Page 1

Foto: Line M. Christiansen

ET MAGASIN FRA MISJON UTEN GRENSER | NR. 1

| 2011 | 30. ÅRGANG

M I S J O N

grenser

GI 200,- PÅ SMS> SEND

misjon til 2300.


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 2 ROMANIA

-Mamma, er det mine vinterstøvler?

TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: MISJON UTEN GRENSER ARKIV

Familien Ciobanu fra Romania er en av mange familier som får støtte gjennom Aksjon Varm Vinter. Sju år gamle Emanuel måtte få utallige forsikringer om at det virkelig var hans vinterstøvler, før han trodde på det. problemer med å overleve årstiden. Januar og februar er den kaldeste perioden. Da er det ikke uvanlig at gradestokken kryper helt ned mot – 20 til – 30 grader. Noen steder blir kulda ekstra intens på grunn av kalde vinder fra Sibir. Mat eller varme?

- Mamma, er det mine vinterstøvler? Kan jeg ta dem på? Er du helt sikker på at de er mine? Den lille gutten tør ikke tro at det virkelig er sant. Også de andre barna i familien er overveldet over alle klærne og skoene. Men det er sant. Og for første gang kan de gå til skolen i varme klær og med tørre sko. Det handler om å overleve

Kulda har festet grepet også i Øst-Europa. Aksjon Varm Vinter hjelper fattige mennesker gjennom de vanskelige vintermånedene. Vi deler ut varme tepper, vintertøy, sokker, varme sko, sengetøy og ved. Uten denne støtten ville mange hatt

I hele Europa har vinteren vært lang og kald. Gradestokken har lyst blått flere måneder i strekk. Her i Norge hutrer, fryser og klager vi litt, selv om vi både har egnede klær og varme hus. I 2011 finnes det fortsatt familier i Europa som må velge mellom mat og varme. Lave inntekter og høy arbeidsledighet er hovedårsaken. Flere bor i kalde uisolerte hus uten oppvarming hele vinteren gjennom. - Hvorfor har ikke vi matpakke?

Florica (24)og Bela (30) Ciobanu har det vanskelig når kulda setter inn. Gleden er derfor stor når Misjon Uten Grenser kommer med hjelp. De bor kun på et lite rom sammen med

Famiien Ciobanu får støtte, men tusenvis av fattige familier behøver fortsatt hjelp. Vil du


3

AKSJON VARM VINTER For å gi familien Ciobanu og andre fattige mennesker i Øst-Europa en hjelpende hånd i de vanskelige vintermånedene, arrangerer Misjon Uten Grenser hvert år Aksjon Varm Vinter. Tusenvis får hjelp gjennom utdeling av varme tepper, vintertøy, sokker, varme

sko, sengetøy og ved. Aksjonen omfatter hjelp til fattige familier, barn og eldre som er innrullert i vårt system, men også andre som trenger krisehjelp på grunn av kulda.

Tre glade barn prøver sine splitter nye vinterstøvler for første gang.

sine fire barn. Der bor også Floricas far og søster. Det er vanskelig for dem alle å leve slik, men verst for barna. I tillegg til at det er trangt om plassen, er inneklimaet rått og fuktig. Derfor har samtlige av barna astma. - Vi vurderte å flytte, men måtte innse at vi hadde ikke råd. Vi ville blitt gjeldsslaver resten av livet, forteller Florica. Barna er små, men likevel opptatt av at de må gå til skolen i hullete sko og være våte på beina hele dagen. Og Florica vet ikke hva hun skal svare når barna ser på henne med triste øyne og spør: - Hvorfor får ikke vi med matpakke på skolen når de andre gjør det? 2-5 grader inne

Det er spesielt vanskelig å være gammel i Øst-Europa vinterstid. Mange er ensomme og må klare seg på egenhånd uten familie eller venner. En vinter i et trekkfullt hus eller leilighet er en hard påkjenning. For å kunne ha en temperatur på 16

grader innendørs må noen ut med hele pensjonen. Da har de ikke noe igjen til mat. For de som har varme klær og tepper blir løsningen å være fullt påkledd også innendørs. Enkelte har temperaturer ned mot 2-5 grader. Viktige samarbeidspartnere

Misjon Uten Grensers ansatte og frivillige fra lokale menigheter deler ut hjelp til mennesker som har det slik. Utdelingen skjer hos den lokale menigheten og på misjonssentrene. Fattige mennesker møter opp på disse stedene og får det de trenger. Noen ganger tar frivillige turen ut til dem som ikke klarer å møte opp selv. Misjonssentrene deler også ut et varmt måltid om dagen. For de eldre som bruker all pensjonen sin på varme, er dette måltidet svært kjærkomment. I tillegg er den sosiale delen av opplegget viktig. Et ensomt menneske setter stor pris på å få en hyggelig prat over et godt måltid.

bli fadder for en familie, bruk kupongen på side 12, eller se www.misjonutengrenser.no


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 4

MISJON UTEN GRENSER

er en del av den internasjonale organisasjonen Mission Without Borders som ble grunnlagt i 1960. Arbeidet i Norge startet i 1982.

MÅLSETTINGEN I ØST er å hjelpe fattige og undertrykte mennesker til å skape seg et verdig liv, nær Kristus, på det åndelige, emosjonelle og materielle plan. Vi gjør dette ved å gi bibler og kristen litteratur, -ved å gi mat, medisiner og annen materiell hjelp, samt ved å gi veiledning og yrkesopplæring.

MÅLSETTINGEN I VEST er å tjene Kristi legeme ved å informere om behovene i Øst-Europa og i Kina, samt å inspirere og utfordre til et dypere liv i Kristus. ORGANISASJONEN ER tverrkirkelig og tilsluttet NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering.

I går og i dag! NÅ ER VI GODT I GANG MED 2011. Vi har glemt snøen som falt i fjor og har nok med å rydde unna for alt som skjer i dag. Nyttårsforsettene har gjort oss alle litt bedre. Takk for ”det gamle” og velkommen til fremtiden. FJORÅRET BLE ET ÅR TIL VELSIGNELSE for mange. Takk for alle gaver og støtte. Aldri før har vi sendt så mye hjelp og støtte til fattige i Øst-Europa. Det var et år i vårens tegn. Tusenvis av bibler ble delt ut til barn og voksne og mottatt med glede og forventing. Guds ord har blitt og skal bli sådd blant mennesker som lengter etter å lære mer om Jesus. Vi tror at vi kan oppleve å høste allerede i nær framtid. For vi har erfart at når vi sår og Gud gir vekst, da skjer det noe i mennesker. Mykola Bogdanets, vår kollega i Ukraina, bærer fram et sterkt vitnesbyrd om hva Guds ord kan bety for mennesker. Han vokste opp under kommunismens ateistiske regime og trosset allerede som liten gutt frykten og farene som var forbundet med å være kristen. - Hva er vel bedre for en kristen enn å kunne ta del i og spre Guds ord? sier Mykola i dag. VÅRT OPPDRAG ER Å GÅ UT I VERDEN med evan-

geliet. Ut i en verden som har blitt mindre. Øst og vest og sør og nord er nærmere hverandre enn de noen gang har vært. Til og med verdensrommet og jorden nærmer seg hverandre mer og mer. I en verden som snart er uten grenser skal vi være med å spre evangeliet. Vårt oppdrag er å nå mennesker for Kristus i Øst-Europa.

