjelse at smage på dagens suppe i kantinen. – Vi, der producerer supperne, er de bedste smagsdommere. Og det kan jo gå galt i produktionen, selv om det er yderst sjældent. Sker det, så bliver produktionen bremset, inden den sendes ud af fabrikken. Det skal alle de suppekyndige nok sørge for, siger Torben Søgaard Hansen. På Tulip i Tarp produceres omkring 20 millioner kilo suppe og boller om året.

På Tulip i Tarp har de ansatte meget stor indflydelse og ansvar. For nogle år siden indførte man selvstyrende grupper, som står for planlægning, ansættelser, hvornår folk kan holde fri og så videre. Ledelsen er blevet indskrænket til en fabriks- og en produktionschef. – Grupperne koordinerer arbejdet sammen. Hver tirsdag mødes en produktionsplanlægger fra hver gruppe og indgår aftaler om, hvad der skal laves i løbet af ugen.

Hver dag smager medarbejderne på dagens suppe. I dag er det tomatsuppe, som tillidsmand Torben Søgaard Hansen skal prøvesmage.

– Og når mange andre beslutninger tages i de enkelte grupper, betyder det besparelser på eksempelvis mellemledere. Her ligger der en meget stor besparelse, siger Torben Søgaard Hansen. – Noget af de vigtigste er, at hver enkelt medarbejder har mere ansvar. Det fungerer perfekt, og jeg vil påstå, at systemet kan indføres på alle arbejdspladser. Men ideen bliver ikke modtaget lige godt alle steder, specielt på de virksomheder, hvor man arbejder efter akkord, siger Torben Søgaard Hansen

substans // 01 // 2012

21


Snooze. Den mest enkle måde at forkæle sig selv. Alka. Den mest enkle måde at være forsikret.

Medlemspris kun 1.270 kr. (2012)

Som medlem af Fødevareforbundet NNF kan du få en særlig familie- og indboforsikring til kun 1.270 kr. om året, uanset hvor du bor, og hvor mange I er. Det bliver ikke mere og det tager kun 1 minut at bestille Forbunds Familieforsikringen på alka.dk. 22enkeltsubstans // 01 // 2012


// ajour

Fødselaren sender hyldesten videre Når man fylder 60 år, er der tradition for skåltaler og rosende ord. Men forbundssekretær på det fødevareindustrielle område Tage Arentoft vil hellere hylde forbundets sande helte: – Vores forbund er kendetegnet ved at have nogle engagerede tillidsrepræsentanter. Det er dem, der udgør rygraden i vores organisation. De fortjener vores alle sammens påskønnelse. Det er dem, der skal forsvare de politiske beslutninger, der bliver truffet. Og det er dem, der skal forklare deres kollegaer, hvorfor man skal være medlem af vores organisation. Tage Arentoft har været ansat i forbundet de sidste ti år og blev i 2004 valgt til forbundssekretær. Og han slår fast, at for ham finder forbundet sin berettigelse i kampen for bedre arbejdsvilkår: – I mine øjne er organisationen ikke et mål i sig selv. Det er et middel til at opnå gode lønog ansættelsesvilkår til de medlemmer, der betaler deres kontingent.

Når han skal pege på en ting, der gør ham stolt over det forbund, han repræsenterer, vender han igen tilbage til tillidsrepræsentanterne: – I forhold til mange andre forbund har vi sikret tillidsrepræsentanterne indflydelse i forbundets ledende organer. De har blandt andet fire pladser i hovedbestyrelsen, og det mener jeg faktisk er vigtigt. Det er til syvende og sidst medlemmernes og tillidsrepræsentanternes forbund. Tage Arentoft fylder 60 år den 21. april – og kan ønskes tillykke ved en reception den 12. april kl. 11-14 i Fødevareforbundet NNF, C.F. Richs Vej 103 på Frederiksberg.

Mejeriområdets førstemand ­ fylder rundt – Det vigtigste overhovedet er medlemmerne og deres overenskomster! Der er ingen tvivl at spore i den snart 60-årige Poul Eriks Faarkrogs stemme, når han skal fortælle, hvad det bedste er ved hans arbejde som forbundssekretær for mejeriområdet i Fødevareforbundet NNF. Og at han virkelig lever og ånder for sit område, er ingen vist i tvivl om. Der er ikke det komma i overenskomstteksten, Poul Erik Faarkrog ikke kender. Når tillidsfolk eller afdelingsfolk ringer med et spørgsmål, går de aldrig forgæves. For Poul Erik kender mejerioverenskomsten bedre end sin egen bukselomme, og han kan også hver gang komme med konkrete eksempler på, hvordan overenskomstens tekst kan omsættes til virkelighed. Men overenskomsterne kommer jo ikke af sig

selv; de skal forhandles på plads, og det er en proces, som Poul Erik i høj grad nyder at deltage i: – Det er jo her, vi har mulighed for at gøre en forskel. Både for medlemmerne på overenskomsten og for virksomhederne. Jeg er meget stolt over de overenskomster, jeg har været med til at forhandle. De danner et godt fundament for medarbejderne, men de har også været med til at gøre det muligt for mejerierne at fastholde en positiv udvikling. Poul Erik Faarkrog kan sætte 60 lys i lag­ kagen den 10. april – og kan ønskes tillykke ved en reception den 12. april kl. 11-14 i Fø­ devareforbundet NNF, C.F. Richs Vej 103 på Frederiksberg.

substans // 01 // 2012

23


– Det er, som om livsnerven rives over, når man får at vide, at man ikke kommer tilbage på sit arbejde, siger Ali Ural.

24

substans // 01 // 2012


Kreaturslagter Ali Ural håbede til det sidste, at han igen skulle komme tilbage på arbejde efter en alvorlig arbejdsulykke på kreaturslagteriet i Holstebro. Men skaderne var for alvorlige. Han gik ned både fysisk og psykisk. – Uden min fagforening var jeg aldrig kommet igennem, siger han.

Hver dag er en

hård kamp Godt integreret – Jeg faldt meget hurtigt til i Danmark og blev fra starten godt integreret. Jeg blev rigtig godt modtaget af mine danske kolleger og havde virkelig mange gode venner og arbejdskammerater, fortæller Ali, der efterhånden sad i en lang række bestyrelser. Ali var parat til at yde en indsats, også når det gjaldt frivilligt arbejde. Men den 4. januar 2008 sker ulykken. Ali havde arbejde i »skydefolden«, hvor kreaturerne bliver aflivet. De havde travlt, for denne dag var der mange ungkreaturer, der skulle slagtes. Et kreatur var netop blevet skudt og væltet ned på bordet. Ali står bag dyret, da det på grund af lammelserne får nogle kramper. Med voldsom kraft rammer et bagben Ali i ryggen, så han med stor kraft vælter og slår hofterne, ryggen, nakken og hovedet mod en stolpe. Ali husker selve slaget og de voldsomme smerter. Men det er først, da han kommer til bevidsthed i ambulancen på vej mod sygehuset, at det går op for ham, hvor alvorlig situationen er. På sygehuset konstaterer lægerne, at Ali er hårdt kvæstet, selv om han ikke har

brækket noget. De kan ikke gøre mere for ham. Det er tiden, der skal få ham på højkant igen.

Store smerter Gennem sin egen læge kommer Ali i forskellige former for behandling, men han har svært ved at klare hverdagen på grund af meget store smerter. Ali er da også meget forpint, da han kort efter kommer til møde med afdelingsformand Steen Hartmann i Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland. – Sagen er anmeldt, og det går hurtigt op for mig, at der bliver tale om et langt sygdomsforløb. Derfor gør jeg fra starten også brug af Loven om sygedagpenge kapitel 9 – forlængelse af sygedagpengeperioden – paragraf 27, stykke 6, hvor der står:

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Ali var rigtig godt tilpas med sin tilværelse. Han havde kone og barn og planer om at købe hus. Og så havde han et godt job på Danish Crowns kreaturslagteri i Holstebro. Ali var blevet hentet fra kreaturslagteriet i Tønder, fordi man manglede en halalslagter i Holstebro, og det passede ham fint, for det var i det vestjyske, han etablerede sig, da han kom til Danmark i 1992. Den nu 47-årige Ali Ural er uddannet økonom i Tyrkiet og traf en ung dansk pige, som var på ferie. De blev forelskede, og i 1992 flyttede han til Danmark, hvor de blev gift. Her kunne han imidlertid ikke bruge sin uddannelse fra universitetet, men han var klar til at forsørge sig selv og sin familie. Derfor fik han i første omgang arbejde på fjerkræslagteriet i Struer. Han arbejdede også på svineslagteriet i Skive, inden han fik jobbet som halalslagter på kreaturslagteriet i Tønder. Ægteskabet gik imidlertid ikke. De blev skilt, og efter et stykke tid fandt Ali sit livs udkårne, en kvinde fra Tyrkiet. Hun flyttede til Danmark, de blev gift og er forældre til et barn på 11 år. Hustruen arbejder i dag på Arla Holstebro Flødeost.

… der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. – På den måde havde vi hånd i hanke med sagen fra starten, og Ali kunne fortsætte med sygedagpenge efter 52. uge, siger Steen Hartmann.

substans // 01 // 2012

25


Erstatning er ikke en lottogevinst Afdelingsformand Steen Hartmann råder de medlemmer, som får erstatninger for arbejdsskader, til ikke at udtale sig om beløbets størrelse. Det skyldes, at folk i bred almindelighed mener, at det er penge, man skal forsøde livet med. – En erstatning er ikke en lottogevinst. Og så er det ligegyldigt, om den er på nogle hundrede tusinde kroner eller i millionklassen. Det beløb, man tilkendes, svarer nogenlunde til

Ali havde meget stærke smerter i ryg, hofter, nakke og skuldre og fik fra starten meget medicin for at dæmpe dem. Men medicinen tog kun toppen. Siden har han døgnet rundt haft kroniske smerter.

Håbede til det sidste – Jeg håbede hele tiden på, at jeg en dag skulle blive rask og vende tilbage til mit arbejde på slagteriet. Men da jeg blev sendt i arbejdsprøvning og end ikke kunne klare meget let arbejde, gik det for alvor op for mig, at det kom jeg aldrig til. Da gik jeg psykisk ned. Men mine tanker kredsede også om, at jeg kunne være slået ihjel. At jeg var død fra min kone og vores søn. Det var et mareridt, fortæller Ali. Arbejdsskadesagen tog hårdt på ham. Han fik tilkendt en méngrad på 20 og et erhvervsevnetab på 80 procent. Det mente Danish Crowns forsikringsselskab imidlertid var for højt. Derfor ankede de bl.a. med begrundelsen:

»Til det samlede sygdomsbillede hører også, at han (Ali, red.) føler sig tiltagende psykisk påvirket af kroniske smerter…« – Da sagen skulle i Ankestyrelsen, besluttede vi i Fødevareforbundet NNF at anke méngraden, siger Steen Hartmann. Sagen tog så hårdt på Ali Ural, at han måtte i psykologbehandling. Den 7. oktober 2011 træffer Ankestyrelsen sin afgørelse. Erhvervsevnetabet sættes til de 80 procent, og méngraden holdes på 20. Ali accepterer afgørelsen, som udløser en stor erstatning.

26

substans // 01 // 2012

det, man kunne have optjent, hvis man var fortsat på arbejdsmarkedet. – Men disse medlemmer har fået deres liv ødelagt. Mange har ar på sjæl og krop og skal mentalt indstille sig på, at de aldrig kommer i arbejde igen. Derfor er det heller ikke mere end rimeligt, at de får en økonomisk kompensation, så de kan forsøge at leve et så normalt liv som muligt, siger Steen Hartmann.

