__MAIN_TEXT__

Page 1

NR. 1 67. årg. feb 20 – juni 20

Lambertseter ME NI G H E T S B L A D † S E O G BL I SETT


Ansatte Bli fast giver Sokneprest Fredrik Ulseth Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Tlf. 98 62 24 39 lg357@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Kantor Hannah Carding hc488@kirken.no

Kapellan Morten Huuse Fjøren Tlf: 97 98 04 53 mf292@kirken.no

Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Din gave vil bety mye. Skjema for avtalegiro ligger på nettsiden; lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone.

Vipps! #19454

Bruk gjerne vipps i Lambertseter kirke. Gaver gis ved å velge «Send» til nr. 19454. Dette tilfaller søndagens offerformål, og hvis mob.nummeret er registrert i kirken er det mulighet for skattefradrag for gaver til 19454. For betaling og ekstragaver til ulike arrangementer: Babysang nr. 136725 | Supertirsdag nr. 136727 | Kirkekaffe nr. 136844 KIKK nr. 136726 | Diakonalt arbeid nr. 500262

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

Utgis av Lambertseter menighetsråd

E-post: post.lambertseter.oslo@kirken.no

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter

Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon: 23 62 99 02 Organisasjonsnummer: 976 987 500

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Konto menigheten: DNB: 1506.24.57829

Kirketorget Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

NR. 1 2020

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/sentralbord for kirkene i Oslo: Telefon: 23 62 90 09 E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

Neste nummer: Frist: 8. mai 2020 Layout: Helen Fjeld Langrind Trykk: 07 Media AS


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Fredrik Ulseth Sogneprest Lambertseter kirke

Namasté

Soknepresten har ordet Soknepresten har ordet

Renning i veven

«Det er så fint iåveve se ansiktene!» Replikken falt under en hyggelig n Renning saklig avviste som problem: Julen et fins utrolig mange flotte høytid – den hører er en kristen nettverkslunsj i Kirkestuen. Målsettingen den dagen var nettopp per billedtep e verdifull og . Julen kulturarv til vår med problem: som avviste saklig kunste Historisk verden.mange flotte et finsi utrolig hører den – høytid kristen en er kule europeisk innen per å se hverandre, vievår som så ofte er i kontakt på e-post, SMS eller korte stykker billedtep og verdifull mye mer uendelig og I alt . kulturarv vårdette med til endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. veven ennå er hvordan vi ser eng.e kulsammenh kulturell europeisk vår stykker samtaler iinnen telefon. Replikken gjorde meg både glad og takknemlig og vi skal samfunn vårt mye, mer intakt ogi uendelig I alt dette turarv; banebrytende bilder i norsk om at dette ser vi være tvil ødelegge ingen å er med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere av de store En sammenh eng. kulturell renningen i veven intakt limet, denne n i denne vi skal renninge , ogveven. samfunn fordi jegn iherden fikk at invitasjonen vår i vårt«traff». døde bekreftet i Norge kunstarte vår kristne vært har at århundre dette i ingen tvilr om ødelegge

D D

være varsomme med å Else Marie Det er siden,innen utøvere storetid de kort En avfor i kulturarv ogrenninge veven dier renninge n .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,trosdenneerveven. n ikirke vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne somvår samfunn r haret,vært vevnader erkeElse Marie vil pregei århundre symbolst tid siden, for kort epoker eter i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi og symbolb bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange . Hennes Jakobsen den humanist til sens-iskeer både vevd tydelig bleet, frai renessan vi å være kultursominn ønsker lokale og samfunn nasjonale som de Og . framover år prege vil mange vevnader symbolsterke oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb hvordan alle og opplysni henne, i svært kirkervet norske mangekjente , gitt oss samfunn et symbol iskevår ønskerKirkebyg til vårt står som humanist get den i til inn vevd tydelig ble være å vi tydelige hennes bærer som de bildene mange år framover. Og sin e verdi. forteller kollektiv g. DetKloke byggekloi sser stede ossbruker bruksbyg enger. ogmøtepunkt. , har gitt –i alle tenkning disse sammenh et godt mennesker Jeg tenker stadig at jeg har ensignatur. privileEn alle legendarisk fotballtrener vet hvordan henne, kjente dagens og oss vår er også gitt men , symbol historie, samfunn et vårt som til står get Kirkebyg bildene gert jobb, nettopp fordi jeg får bærer møtehennes tydelige en bok begrepet I«humankapitalen». møter i g. England siergsin noe der fragmentering av det–jeg ene tid her. om dette agens verdi. morgend forteller Det kirkebyg og bruksbyg Jeg har sett noen svært gamle kollektiv signatur. kollektive iåpenbart og som kirke å mange mennesker ansikt til ansikt. I avgjørende livet erogså det skaper som har med vårt oppdrag dagens også er n mer situasjoner men historie, ker der renninge vev-stykJeg på mange kriser ering av detplan, er identitets huset der fragment detteJesus I en tid knyttet gtilher. arbeid AltÅ ng. i oppløsni agens har gått morgend gamle eller noen svært settmindre ikke kunnskapen min ogStålsett-u ferdighetene får sitte der med lykkelige trette) gjøre: visekirkebyg mennesker så de tror har Jeg(og utspill tvalgets redd skaper jeg også åpenbart e kollektiv forteller en historie fra 1950-tallet klart har bildet selve i errenningen mer Silketråd der ker vev-styk ideene hvis en er forvitring plan, øke mine som blir viktigst, men den jeg er, foreldre som forbereder dåp sammen på ham. De sier: «You have to belong to vil mange på er kriser mennesk mot identitets seg retter huset men av, dette til ullknyttet preparert dårlig Alt arbeid seg, men i oppløsning. harengått eller mindre i livet. ut og satt blirStålsett-u tvalgets estefeirin etg, gudstroen Gudstjen i dag! av en fra 1950-tall morknet. historie med meg. Et lykkelig parSilketråd kommer med det livetjegjegredd har levd lever. utspill Byr believe». God tilhørighet gir enning forteller klart harhar ellererbomullsr selve bildet ifordi og vigsel er vil øke forvitringen hvis ideene sjon, konfirma mennesk dåp, mot seg talt retter men det bokstave Da blir preparert dårlig en seg, men de skal gifte seg. Andre kommer fordi jeglig littullpåsvært meg selv, gjør jeg en forskjell. vekstsvilkår. tror at en slik tilhørighet tten. Hva godtav, vigselsre f.eks. Ta ut i livet. menighe erVifor g, ten og gravferd, fra satt estefeirin faller blir Gudstjen dag! i tråder; av morknet. mange løse har bildet enning bomullsr eller det tjene vi skal planlegge en gravferd; sorgen dette om å frata ta påDen norske dåp, er noe av det viktigste vi skal Vår legge til dag. av i og funnet lokalsam vigsel sjon, e.og ligFor svært handlervil talt meg hverandr det bokstave Da blir registrerte konfirma andre (og dermed godt kirke tten. Hva vigselsre øet måvil også føre f.eks. Ta mest til lokalmilj gslik ten og utfordrin menighe for er gravferd, fraaller alvor det grunnleggende i savnet er så tydelig å lesemange i ansiktene. rette for. En tilhørighet faller løse tråder; bildet tten? Den norske frata vigselsre tjene å unn) vil dettrossamf problema -utvalget» har når man Vår tiserer være, av i dag. Dete.såkalte funnet hverandr det menneskesynet Bibelen girsbrudd oss: Uansett er vi der ansikt til ansikt, og «Stålsett til større trengsel iøet kirkebenkene! Jeg i vårt e lokalsam tradisjon registrert andre (og dermed ns Hvilket plass kirkes må i Deng norske lokalmilj levert en utredning om religionekirke til utfordrin det, og hvaskulle ikke liv er av tten? nasjonale vigselsre unn) opp om trossamf et. Det Hver av oss er skapt og elsket Gud, jeg kjenner på at dette erDet så såkalte umistelig nåman egentlig ønske meg benker i å slutte et, samfunn tiserer samfunn det norske » har problema plass i«Stålsett -utvalget når være, Elleri man det til? vårt stiller Den norske tjener sbrudd tradisjon er Hvilket intensjon hverdag gode isattsøndag. arbeidet, mange om plass religione kirkes utredning ennok levert er unike ognsuendelig verdifulle. I salme verdifullt! Lambertseter der visom så vi så hverKirken ved stegn hva og samfunn og spørsmål det, ikke er liv de nasjonale av flere men Det et. arbeidet, bak et, å slutte opp om samfunn norske det plass i og steder samlings 8 i Salmenes bok spør salmisten først: andre bedre – ikke bare i nakken! Fordi som stiller kirkene man Eller e til? det kollektiv som tjener r det bare er prinsippe det og søndag. For oner er som konklusj intensjon hverdag gode er nok mange ingogved de arbeidet, overbygn kollektiv Kirken ved ta stegn kan spørsmål lengden i bommer som hevde jeg samfunn vil Hvorfor? «Hva er da et menneske at du husker det er så godt å se hverandres ansikter. , de av fremmes flere bak arbeidet, men høytider. glade og ellersteder store samlings somkriser liv. eVi som er kirkene vårt på vare kollektiv r som Og svaret detfelles målet. på er bare og prinsippe konklusj Fordi kontrasten i hverdagen er oner så påpå det?» er kontant: «Du satte For Nårdet man i Nepal hilser på hverandre, de ved ing som overbygn kirke eterta kollektiv Lamberts kan knyttet i lengden somtil samfunn fremmes, vil jeg hevde bommer kollektiv en ikke det høytider. Var ham lite lavere enn Gud og kronet ham trengende. Betydelig mange timer tillegger de håndflatene mot hverandre, glade eller alle kriser samt store på ass, vekt er arbeidspl stor vårvårt felles liv. Vi som våre Det er lagt så på vare på målet. som fra behov e utdette bevegels , trofaste e og somsier: kirkefrivillige fantastisk s eller gruppers eter individet til Lamberts med herlighet og ære». Og å møtes bringes foran en PC-skjerm. Og enten ser hverandre i ansiktet og knyttet til søkte gjorde kollektiv en utallige ikke at og sier: åpnevåre skal og Var det dørene som det holder at alle vi r samt på ass, rettighete vekt arbeidspl stor så vår lagt er Det ansikt til ansikt leve i relasjoner fårjuli «Namasté». jeg sitter på T-banen eller er ute og går, Det «Jeg e etter Domkirk som22. Oslo behov fra e ut viktige , og fortsatt Vi erbetyr: , ser Guds oss!trofaste frivillige Bruke og børsvirke gruppers på nasjonenbevegels eller samlende fantastisk individet er problema Og hva til søkte utallige atmening en i seg ved at tisk ansikt deg». Jeg fikk besøk av noen ser jeg nesten bare bøyderettighete nakker skal holdes gjorde2011? sveven gripe å grunnleggende samfunn og sier: fori at åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor holder at detEller vi r fordi er skirken juli med at Sjømann 22. etteross esom oppi som Domkirk n i Oslo ikke ende Renninge viktige sammen de bilde: fortsatt nasjonen innleden Vi erog påGud Bruk oss! samlende smart-telefonen har all oppmerksomselv, blir menneske i Jesus, glade barnehagebarn her kirken i dag. bør virke UD? for dspartner tisk samarbei seg et ønsker 2011? Og hva er problema Ingenskal s. til mitt tråder. holdes ødelegge sveven veven å gripe samfunn for at løse Eller for å nvære nær oss, ansikt til ansikt. het. Nesten tragisk er detforvitrer. når nesen erfor Renninge Ivrige fortalte de hva de het. Jeg så på med at Sjømannskirken er er en som som stor oppeneste samfunn i ende og ikke sammen innledende bilde: om de disse i Statoil ledelsen UD? Spør for dspartner samarbei 21. sen i telefonen, mens smårollingen som små, strålende ansiktene og et dagspres seg i floke. ønsker innlegg et I Ingen s. tråder. løse veven ødelegge har følt det problematisk med samfunn som er en eneste stor g Nordhau siterer biskop januar Da blir det viktig for oss, ikke minst i har fått tenkte: leies med høyre hånd så tydelig vil ha «Jeg ser Guds ansikt i deg». i de støtte e prestelig om den Statoil i ledelsen Spør Otto ikeren idehistor i Bjørgvin i dagspressen 21. floke. I et innlegg risen. Algerie-k av gen en lokalmenighet, å skape rom der de oppmerksomhet. med håndterin tisk problema det og følt r har sosiologe «Sentrale : Nordhaug siterer biskop januarKrogseth fått i de har e støttekan om den prestelig enige r erOtto ropologe gode menneskelige møtene finne kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin flytte måtterisen. vi kanskje Skalgen av Algerie-k for håndterin felles være må Noe og : r følgende sosiologe «Sentrale : Krogseth der vi ser hverandre. stakk også for I så mange sammenhenger i dag møter sted, av kirkene gravferd utJeg individer utr over om s og en nasjon, er enige ropologe kulturant er det neste støtende virke ikke flytte–som forleden inn pååSpråkkafèen jeg både et taust og et høylytt: «Se meg!» måtte kanskje vi etSkal r. Samfunn rettighete forhodet felles gruppers være må : Noe følgende snakke åogså ikke For for om den trekk? kirkene av ut nå. gravferd eller lim sosialt som individer s og trenger, holder til i Kirkestuen Så mange Jeg erfarer at det blir merenognasjon, mer påut over n knyttet er det neste støtende –tiseringe virke problema ikke åårlige sement, indende et å sammenb r. Samfunn rettighete konsentrerte og fornøyde ansikter! trengende viktig å bevare gruppers ropet. Ikke stjeneste skolegud om denr – julens tilFor snakke å ikke og trekk? elt substansi noe om eller samles lim sosialt som trenger, i VG før jul Skartveit Hanne n knyttet tiseringe problema t.» «skulle noe», «rekke noe»,sammenb «sjekke noeog nasjonalt Elleråta Strikkekveldene våre – der har årlige noe særprege kulturelt sement, indende r– stjeneste skolegud julens til 3 og elt om noe substansi et godt fellesskap vokst frem. OgVG Superpå mobilen» osv. Men være til stede samles før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

med hele meg, vise ansikt.

tirsdagene – der «barn i alle aldre» har

3

03

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

HANNAH CARDING trives bak orgelet.

Musikk i Lambertseter kirke Den kommende våren blir det mye flott musikk å få oppleve i Lambertseter kirke, både på gudstjenester og konserter: 

Hannah Carding

 Robert August Pedersen

Torsdag 12/3 kl 12 blir det lunsjkonsert med de to kantorene Kristoffer Myre Eng og Hannah Carding. Vi får bl.a. høre Chopins vakre Ballade nr 4 og Griegs lystige klaverduetter. Lørdag 4/4 kl 12 får vi høre musikk av den mange mener er den største komponisten av dem alle, nemlig Johann Sebastian Bach. Det blir både orgelverker og utdrag fra hans pasjoner. Dette er en flott anledning til å komme i påskestemning før vi går inn i den stille uke. Julia Gusek, sopran, kantor Hannah Carding, m.fl. Palmesøndag 5/4 får vi høre mer Bach i gudstjenesten, ved fiolinist Melinda Csenki.

NR. 1 2020

04

Langfredagsgudstjenesten 10/4 fremføres utdrag fra Giovanni Pergolesis mesterverk Stabat Mater Dolorosa. Pergolesi skrev dette verket da han var bare 26 år gammel, i 1736, og døde like etter å ha fullført det. I ettertid har det blitt stående som et av barokkens mest gripende verk. Renate Egeberg-Jensen og Hannah Carding er solister. Mandag 13/4 kl 19 inviterer vi til gospelmesse i kirken. Robert August Koestøl Pedersen leder band og solister i en storslagen feiring av påskebudskapet. Perfekt for alle som nettopp har kommet hjem fra påskeferie!

Torsdag 23/4 kl 12 arrangerer vi Generasjonskonsert, åpent for alle aldre! Kom i godt humør ved å synge kjente og kjære sanger, og lytt til flotte innslag fra solister. Marianne Jørgensen, Robert August Koestøl Pedersen og Hannah Carding medvirker. Følg med på kirkens nettside og Facebook for videre arrangementer. Velkommen til vårens musikalske opplevelser!


Bokfest med Eyvind Skeie

SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Vann av klippen 21 april kl. 19.00 kommer prest og forfatter Eyvind Skeie til Bekkelaget menighetshus. Her skal det sammen med Holmlia, Lambertseter og Ski menigheter arrangeres menighetsfest denne kvelden. I 2007 gav Eyvind Skeie ut andaktsboken «Vann av klippen», som er rikt illustrert av kunstneren Terje Grøstad. Boken inneholder rundt 400 tekstmeditasjoner til hver dag i året, og noen spesielle andakter til jul, påske og pinse. Restopplaget av bøkene er nå gitt til Stefanusalliansen som en gave, og sammen lager vi nå en menighetskveld ut av dette. Eyvind Skeie vil fortelle om samarbeidsprosjektet med Grøstad, men også om sitt arbeid med Stefanusalliansen i Egypt, som han selv sier har gitt ham mye inspirasjon i hans arbeid. Både Bekkelaget, Lambertseter, Holmlia og Ski menigheter har misjonsprosjektet med fokus på Egypt gjennom Stefanusalliansen. Alle som kommer vil få et gratis eksemplar av boken «Vann av klippen», og det vil være mulighet for å gi en gave til Stefanusalliansen sitt arbeid. Vi håper dette vil bli en kveld med påfyll og inspirasjon! Det vil bli sang av SkiMix fra Ski kirke og kveldsmat. Bokfesten er et samarbeid mellom Bekkelaget, Lambertseter, Holmlia og Ski menigheter og Stefanusalliansen.

NR. 4 2019

05

05 05 NR. 1 2020

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

Lambertseter

Frivillighetssentral Velkommen til lørdagstreff! - fra kl. 12- 15 lørdagene 14. mars, 11. april (pĂĽskeaften), og 9. mai. Da er vi i Kirkestua med ÂŤnĂĽgo attĂĽtÂť. ď‡˜ Hver ÂŤvanligeÂť lørdag hele ĂĽret kan du komme til frivillighetssentralens lille kafferom i Lambertseter kirke og fĂĽ selvbetjent krus med kaffe og en enkel kake, tilsammen for kr. 20,-. Der kan du ogsĂĽ lese avisene, og flere samles gjerne der i 12 – 13-tida, sĂĽ kanskje kan du fĂĽ en hyggelig prat. Først og fremst leier vi lokaler i kirken fordi det er vĂĽr base for mottak av oppdrag som de frivillige utfører utenfor huset. Vi fĂĽr oppringninger, sĂŚrlig fra bydelens hjemmebaserte tjeneste, eller eposter om følgetjenester til lege etc., om tur-eller besøksvenn til noen, om ĂĽ skaffe rullatorer og andre hjelpemidler og nĂĽ i vinter ĂĽ kjøre ut med strøsingel eller levere brodder eller ønske om ĂĽ fĂĽ utført praktiske oppgaver. I det hele tatt alt som frivillige kan gjøre for behovstrengende. Vi er nemlig først og fremst en hjelpesentral som tar oppdrag utenfor huset og de eldre har jo sĂĽ mange andre serveringssteder ĂĽ oppsøke i vĂĽrt omrĂĽde.

Kai Adelsøn

Vi har ogsü i vüre handlingsplaner at vi skal by pü et lavterskelsted, et rimelig sted der mennesker møtes nür det er stille tider for sÌrlig de aleneboende og de som ikke lenger reiser bort. Det gjelder sÌrlig i püsken, om sommeren og i romjula. Og altsü; pü lørdager fordi da er de eldres fine eldresenter Krystallen stengt. Det er til slike tider vi ønsker ü gi tilbud om at folk kan komme sammen til hyggelige og interessante samvÌr. Vi tenker ü ha noen korte innslag med temaer ogsü pü lørdagene i Kirkestua i tillegg til litt god mat sü kom gjerne med forslag. Deltakerprisen hos oss er ikke avskrekkende, det har vÌrt og vil bli mellom 50 og 100 kroner. Meld deg pü Ring 91824668 kl 9-17 hele uken, eller send en e-post med navn, adresse og tlf.nr., gjerne ogsü mobilnummer hvis du har - til frivillig.lambertseter@gmail.com. Side 13

Utgave 10 • Oktober 2019

## Tlf. 91130143/22291900 - epost: frivillig.lambertseter@gmail.com

Lambertseter Eldreforum inviterer til menighetssalen i Lambertseter kirke

06

Torsdag 24. oktober kl. 12:

NR. 1 2020

�Lytt til mine toner, kjÌre frue� – reklame i lyd og bilder fra mellomkrigstiden presentert og fremført av Per Vollestad. Vi für høre reklames-

EtterpĂĽ blir det servert

# #  ##

 

           

 ## !# #!!


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Fasteaksjonen 2020 å bedre forvaltningen av vannressurser. Fasteaksjonen er en over 50 Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet. (Kilde: Kirkens nødår gammel tradisjon, hvor hjelps nettside) kirken og Kirkens Nødhjelp tro skal årets konfirmantsamarbeider om innsamling Tradisjonen kull i aksjon med innsamling i nærHver dag henter Kila rent vann ved vannmiljøet. Nytt av i år er at vi også skal av penger til deres arbeid. stasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter

GI ET LIV MED VANN

aksjonen.no

inngå et samarbeid med Lambertseter senter og vil ha en aksjon der lørdag 28. mars. Dette blir et spennende samarbeid som kan gi nye muligheter for Kirkens Før Nødhjelp arbeider med vann, forlot folk landsbyen på grunn av innsamlingen til dette viktige arbeidet. sanitær og hygiene de (WASH) langsiktige sykdommer fikk fra idet urene vannet. Det vil komme mer informasjon om akutviklingsprosjekter og akutte katastrofeNå ser Kila medverden. håp på fremtiden. situasjoner over hele Målet er åHun gledersjonen på menighetens nettsider, så følg seg over hver dag hun er frisk og kan gå på med og støtt konfirmantene våre som sikre menneskers tilgang til rent vann, skolen, samtidig som hun jobber på gården. er ute og gjør en flott innsats for inntrygge sanitærforhold og å legge til rette for samlingen denne lørdagen! god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. I tillegg jobber vi med

dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk fra Kirkens Nødhjelp i fjor.

Morten Huuse Fjøren

Vipps til 2426 eller SMS VANN til 2426 (200,-)

ever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For roner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.

ENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

MELLOMBØLGEN - Nord dagligvare AS – 22 28 88 37 | KJØPMANN Jonny Nord -mellombolgen@rema.no ÅPNINGSTIDER: 6-24 (7-24 lørdag) | KONTAKT OSS for hjemkjøring av varer

07

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

En fest for bydel

Nordstrand! Tradisjon tro blir det bydelsdager også i år. Fra 6. juni til 13. juni kan du få oppleve mye av det bydel Nordstrand har å by på. Kjenner du noen som vil ha plass på programmet – ta kontakt! |

Bydelsdagene har vært en tradisjon i bydel Nordstrand i en årrekke. Her får folk et variert, interessant og underholdende kulturtilbud. Mangfoldet av organisasjoner og aktiviteter i bydelen skal vises fram, og dagene skal bidra til å knytte de ulike områdene av bydelen sammen. Målet er å gjøre hverandre synlige, å vise frem hvor mye flott du kan gjøre her i bydel Nordstrand! Feil skotøy! En av de frivillige som er aktivt med i planlegging er styreleder i Foreningen for Lambertseter gård og styreleder i Lambertseter historieforening, Lars Thue. Han husker godt fjorårets bydelsdager. Under arrangementet for barnehagene i fjor opptrådte han i full uniform som Kristian kvarts leiesoldat Lambert, mannen som tidligere historiske framstillinger mente la grunnlaget for navnet Lambertseter. Historien om Lambert, som på 1600-tallet fikk tildelt gården Seter av kongen for sin strålende krigsinnsats, er imidlertid mer enn tvilsom. Og den lånte uniformen fra NRK var svært langt fra tidsriktig. Det var heller ikke fottøyet! Som faghistoriker er han stort sett svært nøye på at fortida fortelles korrekt. Men hva gjør vi ikke for unga!

NR. 1 2020

08

Robert August Pedersen

Lars gleder seg til årets bydelsdager og forteller med glede hva gjengen hans har planlagt: - Tirsdagen samarbeider vi med Lions om et arrangement for barnehagebarna, på Lambertseter gård. Onsdagen planlegger vi «åpen dag», der både de frivillige organisasjonene og bydelsadministrasjonen kan informere om sine tilbud. Torsdagen gjennomfører koret Varia Vocalis sitt årvisse arrangement på gården. I Lambertseter kirke De har mange planer altså. Det har også Lambertseter kirke.

kunstneriske leder, har vært med NOSUS i 40 år. Det feires samme uka som bydelsdagene, og på onsdagen får vi en flott konsert med dem i kirka. På torsdagen er det ungdommenes tur i Lambertseter kirke. Dette er jo den faste dagen for ungdomsklubben vår KIKK. Og de slår på stortromma med konsert og åpen klubb. Unge, lokale talenter inntar kirka i samarbeid med profesjonelle musikere, for å gi dere en smak av hva slags musikk de elsker. Etterpå er klubben åpen for både ungdommer og voksne!

Vi starter opp med Stadionrock-gudstjeneste på bydelens utescene. De siste to årene har vi arrangert Rockegudstjeneste, men med utescene tilgjengelig så følte vi for å gå til neste nivå! På tirsdagen inviterer vi alle i bydelen til å være med på Supertirsdag i kirka – middag for alle. Selvsagt blir det aktivitet for barna. Og er været fint så serverer vi både mat og har gjøremål på parkeringsplassen utenfor kirka.

Skal feire stort Anne Marie Hval Grøgaard fra Søndre Aker Historielag forteller at de planlegger en vandring hvor de kan formidle kunnskap om historien som den var. De skal i år feire stort, de har nemlig 40-årsjubileum. De «slipper» en bok om kyststripa fra Kongshavn til Hvervenbukta. Dere får høre om idyllen som var der, og hvordan den nå preges av tungtrafikk, men også om mulighetene for noen forbedringer. Og på Nordstrandsdagene blir det selvsagt boksalg.

John Westbye, Nordstrand skoleog ungdomssymfoniorkester sin

Setter pris på det frivillige arbeidet I bresjen for Bydelsdagene står jo


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

bydelen. De vil med dette arrangementet hedre frivilligheten og skape ett godt lokalmiljø. Bydelen setter virkelig pris på det frivillige arbeidet - det gjør en forskjell. Dagene skal være til velsignelse for de som bor her. De vil med disse dagene vise sin takknemlighet. Det forklarer Ida Karoline Thomsen, kommunikasjonsrådgiver i bydelen. Hun forteller entusiastisk om planene: - Lørdag 6. juni pangstarter vi en ukes fest. Tradisjonen tro blir det Peter Panløp. Vi håper alle derfra finner veien videre til alt det spennende vi kan by på! Den dagen blir det noe for alle, med program for alle aldersgrupper. Lambertseter senter har vært generøse i samarbeidet. Blant annet så vil senterets restaurant Agave ordne meksikansk buffet. Det blir selvfølgelig servert vafler, kaffe og andre smakfulle drikker og godbiter. Du kan se frem til mange spennende arrangementer, noen av dem på senteret og biblioteket. Barna får sirkus og får prøve ansiktsmaling. På utescenen blir det flott program for alle. Og hvem vet, kanskje noen får lyst til å danse? Uansett så er ønsket vårt at musikken skal skape engasjement for nærmiljøet. Det går også rykter om at det blir utekino på fredagen 12. juni! Når dette menighetsbladet går i trykk er ikke alle detaljene på programmet satt, men her er noen smakebiter:

Lørdag 6. juni: Åpningsfest med Peter Pan-løp, sirkus for barna, mat fra Lambertseter senter og program på utescenen. Søndag 7. juni: Stadionrock-gudstjeneste på utescenen. Tirsdag 9. juni: Arrangement for barnehagebarna på Lambertseter gård. «Hva skjer i bydelen?«-dag på Nordseter gård og jubileumsfeiring. Nordstrand hagelag stiller med boder og aktiviteter. Supertirsdag i Lambertseter kirke. Onsdag 10. juni: Foredrag om krigen på Deichman bibliotek. Åpen dag på Lambertseter gård. NOSUS konsert i Lambertseter kirke. Torsdag 11. juni: Varia Vocalis på Lambertseter gård. KIKK, ungdomsklubben i Lambertseter kirke, inviterer til konsert og klubb.

Kan du bidra? Følg med på sosiale medier og se etter plakater i bydelen, så finner du fort et fullstendig program. Vet du om noen vi burde kontakte som kan bidra – send en e-post til ida.thomsen@ bns.oslo.kommune.no. Vi gleder oss, gjør du?

