__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 2 - 65. ĂĽrg. Jun. - Sep.2018 informasjon

Lambertseter menighetsblad


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Gudstjenester Lambertseter kirke 17. 0 6 2 018

4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Sprell Levende Sommerfest og Rockegudstjeneste. Asle Røhne Rossavik. Dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge.

12 . 0 8 2 018

Mark 12,37b - 44

24.0 6 2 018

5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid.

APOSTELDAGEN KL. 18:00 NB!

Sommergudstjeneste. Silje Kivle Andreassen (sokneprest Holmlia). Offer: Menighetens diakonale arbeid.

19 . 0 8 2 018

INGEN GUDSTJENESTE

13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Høymesse. Fredrik Ulseth. Dåp. Offer: Menighetens diakonale arbeid.

2 Krøn 1, 7-12; Ef 4,11-16; Luk 12,41-48

26.0 8 2 018

14. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN/ VINGÅRDSSØNDAGEN KL. 11:00

Sprell levende semesterstart. Lars Kristian Gjone. Taler: Ingvild Gran Tørring. Dåp. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge.

Jer 1,4-10; Apg 20,24-32; Matt 16,13-20

0 8 .07 2 018

Sommergudstjeneste på Lambertseter gård. Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens diakonale arbeid. Jes 49,13-16; Gal 5,1-6; Mark 2,23-28

Mal 4, 5-6; Apg 13,16-26; Matt 11,7-14

0 1. 0 7 2 018

12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 18:00 NB!

Matt 20, 1-16

0 1. 0 9 2 018

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE KL. 11:00

Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. 2 Mos 19,1-16; Fil 4,10-14; Luk 10,38-42

15 . 0 7 2 018

8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 18:00 NB!

Sommergudstjeneste. Kjetil Hauge (kapellan Manglerud). Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge.

2 Mos 36,2-7; 2 Kor 8,9-15; Mark 12,37b-44

02 .0 9 2 018

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE KL. 11:00

15. søndag i treenighetstiden. Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. 2 Mos 19,1-16; Fil 4,10-14; Luk 10,38-42

22 .07 2 018

2 9.07 2 018

INGEN GUDSTJENESTE 0 9.0 9 2 018

16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens diakonale arbeid. Salme 13,2-6; 1 Pet 4,12-19; Matt 5,10-12

OLSOK KL. 18:00 NB!

Sommergudstjeneste. Eigil Morvik (prost). Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge. 5 Mos 30,19-20a; 2 Kor 4,6-11, Luk 9,23-26

16 . 0 9 2 018

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN KL. 11:00

Asle Røhne Rossavik. Offer: Menighetens arbeid. Joh 11,1-44

05.0 8 2 018

INGEN GUDSTJENESTE

Endringer kan forekomme. Sjekk hjemmesiden www.lambertseterkirke.no 2


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

SOGNEPRESTEN HAR ORDET

Fredrik Ulseth

Den blomstertid nå kommer…

Våre svenske naboer har gitt oss en vakker sommersalme der første strofe lyder: «Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor.» Og med blomstertiden kommer også ferietiden. Har den bare lyst og glede ved seg? Mon det…

