__MAIN_TEXT__

Page 1

 NR. 3 67. årg. Nov 20 – Feb 21

Lambertseter ME NI G H E T S B L A D † S E O G BL I SETT


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Tlf. 98 62 24 39 lg357@kirken.no Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Kapellan Morten Huuse Fjøren Tlf: 97 98 04 53 mf292@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Organist - vikar Randi Bukholm rb975@kirken.no

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Din gave vil bety mye. Skjema for avtalegiro ligger på nettsiden; lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone.

Gi en gave til menigheten Vi som menighet har som de fleste andre økonomiske forpliktelser. Noe av dette er at vi selv betaler deler av lønnen til to av våre medarbeidere: Ungdomsarbeider og Diakonal medarbeider.

For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg forutsigbarhet for disse stillingene spesielt, og for menighetens økonomi generelt, ber vi nå om en ekstraordinær gave.

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

Utgis av Lambertseter menighetsråd

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Morten Huuse Fjøren Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter

Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon: 23 62 99 02 Organisasjonsnummer: 976 987 500 Konto menigheten: DNB: 1506.24.57829

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/sentralbord for kirkene i Oslo: Telefon: 23 62 90 09 E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

NR. 3 2020

• Ved innbetaling til menighetens bankkonto: 1506.24.57829 • Ved å tegne seg som fast giver (se også lenke nederst på menighetens nettside) • Via Vipps # 19454 – Umerkede gaver går til søndagens offerformål. For å gi til andre formål, angi merking, enten Ungdomsarbeidet, Misjonsprosjektet, Diakoni. # 500262 – Diakonalt arbeid # 136726 – KIKK (Ungdomsklubben) # 1368727 – Supertirsdag # 136725 – Babysang

Menighetskontoret

Kirketorget Organist - vikar Tone Knutson Holmgren th897@kirken.no

Gaven kan gis på flere måter:

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

Neste nummer: Frist: 20. jan 2021 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Fredrik Ulseth Sogneprest Lambertseter kirke

Soknepresten har ordet Soknepresten har ordet

SISTE ORD

Renning i veven n flotte i veve Renning saklig avviste som problem: Julen et fins utrolig – den hører Jegmange leser en god del, både faglitteratur oghøytid skjønnlitteratur. en kristen

D God lesning gir masse påfyll og energi. For tiden er jeg godt inne D i C.J. Sansoms «Opprør» - omtrent 700 sider. Boken er tung å ha

