__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 1 - 63. ĂĽrg - februar 2016 - mai 2016 - informasjon


Jubileumstur

Ut på tur! Tekst: Fredrik Ulseth Vi har i mange år arrangert sommerturer her fra kirken, i godt samarbeid med Frivilligsentralen. Denne sommeren kommer det et langt mer omfattende turtilbud – kall det gjerne «en jubileumstur», siden Lambertseter kirke fyller 50 år i mai. Turen blir en 10-dagers tur til Hellas. Det er reisebyrået Cruise &Travel, som har lokal tilknytning her på Lambertseter, som legger opp turen i samarbeid med oss og sin dyktige tur-operatør i Hellas. Reiseleder på turen blir sokneprest Fredrik Ulseth. Han har solid turerfaring fra Hellas etter sitt år som feltprest i nabolandet Makedonia. I Hellas får vi dessuten lokal guide som er norsk/ nordisk-talende. Turen blir med buss. Hotellene vi bruker har godt rykte og brukes fast av operatøren i Hellas. Turen får avreise SØNDAG 19. JUNI og hjemkomst TIRSDAG 28. JUNI. Turen vil gi oss en fantastisk opplevelse av landets vakre natur, historie og kultur, og også som det første landet kristendommen for alvor slo rot i den verdensdelen vi kaller Europa. Vi får møte sider ved landets særegne klosterkultur, og vi får møte et moderne Hellas som er langt mer enn demonstrasjoner og økonomisk kaos!

Turopplegget blir som følger:

Vi reiser fra Gardermoen med Austrian Airlines via Wien til Tessaloniki i Nord-Hellas. I denne svært severdige byen tilbringer vi første dag og får et inntrykk av byens historie fra romersk tid og fram til dagens moderne by som Hellas´ nest største by. Dag tre på turen set-

ter vi kursen nordover til Kavala. I romersk tid het den Neapolis, og det var her apostelen Paulus først kom i land i Europa. Derifra går turen til Filippi, der han grunnla den første europeiske menigheten. Filippi er imidlertid også interessant fordi byen forteller hvordan romerne bygget koloniene sine i landene de erobret. På vei tilbake til Tessaloniki passerer vi Amfipolis hvor den berømte steinløven står. Neste dag setter vi kursen sydover, først til Berøa, som har en spennende gammel jødisk bydel, så til Vergina, hvor vi får se den utrolige graven til kong Filip av Makedonia, far til Aleksander den store. Derfra kjører vi forbi gudefjellet Olympen og inn i Tessalia, til byen Kalambaka og overnatting der. For neste dag skal vi besøke en samling klostre som står på verdensarv-listen, Meteora-klostrene. Du tror det ikke før du får se det! Etter denne mektige opplevelsen er det godt å få noen timer i buss. Da drar vi sydover, gjennom området Akillevs, krigerhelten fra Iliaden, kom fra, ned til Termopylene, der de 300 spartanerne kjempet mot perserhæren. Siste stopp er Delfi, der vi overnatter. Neste dag besøker vi oldtidsbyen Delfi (med orakelet) og drar via det berømte klosteret Ossios Loukas til Athen.

også passere den berømte Korint-kanalen. Hjemreisen går fra Athen med samme flyselskap.

Påmeldingsfrist (bindende) vil være 1. mai p.g.a. bestilte flyseter og hotellplass.

Vi vet ennå ikke hva turen vil koste – det foregår forhandlinger med hoteller etc. Så følg med på menighetens hjemmeside om turen! Så snart de siste informasjoner kommer, vil det foreligge brosjyre m/påmeldingsskjema i kirken og andre steder i lokalmiljøet. Samme materiale vil bli tilgjengelig på hjemmesidene våre.

Vi vil i utgangspunktet ha plass til 30 deltakere på turen. Skulle du tenke at «dette er noe for meg» med én gan du leser dette, bare kontakt sokneprest Fredrik Ulseth på tlf 23 62 99 03 / 9224 1707, så blir du registrert med en gang!

Vårens kurs:

Hellas - noe langt mer enn øyhopping Tekst: Fredrik Ulseth Hellas – da tenker vi med én gang på hvite hus mot blå-blått hav, og øyer som Santorini og Kreta får oss til å hente fram solkremen. Men Hellas er langt mer enn sommerferie! Landets historie og kultur har gitt så store bidrag til utviklingen av hele den vestlige historie og kultur at uten Hellas hadde veldig mye sett annerledes ut i dag! Et annet sted i dette bladet har jeg sitert uttrykket ”På kjempers skuldre”. Kulturelt står vi på kjempers skuldre, de gamle grekeres. Siden vi denne sommeren legger opp til å arrangere en 10-dagers tur for lambertseterområdet og andre interesserte nettopp til Hellas, vil vi også benytte sjansen til å ha Hellas som tema på fem kurskvelder i menigheten ut over våren. Samtlige kvelder holdes i menighetssalen i

I Athen begynner vi dagen etter ankomsten med en omvisningsrunde der vi både får se den restaurerte utgaven av den olympiske stadion i byen, Areopagos-høyden, der Paulus holdt sin berømte tale, byens utrolige Akropolis og oldtidens torg. Resten av denne og neste dag er til egen disposisjon. Siste tur-dag før hjemreise bruker vi til besøke Korint. Da romerne tok Hellas, ble denne byen hovedstad i provinsen. Ikke rart at Paulus brukte mye tid på menigheten her! Vi får 2

kirken. De varer fra kl. 19.00 til ca. 21.30. De koster ingen ting, men for den enkle bevertningen er det mulig å legge igjen en slant, høyst frivillig. Det er fullt mulig å velge seg ut noen av kveldene å komme på. Men for de som tenker å bli med på turen, er nok samtlige kvelder ganske nyttige. Kveldene er planlagt slik: 9. mars: ”Hellas – historisk skattekiste og kulturell gullgruve. 6.april: På Olympens topp – et møte med de greske guder. 20.april: Paulus – en menighetsbygger i Hellas. 4. mai: Den gresk-ortodokse kirke. 1. juni: Det moderne Hellas. Samt informasjon til turdeltakerne. Vi ønsker alle velkommen med på denne historiske, kulturelle og aktuelle rundreise!


mange år framover. Og de som kjente henne, vet hvordan alle bildene bærer hennes tydelige signatur.