Dessuten vil jeg hevde at ved å respektere Vår utfordring i velstandssamfunnet er vel heller da å tilrettelegge for ordentlig våre kristne høytider og deres innhold, hvile og ikke bare skape et jag etter lærer vi oss også å respektere andres tro opplevelser fordi vi mener vi har råd til og hva som er hellig for dem. I skrivende t en side har det. Der berører vi fororde øvrig nok stund holder f.eks. våre muslimskeSokn lands- epre sten menn og muslimer verden over Ramadan. ferielivet menighet t prøver å ta orde harvi som sten Soknepreved på alvor sammen med andre gode samn det kulturhistoriske peri veve ing Så Renn har vi hele funnskrefter: De mange som opplever For det første hever det seg fra tid til annen spektivet; ta f.eks våre kalendere, og blant sommertiden somproblem: ensomhetens røster som hevder at vi harRenn for mye ing ferie ogi veve n Julen uker, og saklig avviste som et fins utrolig mange flotte hører den – høytid kristen en er primstaven. Fjerner vi de kirkelige de som opplever ferietiden som et nederlag for mange fridager. Jeg skal på ingen og måte per e billedtep verdifulldem . Julen til vår problem: somkulturarv avviste sakligmed e kunstHistorisk verden.mange flotte et finsi utrolig merkedagene, blir denne del av vår kultur fordi de ikke kan finansiere ferie «slik som gi meg til å diskutere de sosialøkonomiske hører den – høytid kristen en er europeisk innenevår per e kulstykker billedtep og verdifull mye mer og uendelig dette I alt . kulturarv vår til med norsk i bilder ende banebryt kunste turarv; uleselig. Kirkeåret og kalenderåret er alle Mange sidene ved våre ferie- og fritidsgoder. Men Historisk i verden. ennå ervet hvor klokt vevenlærere vi hvordan serandre». eng.e kulsammenh kulturell europeisk innen vår stykker og vi skal i klassen , mer samfunn vårt i uendelig myesamtalene intakt og dette alt I uløselig knyttet sammen i vår kultur. man må legge opp jeg kan ikke helt holde munn når kjente turarv; banebrytende bilder i norsk å ødelegge med er Det er ingen tvil om at dette ser vi være varsomm veveneennå hvordan innen utøvere store de av En sammenheng. Et eksempel på hvordan n i veven intakt limet, denne n i denne stemmer hevder at noen avkulturell vårekunstarte helligdager livetrenninge på gårdene omrenninge ferie-opplevelsene når elevene igjen vi skal , ogveven. samfunn i vårt n her i Norge døde vår kristne være varsomme med å ødelegge vært har at r om århundre dette i ingen tvil er Det Marie Else siden, tid kort innen utøvere omkring store er de Det En avfor er meningsløse i dagens samfunn. og gudstjenestelivet hang møtes i august! Samarbeidet i dier Basisver . at viLambertseter kulturarv og bevisst vi oss Som denne renningen i veven limet,trosdenneerveven. n ikirke renninge vakre og Jakobsen Norge døde n her .i Hennes kunstarte renessansens- er både nasjonale og lokale kulturfrakristne som et, samfunn vår vært har r århundre i prege vil på grensen av kunnskapsløst, ogsymbolst i tid hvert fallElse sammen, er tidspunktet for Basisver søndagens menighet harærere. medPåFrivilligsentralen om vevnader erke Marie siden, for kort epoker eter i også Lamberts dier opplysni.ngstidens og kulturarv at vi og symbolb er vi oss bevisst Som kirke kirker norskevakre ogi svært tros- og mange Hennes . Selv Jakobsen iskeer både humanist den i til inn sensvevd tydelig ble renessan være å fra vi kultursom rimelig historieløst og kulturfjernt. gudstjeneste: kl. 11.00. Mange av oss synes sommerturene er et tiltak som fyller et par et, ønsker lokale og samfunn nasjonale som de . Og framovervil prege mange erkeårvevnader symbolst oss byggeklo enger. , har gittepoker også sser sammenh tenkning eter alle disse ngstidens stede iærere. På Lamberts og opplysni symbolb og alle hvordan vet henne, svært kjente i kirker norske mange i vårt kultur- og trosmangfoldige sami dagtydelige det er upraktisk mye sommerdager med for mange. oss gittsøndagen ,av et symbol iskevår ønsker som til vårt står humanist gettydelig den iså tilinnhold inn– samfunn Kirkebyg ble vevd vi å være bærer. hennes Og de som år framover mangebildene sin e verdi. sser stede forteller kollektiv g. Dethus oss byggeklo gitt bruksbyg enger. og det , har –i alle sammenh tenkning disse funn er det fortsatt slik at de store kristne er «brukt opp» når vi begynner så sent. Og at er åpent på Lambertseter alle signatur. vet hvordan henne, kjente dagens og er også men historie, et symbol som til vårt samfunn, gitt oss vår get står bærer hennes tydelige av detKirkebyg bildene ering der fragment ene tid Ivar gsinher. agens verdi. morgend forteller høytidene jul, påske og pinse feires over Men tanken bak at man måtte kunne gård sommeren igjennom er et viktig Det kirkebyg kollektiv g. gamle svært bruksbyg og noen – sett har Jeg signatur. kollektive åpenbart også skaperhistorie, men er også dagens og ker der renningen mer vev-styk er møtested plan, mange på kriser det i sommerukene. Dette tar ikke det ganske land. Og fortsatt er det slik at få unna fjøs-stellet før man bega seg til kirav identitets ering fragment huset der dette tid til en I knyttet arbeidkirkebygg her. Altagens i oppløsning. har gått morgend gamle eller noen svært settmindre Jeg har Stålsett-u skaper utspill jegeredd ogsåtvalgets åpenbart fra 1950-tallet kollektiv historie en forteller klart har bildet selve i er mer n Silketråd renninge der ker ke; kyrne måtte melkes også på en søndager. fraav, ossmen alleretter et ansvar ogmennesk utfordringen med annendagene trengs for at tilnærmet vev-styk alle hvis ideene er forvitring plan, vil øke på mange er kriser mot huset dette tilseg knyttet preparert dårlig Alt arbeid ng. ull-identitets seg, men i oppløsni harengått eller mindre utspiller forteller satt ut i livet. blirStålsett-u tvalgets som g, redd estefeirin jeg et Gudstjen dag! i 1950-tall av fra å spørre: «Kan jeg bidra til gode ferieDet er ikke bare Melkesjokoladen kirker skal være betjent i løpet av høytiden. morknet. historie har en enning klart bomullsr har eller bildet Silketråder i selve og vigsel er vil øke forvitringen hvis ideene sjon, konfirma mennesk dåp, seg mot talt svært lig ullretter men det bokstave Da blir preparert en dårlig men seg,tekster tten. Hva godtav,dager vigselsre f.eks. for noen?» Nestekjærlighet er først «et lite stykke og helligdager La gå at de også har sine egne Ta ut livet. i Sønsatt menighe er for g, ten og gravferd, fraNorge». estefeirin faller Gudstjen bildet tråder; av i dag! løse mange enning har morknet. blir eller bomullsr norske Den frata å vil det tjene dag. Vår av i og funnet lokalsam vigsel sjon, konfirma dåp, e. svært hverandr ligertalt det åbokstave blir Danok – det er flott der vi er mange til og fremst praksis. vevd inn iTa vårf.eks. kultur samtidig som de er e registrert andre (og dermed kirke tten. Hva godt vigselsre øet må til lokalmilj ten og utfordrin er forg menighe gravferd, mange løse tråder; bildet faller fra » har tten? Den norske frata vigselsre tjene å unn) vil dettrossamf problema -utvalget når man Vår tiserer være, av i dag. Dete.såkalte «Stålsett bidra til en god variasjon i gudstjenestehøyst aktuelle. funnet lokalsam hverandr vårt i e tradisjon registrert andresbrudd (og dermed ns Hvilket kirkes må i øetplass Deng norske levert en utredning om religionekirke til lokalmilj utfordrin liv er ikke tten?det, og hvavære, nasjonale Frasamfunn menighetens side feiringen. Men på landsbasisDetersåkalte det atnorske unn) vigselsre om vi alle en god oppønsker trossamf et. Det å slutte et, samfunn tiserer det » har i«Stålsett problema plassslik -utvalget man når Elleri man det til? vårt stiller Den norske tjener sbrudd tradisjon søndag. er Hvilket som intensjon hverdag gode i arbeidet, ns mange plass nok religione kirkes er om utredning en levert ferie med tiltrengt hvile og et blikk for tas annendagene vekk, blir mange kirker menSelve grunnfjellet under disse ved stegn og hva og samfunn spørsmål det, Kirken ikke årtusen liv er flere Detde nasjonale et. av et, å slutte opp om norske samfunn detarbeidet, plass ibak steder og samlings man stiller Eller e skulle du sitte til? som det kollektiv r somtjener kirkene prinsippe det er bare søndag. For hverdag er somdet intensjon andre menneskers behov. Og og kapeller stående uten høytidsgudslange tradisjonene finner vi imidlertid i det gode og arbeidet, mange oner er nokkonklusj ingogved de overbygn kollektiv Kirken stegn ved jeg hevde samfunn som i lengden kan ta , vil flere av de bommerspørsmål fremmesmen bak arbeidet, høytider. med glade eller og store steder tjenester. I en særstilling stårkonklusj dessuten enbare viss nysgjerrighet på er koblingen bibelske ogkriser det på flere måter. samlings som liv. eVi som kirkene felles vårt på vare kollektiv r som materialet, det målet. på oner er og prinsippe For det ved de ing overbygn etertakirke som kollektiv Lamberts til kan knyttet lengden iferie, bommer som hevde jeg samfunn vil , andre juledag, for det er en fremmes selvstendig høytid og da feires jo Olsok 29. juli, De kristne kirkene feirer sin hovedgudskollektiv en ikke Var deteller glade høytider. samt store kriser ass,Vi er våre arbeidspl somalle vårvårt felles liv. Det er lagt så stor vekt på vare på på målet. fra behov som ut e bevegels , frivillige trofaste og e som gruppers kirke eller fantastisk s eter individet Lamberts til tjeneste på søndager fordi Jesus stod høytidsdag; eldre enn julen selv. Det er for vår nasjonalhelgen Olav den hellige, knyttet til søkteopp gjorde kollektiv en utallige ikke at og sier: åpnevåre det som vi holder r atvekt samt alle på skal og Var det ass,dørene arbeidspl lagt så stor Det errettighete juli vårover 22. etter e Domkirk som Oslo behov fra ut hele Norge. Til og viktige med fra de døde påskemorgen, som jo alltid minnedagen for Kirkens eldste martyr: e , bevegels nasjonen Vi er fortsatt på , i Lambertseter oss! frivillige Bruk samlende virke trofaste børs eller gruppers og e fantastisk individet tisk er problema Og hva til søkte at utallige skal holdes gjorde2011? til mitt sveven å gripe samfunn for at sier: og for Eller åpne og forvitrer. skal dørene som det holder at vi r rettighete kirke. erRenninge en søndag. Vi gjentar påskedagen Stefanus. I verdensvidt perspektivinnleden er de bilde: er skirken julihver med at Sjømann e etter 22. opp som ikke ende viktige sammen , n i Oslo Domkirk fortsatt Vi erog på nasjonen Bruk oss! bør virke samlende UD? fortisk dspartner problema seg et Og hva er ønsker 2011?samarbei Ingenskal s.uke.tilLike tråder. holdes ødelegge mitt grunnleggende sveven samfunn for å gripe for at løse for ukerytmen det viktig med en slik dag –forvitrer. aldriveven harEller så med at Sjømannskirken er er en som som stor oppeneste samfunn ende ikke og sammen innledende bilde: Renningen i de i Statoil ledelsen UD? om Spør for dspartner God ferie, med fornyelse og årsrytmen er Bibelens vektlegging av at mange måttet bøte med livetveven for Isin tro s. i dagspres sen 21. samarbei seg et for kropp, floke. ønsker et innlegg Ingen tråder. løse ødelegge har følt det problematisk med samfunn som er en eneste stor siterer biskop Nordhaug januar mennesker og dyr,den ja naturen trenger som i dag. Hva dager som Skjærtorsdag ogidehistor de har fått i sjel og sinn! støtte eselv prestelig om i Statoil 21. Otto Spør ledelsen i Bjørgvin senikeren i dagspres I et innlegg risen.floke. Algerie-k gen avtisk med håndterin problema det og følt r har sosiologe «Sentrale : g Krogseth Nordhau biskop siterer hvile. Selv Gud hvilte på den syvende dag Langfredag angår, blir det jojanuar meningsløst i enige om den prestelige støtte de har fått r erOtto ropologe kulturant ikeren idehistor i Bjørgvin flytte vi kanskje risen. Skalgen av Algerie-k etter at felles var ferdig, stårmåtte det. I Detfor å holde gudstjeneste på andre dager håndterin være må og for : Noe sosiologe rSkapelsen følgende «Sentrale :enn Krogseth også kirkene av ut gravferd og s individer over ut om nasjon, en enige er r ropologe kulturant gamle testamentet står det at jorda skulle da Jesus holdt nattverd med sine gruppers og:dagen er det neste – støtende virke å ikke flytte måtte kanskje vi et Skal Samfunn r. rettighete for følgende Noe må være felles om den snakke å ikke For for også trekk? kirkene av ut gravferd eller lim sosialt som individer og syvende år, et sabbatsår. Dette trenger, ut over en nasjon, hvile shvert han døde. Svært mange kirker i Norge n knyttet er det neste støtende –tiseringe virke problema ikke åårlige sement, indende et å sammenb r. Samfunn rettighete gruppers skolegud denr – om julens tilFor å snakkestjeneste og vi trekk? var lengeeltfør lærte ossikke vekselbruk avVG flytter for øvrig Skjærtorsdagens gudssubstansi om noelim eller samles som sosialt trenger, før jul i Skartveit Hannetiseringe n knyttet problema årlige noe og nasjonalt å særpreget.» kulturelt sement, indende sammenb tjeneste til kvelden for å kommer nærmere åkerjorda! Så kan vi sikkert diskutere – stjenester hvor skolegud til julens 3 samles om noe substansielt og i VG før jul Skartveit noeviHanne t.» ferie særprege kulturelt historien og søsterkirker verden over.og nasjonaltmye fri og skal ha, men behovet for 3 hvile ligger i selve skaperverkets struktur.

