Page 1

ET MAGASIN FRA MISJON UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 33. ÅRGANG

M I S J O N

grenser

NESTEKJÆRLIGHET FORANDRER LIV


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 2 UKRAINA

Takknemlige for «Jeg tror ikke giverne kan forestille seg hvor viktig deres hjelp er for familien vår. Det er vanskelig å tro at fremmede mennesker fra andre land ønsker å ta vare på oss. Jeg finner ikke ord for å si hvor takknemlige vi er» Olga Bigun Da Misjon Uten Grenser besøkte familien første gang hadde de nesten ingenting.

TEKST: ROAR ÅKRE | FOTO: MWB

Den gangen laget Olga mat på en selvlaget innretning som besto av to mursteiner og et provisorisk varmeelement.

For familier som strever med fattigdom og

motløshet, er vinteren alltid en ekstra påkjenning. I Ukraina kan temperaturen falle ned mot minus 30 grader. Foreldre lever i stadig frykt for å ikke klare å skaffe nok fyringsmateriale og varme klær til barna, og hvert år er det mennesker som ikke overlever vinteren.

Olga og mannen Igor er blant dem som virkelig har kjent vinterens utfordringer på kroppen. De har fire barn og bor i et lite

hus med bare et rom. En enkel mursteinsovn deler rommet i to. Den ene delen fungerer som soverom og den andre som kjøkken. Forholdene i huset er dårlige. De har ikke noe bad, bare en kald og trekkfull utedo. Noen gamle tynne sjal og ryer ligger strødd her og der for å dekke de glisne plankene på gulvet. Men det har vært verre.

Derfor var gleden stor da Misjon Uten Grenser kom med en ordentlig komfyr. Nå har de både den og vedovnen å lage mat på, samtidig som vedovnen også kan brukes til å varme opp huset. Det forutsetter selvfølgelig at de har noe å fyre med. Både strøm og brensel er svært dyrt, og familiens økonomiske situasjon er dårlig. Det er nesten umulig å finne arbeid på landsbygda om vinteren, så Igor er uten jobb. Olga jobber litt som renholder på et sykehus, men lønnen er lav. Hun tjener litt under kr.1000,- i måneden, og det er for lite til å forsørge familien. Derfor bor de to eldste barna på barnehjem i ukedagene. Der får de bedre mat og stell enn foreldrene klarer å gi. I tillegg så er skolen på barnehjemmet tilrettelagt for elever med lærevansker og spesielle behov, så begge guttene får bedre oppfølging her enn i den vanlige skolen. Både Igor og Olga har vokst opp i fattige familier. Igor var den femte av elleve søsken, og

måtte ut i jobb så fort han hadde fullført grunnskolen.

ØNSKER DU Å HJELPE FATTIGE SOM FRYSER? GI PÅ KONTONUMMER:


3

hjelp i vinterkulda

Familien behøvde inntekt, så noen utdannelse var det aldri snakk om. Olga hadde en fryktelig vanskelig og smertefull barndom, og det har påvirket både hennes mentale og fysiske helse. Faren forlot familien da hun var baby, og morens nye mann pleide å misbruke henne. Det varte helt til han selv fikk en sønn. Da kastet han den sju år gamle jenta ut av huset. Hun vokste opp hos sin bestemor, sterkt preget av de første grusomme årene i livet. Da hun var nitten, giftet hun seg med Igor. De to holder sammen og prøver å gjøre det beste ut av livet. Alt de tjener går som oftest bare til

mat, og de kjøper kun det mest nødvendige og det billigste de finner. De kan aldri handle nye klær, men kjøper litt brukt tøy når de er absolutt nødt. For Olga og Igor og alle de andre som strever, er de varme klærne, maten og hygieneartiklene fra Misjon Uten Grenser en stor velsignelse. Like viktig er den gode samtalen, oppmuntringen og omsorgen de får hver gang Misjon Uten Grenser kommer på besøk.

2601 07 14140 ELLER SEND SMS:

Det er som regel lettere å klare seg om sommeren, men hver vinter er en stor utfordring.

Heldigvis har Olga og Igor også fått ved og torvbriketter slik at de kan holde varmen i det lille huset sitt. Familien er veldig takknemlige til alle som er med og støtter Misjon Uten Grensers arbeid. «Jeg tror ikke giverne kan forestille seg hvor viktig deres hjelp er for familien vår,» sier Olga med tårer i øynene, «Det er vanskelig å tro at fremmede mennesker fra andre land ønsker å ta vare på oss. Jeg finner ikke ord for å si hvor takknemlige vi er, og vi har ingenting å gi tilbake. Vi tror at fattige menneskers takknemlige hjerter betyr mye for Gud. Derfor ber vi Herren belønne og velsigne alle som hjelper oss ukrainere som strever.»

misjon TIL 2300 (200,-)


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 4

MISJON UTEN GRENSER

er en

VÅRT FORMÅL ER

å gi Guds

ORGANISASJONEN ER tverr-

del av den internasjonale

ord og omsorg til fattige

kirkelig og tilsluttet NOR-

organisasjonen Mission

mennesker i Øst-Europa,

ME, Norsk Råd for Misjon

Without Borders som ble

og på den måten hjelpe

og Evangelisering.

grunnlagt i 1960. Arbeidet i

dem til å skape seg et

Norge startet i 1982.

trygt og verdig liv; åndelig, emosjonelt og materielt. I våre giverland er formålet å informere om behovene i Øst-Europa og inspirere til engasjement for misjon og fellesskap med Gud.

J EG FEI E R DE T U N D ER T E P P E T Det er flott når snøen kommer om vinteren. Snøen legger seg som et teppe over naturen og skjuler alt det livløse og triste, gjørmete og skitne. Alt blir hvitt og rent. Det er som om naturen feier alt under teppet og pynter til fest. Vi kan lene oss tilbake og nyte dagene uten å tenke på det som skjuler seg under snøen. Ute av syne, ute av sinn.

mulig å leve i en så trist og håpløs hverdag uten å feie ting under teppet. Ute av syne, ute av sinn.