09

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Faste aktiviteter

Sentrerende bønn

Kristuskransmeditasjon

Tirsdager | Kl. 19:50 – 20:45

Torsdager | Kl. 11:00 – 11:45

En meditasjonsform innen kristen tradisjon. Vi samles i kapellet. Samlingen med sentrerende bønn består av 15-20 minutter undervisning, 5 minutter fall-til-roøvelse og 20 minutter sentrerende bønn (meditasjon). Vi kommer i stillhet og går i stillhet.

Kristuskransmeditasjon er en veiledet meditasjon som tar utgangspunkt i Martin Lønnebos kristuskrans. Vi benytter boken «Bibelens perler» som innledning. Deretter er det 15-20 minutter sittende meditasjon. (stille bønn). Gruppen er åpen for alle. Det er ikke krav til fast oppmøte.

Meditasjonsgruppen for sentrerende bønn er åpen. Det betyr at alle som vil kan komme og prøve ut om dette er noe for dem. Utvidet meditasjonskveld 17.mars. Se egen plakat. Kontaktperson: Asle Røhne Rossavik, mobil: 480 93 396

Tro og lys Lørdager | Kl 14:00 – 17:00

Strikkekvelder Torsd ag er | K l . 1 8: 00 – 2 0: 30 Glade strikkere og skravlere samles til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter Kirke. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei! Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Vårt neste prosjekt vil være å strikke til Amanda-prosjektet, strikk til premature og syke barn på nyfødtog barneintensivavdelinger på sykehus. Vi har en del restegarn og strikkepinner, men hvis du etter en opprydning har noe du har lyst til å gi oss tar vi det gjerne i mot. Datoer 2020: 20.februar, 5.mars, 19.mars 2.april, 16.april, 30.april, 14.mai, 28.mai, 11.juni

Torsdagstreff Torsdager | Kl. 12:00 – 14:00 Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang. Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

NR. 1 2020

10

Tro og Lys består av funksjonshemmede og deres venner og familie. Vi møtes en gang i måneden for å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste, spise sammen og ha fest. Datoer 2020: 21. mars, 18. april, 16. mai, 13. juni (Sommeravslutning, Mariahuset, Erling Skjalgssonsgate 2, 0267 Oslo kl 13.00 - 17.00)

Tro og Lys gudstjeneste Søndag 3. mai kl 11.00, Lambertseter kirke Tro og Lys sommersamling 2020 2. – 5. juli Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland Styringsgruppe: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo Mobil +47 481 07 058 E-post: monica.landmark1@gmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen Liv Guntvedt og Børge Baustad, kasserer. Kontaktperson: Toril Slettner, mobil: 402 38 216 Gave: Kontonr: 4241.08.76188 eller Vipps: 130258


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

KIKK - ungdomsklubb

Menighetsrådet 2019-2023

Torsdager | 18:00 – 20:30 Vi har bilijard, kiosk, airhockey, ping-pong mm. Dørene og kiosken åpner kl 18.00. Vi avslutter med Time-Out i kapellet for de som vil bli med på det. Du finner oss i første etasje i Lambertseter kirke, innerst i bomberommet. Datoer 2020: 12.mars, 26. mars, 23. april, 7. mai, 4. juni, 11. juni (KIKK-konsert, bydelsdagene)

Østmarkskapellet

Medlemmer Gjertrud Gulestøl Reinertsen (leder) Øyvind Mæland (nestleder) Borgny Vestli Lise Ingebrethsen Larsen Hege Konstanse Finnset Eidsæter Christian Danielsen Varamedlemmer: Fredrik Brekke Møller Svein Jarle Yndestad Eide Bodil Aga Aandstad Anna Aristova (permisjon) Lisbeth Adamsson

Søn d ag er | K l . 1 2 : 0 0 1. mars 8. mars 15. mars 22. mars 29. mars 5. april (Palmesøndag) 13. april (2.påskedag) 19. april 26. april 3. mai 10. mai 21. mai (Kristi Himmelfartsdag) 24. mai 1. juni (2.pinsedag) 7. juni 14. juni 21. juni

Anders Stray Einar Østerhagen Odd Kjetil Sæbø Silje Kvammen Bjørndal Karl-Johan Kjøde Asle Rossavik Fredrik Saxegaard Torgeir Sørensen Eigil Morvik Kjell Holmqvist Per Anders Nordengen Kjerstin Jensen Anne Marie L. Hindahl Johannes Kvangarsnes Morten Holmqvist Elias Nikolai Ø. Opsvik Silje Mathea K. Nygård

Kafèteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

11

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD †SE OG BLI SETT

NR. 1 2020

12


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Konfirmantene er i gang! Året har så vidt begynt, men konfirmantkullet i Lambertseter menighet er allerede godt i gang. 

Morten Huuse Fjøren

Kullet startet opp med en oppstartssamling i kirkestuen 9. januar. Den bestod av undervisning, bli-kjent leker og samtalegrupper ledet av ungdomslederne våre. Den påfølgende søndagen var det klart for den høytidelige presentasjonsgudstjenesten hvor alle konfirmanter ble presentert med navn, og de fikk utdelt hver sin konfirmantbibel, som blir med dem gjennom undervisning og annet gjennom hele året. Gudstjenesten ble ledet av kapellan, Morten Huuse Fjøren og praksisstudent Mina Grandahl sammen med en enestående musikalsk ledelse og samarbeid mellom kantor Hannah Carding og ungdomsarbeider Robert August Pedersen med band.

og moro. Det var en sliten men tilfreds gjeng ungdommer som kom ned fra Østmarka søndag ettermiddag. Selv etter en innholdsrik start på året er det mye å se frem til i konfirmantåret, og vi gleder oss til det som kommer. Lambertseter menighet er så heldige å ha en fantastisk gjeng med ungdommer

i årets konfirmantkull som det er en fryd å jobbe med. Blant mye spennende program er det også mulig å treffe og oppleve konfirmantene våre på vårens gudstjenester i Lambertseter kirke, hvor de skal medvirke med ulike oppgaver. Vi takker for all støtte og forbønn til menighetens konfirmant- og lederarbeid. Den merkes og settes pris på.

Før januar var omme rakk konfirmantene også å dra på superweekend på Østmarkskapellet, 25. – 26. januar. Sammen med ansatte og en dedikert og herlig gjeng ungdomsledere, skulle denne turen brukes til å bli ordentlig kjent og legge et godt grunnlag for resten av året, noe som ble innfridd! Selv med kun en overnatting ble det en innholdsrik tur med mange høydepunkter. Av undervisning fikk konfirmantene en innføring i kristuskransen og undervisning i dåpen. Andre høydepunkter på turen var morsomme leker, «capture the flag» i skogen, grilling av pinnebrød og marshmallows rundt bålet, stemningsfull kveldsavslutning, god mat, gudstjeneste og cafèdrift for turfolket, og mye latter

13

NR. 1 2020


S ID E Fargelegg! Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og ble hyllet som en konge. Tegning: Claudia Chiaravalotti

e Finn veien til den tomm graven! Følg Jesus gjennom Jerusalem fra palmesøndag til påskedag.

Tegning: Chiara Bertelli

Mål

Start

Finn 5 feil

Tegning: Claudia Chiaravalotti

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i!