D D

3


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Spis naturen

→ Brennesle kan brukes i suppe mens løvetannblader, som har en smak som minner om ruccola, kan brukes i salat. De unge plantene smaker best.

Tekst: Av Håkon Lindahl (Fra Framtiden i våre hender. Fivh.no Gjengitt med tillatelse.) Tilpasset av Asle Røhne Rossavik. Foto: Synøve Gigernes

Naturen byr på rike muligheter for å skaffe seg delikatesser som sjelden finnes i butikken - og som koster skjorta, hvis du finner dem. Ugress - vårens vitaminbomber Like etter at den siste snøen er smeltet, kan du plukke små skudd av brennesle og lage suppe eller stuing (se faktaboks med oppskrift). Den er mild og god på smak, og proppfull av vitaminer og mineraler. De fleste ville urter er best som små, friske skudd, så det lønner seg å være tidlig ute. Brennesle, løvetann, meldestokk, skvallerkål og vassarv er lett gjenkjennelige urter som kan brukes til mat. Sørg for å være sikker på hva du plukker. Norges sopp- og nyttevekstforbund arrangerer jevnlig kurs om ville nyttevekster. 4

Fisk i ferskvann Det finnes masse god matfisk i norske elver og innsjøer, for eksempel ørret, sik, abbor, harr og røye. Du trenger ikke mye utstyr for å komme i gang. Siden retten til fiske i elver og innsjøer tilhører grunneier, må du huske å kjøpe fiskekort. Det kan du kjøpe på inatur.no eller på lokale utsalgssteder. Barn under 16 år kan fiske gratis i de aller fleste fiskevann og elver fra 1. januar til 20. august. Fisk er normalt noe av det sunneste vi kan spise, men visse typer ferskvannsfisk inneholder helseskadelige mengder kvikksølv. Sjekk Mattilsynets kostholdsråd for ferskvannsfisk for mer informasjon.

Spis mat fra sjøen Fritidsfiske i sjøen med stang eller annet enkelt utstyr er gratis og en del av allemannsretten - flyndre, torsk, makrell, kveite, sei og lyr er vanlige fisk å få. Husk at for eksempel kysttorsk, uer og steinbit er truet, og ikke bør fiskes. Blåskjell, o-skjell, hjerteskjell og sandskjell kan bli deilig mat. Blåskjell kan i perioder være giftige - sjekk blåskjellvarselet på Matportalen. På steinene i fjæra kan du plukke strandsnegler eller albueskjell. Disse dyra lever ikke av det samme som blåskjell, og kan trygt spises. Du kan også fange og spise krabber, reker og sjøkreps. Enkelte steder kan sjømat inneholde miljøgifter sjekk Mattilsynets kostholdsråd for fisk og skalldyr.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Gå på jakt Jakt er god utnyttelse av naturens ressurser og gir oss bærekraftig kjøtt. Elg, hjort, rådyr, skogsfugl, hare og rype lever fritt i naturen, og fôres ikke opp med mat som kunne ha vært menneskemat. I Norge er alt vilt i utgangspunktet fredet, og det er bare et begrenset antall arter det er tillatt å jakte på, til bestemte jakttider. Jakt kan bare drives med tillatelse fra grunneier, med jaktkort eller med annen tillatelse, og den som jakter må ha bestått jegerprøven. Plukk bær i skog og mark Norsk skog og mark bugner av delikatesser. Hvert år råtner tonnevis av ville bær og spiselige sopper på rot. Da er det bedre å spise dem. Ville bær kan spises som de er, eller brukes til saft, syltetøy, vin, likør, gelé og mye mer.

→ Blåbær fra skogen er noe av det aller sunneste du kan spise

Sikre sorter: * Blåbær * Tyttebær * Villbringebær * Markjordbær * Bjørnebær * Multer * Krekling * Rognebær * Tranebær Plukk sopp Utover sommeren og høsten er det mye god matsopp å finne i norske skoger. Fersk sopp smaker aller best, men du kan også tørke soppen og nyte den utover vinteren. Det finnes mange giftige sopper, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Delta på soppkurs, kjøp soppbok og gå helst sammen med noen du kan lære av på de første turene.

Neslesuppe

Sjekk ut Framtiden i våre henders oppskrift på brenneslesuppe Med pose og hansker i lommen kan du plukke med deg nesleskudd når du er på tur. Neslen må plukkes før den er blitt stor og mørkegrønn. Plukk toppskuddene – de små skuddene er aller best. Hvis du ikke har hansker, kan en plastpose gjøre nytte som hanske. Bruk gjerne saks. Tilbake på kjøkkenet brer du nesleskuddene utover et bord for å rense bort gress, rusk og småkryp. DETTE TRENGER DU: Brennesle, ca en liter 50 gram smør eller matolje ½ til 1 dl mel (kommer an på hvor tykk du vil ha suppen) 2 liter melk, evt soya- eller havremelk 6 poteter 6 gulrøtter 2 løk Ca 1 dl rømme eller fløte, evt soya- eller havrefløte SLIK GÅR DU FRAM: 1. Poteter og gulrot deles opp i biter og kokes møre – bruk lite vann (dampkoking). Brenneslen forvelles; ha den i kokende vann noen få minutter. Ta vare på alt kokevann. 2. Smelt smøret og rør inn hvetemel, eller rør inn melet i kald olje og varm opp. Vannet fra forvellingen og potetkokingen røres sammen med smør/melvellingen. Kok opp og tilsett melk i omganger (suppen bør koke før mer melk tilsettes). Det er viktig å røre for å unngå klumper. 3. Når all melken er brukt opp tilsettes poteter, gulrøtter og finhakket brennesle og løk. Buljong blandes inn til slutt sammen med rømmen og suppen er klar til servering. Hvis du vil ha en jevn suppe, kjører du den i foodprocessor eller med stavmikser. 4. Serveres med ferskt brød. God appetitt! Les mer om bær og sopp på matportalen.no og hos Norges sopp- og nyttevekstforbund på www.soppognyttevekster.no

5


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Tro og lys

Østmarkskapellet 27. juni 26. aug 2. sept 9. sept 16. sept

Alle gudstjenestene begynner kl . 12.00 Kafeteria åpen 11-14, stengt under gudstjenesten

Kontaktperson Lambertseter: Toril Slettner, mobil 402 38 216

STYRINGSGRUPPE: Monica Landmark, leder Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131 0777 Oslo, M: +47 481 07 058 E-post: monicalandmark@hotmail.com Evy Baustad, Anne-Kari Bjørndalen, Liv Guntvedt, Børge Baustad, kasserer MØTESTED: Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1101 Oslo (v Munkelia T-banestasjon, linje 4 og linje 1)

kl. 13.00 - 17.00

⮑ Sommeravslutning i Mariahuset Adresse: Erling Skjalgssonsgate 2, 0267 Oslo

Lørdag 18. aug kl. 14.00 - 17.00 Lørdag 22. sept kl 13.00 - 17.00 

⮑ 20-års jubileum

Søndag 7. okt

kl. 11.00

Lørdag 20. okt

kl. 14.00 - 17.00

Lørdag 17. nov

kl. 14.00 - 17.00

Lørdag 5. des

kl. 14.00 - 17.00

⮑ Gudstjeneste med deltakere fra Tro og lys  

Vi jobber med å inngå avtale med menighetens frivillige for å strukturere opplysninger som finnes om den enkelte. Dette er et satsingsområde som vil være sentralt utover sommer og høst 2018.