En dybfølt tak Ali retter en meget stor tak til sin fagforening og specielt til Steen Hartmann. – Uden hans hjælp, støtte og tillid var sagen aldrig endt, som den gjorde. Jeg havde ikke kræfter til selv at føre den og ville på et meget tidligt tidspunkt nok have accepteret en meget dårligere løsning simpelthen bare for at få sagen afsluttet. Men Steen Hartmann kæmpede videre for mig. Det er jeg ham dybt taknemmelig for, siger Ali Ural. Ali er i dag førtidspensionist, men har svært ved at klare selv de mindste opgaver i hverdagen. Smerterne er for voldsomme. – Nu kan jeg koncentrere mig om smerterne og måske lære at holde dem på afstand. Det bliver mit livs projekt, siger Ali, der på grund af sin invaliditet har lagt de fleste af sine bestyrelsesposter fra sig. Han fortsætter dog i bestyrelsen for Socialdemokraterne i Holstebro. – Her har jeg et socialt netværk, som jeg ikke kan undvære. Og jeg får

Ali Ural har det dårligt, når han passerer sin gamle arbejdsplads, kreaturslagteriet i Holstebro. – Jeg har ikke været der siden ulykken, siger han.

ikke større opgaver, end jeg kan klare. Men hver dag er en kamp. En meget hård kamp, siger han.


På vej mod

nye overenskomster

Når du sidder med dette blad i hånden, kan verden meget vel se helt anderledes ud, end den gør denne tirsdag morgen den 14. februar, hvor artiklen her skrives. Forhandlingerne om nye overenskomster for forbundets medlemmer er nemlig i fuld gang, og ingen ved, hvornår det sidste punktum kan sættes. Måske er det allerede sat, når du sidder med dit medlemsblad i hånden. I år er store overenskomst-år for Føde-

Til gengæld får de bedre mulighed for efteruddannelse, og kravet om mere tryghed har da også entydigt været det væsentligste krav for alle lønmodtagerne. Tryghed kan være mange ting, men der er ikke nogen tvivl om, at det giver tryghed for medlemmerne at vide, at hvis krisens skygge fejer hen over arbejdspladsen, og jobbet forsvinder, så har man bevaret sin værdi på arbejdsmarkedet og kan søge andet sted hen.

Af Emilia Maria van Gilse

Siden starten af januar har Fødevareforbundet NNF siddet i forhandlinger om nye overenskomster for de fleste af forbundets medlemmer. Hvordan det hele ender, er endnu uvist!

Husk at følge med på vores hjemmeside www.nnf.dk/ok2012 og få alle nyheder om overenskomstforhandlingerne.

vareforbundet NNF. Kun medlemmerne på mejerioverenskomsten kan læne sig tilbage; resten skal i løbet af den kommende tid tage stilling til en ny overenskomst. Og selv om det kan lyde som en kliche, så hersker der ikke nogen tvivl om, at forhandlingerne i år er nogle af de hårdeste i mands minde. Krisens skygge hænger stadig mørk over det danske arbejdsmarked, og kun de færreste frygter ikke at miste deres job. Det ved både arbejdsgivere og lønmodtagere, og det afspejles også i det første store resultat, der blev indgået søndag den 10. februar. Kollegerne på den store overenskomst mellem CO-industri og DI kommer næppe til at kunne bruge overenskomstresultatet som baggrund for at kunne leve et liv på første klasse i sus og dus, for den økonomiske ramme er mildest talt ikke overvældende.

Det handler om dit arbejdsliv Kritiske røster vil måske bruge de lidt magre overenskomstresultater til at sætte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er grund til at indgå overenskomstaftaler, hvis man som lønmodtager alligevel ikke får bugnende lønningsposer ud af det. Og til det er der bare at sige: Ja. For overenskomsten er – uanset hvordan den ser ud – din bedste garanti for at få et arbejdsliv, der hænger sammen. Hvor lille lønstigningen end måtte være, så er sandsynligheden for, at den ville være endnu lavere, hvis hver mand kæmpede for sig selv, stor. Når danske lønninger trods alt ligger så højt, som de gør, så skyldes det jo netop, at lønmodtagere i generationer har stået sammen og krævet ordentlige forhold. Der er en grund til, at forholdene ser helt anderledes ud andre steder i verden.

følg os på fac ebook og ww w.nnf.dk

Umiddelbart op til overenskomstforhandlingerne har arbejdsgiverorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) besluttet at rykke over til Dansk Erhverv. Forbundet og BKD/Dansk Erhverv har derfor indgået en tilpasningsaftale, som skal danne grundlag for de kommende forhandlinger. Du kan læse mere om, hvad det betyder for dig, på forbundet hjemmeside www. nnf.dk/nyheder eller ved at kontakte din afdeling.

substans // 01 // 2012

27


Den gode samtale  Af Poul Damgård // Foto Nils Rosenvold

Ledige skal komme til samtale i a-kassen af lyst frem for af pligt. Det er ambitionen i forsøget Den gode samtale, som Fødevare­ forbundet NNFs ledige deltager i.

Engagerede a-kassemedarbejdere samlet i Kolding for at ruste sig til den nye udfordring. Fra venstre Kim Mortensen, Bornholm, Jonna Larsen, Midt Vestjylland, Frank Nielsen, Nordjylland, Birgit Hansen, Sydjylland, og Lisbeth Sonquist, Sjælland og Øerne.

LEDIGE skal ikke føle sig som jaget vildt. Når de skal til samtale i a-kassen, skal de komme af lyst og ikke af pligt. Og de skal i øvrigt selv vælge tidspunkt, vejleder og emner for samtalen. Det er ambitionen bag projekt Den gode samtale, som Fødevareforbundet NNFs Akasse lancerer fra begyndelsen af marts. – Kontroldelen skal fylde meget mindre, og medlemmets ønsker og behov skal sættes i centrum, forklarer konsulent i akassen Kimmie Boas Thomsen. Det ledige medlem skal fortsat til samta-

28

substans // 01 // 2012

le med a-kassen senest efter tre ugers ledighed, og derudover skal der som nu holdes en samtale senest ved tre måneders ledighed og derefter hver tredje måned. Men den ledige kan selv booke tidspunktet for samtalen, og hvilken vejleder i a-kassen der ønskes møde med. Og medlemmet kan selv i langt højere grad bestemme, hvad der skal snakkes om. Kimmie Boas Thomsen: – Medlemmet skal fortsat udfylde jobskema, så a-kassen kan se, at vedkommende er jobsøgende efter reglerne, og det skal ske elektronisk

fremover. Men når det er på plads, så behøver vi ikke bruge tid på det ved samtalerne. – Og de, der har besvær med at bruge en pc, kan booke en samtale og få hjælp til det. Eller melde sig til sådan en frivillig aktivitet i a-kassen.

Flere aktiviteter Netop begrebet frivillige aktiviteter er noget nyt, som kan komme til at fylde en del i a-kassens landskab. Det er ambitionen, at Fødevareforbundet NNFs A-kasse vil holde


// aktuelt om A-kasse // Ledig // Aktivering // Uddannelse

 med ledige netcafé i afdelingerne, hvor medlemmerne kan få hjælp til jobsøgning og digitaliseringens udfordringer i Tast selv a-kassen, ligesom der lægges op til arrangementer i a-kassen om f.eks. personlig udvikling, uddannelse og det lokale arbejdsmarked. Processen stiller således nogle krav til a-kassen, herunder de 34 medarbejdere rundt i landet, som fører samtaler med de omkring 3.000 medlemmer, som hen over året kommer ud for ledighed. Blandt forberedelserne til Den gode samtale, som praktiseres fra 5. marts, var en samling af a-kassemedarbejderne i Kolding sidst i januar. Her blev de nye fleksible procedurer og forventninger gennemgået, og Kimmie Boas Thomsen er overbevist om, at a-kassen er godt rustet til at tackle de nye udfordringer. I en forundersøgelse til forsøget siger et stort flertal af deltagerne fra Fødevareforbundet NNFs A-kasse, at de er tilfredse med samtalerne i deres a-kasse. En ud af otte er dog ikke helt tilfreds. – Jeg tror, at vi med den nye, mere fleksible måde at gøre tingene på kan få endnu flere til at blive tilfredse, siger Kimmie Boas Thomsen.

Den gode samtale Otte a-kasser deltager i forsøget med Den gode samtale og har fået dispensation fra de gængse regler om, hvordan samtalerne med ledige skal afvikles. Fødevareforbundet NNFs A-kasse er eneste deltager fra kredsen af LO-forbund. Forsøget skal give den enkelte ledige mere indflydelse på møderne med a-kassen. Det sker i erkendelse af, at ledige har meget forskellige ønsker og behov, og at indsatsen for at få folk i job eller uddannelse virker bedst, hvis den enkelte ledige har »mere ejerskab til sin egen jobsituation«, som det udtrykkes i et notat fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Desuden er det en rød tråd i forsøget, at øget brug af digitale redskaber skal gøre administrationen lettere for både de ledige og a-kasserne.

Medlemmets ønsker og behov er i centrum i Den gode samtale, forklarer konsulent i a-kassen Kimmie Boas Thomsen og vicekasserer Esben Birkesholm.

Hvad betyder tilbagetrækningsreformen for dig? – informationsbreve til medlemmerne Folketinget har vedtaget en række vigtige ændringer i efterlønsordningen. A-kassen har i starten af februar sendt et brev med information om reformens betydning til alle medlemmer, der betaler efterlønsbidrag eller tidligere har betalt efterlønsbidrag. I brevet bliver du orienteret om, hvordan ændringerne påvirker dine muligheder for at gå på efterløn. Reformen har blandt andet skubbet tidspunktet for, hvornår du tidligst kan gå på efterløn, og der er også sket en stramning af reglerne for modregning af dine pensionsopsparinger. Alle ændringer, der har betydning for dig, fremgår af brevet, vi har sendt til dig. Hvis du ikke længere ønsker at

være tilmeldt efterlønsordningen, har du mulighed for at få dit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i en periode i år. Den skattefri udbetaling kan ske fra den 2. april – 1. oktober 2012. Se hvordan i brevet. Det kan have stor betydning for dig senere hen, hvis du vælger at melde dig ud af efterlønsordningen. Det er derfor meget vigtigt, at du læser informationsbrevet grundigt, så du er klar over konsekvenserne af at forlade efterlønsordningen. Hvis du får dit efterlønsbidrag tilbagebetalt, mister du samtidig retten til at gå på efterløn, retten til at optjene skattefri præmier og retten til at få et seniorjob, hvis du falder ud af dagpengesystemet. De nærmere detaljer kan du læse i brevet, vi har sendt til dig, og på www.nnf.dk

substans // 01 // 2012

29


Tusinder mister ukendt jobgaranti, hvis de melder sig ud af efterløns­ ordningen

Af Pia Rosager // Foto Colourbox

Tusindvis af danskere er uden at vide det på vej til at miste retten til et job i de sidste fem år af arbejdslivet. Det får voldsom betydning, fordi 94 procent af de arbejdsløse seniorer ikke kan få kontanthjælp. Når der 2. april lukkes op for, at danskerne kan melde sig ud af efterlønsordningen og hæve deres indbetalte bidrag til efterløn skattefrit, forventes omkring halvdelen af de 1,1 million tilmeldte at gøre brug af muligheden. – Men kun de allerfærreste er klar over, at den sjat penge, der er nok så rare at få her og nu, samtidig koster dem retten til fem års arbejde på fuldt overenskomstmæssige vilkår inden efterlønsalderen. Det giver den nærmest ukendte seniorjob­ ordning ret til, siger Esben Birkesholm, vicekasserer i Fødevareforbundet NNFs A-kasse.

