KynningsrudNytt sommer 2019

Page 1

67. UTGAVE, ÅRGANG 33 68. 32

Gleden er å være til nytte

Mats Frölin, Andreas Furuheim og Heine Lien ble hedret med Kynningsruds Hjørnestenpris 2019.

Sommer 2019

n

se i r p n ste

e n r ø j H

9 1 0 2 de 45 si

Det gröna alternativet Portrettet side 24 side 32

Mångkulturella Kynningsrud side 51


Kjære medarbeidere Jeg har en enkel filosofi for å bygge god bedrift. Det handler i bunn og grunn om gode verdier, høy kompetanse og om at medarbeidere trives. Det handler om å bygge kultur, en god kultur som alle kan identifisere seg med. Det handler om å gi tillit, skape trygghet og at enkeltpersoner blir verdsatt som den man er. Vi forsøker å utvise godt lederskap, klokskap og handlekraft. Det er ikke alltid vi lykkes, men jeg tror vi har skapt en plattform som er sterk og god. KynningsrudNytt KynningsrudNytt er et eksempel på at vi står for et fellesskap som bygger på de samme verdiene. Det er et viktig og informerende magasin som trekker fram enkeltpersoner i Kynningsrudgruppen. Redaksjonen, som består av medarbeidere i Kynningsrud, lager gang på gang et interessant bilde av hva som skjer hos oss. Tusen takk til dere. Hjørnestenprisen 2019 Hjørnestenprisen ble utdelt i Halden 12. juni foran 120 medarbeidere fra Kynningsrudgruppen. Prisen har som formål å hedre medarbeidere som har hatt en helt spesiell betydning for Kynningsrudselskapenes utvikling. Mange verdige kandidater er foreslått, og mange tilfredsstiller de kriteriene som er lagt til grunn. Juryen valgte tre vinnere som representer hvert sitt fagområde. Heine Lien, Mats Frölin og Andreas Furuheim mottok Hjørnestenprisen til stor applaus. Jeg synes det er en stor glede å hedre medarbeidere som med sin kompetanse og væremåte bringer oss et steg videre. Med ønske om en god sommer. Hilsen Harald 13. juni 2019

KYNNINGSRUD AS | KYNNINGSRUD EIENDOM | Tel. +47 69 21 70 90

KYNNINGSRUD PREFAB, NORGE | Tel. +47 69 30 97 97

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE, SVERIGE | Tel. +46 (0)31 500 400

KYNNINGSRUD FASTIGHET | Tel. +46 (0)522 63 63 60

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE, NORGE | Tel. +47 815 11 511

KYNNINGSRUD BYGG, SVERIGE | Tel. +46 (0)522 63 63 70

KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING, NORGE | Tel. +47 69 30 97 50

KYNNINGSRUD SPESIALTRANSPORT | Tel. +47 22 07 03 00

KYNNINGSRUD PREFAB, SVERIGE | Tel. +46 (0)522 63 63 63

KYNNINGSRUD GRUNDLÄGGNING, SVERIGE | Tel. +46 (0)739 824 108

AVD. GÖTEBORG | Tel. +46 (0)522 63 63 63

AVD. TRONDHEIM | Tel. +47 72 59 92 22

Redaksjonen avsluttet 13. juni | Forside: Ann-Christin Folmer | Bakside: Patrick Sundström | Grafisk produksjon: GP MEDIA AS - www.gpmedia.no | Trykk: 07 | Opplag: 2500 Formål: KynningsrudNytt er laget for og av ansatte | Magasinet utkommer to ganger i året | 68. utgave, årgang 33


Innhold

Redaksjonen

Ann-Christin Folmer Redaktør ann-christin.folmer@kynningsrud.no Tel. +47 952 47 886

Cato Brekke Andersen Kynningsrud Nordic Crane cato.brekke.andersen@nckynningsrud.com Tel. +47 970 08 282

Hilde Kynningsrud Eiendom hilde.kynningsrud@kynningsrud.no Tel. +47 958 25 629

Tom Rune Karlsen Fundamentering tom.rune.karlsen@kynningsrud.no Tel. +47 481 78 516

Kent Borge Prefab Norge kent.borge@kynningsrud.no Tel. +47 952 22 398

Patrick Sundström Prefab Sverige patrick.sundstrom@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 24

Kynningsrud Fundamentering Kynningsrud Nordic Crane Kynningsrud Eiendom Kynningsrud Bygg Kynningsrud Prefab

8 16 36 42 46

Konsernsjefen informerer Sikkerhetssjefen rapporterer IT-sjefen rapporterer HMS-Prisen HMS-uka Fundamentering Fund i bilder Kraner høyt i nord Nyrenoverat för Kran i Göteborg Kran i bilder Lærlinger med fagbrev HMS-seminaret 2019

4 5 6 7 11 15 19 23 26 28 30

Redaktøren har ordet

Det grønne alternativet Aldri før har det vært viktigere å gjennomføre tiltak som kan være med på å redde miljøet vårt. Vi må alle gjøre det vi kan for å begrense både forsøpling av naturen og minske forurensende utslipp. Vi i Kynningsrud ønsker å gjøre det vi kan for å beskytte det ytre miljøet. Fabrikken i Uddevalla har lenge hatt fokus på å gjøre produksjonen av betongelementer så miljøvennlig som mulig, og flere av selskapene våre er allerede ISO 14001-sertifisert. Vi jobber for å bli stadig bedre på å beskytte miljøet.

kan vi øke sikkerheten på våre arbeidsplasser. Et åpent og vennlig arbeidsmiljø gjør det enklere å ta den viktige, lille samtalen med hverandre som kan avdekke risikoelementer på arbeidsplassen. Er vi gode kollegaer bryr vi oss om hverandre – og hjelper hverandre til å jobbe så sikkert som mulig. Vi ønsker alle hele hjem hele livet!