Fattigdom og nød er ofte vanskelig å forholde seg til. Vi trenger ikke å se utenfor våre egne landegrenser, fordi fattigdom finnes egentlig overalt der mennesker bor og lever. Én kan spille rik, men har ingen ting, en annen spiller fatJeg må innrømme at jeg av og til feier noe under teptig, men eier mye. (Ordspråkene 13,7) Det er alltid noen pet. Det går fort, og jeg slipper alt arbeidet med å ta fram fattige mennesker rundt oss. Hva gjør jeg med det? Gjør støvsuger eller kostebrett. Hvem ser vel under teppet? Jo jeg nok eller feier jeg utfordringene og problemene under flere tepper, jo raskere går det, og renere blir det. Det er slik teppet? Ute av syne, ute av sinn. det virker i livet også. Vi har alle vårt «livsteppe» - et teppe som vi feier livets støv og skitt under. Problemer og utforKan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke ser dringer vi ikke orker å forholde oss til her og nå, fjerner vi ham? sier Herren. fra vårt synsfelt og bevissthet. Ut av syne, ute av sinn! Fyller ikke jeg både himmel og jord? sier Herren. Under mine besøk til Øst-Europa får jeg mulighet til å Jeremia 23,24 besøke mange hjem. Ofte er det veldig fattige hjem, og det er tydelig at de mangler det meste. Noen ganger lurer jeg på hvordan det er mulig å bo under slike forhold. Det er trekkfullt, kaldt og fuktig. Dører og vinduer følger ingen bygningsmessige krav. De kalde murgulvene er dekket med tepper som i det minste gjør det litt lunere. Når jeg står inne i slike hjem, med beina plantet på et stort teppe, kan Håkon Stornes jeg begynne å lure på om de feier noe under teppet. Er det Organisasjonsleder


Takknemlige for hjelp i vinterkulda

Bøllen som ble frelst

Takk for alle gaver!

Barnesiden

Aksjon Varm Vinter redder liv

Fra bloggen

Med glitter i ørene og Gud i hjertet

Reis med Misjon Uten Grenser

Hjelpen kommer fram

Såpe til å dusje 1.6 mill ganger!

Innsamlingskveld på TV

Å bli løftet opp av Gud

Vi ber for

INNHOLD:

2

6

10

11

12

15

16

19

20

24 22

23 26

25

26

16

12

KONTAKTINFORMASJON: Moen 9, 3948 Porsgrunn www.misjonutengrenser.no E-post: info@misjonutengrenser.no Telefon: 35 56 91 10 Telefax: 35 56 91 11 Givertlf.: 820 44 234 (Kr. 200,-)

GAVEKONTO: 2601 07 14140 Dansk konto: 3894746 Færøysk konto: 98700004312199 Svensk konto: 403 41 52-1

ORGANISASJONSLEDER: Håkon Stornes E-post: hstornes@mwbi.org

REDAKSJON: Håkon Stornes, ansvarlig redaktør Roar Åkre, redaktør Marte Ermesjø Holm, tekst Hans Krogh, design Thure Trykk AS

REVISOR: Ernst & Young Facebook: Misjon Uten Grenser Det Nytter!

Det tas forbehold om evt. trykkfeil

2

5

6

19


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 6 MOLDOVA

NICOLAE COZLOV Misjon Uten Grenser Født: 8. desember 1977 Hjemsted: Straseni i Moldova

Bøllen som ble frelst

I mange år fornektet Nicolae (36) Gud og alt som hadde med kristendom å gjøre. En slåsskamp som 20-åring ga ham livstruende skader. Det ble vendepunktet for Misjon Uten Grensers koordinator i Straseni, Moldova. Det er ganske vanskelig å forestille seg at den smilende mannen med det milde ansiktet rett foran meg har vært en skikkelig bølle. Han ler når jeg sier det og noen vennlige smilerynker kommer til syne rundt øynene. - Gud forandret både meg og livet mitt, forteller han på gebrokken engelsk.

Vokste opp i en fattig familie Nicolae besøker Norge for første gang. Utenfor kontorvinduet i Porsgrunn daler noen få snøfiller fra himmelen og gradestokken har så vidt bikka over på minussiden, men det er Nicolae vant til. Det er minst like kaldt i Moldova. Kulda på vinteren er kanskje den verste fienden til de fattige menneskene i landet vårt. Vi har ikke ville dyr eller tørke som i Afrika, men for oss er kulda på vinteren en stor trussel. Folk har ikke penger til både varme og mat, og da tar kulda liv. Nicolae vet godt hva det vil si å ikke ha råd til det aller nødvendigste. Han vokste selv opp i en fattig familie. Da var Moldova fortsatt en del av Sovjetunionen. - Vi var seks søsken. Far var alkoholiker og mor var mye syk. Vi vokste opp på lands-

STØTT NICOLAES LIVSVIKTIGE ARBEID I STRASENI

TEKST: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: T. L. ARNESEN HEAP, MWB ARKIV OG PRIVAT

Aktuell som: koordinator i


7

FAKTA OM MOLDOVA OG STRASENI ledigheten øker. 70 % av

Misjonssenteret er et sam-

innbyggere og en gjen-

befolkningen lever under

arbeid mellom Misjon Uten

nomsnittlig lønn på drøye

fattigdomsgrensen, og den

Grenser og den lokale

1500 kroner i måneden, er

sosiale nøden er stor.

menigheten. I dag får 30

Moldova det klart fattigste

Byen har i dag to store bar-

familier oppfølging og hjelp

landet i Europa.

nehjem som er hjem og skole

av våre lokalt ansatte og

Straseni er ligger 30 km

for 366 barn i alderen 8-18 år.

frivillige. 92 barn kommer

utenfor hovedstaden Chi-

De siste årene har det vært

regelmessig til senteret og

sinau. 20 000 mennesker

en økning i antall barn og

får delta på sosiale aktivi-

bor i byen og i nærområ-

familier som strever, og stadig

teter og kristne barnemø-

dene. Jordbruk er hoved-

flere søker hjelp ved vårt

ter. De får mat, klær og sko

næringen, men arbeids-

Misjonssenter i Straseni.

etter behov.

vv

SKI

Med sine 3.6 millioner

Svevde mellom liv og død

bygda og levde nærmest som slaver. Jeg gikk på skole, men hver eneste fridag og hver eneste ferie arbeidet jeg på tobakksplantasjene til staten. Arbeidsdagen startet 04.00. Det var en farlig jobb og mange fikk kreft som følge av den, sier Nicolae med et langt mer alvorlig drag i ansiktet. Men ingen i din familie ble rammet? - Nei, jeg ser nå at Gud holdt sin hånd over oss. Jeg tenkte ikke så mye på det da, men nå vet jeg det, sier Nicolae med overbevisning i stemmen. Faren min er frelst og fri fra alkoholen i dag også.

