IT-klubben Förskola lärarhandledning demo

Page 1

Is

am

ar

be

IT-klubben Förskola 1 - kreativt, engagerat och kul!

Lärarhandledning för förskola av Camilla Askebäck Diaz & Patricia Diaz

te

m

ed


Några ord till dig som är pedagog Genom IT-klubben Förskola vill vi öka de yngre barnens digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt! Vi vill att alla barn ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både viktigt, kul, kreativt och användbart. Samtidigt vill vi lyfta förskolans kompetens inom detta område så att man på ett enkelt sätt kommer igång med IKT på förskolan. Som du märker finns det i IT-klubben Förskolas paket en låda där allt material som behövs för samtliga aktiviteter finns med. Vår tanke är att det som är enkelt blir av. Som pedagog behöver du inte planera aktiviteten eller lägga tid på att köpa in något material, det är redan gjort! Materiallådan kan beställas separat via kundtjanst@lekolar.se. Alla aktiviteter har direkta kopplingar till målen från läroplanen för förskolan. Det övergripande syftet med IT-klubben Förskola är att höja de små barnens digitala kompetens, i enlighet med den här övergripande formuleringen i läroplanen för förskolan: ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Lpfö 98, reviderad 2018) I samma läroplan står även att barnen ska få ”använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande”. Vår förhoppning är att IT-klubben Förskola ska bidra till detta. Konceptet IT-klubben Förskola är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist (som även har grundat Matteklubben) i samarbete med Lekolar. IT-klubben är ett “allt-iett-paket” för förskolans åldrar 3-5 år där både utbildning, lärarhandledning ingår samt möjlighet att köpa till en materiallåda som innehåller allt ni behöver. Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande lärare inom skolans digitalisering, ansvarar för det pedagogiska innehållet i IT-klubben Förskolas lärarhandledning. Ett stort tack till Lisa Wikström (Årets Förskollärare 2018, Södertälje), som har varit rådgivande till lärarhandledningen, för värdefulla pedagogiska insikter! Lycka till och ha så roligt med övningarna önskar IT-klubben Förskola (Annika, Camilla, Marie och Patricia)

2019 IT-klubben

2 av 35


Innehåll Några ord till dig som är pedagog

2

iPad + projektor

4

QR-koder

5

1. Natur och Miljö

6

1.1 Vi går på skogspromenad

6

1.2 Vi återanvänder och återvinner

8

Läroplanskoppling ”Natur och Miljö”

10

2. Känslor

11

2.1 Känslominer och grimaser

11

Läroplanskoppling ”Känslor”

14

3. Kropp och Hälsa

15

3.1 Vi pratar om kroppen

15

3.2 Vi tvättar händerna

17

3.3 Vi rör på oss

19

Läroplanskoppling ”Kropp och Hälsa”

21

4. Matematik och Programmering

22

4.1 Vi sorterar och räknar

22

4.2 Vi följer instruktioner och skapar mönster

23

4.3 Kan du bli programmerad?

24

4.4 Vi programmerar en Bluebot

25

Läroplanskoppling ”Matematik och Programmering”

27

5. Digitalt Berättande

28

5.1 Vi formar bokstäver och siffror

28

5.2 Vi berättar sagor

29

5.3 Våra teckningar får liv

30

Läroplanskoppling ”Digitalt Berättande”

31

Slutord

33

Referenser och Inspiration

34

Bilder

34

Applista

35

2019 IT-klubben

3 av 35


iPad + projektor Ofta kan man göra mycket med bara en iPad och projektor! För att koppla upp iPaden behöver du antingen en adapter eller möjlighet att kunna spegla iPaden mot en projektor eller storbilds-TV (till exempel Apple TV). Ett annat tips är att använda projektorn när ni visar hur en app fungerar I den här lärarhandledningen finns därför en projektorsymbol vid vissa övningar i vänstermarginalen där vi vill uppmärksamma dig på att övningen gör sig bra på storbild, dvs att du kopplar upp iPaden mot en projektor så att du och barnen ser bilden tillsammans samtidigt.

