Page 1

substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2010

Fødevareuddannelser: Din billet til udlandet, selvstændig virksomhed TEMA // 12-18 og jobgaranti

Anklage om lønsvindel hos Danish Crown SIDE 4-7


oles // Med medlemmet i centrum substans

Løn- og arbejdsvilkår for en meget stor del af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked er til afgørelse i disse uger. I det forløb skal fagbevægelsen formå at sætte det enkelte medlem i centrum – selv om forhandlingerne foregår på kollektiv basis. Det er jo i det hele taget den indbyggede målsætning for fagbevægelsen. Det er mængden af individer, der gør os til en bevægelse.

FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2010

Vi skal hele tiden være bevidste om, hvordan vi bedst muligt håndterer udfordringen med at bevæge os for det enkelte medlem. Og her må vi nok erkende, at fagbevægelsen indimellem kan være lidt konservativ i sine bevægelser. Fødevareuddannelser: Din billet til udlandet, selvstændig virksomhed TEMA // 12-18 og jobgaranti

Anklage om lønsvindel hos Danish Crown SIDE 4-7

Uanset om drømmen er uddannelse og karriere i udlandet, selvstændig virksomhed eller en uddannelse med jobgaranti, er der masser af inspiration i ­ temaet side 12-18. ­ (Foto: Jens Bach) p01_Forside.indd 1

10/02/10 14:05:23

Medlem af

Indleveret til Postvæsenet den 15.02.2010 Redaktør Pia Rosager (DJ), pr@nnf.dk Kommunikationschef Poul Damgård (DJ), pda@nnf.dk Web-redaktør Emilia Maria van Gilse (DJ), emg@nnf.dk Sekretær/annoncer ­Lill Larsen, lil@nnf.dk Ansvars­havende Ole Wehlast E-mail redaktionen@nnf.dk Hjemmeside www.nnf.dk Grafisk design Stibo Zone Repro og tryk Stibo Graphic A/S Oplag 39.800 ISSN 1902-4290 Telefon 38 18 72 72 Fax/redaktion 38 18 72 30 Fax/forbund 38 18 72 00 Fax/a-kasse 38 18 72 20

2

I vores forbund bevægede vi os nogle solide skridt fremad, da vi ud af processen med »Nyt NNF« skabte Fødevareforbundet NNF. Det er faktisk gået rigtig godt, tør jeg godt sige, selv om jeg dermed tager forskud på den midtvejsevaluering, som hovedbestyrelsen gennemfører her til sommer, hvor vi er knap midtvejs i den første kongresperiode med det nye forbund. Vi er med andre ord godt kørende i Fødevareforbundet NNF. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den konstruktion er langtidsholdbar. Vi skal være åbne for andre muligheder. For et halvt år siden rykkede formanden for landets største fagforbund ud med tanken om at samle alle LOforbund i én organisation:

På vegne af Fødevare­ forbundet NNFs medlem­ mer vil jeg godt have lidt større ambitioner end blot de traditionelle sammenlægninger af forbund.

»Fagbevægelsens krise vil først være en katastrofe, hvis vi som faglige ledere holder os for øjne og ører og hutler os igennem med lappeløsninger. I stedet må vi i LO-regi begynde en diskussion med hinanden og med vores tillidsfolk og medlemmer om vores langsigtede visioner for fagbevægelsen«. Sådan skrev Poul Erik Skov Christensen fra 3F, da han genoplivede sin organisations snart 30 år gamle étforbunds-forslag. Om diskussionen ender med dette storforbund, er langtfra givet. Men noget kommer der til at ske. Og jeg er enig i, at vi ikke kan klare os med lappeløsninger. Derfor kan det godt undre, at næste led i udviklingen af LO-fagbevægelsens struktur var meddelelsen om, at TIB (Træ-Industri-Byg) agter at fusionere med 3F. Nu var der netop lagt op til en diskussion om koordinerede løsninger i LO-regi – frem for lappeløsninger. På vegne af Fødevareforbundet NNFs medlemmer vil jeg godt have lidt større ambitioner end blot de traditionelle sammenlægninger. Jeg tror for eksempel på, at det vil være en styrke at samle alle fødevareansatte inden for samme forbundsdannelse. Det er der mange gode grunde til, for eksempel at kunne arbejde bedst muligt for et moderne uddannelsesmønster for hele branchen.

Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg

Den diskussion vil fortsætte. Men jeg lover, at fra Fødevareforbundet NNFs side sker det med det enkelte medlem i centrum!

Denne tryksag er fremstillet hos Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001 og EMAS. Papiret er fremstillet på papirfabrikker, der er ­miljøcertificeret efter såvel ISO 14001 som EMAS.

Med venlig hilsen

substans // 01 // 2010

Ole Wehlast, forbundsformand, Fødevareforbundet NNF


»Hvis vi ingen ­ realløns-sikring får, så laver vi ballade«

Danish Crown truer de ansatte til at gå ned i løn i Danmark og undersøges for lønsvindel i Tyskland. Side 4-7

Fødevareuddannelser er din billet til udlandet, selvstændig virksomhed og et sikkert job. ­ TEMA side 12-18

12-18

4-7 FoodExpo 2010 viste ­ det ypperste i gastronomiske og innovative ­ produkter. Side 20-25

Øvrige sider Ajour 10, 11 Husk pensionen, hvis du mister jobbet! 26 Første NNFer med akademiuddannelse i arbejdsmiljø 30 Aktuelt om A-kasse/Ledighed/ Aktivering/Uddannelse 31 Nu hænger familielivet sammen 32 Rundt om 35 Krydsord 38 Fagligt talt : Organisering er vejen frem! 39 Bagsiden: Brænd blanketterne 40

OK 2010 i fuld gang. Side 8-9

20-25 8-9

27 Kvinde – har du råd til at blive gammel? Side 27

substans // 01 // 2010

3


Midt i en overenskomsttid:

– anklager om lønsvindel hos Danish Crown Af Pia Rosager // Foto Jens Bach

LØNDUMPING. Midt i de igangværende overenskomstforhandlinger og Danish Crowns trusler om at flytte arbejdspladser til Tyskland, hvis danske slagteriarbejdere ikke går ned i løn, sprang bomben: Tyske myndigheder undersøger nu igen anklager om socialt bedrageri og illegal arbejdskraft hos Danish Crown i Tyskland. Det er den benhårde lønkonkurrence, danske slagteriarbejdere er oppe imod. 32 rumænere blev lokket fra deres hjemland med løfter om guld og grønne skove på Danish Crowns slagteri i Oldenburg. Men virkeligheden viste sig at være en ganske anden barsk historie. I december fik 10 af de 32 slet ingen løn for at udbene svin. Og resten fik kun en lille del af den aftalte løn. De var ellers blevet lovet en løn på 56 kr. i timen og 152 timers arbejde om måneden. Dermed ville de kunne tjene 8.485 kr. om måneden. Men nogle fik kun 3.480 kr., og 10 af rumænerne har slet ikke fået løn for december. Sådan lød anklagerne fra rumænerne, da de i januar henvendte sig til de tyske myndigheder for at få hjælp.

Politi undersøger svindelmistanke Skattemyndighedernes afdeling for sort arbejde (FKS) og tysk politi er nu gået i gang med en undersøgelse af rumænernes forhold hos Danish Crown. Mistanken – der også omfatter illegal arbejdskraft og socialt bedrageri – retter sig mod Danish Crowns underleverandør af billig østeuropæisk arbejdskraft, cypriotiske Atlanco Limited med hovedkontor i Dublin i Irland.

Uacceptabelt lønpres på danske slagteriarbejdere Danish Crown i Tyskland anvender næsten udelukkende østeuropæiske kolonnearbejdere fra mellemmænd – de såkaldte kolonneførere. De kan fås til langt under halvdelen af prisen for en fastansat tysker. Og under en tredjedel af prisen for en dansk slagteriarbejder. – Den udbredte brug af underbetalt østeuropæisk arbejdskraft i Tyskland er den direkte årsag til, at danske

4

substans // 01 // 2010

svineproducenter sender 7 millioner svin til slagtning i Tyskland. Og den direkte årsag til at Danish Crown har lukket 10 slagterier og fyret 3.000 danske slagteriarbejdere i år. Og det er helt uacceptabelt, at Danish Crown har forsøgt at presse de danske slagteriarbejdere 20 procent ned i lønomkostninger op til overenskomstforhandlingerne og truet med at flytte yderligere arbejdspladser ned til de østeuropæiske kolonnearbejdere, hvis danskerne ikke makker ret, siger forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF.

Nej til 7.260 kr. om måneden – Det er skruen uden ende. Med dét argument kan Danish Crown jo true de danske slagteriarbejdere, indtil de er på niveau med de østeuropæiske kolonnearbejdere. De går for omkring 7.250 kr. om måneden – hvis de altså får løn, siger Ole Wehlast og henviser til en nylig offentliggjort rapport fra IFAU (Institut for Fødevarestudier og Agroindustriel Udvikling). – Danske slagteriarbejdere skal aldrig arbejde for 7.260 kr. om måneden. Det er der ingen mennesker, der kan leve for. Det kan østarbejderne i Tyskland heller ikke. Derfor har Tyskland fået store problemer med, at østarbejderne hæver sociale ydelser, fordi de ikke kan leve af deres fuldtidsarbejde. Sådan vil vi ikke ende i Danmark, siger Ole Wehlast. Sager som denne med anklager om social dumping er grunden til, at han sidste år lod sig vælge som præsident for den europæiske samarbejdsorganisation EFFATS 1,5 millioner fødevarearbejdere. Her arbejdes der intenst på at samle fagbevægelsen på tværs af grænserne og lægge pres på EUs politikere for en indsats mod social dumping. – Det er rystende, at EU kan leve med en så kraftig


side »Hvis vi ingen realløns-sikring får, så laver vi ballade«

Af Gitte Skov

Rumænske kolonnearbejdere anklager Danish Crowns underentreprenør Atlanco for manglende lønudbetaling og underbetaling. Samtidig truer DC de danske slagteriarbejdere med, at deres arbejdspladser flytter sydpå, hvis de ikke går ned i løn.

substans // 01 // 2010

5


– Det er rystende, at EU kan leve med en så kraftig skyggeside af arbejdskraftens frie bevægelighed i læ af EUs Servicedirektiv, siger Ole Wehlast.

skyggeside af arbejdskraftens frie bevægelighed i læ af EUs Servicedirektiv, siger Ole Wehlast

Flere kolonnearbejdere til DC Danish Crown havde ved udgangen af 2008 670 kolonnearbejdere og kun 131 fastansatte i Tyskland. En tendens, der ifølge DCs eget budget for 2009/2010 fortsætter med 820 kolonnearbejdere og 118 ansatte. Kolonnesystemet er vidt udbredt i Tyskland og fungerer på den måde, at virksomheden – her Danish Crown – køber en arbejdsydelse af kolonneføreren. Dermed slipper Danish Crown for selv at ansætte folk og undgår at tage ansvar for østeuropæernes løn, pension, ferie, overarbejde m.m. Danish Crowns forsvar i den aktuelle sag har da også været, at DC ifølge tysk lovgivning ikke selv må undersøge deres underleverandør og de vilkår, denne byder

Danish Crown vælger tilsyneladende helt bevidst, at man vil have den billige østeuropæiske arbejdskraft på bekostning af danskere og tyskere – uanset om man medvirker til uanstændig løndumping og risikerer at blive indblandet i skandaler med kyniske mellemmænd. Ole Wehlast 6

substans // 01 // 2010

Rumænernes anklage om lønsvindel og de tyske myndigheders efterforskning af mistanke om socialt bedrageri og illegal arbejdskraft hos Danish Crown i Oldenburg har skabt stor opmærksomhed i både danske og tyske medier – ikke mindst fordi sagen kom frem, samtidig med at Danish Crown forsøgte at presse danske slagteriarbejdere ned i løn op til de igangværende overenskomstforhandlinger. Historien var tophistorie i Radioavisen og blev beskrevet i op mod 50 danske medier. Og i Tyskland så omkring 5 millioner tyskere sagen om Danish Crowns brug af Tyskland som lavtlønsland kritisk beskrevet på den landsdækkende tv-kanal ZDF. Også de tyske aviser har fulgt sagen.

de ansatte. Derfor har DC fået en tysk advokat til at komme med en redegørelse, der blåstempler Atlanco. »Efter omhyggelige overvejelser ser vi derfor ingen grund til, at jeres virksomhed ikke skulle fortsætte samarbejdet med den pågældende kontraktpartner«, lyder advokatens konklusion i et brev til DC. Advokaten hævder, at rumænerne angiveligt har misforstået deres ansættelsesbetingelser, og at Atlanco skulle have betalt de lønninger, rumænerne havde krav på.

Dom for svindel med illegal a ­ rbejdskraft Men at kolonnefirmaerne ofte er nogle brogede samarbejdspartnere, illustreres af en lang række svindelsager mod disse firmaer. Sager, der omfatter illegal arbejdskraft, undladelse af at betale sociale bidrag og skandaler om gammelt og fordærvet kød m.m. Og det er ikke første gang, Danish Crown i Oldenburg


er indblandet i en sag om en suspekt underleverandør af billig østeuropæisk arbejdskraft. I 2006 blev Danish Crowns daværende mellemmand, Ingolf Röschmann, idømt et års betinget fængsel og fik en bøde på tre millioner kr. for omfattende svindel med illegal arbejdskraft. Og som i den aktuelle sag med rumænerne forsvarede DC også dengang sin underentreprenør ved brug af revisionsrapporter, der blåstemplede kolonneføreren – lige indtil rettens hammer faldt.

Gambler med image – Hvis de nye anklager er korrekte, er det intet mindre end en skandale og en skamplet på dansk erhvervsliv. Efter dommen i 2006 skulle man tro, at Danish Crown ville holde sin sti ren og gøre alt for at undgå en gentagelse. Alt andet er at gamble med virksomhedens image og tusindvis af arbejdspladser, siger Ole Wehlast. Han understreger, at han finder det paradoksalt, at Danish Crown op til de igangværende overenskomster forsøgte at presse danske slagteriarbejdere 20 procent ned i løn under henvisning til at styrke virksomhedens konkurrenceevne. – For mange af den slags skandalehistorier kan betyde, at forbrugerne vender Danish Crown ryggen. Ikke bare her-

»Rumæner-skandalen« har samlet Danish Crowns tillidsmandskollegium om en afstandtagen til Danish Crowns fremfærd i udlandet. I Tillidsmandskollegiets udtalelse til Danish Crowns ledelse lyder det: Vi tillidsfolk har med dyb bekymring fulgt sagen om de 32 rumænere, der har været ansat på Danish Crowns slagteri i Oldenburg under helt urimelige vilkår. Rumænerne er blevet hyret af et cypriotisk personalerekrutteringsvirksomhed, med hjemsted i Irland, til at udføre natarbejde på slagteriet, men de har efterfølgende ikke modtaget løn for deres arbejde – eller kun fået en lille del af det, de skulle have haft. Det er ubehageligt at være vidne til, hvordan vores fælles arbejdsgiver spekulerer i social dumping uden for Danmarks grænser.

Det er skruen uden ende. Med dét argument kan Danish Crown jo true de danske slagteriarbejdere, indtil de er på niveau med de østeuropæiske kolonnearbejdere. De går for omkring 7.250 kr. om måneden – hvis de altså får løn. Ole Wehlast

hjemme, men på de store altafgørende markeder i udlandet, siger Ole Wehlast. Og han finder det paradoksalt, at Danish Crown truer danske slagteriarbejdere med at flytte arbejdspladser til Tyskland, samtidig med at Danish Crowns lokale finansdirektør i Oldenburg til tyske medier begrunder brugen af kolonnearbejdere med, at man ikke i tilstrækkelig grad kan få lokal tysk arbejdskraft – selv om området er ramt af høj arbejdsløshed. – Danish Crown vælger tilsyneladende helt bevidst, at man vil have den billige østeuropæiske arbejdskraft på bekostning af danskere og tyskere – uanset om man medvirker til uanstændig løndumping og risikerer at blive indblandet i skandaler med kyniske mellemmænd, siger Ole Wehlast.

Vi kan ikke stiltiende se til, mens Danish Crown med den ene hånd udnytter underbetalt arbejdskraft i udlandet og med den anden forsøger at presse os ned i løn. Vel at mærke med den slet skjulte trussel, at hvis vi ikke makker ret, så ryger vores job til udlandet og bliver overtaget af blandt andet rumænsk arbejdskraft!

dighed at udrede dem deres tilgodehavender.

Vi vil ikke acceptere, at Danish Crown i udlandet går efter laveste fællesnævner og ser stort på de sociale konsekvenser!

I samme åndedrag opfordrer vi Danish Crown til at indgå i dialog med vores tyske søsterforbund NGG – de vil hellere end gerne hjælpe koncernen med at indgå aftaler, så vi alle undgår ubehagelige historier om kolonnearbejdskraft i fremtiden.

Det er og bliver Danish Crowns ansvar at sikre, at alt arbejde, nationalt og internationalt, på dens virksomheder udføres på anstændige vilkår! Det vil klæde virksomheden at tage ansvar i denne sag. De rumænske kollegaer har udført arbejde på og for Danish Crown, nu kunne Danish Crown vise dem den anstæn-

Danish Crown kan ikke dække sig bag revisorer, advokater og undersøgelser igen. Vi ønsker handling nu. Vi sender derfor vores støtte til vores udenlandske kollegaer.