Det legges opp til en spennende konsert fra vår organist i løpet av høsten 2018. Menighetsrådet gleder seg over alle som har besøkt Lambertseter kirke våren 2018. Foruten kirkens egne tiltak som gudstjenester, supertirsdager, torsdagstreff, ungdomsklubb, Tårnagent-helg, Strikkekvelder og andre samlinger, har det vært mange innom: kursdeltagere, seminardeltakere, kristen yoga, kor, generalforsamlinger og mye mer. Vi gleder oss over at vi kan tilby et møtested og ønsker dere hjertelig velkommen også en annen gang.

Nytt om Frivillighet

Hver torsdag kl. 12 – 14 er det torsdagstreff i kirkestua. Samlingene har variert program, med opplesing, kåserier og allsang.

I forrige nummer ble det markert at 2018 skulle være et år i frivillighetens fokus. GDPR og frivillighet blir sentrale punkter som påvirker hverandre. Menigheten ønsker å inngå en skriftlig avtale med den som blir frivillig. Dette for å få en oversikt over hva den enkelte vil være en del av, og for å få en aktiv bekreftelse på at vi kan invitere til deltagelse. Det vil bli invitert til frivilligsamlinger og felles planleggingsmøter.

Det serveres vafler og kaffe, underholdning, sosialt samvær og utlodding. Det er andakt og sang, og mye tid til hyggelig prat. Vi samler også inn penger til 2 fjernadoptivbarn i Manila, som vi har ansvar for.

Frivillighet handler om å være en del av fellesskapet, delta, gjøre noe aktivt og bidra med det en kan, uavhengig av om det er stort eller lite. Frivillighet skaper fellesskap og kan gi nye venner. VI håper dere vil være med oss videre på veien.

Torsdagstreff

Velkommen innom!

6

Menighetsrådet jobber videre med frivillighet, og GDPR (General Data Protection Regulation, som er EUs forordning for personvern) spiller en større rolle i dette.

Satsingen på ungdomsarbeidet har fått økte ressurser.

MØTER 2018:

Lørdag 16. juni

Nytt fra menighetsrådet


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Manglerud Advokatkontor Advokat Kari Paulsrud m.n.a. * Testamenter/arveoppgjør. * Samboeravtaler/ektepakter. * Separasjon/skilsmisse. * Arbeidsrett. * Kjøp/salg av fast eiendom/generasjonsskifte Manglerud Senter Plogveien 6 - kontor i 2. etg

ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim MNA

Timebestilling Tlf. 21 37 71 77/90 88 97 33 E-post kpauslrud@kindemco.no

familie – arv– skifte ektepakt – testament – samboeravtale fast eiendom – bygg- og entrepriserett – mangler ved boligkjøp – regnskaps/forretningsførsel almenn praksis

T +47 23 38 64 00 www.advokatnor.no

Stasjonsbygningen, Nordstrand togstasjon Nordstrandveien 5, 1170 Oslo

7


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

KIKK

Sommeravsluttning

8


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Slekters gang DØPTE Milla Sophia Sandem, Alba Valand Fredriksen, Ellinor Fors, Ylva Osdal, Melinda Buzhala Bolsø, Elizabeth Tansø Cappelen, Viola Lindvall Maltese, Josefine Bjordal Gluppe, Kayla Andberg Fortes, Lykke Marie Sollie, Hedda Marie Klempe-Hellestveit, Simen Andersen, Jonas Bjerga, Andreas Levin Blomvik-Nedregaard, Isak Kalland Andersen, Liam Magnus Gjengset, Naol Feyu Kolstad, Matheo Brustad-Gellein, Lars David Thomas Paabor

DØDE Majen Rebnord, Anne Lise Nygaard, Synnøve Borgaas, Anne Marie Nilssen, Ruth Lilla Danielsen, Hedvig Olufsen, Elleonore Julie Ageltoft, Kjellaug Thea Torsteinsbrend, Agnes Helene Gundersen, Berit Laila Børmarken, Gunvor Johannessen, Bjarnhild Johanne Volden, Lise Graarud, Ellinor Margareth Beck Johansen, Ingveig Margareth Lauritzen, Oddny Elfrid Kristine Amundsen, Grethe Ingeborg Paulsen, Orlaug Johanne Sjøstedt, Erna Synnøve Mangset, Elsa Lunde, Ingrid Pedersen, Liv Margaret Strandli, Johnny Cash, Øystein Brandsnes, Johannes Grue, Ivar John Borgaas, Helge Johannes Søtorp, Ove Heggdal, Odd Christian Regbo, Harald Lie

Gravferd siden 1877 Kontakt oss for rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferd. Ved behov for akutt hjelp, ring vår vakttelefon 23 16 83 30.

Vi har BILJARD, KIOSK, AIRHOCKEY, PINGPONG Og annen moro. Frivillig avslutning i kirka kl 20.00 med TIME-OUT. Vi sees på KIKK, UNGDOMSKLUBBEN i kirka!

Wang Begravelsesbyrå Nordstrand Ekebergveien 230 1112 Oslo Telefon 23 16 83 30

Wang Olav Werner Grünerløkka Toftes gate 25 0556 Oslo Telefon 22 35 40 10

Wang Begravelsesbyrå Hasle Økernveien 81 B 0585 Oslo Telefon 23 16 83 25

Wang Olav Werner Stabekk Gamle Drammens vei 44 B 1369 Stabekk Telefon 67 12 19 89

Wang Begravelsesbyrå Majorstuen Jacob Aallsgt 42 0340 Oslo Telefon 23 19 61 50

Wang Begravelsesbyrå Løren Lørenveien 43 A 0585 Oslo Telefon 23 16 83 20

wangbegravelse.no

post@wbeg.no

9


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

DETTE TROR JEG PÅ

Hverdagskjærlighet Tekst: Christian Danielsen

Menigheten vår samles hver søndag. I kirken er det vanlig å mene at uken begynner på søndag og ikke på mandag. Det innebærer at vi begynner uken med Guds tilgivelse og nåde. Deretter følger ukens arbeid som vi fullfører i den kraften Gud gir oss.

Så hva skal vi oppmuntre hverandre med? Luther mener at det er læren om at Jesus har betalt for syndene våre, som vi skal bruke til å oppmuntre hverandre daglig. Han skriver utførlig om dette i fortalen til Galaterbrevet. Fritt oversatt skriver han blant annet dette:

Men hvordan skal vi forholde oss til hverandre som søsken på ukedager når vi ikke møtes i kirken?

«Når læren om rettferdiggjørelsen ligger nede, ja da kollapser alt sammen. Det er altså nødvendig at vi gjentar daglig denne læren (slik som Moses sier om sin lov i 5. Mosebok 6,7). For det kan aldri bli forstått godt nok eller gjentatt mange nok ganger. Ja, selv om denne læren blir nøye innprentet, så er det faktisk ingen som forstår den eller kan tro på den med hengivelse og av hele sitt hjerte.»

Livet er fullt av prøvelser og vi trenger sårt støtte fra hverandre i hverdagen. I isolert ensomhet blir vi fort motløse og kalde. Troen vår trenger sosialt drivstoff også utenfor gudstjenesten. Ikke minst på grunn av dårlige vaner og synd som sprer seg i livene våre, uten at vi selv tar et skikkelig oppgjør med det. Derfor trenger vi hverandre både for trøst, oppmuntring og for sunn korreksjon. Jeg tror det er dette forfatteren av Hebreerbrevet mener når han skriver: «Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag» Hebreerbrevet 3,13a

10

Så la oss minne hverandre daglig om at vi er tilgitt fordi Jesus døde på korset, og ikke fordi vi presterer så godt. Vi må leve liv som er preget av Hans oppstandelse, tilgivelse og fred. Det er hverdagskjærligheten vi skylder hverandre, slik at vi kan vokse og bli sterke i troen vår på Jesus.