2019 IT-klubben

4 av 35


QR-koder QR-koder är ett roligt och bra sätt att via en mobiltelefon eller surfplatta ta del av digitalt material i en mer analog miljö. I den här handledningen förekommer de i flera av aktiviteterna. Skanna en QR-kod För att skanna en QR-kod öppnar man bara kameraappen och riktar kameran mot QRkoden. Du skickas då vidare till något digitalt publicerat material - ofta en bild, ett videoklipp, en text eller ett ljudklipp. På Digitalt Hjärtas hemsida finns många exempel på hur man kan använda sig av QR-koder med barn och elever. Länk - v1.se/vdv Här finns ett bra videoklipp som förklarar hur QR-koder fungerar - v1.se/vhb Skapa en egen QR-kod Man kan skapa egna QR-koder med appen Cloud QR (betalversionen) eller via datorns webbläsare på skapaqrkod.se. Såhär skapar man egna QR-koder med hjälp av appen Cloud QR:

• Ladda ner appen på länken - v1.se/vdt • Öppna appen och skapa ett konto via Logga in (Skapa nytt konto). • Längst ner på sidan finns Skapa, Skanner och Mina QR-koder. • För att skapa en QR-kod, tryck på Skapa och sedan på den typ du vill göra, dvs vad du vill ska visas när koden skannas - Text, URL (länk), Talande bild, Spela in ljud, Bildbibliotek, Bildspel, Video, YouTube, Ta bild, Spela in film, Dokument eller Urklipp. • När QR-koden är skapad får du möjlighet att välja bakgrund och färg på QR-koden. • När du är klar trycker du på den lilla fyrkanten med pil ut för att redigera, spara, dela eller skriva ut bilden. Gillar du att använda QR-koder med barnen? I Facebookgruppen ”QR i förskolan” finns massor av bra tips och färdiga QR-koder - v1.se/vdu

2019 IT-klubben

5 av 35


3.3 Vi rör på oss Syfte

Att prata om rörelse och vikten av att röra på sig Att på ett naturligt sätt bygga bro mellan digitalt och rörelse Material - Mapp ”Övning 3.3 - Kropp och Hälsa” med QR-koder - Bamses Gympaspel - Kameraappen - Appen Sworkit Kids

3.3.1 Skanna QR-koder och härma rörelser

• Prata om vad som händer när man springer och rör på sig. Vad innebär det att

”träna”? Vad gör man då? Vill någon visa? • Koppla upp iPaden mot en projektor. • Hjälp barnen att skanna QR-koden som ligger i lådan som går till ”1. Huvud, axlar, knä och tå” med kameraappen eller använd länken v1.se/vd4. • Skanna nästa QR-kod till ”Drakdansen” eller använd länken v1.se/va2. Härma rörelserna tillsammans. Kan dans vara träning? Varför? Varför inte?

3.3.2 Bamses Gympaspel

• Skanna QR-koden som går till ”3. Bamses Lilla Gympapass” eller använd länken v1.se/uxk. Härma rörelserna tillsammans. • Efter denna uppvärmning är det dags att spela ”Bamses Gympaspel”. Dra ett kort och gör rörelsen. (Ibland behöver en vuxen läsa.) De andra barnen härmar. Prata om vad man tränar.

2019 IT-klubben

19 av 35


3.3.3 Träna med appen Sworkit Kids

Klicka igång ett träningspass eller några utvalda övningar i Sworkit Kids och härma. Prata om vilka muskler de tror att de tränar. Var känns det?

Tänk utanför lådan

• Sätt ihop ett eget träningspass! Filma när barnen gör övningarna. Visa för en annan grupp som får göra ”passet”. Eller varför inte bjuda in föräldrarna på träningskväll? Eller publicera och dela länken så att de kan träna hemma? • Använd gärna material från Bamses tema om människokroppen - v1.se/vd9 Där finns bland annat planscher att skriva ut (eller visa via projektorn) på kroppsdelar och sinnena. • Se övning 5.1 ”Tänk utanför lådan” för att sätta ihop alfabetsträning med rörelseaktivitet.

2019 IT-klubben

20 av 35


Läroplanskoppling ”Kropp och Hälsa” Nedan presenteras de direkta kopplingarna till formuleringarna från målen i ”2.2 Omsorg, utveckling och lärande” i läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som vi ser med övningarna inom temat ”Kropp och Hälsa".