På tillidsfolkenes vegne formand for Tillidsmandskollegiet Hans Søgaard Hansen Læs mere på: www.nnf.dk/nyheder/socialdumping

substans // 01 // 2010

7


Forhandlingerne er

Af Emilia Maria van Gilse // Foto Thorkild Amdi Christensen og Søren Zeuth

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER. Efter næsten et halvt års forberedelse blev de første overenskomstforhandlinger mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI (Dansk Industri) skudt i gang d. 19. januar 2010. Forude venter desuden forhandlinger med arbejdsgiverorganisationerne Dansk Erhverv og DSM (Danske Slagtermestre). Fødevareforbundet NNF og DI skal blive enige om en ny overenskomst for de ansatte på slagterierne og en ny overenskomst på det fødevareindustrielle område. Det er forbundets to største områder, og de to overenskomster dækker i alt omkring 15.000 af forbundets medlemmer. På det indledende møde slog både topforhandler for DI Kim Graugaard og Fødevareforbundet NNFs forhandler, formand Ole Wehlast, fast, at opgaven ikke er nem! Men samtidig lagde Ole Wehlast ikke skjul på, at forbundet går målrettet efter en løsning, alle kan være tjent med: – Vi har rejst rundt til et stort antal arbejdspladser og har gennem møderne med dem, der er omfattet af overenskomsterne, fået et godt indtryk af, hvad de forventer og ønsker. Og det er på den baggrund, vi går til forhandlingerne.

Vi kan, vi skal, vi vil Fødevareforbundet NNFs slogan til overenskomstforhandlingerne er: »Vi kan, vi skal, vi vil«, og det slog Ole Wehlast fast på mødet med arbejdsgiverorganisationen: – Jeg håber, at arbejdsgiversiden vil tage vores slogan til sig og lade det gælde viljen til løsning. Vi tror på, at vi kan finde en løsning. Situationen tilsiger, at vi skal finde en løsning. Og hvis begge sider vil, så tror jeg på et godt resultat, slog Ole Wehlast fast.

8

substans // 01 // 2010


i gang DC har presset på til det sidste Forhandlingsopstarten mellem Fødevareforbundet NNF og DI fik en del medieopmærksomhed. Det skyldtes ikke mindst det voldsomme pres om lønnedgang, som Danish Crownkoncernen – med administrerende direktør Kjeld Johannesen i spidsen – har lagt på Fødevareforbundet NNFs tillidsrepræsentanter gennem de seneste mange måneder. Presset har været massivt, men tillidsrepræsentanterne har holdt stand. Og Kjeld Johannesen måtte se overenskomstforhandlingerne gå i gang uden at have en aftale med tillidsrepræsentanterne i hus. Han nåede dog at markere sig en sidste gang, inden forhandlingerne gik i gang. Dagen inden forhandlingerne mellem Fødevareforbundet NNF og DI sendte han nemlig sin leder i personalebladet Krogen ud som pressemeddelelse. Af den fremgik det, at såfremt målene i DC Future ikke nås af frivillighedens vej, så er koncernen klar med plan B – den plan, der ellers ikke skulle eksistere… Men det gør den altså, og essensen af den er at flytte endnu flere af koncernens aktiviteter til udlandet:

»Der er altid et alternativ – og det kommer helt af sig selv. Alternativet er at flytte opgaverne ud af landet i meget større stil, end vi har set indtil nu. Det betyder omkostninger i form af investeringer – og det betyder tab af danske arbejdspladser. Mange arbejdspladser. Og med det samme…« Den historie røg direkte ind på nyhedsmediernes dagsorden sammen med historien om, at mens Danish Crown forsøger at presse danske slagteriarbejdere ned i løn, så går fattige rumænere hos Danish Crown

Topforhandlerne ved overenskomstforhandlingerne er fra venstre: Erik Kjærgaard, underdirektør, DI, Ole Wehlast, forbundsformand, Fødevareforbundet NNF, Kim Graugaard, viceadministrerende direktør, DI, Jens Peter Bostrup, næstformand, Fødevareforbundet NNF, og Erik Bredholt, formand for Slagteriernes Arbejdsgiverforening.

i Oldenburg til de tyske myndigheder med anklager om slet ikke at få deres løn – eller kun en del af den. Og mens Danish Crown og Kjeld Johannesen ikke ønskede at kommentere sagen yderligere, så fik både forbundets forhandlere, tillidsrepræsentanter og afdelingsformænd adskillige gange slået fast, at Fødevareforbundet NNF ikke forhandler overenskomst med Kjeld Johannesen og Danish Crown, men derimod med DI, og at en lønnedgang ikke er det, Fødevareforbundet NNF går efter.

Forhandlinger på butiksområdet Det er ikke kun de ansatte på de to store industriområder, der skal have fornyet deres overenskomst. Det skal de butiksansatte bagere og slagtere, der hører under Dansk Erhvervs område, også. Og også her er forhandlingerne startet godt op. Målet er at blive enige om én aftale, der dækker både bager- og slagterområdet. En arbejdsgruppe har i starten af februar arbejdet med et oplæg til sådan en aftale. De ansatte i landets slagterbutikker, der er medlemmer af DSM (Danske Slagtermestre), skal også forberede sig på at få en ny overenskomst. Også her er arbejdet så småt ved at komme i gang. Det gælder både for den del af DSM-området, der dækker de butiksansatte, og for den del, der dækker slagteindustrien. Også på COOP-området lægges der op til overenskomstforhandlinger. Disse er dog kompliceret af den arbejdsretssag, der har kørt siden maj 2009. Forud for de planlagte forhandlinger i 2009 ønskede COOP at få prøvet sam-

menligningsgrundlaget. Man mente, at Fødevareforbundet NNFs overenskomster med COOP for fremtiden skulle ske på baggrund af de overenskomster, forbundet har med Dansk Erhverv, frem for dem, forbundet har med BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark) og DSM. Sagen kom for retten d. 8. januar 2010, og i skrivende stund er der ikke kommet en afgørelse. Det er derfor endnu ikke muligt at sige, hvor mange overenskomster der skal forhandles på plads på COOP-området.

At spå om fremtiden Denne artikel er skrevet, kort tid inden Substans gik i trykken. Der kan derfor være sket afgørende gennembrud. Men hvis man går ud fra de aftaler, LO og DA har indgået, så skulle parterne på industriområdet være blevet enige om en ny overenskomst inden d. 12. februar for at undgå at opsige de nuværende overenskomster, der gælder frem til d. 1. marts 2010. Uden et resultat d. 12. februar skal de nuværende overenskomster opsiges, og forligsmanden skal varsles om, at der kan blive brug for hans hjælp som mægler. Samtidig skal forbundet udsende konfliktvarsler til modparten, det vil sige DI, idet en strejke kan træde i kraft fra d. 1. marts, når de nuværende overenskomster udløber. Overenskomsterne mellem Fødevareforbundet NNF og henholdsvis DSM og Dansk Erhverv udløber d. 1. april, så her skal nye overenskomstaftaler være på plads senest d. 12. marts.

Følg med i overenskomstforhandlingerne på Fødevareforbundet NNFs OK 2010-hjemmeside: www.nnf.dk/OK2010

substans // 01 // 2010

9


// ajour

NGG-mand frifundet i erstatningssag om 7 mio. euro Det er ikke ulovligt at åbne munden og fortælle myndigheder og medier om yderst kritisable forhold på en virksomhed.

Det har civilretten i Oldenburg netop slået fast og har frifundet chefen for det tyske fagforbund NGGs afdeling i Oldenburg, Matthias Brümmer, for et erstatningskrav på knap 7 mio. euro. Et krav, som fjerkræslagterigiganten Heidemark havde rejst, i kølvandet på at Brümmer i 2007 videregav edsvorne vidneudsagn om, at Heidemark forarbejdede gammelt kød til bl.a. radio-/ tv-stationen NDR. Afsløringerne påførte virksomheden milliontab, da detailhandelen dengang fjernede Heidemarks produkter fra kølediskene. Påstanden om, at Heidemark havde forarbejdet gammelt kød, kunne senere ikke bevises. Omvendt kunne det heller ikke bevises, at vidnerne – tidligere Heidemark-ansatte – havde afgivet falske vidneudsagn.

Derimod stadfæstede domstolen Heidemarks klage og erstatningskrav mod en faglig sekretær og NGG som arbejdsgiver som retmæssigt begrundet. Begrundelsen er, at de edsvorne vidneudsagn var blevet indhentet af den faglige sekretær, der skulle have »strammet« indholdet. Brümmer kunne derfor ikke vide, at vidneudsagnene ikke var korrekte, da informationerne blev videregivet til pressen, hedder det i dommen. Civilretsdommen er opsigtsvækkende, fordi Brümmer i en parallel strafferetssag om samme forhold i to instanser er blevet dømt for uprøvet at skulle have videregivet informationerne til pressen. Dette falder ind under tysk injurielovgivning. Dermed står dommene i stærk kontrast til hinanden. NGG og Brümmer har nu anket strafferetsdommene til tredje instans. Og Heidemark har anket civilretsdommen, der altså foreløbig har frifundet Brümmer.

Læs også Substans nr. 5/2009: Kalkun-imperiet -svf slår tilbage.

Fyrede slagteri­ arbejdere sender livstruede børn til Mallorca Nu har de fyrede slagteriarbejdere på Danish Crowns lukkede svineslagteri i Holstebro igen delt penge ud. Denne gang gik størstedelen af pengene til organisationen La Vida, der fik 205.000 kr. Pengene går til at sende børn med livstruende sygdomme på ferie på Mallorca med deres forældre. Med pengene fra de fyrede slagteriarbejdere er foreningen kommet meget tættere på sit mål, nemlig at sende 60 familier på ferie i år. De mindste i boligområdet Ellebæk fik også glæde af medarbejdernes gavmildhed. Dagplejerne i den nordvestlige del af Holstebro fik 20.000 kr. til en rutsjebane. Værestedet Ung Verden i Holstebro, hvor unge mellem 18 og 29 år får hjælp til at klare hverdagen, fik 20.000 kr. øremærket til en tur til København, mens de resterende 40.000 kr. gik til Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro. Det var den tidligere fællestillidsmand og nuværende jobbankbestyrer, Jørgen Christensen, der på sine fyrede kollegers vegne var den glade giver. – Det er, som at være julemand på forskudt tid. Og jeg ved, at mine kolleger bakker op om, at pengene deles ud på denne måde. -gje

7 ud af 10 3Fere klar til konflikt Der skal gøres noget ved truslen fra underbetalte arbejdere fra øst. Og hvis det ikke lykkes at bremse op for snyd og østarbejdere, der arbejder på ringere vilkår end danskere, er 71,9 procent af 3Fs medlemmer klar til at gå i strejke, skriver Nyhedsbrevet 3F. Den store opbakning til at nedlægge arbejdet, hvis der ikke gøres noget ved den massive løndumping fra østeuropæere, fremgår af en ny undersøgelse fra Analyse Danmark. Undersøgelsen viser også, at hver fjerde 3Fer føler sit eget job truet af konkurrence fra østarbejdere. Jan Villadsen, der er en af 3Fs topforhandlere og formand for 3Fs Transportgruppe, er glad for medlemmernes klare svar: – Det viser, at vores medlemmer kræver styr på forholdene på arbejdsmarkedet. Og så er det en klar støtte til, at velfærden skal bevares i Danmark, siger han. I alt 914 repræsentativt udvalgte 3Fere har deltaget. Og målingen viser desuden, at tre ud af fire vil have 3F og de andre fagforbund til at gøre mere for at stoppe underbetaling af kolleger fra Østeuropa. Også på den anden side af bordet er der vilje til kamp. Det viste en måling i Berlingske Tidende for nylig. Her meldte tre ud af fire i en gruppe af 285 topchefer klart ud. De er klar til en storkonflikt for at hindre en stigning i lønnen. Nyheds­brevet 3F

10

substans // 01 // 2010

Foto: Harry Nielsen


// ajour Foto: ASF-Dansk Folkehjælp

Fødevareforbundet NNF støtter ofrene i Haiti 50.000 kroner – eller 2 kroner pr. medlem – er på vej fra Fødevareforbundet NNF til de tusindvis af ofre for jordskælvet i Haiti. Siden jordskælvet ramte det fattige land tirsdag d. 12. januar, er meldingerne fra landet blevet mere og mere forfærdelige. Over 200.000 har mistet livet, og dertil skal lægges de hundredtusinder af indbyggere, der mistede alt i jordskælvets rystelser. Nødhjælpsorganisationer frygter, at mere end 2 millioner haitianere er blevet ramt af katastrofen. – Haiti er i forvejen et udsat land, og billederne af de hundredtusinder, der ligger rundt omkring i murbrokkerne, er hjerteskærende. Det er i sådanne situationer, at vi må vise, at globaliseringen ikke kun handler om handelsgrænser og finansielle udviklingsmuligheder, men også om solidaritet og fællesskab, siger forbundsformand i Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast. Fødevareforbundet NNF har derfor besluttet at donere 50.000 kroner til ASF-Dansk Folkehjælp, der har nødhjælpsarbejdere i området og mangeårig erfaring med genopbygning i katastrofeområder. – Hvis Haiti skal have nogen som helst mulighed for at komme på fode igen, må det internationale samfund bidrage effektivt til genopbygningen af landet, konstaterer Ole Wehlast. Du kan også støtte ASFDansk Folkehjælps nødhjælpsarbejde i Haiti. Læs mere på organisationens -emg hjemmeside. 

Tillidsmand med træsko fejrede 40 år i Danish Crown Danish Crowns mest centrale tillidsmand, Hans Søgaard Hansen, holdt en kort pause fra de aktuelle overenskomstforhandlinger og direktørens trusler om udflytning af arbejdspladser – og blev fejret for 40 års tro tjeneste hos Danish Crown i Faaborg den 19. januar. Den runde dag faldt, netop som overenskomstforhandlingerne for koncernens 8.000 slagteriarbejdere blev skudt i gang. Og på præcis samme dag som Danish Crowns koncerndirektør Kjeld Johannesen meldte benhårdt ud, at slagteriarbejderne skulle gå væsentligt ned i løn eller se deres arbejde forsvinde til østeuropæiske kolonnearbejdere i Tyskland. Det virkede næsten paradoksalt, at Hans Søgaard Hansen skulle fejre jubilæum i lyset af trusler om 20 procents lønnedgang og udflytning af arbejdspladser.

I direktionen med træsko Hans Søgaard Hansen er nemlig om nogen manden, der har været medvirkende til, at arbejdsgivere og ansatte har bevæget sig væk fra at opfatte hinanden som modstandere. Og i de seneste år i stigende grad er mødtes

over skrivebordet i et fælles forpligtende samarbejde på trods af lukninger af 10 slagterier og masseafskedigelser af omkring 3.000 kolleger inden for de seneste år. – Hans er den gode joviale type, der kan tale med hvem som helst. Det har været altafgørende i forhold til at skabe en speciel samarbejdsrelation med ledelsen på Danish Crown, siger næstformand i Fødevareforbundet NNF, Jens Peter Bostrup. – Hans går ganske enkelt med i direktionen med træsko! Den joviale fynbo fra Faaborg afviser beskedent – og på syngende fynsk – at tage særlig ære for det samarbejde, der har kendetegnet ansatte og ledelse på Danish Crown de seneste år. Men han nævner selv udviklingen fra at være modparter til samarbejdspartnere som dét, der har gjort størst indtryk på ham i løbet af hans 40 år som slagteriarbejder og 26 år som fuldtidstillidsmand. – Tingene har ændret sig markant. Tidligere var forholdet præget af arbejdskampe og konflikter. I dag behandler vi

hinanden som samarbejdspartnere, siger Hans Søgaard.

Lorteleg Derfor er den tilspidsede aktuelle situation og Kjeld Johannesens dagfriske trusler om voldsom lønreduktion eller lukning af flere slagterier og udflytning af arbejdspladser også et slag i ansigtet på jubilaren. – Det er en lorteleg uden vindere, vi har gang i, lyder det uden omsvøb fra manden, der om nogen har været med til arbejdskampe over det ganske land for at bevare danske slagteriarbejdspladser. – Danish Crown giver os absolut ingen garantier for at bevare vores arbejdspladser i Danmark, selv hvis vi gik 20 procent ned i løn, siger Hans Søgaard.  -PR

Stor kødsvindel-kampagne Supermarkederne, slagtere og andre fødevarevirksomheder kan fra den 25. januar og de kommende måneder se frem til en ekstra dybtgående kontrol af både hakket kød og neutralmarineret kylling. En større kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen følger de kommende måneder op på efterårets kødskandaler og kigger detailbranchen og engrosvirksomhederne over skuldrene. Målgruppen for kampagnen er virksomheder, der selv producerer hakket kød eller neutralmarineret kylling – både detail- og engrosvirksomheder. Fødevarestyrel-

sen vil kigge efter datofusk, vurdere holdbarhed og se nærmere på, om eksempelvis en pakke mærket som frilandsgris virkelig indeholder frilandsgris. Ud over kontroller i butikkerne og på virksomhederne tager Fødevarestyrelsen prøver af hakket kød for at måle og kontrollere henholdsvis fedtindhold og eventuelt indhold af fremmede dyrearter. På fjerkrævirksomheder vil den neutralmarinerede kylling blive målt for at se, om vandindholdet svarer til deklarationerne. Fødevarestyrelsen forventer at kunne offentliggøre resultaterne i maj.

substans // 01 // 2010

11


TEMA // Drømmeuddannelser 2010

Christian Schumacher Bitsch, Høgni Ejdesgaard og Martin Malling er elever på Uddannelsescenter Holstebro og klar til at drage ud i den store verden. – Den ligger jo åben for os, siger de.