Ni ud af ti seniorer kan ikke få kontanthjælp Seniorjobordningen giver ret til at få et job i sin kommune i de sidste fem år inden efterlønsalderen, hvis retten til dagpenge er mistet. Men vel at mærke kun hvis man bliver i efterlønsordningen, og med de nye stramninger af loven har man tidligst ret til seniorjob som 58-årig. Helt præcis betyder ordningen, at kommunen skal finde et passende job til en overenskomstmæssig løn til personer, der mister retten til dagpenge i de sidste fem år inden efterlønsordningen. Og ordningen er særdeles attraktiv, fordi

30

substans // 01 // 2012

omkring 94 procent af de dagpengeforsikrede seniorer mellem 50 og 54 år ikke vil kunne få en eneste krone i kontanthjælp, når de ryger ud af dagpengesystemet efter to års ledighed. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Formuen skal spises op Er man gift eller har blot 10.000 kr. i formue, er der nemlig ingen hjælp at hente fra det offentlige. Så skal ægtefællen forsørge én eller mursten, opsparing og selv en bare nogenlunde hæderlig bil spises op, inden man kan gøre sig håb om at komme i betragtning til kontanthjælp.

Hver anden senior langtidsledig – Seniorjobordningen er særlig attraktiv for mennesker med en usikker jobsituation, fordi ledige seniorer ikke er i højeste kurs på arbejdsmarkedet, siger Esben Birkesholm. Med de nyeste stramninger af retten til dagpenge, som den tidligere borgerlige regering gennemførte, står mange ledige seniorer uden forsørgelsesgrundlag efter de nu kun to års ret til dagpenge og med uhyre ringe udsigter til et nyt job og mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. Det kræver nemlig ét års sammenhængende ansættelse at genvinde

Takker du ja til den skattefri udbetaling af efterlønsbidraget, mister du enhver ret til at gå på efterløn, præmien på op til 147.500 kr., hvis du bliver på arbejdsmarkedet frem til pensions­ alderen, og retten til et seniorjob.

retten til dagpenge, når man først er røget ud af systemet. Ifølge LO ender hver anden arbejdsløse senior som langtidsledig. Det vil sige, at de har været arbejdsløse i mindst ni måneder inden for det seneste år.

Overvej nøje, om du bør blive i efterlønsordningen Går man med overvejelser om at tage mod tilbuddet om at melde sig ud af efterlønsordningen og takke ja til den skattefri udbetaling efter den 2. april, er der derfor flere ting, man bør tage med i sine overvejelser: – Man mister enhver ret til at gå på efterløn, mister ret til præmien på op til 147.500 kr., hvis man bliver på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen – og man mister retten til et seniorjob, hvis man bliver ledig og er på kanten til at falde ud af dagpengesystemet, siger Esben Birkesholm.


// aktuelt om A-kasse // Ledig // Aktivering // Uddannelse

Seniorjob:

»En sund måde at afslutte arbejdslivet på« Seniorjobbet i Vejle Kommune reddede 59-årige Hanne Fischer. Nu runder hun arbejdslivet af i et interessant job til fuld løn. blev min redning. Nu har jeg et rigtigt job til rigtig løn. Jeg har fuldstændig samme rettigheder som mine kolleger og kommer på de samme kurser, temadage og tilmed julefrokosterne, siger Hanne om sit seniorjob i Vejle Kommunes Økonomi og Administration. Her fungerer hun både som receptionist og sorterer, samler og arkiverer sager. – Samtidig tjener jeg godt nok til, at jeg kan lægge lidt til side hver måned. Så nu lever drømmen om at rejse ud i verden, når jeg fylder 60 til næste år og skal på efterløn, siger Hanne Fischer. – Seniorjobbet har betydet, at jeg har undgået arbejdsløshed og følelsen af ikke at kunne bruges til noget i de sidste år af mit arbejdsliv. Det er blevet en sund og værdig måde at slutte arbejdslivet på! – Og både mine omgivelser og jeg er blevet sparet for risikoen for, at jeg ender som en bitter gammel kone, siger Hanne med et smil i stemmen.

Af Pia Rosager // Foto privat

Da slagteriet i Vejle lukkede i 2004, hang nye faste job ikke ligefrem plukkemodne på træerne for Hanne Fischer. Hun var omkring de 50 år, og trods 33 års erfaring som HKer stod hun pludselig over for den kendsgerning, at der måske ikke var flere regulære job til hende, inden hun skulle på efterløn. Så Hanne holdt skindet på næsen med en lang række vikariater i nogle år. Men da det seneste vikariat stoppede, røg hun ud i arbejdsløshed. Retten til dagpenge var ved at løbe ud. Men en samtale hos Fødevareforbundet NNF i Horsens-Vejle åbnede helt nye muligheder. – Min sagsbehandler, Anette G. Hansen, fortalte mig, at fordi jeg var tilmeldt efterlønsordningen, havde jeg ret til et seniorjob på overenskomstmæssige vilkår i min kommune, inden jeg kunne gå på efterløn. – Det var jeg slet ikke klar over, men det

Aflever dit dagpengekort på mobilen Hvis du har en smartphone med Android eller en iPhone/iPad fra Apple, har du nu mulighed for at aflevere dit dagpengekort ved hjælp af den. Den nye applikation (app) til smartphones er det første skridt mod flere tast selv-løsninger til mobiltelefonen. I første omgang kan app’en bruges til at aflevere dit dagpengekort, hvis du ikke har haft løntimer, ferie, sygdom eller andre ting, der skal skrives på kortet. Har du det, skal du aflevere dagpengekortet i Tast selv a-kassen på nettet. Det er altså kun såkaldte nul-kort, der kan afleveres på mobilen.

Du kan hente app’en i Apples App Store eller i Android Market. Du kan også scanne QR-koden her på siden og gå direkte til installationen af app’en. God fornøjelse!

Apples App Store

Android Market

substans // 01 // 2012

31


Tillidsrepræsentant Per Stage spotter kollegerne

Flovt Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

når bogstaverne

Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland uddanner, som den første afdeling i forbundet, sprogmentorer, der skal hjælpe medlemmer, der er læse- og stavesvage. Som den første afdeling i Fødevareforbundet NNF har Midt Vestjylland uddannet et hold sprogmentorer. Deres opgave er at spotte og hjælpe de kolleger på arbejdspladserne, som er læse- og stavesvage. – For mange er det stadig meget flovt at have problemer med at læse eller skrive eller begge dele. De »gemmer« sig og er fantastisk gode til at holde deres handicap skjult. Men det betyder, at de ikke kommer videre i deres liv. At de låses fast både på arbejdspladsen og privat. Og det kan ikke være meningen, når man med forholdsvis enkle redskaber kan lære at håndtere det skrevne ord. Derfor er det vigtigt at finde

4.000 hos Arla ­afklares De 4.000 medarbejdere hos Arla, som er indbefattet af Fællesoverenskomsten – transport, lager og logistik, pakkeri og mejeriproduktion – skal afklares og tilbydes efterfølgende et uddannelsesforløb, hvis de ligger i målgruppen. Gennem testen finder man også frem til dem, som er ordblinde, og de får tilbudt et specielt tilrettet kursus. Kurset betales af midler, der indbetales til Mejeribrugets Uddannelsesfond for alle ansatte under Fællesoverenskomsten.

32

substans // 01 // 2012

dem og tilbyde den rigtige hjælp, siger tillidsrepræsentant Per Stage, HOCO i Holstebro, der er blandt de første sprogmentorer. Afdelingsformand Steen Hartmann siger, at en meget stor del af medlemmerne af Fødevareforbundet NNF har problemer med at læse og stave. Og for nogle er det noget, de helst ikke snakker om.

Aktiv indsats – Det er dem, vi nu yder en aktiv indsats for at komme i kontakt med og hjælpe. Tidligere var det en skam for mange, at de havde disse problemer. Den holdning har heldigvis ændret sig. I dag taler mange åbent om det. Men, siger Steen Hartmann, der er fortsat en del, som skjuler deres handicap. Det er dem, sprogmentorerne skal have kontakt med, så de kan få hjælp. – I dagens Danmark er det utroligt vigtigt, at alle er klædt på rent sprogligt, så de kan begå sig på en arbejdsplads. De kan måske klare sig i deres nuværende arbejde, fordi kolleger hjælper, når der skal læses en tekst eller skrives en besked. Men der kan opstå problemer, hvis der rokeres på arbejdspladsen, eller de skal søge et nyt job. – Vi kan ikke løse problemerne i afdelingen. Derfor er det vigtigt, at vi har disse sprogmentorer ude på arbejdspladserne. Det er enten tillidsfolk eller talsmænd, som står parate til at hjælpe, siger Steen Hartmann.

Bedre rustet På HOCO, der ejes af Arla, har man søsat et større projekt vedrørende læse-, skriveog regnefærdighederne. På hver af Arlas virksomheder har man uddannet to uddannelsesambassadører, en ledelses- og en medarbejderrepræsentant, som er med til at sikre lokale aktiviteter. Tillidsmand Per Stage sidder i denne gruppe på HOCO. – Når jeg besluttede at blive sprogmentor, er det for at være endnu bedre rustet. I projektet har vi valgt en strategi, hvor vi på Arla langsigtet ønsker flere medarbejdere på et fagligt højere niveau. Men for at det kan lykkes, skal vi sikre os, at de basale færdigheder i læsning og skrivning er på plads først. Samtlige medarbejdere bliver tilbudt en såkaldt afklaring. På HOCO er der 155 ansatte, og langt de fleste har været gennem denne test, som er anonym. Det viste sig, at 19 havde brug for at komme videre til en ordblindetest.

Kender ikke de sidste Projektet gennemføres i samarbejde med Voksenundervisningscentret (VUC) i Holstebro, og det er kun centret, som har navnene på dem, der er afklaret. På virksomheden kan man altså ikke prikke medarbejdere på skuldrene og opfordre dem til yderligere en test. Derfor blev de 19 i målgruppen kontaktet af VUC. Syv meldte tilbage, at de gerne ville have hjælp.


hopper og danser

Livsnavigation

Tillidsmand Per Stage er blandt de første sprogmentorer i Fødevareforbundet NNF. Han arbejder på HOCO i Holstebro.

– Vi ved ikke, hvem de 12 sidste i gruppen er. Og vi kender ikke deres bevæggrunde til, at de ikke vil videre. Men, siger Per Stage, det behøver ikke betyde, at de er flove over deres handicap. Det kan også skyldes, at de er på vej ud af arbejdsmarkedet – på efterløn – eller ikke føler, at de har brug for et kursus.

Per Stage står parat, hvis der er kolleger, som henvender sig. – Der er i dag utroligt mange muligheder for at få nogle redskaber i hænderne, så man bliver bedre til at læse og skrive. Men første betingelse er selvfølgelig, at man ved, at tilbuddet er der, siger Per Stage.

Kurset for sprogmentorer blev tilrettelagt i tæt samarbejde med Huset Venture, der er center for livsnavigation. Den daglige leder, Skipper Hagde, siger: – Der findes mange værktøjer, så man kan lære at læse, stave og skrive. Man skal blot finde dem. Min erfaring siger mig, at man ikke nødvendigvis er ordblind, fordi man ikke læser eller skriver godt. Det er blot ikke blevet holdt ved lige gennem mange år på arbejdsmarkedet. – Derfor har sprogmentorerne fået nogle værktøjer i hænderne, så de kan sætte ind på det helt rigtige sted over for den enkelte. Ofte er det meget få tiltag, der skal til. Og jeg kender resultatet: Folk, der måske ikke har læst en avis i mange år og pludselig kan det, får en meget anderledes og positiv livskvalitet. Det smitter af på deres arbejde og deres private liv. De får det simpelthen bedre med sig selv og deres omgivelser, siger Skipper Hagde. Sprogmentorerne bliver udstyret med bl.a. computere og programmer, der skal fungere som deres værktøjskasse på arbejdspladsen. Det udlånes i første omgang af Huset Venture. Læs mere på www.centerforlivsnavigation.dk

substans // 01 // 2012

33


Johnny Mathiasen er på kursus

Pakkeoperatør Johnny Mathiasen har hele livet haft svært ved at skrive. Nu har han taget mod tilbuddet om et kursus for ordblinde. Det hjælper, men han sætter ikke forhåbningerne for højt.

