__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

TEKSTI: SANNA SEVÄNEN // KUVA: EMIL BOBYREV

ÄLYNEULA

VALMISTUU HERVANNASSA

// Jos kaikki menee hyvin, tamperelainen älyneula voi kohta olla mukana parantamassa aivokalvontulehduksen hoitoa vastasyntyneillä. Tampereella on kehitetty terveysteknologiaa jo kuudella vuosikymmenellä, ja tahti vain kiihtyy.

J

os vauvalla epäillään aivokalvontuleh­ dusta, diagnoosin vahvistamiseksi tar­ vitaan usein näyte selkäydinnesteestä. Vastasyntyneen vauvan selkäydinkanava on kovin kapea, kudokset ovat pehmeitä ja ympärillä on runsaasti hermosäikeitä. Siksi näytteen saaminen ei ole aina helppoa. Tamperelaisen Injeq Oy:n älyneula on ke­ hitetty helpottamaan selkäydinnäytteen otta­ mista. IQ-neula tunnistaa kudostyyppejä ja kertoo äänimerkillä, milloin neulan pää on perillä selkäydinkanavassa. – Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

12 Mylab Nyt 1/2017

tutkitaan IQ-neulan käyttöä vastasyntynei­ den selkäydinnestenäytteenotossa. Lasten­ lääkäreiden palautteen mukaan neula on tar­ peellinen. Tarve uusintayrityksille poistuu ja näytteiden laatu paranee, kun näytteen veri­ syyttä aiheuttavat kudosvauriot vähenevät, kertoo Injeq:in toimitusjohtaja Kai Kronström. Jos kaikki menee suunnitellusti, IQ-neula tulee myyntiin loppuvuodesta 2017. Tampereelle vuonna 2010, kun muutama TTY:n insinööri ja kaksi lää­ INJEQ OY SYNTYI

Profile for Mylab Oy

Mylab Nyt 2017/1  

Visioissa antureita ihon alla ja testejä hengitysilmasta! Kuka päättää terveydenhuollon priorisoinneista, kun rahat eivät riitä? Tänä vuonna...

Mylab Nyt 2017/1  

Visioissa antureita ihon alla ja testejä hengitysilmasta! Kuka päättää terveydenhuollon priorisoinneista, kun rahat eivät riitä? Tänä vuonna...

Profile for mylaboy

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded