Matteklubben Grundsärskola lärarhandledning demo

Page 1

Matteklubben - kreativt, engagerat och kul!

1. Hämta 2 x 6 st löv

2. Hämta en pinne som är lika lång som din fot

3. Hitta två pinnar, en ska vara dubbelt så lång som den andra

4. Hämta tre stenar. Lägg dem i viktordning

5. Hämta några stenar och gör en cirkel

6. Hämta 4 pinnar och dubbelt så många stenar

7. Håll tre stenar i vänster hand

8. Hämta stenar och pinnar, bilda tiokompisar

Lärarhandledning av Camilla Askebäck Diaz, Marie Eneqvist och Annika Faxander samt bearbetad av Södermalmsskolans grundsärskola

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Inledning Genom Matteklubben vill vi visa matematik på ett kreativt, engagerat och kul sätt! Syftet med Matteklubben är att ge elever kreativa och pedagogiska övningar så att de får upptäcka hur roligt matematik är. Som du märker finns det i Matteklubbens paket en låda där allt material som behövs för samtliga övningar finns med. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för grundsärskolan. Konceptet Matteklubben finns idag på över 350 grundskolor i hela landet och är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist som även har grundat IT-klubben. Matteklubben är ett “allt-i-ett-paket” för grundskolan och grundsärskolan; instruktionsfilmer, materiallåda och en lärarhandledning. Camilla Askebäck Diaz har hjälpt oss att skriva denna handledning och står för det pedagogiska innehållet tillsammans med lärarlaget på Grundsärskolan på Södermalmsskolan i Stockholm. Hon arbetar som Ma/NO-lärare och som förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Camilla utsågs till “Sveriges Bästa Lärare 2016” och är medförfattare till flera böcker. Tack till Christina Hjelm, Ann-Charlott Rangne, Åsa Stjärnkvist, Birgitta Lundberg, Per Lövsveden, Kicki Sahlin & Birgitta Lundberg för er ovärderliga feedback på materialet. Lycka till och ha så roligt med övningarna! //Matteklubben genom Marie, Annika och Camilla

© Matteklubben 2019

2


Innehåll Inledning

2

Symboler i lärarhandledning

4

Förmågor

4

1. BLINK

5

2. Bråkspelet

9

3. Mönster med multikuber

13

4. Diamantspelet

17

5. Kryssa poäng

20

6. Geometriska figurer

24

7. Problemlösning med klädkort

28

8. Kortspel med 10-kamrat

31

9. Geometriska figurer och programmering

35

10. Utomhusmatematik

39

11. Vika pappersflygplan

42

Slutord

45

Referenser, inspiration och länkar

46

© Matteklubben 2019

3


Symboler i lärarhandledning De olika symbolerna hänvisar till olika svårighetsnivå. Tanken är att handledningen ska passa grundsärskolan från F-9 och eftersom eleverna har olika funktionsvariationer är det svårt att specificera vilken årskurs som passar då det mer beror på elevgrupp än ålder.

Blå kvadrat är nivå 1,

grön triangel är nivå 2 och

gul cirkel är nivå 3.

I några övningar så används samma instruktioner med några olika förtydliganden utifrån nivå, då sitter symbolen bredvid respektive instruktion. Vissa övningar har alla symboler, vilket innebär att den övningen passar för alla och pedagogen kan lätt själv anpassa efter gruppens behov.

Förmågor Eftersom förmågorna genomsyrar hela vår undervisning, så har vi valt att lägga grundsärskolans förmåga i matematik och verklighetsuppfattning som ett enskilt kapitel att blicka tillbaka på. (Lsär 11, rev 2018) Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• lösa matematiska problem, • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• ordna händelser och upplevelser i tid och rum, • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet, • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

© Matteklubben 2019

4


1. BLINK Syfte Eleverna lär sig att se antalet, istället för att räkna ihop, dvs öva på taluppfattning. Spelets tre dimensioner (färg, form och antal) stimulerar det matematiska tänkandet. Material - Ett Blinkspel per två eller tre elever