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, – självständighet och tillit till sin egen förmåga, – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, – förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, – fantasi och föreställningsförmåga, – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, – ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

2019 IT-klubben

21 av 35


4. Matematik och Programmering 4.1 Vi sorterar och räknar Syfte Att kunna sortera utifrån antal, form och färger Att få en förståelse för hur geometriska kroppar ser ut samt benämningar av olika geometriska begrepp

Material

- Sorting Puzzles for Kids (2 barn/app) - Kameraappen - Logiska block 4.1.1 Sortera

• Vi tittar i appen tillsammans med barnen med hjälp av projektor för att diskutera hur man kan tänka, detta görs i grupp först innan barnen sätter sig två och två. Barnen kommer att möta olika småspel där man sorterar färger, storlek, form och mönster.

4.1.2 Logiska block - sortera och jämföra

• Använd de logiska blocken. • Kan ni hitta tre stycken av samma färg? Samma form? Samma storlek? Som är helt

olika? Kan barnen hitta på egna sätt att sortera på? • Bygg olika figurer av de logiska blocken, dokumentera med kameraappen (fota och filma). Låt barnen beskriva vad de har byggt medan ni filmar.

2019 IT-klubben

22 av 35


Läroplanskoppling ”Matematik och Programmering” Nedan presenteras de direkta kopplingarna till formuleringarna från målen i ”2.2 Omsorg, utveckling och lärande” i läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som vi ser med övningarna inom temat ”Matematik och Programmering".

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, – fantasi och föreställningsförmåga, – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, – förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, – förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, – förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

2019 IT-klubben

27 av 35


5. Digitalt Berättande 5.1 Vi formar bokstäver och siffror Syfte Att utveckla ett intresse för skriftspråk Att få träna på att forma bokstäver och siffror Träna finmotorik Träna turtagande

Material

-

Appen Skrivguiden Sagokort ”Äventyr” Sagokort ”Fantasi” Papper ”Följa bokstäver” i mappen ”Övning 5 - Digitalt berättande” Färgpennor

5.1.1 Vi tränar finmotorik

• Barnen sitter två och två och turas om att forma olika bokstäver och siffror i appen Skrivguiden. • Använd arbetsbladen ”Följa bokstäver” och låt barnen träna på att följa med penna.

5.1.2 Vi letar bokstäver

• Barnen letar efter sina egna bokstäver, i sitt namn, i appen Skrivguiden och formar

dom. • För de större barnen eller tillsammans med pedagog. Dra ett kort ur sagokorten (valfritt set). Prata om kortet; Vad är det på bilden? Dra ett kort till, vad är det på den bilden? Hitta på en mening med de två orden. • Leta efter bokstaven vars bokstav bilden börjar på.

Tänk utanför lådan Battrehalsa.nu har en massa tips hur ni kan fortsätta arbeta med alfabetet: - Färgläggnings ”ABC” - v1.se/vlt - Pyssla med alfabetet - v1.se/vlu - Koppla ihop övning 3.3 med alfabetet - v1.se/vlv

2019 IT-klubben

28 av 35


Läroplanskoppling ”Digitalt Berättande” Nedan presenteras de direkta kopplingarna till formuleringarna från målen i ”2.2 Omsorg, utveckling och lärande” i läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som vi ser med övningarna inom temat ”Digitalt Berättande".

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – självständighet och tillit till sin egen förmåga, – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, – förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, – fantasi och föreställningsförmåga, – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, – intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, – ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, – intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, – både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet, – både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, – svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

2019 IT-klubben

31 av 35


Riktlinjer från Lpfö 18 Förskollärare ska ansvara för att varje barn – upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, – får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper, – får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, – erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila, – utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling, – får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen, – utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och – får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Arbetslaget ska – verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande, – inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val, – ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga, – uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling, – utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, – skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg, – skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och – skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

2019 IT-klubben

32 av 35


Slutord Vi hoppas att kombinationen av den här handledningen och materiallådan har inspirerat dig och dina kollegor till att vilja och våga prova övningarna med barnen! Förhoppningsvis känner du dig inspirerad till att fortsätta att använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Gräv gärna vidare på egen hand, till exempel finns många fler förslag på digitala verktyg att använda i referens- och inspirationslistan på nästa sida. Håll även utkik efter ”IT-klubben Förskola 2” där det kommer att finnas fler färdiga övningar enligt samma upplägg som detta. Stort tack för att du använt IT-klubbens material! Du är naturligtvis varmt välkommen att höra av dig till oss vid några som helst funderingar eller feedback:

Annika & Marie info@matteklubben.se 0709 15 16 91 alt 0736 97 98 12

Camilla & Patricia digitaladiaz@gmail.com

2019 IT-klubben

33 av 35


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.