Du kan lese mer om hva vår svenske kranvirksomhet gjør for å være ledende i bransjen på miljø på side 24. Vi lanserer i disse dager dessuten et «miljøstempel», «Det gröna alternativet», som viser at vi har miljøvennligere alternativ for tjenestene vi leverer. Alle må dra i samme retning hvis vi skal gjøre en forskjell. Her i KynningsrudNyttredaksjonen gjør også vi det vi kan for å bidra, og kutter nå ut plastemballeringen når vi sender ut magasinene. Alle monner drar!

Med dette ønsker jeg deg god lesning, og en riktig god sommer!

Til tross for at det ytre miljøet er veldig viktig, så jobber vi i Kynningsrud også alltid med miljøet innad i organisasjonen vår. Helse, miljø og sikkerhet går hånd i hånd, og ved å skape et godt miljø med riktige holdninger

Har du ønsker når det gjelder KynningsrudNytt, ta kontakt med meg. Ann-Christin

Sommarens rose 31 Portrettet: Mr. Equipment 32 En dag på jobben - Sigurjon Viktorsson 34 Ny i Kynningsrud 35 Kynningsrud satser på ungdommen 40

Reisebrev fra Elviria 44 Hjørnestenprisen 45 Det mångkulturella Kynningsrud 51 Kungen på Prefab 56

Prefab i bilder

58

REDAKSJONELT

3


LYSE TIDER Sommerferien nærmer seg og vi har lagt et nytt, spennende år bak oss. Virksomhetene våre leverer gode resultater og drives godt. Dette gir oss trygghet til å investere og videreutvikle. En virkning av dette er etableringen av Kynningsrud Bygg i Sverige. Selskapet har kommet godt i gang og ser ut til å bli en vellykket satsning. Vi investerer videre i Kran, og planlegging av ny fabrikk i Munkedal fortsetter.

BYGG

Konsernsjef i Kynningsrud

PREFAB

Jeg er glad for at vi har kommet så godt i gang med Kynningsrud Bygg. Byggvirksomheten har ferdigstilt lokaler for kranvirksomheten i Gøteborg. I Stockholm er vi i sluttfasen av 24 Storeage-prosjektet, som er en lagerpark. Vi har flere prosjekter som er i oppstartsfasen. Jeg ønsker Henrik Ekmann velkommen som ny VD i Kynningsrud Bygg. Han skal lede en flott og positiv gjeng som vi har ansatt i selskapet. Jeg har stor tro på Kynningsrud Bygg framover.

Utviklingen av Kynningsrud Produksjonssystem (KPS) har begynt å sette seg i organisasjonen. Det kan vi blant annet se i fabrikken, som aldri har sett så ryddig og strukturert ut som nå. Godt jobbet! Etter en liten nedgang i vintermånedene har aktivitetsnivået steget, og høsten ser veldig positiv ut. Vi ser gjennom god ordrereserve at 2020 vil bli et år med høy aktivitet. Det jobbes godt i hele Prefab. Prefab er en organisasjon med mye kunnskap og stort engasjement.

EIENDOM

SIKKERHET

Divisjonen drives godt og har jevn vekst. Vi forvalter nesten 80 000 kvm bygg og har over 100 ulike leietakere. Vi har blitt dyktige til å utvikle prosjekter som gir synergier for hele virksomheten. Et nytt eksempel på dette er at vi i løpet av høsten starter med å bygge 34 leiligheter på ny tomt i Uddevalla. Dette er et prosjekt utviklet av Kynningsrud Eiendom, hvor Prefab, Kran, Fundamentering og Bygg blir involvert. Eiendomsutvikling er et viktig satsningsområde for oss, og vi har flere større prosjekter på gang de kommende årene.

I Kynningsrud er HMS førsteprioritet, og «Sikkerheten først!» er viktig for oss. Vi jobber i en bransje forbundet med høy risiko, og våre medarbeidere må være årvåkne hver dag, hele året, for alltid å velge de sikre løsningene. Hver enkelt av oss må ta sitt ansvar og vurdere risiko forbundet med arbeidet som skal utføres. I Kynningsrud ønsker vi at alle våre medarbeidere skal komme «Hel Hjem Hele Livet». Jeg ønsker alle medarbeidere en riktig god sommer, og takker alle for innsatsen som gjøres hver dag i alle våre selskap.

KRAN

Arbeidet med å oppgradere depotene i Norge og Sverige fortsetter. Nytt depot på Lillehammer ble ferdigstilt i januar, i Fredrikstad bygges nye kontorer, og til høsten blir et nytt depot i Drammen ferdigstilt. Det er gledelig at vi begynner å ta større prosjekter i Stockholm. Det viser at vi lykkes med strategien om å bli en større aktør på østkysten av Sverige. Det jobbes godt med mange engasjerte medarbeidere, og utviklingen til divisjon Kran ser positiv ut framover.

