IT-klubben lärarhandledning demo

Page 1

IT-klubben - kreativt, engagerat och kul!

Lärarhandledning av Camilla Askebäck Diaz & Patricia Diaz


Några ord till dig som är pedagog Genom IT-klubben vill vi öka de yngre elevernas digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt! Vi vill att alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både viktigt, kul, kreativt och användbart. Samtidigt vill vi lyfta skolans kompetens inom detta område så att de på ett enkelt sätt kommer igång med IKT på fritids och på lågstadiet. Som du märker finns det i IT-klubbens paket en låda där allt material som behövs för samtliga laborationer finns med. Vår tanke är att det som är enkelt blir av! Som pedagog behöver du inte planera aktiviteten eller lägga tid på att köpa in något material, det är redan gjort! Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3). Konceptet IT-klubben är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist som även har grundat Matteklubben. IT-klubben är ett “allt-i-ett-paket” för grundskolans yngre åldrar och fritids - utbildning, materiallåda och en lärarhandledning. Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande lärare inom skolans digitalisering, ansvarar för det pedagogiska innehållet i IT-klubbens lärarhandledning. Det är både till nytta och nöje att spela, leka och lära tillsammans i den digitala världen! Lycka till och ha så roligt med övningarna önskar IT-klubben (Annika, Camilla, Marie och Patricia)

2017 IT-klubben

2 av 36


Innehåll Några ord till dig som är pedagog

2

iMovie

4

1. Leka affär

5

2. QR-koder

7

3. Avatar

10

4. Digitalt berättande

12

5. Källkritik

15

6. Programmering

18

7. Animering

20

8. Programmera din kompis och en Bluebot

22

9. Spel - Kahoot

25

10. Geometriska former genom kameralinsen

27

11. Prata om internet

29

12. Spel - Quizlet Live

32

Slutord

34

Referenser och inspiration

35

Bilder

35

Applista

36

2017 IT-klubben

3 av 36


1. Leka affär Syfte

- Att träna på addition och turtagande.

Material

- 1 app Storest till 3 elever, som används som kassaapparat på elevernas iPads

- Varor och pengar från appen (första gången måste dessa klippas ur, för att sedan sparas)

Aktivitet

• Förbered varorna och pengarna genom att låta eleverna klippa ut dem. • En av eleverna får agera kassör och ska då ha en växelkassa med sedlar och mynt. • Ställ i ordning varor och ge eleverna lite sedlar och mynt var. • Varsågod att handla! • Kassören öppnar appen Storest som agerar kassaapparat, varorna scannas in i appen och den som är kassör tar sedan betalt av den som handlat.

• Ge eleverna små uppdrag: - “Handla tre varor, men till ett värde av max 30kr.” - “Handla tio varor till den minsta summa du kan få ihop.” - “Handla så att alla dina pengar tar slut vid ett tillfälle.”
 Tänk utanför lådan

Låt eleverna bygga en egen affär med riktiga varor (tomma förpackningar). De QRkoder som finns på de olika pappersvarorna klipps loss och limmas på olika förpackningar. För gärna diskussion med elever om prissättningen! Om man sätter 5 kr på en mjölk, vad borde en ketchup kosta då? Lek sedan affär ännu mer på riktigt!

2017 IT-klubben

5 av 36


Läroplanskoppling Nedan presenteras de direkta kopplingar till formuleringarna i läroplanen för fritidshemmet som vi ser med den här övningen.

Förmågor

• Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

• Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften. Centralt innehåll

• Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

2017 IT-klubben

6 av 36


Slutord Vi hoppas att kombinationen av den här handledningen och IT-klubbens materiallåda har inspirerat dig och dina kollegor till att vilja och våga prova övningarna med eleverna! Förhoppningsvis känner du dig inspirerad till att fortsätta att använda digitala verktyg tillsammans med eleverna. Gräv gärna vidare på egen hand, till exempel finns många fler förslag på digitala verktyg att använda i referens- och inspirationslistan på nästa sida. Håll även utkik efter ”IT-klubben termin 2” där det kommer att finnas fler färdiga övningar enligt samma upplägg som detta. Stort tack för att du använt IT-klubbens material! Du är naturligtvis varmt välkommen att höra av dig till oss vid några som helst funderingar eller feedback:

Annika & Marie info@matteklubben.se 0709 15 16 91 alt 0736 97 98 12

Camilla & Patricia digitaladiaz@gmail.com

2017 IT-klubben

34 av 36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.