I 2010 FEIRET MISJON UTEN GRENSER 50 år med arbeid I Øst-Europa. Vi markerte 20 år siden jernteppets fall. Historien blir lengre og lengre og vi opplever det som om tiden kommer fortere og fortere. 20 år siden virker

nært, for noen som i går. 2010 blir fortere fjern historie enn år 2000 ble historie for 10 år siden. Tenk på hvor mye som har skjedd? Se rundt deg og se på hva som er nytt. Utviklingen i dag skjer utrolig fort. Nesten hver dag kan vi lese om en ny ”duppeditt” som kan gjøre livet vårt enklere. Ja, vi lever i fremtiden. MEN VI MÅ HUSKE PÅ at ”Jesus Kristus er i går og i dag

den samme, ja, til evig tid.” Det betyr ikke noe om tiden både går og kommer, om vi teller ti, tjue eller femti år eller om det er i går eller i morgen. Jesus Kristus og Guds ord er det samme. Vi behøver ikke å være innovatører i forhold til hva vi skal forkynne, vi behøver ikke å finne på noe nytt. Men vi må være innovatører i forhold til hva vi gjør. Vi skal møte mennesker der de er og i den tiden de lever. Det krever at vi bruker tidens verktøy og møter dem med dagens behov. Samtidig skal vi dele Ordet som vi har fått å forvalte. Vi ser fram til nok et spennende år med misjon og hjelpearbeid. Vi er fremdeles midt i våren men opplever også hver dag å høste av det vi har sådd. Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde! Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Heb. 13,7-8

Håkon Stornes Organisasjonsleder


Mamma, er det mine vinterstøvler?

Nye utfordringer i romania!

Fattigdommens pris

Hjelpen kommer

Reis med Misjon Uten Grenser

Tusen Takk!

Enormt behov for bibler i Kina

Smånytt materielle gaver

En barndom på egenhånd

Utdanning skaper muligheter

Faddere fra Radøy...

Gud gjør den svake sterk

Vi ber for

INNHOLD:

2

6

8

10

12

13

14

16

18

20

22

24

26

8

20

ADRESSE I NORGE: Moen 9, 3948 Porsgrunn www.misjonutengrenser.no E-post: info@misjonutengrenser.no

ORGANISASJONSLEDER: Håkon Stornes E-post: hstornes@mwbi.org

DET NORSKE RÅD: Torbjørn Ekroll, Ole Rølvaag, Jostein Myklebust og Solveig Tufte Johansen Telefon: 35 56 91 10 Telefax: 35 56 91 11 Givertlf.: 820 44 234 (Kr. 200,-)

GAVEKONTO: 2601 07 14140 Dansk konto: 3894746 Færøysk konto: 98700004312199 Svensk konto: 403 41 52-1

REVISOR: Ernst & Young

REDAKSJON: Håkon Stornes, ansvarlig redaktør Roar Åkre, redaktør Marte Ermesjø Holm, tekst Line M. Christiansen, foto Hans Krogh, design Thure Trykk AS

www.misjonutengrenser.no www.denbestegaven.no www.engasjerdeg.no Det tas forbehold om evt. trykkfeil

18

5

22

26


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 6 ROMANIA

NYE UTFORDRINGER I

TEKST: TEKST: ROAR ÅKRE | FOTO: MISJON UTEN GRENSERS ARKIV

FOR LITT OVER 20 ÅR SIDEN falt kommunismen i Øst-Europa

og grensene mot vest ble åpnet. Det viste seg snart at fattigdommen var enorm og at millioner av mennesker levde under veldig vanskelige forhold. Ikke minst gjorde de sjokkerende TV-bildene av forsømte barnehjemsbarn i Romania, sterkt inntrykk på oss. DA DISSE BILDENE BLE VIST til verden, hadde Misjon Uten

Grenser allerede vært engasjert i Romania og andre land i Øst-Europa i lang tid. Vi hadde smuglet bibler og kristen litteratur for å hjelpe undergrunnsmenighetene i de kommunistiske landene. Men fattigdommen og behovene som ble synlige da grensene mot øst ble åpnet, krevde nye tiltak og andre måter å hjelpe på.

barnehjem fikk støtte gjennom fadderskap. Støtten blir gitt slik at alle barna på hjemmet får hjelp selv om ikke alle har egen fadder. MYE HAR SKJEDD i løpet av de drøyt 20 årene vi har drevet med hjelpearbeid til barn på barnehjem. Romania har nå blitt medlem av EU. For å få medlemskap, måtte de fylle en del vilkår. I disse vilkårene ble det stilt krav til omlegging av den offentlige barnehjemspolitikken. Nå skulle antall barn på barnehjem reduseres. Fra å være store institusjoner, ofte med flere hundre barn på et hjem, skulle hjemmene nå gjøres mindre og mer familiepregede. I tillegg så har antallet barnehjem gått ned. FOR Å KLARE DETTE måtte tusenvis av barn flytte ut fra bar-

MISJON UTEN GRENSER hadde allerede gode kontakter og

kunne raskt starte med hjelpearbeid. Arbeidet på barnehjemmene ble det store satsingsområdet. Under kommunismen ble det bygget mange og store barnehjem, og Misjon Uten Grenser gikk inn med hjelp til barna på de statlig eide barnehjemmene. Det ble etablert fadderordninger og arbeidet vokste. Stadig flere barn på stadig flere

nehjemmene og tilbake til de fattige områdene de kom fra. Det ble satt i gang ulike tiltak for å gjennomføre dette. Fattige familier fikk blant annet tilbud om en morstrygd for å la barna flytte hjem. For mange var den så lav at det ikke holdt til å underholde barnet som kom hjem. For å hjelpe dem, etablerte Misjon Uten Grenser et program for familiefadderskap. Mange familier er imidlertid så nedbrutt


7

ROMANIA! av fattigdommen at de ikke er i stand til å forvalte penger eller gi barna sine god omsorg. Situasjonen har gjort dem apatiske og det er ikke uvanlig at foreldrene søker trøst i rus og lar barna klare seg selv. På den måten har det som var ment å være en løsning for barnehjemsbarna bare flyttet problemet ut i lokalsamfunnet. Og i noen tilfeller har det også gjort problemene større. MISJON UTEN GRENSER jobber også for å gi disse barna hjelp

og omsorg. Gjennom lokale menigheter og misjonssentere får barna blant annet leksehjelp, varme måltider, materiell hjelp og trygge voksne å prate med. I tillegg kan de delta på barnemøter og bli kjent med en Gud som bryr seg om dem. FORTSATT BOR DET MANGE BARN på barnehjem i Romania, og i dag får de heldigvis den hjelpen de trenger. Den store utfordringen fremover er å hjelpe barna som ikke har denne tryggheten. For å klare det, trenger vi flere faddere som ønsker å vise disse barna at det er noen i denne verden som bryr seg om dem.

