Rent.it 02/2020

Page 1

RENT•IT

02 jaargang 16 Juni 2020

Platform voor de verhuurbranche

Michael Renka breidt activiteiten uit met breed gamma aan machines

Servicemonteur importeert PB Platforms en Hyva

Webinar: de gevolgen van corona voor verhuur in Europa IPAF introduceert COVID-19 Safe Operations Guidance Lessen van de 80/20-regel

www.rentit.nl


Magenta Communicatie

DĂŠ marketingspecialist voor Ăşw branche Wist u dat Magenta naast haar eigen platformen als KBM, Kantoornet en OďŹƒcers ook steeds vaker actief is als contentprovider in de kantoorbranche. Wilt u uw (online) zichtbaarheid vergroten? Een betere SEO? Betere support in marketing? Wij helpen graag met ons concept Marketing as a Service (MaaS). Lees er meer over op onze site en vraag gerust een demo aan via info@magentacommunicatie.nl

www.magentacommunicatie.nl


Voorwoord

Colofon RENT IT is een uitgave van

Kerkenbos 1015L, 6546 BB Nijmegen Telefoon +31 (0)24 34 54 150 www.magentacommunicatie.nl www.rentit.nl UITGEVER Joost Heessels HOOFDREDACTEUR Joost Heessels EINDREDACTEUR Antal Giesbers redactie@rentit.nl MEDEWERKERS Dennis de Groot, Michael van Helden, Job Lefrandt Berend Kruithof SALES & MARKETING Berend Kruithof (06) 23315293 berend@magentacommunicatie.nl VORMGEVING Twan Kersten twan@magentacommunicatie.nl Wendy van Cuijk wendy@magentacommunicatie.nl DRUK Vellendrukkerij BDU Barneveld. ABONNEMENTEN & ADRESWIJZIGINGEN abonnement@magentacommunicatie.nl Een abonnement wordt automatisch verlengd, mits 2 maanden voor de vervaldatum via mail of post opgezegd. ADMINISTRATIE Silvia Wijers administratie@magentacommunicatie.nl ALGEMENE INFORMATIE info@magentacommunicatie.nl Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK in Arnhem onder nummer 09109239. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door middel van druk, internet, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave. © Copyright 2020 ISSN 1572-4905

Diep ademhalen Beste lezer, als ik u nu de vraag zou stellen: ‘Gaat het coronavirus leiden tot een revolutie in de verhuurbranche?’, wat denkt u dan? Ik bedoel nog niet eens zozeer: ‘Wat is uw antwoord daarop?’, maar: ‘Hoe kijkt u tegen de ontwikkelingen aan, en zijn die het woord revolutie wel waard?’ Ik las enkele jaren geleden iets over de herkomst van dat woord. Het werd eigenlijk de eerste keer gebezigd tijdens de Franse Revolutie - of althans om er die turbulente periode mee aan te duiden. Wat verstaan wij onder revolutie? Een geweldige omwenteling, waarin alle heilige huisjes tegen de vlakte gaan. Zo ongeveer. Het is interessant om te weten dat men destijds, eind achttiende eeuw, daar in Frankrijk heel anders over dacht: het woord revolutie betekende niet zozeer OMwenteling alswel TERUGwenteling. Wat de mensen beoogden was niet een hele nieuwe wereld, maar een terugkeer naar de wereld die nog wel als goed ervaren werd. Revolutionairen waren dus in feite reactionair. Dat uit die beweging uiteindelijk een totaal nieuwe maatschappij voortkwam, werd niet verwacht en was ook de bedoeling niet! (Overigens wilden Willem van Oranje en consorten eigenlijk ook geen republiek stichten, en smeekten ze nobelen om toch vooral onze koning te worden)

verhuurbranche zich moet aanpassen aan nieuwe omstandigheden. En we wachten allemaal op de tijd dat we weer terug naar normaal gaan. Alleen: dat normaal zal niet het normaal zijn dat we kenden: het wordt een nieuw normaal. Met andere woorden: we willen allemaal terug naar het verleden, maar we zullen allemaal vooruit de toekomst ingaan. Dit klinkt allemaal wat gemakzuchtig, maar wat ik ermee zeggen wil, is dit: u bent allang bezig met de toekomst. En gezien de flexibiliteit waarmee de branche de nieuwe uitdagingen aangaat, dan ziet die toekomst er eigenlijk best goed uit. Het zal alleen nog wel even duren voordat we daar de vruchten van plukken. Wat dat betreft is dit dus ook een revolutie, maar dan wel een van de lange adem. Antal Giesbers Eindredacteur

Ik moet daar een beetje aan denken in deze tijd. Want er zijn maar weinig bedrijven die zich op dit moment geen zorgen maken - om klanten, opdrachten, de noodzakelijke cash flow, de toekomst. Duidelijk is dat ook de

JUNI 2020 RENT•IT

3


Bent u ook op hoog niveau verzekerd?

www.hoogwerkerverzekeren.nl

Powered by:

Krachtig en multi-inzetbaar Knikmops knik- en telescoopladers KOPEN

100% Elektrisch OPLAADTIJD

100%

WERKDAG

CAPACITEIT

5 UUR

LITHIUM-ION

OPERATIONEEL

kWh

37

+31 (0)73 599 17 50

www.deschansbv.nl

HUREN

LEASEN


Inhoud

14

18

24

3

Voorwoord

20

Twee scenario’s ING

27

Bouw veilt zijn machines

7

Nieuws

na corona

28

Column: Michael van Helden

12

Column: Job Lefrandt

22

Column: Berend Kruithof

30

Column: Dennis de Groot

14

Webinair Coronacrisis

24

APEX/IRE uitgesteld

31

Nieuws

18

Servicemonteur breidt

25

5 Tips van Boels

32

Coronarichtlijnen IPAF

activiteiten uit

26

Nieuws

34

In the Picture

JUNI 2020 RENT•IT

5


• Magenta

Extra: Marketing-as-a-Service

Wij zetten onze expertise op communicatiegebied en vakkennis van de markt met succes in voor marketing/communicatie-ondersteuning voor onze partners. Zo verzorgen wij advies en uitvoering op maat voor IT channel-communicatie, contentcreatie, curatie en distributie in en voor het Nederlandse ICT en Telecom Channel. Maar ook voor de verhuurmarkt. Zo versterken we u online en offline zichtbaarheid in het kanaal.

Magenta Communicatie is groot geworden door het bouwen en onderhouden van platforms voor bepaalde beroepsgroepen, zoals telecom. Een platform omvat een aantal media, in print, online en social, en daarnaast live-events rond thema’s, netwerken en awards. Sinds enkele jaren maakt ook Marketing as a Service (MaaS) onderdeel uit van onze dienstverlening. Hierbij ondersteunen wij onze klanten op het gebied van marketing.

Want: • We kennen de markt • We beheersen het communicatievak • We beschikken over een eigen platform om uw boodschap effectief te communiceren • We hebben het meest uitgebreide en actieve adressenbestand in een CRM en een persoonlijk en warm netwerk in de sector

Wij focussen ons daarbij op de markten waarbinnen we met onze platformen actief zijn, waaronder de verhuurmarkt Wij hebben kennis van de markt, we hebben kennis en kunde op het gebied van communicatie en marketing algemeen en we beschikken over eigen kanalen om de boodschap van onze klanten snel en doeltreffend weg te zetten.

6

RENT•IT

JUNI 2020

Deze diensten kunnen bestaan uit: • Creatie van content (van persbericht en artikel tot teksten website, posts en whitepapers) • Bouwen en onderhouden van websites • Ontwerp en vormgeving • Onderhouden van social-mediakanalen en -profielen • Inzetten SEO- en SEA-campagnes • Persberichten, opstellen en verzending naar de Nederlandse mediatech pers • Social-mediacampagnes (LinkedIn, Facebook) • Opzetten lead generation platform (Salesfeed) • Database marketing Ons team, bestaat uit specialisten op het gebied van content, marketing, sales en vormgeving, kent uw markt en staat dagelijks klaar om uw uitdagingen op het gebied van marketing en sales vorm te geven.


De wereldwijde autoriteit in aangedreven hoogwerk toegangstechniek

EU officiële economische voorspelling:

Diepe recessie, onzeker herstel

Als u een van deze gebruikt,

Volgens de officiële EU Spring Economic Forecast die half april werd gepubliceerd, zal de EU economische zone in 2020 met een record van 7¾% inkrimpen, en in 2021 met 6¼% groeien. De klap die de economie moet incasseren, loopt gelijkop met de impact van het coronavirus, maar treft diverse landen met een verschillende impact. Zo ziet Polen zijn economie slechts met 4¼% krimpen, tegen -9¾% in Griekenland. Nederland zit ertussen met een verwachte krimp van -6,8%. Ook het herstel in 2021 kan per land fors verschillen; Nederland zal in 2021 met circa 5% groeien. Het economisch herstel is niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie in elk land, maar ook de samenstelling van de economie en de capaciteit om die te stabiliseren. Gezien de onderlingen afhankelijkheid binnen de EU, zal de dynamiek binnen elk land van invloed zijn op de andere landen. Sinds de World Health Organisation de COVID-19-uitbraak als een pandemie registreerde, hebben veel Europese landen maatregelen genomen die de bewegingsvrijheid van mensen en bedrijven fors inperkten. Om inzicht te krijgen in de impact, de maatregelen en wat die voor u kunnen betekenen, heeft de European Rental Association op haar website daarover specifieke pagina’s geplaatst. U kunt die vinden op: https://erarental.org/en/covid-19.

ARA voorspelt forse daling Amerikaanse verhuurmarkt De American Rental Association (ARA) verwacht een 16,6% daling in de brancheomzet voor 2020, een omzetdaling van US$9.3 miljard. Er wordt wel een lichte omzetgroei verwacht in de tweede helft van het jaar. De economische modellen geven, op basis van onderzoeksdata van IHS Markit, de voorspelling dat de totale bouwmarkt in de VS met 15,7 procent zal dalen in 2020, gevolg door -2,2 procent in 2021. Voor 2022 wordt dan weer een groei verwacht van 8,7 procent. Er wordt echter wel gewaarschuwd dat deze voorspelling anders kan uitpakken wanneer de economie van de VS en daarmee de verhuurbranche zich eerder of later dan verwacht herstellen. De voorspellingen werden bekendgemaakt tijdens de ARA Rentalytics webinar van 9 april jl. De impact van de economische stagnatie werd niet overal eender gevoeld, merkt de ARA op. Vooral de materieelverhuurbedrijven voelden de impact, al wijst IHS Markit erop dat de huidige daling nog niet in de buurt komt van de grote recessie van 2008-2009.

dan heeft u deze nodig.

IPAF gecertificeerde trainingscentra leiden jaarlijks meer dan 150.000 bedieners op in het veilige en effectieve gebruik van hoogwerkers.

Opleiding mogelijk in meer dan 10 talen. eLearnin g-module beschikb aar.

De IPAF PAL Card wordt wereldwijd door vele industrieën erkend als bewijs dat uw personeel is opgeleid volgens de hoogste veiligheidsnormen en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

IPAF gecertificeerde trainingscentra vindt u op www.ipaf.org/nl Het IPAF opleidingsprogramma is door de Duitse TÜV gecertificeerd overeenkomstig ISO norm 18878.


• Nieuws

MCS E-Sign

Digitale handtekeningen voor klanten MCS Rental Software biedt een gratis service aan haar klanten, in het licht van de maatregelen rondom Covid-19: digitale handtekeningen via een E-Signoplossing voor het elektronisch ondertekenen van documenten. De oplossing wordt gratis aan gedurende zes maanden aangeboden aan klanten die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie. Aangezien binnen de industrie veel werknemers momenteel vanuit huis werken, kan het problemen geven om door te werken als de juiste apparatuur niet voorhanden is. Papieren offertes en contracten moeten fysiek worden ondertekend en vereisen toegang tot een printer en scanner, waar veel thuiswerkende medewerkers mogelijk geen toegang toe hebben. MCS E-Sign stelt de gebruikers in staat om documenten naar klanten te sturen, die met één druk op de knop kunnen worden ondertekend, zonder dat er ook maar één velletje papier nodig is.