ønsker vi å være tydelig til tenkning, har gitt oss byggeklosser stede i alle disse sammenhen til vårt samfunn, gitt oss vår Kirkebygget står som et sym kollektive verdi. – og bruksbygg. Det fortelle historie, men er også dagens I en tid der fragmentering av det Jeg har sett noen svært gamle morgendagens kirkebygg her kollektive åpenbart også skaper vev-stykker der renningen mer eller mindre har gått i oppløsning. identitetskriser på mange plan, er Alt arbeid knyttet til dette hu Silketråder i selve bildet har klart jeg redd Stålsett-utvalgets utspill forteller en historie fra 1950vil øke forvitringen hvis ideene seg, men en dårlig preparert ullav, men retter seg mot menn eller bomullsrenning har morknet. blir satt ut i livet. av i dag! Gudstjenestefeiring Da blir det bokstavelig talt svært dåp, konfirmasjon, vigsel og mange løse tråder; bildet faller fra Ta f.eks. vigselsretten. Hva godt gravferd, er for menigheten o vil det tjene å frata Den norske hverandre. kirke (og dermed andre registrerte lokalsamfunnet av i dag. Vår utfordring til lokalmiljøet må Det såkalte «Stålsett-utvalget» har trossamfunn) vigselsretten? være, når man problematiser levert en utredning om religionens Hvilket tradisjonsbrudd i vårt Den norske kirkes plass i nasjonale liv er ikke det, og hva plass i det norske samfunnet. Det samfunnet, å slutte skal opp om i har gåtter innnok i enmangeomfang enn øyeblikkets jubel. på den siden et grunog lokale aktiviteter tjenervidet til?ene Eller man stiller Kultur gode intensjoner arbeidet, hverdag som jubileumsperiode i Vi serflere oss gjerne litt tilbake. spørsmålstegn nfjell å stå påved i ogKirken med Guds få fylle husets rom. Alltid vil vi sønda og bak arbeidet, men av de Lambertseter kirke. Nårprinsipper vi i mai feirersom vårt kirke-kirkene handlinger i historien bak oss, som samlingssteder og være det lokale gudshuset der konklusjoner og For det Søndag 15.mai er fremmes, det nøyaktigvil jeg hus hevde er det lett å se tilbake – fylt mest av alt i Jesus. Samtidig mennesker kanerfåbare tilbe det Gud,kollektive kollektiv overbygning ved de bommer samfunn som i lengden kan t storeerkriser høytider. 50 år siden biskoppå Johannes av glede og takknemlighet. En vi gitt eller oss englade framtidstro på søke menneskelig nærvær og målet. vare på vårt felles liv. Vi som Smemo vigslet det særegne kollega skriver et sted «om å stå at Gud også er historiens – og finneknyttet grunnverdier til å befeste kirke til Lambertseter Var det ikkevår enframtids kollektiv Det iersinlagt så på stor vekt på kirkebygget. Særegent kjempers skuldre». Jeg tenkdermed Herre. Så sin livskvalitet. vår arbeidsplass, samt alle vå bevegelse utbruke fra behov som individets arkitektoniske utforming; ettereller er gruppers at vi som feirer gudstjenester skal vi få vår inspirasfantastiske og trofaste frivill søkte som rom, skalviogsom driver gjorde manges mening enrettigheter av de mest at det i kirkens de jonatfrautallige «kjempene» til åtilskape Så skal jubilere, til gagns. vi viholder dørene åpne og sie Domkirkeogetter juli børarkitekvirke samlende på nasjonen, vellykkede kirkebygg mange aktiviteter i de mangeOslobegeistring energi22. til et MedBruk takk og ydmykhet og oss! Vi er fortsatt viktig 2011? Og hva er problematisk forvitrer. fori ådag, gripe tilpå mitt at samfunnsveven ten Harald Hille tegnet. For Ellerrom vi står kjempers framtidsrettet arbeid. Selv om medfor et optimistisk blikk fram- skal ho med at Sjømannskirken er innledende bilde: Renningen i og ønske ikke ende menigheten var det ikke minskuldre. Ved dette jubileum samarbeidspartner gis en ny kirkelov setter tydelig over.sammen Og et intenst om at opp so for etUD? veven ødelegges. løse tråder. Ingen ønsker seg dre viktig at kirkehuset ga raust det en kjærkommen mulighet skille mellom staten og kirken, mennesker alltid skal oppleve samfunn som er en med plass til de mange aktitil å takke alle de ikke idet noen skille å møte åpne kirkedører her eneste sto ledelsen Statoil om de I et innlegg i dagspressen 21.som la nedSpørskaper vitetene og arbeidsområdene formidabelt stykke arbeidhar følt mellom oss som menighet og som floke. ønsker dem velkommen det problematisk med januar siterer et biskop Nordhaug ansatte og frivilligei stod i uken idehistorikeren i «Lemmekirken», de som såden prestelige lokalmiljøetstøtte på Lambertseter. de har fått i innenfor! Bjørgvin Otto avom: Algerie-krisen. igjennom. En raskKrogseth: opptelling «Sentrale behovet sosiologer for en ny kirke, Snarere tvert Vi skal om og fikkhåndteringen kulturantropologer enige og ombygget viser at bare i åpningsåret planeneerrealisert mulig enda mer søke å være vi kanskje måtte må flotte værehuset. fellesVifor hadde menighetenfølgende: 350-400 Noedette kjennerSkal kirke for de som bor flytte her. gravferd ut av kirkene ogsåhanfor en nasjon, ut over individers og konfirmanter! Ikke rart at den på takken for den voldsomme Gudstjenester og kirkelige ikke å virke støtende – er det gruppers rettigheter. Samfunnet gamle «Lemmekirken» var blitt arbeidsinnsats som er lagt ned dlinger skal få tjene lambert- neste trekk? For ikke å snakke om den trenger, som sosialt lim eller og kirkelige for liten, og at konfirmantsalen i alle gudstjenester setringer i nåtid og framtid. årlige problematiseringen knyttet sammenbindende sement, å – nå Kirkestuen – var et høyst handlinger, i barne- og ungtil julens skolegudstjenester – samles om noe substansielt og tiltrengt lokale. domsarbeid, konfirmantarbeid, kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i VG før jul

Soknepresten har ordet

Framtidstro

V

Når vi selv runder år, ser vi jo med blandede følelser på dette tallet - 30 - 40 – 50 – 60… Av og til sier vi «Alder er jo bare et tall!» Så hvorfor jubilere for et bygg, et kirkehus? Kanskje nettopp i vår sammenheng burde det være som aller lettest å se de gode grunnene. Ordet «jubileum» kommer jo fra latin, fra verbet «jubilare»: Rope ut i glede, kalle på noen. Når flere av Davidsalmene på latin begynner med «Jubilate», er det oppfordringen til å synge en lovsang for Gud. Å feire 50 år i vårt kirkebygg med en glad festgudstjeneste faller derfor ganske naturlig! Når vi feirer våre jubileer, får feiringen like fullt et større

foreninger og kirkeringer – alt i husets mange rom og/eller til husets beste. Her har mennesker kommet med sin tro og sin tvil, sin glede og sin sorg. Og blitt tatt imot. De er blitt sett – slik menighetens visjon setter som mål for oss. Mange har også fått møte Jesus i livet sitt – de har sett ham. Igjen slik visjonen vår utfordrer oss. Alt dette får vi se tilbake på og takke for.

Vi takker og ber for...