Drømmer du om uddannelse og karriere i det store udland? Er din hedeste drøm at blive din egen chef som selvstændig? Eller er det vigtigste for dig at være sikker på job, når uddannelsen er i hus? Uanset hvad du drømmer om, er der masser af inspiration på de næste seks sider.

12

substans // 01 // 2010


Nu venter en helt ny verden UDLÆNGSEL. Mange unge vælger at tage en del eller hele deres uddannelse som bager i udlandet. Andre venter, til de er udlært, med at udforske verden. Slagterlærlingene har det stik modsat: De bliver i Danmark. Martin Malling, 19, bliver uddannet i Hanstholm Bageri og vil efter endt militærtjeneste udforske verden.

– Vi skal ud at vise, hvad vi kan, men så sandelig også suge nye indtryk og viden til os. Vi tror på, at eventyret venter, siger de tre klassekammerater, der endnu ikke har planlagt deres udrejser i detaljer. Det sker stille og roligt.

– Jeg vil opleve verden som bager. Jeg tror, der ligger en masse udfordringer og venter på mig. Og det kan være alt fra at arbejde i Norge til job i Amerika. På den måde får jeg også en masse erfaring og vigtig ballast med i rygsækken, når jeg en dag vender hjem til Danmark.

Høgni Ejdesgaard, 21, er født på Færøerne, men kom til Danmark som helt lille. Han har aldrig lært at tale, forstå eller skrive det færøske sprog, men har altid haft en drøm om at opleve de nordatlantiske øer, hvor han blev født. Det skete i julen for et par år siden.

Mester forstod dansk – Det var 1. juledag. Jeg stod foran bagerforretningen Grón i Thorshavn og tænkte: Det er da bager, du skal være. Jeg gik ind i butikken og spurgte efter bagermesteren, og til alt held kunne han tale dansk. Efter en kort samtale var jeg lovet en læreplads, fortæller Høgni, der i begyndelsen havde det utroligt svært med det færøske sprog. – Efter et par måneder gik det bedre, og i dag forstår jeg alt, der bliver sagt. Men jeg kan stadig ikke tale færøsk og slet ikke skrive det, fortæller Høgni, der fortsætter som svend hos Grón, men senere vil til et andet land for at uddanne sig til konditor. – Det bliver enten Svejts, Dubai eller New Zealand. Her foregår undervisningen på de tekniske skoler på engelsk, og det er da en udfordring, siger han.

Vil opleve verden

De tanker og holdninger giver Christian Schumacher Bitsch, 19, Martin ret i. Når han er uddannet svend hos Guldbageren i Frederiks, står valget mellem at blive i Danmark eller drage til USA. – Det rykker meget i mig for at komme til udlandet, men mine planer er endnu ikke så fremskredne. De tre kammerater er enige om, at deres drømme skal leves ud – også på bekostning af kærligheden. Kærester kommer i anden række. – Det er i orden, hvis kæresten følger med. Ellers må hun blive hjemme. Det her er vores drømme. Og dem kan ingen bremse. End ikke smukke kvinder, siger Høgni, Martin og Christian.

Karakterer i baggrunden Elisa Dohn er studievejleder og international koordinator på Uddannelsescenter Holstebro. Hun mener, at det er mellem fem og ti procent af eleverne, der vælger at drage til udlandet og få en del af eller hele uddannelsen der. Det drejer sig

fortrinsvis om bagerlærlinge, tjenere og kokke. – Der er næsten ingen slagterlærlinge, der rejser til udlandet. De foretrækker at få deres uddannelse i Danmark. Elisa Dohn siger, at det ikke er høje karakterer, der danner grundlag for at rejse ud. Den unges modenhed og personlighed er det vigtigste. – De skal ønske det af hele deres hjerte, for det er svært for en helt ung at skulle hjemmefra. Derfor er der også taget en beslutning om, at disse læreforhold skal foregå inden for Europas grænser.

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Høgni, Martin og Christian skal om kort tid lave deres svendestykke på Uddannelsescenter Holstebro, det tidligere Holstebro Tekniske Skole. Og de er ikke i tvivl om, hvad fremtiden skal bringe: Uddannelsen som bager skal bruges ude i verden.

Store oplevelser Med sin kontakt til de unge ved Elisa Dohn, at der venter dem meget store oplevelser. – De udvikler sig utroligt meget og har intet besvær med at få et arbejde, når de vender hjem. Når bagermestre hører, at en ansøger har arbejdet i udlandet, står dørene åbne. Inden en ung får en ansættelseskontrakt, er pågældende i ulønnet praktik i det pågældende bageri i to til tre uger. Herefter tages der endelig stilling. – Lønnen er kost og logi, men det er fint for de unge. De fleste bruger gerne deres ferie, så de kan være på praktikstedet længere. Efter grundforløbet kan de så komme i lære, men skal til Danmark for at klare deres skoleforløb. – Der er også en del, der bosætter sig i udlandet. Vi har tidligere elever, der arbejder overalt i verden, siger Elisa Dohn.

substans // 01 // 2010

13


TEMA // Drømmeuddannelser 2010

Ta’ til Norge, det er bra Af Claus Gjedsig // privatfoto

DRØMME. Rene Krejlgaard og Morten Dalsgaard udlever drømmen og oplever eventyret i Stavanger. Rene Krejlgaard, 23, og Morten Dalsgaard, 25, var ikke i tvivl om, at de ville ud og opleve verden, da de for nogle år siden blev bagersvende. – Når muligheden er der, skal man tage den. Det er for sent, når man først er etableret og har fået kone og børn. Vi kan kun opfordre til, at man gør drøm til virkelighed. Men, siger Rene og Morten, man skal være meget sikker i sin sag. Man kan jo ikke komme hjem fra den ene dag til den anden.

Når muligheden er der, skal man tage den. Det er for sent, når man først er etableret og har fået kone og børn. Rene og Morten Morten er uddannet hos Bager Max i Holstebro og blev af en kollega opfordret til at tage til Norge og arbejde for Jer Bageri. Senere fik han ansættelse i Osteboden i Stavanger, hvor han er kollega med Rene.

Ikke i tvivl Rene var ikke i tvivl om, at han ville ud i verden. Han har familie i USA og har besøgt landet flere gange. – Jeg sagde ja, da jeg blev tilbudt en stilling hos en dansk bager i St. Louis. Det var selvfølgelig et stort spring og det første halve år var svært, selv om jeg virkelig trivedes. Amerikanerne er meget glade for den danske bagerkultur. Efterhånden, som jeg fik nye venner, gik det bedre, fortæller Rene, der efter 18 måneder i Amerika drog til Norge, hvor han fik

14

substans // 01 // 2010

arbejde i Osteboden. Det skete på opfordring fra en kollega. Osteboden drives med bageri og café. Man har to afdelinger i Stavanger.

Anderledes kultur – Det er utrolig populært at gå ud og spise eksempelvis brunch. I den retning vil nordmændene gerne forkæle sig selv. Men, fortæller Rene, kulturen er meget anderledes. Mens mange danskere gerne kommer til bagerens bagdør om natten for at få friskbagt brød med hjem, så sker det sjældent i Norge. For Rene og Morten har det været en udfordring af arbejde i udlandet. – Vi kan bruge alt det, vi har lært, men får også hele tiden nye impulser. Det er utroligt spændende. Og skattemæssigt er Norge et fint land at arbejde i. Når du som dansker har arbejdet her i to år, får du ti procent af din betalte skat tilbage. Ellers ligger skatteprocenten fra 25 til omkring 35 procent. Så vi kan kun anbefale at tage til Norge. Vi har det bra, siger Rene og Morten.

– Vi kan kun opfordre unge kolleger i Danmark til at drage ud i verden. Det kan være svært i begyndelsen, men også utroligt spændende, siger Rene Krejlgaard og Morten Dalsgaard.


Verden er blevet mere åben, og mulighederne er større. Det benytter flere og flere sig af. Det er bevis på, at de unge vil noget med deres uddannelse, mener faglærerne Lars Jacobsen og Vagn Nielsen.

Oplevelser er en del af uddannelsen STØTTE. Faglærerne Vagn Nielsen og Lars Jacobsen har i mange år været med til at sende bagerlærlinge til udlandet. Enten som lærlinge eller til konkurrencer. åbne for at lære nyt i fremmede kulturer. Erfaringer, som de kan bidrage med til den danske bagerkultur. Vi er meget stolte af dem, siger Vagn Nielsen, der som tidligere landstræner har skabt en masse kontakter til bagermestre specielt i Europa, men også i USA. Det er disse kontakter, der gøres brug af, når unge gerne vil have deres uddannelse i udlandet.

– Lærlinge med potentiale inden for konkurrencer skiller sig tidligt ud i uddannelsesforløbet. De vil være bedst. Derfor skal de også have mulighed for at udvikle sig. Det støtter vi dem i. For, siger Lars Jacobsen, der skal jo hele tiden nye til at tage over.

Store ændringer

Skiller sig ud

– Bagere har altid gerne villet prøve kræfter i udlandet, men specielt de seneste ti år er der sket store ændringer. Verden er blevet mere åben, og mulighederne er større. Det benytter flere og flere sig af. Det er et godt tegn. Det er bevis på, at de unge vil noget med deres uddannelse. At de brænder for faget. Og at de gerne vil vise, hvad de kan. Omvendt er disse unge også meget

De samme erfaringer drager Lars Jacobsen, når han er på tur med landsholdet.

Vagn Nielsen siger, at for de unge, der vælger at tage til udlandet, er oplevelserne en del af uddannelsen.

– Det er alfa og omega, at vi kender uddannelsesstederne, inden de unge sendes af sted, siger Lars Jacobsen, der mener, at danske bagere hører hjemme i toppen af eliten på verdensplan, når det drejer sig om konkurrencer.

Fokus på oplevelser

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Bagerfaglærerne på Uddannelsescenter Holstebro, Vagn Nielsen og Lars Jacobsen, er tovholderne, når unge gerne vil til udlandet for at uddanne sig, og når danske bagere skal deltage i internationale konkurrencer. Således er Lars Jacobsen træner for det danske landshold af unge bagere – et job, han har overtaget efter Vagn Nielsen.

– Der sættes fokus på oplevelser og det at leve og bo i et fremmed land. Vi følger selvfølgelig de unge meget nøje og har kontakt med dem. Hvis man fortryder, skal man selvfølgelig have mulighed for hurtigt at komme hjem til Danmark igen. Men det sker yderst sjældent, siger Vagn Nielsen.

substans // 01 // 2010

15


TEMA // Drømmeuddannelser 2010

Uddannelser med jobgaranti

Af Claus Gjedsig // arkivfoto

Jobsikkerhed. 83 procent af de unge, der tager en uddannelse som bager eller detailslagter, er i arbejde, et år efter at de er færdiguddannede. Den høje jobsikkerhed overgås kun af blandt andre piloter og reddere. Og der er fuld fart på udviklingen af de stolte gamle fag. Detailslagterne bevæger sig over i gastronomien, og bagerne går nye og spændende veje. 83 procent af de unge, der tager en uddannelse som bager eller detailslagter, er i arbejde, et år efter at de er færdiguddannede. Den høje procentdel overgås kun af blandt andre piloter og reddere, som typisk har en ansættelse bundet op på deres uddannelse, viser en undersøgelse. – Det er virkelig flotte tal og et bevis på, at de unge, der vælger at blive bager eller slagter, tager uddannelsen, fordi de virkelig ønsker det og selv har en masse at byde på. Hos industrislagterne ser tallene mere dystre ud. Det skyldes ikke, at disse slagtere dropper ud af faget af egen fri vilje, men at slagterier lukker, sige Svend Blankholm, uddannelseskonsulent i Fødevareforbundet NNF.

Mange i mesterlære Svend Blankholm mener, at genindførelsen af mesterlæren også har betydet, at flere tager uddannelsen til bager eller detailslagter. Af de omkring 1.000 lærlingeaftaler, der er indgået inden for slagterfaget, er i nærheden af en tredjedel efter den nye mesterlære. – Mesterlæren adskiller sig fra den traditionelle uddannelse ved, at de unge begynder deres uddannelse hos en slagter og ikke på skole med et grundforløb. De unge »tvinges« heller ikke på teknisk skole, men aftalen indebærer også, at de skal kunne det samme, når de går ind i hovedforløbet.

– Bagerlærlingen skal have mere kendskab til kød i fremtiden, siger forbundssekretær Flemming Mogensen.

16

substans // 01 // 2010

Event-slagtere

– De unge skal sælge oplevelser, lyder visionen fra uddannelseskonsulent Svend Blankholm.

– De unge, der vælger mesterlæren, har ofte et kendskab til branchen i forvejen. Eksempelvis har de været ungarbejder hos en slagter og er i familie med en slagter. Mesterlæren er også ideel for bogligt svage, der kan bruge deres hænder rigtigt, siger Svend Blankholm.

Sælge oplevelser De senere år er der sket et skred i uddannelserne. – Vi bevæger os hen mod, at specielt slagtereleverne skal lære at sælge oplevelser. Det er ikke nok, at de er gode til at bruge en kniv og kan lave flotte udskæringer, marinader og så videre i baglokalet. De skal ud i butikken for at hjælpe og vejlede kunderne. Jeg så da gerne, at det blev en del af uddannelsen, at de unge lærer at vejlede kunderne, i forhold til hvad de skal købe. – Problemet ligger ofte i, at en kunde ikke har kendskab til, hvordan et bestemt stykke kød skal behandles. Og de tør simpelthen ikke gå i gang med det. Så er det lettere at købe kød, de kender til. Her skal slagterlærlingen ind og vejlede – og ikke kun med kødet. Han eller hun skal også have kendskab til, hvilke vine og hvilken garniture der skal bruges. Skreddet i uddannelsen betyder, at detailslagteren bevæger sig mod det gastronomiske og kokkefaget. Og det er ingen skade til.

– I løbet af de kommende år vil vi se det, jeg vil kalde event-slagtere, nemlig slagtere, der sørger for alt fra at leje telt over at hyre musikere, lave hele traktementet, sørge for flot borddækning til natmad, når der skal holdes en stor fest. – Det bliver slagterne, der kommer til at styre, siger han. Også inden for bagerområdet sker der nyt på uddannelsesområdet. Faglig sekretær i Fødevareforbundet NNF Flemming Mogensen siger: – Tidligere koncentrerede bagerne sig om brød og kager. Brød til morgen og kager til eftermiddagskaffen. Og måske en lagkage til weekenden. Sådan er det ikke mere. Markedet er præget af eksotiske og nye rustikke brødtyper, så man i dag bager til »hele dagen«. Bagerlærlingen skal også have mere kendskab til kød, eksempelvis forskellige former for pålæg og pølser, fordi man bruger disse ting i færdigvarerne i butikken.

Traditionerne Svend Blankholm og Flemming Mogensen er enige om, at det er godt med nye tiltag. Men traditionerne skal holdes i hævd. – Og det bliver de heldigvis. Både inden for slagter– og bagerfaget skal man have respekt for traditionerne. At være bager eller slagter vil og skal være et håndværk. Men vi skal ud at prøve grænser af i uddannelserne. De unge skal for alvor lære at sælge oplevelser, siger Svend Blankholm og Flemming Mogensen.


CHOKOLADE-VÆRKSTED. Benita Hyldgaard skiftede som 34-årig arbejdet som kontorassistent ud med uddannelsen til chocolatier. Efter tre års pendlen mellem Holstebro og Hillerød er drømmeuddannelsen i hus med Ny Mester­ lære. Hun har nu fået foden under eget bord i Holstebro.

– Helt siden mine teenageår har jeg set en udfordring i at få idéer, planlægge og lave specielle desserter til højtider, fødselsdage og gæster. Jeg kunne planlægge i flere uger, og jeg har altid set det som noget spændende at servere en speciel dessert, fortæller hun.

Af Flemming Hove // Foto Søren Palmelund

Drømmen er blevet opfyldt

tog beslutningen om at skifte skrivebordet ud med noget andet. Hun var godt klar over, at hun havde et trygt og sikkert job, men tanken om at udforske sin store interesse for at kreere desserter og andet mundgodt var for spændende.

– Da jeg undersøgte mulighederne, faldt jeg over uddannelsen til chocolatier. Bingo, det var jo det, jeg skulle være, og i 2004 begyndte jeg som voksenlærling i Ny Mesterlære hos Chokolade Mageriet i Hillerød. Det betød, at jeg i tre år pendlede frem og tilbage mellem Holstebro og Hillerød. Jeg arbejdede fra mandag til og med torsdag, og så kunne jeg holde en forlænget weekend med mand og børn. Det fungerede fint, og det havde den fordel, at vi ikke skulle flytte. Rent praktisk arbejdede jeg i ugens første fire dage på et timeantal, så jeg kunne holde fredag fri, og for min arbejdsgiver havde det den fordel, at jeg i de travle højtidssæsoner var til rådighed, når der var brug for det, fortæller hun.