“We beseften dat MCS E-Sign echt een voordeel kan zijn voor onze klanten en hen kan helpen om efficiënt zaken te blijven doen met hun afnemers en tegelijkertijd juridisch bindende afspraken te maken”, zegt Guy van der Knaap, Managing Director van MCS. “Thuiswerken is voor velen een heel andere omgeving en kan extra barrières opwerpen, waardoor onze klanten worden belemmerd om zaken te doen. We hopen dat het gratis aanbieden van onze E-Sign oplossing onze klanten zal helpen om deze ongekende tijd door te komen.

Alle ondertekende documenten worden elektronisch, volgens de Europese ETSI PAdES-standaard veilig in de cloud opgeslagen, en zijn rechtstreeks gekoppeld aan het contract in het MCS-huurbeheeroplossing.

Over MCS MCS Rental Software

8

RENT•IT

JUNI 2020

MCS, leverancier van verhuurbeheer software en leider in de verhuursector, biedt al meer dan 35 jaar oplossingen aan voor verhuurders in de verschillende bedrijfssectoren.

MCS geniet van vele jaren ervaring en heeft honderden tevreden klanten over de hele wereld. Vandaag de dag bevinden MCS-producten en -diensten zich in de voorhoede van de technologische vooruitgang, en groeien en evolueren ze mee met een veeleisende, steeds veranderende markt. De financiële kracht van het softwarebedrijf, de strategische zakelijke partnerschappen en het trackrecord van de installaties onderstrepen het vermogen om bewezen technologie te leveren met tastbare zakelijke voordelen.

Contact Eleanor Bateman - Marketing Manager – MCS Rental Software Tel +44 (0)1628 828000 Eleanor.bateman@mcsrentalsoftware.com www.mcsrentalsoftware.com Twitter: @MCSHireSoftware


Nieuws

Campagne #werkenindeinfra Het beursteam van Infra Relatiedagen – het jaarlijkse netwerkplatform dat grond-, wegen waterbouwprofessionals samenbrengt – heeft haar campagne ‘#werkenindeinfra’ gelanceerd. De campagne loopt door tot Infra Relatiedagen 2021 (2, 3 en 4 februari). Met de campagne beoogt het beursteam de infrasector positief uit te lichten als werkgever, zowel in de huidige coronacrisis als in de toekomst. “Via #werkenindeinfra plaatsen we tot aan de beurs regelmatig berichten, foto’s en video’s over de infrasector als werkgever. Wellicht juist nu – in deze moeilijke tijd – wordt des te meer duidelijk hoe onmisbaar en dienstbaar de infrasector altijd is”, zegt Roos op’t Holt namens Infra Relatiedagen. “Wij zien van zeer dichtbij dat iedere professional juist ontzettend trots is op zijn of haar werk. Dat hebben we ook gemerkt aan de reacties op ons verzoek om mee te werken aan deze actie. We zijn overspoeld met fantastische inzendingen.” Het moment van de aftrap van deze campagne

was al enige tijd bekend, maar krijgt gezien de actuele situatie wel een extra dimensie. “De infrasector is altijd al onmisbaar geweest, maar dat wordt in deze onwerkelijke tijd nogmaals bevestigd. Iedere infraprofessional is van essentieel belang voor het functioneren van de samenleving en de economie. Dat mag gezien worden, misschien nu nog wel meer dan ooit”, besluit Op’t Holt.

De campagne ‘#werkenindeinfra’ is op vrijdag 1 mei afgetrapt met een korte sfeervideo voor en door de infrasector gemaakt. De sfeervideo van de aftrap van de campagne ‘#werkenindeinfra’ is hier te bekijken: www.youtube.com/watch?v=SnbRRBCKbK8.

Webwinkels voor verhuurbedrijven Webshop

Verhuursoftware Beheer app

in één pakket!

Ben jij klaar om te verhuren via je website? Vernieuwde app Beschikbaar op:

024 - 359 259 4

www.rentpro.nl


• Nieuws

BIA kiest voor Ausa BIA Group België heeft recentelijk zijn gamma uitgebreid met het merk Ausa. Ausa in Barcelona produceert compacte wieldumpers, vorkheftrucks en verreikers. BIA Group ziet de vraag naar lichte machines in België al jaren stijgen, ongeacht de toepassing. Omdat de Spaanse fabrikant bekendstaat om kwalitatieve en efficiënte, maar vooral ook veelzijdig inzetbare machines in de bouw, landbouw en industrie, was het een logische keus. BIA zal de Ausa-modellen met name verdelen via zijn meer dan dertig regionale Utility Partners, zegt Gregory de Jacquier, general manager van BIA Benelux: “Ausa vormt een perfecte aanvulling op het Komatsu Utility-gamma, waarmee onze partners hun regionale product- en serviceaanbod kunnen versterken. Daarnaast profiteren onze partners met deze samenwerking van een vereenvoudiging en harmonisatie van de toelevering, ondersteuning voor opleiding van het personeel en technische en commerciële support.” In 2020 lanceerde Ausa een groot aantal nieuwe en emissiearme producten. “De overeenkomst

met BIA stelt ons in staat onze marktpenetratie in verkoop en verhuur van machines te vergroten in een belangrijk gebied voor de groep”, aldus Juan Urkijo, sales and marketing director bij Ausa. De BIA Group is in Nederland, België en Luxemburg, sinds meer dan een eeuw

actief in de verkoop verhuur en onderhoud van machines voor grond-, weg- en waterbouw, mijnen, steengroeven, energievoorziening, recycling en transport; daarnaast in meer dan twintig Afrikaanse landen.

MEER ‘LIFE’ IN UW LIFT

Master-distributor Europe U.S. Battery

T (0318) 69 61 92 E info@wetac.com www.wetac.com


Nieuws

Riwal introduceert hygiëne-protocollen Verhuurbedrijf Riwal heeft nieuwe hygiëneprotocollen geïntroduceerd voor het gebruik van zijn machines, en levert klanten in bepaalde landen ook mondkapjes.

wordt de machine gewassen met heet water. Op deze manier kan Riwal garanderen dat de machine volledig gereinigd is en klaar is voor de volgende huurder.

Onder de nieuwe maatregelen worden de machines schoongemaakt zodra zij terugkeren van de klanten bij de Riwal-vestigingen. Dit omvat het gebruik van een 2% wateralcoholoplossing waarmee de mand en de bedieningspanelen van de machine boven en beneden worden schoongemaakt. Daarna

Mondkapjes

Bij elke nieuwe verhuur zal Riwal ook beschermende mondkapjes leveren, in een aantal landen waarin Riwal actief is. De mondkapjes worden geleverd in een luchtdichte plastic houder en zijn herbruikbaar als zij volgens advies op 60 graden worden gewassen. Riwal wil bij elke machine, en aan klanten die

daar om vragen,een mondkapje leveren, zonder daar kosten voor in rekening te brengen. Pedro Torres, Riwal CEO, zegt: “Onze belangrijkste zorg is dat de klant altijd veilig op hoogte kan werken, en dat niet alleen vanuit het oogpunt van mechanische veiligheid, maar de volledige veiligheid van de gebruiker. We willen dat de consument het gebruik van de machine als veilig en ideaal ervaart, zeker in deze onzekere tijden. Door de machine volledig te reinigen en mondkapjes te leveren, willen we klanten een extra stukje veiligheidsgemak bieden.”

JCB introduceert nieuwe generatie elektrische producten JCB is streeft ernaar om schadelijke uitstoot te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren in gevoelige omgevingen, vooral in stedelijke gebieden en afgesloten ruimten. Daarom introduceren ze nu JCB E-TECH, een nieuwe generatie van elektrische producten die geen schadelijke uitstoot geven op de gebruikslocatie. De nieuwe 19C-1E-minigraafmachine is de eerste van de JCB E-TECH-producten die gebruikmaakt van elektrische technologie om een compleet nieuwe wereld van mogelijkheden te betreden. De driecellige accu van

de graafmachine gaat een volledige werkdag mee, en kan gegarandeerd drieduizend keer worden opgeladen; dit staat gelijk aan 10 jaar gebruik. Een lege accu kan in 2 uur volledig worden opgeladen. Zonder concessies aan de prestaties te doen, is er geen schadelijke uitstoot op de gebruikslocatie, en zijn de geluidsniveaus met 7 dB verlaagd tot 86 dB. Daarmee is de 19C-1E de eerste volkledig elektrische mionigraafmachine in de bouw.

Van Ginkel Rental & Sales

Tweede distributeur LGMG in Nederland LGMG Europe, dat in 2019 werd gelanceerd met een vestiging in Spijkenisse, heeft er een distributeur voor Nederland bij: Van Ginkel Rental & Sales uit Barneveld. Van Ginkel Rental & Sales is nu de tweede Nederlandse distributeur die het LGMG-assortiment aanbiedt. Van Ginkel kreeg recentelijk de laatste drie machines geleverd van een eerste order voor twaalf schaarhoogwerkers, met werkhoogtes van 6,3m tot 14m en elektrische aandrijving, en ruwe-terreinaangedreven schaarhoogwerkers in dieseluitvoering, met 18m werkhoogte, die zijn voorzien van hydraulische stempels, een pendelas en een dubbele platformverlenging. Volgens Phil Graysmark, european sales director voor LGMG Europe, is “Van Ginkel een ideale partner voor LGMG in ons streven naar groei

en een versteviging van onze positie op de Europese markt. Met meer dan vijftien jaar ervaring in meerdere sectoren, kan Van Ginkel de Nederlandse markt betere toegang bieden tot ons assortiment AWP-machines.” Eigenaren van Van Ginkel, Elbert Jan en Jan Willem van Ginkel zeiden de ontwikkelingen bij LGMG al langer te hebben gevolgd en overtuigd te zijn van de kwaliteit en degelijkheid van de machines. “Het feit dat LGMG nu vanuit Nederland nu rechtstreeks in Europa actief is, gaf de doorslag om LGMG-machines te kopen. Want dit garandeert belangrijke zaken als technische back-up, de uit voorraad leverbaarheid van onderdelen, en technische scholing. Van Ginkel meldt dat een deel van de machines is ingezet in de verhuurvloot van het bedrijf; van de overige machines is een deel inmiddels al verkocht en uitgeleverd aan eindgebruikers. “Shandong Lingong

Construction Machinery (SDLG, LGMG en Volvo) staat bekend om zijn innovatie en de degelijke machines”, aldus Van Ginkel. “Wij zijn er trots op dat we dit merk mogen vertegenwoordigen.”

JUNI 2020 RENT•IT

11


• Column

Leads in deze speciale tijd Nu iedereen afstand moet bewaren, is het moeilijker om leads te genereren. Want je kunt niet meer naar alle potentiële klanten toe en afspraken maken is niet meer zo makkelijk als voorheen. Maar het is juist de tijd waarin het om saamhorigheid gaat. Benut die tijd dus om je netwerk uit te breiden en te connecten met je potentiële doelgroep.

Creëer betrokkenheid via Linkedin

Linkedin is nu het beste medium om in te zetten: zoek je potentiële doelgroep op en connect met ze. Connecten ze terug, vraag dan hoe het bij hen gaat in deze bijzondere tijd, hoe ze zaken oplossen en tegen welke problemen ze aanlopen. Hiermee creëer je niet een sale, maar wel betrokkenheid - en dat is een toekomstige sale.