- kirkebygget vårt, som vi feirer er 50 år i år, - for alt det betyr og har betydd for Lambertseterboere gjennom 50 år - alt idretts- og foreningsliv. Takk for alle som gjør en frivillig innsats til andres nytte og egen glede - alle sosiale møteplasser og grøntområder vi har på Lambertseter

Vi ber for...

- alle flyktninger og hjemløse som kommer til vår by og vår bydel - alle som av ulike grunner ikke har arbeid og som sliter med økonomien - alle som er ensomme i vår bydel Gud, vær nær dem alle. Kom med din trøst, din kjærlighet og din fred. Hjelp oss som bor her på Lambertseter til å se hverandre slik du ser oss med dine kjærlige øyne. Takk for at vi alle kan være dine øyne, ører og hender for noen som trenger oss

Samtidig må vi aldri bli hengende fast i tilbakeblikkene, den gode mimringen. Å stå på kjempers skuldre betyr jo også å komme så høyt at man får overblikk – framover. Jeg håper vi kan bruke dette jubileet nettopp til det: Se framover, styrke vår framtidstro. Som Kirke har 3


Aktuelt

REMA 1000 Mellombølgen – det er Jonny Man kan vel kalle det en lokalbutikk der den ligger litt skjult mellom blokkene på Bergkrystallen – REMA 1000 Mellombølgen. Jeg tar en prat med daglig leder Jonny Nord om nettopp dette. Tekst: Robert August Pedersen

Nærmiljøet

- Vi føler jo at vi bygger oss opp til å bli en støttespiller i nærmiljøet. Vi har en god dialog med de ulike borettslag, barnehager, Lambertseter kirke og andre støttespillere i nærområdet. Jeg tror vi er godt likt blant kundene og vi får tilbakemeldinger om bra utvalg og ryddig butikk. Vi prøver i hvert fall å gjøre det beste ut av den plassen vi har. Etter at kameraovervåking kom på plass i butikken tror jeg også at vi har skapt mer trygghet for både eldre og alle som bor i området. Vi har registrert mindre politi og bråk det siste året. Jonny forteller videre at de prøver å være en butikk med det lille ekstra. Enkelte dager gjennom året stiller de opp med gratis sveler eller vafler. - En liten sosial krok hadde vært hyggelig, men plassen begrenser seg. De siste 3 årene har vi solgt juletrær utenfor og fått mange hyggelige kommentarer for dette. Listen over hva REMA 1000 Mellombølgen gjør for lokalmiljøet er innholdsrik. En av de kanskje mest imponerende tingene for undertegnede er transporttilbudet for de som ikke klarer å komme seg til butikken – eller ikke klarer å bære varene hjem selv. - Det er fullt lov å ringe oss å spørre om hjelp, forklarer Jonny. Tjenesten er gratis.

-Vi ser også at mange får dekket det sosiale behovet sitt ved å handle hos oss, og vi synes det er hyggelig å kunne hjelpe en kunde hjem med varene når posene blir for tunge. Samtidig så ser vi at er det et generasjonsskifte på gang – det blir flere unge med barn som handler hos oss og barnefamilier er viktige kunder å ta vare på.

En kremmer og gode team

nytte av. Vi kan f.eks nevne pepperkaker eller andre sesongvarer som kunden ikke vil ha. Vi har det litt moro med å snakke om kunden sist jul som ba oss bestille den største kalkunen vi kunne få tak i. Vi lystret selvsagt kunden og fikk tak i en kalkun på 18kg. Problemet var bare at kunden ikke satte begrensning på størrelse. Hun hadde nemlig ikke stekeovn til en så stor kalkun. Heldigvis hadde vår samarbeidspartner fra frivillighetskjøkkenet ekstra stor ovn og noen munner å mette. Har fått tilbakemelding om at det ble suksess. Vi er veldig glad for at noen frivillige stiller og plukker ut det som kan brukes. Det er en vinnvinn situasjon for begge. Vi sparer miljø og kostnader på renovasjon.

Selv har Jonny jobbet i butikk i flere omganger. Før Mellombølgen var han sjef på REMA 1000 Pilestredet. I tillegg har han 17 år bak seg i 7-Eleven. I ungdomsårene jobbet han med salg av klær og sko. Mye kunnskaper om salg og kunder stammer fra disse årene. I tillegg er han en dyktig kremmer. Han er svært fornøyd med gjengen i Mellombølgen – et skikkelig multikulturelt miljø med godt samarbeid på tvers av ulike bakgrunner. Alle her har høy arbeidsmoral. - Det hjelper at du selv er tilstede og jobber på gulvet sammen med de ansatte. Det bidrar til innsats og så har vi det morsomt og skøyer med hverandre.

Gjennom denne ordningen distribueres mat til skoler,

Mat til nytte

De jobber bevisst med matsvinn i Rema 1000 Mellombølgen, og Jonny forteller at han har et godt samarbeid med frivilligarbeidet i nærmiljøet. Særlig gjelder det samarbeidet med frivilligsentralen og diakonal medarbeider i Lambertseter kirke, Jørgen Meier. - For å begrense matsvinn, enten det er varer som nærmer seg dato eller det er sesongvarer som ikke kan selges, sørger vi at det blir gjort

barnehager, frivilligkafe osv. Modellen for denne fordelingen er hentet fra Frankrike, der det er lovpålagt å ikke kaste brukbar mat. Jonny har selv sett hvordan maten hans kommer til nytte: - Jeg var invitert til nyttårsbord for frivillige i kirken og jeg kjente jo igjen fiskekakene jeg ble servert. De hadde kommet samme dagen fra meg, kjøttdeigen óg! For meg så virker det som REMA 1000 Mellombølgen er en støttespiller i nærmiljøet. Eller som Jonny sier selv med et glimt i øyet: - Vi er skikkelig til stede for kunden. Butikken har nemlig Lambertseterplatåets lengste åpningstid, 06.00 til 24.00. Og da er vi jo her nesten hele døgnet og dekker kundenes behov.

Torsdagstreff Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det erandakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

Velkommen innom! 4


Trosbetraktning

Storfamilien på Lambertseter Av: Christian Danielsen

D

et er ganske enkelt å bringe trygghet til et lite barn. Når vi passer på småbarn utretter vi noe viktig bare ved å være tilstede. Barna er stort sett glade for å undersøke ting i omgivelsene og leke i nærheten av de voksne. Man kan ofte kjenne at barnas tilstedeværelse gjør en rolig og lykkelig. Dette har jeg ofte oppleved når jeg har deltatt på Supertorsdag og sprell-levende gudstjeneste. Her møtes en storfamilie til fest. Paulus og Peter omtaler de kristne som Guds familie eller Guds hus, på gresk oikos tou theou. Også Jesus beskriver menigheten som familie flere steder. Lignelsen om de to sønnene i Lukas 15,11-32 beskriver de troendes fellesskap som en familiefest. En god far tar imot en ulydig sønn, samtidig som han oppfordrer den lydige sønnen til å bli med på feiringen. Videre kommer ordet kirke fra det greske ekklesia, som betyr «kalt ut av».Vi kan derfor si at vi er kalt ut fra mørket og inn til Guds familiefest.