Planlægning

Drømmen om at skabe lækre desserter af chokolade, marcipan og trøfler dagen lang er gået i opfyldelse for Benita E. Hyld­gaard fra Holstebro, og det bedste er, at hun oven i købet kan leve af det! Den 39-årige jyde er nyudlært chocolatier, og i slutningen af 2009 gjorde hun alvor af at bruge sin nyerhvervede faglige kunnen til at få foden under eget bord. Hun åbnede forretningen »Chokolade & Co« i Holstebro, selv om finanskrisen virker som en blytung klods om benet på mange. Men Benita lod sig ikke skræmme – og siden hun åbnede, er det gået forrygende.

– Man siger jo, at mange succesfulde virksomheder er blevet grundlagt i en krisetid. Så hvis det passer, kan det kun gå én vej for mig: fremad, siger Benita, mens hun tager et overblik over, hvad hun skal i gang med at lave for at fylde butikkens hylder op til dagens rykind.

Et pendlerliv Benita er gift med Claus og mor til Alex­ ander på 10 og Emil på to år. Hun havde arbejdet som kontorassistent forskellige steder i cirka 15 år, da hun som 34-årig

Benita er god til at planlægge og have det nødvendige overblik. Det betød meget, da hun var under uddannelse, og det betyder meget nu, når hun skal producere lækkerbiskner i sit chokoladeværksted. – Alt, hvad jeg producerer, er lavet fra bunden. Det gælder både trøffelkugler, marcipanstykker, stænger, flødekarameller og flødeboller. Jeg bruger chokolade fra Belgien, fordi det er en rigtig god chokolade med 60 procent kakao. Og så er der ikke tilført andet end de ingredienser, jeg selv tilsætter i form af for eksempel nougat, vanille, likører og karamel, siger hun og tilføjer: – Det er da en drøm at stå op hver dag og lave det, jeg allerhelst vil!

substans // 01 // 2010

17


TEMA // Drømmeuddannelser 2010

– Det er en livsstil at være konditor, fortæller Maja Rome Larsen, der sammen med sine kolleger fra konditorlandsholdet viste deres kunnen på Foodexpo 2010 i Herning.

Her får fantasien frit spil

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Livsstil. Hvis du vil noget med din uddannelse som konditor, skal aftenerne og weekenderne også tages i brug. Så kan du gå på opdagelse i et spændende univers, siger Maja Rome Larsen, der blev konditor ved et tilfælde.

18

For 23-årige Maja Rome Larsen fra Farum er det at være konditor ikke blot et job. Det er blevet en livsstil.

Glad for duften

– Uddannelsen til konditor er utroligt spændende. Man føres ind i et univers, hvor fantasien og skabertrangen får frit spil. Det er en verden helt for sig selv. Man kan egentlig godt tale om et drømmeunivers. Omvendt er det altså også et håndværk.

– Jeg ved ikke, hvordan det kom på tale, men en dag spurgte mester, om jeg havde lyst til at komme i lære som konditor. Og det havde jeg. Jeg var efterhånden blevet meget glad for duften i bageriet, fortæller Maja, der i dag netop er begyndt i nyt job hos Smørum Konditoren. Desuden er Maja på det danske konditorlandshold.

Det var egentlig ikke meningen, at Maja ville gå konditorvejen. Hun havde planer om at blive radiograf, men ville have et sabbatår fra skolebænken. Det skulle bruges til at tjene nogle penge, så hun fik arbejde med at ekspedere hos en bager og konditor.

– Der er selvfølgelig mange pligtopgaver forbundet med at være konditor. Man skal bage kager hver dag, og det er der ikke den helt store udfordring i. Spændingen kommer, når man holder fri og har mesters tilladelse til at bruge bageriet. Så får kreativiteten lov til at udfolde sig. Hvis

substans // 01 // 2010

man vælger at blive konditor og virkelig brænder for faget, skal man altså være indstillet på at bruge mange af de timer, hvor man ellers skulle holde fri.

Kunst eller håndværk? – Er det kunst, du laver? – Nogle vil måske kalde det kunst. For mig er det et håndværk. Men altså et håndværk, hvor kun fantasien sætter grænser. Det er hver gang spændende at se, om jeg nu også får lavet det, jeg har planlagt. Og så kommer der da også bestillingsopgaver. Jeg er i alle tilfælde meget glad for, at jeg valgte netop uddannelsen til konditor, siger Maja.


sikring Familiefor r. om året til 1.220 k bat på og 19 % ra ing. ikr din bilfors (pr. 1. mar

ts 2010)

Vi kan ikke hjælpe dig med en større bil, men måske har vi en bedre forsikring Som medlem af Fødevareforbundet NNF får du rabat på dine forsikringer i Alka. Har du Forbunds Familieforsikringen, får du for eksempel 19% rabat på din bilforsikring. Få et uforpligtende tjek af dine forsikringer. Ring til vores rådgivere på 70 12 14 16, eller SMS Alka til 1231*, så ringer vi til dig.

*SMS servicen koster 0 kr. + trafiktakst. Tjenesten udbydes af Alka, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup, 70 12 14 16


Fødevaremekka med glæde og gråd FOODEXPO 2010. Fagfolk havde sat hinanden stævne, da Foodexpo blev afviklet i Herning. Det blev fire dage, hvor man skulle kåre landets bedste leverpostej, de bedste gastronomiske og innovative produkter, og hvor Danmarks dygtigste detailslagter og bager skulle findes. Det blev fagmessen, hvor der blev svedt, jublet og grædt.

Mette Bisgaard Larsen var utrolig stolt, da hun blev kåret som Danmarks bedste slagter. På andenpladsen kom Siemona Terndrup Stilou, mens Steffie Pedersen fik tredjepladsen.

20

substans // 01 // 2010


Nicklas Sieck fra Næstved anretter sin unghane, der var parteret og fyldt med krydderurter.

Nicklas Sieck fik meget ros for sin unghane af dommerne Britt Rasmussen fra Danske Slagtermestre og Henry Svanhede fra Dagrofa.

Vinderen, Mette Bisgaard Larsen, formåede at lave 26 forskellige ting af de råvarer, hun fik stillet til rådighed.

Jeg går aldrig på kompromis FOODEXPO 2010. Godt håndværk og kreativitet er nøgleordene for Danmarks dygtigste detailslagterelev, 24-årige Mette Bisgaard Larsen.

Danmarks dygtigste detailslagterelev hed­ der Mette Bisgaard Larsen. Hun er 24 år, elev hos Mesterslagteren i Odense, og så er hun netop blevet kåret som Danmarks bedste detailslagterelev. Det skete på fag­ messen Foodexpo 2010 i Herning.

26 udskæringer Som led i konkurrencen skulle de ti del­

tagere først udskære og pynte en disk med midterstykket af gris, en oksetyk­ kamsfilet, en lammekølle og et kalkun­ bryst. Derefter skulle de tilberede en færdig ret af unghane.

tigt at tilberede. Det lægger forbrugerne meget vægt på i dag. En god slagter skal altså både være en dygtig håndværker og have kreativ sans, siger Mette Bis­ gaard Larsen.

Mette Bisgaard Larsen havde formået at lave ikke færre end 26 forskellige ting ud fra de råvarer, der var stillet til rådighed, spændende fra filet royal med ramsløg og spæk og fyldt rump med spæknet til svampe-/tranebær-roulade og portobel­ lo-svampe med krydderfars. Hertil kom den færdige middagsret, hvor unghanen indgik i en vellykket gastronomisk alli­ ance med løg, champignoner, kartofler, parmesan, forårsløg og grøntsager.

Andenpladsen gik til Siemona Terndrup Stilou, der er elev hos Grønvall’s Eftf. i Vejle, mens Steffie Pedersen, Stjernholm Kød i Brabrand, blev nummer tre. De tre bedst placerede fik præmiechecks på henholdsvis 20.000, 15.000 og 10.000 kr.

Nemt og hurtigt – Jeg valgte at lave mange små ting frem for store stege, som det tager for­ holdsvis lang tid at tilberede hjemme. For kunden skal det være nemt og hur­

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

– Jeg har altid godt kunnet lide at lave mad. Da jeg som ganske ung flyttede hjemmefra, havde jeg allerede bevidsthe­ den om, at det, man putter i munden, skal være af en ordentlig kvalitet. Derfor var det også meget naturligt for mig at blive slagter. Det har jeg aldrig fortrudt. Tvær­t­ imod. Det er et spændende og afvekslen­ de arbejde. Især kan jeg godt lide, at man både lægger vægt på det gode håndværk og får mulighed for at bruge sin kreativi­ tet. Jeg går under ingen omstændigheder på kompromis.

For kunden skal det være nemt og hurtigt at tilberede. Mette Bisgaard Larsen

substans // 01 // 2010

21


De unges egne opskrifter Detailslagterne, der kæmpede om Danmarksmesterskaberne på Foodexpo 2010, har lavet opskriftshæfte – prøv braiseret let sprængt svinebryst med salvie, kartofler og glaserede gulerødder. Det skal du bruge til fire personer: 700 g letsaltet svinebryst med ben ½ flaske hvidvin 5 hvidløgsfed 1 rødløg skåret i tern ¼ skrællet selleri i tern 3 laurbærblade 5 kviste timian Jævning: Maizena eller mel Tilbehør: 400 g skrællede kartofler Lidt frisk salvie Olie Salt og peber 400 g skrællede gulerødder 2 spsk. honning Sådan gør du: Brystet lægges i en bradepande eller ildfast fad på rødløg og selleri samt hvidløgsfed. Timian og laurbærblade samt hvidvinen tilsættes. Stilles i en forvarmet ovn ved 170 grader i omkring en time. Væden hældes fra, og brystet lægges på en rist og grilles ved høj varme i fem til ti minutter. Stegeskyen sigtes og jævnes. Brystet hviler 10 minutter inden servering. Skyl kartoflerne og vend dem i olie tilsat salt, peber og salvie. Steges i ovnen ved 170 grader i ca. 40 minutter. Gulerødderne skære i grove stykker, vendes i olie og steges i ovnen ved 170 grader i ca. 40 minutter. Tages ud og vendes i honning. Steges yderligere fem til ti minutter.

De er knivskarpe Svend Blankholm, der er uddannelseskonsulent i Fødevareforbundet NNF, mener, det er meget vigtigt, at de unge detailslagtere deltager i konkurrencer. – Det er med til at rykke faget og give de unge udfordringer. Ved konkurrencer i udlandet er danske slagtere de bedste ambassadører. Det kræver lyst, kreativitet og megen viljestyrke at være aktiv i konkurrencer. Og det har de danske slagtere. De er knivskarpe. Det er disse mesterskaber det bedste bevis for, siger Svend Blankholm. Og vinderen er… Nummer to, Nina Brandt, holder sig på panden, da spændingen udløses. Vinderen, Karina Gram, er overrasket – hun havde ikke regnet med at vinde.

22

substans // 01 // 2010


Kransekage skal laves med følelse. Karina er dybt koncentreret.

– Jo, den er god nok, siger Danmarks bedste unge bager, Karina Gram Christensen fra Thisted.

Et godt job og kærligheden holder Karina i Thisted. Her får hun et sejrskys af kæresten Kristian Feddern.

Jeg bliver i Thisted – udlandet må vente FOODEXPO 2010. Som nykåret Danmarksmester for unge bagere venter der Karina Gram Christensen mange internationale konkurrencer. Men Karina vil ikke følge trenden og drage til udlandet. – Jeg er alt for glad for mit job, siger hun. kurreret inden for en lang række brød- og bagertyper. Således skulle de ni deltagere vise deres kunnen og kreativitet inden for specialbrød, morgenbrød, wienerbrød, sød gærdej (bløddej/kuvertbrød), skuestykke, lagkage/tærte og kransekage.

– Nej, jeg følger ikke trenden og drager på eventyr i udlandet. Jeg har et superfedt job, hvor jeg trives. Og så er der jo det med kær­ ligheden. Den binder mig også til det nordjy­ ske, siger Karina, mens hun med et stort kys lykønskes af kæresten Kristian Feddern.

– På forhånd havde jeg ikke regnet med at vinde Danmarksmesterskabet, selv om jeg havde en fornemmelse af, at det, jeg havde præsteret, lå i den bed­ ste halvdel. Men derfra og til at vinde konkurrencen er der jo et langt spring. Selvfølgelig er jeg meget, meget glad. Og stolt.

Prestigefyldt Den traditionsrige og prestigefyldte kon­ kurrence blev afviklet i forbindelse med fagmessen Foodexpo 2010 i Herning. Ved Danmarksmesterskaberne blev der kon­

Kreativ – Noget af det gode ved at være bager er, at man kan få lov til at være kreativ

og arbejde med sine hænder. Det er lige, hvad jeg har lyst til. Og det er i bageriet, jeg føler mig hjemme. Jeg har ingen pla­ ner om at få min egen forretning. Det er der for meget besvær med, siger Karina, der er uddannet og arbejder hos Guldba­ geren i Thisted. Nummer to blev Nina Brandt, der er uddannet hos Johannes Dam & Søn i Aakirkeby, mens nummer tre blev Bjar­ ne Vilsgaard, der er uddannet hos Vils Bageri i Vils i Thy. De tre vindere har i øvrigt alle gået på Uddannelsescenter Holstebro.

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Selv om de internationale døre nu står på vid gab, og hun nærmest ville kunne vælge og vrage mellem spændende job i udlandet, så bliver den nykårne Danmarksmester for unge bagere, 21-årige Karina Gram Chri­ stensen, i Thisted.

De tre bliver nu indstillet til det danske bagerlandshold, mens Karina Gram Christensen og Nina Brandt er udtaget til Europamesterskaberne, der foregår i Svejts til oktober.

substans // 01 // 2010

23


Imponeret Flemming Mogensen, der er forbundssekretær i Fødevareforbundet NNF og næstformand i Bagernes Faglige Fællesudvalg, var imponeret over den faglige kunnen ved mesterskaberne. – Vi har set det ædle håndværks mange specialiteter, fremstillet af de bedste råvarer, gå flot i spænd med den nye teknik og moderne produktionsmetoder. Vi har under konkurrencen været vidne til, at brød ikke alene er en vigtig ernæringskilde, men også kan være kunst, siger Flemming Mogensen.

Skolekamp om bageevner – Vi er jo de bedste. Derfor vandt vi. Men det var nu også spændende at vinde over vennerne fra Holstebro. De plejer at løbe med førstepladsen, sagde Esben Duur, Cecilie Rasmussen og Martin Lykke Mor­ tensen fra Kold College i Odense, da de vandt skolekonkurrencen på Foodexpo 2010 i Herning om det bedste bagværk. De tre hentede førstepladsen for deres skovinspirerede bagværk, der, ifølge dommerne, var masser af krummer i. Andenpladsen gik til Uddannelsescenter Holstebro, hvor Janni Langkjær Bærent­ zen, Litten Virgis Rasmussen Elmquist og Camilla Møller Pedersen deltog med de­ res fastelavnsinspirerede tema.

Opskriften er brugt i 37 år FOODEXPO 2010. På Foodexpo i Herning kårede publikum Danmarks bedste leverpostej. Hård kamp om landets bedste gourmet- og innovative produkt. Slagtermestrene Peter Aalbæk, Farre, og Peter Broe, København, kom på en meget svær opgave, da de skulle finde Danmarks bedste innovative produkt og landets bedste slagterpro­ dukt inden for det gastronomiske på fødevaremessen Foodexpo i Herning. Derimod var det publikum, der på førstedagen af Foodexpo skulle kåre Danmarks bedste leverpostej. Det skete ved, at man havde udvalgt fem leverpostejer, som publikum kunne smage, uden at vide hvem der havde lavet hvilken. De fem, der skulle kon­ kurrere om de besøgendes gunst, var slagter Munch fra Skagen, Flemming Jensen, Hjørring, Landslagteren, Faaborg, Jens Carlsen, Støvring, og Bitten Slagter, Hobro.

substans // 01 // 2010

Smagsdommerne Peter Aalbæk og Peter Broe fik inden den endelige af­ gørelse en snak med tv-manden Ole Stephensen på scenen. Og de havde masser af lovord til den kreativitet og opfindsomhed, der foregår i landets slagterforretninger.

Der blev afgivet 900 stemmer, og en tredjedel stemte på leverpostejen fra slagtermester Jens Carlsen fra Støvring.

– Det er jo ikke kun mestrene, men også svendene og lærlingene, der lægger kærlighed og opfindsomhed i produkterne. Denne nyskabelse er banebrydende og fører Danmark frem i allerforreste række. Inden for slag­ terfaget er det virkelig noget, vi kan bryste os af, sagde de.

Suppe, ikke fløde

I japanske klæder

Den grovhakkede leverpostej er lavet efter en opskrift, som Jens Carlsen havde med, da han overtog forretnin­ gen for 37 år siden.

Den 26-årige slagtermester Ken­ neth Guldhammer fra Landslagteren/ mad med mere i Faaborg blev dansk mester i at udvikle nye, spændende kødprodukter, altså det innovative. Han fik Innovationsprisen 2010 for en røget rullepølse barderet med tang. En klas­ siker i japanske klæder.