Den største julegaven

V

il Gud vær Ufortjent e in med oss slik sammen som vi er? ud er m godhet Vil han vær G e hvis vi er litt sammen med oss hyrde Eller når vi rufsete, slik som Esel ? har rotet det skikkelig til? er lv sa l I denne herl Samue vid ige historie Da n finner Esel ut at vi kan 13 27. oktober komme til 2019 Supersetning Gud akkurat For Gud ga oss ikke en ånd som 2. Timoteus 1,7 gjør motløs; vi fikk Ånden som gir slik som vi kraft, kjærlighet og visdom. er. sønnene De to Suzy Senior • Estelle Corke

Bestill

Slik som du er

SLIK SOM DU ER

Disse oppgavene Slik som du er er hentet fra bladet.

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 24. november

kker Jesus vekens opp en 10 sønn

Supersetning Matteus 6,33

Gud er kjærli

ghet

15

2019 Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal dere få alt , det andre i tillegg. 2019

er

15. septemb

setning

SØNDASuper GSSKO Salme 86,12 NORGE LEN

13. oktober er

29. septemb

min Gud, deg, Herre, ditt navn. Jeg vil prise og evig ære mitt hjerte 8.av hele

desembe

r

11 12

20192019

Gud, er i nød. min jeg når

Herre, navn. deg,ansiktet dittsvar når jeg roper! ing Jeg vilSkjul Sup priseikke æredeg, Supersetn skynd ers og evig g til meg, etn hjerte Vend øret ing Salme 102,3 Sk reve Supersetnin av hele mitt 10.Johan nes 3,16t av SuzFor november Salme 86,12 y Senio så

16

høyt r • Illus Gudt rer t han ga sin har Es telle 2019 Sønn, den elsketavverd tror på enbårne, en at Cork e ham, ikke Superse for at hver skal gå tnin den som fortapt, 1. Kor 13,13 g men

14

2019 ha evig Så blir de liv. kjærlighe stående, disse tre: tro, t. Men størs håp og t blant dem er kjærlighe ten.

ITSER

– Pappa har V begynt på bakekurs. I går lærte de å bake boller. – Ble bollene gode? – Kjempefine! Vi spilte bordtennis med dem hele kvelden.

Hvordan finner myggen ut hvilken blodtype et menneske har? Svar: De tar stikkprøver.


Søndagskolen Søndager | Kl. 11:00 og viser fram hva Søndagsskolen presenterer seg nesten. Deretter går stje gud i g som er i skattekista tidli barna ned i kirkekjelleren. el inneholde sang, lysSøndagsskolen kan for eksemp tning, undringsstund erse sup g, ellin tenning, bibelfort kirkerommet mot og aktivitet. Barna følges opp til tidsnok til nattverden. st ofte slutten av gudstjenesten, i måneden. Følg med Vi har søndagsskole ca en gang meside. hjem på Facebook og menighetens

Babysang

Annenhver torsdag | Kl. 12:00

Supertirsdag Tirsdager | Kl. 16:30 – 18:00 Annenhver tirsdag ønsker vi velkommen til middag, både for små og store, gamle og nye. Barna har egen superklubb med sang og aktiviteter. Vi serverer middag kl. 16.30 og Superklubben starter kl. 17.00. Datoer 2020: 10. mars, 24. mars, 21. april, 5. mai, 19. mai, 2. juni, 9. juni Påmelding til tlf 986 22 439 | e-post: lg357@kirken.no innen kl. 09.00 samme dag som middagen blir servert.

jellige Babysang foregår oppe i kirken – med forsk kaffe/te det er på Etter slags sanger og instrumenter. . 11:45 kl r åpne ne Døre ring. og litt enkel serve med vipps Kr 50 per gang (inkl enkel servering), helst babyer Alle ). kirke ter ertse til 136725 (Babysang Lamb n! er velkomme erasjonsDatoer 2020: 12.mars, 26. mars, 23. april (Gen juni 4. mai, 7. sangskonsert), Kontakt: post.lambertseter.oslo@kirken.no Se mer på: lambertseterkirke.no


Utvidet meditasjonskveld

SENTRERENDE BØNN Lambertseter kirke 17. mars kl. 19.00–21.15

Kvelden består av: Innføringskurs for deg som ikke har erfaring med sentrerende bønn Undervisning Meditasjonspraksis i to økter Du velger selv hvor mye du vil delta på

TIDSPLAN 18.15 Innføring i sentrerende bønn v/Asle Rossavik 19.00 Kontemplativ lesning av Bibelen v/Ola Westad 19.40 Praksis i sentrerende bønn, 1. økt 20.00 Pause/alenetid 20.25 Praksis i sentrerende bønn, 2. økt 20.45 Lyttegruppe 21.15 Slutt NB! • Oppmøte fem minutter i forkant • Kvelden er gratis • Meld fra på epost til ar387@kirken.no om du kommer på innføringsdelen

Mer informasjon på areopagos.no eller lambertseterkirke.no

Asle Rossavik er sykehjemsprest i Oslo. Har fordypet seg i teori, praksis og veiledning innen sentrerende bønn. Asle er medleder for sentrerende bønn i Lambertseter.

Ola Westad er pastor i Centralkirken i Oslo. Han er sentral i arbeidet med å gjøre sentrerende bønn kjent i Norge. Sammen med Hilde Bjønnes Sanden tilbyr han jevnlig kontemplative retreater på Lia gård.

Foto: Artem Kovalev på Unsplash, Areopagos og Centralkirken

Nybegynnere møter kl. 18.15


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

OPPLEV PÅSKETIDEN i Lambertseter kirke 

Kirkens viktigste høytid står for døren. I kirker over hele verden åpnes dørene for liten og for stor. Enten du har «oppdaget» påsken for lengst, eller ennå ikke helt har skjønt hva som er så spesielt med den; Alle er velkommen til påskeopplevelser i Lambertseter kirke. Vi opplever det allerede i fastetiden, når det kommer barnehagegrupper på påskevandring. Der får barna kostymer og roller som engler, disipler, sørgende kvinner og skumle soldater. Da synger vi «Påskemorgen slukker sorgen» og «Dine hender er fulle av blomster» for og med nye årganger, år etter år. Gleden som lyser ut fra nysgjerrige barneøyne, samtidig som naturen ute våkner til nytt liv, er et under som ikke går an å bli lei av. Det blir bare større. Blant kollegaene i staben er det kun Fredrik og Jørgen som har lenger fartstid enn undertegnede, til sammen har vi godt over 50 «påskeår» i Lambertseter kirke. Sammen med resten av gjengen med ansatte og frivillige gleder vi oss bare mer og mer til å oppleve påskens høytid her i kirken «vår». Tiden frem mot påske og i påsken består av en rekke gode grunner til å fylle livet med mer enn «krydder» i form av ski, sol, krim og marsipan: Fasteaksjon, palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskedag, gospelkveld 2. påskedag og Sprell Levende søndag med påskevandring. Fellesskapet i kirken,

Lars Kristian Gjone

sammen med undrende mennesker over hele verden, har plass til alle. Det mest «eksotiske» vil for mange være påskemåltidet med middag i kirkerommet på skjærtorsdag. Det mest «spektakulære» er kanskje den musikalske rammen som skapes sammen med band og forsangere under kveldsgudstjenesten på 2. påskedag.

Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly, så min Jesus av sin grav og det dype dødens hav oppstod ærefull av døde imot påskemorgen røde. Takk, du store seierherre, takk, du livets himmelhelt, som ei døden kunne sperre i det helvedmørke telt! Takk fordi at opp du stod og fikk døden under fot! Ingen tunge kan den glede med tilbørlig lovsang kvede. Norsk Salmebok 2013, nr 190

Det mest «essensielle», hvis det gir mening å fremheve noe slikt, tror jeg vil være nattverdfeiringen under høytidsgudstjenesten på påskedag. Men det kommer nok an på hva slags refleksjoner som fastetiden har ledet oppmerksomheten til, hvis den har fått lov. Den store «bredden» vil best oppleves blant de som får med seg hele livsdramaet som spennes opp fra langfredags mørke til påskemorgens sollys. Det finnes noen dype sammenhenger som ikke lar seg fange i en snarvisitt. Men det er også mulig å komme uten noen som helst forventning, å bare hvile mens høytidens kraft får virke med sin egen tyngde. Den oppfører seg på en måte som selv ikke Newton kan forklare, og det er i kirkens påskefeiring det skjer. Med et par vers av Thomas Kingo fra 1689 ønsker vi oss en glad påske også dette året.

17

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

Vi feirer og minnes

Døpte

Er kanskje ikke i morgen stemmen til en engel som hvisker om i går

Sofia Hika Munthe-Dahl Klara Kalkvik Røise Elly Dokken Hedvig Høva-Ihle Andersen Iben Ettestad Astrid Ingebjørg Hafsmo Yndestad Clara Helene Hoston Aasebø Iris Holdal Harrysdottir Mateo Ulvang Solberg Henrik Lyngseth Jordhøy Helmer Stramrud Bjerkås Jacob Hagerup Theo Ofstad Farestad Ludvig Spigseth Schrøder Vetle Føleide Storhaug Emil Sollesnes Mjaaseth Magnus Malte Holmgren Månthén

Dine tradisjoner, din kultur, dine behov. Vår kunnskap, vår erfaring, vårt mangfold. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Døgnåpen telefon

23 16 83 30 Blomster og kranser - Gravsteiner

NORDSTRAND Ekebergveien 230 1166 Oslo

GRÜNERLØKKA Toftes gate 43 A 0556 Oslo

MAJORSTUEN Jacob Aalls gt. 42 0364 Oslo

KOLBOTN Kapellveien 4 B 1410 Kolbotn

HASLE Økernveien 81 B 0575 Oslo

STABEKK Gml. Drammensv. 44B 1369 Stabekk

NR. 1 2020

18

Døde Liv Rasch Bodil Nancy Stixrud Kjersti Jannicke Sørum Eva Marie Ødegård Reidun Marie Almqvist Frøydis Antonie Løken Anne-Karin Sand Grete Liv Borgen Grethe Kari Biong Bjørg Opsahl Inger Marie Paulsen Marit Elsrud Høyheim Arne Berglie Kai Rosenberg Egil Juul Brekke Øyvind Lilleberg John Pedersen Georg Lars Engebretsen Fritz Kaare Johansson Glenn Syver Spaberg


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Vi har ledig annonseplass

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpaulsrud@kindemco.no

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

www.annelinebegravelsesbyraa.no

19

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

ROBERT VENDETTA

OPP EN LIGA! Robert Vendetta i aksjon på musikkvideoinnspilling, Foto: Tonnie Othilie Evensen. | Coverbildet av Slava Vladzimirskaya, modellen heter Anna Djuromskaya.

24. April kommer artisten Robert Vendetta ut med platen «Headed Out Of My League». Vendetta jobber som ungdoms- og trosopplæringsmedarbeider her i kirken, da under navnet Robert August Pedersen. Tittelen på plata og tittellåten «Out Of My League» handler om ønsket å få vist seg frem på større scener. Robert er en fullblods entertainer med helter som Julio Iglesias, James Brown, Jerry Lee Lewis og Selena Gomez. Drømmen er å kunne vise hva han har lært av sine forbilder til flere folk. Robert klør seg litt på haken før han utdyper: Noe magisk - Det skjer noe magisk på konsertene jeg har med det flotte bandet mitt. Vi er velsignet med en herlig kobling til publikum, og har fått så mye god, hjertevarmende tilbakemelding. Tenk å få muligheten til å treffe flere! - Vanligvis skriver jeg på kreativitet – ideer som dukket opp. Men med «Out Of My League» hadde jeg både tittelen og handlingen før jeg hadde melodien. Jeg tok utgangspunkt i to morsomme historier. Den ene da jeg var i et selskap blant de som har litt mer i månedslønn enn meg. Alle der var gift, med barn, bil

NR. 1 2020

20

og huslån. Så var det ei som var singel da. Og vi fikk en slags kobling. Helt til kompisen min satte seg ned ved siden av meg i sofaen og sa: «Robert beklager, du er ikke rik nok. Og så leier du!» Den andre historien var når ei venninne av meg pent måtte si at denne dama var «Out Of My League.» Levd liv Resten av plata er en samling av historier – levd liv. Ting som Robert har opplevd, eller ting han har bevitnet. «Local Threat» handler om den stemmen i deg som ber deg gi opp, du er ikke god nok. «Beacon» handler om å skjerpe seg. «Mountains» handler om et par som ser hverandre og bygger hverandre opp. Musikalsk sett så er vi i landskapet Robert kaller Retropop. Manageren hans kaller det «Modern Old» - gammelt nytt. - Retropop er et begrep som folk skjønner når de hører musikken. Det er absolutt ikke rockabilly, eller et forsøk på å lage en 60-talls plate på nytt. Uttrykket er moderne, med masse energi. Men man hører helt klart referanser fra alle artister som preget meg igjennom livet. Elvis, Michael Jackson, Gabriella Cilmi og så videre. Artister som har lært meg mye.

Energi Energien på plata skyldes delvis at den er spilt inn i studioet til Robert her i Lambertseter kirke. - Innspillingsrommet ble bygd av tidligere konfirmant her, Leif André Sander, og det er noe magisk ved det. Det har en tørr, kompakt lyd som kler for eksempel trommer ekstremt bra. Kanskje det er fordi alle veggene som rommet ble bygd i er skeive? Delvis kan også energien skyldes Lars Erik Humborstad, som mikset platen sammen med artisten. Robert beskriver Lars som en perle av en lydmann, en svært dyktig tekniker med god smak som var med på alle de sprø innfallene til Robert. To singler fra plata – «Diamond» og «Local Threat» er ute nå, Så hvis du vil ha en smakebit av hva Retropop er så finner du disse to låtene på alt av digitale plattformer. Robert kan du se live på Nordic Black Theater, også kalt Cafeteatret 3. mai – eller på bydelsdagene på Nordstrand 6. juni.


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Språkkafé Språkkafé er et tilbud til dem som snakker litt norsk, og ønsker å bli enda bedre. På språkkaféen sitter frivillige og deltakere i små grupper og trener på muntlig norsk.

Vi snakker om ulike temaer, og i pausen tar vi en kopp kaffe eller te og en kjeks e.l. Deltakerne behøver ikke å melde seg på og forplikter seg ikke til å komme flere ganger. Lambertseter bibliotek har dette tilbudet, men i forbindelse med flytting til det nye bydelshuset, kan ikke språkkaféen gjennomføres i biblioteket. Litt historikk og tall: Oppstart for språkkaféen var 4. mai 2015, snart 5 år siden. Antall deltakere har vært mellom fire og fem hundre for hvert år 2017-18-19, og i alt har språkkaféen hatt deltakere fra 101 land! Hvilken forening, gruppe eller klubb kan vel skilte med så mange nasjonaliteter?