I en familie er man medlem på grunn av slektskap, ikke på grunnlag av prestasjoner. Når man er hjemme hos sin egen familie er det godt å bare kunne være til. Hjelpe til med maten, snakke og le. Det trenger ikke å være så komplisert å være sammen som familie. Hovedpoenget er båndene mellom familiemedlemmene, ikke hvor mye hver enkelt får utrettet. Dessuten er det her vi kan sove og hvile ut. Hvor skal man ellers hvile, hvis man ikke kan hvile i sitt eget hjem? Hovedelementet i kristen hvile er nåden og den kjærligheten som Gud har til oss. Nåde innebærer at Gud tilgir våre feil og gir oss en pause fra vår egen selvbebreidelse og streben etter anerkjennelse. Når Gud dør for oss på korset, blir vi en del av ham og av hverandre. Det er Jesus som har prestert og føyet oss inn i hans familie.Vi trenger ikke å fortjene en plass i menigheten ved hardt arbeid. Det nødvendige er allerede gjort av Jesus. Familielivet bør prioriteres foran andre

ting. Paulus uttrykker det elegant i Galaterne kap. 6, 10-11: «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.» En god start er å være tilstede. Det er ikke spesielt vanskelig, men det fører uendelig mye godt med seg. Gudstjenestene på søndagene og arrangementer som Supertorsdag gir gode muligheter til det. Bli med på familiefest i kirken!

Lambertseter kirke runder 50 år! Tekst: Fredrik Ulseth

15. mai er det nøyaktig 50 år siden Lambertseter kirke ble vigslet av biskop Johannes Smemo. Da hadde lokalmiljøet fulgt spent med på arbeidene på kirketomten. De begynte i slutten av juni 1964. Grunnsteinen ble lagt ned ved en høytidelighet søndag 4. oktober 1964. 15. mai i år er 1.pinsedag. En perfekt dag å feire kirkejubileum på, vi vi mene. Vi feirer festgudstjeneste denne dagen, ledet av Oslo biskop Ole Christian Mælen Kvarme.

Vi håper på det hjerteligste at kirken denne dagen vil fylles av både inviterte gjester og lokalbefolkningen på Lambertseter! Etter gudstjenesten blir det selvsagt Stoooor Kirkekaffe!

*Mandag 9. mai får vi en spennende gospelkonsert med HIM. *Torsdag 12. mai inviterer vi først til stort formiddagstreff og senere på ettermiddagen til bursdagsselskap for store og små; selvsagt med pølser, brus og kake!

Men før selve jubileumsdagen skal det også merkes og markeres at vi har jubileum. I tiden før jubileet vil man i lokalmiljøet få flere måter oppdage at jubileet nærmer seg. Her vil vi ikke røpe detaljer; noe skal jo være litt overaskende også. Men følgende kan vi røpe: *Søndag 8. mai begynner vi selve jubeluken med Sprell Levende familiegudstjeneste.

*Fredag 13. mai kommer en store gruppe av våre venner fra Luton til byen. Denne kvelden blir det middag for tidligere ansatte mfl. *Lørdag 14.mai inviterer vi til orgelkonsert med våre tidligere organister Colin Smith 5

og Johan Wallace. Konserten avsluttes med en Evensong, ledet av sammensatt kor for anledningen, dirigert av Colin Smith. *Og så altså: 15. mai, 1.pinsedag, Festgudsjeneste. Før jubileet kommer menighetsbladet ut med et eget bilderikt jubileumsnummer. Der vil man også finne muligheten til å gi kirken en skikkelig jubileumsgave! Vi ønsker velkommen til glade maidager der vi feirer vår flotte kirkebygg!


Trosopplæringen

Nytt fra trosopplæringen Tekst: Lars Kristian Gjone

• Fredag 8. januar var ca 85 barn med på teater med Kirkerottene. Vi satser på å få nytt besøk tidlig i 2017, når Kirkerottene er klare med et nytt stykke. Den første fredagen i januar er som regel planleggingsdag for barnehagene i Bydel Nordstrand. Barn i alderen 4-6 år er den viktigste målgruppen, men alle store og små er velkommen. Mens vi

i en flott gudstjeneste, og kirkekaffe med hvite duker og store bløtkaker. Lambertseter menighet opplever god oppslutning om dåp. Ved gudstjenesten ble dåpstreet «høstet», og alle barna som ble døpt i 2015 fikk sitt eget, lille trekors til å holde i.

venter på nytt teater finnes det både filmer og annet materiell å boltre seg med sjekk www.iko.no.

• Søndag 31. januar ble en flott festdag for menigheten. Feiringen av Kyndelsmesse handler om at Jesus ble bå- • Tidlig i februar kom det ret frem i templet 40 dager endelige godkjenningsetter sin fødsel. Da passet brevet fra Oslo biskop om det godt å være sammen at menighetens «Plan for med Babysang og 13 av trosopplæring» nå er godbarna som ble døpt i 2015. kjent. De fleste menigheter Det var stemningsfull sang i Norge har nå en slik plan, men Lambertseter er den først menigheten i Søndre Aker prosti med en fornyet plan etter trosopplæringsreformen fra 2003. Målet med planen er at alle døpte skal få være med på et godt opplæringsprogram fra de er 0-18 år. Den skal være lett å orientere seg i når menig-

6

hetens nye nettsider tas i bruk. • Aktuelle behov/ bønneemner: Tårnagenthelgen 23. og 24. april: Til å være med barna trengs voksne ledere til å sikre klatringen i klokketårnet, ordne mat, og gjerne delta i undervisningen. Det er barn i 3. - 4. klasse som inviteres til å være «Tårnagenter» med aktivitetsdag på halve lørdagen, og gudstjeneste på søndagen. Søndagsskolen satser denne våren på å ha samling 1 gang hver måned. Det foreligger en liste med datoer som alle interesserte kan få. Endringer kan komme, og vi vil i så fall gjerne kunne formidle beskjed. Kontaktperson er Eivind Mork, eller send gjerne epost til LG357@kirken.no.


Annonser Slekters gang Døpte

Amalie Eidshagen, Isabella Korir Kronstad, Ingeborg Larsen Kronen, Julie Li Hansteen, Leah Johanne Wiig, Mari Synnøve Omvang Sturød, Ella-Louise Lazare-Lein, Anine Ljostad Øyhovden, Astri Ljostad Øyhovden, Isabel Gaaserud Skulbørstad, Sofie Langleite Sandberg, Lerke Bjelland.Mikkel Kahrs BuddeKleven, Emil Abrahamsen,Vincent Skårvin, Mads Berg Silden, Aleksander Skjørdal, Mentor Buzhala Bolsø, Elias Solbjørg Wallin, Anton Kildeborg Kausland, Ludvik Birkelund Steira, Lucas Lundsten-Hirko, Theodor Andersson Rastad Nadden Larsen, Einar Hatlevoll Lohne, Theo Sander Bysveen, Aleksandra Smemo, Iver Bakken Ryngnestad.