er og verdifulle billedtepper . Julen til vår problem: somkulturarv avviste sakligmed e kunstHistorisk verden.mange flotte et finsi utrolig er en kristen høytid – den hører europeisk innenevår per e kulstykker billedtep og verdifull mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. ser vi hvordan veven ennå er eng. sammenh kule kulturell europeisk vår stykker innen og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig I alt dette turarv; banebrytende bilder i norsk å ødelegge med er Det er ingen tvil om at dette ser vi være varsomm veveneennå hvordan innen utøvere store de av En kulturell sammenheng. limet, denne renningen i veven intaktrenninge n i denne vi skal , ogveven. i vårt samfunn kunstarten her i Norge døde vår kristne være varsomme med å ødelegge vært har at århundre dette i ingen tvilr om er Det Marie Else siden, tid kort innen for utøvere En av de store i kulturarv ogrenninge veven dier renninge n .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,trosdenneerveven. n ikirke vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne somvår et,vært samfunn har r århundre i prege vil vevnader erke Marie symbolst for kort tid siden, Else epoker eter i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi og symbolb bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange . Hennes Jakobsen iskeer både den humanist i renessan til inn sensvevd tydelig ble være å fra vi kultursom et, ønsker lokale og samfunn nasjonale som de Og . framovervil prege mange erkeårvevnader symbolst oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb hvordan alle og opplysni henne, i svært kirkervet norske mangekjente vår ønskerKirkebyg oss gitt , samfunn iske vårt til står som humanist gettydelig den i til et symbol inn vevd ble vi å være tydelige bærer. hennes Og de som år framover mangebildene e verdi. forteller sin kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt tenkning disse sammenh henne, vet hvordan alle kjentesignatur. dagens og er også men historie, et symbol som til vårt samfunn, gitt oss vår get står Kirkebyg hennes tydelige det av bildene bærer ering der fragment tid I enetil gsinher. agens verdi. morgend forteller Det kirkebyg kollektiv Forsett snart år siden jeg Lambertseter begrepet «Ordet» omtrent som et navn på Jesus. g. gamle kom svært og bruksbyg noen14 – Jeg har skaper signatur. også kollektive åpenbart dagens og også men er til renningen mer historie, vev-styk somkernyder sokneprest. EnI en av tid mange utfordringer ble Kom gjerne gudstjeneste denne dagen! Juleer plan, på mange kriser ering av det der fragment dette huset knyttet gtilher. arbeidkirkebyg Altagens i oppløsning. identitets har gått morgend mindre gamle eller svært noen settde Jeg har utspill tvalgets Stålsett-u redd skaper jeg også et festdagene faste bidragene til et menighetsblad, som jeg dagen er jo en av de virkelig store åpenbart e 1950-tall fra kollektiv historie en forteller i selve bildet n merhar klart Silketråd ker dererrenninge vev-styk hvis ideene en plan, er forvitring øke vil på mange erat alle de ordene kriser mennesk mot identitets rettermitt huset men av,Poenget dette tilseg ull-løftet knyttet preparert arbeid siengått i dårlig årenes løpng. har seg til den fantastiske våre. her og nå er Alt men seg, må i oppløsni har eller mindre satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets utspill estefeirinetg, jeg redd Gudstjen i dag! 1950-tall av en frade morknet. historie enning forteller klart bomullsr harhar ellererkvalitet i selve bildet Silketråd vi i dag gleder ossøke over. Det har blitt et jeg har bedrevet, har søkt ideene en hvis og å ha dette «Ordet» forvitring vigsel vil sjon, er konfirma mennesk dåp, mot svært seg talt lig retter men av, bokstave det ullblir Da preparert dårlig en seg, men voksent antall sider i løpet Hva godtsomgravferd, tten. vigselsre f.eks. Ta og i livet. ut ten satt av disse årene; kvalitekjerne. Da jeg kom til Lambertseter, møtte blir menighe for er g, fra estefeirin faller Gudstjen bildet dag! i tråder; av løse morknet. mange har enning eller bomullsr vil det tjene å frata Den norske dåp, konfirma Vår dag. i av funnet og lokalsam vigsel sjon, e. svært talt hverandr ten får andre bedømme. I motsetning til de gode jeg en menighet med en visjonsformulering som lig Da blir det bokstave e registrert andre dermed (og godt Hva kirke øet må Ta f.eks. vigselsretten. til lokalmilj ten og utfordrin er forg menighe gravferd, fallerjofra tråder; bildetsom mange løse tten? forfatterne jevnlig leverer oss nye bøker vi «tok» meg: «Se og bli sett». Se Jesus og erfar at du vigselsre unn) tjene å frata Den norske vil dettrossamf problema når man Vår tiserer være, av i dag. Dete.såkalte «Stålsett-utvalget» har funnet hverandr sbrudd e lokalsam tradisjon registrert Hvilket andre dermed i (ogog ns plass kirkes om religione norske må blir sett av ham. Denne visjonen har vært en inkan til ende, sitterkirke jeg nå skriver de sistei vårt øet Den utredning en lese lokalmilj levert til g utfordrin liv er ikke tten?det, og hvavære, samfunn nasjonale unn) vigselsre om opp trossamf et. Det å slutteut samfunn tiserer det norske » har i«Stålsett problema plassordene -utvalget når man Det såkalte jeg skal bidra med itjener Lambertseter menigå et, arbeide fra, og ikke minst: Forkynne stiller spirasjon man Eller til? det vårt i sbrudd tradisjon er Hvilket intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns mange plasssom nok kirkes norske Den en utredning om religione levert er og Kirken ved stegn hva og hetsblad. Det er en erkjennelse som i mitt liv blir ut fra. Å se på Jesus fra stadig nye vinkler som spørsmål det, ikke er liv de nasjonale av flere men om et, å slutte opp norske samfunnet. Det detarbeidet, plass ibak steder og samfunn stiller kirkene man Ellersamlings e nå er noe som aldri det til? som kollektiv r somtjener«Deadline» det er bare prinsippe detlivet og søndag. For hverdag oner erBegrepet som ganske får et helt skapes av vi lever her og intensjon godehistorisk. arbeidet, mange er nokkonklusj ingogved de overbygn kollektiv Kirken stegn ved som i lengden kan ta jeg hevde samfunn vil flere ,innhold! av de bommerspørsmål fremmes bak arbeidet, nyttmen påpådato. Å erfare atsom Guder selv ser på deg høytider.går ut glade og ellersteder store samlings somkriser liv. eVi kirkene vårt vare kollektiv detfelles målet. på oner er bare og prinsipper som For det konklusj som gir livskvalitet. medknyttet Jesu ogkan kjærlige etertakirke blikk kollektiv overbygning ved de Lamberts til i lengden somskarpe samfunn fremmes, vil jeg hevde bommer en kollektiv ikkeglade deteller høytider. Vardet kriser samt store påhar jeg ass,Vi vektår er våre arbeidspl somalle så stor vårvårt lagt enn liv. felles Det Iermer på vare førti hatt privilegium å ha på målet. bevegelse ut fra behov som trofaste e og eter som , kirkefrivillige fantastisk s eller gruppers individet Lamberts tilom knyttet ordene som arbeidsverktøy i ikke møte mennesSå selv jegsamt nå skriver søkte til utallige at gjorde kollektiv enmed sier: siste ord i dette og mine det åpnevåre Var og skal som det at alle vi holder r på ass,dørene rettighete vekt stor så vår arbeidspl lagt er Det juli 22. etter e Domkirk som Oslo behov fra ut e viktige , bevegels fortsatt bladet og min stemme snart er historie fra alter ker i alle faser av livet, både de skrevne og de talte er nasjonen Vi på , oss! frivillige Bruk samlende virke trofaste bør og e gruppers eller fantastisk individets tisk er problema Og hva til søkte utallige atgjøre skal holdes gjorde2011? til mitt sveven å gripe samfunn for og sier: for at åpne og ikke forvitrer. skal dørene som holder vi r at detEller rettighete og prekestol i kirkerommet vårt, la det være ordene. Jeg skal engang et forsøk på å er skirken juli med at Sjømann e etter 22. opp som ikke ende Renninge viktige sammen , n i Oslo Domkirk de bilde: fortsatt innleden Vi erog på nasjonen oss! Bruk samlende bør virke UD? for telle antall prekener, andakter, bibeltimer, forehelt klart: Siste ord om «Ordet» er ikke sagt i dspartner tisk samarbei problema er et hva seg Og ønsker 2011? Ingen s. tråder. holdes løse skal ødelegge mitt veven for at samfunnsveven Eller for å gripe til forvitrer. er eneste med at Sjømann er en som somvilstor opp samfunn drag ogRenninge vigsels-n og jegskirken har bedreLambertseter kirke! Her alltid nye ord levendei gravferdstaler ende ikke og bilde: sammen innledende i Statoil ledelsenfor UD? om de løse tråder. Spør dspartner sen 21. samarbei seg et oss mennesker. Siste i dagspresord! floke. ønsker innlegg etvet. Ingen s. mange vevenIødelegge Så gjøre Jesu nærvær mellom med tisk problema det følt har g januar siterer biskop Nordhau som er en eneste stor samfunn i e støtte om de har fått ord den prestelig i Statoil idehistor 21. Otto Spør ledelsen i Bjørgvin senikeren i dagspres floke.er ikke sagt! I et innlegg risen. Algerie-k av gen med håndterin tisk problema det og følt har sosiologe : «Sentrale g jeg rmin Nordhau Første juledag har siste ordinære gudsbiskop siterer januarKrogseth enige om den prestelige støtte de har fått i r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin tjeneste i Lambertseter menighet. Prekenteksten flytte måtterisen. vi kanskje Skalgen Algerie-k av håndterin må være felles : Noe sosiologe r og for følgende : «Sentrale Krogseth også for ut av kirkene gravferd på Juledag er alltid den mektige åpningen av og s individer over ut om nasjon, en enige er r ropologe kulturant – er det neste støtende virke å ikke flytte måtte kanskje vi et Skal Samfunn r. rettighete for felles gruppers være må Noe Der bruker Johannes følgende:Johannesevangeliet. snakke ikke åogså For for om den trekk? kirkene ut av eller gravferd sosialt lim som individer s og trenger, ut over en nasjon, n knyttet tiseringe neste problema det er årlige – støtende virke å ikke å sement, indende et sammenb rettigheter. Samfunn gruppers r– stjeneste skolegud den om julens til snakke å ikke For og trekk? elt substansi noe om samles lim eller som sosialt trenger, jul før VG i Skartveit Hanne knyttet n noe tiseringe problema t.» årlige særprege og nasjonalt kulturelt sement, å indende sammenb til julens skolegudstjenester – 3 samles om noe substansielt og VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

i fanget, men du verden! – så mange sider å glede seg til! Og så – plutselig er man ved slutten. Noen kultiverte forfattere skriver da: «Finis».