– Der er ingen fiksfakserier med vo­ res leverpostej. Den er lavet af lever, spæk, salt og peber samt suppe. Selv

24

om det er blevet moderne at bruge fløde i leverpostej, holder vi fast ved at bruge suppe. Både mælk og fløde tager nemlig noget af leversmagen, og det kan jo ikke være meningen med en leverpostej, siger Jens Carlsen.


Christina Kørvel, datter af Slagteren i Strib, Henry Hansen, modtog hæderen for bedste gourmetprodukt. Det er udviklet af en slagtersvend, der hedder Kim og til daglig kører betonkanon. Fritiden bruger han på at udvikle nye spændende produkter til slagterforretningen.

Innovationsprisen tilfaldt den 26-årige slagtermester Kenneth Guldhammer fra Faaborg for en rullepølse barderet med tang. Her forklarer han tv-journalisten Ole Stephensen om sit produkt.

Ole Stephensen stillede lidt drilske spørgsmål til de to dommere Peter Aalbæk og Peter Broe. Det blev transmitteret direkte på storskærm.

Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

– I dag kræver kunderne, at vi er in­ novative. At vi tænker nyt hele tiden. Det stiller os konstant over for spæn­ dende faglige udfordringer. Naturligvis sker det indimellem, at et nyt produkt ikke falder i kundernes smag. Men som regel er der stor interesse for de nyheder, vi introducerer, sagde den unge slagtermester efter prisoverræk­ kelsen. Da Danmarks bedste gourmetprodukt blev kåret, var der derimod lidt tvivl om, hvem der skulle have roserne. Æren tilfaldt Slagteren i Strib, Henry Hansen, og det var hans datter, Chri­ stina Kørvel, der på slagterforretnin­ gens vegne modtog diplom, blomster og hæder.

Svend i betonkanon Det vindende produkt, en røget dildfilet, er dog udviklet af en slagtersvend, som i dag kører betonkanon, men bruger meget af sin fritid på at udvikle gourmetprodukter for Slageren i Strib. Slagtersvenden og betonkanonføreren hedder Kim, men vil ikke have sit efter­ navn frem. – Det er produktet og for­ retningen, det drejer sig om. Jeg holder mig i baggrunden og hygger mig med at udvikle. Når jeg altså ikke kører be­ tonkanon, siger Kim.

Slagtermester Jens Carlsens opskrift på den vindende leverpostej er 37 år gammel, men det var første gang, han havde den med i en konkurrence.

substans // 01 // 2010

25


Af Pia Rosager // Foto Hanne Loop

Gode råd om pension og ledighed ATP Livslang Pension: Du skal ikke foretage dig noget, hvis du modtager dagpenge. Du betaler automatisk dobbelt ATP-bidrag, når du er ledig, og det samme gælder for din a-kasse. Hvis du har fået højeste kontanthjælpssats i mere end seks sammenhængende måneder, betaler du 1/3 i ATPbidrag, og kommunen betaler resten. Arbejdsmarkedspension: Der er forskellige regler, alt efter hvilken arbejdsmarkedspension du har. Kontakt derfor dit pensionsselskab. Individuelle pensioner: Har du individuelle pensioner, skal du kontakte din bank. Måske vil du tilpasse din individuelle pension i forhold til din situation som ledig. PensionsInfo: Få oversigt over alle dine pensioner på www.pensionsinfo.dk Læs mere: Du kan læse mere om pension og ledighed på www.borger.dk Du kan også læse mere om pension og se pensionsberegninger på www.atpforum.dk

Allan Nielsen mistede sit job i september og indrømmer gerne, at han ikke har sat sig ind i, hvad det betyder for hans pensionsopsparing.

Husk pensionen, hvis du mister jobbet! PENSION. Har du tænkt over, hvad der sker med din pensionsopsparing, hvis du mister dit arbejde? Få svar på det og meget mere, når ATP igen i år inviterer til pensionsmøde. Det er nok de færreste, der skænker pensionsopsparingen en tanke, hvis de er blevet arbejdsløse. Der er nok at tage sig til med besøg i a-kassen og på jobcentret for ikke at glemme selve jobsøgningen, som er en stor tidsrøver. Allan Nielsen – 33 år og fra Vordingborg – mistede sit job som mestersvend i et bageri i starten af januar, og han indrømmer gerne, at han ikke har sat sig ind i, hvad det betyder for hans pensionsopsparing. – Jeg har også kun været ledig i 14 dage nu, og jeg forventer at komme i nyt job ret hurtigt, fordi jeg har et stort netværk. Men den pension, som min tidligere arbejdsgiver indbetalte, er jo selvfølgelig blevet sat på standby, fortæller Allan Nielsen.

Dobbelt op på ATP Livslang Pension Arbejdsmarkedspensionen stopper typisk, hvis du bliver ledig, men anderledes går det med din ATP Livslang Pension. – ATP kan ikke vælges fra. Alle får derfor sparet noget op til pensionen hos os, uanset om du er i arbejde eller ledig. Hvis du er ledig, fordobles dine indbetalinger til ATP for at opveje, at du ikke indbetaler til en arbejdsmarkedspension, forklarer Ellen Dalsgaard Zdravkovic, kundechef i ATP. Du betaler 1/3 i ATP-bidrag, mens a-kassen betaler 2/3 i bidrag. Indbetalingen sker automatisk, så du skal ikke gøre noget selv.

Få overblik på ATPs gratis pensionsmøder Allan Nielsen har som så mange andre

26

substans // 01 // 2010

svært ved at finde hoved og hale i det danske pensionssystem. – Overordnet forstår jeg godt min pensionsopsparing, men der er mange tal, og det kan godt virke forvirrende. Det kræver, at man sætter sig ind i det og bruger tid på det, siger han. Derfor synes han, at pensionsmøderne er et godt tilbud til dem, der gerne vil vide mere om pension og investering, og han tilføjer: – Det er en god måde at lære mere om pension på, når man som jeg får mere ud af at lytte end at læse. Samtidig er der også mulighed for at debattere og stille spørgsmål om pension og investering til Danmarks førende eksperter på området – og få gode råd med hjem. Vel mødt!

Fakta om ATPs pensionsmøder ATPs direktør Lars Rohde, vicedirektør Henrik Gade Jepsen og fondsdirektør Bjarne Graven Larsen fortæller om pension og investering. Få svar på dine spørgsmål og deltag i debatten. Møderne starter kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.00. Dørene åbner kl. 19.00, hvor ATP byder på kaffe og kage før mødet, og hvor du kan besøge de forskellige boder i forhallen og blive klogere på din pension. Pensionsmøderne finder sted i: Aalborg, torsdag den 4. marts København, mandag den 8. marts Århus, torsdag den 11. marts Odense, mandag den 15. marts. Tilmeld dig på www.atp.dk eller på telefon 7012 9000.


Kvinde – har du råd til at blive gammel? PENSION. Kvinder lever længere end mænd, men sparer mindre op til pension. Det er der mange grunde til – én af dem er barsel. Kvinderne forlader typisk arbejdsmarkedet ad flere omgange for at gå på barsel, hvilket kan give huller i pensionsopsparingen. Anja Jørgensen – 33 år og fra Vordingborg – er mor til tre og afsluttede sin barsel i midten af december 2009.

dog ikke i stå under barsel. Man betaler 1 /3 i ATP-bidrag i den periode, hvor man samtidig får løn, og arbejdsgiveren betaler 2 /3. Når man begynder at få dagpenge, betales dobbelt bidrag.

– Jeg blev sygemeldt under barslen, da jeg kun ville kunne få natarbejde på min sidste arbejdsplads, så nu har jeg ikke noget arbejde, fortæller hun.

Pension til hele livet

Hun er godt klar over, at hendes pensionsopsparing halter langt efter hendes mands opsparing. Hun synes dog, at det er svært at tænke på pension, når pensionsalderen ligger så langt ude i fremtiden. – Kvinders pensionsopsparing er generelt mindre end mænds, fordi de arbejder mindre og tjener mindre end mændene, siger Helena Haahr, sektionschef i ATP.

Husk pensionen Anja Jørgensen ved ikke, om hun fik indbetalt pension under barslen. – Jeg har været på barsel to gange i træk og regnede med, at det hele kørte automatisk, ligesom da jeg arbejdede, siger hun. Men det er ikke sikkert, at indbetalingen til arbejdsmarkedspensionen fortsætter under barslen. Det afhænger af ens overenskomst. Hvis man har en overenskomst med pension og fuld løn under barsel, vil der automatisk blive indbetalt til pensionen af ens løn. Ellers afhænger det af ansættelsesforholdet.

Selv om Anja Jørgensen ikke har gjort sig mange tanker om pensionsopsparingen, har hun dog tænkt over, hvordan hun gerne vil tilbringe livet som pensionist. – Jeg vil gerne være sammen med mine børnebørn og rejse med min mand, beretter hun. Drømme er der nok af, men er der penge nok til et langt liv? Anja er født i 1976 og kan derfor forvente at blive 90 år gammel ifølge en model, som ATP har opstillet for forventet levetid. Derfor er det vigtigt, at hun allerede nu får styr på sin pensionsopsparing. ATPs gratis pensionsmøder er et godt skridt på vejen til at blive klogere på pension og investering.

Vidste du: • For hver 100 kr. mænd indbetaler til pension, indbetaler kvinder kun 79 kr. • I 2006 var kvindernes samlede opsparing på 37 mia. kr. Mændenes var på over 63 mia. kr. • Du skal have omkring 60 pct. i pension (inkl. folkepension mv.) i forhold til din nuværende løn for at have den samme levestandard som pensionist, som du har nu. • En arbejdsdag mindre om ugen betyder, at de årlige pensionsindbetalinger bliver omkring 20 pct. mindre.

Anja kan forvente at blive 90 år – så det er ikke sikkert, hun sparer nok op til pensionen og drømmerejserne.

Gode råd til kvinder om pension ATP Livslang Pension: Du skal ikke foretage dig noget, når du går på barsel. Du betaler automatisk ATP-bidrag; også når du overgår til dagpenge. Arbejdsmarkedspension: Hvis du har en arbejdsmarkedspension, skal du kontakte din fagforening og undersøge, om indbetalingen til pension fortsætter, når du går på barsel. PensionsInfo: Få oversigt over dine pensioner på www.pensionsinfo.dk Barselsberegner: Se, hvilke økonomiske konsekvenser en barsel har for din pensionsopsparing, hvis indbetalingerne stopper under din barsel. www.kvinder­ ogpension.dk/barsel/barselsberegner/ Læs mere: Du kan læse mere om pension og barsel på www.borger.dk Du kan også læse mere om pension og se pensionsberegninger på www.atpforum.dk

Opsparingen til ATP Livslang Pension går

substans // 01 // 2010

27


Af Claus Gjedsig // Foto Jens Bach

Nu har Bjarne firedagesuge PILOTPROJEKt. På Holstebro Flødeost har man lagt sikkerheds- og samarbejdsudvalgene sammen. Det har givet mange gevinster for både ansatte og ledelse. Antallet af arbejdsulykker er reduceret, sygefraværet mindsket, og medarbejdere over 55 år kan selv være med til at bestemme deres arbejdstid. Det har NNFeren Bjarne Pirupsvare benyttet sig af. Selv om vækkeuret ikke er sat til at ringe fredag morgen, så vågner Bjarne Pirupsvare alligevel på det tidspunkt, han plejer. Men han skal ikke op og på arbejde. Bjarne har nemlig benyttet sig af den nye seniorpolitik, som er indført på hans arbejdsplads Holstebro Flødeost. Her kan seniorerne – og det vil sige medarbejdere over 55 år – være med til at tilrettelægge deres arbejdsuge. Bjarne, der er 62 år, har således valgt, at han vil holde fri hver fredag. – Det er en udmærket ordning. På den måde kan jeg trappe gradvist ned til min pensionisttilværelse. Men jeg ønsker ikke at komme længere ned end en tredagesuge. Kontakten til mine gode kolleger betyder rigtig meget for mig, siger Bjarne. Fællestillidsmand Michael Juhl Sørensen supplerer: Ønsker en seniormedarbejder kun at arbejde en enkelt dag om ugen, så er det også muligt. Men der kan f.eks. også være tale om, at man ikke ønsker at arbejde på nathold, reduktion i det daglige antal timer og lignende. Mulighederne er rigtig mange.

Skal fortsætte Den nye seniorpolitik på Holstebro Flødeost er et resultat af et pilotprojekt, der har kørt siden 2007, og som man netop har fået fagforbundenes og arbejdsgiverforeningens accept til at fortsætte. Bjarne Pirupsvare har benyttet sig af muligheden for at gå ned i tid. Han holder fri hver fredag.

28

substans // 01 // 2010

– Vi har rigtig mange bolde i luften og trækker stadig i mange tråde. Disse tiltag

og projekter skal følges op, siger mejerichef Lene Bjerg Jacobsen. Om baggrunden for pilotprojektet fortæller fællestillidsmand Michael Juhl Sørensen: – Vi havde, som loven kræver, både et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg, men udvalgenes arbejde flød meget sammen. De overlappede ofte hinanden. Og de fungerede ikke optimalt. Derfor blev der indgået en aftale mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, HK/Privat og Fødevareforbundet NNF om, som et pilotprojekt, at lægge disse udvalg sammen til et såkaldt SISU-udvalg.

Meget forenklet Michael Juhl Sørensen siger, at projektet er en succes. – Sikkerheds-, sundheds- og samarbejdet er blevet systematiseret og meget forenklet. Vi behøver ikke længere tænke over, om et emne skal behandles i det ene eller det andet udvalg. Vi kan gå direkte til opgaven. Man har nedsat SISU-grupper i de enkelte afdelinger, som tager sig af alle sikkerheds-, sundheds- og samarbejdsmæssige opgaver, risici og de problemer, der kan opstå i de enkelte afdelinger. – Det betyder, at SISU-udvalget kan bruge tiden på at »komme op i helikopteren og se det hele fra oven« og bl.a. arbejde med


målsætninger, politikker og arbejdsforhold, siger Michael Juhl Sørensen. I tapperiet har man foretaget en mikrokampagne, hvor medarbejderne kan gå sammen, diskutere et problem og komme med forslag til, hvordan det løses. Her kom man i løbet af kort tid med 40 forslag til ændringer og forbedringer specielt inden for sikkerhed og arbejdsmiljø.

Små og store tiltag – Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at få en idé eller ændring ført ud i livet. De små sikkerhedsmæssige tiltag tager ganske kort tid, mens lidt større projekter selvfølgelig skal analyseres og sættes i værk gradvist. Men, siger mejerichef Lene Bjerg Jacobsen, tiden fra idé til handling er i alle tilfælde blevet reduceret. Pilotprojektet har medført, at en lang række politikker på Holstebro Flødeost enten er blevet ændret eller udvidet. Og så er der kommet nye til. – Ideerne og tiltagene fra medarbejderne har bl.a. betydet reduktion i sygefraværet. I dag er tillidsrepræsentanten således med, når der holdes omsorgssamtaler, og medarbejderen ved på forhånd, hvad der skal snakkes om. Det har han eller hun på skrift. Der kommer altså ikke spørgsmål, som den pågældende ikke er forberedt på. Det – og de mange andre positive tiltag – har betydet, at sygefraværet nu er nede på 3,7 procent. Og vi ar-

bejder på, at det skal endnu længere ned, siger Lene Bjerg Jacobsen.

Færre arbejdsulykker Det samme gælder antallet af arbejdsulykker. De er også reduceret voldsomt under pilotprojektet. – Det skyldes fortrinsvis forslag fra medarbejderne til små og store forbedringer og ændringer. Vi løfter altså i samlet flok, siger Lene Bjerg Jacobsen. Sikkerhedsleder Hanne Pedersen er ikke i tvivl om, at pilotprojektets succes skyldes den massive opbakning fra medarbejdere, og at kommandovejen er blevet kortere. – Den enkelte medarbejder kan hurtigt mærke og se, at der sker forandringer, siger hun.

Medarbejderne informeres dagligt om nye tiltag. Det sker med opslag. Sikkerhedsleder Helle Pedersen og mejerichef Lene Bjerg Jacobsen er enige om, at direkte kommunikation er vejen frem. Bertil, der er Arlas engelske brand, holder styr på, hvor mange dage det er, siden der sidst skete en arbejdsulykke på Holstebro Flødeost.

Anne-Dorte Andreasen er tappeoperatør og har arbejdet på Holstebro Flødeost i snart tre år. Hun stillede forslag om, at hjulene på transportbordene blev forbedret af sikkerhedsmæssige årsager. Det skete i løbet af ganske kort tid. – Holdningen til sikkerheden er ændret blandt medarbejderne. Det er ikke noget, »de andre tager sig af«. Det er én selv, der er ansvarlig. Mener man, der er et problem, eller har man forslag til forbedringer, så snakker vi åbent om det i dag. Det har betydet rigtig meget for arbejdsmiljøet og sikkerheden på vores arbejdsplads, siger Anne-Dorte Andreasen.

Rygning og ægteskab

Mange søger arbejde

De politikker, som er vedtaget på Holstebro Flødeost, er beskrevet i den medarbejderhåndbog, som de ansatte får udleveret. Her kan man læse om alt fra politikken omkring advarsler over alkohol- og rusmiddelpolitik til fleksjob og særaftaler, mobbepolitik, støj, rygepolitik og sågar ægteskabspolitik. – På rygeområdet skal medarbejderne stemple ud og uden for bygningerne, når de skal ryge. Ægteskabspolitikken omhandler, hvordan man skal forholde sig, hvis både mand og kone er ansat, og den ene er leder, siger Michael Juhl Sørensen.

