Språkklubben lärarhandledning demo

Page 1

Språkklubben - kreativt, engagerat och kul!

Byt ut grönsaker mot godis i skolan

Barn ska själva välja när de börjar skolan på morgonen

Berätta en saga om ett troll

Förklara varför ketchup är nyttigt

Beskriv fantasidjuret bullar

Prata om melodifestivalen

Start

Mobiltelefoner ska vara tillåtna i skolan

Alla skolor borde ha en egen pool

Förklara varför inga barn får äta godis Läxor borde avskaffas

Skolan borde vara frivillig

Berätta om en köttätande växt

Beskriv den vackraste platsen på jorden Inga djur borde leva i fångenskap

Barn i svenska skolor borde ha skoluniform

Mål

Beskriv ditt drömjobb

© Språkklubben

Lärarhandledning av Emma Brandberg, Marie Eneqvist och Annika Faxander


Inledning Språkklubben är ett roligt och kreativt sätt att utveckla och stimulera elevers språkutveckling. Här introduceras det första mötet med bokstäver, alfabetet, ord och rim. Vidare utmanas eleverna språkligt på flera nivåer, alltifrån den trevande nybörjaren till den stilfulla ordkonstnären. Spelen och övningarna i Språkklubben hjälper eleverna att få ett utökat ordförråd med större förståelse för ords betydelse och effekter. På ett roligt sätt utvecklas elevernas kreativa textskapande, deras medvetenhet om skillnader i muntligt och skriftligt språk samt hur de kan använda digitala verktyg för berättande & kommunikation. Alla övningar är tydligt kopplade till Fritidshemmets läroplan samt till läroplanen för förskoleklass och ämnena Svenska och Svenska som andraspråk åk 1-3. Övningarna kan helt anpassas efter vad som engagerar och väcker elevernas nyfikenhet och lust då kravet på dokumentation och bedömning som skolan tvingas möta inte finns på fritids. För att möta fler elever på deras nivå finns det till alla övningar flera varianter på hur materialet kan användas och det finns säkert ännu fler sätt som ni på skolan kommer på – bara fantasin sätter gränserna. Allt som behövs för att genomföra övningarna finns med i lådan. Lärarhandledningen fungerar både som instruktionsbok, inspiration och koppling till styrdokument och övrig pedagogisk verksamhet. Konceptet Kunskapsklubbar, där Språkklubben, Matteklubben, IT-klubben och IT-klubben Förskola ingår, finns idag på över 450 skolor i hela landet och är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist. Kunskapsklubbarna är ett ”allt-i-ett-paket” för fritidshemmet och grundskolans yngre åldrar, där utbildning, materiallåda och en lärarhandledning ingår. Språkklubben fungerar lika bra i fritidsverksamheten som i klassrummet. Skoldagen får en röd tråd och samverkan mellan lärare och fritidspedagoger blir enklare och mer självklar. Emma Brandberg, som har skapat innehållet i Språkklubben, är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk och har jobbat med språkutbildning på alla nivåer inom utbildningsväsendet – från verksamhet med årskurs 2-5 upp till gymnasiet, vuxenutbildning och universitet. Emma har även författat ett läromedel för vuxna i ämnet svenska som andraspråk som finns att köpa i bokhandeln. Lycka till och ha så roligt med övningarna! //Språkklubben genom Marie, Annika och Emma


Innehåll Inledning Förmågor 1. Lek med ord 2. Rimmemo 3. Magnetbokstäver 4. Sagospelet 5. Menar du allvar? 6. Språkpromenad/quiz 7. Skriva och rita serier 8. Det var en gång... 9. Ordstafett 10. Gatupoesi 11. Min egen podd Slutord Referenser, inspiration och

länkar

2 4 5 8 11 14 18 23 26 29 33 36 40 44 44


Förmågor Eftersom de förmågor Skolverket beskriver för fritidshemmet och grundskolans tidigare år genomsyrar hela materialet inleds lärarhandledningen här med ett eget avsnitt om dessa. Det gör det enkelt att blicka tillbaka på vilka förmågor som tränas under arbetet med Språkklubben. (Lgr 11, rev 2017) Genom undervisning i fritidshemmet och i förskoleklass ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften och • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Genom undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och • söka information från olika källor och värdera dessa. Förutom ovanstående förmågor som sammanfaller med ämnet svenska ska undervisningen i svenska som andraspråk dessutom ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • välja och använda språkliga strategier.