Vi har 15-20 registrerte frivillige og det har vært en meget stabil gruppe. Møtene har alltid vært på Lambertseter bibliotek, hver mandag fra kl. 13. til kl. 15. Vi er svært glade for å kunne benytte lokaler i Lambertseter kirke i stedet for å stenge språkkaféen. (Oppstart i Kirkestuen var mandag 3. februar 2020 kl 13.00. Åpning i nye Deichman vil være en gang i andre halvdel av mars). På vegne av språkkaféen: Sissel Brinchmann, Tone Drolsum, Sigri Undseth

21

NR. 1 2020


MENIGHETSBLAD † SE OG BLI SETT

KIKK

KIKK er KlubbenIKirkeKjeller`n i Lambertseter kirke. Bomberommet innerst i gangen ved kontorene har vært ungdomsklubb i en årrekke. Annenhver torsdag kl.18 møter det alltid opp en trofast gjeng ungdommer for å spille biljard og bordtennis, spise, handle i kiosken og henge og ha det gøy sammen i sine egne lokaler. 

Morten Huuse Fjøren

 Robert August Pedersen

Ungdomsarbeider Robert August Pedersen har et overordnet ansvar for klubben, men en viktig del av dette arbeidet er at ungdommene skal drive dette selv, ta beslutninger for aktiviteter og styre et budsjett som inneholder alt fra kioskinnkjøp til oppussing. Etter at et nytt styre ble valgt høsten 2019 var nettopp oppussing noe som stod på planen, og nå er arbeidet godt i gang med bygging av ny barbenk, scene og maling av lokalet.

En typisk kveld på KIKK inneholder en organisert aktivitet som for eksempel Fifa-turnering, quiz og mimeleker, åpen kiosk med salg av både godteri, toast og drikke, og tid til bordtennis, biljard, musikk og spill. Høsten 2019 var det også en konsertserie hvor lokale talenter opptrådte for ungdommene. Dette skal det blir mer av når ny scene er på plass. Kvelden avsluttes med TimeOut i kapellet for dem som vil. Vi tok en prat med Josefine Dalbo Kirkhus, som er leder i KIKK-styret, og spurte hva KIKK betyr for henne: Hvor lenge har du vært med på KIKK? Dette er mitt 3. år på KIKK. Hvorfor ville du engasjere deg i styret? Jeg engasjerte meg i styret fordi jeg har lyst til å være med å gjøre KIKK enda bedre enn det allerede er.

Her er KIKK-styret. Nestleder Martin var syk da bildet ble tatt, så klubbens iherdige frivillige Sigurd og Christopher vikarierer på bildet.

NR. 1 2020

22

Hva er oppgavene til styret? Styrets oppgaver er å passe på at alle som kommer på KIKK har det bra, finne på aktiviteter å gjøre, og være tilstede for de som kommer.

Hva er så bra med KIKK? Det som er så bra med KIKK er at vi har mange muligheter for ting å gjøre, det er alltid hyggelige folk å prate med, vi har mat, vi har også nylig fått en kaffemaskin, så nå er det muligheter for både kaffe, kakao og te. Og ikke minst samholdet mellom oss ledere som er der og båndet vi får knyttet med konfirmantene. KIKK er åpent for alle ungdommer fra konfirmantalder. Den er åpen annenhver torsdag (oddetallsuker) kl. 18.00 – 20.00. Velkommen!


SE OG BLI SETT † MENIGHETSBLAD

Med forbehold om endringer. Se lambertseterkirke.no

Gudstjenester i Lambertseter kirke 01.03.2020 | kl 11:00 1. søndag i fastetiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Det teologiske menighetsfakultetet.

09.04.2020 | kl 18:00 Skjærtorsdag Kveldsgudstjeneste Rammen for gudstjenesten er et tradisjonelt, jødisk påskemåltid ( middag). Morten Huuse Fjøren..

08.03.2020 | kl 11:00 2. søndag i fastetiden Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet).

10.04.2020 | kl 11:00 Langfredag Pasjonsgudstjeneste. Morten Huuse Fjøren.

15.03.2020 | kl 11:00 3. søndag i fastetiden Høymesse. Prost Eigil Morvik. Offer: Arbeidet blant barn og unge (egen menighet). 22.03.2020 | kl 11:00 Maria budskapsdag Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet). 29.03.2020 | kl 11:00 4. søndag i fastetiden Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Kirkens Nødhjelp (Fasteaksjonen). 05.04.2020 | kl 11:00 Palmesøndag Høymesse. Fredrik Ulseth. Offer: Arbeidet blant barn og unge (egen menighet).

12.04.2020 | kl 11:00 1. påskedag Høymesse. Morten Huuse Fjøren. 13.04.2020 | kl 19:00 2. påskedag Gospelmesse. Nattverd. Morten Huuse Fjøren. Offer: Sjømannskirken. 19.04.2020 | kl 11:00 2. søndag i påsketiden Sprell levende gudstjeneste med påskevandring. Fredrik Ulseth. Offer: Arbeidet blant barn og unge (egen menighet). 26.04.2020 | kl 11:00 3. søndag i påsketiden Nabogudstjeneste. Fredrik Ulseth. Offer: Diakonalt arbeid i menigheten. 03.05.2020 | kl 11:00 4. søndag i påsketiden Høymesse sammen med Tro og lys. Fredrik Ulseth. Offer: Tro og lysbevegelsen.

10.05.2020 | kl 11:00 5, søndag i påsketiden Høymesse med konfirmantene. Morten Huuse Fjøren. Offer: Arbeidet blant barn og unge (egen menighet). Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 17.05.2020 | kl 11:00 Ingen gudstjeneste Se nabomenigheter (ingen gudstjeneste i Lambertseter kirke). 21.05.2020 | kl 11:00 Kristi himmelfartsdag Se Østmarkskapellet (ingen gudstjeneste i Lambertseter kirke). 24.05.2020 | kl 11:00 Søndag før pinse Høymesse. Morten Huuse Fjøren. Offer: KABB-Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. 31.05.2020 | kl 11:00 1. pinsedag Høytidsgudstjeneste. Fredrik Ulseth. Offer: Diakonalt arbeid (egen menighet).

01.06.2020 2. pinsedag Se nabomenigheter (ingen gudstjeneste i Lambertseter kirke). 07.06.2020 | kl 11:00 Treenighetssøndag. Stadionrock-gudstjeneste (se også info om bydelsdagene). Fredrik Ulseth.

Vipps! #19454 Bruk gjerne vipps. Gaver gis ved å velge «Send» til nr. 19454. Dette tilfaller søndagens offerformål

23

NR. 1 2020


fasteaksjonen.no

GI ET LIV MED VANN Hver dag henter Kila rent vann ved vannstasjonen. Vannet kommer fra den 120 meter dype brønnen som landsbyen i Etiopia fikk fra Kirkens Nødhjelp i fjor. Før forlot folk landsbyen på grunn av sykdommer de fikk fra det urene vannet. Nå ser Kila med håp på fremtiden. Hun gleder seg over hver dag hun er frisk og kan gå på skolen, samtidig som hun jobber på gården.

Vipps til 2426 eller SMS VANN til 2426 (200,-) I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet. KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 1-2020  

Lambertseter menighetsblad 1-2020  

Advertisement