__MAIN_TEXT__

Page 1

JUNI 2020

Lambertseter N Y H E TS BR EV † SE O G B L I SETT

Gudstjenester i Lambertseter kirke

Fra redaksjonen

14.06.2020 | kl 11:00 Sprell levende gudstjeneste med (medbrakt) piknik som kirkekaffe. Sokneprest Fredrik Ulseth. Offer: Stefanusalliansen

På grunn av ulike omstendigheter har de ansatte i Lambertseter kirke og Lambertseter menighetsblads redaksjon i fellesskap kommet frem til at det ikke vil være forsvarlig, ei heller mulig, å utgi et fullverdig menighetsblad som planlagt nå i juni.

21.06.2020 | kl 11:00 Gudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet 28.06.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Kjerstin Jensen (sokneprest i Hauketo-Prinsdal). Offer: Diakonalt arbeid 12.07.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Kåre Skråmestø (sokneprest i Oppsal). Offer: Ungdomsarbeidet 26.07.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Eigil Morvik (prost i Søndre Aker). Offer: Diakonalt arbeid 09.08.2020 | kl 18:00 Kveldsgudstjeneste. Kapellan Morten Huuse Fjøren. Offer: Ungdomsarbeidet 16.08.2020 | kl 11:00 Høymesse. Sokneprest Fredrik Ulseth og tidligere sokneprest Simon Høimyr. Offer: Diakonalt arbeid

Som en erstatning kommer vi derfor her med et nyhetsbrev. Det samme vil bli gjort i august. Vi tar sikte på at neste ordinære menighetsblad utgis i løpet av andre halvdel av september. Nyhetsbrevet vil bli lagt ut på vår hjemmeside og Facebook, og ved forespørsel vil det også være mulig å få det på papir. Hilsen oss i redaksjonen for Lambertseter Menighetsblad; Hege, Christian, Robert August, Morten og Borgny


NYHETSBREV † SE OG BLI SETT

Den nye kirkehverdagen Da vi i mars opplevde en nedstenging av samfunnet grunnet koronaepidemien, måtte kirken finne nye måter å nå ut til menigheten på. Dette har vært en tid hvor kirken har fått mulighet til å utforske og utvikle erfaring og kompetanse på å være på nett. Selv om det å samle menigheten foran skjermene i hjemmet aldri kan erstatte fellesskapet vi har i møte med hverandre, så har vi tilegnet oss noen erfaringer vi kan ta med videre i arbeidet som kirke i tiden fremover.

Morten Huuse Fjøren

17. ma i-h menig ilsen fra La h m skolen et og Lamb bertseter ertsete es kor. r-

Robert holder superandakt til superklubbgjengen fra sin supre hybelstue.

 Robert August Pedersen

Mariann e stream er babysa ng.

Korte n ett tjeneste vennlige gu ds r påskeh til Sprell Leve øy n gudstje tiden og ord de, inære n nettform ester. Her har ik formid atet stoppet m ke lingen u h e er rock ller, om sikkeb det klassis and eller vak k salm esang. ker

Snapchat-konto for ungdommen kom også på plass i denne perioden. Påsken ble godt dokumentert. @LambertKirkeUng (Hvis du ikke vet hva Snapchat er, er du ikke i målgruppen).

Gi en gave til Lambertseter menighet ♥

Sommerens salme

I løpet av denne vårens Covid-19 pandemi, ved pålagt nedstengning og senere pålagte og nødvendige tiltak ved sakte gjenåpning, har Lambertseter menighets økonomiske situasjonen endret seg i negativ retning. Vi har langt færre inntekter, og samtidig økte kostnader til smitteverntiltak. Dette gir røde tall!

NOS 845 «Så grønn en drakt, så rik en duft» har blitt en av våre aller kjæreste sommersalmer, og for meg som organist er det en fryd å plukke den fram igjen hvert år. Melodien er lys og dansende, og teksten er sanselig og frodig, akkurat som sommeren selv. Salmen er opprinnelig svensk, med tekst fra 1889 av den svenske poeten Carl David af Wirsen, og melodi fra 1933 av Waldemar Åhlen. I Sverige er den svært populær; selveste kronprinsesse Victoria brukte den i sitt bryllup, og den hører alltid med når svenskene feirer midtsommer.