Boek meer resultaten met advertenties

Nu veel campagnes uitgesteld worden, is er minder competitie in de advertentiemarkt. En doordat er minder geboden wordt, is de kans des te groter dat de kosten per klik lager uitvallen en je advertenties goedkoper draaien. Laat vooral je advertenties (SEA) aanstaan, je betaalt tenslotte per klik. Wordt er niet gezocht naar zoekwoorden in jouw campagne, dan zullen de klikken uitblijven en betaal je niks. Maar als er juist wel gezocht wordt, dan ben jij een van de weinigen die jouw potentiële klant te hulp schiet! Dt kan via Google Adwords of via Linkedin adverteren.

Deel je kennis en kunde

Je potentiële klanten zitten met vragen en zoeken nog steeds oplossingen. Dit doen ze nu vooral door te zoeken op Google en te kijken in hun netwerk op Linkedin. Benut dat goed. Voorzie mensen van de kennis en kunde, en beantwoord vragen, zodat je een goede indruk achterlaat. Weet jij de vragen goed te omschrijven in je Linkedin-post, dan zullen ze je gaan volgen en breid je jouw netwerk verder uit.

Speel in op de zekerheid van je klanten

Van nature zijn mensen risicomijdend, en in tijden als deze mijden we massaal gezamenlijke risico’s. De kans dat jouw bestaande klant besluit over te stappen naar je concurrent, is dus klein. Maak daarom nu al de verlenging van contracten bespreekbaar, om dat extra beetje zekerheid te creëren. Is een verlenging nog niet aan de orde? Benader dan jouw

12

RENT•IT

JUNI 2020


Column

klant pro-actief en denk met ze mee in de plannen voor de komende maanden. Zo bied je ze ook in tijden van stress en onzekerheid de helpende hand.

Creëer waarde voor je klanten

Nu je operationele werkzaamheden stil zijn komen liggen, is er juist tijd voor waardecreatie: vooral nu weet iedereen wat extra aandacht te waarderen. Hanteer als wekelijks agendapunt dat je alle nieuwe leads, maar ook klanten zult bellen. Zo toon je interesse in hun aangepaste situatie. Juist in deze tijd zal dit voor een positieve verrassing zorgen en de verdere stappen in het salesproces vergemakkelijken.

Tijd voor verbeteringen

Door het jaar heen een van de meestgebruikte excuses: we hebben hier nu echt geen tijd voor. Nu je tijd over hebt, is dit bij uitstek het moment om met een frisse blik naar je processen te kijken. Er vallen altijd procesverbeteringen door te voeren, maar vaak is het vereist om hiervoor uit je comfortz one te komen, wil je het kunnen spotten. En laat dát nu juist tijd kosten! Benut daarom deze tijd om hier eens met je directe collega’s over te praten en concrete actiepunten boven water te halen. Zo zorg je ervoor dat jouw organisatie nog sterker uit de crisis tevoorschijn komt.

Tot slot

Ga niet stilzitten en kijk vooruit door je online zichtbaarheid te verbeteren met goede content. Breid dat netwerk nu uit als het iets rustiger is, want anders krijg je na de coronacrisis meteen de volgende crisis voor je kiezen, omdat je niet actief online bezig bent geweest met nieuwe potentiële leads. Dus kijk goed vooruit waar die kansen liggen en pak die juist nu op.

Welke zoekwoorden doen het goed, welke niet? Welke sites vallen op, in positieve of negatieve zin? Job Lefrandt, directeur van online marketingbureau Brightcircle, geeft u een pagina vol tips en adviezen om uw online marketing te boosten. Samen met Magenta Communicatie, uitgever van onder meer Rent.it, werkt Brightcircle aan content-marketingoplossingen voor klanten, van websitebouw via SEO, SEA en Linkedin-campagnes tot en met multichannel contentmarketing. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.magentacommunicatie.nl Wilt u ook meegenomen worden in onze analyses van de markt? Stuur een mailtje naar info@magentacommunicatie.nl

JUNI 2020 RENT•IT

13


• Achtergrond

Webinar met international perspectief

De impact van corona op de Europese verhuurmarkt De Britse KHL Group, uitgevers van onder meer Access International en International Rental News, organiseerde begin mei een webinar om te peilen wat de impact is van de coronacrisis op de verhuurbranche: hoe zijn bedrijven omgegaan met personeel, veiligheid, het afhandelen van het verhuurproces, het omgaan met de financiële onzekerheid. En is het alleen maar kommer en kwel geweest? De drie sprekers zijn het erover eens dat de crisis in verschillende delen van Europa een verschillende impact heeft gehad. “Loxam kan vanwege zijn geografische verspreiding over heel Europa bij uitstek zien hoe die impact verschilt”, zegt Stéphane Hénon, Group Managing Director van Loxam. “In Zuid-Europa voelden we de eerste impact van het virus: binnen tien dagen zagen we de business met 80% dalen, dus dat was fors. Ook in het Verenigd Koninkrijk was de impact groot, maar die kwam twee tot drie weken later. In Noord- en Oost-Europa is de impact minder zwaar geweest, sommige landen hebben er tot nu toe quasi geen last van gehad. Dat we vorig jaar het Finse Ramirent acquireerden, komt nu dus erg goed uit, dat brengt de business weer een beetje in balans. Wat we wel vrezen, is dat heel veel plannen en projecten in de ijskast worden gezet - we verwachten na de zomer nog maar weinig opdrachten.” “Met onze activiteiten in de Baltische staten en Finland hebben we dezelfde ervaring als

14

RENT•IT

JUNI 2020

Loxam”, zegt Vincent Albasini, CEO van Avesco Rent. “Thuisland Zwitserland zit een beetje tussen twee gebieden in: het Franse deel voelt een flinke impact, daar zijn halverwege maart het grootste deel van de bouwlocaties gesloten. In het Duitstalige deel is de impact veel minder geweest, daar is maar 15-20% van de locaties gesloten. In Scandinavië en Baltisch gaat ’t werk door, alleen grote projecten staan op stand-by, en we zien uitstel van de levering van groot materieel.” Michel Petitjean is secretaris-generaal van de European Rental Association, dat vanaf het begin van de crisis met alle landenorganisaties samenwerkt om de effecten ervan te minimaliseren. “Het is moeilijk een goed overzicht van de impact te geven”, meent hij. “Zo zien we in sommige streken in Spanje slechts een daling van 10-2% van de business, en in andere tot wel 60%. Sommige landen deden het prima, andere zo goed als mogelijk. Maar alle landenorganisaties hadden hetzelfde doel: ze werkten samen met bedrijven, handelsorganisaties, vakbonden

en overheidsorganisaties om te bepalen hoe je gezond en veilig werken kunt. Een tweede aandachtspunt is de financiële kant: hoe zit het met contracten en betalingen? Dat is in alle landen een hot issue. Betalingstermijnen veranderen: we hadden net voor elkaar dat de erg lange betalingstermijn die vroeger in onze branche gebruikelijk waren, wat naar een normaal niveau waren gebracht. Maar ik hoor dat veel bedrijven weer naar die oude cultuur gaan neigen.”

Stéphane Hénon (Group Managing Director, Loxam)


Achtergrond

Financiële zekerheid is erg belangrijk”, zegt Hénon. “We doen ons best zoveel mogelijk binnen te krijgen, maar Michel heeft gelijk: het is een stuk moeilijker om op tijd betaald te krijgen. Sommige klanten maken gebruik van de situatie, maar andere moeten hun medewerkers tijdelijk naar huis sturen, dus dan komt ook de betaling in het gedrang.” Ook volgens Albasini is financiële zekerheid een groot issue: “Het is voor de alle bedrijven op dit moment de belangrijkste uitdaging, afhankelijk natuurlijk van hun formaat en betrouwbaarheid. In Zwitserland heeft de overheid besloten om bedrijven te ondersteunen, zodat zij salarissen en andere kosten gewoon kunnen blijven betalen. In de Baltische staten is het probleem groter omdat de overheid daar geen speciale maatregelen neemt om bedrijven te ondersteunen. Voor betalingen dus daar is het probleem groter.”

Grenzen

Begin mei, toen het webinar plaatsvond, was er al sprake van dat een aantal landen voorzichtig de lock down gingen verlichten. Welk effect worden daarvan in de verhuurbranche verwacht? “In Zuid-Europa is de herstart al begonnen, maar het is een traag proces om de bouwlocaties op te starten”, zegt Hénon. “In

Frankrijk zie ik dat de kleine en middelgrote locaties sneller opstarten dan de grote, maar we hebben allemaal onze processen moeten aanpassen voor de veiligheid van klanten en werknemers, dat maakt het moeilijker natuurlijk. Bedrijven moeten zorgen voor PPE (personal protection equipment), inclusief maskers, en daar is in Frankrijk moeilijk aan te komen. Maar pas dan mogen ze herstarten. Ik vraag me af of we terugkeren naar het oude niveau, ik denk dat we beneden het normale businessniveau zullen blijven. Want, al gaan we door, ik betwijfel dat er veel nieuwe projecten opgestart gaan worden. Steun van de overheid kan de branche stimuleren, maar er zijn meerdere sectoren te ondersteunen en ik vraag me af hoeveel er uiteindelijk naar infrastructuur zal gaan. Er zijn grenzen.” Albasini: “In Duitsland en Zwitserland verwachten we dat alles vrij snel op gang zal komen, maar niet op een hoog niveau. Ik merk dat veel bedrijven moeite hebben met een herstart; vooral grote bedrijven hebben meer tijd nodig voor de bescherming van hun medewerkers. Wellicht dat in september en oktober nieuwe projecten worden gestart, maar ik denk dat er tot kerst weinig activiteit zal zijn. De overheid zal wel blijven investeren, maar het vergt tijd om te beslissen met een project te starten of door te gaan.”

Ontwikkelingen

Normaliter publiceert de European Rental Association een inschatting van de trends en ontwikkelingen die de branche zullen bepalen. “Maar dat is nu erg moeilijk - ik denk dat niemand kan voorspellen wat zich de komende maanden en daarna gaat afspelen”, zegt Petitjean. “We proberen nu de ontwikkelingen in kaart te brengen voor de komende maanden tot half jaar, en daarmee de Europese verhuurbedrijven een indruk te geven hoe

Vincent Albasini (CEO, Avesco Rent)

JUNI 2020 RENT•IT

15


• Achtergrond

snel of langzaam de reactivatie is geweest en in de directe toekomst zal zijn. Verder is er helaas meer slecht dan goed nieuws. Naast de genoemde trage reactivatie in sommige landen zit er een achterstand in vernieuwing van materieel, vertraging op constructiesites en verstoringen in de supply chain. En de meeste autoriteiten kunnen maar beperkt investeren in infrastructuur. Er is wel wàt goed nieuws: veel bedrijven zullen switchen van kopen naar huren, dus de verhuurbranche kan zijn penetratie verstevigen. Ook kan de branche groeien door nieuwe diensten te ontwikkelen. Ik denk daarbij aan digitalisering: zonder twijfel leidt dat tot het verbeteren van processen en diensten, en vanwege deze crisis gaat die omslag versnellen, zowel de constructie-industrie als de bijhorende dienstensectoren.”