4

KONSERN

SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33


Den gode og enkle sikkerhetssamtalen I forrige utgave av KynningsrudNytt listet jeg opp fem viktige forhold for å lykkes i sikkerhetsarbeidet. Et av disse var gode og hyppige sikkerhetssamtaler på arbeidsplassen. På årets HMS-seminar presenterte foredragsholder Teddy Broadhurst konseptet «personlig sikkerhetsinvolvering» gjennom enkle sikkerhetssamtaler (s. 32). Jeg har stor tro på slike positive og åpne sikkerhetssamtaler, og de vil stå sentrale under våre HMS-uker i 2019. Enkel samtale på to minutter På prosjekter i Kynningsrud har vi mange møter rundt temaet sikkerhet. Vi gjennomfører HMS- og driftskvarter, morgenmøte og daglig lagsmøte. Sikkerhetssamtalen erstatter ikke dette, men vil være et tillegg. Dette er normalt en en-til-en samtale og kan tas hvor som helst. Den bør ikke vare i mer enn et par minutter. Den handler om å trene oss opp til å bli oppmerksomme på omgivelsene våre og bry oss om hverandres sikkerhet. Åpne spørsmål Åpne spørsmål setter i gang tankevirksomheten. Samtalen kan brukes av hver og en i alle lag av organisasjonen, og på tvers av lagene. Samtalen skal være åpen, vennlig og basert på gjensidige tillit. Man skal ha en spørrende tilnærming (åpne spørsmål) til arbeidsoppgavene. Utfylling av skjema eller protokoll er ikke nødvendig. Samtalene kan tas flere ganger daglig ved

HVA ER SIKKERHETSSAMTALEN? • En uformell samtale om sikkerhet • Samtale med hvem som helst, hvor som helst og når som helst • Vennlige og åpne spørsmål 1. Hva er jobben du skal gjøre? 2. Hvordan har du planlagt arbeidet? 3. Hvilken risiko er forbundet med jobben? 4. Hva om noe uventet skjer? 5. Hvordan kan du bidra til at du og dine kollegaer jobber sikkert?

Samtale mellom sveiserne Henrik Berge Pettersen (til venstre) og Ronny Stene.

behov. Hovedpoenget er å sette i gang tankeprosessene hos den enkelte, slik at hver medarbeider får et aktivt forhold til risikomomentene forbundet med sine arbeidsoppgaver. Vi skal trene Selv om samtalen er enkel, trenger vi å trene på gjennomføringen for at resultatet skal bli bra. Rett etter sommerferien skal Teddy Broadhurst kurse selskapene i Kynningsrud. Vi gleder oss til å få et nytt verktøy i vårt arbeid i å nå et skadefritt Kynningsrud. Med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer!

Torkil Kynningsrud Sikkerhetssjef Kynningsrud

KONSERN

5


NY PORTAL

– PORTAL.KYNNINGSRUD.COM

Under mars månad lanserade vi vår nya portal! På plats från start är de gemensamma områdena i Kynningsrudgruppen såsom nyheter, profilering, personal, firmahytter, IT samt kortfattad information om alla bolag i gruppen.

Mats Schweder IT-chef Kynningsrudgruppen

I den nya portalen har vi en modernare och bättre fungerande lösning som jag tror att de flesta kommer tycka om. IT-support Jag vill passa på att promota IT-området lite extra. Klicka gärna in på fliken ”IT” i den nya portalen. Där finns det en hel del nyttig information, bland annat vägledningar för vanliga frågeställningar. Mer kommer tillgängliggöras efter hand. Microsoft Teams tar över efter Skype I april 2020 kommer Microsoft lägga ner Skype for Business och ersätta den med Microsoft Teams. Microsoft definierar

Teams som navet för samarbete i Office 365, där man knyter samman tjänsterna för effektivare kommunikation och samarbete. Flera av oss i Kynningsrud har redan testat på Microsofts nya samarbetsplattform och det finns mycket bra funktionalitet i produkten. Vi kommer jobba med att få alla av er som inte känner till Teams att bli förtroliga med plattformen under hösten, så att vi är redo till pensioneringen av Skype for business.

IT-säkerhet IT-säkerhet är ett ständigt aktuellt tema, och vi ser exempel på förödande angrepp i vår omgivning. Detta är något vi tar på största allvar. Vi jobbar aktivt framöver för att i möjligaste mån förhindra eller minimera angrepp riktade mot oss. Nu när vi går in i semestertider och slappnar av är det högtid för attacker, så tänk på vad ni klickar på, och var ni anger era lösenord! Ha en underbar sommar!

Tänk på vad ni klickar på, och var ni anger era lösenord!

Mats

Ny portal for Kynningsrudgruppen: https://portal.kynningsrud.com

6

KONSERN

SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33


HMS-Prisen 2018 Fra 2018 tildeles HMS-prisen i Kynningsrud innenfor divisjonene Kran, Prefab og Fundamentering. HMS er førsteprioritet i Kynningsrud. Formålet med HMS-Prisen er å trekke fram medarbeidere eller enhet som fremmer denne grunnleggende verdien. Prisene deles ut årlig til en person eller en enhet som har vist et spesielt positivt engasjement basert på verdigrunnlagene "Ærlighet, lojalitet og entusiasme". Vi gratulerer mottakerne av HMS-prisen 2018.

Divisjon Kran:

Divisjon Prefab:

Divisjon Fundamentering:

Arild Bråthen

Mariusz Rak

Snorre Berdal

Arild Bråthen har gjennom mer enn 30 år i bedriften alltid vist et stort engasjement både overfor kunder og arbeidskollegaer. Han ser alltid etter gode løsninger for utnyttelse av kranene, som igjen gjør arbeidsdagen til kranførerne enklere. Årets vinner setter alltid kunden i fokus og gjør sitt ypperste for at de skal få den beste servicen og den optimale løsningen på oppdragene.