Viet i Lambertseter kirke Anja Molander Rensmoen og Jostein Røraas.

Døde

Grethe Berit Jansen, Solveig Johannessen, Berit Elisabeth Keown, Sonia Ingeborg Hjeltborg, Aaslaug Hansine Johansen, Bente Haugen, Gerd Irene Haslum Hanssen, Randi Eugenie Nilsen, Berit Holstad, Asta Synnøve Kristiansen. Marvel Inger Jacobsen, Bjarne Rydland, Per Erik Oppegaard,Svein Linneberg,Torbjørn Løvås, Rune Morten Narvåg, Ivar Eilert Nes, Arne Olav Karlstad.

GRAVFERD SIDEN 1877 GRAVFERD 1877 Kontakt oss forSIDEN rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. tilrettelegging Ved behov for akutt Kontakt oss for rådgivning, og hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30. gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp,

Gravsteiner – Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård

ring vår vakttelefon 23 16 83 30. Wang Begravelsesbyrå Wang Olav Werner Nordstrand Grünerløkka Wang Begravelsesbyrå Wang Olav Werner Ekebergveien 230 Toftes gate 25 Nordstrand Grünerløkka 1112 Oslo 0556 Oslo Ekebergveien 230 Toftes gate 25 Telefon 23 16 83 30 Telefon 22 35 40 10 1112 Oslo 0556 Oslo

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Telefon 23 16 83 30 Wang Begravelsesbyrå Hasle Wang Begravelsesbyrå Økernveien 81 B Hasle 0585 Oslo Økernveien 81 B Telefon 23 16 83 25 0585 Oslo

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

Telefon 23 16 83 25 Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Wang Begravelsesbyrå Jacob Aallsgt 42 Majorstuen 0340 Oslo Jacob Aallsgt 42 Telefon 23 19 61 50 0340 Oslo

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo 7

Telefon 22 35 40 10 Wang Olav Werner Stabekk Wang Olav Werner Gamle Drammens vei 44 B Stabekk 1369 Stabekk Gamle Drammens vei 44 B Telefon 67 12 19 89 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Telefon 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no

post@wbeg.no

www.wangbegravelse.no

post@wbeg.no


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke 28.02.2016

kl 11.00, 3.søndag i fastetiden Høymesse med mulighet for dåp ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsbladet. Kirkekaffe. Sak 3,1-5; 2 Kor 12,7-10; Luk 22,28-34

06.03.2016

kl 11.00, 4.søndag i fastetiden Sprell levende gudstjeneste for små og store ved Fredrik Ulseth og Kjetil Grevle Teien. Lambertseterskolenes kor deltar. Mulighet for dåp. Offer til Søndagsskolen. Kirkekaffe. Joh 6, 24-36

13.03.2016

kl 11.30, Maria budskapsdag Høymesse ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 1 Sam 1,21-28; Apg 16,12-15; Luk 1,39-45

20.03.2016

kl 11.00, Palmesøndag Høymesse ved Fredrik Ulseth. Mulighet for dåp. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe. Sa 9,9-10, Fil 2,5-11; Joh 12,1-13

24.03.2016

kl 18.00, Skjærtorsdag Påskemåltidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik og Kjetil Grevle Teien. Måltid i kirkerommet. Ingen kollekt eller påmelding. Alle er velkomne.

25.03.2016

kl 11.00, Langfredag Pasjonsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Mark 14,26-15,37

27.03.2016

kl 11.00, 1. Påskedag Høytidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 2 Mos 15,1-3; Kol 2,12-15; Joh 20,1-10

28.03.2016

kl 19.00, 2. Påskedag Påskejazzgudstjeneste for hjemvendte påsketurister og alle andre. The Real Fake Band og Asle Røhne Rossavik. Kollekt til arr/Sjømannskirken. Jazzkafé etter gudstjenesten.

Takk for gaven Vi takker for alle gaver som ble gitt til menigheten i 2015. Til det diakonale arbeidet ble det samlet inn totalt kr 20.455 via giroer i bladet. Til arbeidet med menighetsbladet kom det inn totalt kr 18.200,- via giroer i bladet. I tillegg kommer små og store enkeltgaver som ble gitt til menigheten.

Menigheten er fortsatt helt avhengig av enkeltgaver og givertjeneste for å drive sitt arbeid. Velkommen til å støtte vårt arbeid, se giro i bladet. Takk for musikken Takk til alle orkester, kor, korps og solister som bidro på konsertene og gudstjenestene i kirken i forbindelse med advent og jul, og til all frivillig

03.04.2016

kl 11.00, 2. søndag i påsketiden Påskevandringsgudstjeneste ved Lars Kristian Gjone. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Joh 20,24-31

10.04.2016

kl 11.00, 3.søndag i påsketiden Høymesse ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Konfirmanter deltar som ministranter. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Salme 23,1-6; 1 Pet 5,1-4; Mark 6,30-44

17.04.2016

kl 11.00, 4.søndag i påsketiden Høymesse ved Asle Røhne Rossavik. Mulighetfor dåp. Konfirmanter deltar som ministranter. Offer til menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe. Jes 40,26-31; 2 Kor 4,14-18; Joh 14,1-11

24.04.2016

kl 11.00, 5. søndag i påsketiden Sprell levende gudstjeneste med tårnagenter ved Lars Kristian Gjone og Fredrik Ulseth. Kjetil Grevle Teien med band og forsangere. Mulighet for dåp. Offer til Acta, Normisjons barne- og ungdomsorganisasjon. Kirkekaffe. Ef 2,17-22

01.05.2016

kl 11.00, 6. søndag i påsketiden Høymesse ved Fredrik Ulseth. Tro og Lys deltar. Offer til Tro og Lys. Kirkekaffe. 1 Kong 3,5-14; ef 3,14-21; Matt 6,7-13

05.05.2016

kl 12.00, Kr. himmelfartsdag Ingen gudstjeneste i Lambertseter Sportsgudstjeneste i Østmarkskapellet ved sokneprest i Holmlia, Silje Kivle Andreassen. Familiedag. For mer info se www.ostmarkskapellet.no

08.05.2016

kl 11.00, Søndag før pinse Sprell levende jubileumsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik og Kjetil Grevle Teien med flere. Start på kirkens 50 års jubileumsuke. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. 1 Mos 11,1-9

innsats i denne forbindelse. Det var ikke vanskelig å komme i julestemning og bli velsignet av flott musikk. Lambertseter kirke er stolte av å ha så mange lokale bidragsytere som velger å bruke kirkerommet til sine konserter og arrangement. Vi ønsker at kirken også i fortsettelsen blir en viktig arena for kulturlivet på Lambertseter.