BLI FADDER! SEND SMS:

Nicolae er også overbevist om at det var Gud som ledet ham til å søke på idrettshøyskolen. Der opplevde han et vendepunkt i livet. - På skolen var jeg en del av et hardt miljø med mye slåssing. Et helt vanlig friminutt havnet jeg som vanlig i håndgemeng med noen av de andre guttene. Men denne gangen gikk det virkelig galt, forteller Nicolae alvorlig. Den unge mannen fikk et hardt slag i mageregionen som førte til indre blødninger og bare 20 år gammel svevde Nicolae plutselig mellom liv og død. Han som hadde følt seg så sterk og uovervinnelig oppdaget plutselig at han ikke hadde kontroll i det hele tatt. Mens han lå klar på operasjonsbordet og så seg selv i et speil i taket, sammenlignet han seg med røverne som hang på korset ved siden av Jesus.- Der og da ga jeg livet mitt til Jesus. Jeg ba om tilgivelse og om å få komme til paradis. Dersom jeg overlevde, skulle jeg vie resten av livet mitt til Ham. Og her er jeg, smiler Nicolae og slår ut med hendene. I dag er han gift med Viorica, far til fem barn mellom 3 og 13, pastor i en menighet og altså koordinator i Misjon Uten Grenser.

fadder TIL 2300

Forts. neste side


v v

UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 8

En jobb full av sterke inntrykk Barna som Nicolai har ansvar for som koordinator, stråler opp når han kommer på besøk. Idrettsmann som han er, elsker han å ta dem med på campingturer, fisketurer og ellers alt som har med sport og friluftsliv å gjøre. På sommerleirene har han alltid hovedansvaret for uteaktivitetene. Og når han kjører i gang med gitaren blir det alltid god stemning. -Gud kalte meg til denne jobben og jeg kjenner meg veldig igjen i de barna jeg hjelper. Hadde det vært et tilbud som dette da jeg var liten, hadde det betydd enormt for meg.

Er det noen av dem du har hjulpet som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg? Nicolae må tenke seg om. Ikke fordi det er vanskelig å komme på noe, men fordi det er så mange sterke inntrykk å ta av. - I 2003, eller var det 2004… Ja, vertfall, der omkring. Da var jeg på sommerleir. En kveld satt jeg sammen

med to gutter på 17-18 år. Jeg fortalte dem om Gud og skapelsen. Den ene gutten var veldig lydhør, mens den andre var opposisjonell og kom stadig med hissige motargument. Han var veldig tydelig på at han trodde jorden ble skapt ved “the big bang.” Begge guttene var foreldreløse og hadde tilbrakt oppveksten på barnehjem, men siden de nå var blitt store, flyttet de ut fra barnehjemmet senere den sommeren og jeg mistet kontakten med dem. Etter to år møter jeg plutselig en av dem igjen, en søndag, i kirken!!! Jeg ble veldig paff da jeg så ham, for det var gutten som absolutt ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Han fortalte meg at han hadde tenkt på det jeg hadde sagt og Gud hadde talt til ham. Det var stort å treffe ham igjen og se hva Gud kan gjøre med mennesker. Den andre gutten er en dyktig forretningsmann i dag, men ikke kristen, forteller Nicolae.

Vil vise barna veien til Jesus Å forkynne evangeliet til barna er nemlig det aller viktigste for Nicolae. For ham er alt det materielle og praktiske bare døråpnere for å kunne gi barna Jesus! Bare Han kan gi dem virkelig håp for framtiden, og evig liv. - Jobben gir meg glede i hjertet og det føles rett å holde på med noe som er så meningsfullt som å hjelpe barn som har det vanskelig, sier Nicolae. Han synes også det er veldig fint å være i Norge og fortelle fra det viktige arbeidet, slik at mange kan få høre om behovene i hjemlandet. Hjemme venter Viorica og barna. Hun er en stor støttespiller som gjør det mulig å gjennomføre alle arbeidsoppgavene. Allerede nå gleder han seg til å komme hjem til dem og gi dem alle en skikkelig god klem! Men først skal han se seg litt om i Norge!

STØTT NICOLAES LIVSVIKTIGE ARBEID I STRASENI: BLI FADDER!


MOLDOVA I PROSENTER OG TALL 4% lever under

Månedsinntekt for ulike

fattigdomsgrensen.

yrker i Moldova:

50% tjener mindre enn fattigdomsgrensen

kr. 1100,- Butikkansatt

35% ønsker å søke arbeid

kr. 1700,- Lastebilsjåfør

utenlands

kr. 1700,- Lege

25% av alle arbeidsføre

kr. 1200,- Sykepleier

har allerede reist ut.

kr. 1200,- Lærer

15-20% prisøkning på matvarer de siste årene.

SEND SMS:

fadder TIL 2300

9


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 10

FOR ALLE GAVER

Vinteren er en tung tid

Vi vil gjerne få takke alle som støtter

for mange i Øst-Europa.

våre fadderordninger, alle som strik-

Daglig strever de med en vanskelig hverdag, og vinteren skaper ekstra

ker sokker, luer og varme gensere, alle som sender gaver og penger som vi kan formidle videre, og ikke

utfordringer. Lange kul-

minst alle som ber for arbeidet.

deperioder er vanskelig

Takket være dere har vi hatt mulig-

når det er mangel på

heten til å hjelpe mange gjennom de

både mat, varme

kalde vintermånedene

klær og brensel.

i Øst-Europa.

en Tus k! tak


S ID E

1889

Fargelegg

2014

Le

k. F

r o. o r t e ll i n g . T

Tegning: Kari Sortland

Labyrint

Finn fem feil

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Kari Sortland

nett SPRELL

.no

Hjelp Gulliver å finne veien til Frida Fløyfisk og kaka.