03 3

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Halvt akademiker, halvt hillbilly 17. januar 2021 er det innsettelse av vår nye sokneprest Barbro Schmedling. Hun forteller at det var med stor glede hun takket ja til å ta over som sokneprest i Lambertseter etter Fredrik Ulseth. 

Robert August Pedersen

Barbro kommer opprinnelig fra Kristiansund, nærmere bestemt Bolga, men har bodd i Oslo mesteparten av sitt voksne liv. Hun beskriver seg som 50% akademiker og 50% «hillbilly»! - Jeg har et grunnleggende godt humør, er rask i replikken og ganske direkte i min kommunikasjon. Noen vil kanskje si freidig, forteller Barbro og smiler.

NR. 3 2020

04

Jobben hennes betyr svært mye og hun føler seg både ydmyk og beæret over å få bruke livet i tjeneste for Gud og kirken. - Når jeg ikke er på jobb er jeg gjerne å finne enten i stallen hos hesten min, til fots langt inni skogen, eller hjemme på sofaen med en god bok. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere alle! Vi sees i januar! Pax et bonum!


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Frivillig i kirken:

Liv Johansen Liv Johansen er et ganske ferskt ansikt i menigheten. Men det betyr ikke at vi ser lite til henne. På kort tid har hun blitt en veldig engasjert frivillig, og er ofte på plass i bygget vårt. |

Robert August Pedersen

Hva er det Liv gjør i kirka? - Jeg tar imot folk når de kommer til kirken og spriter folket, sier Liv og ler. Gudstjenestevaktmester Hun hjelper vår «klokker med tilleggsfunksjoner» Jørgen med mye rart, som en slags «gudstjenestevaktmester». Blant annet fyller hun olje på lysene, deler ut skjemaer og rydder både før og etter gudstjenestene. Skifter farger på tekstilene etter kirkeårstidene gjør hun også. Men det er ikke bare på søndager du kan treffe Liv i gangene til kirka. Grunnen til det forklarer hun slik: - Jeg bor alene, og dette er sted jeg kan komme og gjøre noe. Her kan jeg være sammen med og treffe folk, prate med folk og hjelpe til. Det er mye bedre enn å sitte hjemme, sier hun og smiler. En del av menigheten Hun forteller videre om veien hit. Liv flyttet til området for fire år siden og var mye i en annen kirke, men Lambertseter skilte seg ut. Her følte hun seg veldig godt mottatt - fra første stund. Hun fikk fort en samtalepartner i kapellan Morten, og har funnet mye hjelp i ham. Og da ble hun raskt også frivillig her.

- Jeg ble fort en del av menigheten, og ble bedt om å ta folk imot i kirken. Og når jeg fikk lov til å være med å dele ut nattverd – det var en stor ting for meg! Liv setter stor pris på åpenheten i menigheten.

Hun ser behovet for og skulle ønske det var flere frivillige i menigheten. Selv har hun opplevd det viktig med denne fine jobben og det å ha et sted å komme til. Så lurer du på om du skal bli frivillig i Lambertseter menighet? Liv anbefaler det!

- Det er lett å komme i kontakt med folk her – man blir inkludert av de som jobber og er her. Jeg føler meg som en av gjengen. Det er en flott opplevelse for meg å være her og få bli med på ting!

05

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

GR UER SEG T I L I S K A L D V I N T E R   For å holde på varmen, bor småbarnsfamilien i et lite rom i teltet. Det var ikke fremtiden de så for seg da de flyktet fra Syria for åtte år siden.   

Anette Torjusen

João Sousa

Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter utenfor teltet til familien i den lille landsbyen Mekseh i Bekaadalen i Libanon. Rett bak rager fjellene til hjemlandet Syria, en daglig påminnelse om livet som var. Landet hun måtte flykte fra for åtte år siden. Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf er bekymret for fremtiden til datteren Talia på ett år. Det er ingenting for dem å gjøre i flyktningleiren i Bekaadalen, og de har hele livet på vent. Livet er veldig vanskelig for oss og vi bekymrer oss mye for barna våre, sier hun stille.     Tre fødsler i flyktningleiren   Før de flyktet til værutsatte Bekaa, med iskalde vintre med mye snø, bodde hun i Um El Jurayn ikke langt fra Aleppo i Syria. Krigen gjorde det farlig å bo der, så farlig at hun til slutt måtte flykte sammen med ektemannen Mohammed Hassan Ibrahim og svigermoren Serie i 2012. Nå deler de skjebne med 70.000 andre syriske flyktninger i dalen.     

NR. 3 2020

06


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Kirkens Nødhjelp: er norske menigheters egen humanitære organisasjon, og har jobbet i Libanon siden 2013. Der jobber vi med vann, sanitær, hygiene og kjønnsbasert vold. På grunn av krig i nabolandet Syria har Libanon siden 2011 opplevd en massetilstrømming av flyktninger. Størrelsen på flyktningpopulasjonen har ført til en økning av landets befolkning på 25 prosent og et enormt press på infrastruktur som vann, fast avfall og elektrisitet samt tilgjengelige offentlige tjenester, særlig i helse- og utdanningssektorene. Ifølge Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) 2019 mangler 3 208 800 tilgang på trygt vann. Dette kan føre til alvorlige helserisikoer og eksponering for sykdom, særlig under overbefolkede leveforhold som enkle teltbosettinger og husrom av dårlig kvalitet.

