BRAVISSIMO 2019|Nr.3

Page 8

r a m p o s

8

š v i e s o j e

2 0 1 9

/ 3

Scena iš spektaklio Pradžioje nebuvo nieko

Bandant sušokti vėją

Gražina Montvidaitė

Regis, tokie žanrai kaip opera, baletas turi tik klasikos aurą, užmerkus akis gali kelti tik virtinę estetiškų, plastiškų ir tradicinių vaizdinių, bet Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras siekia perlipti per tokį įsivaizdavimą ir įsileisti į didžiąją sceną naujų vėjų. Atvirumą eksperimentams ir naujoms pasirodymo formoms teatre regime jau ne pirmą kartą. Vienas tokių gaivaus vėjo šuorų – šiemet jau aštuntasis Kūrybinis impulsas, kasmet pristatantis choreografijos talentus ir naujas šokio pateikimo idėjas. Kitas naujas kūrinys – iš teatro ir choreografų bendradarbiavimo kilęs baletų triptikas. Kaip rodo pavadinimas, jis susideda iš trijų vienaveiksmių baletų. Trys choreografai šiais darbais pristatė savo šokio estetikos suvokimą ir gebėjimą suvaldyti visus pastatymo elementus.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.