14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer – Tegnefilmer – BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens ! nettside for barn

(privatabonnement hjem i posten)

Gruppeabonnement kun 199,- pr barn

Manus: Odd Ketil Sæbø 02 Himmel Forteller: Ålesund Jakten over livet Harald Stoltenberg Solister: Soul Children stille på Astrid stemmden Walderhau 10 God Myren og Kristian tid T/M: Runar g Anita en N. Musikkprod Bang StangelanGjerlaug, Rebecca uksjon/arr./m Henning Fjalsett, d Kaufman, Kalvøy, iks: Dag Mathias Vokalprodu T: Karin Karin K. 1/0 Studios, En Manvik Trommer: ksjon: Runar M: Karin K. Manvik og Oslo K. Manvik Merete Børre Bang Bestill O: Hildegunn F. Arnevåg SØNDAGS -CD Flyen barneblade med tårnagente SKOLEN Gitarer, Garnes t NORGE på www.sond nes BARNAS Kristian produksjon Reigstad 04 Herren 2011 og arr. klubbavis av komp: Bratsj: Kvalvaag, Basement Vetle agsskolen.n er min Tarjei Kleveland hyrde o Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Hanna Audiopol Gjelstad M: PhatBack Tekniker (Salme Muren Gundersen 23) Tekniker Studio Fra CD-en Antonsen, voice: Håvard , (vokal): Make PostproduStudio StaffeldtsGressum Sanden Propell Vegard Music Media Schow, ksjon/ferd Vegard SØNDAGSAS 2011 Schow, SKOLEN Illustratør Make igstilling: Paradisbukta NORGE : Kanako Music AS Grafisk Tomas, 12 Aria Jesus og 2012 side 2& Yuzuru Liv-Bened(utdrag) side 4-5 CD trykk:design: Camilla bibelserien icte Produsen Dicentia Hoholm Fiolin: Hallvard Bjørnebo t: Odd M: Liv-Benedic Bjørneboe e Ketil Sæbø © og fra CD-en te BjørneboeSæbø Aria NORGE SØNDAGS Liv-Benedic SKOLEN 15. april • 2012 www.sond2012 te Bjørneboe agsskolen.n s 2011 08 Skattesk 2009 14 Tomas o Tore rin Elias sang Thomasse Songe T/M: Tore T/M: Hans og barn n Fra CD-enThomassen ProgrammeInge Fagervik fra Tromøya Skatteskrin Bli en ring/teknike Lynor Rasmus as 2005 Solem www.tarekte tårnagen r: Bass/keybo nagenten t på Få agentbev ard: Rasmus Gitar: e.no Hans hemmeli is og SØNDAGSInge FagervikSolem ge SKOLEN

06 Kom

Jentegrup til meg pa Solist: Mathea Seven T: Britt-Venke Celine Løver M: Melinda Dagens ord: Oldebråten E. Løver Fra CD-en Sammen med Gud Det Seven selv om vi ikke ser hamer gull Song Production

NORGE

oppdrag

2012

Jakten stille på stemmden en

Den gode

LUKAS

Jakte stille n på stem den men

!

SUKAI

LINNEA MARTIN

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

gode De n e re n et

g

: Film Animasjon Alve, CirkA

-DVD

20 tegnefilmfo liv. fra Jesu

innlesing: Produsent Arnevåg Føyen Merete

DVD-trykk

ing:

Dicentia

Harald Stoltenberg

Tegnere:

Christoffer

rtellinger

Forteller:

Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard

Den god e

g j e t e re n

gj

gode De n e r e n jet

En

Tegneseriem

anus/produs

Runar Bang

En -DVD

ent:

fra

nd 2011

Søndagsskoleforbu og © Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552

av DVD: Bestilling agsskole.no butikk@sond

t på

Bli abonnen

i posten. lens barneblad rett hjem .no + bok Søndagssko ndagsskole + DVD 14 blader på barnas@so Bestill

11

125 år

En

NSSF

-DVD fra

S0211

© 2011

SØNDAGSSKOLEN NORGE S0112 © 2012

tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 12

n i V

t s Ø i teren

AKSJON VARM TEKST: ADA GHICA | OVERSATT AV: MARTE ERMESJØ HOLM

Vinteren er den vanskeligste årstiden for de fattige i Øst-Europa. Uten penger til varme og klær er det vanskelig å takle den bitende kulda. Nedenfor kan du lese hvordan vår medarbeider i Romania, Ada Ghica, opplever situasjonen blant de fattige i sitt hjemland. Romania er et land rikt på naturressursen gass, men de fattige har ikke råd til å betale for å få tilgang til den viktige varmekilden. Mange er desperate fordi de ikke engang tjener nok til å dekke familiens grunnleggende behov. Pensjonister lever i iskalde hus fordi strømmen blir stengt av. Det er hjerteskjærende.

drømmer om vår. Heldigvis hadde vi en mild og lang høst som gjorde det mulig å spare strøm. Nå er det derimot veldig kaldt. De fattige er engstelige for ikke å ha nok penger til varme vinteren gjennom. Prisene øker for hvert eneste år. Andre lurer på hvordan de skal få kjøpt varme nok klær og sko til barna sine.

NOEN FAMILIER OG ELDRE FÅR LITT HJELP fra slektninger,

AKSJON VARM VINTER er redningen. Misjon Uten

det er tøffest om vinteren. Om sommeren kan man samle sopp, bær og frukt som man selger på markedet og får noen kroner for. Sjansen for å overleve er større da. I tillegg er varene billigere på sommeren og man får mer for pengene.