Familien på tre har blitt til seks. Tre barn er født i flyktningleiren. Eldstemann Yousef ble født for fem år siden, deretter kom lillebror Aus, som er tre år, og til slutt veslejenta Talia på ett år.     Dagene deres går med til lek, fotball og spill. Bortsett fra det så er det ikke så mye for dem å gjøre her. Ikke har de skole her heller, jeg er redd barna våre må vokse opp som analfabeter.     Vinteren er lang og kald i dalen.     Kulda og store snømasser skaper problemer for oss. Vi har ikke råd til å dekke til teltet med isolerende beskyttelse, for det er så dyrt. Derfor blir det veldig kaldt for oss, forteller Mohammed.      Fra Kirkens Nødhjelp har de fått tilgang til rent vann og hygienepakker.   Det har vært så viktig for oss at vi har hatt tilgang til vann og såpe. Det bruker vi jo hele tiden, sier hun.  

Du kan være med å hjelpe familier i nød og gi dem trygghet til jul. I Libanon kjemper folk mot covid-19 i tillegg til sult, kulde og fattigdom. Eksplosjonen i Beirut har gjort flere tusen hjemløse og ødelagt mange liv. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Vi sørger for rent vann og hygienepakker til mennesker på flukt, og hjelper dem som er rammet av eksplosjonen med varm mat og husly. Samtidig jobber vi på spreng for å forhindre spredning av covid-19.

Slik gir du årets viktigste julegave til Kirkens Nødhjelp: - Vipps et valgfritt beløp til 2426 - Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner - Gavekonto: 1594.22.87248

07

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

Frivillighetssentralen 2. juledagsmiddag i Kirkestua lørdag 26. desember kl 15.00 For 21. gang inviterer vi til det tradisjonelle 2. juledagsarrangementet i Lambertseter kirke. Vi kan bare ta imot et begrenset antall gjester (maks 20 stk), grunnet koronasituasjonen. Det blir ingen gang rundt juletreet og serveringen blir ogsü litt anerledes, men vi vet at dere ikke har noen begrensninger nür det gjelder ü ta med godt humør, sü meld deg pü straks og kom! NB! Trenger du transport til og fra arrangementet sü si ifra ved pümeldingen. Utgave 10 • Oktober 2019

* Kl. 14.45: Mozell-forfriskning før vi gür til bords. * Porsjonlaget juletallerken med blant annet kald ribbe, sylte, potetsalat, brød, laks og julesild, mineralvann eller Munkholm. * Riskrem m. rød saus til dessert. * Kaffe, konfekt og kaker etterpü. Pümelding via tlf. * De gamle, gode julesangene Ikke nøl med ü melde synger vi sammen med Sissel deg! Meld deg heller av som akkompagnerer pü piano hvis du mü det. * Lambertseterskolenes kor kommer og synger for oss. Pris: 100,-, betales Side 13 ved ankomst

Tlf. 91130143/22291900 - epost: frivillig.lambertseter@gmail.com

Lambertseter Eldreforum inviterer til menighetssalen i Lambertseter kirke Torsdag 24. oktober kl. 12:

�Lytt til mine toner, kjÌre frue� – reklame i lyd og bilder fra mellomkrigstiden presentert og fremført av Per Vollestad. Vi für høre reklameslagere som opprinnelig ble sunget av Einar Rose, Jens Book Jensen m.fl., en underlig del av norsk kulturhistorie Enkel og uskyldig reklame, kan en si,selv om ogsü alkohol og tobakksreklame var tillatt!

Etterpü blir det servert lapskaus og kaffe/kake for kr. 50,- ( kun kaffe/kake for kr. 20,-) Pümelding innen 20. oktober til tlf. 22 29 19 00 09-17(lør til 15)

‌ Takk for at For de vi har MELLOMBĂ˜LGEN dagligvare AS – besøksven 22 28 88 37 | KJĂ˜PMANN dereĂ…PNINGSTIDER: er- Nord med oss ner tilJonny Nord -mellombolgen@rema.no 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer pĂĽ turene! og noen flere ‌ NR. 3 2020

08

#

 

   

 #

D

L • • •

a ĂĽ

Flink Rask Filer

L En lørdag i november kommer Rune igjen, samme dag


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Konserter

Julekonsert Lamberseterskolenes kor T ilbake Varia Vocalis Dirigent: Lisbeth Adamsson og Line Skarding

Dirigent: Sonny B. C. Holth

Dirigent: Iryna Matviichuk

Vår jul 2020 Christian Ingebrigtsen, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Tine Thing Helseth inviterer deg inn i sitt musikalske univers.

6. desember 2020 Kl. 18.00 Lambertseter kirke

Menyen er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede. Til lyden av klangfulle melodilinjer fra artistene, trompetspill i verdensklasse i harmoni med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene til vakre ballader ikledd mektige melodier. Kapellmester: Øystein Lund Olafsen I Lambertseter kirke har de med seg Abildsø Skolekor Hjertelig velkommen til Vår jul!

09

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Faste aktiviteter

Sentrerende bønn

Tro og lys

Tirsdager | Kl. 19:50 – 20:45

Lørdager | Kl 14:00 – 17:00

En meditasjonsform innen kristen tradisjon. Vi samles i kapellet. Samlingen med sentrerende bønn består av 15-20 minutter undervisning, 5 minutter fall-til-roøvelse og 20 minutter sentrerende bønn (meditasjon). Vi kommer i stillhet og går i stillhet. Meditasjonsgruppen for sentrerende bønn er åpen. Det betyr at alle som vil kan komme og prøve ut om dette er noe for dem. Datoer 2020/2021: 17. november, 1. desember, 5. januar, 19. januar 2. februar, 16. februar Kontaktperson: Asle Røhne Rossavik, mobil: 480 93 396

Strikkekvelder Torsd ag er | K l . 1 8: 00 – 2 0: 30 Glade strikkere og skravlere samles til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter Kirke. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei! Vi har en del restegarn og strikkepinner, men hvis du etter en opprydning har noe du har lyst til å gi oss tar vi det gjerne i mot. Datoer 2021: 14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 11. mars, 25. mars, 8. april, 22. april, 6. mai, 20. mai, 3. juni, 17. juni

Torsdagstreff Torsdager | Kl. 12:00 – 14:00 Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