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Bli med på

Holy Yoga

Meld deg på! Send sms til 94201876 Ta med matte og pledd

I Lambertseter kirke

• Holy Yoga er kristen yogapraksis fra USA, etablert av Brooke Boon. • Holy Yoga omfavner de grunnleggende elementene i yoga: pust, meditasjon og bevegelser.

• Jesus er fokuset for vår intensjon og tilbedelse. Vi knytter oss til Gud med hele oss: kropp, sjel og ånd • Holy Yoga inviterer alle, uavhengig av ståsted, til å bli med på matten.

KURS 6 GANGER

DROP IN

Pris: 650,Student/NAV/honnør: 600,-

Pris: 150,-

Ons 05.09 kl.19:15-20:15 Ons 19.09 kl.19:15-20:15 Ons 17.10 kl.19:15-20:15 Ons 31.10 kl.19:15-20:15 Ons 14.11 kl.19:15-20:15

Dette er en kursrekke der vi lærer å bruke vår kropp,sjel og ånd som en helhet. Instruktør er Yasmin Nashat Baggerød fra Moss. Betaling gjøres kontant eller via Vipps.

11


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Maitanker Tekst: Toril Slettner

Det er 8. mai, og landet feirer frigjørings- og veterandagen. Flaggene vaier fra alle offentlige bygninger, og fra min veranda. 8. mai 1945 feiret jeg frigjøringen i Stockholm, sammen med mor. Vi var flyktninger som hadde rømt fra naziregimet i Norge. Far var langt unna, i Narvik. Polititroppene hadde sendt ham dit. Etterhvert ble vi samlet hjemme i Norge, som endelig var kvitt «Herrefolket». Frihet ble et kostelig ord, og vi nøt å kunne mene og si det vi ville. Atter en gang  kunne vi heise det norske flagget, og 17. Mai 1945 ble en dag som vil bli husket av alle de som opplevde den dagen i et fritt Norge. Årene har gått, og vi er kommet til 2018. Fortsatt lever vi i et fritt land, som har tatt imot tusenvis av flyktninger som har små sjanser for å komme tilbake til landet de rømte fra. Hjemmene deres ligger i ruiner,  arbeidsplasser er borte, og mange våger ikke reise tilbake fordi de vil bli forfulgt for sin tros skyld. Vi begynner å ane at det er mye fremmedhat og fremmedfrykt i landet vårt. Mange ønsker flyktningene dit «pepper’n gror», Norge er bare til for nordmenn!! Det hjelper lite å minne om at vi en gang ble forfulgt for det vi trodde på. Det var en tid vi knapt kunne gå i kirken, eller

snakke høyt om et fritt og godt Norge. Selv en uskyldig binders på jakkeslaget var nok til at man ble arrestert, torturert og sendt til en eller annen fangeleir. Til søndag skal jeg gå i kirken, der skal jeg sitte i kirkebenken og lytte til Guds ord. Jeg kan med stor frimodighet fortelle hvem jeg vil at jeg er kristen, og jeg kan være med i ulike sammenhenger der Guds ord forkynnes. Alt dette er nærmest blitt en selvfølge, og jeg tenker sjelden på hvor dyrebar denne friheten er, unntatt kanskje på en dag som denne. Det er av og til vemodig å sitte i kirken sammen med bare en håndfull andre, det er tomt i benkeradene i de fleste kirker. Vi bor i et land som er trygt og godt, la oss være glade for det, men samtidig huske på at det er en dyrekjøpt frihet, og at det er mange av våre trossøsken som slett ikke opplever dette. Jeg takker min Gud for landet jeg lever i, og håper jeg med frimodighet og glede kan ta imot alle de som kommer til Norge for å oppleve den samme friheten som jeg tar som en selvfølge.

VI TAKKER OG BER: • Vi takker for jordens grøde, for at vi har rikelig med mat og alt vi trenger for å leve. • Vi ber om vilje til å dele og hjelp til å leve innenfor jordas tålegrense. • Vi ber for alle som er ensomme, spesielt nå i ferietiden. • Vi takker for alle som bryr seg og viser omsorg for sine naboer. • Vi ber om et lokalmiljø preget av raushet og nestekjærlighet. Gud skap i oss tro, håp og handling. Herre, hør vår bønn. Amen

12

Sommergudstjeneste

med middagsservering og kirkekaffe på Lambertseter Gård søndag 12. august

Lambertseter menighet og Frivillighetssentralen inviterer til middag på Lambertseter Gård kl 17.30, Sommergudstjeneste kl 18, og deretter kirkekaffe. Påmelding til middag: 91824668 senest mandag 6.august. Hjertelig velkommen!


duoen fra Lambertseter alltid

Sidevært 12 svært begeistret for, og

har lenge tenkt å gjenskape noe lignende her «på hjemmebane».

– Vi har utvidet konseptet på vår måte, og tar utgangspunktet i folketoner, gamle koraler, spirituals og evergreens som vi improviserer

nå i forbindelse med bydelsdagene, sier Colin Smith.

Mads Horn og Colin Smith

trives med.

Utgave 5 • Mai 2018

Lambertseter kirke onsdag 30. mai kl. 18

LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Duoen kaller seg – og konserten – «Korallenriff», som Som et innslag i NordEL-gitar , å høre i Lambertpå tysk betyr «korallrev» og strandsdagene 2018, bydeseter kirke denne kvelden. som på en litt morsom måte lens ”egne” dager, blir Colin forbinder det at de bruker Smith, som trakterer både Det er gratis adgang til gamle salmetoner (koraler) Informasjon fra Lambertseter Frivillighetssentral konserten og etterpå er det med mer rock/jazz inspirerte orgel, piano og tenorpartier (riffer), samtidig som saksofon og Mads Horn på mulig å la inntrykkene

synke ned sammen med kaffe og kaker som Lambertseter Frivilligsentral byr på ”for en tier” i kontanter !

«Korallenriff» Sommeropplevelser med frivillighetssentralen!

Kombinasjonen El-gitar og kirkeorgel kan virker nesten som om to helt forskjellige verdener kolliderer, men klangen er vidunderlig. Akustikken i kirkerommet, med flere sekunders «etterklang», bidrar stort til dette. Utgave 5 • Mai 2018