Bli fadder, se baksiden eller www.misjonutengrenser.no

Vi ønsker at flest mulig skal lese uten grenserTakk for nye, fine sko

nia vil betale 200,- pr. mnd. Skriv navn og Jeg adresse til 2kr.personer som vi kan sende bladet til Hilsen Denisa, Roma 1:

GRATIS Jeg vil betale kr. 200,- pr. mnd.

Å bli valgt bort av sin egen mor skaper sår 2: i sjelen som det er vanskelig å lege. Spørsmålene og tankene forsvinner aldri. Din underskrift:

Du kan også bestille bladet på www.misjonutengrenser.no


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 8

MISJON UTEN GRENSER utvider fadderarbeidet i Romania. Vi ønsker å

hjelpe flere barn og familier som lider på grunn av fattigdom og nød. I byen Ploiesti i Romania er fattigdommen dominerende. Familier som går i oppløsning, foreldreløse barn, depresjon og angst er noen av konsekvensene. Vi har som mål å hjelpe disse menneskene til en bedre hverdag og et bedre liv.

FATTIG

TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: MISJON UTEN GRENSERS ARKIV

Byen Ploiesti var opprinnelig et senter for oljeindustri i Romania. Etter kommunismens fall kom nedgangstidene. I dag er det fattigdom og fraflytting som preger byen. Den vanskelige situasjonen i området tvinger foreldre til å reise fra barna sine for å tjene penger til livets opphold. - Jeg savner mamma og pappa, sier 10 år gamle Bianca, som opplevde sitt livs verste mareritt da foreldrene forlot henne og broren. Ploiesti ligger 56 kilometer nord for Romanias hovedstad, Bucuresti. Med sine 230 000 innbyggere er byen den niende største i landet. Siden kommunismens fall har antall innbyggere sakte men sikkert falt. Den store mangelen på arbeidsplasser er hovedårsaken til emigrasjonen fra byen. Det er også årsaken til at Biancas foreldre reiste fra henne og broren. Men det har ikke alltid vært slik.

plutselig ble tatt fra dem, klarte de ikke lenger betjene lånene. For Biancas far førte presset til depresjon og angst. I en periode ønsket han å ta sitt eget liv. Jobb i Italia ble redningen for ham, men han måtte ofre familien for å få det til. Han er ikke alene. En hverdag med sykdom, alkoholproblem, selvmordstanker og skilsmisser er realiteten for mange i Ploiesti.

FRA STORHET TIL FALL

BARNA LIDER

Framtidsutsiktene for innbyggerne i Ploiesti så i utgangspunktet lyse ut. Olje og raffineringsindustri var fra gammelt av hovednæringen i byen. I mellomkrigstiden etablerte flere store oljeselskap seg der. Da kommunistene overtok makten nasjonaliserte de tidligere privateide fabrikker. Målet var å modernisere landet og minimalisere skadene etter krigen. Men etter flere tiår under kommunistisk herredømme var det slutt. Etter 1990 ble den ene fabrikken etter den andre lagt ned. Utstyret i fabrikkene var ikke lenger moderne nok, og det var ikke lenger lønnsomt å produsere olje der. Ny teknologi ville i alle tilfeller ført til mindre behov for arbeidskraft. Følgene ble oppsigelser og etter hvert stor arbeidsledighet i befolkningen. For innbyggerne ble hverdagen snudd opp ned. Fra å eie det de trengte til livets opphold, ble de fattige sosialklienter.

Bianca og broren Marius(16) står hjelpeløse midt i fattigdomsproblematikken, og kan ikke gjøre noe fra eller til. Foreldrene deres som dro til Italia for flere år siden, har ennå ikke flyttet tilbake. Søskenparet vet lite om framtiden, men har heldigvis fått bo hos tanten sin. Hun er nå fostermoren deres. - Jeg skulle ønske mamma og pappa snart kom tilbake, sier Bianca. Familien betaler en høy pris for lånet foreldrene tok opp, mye høyere enn de trodde i utgangspunktet. Mange lider samme skjebne.

ALVORLIGE KONSEKVENSER

For de berørte familiene i Ploiesti har det vært vanskelig å håndtere de tilsynelatende uløselige problemene. I oppgangstidene tok mange opp store banklån. Da inntektene


9

DOMMENS PRIS HVA GJØR VI? Misjon Uten Grenser har i flere år støttet fattige familier i Ploiesti. Vi har et godt samarbeid med en lokal menighet der. Kirken ligger sentralt i byen og er lett tilgjengelig for folk. De har tatt imot Misjon Uten Grensers fadderfamilier med åpne armer. Sammen med dem utvider vi nå arbeidet til å gjelde flere familier, og i tillegg barn som er forlatt av foreldrene sine. Vår hjelp innebærer støtte til utdanning, det vil si klær, sko, skolesaker og stipend. Vi bidrar med møbler, nødvendig utstyr til husholdningen og renovering. I tillegg er vi til stede som samtalepartnere og rådgivere. Mange fattige trenger noen å snakke med i en vanskelig livssituasjon. En gang i måneden arrangerer vi bursdagsselskap for barna. Evangelisering og forkynnelse er også en naturlig del av vårt arbeid. Vi arrangerer blant annet bibelkorrespondansekurs, møter for barn og eldre, og vi drar på hjemmebesøk.

adder f i l B

adder f i l B

SE BAKSIDEN, ELLER GÅ INN PÅ: misjonutengrenser.no

Bianca og Marius håper og tror at foreldrene en dag kommer hjem til Ploiesti. Det er flere år siden de reiste til Italia på grunn av arbeidsledigheten i hjembyen.


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 10

H JE L P E N


11

KOMMER


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 12 ROMANIA

Reis med Misjon Uten Grenser!

TEKST OG FOTO: T.L. ARNESEN HEAP

MOLDOVA

I år arrangerer vi to turer for å bli kjent med Misjon Uten Grenser sitt arbeid i Øst-Europa. Den første turen går til Moldova i mai, og den andre turen går til Romania i oktober. Misjon Uten Grenser driver et viktig arbeid som når ut til mange barn og familier i disse landene hvor svært mange lever i stor fattigdom.

Turer 2011

Skriv til: o tengrenser.n info@misjonu 56 91 10 35 g rin eller

På turene vil vi besøke misjonssentre, barnehjem, våre kontorer og familier som får hjelp gjennom vårt fadderskapsprogram. Vi vil få en bedre forståelse av de lokale utfordringer og hvordan misjonen arbeider. Arbeidet er spredt utover store avstander, men faddere vil få anledning til å besøke sine fadderbarn og fadderfamilier der det er mulig.

Opplev spennende Østeuropeisk kultur på nært hold med hjemmebesøk hos familier, små landsbyer med utendørsmarkeder og lokale gudstjenester.

Reisetidspunkt:

• Moldova - uke 18 med siste påmeldings- og betalingsfrist 1.mars • Romania - uke 40 med siste påmeldingsfrist 1.juli. Depositum kr 3.000 betales ved påmelding. Pris:

• Kr 9.900 pr person. • Kr 1.200 tillegg for enkeltrom Prisen inkluderer:

• Flyreise t/r fra Oslo • Hotell i dobbeltrom, inkludert frokost • Transport i Moldova/Romania Nærmere informasjon og påmelding på telefonnummer 35 56 91 10 ved Thrine-Lise Arnesen Heap. OBS! Vi tar forbehold om endringer av pris og dato ved eventuelle forandring fra flyselskapene. Informasjon vil i tilfelle bli gitt i god tid til de påmeldte.