I folkeskolen sagde de, at jeg var

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

dum Johnny Mathiasen, 57, er opvokset i den tid, hvor de elever i folkeskolen, der havde svært ved at stave og skrive, blev betegnet som dumme. Det var dem, der blev placeret bagest i klassen. Og det var dem, der blev mobbet og drillet, fordi de måtte hakke sig gennem en tekst. Johnny følte ikke, at det var et stort handicap. Han voksede op i en arbejderfamilie i Holstebro, hvor der var tradition for, at han lærte at bruge hænderne og fik en uddannelse som håndværker. Han skulle ikke være akademiker. Johnny valgte at blive mekaniker, hvor han ikke skulle læse og skrive så meget.

Ikke meget hjælp – I folkeskolen fik jeg ikke rigtig nogen hjælp. Jeg lærte mig selv at læse gennem datidens bøger for børn og unge. Det var først, da jeg skulle til svendeprøve, at jeg vidste, at der kunne opstå et problem, for her skulle vi både læse og skrive. Men jeg var heldig. En lærer på teknisk skole spurgte, om der var nogen, der skulle have teksten læst op. Og til stor forbløffelse for mine kammerater sagde jeg ja, fortæller Johnny Mathiasen. – Man skilter selvfølgelig ikke med, at man, som jeg, har et problem med at skrive. Der er da også en del i min omgangskreds, der ikke ved, at jeg har det

34

substans // 01 // 2012

– Jeg er utrolig glad for den hjælp, jeg får, siger Johnny Mathiasen.

problem. Og jeg har flere gange forsøgt at gøre noget ved det, dog uden et godt resultat, fortæller Johnny Mathiasen, der er et atypisk tilfælde, fordi han tidligt vedkendte sig problemet og har forsøgt at gøre noget ved det. Johnny Mathiasen har arbejdet på HOCO i omkring 25 år og fået hjælp af kolleger, hvis han havde et problem med at skrive.

Ord på problemer – Jeg er meget glad for, at der nu er sat ord på problemet. Vi er fem, der er på kursus sammen, hvor vi får nogle redskaber i hænderne, så vi bliver bedre til at læse og skrive. Og jeg tror på, at det hjælper. Jeg kommer dog aldrig til at skrive de lange og indviklede tekster. Jeg sætter ikke mine forhåbninger og mål særlig højt. Så bliver

nederlagene heller ikke så store. Men de små sejre vil være der, siger Johnny Mathiasen. Udgifterne til undervisningsmateriale betales af HOCO. Den enkelte medarbejder skal selv spørge om fri hos sin arbejdsleder og bruge egne fritimer – eller man kan bytte en vagt. HOCO finder en anden medarbejder i det tidsrum, undervisningen varer, typisk fire timer pr. gang. – Vi har indgået denne aftale på HOCO, så man kan følge undervisningen om aftenen, hvilket man ellers ville være afskåret fra med skifteholdsarbejde, siger Per Stage. Johnny Mathiasen siger: – Jeg vil gerne opfordre alle, der er i målgruppen, til at tage imod undervisningen. Der er rigtig meget at hente.


BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT BILLIG MOBILTELEFONI HOS TELEPLUS

NYD SOLEN OG TOSOMHEDEN PÅ VILLAS DUC 4%

• Betal kun for det du bruger. • Ingen opkaldsafgift. Intet abonnement. Ingen binding. • 58 øre/min og 20 øre/sms

+2%

RABAT

Læs mere på teleplus.dk eller ring 70 22 67 15

RHODOS ✔ Charmerende kompleks ✔ Gode lejligheder ✔ Gåafstand til by og strand

1 UGE – fra kr.

2.798,-

Læs mere og tjek hvordan du får rabatten på loplus.dk/falklauritsen

LINSER ER IKKE BARE LINSER

MINDST

10 %

+ 2 % RABAT

Få den perfekte kontaktlinse med alle de Synoptiske Fordele: • Gratis certificeret synsprøve • DK´s største udvalg af kontaktlinser • Leveres direkte i din postkasse • Gratis årligt kontaktlinsetjek • Frit skift af kontaktlinsetype og –styrke • Gratis erstatnings- og nødkontaktlinser • Spar 15% på briller og solbriller og meget mere

Prøv 14 dage gratis Klik ind på synoptik.dk og prøv kontaktlinser

SE ALLE DE STEDER, HVOR DU FÅR RABAT PÅ LOPLUS.DK


Slagteriarbejderne på Danish Crown i Herning står i kø for at komme på kursus, hvor de lærer madlavning og at bage. Det vigtigste for dem er imidlertid at lære hinanden at kende på tværs af afdelingerne.

Slagtere på  Martin Holm studerer opskrifter, mens Linda Jensen gemmer sig bag sit hæfte.

Det er ikke meget nyt, slagteriarbejder Martin Holm, 39, kan lære i et køkken. Han er nemlig opvokset i restaurantkøkkener, hvor omgangen med kogte kødboller var lige så naturlig som at lege med en bold. Moderen var kok og smørrebrødsjomfru og faderen tjener på flere af de bedre restauranter i Faaborg og Odense. – Det var meget naturligt, at jeg fra barnsben lærte om de gode råvarer, og hvordan man behandler dem. Det er da også mig, der laver mad hjemme til familien til daglig. Men selv om jeg godt kan bage et franskbrød, så kommer jeg lidt til kort, når det drejer sig om at bage brød og kager. Her kan jeg virkelig lære noget.

Kød og kager Martin Holm, der arbejder i opskæringen, er en af de 22 slagteriarbejdere fra Danish Crown i Herning, der er på et ugelangt

36

substans // 01 // 2012

kursus på Uddannelsescenter Holstebro. Udgiften til kurset betales med penge fra kompetencefonden. Alle har mulighed for at tilmelde sig. Og interessen er stor. Disse temakurser, hvor deltagerne får indblik i spændende kødretter og kagetyper, er hurtigt overtegnede. Derfor er der allerede arrangeret nye kurser i det kommende år. En anden kursusdeltager, Lars Holt, 48, fra skærestuen, siger, at kurset giver et dejligt afbræk i det daglige arbejde på slagteriet. Det er meget vigtigt for ham at være sammen med kolleger fra andre afdelinger.

Dele ansvar – Jeg kender jo de andre deltagere i kurset af udseende fra kantinen. Men ellers ikke. Det sociale sammenhold fra »gamle« dage eksisterer ikke så meget mere. Derfor er det utrolig dejligt at være sammen med dem. Det, vi lærer om mad og at bage, kan


Uddannelseskonsulent Charlotte Kastrup: – Slagterne er virkelig gode til også at bage!

Udfordringer Det er uddannelseskonsulent på Uddannelsescenter Holstebro, Charlotte Kastrup, der har bygget kurset op i tæt samarbejde med blandt andre tillidsfolkene og ledelsen på Danish Crown i Herning. – Når deltagerne arbejder med både kødretter og forskellige kagetyper, er det bl.a. for at lære dem såkaldte måltidsløsninger. Hvad er udfordringerne lige nu, og hvad er de i fremtiden? Jeg tror på, at der fremover bliver meget større sammenhæng mellem brød og kød i f.eks. færdigretter, siger hun. På kurset lærte deltagerne en del om økologi, forskellige melsorter, og hvordan de bruges. Foruden rugbrød bagte man også det brød, man fik til morgenmad, kransekagekonfekt og ikke mindst otte forskellige slags småkager – hvert hold to slags. Kursisterne sluttede af med at lave en indbagt hamburgerryg i en rugbrødsdej.

 bagekursus vi ikke bruge direkte i det daglige arbejde. Men vi lærer om sammenhold, at dele ansvar og tage beslutninger sammen. – Men, siger Lars Holt, kurset kører i slowmotion. På slagteriet er vi jo vant til at arbejde hurtigt og effektivt. Det her er nærmest som et langt frikvarter. Bagerfaglærer Vagn Nielsen, Holstebro Uddannelsescenter, siger, at et af elementerne i kurset netop er, at tempoet sættes ned.

Ende i kaos – Kurset ville ende i kaos, hvis 22 effektive slagteriarbejdere fik lov til at køre løs. De skal simpelthen drosle ned. Tage nogle dybe indåndinger og puste langsomt ud. Og så ellers gå i gang med bagningen med rolige bevægelser og stor omtanke for de råvarer, de har i hænderne. Deltagerne er delt op i hold på fire til

fem. Men hvert hold har f.eks. kun én røremaskine og én vægt. Man skal altså arbejde tæt sammen, for at processen lykkes. – Og gør den ikke, får holdet mulighed for at gøre det om om eftermiddagen. Eller også at beslutte, at deres kolleger på kurset ikke kan købe den del af dagens bag-

kan bage rugbrød fremover, fortæller han. Det er noget, som Heidi Doctor Nielsen, 36, der arbejder i skærestuen til hjemmemarkedet, vil benytte sig af. Heidi er gift og har tre børn på 15, 13 og syv år. Det er hende, der residerer i køkkenet både med madlavning og bagning.

Det er spændende at prøve noget nyt. Og utrolig dejligt at være sammen med sine kolleger på den her måde. værk med hjem, siger Vagn Nielsen, der bl.a. lærte deltagerne at bage rugbrød fra grunden med en surdej.

Surdej med hjem – Alle har fået surdej med hjem, så de selv

– Det er spændende at prøve noget nyt. Og utrolig dejligt at være sammen med sine kolleger på den her måde. Nu har vi noget at snakke om på arbejdspladsen på tværs af afdelingerne. Det betyder rigtig meget for mig, siger hun.

substans // 01 // 2012

37


Af Ditte Brammer // Foto Industriens Pension

Din pe Hvis du er medlem af Fødevareforbundet NNF og har valgt at være omfattet af forbundets fritidsulykkesforsikring, vil du fra 1. januar 2012 få højere dækninger til uændret pris. Pensionspengene i Industriens Pension bliver nu forrentet med det samme afkast, som Industriens Pension opnår, når de investerer dine penge. Tidligere blev renten bestemt for et år ad gangen. Og det, der var i overskud, blev gemt i en fælles opsparing, som selskabet kunne tage af i dårlige år. 1. december 2011 skiftede Industriens Pension til markedsrente. Det betyder, at der ikke længere er brug for en fælles opsparing til at sikre en stabil rente. Derfor får medlemmerne inden 1. juni 2012 overført den fælles opsparing. Det svarer til, at opsparingen bliver forhøjet med 23 procent.

Opsparing fra PNN PENSION og PHI Pension Som en del af fusionen med Industriens Pension i 2010 blev der fastsat en fremtidig rente for pengene fra PNN PENSION og PHI Pension. Renten var lav, dels for at give plads til at afdrage på den gæld, der var i PNN PENSION og PHI Pension, dels for at PNN PENSION og PHI Pension skulle spare op til samme niveau for den fælles opsparing. Gælden fra PHI Pension er nu afviklet, så skiftet til markedsrente betyder, at med-

38

substans // 01 // 2012


nsion vokser lemmernes opsparing fra PHI Pension bliver forhøjet med 2 procent. Gælden i PNN PENSION var så stor, at den ikke er afviklet helt med de to seneste års store afkast. For at afvikle gælden bliver opsparingen fra PNN PENSION nedskrevet med 4 procent. – Skiftet til markedsrente betyder, at overgangsordningen for opsparingen fra PNN PENSION og PHI Pension skal afvikles. Og fremover får de penge, som medlemmer fra PNN PENSION og PHI Pension havde med ved fusionen, og de penge, de indbetaler nu, samme rente. Det gør pensionen mere enkel, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Derfor skifter Industriens Pension Industriens Pension skifter til markedsrente for at følge udviklingen inden for pensionsbranchen. – Markedsrente er mere fair for medlemmer, der skifter til et job uden for in-

dustrien og gerne vil flytte deres opsparing væk fra Industriens Pension, fordi de så får hele opsparingen med, tilføjer Laila Mortensen. Du skal ikke selv gøre noget for at få din del af den fælles opsparing overført. Det sker helt automatisk.

Sådan går det opsparingerne T Opsparing fra PNN PENSION bliver nedskrevet med 4 procent. T Opsparing fra PHI Pension bliver forhøjet med 2 procent. T Indbetalinger til Industriens Pension fra 1. januar 2010 til 1. december 2011 bliver forhøjet med 23 procent.

Mere information På www.industrienspension.dk kan du læse mere om ændringen og se, hvad den betyder for dig.

Hvad er ­ markeds­rente og ­gennemsnitsrente? Forskellen på markedsrente og ­gennemsnitsrente er den måde, ­pensionsordningen bliver forrentet på. Markedsrente I en pensionsordning med markeds­ rente får medlemmerne med det ­samme overført hele deres del af det afkast, selskabet opnår af investe­ ringerne. I de gode perioder vokser ­op­sparingen. I dårlige perioder bliver ­opsparingen mindre. Gennemsnitsrente I en pensionsordning med gennem­ snitsrente får medlemmerne hvert år en rente, som pensionsselskabet be­ stemmer. I de gode år sætter selskabet penge ind på en fælles opsparing, og i dårlige år tager selskabet penge fra den fælles opsparing. På den måde får ­medlemmerne en stabil rente.

Pensionsoversigt 2011: Har du det rigtige sikkerhedsnet? Omkring den 1. marts modtager forbundets mejeriansatte deres årlige pensionsoversigt fra PensionDanmark. Brug lejligheden til at tjekke, om forsikringerne stadig matcher dine behov. Har I råd til at blive boende, hvis du bliver førtidspensionist? Og arver din familie nok til, at økonomien kan løbe rundt, hvis du dør? Når du modtager den årlige pensionsoversigt fra PensionDanmark omkring den 1. marts, er det en oplagt anledning til at tjekke, hvordan du og din familie er sikret, hvis uheldet er ude. For selv om forsikringerne ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald som udgangspunkt passer til de fleste medlemmer, så ændrer mange også behov i løbet af livet, hvilket kan gøre det nødvendigt at tilpasse forsikringerne. Det kan fx være, hvis du bliver gift, skilt, får børn eller køber hus. Pensionsoversigten er en god lejlighed til at gå dine forsikringer efter i sømmene.

Hvor meget voksede din pension?

din opsparing i 2011, og hvor god PensionDanmark var til at forrente dine penge. PensionDanmark fik i 2011 et flot investeringsafkast, som betyder, at de 65-årige medlemmer fik forrentet pensionsopsparingen med 11,7 procent før skat, mens medlemmer under 41 år fik en forrentning på 8,2 procent.

Dine breve bliver nu også elektroniske PensionDanmark vil fra den 1. juni 2012 også fremsende breve til dig elektronisk. På den måde kan du altid finde papirerne fra PensionDanmark. Breve og pensionsoversigter bliver lagt ind i din indbakke under »Din Egen Pension« på pension.dk/dinegenpension eller i e-Boks, hvis du har valgt dette. Hvis du indtaster din e-mail-adresse eller mobilnummer under kontaktoplysninger på »Din Egen Pension«, får du besked, hver gang der er ny post til dig.

I oversigten kan du desuden se, hvor meget der blev indbetalt til

substans // 01 // 2012

39


rundt om //

Fødevareforbundet NNF har en landsdækkende struktur med 8 afdelinger og en række lokale områdekontorer. Du kan kontakte afdelingerne for at få oplyst adresser på områdekontorerne og åbningstider, eller du kan finde oplysningerne på www.nnf.dk

Her finder du Fødevareforbundet NNF Fødevareforbundet NNF SJÆLLAND OG ØERNE, AFD. 01 Østre Parkvej 2G, 4100 Ringsted Tel. 3818 6900 Fax a-kassen: 3818 6912 Fax faglig afdeling: 3818 6913 Kontortid Man. 09.00-16.00 Tirs. 09.00-16.00 Ons. lukket Tors. 09.00-16.00 Fre. 09.00-14.00 Lukket 12.00-13.00 Fødevareforbundet NNF LILLEBÆLT-FYN, AFD. 02 Lumbyvej 11 B, 2. th. 5230 Odense M Tel. 3818 6980, fax 3818 6994 Kontortid Man. 09.30-17.00 Tirs. 09.30-13.00 Ons. lukket Tors. 13.00-16.00 Fre. 09.30-13.00 Fødevareforbundet NNF SYDJYLLAND, AFD. 03 Borgergade 2-4, Postboks 286 6700 Esbjerg Tel. 3818 7079, fax 3818 7088 Kontortid Man.-tors. 09.00-15.00 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF HORSENS-VEJLE, AFD. 04 Fælledvej 30, 8700 Horsens Tel. 3818 7142, fax 3818 7149 Kontortid Man. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 (telefonerne lukket mandag formiddag) Tirs. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 Ons. lukket Tors. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Fre. 09.00-12.00

40

substans // 01 // 2012

Fødevareforbundet NNF ØSTJYLLAND, AFD. 05 Paludan-Müllers Vej 227 8200 Århus N Tel. 3818 7049, fax 3818 7057 Kontortid Man. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Tirs. 09.00-12.00 og 13.00-15.00 Ons. lukket Tors. 09.00-12.00 og 14.00-16.00 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF MIDT VESTJYLLAND, AFD. 06 Struervej 31, 7500 Holstebro Tel. 3818 7170, fax 3818 7179 Åbningstider for personligt fremmøde Man. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 Tir. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 Ons. lukket Tor. 13.00-16.30 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF NORDJYLLAND, AFD. 07 Hjørringvej 156, Postboks 99 9400 Nørresundby Tel. 3818 7000, fax 3818 7026 Kontortid Man. 09.00-12.00 og 13.00-17.00 Tirs. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Ons. lukket Tors. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF KLUB BORNHOLM, AFD. 08 Slagtergade 1, 3700 Rønne Tel. 3818 6976, fax 3818 6977 Kontortid Man. 10.00-13.00 Tirs. og tors. lukket Ons. 14.00-17.00 Fre. 10.30-14.00

LILLEBÆLTFYN Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 31. marts 2012 kl. 12.00 jf. lovene i afdelingen Lumbyvej 11, Odense (mødelokaler indgang A). Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab og budget 4. Indkomne forslag a. Strukturændringsforslag til afdelingens love fra bestyrelsen 5. Valg jævnfør afdelingens love a. Valg af afdelingsformand Paul Fruergaard Sørensen (modtager genvalg) b. Valg af kritisk revisor Morten Jensen (modtager genvalg) c. Valg af kritisk revisorsuppleant Søren Lind (modtager genvalg) d. Valg af statsautoriserede revisorer (modtager genvalg) e. Valg af fanebærer øst Steen Sørensen (modtager genvalg) f. Valg af fanebærer vest Johan Hye (modtager genvalg) 7. Eventuelt. Indkomne forslag under punkt 4, som ønskes behandlet, skal være skriftligt motiveret og være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag under punkt 5a – valg af afdelingsformand – skal være afdelingen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På afdelingens vegne Paul Fruergaard Sørensen, formand

Bagerbranchen indkalder hermed til årsmøde mandag d. 27. februar 2012 kl. 19.00 i afdelingen Lumbyvej 11, Odense (mødelokaler indgang A). Dagsorden ifølge lovene. Frank Knudsen, brancheformand

Slagterbranchen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på lokalkontor Faaborg på Engvej med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg af brancheformand (Palle Jørgensen modtager genvalg) 5. Valg til branchebestyrelsen. På valg er Finn Bønnelykke, Finn Kjærulff, Jens N. Larsen og Ivan Møller Knudsen (alle modtager genvalg) 6. Valg af 2 suppleanter til branchebestyrelsen 7. Valg af 4 branchebestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Hans Søgård, Marianne Kjærulff, Leif Møller Knudsen og David Doe (alle modtager genvalg) 8. Eventuelt. Eventuelle forslag til punkt 3 skal være brancheformanden skriftligt i hænde senest den 21. februar. Eventuelle forslag til punkt 4 skal være brancheformanden skriftligt i hænde senest den 14. februar. På branchens vegne Palle Schultz Jørgensen


// rundt om

Sukker/Chokoladebranchen for Fødevareforbundet NNF LillebæltFyn og Fællesklubben for Odense Marcipan og KiMs i Søndersø afholder fælles årsmøde/generalforsamling tirsdag d. 28. februar kl. 15.00 i kantinen på Odense Marcipan. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formændene i hænde senest 14 dage før. På bestyrelsernes vegne Peer Sørensen, brancheformand, Sukker/Chokolade Lykke Andersen, formand, Fællesklubben for Odense Marcipan og KiMs

Sukker/Chokolade/Mejerigruppens Efterløns- og Pensionistklub Odense/ Lillebælt-Fyn afholder weekend-sommertur d. 2.-3. juni 2012 for medlemmer med ægtefælle/ledsager. Pris: kr. 800,00 pr. deltager, som betales i bussen. Turen går til Rudbøl Grænsekro. Program: start fra NNF, Lumbyvej 11, 5000 Odense, kl. 9.30. Fra Søndersø over for Brugsen kl. 10.00. Vi kører til Hylkedal rasteplads, hvor vi får kaffe og et rundstykke. Derefter fortsætter vi til det sydjyske, hvor vi ser lidt seværdigheder, og der er mulighed for at handle ved grænsen. Husk pas. Vi ankommer til Rudbøl Kro, hvor der er kaffe og kage samt indkvartering. Til aften får vi en 3-rettersmenu, drikkevarer er for egen regning. Der er musik og dans. Søndag morgen får vi brunch. Efter afrejsen skal vi se lidt flere seværdigheder. Forventet ankomst til Odense kl. ca. 16.00. Tilmelding er bindende og senest d. 10. marts, da der er deadline på bestilling af hotelværelserne. Tilmelding til kasserer Hans Jensen, tlf. 2946 4442, og formand Carsten Jensen, tlf. 6489 1464.