Hørt i ørkenen Abba Xanthias sa: «Røveren på korset ble frelst ved å si et ord. Mens Judas som var en av apostlene mistet alt og gikk fra himmelen til helvete. Derfor må ingen skryte av sine store gjerninger, for de som stoler på sine egne evner vil falle.»


Østmarkskapellet

Hva skjer i menigheten?

Sykehjemsandakt

Sportsgudstjenester og overnatting

Onsdager kl 12.00 Kontakt: sykehjemsprest Tor Torbjørnsen.

Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer.

Østmarkskapellet

Sportsgudstjenester

Sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00:

Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste 16. november Trond Skar Dokka søndager kl. 12.00 (Se program). Kafé med enkel servering fra Organist: Jan Ørnulf Melbostad kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert 23. november Bjørn Mathiesen til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av Organist Jan Ørnulf Melbostad furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy 30. november Torleiv Austad med plass til 25 personer. Det ligger en halvtimes gange på sti Organist: Jan Ørnulf Melbostad eller vei inn i marka. Se også www.ostmarkskapellet.no Tore Laugerud 07. desember Organist: Jan Ørnulf Melbostad Søndag 28. februar Sportsgudstjeneste kl 12, 14. desember kl Seierstad 16 (NB), Christine Bovim ved Gunleik Fakkeltog fra Grønmo Organist: Jan Ørnulf Melbostad 15.duAdventsgrøt. Kapellvakt:klVil være kapellvakt denne dagen? Organist: Jan Ørnulf Melbostad Søndag 6.Sportsgudstjeneste mars Sportsgudstjeneste kl 12, 18. januar

Tro og Lys Tro og Lys Lambertseter

ved Karl Olav Sandnes, Organist: Jan Ørnulf Melbostad Kapellvakt: Fredrikstad Frikirkes speidergruppe. Ansvarlig: www.ostmarkskapellet.no Bjørn Gabrielsen Søndag 13. mars Sportsgudstjeneste kl 12, ved Trond Skar Dokka, Organist: Jan Ørnulf Melbostad Kapellvakt: Bekkelaget menighet. Ansvarlig: Morten Fjøren

Torsdagstreff

fortsetter med møter hverkltorsdag kl 12-14. Søndag 20. mars Sportsgudstjeneste 12, ved Gyro Sølvsberg Organist: Jan Ørnulf Melbostad 27. november Kunstner Liv B Nielsen kommer på besøk Kapellvakt:Seniorreiser Vil du være kapellvakt dagen?års program 04. desember fortellerdenne om neste 11..desember Adventsamling Mandag 28.mars Sportsgudstjeneste kl 12, 08. januar 2015 Juletrefest, andakt ved Øystein Endal ved Lasse Heimdal Organist: Jan Ørnulf Melbostad (Med forbehold i programmet) Kapellvakt:om Vilendringer du være kapellvakt denne dagen?

Søndag 3.april Sportsgudstjeneste 12,velkommen innom til Følg med på plakater fremoverklog ved Bjørn Mathiesen en koselig prat med vaffel og kaffe! Organist: Jan Ørnulf Melbostad Kapellvakt: Vil du være kapellvakt denne dagen?

Forts. gudstjenester Lambertseter kirke Søndag 10.april Sportsgudstjeneste kl 12,

ved Anne Austad Organist: Jan Ørnulf Fastelavnssøndag. Melbostad kl 11:00 5.02.2015 Kapellvakt:Høymesse Vil du være ved kapellvakt denne dagen? Fredrik Ulseth.

Mulighet for dåp. Kirkekaffe.

Søndag 17.april Sportsgudstjeneste kl 12, 53,1-5; 1 Kor 1, 18-23; ved Ragna Jes Dahlen Joh 20-33. Organist: Trond12, Dahlen Kapellvakt: Vil du være kapellvakt denne dagen?

8.02.2015

Menighetens årsmøte

Den Lambertseter menighet holder årsmøte i menighetsalen tradisjonelle Søndag 17. april 2016 juletrefesten Møtet starter rett etter gudstjenesten. Saker til behandling:

holdes torsdag Sak 8.januar 2015. MM 01/2016 Godkjenning av innkalling Den har fått ny tid og og dagsorden. Sak MM starter denne gang kl 02/2016 12.00.

kl 19:00 Askeonsdag.

Søndag 24. april Sportsgudstjeneste kl 12, Askeonsdagsgudstjeneste ved prost Eigil ved Morvik, FredrikOrganist: Ulseth.Jan Ørnulf Melbostad Kapellvakt: Nordstrand KFUK-KFUM speidere. Jona 3,3-10; 2 Pet 1,5-11; Matt 12,38-42 Ansvarlig: Erik Berger

kl 11:00 1. søndag i fastetiden. 2.02.2015 Søndag 1.mai Sportsgudstjeneste kl 12, ved Asle Røhne ved TorleivSkriftemålsgudstjeneste Austad Organist: Jan Ørnulf Melbostad Rossavik. Kirkekaffe. Kapellvakt:1Vil du 4,1-7;1Kor være kapellvakt denne dagen? Mos 10,10-13; Matt 16,21-23.

Lørdag 20 desember, da er det Styringsgruppe: tradisjonen tro grøtfest. Monica Landmark, leder Tennisveien Tro og23B, Lys0777 2015 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: Lørdagmonicalandmark@hotmail.com 24.januar kl 14 – 17 Evy Baustad, LørdagAnne-Kari 21.februarBjørndalen, kl 14 – 17 Toril Slettner Baustad, kasserer SøndagBørge 1.mars kl 11.00 (Høymesse) Lørdag 21.mars kl 14 – 17 Møtested: Lørdag 18.april kl 14 – 17 Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo Lørdag 20.juni (Sommeravslutning/ (v Munkelia T-banestasjon, linje 4) grillfest, Mariahuset) LørdagMøter 18.august kl 142016: – 17 våren Lørdag 16. 19.september kl 14 -–17.00 17 Lørdag januar, kl 14.00 Søndag 27.september kl 11.00 Lørdag 20. februar, kl 14.00 - 17.00, årsmøte (Høymesse) Lørdag 12. mars, kl 14.00 - 17.00 Lørdag 17.oktober kl 14 – 17 Lørdag april, kl 14.00 - 17.00 Lørdag 16 21.november kl 14 – 17 Lørdag 21. mai, kl 14.00 Lørdag 19.desember kl 14 17.00 – 17 Lørdag 18. juni, kl 14.00 - 17.00 (Grøtfest) sommeravslutning i Mariahuset Alle Skjalgssonsgat møter fra kl 14.00 - 17.00 Erling 2, 0267 Oslo Kontaktperson: Toril Slettner, Tro og gudstjeneste: TlfLys 40 23 82 16 Søndag 1. mai kl 11.00, Lambertseter kirke

Årsmelding for 2015. Sak MMandakt. 03/2016 Øystein Endal holder Økonomisk orientering. Det blir bevertning og gang rundt juletreet. Regnskapet for 2015 gjennomgås. Ingen påmelding. Sak MM 04/2016 Kort orientering om kirkens 50 års jubileum 15.mai Velkommen!2016.