Side 13

Tur til Nyfossum/Blaafarveværket og Musikerne Mads Horn og oghar lager nye tolkninger det en ihengivenhet Frivillighetssentralen på Lam- over også ”åpnings-torsdagsRingantyder 91824668 telefontiden Colin Smith har på Lambertseter dertreff”, og da, øyeblikket». Vår til miljøtanken. – Vi satser bertseter aldri siden år og «I videre kan du stikke mellom kl. 09.00 – 17.00 (lør Fossesholm tirsdag 7. august har 2000 funnet prosjekt samkonsert sammen hattetferiestengt og heller første innom mellom kl. 10 ogrett 16 til 15) du trenger nok påhvis å utvikle idéenfrivilligenda Noen vil sikkert å Hvem herregård i år. Om somgrensene meren for- føralle dagerble for å fåkjempe kjøpt Lamhetshjelp tilforå utføre et vet, handle- på Vestfossen, der det først menikke som sprenger påsken en - løse billett mer tilselv høsten. årets maleriutstilling, andredet vil gåtilbli blir vi oss som vanlig bertseters rimeligste krus ned oppdrag, følge lege, for flytter det som er vanlig på igjen suksess – littse overraskende! Vi kanskje kan enenen kort omvisning og så serveres husets en tur for å se og kanskje kjøpe glassbare noen hundre meter fra kaffe/kake, unntatt tirsdagene rullator etc. og vi ordner kirkekonserter. Konseptet er ble overveldet av fremmøtet, katedralinnspilling etterdet.lapskaus. produkter, atter andre nøyer seg Påmelding snarest, for det kan fort bli kirken ikke og opp seters” august begeistdamens vi er på riktignok helt” til nytt: på til og10. detjuli varogen7. tydelig hvert?, avslutter Lambertkafferast ved bussen. Etter en fulltegnet før seneste påmeldingsfrist Lambertseter gård. Dette busstur (semed egenen kunngjøring) 1990-tallet ga Knut Reiersrud ring hos publikum som kirkes kantor 28. Colin stund drar vi så videreseter til Fossesholm juli. Påmeldingstlf.: 91824668. skjerKleive torsdag og Iver ut21. enjuni serieda vi inspirerte og ga mersmak. Vi Smith og levner ingen tvil om plater innspilt i den store er glade for å Blåfargeverket kunne få mulig- at dette musikkprosjektet Fossesholm domkirke i Aarhus. Dette har heten til å utvikle dette videre brenner han veldig for og Mads Horn og Colin Smith duoen fra Lambertseter alltid nå i forbindelse med bydelstrives med. Sommerens første busstur går bussen videre til Asker omvisning. Påmelding snarest, vært svært begeistret for, og dagene, sier Colin Smith. først til omvisning om museum, der det serveres for det kan fort bli fulltegnet har lenge tenkt å gjenskape 2. verdenskrigs Grini fangeleir baguetter, vafler og kaffe i til- før seneste påmeldingsfrist noe lignende her «på Duoen kaller seg – og koni Østre Bærum og såUtgave kjører5 • Mai 2018 legg til at også der blir det 6. juli til 91824668. Side 13 hjemmebane». serten – «Korallenriff», som Som et innslag i NordEL-gitar , å høre i Lambertsynke ned sammen med på tysk betyr «korallrev» og Turbydetil Nyfossum/Blaafarveværket strandsdagene 2018, seter kirke denne kvelden. kaffe ogog kaker som Lam– Vi har utvidet konseptet på fra Lambertseter som på en littkirke morsom måte Start for begge turer er kl. 10 lens ”egne” dager, blir Colin bertseter Frivilligsentral byr vår måte, og tar utgangsforbinder det at de bruker Fossesholm tirsdag 7. august og vi er hjemme igjen ca. kl. 15.30–16. Våre turer tar Smith, som trakterer Detmenighet er gratis adgang til på ”for en tier” i kontanter ! punktet i folketoner, gamle gamle salmetoner (koraler) Lambertseter Eldreform (frivilligsentralen ) og både Lambertseter Noen løse billett arrangerer: for å herregård på Vestfossen, der det først alltid sikte påogåevergi deltakerne interessante opplevelser. - vil sikkert konserten ogselv etterpå er det koraler, spirituals med mer rock/jazz inspirerte orgel, piano og tenor se årets maleriutstilling, andre vil gå blir en kort omvisning og så serveres og omvisning er inklusiv deltakergreensInngangspenger som vi improviserer partier (riffer), isam tidig som saksofon og Madsen Horn på å se mulig å la kjøpe inntrykkene husets lapskaus. tur for og kanskje glassandelen av våre kostnader som betales når du produkter, mens atter andre nøyer seg Påmelding snarest, for det kan fort bli kommer samme dag. Påmelding til tlf. 91824668. med en kafferast ved bussen. Etter en fulltegnet før seneste påmeldingsfrist stund drar vi så videre til Fossesholm 28. juli. Påmeldingstlf.: 91824668. Ring tidlig hvis du vil være sikker på å få plass, Even Saugstad tar oss med til våre nære skogsturmål våre bussturer blir nesten alltid fort fulltegnet. Blåfargeverket Fossesholm Turen passer også for rullatorbrukere. Even Saugstad var i mange år, inntil for Hver av turene koster kr. 250,- som betales noeni få år siden, bestyrer på Sandkontanter. bakken. Han vitaliserte stedet på en

Sommerturene med turbuss

Tur til Grini-leiren og Asker museum tirsdag 10. juli

Lambertseter kirke onsdag 30. mai kl. 18

”Østmarkaprat” – på Lambertseter Gård torsdag 21. juni kl. 12

Sommeropplevelser med frivillighetssentralen! Interiør fra Asker Museum

imponerende måte med mange nye (Foto MiA) tilbud som mange benyttet seg av. Han har tidligere laget flere bøker om marka, blant annet «Østmarka fra A til Å» og «Sarabråten-godset skogen». i telefontiden også har ”åpnings-torsdagsRing i91824668

Den siste appell på Grini fangeleir, 8. mai 1945, Wikipedia.

Frivillighetssentralen på Lambertseter har aldri siden år treff”, og videre kan du stikke mellom kl. 09.00 – 17.00 (lør Even marka 2000 hatt feriestengt og heller innom mellom kl.tar 10oss og med 16 bådetilinn 15)i hvis duog trenger frivilligtil der vi kan ta utgangspunkt selv, fra Lambertseter Eldreform (frivilligsentralen ) og Lambertseter menighet arrangerer: ikke i år.5 Om alle dager for«inngangsportene» å få kjøpt Lam- tilhetshjelp til å utføre et handleUtgave • Maisom 2018meren forSide 13 Østmarka. Med flytter vi oss som vanlig igjen bertseters rimeligste krus nedledsaget oppdrag, all sin kunnskap, også følge av til lege, en Turnoen tilhundre Nyfossum/Blaafarveværket og rullator bare meter fra kaffe/kake, unntatt tirsdagene etc. og vi ordner det. gamle og nye bilder, tar østmarkaEven Saugstad kirken og opp ” til seters” til 10. juli og 7. august da vi er på kjenneren Even Saugstad oss med på Fossesholm tirsdagbusstur 7. august tur, –kunngjøring) godt sittende på en stol på LamLambertseter gård. Dette (se egen bertseter Han vilder fortelle oss om en titt på gammel historie og nye Noen vil sikkert løseda billett herregård pågård! Vestfossen, det først skjer torsdag 21. juni vi selv for å Even Saugstad tar oss med til våre nære skogsturmål opplevelsesmuligheter i vårt turmål. se årets maleriutstilling, andre vil gå blirtur en og kort omvisning og så serveres

”Østmarkaprat” – på Lambertseter Gård torsdag 21. juni kl. 12

en tur for å se og kanskje kjøpe glassprodukter, mens atter andre nøyer seg med en kafferast ved bussen. Etter en stund drar vi så videre til Fossesholm

nærområde, husets lapskaus.hvor vi kan so spor av Even Saugstad varsosialt i mange år, inntil for gammelsnarest, tid og hvordan det ser Etterpå blir det samvær med Påmelding for det kan fortutblinå. noen få år siden, bestyrer på SandRømmegrøt, spekemat, lettøl/ fulltegnet før seneste påmeldingsfrist bakken. Han stedettilpåAlt enfor inn fra Ulsrudvann eller første busstur mineralgår vannvitaliserte og kaffe/kaker. Sommerens bussen videre Asker 28. Området juli. Påmeldingstlf.: 91824668. imponerende måte med mange nye Rustadsaga har lenge først vært et lært om kr. 60,- Påmelding innen til til popu omvisning museum, der16. detjuni serveres tilbud som mange seg av. Han turområde. Her er det2.Fossesholm også tett mel91824668 hvis dubenyttet vil havafler serverin verdens krigs Grini fangeleir baguetter, og kaffe i tilhar tidligere laget bøker om for lom gamle hustufter etter tidligere gen. Ellers er detflere bare å komme i Østre Bærum og så kjører legg til at også der blir det marka, blant annet «Østmarka fra A til tiders aktivitet og bosetning. I foreå få ideer til sommerens og «Sarabråten-godset i skogen». draget får vi gjennom ord og bilder ta Å» markaturer.