Vi som menighet har som de fleste andre økonomiske forpliktelser. Noe av dette er at vi selv betaler deler av lønnen til to av våre medarbeidere: Ungdomsarbeider og Diakonal medarbeider. For at vi fortsatt skal kunne ha en trygg forutsigbarhet for disse stillingene spesielt, og for menighetens økonomi generelt, ber vi nå om en ekstraordinær gave. Gaven kan gis på flere måter: * Ved innbetaling til menighetens bankkonto: 1506.24.57829 * Ved å tegne seg som fast giver (se også lenke nederst på menighetens nettside) * Via Vipps # 19454 – Umerkede gaver går til søndagens offerformål. For å gi til andre formål, angi tydelig merking, enten Ungdomsarbeidet, Misjonsprosjektet, Diakoni. # 500262 – Diakonalt arbeid # 136726 – KIKK (Ungdomsklubben) # 1368727 – Supertirsdag # 136725 – Babysang

JUNI 2020

02

I år har vi vært igjennom en krevende tid, så da er det ekstra deilig når sommeren endelig er her, med sine varme og lyse dager. Jeg ønsker alle en riktig god sommer, og oppfordrer dere til å gjøre som det står i salmens siste strofe: «Så syng det ut: Snart skaper Gud en sommer uten make og gir oss alt tilbake!”