Torsdag 5.mai Kr. Himmelsfartsdag Sportsgudstjeneste kl 12, ved Silje Kivle Andreassen., Organist: Jan Ørnulf Melbostad Familiedag Kapellvakt: Vil du være kapellvakt denne dagen?

11

Årsmelding og regnskap 2015 er tilgjengelig i kirken og på kirkens hjemmesider fra ca 1.april 2016. 9


Hva skjer i menigheten?

Kristuskransen i stort format Tekst: Asle Røhne Rossavik Foto: Synøve Gigernes I gudstjenesten 17. januar ble de store kristuskransperlene brukt for første gang. Perlene er laget av Nordstrand Quiltelag på initiativ fra Toril Slettner og Lars Kristian Gjone.

den brukt i konfirmantarbeidet. - I det store flotte kirkerommet vårt blir «de store» treperlene for små. Derfor har vi tidligere lånt store perler (i håndballstørrelse) av Gamle Aker kirke. Toril Slettner og Lars Kristian Gjone startet for en tid tilbake arbeidet med å få laget våre egne store perler. Toril

kontaktet Nordstrand Quiltelag som svarte ja. De har sydd flotte perler til oss. Lars Kristian Gjone sørget for å få dreid de avlange stilleperlene i tre. Asle Røhne Rossavik forteller at han er storfornøyd med resultatet. – Tusen takk til alle som har bidratt.

Årets konfirmanter ble presentert i samme gudstjeneste. Det er 24 konfirmanter som går til konfirmasjon hos oss i 2016. I konfirmanttiden får hver konfirmant utdelt sin egen kristuskrans. Den bruker vi som et redskap til bønn og meditasjon. Kristuskransen har blitt brukt i Lambertseter menighet flere år. Den har vært brukt blant barn, unge og voksne. Aller først ble

De store perlene brukes for første gang.

10

Om Kristuskransen - bønnekrans utarbeidet av biskop emeritus Martin Lönnebo fra Sverige - brukes av mennesker i alle aldre - gir øvelse i livsmot, livslyst, selvbesinnelse og i å leve nær Gud - består av 12 runde og 6 avlange perler. Hver perle har sin egen betydning - Hver torsdag kl.11 er det meditasjon med kristuskransen i kapellet i kirken - Les mer om kristuskransen på http://www. ungdomsarbeid.no/tema/ praksiser/kristuskransen/


Hva skjer i menigheten? En meditasjonsform innen kristen tradisjon

8.3 29.3 19.4 10.5 31.5 14.6

Sentrerende bønn tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke Kontakt: Asle R. Rossavik mobil 480 933 96

T

orsdager imeout

20:0 20:3 00

18:0 20:0 00

KIKK Se Facebook gruppen vår på: www.facebook.com/pages/ KIKK/293981613989321

11


Aktuelt

En annerledes søndagsmiddag

Redaktøren beklager!

I forrige nummer av menighetsbladet hadde det sneket seg inn noen ekstra linjer som avslutning på to dikt som stod på trykk. Dette var en glipp i korrekturlesingen, og redaktøren beklager dette på det sterkeste. Diktene trykkes derfor her på nytt i sin helhet slik de skulle være.

Tekst: Toril Slettner Jeg har, sammen med min datter Ragnhild, engasjert meg i alle de flyktningene som strømmer til Norge. Særlig har tre unge tenåringsjenter fått plass i hjertet mitt. Vi traff hverandre under en Solidaritetskonsert i Domkirken. Der satt de andektig og lyttet til klassisk musikk som de knapt hadde hørt før. For noen søndager siden inviterte jeg til middag hos meg. Jeg sørget for å lage en halal kjøttgryte, som dessverre ikke falt i smak, men risen jeg hadde kokt var perfekt, den beste de hadde smakt siden de kom til Norge! Etter middagen ble vi sittende å prate sammen. Rafal, den yngste av jentene snakket engelsk og fungerte som tolk. Etter en stund tok de av sine hijabs, og nydelig sort hår flommet nedover ryggen. Trygge på at ingen mann ville komme til meg, kunne de la hijab være hijab. Plutselig sier Rafal: ” Er det et sted jeg kan be?”. Jeg ble helt satt ut, men fikk stammet frem at hun kunne jo bruke lillestuen min. Hender og føtter ble rituelt vasket, hijaben kom på plass, og Rafal var klar for sin bønnestund. Men hvor i all verden var Mekka? Vi visste at Mekka befant seg i sydøstlig retning, men det hjalp lite, ingen klarte å finne retningen i min leilighet på Lambertseter. Heldigvis fant vi et kompass på Ragnhilds iPhone, og retningen ble klar, det er viktig å vende seg mot Mekka når bønner skal fremføres. Rafal trakk seg tilbake til lillestuen, fremsa sine bønner, og kom tilbake til oss. Jeg satt der ned en liten tåre i øyekroken. Tenk her var tre ungdommer så trygge at de kunne ta av sine hijabs, og be bønner til Allah. Med stor ydmykhet tenkte jeg at nå var mitt hjem blitt et lite ”bønnens hus”. Etterhvert ble det tid for reise tilbake til mottaket i Vestby. Hijabene kom på plass. Gode avskjedsklemmer ble

Vente (besøk i et asylmottak) Av: Toril Slettner

Vente på besøk fra venner, vente på at tiden skal gå. Vente på brev som aldri kommer, Håp om en dag å få bli fri. Det banker på en dør, Forventningsfulle øyne ser opp Endelig besøk. Har du det bra, Jada, vil du ha kaffe? Kopper settes frem, det snakkes haltende. Språk blir barriere. Ord stenger følelser inne. ”Har du hørt noe?” Hoderystende fra gjesten, de er så trege med å svare. Gjesten reiser seg for å gå, Ut mot frihet og blå himmel, Tilbake sitter gode venner, Men i hjertet er noe nytt, Kjærlighet til dem som fortsatt venter.

Krig og fred Av: Toril Slettner

Krig og fred, motsatte poler. KrigBror mot bror, Mennesker som hater, dreper, ødelegger Fred Brødre sammen, kjærlighet som blomstrer, Glede og latter. KrigFlyktningestrøm, grenser stenges. Har du visum? FredFerdes fritt, Folkeslag står sammen, Lærer av hverandre Krig og fred, Menneske du må lære, Bannlys krig, La freden bli.

12

Fra venstre: Rafal, Ragnhild, Banin og Ghufran.

utvekslet, og vi lovet å komme på besøk i mottaket så snart som mulig.