Grenser deler ut varme tepper, vinterklær, sko og brensel til de menneskene som trenger det aller mest. Flere er hjemløse, andre bor under svært dårlige og uverdige forhold. De opplever å være glemt av myndighetene og selvfølelsen er lav. Av og til går det så langt at de tar sitt eget liv. Våre koordinatorer forteller at Aksjon Varm Vinter redder liv, hvert eneste år. Det er vanskelig å beskrive reaksjonene vi får når vi deler ut varer. Noen gråter. Noen blir helt stumme. Andre klarer ikke slutte med å takke. Hjelpen betyr alt for dem.

SELV OM DET FORTSATT ER EN STUND til vinteren er

KANSKJE ER DET VANSKELIG for noen som har alt

men de fleste må klare seg på egenhånd. De som bor nær skogen finner litt ved og greiner der, andre går rundt på byggeplasser og leter etter materiale som er til overs. Slik holder de kanskje en liten lunk i huset. FATTIGDOMMEN I LANDET VÅRT finnes hele året, men

over, er det mange rumenere som allerede

de trenger, og litt til, å forstå at det i Europa i

Forts. s.14


- Europa er nådeløs, men...

13

VINTER REDDER LIV Mange venter i trekkfulle hus på hjelpen fra Misjon Uten Grenser


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 14 ROMANIA

Forts. fra s.12

2014 finnes mennesker som ikke har et varmt sted å være gjennom vinteren. Støtten fra Misjon Uten Grensers trofaste givere og faddere er faktisk det som redder dem. Hjelpen er som manna fra himmelen. De opplever at Gud viser sin trofasthet. Gud velsigne Aksjon Varm Vinter, Misjon Uten Grensers medarbeidere og alle trofaste støttespillere som gjør det mulig å gjennomføre det viktige arbeidet. Vennlig hilsen Ada Ghica

Ja jeg ønsker å bli fadder for en familie i UG 1 - 14

Jeg vil betale kr.betale 200,- kr. pr.200,mnd.pr. mnd. Jeg vil

Svarsending 6597 0095 OSLO Pers. nr. (11 siffer): Jeg er over 18 år

Ønsker du å sende kupongen portofritt i konvolutt, skriv (for skattefradrag) (signatur) svarsendingsadressen som vist over utenpå konvolutten.


n e g g o l b rf a

Nytt år og nye muligheter – til å forandre

15

MARTE ERMESJØ HOLM

Et nytt år ligger foran oss. For noen et år fullt av muligheter, men dessverre ikke for alle. Sola har snudd, det går mot lysere tider og vi er allerede godt i gang med 2014. Den litt vemodige følelsen som slo innover oss i det jula var over, er byttet ut med forventinger til det som ligger foran. Lukten av pepperkaker og granbar er over for denne gang, men det er for så vidt greit. Lukten av friske vårblomster er rett rundt hjørnet.

«Vi får se hva det blir» Dessverre er det ikke alle forunt å kjenne på følelsen av forventning ved overgangen til et nytt år. «Godt nytt år,» sa jeg til en bekjent. «Vi får se hva det blir,» svarte han. Å ta en dag av gangen og komme seg gjennom den kan være mer enn nok for noen. Selv de små gledene i hverdagen drukner i fortvilelse og mismot. Slik er det blant annet for mange av de menneskene Misjon Uten Grenser arbeider blant i Øst-Europa.

Et håp å klynge seg til «Mister jeg håpet, mister jeg alt,» sa en fattig mor fra Romania. Det er godt å ha et håp å klynge seg til. Håp og tro på forandring er viktig for ikke å gi opp selv om alt rundt er mørkt og virker uoverkommelig. Det er likevel muligheten til å forandre som virkelig er avgjørende. Da blir jo på en måte håpet innfridd.

«Mister jeg håpet, mister jeg alt,» Nathalia Notar

Et år med muligheter Misjon Uten Grenser ønsker å gi mennesker i Øst-Europa uten muligheter, muligheten til å fylle dagene i det nye året med gode opplevelser. Vi vil at 2014 skal bli et år der enda flere fattige barn og vanskeligstilte familier får muligheten til å spise seg mette, ha et godt sted å bo, gå på skole og arbeid, oppleve glede og kjenne fred i hjertet. Og vi gir deg muligheten til å være med å hjelpe! Du kan være med å blåse liv i håp som er i ferd med å slukke. Du kan være med å gi mennesker en ny start og en bedre hverdag. Et nytt år ligger foran oss, et nytt år med nye muligheter, muligheter til å forandre liv! De beste ønsker til deg for 2014! Hilsen fra Marte  

ØNSKER DU Å STØTTE DET GENERELLE ARBEIDET. BRUK GIROEN SOM LIGGER VEDLAGT BLADET, ELLER GÅ INN PÅ www.misjonutengrenser.no


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 16 ALBANIA

Med glitter i ørene og Gud TEKST: ANGELA RAILEAN OVERSATT OG BEARBEIDET AV: MARTE ERMESJØ HOLM | FOTO: PETRU COPTU

Da seks år gamle Elena fikk fadder, åpnet en helt ny verden seg for den lille jenta. - Dette er mine aller første øredobber, sier en sprudlende Elena stolt. Henrykt viser hun fram noen gule og glitrende juveler i plast. Vi er på besøk hos henne og familien i en liten landsby lengst sør i Moldova. - Jeg fikk øredobbene av en dame i kirken, forteller Elena videre. Hun sa jeg var en spesiell jente og at Gud elsker meg, legger hun til og smiler. Selv om øredobbene er av plast behandler Elena dem som om de var ekte diamanter. Ordene fra damen varmer i hjertet.

Gleder i en vanskelig hverdag Elena bor sammen med mor, far og fire søstre. Å gå i kirken var noe Elena begynte med da hun kom inn i Misjon Uten Grensers fadderordning. Å få fadder ble redningen for henne, og familien hennes, i en svært vanskelig hverdag. Mat og klær har vært mangelvare i den store familien, bekymringer og tunge tanker har preget livet deres. Nå derimot, inneholder hverdagen også mange oppturer og gleder. Å bli kjent med så mange hyggelige mennesker i den lokale menigheten har vært verdifullt.