Financieel

En wat is de financiële impact van de crisis? Hénon vindt het nog te vroeg voor een goede inschatting. “We weten niet of het herstel snel of traag zal zijn. Onze prioriteit is, naast health & safety van het personeel, de bescherming van de liquiditeit. Dat is gelukt. We hebben de meeste investeringen bevroren - ik verwacht dat we, na herstart van de economie, ook dan nog

16

RENT•IT

JUNI 2020

minder zullen investeren, zeker minder dan de helft van wat we geprojecteerd hadden. Maar mijn vrees betreft niet zozeer de korte termijn, 2020, al is er wel een financiële impact dit jaar. Ik vrees vooral een beperkte businesactiviteit in 2021. Wij zijn een bedrijf met vaste kosten, dus een daling in business heeft een groot effect op profitabiliteit.”

zoals PPE, social distancing. En alle machines gaan 48 uur in quarantaine. Voor klanten hebben we ook specifieke regels met betrekking tot bescherming, zoals screens tussen ons en klanten, bepaalde zones en signage, zodat we health & safety kunnen garanderen. En dat geldt ook voor leveringen: ook truckchauffeurs hebben speciale equipment.“

Diversificatie

Albasini: en dan geen harde return “In Zwitserland was het niet veel anders, alleen zijn we niet gesloten geweest. Bij ons zat in eerste instantie ongeveer 50% thuis, nu is 80-85% alweer terug aan ‘t werk. Wij implementeerden erg snel nieuwe regels, zoals een maximum van 3 klanten per locatie, plexiglas tussen werkers en klanten, de introductie van online trainingtools. In de Baltsiche staten hadden we al een goedwerkend e-commerce platform, dus men was daar er al aan gewend om zonder fysiek contact machines te huren: je boekt online en ontvangt de machine op de bouwlocatie. En er zijn specifieke regels voor klanten en medewerkers.”

“Ook wij hebben nog geen duidelijk beeld en kijken meer naar de middellange termijn”, zegt Albasini. “Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om onze fleet om te schakelen van verhuur naar verkoop, maar de vraag is wat de toekomst gaat brengen. Ten voorbeeld: in Zwitserland kijken we erg naar diversificatie van markten, dat biedt meer zekerheid. In Finland en de Baltische staten echter is dat moeilijk: daar zijn we gericht op de bouw, dus daar blijft het risico hoog.” Een ander aspect is hoe je praktisch omgaat met de maatregelen die opgelegd worden: PPE’s, social distancing etc… Henon: “In de eerste week van de crisis hebben we circa 80% van onze medewerkers naar huis gestuurd, nu is ongeveer 50% weer aan ’t werk. We hebben bij de heropening onze processen erop aangepast: klanten kunnen alleen langskomen als ze iets gereserveerd hebben, of als ze machines terugbrachten. We hebben een business continuïteitsplan geïmplementeerd met specifieke maatregelen voor het personeel,

Digitalisering

Wat betekent pandemie op lange termijn voor rental? “Een belangrijk gevolg is een verdere digitalisering”, zegt Hénon. “In korte tijd heeft e-invoicing en contactloos verhuren zich sterk ontwikkeld; we werden daar als verhuurbedrijven door de omstandigheden toe geforceerd. We zien een immense groei van activiteiten op onze website - overigens zowel van bedrijven als


Achtergrond

privé, omdat mensen aan hun huis werken en daartoe machines huren. De crisis accelereert dus de digitale cultuur. Verder zal de drive-in optie blijven bestaan: je kunt online blijven reserveren en kunt je machine ophalen zonder langs de counter te moeten. En zoals Michel al zegt: een crisis is altijd voordelig voor de verhuur, want veel opdrachtgevers investeren nu liever niet in machines, maar kiezen voor huren.”

Uitdaging

“Wij hebben zoals gezegd in de Baltische staten een digitaal platform, en ook in Zwitserland is dat uitgerold. We doen daar nu veel handel in”, zegt Albasini. “Dus digitalisering is belangrijk, en daar hebben we al enkele jaren ervaring in. Maar je kunt wel alles digitaliseren - boeken, betalen, trainen -, maar NIET je relatie met de klant. De rest van de business zal misschien veranderen, maar de klantrelatie moet je persoonlijk zien te houden, of dat nu via video, telefoon of een fysiek samenkomen is. Het is een uitdaging, maar een heel interessante uitdaging!”

Flexibel

“Er zullen bedrijven zijn die de crisis niet te boven komen”, zegt Petitjean. “Toch ben ik hoopvol, want we zijn altijd een fantastische branche met toekomst geweest. We zijn heel flexibel, hebben gewerkt aan cost of leadership, duurzaamheidsaspecten. We weten dat de omstandigheden altijd veranderen, maar we zijn flexibel.” “Maar nu is niet de tijd om te investeren in duurzame machines met een hoger prijskaartje,

verwacht ik”, zegt Albasini. “Elk bedrijf moet aan zijn financiën denken, en ook klanten willen kosten besparen. Ik denk dat duurzaamheid even in de wacht staat. Later doen we dat wel weer, maar nu niet. Vóór de crisis wilde Zwitserse overheid nieuwe regels implementeren voor elektrische machines met een lage carbon footprint, en dat wordt ook vanuit Europa gestimuleerd. Het zou goed zijn als Brussel die nieuwe regelgeving wat uitstelt voor bedrijven om op adem te komen.” “Investeren in nieuwe machines is op de korte termijn überhaupt geen prioriteit”, vult Hénon aan. “Interessant is dat we kijken naar nieuwe diensten en markten. We spraken al over digital. Maar we zien op de korte termijn ook een vraag naar aangepaste voorzieningen voor medewerkers, zoals specifieke omkleedruimtes met meer ruimte voor social distancing. Dat is een opkomende nieuwe dimensie in de markt voor modulair ruimtevoorziening.”

Leermomenten

De drie sprekers sloten af met een specifiek leermoment - positief of negatief: “Elke periode van problemen levert altijd mogelijkheden”, zegt Petitjean. “Er zullen nog zware beslissingen volgen, maar de juiste beslissingen leiden tot nieuwe mogelijkheden. We moeten de toekomst positief tegemoet zien.” “Een belangrijk leermoment is dat de producitivteit en efficiency van thuiswerken verrassend hoog is”, aldus Albasini. “Daarnaast hebben we flink kunnen digitaliseren. En een lichtpunt

is dat we een groeiende vraag naar tijdelijke bebouwing zien, omdat scholen extra lesruimte nodig hebben vanwege social distancing. Diverse verhuurbedrijven hebben snel gereageerd op dit verzoek vanuit de overheid.” “Ik heb gezien hoe flexibel en gecommitteerd onze medewerkers zijn’, besluit Hénon. “We moesten zware beslissingen nemen, zoals salarissen snoeien, maar uiteindelijk waren alle partijen het ermee eens. Maar er was ook een leermoment: we hebben onze risico-inschatting niet goed gedaan, we hadden de impact onvoldoende ingeschat. We zullen onze risico-analyse nu aanvullen met een wordt case scenario.”

Met dank aan KHL Group voor de toestemming om van het webinar een artikel te maken, aan de sprekers, Vincent Albasini (CEO, Avesco Rent), Stéphane Hénon (Group Managing Director, Loxam), Michel Petitjean (Secretary General, European Rental Association), en gastheer Murray Pollok (Managing Editor, International Rental News). Het webinar werd gesponsord door MCS Rental Software, Kaeser en Perkins.

JUNI 2020 RENT•IT

17


• Coverstory Servicemonteur

Stevige groei in donkere tijden

Michael Renka startte Servicemonteur Equipment Solutions in 2015, met een focus op service en onderhoud van zware bedrijfsvoertuigen en machines. Maar intussen is Servicemonteur veel meer dan dat, en vertegenwoordigt het bedrijf van Renka een range van bekende merken. Nieuwste loten aan de stam: PB Platforms en Hyva!

volgens Renka vooral door dat ze opvallend hoog kunnen werken op een letterlijk smalle basis: “Er zitten platforms bij die 1,40m breed zijn en toch 38 meter de hoogte in kunnen. PB zijn breed inzetbaar. En ze lopen voorop in duurzaamheid, met elektrische en groene machines.”

Servicemonteur Equipment Solutions, in de wandelgangen gewoon Servicemonteur genoemd, werkt met een tienkoppig team vanuit een grote locatie in Oosterhout: “Met een oppervlak van 4.000m2 - inclusief een werkplaats van 1.000m2 - hebben we uitgebreide stallingsen reparatieruimte”, zegt renka. “We doen alle service en onderhoud van onder meer hoogwerkers, heftrucks en kranen, we voeren keuringen zelf uit - en we hebben eigen cylinderrevisiemogelijkheden in huis, van kleine tot grote cylinders. Een deel van mijn mensen werkt vooral op locatie. Onze vier servicebussen zijn dan ook dagelijks op pad voor onderhoud bij de klanten.” Intussen doet Servicemonteur nog veel meer: “Wij zijn partner van onder meer Skyjack, Teupen, Easylift, Ruthmann en JLG.” En sinds anderhalf jaar bouwt Renka aan een duurzame relatie

Importeurschap Mike Renka heeft regelmatig contact met Schwaben en reist er ook geregeld heen. “Dat contact is heel intensief: we leren de machines kennen, praten over het verbeteren van de handleiding en het stroomlijnen van de service. We kijken ook samen naar hoe we de machines verder kunnen doorontwikkelen. Dat is het verschil tussen de mensen in Duitsland en ons: wij kennen de markt en de klanten, en soms willen die iets anders dan waar een ingenieur enthousiast over is. Zo hebben we in overleg met de ingenieurs de complete softwarebesturing van de machine aangepast, zodat die klantvriendelijker en onderhoudsvriendelijker is - maar ook beter bestand tegen ruw gebruik en omstandigheden. Daardoor werkt de machine

18

RENT•IT

JUNI 2020

met PB Platforms, waarbij Servicemonteur nu zelfs bijdraagt in de doorontwikkeling van het PB-assortiment. Hij zag die mogelijkheid omdat klanten met PB-machines snelle service nodig hadden. “Maar dat is vanuit Schwaben, de thuisbasis van PB Platforms, niet altijd goed te regelen. Ook was de taal wel een barrière. Dat is voor mij geen probleem, want ik ben opgegroeid in Duitsland. Ik besloot rechtstreeks contact te zoeken met de fabriek: ik ben naar Duitsland gereden en na enkele gesprekken met eigenaar Dieter Pavlovski hebben we de deal gemaakt. Wij zijn nu voor klanten met PB-machines het eerste aanspreekpunt voor service en onderhoud, wij kunnen meteen helpen en hebben ook enorm veel reserve-onderdelen op voorraad.” PB Platforms biedt een breed assortiment schaarhoogwerkers, en onderscheidt zich


Coverstory veel beter. Wij passen de machine dus zo aan dat de klant er nog meer plezier van heeft. En de klant heeft er ook meer plezier van dat de service sterk is verbeterd, met een korte aanspreek- en reactietijd, en snellere levertijden.” Intussen is de samenwerking zo ver gevorderd, dat Servicemonteur feitelijk importeur van PB Platforms is geworden. “We zijn er inderdaad mee begonnen om de machines op de Nederlandse markt aan te bieden. Ook dat kunnen wij sneller, en beter op onze markt afgestemd, dan salesvertegenwoordigers die heel Europa moeten bestrijken. We hebben nu speciaal een account manager aangetrokken die, als de restricties van het coronavirus opgeheven zijn, stad en land zal afrijden om PB Platforms in de Benelux tot een succes te maken. Boels, Mateco en TVH zijn al klanten die van PB Platforms gebruikmaken, van daaruit willen we het klantenportfolio breder uitbouwen.”

machines kwijtkunnen. En we hebben al een oogje op een stukje grond dat ons nog meer groeimogelijkheden gaat bieden. Verder hebben wij ook een vestiging in Polen, SM Service in Opole. Onze kracht is dat wij nog niet enorm groot zijn en dus makkelijk aanspreekbaar zijn, flexibel opereren en snel ter plekke zijn om te

helpen. Ook in deze tijden: we hebben een netwerk aan zzp’ers die ervoor zorgen dat de klant snel en te allen tijde geholpen kan worden. Dus loopt het bij ons nog erg goed. En ik verwacht toch dat als de economie weer aantrekt en de investeringspotjes weer opengaan, wij optimaal gaan profiteren van de groei.”