Gjenbesøk i Transittmottaket

Det tok ikke mange dagene før Ragnhild og jeg satte oss i bilen og dro til Vestby. Den gleden som ble vist oss da vi dukket opp kan ikke beskrives, det var omfavnelser og klemmer, og vi fikk rommets beste sitteplasser. Moren til Banin fant frem det beste hun kunne by på, frukt. De har nesten ikke kokemuligheter, ei heller penger å handle for. Huset de bor i er litt bedre enn en campinghytte. Vi hadde med julegaver, og de ble raskt pakket opp. Jentene fikk høyttalere til smarttelefonene sine. Jubelen stod i taket. Mor fikk gavekort til Kiwi, det er en Kiwibutikk like i nærheten. Praten gikk på haltende engelsk, men hva gjorde vel det. Gleden over å være sammen overstrålte alt annet. Vi visste jo at overflytting til permanent mottak kunne skje når som helst. Masse klemmer ble utvekslet da det var tid for oss til å dra hjem igjen. Det kunne bli de siste klemmene vi fikk. I ettertid har jeg tenkt mye på disse to dagene. Det blir sikkert flere av dem. Vi må belage oss på å ta imot mennesker med en annen tro enn oss, mennesker med en helt annen kultur enn vår. Det kan bli skremmende, men det kan også bli flott og utviklende for vår egen kultur og tenkemåte. La oss ta imot med åpent sinn, og bli beriket av alt de kan gi oss.


Fasteaksjonen

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser er vann kritisk Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang. Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. Nå trenger de din hjelp. Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av katastrofer – verden over. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner være truet av kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten av disse er barn. 5, 8 millioner mennesker er i akutt mangel på vann. Blant dem som er hardt rammet, er bøndene i Ankober-distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har sjelden sett en verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. – Jeg har vært gjennom vanskelige perioder i livet mitt.

Det har skjedd før at regnet ikke har kommet og vi har prøvd å overleve med det lille vi har. Men dette er noe av det vanskeligste jeg har opplevd. Hver eneste dag må hele familien stå over måltider for å spare på maten, forteller nibarnsfaren. Enorm mangel på vann Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og utarmede beitemarker. Bøndene mister dyrene sine og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, har ikke vært nok til å gi avlinger. For å klare seg, må bøndene selge dyrene som har overlevd så langt i tørken. De blir tvunget til å selge kyr som har sørget for verdifull melk til barna i familien. Nå har mange snart verken dyr eller penger igjen. Dagne håper fortsatt på regn, men er bekymret for hvordan han skal klare å drive jorda uten oksene sine. – Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten dem, blir det vanskelig for oss å

overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Dagne fortvilet. Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og flere andre av de verst rammede områdene i Etiopia. Behovene er akutte, og Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og trygge sanitære forhold. – Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har allerede jobbet forebyggende i flere måneder. Men når omfanget er så stort, trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber også med å påvirke politikere og andre

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil komme. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp).

beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. Tirsdag 15. mars fra kl.16:30 går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016 av stabelen på Lambertseter. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjonen i Lambertseter menighet, enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Fasteaksjonen 2016

13. - 15. mars Fasteaksjonen.no – fasteaksjonen@nca.no – Kontonummer: 1594 22 87493 Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo – Telefon: 22 09 27 00

Den knusktørre jorda gjør det umulig å få avlinger som kan selges videre på markedet. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

13


Hva skjer i menigheten? eneste j t s d u g Pasjons KIRKE

Påskemåltid i kristen-jødisk tradisjon i Lambertseter kirke

TER BERTSE

I LAM

Langfredag 25. mars kl 11:00 Velkommen! Langfredag 25.mars kl 11:00 | Fri entre. Velkommen!

Skjærtorsdag 24.mars kl 18:00 | Fri entre. Velkommen!

Asle Røhne Rossavik og Kjetil Grevle Teien. Asle Røhne Rossavik og Kjetil Grevle Teien. Musikk før gudstjenesten begynner.

Påskemåltidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik og Kjetil Grevle Teien

T-bane nr 4 til Munkelia Buss nr 79 til Munkelia

T-bane nr 4 til Munkelia Buss nr 79 til Munkelia

Velkommen til

PÅSKEJAZZGUDSTJENESTE Lambertseter kirke | 2. påskedag | kl 19:00 En musikalsk vandring gjennom påskens drama. The Real Fake Band & solist Hege Fagermoen Liturg Asle R. Rossavik. Kollekt til arr./Sjømannskirken. Kafe etter gudstjenesten.

14


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 ar387@kirken.no

Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf. 23 62 99 02 ih879@kirken.no Slutter 1. april. Vikar fra 1. april: Grete Mugaas

Organist Kjetil Grevle Teien Tlf 23 62 99 07 kt475@kirken.no Tilstede onsdager

Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lg357@kirken.no

Menighetsrådsleder Borgny Vestli

Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jm878@kirken.no

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Diakon i Prosjekt Ranveig Bredesen

Menighetskontoret

Kirketorget

Åpningstider: Telefon i kirken er betjent mellom kl 1014 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: 23 62 90 00 Epost: kirketorget@oslo.kirken.no

E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Organisasjonsnummer: 976 987 500 Konto menigheten: DnB NOR: 1644 20 73019

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Marit Leonie Fuglerud Simensen Fredrik Røste Haugen Robert August Pedersen Neste nummer: Frist: 13. april 2016 Layout: Rita Bergerskogen Trykk: 07 Media AS Design: Mediekunstnerne.com

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtalegiro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Ingeborg Hjertaker. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.


Fra bomberommet

Her er en kjapp oversikt over hva kirken vil at du skal få med deg fra du er 0 til 18 år: Dåp Babysang Kyndelsmesse Julevandring Juletrefest 4-årsbok Høsttakkefest Påskevandring Kirkerottene Helt førsteklasses Tårnagenthelg LysVåken Konfirmasjon TØFF Reunion Dette er altså begivenheter som du ikke må gå glipp av. Det kalles noen ganger «trosopplæring». Hørtes det svært ut? Bare slapp av, 18 år er lenge, og dette skal ikke være noe stress. Spørsmålet er: hva sitter du igjen med etter alle disse årene? Tro, håp og kjærlighet vokser ikke av seg selv. Tro, håp og kjærlighet vokser av å deles. Delingen skjer slik som i bomberommet. Bokstavelig talt under alt annet som skjer i kirkens rom. Alle begivenhetene som står på listen over, handler om at vi har noe Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone viktig å dele. Her kan du få være med! Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Oppslagstavle

Påskejazzgudstjeneste

Kirkens nødhjelps fasteaksjon:

side 14

I kriser er vann kritisk side 13

Kristuskransen i stort format side 10

Tårnagentene

Ut på tur side 2

side 10 16

Profile for Lambertseter menighetsblad

Menighetsblad feb2016 web  

Menighetsblad feb2016 web  

Advertisement