HORSENSVEJLE

MIDT VESTJYLLAND

Generalforsamling for Fødevareforbundet NNF Horsens-Vejle. Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 24. marts kl. 10.00 i NNF-Huset, Fælledvej 30, Horsens. Der vil være kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 – og efter generalforsamlingen vil der være en bid brød. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er: Lars Mose, Danish Crown. Anne Kathrine From Pedersen, Tulip. Lillian D. Larsen, 3-Stjernet. På valg for 1 år: John Elvin Jensen, Gumlink, modtager ikke genvalg. 6. Valg af en revisor – for 2 år. På valg er: Henning Mouritsen 7. Valg af en revisorsuppleant – for 1 år. På valg er: Anders D. Hansen 8. Eventuelt. Forslag til behandling under punkt 4 skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret på Fælledvej i hænde senest fredag den 16. marts kl. 12.00. Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Kjeld Nielsen, formand

Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 i NNF-Huset, Struervej 31, 7500 Holstebro. PS. Der serveres et let traktement kl. 18.00. Ønsker man at deltage i traktementet, skal man tilmelde sig på afdelingskontoret, tlf. 3818 7170, eller hos sin tillidsmand seneste mandag den 23. april 2012. Dagsorden jævnfør lovene: 1. Velkomst ved formanden, herunder godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens beretning og godkendelse 5. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse 6. Orientering om budget 2012 7. Indkomne forslag 8. Valg af formand for 4 år 9. Valg: a. Indstillede personer fra brancherne til bestyrelsen for 2 år 1 person fra Slagterindustri 1 person fra Mejeri. 2 personer fra Butik/Bagerindustri/Fødevareindustri 10. Valg af kongresdelegeret til NNFs ordinære kongres i Aalborg, september 2012 11. Valg af statsautoriseret revisorfirma 12. Valg af revisor På valg for 2 år: Frank Christensen 13. Valg af revisorsuppleant for 1 år 14. Eventuelt. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Steen Hartmann, afdelingsformand

Der indkaldes til branchemøde for Butiksområdet, Bager/Møllerbranchen & Tobaksbranchen tirsdag den 27. marts 2012 kl. 18.15 i NNF-Huset, Struervej 31, 7500 Holstebro. Dagsorden jf. afdelingens love. Der serveres et let traktement. Af hensyn til maden er der tilmelding seneste mandag den 26. marts 2012 på tlf. 3818 7156. Der indkaldes til branchemøde for Slagterbranchen tirsdag den 10. april 2012 kl. 18.00 i afdelingens hus, Haraldsgade 19, 7400 Herning. Dagsorden jf. afdelingens love. Der serveres et let traktement. Af hensyn til maden er der tilmelding seneste tirsdag den 10. april til middag på tlf. 3818 7163. Der indkaldes til branchemøde for Mejeribranchen torsdag den 12. april 2012 kl. 18.00 i NNF-Huset, Struervej 31, 7500 Holstebro. Dagsorden jf. afdelingens love. Der serveres et let traktement. Af hensyn til maden er der tilmelding senest onsdag den 11. april på tlf. 3818 7175. NNFs Efterløns- & Pensionistklub i Holstebro. Der inviteres til et besøg hos Rose-Poultry-Vinderup Fjerkræslagteri, Tværmosevej 10, Vinderup, mandag den 27. februar 2012 kl. 10.00. Vi mødes ved indgangen til kontoret, man kører selv dertil. Tilmelding til Arne Kjærgaard senest mandag den 20. februar 2012 på tlf. 9742 3942 – mobil 4013 3942. NNFs Efterløns- & Pensionistklub i Holstebro. Der afholdes ordinær generalforsamling i NNF-Huset, Struervej 31, 7500 Holstebro, tirsdag den 6. marts 2012 kl. 13.00. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, skriftlig og underskrevet, senest 8 dage før generalforsamlingen. P.k.v. Arne Kjærgaard, Ole Worms Vej 3, 7500 Holstebro, tlf. 9742 3942, mobil 4013 3942. M.v.h. Orla A. Pedersen

substans // 01 // 2012

41


rundt om //

Herning-afdelingens Efterlønsog Pensionistklub Vi har afholdt generalforsamling den 26. januar. På valg var Magne Fonnesbæk og Vagner Hindkjær, der ikke ønskede genvalg. Nyvalgte blev Gert Jensen som ny næstformand og Jens Ole Rasmussen som sekretær. Vi havde en god og saglig generalforsamling, hvor 32 medlemmer var mødt op. Efter mødet var klubben vært ved et par stk. mad og en øl eller vand. Jeg takkede Magne og Vagner for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen – også en tak til deres koner. Vi har udarbejdet nyt program for foråret 2012: Mandag den 20. februar kl. 14.30: Pakkespil, hvor der medbringes en pakke til en værdi af ca. 25 kr. Mandag den 19. marts kl.14.30: Foredrag og film ved. tidligere journalist W. Screiber. Mandag den 23. april kl. 14.30: Bankospil. Torsdag den 31. maj: Tur til Mandø. Der køres fra Ikast kl. 9.10, Hammerum kl. 09,20 og Herning kl. 09.30. Der spises frokost i Vester Vedsted. Vi skal med traktor til Mandø, hvor vi går rundt og ser øen ca. en god time. På hjemturen drikkes der kaffe i Vester Vedsted. Forventet hjemkomst ca.18.30. Pris 300 kr. Torsdag d. 23. august kl. 17.30: Åletur til Søbyhus. Spis det, du kan. Dertil en øl og en dram og kaffe – kun 225 kr. Mød talstærkt op. Mandagsarrangementerne er altid på Holtbjerg. Vel mødt. Hilsen bestyrelsen Max Falberg

NORDJYLLAND Fødevareforbundet NNF Nordjylland afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 14. april 2012 kl. 10.30. Dagsorden jf. lovene. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens beretning a. Arbejdsskader 5. Forelæggelse af årsregnskab 6. Orientering omkring budget 2012 7. Indkomne forslag 8. Indstilling fra brancherne til bestyrelsen a. Indstilling af kongresdelegerede 9. Valg af statsautoriseret revisor 10. Valg af bilagskontrollant. Afgående: Magnus Madsen. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. P.b.v. John Christiansen Fødevareforbundet NNF Nordjylland afholder branchegeneralforsamlinger og afdelingsgeneralforsamling lørdag d. 14 april 2012. Vi starter med fælles morgenkaffe kl. 08.00, branchegeneralforsamlinger kl. 09.00-10.30, afdelingsgeneralforsamling kl. 10.30. Vi regner med at slutte med frokost omkring kl. 12.30. Branchegeneralforsamling Slagter, Fødevareforbundet NNF Nordjylland, lørdag den 14. april 2012 kl. 09.00-10.30, Hjørringvej 156, Nørresundby. Dagsorden: 1. Velkomst ved brancheformanden 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og dagsorden samt valg af stemmetællere og referent

42

substans // 01 // 2012

4. Orientering om branchens faglige arbejde 5. Valg til brancheudvalget (ildsjæl for 2 år), på valg: John Nygren 6. Valg af suppleanter (1 år), på valg: Anita Gustafsson 7. Valg af kandidater til bestyrelsen (2 år), på valg: Kjeld Rasmussen, Henning Lønstrup og Preben Sørensen 8. Valg af kongresdelegerede 9. Evt. Ved valg til brancheudvalget skal kandidaternes navne være brancheudvalget i hænde senest 7 dage før branchemøde (4. april 2012). Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 8.00 og ca. kl. 12.30 frokost efter afdelingsgeneralforsamlingen. Af hensyn til spisningen er der tilmelding til denne. Sidste tilmeldingsfrist den 4. april 2012. Tilmeldingslisten findes på afdelingskontoret, telefon 3818 7000, og i kantinerne på de større virksomheder. På branchebestyrelsens vegne Henning Lønstrup, brancheformand Indkaldelse til branchegeneralforsamling Bager/Slagterbutik/Tobak lørdag den 14. april 2012 kl. 9.00 hos Fødevareforbundet NNF, Hjørringvej 156, Nørresundby. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden/mødets lovlighed 4. Beretning v/formanden 5. Valg til brancheudvalget iht. afd. love 6. Valg til afdelingsbestyrelsen. På valg er Vivi Bjerre 7. Valg af kongresdelegerede 8. Evt. Der vil være kaffe kl. 8.00 og efterfølgende frokost. Af hensyn til frokost er tilmelding nødvendig til tillidsrepræsentanten eller Frede, tlf. 3818 7010, senest 4. april 2012. Vel mødt Med venlig hilsen Kim Blicher-Hansen, brancheformand

Branchegeneralforsamling Mejeri lørdag d. 14. april 2012 kl. 9.00 hos Fødevareforbundet NNF, Hjørringvej 156, Nørresundby. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 4. Beretning v. formanden 5. Valg til brancheudvalget 6. Valg til afdelingsbestyrelsen. På valg er Kim Mosskov Andersen 7. Valg af kongresdelegerede 8. Evt. Der vil være kaffe kl. 8.00 og efterfølgende frokost. Af hensyn til frokost er tilmelding nødvendig til Ejner Poulsen, tlf. 3818 7035, senest 4. april 2012. Fødevareforbundet NNF Nordjylland holder familietræf søndag den 13. maj 2012 kl. 10.00 i Fårup Sommerland. Vi satser på en festlig, fornøjelig og lidt faglig dag for medlemmer, ægtefælle/samlever, børn og børnebørn. Entre 50 kr. pr. person. For børn under 3 år er det gratis. Grillbuffet – spis alt hvad du kan for kr. 80,00, for børn under 3 år er det gratis. Spisning i perioden 11.3015.30. Tilmelding til tillidsmanden eller afdelingskontoret senest fredag den 27. april. Betaling sker i forbindelse med udlevering/afhentning af billetterne. På aktivitetsudvalgets vegne Kent Jensen Seniorklub Hjørring. Aktivitetskalender: Vi mødes den 1. onsdag hver måned kl. 13.00 på Odinsvej 1, hvor der er muligheder for bankospil, kortspil, udflugter o.l. Planlagte aktiviteter på nuværende tidspunkt: Torsdag d. 8. marts 2012: Møde med borgmester Arne Boel. Klubben giver kaffe og brød. 4. april 2012 kl. 9.00: Bowling i Hjørring. Der er kaffe fra kl. 9.00. Tilmelding senest den 28. marts. 2. maj kl. 12.30: Besøg på Sæby


// rundt om

Slagteri – Vi kører selv fra Hjørring kl. 12.30. Slagteriet giver kaffe. Tilmelding senest den 25. april. 23. maj 2012 kl. 12.00: Sammenkomst for Mejerigruppen på Odinsvej 1. Der vil blive opkrævet et gebyr på 50,00 kr. for deltagelse. Tilmelding senest den 16. maj. 6. juni 2012 kl. 12.00: Udflugt til Hjerl Hede, vi kører fra Odinsvej kl. 12.00. Medbring selv kaffe og brød. Klubben giver aftensmad. Vi kører med bus – pris 200 kr. Tilmelding senest den 25. maj. Ferie i juli måned. 1. august 2012: Spisning af ål på Dronninglund Hotel. Medbring selv kaffe og brød. Vi kører med bus – pris 200 kr. Tilmelding senest den 20. juli. 5. september 2012: Pakkespil på Odinsvej. Medbring en pakke til ca. 20 kr. 3. oktober 2012 kl. 7.00: Indkøbstur til Tyskland. Vi kører fra Hjørring kl. 7.00 – klubben giver morgenkaffe, og aftensmad er på Simested Kro. Pris 200 kr. Tilmelding senest den 21. september. Husk at Seniorklubbens arrangementer altid er med ledsager. Gem denne seddel, så I husker datoerne. På klubbens vegne Svend Christensen Bestyrelsen Formand: Svend Christensen, tlf. 9892 7009 Næstformand: Ester Hansen, tlf. 9897 5357 Kasserer: Tage Kristensen, tlf. 9892 2417 Bestyrelsesmedlem: Jytte Mathiasen, tlf. 9892 7287 Bestyrelsesmedlem: Inger Jensen, tlf. 9892 6882