För dig som arbetar med elever med svenska som andraspråk Alla övningar i Språkklubben går utmärkt att använda för elever med svenska som andraspråk. I varje övnings beskrivning hittar du som pedagog lite extra stöttning för hur du kan anpassa eller utmana elever med annat modersmål än svenska i just den övningen. Stötta eleverna med bokstävers form och ljud och jämför med elevens modersmål när ni arbetar med Språkklubben. Hur uttalas ordet och bokstaven? Vilken betydelse har uttal, betoning och satsmelodi för att göra sig förstådd? Elever som inte har svenska som modersmål kan tycka att idiom och fasta fraser med överförd betydelse samt att rimma kan vara riktigt klurigt. I rimmemo och språk-promenaden kan dessa elever därför behöva extra stöttning från dig som pedagog. Att rimma på svenska är ett utmärkt sätt att identifiera hur ljud och stavning kan hänga ihop. Kommunikation behöver inte alltid betyda ord och text utan kan lika gärna ske med bilder. När som helst under en persons språkutvecklingen kan att berättande med bilder var ett sätt att uttrycka komplexa tankar och berätta om händelser där språket inte räcker till. Därför är serietecknande en övning i Språkklubben som kan passa extra bra för elever med svenska som andraspråk. Att sen lägga till berättarrutor och pratbubblor och berätta med bilderna i serien som stöd gör det enklare att få fram händelseförloppet och ger därmed eleverna fin stöttning i sitt skrivande och muntliga berättande.


1. Lek med ord Syfte Att på ett lekfullt sätt bekanta sig med bokstäver, tecknen, rim och ord. I spelet utmanas eleven att tyda bokstäver och stavelser och får på så sätt tillgodogöra sig alfabetisering och ljudning alternativt lästräning och stavning för de elever som redan läser. Spelmomentet stimulerar eleverna att läsa orden och träna på bokstäverna.

Material

Start

- Spelplan, instruktioner för eleverna

finns på baksidan

- Uppgiftskort, nivå 1-4 - Tärningar - Spelpjäser - Timglas

Rimma på

Rimma på

knapp

hatt

Mål

Rimma på

Rimma på

läpp

låta

© Språkklubben

Rimma på

Rimma på

svara

bara

Rimma på

Rimma på

tro

frysa

Aktivitet • 2-5 deltagare. • Välj nivå efter deltagarnas läsförmåga. Nivå 1 - grön ram Nivå 2 - gul ram Nivå 3 - blå ram Nivå 4 - röd ram • Grönt steg=säker dvs om du misslyckas får du flytta tillbaka till senaste gröna steget. Bestäm tillsammans vad de rosa stegen betyder – t ex ”hoppa tre grodhopp”, ”slå en kullerbytta” ”ge din motspelare massage” eller något annat kul – gärna fysisk aktivitet. • Slå om vem som börjar. • Slå tärningen i tur och ordning och hoppa det antal steg som tärningen visar. • Om du hamnar på ett steg med kortsymbol drar spelaren till vänster ett kort och läser utmaningen alternativt visar upp kortet med bokstaven. • Om du hamnar på ett rosa steg – gör aktiviteten ni har kommit överens om. • Deltagarna är domare och avgör om utmaningen är uppnådd. • Om utmaningen inte är uppnådd får deltagaren gå tillbaka till det senaste ”gröna” steget som passerades. Först i mål vinner.


Passar Nivå 1 och 2: För dig som precis börjat läsa, vill öva på bokstäver, ljudning och rim och som gillar fartfyllda utmaningar. Nivå 3 och 4: För dig som läser längre ord och meningar, gillar att vrida och vända på ord och bokstäver samt skapa ramsor och nya ord samt stava svåra ord.

Tänk utanför lådan Gör egna kort och låt kompisar spela ditt ordspel.

Svenska som andraspråk Jämför med modersmålet. • Läsriktning samt bokstävers form och ljud • Uttal, betoning och satsmelodi • Uttalets betydelse för att göra sig förstådd


Läroplanskoppling Nedan presenteras de direkta kopplingarna till formuleringar i läroplanen för Fritidshemmet, förskoleklass samt svenska och svenska som andraspråk åk 1-3.

Centralt innehåll i fritidshemmet Språk och kommunikation • Samtala, lyssna, ställ frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden. • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Centralt innehåll i förskoleklass Språk och kommunikation • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. • Rim, ramsor och andra ordlekar. Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Centralt innehåll i svenska och svenska som andra språk åk 1-3 Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Alfabetet och alfabetisk ordning. • Sambandet mellan ljud och bokstav. Tala lyssna och samtala • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Centralt innehåll unikt för svenska som andra språk åk 1-3 Läsa och skriva • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet. Tala lyssna och samtala • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.