Mariusz er en dyktig medarbeider som alltid er blid og hyggelig – uansett hvor krevende det kan være i montasjen når været og logistikken ikke er på vår side. Han har godt humør, en positiv innstilling og smittende latter. Man blir alltid glad av å jobbe sammen med ham. Mariusz har høy arbeidsmoral og et sterkt HMS-fokus.

Snorre har utmerket seg år etter år med sitt HMS-engasjement. Han bidrar til trivsel på arbeidsplassen og sier heller ifra en gang for mye enn en gang for lite når det kommer til HMS.

"Ærlighet, lojalitet og entusiasme"


Kynningsrud

Fundamentering


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Om

Betongpelejobb.

Kynningsrud Fundamentering er ledende totalleverandør av pele- og spuntarbeider, og vi fundamenterer for alle typer bygg og anlegg over hele Skandinavia. Fra små og store oppdrag på land eller sjø leverer vi komplette pele- og spuntarbeider med tilhørende avstivning. Geografisk

Geografisk sett er vi stasjonert i Fredrikstad og Trondheim. Med disse to basene deler vi Norge og server hele landet. Kynningsrud Grundläggning i Sverige er med på å farge Skandinavia litt grønnere enn før, en farge vi liker svært godt i det blå-gule landskapet.

Boring.

Tilknytninger

Kynningsrud Fundamentering AS eies av Veidekke, men profileres som en del av Kynningsrudgruppen. For at Kynningsrud Fundamentering skal ha flere ben å stå på har vi gjennom flere år kjøpt oss inn i Hallingdal Bergboring, Båsum Boring og Båsum Trøndelag, alle med spesialfelt innen fundamentering, energi- og brønnboring , gjennomboring mm. I tillegg er vi deleier i FoBe Pålar, en bedrift som gjenger stålkjerner, et produkt vi i stor grad leverer og monterer i det daglige.

Hva leverer vi

I hovedsak leverer vi alle typer peler i betong og stål, enten de rammes eller bores ned. For utgravings- og sikringsarbeider benyttes hovedsakelig spuntvegger med eller uten eventuell sikring ved bruk av borede stagforankringer eller stivere av stål innvendig i byggegrop.

Rørspunt.

FUNDAMENTERING

9


En av oss i Kynningsrud Fundamentering Lars Magnus Franzèn Alder: 22 år. Stilling: pele-/ spuntoperatør/sveiser. Ansatt siden: 03.09.2018 Familie: Har samboer.

Den beste dagen i livet var…den dagen jeg kjøpte hus 1. gang, og det var i 2018. Jeg blir glad når…jeg omgås gode kollegaer og gode venner. Den beste boken i verden er…litt kinkig…. Tror jeg har til gode å lese en hel bok. Jeg spiser helst…spekemat av elg eller rådyr med tilbehøret det fortjener. Jeg drikker helst…vann til hverdags og en iskald GT en lørdags-kveld. Jeg trener…aaaaaaaaalt for sjelden! Jeg blir inspirert…av folk som jobber hardt og kommer langt samtidig som de tar vare på de rundt seg. Jeg hører på…alt fra trekkspill til rimelig hard rock. Jeg leser…stort sett jaktblader, VG og Adressa. Jeg ser på…filmer om jakt og diverse serier. Jeg investerer i…Pengene går stort sett til oppussing av hus for tiden. Jeg drømmer om…lite for tiden, men det kommer nok. Jeg slapper av…på fjellet eller i skogen med enten børse eller fiskestang. Jeg setter pris på…blide, takknemlige og imøtekommende folk i arbeidshverdagen. Jeg liker best…høst, jakt og fiske. Jeg får energi av…engasjerte folk. Min favoritthobby er…helt klart jakt og skyting. Mitt beste minne er…den første elgen jeg felte. Hva er ditt ferieparadis? Generelt fjellet sensommers og høst i finvær. Hvor drømmer du om å reise? Hadde vært fint med et par ukers jakttur i utlandet et sted. Hva har du alltid med i kofferten? Toalettmappe og Bose headsett.

Sånn er jeg!

20% GLAD

15% IMPULSIV

15% KREATIV 20% SOSIAL

10

20% TÅLMODIG

FUNDAMENTERING

10% SPORTY

VEKSTEN

LAR VENTE PÅ SEG Gjennom nesten hele 2018 opplevde vi at markedet var «på vent». Vi har nå kommet et godt stykke ut i 2019. Så langt så har vi hatt vesentlig høyere aktivitet enn hva vi antok da vi jobbet med budsjettet i fjor høst, selv om markedet fortsatt ser ut til å «sitte litt på gjerdet». Erling Omre Daglig Leder Kynningsrud Fundamentering AS