SJÆLLAND OG ØERNE Sommerhuse: Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne har 6 sommerhuse ved Marielyst på Falster til udlejning i 2012. Der kan hverken tilbydes spa eller pool, men til gengæld en pragtfuld natur og en dejlig badestrand. Husene indeholder 4 sovepladser. Har ovenstående din interesse, kan du kontakte Lone Poulsen på tlf. 3818 6900 for yderligere information. Fødevareforbundet NNF Holbæk/ Slagelse. Seniorklub i Holbæk: Torsdag den 1. marts kl. 13.00: Bankospil. Torsdag den 15. marts kl. 13.00: Hyggedag (kortspil). Torsdag den 29. marts kl. 12.00: Påskefrokost, pris 65,00 kr. Tilmelding senest 14. marts. Torsdag den 12. april kl. 13.00: Bankospil. Torsdag den 10. maj kl. 13.00: Varme hveder. Torsdag den 24. maj kl. 12.00: Afslutning med spisning, pris 65,00 kr. Tilmelding senest den 26. april 2012. Torsdag den 3. maj besøger vi Folketinget. Afgang fra Spånnebæk kl. 8.30 med ankomst ved Folketinget kl. 9.45. Rundvisning til 12.00. Derefter spiser vi i Snapstinget. Afrejse fra Folketinget ca. 13.30. Pris 200,00 kr., gæster 250 kr. Maks. 50 personer. 2. juni 2012 kl. 10.00: Vores årlige udflugt. Med afgang fra Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. Tilmelding senest den 26. april 2012, pris 200,00 kr. Man skal huske, at tilmeldingen er bindende. P.b.v. Flemming Gjøg Bestyrelsens telefonnumre: Formand Flemming Gjøg: 5946 3411/2993 3905 Kasserer Kaj Pedersen: 5927 7192 Formandens mail-adresse: fag@ turbopost.dk NNF Sjælland og Øerne, Ringsted: 3818 6900 Hovedforbundet NNF, Kbh.: 3818 7272

SYDJYLLAND Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Fødevareforbundet NNF Sydjylland lørdag den 21. april 2012 kl. 09.30-12.00 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsformanden 2. Valg af 2 dirigenter 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden og valg af stemmetæller og referent 4. Afdelingsbestyrelsens beretning og fremtidsplaner til godkendelse 5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 6. Forelæggelse af budgettet for indeværende år til orientering 7. Indkomne forslag a) vedtægtsændringer indstillet af afdelingsbestyrelsen 8. Valg: Valg af bilagskontrollant – Brian Damsgaard Valg af suppleant for bilagskontrollant – Kurt Wolter Valg af et eksternt registreret eller statsautoriseret revisionsfirma, der foretager en kritisk revision af afdelingens regnskab. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For at forslaget kan behandles, skal forslagsstilleren give fremmøde på generalforsamlingen, medmindre gyldig dokumentation for forfald foreligger. Bilag til punkt 7a) kan afhentes eller rekvireres ved at kontakte afdelingen. Der er morgenkaffe fra kl. 09.00, og der vil være frokost fra kl. 12.00. Tilmelding til morgenkaffe og frokost er nødvendig på mail pep@nnf. dk eller telefon� 3818 7079 senest den 17. april 2012. På afdelingsbestyrelsens vegne Peder Pedersen, afdelingsformand

Indkaldelse til branchemøde for Mejeri lørdag den 10. marts 2012 kl. 9.00 på Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden/faglig konsulent 2. Valg af 2 dirigenter 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden og valg af stemmetællere og referent 4. Brancheudvalgets orientering ved formanden/faglig konsulent (skal ikke til afstemning) 5. Indkomne forslag 6. Valg til branchebestyrelsen. På valg er Martin Krog Andersen, der modtager genvalg. På branchemødet vælges til branchens brancheudvalg, for en 2-årig periode, op til 3 medlemmer på lige årstal og op til 3 medlemmer på ulige årstal samt mindst én 1.- og én 2.-suppleant, som vælges for 1 år ad gangen. 7. Eventuelt. Indkomne forslag til punkt 5 og kandidater til punkt 6 skal være afdelingen i hænde senest 8 dage før mødet. Der serveres rundstykker kl. 9.00 og frokost kl. 12.00, så tilmelding er vigtig på mail fla@nnf.dk eller telefon 3818 7079 senest den 5. marts 2012. Efter generalforsamlingen vil der være debat om, hvordan kontingentet er sammensat, og hvad den bruges til. Carsten Hjorth, ­brancheudvalgsformand Branchemøde for slagtere i Fødevareforbundet NNF Sydjylland lørdag den 17. marts 2012 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov, kl. 10.00. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af 2 dirigenter 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden og valg af stemmetællere og referent 4. Brancheudvalgets orientering ved formanden 5. Indkomne forslag 6. Valg af 3 brancheudvalgsmedlemmer for en 2-årig periode og valg af en 1.- og 2.-suppleant for 1 år.

substans // 01 // 2012

43


rundt om //

P å valg er: Brancheudvalgsmedlem Brian Damsgaard, DC Esbjerg Brancheudvalgsmedlem Christian Bundesen, Brørup Slagteri Brancheudvalgsmedlem Mikael Oechsle, DC Blans 1.-suppleant Gitte Bossen, Dat Schaub Esbjerg 2.-suppleant Hans Jørgen Frank, DC Blans 7. Eventuelt. Forslag til punkterne 5 og 6, som ønskes behandlet på branchemødet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingen i hænde senest 8 dage før branchemødet. Der er morgenkaffe fra kl. 09.30, og der vil være frokost kl. 12.00. Tilmelding til frokost og morgenkaffe er nødvendig på mail peh@ nnf.dk eller tlf. 3818 7079, dog senest mandag den 12. marts 2012. På brancheudvalgets vegne Tom Jensen, formand

Det årlige branchemøde for Bager- og Møllerbranchen i Fødevareforbundet NNF Sydjylland lørdag d. 17. marts 2012 kl. 10.00 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af 2 dirigenter 3. Godkendelse af mødets lovlighed og dagsorden samt valg af stemmetællere og referent 4. Brancheudvalgets orientering ved formanden 5. Indkomne forslag 6. Valg af 3 brancheudvalgsmedlemmer for en 2-årig periode og valg af en 1.-og 2.-suppleant for 1 år. På valg er: Brancheudvalgsmedlem Poul Krogh Petersen Brancheudvalgsmedlem Susanne Petersen Brancheudvalgsmedlem Niels Erik Hansen 1.-suppleant vakant 2.-suppleant vakant 7. Eventuelt. Forslag til punkterne 5 og 6, som ønskes behandlet på branchemø-

44

substans // 01 // 2012

det, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingen i hænde senest 8 dage før branchemødet. Der er morgenkaffe fra kl. 9.30, og der vil være frokost kl. 12.00. Tilmelding til frokost og morgenkaffe er nødvendig på mail jtj@nnf. dk eller telefon 3818 7079 senest den 12. marts 2012. På branchens vegne Jan Toft Jensen

Medlemsmøder for de medlemmer, der er tilmeldt efterlønsordningen: I forbindelse med den vedtagne tilbagetrækningsreform, som omhandler dine efterlønsrettigheder, afholder afdelingen følgende informationsmøder om din efterløn som opfølgning på det modtagne informationsbrev: Blans Slagteri torsdag den 23. februar kl. 13.15 og kl. 15.20. Tilmelding til tillidsmanden. For medarbejderne på slagteriet i Blans. Esbjerg Slagteri mandag den 27. februar kl. 14.45 og kl. 16.00. Tilmelding til tillidsmanden. For medarbejderne på slagteriet i Esbjerg. Esbjerg afdeling på Borgergade 2-4 i Esbjerg torsdag den 15. marts kl. 19.00. Tilmelding nødvendig på tlf. 3818 7079 senest den 5. marts. For alle, som betaler efterlønsbidrag. Aabenraa Folkehjem, Haderslevvej 7 i Aabenraa, tirsdag den 13. marts kl. 19.00. Tilmelding nødvendig på tlf. 3818 7079 senest den 5. marts. For alle, som betaler efterlønsbidrag.

Program for NNFs Pensionist- og Efterlønsklub Haderslev, første halvdel af 2012. Onsdag den 30. maj besøger vi Wellings Landsbymuseum, Danmarks mest særprægede museum, og Sønderjysk Brandværnsmuseum i Gram. På landsbymuseet: Her er alle ting samlet, som man kunne se i en landsby omkring år 1900. Her findes alt: landsbyens kirke, skolestue, vaskerum, bondestue, købmand. barbersalon, krostue og bibliotek med ca. 3.000 bøger

og tidsskrifter og m.m. På brandværnsmuseet: samlingen omfatter brandværnsmateriel fra De Frivillige Brandværn i Sønderjylland. Der er også mange forskellige brandbiler og meget andet fra de ca. 30 brandværn i hele Sønderjylland. Vi kører i egne biler fra H.H. Plads i Haderslev kl. 09.30. Har du ingen bil og mangler en, du kan køre med, så sig det ved tilmeldingen. Vi spiser vores medbragte brød i cafeen ved landsbymuseet. Efter besøget på brandværnsmuseet er der kaffe på Den Gamle Kro i Gram. Egenbetalingen er på 100 kr. Det er for entre, kaffe og kørsel. Tilmelding er senest den 22. maj. P.k.v. Walter Rostermund Telefonnumre, som I bruger ved tilmeldingerne: Walter, 7454 3606 Lauritz, 7452 7916

ØSTJYLLAND Fødevareforbundet NNF Østjylland afholder ordinær generalforsamling mandag d. 12. marts 2012 kl. 17.00 på adressen Århus Firma Sport, Paludan Müllers Vej 110, Aarhus N. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Protokol 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg til overenskomstfølgegrupperne 9. Indstilling fra overenskomstgrupperne 10. Valg af formand 11. Valg af revisor 12. Valg af revisorsuppleant 13. Valg af statsautoriseret revisionsfirma 14. Valg af kongresdelegerede. Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til valg af formand skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil afdelingen være vært ved spisning. Tilmelding til spisning senest mandag d. 5. marts 2012 til afdelingen. P.b.v. Flemming Hansen, ­afdelingsformand

Lukkedag i a-kassen A-kassen er lukket fredag d. 2. marts 2012 på grund af årsmøde. P.a.v. Anders Laursen, a-kasseleder

Torsdag den 8. marts kl. 14.00: Bowling. Masterbowl, Mariagervej 139-141 i Randers. Deltagerpris kr. 25. inkl. skoleje. Tilmelding på tlf. 8643 5766 senest den 5. marts. Torsdag den 12. april. kl. 13.00 i Fritidscentret: Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene. Efter generalforsamlingen serveres frokostanretning. Deltagerpris kr. 75,00. Tilmelding på tlf. 8643 5766 senest den 4. april. P.k.v.  Bøggild Christensen

BORNHOLM Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klub Bornholm. Generalforsamlingen afholdes fredag d. 24. februar 2012 kl. 19.00 på Hotel Herold i Hasle. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På klubbens vegne Benno Rasmussen Gøtterup


Fri Tekst og foto  Helle-Karin Helstrand

Svend Larsen hjælper Hanh med det danske, og samtidig holder han sig selv i gang.

Svend lærer Hanh dansk Da Svend Larsen efter 25 år som servicemand i pluckspakkeriet på Danish Crown i Sæby valgte at gå på efterløn for et års tid siden, gik der noget tid, før han fandt sig til rette med sit nye liv. Nu har han skabt sig en aktiv tilværelse, der også kommer andre til gavn. – Når man har arbejdet hver dag i 44 år, er det virkelig mærkeligt pludselig at have 24 timer i døgnet, som man selv bestemmer over. Det letteste er jo bare at sætte sig hen. Men jeg vidste, at jeg var nødt til at holde mig i gang og finde nye udfordringer, siger 63-årige Svend Larsen. Han henvendte sig i De Frivilliges Hus i Aalborg, og inden han fik set sig om, havde han indgået en aftale om at blive lektiehjælper for mennesker fra alverdens lande på Dansk Flygtningehjælps Sprog-Café i Aalborg. Svend kommer i sprogcafeen hver man-

dag eftermiddag og forsøger at hjælpe de mennesker, der er i cafeen den dag. I dag har vietnamesiske Hanh brug for hjælp til en novelle. Hun er uddannet på universitetet, men har på grund af sproget svært ved at finde et arbejde. Derfor går hun på et intensivt danskkursus og har fået til opgave at skrive et resume af en novelle. – Hanh ville gerne læse sin novelle op for mig, så jeg kunne rette på hendes udtale. Men vi nåede kun halvt igennem den, så kom vi i stedet til at snakke om de forskellige styreformer i verden, smiler Svend Larsen, der på den måde kom til at hjælpe Hanh med at øve sit talesprog i stedet for. – Jeg har altid haft det let med både at skrive og læse dansk og synes, at det er sjovt at arbejde med sproget, siger Svend Larsen. Når Svend er færdig i sprogcafeen, går han ofte lige et smut på biblioteket, der ligger i samme bygning.