Ja jeg ønsker å bli fadder for en familie i UG 1 - 11

Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd. Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd. Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd. Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd.

Svarsending 6597 0095 OSLO

Pers. nr. (11 siffer):

(for skattefradrag)

Jeg er over 18 år

(signatur)

Ønsker du å sende kupongen portofritt i konvolutt, skriv svarsendingsadressen som vist over utenpå konvolutten.


13

For oss ansatte i Misjon Uten Grenser er det alltid en stor glede og velsignelse å se hvor mange som støtter vårt arbeid. Daglig mottar vi hyggelige henvendelser fra folk som gjerne vil bidra til at vårt arbeid i Øst-Europa skal nå så mange som mulig. Vi vil gjerne få takke alle som støtter vårt arbeid, alle som er med på våre fadderordninger, alle som sender gaver og penger som vi kan formidle videre, og ikke minst alle som ber for arbeidet.

Eidanger og Langangen menighet ga overskuddet fra sin årlige grøtfest til Misjon Uten Grenser. Inger Auen (t.v) og Wenche Slettebakken overrakte gaven til Håkon Stornes.

TEKST: T.L. ARNESEN HEAP

Nå kan lille Alexandru holde varmen i den østeuropeiske vinterkulda.

Evelina fra Moldova ble svært glad for den nye vinterjakken, og måtte prøve den med en gang.


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 14

Enormt behov for bibler i Kina Kristne i Kina er avhengige av at troende utenfor deres grenser hjelper dem med å skaffe bibler. Forfølgelsen av de kristne er fortsatt en realitet i verdens mest folkerike land, og Bibelen er et ulovlig produkt i vanlige kinesiske bokhandlere.

Trenger bibler

en bokhandel arrestert for å selge bøker med kristent

og restriksjoner blir 30 000 mennesker frelst i Kina hver

innhold i butikken sin.

eneste dag. Det vil si en million mennesker i måneden. Et slikt svimlende antall skaper et enormt behov for bibler. TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: MISJON UTEN GRENSERS ARKIV

være godkjent av staten. I sommer ble innehaveren av

Tall fra kinesiske myndigheter viser at tross forfølgelse

Slik hjelper vi

For selv om det er mulig å få tak i bibler i dag via den

Sammen med den internasjonale organisasjonen Target

statlige Tre-selv-kirken, eller kristne bokhandler, så er det

Ministries ønsker Misjon Uten Grenser å være en stemme

på langt nær nok til så mange mennesker. Skal man få en

for de forfulgte undergrunnsmenighetene. Teltmakervirk-

bibel fra Tre-selv-kirken blir man dessuten tvunget til å re-

somhet (misjonærer som arbeider i skjul av å ha andre

gistrere seg, og på den måten får staten full kontroll over

jobber)og utdeling av bibler er en viktig del av organisa-

de kristne. Teologien i disse menighetene har etter hvert

sjonens arbeid. Target Ministries planter først og fremst

også blitt påvirket av kommunismen. Kommunismens

husmenigheter i de store byene. Der utruster de ledere

politikk går ut på å gjøre religion overflødig.

som igjen kan reise ut og plante husmenigheter i de

Religionsfrihet med modifikasjoner I følge den kinesiske grunnloven fra 1982 er det full

religionsfrihet i Kina. Det er derimot ikke vanskelig å finne brudd på loven. Både protestantisme og katolisisme er

minst evangeliserte områdene. Misjon Uten Grenser er glad for samarbeidet, og tror at vi kan gjøre mer sammen enn hver for oss.

En forståelig utgave

godkjente religioner i Kina, men bare dersom menighe-

Target Ministries benytter trykkerier i Kina. I tidligere opp-

tene registrerer seg og innordner seg kommunistpartiet.

lag har språket i biblene vært vanskelig å forstå for de

Det er derfor kun tillat å holde møter innenfor Tre-selv-kir-

fleste kinesere. Men nå har det kommet nye opplag på

ken. Det er forbudt å drive forkynnelse utenfor kirkebyg-

et mer lettlest språk til glede for kristne kinesere. Noen

get, og dermed er det heller ikke lov å drive omreisende

studenter som fikk den nye versjonen hadde dette å si:

evangelisering. Det er heller ikke lov å undervise fra

- Den nye versjonen har et moderne og hverdagslig språk.

Bibelen til personer under 18 år.

Det samme språket som vi lærer på skolen.

Fortsatt forfulgt

- Jeg fikk en bibel for noen år siden, men klarte ikke å skjønne budskapet selv om jeg brukte mye tid på å lese

Det har blitt enklere å være kristen i Kina, men lett er det

den. I sommer fikk jeg en ny kinesisk versjon og jeg elsker

likevel ikke. Ledere for kristne undergrunnsmenigheter

den. Nå forstår jeg hva Gud vil med livet mitt og jeg kan

risikerer også i dag å bli arrestert, bøtelagt, fengslet

dele evangeliet med andre. Takk til alle dere som har gitt

og torturert. ”Forbrytelsen” er at de arrangerer møter,

meg denne muligheten.

distribuerer bibler, eller organiserer undervisning uten å


15

Tusenvis av barn venter på en fadder

1 0 r e l l e r e d d a f n e - og vinn tur til Øst-Europa

HISTORISK BAKGRUNN: • Forfølgelsen av kristne tok for alvor til i det kommunistene overtok makten i landet i 1949. • Som en følge av maktovertakelsen ble alle misjonærer beordret å forlate landet. • Den nye styresmakten ønsket å fjerne all religion. • Det ble starten på en systematisk overvåkning av alle kristne. • I 1958 endte dette med opprettelsen av den statlige Tre-selv-kirken. • Menigheter og kirker landet over ble pålagt å registrere medlemmene sine her slik at staten fikk kontroll over all religiøs virksomhet. • I 1966 ble kirken helt undertrykt. • Under kulturrevolusjonen ble alle gudshus stengt og brukt til andre formål. • Mange kristne mente det var galt at myndighetene skulle ha kontroll over dem. • De begynte derfor å samles i hjemmene på egenhånd. • Disse undergrunnsmenighetene vokste seg etter hvert større og større, og er i dag en stor bevegelse • Til tross for forfølgelsen vokser husmenighetene den dag i dag. Det er innenfor disse menighetene at den største veksten blant kristne i Kina skjer. Kilder: www.asialink.no www.opendoors.no

www.nmio.no www.kristeligt-dagblad www.wikipedia.no

Galina kommer fra en fattig familie i Øst-Europa. De makter ikke å gi henne den omsorgen hun trenger, men hun får heldigvis hjelp. Galina har nemlig en fadder, og derfor får hun støtte og omsorg gjennom Misjon Uten Grensers arbeid. Tusenvis av andre fattige barn er ikke like heldige. De venter fortsatt på en fadder.