Vi har mange små og mellomstore prosjekter, men de helt store prosjektene har foreløpig uteblitt. Mange har blitt utsatt, og så har vi hatt «stang ut» og tapt et par større prosjekter helt på oppløpet. Status pr. april er likevel at vi ligger foran budsjettet både på omsetning og resultat. Det forventes at flere store fundamenteringsjobber, blant annet innen samferdsel, utlyses fremover. Vi håper dessuten på positiv avklaring på et veldig stort prosjekt før sommerferien. I mellomtiden lever vi godt med de mindre prosjektene som jevnlig kommer inn. SOS-samtalen - samtale om sikkerhet I uke 21 gjennomførte vi HMS-uke, og som de siste årene var det overordnede temaet «Bry deg – si ifra». Å ha øynene med seg, være bevisst på omgivelsene og passe på hverandre, har vist seg å være den aller beste måten å unngå ulykker og skader på. I år har fokuset vært på samtale om sikkerhet. Formålet er å bevisstgjøre alle på jobben som skal gjøres og få alle til å tenke gjennom alle risikofaktorer forbundet med den. Sikkerhetssamtalen er en vennlig dialog, den gjennomføres hyppig og tar kort tid. Sikkerhetssamtalen kan være med på å unngå skader og redde liv. Geoteknisk rådgivning gir muligheter Vi har denne våren fått utvidet den sentrale godkjenningen for ansvarsrett til også å gjelde geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Anders Qviller og Stig Eriksen er geoteknikere og kan nå stå som ansvarlige og utføre prosjektering av spunt og peler. Vi ser dette som en stor fordel for oss, særlig i forbindelse med jobber som er lyst ut som totalprosjekt, hvor vi nå har mulighet til å utarbeide våre egne løsninger. Ny traverskran Traverskranen vår, som vi har hatt her på Valle «i all tid», pensjoneres denne sommeren og erstattes av en ny. Demontering av den gamle kranen, oppretting av skinnebanen og montering av ny kran vil skje i fellesferien, slik at

varehåndteringen ut til prosjektene rammes minst mulig. Den nye kranen er en CXDT to-drager, med 16 tonn løfteevne, 10 meter løftehøyde og 19 meter spennvidde.

Sikkerhetssamtalen kan være med på å unngå skader og redde liv. Våre datterselskaper Det jobbes godt i vårt svenske datterselskap Kynningsrud Grundläggning. Når det gjelder Båsum-selskapene går driften for fullt innenfor vannboring, energiboring, gjennomboring, fundamenteringsboring og utblokking. Båsum Boring AS har vært med på et pilotprosjekt innenfor energibrønner, og har bygd Norges dypeste landbaserte energibrønn i rusegropa på Oslo Lufthavn. Fra 1 500 meters dyp hentes varme som holder rusegropa varm og fri for snø og is. Jeg ønsker dere alle en riktig fin og varm sommer. Erling


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

HMS-uka 2019

Bry deg- si ifra Sommeren nærmer seg, og dagene er varmere, lysere og lengre. Utfordringene med mørke, kulde, is og snø er skjøvet vekk for en periode, og de fleste av oss nyter det. Vi har andre utfordringer om sommeren, og vi må holde fokus på sikkerheten hver eneste dag. HMS-uka er et viktig ledd i dette. I Kynningsrud Fundamentering har vi akkurat gjennomført årets HMS-uke, og vi hadde også i år fokus på «Bry deg – si ifra!». Under mandagens kick-off på de ulike prosjektene samlet alle ansatte seg for å friske opp hvordan vi på ulike måter kan snakke med kolleger om sikkerhet på arbeidsplassen.

Flåtearbeid i Oslo.

Samtale om sikkerhet Ved hjelp av et tegneseriehefte og ulike videoer lærte vi om den viktige SOS-samtalen – Samtale Om Sikkerhet. Vi fikk vite at det er tre viktige grunnprinsipper: 1) Still åpne spørsmål – dvs. ikke spørsmål samtalepartneren kan svare ja eller nei på 2) Det skal være en SAMTALE – ikke irettesettelse, tiltale eller enetale 3) Samtalen skal handle om SIKKERHET. Nytt tema hver dag Tirsdag var en dag til ettertanke. I hele Fundamentering (og Veidekke) ble det holdt en kollektiv sikkerhetsstans kl.12.00-12.30. Først så vi en informasjonsfilm der kornsernsjef i Veidekke, Arne Giske, fortalte om to fatale dødsulykker i to av Veidekkes datterselskaper på slutten av fjoråret. Deretter ble det snakket om hva vi kan lære av disse ulykkene og hva som var viktig å tenke på ift. sikkerhet på det prosjektet vi selv jobber på. Onsdagens morgenmøte ble brukt til å øve på samtalen om sikkerhet. Torsdag var SJA, Sikker-Jobb-Analyse, temaet på morgenmøtet. Vi snakket om hvorfor vi gjennomfører en SJA, hva som er viktig å huske på når vi lager den, hvem som skal delta og hva vi gjør dersom det blir endringer underveis. Gjennom hele uken var funksjonærene på byggeplassbesøk – noe som var positivt for alle involverte.

Marius Østberg Olsen, Siw Johansen, Tommy Sydnes, Stig Eriksen besøker Bispevika under HMS-uka.

Veien videre Vi tar med oss temaene og lærdommen fra HMSuka videre gjennom resten av arbeidsåret. Vi skal holde fokuset på sikkerhet oppe og ta vare på oss selv og kollegene våre gjennom gode samtaler og omsorg. Som vi sier i “Vi i Kynningsrud”: «På mitt prosjekt er ingen jobb så viktig at den ikke kan utføres sikkert» – og: «Jeg oppmuntrer og inkluderer alle mine kolleger i Kynningsrud Fundamentering» Med dette ønsker vi på HMS alle sammen en trygg og god sommer!

Remi Bjørkå, HMS-leder

Eva Netteland, HMS-koordinator

FUNDAMENTERING

11


Dovrekvartalet

FUNDAMENTERER NY BYDEL

Tommy Larsson monterer stålkjerner.