Hannah Carding


Renning i veven i veven Renning et fins utrolig mange flotte

D D

som problem: Julen avviste saklig SE OG BLI SETT † NYHETSBREV er en kristen høytid – den hører per billedtep e verdifull og . Julen til vår problem: somkulturarv avviste sakligmed e kunstHistorisk verden.mange flotte et finsi utrolig hører den – høytid kristen en er kule europeisk innenevår per stykker billedtep og verdifull mye mer og uendelig I alt . kulturarv vårdette med til endee bilder banebryt kunst-i norsk turarv; Historisk i verden. veven ennå er hvordan vi ser eng.e kulsammenh kulturell europeisk innen vår stykker og vi skal vårt samfunn mye, mer intaktogi uendelig I alt dette banebrytende bilder i norsk Fredrikturarv; Ulseth om at dette ser vi være tvil ødelegge ingen å er med Det e varsomm er ennå veven hvordan innen utøvere av de store En sammenh eng. kulturell limet, denne renningen i veven intaktrenninge n i denne vi skal , ogveven. Sogneprest i vårt samfunn kunstarten her i Norge døde vår kristne være varsomme med å ødelegge vært har at århundre dette tvilr om Else Marie Det eri ingen siden,innen Lambertseter kirke utøvere storetid de kort En avfor i kulturarv ogrenninge veven dier renninge n .iBasisver vi oss bevisst at vi Som denne limet,trosdenneerveven. n ikirke vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne somvår samfunn r haret,vært vevnader erkeElse Marie vil pregei århundre symbolst tid siden, for kort epoker eter i også På Lamberts opplysni.ngstidens og kulturarv ærere. Basisverdier at vi og symbolb bevisst er vi oss Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange . Hennes Jakobsen den humanist til sens-iskeer både vevd tydelig bleet, frai renessan vi å være kultursominn ønsker lokale og samfunn nasjonale som de Og . framover år prege vil mange vevnader symbolsterke oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og symbolb hvordan alle og opplysni henne, i svært kirkervet norske mangekjente , gitt oss samfunn et symbol iskevår ønskerKirkebyg til vårt står som humanist get den i til inn vevd tydelig ble være å vi tydelige hennes bærer som de bildene mange år framover. Og e verdi. forteller sin kollektiv g. Det enger. oss byggeklosser stede –i alle og bruksbyg , har gitt tenkning disse sammenh henne, vet hvordan alle kjentesignatur. dagens og oss vår er også gitt men , symbol historie, samfunn et vårt som til står get Kirkebyg bildene bærer hennes tydelige der fragmentering av det– og bruksbyg I ene tid agens verdi. morgendg. forteller gsinher. Det kirkebyg kollektiv gamle svært noen sett har Jeg signatur. kollektive åpenbart også skaperhistorie, men er også dagens og vev-stykker der renningen mer på mange kriser ering av detplan, er identitets der fragment dette huset tid en I knyttet gtilher. arbeidkirkebyg Altagens ng. oppløsni i gått har morgend eller noen svært gamle settmindre Jeg har utspill tvalgets Stålsett-u redd skaper jeg også åpenbart e kollektiv forteller en historie fra 1950-tallet klart har bildet selve i n mer Silketråd ker dererrenninge vev-styk ideene hvis en forvitring vil øke på mange plan, er kriser mennesker mot rettertilseg huset av, men dette knyttet preparert dårlig Alt arbeid ng. ull-identitets seg, men i oppløsni harengått eller mindre satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets utspill estefeirinetg, jeg redd Gudstjen i dag! av en fra 1950-tall morknet. historie enning forteller klart harhar ellererbomullsr i selve bildet Silketråd en hvis ideene og forvitring vigsel er vil øke sjon, konfirma visdom.» Linjen fra Regnbuen Noah De lyste mot oss fra TV-ruta, fra vende seg mot alter og prekestol. En mennesk dåp, svært seg mot talt lig ullretter men av, det bokstave blir Da preparert en dårlig seg, men vigselsretten. Hva godtav i dag! f.eks. Ta ut og i livet. satt blir menighe er for g, ten gravferd, fra til estefeirin Gudstjen bildet morknet. mange løse har enning fikk se, til oss, er tydelig: Gud gir oss av barnehager, balkonger eller og vinduer – tråder; prest fårfaller av og virkelig ha sine «mobomullsr vil det tjene å frata Den norske dåp, konfirma dag. Vår av i og funnet lokalsamsjon, vigsel e. talt svært hverandr ligments»! bokstave det Da blir e selv; registrertseg andre dermed (og godt barnas hilsen til en nedstengt verden Gud gir oss styrke til å fornye Hva kirke tten. må vigselsre øet f.eks. Ta lokalmilj til ten og utfordrin er forg menighe gravferd, mange løse tråder; bildet faller fra » har tten? trossamf Den norske frata vigselsre tiserer og tjene å unn) problema når man Vår dag. av i Mye Detbra!» liv ogvære, samfunn. kjærlighet rammet av Covid-19. «Alt blir funnet lokalsam e.såkalte «Stålsett-utvalget vil detHvilket hverandr vårt i sbrudd e tradisjon registrert andre dermed i ns (og plass kirkes om religionekirke norske må øet Den utredning en lokalmilj levert til g utfordrin vi litt etter litt åpne skal åtil, også for Optimisme midt i en dyster situa- norskeSamtidig det, og hvaklokskap er ikke liv fått tten? nasjonale unn) vigselsre omå føre meDet opp trossamf et.har slutte samfunn tiserer det » har problema plass i«Stålsett -utvalget når manet, være, samfunn Det såkalte stiller man Eller til? det vårt i tjener sbrudd får sjon. Ganske sikkert visste demange om hele kirkebygget. musikere nighetens arbeid videre. Et annet sted tradisjon som intensjon