VINN TUR TIL ØST-EUROPA: Hver fadder du verver, teller som ”1 lodd”, og du er med i trekningen av en tur til Øst-Europa. Verv flere og vinnersjansen øker! Verver du 10 faddere eller flere, får du automatisk en tur til et av våre feltland. Alle som verver får også Reflex sin nye CD ”Rett Hjem – Country og Gospel” Takk for at du gjør en innsats for barn i Øst-Europa! (Hvert nytt fadderskap må være registrert og betalt i minst 3 måneder for å være gyldig i konkurransen)


NR. 1 | 2011 | 16

Se Det Nytter! på facebook

Markedsdag på Grenland folkehøgskole Olabilløp under fjorårets Markedsdag

Frivillige pakker sko i Bergen

TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: MISJON UTEN GRENSERS ARKIV

Lørdag 2. april arrangerer Grenland Folkehøgskole sin årlige markedsdag. Inntektene går til Misjon Uten Grensers arbeid i Øst-Europa. Loppemarked, salgsboder, sponsorløp, konserter og salg av mat og drikke er noe av det som står på programmet når Grenland Folkehøgskole inviterer til markedsdag. Det er andre gang de arrangerer en slik dag i samarbeid med Misjon Uten Grenser. Grenland Folkehøgskole har samarbeidet tett med Misjon Uten Grenser de siste årene på flere områder. En egen utviklingslinje ved skolen er spesielt engasjert. Gjennom Prosjekt Moldova støtter de spesifikke barnehjem i Europas fattigste land. Kl 11: Markedsdagen åpner Kl 17: Løvenes Konge - forestilling ved dramalinjen. Alle som bor i området er hjertelig velkommen til en hyggelig dag på Grenland Folkehøgskole

Barn hjelper barn 700 par sko har prydet Barnas Katedral i Bergen, siden advent. Nå er skoene på vei til Øst-Europa. Den karakteristiske julepynten er resultatet av et samarbeid mellom Misjon Uten Grenser og Barnas Katedral. Hvert år i førjulstiden kommer barnehager og skoleklasser til kirken for å se Juleevangeliet som dukketeaterforestilling. De to siste årene er de blitt oppfordret til å ta med seg rene, hele og varme sko til forestillingen. Skoene skal Misjon Uten Grenser gi videre til fattige i Øst-Europa. Barna selv synes det er stor stas å kunne gi bort sine egne sko til noen som kanskje ikke har sko i det hele tatt.


17

TAKK TIL BARMHJERTIGHETSBUSSEN! Misjon Uten Grensers samarbeid med Barmhjertighetsbussen på Stord er avsluttet. I fire år har den lille misjonsorganisasjonen samlet, sortert og pakket klær som Misjon Uten Grenser har fraktet videre til Øst-Europa. Organisasjonen har ikke lenger tilgang til egnede lokaler for klesinnsamling, og må derfor legge ned dette arbeidet. De fortsetter likevel med sin omreisende evangelisering i Barmhjertighetsbussen. Willy Ersland, som er leder for organisasjonen, åpner for nytt samarbeid ved en senere anledning. Misjon Uten Grenser er svært takknemlig for jobben de har gjort for fattige mennesker i Øst-Europa.

Frivillige fikk Vardens julekringle Misjon Uten Grensers frivillige pakketeam fikk i desember julekringle fra avisa Varden. - Jeg vet ikke om noen som fortjener denne kringla mer enn dere, sa Vardens utsendte jounalist, Bjørn Harry Schønhaug, ved utdelingen. Årlig tradisjon Vardens julekringle er en hedersbevisning til små og store telemarkinger i førjulstiden, og har vært tradisjon så lenge avisredaksjonen kan huske. Hver eneste dag i desember, fram til og med julaften, deler Varden ut en stor julekringle til noen som fortjener en ekstra oppmerksomhet. I år gikk den første julekringla til de frivillige, som pakker brukte klær, ved Misjon Uten Grensers lager i Porsgrunn.

Faksimile fra avisa Varden TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM

Fortjent påskjønnelse Det var innsamlingsleder for varer, John Børven, som tipset avisa om de iherdige og trofaste pakkerne. - Hver tirsdag, onsdag og torsdag stiller tre forskjellige team opp ved Misjon Uten Grensers lager for å sorter og pakke klær som skal sendes videre til Øst-Europa. Det er en stor og viktig jobb, og vi er helt avhengige av de frivillige for å få jobben unna. Derfor syntes jeg de fortjente en ekstra påskjønnelse. Det var veldig hyggelig at de ble trukket ut, sier en fornøyd Børven. Bjørg Fauske (t.v) og Karin Fliid fikk julekringle fra telemarksavisa Varden. Sammen med ca 20 andre møter de trofast opp uke etter uke for å sorterer klær og sko til fattige i Øst-Europa.

En uventet overraskelse - Å stille opp for andre mennesker uke etter uke året rundt, uten å få noe igjen for det, står det respekt av, sa Schønhaug i det han overrakte kringla til to av de frivillige, Karin Fliid og Bjørg Fauske. Begge damene har lest om julekringla i alle år, men ikke trodd at de selv en dag skulle få den. Det ble en stor overraskelse på årets juleavslutning når representanten for Varden dukket opp. - For oss er det en glede å kunne gjøre en innsats for mennesker som ikke har det bra, sier Karin. Vi har det også gøy og sosialt sammen når vi arbeider, legger hun til. I seks år har hun vært med på det frivillige arbeidet. Og de to trofaste damene møter alltid opp. - Det må være sykdom om vi ikke skal komme, slår Bjørg fast. Faksimile fra avisa Varden


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 18 MOLDOVA

EN BARNDOM PÅ EGENHÅND

TEKST: ALEXANDRA GROZA, OVERSATT AV MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: PAVEL GROZA

Hun er bare ni år gammel, men må likevel klare seg selv. Hun har ingen mamma som trøster når hun slår seg, eller stryker henne over håret før hun sovner. Mens de andre jentene i gata leker med dukker, tar Catalina oppvasken. Catalina bor i en liten landsby i Europas fattigste land, Moldova, sammen med sin gamle bestemor. At den nydelige jenta, med knallblå øyne og fregnedryss over nesa bærer på en tung byrde, er ikke spesielt synlig fra utsiden. På innsiden er virkeligheten en annen.

kommer tilbake, eller om de i det hele tatt kommer. Hun er ikke den eneste. I dag er 35 000 barn i Moldova forlatt av begge foreldrene, mens 75 000 er forlatt av en forelder. Politikere gjør lite for å forandre situasjonen, og staten virker maktesløs overfor en hel generasjon med barn som er overlatt til seg selv.