Dovrekvartalet felt D1-5 er en del av en større utbygging av en ny bydel i Lillestrøm sentrum. Tomten ligger i et transformasjonsområde som er omregulert til boliger og generelle sentrumsformål, og Dovrekvartalet, med byggestart i 2018, er det første av flere. Kynningsrud Fundamentering er snart ferdig med grunnarbeidene. Tekst/foto: Tom Rune Karlsen

De om lag 20.000 kvm som bygges nå har ideell beliggenhet for de som ønsker å ta byen i bruk uten å måtte anstrenge seg. Du er kun en kort spasertur unna jernbane, restauranter, kjøpesenter og et variert kulturtilbud. Det mange i tillegg ikke vet er at beboere i Lillestrøm har kortere reisetid til Oslo enn de fleste som bor i Oslo! Samarbeid og optimalisering - Vi kom tidlig på banen, forteller Marius Østberg, som er prosjektleder for Kynningsrud Fundamentering på plassen. - Det har bidratt til at Hent, Rambøll og Kynningsrud har arbeidet frem løsninger og optimaliseringer til prosjektets beste. Noe som igjen har medført at vi har tilegnet oss ytterligere to nabokontrakter for henholdsvis BundeBygg og Taraldset Eiendom. Og det kommer flere, forteller han. Nærhet til jernbane Spuntarbeidene er utført både med RTG og Movax, avhengig av hva som har lønt seg best og hvor arbeidene skulle gjøres. Mye av arbeidet er utført nær jernbane, noe som medfører bl.a. krav til LFS-kurs og elsikkerhetsplaner, og det er generelt mye å ha kontroll på. Videre er alle foringsrør for stålkjernepeler en konstruktiv del av pelene, som gir andre krav til sveising enn normalt.

12

FUNDAMENTERING

Totalt sett har prosjektet gått bra for Fundamentering. Snart er vi klare med våre arbeider, og byggene som oppføres på Dovrekvartalet vil stå på trygg grunn.

Frode Siira heiser spunt.

FAKTA Per Eilif Brandsfjell.

Ivan Musan.

Byggherre: Oppdragsgiver: Hovedmengder:

Eiendomsgruppen Oslo Hent AS Ca. 2600 kvm spunt, ca 8500 m stålkjerner og konstruktive foringsrør Groundforce avstiving 3 etapper

Oppstart KFAS: Ferdigstilt KFAS : Kontraktssum : På prosjektet : UE Boring :

Oktober 2018 Juni 2019 34 millioner kroner Marius Ø. Olsen, Prosjektleder Ronald Johnsen, Bas/Formann Båsum Boring AS og Foundation Drilling Sweden AB


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

FÖRSTA ANSTÄLLDA

YRKESARBETARNA Sedan 1 maj har vi egna yrkesarbetare som maskinist och påloperatör i Kynningsrud Grundläggning. Vi planerar för framtiden och har flyttat pålmaskinen PMx22 till svenska marknaden. Anders Berntsson VD Kynningsrud Grundläggning AB

Internt samarbete Vi fick glädjen att vara till nytta för Kynningsrud Nordic Crane på projektet Renova i Sävenäs. Där

Det känns roligt att få hälsa Tony Nortelius och Per-Inge Karlsson varmt välkomna till Kynningsrud. Jag har tidigare jobbat med Tony och Per-Inge på Hercules och känner dessa väl. Just nu är prisbilden och antalet projekt på grundläggning låg, men till hösten ser efterfrågan på grundläggning ut att öka. Vi rustar för detta. Första spontningsprojektet I skrivande stund har vi ett projekt som heter Mandolingatan i Göteborg där personal från svenska och norska verksamheten arbetar tillsammans. Projektet är för Veidekke, och vi har haft en bra dialog för att komma fram till den bästa lösningen. Detta är första projektet som vi har med spont i Sverige. Sveriges största pålkran På Kineum har vi just nu Sveriges största pålkran igång. Den har en hejare på 12 ton som vi slår rör med för NCC:s nya kontor i Göteborg. Den maskinen har blivit populär, och man vill boka upp den på fler projekt i Sverige. På denna arbetsplatsen är det Mattias Enström och Niklas Alriksson som är Kynningsruds ambassadörer.

Niklas Alriksson och Mattias Enström.

Första projektet som vi har med spont i Sverige. behövde det pålas för en mobilkran som ska dit i sommar. Ett bra tillskott i dessa tider. Vi diskuterar hur man kan göra för att i framtiden kunna erbjuda sättning och uppdragning av spont tillsammans, med kran och vibro. Det kan bli en spännande resa. Samarbetet med Kynningsrud Bygg fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Jag upplever att vi har både glädje och nytta av varandra, och att vi kommer ha med varandra att göra i framtiden.

Mandolingatan.

Önskar alla en glad sommar! Anders

I kranen sitter Tony Nortelias. Framme: Per-Inge Karlsson och Håkon Stiberg.

Mattias Enström.

FUNDAMENTERING

13


Lørenvangen og Gartnerkvartalet F.v. Ragnar Borgvad, Marius Øen, Eirik Nikolaisen, Jens Prohn, Bjørn Kolaas, Tom Rune Karlsen og Harald Berntsen. Foto : Christian Fylling.

Et samarbeidsprosjekt mellom Kynningsrud Fundamentering, Veidekke og Hallingdal Bergboring

2 prosjekter

2016

2014BRA KJEMI 11.656M stålkjernepeler

LAVTEMPERATURPROSJEKT

178 tonn spunt

955 stk stålkjernepeler ble det totalt

1.092 tonn stålkjernepeler 1900m spunt 9 byggetrinn 201512.517m foringsrør

NÅ ER SISTE PELEN SATT

2

2018

SAMME GJENG I 5 ÅR TRIST FOR OSS AT RAGNAR PENSJONERER SEG UTPÅ HØSTEN, MEN BRA FOR HAM!