– Interessen for at få arbejde på Holstebro Flødeost er meget stor. Vi får i perioder dagligt henvendelser fra mellem 10 og 15, der søger arbejde, siger mejerichef Lene Bjerg Jacobsen. Holstebro Flødeost har i dag omkring 240 ansatte. Man fremstiller flødeost og flødeostlignende produkter i en lang række varianter, herunder light i forskellige fedtniveauer og pisket flødeost. Råvarerne er frisk fløde, kærnemælk og skummetmælk Man har omkring 350 færdigvarenumre. Produktionen var i 2009 56.500 tons.

Arbejdsulykkerne på Holstebro Flødeost er blevet voldsomt reduceret. Niels Kongerslev demonstrerer, hvor let man kan komme til skade på det glatte gulv (modelfoto).

substans // 01 // 2010

29


Sikker viden om arbejdsmiljø

Af Emilia Maria van Gilse // Foto Emilia Maria van Gilse

Videreuddannelse. Der var glæde, stolthed og lettelse i luften, da sikkerhedsrepræsentant på DC i Rønne, Helle Thyge-Nielsen, som en ud af 13 kursister i slutningen af december sidste år modtog sit eksamensbevis for veludført akademiuddannelse i arbejdsmiljø. Men sådan en belønning kommer ikke uden hårdt arbejde og masser af slid. I de sidste 3 år har der været stille i det lille hyggelige hus, der putter sig inde i skoven lidt uden for Årsballe midt på Bornholm. Hver gang sikkerhedsrepræsentant på Danish Crown i Rønne Helle Thyge-Nielsen har haft et ledigt øjeblik, har hun hevet bøgerne frem og læst og studeret og skrevet. For man kommer ikke sovende til en akademiuddannelse i arbejdsmiljø. Hun har været omkring så forskellige emner som arbejdsmiljø og sikkerhed, organisation, viden og forandring, arbejdsmiljøledelse samt skrevet flere store opgaver. Og i dag, hvor det hårde slid bare kan skimtes i bagruden, er hun ikke i tvivl – det har været al sliddet værd: – Jeg er utrolig glad for det, jeg har lært. Det er noget helt andet at tage en samlet uddannelse frem for at tage en lang række enkeltstående kurser. Det kan virkelig betale sig at komme i dybden, slår Helle fast. Men det er ikke nemt at komme i dybden. For niveauet er højt, og siderne læser ikke sig selv. Helle har en studentereksamen og en uddannelse fra forsvaret bag sig, men årene er gået, og det at sidde på skolebænken igen er noget, man skal vænne sig til: – Jeg skulle starte med at »lære« at studere. De første par gange jeg skulle skrive en opgave, var det et arbejde uden lige overhovedet at få skrevet noget. Men da jeg skulle skrive den afsluttende

30

substans // 01 // 2010

opgave, kom de 50 sider stille og roligt. Det var en helt anden oplevelse, siger Helle med et smil.

At tale ledelsens sprog At sørge for et godt arbejdsmiljø er først og fremmest virksomhedens opgave. Og selv om man som sikkerhedsrepræsentant er inddraget i arbejdet, så kører det meste på ledelsesniveau. Derfor er det en ekstra bonus at kunne tale ledelsens sprog: – Jeg føler, at jeg er kommet i øjenhøjde med ledelsen. Fordi vi på uddannelsen også har haft organisationsteori og ledelsesteori, kan jeg pludselig tale med ledelsen på deres niveau, tilføjer hun.

Udnyt mulighederne Helle blev opfordret af sin lokale afdeling til at tage uddannelsen. Men andre kan gøre hende kunsten efter: – Helle har vist, at man kan komme i mål, hvis man vælger at gøre brug af de uddannelsestilbud, Fødevareforbundet NNF giver medlemmerne, hvis de henvender sig i deres lokale afdeling. Jeg ser Helle som en rollemodel og bruger hende som inspiration for andre, hvis de har lyst til at kaste sig ud i en uddannelse, siger organisationssekretær i Fødevareforbundet NNF Kurt Jakobsen.

Og arbejdsmiljøkonsulent Tommy Jensen bakker op: – Helle har bevist, at selv om det er nogle år siden, man sidst satte sig på skolebænken, så kan det lykkes at tage en uddannelse på et højt niveau. Både Kurt og Tommy er desuden helt enige om at være stolte af Helle.

Det velovervejede valg Men der er én, der er endnu mere stolt af Helle end Kurt Jakobsen og Tommy Jensen tilsammen, og det er Helles mand, Jørn. For selv om Helle har betalt en høj pris for sin uddannelse i form af hårdt slid og arbejde, så har Jørn måttet slå sig til tåls med kun at se sin kone, når hun en sjælden gang har taget fri fra bøgerne: – Jeg kunne aldrig have gjort det her, hvis Jørn ikke havde støttet mig og bakket mig op hele vejen, slår Helle fast. Derfor kan kun heller ikke anbefale andre at tage uddannelsen, bare fordi de har lyst: – Man skal mærke rigtig godt efter i maven og spørge sig selv: »Vil jeg virkelig det her?« Da jeg besluttede mig for at gå i gang, besluttede jeg også, at jeg ville gennemføre. Men sådan en beslutning kan man kun træffe, hvis man er sikker på opbakning fra hjemmefronten. Ellers kan prisen blive for høj. Hun fortryder ikke ét sekund, at hun traf den beslutning, hun gjorde. Hun er klar til mere – også på skolebænken…


// aktuelt om A-kasse // Ledig // Aktivering // Uddannelse

Parat, start:

uddannelse! KOMPETENCE. Ledige har masser af muligheder for selv at vælge uddannelse og få det hele betalt gennem a-kassen.

Du kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau eller i en uddannelse på videregående niveau. Kontakt din lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF, hvis du vil vide mere om netop dine muligheder. Er du ikke fyldt 25 år, kan du deltage i en selvvalgt uddannelse inden for de første seks måneders sam-

Slut med aktiveringsydelse Aktiveringsydelsen er blevet afskaffet. Fra den 4. januar 2010 vil medlemmer, der deltager i tilbud om aktivering i fire uger eller derover, få udbetalt dagpenge under aktiveringen i stedet for aktiveringsydelse. Tidligere var det kun medlemmer, der deltog i aktivering af mindre end fire ugers varighed, der modtog dagpenge under deltagelsen. Afskaffelsen af aktiveringsydelsen får ikke nogen mærkbar konsekvens for medlemmerne, da der ikke er foretaget nogen ændringer, i forhold til hvornår et medlem har ret til ydelser under aktivering. Udbetalingssatsen for dagpenge og aktiveringsydelsen – som nu er bortfaldet – er også ens. Medlemmerne skal fortsat benytte to forskellige ydelseskort. Medlemmer, der deltager i et tilbud om aktivering af mindre end fire ugers varighed, skal udfylde dagpengekortet AR 272. Medlemmer, der deltager i aktivering med en sammenhængende varighed på fire uger eller derover, skal udfylde ydelseskortet AR 235: Erklæring til udbetaling af dagpenge under aktivering på 4 uger eller derover. I løbet af 2010 vil der komme et dagpengekort, som kan benyttes, uanset om man deltager i aktivering eller ej og uanset varigheden af aktiveringen.

Ved tilbud om aktivering forstås tilbud om vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

menlagt ledighed. Er du fyldt 25 år, kan du deltage inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed. Unge under 30 år opfordres til hurtigt at komme ud af starthullerne og benytte muligheden for at få tilegnet sig nye kompetencer. De har nemlig reelt kun mulighed for at tage en selvvalgt uddannelse inden for de første 13 ugers ledighed, da de skal have et tilbud om aktivering fra Jobcentret, senest når de har været ledige i sammenlagt 13 uger. Tilbuddet om aktivering skal have en varighed af seks måneder og tilsidesætter retten til at tage en selvvalgt uddannelse.

Udbetaling og regulering af pensioner

Af Pia Rosager, Kimmie Boas Thomsen og Dorte Jacobsen // Foto Colourbox

Er du ledig, eller skulle du gå hen at blive det, har du mulighed for at deltage i en selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Mulighederne er store. Deltagelsen er gratis, og a-kassen udbetaler uddannelsesydelse under deltagelsen, og der kan ydes tilskud til kost, logi og befordring.

Hvis du modtager udbetaling eller regulering af pension fra en pensionskasse, skal du være opmærksom på, om der skal ske modregning i din efterløn. HUSK derfor at tage kontakt til din afdeling for at sikre, at du altid modregnes korrekt. Husk også at være opmærksom på det, når efterlønskort, halvårs­erklæringer og årserklæringer skal udfyldes. Fra januar 2010 overgik PNN Pension og PHI Pension til Industriens Pension, og udbetaling fra og med denne dato er ændret i mindre grad.

substans // 01 // 2010

31


Pakkerimedarbejder Tania Grete: – Før kunne vi ikke regne med at holde fyraften på et bestemt tidspunkt, og det blev hurtigt et problem for nye medarbejdere.

t e v i l e i l i m a f r e g n Nu hæ 32

substans // 01 // 2010


Af Flemming Hove // Foto Robert Attermann

INNOVATIONSPROJEKT. Kruså Mejeri deltog i Projekt Innovation med stor succes. En langsigtet produktionsplanlægning, som ledelse og medarbejdere udarbejdede i fællesskab, har ført til en langt bedre og mere fleksibel arbejdsplads. – Jeg skal nok hente ungerne, når de er færdige med træningen! Den bemærkning er helt naturlig for de fleste ægtefæller. I en hektisk hverdag handler det jo om at fordele pligterne, når børnene har travlt med deres fritidssysler. Imidlertid havde medarbejderne på Arla Foods’ ostevirksomhed Kruså Mejeri mere end svært ved at overholde den slags aftaler for ikke så længe siden. Årsagen var, at manglende planlægning ikke tog højde for tekniske maskinuheld og deraf følgende overarbejde. – Den tid er forbi. Nu har vi fået styr på planlægningen, og vi har inddelt arbejdstiden på en anden måde. Det betyder, at familien kan regne med, at man er hjemme til en bestemt tid og kan overholde de aftaler, man har indgået, siger tillidsmand Jens Peter Knudsen.

Bedre planlægning

n e m sam

En fornuftig planlægning af arbejdstiden er et af resultaterne af, at Kruså Mejeri har deltaget i Projekt Innovation, som LO og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) har samarbejdet om på i alt 24 virksomheder. Formålet har blandt andet været at forny og forbedre processerne i produktionen og øge medarbejdertilfredsheden. Mejeriet, der producerer hvid ost og er i stærk vækst, har brugt projektet til at udarbejde en plan, der er til gavn for både medarbejdere og virksomhed. Den går i al sin enkelhed ud på, at mejeriets samarbejdsudvalg har udarbejdet rammer for, hvordan virksomhedens ønske om fleksibilitet kan imødekommes, samtidig med at medarbejdernes arbejdsplaner og ferieplanlægning kan aftales mange måneder i forvejen. – Planen er til glæde for virksomheden, som får en langsigtet produktionsplanlægning, og medarbejderne, som sammen med familien kan planlægge deres dagligliv og ferier i fællesskab og i god tid, siger Jens Peter Knudsen.

substans // 01 // 2010

33


er brug for det. Det hjælper at være glad, og nu har vi mulighed for at planlægge fritiden, siger han.

Bedre arbejdsliv Da Kruså Mejeri har en frisk ost, der skal produceres og pakkes, skal maskinerne køre hele tiden i højsæsonen.

Tillidsmand Jens Peter Knudsen og pakkerimedarbejder Tania Grete er glade for Kruså Mejeris nye langsigtede produktionsplanlægning. Nu kan medarbejderne og deres familier planlægge fritiden og ferierne i fællesskab og i god tid.

Snak i krogene Tillidsmanden er glad for, at mejeriet kom med i projektet. – Både virksomheden og medarbejderne fik foræret en mulighed for at få problemerne med den manglende planlægning frem i lyset. Tidligere snakkede man i krogene om for eksempel bøvlet med lange arbejdstider og masser af overarbejde, men vi havde aldrig tiden til at tage ordentlig fat på snakken. Det skabte irritation, og det er aldrig godt, siger Jens Peter Knudsen, der er næstformand i SU og ansat i pakkeriet. Sammen med mejerichef Mette Toft gik han i gang med en langsigtet planlægning, der tog hensyn til, at arbejdspladsen er sæsonbetonet. – Før kunne vi i højsæsonen om sommeren komme op på 100 arbejdstimer på 14 dage, og det skyldtes blandt andet, at vi i nogle funktioner havde toholdsdrift med fire ugentlige vagter på 9¼ time. Mange havde svært ved at nå alle opgaver inden for normal arbejdstid, og maskinnedbrud kunne yderligere skabe store forsinkelser. Derfor besluttede vi at gå over til ottetimersvagter i treholdsskift, så maskinerne ville være dækket hele døgnet. Og det har givet en fornuftig rytme og en langt større tilfredshed, siger han. For virksomheden betyder en bedre planlægning af arbejdstiden, at der hele tiden er friske folk ved maskinerne, og det har givet en større effektivitet. – Vi har alle lært, at jo mere tilfreds man er med arbejdsdagen, des mere villig er man til at hjælpe, når der

34

substans // 01 // 2010

– Men tidligere havde vi kun ét holdskift i døgnet. Det betød, at der kun skulle få tekniske problemer til, før vi blev forsinket. Derfor kunne vi ikke regne med, hvornår vi kom hjem. Det ændrede sig med det samme, da vi fik treholdsskift. Så var der ingen problemer mere, og det er en kæmpe fordel, fortæller Tania Grete, der er ansat i pakkeriet. Hun er glad for, at mejeriets SU har udarbejdet en langsigtet produktionsplan. – Vores produktion er gået opad, og vi har fået lidt flere kolleger. Før var det frustrerende, at man ikke kunne regne med at holde fyraften på et bestemt tidspunkt, og det blev hurtigt et problem for nye medarbejdere. Nu er arbejdslivet blevet bedre, og det er langt nemmere at få familielivet til at hænge sammen, siger hun.

Selvhjælp! Kampen om kundernes gunst er benhård i den danske fødevarebranche. Derfor skal både ledere og medarbejdere indse, at den bedste måde at styrke produktionen på og dermed bevare arbejdspladserne er at inspirere hinanden og udnytte de skjulte kompetencer. Det er hjælp til selvhjælp! Det er én af konklusionerne på Projekt Innovation. – Udgangspunktet har været at lære både ledelse og medarbejdere, at de skal gøre arbejdet selv. Hvis det skal lykkes, skal man overvinde den skepsis og de blokeringer, som er i begyndelsen, og erkende, at udvikling og innovation ikke bare handler om nye produkter og nye markeder. Det drejer sig også om, at medarbejderne tager ansvar for deres funktioner og får lov til det af ledelsen, siger forbundssekretær i Fødevareforbundet NNF, Poul Erik Faarkrog. Projektet har vist, at en mere synlig ledelse, et højt informationsniveau og tilfredse medarbejdere flytter virksomhederne i en positiv retning. Jo bedre man er til at tale sammen, des større lyst får medarbejderne til at tage ansvar og udnytte deres viden og kompetencer. Og når de involverer sig, giver det målbare resultater og tro på, at forandringer kan skabe forbedringer.