Sommerturene med turbuss Blåfargeverket

Tur til Grini-leiren og Asker museum tirsdag 10. juli

Start for begge turer er fra Lambertseter kirke kl. 10 Even tar oss med både inn i marka og til der vi kan ta utgangspunkt selv, fra og vi er hjemme igjen ca. kl. 15.30–16. Våre turer tar Lambertseter idrettshall – åpent hus! «inngangsportene» til Østmarka. Med alltid sikte på å gi deltakerne interessante opplevelser. all sin kunnskap, ledsaget også av Inngangspenger og omvisning er inklusiv iLambertseter deltaker- har endelig fått sin etterlengtede idrettshall. ble åpnet gamle og nye bilder, tarDen østmarkaandelen av våre kostnader som betales nåri du kjenneren Even Saugstad oss med på på januar og nå under bydelsdagene kan du komme inn og se nærmere tur,til– kl. godt sittende på en stol på Lamden. Fra kl. 11.30 lørdag 2. juni og frem 14:00 vil håndball, kommer samme dag. Påmelding til tlf. 91824668. Lambertseter Eldreform (frivilligsentralen ) og Lambertseter menighet arrangerer: bertseter gård! Han vil fortelle oss om

omvisning. Påmelding snarest, for det kan fort bli fulltegnet før seneste påmeldingsfrist 6. juli til 91824668.

Even Saugstad

13

en titt på gammel historie og nye


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

S ID E Fargelegg!

Tårnagent-kryssord

«Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», sier Jesus.

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

Land i Romerne 15,28

4.

1.

Yrke i Romerne 12,7

2.

Kvinne i Apostlenes gjerninger 16,14

3. Rystelse i Apostlenes gjerninger 16,26

Sko i Markus 6,9

5.

Kvinne i Markus 15,40

6.

Landområde i Markus 16,7 Navn på Jesus i Matteus 16,16

7.

8.

9.

Tegning: Chiara Bertelli

– Naboen var innom og lånte gressklipperen i morges. – Da ser vi den nok aldri igjen. – Å? Hvorfor ikke? – Den var hans.

Vitser

– Søsteren min synes jeg er altfor nysgjerrig. – Hvordan vet du det? – Det stod i dagboken hennes.

Disippel i Matteus 26,75

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i! Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Bestill

En ny himmel og en ny serjord r Gud gi d Når jegmel him din med de 10 bu Kult hip-hop!

Koselig

med kan in! side 9

side 9

Aktive Ester!

Jesus og Guds rike den og lamme Skatten n og de små manne Jesus perlen

– Jeg elsker å synge! side 9

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 5. november

Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

14

2017

Ju jitsu

15. oktober

Finn 5 feil

29.ing oktober Hyttelandsby rsetn Supe Salme 139,14 i skogen!

27. august

Tegning: Chiara Bertelli

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

14

side 9

19. november r

17. septembe

aienes – lær samur Superse tning rsvar! selvfo Jesaja 45,3

side 9

Gøy

ball! Jeg gir deg skatter som erbasket med skjult rikdommer gjemt side 9i mørket, og på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning Matteus 6,33

9

2017 t laget. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så underfull for at jeg er så skal dere få alt det andre i tillegg. godt. Jeg takker deg det vet jeg er dine verk, Underfulle

tning ing Superse rsetn Supe Matteus 6,33 Salme 119,105

side 9

ho Marta og Ms aria

Supersetning

rettferdighet, hansfot og min rike for Guds Søk først en lykt Ditt ordalterdet andre i tillegg. dereetfålys for min sti. 17. septe og mber

så skal

12

2017

13

2017

10 15

20172017

Superse Matteus

tning

6,33

Søk først Guds rike så skal dere og få alt det hans rettferdighet, andre i tilleg g.

11

2017


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Velkommen til SPRELL LEVENDE SEMESTERÅPNINGSGUDSTJENESTE i Lambertseter kirke - Søndag 26. august Denne dagen er vingårdssøndag. Det er en perfekt dag til å kickstarte et nytt semester i kirken: Alle er like velkommen inn i menighetens felleskap og inn i kirkens arbeid! På vingårdssøndag debuterer også Ingvild Gran Tørring som predikant i Lambertseter kirke. Ingvild er lærer og småbarnsmor. Hun er en allsidig og engasjert person. Tidligere har hun drevet aktivt med dans, barne- og ungdomsarbeid, politikk og solidaritetsarbeid. I det siste har mammalivet, jobb og

studier på si opptatt det meste av tiden hennes. Men det å ha tilknytning til den lokale menigheten har stor betydning. Da hun i fjor kom flyttende til Lambertseter sammen med sønnen sin, Noah Emmanuel, fant hun fort sin plass i menighetens gudstjenesteliv og på Supertirsdag. Og nå er Ingvild med som leder av Supertirsdag og barneklubben Superklubben, som er tilknyttet Supertirsdag. Supertirsdag er et middagsfellesskap åpent for absolutt alle, uansett alder. Ingvild opplever

Lambertseter menighet som en raus, fordomsfri og inkluderende kirke som lever opp til sin visjon – å være et møtested med lav terskel og høy himmel. Hun føler at hun og sønnen har blitt mottatt med åpne armer. Nå vil hun gjerne få være med å bidra til at flere skal få glede av menighetens arbeid, og kanskje også selv få oppleve gleden ved å ta del i kirkens arbeid. Velkommen til Vingårdssøndag 26. august!

Sprell levende gudstjenester:

Sprell levende Semesteråpningsgudstjeneste 26. august kl 11. Sprell levende gudstjeneste 16. september kl 11. Gudstjeneste med høsttakkefest søndag 14. oktober kl 11. Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbøker 11. november kl 11.

Nytt fra TROSOPPLÆRINGEN: DATOER Å MERKE SEG: 28. august kl 16.30 Oppstart for Supertirsdag. (deretter annenhver uke) 30. august kl 12.00 Semesterstart babysang 1.-2. desember. LysVåken-helg for 5. og 6. klassinger 2. desember Adventsbasar etter gudstjenesten

Sprell levende søndagsskole! Alle barn er velkommen til Sprell levende søndagsskole. Følg med på menighetens hjemmeside for datoer. Samlingene foregår i underetasjen samtidig med gudstjenesten oppe. 15


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Takk til The Real Fake Band! Tekst: Collin Smith

The Real Fake Band, som trofast og med stor innlevelse har ledet vår «påskejazzmesse» 2. påskedag helt siden den første gangen, har sagt at etter 13 år vil de nå kaste inn håndkleet. Sverre Bang, som alltid har ledet og stått for gjennomføringen av opplegget, skriver i et brev til menigheten den 13. april: «Det er alltid hyggelig å komme til Lambertseter kirke og oppleve hvor varmt vi blir tatt imot… de fremmøtte … har ofte uttrykt at å være med på denne kombinasjonen av påskens fantastiske evangelium og en litt annerledes musikk enn vanlig, er oppbyggelig og godt å være med på. Dette er vi glade for å ha bidratt til»

Tiltaket ble satt i gang av tidligere sogneprest Jens Petter Johnsen i 2005, og ble raskt en årlig tradisjon hos oss. Hele prostiet stiller opp og gjør det til en av årets aller best besøkte gudstjenester. Etter selve gudstjenesten pleier det å være en på alle måter rikholdig kirkekaffe, hvor musikerne også har bidratt med flere låter. De øvrige bandmedlemmene Bjørn Wegge, Gotfred Gundersen, Jan Rune Fagermoen og Dag Høyem – om med litt varierende besetning – har også stilt opp fra starten. Sverre skriver videre: «Vi har nå bestemt oss for at dette var siste gang vi har gjort påskejazz i Lambertseter. Vi tenker at tretten år er nok. Vårt bandprosjekt er egentlig avsluttet.

De siste fem årene har vi kun møttes til «reunion» i Lambertseter kirke én gang i året. Vi takker hjertelig for alle gode opplevelser vi har hatt sammen gjennom disse årene». Vi vil hermed også fra vår side si et hjertelig takk til Sverre og de andre musikerne for det de har bidratt med alle disse årene! Og da spørs det om veien videre! Noe må det i alle fall bli, vi gir ikke slipp på et så vellykket arrangement. Vi i staben har gjort oss en del tanker, og jobber med mulige nye ideer. En variant kan bli å vinkle det over i en mer blues/ gospel preg. Følg med!