NR. 3 2020

10

Tro og Lys består av funksjonshemmede og deres venner og familie. Vi møtes en gang i måneden for å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste, spise sammen og ha fest. Datoer 2020/2021: Lørdag 21. november kl 14.00 - 17.00 Utlodning til Tro og Lys Solidaritet Lørdag 19. desember kl 14.00 - 17.00 Julemøte med grøt Lørdag 16. januar kl 14.00 - 17.00 Lørdag 20. februar kl 14.00 - 17.00 Søndag 7. mars kl 11.00 Tro og Lys gudstjeneste Lørdag 20. mars kl 14.00 - 17.00 Lørdag 17. april kl 14.00 - 17.00 Lørdag 15. mai kl 14.00 - 17.00 Lørdag 19. juni Sommeravslutning i Mariahuset. Katolsk messe Styringsgruppe: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo Mobil +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt og Børge Baustad, kasserer. Kontaktperson: Toril Slettner, mobil: 402 38 216 Gave: Kontonr: 4241.08.76188 eller Vipps: 130258


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

KIKK - ungdomsklubb

Menighetsrådet 2019-2023

Torsdager | 18:00 – 20:30 Vi har bilijard, kiosk, airhockey, ping-pong mm. Dørene og kiosken åpner kl 18.00. Vi avslutter med Time-Out i kapellet for de som vil bli med på det. Du finner oss i første etasje i Lambertseter kirke, innerst i bomberommet. Følg ungdomsklubben vår på facebook for kommende arrangementer. Klubben har vanligvis åpent torsdager i oddetallsuker fra kl 18.00 - 20.30. Oppstart 7. januar

Medlemmer Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder) Lise Ingebrethsen Larsen (nestleder) Borgny Vestli Øyvind Mæland Hege Konstanse Finnset Eidsæter Christian Danielsen Varamedlemmer: Fredrik Brekke Møller Bodil Aga Aandstad Anna Aristova Lisbeth Adamsson

Østmarkskapellet

Nytt fra menighetsrådet

Søn d ag er | K l . 1 2 : 0 0

Menighetsrådet konstituerte seg på nytt i sitt møte 26. oktober, og valgte leder og nestleder for 1 år. Leder: Gjertrud Gulestøl Reinertsen Nestleder: Lise Ingebrethsen Larsen    I løpet av det neste året skal menighetens trosopplæringsplan revideres. Mandag  26. oktober hadde vi besøk fra bispedømmekontoret og startet prosessen.

22. november 29. november 6. desember 13. desember

Odd Ketil Sæbø Asle Rossavik Gunnar Kagge Morten Holmqvist

(adventgudstjeneste kl 16.00, fakkeltog fra Grønmo kl 15.00) Kafèteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Det er også opprettet et trosopplæringsutvalg som skal styre prosessen med å revidere planen. Leder for utvalget er Heidi Mork.

Tre nge r d u n o e n å sn ak ke m e d ? ♥ Av og til kan det være godt å få snakket ut om det man bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et sted hvor man blir møtt i alle livsfaser og prosesser. Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg og samtaler om store eller små ting. Prestene har taushetsplikt og er klare for å snakke med deg. Kontakt oss på telefon eller mail slik at vi kan gjøre en avtale. Ikke nøl med å ta kontakt!

Kapellan Morten Huuse Fjøren Tlf: 97 98 04 53 mf292@kirken.no

Sokneprest Fredrik Ulseth Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

11

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Julegaveaksjonen For tredje år på rad får menigheten fortsette samarbeidet med Lambertseter senter og Kirkens bymisjon om gaveaksjonen. Fra 16. november vil gavemonteren stå sentralt i senteret.  Fredrik Ulseth  Unsplash

Vi har all grunn til å være særlig takknemlige overfor Lambertseter senter akkurat dette året. Omfattende ombygginger og etablering av nye forretninger og spisesteder har skapt intens aktivitet i bygget. I tillegg preges jo alt vi gjør av Covid-19. Men senterleder Silje stiller opp og legger til rette for gaveaksjon midt oppe i alt som skjer. Dermed kan vi også i år nå ut til barn i en ekstra utsatt livssituasjon dette året med gode julegaver. Også i år begynner Kirkens Bymisjon sine «julesamlinger» i midten av november. Derfor vil vi løpende tømme monteren og formidle gavene til dem. Så ikke vent med å handle; vi trenger

NR. 3 2020

12

gaver fra 16. november. Når dere handler, husk da på at tyngdepunktet av barn Kirkens Bymisjon treffer er i alderen 7-8 år, mange også 10-15. Tenk gjerne på dette når dere slipper givergleden løs. Som i fjor ønsker vi nye gaver. Merk dem gjerne med gutt/jente. Og handler dere gavene på Lambertseter senter, vil forretningene ha egne pakninger tilgjengelig. De er laget med henblikk på at vi kan se på pakkene før de bringes videre. I år vil menigheten aktivt være med i den prosessen. Så vil dere hjelpe til med distribusjonen, ta kontakt med kirkens kontor. Gir du en gave, skaper du mer glede enn du kan fatte. God handletur!


SE OG BLI SETT †MENIGHETSBLAD

13

NR. 3 2020


Finn stjerneveien!

Finner du veien gjennom stjernelabyrinten?

Finn 5 feil

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Engler fortalte gjeterne at Frelseren var født. Gjeterne løp inn til Betlehem for å se ham. De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Fargelegg Jesus, Guds egen sønn, ble født i en stall i Betlehem.

S ID E

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i!

Slik som du er

SLIK SOM DU ER

Slik som du er Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Gud erDen største kjærlighet

V

Suzy Senior • Estelle Corke

Bestill

il Gud være Ufortjent med oss slik sammen min som vi er? godhet Vil han være Gud er e hvis vi er litt sammen med oss hyrd Eller når vi rufsete, slik som Esel ? har rotet det skikkelig til? lv l sa er I denne herl Samue vid ige historien finner Esel Da ut at vi kan 13 komme til 27. oktober 2019 Gud akkurat Supersetning For Gud ga oss ikke en ånd som 2. Timoteus 1,7 slik som vi gjør motløs; vi fikk Ånden som gir er. kraft, kjærlighet og visdom.

toersønnene De kk Jesus vekens opp en 14 10 sønn

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 24. november

10. november

r

15. septembe

SØNDAGSSKOL Supersetning Salme 86,12 NORGE EN 13. oktober r

29. septembe

VITSER

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Ole var ikke verdens smarteste pilot. Han fløy inn mot Gardermoen og fikk melding fra kontrolltårnet: – Oppgi høyde og posisjon! – Jeg er 178 centimeter høy og sitter helt fremst i flyet, svarte piloten.