hverdag gode i søndag. arbeidet, ns er HvilketUnge plass religione kirkes er norske Den utredning ennok levertikke og hva og samfunn det, Kirken ikke ved liv erstegn de nasjonale av flere men om det tydelig fram Detigjen et. å slutte opp går et,utgivelsen norske samfunn ivrige barna med sine fargeblyanter øve her, får spørsmål vi være samlingspunkt i denne detarbeidet, plass ibak og steder samlings Eller man stiller det til? som kollektive prinsippe det er bare søndag. For hverdag oner er r somtjener kirkene somdet konklusj intensjon gode og mange er nok at regnbuen var det tegnet Gud satte eldre, Nordstrand bydel holder kurs at den økonomiske situasjonen ved de arbeidet, ingog overbygn kollektiv Kirken ved stegn kan ta vår er som i lengden hevde jegfor samfunn , vil flere av de bommerspørsmål fremmesmen bak arbeidet, høytider. glade eller og kriser store steder er samlings somansvaret som Vi liv. kirkene her. Vi kjenner igjen vårt gamle «jeg» i skyen, som et løfte om konklusj at han aldri i knestående. Vi kjenner på felles vårt e på vare kollektiv som r det målet. på oner og prinsippe For det er bare ing ved de overbygn eter kollektiv Lamberts takirke som kan knyttet i lengden bommer somtil samfunn , vilijeg hevdesom menighet: EtVar positivt og viktig møville utslette alt liv igjenfremmes slik som for å videreføre både omsorgsarbeidet en kollektiv ikkeglade deteller høytider. samt store kriser ass,Vi er våre arbeidspl somalle vårvårt felles liv. Det er lagt så stor vekt på på på målet. tested for mennesker i hverdag og tilsom vare flommen Noah overlevde. Regnbuen vårt og ungdomsarbeidet. Av og e ut fra behov bevegels , til må trofaste e og eter som kirkefrivillige fantastisk individets eller gruppers Lamberts til knyttet til søkte at gjorde kollektiv en utallige ikke og sier: at den åpne dørene som våre detgudstjeneste. vi holder Altdet blir bra, selv om ikke - tegnet på at Gud drar omsorg sin kjærligheten være så konkret r atvekt samt alle på skal og Var ass, arbeidspl så stor vår lagtfor Det errettighete e etter Domkirk som22. juli fantastisk Oslout fra behov viktige , bevegels Vi er fortsatt på nasjonen oss!penger. frivillige Bruk trofaste børsvirke e og gruppers eller samlende alt enda er som før.ateutallige skapning også i krisen. individet i rede Men vi, holdes er altså ikke tisk visesfor er problema Og hva til søkte skal gjorde2011? sveven å gripe samfunn at og sier: åpne og til mitt forvitrer. skal dørene somfor holder vi r at detEller rettighete er skirken Sjømann at juli med motløse, vi arbeider med 22. somstyrke og oppfull ikke ende Renninge viktige sammen , n i Oslo Domkirke etter de bilde: fortsatt erog innleden Vi på nasjonen oss! Bruk samlende bør virke UD? fortisk dspartner problema er seg et Og hva ønsker 2011?samarbei s.At hele tråder. holdes skal ødelegge til mitt veven vårt samfunn og vi selv har Det ble mer enn bra! Det forvitrer. var fantastisk klokskap sliksveven atIngen kjærligheten blir praksamfunn for å gripe for at løse Eller er skirken stor Sjømann at med er en som som oppeneste samfunn i n ende ikke og av Renninge bilde: sammen de innleden møtt på store utfordringer som ennå tisert. Og og til ser vi fortsatt regnbuda vi søndag før pinse åpnet kirkedøde om Statoil i ledelsenfor UD? Spør dspartner floke. Ingen ønsker seg et et innlegg s. i dagspressen 21. samarbei løse tråder. vevenIødelegge tisk med en problema detvi. føltvet rene i Lambertseter og de fleste andre krever mye gav oss,har det Da henter i himmelranden – Alt blir bra! Nordhau stor eneste siterer biskop en er januar som i de har fått samfunn e støtte prestelig omogså den i Statoil Spør idehistor 21. Otto i Bjørgvin senikeren i dagspres floke. kirker. Og om mulig endaI heftigere jeg frem ord til enledelsen ung leder som et innlegg risen. Algerie-k av gen med håndterin tisk problema det og følt r har sosiologe : «Sentrale g Nordhau biskop januarKrogseth kjente på tøffe første pinsedag. Det var sterkt åsiterer få høre de har fått i prestelige støttePaulus om denutfordringer. enige r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin flytte måtterisen. vi kanskje Skal av Algerie-k gen håndterin skrev denfor unge Timoteus: «Gud ga orgelet spille, bære barn til dåpen, væretilfelles må : Noe sosiologe r og følgende : «Sentrale Krogseth gravferd ut av kirkene også for s og individer utr over om en en nasjon, enige er oss ropologe kulturant ikke ånd som gjøre motløs; vi kunne høre stemmer synge sammen, støtende å virke ikke flytte– er det neste måtte kanskje r. Samfunn rettighete for etSkal vi gruppers være felles : Noe må følgende snakke ikke åogså fikklim Ånden gir kraft, kjærlighet ogom den se spente og forventningsfulle ansikter For for trekk? kirkene ut av gravferd eller som sosialt som individer s og trenger, ut over en nasjon, n knyttet tiseringe problema er det neste årlige – støtende virke å ikke å sement, indende et sammenb Samfunn r. rettighete gruppers stjeneste skolegud om denr – julens tilFor snakke å ikke og trekk? elt substansi noe om eller samles lim sosialt som trenger, i VG før jul Skartveit Hannetiseringe n knyttet problema årlige noe og nasjonalt kulturelt sement, å særpreget.» indende sammenb r– stjeneste skolegud julens til 3 og elt samles om noe substansi VG før jul kulturelt og nasjonalt særpreget.» noe Hanne Skartveit i