Hyva …en daar houdt het niet mee op. Want Renka vertelt trots dat Servicemonteur ook een ander merk binnen heeft weten te halen: Hyva. “Wij hadden al langer contact met Hyva, ze waren op zoek naar een servicepartner in Nederland en zijn bij ons langsgeweest om te zien wat wij doen. Hyva heeft namelijk weinig ervaring in de Nederlandse hoogwerkerwereld. Ze zagen dat wij daar juist veel in doen en besloten dat we het beste konden samenwerken. Tijdens de laatste Verticaaldagen hebben we de deal met ze gemaakt om het volledige assortiment van Hyva hoogwerkers in Nederland te vertegenwoordigen.” Helaas gooide ook hier het coronavirus roet in het eten. “Onze account manager wilde net beginnen om de Nederlandse markt te gaan bewerken, toen het virus in Nederland uitbrak. We hadden eigenlijk gedacht dat we inmiddels al een aantal machines verkocht zouden hebben, want we hebben al demonstraties gedraaid en kregen daar enthousiaste reacties op. Maar corona haalde een streep door die rekening. Ik denk wel dat we dat na afloop van de pandemie goed gaan oppakken, dat we klanten aan ons kunnen binden en zeker nog dit jaar minimaal 20-30 machines kunnen afzetten.” Hoeveel last heeft een bedrijf als Servicemonteur van de gevolgen van het coronavirus? Alle investeringen zijn stopgezet, zegt Renka. “Dat betekent dat de verkoop van nieuwe machines niet zo loopt zoals wij het verwachten. Aan de andere kant groeien wij in een economisch zware periode tegen de klippen op! We zijn vrij recent verhuisd naar een groter bedrijfsterrein, waar we ook meer machines en onderdelen, verkoopvoorraad en demo-

JUNI 2020 RENT•IT

19


Achtergrond

Twee scenario’s ING:

Coronacrisis en de bouw Het ING Economisch Bureau heeft twee verschillende economische scenario’s gepubliceerd met de economische ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus. De twee ‘middenweg’-scenario’s acht het ING het meest waarschijnlijk. Die diepen we hier verder uit voor de bouw. Scenario 1: Het basisscenario

Het ING basisscenario gaat uit van een aantal aannames, waarvan een deel inmiddels geconcretiseerd is. Die aannames zijn: voor de verloop van de coronacrisis hebben de lockd owns een beperkend effect op het aantal infecties. Er wordt niet verwacht dat het aantal sterfgevallen hier het niveau van Italië zal bereiken, en vanwege de sociaaleconomische impact besluiten veel westerse landen besloten om de lockd own te verminderen. Social distancing zal wel aangehouden worden, en de meeste mensen zullen thuis werken als dat mogelijk is. De scholen heropenen half mei en de restaurants en cafés blijven gesloten tot 1 juni, en gaan dan langzaam open onder strikte regels. De terugkeer naar ‘normaal’ is daardoor geleidelijk.

‘Beperkte’ krimp in bouw

“In de bouw zal in dit scenario de omzetterugval in april en mei relatief beperkt zijn, in vergelijking met zwaargetroffen sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca”, aldus Maurice van Sante, Sectoreconoom Building & Construction en Real Estate bij ING. “Bij nieuwbouw kan er nog redelijk worden doorgewerkt aan lopende projecten. De renovatiesector merkt wat meer de gevolgen van de coronacrisis omdat ze vaker bij bewoners over de vloer komen. Woningcorporaties en vooral zorginstellingen stellen soms renovatiewerkzaamheden uit, omdat ze geen extra besmettingsgevaar willen voor hun bewoners en patiënten, maar proberen over het algemeen toch waar mogelijk opdrachten door te laten gaan.”

20

RENT•IT

JUNI 2020

Meer effect op woning- en utiliteitsbouw dan infra

De ING verwacht dat de gevolgen in de woningen utiliteitsbouw groter zijn dan in de infrasector. “In de infra is het relatief eenvoudiger om afstand te houden bij werkzaamheden en zijn werkzaamheden vaker buiten”, aldus Van Sante. “Ook het herstel kan wat sneller verlopen als de overheid extra investeert in infraprojecten door deze, waar dat kan, naar voren te halen om de economie te stimuleren. Herstel in de bouw gaat wel langzamer dan in andere sectoren doordat bedrijven investeringen in bedrijfspanden uitstellen. Daarnaast zijn consumenten door de economische terugval en bijkomende onzekerheid terughoudender bij de aankoop van een nieuwbouwwoning en uitvoering van verbouwingen.”

Scneario 2: het alternatief

Het alternatieve ING-scenario is een variant op het basisscenario, maar nu met een tweede uitbraak in de winter. Het virus steekt daarbij


Achtergrond

Toename interesse nieuwbouw

in de tweede helft van dit jaar weer de kop op, ondanks bredere inzet op testcapaciteit en contactonderzoek. Hierdoor keren sommige coronamaatregelen weer terug. Er is nu echter ervaring, waardoor er meer maatwerk is en een groter deel van de economie kan blijven draaien.

Impact op de bouw langduriger

“Tot september verloopt dit scenario voor de bouw hetzelfde als het basisscenario”, zegt Van Sante. “Als het virus weer de kop opsteekt, zijn het bij de tweede dip dezelfde sectoren die direct hard geraakt worden, zoals de horeca, de reisbranche en de luchtvaart. Door het langdurige karakter van dit scenario neemt de onzekerheid toe. Bedrijven stellen investeringen langer uit of zelfs af, en consumenten doen dit met grotere aankopen. De bouwsector ondervindt daardoor een langdurige omzetterugval en het herstel is daardoor trager.”

Van Sante houdt een nowcast bij over de effecten van het coronavirus in de bouw. In de laatste nowcast (bij schrijven van dit artikel) wijst Van Sante op een (mogelijk tijdelijke) gegroeide interesse voor nieuwbouw. “Na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen in maart daalde de interesse in nieuwbouwwoningen stevig. Beduidend minder mensen zochten op internet naar “nieuwbouw”. Consumenten hadden waarschijnlijk andere zaken aan hun hoofd. Na dit dieptepunt is de interesse weer langzaam aangetrokken. Half mei zochten bijna weer net zo veel consumenten naar “nieuwbouw” op internet als voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De verwachting is dat deze opleving echter tijdelijk is. Oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid kunnen de komende tijd negatieve gevolgen voor de woningmarkt hebben, waardoor de interesse in nieuwbouw weer kan dalen.”

Producentenvertrouwen toeleveranciers naar dieptepunt

Eind april schreef Van Sante dat het producentenvertrouwen van de toeleveranciers aan de bouw, door de uitbraak van het coronavirus, in april volledig is omgeslagen en zelfs negatiever dan tijdens de financiële crisis in 2009. “Vooral de verwachte productie en in mindere mate het orderboek worden als veel negatiever beoordeeld. De bouwsector is dan wel niet in lockd

own maar de gevolgen van het minder efficiënt kunnen werken door 1,5-meter afstand en uit- of afstel van nieuwe opdrachten worden bij de toeleveranciers al flink gevoeld.” Voor de bouwsector zijn er nog geen vertrouwenscijfers bekend maar ING verwacht dat ook deze flink negatiever uitpakken.

JUNI 2020 RENT•IT

21


• Column

Kent u de 80/20-regel? In 1897 ontdekte de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto een boeiend fenomeen. En wat sindsdien formeel de Wet van Pareto heet, noemen wij nu meestal de 80/20-regel - nooit geweten, maar wel leuk om te lezen. En vooral: om te beseffen wat het voor je kan doen.

De 80/20-regel is, als je het op het internet naleest, zelfs een wetmatigheid. Het komt er in principe op neer dat een klein deel (20 procent) van de input leidt tot een groot deel (80 procent) van de output. Er bestaat dus een scheve verhouding tussen inspanning en resultaat, oorzaak en gevolg, die zowel negatief als positief ervaren kan worden. Nu heb ik in het verleden geleerd dat de 80/20regel vaak van toepassing is - en dan zowel privé als zakelijk. Privé kan ik er zo een aantal

22

RENT•IT

JUNI 2020

noemen (waarbij ik maar uit de relatiesfeer wegblijf): * van de beschikbare energie wordt 80% door ongeveer 15% van de wereldbevolking gebruikt * 20% van de verkeersdeelnemers zorgt voor 80% van alle verkeersongevallen * van de kinderen in een klas zorgt 20% voor 80% van alle problemen * van de 100% die je hebt geleerd, gebruik je 20% in de praktijk * van de 100 gerechten die je over een grote

periode maakt of eet, zijn het doorgaans dezelfde 20 die je steeds (met plezier) eet * lucht bestaat voor 20% uit zuurstof en 80% uit stikstof (toeval?) Maar ook zakelijk blijkt de 80/20-regel vaak te kloppen en inzichten te geven: * 20% van je klanten zijn goed voor 80% van de omzet * 20% van je producten zorgen voor 80% van de omzet


Column

* 20% van de klanten nemen 80% van de beschikbare tijd in beslag * 20% van je klanten zorgen voor 80% van de betalingsproblemen * 20% van de klanten maken zaken doen vaak moeilijk Als je dit beseft, is het goed om na te gaan hoe belangrijk klanten voor je bedrijf zijn. Het leveren van een o-ring kost net zoveel handling als een ruilpart van honderden euro’s. Een algemeen serviceniveau is natuurlijk heel belangrijk, en alleen maar leveren wat een goede marge geeft, werkt natuurlijk niet. Zeker niet voor die klanten die op de langere termijn belangrijk zijn voor je bedrijf. Dus om een goede service te leveren, is het belangrijk zoveel mogelijk ja te kunnen zeggen, en dus om een compleet assortiment

te hebben. Maar als je gaat beseffen welke artikelen niet bijdragen aan de omzet, dan zorgt dat inzicht ervoor dat je anders met deze artikelen om kunt gaan. Bijvoorbeeld door een hogere prijs te vragen of orderkosten te berekenen. Daardoor verlies je misschien een aantal orders, maar de orders die je wel boekt, zijn het dan ook waard. Het is ook belangrijk te beseffen dat je collega/concurrent hetzelfde probleem heeft. Dus is het goed te overwegen of een levering een spierinkje kan zijn om later een grote vis mee te vangen. Het belangrijkste is denk ik dat je hierbij stilstaat. Klanten die op de langere termijn niet belangrijk zijn voor je bedrijf, kun je natuurlijk altijd benaderen en uitleggen hoe jullie erin staan. Jullie willen heel graag een goede service geven, dus als men bereid is om bij kleine orders een toeslag te betalen of een minimale orderwaarde

te hanteren, dan doen jullie graag zaken. Dat zijn niet altijd makkelijke gesprekken, maar je geeft aandacht aan de klant en het geldt maar voor 20% van de klanten. De 80/20-regel is een van de tools die ervoor kunnen zorgen dat je bewuster met je klanten bezig bent. Het helpt in ieder geval bij de bewuste besluitvorming, je bereikt meer met minder inspanning en je doorgrondt sneller een moeilijkheid en/of probleem. Natuurlijk geldt de 80/20-regel niet altijd, dus lukraak toepassen is niet slim. In de praktijk ervaar ik echter dat het wel degelijk vaak klopt. Het zorgt er in ieder geval voor dat ik vanuit met een andere blik naar mijn business kijk. Succes met de 80/20-regel!