Forlatt

Arbeidsledigheten i Moldova er svært stor. Mangelen på arbeidsplasser fører til at mange søker lykken i utlandet. Tusenvis av barn blir forlatt av foreldrene sine på grunn av det. Catalina er en av dem. Den trygge grunnen i hverdagen hennes ble brått og brutalt borte den dagen hun fikk vite at foreldrene skulle reise til Moskva for å tjene penger. Hun måtte bli igjen hjemme. På egenhånd

Før de dro bodde alle hos Catalinas bestemor fordi de hadde ikke råd til et eget hjem. Heldigvis kunne Catalina fortsette å bo der. Men for å få endene til å møtes jobber bestemoren som renholder fra tidlig morgen til sen kveld. Det betyr at Catalina er mye overlatt til seg selv. Noen ganger hele dagen og hver eneste dag etter skolen. Hun bruker mye av tiden til å rydde og vaske opp. - Bestemor arbeider hver dag, så jeg må hjelpe henne, forteller Catalina. - Hun er gammel og kan ikke klare alt husarbeidet selv. Men jeg liker å hjelpe henne også, fortsetter den tapre jenta. Usikker framtid

Foreldrene dro med gode hensikter: Å finne arbeid slik at de kunne ta vare på datteren sin. Men til nå har Catalina bare vært et offer. Hun vet ikke når foreldrene eventuelt

Et nytt kapittel

Ikke så langt fra hjemmet til Catalina ligger et av Misjon Uten Grensers misjonssentre. I sommer var hun med på en dagsleir der. Lederne på leiren la merke til den sjenerte jenta. Det ble begynnelsen på et nytt kapittel i Catalinas liv. For det første fikk den lille jenta et sted å være etter skoletid, for det andre fikk hun mange gode venner. Dette til sammen gjorde at hun turde åpne seg og fortelle om alt det vanskelige hun hadde opplevd. Catalina har funnet seg godt til rette og er der så mye hun kan. - Jeg liker godt når vi får høre fra Bibelen. Spesielt historien om Moses, og om hvordan moren hans gjemte ham for å beskytte ham, sier Catalina. Som Moses i sivet

En tåre finner veien nedover Catalinas fregnete kinn. Hun er en tapper jente, men det er ikke rart at savnet og lengselen etter foreldrene noen ganger blir overveldende for et så lite menneske. Da finner hun trøst i historien om Moses, og sammenligner den med sitt eget liv. - Jeg vet at mamma og pappa dro for å beskytte meg, men jeg savner dem hele tiden, sier hun trist, mens enda flere tårer fyller de blå øynene.


19

Lengst til venstre: Catalina bruker mye tid på husarbeid. Catalina trives på misjonssenteret og har fått mange nye venner. Under: Det er godt å kunne kose litt med pus når savnet etter mamma og pappa blir for stort.

BARN PÅ MISJONSSENTRENE Misjon Uten Grensers misjonssentre er tilfluktssted for tusenvis av barn i Moldova som er forlatt av foreldrene. Sentrene er faste holdepunkter i en ensom og vanskelig hverdag. Dit kan barna komme for å være sammen med andre barn, ta del i ulike aktiviteter, få leksehjelp, mat og mulighet til å snakke med voksne. En god samtale, med en voksen de kan stole på, gjør en stor forskjell i hverdagen til barna.

adder f i l B

adder f i l B SE SISTE SIDE, ELLER GÅ INN PÅ: misjonutengrenser.no


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 20

UTDANNING I ALBANIA: ca.60 % fullfører 4-årig obligatorisk grunnskole ca.33 % fullfører 4-årig valgfri videregårende skole

UTDANNING I MOLDOVA: ca. 78 % går 4-årig obligatorisk barneskole ca. 68 % går 7-årig obligatorisk videregående skole Kilde: Store Norske Leksikon, www.snl.no

Utdanning skaper mu TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: MISJON UTEN GRENSERS ARKIV

Utdanning er en viktig faktor i kampen mot fattigdom. I FNs tusenårserklæring er ett av åtte mål å sikre grunnutdanning til alle barn i verden innen 2015. Misjon Uten Grenser vet at kunnskap og ferdigheter ruster fattige barn og unge til å møte voksenlivets mange utfordringer. Derfor er hjelp til utdanning også en viktig del av vårt arbeid. Framtidsutsiktene til barn fra Øst-Europas fattigste familier ser i utgangspunktet dystre ut. Mange foreldre kan ikke finansiere skolegang for barna sine. Uten utdanning er det vanskelig å få arbeid, uten arbeid får de ikke lønn, og uten lønn har de ingenting å leve for. Det er alt for enkelt å havne i samme fattigdomssirkelen som foreldrene.

pulter og diverse utstyr som er nødvendig i undervisningssammenhengen. Veien videre

Det er spesielt vanskelig for Øst-Europas ungdom å få utdanning utover grunnskolen. Tidligere var det å videreutdanne ungdom et prioritert område fra statens Gratis grunnskole side. Finanskrise og dårlig samfunnsøkonomi har ført til Grunnskolen er gratis i Øst-Europa. Derfor får de fleste omprioriteringer, og videreutdanning kommer nå lenger barn, både fattige og andre, grunnskoleutdanning. Det er ned på listen. Vi i Misjon Uten Grenser vet at utdanning er likevel slik at selv om skolegangen er gratis, så må barna selv viktig. Ikke bare for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter, sørge for skrivesaker og skrivebøker. For de aller fattigste er men også for å bli integrert i samfunnet. For barnehjemsdette et problem. Mange har ikke engang råd til en blyant. barn er dette spesielt viktig. Etter et helt liv på institusjon Noen foreldre sender derfor ikke barna til skolen. Misjon er forutsetningene for å forstå regler og normer i samfunUten Grenser bidrar til at de aller fattigste familiene får net sterkt svekket. Derfor støtter Misjon Uten Grenser skolemateriell slik at de kan sende barna på skolen. barnehjemmene, slik at de kan fortsette å tilby utdanning etter endt grunnskole. Tilbudet gjelder også barn fra fattige familier som bor hjemme. En bedre skole Misjon Uten Grensers driver et utstrakt arbeid på ØstEuropas mange barnehjem. Siden de fleste barnehjemmene Yrkesfaglige utdanninger også er skoler går en del av midlene til å forbedre underMisjon Uten Grensers støtte går i hovedsak til ulike yrkesvisningen og læremiljøet på institusjonene. Barnehjem og faglige utdanninger. Deriblant data, engelsk, kokk, søm, skoler er statens ansvar, men de fleste land i Øst-Europa har mekaniker, frisør og jordbruk. Tilbudet varierer fra land dårlig økonomi, noe som fører til dårlig kvalitet på under- til land. I Ukraina støtter vi blant annet utdanning innen visningen. Vi i Misjon Uten Grenser bidrar til at barna får en kokkefag og søm. Det er populære utdanninger. Staten bedre grunnskoleutdanning enn de ville fått fra staten alene. ansetter lærere og vi støtter med undervisningsmateriell. I Det gjør vi ved å supplere med skolebøker, skrivesaker, jordbrukslandet Moldova har vi vår egen jordbruksskole


21

ligheter og bilmekanikerskole. Her er det vi som ansetter lærere og er ansvarlig for hele driften. Engelsk og data er to viktige verktøy i dagens teknologiske og internasjonale samfunn. I alle våre feltland er det mulig å velge disse utdanningene. Stipendordning

- Jeg har drømt om å bli sykepleier siden jeg vare en liten jente, forteller ukrainske Maria Vlasyuk. Den 21 år gamle jenta har 11 søsken og kommer fra en svært fattig familie. I utgangspunktet var det derfor en uoppnåelig drøm. Med utdanningsstipendet fra Misjon Uten Grenser er hun i dag i ferd med å avslutte fjerde året på sykepleierskolen. Neste mål er å bli jordmor.