«Nå kommer onkel Vitale» Å få jevnlige besøk av Misjon Uten Grensers koordinator er

også en trygghet for familien. «Nå kommer onkel Vitale,» roper lillesøster Daria, hver gang han stikker hodet inn døra. Vitale er en kjærkommen gjest og alle barna har blitt veldig glad i ham. Han har alltid med seg noen oppmuntrende ord som gjør godt å høre for både store og små. Før han drar ber de alltid sammen, og så får de selvsagt brev og gaver fra fadderne sine. Gjett om det er stas!

Ukas høydepunkt For Elena har ukas høydepunkt blitt å få gå på søndagsskole i kirken. Hun elsker å høre søndagsskolelæreren fortelle spennende historier fra Bibelen. Dagene fra en søndag til den neste kan liksom ikke går fort nok. Det var Elena som klarte å få med seg far i kirken også. I begynnelsen var han ikke så sikker på om det var et sted for han, men nå går hele familien fast til gudstjeneste der.

Nytt håp og nye drømmer For Elenas familie betyr også den materielle støtten de får


17

er på en fadder

Mange barn vent

i hjertet

mye. Alt de eier av klær har de fått av Misjon Uten Grenser. Nå drømmer Elena om en egen seng. Og et større badekar. - Vi har bare en liten grønn plastikkbalje. Jeg skulle gjerne hatt et stort et, eller en dusj, sier Elena håpefullt. Å bli kjent med Jesus har tent håpet om en bedre framtid i den lille jenta. Troen på at drømmer kan gå i oppfyllelse lever igjen. Alt takket være en fadder fra et fremmed land langt borte.

adder f i l B

- bruk kupongen på siste side, ring 35 56 91 10, eller gå inn på mug.no

1 0 r e l l e r e d d a f n e - og få den nye Bibelen!

Daniela er fire år gammel og har 11 søsken. Den store familien bor i et lite skur med bare ett rom. Foreldrene får ikke arbeid. De er veldig fattige og har problemer med å gi barna den omsorgen de trenger. Heldigvis får Daniela hjelp. Hun har nemlig en fadder, og derfor får hun støtte og omsorg gjennom Misjon Uten Grensers arbeid. Veldig mange andre barn er ikke like heldige. De venter fortsatt på den fadderen som du kan verve.

FÅ TUR OG BIBEL I VERVEPREMIE! Alle som verver får en Bibel (pocketutgaven 2011), og blir med i trekningen av en av våre turer. Verver du 10, får du en gratis tur. Hvert fadderskap koster 200 kroner.

Takk for at du gjør en innsats for barn i ØstEuropa! (Hvert nytt fadderskap må være betalt i minst 3 måneder for å være gyldig i konkurransen).


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 18

Jeg ønsker å bli fadder for Moldova

Ukraina.

Kr. 200,- pr fadderskap

Givernummer

Romania

(antall) barn i

(11 siffer)

Jeg ønsker å bli fadder for Moldova

Ukraina.

Kr. 200,- pr fadderskap

T E G N A V TA L E G I R O * Givernummer

Romania

r e v i g t s a f Bli

(antall) barn i

Det sparer både deg og oss for kostnader. Returner skjemaet som ligger vedlagt dette bladet. Enkelt og greit. Porto betales av oss. * Gjelder også faddere

(11 siffer)

Jeg ønsker å bli fadder for Moldova

Ukraina.

(antall) barn i Kr. 200,- pr fadderskap

Givernummer

Romania

GAVER MED SKATTEFRADRAG Ønsker du skattefradrag* for dine gaver til Misjon Uten Grensers arbeid? Da trenger vi ditt personnummer. Ta kontakt med oss på 35 56 91 10, eller se misjonutengrenser.no.

(11 siffer)

Frist for registrering av personnummer for skattefradrag 2013 er 20. februar 2014.

Jeg ønsker å bli fadder for Moldova

Ukraina.

(antall) barn i Kr. 200,- pr fadderskap

Givernummer

Romania

VERVET AV

(11 siffer)

Klipp ut og send portofritt ved å skrive svarsendingsadressen på konvolutten:

Kopier siden for flere kuponger, eller ring 35 56 91 10.

* Det kan trekkes fra 28 % av gaver fra kr 500,- opptil kr 12.000,- pr år.


REIS MED MISJON UTEN GRENSER I

2014

I 2014 arrangerer vi igjen tur til Romania og

Moldova. Den første turen går til Romania hvor Misjon Uten Grenser startet sitt arbeid på barnehjem og blant fattige familier for over 20 år siden. Til høsten går turen til et av Europas mest fattige land, Moldova. På begge turene besøker vi våre misjonssentre, barnehjem og familier som får hjelp gjennom vårt fadderskapsprogram. Vi deltar også på en lokal gudstjeneste. Slik vil vi få en bedre forståelse av de lokale utfordringer, og bli kjent med hvordan misjonen arbeider. Faddere som ønsker å besøke sine fadderbarn og fadderfamilier vil få anledning til det.

REISETIDSPUNKT: • Romania - uke 19, 2-9. mai. Påmeldingsfrist 25. februar • Moldova - 25. sept.-2. okt • Påmeldings-frist 1. juli PRIS: • Kr 9.900 pr person. Depositum kr 3.000 pr pers betales ved påmelding. Vær tidlig ute med påmelding da turene fylles raskt opp.

• • • •

PRISEN INKLUDERER: Flyreise t/r fra Oslo Hotell i dobbeltrom, inkludert frokost Transport i Romania/Moldova Norsk reiseleder

Nærmere informasjon og påmelding på telefonnummer 35 56 91 10 ved Thrine-Lise Arnesen Heap. OBS! Vi tar forbehold om endringer av pris og dato ved eventuelle forandring fra flyselskapene. Informasjon vil i tilfelle bli gitt i god tid til de påmeldte.

19


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 20

H JE L P E N


21

KOMMER FRAM


NR. 1 | 2014 | 22

Såpe nok til å dusje 1.600 000 ganger!