// rundt om

Fødevareforbundet NNF har en landsdækkende struktur med 8 afdelinger og en række lokale områdekontorer. Du kan kontakte afdelingerne for at få oplyst adresser på områdekontorerne og åbningstider, eller du kan finde oplysningerne på www.nnf.dk

Her finder du Fødevareforbundet NNF Fødevareforbundet NNF SJÆLLAND OG ØERNE, AFD. 01 Østre Parkvej 26, 4100 Ringsted Tel. 3818 6900 Fax a-kassen: 3818 6912 Fax faglig afdeling: 3818 6913 Kontortid Man. 09.00-16.00 Tirs. 09.00-16.00 Ons. 09.00-12.00 Tors. 09.00-16.00 Fre. 09.00-14.00 Lukket 12.00-13.00 Fødevareforbundet NNF LILLEBÆLT-FYN, AFD. 02 Lisesmindevej 1, 5230 Odense M Tel. 3818 6980, fax 3818 6994 Kontortid Man. 09.30-17.00 Tirs. 09.30-13.00 Ons. lukket Tors. 13.00-16.00 Fre. 09.30-13.00 Fødevareforbundet NNF SYDJYLLAND, AFD. 03 Borgergade 2-4, Postboks 286 6700 Esbjerg Tel. 3818 7079, fax 3818 7088 Kontortid Man.-tors. 09.00-15.00 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF HORSENS-VEJLE, AFD. 04 Fælledvej 30, 8700 Horsens Tel. 3818 7142, fax 3818 7149 Kontortid Man. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 (telefonerne lukket mandag formiddag) Tirs. 09.00-12.00 og 13.00-15.30 Ons. lukket Tors. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Fre. 09.00-12.00

Fødevareforbundet NNF ØSTJYLLAND, AFD. 05 Paludan-Müllers Vej 227 8200 Århus N Tel. 3818 7049, fax 3818 7057 Kontortid Man. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Tirs. 09.00-12.00 og 13.00-15.00 Ons. lukket Tors. 09.00-12.00 og 14.00-16.00 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF MIDT VESTJYLLAND, AFD. 06 Struervej 31, 7500 Holstebro Tel. 3818 7170, fax 3818 7179 Åbningstider for personligt fremmøde Man. 09.00-12.00 Tirs. 09.00-12.00 Tors. 14.30-16.30 Fre. 09.00-12.00 Derudover efter aftale Fødevareforbundet NNF NORDJYLLAND, AFD. 07 Hjørringvej 156, Postboks 99 9400 Nørresundby Tel. 3818 7000, fax 3818 7026 Kontortid Man. 09.00-12.00 og 13.00-17.00 Tirs. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Ons. lukket Tors. 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Fre. 09.00-12.00 Fødevareforbundet NNF KLUB BORNHOLM, AFD. 08 Slagtergade 1, 3700 Rønne Tel. 3818 6976, fax 3818 6977 Kontortid Man. 10.00-13.00 Tirs. og tors. lukket Ons. 14.00-18.00 Fre. 10.30-14.00

KLUB BORNHOLM

HORSENS// VEJLE

Indkaldelse til generalforsamling. Klub Bornholm indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag d. 26. februar 2010 kl. 19.00 på Hotel Herold i Hasle. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Af hensyn til den efterfølgende spisning er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 24. februar på telefon 3818 6976 eller på km@nnf.dk På bestyrelsens vegne Benno Rasmussen

Generalforsamling for Fødevareforbundet NNF Horsens-Vejle. Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 20. marts kl. 10.00 i NNF-Huset, Fælledvej 30, Horsens. Der vil være kaffe og rundstykke fra kl. 9.30 - og efter generalforsamlingen vil der være en bid brød. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskabet. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af faglig

sekretær for det miljø- og socialpolitiske område – for 4 år. På valg er: Flemming Sørensen. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – for to år. På valg er: Anne Kathrine From Pedersen, Tulip Nord. Lars Mose, Danish Crown. Vita Olsen, Lantmännen. 7. Valg af en revisor – for 2 år. På valg er: Henning Mouritsen. 8. Valg af en revisorsuppleant – for 1 år. På valg er: Lillian Kubel. 9. Eventuelt. Forslag til behandling under punkterne 4 og 5 skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret på Fælledvej i hænde senest fredag den 12. marts kl. 12.00. Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Kjeld Nielsen, formand

LILLEBÆLT// FYN Bager/Møllerbranchen for LillebæltFyn afholder årsmøde mandag d. 22. februar 2010 kl. 19.00 i afdelingen, Lisesmindevej 1, 5230 Odense M. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Mvh. Frank Knudsen, brancheformand Bager/Møller, Lillebælt-Fyn Tobaksbranchen for Lillebælt-Fyn afholder årsmøde onsdag d. 10. marts 2010 kl. 19.00 i afdelingens lokaler, Lisesmindevej 1, Odense. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet.   Med venlig hilsen  Søren Rishøj, brancheformand Tobak Lillebælt-Fyn Den Faglige Klub på Danish Crown/ Tulip i Faaborg afholder ordinær klubgeneralforsamling fredag den 12. marts 2010 kl. 17.30 i slagteriets kantine. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. 18.30 kommer en repræsentant fra forbundshuset og fortæller om aktuelle ting – herunder de igangværende overenskomstforhandlinger. Kl. 19.00 afholdes Slagterbranchens generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved brancheformanden. 3. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være brancheformanden skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 4. Valg af 5 branchebestyrelsesmedlemmer. Afgående er Ole Eske

Hansen, Søren Lind, Morten Jensen, Finn Kjærulff og Ole Christensen. 5. Valg af 2 suppleanter (nyvalg). 6. Eventuelt – herunder afslutning. Klub og branche er vært ved et par stykker smørrebrød efter branchens generalforsamling. Derfor er tilmelding til spisning nødvendig til tillidsmandskontoret eller til afdelingen senest torsdag den 11. marts 2010. På Den Faglige Klub og Slagterbranchens vegne Hans Søgård Hansen & Palle Schultz Jørgensen Afdeling Lillebælt-Fyn afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 20 marts 2010 kl. 12.00 i afdelingen, Lisesmindevej 1, 5230 Odense M. Dagsorden iflg. afdelingens love og vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Paul Fruergaard Sørensen, afdelingsformand Mejeribranchen i Lillebælt-Fyn afholder årsmøde lørdag d. 20. marts 2010 kl. 10.00 i afdelingen, Lisesmindevej 1, 5230 Odense M. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være brancheformandsafløser Jane Hansen i hænde senest 14 dage før årsmødet. På Mejeribranchens vegne  Paul Fruergaard Sørensen, afdelingsformand

MIDT-VESTJYLLAND Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 i NNF-Huset, Struervej 31, 7500 Holstebro. Dagsorden jævnfør lovene: 1. Velkomst ved formanden, herunder godkendelse af forretningsorden. 2. Valg af dirigenter. 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed samt godkendelse af dagsorden. 4. Bestyrelsens beretning og godkendelse. 5. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse. 6. Orientering om budget 2010. 7. Indkomne forslag. 8. Valg: Næstformand for 4 år. a. På valg Michael Nielsen. b. Valg til bestyrelsen. På valg for 2 år: Levin Kielsgaard, Slagter/Industri. Michael Juhl Sørensen, Mejeri. Søren Emil Nielsen, Tobak. 9. Valg af statsautoriseret revisorfirma. 10. Valg af kritisk revisor. På

substans // 01 // 2010

35


rundt om //

36

valg for 2 år: Frank Christensen. På valg for 1 år: Kurt Høj. 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 12. Eventuelt. Indkomne forslag til punkt 8a skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Steen Hartmann, afdelingsformand

Prisen er kr. 250,- pr. stk., og der kan maks. købes 2 billetter pr. medlem. Der kan ikke bestilles billetter i afdelingen, de sælges kun direkte til medlemmerne på grund af for store udgifter til uafhentede billetter. Billetterne sælges efter først til mølle-princippet (så længe vi har billetter) frem til den 16. april. M.v.h. Aktivitetsudvalget/Karl Ovesen

NNF Efterløns- & Pensionistklub i Holstebro. Der afholdes ordinær generalforsamling i NNF-Huset på Struervej 31, 7500 Holstebro, tirsdag den 2. marts 2010 kl. 13.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, skriftligt og underskrevet, senest 8 dage før generalforsamlingen. På klubbens vegne Arne Kjærgaard, Ole Worms Vej 3, 7500 Holstebro, tlf. 9742 3942, mobil 4013 3942

NORDJYLLAND

Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland afholder branchemøder i afdelingen, Struervej 31, 7500 Holstebro, på følgende datoer: 23. marts 2010 kl. 18.30 afholdes branchemøde for Slagter/Industri. 24. marts 2010 kl. 18.30 afholdes branchemøde for Butik/Bager/Møller. 25. marts 2010 kl. 18.30 afholdes branchemøde for Mejeri. Afdelingen er samtidig vært ved et par stykker smørrebrød, og derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding foretages til afdelingen på tlf. 3818 7170 senest mandag den 22. marts.

Branchegeneralforsamling Slagter, Fødevareforbundet NNF Nordjylland, lørdag den 6. marts 2010 kl. 10.00, Hjørringvej 156, Nørresundby. Dagsorden: 1. Velkomst ved brancheformanden. 2. Valg af dirigenter. 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og dagsorden samt valg af stemmetællere og referent. 4. Orientering om branchens faglige arbejde. 5. Valg til brancheudvalget. 6. Valg af suppleanter (1 år) 7. Indstilling af kandidater til bestyrelsen. 8. Eventuelt. Ved valg til brancheudvalget skal kandidaternes navne være brancheudvalget i hænde senest 7 dage før branchemøde (27. februar 2010). Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9.30 og kl. 12.00 frokost, af hensyn til spisningen er der tilmelding til denne. Tilmeldingslisten findes på afdelingskontoret, telefon 3818 7000, og i kantinerne på virksomhederne. Men man skal kun skrive sig på listen, hvis man ønsker at spise frokost. På branchebestyrelsens vegne Karsten Thomsen, brancheformand

Rock i Holstebro. Lørdag den 19. juni 2009 (kl. 12-24) er der igen Rock i Holstebro. I år medvirker blandt andre Infernal, Magtens Korridorer, Sanne Salomonsen, Dalton og Dizzy Mizz Lizzy. NNF Midt Vestjyllands Aktivitetsudvalg sælger igen i år billetter til vore medlemmer til en meget fordelagtig pris. Der følger i år 2 gratis ølbilletter med hver billet, hvilket betyder, at prisen er den samme som sædvanlig. Ølbilletterne kan naturligvis byttes til sodavand, hvis man ønsker det. Medlemmerne på de store virksomheder kan bestille billetter hos tillidsrepræsentanterne, og medlemmerne på de små virksomheder og i butikkerne samt de ledige kan købe billetter enten i Holstebro-afdelingen, Struervej 31, Holstebro, eller i Herning-afdelingen, Haraldsgade 19, Herning.

Fødevareforbundet NNF Nordjylland indkalder hermed til branchegeneralforsamling for Bager-, Slagter/Butiks- og Tobaksområdet lørdag den 20. marts kl. 09.00 i NNF-Huset, Hjørringvej 156, 9400 Nørresundby. Med flg. dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af dagsorden/ mødets lovlighed. 4. Orientering om branchens faglige arbejde. 5. Valg til brancheudvalget iht. afd. love. Valg af 2 brancheudvalgsmedlemmer for hhv. 1 og 2 år. Valg af 2 suppleanter for hhv. 1 og 2 år. 6. Indstilling til afdelingsbestyrelsen. 7. Evt. Liste med opstillede kandidater skal være branchen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til Frede, tlf. 3818 7010, senest 17. marts. Kim Blicher Hansen, brancheformand

substans // 01 // 2010

Hermed indkaldes til Mejeribranchegeneralforsamling lørdag den 20. marts 2010 kl. 09.00. Sted: Fødevareforbundet NNF Nordjylland, Hjørringvej 156, 9400 Nørresundby. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand. 2. Valg af dirigenter. 3. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed. 4. Orientering om branchens faglige arbejde. 5. Valg til brancheudvalget iht. afdelingens love. 6. Valg af suppleant til brancheudvalget for 1 og 2 år. 7. Indstilling af kandidater til bestyrelsen. 8. Evt. Tilmelding til Mejeribranchegeneralforsamlingen skal være undertegnede i hænde senest mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 på tlf. 3818 7035, mobil 2924 8595. Ved valg til brancheudvalget skal kandidaternes navne være brancheudvalget i hænde senest 7 dage før branchemødet. Fødevareforbundet NNF Nordjylland Hobro-afdelingen Ejnar Poulsen, faglig sekretær Fødevareforbundet NNF Nordjylland afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 24. april 2010 kl. 9.30 på Hjørringvej 156, Nørresundby. Dagsorden jævnfør lovene. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand. 2. Valg af dirigenter. 3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og godkendelse af dagsorden. 4. Bestyrelsens beretning. 4A. Arbejdsskader. 5. Forelæggelse af årsregnskab. 6. Orientering omkring budget 2010. 7. Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen. Afgående: Bøje Sørensen, Kjeld Rasmussen, Preben Sørensen, Henning Lønstrup, Claus J. Sørensen, Jørgen Janus. 9. Valg af statsautoriseret revisor. 10. Valg af bilagskontrollant. Afgående: Magnus Madsen. 11. Evt. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe fra kl. 9.00 og afsluttes med et lettere traktement. Af hensyn til bespisning er tilmelding nødvendig, evt. på tlf. 3818 7000. P.b.v. John Christiansen

SJÆLLAND OG ØERNE Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne har 10 sommerhuse ved Marielyst på Falster til udlejning i 2010. Der kan hverken tilbydes spa eller

pool, men til gengæld en pragtfuld natur og en dejlig badestrand. Husene indeholder mellem 4 og 6 sovepladser. Der er enkelte huse, hvor der hverken forefindes tv eller radio. Har ovenstående din interesse, kan du kontakte Leif Brylle på tlf. 3818 6965 eller på mobil 2166 3560 for yderligere information. Sukkervare- og Chokoladebranchens årsmøde 2010 afholdes tirsdag den 2. marts 2010 kl. 17.00 på Ramsingsvej 28B, 2500 Valby. 1. Velkomst og godkendelse af forretningsorden. 2. Valg af 1 referent. 3. Orientering fra året, der gik, samt fremtidige udfordringer. 4. Forslag til ændringer i kommissorium for branchens arbejde. 5. Valg af 1 brancheformand. På valg Lis Bech Christensen. 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg Christine Christensen. 7. Indstilling af medlemmer til flg. udvalg: Uddannelses/arbejdsmarkedspolitisk udvalg – Social/miljøpolitisk udvalg – Organiseringsudvalg – Sommerhusudvalg og Oplysnings/aktivitetsudvalg. 8. Eventuelt. Af hensyn til de praktiske detaljer vedr. årsmødet skal vi bede om, at tilmeldingen foretages til Lis Bech Christensen på mail: lis@nnf.dk eller sms på tlf. 4119 3626 senest den 2. februar 2010. Med venlig hilsen Lis Bech Christensen, brancheformand Tag med NNF Sjælland og Øerne i Cirkus Arena på Bellahøj d. 9. april kl. 18.30 med besøg i staldende først. Vi har 875 billetter, og de koster imellem kr. 50 og 75 pr. stk. Ring til Karin Andersen på tlf. 3818 6949. Seniorklubben Slagelse. Aktivitetsplan 2010. Efter en debat i bestyrelsen er det blevet vedtaget, at man til de arrangementer, hvor der kræves deltagerbetaling, vil blive afkrævet betaling ved udeblivelse. Det er klart, at der kan opstå sygdom, og derfor skal man så hurtigt som muligt melde afbud, hvis det er nødvendigt. Ved de arrangementer, som Seniorklubben i Slagelse afholder, er det selvfølgelig muligt at deltage, selv om man er medlem af en anden NNF-seniorklub. Tilmelding skal ske til Seniorklubben i Slagelse, og deltagerprisen for medlemmer af Fødevareforbundet NNF er den samme. Er man til kortspil, så husk at der spilles hver onsdag formiddag fra 9.00-12.00 i NNF-mødelokalet, Rugvænget 26, 4200 Slagelse.


// rundt om Generalforsamling onsdag den 3. marts 2010 kl. 12.30 i NNFs mødelokaler, Rugvænget 26, 4200 Slagelse. Husk tilmelding. Forårstur onsdag den 14. april 2010. Der køres fra Slagelse Busterminal kl. 08.00 til Lolland. Besøg på Polakkasernen i Tågerup. Spisning i Bangs Have i Maribo. Tilmelding senest onsdag den 7. april kl. 12.00. Pris pr. person kr. 200,- for medlemmer af Fødevareforbundet NNF. For ikke-medlemmer er prisen kr. 440,-. Maks. 70 personer. Seniorklubben Slagelse vil udsende et Nyhedsbrev som dette to gange om året eller mere, hvis der er behov. Seniorklubben Slagelse består af ca. 400 meget aktive pensionister og efterlønnere. Der vil altid være mulighed for at være aktiv i klubben. Det er så et spørgsmål om økonomi. Vi har hidtil fået midler til vort arbejde fra Fødevareforbundet NNF og afdeling. Det har vi altid været meget tilfredse med. Alle, der gik på efterløn eller pension, var medlem uden at skulle betale kontingent til klubben. Der er noget, der tyder på, at vi også her skal mærke den slankning økonomisk, der har været i forbund og afdeling. Vi må derfor afvente og ikke planlægge mere, end vi kan få råd til fremover, vi kender ikke indtægterne til næste år. Der kan blive tale om, at vi skal til at opkræve kontingent til klubben, men så må vi nok se i øjnene, at det ikke er alle, der vil være medlemmer af klubben, det kommer selvfølgelig an på beløbet, og hvor meget tilskud vi får. Årsprogrammet kommer i næste nummer af Substans.