«Alt blir bra!»

3

Tre n ge r d u n o e n å sn ak ke m e d ? ♥ Av og til kan det være godt å få snakket ut om det man bærer på. Lambertseter kirke ønsker å være et sted hvor man blir møtt i alle livsfaser og prosesser.

Foto: Alene, bilde fra pixabay av Pexels

Lambertseter kirkes prester er tilgjengelig for sjelesorg og samtaler om store eller små ting. I denne tiden hvor koronautbruddet har krevd at vi isolerer oss mer, kan nettopp isolasjonen føre til et ekstra behov for å ha noen å snakke med. Prestene har taushetsplikt og er klare for å snakke med deg. Kontakt oss på telefon eller mail slik at vi kan gjøre en avtale. Ikke nøl med å ta kontakt! Sokneprest Fredrik Ulseth fu468@kirken.no Tlf: 92 24 17 07

Kapellan Morten Huuse Fjøren mf292@kirken.no Tlf: 97 98 04 53

03

JUNI 2020


NYHETSBREV †SE OG BLI SETT

En trist, men ogsĂĽ god opplevelse i en tung tid NĂĽr samfunnet ÂŤstengte nedÂť i midten av mars mĂĽtte Lambertseter Frivillighetsentrals frivillige ogsĂĽ ta pause fra frivillighetsoppdrag som krever nĂŚrkontakt, men ett unntak ble gjort! ď‡˜

Kai Adelsøn

tur-retur T-banen for ĂĽ hente noe personlig til pasienten, og ble sittende pĂĽ UllevĂĽl en god stund til.

Besøksvennen Helga Storvik tok bare ett følgeoppdrag til, ü følge en svÌrt syk 90-üring som hun ellers var besøksvenn for. Først til fastlegen, som sendte dem videre til Ullevül. Pü Ullevül ble det raskt konstatert at pasienten hadde alvorlig pustebesvÌr - hvor ille sto det fatt? Helga dro

Morgenen etter fikk Helga en telefonbeskjed om personen hun var besøksvenn for hadde utviklet Covid-19. Helga mütte holde seg i karantene, men spurte pü tross av dette om ü fü besøke vedkommende. Besøket ble innfridd med spesialbil og profesjonelt smittevernutstyr. Hun fikk smüprate med den hun hadde vÌrt besøksvenn for i vel en time. Det ble det siste besøksoppdraget i den sammenheng, utført av et medmenneske som frivillighetssentralen er veldig stolt av! Helga ville gjøre det sünn, vel vitende om at det ikke fantes andre nÌre pürørende for 90-üringen. Den koronasyke døde noen fü dager etterpü. Helga satt i karantene hjemme hos seg selv pü Lambertseter i 14 dager, med god oppfølgning fra bydel Nordstrands smittevernteam. Vi i frivillighetssentralen fulgte spent med henne. Vi ringte ofte og vi kom pü besøk med lørdagsgodt!

Sommer hos Frivillighetssentralen:

Tre fra Lambertseter Frivilligsentral, Meinolf Mßller (til v), Kai Adelsøn og Kjell Bergan, sørget for nøttesnacks til Helga, overrakt pü skistaver gjennom soveromsvinduet.

Denne historien fortelles mest for ü belyse hvor fine og gode menneskelige forhold som kan utvikles av at en frivillig tar pü seg et besøksoppdrag. Ta historien med deg du som har vurdert ü bli besøksvenn. Den kan oppstü gode medmenneskelige forhold av slikt og du kan oppleve ü fü mye igjen for ü vÌre noe for andre - de som ikke har andre ü forholde seg nÌrt til.

Grønt Hjørne

Vi har Åpent hverdager og lørdager fra 11.00 til 15.00. Du finner oss i partyteltet utenfor kirka - eller i Kirkestuen dersom vÌret skulle vÌre dürlig. Ta kontakt hvis du trenger noe. Vüre frivillige hjelper til med praktisk bistand og handling av f.eks. matvarer og apotekvarer. Ring 918 24 668 eller 911 30 143 mellom kl 10.00 og 15.00 mandag til lørdag. Side 13

Utgave 10 • Oktober 2019

ď‡˜ |

Morten Huuse Fjøren

## ## 

Tlf. 91130143/22291900 - epost: frivillig.lambertseter@gmail.com

04

Lambertseter Eldreforum inviterer til menighetssalen i Lambertseter kirke JUNI 2020 Torsdag 24. oktober kl. 12:

�Lytt til mine toner, kjÌre frue� – reklame i lyd og bilder fra mellomkrigstiden presentert og fremført av Per Vollestad. Vi für høre reklames-

EtterpĂĽ blir det servert

VĂĽren og sommeren er livets og hĂĽpets ĂĽrstid. Dagene er   # # lengre og solen og varmen

# ##  # "  # ##

# # ## ## # # # 

       

 ## !# #!!

har for lengst jaget vinteren bort. Vi opplever at det vokser og gror i naturen som omkranser kirken vür, og vüre kjÌre epletrÌr ser ut til ü ha overlevd sin første overvintring med oss pü Lambertseter. TrÌrne ble plantet i forbindelse med dugnaden i fjor høst. Selv om vi nok ikke kan forvente noe sÌrlig innhøstning dette üret, sü er det en stor glede ü vite at man vil nyte godt av disse frukttrÌrne i fremtiden.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad (nyhetsbrev - juni 2020)  

Lambertseter menighetsblad (nyhetsbrev - juni 2020)  

Advertisement