Hvert år mottar Misjon Uten Grenser tonnevis av materielle gaver fra bedrifter og private bidragsytere i Norge. I 2013 kunne vi derfor sende hele 41 fullasta containere til Øst-Europa. For menneskene som mottar gavene, betyr hjelpen alt. De lever i stor fattigdom og nød, uten mulighet til å hjelpe seg selv.

TEKST: JOHN BØRVEN | FOTO: MWB ARKIV

Her er noe av det vi sendte: Cirka 20. 000 mennesker fikk et komplett antrekk fra topp til tå. For all såpen vi sendte kan fattige østeuropeere dusje cirka 1.600 000 ganger. Cirka 10. 000 par brukte sko varmer nå beina til kalde østeuropeere. Takpappen vi sendte ga 300 familier tørre og tette hus. Vi sendte også: 16380 fleecetepper, 4937 luer, 57621 skjerf, 6865 belter 517 votter.


23

Mariann fra Misjon Uten Grenser svarte på telefoner under sendingen.

Den 12. desember hadde Misjon Uten Grenser Misjonsog innsamlingskveld på Kanal 10 Norge. Målet med kvelden var å verve nye faddere og å samle inn penger til God Jul i Øst aksjonen. I tillegg ønsket vi å formidle bredden av alt arbeidet Misjon Uten Grenser gjør for fattige barn og familier i Øst-Europa. Kanal10 har valgt Misjon Uten Grenser som

sin misjonspartner. Dette samarbeidet gir oss mulighet til å presentere arbeidet og hvordan hjelpen når fram til Øst-Europa på en helt ny måte og til enda flere mennesker. Det er mye av arbeidet ute som vanskelig lar seg formidle med ord og trykksverte. Levende bilder og film gir oss helt nye muligheter. Vi håper og tror at samarbeidet med Kanal10 skal

være til inspirasjon for alle som støtter arbeidet i dag, og at vi også skal nå ut til helt nye mennesker som ønsker å la seg engasjere for vår felles sak.

En spesiell takk til våre gjester i studio: Åge Johansen og Thor Bersvendsen fra Varteig og Johan Lövgren og elever ved Grenland folkehøgskole. e Elevene fra Grenland folkehøgskol alte fort deltok under sendingen og om sitt engasjement for Moldova.

WEB-TV: OM DU VIL SE OSS PÅ WEBTV, GÅR DU INN PÅ WWW.KANAL10NORGE.NO.

Forberedelse før sending. Til venstre, produsent Åsmund Brøvig. I stolene sitter Håkon Stornes, Nicolae Cozlovscki sammen med Ruben Agnarsson, som var programleder.


EN GAVER TIL FREMTID etter som vi blir mer velstå-

sjoner og formål blir stadig mer aktuelle tiger en Testamentariske gaver til ideelle organisa velger å skrive et testamente som beguns flere ig Stad r. jone eras gen e iger tidl ende og lever lenger enn takknemlige over testamentariske gaver og vi er ydmyke og flere 3 201 i ok mott r nse Gre n Ute jon god sak. Mis flere av dem som testamensin livsarv til misjonens arbeid. Vi vet at av r dele gi å te valg tid sin i som dem gavene et for et langt liv. Derfor er de testamentariske nom gjen re give rte asje eng t vær har n terer gaver til misjone Om du ønsker det, t å bygge tillit og tiltro til trofaste givere. klar har år ge man nom gjen vi at om al viktig sign id. En testamentarisk gave av arven din til Misjon Uten Grensers arbe r dele erke ørem nte ame test ditt i du kan tid og håp. å gi fattige mennesker i Øst-Europa fram er en gave til fremtiden - til arbeidet for Alle kan skrive testamente efaler likevel amente. De er ikke vanskelige, men vi anb test og arv for der gjel som ene regl på Mange er usikre lertid skissert en kort ker å få satt opp et testamente. Vi har imid øns du om ders t oka adv en med takt å ta kon i hva som kreves. du har mulighet til å få et visst innblikk oversikt over de viktigste reglene, slik at

S TA M E N T E : KRAV TIL GYLDIG TE • Testamentet skal være skriftlig ntet er et testament • Det må komme tydelig frem at dokume arver og hva den enkelte arver • Det må komme klart frem hvem som med to vitner til stede • Du må undertegne testamentet sammen • Testamentet bør dateres gner testamentet • Vitner må underskrive på at du underte samling av fri vilje og at du var ved full sans og • Vitner må være 18 år og myndige , eller noen vitnet er • Vitner, vitners ektefelle, barn, foreldre ett i testamentet i tjeneste hos, kan ikke være tilgodes

| 31. ÅRGANG | NR. 4 | 2012 MISJON UTEN GRENSER ET MAGASIN FRA

Vi ønsker at flest mulig skal lese ”uten grenser” Skriv navn og adresse til 2 personer som vi kan sende bladet til Jeg vil betale kr. 200,- pr. mnd. 1:

t oss fød gitt arn er n er oss Et b - en søn NESTEKJÆRLIG

2:

R LIV HET FORANDRE

Din underskrift: Du kan også bestille bladet fritt tilsendt på vår Webside.

UG 1 - 14

grenser

M I S J O N


Andakt:

Å bli løftet opp av Gud! Hør på meg, dere som jager etter rettferd, dere som søker Herren! Se på klippen dere er hugget ut av, på brønnen dere er gravd ut av. ( Jesaja 51,1) Når jeg ser tilbake på livet mitt, ser jeg at jeg levde mange år uten mål og mening. Hvis jeg ser på de årene i lys av Bibelen, ser jeg synd, uverdighet og håpløshet. Det så ut som jeg var hentet fra et steinbrudd dypt nede i jorden. Jeg kjenner meg igjen når jeg leser hva Paulus skrev til romerne: “Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død.» (Romerne 6.20-21 ) Mennesket ble skapt i Guds eget bilde. Våre forfedre Adam og Eva, var fra begynnelsen av helt perfekte. De levde konstant i Guds nærvær! For et privilegium, for en fred og for en glede! Og se nå, hvor langt borte fra denne virkeligheten vi er i dag. Vi kan ikke engang forestille oss hvordan det var. Det blir som å drømme, som å fly høyt over skyene, langt fra jordens forurensning, krig og vold. Være nærmere Solen, uavhengig av tyngdekraften, fri til å sveve overalt.  Når synden kom inn i menneskeheten, ble alt snudd opp - ned. I stedet for å være i Guds nærvær, ble vi slaver under synden. Fred og glede ble byttet ut med sorg, smerte og død. I stedet for fly, så drukner vi. Den eneste måten å se dette klart på er ved å bli opplyst av det sanne lys, som lyser for hvert menneske. ( Joh.1,9)  Jeg fikk se det lyset og se hvordan det var fatt med meg. Det var som om jeg satt fast i en stor stinkende grop med gjørme. Jo mer jeg prøvde å trekke meg selv opp, jo dypere sank jeg. Det virket helt håpløst. Men midt i håpløsheten kom Jesus til meg. Dette høres kanskje ut som et eventyr, men det er det ikke. Herren selv kom ned i gjørmegropen for å redde meg. Han løftet meg opp, og nå er jeg også hugget ut av en klippe! Den klippen er Herren selv! Han løftet meg fra dypet opp til himmelen. «I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen sammen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,6-7 ) Jeg takker Gud for nåden, for at han frelste meg og kalte meg til å jobbe i Misjon Uten Grenser. Hvordan skulle jeg holde gleden bare for meg selv? Jeg bare må spre de gode nyhetene. Mitt håp er å dele Guds store kjærlighet med alle de menneskene jeg møter i min tjeneste. Må Gud velsigne oss alle!  

Harry Kouyoumdjian Program manager, Bulgaria


UTEN GRENSER | NR. 1 | 2014 | 26

VI BER FOR: 17.02 – 23.02 (Uke 8): For arbeidet blant eldre Om at vi når dem som trenger det mest med mat, medisiner og omsorg, og at de får styrke og håp i troen på Jesus. 24.02 – 02.03 (Uke 9): For arbeidet på suppekjøkken og misjonsentere Om at arbeidet bringer håp og mening i hverdagen til dem som kommer dit, og om velsignelse for alle medarbeiderne. 03.03 – 09.03 (Uke 10): For alle givere i Norge Om Guds velsignelse over alle som støtter arbeidet, og om et fortsatt engasjement for mennesker i Øst-Europa som trenger forbønn og hjelp. 10.03 – 16.03 (Uke 11): For Misjon Uten Grensers ledertreningsarbeid Om at alle barne- og ungdomsledere i Misjon Uten Grensers arbeid i Øst-Europa får god opplæring og blir utrustet og inspirert til å dele budskapet om Jesus. 17.03 – 23.03 (Uke 12): For arbeidet i Romania For leder Jimmy Macavei og hans medarbeidere, om inspirasjon og styrke i en utfordrende arbeidssituasjon, om enhet og engasjement i arbeidet og et godt samarbeid med myndighetene.

07.04 – 13.04 (Uke 15): For arbeidet blant barn med fysiske og psykiske handicap Om at personene som står i dette arbeidet får visdom og inspirasjon slik at barna får oppleve Guds kjærlighet og omsorg, og får hjelp til å leve et verdig liv. 14.04 – 20.04 (Uke 16): For «Trygg på Livet»- kursene Om at barna som deltar får oppleve at de er verdifulle, at de lærer å ta ansvar og sette grenser for eget liv. 21.04 – 27.04 (Uke 17): For utdelingen av frøpakker, vanningsutstyr og redskap Om at frøpakkene som deles ut skal gi god avling, at fattige familier skal få nok mat til å klare seg gjennom vinteren og at hjelpen de får gjør at de kjenner seg verdsatt. 28.04 – 04.05 (Uke 18): For arbeidet i Albania Om styrke og inspirasjon for leder Monika Querimi og hennes medarbeidere i deres arbeid med å gi hjelp og formidle Jesu kjærlighet blant fattige mennesker. 05.05 – 11.05 (Uke 19): At Misjon Uten Grenser skal oppfylle sitt kall Om at fattige og forsømte barn i Øst-Europa skal bli kjent med Jesus, og om at Gud hjelper alle medarbeiderne til å gjøre sitt beste i tjenesten.

24.03 – 30.03 (Uke 13): For arbeidet blant fattige mødre Om at utdelingen av mødrepakker når dem som trenger det mest, og at de både får utstyret, støtten og omsorgen de trenger for seg selv og det nyfødte barnet.

12.05 – 18.05 (Uke 20): For Misjon Uten Grensers koordinatorer Om at medarbeiderne som har direkte kontakt med barna vinner tillit, og at de ser det enkelte barnet og opplever glede og engasjement i arbeidet.

31.03 – 06.04 (Uke 14): For utdelingen av bibler og kristen litteratur At utdelingen må gå uhindret og at dette arbeidet fører mennesker inn i tettere fellesskap med Jesus.

19.05 – 25.05 (Uke 21): For barnemøtene Om at Ordet som blir sådd på barnemøtene skal få vokse og føre til et bedre liv for barna.


27

Herren er trofast til evig tid, han skaffer de undertrykte rett. Herren gir mat til dem som sulter, og løser dem som er bundet. Herren åpner blindes øyne, og reiser de nedbøyde opp. Fra Salme 146

Takk

for nye sko! Artan Avdyli, Albania

FØLG MISJON UTEN GRENSER PÅ FACEBOOK


Send sms: fadder til 2300, besøk oss på nett eller bruk kupongen!!!

Ja, jeg vil bli fadder

- for et barn

UG 1 - 14

Jeg vilJeg betale kr. 200,pr. mnd. vil betale kr. 200,pr. mnd. Jeg vil betale kr. 200,pr. mnd.

Pers. nr. (11 siffer):

(for skattefradrag)

Jeg er over 18 år

(signatur)

Ønsker du å sende kupongen portofritt i konvolutt, skriv

svarsendingsadressen som vist over utenpå konvolutten.

Uten Grenser nr. 1 2014  
Uten Grenser nr. 1 2014  

Nyhetsmagasin fra Misjon Uten Grensers arbeid i Øst-Europa.