Commerciele ondersteuning en services Levering

Een verkoopplatform voor serviceverleners Specifieke marktkennis, onder andere in de verhuur- en verticaalmarkt Een selectie van de juiste serviceverleners

Resultaat

Goede serviceverleners voor een reële prijs Betere kennis van de markt waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden Een goede coördinatie van de service waardoor fouten voorkomen kunnen worden Ontzorgen, reële prijzen en een goed resultaat

www.commercieelanders.nl


• Beurzen

APEX en IRE naar juni 2021 Uitstel is afstel geworden

Het was al duidelijk dat de APEX- en IRE-beurzen vanwege het coronavirus niet op de geplande data in juni zouden gaan plaatsvinden. Oorspronkelijk werd besloten om de events te verplaatsen naar 8 - 10 september. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat beide beurzen voor dit jaar worden afgelast. De Aerial Platform Exhibition (APEX) en de International Rental Exhibition (IRE), die volgens planning hadden moeten plaatsvinden van 9 - 11 juni 2020 in het MECC in Maastricht, werd vanwege de uitbraak van het coronavirus oorspronkelijk uitgesteld tot 8-10 september. De European Rental Association (ERA) had daardoor ook besloten om haar jaarlijkse bijeenkomst te verplaatsen, zodat die zou samenvallen met de nieuwe datum voor de IREl dan zouden ook de European Rental Awards worden uitgereikt. Maar inmiddels is besloten om het hele gebeuren te verplaatsen naar juni 2021. De beslissing kwam tot stand na uitgebreide gesprekken tussen standhouders, participanten, aannemers, het MECC en de ondersteunende brancheoprganisaties, en is ingegeven doordat de Nederlandse overheid de ban op events heeft uitgebreid tot 1 september 2020.

24

RENT•IT

JUNI 2020

“We wilden de standhouders en bezoekers zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat zij hun plannen daarop kunnen aanpassen”, zegt Tony Kenter, president van Industrial Promotions International, samen met KHL Group de organisatoren van de beide beurzen. “We hebben goed geluisterd naar de standhouders en de markt, en vinden dat dit de juiste, verantwoordelijke beslissing is om de gezondheid en welzijn van alle betrokkenen te garanderen. We zijn blij dat de European Rental Association ermee ingestemd heeft om zijn 2021 conventie, die voor dit jaar gepland was, nu tijdens de IRE in 2021 te laten plaatsvinden.” ”We willen alle standhouders bedanken voor hun inbreng, ondersteuning en begrip tijdens deze snelveranderende omstandigheden”, voegde managing director van KHL Group James King toe. “We hopen dat de aangepaste

data duidelijkheid verschaffen, en genoeg ruimte bieden om ervoor te zorgen dat we volgend jaar de events op hetzelfde niveau en met hetzelfde succes onder veilige omstandigheden kunnen laten plaatsvonden. We verwachten dat tegen juni 2021 de reisrestricties opgeheven zullen zijn, zodat we weer een wereldwijd publiek naar de events kunnen trekken.” De European Rental Awards, die dit jaar tijdens de IRE uitgereikt zouden worden, vinden nu in een ander format voortgang. Hoe en onder welke omstandigheden de awards precies uitgereikt gaan worden, moet nog duidelijk worden. De awards voor 2021 gaan dan zoals gepland door.


Nieuws

Boels zet voordelen op een rijtje

5 Redenen om nu te kiezen voor huren Het coronavirus regeert en plaatst iedereen voor uitdagingen, ook in de bouwwereld. Boels concludeert in een webartikel dat de tijd nu niet rijp is voor grote investeringen in bijvoorbeeld nieuwe machines. Huren kan echter de perfecte oplossing zijn. Boel geeft 5 redenen waarom juist nu huren beter is… 1. Kosten Het belangrijkste argument om te huren, is natuurlijk dat je geen aanschafkosten hebt. Daarnaast krijg je als huurder ook niet te maken met kosten voor onderhoud, reparatie en afschrijving. 2. Flexibiliteit Door te huren kun je voor alle werkzaamheden over geschikt, professioneel materieel beschikken op het moment dat het nodig is en op de plaats waar het nodig is. Dus geen dure machines die ongebruikt in de weg staan.

matig vervangen. Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt ook naar uitstoot gekeken. Tegenwoordig is voor bijna elke machine een ‘groen’ alternatief beschikbaar. 4. Logistiek en transport Dit wordt over het algemeen geregeld door het verhuurbedrijf, dus daar heb je geen omkijken naar. 5. Deskundig advies Je huurt niet alleen materieel maar ook kennis en deskundig advies. Zo werkt Boels zelf met gespecialiseerde filialen, bijvoorbeeld op het gebied van betonwerken, construction equipment of climate control. De specialistische kennis en het advies op maat krijg je er gratis bij als je huurt.

Bereken je voordeel Op korte termijn is huren sowieso het voordeligst. Misschien is het vaak ook de enige optie omdat er geen kapitaal is om tot aanschaf over te gaan. Voor de lange termijn is het interessant om te kijken naar de werkelijke kosten van bezit en gebruik van apparatuur. De European Rental Association heeft hiervoor een handige, gratis tool ontwikkeld: de TCO Calculator. De calculator kan berekeningen maken voor algemeen constructiemateriaal en specifiek voor wielladers > 15 ton, rupsladers > 15 ton, wielgraafmachines > 15 ton en rupsgraafmachines > 15 ton.

3. Nieuw materieel Het materieel van verhuurbedrijven wordt intensief gebruikt, goed onderhouden en regel-

Jan Piet Valk Nieuwe CFO Boels Rental Sinds april 2020 is Jan Piet Valk de nieuwe Chief Financial Officer bij Boels, een van de grootste machineverhuurbedrijven van Europa. Pierre Boels, CEO van Boels Rental: “De rol van CFO is een belangrijke positie binnen Boels. Met Jan Piet hebben we iemand gevonden die ons kan helpen bij de verdere professionalisering van ons bedrijf. Er liggen verschillende complexe vraagstukken voor ons, waar Jan Piet met zijn ervaring, expertise en mentaliteit ongetwijfeld van grote waarde gaat zijn.” Als financieel bestuurder is Valk verantwoordelijk voor de algehele financiële huishouding, M&A, Integratie en Real Estate van Boels, dat na de overname van Cramo gegroeid is naar meer dan 7.000 werknemers in 17 landen.

Daarnaast neemt hij zitting in de Strategic Board. ‘Ik vind het geweldig en een eer om vanuit deze positie het Boels-team te mogen versterken en deze verantwoordelijkheid op mij te nemen”, zegt Valk. ‘De start had ik me natuurlijk anders voorgesteld. Het coronavirus weerhoudt me er nu van om de diverse onderdelen van Boels te bezoeken en de collega’s op werkvloer te ontmoeten. Aan de andere kant kan ik direct mijn ervaring aanwenden om oplossingen te vinden voor de vraagstukken waarmee we nu geconfronteerd worden. Samen met de directie en het team werk ik hier hard aan en dat voelt goed. De externe veranderingen waar we nu voor staan, zijn groot en complex. De manier waarop we hier

samen, als één Boels, mee omgaan, zal bepalen hoe we hier uitkomen. Dit geldt niet alleen voor ons als bedrijf, maar voor elk van ons.”

Jan Piet Valk

JUNI 2020 RENT•IT

25


• Nieuws

Spierings SK487-AT3 ‘City Boy’

Eerste hybride mobiele hijskraan ter wereld Begin dit jaar nam kraanbedrijf Nederhoff (met vestigingen in Gouda en Vianen) de allereerste hybride mobiele hijskraan ter wereld in gebruik genomen: de Spierings SK487-AT3 ‘City Boy’. Dankzij het ingebouwde accupakket kan de City Boy volledig elektrisch de stad in- en uit rijden. Op de plaats van bestemming aangekomen kan de City Boy enkele uren op eigen kracht elektrisch werken of worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Met de City Boy is het dus mogelijk om volledig emissievrij te werken, bijvoorbeeld in binnensteden en natuurgebieden. De kraan zit vol innovaties, waardoor de kraan een ongekende hijscapaciteit kan combineren met beperkte afmetingen. In rijstand is de 3-assige kraan maar 2,50 meter breed en 13,08 meter lang. Eenmaal opgesteld heeft de torenkraan een bereik van 40 meter. Over dit gehele bereik heeft de kraan een haakhoogte van 30 meter, door de giek op te toppen kan zelfs een hoogte van 55,45 meter worden bereikt.

Eerste uur

Spierings heeft de markt van mobiele kranen drastisch veranderd door de introductie van het computergestuurd opbouwen van de loopkatkraan. Kraanbedrijf Nederhoff is klant van het eerste uur: in 1990 was het Nederhoff die de eerste Spierings mobiele torenkraan met Spierings onderwagen in gebruik nam, de SK345-AT3. 30 Jaar later bestaat een groot deel van het machinepark van Nederhoff uit snel

26

RENT•IT

JUNI 2020

opbouwende mobiele torenkranen van Spierings. Toen Spierings ruim 2,5 jaar geleden met het idee van een hybride mobiele torenkraan bij Nederhoff kwam, was de beslissing daarom snel genomen. Nederhoff zou net als 30 jaar geleden weer als eerste een vernieuwend concept van Spierings in gebruik nemen.

Belangrijke stap

Voor Nederhoff is dit een belangrijke stap naar duurzaam, emissievrij, verticaal transport.

Om duurzaamheid te bevorderen draaien de machines van Nederhoff al deels op blauwe diesel. Met de City Boy is het eindelijk mogelijk om bijvoorbeeld in binnensteden en natuurgebieden volledig emissievrij te werken en kan worden voldaan aan de meeste strikte eisen op het gebied van CO2 en stikstofoxiden.


Nieuws

Corona, PFAS en stikstof: Bouw veilt zijn machines Het wereldwijd opererende veilinghuis Ritchie Bros. heeft zijn veilinglocaties gesloten en handelt de veilingen nu opnline af. Zo ook de veiling van zwaar bouwmaterieel, dat normaliter ondermeer in Moerdijk wordt gedaan. Het bieden op de items is door de problematiek van corona, PFAS en stikstof alleen maar toegenomen, zo meldt het veilinghuis.

dat het gevolg van de strenge stikstof- en PFAS-maatregelen van de overheid, waardoor er minder bouw opdrachten zijn. "Als er geen werk voor is, kun je ze beter verkopen. Een stilstaande machine kost geld en hier kan die juist geld opleveren. Verkoop is een manier om hun personeel uit te kunnen betalen", zegt Van Haselen.

De veiling in Moerdijk behoort wereldwijd tot de top vijf."Er wordt uit 80 tot 90 landen geboden op de machines", aldus Diederick van Haselen van Ritchie Bros. Hij ziet dat als een afspiegeling van de wereldeconomie. "Wij zien waar het goed en minder goed gaat in de wereld. Vorig jaar, toen de lira zwaar devalueerde, zagen we veel aanbod uit Turkije. Daar was toen de lira ingestort.” Het veilingbedrijf krijgt nu steeds meer bouwmachines van Nederlandse bedrijven aangeboden; in vergelijk met de veiling van maart vorig jaar is dat aanbod met bijna 15 procent gestegen. "Dan heb je het over ruim een derde van alle machines die hier op deze veiling voorbijkomen", zegt Van Haselen. Volgens hem is

Coronavirus Het online bieden heeft een hoge vlucht genomen, meldt het veilinghuis. Normaliter vindt er in Moerdijk vijf keer per jaar een veiling gehouden van zwaar materieel, maar als gevolg van het coronavirus zijn de locaties gesloten wordt er via het internet geveild. Dat doet het veilinghuis al sinds 2002 met het veilen van kleinere items, waarvoor Timed Auctions werd ontwikkeld. Ook voor het coronavirus toeslag nam het online bieden al sterk toe, zozeer dat tegenwoordig bijna 80% van de winnende biedingen via de website of app wordt geplaatst. Toen het coronavirus ook in Europa uitbrak, had Ritchie dus een praktische tool in handen om ook de veilingen bulldozers, graafmachines en

zware trekkers via dit systeem geveild. Er zijn inmiddels drie veilingen in Frankrijk, Engeland en Duitsland online gehouden; die bleken zeer succesvol, enkele veilingrecords werden zelfs verbroken. Veilig kopen “De veilingen in maart toonden een massale online participatie over de hele wereld, met goede verkoopprijzen”, zegt Jeroen Rijk, MD bij Ritchie Bros. “Hoewel het vreemde en onzekere tijden zijn voor onze industrie, worden er wereldwijd nog steeds veel projecten uitgevoerd. Bedrijven zoeken een plek waar zij veilig materieel kunnen kopen dat dan snel beschikbaar is.” De eerstvolgende veiling vanuit Moerdijk (maar digitaal gehouden) is van woensdag 10 juni tot vrijdag 12 juni. Bij schrijven staan er al 1.140 items geregistreerd. Bezoeken van de veilingsite om items te inspecteren is beperkt mogelijk.