Supersetning Matteus 6,33

2019

15

2019 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 2019

Supersetning min Gud, Så blir de stående, disse tre: tro, håp og deg, Herre, 1. Kor 13,13 ære ditt navn. Jeg vil prise kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. hjerte og evig av hele mitt 20192019 8. desem

Supersetni etning 102,3 SupersSalme 86,12 Salme

julegaven

11 12

ber

Gud, er i nød. min jeg når til meg, Sk revet hjerte Vend øret av Suz av hele mitt

Herre, navn. deg,ansiktet dittsvar når jeg roper! ng Jeg vilSkjul priseikke æredeg, skynd og evig

Supersetn

ing 16 y Senio Johann For så høyt r •esIllus 3,16 t rer 2019 har Gud elsket t av hanEsgatelle sin Sønn, Corkden e enbår verden at tror på ham, ikke

ne, for skal gå fortap at hver den som t, men ha evig liv.

I Molboland er det veldig strenge trafikklover når det gjelder sikkerhetsbeltet: Første gang du blir tatt uten å ha på deg beltet, får du 1000 kroner i bot. Andre gang får du 2000 kroner i bot. Tredje gang blir sikkerhetsbeltet inndratt.


Søndagskolen

Søndager | Kl. 11:00

Søndagsskolen prese nterer seg og viser fra m hva som er i skattekista tid lig i gudstjenesten. De retter går barna ned i kirkekjelle ren. Søndagsskolen kan for eksempel inneholde sang, lystenning, bibelfortelling , supersetning, undring sstund og aktivitet. Barna føl ges opp til kirkeromme t mot slutten av gudstjeneste n, oftest tidsnok til na ttverden. Vi har søndagsskole ca en gang i måneden.Følg med på Facebook og menighetens hjemm eside.

Babysang

Annenhver torsdag | Kl. 12:00 Opp star t 7. janu ar 2021 jellige Babysang foregår oppe i kirken – med forsk kaffe/te det er på Etter er. ment slags sanger og instru . 11:45 kl r åpne ne Døre ring. serve l og litt enke med vipps Kr 50 per gang (inkl enkel servering), helst babyer Alle ). kirke ter ertse Lamb sang til 136725 (Baby er velkommen! Vi har babysang kl 12.00 torsdager i oddetallsuker. Begrenset antall plasser.

Supertirsdag Tirsdager | Kl. 16:30 – 18:00 Oppstart 5. januar 2021 Annenhver tirsdag ønsker vi velkommen til middag, både for små og store, gamle og nye. Barna har egen superklubb med sang og aktiviteter. Vi serverer middag kl. 16.30 og Superklubben starter kl. 17.00. Tirsdager i oddetallsuker Følg oss i facebookgruppa «supertirsdag lambertseter kirke.» og meld deg på til tlf 986 22 439 eller e-post: lg357@kirken.no innen kl. 09.00 samme dag som middagen blir servert.

ertseter Følg oss i facebookgruppa «babysang i lamb ide: netts ns kirke på deg meld kirke.» og lambertseterkirke.no Kontakt: post.lambertseter.oslo@kirken.no


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Hopper av toget i fart! Sokneprest Fredrik Ulseth blir pensjonist. Hva sier soknepresten om neste steg i livet? Vi har tatt en prat. |

Latteren sitter med en gang løst når Fredrik blir spurt om sine første minner fra Lambertseter menighet. - Mitt første minne er at jeg hadde altså da 40 i feber på innsettelsessøndagen! Han husker også godt hvordan han som fersk sokneprest fikk vite at staben allerede hadde booket plass til han og bare regnet med at soknepresten ville være med staben til Praha! Den turen ble en genial kobling for å komme i gang

NR. 3 2020

16

Robert August Pedersen

og bygge stabsfelleskap. Et felleskap han beskriver som mye tettere enn han hadde erfart tidligere. Det skyldtes at folk byr på seg selv. Et miljø hvor beskjeder ikke går via epost, men hvor en stikker hodet inn gjennom kontordøra og prater sammen. - Et sånn klasseeksempel på det der var når det ramla ned en såpedispenser på dametoalettet. Det måtte være to for å få den opp på veggen. Og det ble vår daværende daglig leder Bjørnar Nome

og soknepresten som måtte skru den opp sammen. Vi diskuterte det ikke, vi gjorde det bare. Det er jo sånn vi jobber. Vi har ledd mye av det etterpå, jeg og Bjørnar. Stolt Visjonen til menigheten «Se og bli sett» er en ting Fredrik vil ta med seg videre, i sin siste periode på «jobb» og på veien deretter. Han forteller stolt hvordan menigheten virkelig har jobbet for å få visjonen til å leve. Han tar også med seg arbeidet med gudstjenestelivet.


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

- Vi har fulgt to fulle runder med gudstjenestejustering. I tillegg til at Sprell Levende har vokst frem - i og av vårt lokale miljø! Vi har skapt en veldig bred og spennende vifte med gudstjenester. Det blir rart å ikke skulle forholde seg til en stab og tette medarbeidere. Han forteller varmt om lunsjene vi hadde på huser før koronaen, som var åpne for både stab og frivillige. Og om AU, arbeidsutvalget til menighetsrådet. Hvor han kom nært innpå de menighetsrådsmedlemmene som satt der. Han beskriver dette fellesskapet med glidende overganger mellom en tetthet som minner fælt om vennskap til et veldig strukturert, veldig på sak, «dette må vi få gjort noe med-felleskap!» - Det der er sånn egen felleskapsgreie i måten vi jobber på. Det er ikke alltid at det er mest effektivt i forhold til sånn ren oppdragsløsning, men kvaliteten i det vi gjør på den måten det jobbes her, den er definitivt topp! By på seg selv Han tar med seg måten vi har klart å nærme oss offentlige instanser og skapt et samarbeidsklima som er ganske unikt. - Det er fordi stilen her i huset er å by på seg selv. Møtene med mennesker tar han også med seg, som ved dåp og gravferd. De møtene beskriver han som veldig sterke. Og det mener han at har noe med måten folk blir tatt imot her på huset, som når dåpssamlingene blir en del av vårt familietilbud på Supertirsdag. De får møte folk i menigheten. Han føler at et særpreg her på huset er at vi, tross begrensede ressurser, likevel har klart å skape møteplasser for folk. Men det har igjen med at folk byr på seg selv. - Hadde vi vært sånne som lukker døra så hadde vi ikke oppnådd det vi gjør her i huset. Og det er en ting som sitter veldig, jeg er jo kronisk sosial! Og her er det ikke høye hekker og låste porter i det hele tatt!