- Teckenbild över färg, form och antal Aktivitet • Pedagogen börjar med att sortera ut så att eleverna kan fokusera på två faktorer i taget, och plockar då t ex ut kort med röd färg eller alla stjärnor. Då har man10 kort. • Varje spelare ska ha lika många kort var, korten läggs upp och ner i en hög. • En spelare börjar och lägger ett kort i mitten. • Nästa spelare drar ett kort från sin hög och tittar om det är samma antal symboler, samma färg eller samma form, se exempel på bilden till höger. När spelaren lagt sitt kort går turen över till nästa spelare. • Om en spelare inte kan passa ihop kortet går turen över till motspelaren och kortet läggs underst i spelarens hög. • Spelet går ut på att bli av med sina kort först. Den spelare som lägger sitt sista kort på bordet säger “BLINK” och har då vunnit. Aktivitet • Varje spelare ska ha lika många kort var (använd alla kort i leken), korten läggs upp och ner i en hög. • En spelare börjar och lägger ett kort i mitten. • Nästa spelare drar ett kort från sin hög och tittar om det är samma antal symboler, samma färg eller samma form. När spelaren lagt sitt kort går turen över till nästa spelare, se bild ovan. © Matteklubben 2019

5


• Om en spelare inte kan passa ihop kortet går turen över till motspelaren och kortet läggs underst i spelarens hög. • Spelet går ut på att bli av med sina kort först. Den spelare som lägger sitt sista kort på bordet säger “BLINK” och har då vunnit. Aktivitet • Varje spelare ska ha lika många kort var. På Matteklubben mäter vi kortleken istället för att dela ut korten. • Spelarna lägger tre kort vardera på bordet och ett i mitten. Den som inte lägger kortet i mitten börjar. • Spelaren kan lägga på samma antal symboler, samma färg eller samma form, se exempel s.5. När första spelaren lagt sina kort går turen över till motspelaren. • Om en spelare inte kan lägga något kort går turen över till motspelaren. Om ingen spelare kan lägga något kort får båda lägga upp ytterligare ett kort på bordet, dvs fyra kort. • Spelet går ut på att bli av med sina kort först. Den spelare som lägger sitt sista kort på bordet säger “BLINK” och har då vunnit. Tänk utanför lådan I snabbvarianten av Blink får spelarna lägga korten utan att vänta på den andres tur. Det går undan och blir mycket skratt. Det gäller att vara snabb i tanken och snabb i fingrarna! Vem blir av med sina kort först? Vem vinner? Kuriosa BLINK är framtaget av en tysk matematiker som har gjort många pedagogiska matematikspel. BLINK har sålts i fler än 4 miljoner exemplar världen över och är en riktig bästsäljare. Fler Blinkspel kan beställas genom oss, info@matteklubben.se

© Matteklubben 2019

6


Läroplanskoppling Nedan presenteras de direkta kopplingar till formuleringarna i läroplanen, för grundsärskolans ämnesplaner i matematik, som vi ser med den här övningen. (Se förmågan under egen rubrik) Centralt innehåll i matematik åk 1-3 Taluppfattning och tals användning

• Naturliga tal mellan 1 och 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

• Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Geometri • Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.
 Ämnesspecifika begrepp • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem. Centralt innehåll i matematik åk 4-6 Taluppfattning och tals användning

• Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

• Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Geometri • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
 Ämnesspecifika begrepp • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser. Centralt innehåll i matematik åk 7-9 Taluppfattning och tals användning

• Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

• Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform. Hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Geometri • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
 Ämnesspecifika begrepp • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser. © Matteklubben 2019

7


Nedan presenteras de direkta kopplingar till formuleringarna i läroplanen, för grundsärskolans ämnesområde i verklighetsuppfattning, som vi ser med den här övningen. (Se förmågan under egen rubrik) Centralt innehåll i verklighetsuppfattning åk 1-3 Rum • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför. Kvalitet • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper. Kvantitet • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning. • Räknesätt i praktiska situationer. Ämnesspecifika begrepp • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur. Centralt innehåll i verklighetsuppfattning åk 4–6 Rum • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför. Kvalitet • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper. • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel. Kvantitet • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning. • De fyra räknesätten i praktiska situationer. Ämnesspecifika begrepp • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur. Centralt innehåll i verklighetsuppfattning åk 7–9 Rum • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför. Kvalitet • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper. • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel. Kvantitet • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning. • De fyra räknesätten i praktiska situationer. Ämnesspecifika begrepp • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
 © Matteklubben 2019

8


Slutord Vi hoppas att kombinationen av instruktionsfilmerna, den här handledningen och Matteklubbens materiallåda har inspirerat dig som elev att upptäcka hur roligt och kreativt matematik verkligen är. Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten, tack för möjligheten att vara med och bidra till skolutveckling där den behövs. Matteklubbens låda är alltid fylld med nya, kreativa och kul övningar på olika nivåer! Välkommen att höra av dig till oss vid några som helst frågor eller funderingar. Annika & Marie info@matteklubben.se 0709 15 16 91 0736 97 98 12

© Matteklubben 2019

45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.