__MAIN_TEXT__

Page 12

TEKSTI: SANNA SEVÄNEN // KUVA: EMIL BOBYREV

ÄLYNEULA

VALMISTUU HERVANNASSA

// Jos kaikki menee hyvin, tamperelainen älyneula voi kohta olla mukana parantamassa aivokalvontulehduksen hoitoa vastasyntyneillä. Tampereella on kehitetty terveysteknologiaa jo kuudella vuosikymmenellä, ja tahti vain kiihtyy.

J

os vauvalla epäillään aivokalvontuleh­ dusta, diagnoosin vahvistamiseksi tar­ vitaan usein näyte selkäydinnesteestä. Vastasyntyneen vauvan selkäydinkanava on kovin kapea, kudokset ovat pehmeitä ja ympärillä on runsaasti hermosäikeitä. Siksi näytteen saaminen ei ole aina helppoa. Tamperelaisen Injeq Oy:n älyneula on ke­ hitetty helpottamaan selkäydinnäytteen otta­ mista. IQ-neula tunnistaa kudostyyppejä ja kertoo äänimerkillä, milloin neulan pää on perillä selkäydinkanavassa. – Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

12 Mylab Nyt 1/2017

tutkitaan IQ-neulan käyttöä vastasyntynei­ den selkäydinnestenäytteenotossa. Lasten­ lääkäreiden palautteen mukaan neula on tar­ peellinen. Tarve uusintayrityksille poistuu ja näytteiden laatu paranee, kun näytteen veri­ syyttä aiheuttavat kudosvauriot vähenevät, kertoo Injeq:in toimitusjohtaja Kai Kronström. Jos kaikki menee suunnitellusti, IQ-neula tulee myyntiin loppuvuodesta 2017. Tampereelle vuonna 2010, kun muutama TTY:n insinööri ja kaksi lää­ INJEQ OY SYNTYI

Profile for Mylab Oy

Mylab Nyt 2017/1  

Visioissa antureita ihon alla ja testejä hengitysilmasta! Kuka päättää terveydenhuollon priorisoinneista, kun rahat eivät riitä? Tänä vuonna...

Mylab Nyt 2017/1  

Visioissa antureita ihon alla ja testejä hengitysilmasta! Kuka päättää terveydenhuollon priorisoinneista, kun rahat eivät riitä? Tänä vuonna...

Profile for mylaboy