BEHOLD RIGGEN GUTTER, VI TAR NESTE OPPI GATA

TAKK FOR SAMARBEIDET SISTE 5 ÅR 180 tonn sement

241 tonn foringsrør boret

5 tonn avstiving 2017 52 tonn pelehoder

VI HAR SPILT HVERANDRE GODE HER

14

FUNDAMENTERING


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

FUND I BILDER

Montasjelaget på Tunveien i Spydeberg. F.v.: John-Henrik Olsson, Kaczor Krzysztof og Thomas Nygård.

Ivan Musan på Dovrekvartalet. Kontroll på krana på ukedagene, og nybakt bleieskiftarbeider i helgene.

Glenn Karlsson og Anders Olin monterer 180-peler på Økern Portal.

Tre stødige saker på Dovrekvartalet: spunten, Tommy Larsson og pelen.

Patrik Svensson og Jimmi Alriksson på Campus Bø i Telemark.

Betongpelelaget Patrik Svensson og Jimmi Alriksson på Midtveien 8 i Moss

Patrik Svensson på Prosjekt Midtveien 8 i Moss.

Lars Magnus Franzén og Vebjørn Aasemyr er fornøyde med at spunten er rett på prosjekt Thomas von Westens gate.

Venta lite! Må få dratt igjen buksesmekken!

Morten Larsen på gysekontoret på Dikeveien 45.

15


Kynningsrud Nordic Crane


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Om

Kynningsrud Nordic Crane er ledende innenfor

kran-, mobilkran- og transporttjenester i Norge og Sverige. Vi har hovedkontorer på Berger utenfor Oslo og på Hisingen i Gøteborg. Takket være stor geografisk spredning av våre krandepoter, en moderne maskinpark og dyktige personell, leverer vi våre tjenester uansett hvor i Norge og Sverige jobben skal utføres. Selskapene utgjør Divisjon Kran i Kynningsrudgruppen.

Trekkvogn.

Mobilkran

Med mobilkraner i alle størrelser, helt opp til 750 tonn, kan vi bistå med alt fra småløft for privatpersoner til store komplekse jobber hos industrien.

Lastebilkran

Mobilkran.

Lastebilkraner brukes gjerne når man ønsker å kombinere transport og løft av mindre kollier. Perfekt om du for eksempel trenger hjelp til å løfte på plass et spabadekar eller takstoler.

Beltekran

Beltekraner er svært velegnet til montasjejobber. Kranene har ingen støtteben og flytter seg på byggeplassen med last i kroken. Dette er kraner for tung last og stor arbeidsradius.

Mobil tårnkran

Med en oppstilling lik en vanlig mobilkran og sin raske montering på bare 15 minutter, så kombinerer mobile tårnkraner den vanlige mobilkranens mobilitet med rekkevidden og løftehøyden til en tårnkran.

Mobil tårnkran.

Spesialtransport

Hengersystem med opptil 14 aksler som kan transportere utstyr utover normale begrensninger på lengde, bredde, høye og vekt langs vårt veinett. Vi har også selvgående trailersystem som kan transportere opptil 450 tonn.

Tunggods

Der det ikke er mulig å benytte mobilkraner har man mulighet til å bruke andre løftemetoder. Da kommer vår tunggodsavdeling inn med sin ekspertise. Her benyttes det hydrauliske jekker, løftetårn og skidding-utstyr.

Spesialtransport.

KRAN

17


En av oss i Kynningsrud Nordic Crane AS Hege Aukeli Faraasen Alder: 41 år. Stilling: Økonomisjef Ansatt siden: februar 2019 Familie: mann og to barn på 7 og 11.

Den beste dagen i livet var…Da mine to barn kom til verden! Jeg blir glad når…jeg møtes med et smil. Den beste boken i verden…har jeg nok ikke lest ennå. Jeg spiser helst…italiensk pizza. Jeg drikker helst…et godt glass med hvitvin. Jeg trener…når jeg får tid…som ikke er så ofte. Jeg blir inspirert…Av personer med engasjement og som tar eierskap. Jeg hører på…all musikk. Avhenger av humøret. Jeg leser…en god krim. Jeg ser på…alt for mange oppussingsprogrammer…. Jeg investerer i…hus og familie. Jeg drømmer om…ro og balanse i hverdagen. Jeg slapper av… i sofaen. Jeg setter pris på…Ærlighet. Jeg liker best…ferie med familien. Jeg får energi av…engasjerte personer. Min favoritthobby er…oppussing, men begynner å bli litt lei nå! Mitt beste minne er…en reise i Italia med min mann. Hva er ditt ferieparadis? Portugal Hvor drømmer du om å reise? Australia Hva har du alltid med i kofferten? Solkrem

Sånn er jeg! 15% GLAD

15% UTÅLMODIG 10% TEMPERAMENTSFULL

15% KREATIV 15% SOSIAL

25% KONTROLLFREAK 5% SPORTY

GOD

MARKEDSPOSISJON Driften og markedet etter årets første halvår har vært noe krevende. De store maskinene har gått for fullt, mens de mindre maskinene har hatt noe ujevn utnyttelse frem til mai. Eksisterende avtaler gjør at vi ser positivt på tiden fremover. forandring for avdelingen, som har hatt tilhold i en brakkerigg i flere år. Vi satser på å være inne rundt årsskiftet 2019/20. Utviklingen av eiendommene har skjedd i godt samarbeid med Kynningsrud Eiendom.