JUNI 2020 RENT•IT

27


•Column

Kansen tijdens de Coronacrisis voor verhuurbedrijven Veel verhuurders worden zwaar getroffen tijdens de coronacrisis. Alle grote evenementen zijn afgelast voor de komende maanden. Ook andere grote projecten stoppen of worden vertraagd. Dat zien we terug in het aantal verhuurde producten. Voor veel verhuurders wordt 2020 waarschijnlijk een verloren jaar. Gelukkig zijn er ook branches binnen de verhuur, die minder zwaar getroffen worden, zoals bouw - en – gereedschapverhuurders. Het grote voordeel is dat dit virus iets tijdelijks is. Als je goede buffers had opgebouwd, kun je de crisis waarschijnlijk wel uitzingen. Dan biedt de crisis je ook kansen. Een aantal tips die ik de afgelopen weken heb gehoord, wil ik graag met je delen.

en dat hierbij de coronamaatregelen in acht genomen worden.

Verduidelijk je beleid

Blijf in contact met je klanten

In onzekere tijden willen klanten helderheid. Hoe veilig is het om jouw producten te huren? Zorg ervoor dat je op je site en in gesprekken duidelijk maakt dat je alles doet om de veiligheid te garanderen. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat de machines goed schoongemaakt zijn. Laat hierbij vooral het woord ‘gedesinfecteerd’ vallen. Daarnaast wil je natuurlijk laten weten dat jullie gewoon kunnen leveren

28

RENT•IT

JUNI 2020

Wat mij betreft gaat het overigens te ver om je klanten hier een specifieke mail over te sturen. Dit zag je in de eerste weken van de coronacrisis erg veel. Inmiddels gaat iedereen er wel vanuit dat je de boel op orde hebt. Daar hoeven ze niet nog een mailtje over.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je vaste klanten nu ook afhaken omdat ze zelf minder opdrachten hebben. Dan is het goed om juist regelmatig even contact met ze te hebben. Je kunt vragen wat de gevolgen voor hen zijn. Wellicht kun je nog meedenken of ze op andere manieren helpen. Ook al komt er niks concreets uit, je klanten zullen je dankbaar zijn dat je contact gezocht hebt. Zo heb je een streepje voor op de concurrenten die alleen in goede tijden iets van zich laten horen.

Onderzoek de stimuleringsmaatregelen

De overheid, banken en veel bedrijven hebben stimuleringsmaatregelen om je door deze tijd heen te helpen. Het is de moeite om daar even goed in te duiken. Wellicht zijn er mogelijkheden om kosten te verminderen en extra inkomsten te krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld betalingsuitstel aanvragen bij de belastingdienst, zijn er extra borgstellingen vanuit de overheid voor kredieten voor MKB’ers en kun je via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Ook banken geven je de mogelijkheid aflossingen uit te stellen. Informeer vooral ook bij je accountant of boekhouder. Hij kan je hierbij goed op weg helpen.

Kijk naar andere markten

Kijk ook eens naar een andere markt dan die waar je normaal in zit. Wellicht leverde je vooral naar bedrijven, maar zijn er nu ook particulieren die graag bij je willen huren. Zo gebruiken veel mensen de quarantainetijd om klussen in en om huis op te pakken. Jouw machines kunnen zij daarom goed gebruiken. Of staan jouw springkussens normaal op evenementen? Dan kun je die nu wellicht kwijt in


Column

de achtertuin van ouders. Die zijn op zoek naar manieren om toch nog iets leuks te doen met de kinderen, die ook meer thuis zijn dan voorheen. Overweeg ook of er wellicht een product is waar mensen nu juist specifiek behoefte aan hebben die jullie kunnen verhuren. Wellicht een bestaand product dat je net even op een andere manier inzet (wijs op de voordelen van deze machine tijdens Corona) of wellicht kun je nog iets inkopen dat je in de verhuur kunt doen.

Stop tijd in marketing

Ik hoor van veel ondernemers dat marketing vaak iets is wat blijft liggen. Ze weten dat het zou lonen om daar actiever mee te zijn, maar de dagelijkse gang van zaken krijgt regelmatig voorrang. Het lopende werk neemt nu af door corona, dus dat geeft extra tijd. Een goed moment om de marketing aandacht te geven. Je kunt campagnes alvast bedenken en voorbereiden die je straks na de crisis gaat inzetten. Als je straks drukt bent met de orders die weer gaan lopen, heb je hier geen tijd meer voor.

Update je website en folders

Dit zijn ook van die klusjes die altijd blijven liggen. De kans is groot dat je al maanden of jaren niet meer naar de teksten op je site gekeken hebt. Vaak heb je al honderden ideeën hoe het beter de duidelijker kan. Gebruik de tijd nu om dit te verbeteren en je plukt er ook na Corona de vruchten van.

Start een verhuurwebwinkel

Verbeter je producten

Als jij jouw producten nog niet aanbiedt via een online verhuurwinkel, dan is dit natuurlijk een ideaal moment om hier tijd in te stoppen. De verhuurwebwinkel zelf is door gespecialiseerde partijen razendsnel op te zetten, maar je moet uiteraard wel tijd en aandacht stoppen in een goede invulling hiervan. Daar heb je nu de tijd voor.

Extra tijd kun je ook goed gebruiken om machines goed te onderhouden. Wellicht kunnen kleine reparaties die zijn blijven liggen nu uitgevoerd worden, of kunnen de apparaten wel een fris likje verf gebruiken. Kijk ook naar de documentatie of instructies die bijgeleverd zijn. Wellicht kun je deze nog vereenvoudigen of verduidelijken. Nu is ook een mooi moment om een instructievideootje op te nemen over het gebruik van je product. Daar heb je niet per se een compleet videoproductiebedrijf voor nodig, ook met je smartphone kun je al een nuttige video opnemen en op Youtube (en je eigen site) plaatsen.

Er zijn ook bedrijven die tijdens corona goede zaken doen. Kijk bijvoorbeeld naar de extra drukte bij webwinkels. Die draaien overuren. Webwinkels zijn niet alleen geschikt voor verkoopproducten, verhuur kan net zo goed via het web.

Ben je op zoek naar een krachtige verhuur webshop met verhuursoftware? Neem dan contact op met Michael van Helden. www.rentpro.nl 024-3592595

Een andere uitstekende manier om aan je marketing te werken, is door je website en folders bij te werken. Hoe actueel is alles nog?

JUNI 2020 RENT•IT

29


• Column

Een persoonlijk verhaal als extra ‘tool’ Een ongeluk is ook altijd een persoonlijk verhaal. Dat besef kun je eigenlijk zien als een extra tool in onze Toolbox…

Dennis de Groot Jonge veertiger, met meer dan 20 jaar ervaring in het verzekeringsvak. Sinds 2011 actief betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van Hoogwerkerverzekeren.nl en sinds 2016 ook IPAF gecertificeerd voor het bedienen van hoogwerkers. Het verzekeren van hoogwerkers, hijskranen en ander hoog werkend materieel is inmiddels uitgegroeid tot mijn specialisatie/passie.

Over hoogwerkerverzekeren.nl Hoogwerkerverzekeren.nl is dé specialist op het gebied van het verzekeren van hoogwerkers, hijskranen en ander hoog werkend materieel. Met een team van enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers proberen we innovatief onze verzekeringen en aanverwante diensten te blijven ontwikkelen. Wij spelen graag in op de wensen van onze klanten of op ontwikkelingen uit de branche.

30

RENT•IT

JUNI 2020

Het zal niemand ontgaan zijn dat er vrij recent een dodelijk ongeval te betreuren was in Wijchen/ Nijmegen: een val uit een hoogwerker, met uiteindelijk dodelijke afloop. Het persoonlijke verhaal achter het ongeluk en over het slachtoffer in het AD van 4 maart gaf dit ongeval net iets meer lading dan normaal. Althans: voor mij zeker wel. Het was geen sensatieverhaal of een belerend stuk over veiligheid, het ging over de persoon, wie hij was en hoe hij in het leven stond. En hoe dat dus in enkele ogenblikken voorbij was… Op deze manier was het voor mij geen nieuwsitem dat na een paar dagen weer wegebt in de waan van de dag, maar raakte het mij veel meer. En daardoor word je je nog meer bewust van wat een ongeluk eigenlijk voor impact heeft.

Tools

Op LinkedIn zag ik een post voorbijkomen van IPAF Benelux, waarin zij meldden dat zij helaas de laatste vier maanden drie zware ongevallen in hun ongevallen-database hebben moeten rapporteren. Waarvan twee met dodelijk afloop. Elk ongeluk is er natuurlijk een te veel, en ondanks alle goede bedoelingen, voorzorgsmaatregelen en instructies is niet alles te voorkomen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet met zijn allen moeten blijven proberen om ongelukken (van klein tot groot en van licht tot zwaar) tot een minimum te beperken. Bewustwording is daar naar mijn bescheiden mening een groot onderdeel van. Elke opleider in het vakgebied heeft mooie folders, posters en vaak ook instructiefilmpjes op Youtube of op de eigen site. IPAF heeft daar sinds kort ook naar het Nederlands vertaalde Toolbox Talks voor: “Korte, eenvoudig te begrijpen infor

matie gericht op het overbrengen van best practices en veiligheidsadviezen”, zo schrijven zij in dezelfde post op LinkedIn. Dit alles is voor iedereen gratis te bekijken en… te downloaden op de website: https://www.ipaf.org/nl. Dus als u een Toolbox met uw personeel in wil gaan plannen, neem daar dan eens een of meerdere van de gepubliceerde onderwerpen in mee, zou ik zeggen.

Bewustwording

Maar waar ik eigenlijk naar toewilde, is dat je ondanks Toolbox Talks, instructies, instructiefilmpjes, flyers, brochures, posters, et cetera, zonder echte bewustwording bij de gebruikers nog maar hele kleine stapjes vooruitzet - en bij een ongeluk als dit eigenlijk weer een hele grote stap achteruit. Met zo’n persoonlijk verhaal achter het ongeluk, zoals het AD in het recente geval in Wijchen dus heeft gedaan, hoop ik toch dat er bij een paar gebruikers, net als bij mij, ‘iets’ geraakt is en de bewustwording weer is vergroot. Een extra tooltje in onze Toolbox, om het maar eens zo te zeggen…


Nieuws

Nieuwe GIANT GT5048 verreiker Voor werkzaamheden op hoogte introduceert TOBROCO-GIANT de compacte en veelzijdige GT5048. TOBROCO-GIANT heeft het ontwerp van deze alleskunner naar een hoger niveau getild door de uitgebreide kennis die opgedaan is met zijn voorloper, de 4548 TENDO HD. Door deze kennis te combineren met de nieuwste technologieën, is er een moderne verreiker in de klasse van 2x2 meter ontwikkeld, met een hefhoogte van 4,8 meter! De GT5048 wordt aangedreven door een nieuwe, 10% sterkere dieselmotor van Kubota met 36 kW/50 pk, uitgerust met katalysator (DOC) en roetfilter (DPF). De nieuwe motor heeft meer trekkracht onderin, een lager geluidsniveau en een rijsnelheid van 28 km/h. De verreiker heeft hydrostatische vierwielaandrijving met automotive besturing door middel van 8 tons

assen en een zware planetaire eindaandrijving. De gebruikte software is in eigen huis ontwikkeld en zorgt ervoor dat alle componenten optimaal samenwerken en goede prestaties leveren. Deze vernieuwingen geven dealers de mogelijkheid om met behulp van een diagnosetool informatie te verzamelen voor het opsporen en verhelpen van storingen. Compact en stabiel Met een breedte van 1,6 meter en hoogte van 1,97 meter is de GT5048 een compacte verreiker met een beperkte draaicirkel (binnenradius 1.200mm), zodat de machine in kleine ruimtes of binnen kan werken. Optioneel zijn tweewielsturing en hondengang. Ook de werkplek is met het oog op bedieningsgemak en gebruiksvriendelijkheid compleet vernieuwd. Met een proportionele joystick

kunnen alle belangrijke functies met één hand bediend worden; de arm rusten op een ergonomisch gevormde armsteun. Veiligheid De GT5048 is uitvoerig getest op veiligheid en stabiliteit en voldoet aan de EN ISO 12100 en EN 1459 normen. Daarnaast zijn het veiligheidsdak en de cabine ISO gecertificeerd op het gebied van ROPS/FOPS-beveiliging. De motorkap is nieuw ontworpen voor meer zicht naar rechts en door het gebruik van een gebogen voorruit en smalle stijlen is er goed zicht rondom en op de werkzaamheden. Voor extra bescherming is het voorraam zelfs uit te rusten met een beschermrooster.