Ett eksempel er vennskapsmenigheten vår Luton. Demografien der borte er lik den på Lambertseter. - Luton er også et sted man byr på seg selv. Det er kolossalt gjestfritt. Og så kommer de her og oppdager at det er den samme feelingen her på huset. Godt voksne damer ifra menigheten der satt på den spinngærne konserten vår «Spinn Vill» med røyk ut av orgelet og greier – og de var jo i hundre! Det er den feelingen med at vi klarer å samle folk. Det tar jeg virkelig med meg. Holde hodet i gang Selv om han snart trer inn i pensjonistenes rekker så har han ingen planer om å hvile på laurbærbladene. Og selv om han tar med seg prestetøyet så slutter han ikke å være prest og er åpen for oppdrag, for eksempel på Sørlandet. Han er motivert for å vikariere! Om han ikke vikarierer så planlegger han å sitte en dag i uken på Menighetsfakultetet og lese faget sitt. Han vil holde hodet i gang og jobbe for å ikke koke bort. Han skal også kose seg med en god del tusen sider med skjønnlitteratur, og skal ta opp kunsthistorie. - Det er ett hull jeg ikke har fylt. Jeg antar at jeg har hundre bind i en av kulturseriene til bokklubben, et komplett sett med tunge verk ifra den faglitterære verden om økonomi og historie. Spennende temaer som jeg aldri har fått tid til å lese og jeg klør etter å sette i gang!

Sony trådløse hodetelefoner i gave så han kan høre på disse flotte verkene hvor som helst. Det er jo litt kjipt å sitte i kjelleren og nyte flotte toner. Og den muligheten er noe av det gode med å bli pensjonist. Han har vært åpen på at han hopper av toget i fart. Det er ingen nedtrapping av arbeid i sikte. Han skal være med å sjaue på julekonserter til siste slutt! - Vi har masse arbeid igjen å gjøre her på huset. Så jeg kan ikke legge beina på bordet nå. Da svikter jeg! En takk fra menigheten Lambertseter menighet takker Fredrik for tjenesten han har utført i Lambertseter menighet. Fredrik Ulseth setter dype spor i Lambertseter menighet. Han er en relasjonsbygger og har i disse årene etablert samarbeid med senteret, bydelen og kommunale seksjoner i bydel Nordstrand. Sammen med Lambertseter senter har han vært med å starte julegaveinnsamlingsaksjonen på Lambertseter. Han formidler med klar røst at alle som bor på Lambertseter er en del av Lambertseter menighet. Fredrik har også vært med å bygge opp under visjonen vår: Se og bli sett. En synlig sokneprest hopper av toget i fart. Håper at vi sees igjen!

Oppussing blir det også tid til, innendørs oppussing på våren og forsommeren. Det blir lengre turer til Sørlandet og båten skal være lengre ute på vannet. - Men det er jo sånn som alle pensjonister holder på med, sier Fredrik og ler. - Nå har jeg jo barnebarn i byen også så det blir en annen syklus på henting og alt det der. Det gjør vi jo allikevel. Det blir jo bare litt mer av det gode, som det heter i reklamen. En ting Fredrik er veldig glad i er klassisk musikk. Han har et flott AR anlegg i kjellerstua, men håper at han får et par

17

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Vi feirer og minnes

Døpte

Er kanskje ikke i morgen stemmen til en engel som hvisker om i går Dine tradisjoner, din kultur, dine behov. Vår kunnskap, vår erfaring, vårt mangfold. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Døgnåpen telefon

23 16 83 30 Blomster og kranser - Gravsteiner

NORDSTRAND Ekebergveien 230 1166 Oslo

GRÜNERLØKKA Toftes gate 43 A 0556 Oslo

MAJORSTUEN Jacob Aalls gt. 42 0364 Oslo

KOLBOTN Kapellveien 4 B 1410 Kolbotn

HASLE Økernveien 81 B 0575 Oslo

STABEKK Gml. Drammensv. 44B 1369 Stabekk

NR. 3 2020

18

Live Osdal Marco Demuru Eikanger Jonas Jogard Strand Filip Spjutøy Forsberg Hanna Louise Nervik Clara Emilie Broe Pedersen Erle Gherman Bakken Tiril Tornes Økland Noah Sandtveit Matheo Venheim Sager Odin Myrland Eline Bratlie Isachsen Emil Utvær Fossheim

Døde Inge Lilli Hansen Grethe Aas Aase Berit Feyling-Gruber Erna Næss Kwok Keung Chun Karin Viktoria Sofia Sørnæs Inger-Johanne Madsen Harriet Petra Brekke Bjørg Laila Regbo Karen Margrethe Lothe Ragnhild Bjørg Tømmervik Frid Ragna Drevvatne Bodil Finsrud Nielsen Aksel Johannes Eng Oddbjørn Petter Pedersen Nils Erik Bryne Stian Odden Svendsen


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Vi har ledig annonseplass

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpaulsrud@kindemco.no

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

www.annelinebegravelsesbyraa.no

19

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

NR. 3 2020

20


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

«Trygg landing» ET GODT STED Å LANDE |

«Trygg landing» er et nyoppstartet trosopplæringstiltak for ungdom/unge voksne i Lambertseter kirke. Konseptet er enkelt, en kveldssamling i kirkerommet hvor det skal legges til rette for ro, ettertanke og bønn. Samlingen rammes inn av vakker, rolig musikk og meningsfulle tekster knyttet til et bestemt tema. Samlingen varer ca. en halv time og etter programmet i kirkerommet er det mulig å bli igjen for en uformell «kirkekaffe». Torsdag 22. oktober var det klart for første samling. Tema denne kvelden var SAVN og man opplevde at det var gjort et utvalg av tekster, bønner og sanger som virkelig fikk formidlet tema på en nær og virkningsfull måte. Bandet, med de lokale sangerne Sofie Gulbrandsen, Christine Skarding Rogne og Celia Kathrine Engesæth i spissen, ledet musikken gjennom samlingen. Et av flere musikalske høydepunkt var Einar Byfugliens fremføring av sin egenkomponerte låt «Alt er rolig». Mellom sangene var det lesninger av tekster og bønner. Det er