Tur til Luton Tekst: Chrisian Danielsen

28.-30. april 2018 dro en liten delegasjon fra Lambertseter menighet til våre vennskapsmenigheter i Luton. Sokneprest i St. Annes og St. Christophers, Anne Crosby, tok oss godt imot. Den formelle foranledningen for besøket var at kirken St. Annes fyller 80 år dette året. Det ble en innholdsrik

16

helg, som ble innledet med sang fra Vauxhall mannskor på lørdag kveld. Videre ble det kristent fellesskap og gudstjenestefeiringer på søndag, hvor vår sokneprest Fredrik holdt prekener på engelsk. Til tross for kaldt vær, etterlater oppholdet i Luton, nok en gang, varme og gode minner.

→ Christian, Jørgen, Colin og Fredrik på vei til Luton i anledning jubileet


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Bli med på trim i Lambertseter kirke Hver tirsdag fra 10-11 arrangeres det lystbetont trim i kirkestua. Målet er å styrke benbygningen, forebygge mot livsstilsykdommer, samt øke balansen og utholdenheten. Tirsdager fra 11-12 blir det holdt mammatrening med fokus på å styrke kroppen etter svangerskapet. Ta gjerne med den lille på treningen.

INSTRUKTØRER:

Kristine Kjenne Idrettspedagog m/ fordypning i ernæring Tlf. 92 84 09 88 livsstilspedagogene.no

NYHET: Torsdager fra 10 - 11 er det utetrening på Lambertseter stadion. Alle er velkomne og timene tilpasses hver enkelt sitt nivå. DROP IN: Pris: 50 kr per gang. Ta gjerne med kontant eller betal med vipps.  Siste trening før sommerferien: Tirsdag 19.juni Første trening etter sommerferien: Tirsdag 21.august Ta med gode sko og klær du kan bevege deg i.

Simen Holm Idrettspedagog m/ fordypning i ernæring Tlf. 94 89 24 91

Håper vi sees!

Åpningstider:

6-24 (7-24 lørdag) Kontakt oss for hjemkjøring av varer.

MELLOMBØLGEN Nord dagligvare AS  22 28 88 37

Kjøpmann Jonny Nord mellombolgen@rema.no

17


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

En meditasjonsform innen kristen tradisjon

Sentrerende bønn

Kristuskransmeditasjon i kapellet hver torsdag kl.11:00-11:45

I Guds stillhet kan jeg være, ordløs, stille uten krav, Klare himler, åpne dager, på en strand ved Nådens hav.

Høsten 2018:

Tirsdager kl. 19.50 - 20.45 (dørene stenger 20.00) i kapellet i Lambertseter kirke. DATOER HER:

28. aug, 18. sept, 9. okt, 30. okt, 20. nov, 11. des

KONTAKT:

Asle Røhne Rossavik mobil 480 933 96

KONTAKT: Asle Røhne Rossavik | mobil 480 933 96

HØRT I ØRKENEN

Abba Josef sa til Abba Nisterus «Hva skal jeg gjøre med snakketøyet mitt, for jeg klarer ikke å kontrollere det?» Den gamle mannen sa til ham: «Får du fred med deg selv når du snakker?» Han svarte: «Nei.» Den gamle manne sa da: «Hvis du ikke får fred med deg selv, hvorfor snakker du da? Vær stille og når en samtale finner sted er det bedre å lytte enn å snakke selv.»

18


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 92 24 17 07 fu468@kirken.no

Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 48 09 33 96 ar387@kirken.no

Daglig leder og Trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone Høgdefaret 10, 1178 Oslo Tlf. 40 81 42 02 / 98 62 24 39 lg357@kirken.no Klokker m/tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 40 81 42 01 jm878@kirken.no

Menighetsrådsleder Gjertrud Gulestøl Reinertsen gjegul@hotmail.com

Babysangleder Marianne Jørgensen babysang@lambertseter.no

Kantor Colin Smith Tlf. 90 67 61 48 cs549@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Robert August Pedersen Tlf. 40 81 42 03 rp484@kirken.no

Menighetskontoret

Menighetsbladet

Åpningstider: Telefonen er betjent mellom kl 10.00-14.00 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00.

E-post: redaksjonen@lambertseterkirke.no

E-post: post.lambertseter@oslo.kirken.no Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Utgis av Lambertseter menighetsråd

Redaksjon: Borgny Vestli - ansvarlig redaktør Christian Danielsen Robert August Pedersen Hege Finnset Eidseter Neste nummer: Frist: 24.august 2018

Telefon: 23 62 99 02

Layout: Helen Fjeld Langrind

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Trykk: 07 Media AS

Konto menigheten: DNB: 1644 20 73019

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Telefonnummer til kirketorget/ sentralbord for kirkene i Oslo: Tlf: 23 62 90 00 | E-post: kirketorget@oslo.kirken.no

Støttemedlemskap med mening – bli fast giver Har du lyst til å gi fast hver måned til kirken? Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt og inkluderende arbeid. Skjema for avtale. giro ligger på hjemmesiden vår www.lambertseterkirke.no under «kirke og menighet» og er også tilgjengelig i kirken. Skjemaet leveres daglig leder Lars Kristian Gjone. Hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave, ta kontakt med Steinar Andersen. Han treffes på tlf 22 29 07 03 eller mobil 908 41 030. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Nå kan du gi med Vipps! #19454

Søndagens offerformål vil få hele beløpet. For å angi annet formål, skriv en merknad med stikkord, f.eks. babysang, middag, menighetsblad, misjonsprosjekt etc. Takk for gaven du gir!

19


LAMBERTSETER MENIGHETSBLAD 2 / 2018

Strikkekvelder

Velkommen innom nettsiden:

www.lambertseterkirke.no

- for store og små

På tvers av generasjoner samles vi til strikkekvelder i Kirkestuen i Lambertseter kirke kl 18.30 – 20.30 Torsdag 23. august Torsdag 1. november Torsdag 13. september Torsdag 22. november Torsdag 11. oktober

Følg oss på facebook!

www.fb.com/lambertseterkirke

Følg oss på instagram! @lambertseterkirke og legg gjerne ut dine egne bilder fra kirken og våre arrangementer med #lambertseterkirke

Glade givere har gitt oss masse herlig restegarn som vi kan strikke av, eller du kan ta med det du selv har lyst til å jobbe med. Til høsten planlegger vi å ikke bare strikke til menighetens Adventsbasar, men også til andre som trenger noe å varme seg med. Det er selvfølgelig også stor åpenhet og takhøyde for å komme med forslag til andre hobbyaktiviteter. Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Velkommen til hyggelige fellesskapskvelder, enten du strikker eller ei!

Sett i kirken:

Mats Wennevold Tekst: Robert August Pedersen

Mats er en av våre tidligere konfirmanter som har blitt ungdomsledere – som vi ikke klarer oss uten. Han kan du se på leirer og arrangementer som Lys Våken og Tårnagent-helg. En av de kule tingene med Mats er at han jobber på Lambertseter barne- og ungdomsskole som assistent og vikarlærer, så en del av deltakerne kjenner ham godt. Han ser på disse arrangementene som en viktig måte å introdusere barn for kirken. I tillegg til å være med på Lys Våken og Tårnagent-helg er han med som konfirmant- leder i kirken. Mest av alt deltar han i konfirmant-undervisningen,

20

dens opplegg og aktiviteter. Han har også vært med på konfirmantleir som trommis en god del ganger. Selv forklarer Mats at han ble tatt imot med åpne armer da han kom til Lambertseter menighet som konfirmant. - Jeg hadde jo alltid vært med på julegudstjenester med skolen, men det var som konfirmant jeg begynte å gå i kirken på en mer eller mindre fast basis. Etter konfirmasjonen bestemte jeg meg for å bli og har jo da blitt ungdomsleder i kirken. Og nå er jeg

jo litt her og der ut ifra hva jeg trengs til, enten det er å hjelpe til i en gudstjeneste eller være med på et arrangement eller leir. Mats snakker varmt om kirken: - Jeg synes at Lambertseter menighet er et fantastisk sted for mennesker i alle aldre. Den har et stort utvalg av diverse tilbud til alle i nærområdet, de som kan trenge det eller de som bare har lyst til å delta på noe - selv om de er kristne eller ikke, det er tilbud for alle.

Profile for Lambertseter menighetsblad

Lambertseter menighetsblad 2-2018  

Lambertseter menighetsblad 2-2018  

Advertisement