– Jeg er altid i gang med en bog. Lige nu læser jeg blandt andet den nye om Utzon Centeret og én om Navy Seals Team Six, elitegruppen, der blandt andet pågreb Osama bin Laden. – Jeg skal jo bare være hjemme til aftensmaden ved 18-tiden. Inge og jeg har været gift i 40 år, og så har man behov for også at foretage sig noget hver for sig. Inge går til foredrag og zumba. Vandreturene i Fodslaw har vi sammen, siger Svend. Han er i det hele taget blevet glad for at holde sig i fysisk god form og cykler 35 km et par gange om ugen eller træner i motionscenteret. En gang om ugen besøger han Kaj, som han er blevet besøgsven for. – Man kan holde sig selv i gang på mange måder. For mig er det ekstra rart, når det også kan komme andre til gavn, siger Svend Larsen.

substans // 01 // 2012

45


VILDE FESTER OS TO

STAND KÆP I ØRET

PLET PÅ KINDEN SEGL

REDSKABER EPO VIA ARVEANLÆG BRINT GUMMIBÅND VIKARIERE AMFETAMIN SNUP MIDT I ROM ALFABRÆKKE FASTSATTE

O2 V E R F L Ø D I G H E D S H O R N

F R I T U R E K O G E

BILLYD VWMODEL

L U P O

TYRKIET GRIS

S O

HOLGUDEDENT GRINER SVAR

O R L G I E G R A T S S E G N R A S E R P E E N N N I D11 U T A S T B L E E E D L E T R E T15 R M E

O R A K4 L E R

ER LAKS OFTE SLIDE

BARE

HURTIG

STREGER GOLFOMRÅDE

FLINKE GAVMILDT

KONFEKTMASSE B FOR G

GED FØJEDE SAMMEN

MEST ELENDIGE

G9 E S

KINGMAKKER RUST

I R

1

BEGI- MOD GRYDE- MÆLKE- VIRKE- PENGESEVÆRDUFT- TIPSVEN- BUNHANBI EFTERSKRIFT DIGHED FJOLS MIDLET TEGN HEDER DEN SKEER YDER LYST GAVER

R E V V E U N E T S E N8 O E M M Æ R R O K E R Ø R A R G E E D

GODT KLARET UDSIGT

KIGGE DOMÆNER

VITTIG

FORFRA

FORSTUE FRED

BÆLTE

GILDE EARL GREY

SAL ANBEFALET

S P A R

JEG DUFT OG SMAG

ØGLE DRIKKESTEDER

EMNE

DREJE

LANDSBY HVER LØRDAG

PIGENAVN SAD

DANS

LARGE

UDRÅB BJERGARTEN

KRYDDERI TIL BL.A. SMÅKAGER SMYKKESTEN SPION FISK

KONSERVEREDE KORTFARVE SOLGUD

KORT

N S K I E L3 O V D E E V A R T E R E O R H U M O U G A T S E E E N T R T R E L L O I N G A G E N G E D E A14 E J T Y S T E E E A N

KØRE

BESAD PASSÉ

UARTIG PIGE

GOLFPLØK

REGNES

Kodeord blad nr. 6/2011: JULEEVANGELIUM Dette blads løsning: Sendes til Fødevareforbundet NNF, postboks 79, 2000 Frederiksberg, senest den 20. marts 2012. Mærk kuverten »Krydsord«. Løsningen kan også sendes på e-mail til redaktionen@nnf.dk (skriv »Krydsord« i emneboksen). Tre præmier a 250 kr. fremsendes til månedens vindere på gavecheck til brug enten i Kvickly, Kvickly Xtra, Brugsen, SuperBrugsen, Dagli’ Brugsen eller LokalBrugsen. Løsning og vindernavne offentliggøres i næste nummer af fagbladet. Udtrukne vindere blad nr. 6/2011: Kenni Andersen, St. ­Fjelstervangvej 23, 6933 Kibæk. Annelise Petersen, Gammel Havnevej 6, 2670 Greve. Lindhart Andersen, Skovbrynet 61, 9330 Dronninglund.

46

substans // 01 // 2012

Kodeord:

Indsendt af:

Gade:

Postnr. og by:

Fødselsdato:

L E G A T6 E R

TYST NEDLAGT FORBUD

V E T O E12 T

D P A D D E R S T Å E T O T R O N R E E5 L E M A N U A K T N I7 S T I S K S T I L L E E O S10 E N A N E T U R T O N H B E G Å F Æ R R E B13 I L E D Y L E T T E D E E M D O E S RELIGION

KULDSLÅET

ÆRLIG

KNUST

STRAKS TJEKKEDE

AFSNIT

SIMPELTHEN

AFKØLE

RØGEN MEN

VIDST RADIOFREKVENS

MEJERIVARE STRØM

E L DITTO

S

INDHENTEDE

VÆGT BLØD OST

FORØVE BABYMAD

DO . . LØJTNANT

SPROGUDTRYK GAV

simmer.dk

Løsning på opgave 6

x-ord

KRAN- LÆKKER TILBESEVINTERI SAMT KAGE GRYDE- REDE DER RET OLIE ER DER FYLDT TAGER MED LANG 1 KONFEKT TID

JULEFORBEREDELSERNE UROMAGER.ELEGANTIER BOG.NABOLAG..SEN.JA IPOD.DU.ILE..AGATEN LA.ENESTE.NORGE.ART ÆTYLEN.ARVETANTER.I URTER.OSER.HUE.MARS MUR.VIST.ISE.RØNNE. SLEBENT.ÆDELT.JETON SJ.OPDELT..LAGE.ELO NEDRIG.ÅS..OTA.SLED ARA.LINNEDSKABET.RE P.DOLKE.DAKAR.NIK.A SALVE.STENEG.KELNER ERE.RUTE.STEGEFLÆSK GIRO.LO.SKE.ÆRA.... LE.TVÆRREB.BRED.... ARKTIS.UTØJLEDE.... SEMESTER.FRYSER....


Illustration Lars-Ole Nejstgaard

// fagligt talt

Fedt- og sukkerafgifterne sætter ­verdensrekord i politisk dumhed Danmarks 179 folketingsmedlemmer er godt på vej til at sikre Danmark prisen som: Landet, der lukker flest fødevare- og detailhandelsarbejdspladser og jager flest forbrugere over grænserne for at handle! Tyske og svenske forretninger jubler højlydt over de danske fedt- og sukkerafgifter, mens danske fødevare- og detailhandelsarbejdspladser flytter ud af landet, lukker eller fyrer medarbejdere. Med en fedtafgift på 16 kr. pr. kilo mættet fedt er de fleste basisfødevarer som kød- og mejeriprodukter nemlig blevet væsentligt dyrere end i vores nabolande. Dertil har politikerne givet sukkerafgiften en på tuden med en stigning på op mod 100 % og tilføjet nye varegrupper, som ikke tidligere var på listen. Det gælder blandt andet marmelade, morgenmadsprodukter og ketchup. Så nu spænder både nordjyder, fynboer og sjællændere traileren på bilen og handler dagligvarer i Tyskland og Sverige. Skatteministeriets egne beregninger viser, at de nye afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2012 på en lang række fødevarer vil få grænsehandelen til at stige med 980 mio. kr., så den når op på 12 mia. kr. i 2012. Prisen er 7.500 danske arbejdspladser og mindst 3,5 mia. kr. i tabte indtægter fra moms, afgifter og indkomstskatter som følge af grænsehandelen.

Man skal være politiker for at synes, det er en god forretning at hente 6,7 mia. kr. ind i afgifter på øl, chokolade og nu dagligvarer som kød- og mejeriprodukter, mens man med den anden hånd forærer tyskerne og svenskerne en grænsehandel på mindst dobbelt så meget – nemlig 12 mia. kr. Eller med andre ord: At det er smart at lade to eller tre kroner sive ud af kassen, for hver gang man henter en enkelt! At det så ydermere er min påstand, at grænsehandelen inklusive den illegale handel med importerede varer snarere løber op i 20-24 milliarder – og dermed dobbelt så meget – gør kun sagen værre. Vi mangler både penge og arbejdspladser i Danmark, så langt er vi enige, og jeg bidrager gerne med idéer til politikerne: Fjern eller nedsæt afgifterne på dagligvarer og forbrugsvarer, der bliver købt ved grænsen, så det ikke kan betale sig at starte bilen. Få ad den vej grænsehandelen ned på en tredjedel, så vinder Danmark et provenu på 9,6 mia. kr. – eller et plus på 2,9 mia. kr. og ca. 8.000 arbejdspladser inden for fødevare- og detailhandel, fordi vi handler i Danmark og betaler moms og skat. Derefter kan vi bruge den økonomiske gevinst på oplysning og aktiviteter, der forbedrer vores usunde levevis.

Foto: Kissen Møller

Af Morten Rasmussen, tillidsrepræsentant på Carletti

substans // 01 // 2012

47


Al henvendelse til: Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg

En rigtig bager!

Mark Torabi og ­Anders Elkær ­Offersen lod sig fluks visualisere på sidstnævntes nye iPad.

Af Poul Damgård // Foto Henrik Bjerregrav

Anders Elkær Offersen fra Odder blev første vinder af en iPad ved at svare på ­spørgsmål på hjemmesiden som led i kampagne over for unge. Som led i kampagnen for at få fagenes unge udøvere til at melde sig ind i fagforeningen kan man på www.nnf.dk svare på nogle enkle spørgsmål om fag og fagforening. Og i bedste fald vinde en iPad. Forud for den første udtrækning – 16. januar – havde 180 personer klikket svar ind. Og første »begavede« deltager blev den 25-årige bagersvend Anders Elkær Offersen fra Odder. Han fik overrakt sin nye iPad af projektkoordinator Mark Torabi, som arbejder med at profilere Fødevareforbundet NNF blandt ikke mindst lærlinge og elever, som siden sidste år har kunnet blive medlem for blot 30 kroner om måneden. For Anders, der arbejder hos Guldbageren i Odder, er medlemskabet »en god ide«, selv om han ikke er specielt aktiv i det faglige arbejde.

– Mark Torabi håber, at den holdning vil vinde endnu større indpas blandt kolleger under uddannelse, som får en række goder med i 30-kroners-medlemskabet. Forbundets kampagne startede først sidste år og er ikke slået helt igennem endnu. Vi skal have den endnu mere ud-

bredt, så vi kan få endnu flere lærlinge og elever som medlemmer, siger Mark Torabi. Lige nu er der knap 1.000 medlemmer under uddannelse i Fødevareforbundet NNF. Det er en fremgang på 200 i løbet af de seneste to år.

Forbundets kampagne startede først sidste år og er ikke slået helt igennem endnu. Vi skal have den endnu mere udbredt, så vi kan få endnu flere lærlinge og elever som medlemmer. Mark Torabi 

Substans 01 2012  
Substans 01 2012