Morten Huuse Fjøren

lokale ungdommer som har planlagt og gjennomført denne samlingen sammen med trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen. Som alle steder måtte smittevernsrestriksjonene overholdes her også, noe som resulterte i at programmet måtte tilpasses og enkelte poster måtte vike. «Dette var en kjempefin start, og når smittesituasjonen tillater det skal vi trekke inn både bønnevandring og kveldsmat etter samlingen som elementer i dette», sier trosopplæringsmedarbeider, bandleder og initiativtaker Robert August Pedersen. Det er foreløpig planlagt en samling i semesteret men med en åpning for flere samlinger etter hvert. Neste samling annonseres på Facebook og menighetens nettsider. I en hverdag som lett kan preges av stress og uro er dette et godt sted å lande…

21

NR. 3 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

NR. 3 2020

22


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Med forbehold om endringer. Se lambertseterkirke.no

Gudstjenester i Lambertseter kirke 22.11.2020 | kl 11:00 Siste søndag i kirkeåret Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens diakonale arbeid. 29.11.2020 | kl 11:00 1. søndag i adventstiden Sprell Levende gudstjeneste. Se oppdatert info på nettsiden. Morten Huuse Fjøren. Offer: Menighetens diakonale arbeid. 06.12.2020 | kl 11:00 2. søndag i adventstiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

24.12.2020 | kl 16:00 Julaften Gudstjeneste. Morten Huuse Fjøren. Offer: Kirkens Nødhjelp. 25.12.2020 | kl 11:00 Juledag Høytidsgudstjeneste, Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens diakonale arbeid. 01.01.2021 | kl 11:00 Nyttårsdag Høymesse. Fellesgudstjeneste for Søndre Aker prosti i Lambertseter kirke. Eigil Morvik. Offer: Østmarkskapellet.

13.12.2020 | kl 12:00 3. søndag i adventstiden Kjøpesentergudstjeneste med gospelkoret Reflex på Lambertseter senter. Morten Huuse Fjøren. Offer: Kirkens Bymisjon.

03.01.2021 | kl 15:00 Kristi åpenbaringsdag Familiegudstjeneste med ”juletrefest”. Følg med på nettsiden for oppdatert info. Morten Huuse Fjøren. Offer: Menighetens arbeid.

20.12.2020 | kl 18:00 4. søndag i adventstiden Kveldsmesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

10.01.2021 | kl 11:00 2. søndag i åpenbaringstiden Høymesse med avskjed for soknepresten. Fredrik Ulseth og prost Eigil Morvik. Offer: Stefanusalliansen.

24.12.2020 | kl 13:00 Julaften Gudstjeneste. Fredrik Ulseth. Offer: Kirkens Nødhjelp. 24.12.2020 | kl 14:30 Julaften Gudstjeneste. Morten Huuse Fjøren, Offer: Kirkens Nødhjelp.

31.01.2021 | kl 11:00 Såmannssøndagen Høymesse. Morten Huuse Fjøren. 02.02.2021 | kl 12:00 Kyndelsmesse Gudstjeneste på Kyndelsmess. Kanskje kommer Babysang? 07.02.2021 | kl 11:00 Kristi forklarelsesdag 14.02.2021 | kl 11:00 Søndag før faste 17.02.2021 | kl 19:00 Askeonsdag Med konfirmanter. 21.02.2021 | kl 11:00 1. søndag i faste Skriftemål og nattverd. 27.02.2021 | kl 11:00 Avholdes ved behov for dåp 28.02.2021 | kl 11:00 2. søndag i faste

17.01.2021 | kl 11:00 3. søndag i åpenbaringstiden Høymesse med innsettelse av ny sokneprest. Barbro Schmedling og prost Eigil Morvik. 24.01.2021 | kl 11:00 4. søndag i åpenbaringstiden Høymesse.

23

NR. 3 2020


Konsertprogram: 28. nov | Kl 17:00

12. des | Kl. 17:00

Nor59 Strykeinstitutt

Vår Jul

Se oppdatert info på nettsiden www.nor59.no

Christian Ingebrigtsen, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Tine Thing Helseth. Kapellmester: Øystein Lund Olafsen. I Lambertseter kirke har de med seg Abildsø Skolekor. Se egen omtale/ plakat.

2. des | kl 17:00

Orgelkonsert v/ Randi Bukholm

NB! Få eller ingen ledige billetter.

13. des | Kl 13:00

Førjulskonsert 5. des | Kl 17:00

Karlsrud skoles musikkorps

Julekonsert med NOSUS, Skoleorkesteret

21. des | 18:00

Se også omtale av NOSUS-konsert 10.des

Deilig er jorden

6. des | Kl 18:00

Anita Skorgan og Rein Alexander. Foruten artistene selv medvirker musikerne Petter Anthon Næss (kapellmester, tangenter) og Marie K. låpbakken (vokal, fele). Se egen omtale/ plakat. Dørene åpner kl 17.30

Lambertseterskolenes kor, Varia Vocalis og Tilbake Billettpris: kr 100. Barn opp til 12 år gratis, men må registreres. Dirigenter for skolekoret: Lisbeth Adamsson og Line Skarding. Dirigent for Varia: Iryna Matviichuk. Dirigent for Tilbake: Sonny B. C. Holth

10. des | Kl. 19:30

Julekonsert med NOSUS, Ungdomsorkesteret NOSUS ønsker velkommen til julekonserter. I tillegg til den tradisjonelle julemusikken, gleder vi oss til å fremføre både filmmusikk av nyere dato og kjente, klassiske verker. Kveldens dirigenter er Synnøve Hannisdal og John Westbye. Våre flotte solister kommer fra orkesterets egne rekker. Hvis smittevernreglene tillater det avsluttes konserten med «Deilig er jorden» som fellessang. Billettene koster kr. 150,- / 50,- Nærmere informasjon om billettsalget legges ut på nosus.no den 5. desember.

25. des | kl 11:00

Høytidsgudstjeneste Kantorvikar Randi Bukholm og trompetist

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 3-2020  

Lambertseter menighetsblad 3-2020  

Advertisement