Sinoboom verkrijgt Europese vestiging Sinoboom heeft de sleutels ontvangen voor de nieuwe vestiging in Europa, in Ridderkerk. De verwachte opening van de locatie is op 1 juli 2020. Rond die datum wordt namelijk de levering verwacht van een aantal schaar- en knik-armtelescoophoogwerkers. De nieuwe vestiging zal dienen als een full service bedrijf voor heel EUropa, met zowel verkoop tot taak als productondersteuning en de levering van onderdelen en accessoires. De beslissing werd genomen nadat in december

2019 Tim Whiteman werd aangesteld om leiding te geven aan de Europese activiteiten van Sinoboom. De nieuwe chief executive zei: “Ik vind het fantastisch dat we ondeanks de impact van het coronavirus toch in staat zijn de geplande opening voortgang te laten vinden. We zijn ernaar uit om onze klanten, als de omstandigheden dat toestaan, opo die datum in Ridderkerk te verwelkomen.” Sinoboom beschikt in China over een fabriek van 200.000 m2, waar dagelijks 50 schaarhoogwerkers worden geproduceerd en maandelijks

50 telescoophoogwerkers. Het jonge Chinese bedrijf streeft ernaar om binnen enkele jaren een groot marktaandeel te veroveren. De afgelopen jaren heeft Sinoboom achter de schermen gewerkt om de machines te laten voldoen aan de Europese normen, met name op het gebied van veiligheid. De hoogwerkers voldoen aan de benodigde certificeringen, zoals CE, ISO-IAI, ADR en GOST.

JUNI 2020 RENT•IT

31


• IPAF

IPAF:

Richtlijnen veilig werken om virusrisico te minimaliseren Er is een richtlijn uitgegeven door de International Powered Access Federation (IPAF) om diegenen te helpen die mobiele hoogwerkers, hefsteigers en bouwliften gebruiken om veilig te werken en het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Het nieuwe document is ontwikkeld en beoordeeld door IPAF's veiligheidsexperts en leden met specialistische kennis van de beste praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het is gebaseerd op een risico hiërarchie, met richtlijnen voor het verminderen van mogelijke blootstelling aan het virus om werknemers, collega's, klanten en gebruikers van aangedreven hoogwerk toegangsapparatuur te helpen beschermen. Te allen tijde moet het laatste overheidsadvies worden opgevolgd. De hiërarchie wordt gerangschikt van het volledig elimineren van risico's, het verminderen van risico's, het isoleren van gebruikers van risico's en het beheersen van risico's tot het beschermen tegen risico's door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Peter Douglas, IPAF's CEO & MD: “Wij zijn een branche die is gebaseerd op de principes van veilig werken en het toepassen van beste praktijken door middel van een degelijke risico beoordeling en beperking. Er is momenteel een

32

RENT•IT

JUNI 2020

verhoogd risico als gevolg van de verspreiding van het coronavirus en we moeten er alles aan doen om het te elimineren, verminderen, beheersen of ertegen te beschermen. Aangedreven hoogwerk-toegangsapparatuur is de sleutel tot het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De diensten die onze leden leveren, zijn van cruciaal belang op bouwplaatsen, onderhouds- en infrastructuurprojecten over de hele wereld. Als aangedreven hoogwerk-toegangstechniekbedrijven dit werk niet kunnen doen, worden projecten belemmerd en kan de veiligheid tijdens het werken op hoogte in gevaar komen.”

Op afstand

“Overheden en economieën kijken momenteel naar versoepeling van een aantal beperkingen die zijn opgelegd om de eerste golf van infecties te stoppen, maar we stellen het op prijs dat het niet zomaar weer 'business as usual' is, terwijl het risico om dit virus op te lopen verhoogd blijft. Daarom hebben we, naar onze mening, een

uitgebreide set richtlijnen opgesteld voor veilig werken in het licht van dit verhoogde risico, met verstandig advies over het identificeren van risico's, het handhaven van sociale afstand en hygiëne op de werkplek, en het gebruik van extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoewel backofficemedewerkers mogelijk op afstand kunnen werken en IPAF-opleidings kandidaten een deel van of hun volledige cursus via eLearning kunnen volgen, is er begeleiding voor IPAF-opleidingscentra over hoe de sociale afstand te bewaren voor degenen die persoonlijk aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld om een praktijkbeoordeling af te ronden om een PAL Card te verkrijgen of te vernieuwen.”

Adequaat toezicht

"Op bouwplaatsen worden verbeterde risicobeoordeling, het reinigen van machines, het gebruik van extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers en kleppen en het gebruik van extra machines om een ‘één bediener per platform’ regel toe te staan om sociale afstand te bewaren allen aanbevolen. Als aannemers extra machines moeten huren, is het belangrijk om alleen opgeleide en vertrouwde bedieners te vragen om de apparatuur te gebruiken en dat er adequaat toezicht wordt


IPAF

gehouden op het werk. Onthoud dat het erg belangrijk is om het virus niet als excuus te gebruiken om de gevestigde principes van veilig werken op hoogte te doorbreken. Het is van vitaal belang dat werknemers worden beschermd tegen risico's die samenhangen met werken op hoogte, terwijl ze zich bewust zijn van het extra risico dat coronavirus met zich meebrengt.”

Beste praktijken

“Vraag nooit iemand die niet goed is opgeleid om een hoogwerker, hefsteiger of bouwlift te gebruiken en zorg er altijd voor dat u de juiste machine voor de klus heeft. Deze basisprincipes zijn niet veranderd. Evenzo moet aangedreven hoogwerk-toegangsapparatuur worden geleverd in een veilige werkconditie en te allen tijde worden onderworpen aan correcte inspectie, onderhoud en grondig onderzoek. Er moet toezicht worden gehouden op het werk om ervoor te zorgen dat de beste praktijken

worden nageleefd, en het wordt aanbevolen dat supervisors of managers ook worden opgeleid, bijvoorbeeld met behulp van IPAF's hoogwerkers voor managers training, die volledig kan worden uitgevoerd via eLearning. Als industrie draait aangedreven hoogwerk-toegangstechniek om veiligheid, dus hoewel de uitdaging waarmee we worden geconfronteerd niet mag worden onderschat, kan met een goede planning, robuuste risicobeoordeling en gezond verstand maatregelen, om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren en alle werknemers te beschermen, dit probleem worden gemanaged. Als u vragen heeft over deze of andere veiligheids- en technische zaken, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde IPAF-kantoor of vertegenwoordiger.”

Om de nieuwe IPAF-richtlijnen te bekijken, ga naar https:// www.ipaf.org/nl/bibliotheekvan-bronnen; zie www.ipaf. org/contact voor contactgegevens van uw dichtstbijzijnde IPAF-kantoor of -vertegenwoordiger; of ga naar www.ipaf.org/ training voor meer informatie over IPAF-trainingen en -aanbieders en gebruik de zoekfunctie voor geolocatie om het dichtstbijzijnde IPAF-trainingscentrum te vinden. Naast de publicatie van het nieuwe document met richtlijnen heeft IPAF ook een gratis webinar georganiseerd waarin de basisprincipes en maatregelen in meer detail worden uitgelegd. Het webinar, gegeven door health & safety-professional Chris Wraith, vond plaats op donderdag 21 mei, maar kan nog digitaal bekeken worden. Bezoek www.ipaf.org/webinarcovid19 om de opname te bekijken.


• In the picture

In the Picture

Dennis de Groot Bedrijf BRV Assurantiën Functie Hoogwerker specialist C

M

Y

CM

Beste film

Wat is je ideale toekomstbeeld met betrekking tot je bedrijf

Schindler’s List

Ik kijk en denk wel vooruit, maar niet in een te vast patroon. We zijn goed op weg. Specialisatie en focus in cyclische batterijen is ons ding.

Beste boek

Lastig, ik lees alleen in vakanties. Het liefst detectives of thrillers.

Eeet graag

Ik was vorig jaar in Zuid-Korea. Fantatische “barbecue”gerechten daar.

Favoriete vakantieland Italië.

Onze honden. En hiermee wandelen in de bossen rond Arnhem – Nijmegen.

Drijfveer

Eruit halen wat erin zit.

Inspiratie

Van anderen, mensen direct om mij heen. Maar ook van verhalen en artikelen in (dag)bladen en van Internet.

Meest gedenkwaardige moment uit je arbeidsverleden Het opgeven van een vaste baan. En samen met 2 compagnons een nieuwe onderneming starten midden in de crisis. Het jaar 2009!

34

RENT•IT

JUNI 2020

CY

CMY

K

Wat is je plezierigste herinnering

Heerlijk Italiaans eten op een mooie zomeravond in Toscane.

Wat is je slechtste herinnering,

Het slechte Chinese eten in Nederland. (Grapje, maar wel waar).

Wat zou er beter kunnen

Hobby’s

MY

Ik ben nogal ongeduldig. Dit kan dus beter.

Welke vraag zou jij jezelf stellen Hoe ziet de accumarkt er over 10 jaar uit?

Waar zie je de verhuurmarkt over 2 jaar

Niet heel veel anders dan nu. De verhuurmarkt is nogal conjunctuurgevoelig. Maar ik verwacht geen enorme pieken of dalen binnen nu en 2 jaar.

Wat is zakelijk de beste beslissing geweest.

Om in 2009 samen met US Battery af te spreken dat wij als Wetac Motive Power, inmiddels omgevormd naar Motive Solutions, het Europese vaste land gaan voorzien van hun producten.


#JoinTheRentalRevolution

SAMEN & BETER WERKEN MCS VERHUUR MANAGEMENT SOFTWARE

PASSIE VOOR UW SUCCESS WWW.MCSRENTALSOFTWARE.COM


Elektrische Knikarmhoogwerker

A38E

De nieuwe A38E Al decennia een icoon! Nu uitgevoerd met de laatste stand der techniek én met ongeëvenaarde prestaties! »

Werkhoogte tot 13,8 mtr

»

Actieradius van ruim 17 km op slecht een enkele accu-lading

»

Stalen toegangstrap

»

Hydraulisch aangedreven roterend platform

»

Stalen benedenbedieningskast met multifunctioneel diagnose display

»

Ergonomisch en ruim werkplatform met stalen-kooi-constructie

»

Slechts 1,5 meter breed

»

Uiterst korte draaicirkel

»

Rijden op volle hoogte

Meer info? OMEGASALES.EU

+31 174 52 59 90

OMEGA SALES Leemidden 21 2678 ME DE LIER

Tel. 0174 52 59 90

www.omegasales.eu sales@omegasales.eu