Nakladatelství VUTIUM

Brno, CZ

VUTIUM je akademickým nakladatelstvím Vysokého učení technického v Brně. Od svého založení v roce 1996 se zaměřuje na vydávání vysokoškolských učebnic a technické literatury, ale také knih o umění a architektuře. Nakladatelství VUTIUM od roku 1991 zajišťuje vydávání a distribuci celouniverzitního čtvrtletníku Události na VUT, který má jednou do roka podobu anglické ročenky s názvem News at BUT.

https://www.vut.cz/vutium

Publications