I tillegg til yrkesfaglige utdanninger startet Misjon Uten Grenser i 2007 opp med stipendordninger, i samarbeid med lokale menigheter i våre feltland. For ungdommer fra barnehjem og fattige familier åpner dette opp for høgskole- og universitetsutdanninger. Mange som kommer gjennom nåløyet velger å studere medisin. Misjon Uten Grenser finansierer penger til skolegang, mat, klær og eventuelle reiseutgifter, mens den lokale menigheten har ansvar for praktisk tilretteleggelse. Vi ønsker at alle studentene skal bo hos en vertsfamilie under skolegangen, men det lar seg dessverre ikke alltid gjøre. Menigheten forsøker å finne egnede familier, sørger for at studentene blir oppmuntret og støttet i skolearbeidet, og at de blir tatt med i menighetsarbeidet. Siden starten har vi finansiert rundt 350 stipend. Drømmer går i oppfyllelse

Muligheten til å ta utdanning oppfyller hvert år drømmer som fattige barn og unge fra ØstEuropa aldri trodde kunne bli sanne. Og vi får være vitner til stolte avgangselever som står med beviset i hånda. Framtiden ser lysere ut enn den noen gang har gjort. Mange har hele livet vært avhengig av hjelp for å overleve, nå står de bedre rustet til å klare seg selv.

Ligia Avram jobber i dag som syerske. Den rumenske jenta kommer fra en svært fattig og vanskeligstilt familie. Framtiden så mørk ut etter en barndom i et hjem preget av alkohol og vold. Men muligheten til utdanning snudde situasjonen. - Å få tilbud om yrkesopplæring har vært en velsignelse for meg, sier Maria. I dag tjener hun nok til å kunne forsørge seg selv.


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 22 MOLDOVA

Faddere fra Radøy støtter landsby i Moldova I over 10 år har en gruppe faddere fra Radøy kommune støttet Misjon Uten Grenser sitt arbeid i en liten landsby i Moldova.

TEKST: T.L.ARNESEN HEAP | FOTO: PRIVAT

Jostein Dale besøker barnehjemmet i Crihana Veche

Det hele startet ved tusenårsskiftet da de ønsket å starte et hjelpeprosjekt for å feire overgangen til år 2000. Misjon Uten Grenser hadde året før startet arbeid på de statlige barnehjemmene i Moldova. En gruppe fra Radøy, med lederen Jostein Dale i spissen, reiste derfor til Moldova for å se behovene med egne øyne. De kom til et land som hadde en levestandard som lå langt etter andre europeiske land og den store fattigdommen blant folket gjorde sterkt inntrykk.

og medisiner for barna. Misjon Uten Grenser sin koordinator besøker barnehjemmet regelmessig og har god kontakt med barna. Det arrangeres søndagsskole, dukketeaterforestillinger og barnemøter. Hvert år gir fadderne også julegaver til både barn og ansatte på barnehjemmet. Fadderne bidrar også til at ungdom fra barnehjemmet får yrkesutdanning.

I tillegg til å støtte barnehjemmet er Radøy-gruppen også faddere for fattige familier i landsbyen. Området rundt Crihana Veche har stor arbeidsledighet Fikk se behovene De besøkte landsbyen Crihana Veche som ligger langt sør i og mange familier har ingen fast inntekt. Regelmessig landet. Der ble de godt mottatt både på barnehjemmet og i mottar derfor familiene forsyninger med mat fra Misjon Uten Grenser sin koordinator. Denne støtten betyr mye i en den lokale kommuneadministrasjonen. vanskelig hverdag. Barnehjemmet i Crihana Veche slet, som alle andre barnehjem i Moldova, med utilstrekkelige budsjetter. Det var tydelig at her trengte de hjelp og støtte. Langsiktig støtte Sterke bånd ble knyttet i Crihana Veche og Radøy-grupI de ti årene som har gått har det også blitt gjort utbedrinpen reiste hjem for å engasjere andre i kommunen. ger på barnehjemmet, og standarden er nå betraktelig bedre for de ca 90 barna på hjemmet. Likevel trenger barnehjemmet fortsatt hjelp. Faddere Radøy-gruppen ble faddere for barnehjemmet og begynte Både barna, familien, personalet på barnehjemmet setter stor pris på støtten fra Radøy og er takknemlig for den å samle inn penger som blant annet brukes til mat, klær langsiktige hjelpen.


a l G

u g de

a t f s r a a p N d e o m rge r e tt

23


Andakt

Gud gjør den svake sterk Gud vet om alle sider ved våre liv. De gode og de ikke fullt så gode. Han lar seg ikke overraske, men gleder seg over å ta de svake tingene og gjøre dem til noe sterkt og vakkert gjennom sin forvandlende kraft.

Andrew Wilks,

Organisasjonsleder i Misjon Uten Grenser, New Zealand

I denne verden kommer man ikke langt med svakhet. Sårbarhet blir ofte foraktet, og de ydmyke blir oversett til fordel for de ambisiøse og mektige. I Guds rike er det helt motsatt. Der blir mektige herskere kastet av tronen. Et barns enkle tillit overgår den tilsynelatende klokes visdom. De rike mister det de har, og de fattige får i overflod. Hver jul feirer vi det lille og det enkle. Vi er vitne til Guds visdom. Den største Kongen noensinne, himmelens konge, ble født inn i svakhet, ydmykhet og sårbarhet som et lite barn. Han ble gjemt bort i en stall i utkanten av en liten landsby. Den største gaven som noen gang har vært gitt, pakket inn i veldig enkel innpakning. All Guds majestet og visdom gitt gjennom en liten babygutt. Nesten oversett, men heldigvis ikke helt. Gud tok hånd om hver minste detalj av Jesu komme til jorden. Han valgte en ung og uerfaren mor og en enkel snekker til å ta hånd om sin sønn. Her var ingen rik familie eller velutstyrt fødestue. Han ble født blant dyr, og hans fødsel ble ikke publisert gjennom store TV- og radiokanaler. I stedet var det noen gjetere som ble de første til å høre nyheten som engelen fortalte. Egentlig passet det jo godt at det var gjeterne som var de første her på jorden til å se Guds lam. En konge var født. Men det var ingen dyre medieavtaler som sørget for å gjøre det kjent. I stedet var det en spesiell stjerne som ledet noen stjernetydere fra øst fram til stallen for å gi sine spesielle gaver til det lille barnet. Nå er det gått en stund siden jul. Hva skjedde med barnet, med kongen som ble født? Denne kongen bor blant oss nå. Kongenes konge har lovet å være med oss til evig tid. Han er ikke lenger et lite barn. Nå sitter han ved Gud Faders høyre hånd. Samtidig er han tilstede hos oss ved Den Hellige Ånd. Han vet om alle sider ved våre liv. De gode og de ikke fullt så gode. Han lar seg ikke overraske, men gleder seg over å ta de svake tingene og gjøre dem til noe sterkt og vakkert gjennom sin forvandlende kraft. Nå, i starten av dette nye året, kan du stole på at Gud arbeider for å oppfylle det han har planlagt med ditt liv. Det som kreves, er ikke at du anstrenger deg hardere, men at du overgir deg til ham. Verken mer eller mindre. Så la oss i 2011 legge livet i Guds hender slik at han får sin vilje med oss, og kan bruke oss til å velsigne andre. Må Gud velsigne deg rikt dette nye året.