SYDJYLLAND Indkaldelse til det årlige brancheudvalgsmøde i Bager- og Møllerbranchen, Fødevareforbundet NNF Sydjylland, tirsdag den 16. marts 2010 kl. 16.30 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden/ faglig konsulent. 2. Valg af to dirigenter. 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden samt valg af stemmetællere og referent. 4. Brancheudvalgets orientering ved formanden/faglig konsulent (skal ikke til afstemning). 5. Indkomne forslag. 6. Valg af branchemedlemmer til udvalget. På branchemødet vælges til branchens brancheudvalg, for en 2-årig periode, op til 3 medlemmer på lige års-

tal og op til 3 medlemmer på ulige årstal samt mindst én 1.- og én 2.-suppleant, som vælges for 1 år ad gangen. På valg er: Kim W. Nielsen, SuperBrugsen, Sædding. Niels Erik S. Hansen, Guldbageren, Tjæreborg. Susanne Petersen, Kvickly, Vojens. Jan Stadil. Erving Lund, Kvickly, Vojens. Poul K. Petersen, Valsemøllen A/S. 7. Eventuelt. Indkomne forslag til punkt 5 og 6, som ønskes behandlet på branchemødet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingen i hænde senest 8 dage før branchemødet. Tilmelding til spisning kl. 18.00 er nødvendigt på sun@nnf.dk eller tlf. 3818 7079. Seneste tilmelding er den 12. marts 2010. På brancheudvalgets vegne Susanne Mols Poulsen, brancheansvarlig

faglig konsulent (skal ikke til afstemning). 5. Indkomne forslag. 6. Valg til branchemedlemmer til udvalget. På branchemødet vælges til branchens brancheudvalg, for en 2-årig periode, op til 3 medlemmer på lige årstal og op til 3 medlemmer på ulige årstal samt mindst én 1.- og én 2.-suppleant, som vælges for 1 år ad gangen. 7. Eventuelt. Indkomne forslag til punkt 5 og kandidater til punkt 6 skal være afdelingen i hænde senest 8 dage før mødet. Der serveres aftensmad kl. 18.00. Tilmelding på fla@nnf.dk eller tlf. 3818 7079, dog senest den 22. marts 2010. Efter spisningen vil AOF Esbjerg fortælle om vigtigheden af uddannelse og opkvalificering gennem hele livet. På branchens vegne Finn Ladegaard, brancheansvarlig

Branchemøde for slagtere i Fødevareforbundet NNF Sydjylland lørdag den 20. marts 2010 på Rødekro Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro, kl. 10.00. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden. 2. Valg af 2 dirigenter. 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden samt valg af stemmetællere og referent. 4. Brancheudvalgets orientering ved formanden. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 6 branchemedlemmer til udvalget. På branchemødet vælges til branchens brancheudvalg, for en 2-årig periode, op til 3 medlemmer på lige årstal og op til 3 medlemmer på ulige årstal samt mindst én 1.- og én 2.-suppleant, som vælges for 1 år ad gangen. a) Brian Dams­gaard, DC Esbjerg. b) Christian Bundesen, DC Rødding. c) Frank Leest, Tulip Food, Aabenraa. d) Jann Jensen, DC Esbjerg. e) Michael Oechsle, DC Blans. f) Peter Keller, DC Skærbæk. 7. Eventuelt. Indkomne forslag til punkt 5 og 6, som ønskes behandlet på branchemødet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingen i hænde senest 8 dage før branchemødet. Der er morgenkaffe fra kl. 09.30, og der vil være frokost kl. 12.15. Tilmelding til frokost og morgenmad er nødvendigt på mail peh@nnf.dk eller tlf. 3818 7079, dog senest den 16. marts 2010. På brancheudvalgets vegne Per Hansen, brancheansvarlig

Ordinær generalforsamling i Fødevareforbundet NNF Sydjylland lørdag den 24. april 2010 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov, kl. 10.00. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsformanden. 2. Valg af dirigenter. 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden samt valg af stemmetæller og referent. 4. Afdelingsbestyrelsens beretning og fremtidsplaner til godkendelse. 5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 6. Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering. 7. Indkomne forslag. 8. Valg (der er ingen på valg i år). 9. Valg af et eksternt, registreret eller statsautoriseret revisionsfirma, der foretager en kritisk revision af afdelingens regnskab. 10. Eventuelt. Indkomne forslag, som ønskes behandlet under punkt 7 og 8, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der er morgenkaffe fra kl. 09.15, og der vil være frokost fra kl. 12.15. Tilmelding til frokost og morgenmad er nødvendigt på tlf. 3818 7079. På afdelingsbestyrelsens vegne Peder Pedersen, afdelingsformand

Indkaldelse til det årlige branchemøde for Mejeri torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00, Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden/faglig konsulent. 2. Valg af 2 dirigenter. 3. Godkendelse af mødets lovlighed, dagsorden samt valg af stemmetællere og referent. 4. Brancheudvalgets orientering ved formanden/

Virksomhedsbesøg på Abena i Aabenraa tirsdag den 20. april 2010 fra kl. 14.00. Med følgende program: Velkomst. Der vil blive serveret kaffe og brød, samtidig med at der er en orientering omkring koncernen. Derefter er der rundvisning i Højlageret og i Produktion. Afslutning – der serveres en vand, og der kan stilles spørgsmål. Kl.16.30: Arrangementet afsluttes. Maks. 30 deltagere, så meld jer til i

god tid, som er senest den 11. april. Vi kører fra Hertug Hans Plads kl. 13.15 i egne biler. Har du ingen kørelejlighed, så sig det ved tilmeldingen. Prisen for turen er 50 kr. alt inkl. Bustur til Den Gamle By og Den Geografiske Have i Århus onsdag den 26. maj 2010 med afgang fra H.H. Plads kl. 8.30 og fra Chr.feld kl. 8.45 ved Rutebilstationen. Derefter kører vi direkte til Den Gamle By. Her ankommer vi midt på formiddagen. Her kan vi se os omkring, inden vi skal spise middag kl. 12.00 i Simonsens Have. Om eftermiddagen er der igen mulighed for at se lidt mere af Den Gamle By, inden vi samles igen og kører lidt syd for Århus til Hørning Kro, hvor vi drikker eftermiddagskaffen. Efter kaffen starter vi hjemturen. Forventet hjemkomst til Haderslev kl.18.00. Prisen for turen er på kun 200 kr. pr. person alt inkl. Tilmelding til turen er senest fredag den 14. maj 2010. Det er en betingelse, at du/konen eller samlever er medl. af klubben for at kunne deltage i vore aktiviteter. Er du ikke medlem, kan du ringe til et af ovennævnte tlf.-numre. Kontingentet er på kun 125 kr. pr. år. På klubbens vegne Walter Rostermund

ØSTJYLLAND Fødevareforbundet NNF Østjylland afholder ordinær generalforsamling mandag d. 22. marts 2010 kl. 17.00 på Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro. Dagsorden ifølge lovene. Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil afdelingen være vært ved spisning. Tilmelding til spisning senest torsdag d. 11. marts 2010 til afdelingen. P.b.v. Flemming Hansen, afdelingsformand

NNF Efterløns- og Pensionistklub, Randers. Torsdag den 11. marts kl. 14.00 i Fritidscentret. Kaffebord og musik. Tilmelding senest den 8. marts. Torsdag den 15. april kl. 13.00 i Fritidscenteret. Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene. Der serveres frokostanretning efter generalforsamlingen. Tilmelding senest den 9. april. P.k.v. Bøggild Christensen

substans // 01 // 2010

37


LANDOMRÅDE LILLE PERSON

MARKER

GRÆSK VIN 8. BOGSTAV

SILKEKLÆDESTOF CAFFE

..... I DAG

BUSLINJE ATOM RETNING ADELSMAND MIDT I VASEN KOVENDING NATURDRIKKE KIGGER PERFEKTE DOMME

POPUSÆTTE PIGEKORN- STRAKS LYNG- SKIBS- FARTEN LÆRE UGIDE- GRA- POSTMOD- BUNDT VIDT TAGERE ART FØRER OP NAVN MELO- LIGE DIER

U1 N D E R H O L D N I N G S M U S I K

D O V N2 E

D R Æ G T I R G A T D I7 E O N E D R E R U R T E R D E E N

HOVEDSKAL SENDERE

UGIFT

HAVNER

SY

RODERI

BESKREV GIK

A D R E S S A T E R

FODTØJ UAFBRUDTE

N N E L E U R O G I D E K S I N A S E S N S I N E H A N E G K R E S K O N O M E K A K A M E N G A T E E R B R O L E N E L S E PÅHIT HOLDE SAMMEN

ØDELAGTE GYS

LYS TID RODE

NYESTE GLAD UDRÅB

EJER

GENLYD SINDELAG ITALIENSK GUF?

GODSKRIVE NEDBØR

FOTOUDSTYR ANTAL

VIA

SEGL

SENG KLOKKESTANG

FÆRDSELSÅRE

REGNING

N11 E V

DÅSEFISK LEVER

B O R14

E S M A Å U L D3 E A G N E S S N A N U M Y T I T E S8 T R T E N9 E E R A N Å S A R A N E T A S K

TIDSRUM TANGO

FARVETONE TABER

KAN SYDFRUGT

SORBET PAGAJ

SYGREJ ADSTADIGT

FUT

FØR L

SKYDEVÅBEN

Kodeord blad nr. 6/2009: PLANTEMARGARINE Dette blads løsning: Sendes til Fødevareforbundet NNF, postboks 79, 2000 Frederiksberg, senest den 10. marts 2010. Mærk kuverten »Krydsord«. Løsningen kan også sendes på e-mail til redaktionen@nnf.dk (skriv »Krydsord« i emneboksen). Tre præmier a 250 kr. fremsendes til månedens vindere på gavecheck til brug enten i Kvickly, Kvickly Xtra, Brugsen, SuperBrugsen, Dagli’ Brugsen eller LokalBrugsen. Løsning og vindernavne offentliggøres i næste nummer af fagbladet. Udtrukne vindere blad nr. 6/2010: Karen Mortensen, Grundvej 29, Grund, 8961 Allingåbro. Birgit Pedersen, Hjallesevej 96, 2. th, 5230 Odense M. Bent Larsen, Sinebjergvej 23a, 5600 Faaborg.

38

substans // 01 // 2010

U L I G L E K R V E T I N E4 M D R A T E S V6 P S A N C E Y T R R E E Å T R D E R V N E R I S O L S K D I N D A P E13 P Y T S

LIGETIL SØD HVIDVIN BY PÅ FRA AMABORGER DEAUX NYHEDSKILDE

KAGECREME FRELS

R E D

I SCO- ROV- GODT FLAD- LAVER SLANGE- BLADE RINGER DYR HUMØR ORME ANSIGTER SKIND PÅ TRÆ

SKARV IDEALISME

BERØMT STÆNITALI- GEL ENSK KULVIN FRA VOGN VENETO KLEMTE

E V I G12 E A D

S P E E D E

1

Kodeord:

Indsendt af:

Gade:

Postnr. og by:

Fødselsdato:

FØLELSE PROCENT

UDBRUD USETE

SAGDE I TVIVL

BANDEORD TALORD

ÆDEKAR LIGEDAN

KRITIK SPINDEUDSTYR

LANDTANGE BRÆNDEVIN SPEJDER SAMTIDIG

FORDI

NATTØJ

simmer.dk

Løsning på opgave 6

x-ord STOR ELLER LILLE CHANCE FOR EN LÆREPLADS

TILTALE

H E D A G E M E L O G Ø R5 A V N T A Æ T E D E D E R U G R I10 S L Y D D E U E R

PRÆSTEDRAGTER

GRINTE SKIBSHUL

OVERDÅDIGT SPISERI

SLÆGT TONEART

BRODERER

SKÆRME VIRKE

PØLSEMAGERLÆRLINGEN EJENDELE.OUT.OLIERE NEJE.SENDEREN.TESTE SNEGET..ER.RENER.SS IB.LUE..NET.JULEDE. ORKE.RØDE.RASLE.IND NYE.SKRABEÆG..GLO.R SNESTORM.GNU..RINGE O.PIRKE.OVERSLAG.US PRENE.DIVA.KLEMATIS SAR.GÆSTEDE.ARM.UDI PI.HERAUS.NEG.ENTEN ADMIRAL.EVENTYRET.G REOL..ARNE.GED.MELE IR.SALTE.RI.MESTRER N.GELE.VANDTÅRN.... GRÆNSER.VE.EN.U.... EIRE.DYER.FREDE.... RO.RISALAMANDEN....


Illustration Lars-Ole Nejstgaard

// fagligt talt

Organisering er vejen frem! Dansk fagbevægelse er tvunget i knæ med konstant faldende medlemstilgang i mere end 15 år. Der hersker en stemning af rådvildhed, og der skrues konstant op for serviceniveauet, i takt med at opgaverne vokser. Sammenholdt med en forværret økonomisk situation er denne taktik indlysende udsigtsløs.

var i hus – for medarbejdere og fagforening i fællesskab. Medlemmerne oplevede en nærværende, lydhør, engagerende og problemknusende fagforening. Og fagforeningen fik flere og aktive medlemmer.

Det, der skal til, er i virkeligheden ikke fremmed for os. Vi skal spole tiden og metoderne helt tilbage til udgangspunktet for mere end 100 år siden!

Strategierne i England stammer fra nogle af de stærkeste fagforeninger i USA og har bredt sig til en lang række lande verden rundt. Her oplever man en øget fokusering på et fagligt fællesskab, flere medlemmer og mærkbare resultater.

En række københavnske fagforeninger, herunder det tidligere NNF København, har igennem nogle år fulgt den engelske fagforening T&G (Transport and General Workers Union) i dens arbejde. Her har man med stor succes erstattet medlemshvervning med såkaldt »organizing«.

Tiden er moden til, at vi – også i Danmark – afprøver mere engagerende metoder til at aktivere og involvere medarbejderne på landets virksomheder! Fordelene ved et stærkt fagligt fællesskab skal helt ind under huden og erfares gennem konkrete succesoplevelser.

T&Gs organiseringsstrategi blev udviklet i kølvandet på, at fagforeningen mistede over 70 % af medlemmerne over en periode. Fagforeningen var tvunget i knæ. Og der måtte helt nye metoder til for at overleve. Overlevelsesstrategien blev kort fortalt at kortlægge, præcis hvilke problemer medarbejderne på den enkelte virksomhed går og »tumler« med. Og derefter finde nye metoder til at involvere medarbejderne i løsningen af problemerne.

En af de vigtigste erfaringer fra England er, at ændringerne skal starte oppefra og indefra – ellers flytter man ingenting. Initiativerne og metoderne skal være dybtfølte og personlige for den enkelte fagforeningsmedarbejder, hvis vi vil skabe og opleve succeser.

Et af mange eksempler på en simpel idé, der udviklede sig til en håndgribelig succes for medarbejderne, var, da en kantine på en engelsk fabrik blev udliciteret. Madkvaliteten blev forringet, og priserne steg! Fagforeningens løsning var anderledes, men effektiv. Hver dag i en uge mødte den op og udleverede madpakker til medarbejderne. Kantinen mistede samtlige kunder – og så var der ingen vej udenom. Maden blev omgående forbedret og priserne sat ned. Succesen

De mange virksomhedslukninger på Fødevareforbundet NNFs område igennem de sidste 10 år har betydet, at vi har mistet mange medlemmer og derfor skal til at tænke anderledes, hvis vi fortsat skal have et stærkt Fødevareforbund. Tillidsrepræsentanterne i Danish Crown har vist styrken ved et fagligt fællesskab. Specielt det seneste års tid har de stået sammen og kæmpet mod krav om lønnedgang fra ledelsen i DC. De har vist os alle sammen, hvad et stærkt fagligt fællesskab betyder!

Af Henrik Tonnesen, formand for Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne

substans // 01 // 2010

39


Al henvendelse til: Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg

Slut med blanketter og formularer på papir. Esben Birkesholm tror på en rimelig gnidningsfri overgang til Tast-Selv A-kassen.

Af Poul Damgård // Foto Pia Rosager

Brænd blanketterne! TAST-SELV. Fødevareforbundet NNFs a-kasse dropper papiret. Ledige og efterlønnere kan fremover klare »papirarbejdet« ved deres egen computer. Ud med papiret. Ind med pc’en! Den linje vil Fødevareforbundet NNFs a-kasse nu for alvor sætte igennem. Det skal være slut med ledighedserklæringer, ydelseskort og efterlønsblanketter. På papir altså! – Det ligger i tråd med den digitale udvikling i samfundet. Og så sparer vi nogle kontingentkroner, forklarer en forventningsfuld Esben Birkesholm. Som vicekasserer i a-kassen står han med det praktiske ansvar for, at Fødevareforbundet NNFs Digitale Tast-Selv A-kasse – i den korte formulering Tast-Selv A-kassen – kommer til at leve op til navn og ambitioner. Allerede i dag klarer ledige og efterlønnere en del af blanketarbejdet elektronisk.

Dog væsentligt mindre end det er tilfældet i de fleste andre a-kasser. I løbet af efteråret bliver det imidlertid obligatorisk for det enkelte medlem at ordne alt »papirarbejdet« via skærm og tastatur. – Samtidig erstattes den nuværende lidt besværlige ordning med en pinkode til den enkelte med en digital signatur og en e-boks til alle. Det bliver obligatorisk i løbet af september, men allerede fra 15. april kan medlemmerne gå ind på vores hjemmeside og med enkelte klik få en digital signatur og en e-boks, hvis man ikke allerede har det, siger Esben Birkesholm. Medlemmer, der ikke råder over en pc eller i øvrigt skyr it-verdenen, kan dog søge hjælp i den lokale afdeling, understreger Esben Birkesholm.

Ikke så udfarende Netop Fødevareforbundet NNFs a-kasse er ifølge den seneste benchmarkingrapport fra Arbejdsdirektoratet den a-kasse, der har de færreste elektroniske tilbud til medlemmerne. – Det er nu ikke, fordi vi ikke har tilbudt løsninger, men vi må erkende, at de ikke rigtigt er slået an blandt medlemmerne. Vi har vel heller ikke været så udfarende med vores tilbud, men nu sker det til gengæld, siger Esben Birkesholm. Han lover medlemmerne en grundig information om det digitale tiltag i løbet af perioden frem til september. Læs mere på www.nnf.dk

Profile for Fødevareforbundet NNF

Substans 01 2010  

Substans 01 2010  

Profile for nnfdk