25

Testamentariske gaver A GAVER TIL FRAMTID etter som vi blir sjoner og formål blir stadig mer aktuelle Testamentariske gaver til ideelle organisa ve et testamente gere generasjoner. Stadig flere velger å skri mer velstående og lever lenger enn tidli iske gaver og vi er n Grenser mottok i 2009 flere testamentar som begunstiger en god sak. Misjon Ute misjonens arbeid. i sin tid valgte å gi deler av sin livsarv til ydmyke og takknemlige over for dem som re gjennom et gaver til misjonen har vært engasjerte give Vi vet at flere av dem som testamenterer ge år har klart å ne et viktig signal om at vi gjennom man langt liv. Derfor er de testamentariske gave øremerke deler av du ønsker det, kan du i ditt testamente bygge tillit og tiltro til trofaste givere. Om fremtiden - til arbeiid. En testamentarisk gave er en gave til arven din til Misjon Uten Grensers arbe framtid og håp. det for å gi fattige mennesker i Øst-Europa Alle kan skrive testamente ige, men vi anbefaler for arv og testamente. De er ikke vanskel Mange er usikre på reglene som gjelder Vi har imidlertid om du ønsker å få satt opp et testament. likevel å ta kontakt med en advokat ders visst innblikk i hva reglene, slik at du har mulighet til å få et skissert en kort oversikt over de viktigste som kreves.

S TA M E N T E : KRAV TIL GYLDIG TE • Testamentet skal være skriftlig ntet er et testament • Det må komme tydelig frem at dokume arver og hva den enkelte arver • Det må komme klart frem hvem som med to vitner til stede • Du må undertegne testamentet sammen • Testamentet bør dateres gner testamentet • Vitner må underskrive på at du underte samling av fri vilje og at du var ved full sans og • Vitner må være 18 år og myndige , eller noen vitnet er • Vitner, vitners ektefelle, barn, foreldre tt i testamentet i tjeneste hos, kan ikke være tilgodese


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2011 | 26

VI BER FOR:

Uke 07: For arbeidet blant barn med fysiske og psykiske handikap At de rette personene går inn i arbeidet med å hjelpe disse barna, at de får den hjelp og støtte de trenger både materielt og emosjonelt slik at de kan leve et verdig liv med sitt handikap.

Uke 15: For arbeidet i Albania At Gud hjelper oss å gi hjelp og håp til menneskene som lever i et av Europas fattigste land. Om framgang for evangeliet i landet. For leder Monika Querimi og hennes medarbeidere om styrke og mot under vanskelige arbeidsforhold.

Uke 08: For det evangeliserende arbeidet At vi gjennom dette arbeidet bringer barna og de unge og de vi ellers kommer i kontakt med til Jesus. At den kristne litteraturen vi deler ut blir lest og gir nytt liv.

Uke 16: For opplæringen av søndagskolelærere For opplæringen av søndagsskolelærere som drives ved misjonens senter i Rivne, Ukraina. At dette arbeidet vil resultere i at barna som er i kontakt med senterets arbeid får lære Jesus å kjenne.

Uke 09: For arbeidet i Romania For våre medarbeidere der, om mot og styrke i en vanskelig arbeidssituasjon, enhet og engasjement i det daglige arbeidet og et godt samarbeid med myndighetene. Uke 10: At misjonen skal oppfylle sitt kall At barnehjemsbarna i Øst-Europa får møte Jesus. At misjonens medarbeidere i alle ledd yter sitt beste for å nå dette målet. Uke 11: For å formidle framtid og håp At vi får formidle Guds kjærlighet og framtid og håp til barn, fattige familier og eldre i Øst-Europa. Uke 12: For arbeidet i Bosnia-Hercegovina For misjonens medarbeidere der, og for arbeidet med at familier i Livno og Mostar får den hjelpen de trenger, og at de på sikt blir i stand til å greie seg selv. Uke 13: Be for barnehjemsbarna At Gud kaller medarbeidere i feltlandene som engasjerer seg i forhold til disse barna. At de har kjærlighet og en rett holdning og blir satt i stand til å møte det enkelte barns behov. Uke 13: For ”Trygg på Livet”-prosjektet At barnehjemsbarna gjennom dette prosjektet får en klarere bevissthet om sin egenverdi og kunnskap om å ta ansvar og sette grenser for sitt eget liv. Uke 14: For de eldre som er med i misjonens program At vi når de som trenger det mest med mat, medisiner og omsorg. At de eldre ved misjonens arbeidsstue i Glamoc erfarer en meningsfull og bedre hverdag gjennom fellesskapet som er etablert der. At vi gjennom hjelpearbeidet må nå inn med Guds trøst til dem.

Uke 17: For Misjon Uten Grensers medarbeidere At samarbeidet innad mellom misjonens sju feltland i øst og elleve innsamlingsland i vest skal skje på en lett og god måte. At medarbeiderne i alle ledd skal yte sitt beste for å oppfylle misjonens hovedoppgave: ”Å nå mennesker for Kristus”. Uke 18: For barn med spesielle behov At barn som har vært utsatt for overgrep, og andre barn med spesielle behov får den hjelp de trenger gjennom vårt arbeid med dette. Uke 19: For årets sommerleirer At de barna som trenger det mest får plass. For forberedelsene til sommerleirene, at de rette medarbeiderne blir med på leirene, for praktiske og tjenlige leirsteder og gode aktiviteter. Uke 20: Be for misjonens koordinatorer At disse personene som er de viktigste kontaktpersonene mellom det enkelte barnet og misjonen vinner tillit blant barna. At de er i stand til å se det enkelte barn, og erfarer glede og engasjement gjennom å stå i dette arbeidet. Uke 21: Barnemøtene At Ordet som blir sådd på barnemøtene med våre frivillige medarbeidere resulterer i et bedre liv for barna. Uke 22: For misjonens programarbeid At misjonen evner å lage hjelpeprogrammer som er gode og nyttige for barna i Øst-Europa. At de får hjelp og rettledning som blir til praktisk nytte for dem den dagen de må klare seg på egen hånd.


27

FOR DEN SOM BER, HAN FÅR. DEN SOM LETER, HAN FINNER. OG DEN SOM BANKER PÅ, SKAL DET LUKKES OPP FOR.

Luk 11, 10


Familien Croit i Romania er svært fattig. Faren har ikke fast jobb og moren er hjemmeværende. Ingen av barna går på skolen.

UG 1 - 11

Jeg vil betale kr. 200,- pr. mnd. Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd. Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd.

Pers. nr. (11 siffer):

(for skattefradrag)

Jeg er over 18 år

(signatur)

Ønsker du å sende kupongen portofritt i konvolutt, skriv

svarsendingsadressen som vist over utenpå konvolutten.

Uten Grenser nr. 1 2011  

Vi er en kristen organisasjon med oppgave å tjenestegjøre overfor fysiske, emosjonelle, og åndelige behov og behov for utdanning til dem som...

Uten Grenser nr. 1 2011  

Vi er en kristen organisasjon med oppgave å tjenestegjøre overfor fysiske, emosjonelle, og åndelige behov og behov for utdanning til dem som...