Eirik Kynningsrud Daglig leder, Kynningsrud Nordic Crane AS

Vi har en god posisjon i markedet med mange dyktige medarbeidere og en stor og fleksibel maskinpark. Vi er leveringsdyktige overfor våre kunder. HMS i fokus Vi har hatt fire alvorlige hendelser hittil i år, som kunne fått langt alvorlige utfall enn de gjorde. Dette setter preg på hverdagen vår, og minner oss om at vi må tenke risiko i alle arbeidsoperasjoner vi utfører. En liten uoppmerksomhet når vi ferdes langs veiene med våre maskiner eller har tidsnød, kan få store konsekvenser. Vi skal alltid ta oss tid til å se alle risikoelementer i hverdagen. Marked I et hektisk marked er leveringsdyktighet ekstra viktig for kundene våre. Vi har derfor mange lojale kunder som gir oss forutsigbarhet i markedet i flere år fremover. Follobaneprosjektet er et godt eksempel. Her er vi inne i det fjerde året og det er fortsatt høy aktivitet. Vi håper på avtale om levering til to tilsvarende prosjekter, som starter etter ferdigstilleles av Follobanen. Dette, i tillegg til en rekke andre prosjekter som starter opp, gjør at vi går nok et spennende år i møte.

Vi skal alltid ta oss tid til å se alle risikoelementer i hverdagen. Jeg vil takke alle medarbeidere for en herlig innsats og godt samarbeid. Ønsker dere alle en riktig god sommer! Eirik

Investerer Vi fortsetter investeringstakten der vi sluttet i fjor, og foretar ytterligere nye investeringer. Vi har tatt over syv nye mobilkraner, tre nye lastebilkraner og to eldre lastebilkraner fra Gunnar Knutsen. I tillegg har vi investert i oppgraderinger av hengere og småbiler. Nye grønne maskiner skal lyse opp byggeplassene! Nye og flotte depoter I januar flyttet vi inn i nye lokaler i Blåswixveien i Lillehammer. Der har Erland Reinli & Co fått et skikkelig løft med flott verksted, vaskehall og trivelige kontorer. Vi gratulerer alle gutta på avdeling Innlandet. I juni starter vi opp med et lignede bygg på tomta i Drammen. Dette vil bli en positiv Nye grønne kraner skal lyse opp byggeplassene, sier Eirik Kynningsrud.

18

KRAN


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

VÅRE KRANER HØYT OPPE I NORD!

Brua med Norges nest lengste hengebruspenn ligger i Narvik kommune nord i Nordland, og ble åpnet i desember 2018. I april og mai har Kynningsrud Nordic Crane demontert de store byggekranene som ble brukt til å montere brutårnene, som rager hele 179 meter opp i lufta! Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Roger Hagen

Brua heter Hålogalandsbrua, ligger i Narvik kommune og er en del av E6. Med sine imponerende 1533 meter er dette Norges nest lengste hengebruspenn etter Hardangerbrua. I april og mai fikk Kynningsrud Nordic Crane jobben med å demontere de store byggekranene som er blitt brukt til å bygge brutårnene, som rager ikke mindre enn 179 meter opp i lufta. Imponerende dimensjoner. Værforbehold Selve brua har allerede vært ferdig en stund, men på grunn av at dette er et værhardt område og at uværet ofte kommer brått på vinterstid, måtte demonteringen vente til våren. Da er det generelt bedre vær, og værutviklingen er enklere å forutse. Store høyder Mobilkranen vi brukte, en 500 tonns Demag, måtte plasseres på brua hele 48 meter over havet og den jobbet i en høyde på 180 meter. For å lage ramper som kranen kunne rigges på ble det kjørt inn hele 300 kubikkmeter masse. Tårnkranene var staget fast i tårnene og det øverste staget var ca. 115 meter over veibanen hvor Kynningsrud Nordic Cranes mobilkran stod. Etter hvert som tårnkranene «klatret nedover» demonterte vi stagene. Våre dyktige kranførere Jørgen Kristiansen og Knut-Georg Sandvik jobbet med demonteringen i hele 14 dager, før de kunne avslutte en godt planlagt og gjennomført jobb en dag tidligere enn planlagt.

KRAN

19


Satser 500 millioner i nye mobilkraner I Kynningsrud Nordic Crane er vi alltid opptatt av å bevege oss fremover. Vi løfter høyt, lavt, tungt og lett. Og vi løfter mye. Av den grunn må vi også investere. For å beholde kontinuiteten i arbeidet og levere et produkt vi alle kan være stolte av, så er det helt nødvendig at vi fornyer oss. Vi investerer derfor 500 millioner kroner i maskiner og utstyr, og selv om mye allerede er levert, tilføres ytterligere 25 maskiner fra april og utover. - Fokus på en miljøvennlig maskinpark, og god ressursutnyttelse av kraner og biler, er avgjørende for ytterligere vekst. Vi ser positivt på utviklingen i det skandinaviske markedet de nærmeste årene, sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

Kynningsrud Nordic Crane, her ved Eirik Kynningsrud (nr. 2 f.v.), Pål Kynningsrud og Morten Heli-Hansen (nr. 2 f.h.), har oppgradert maskinparken ved å investere 500 millioner kroner.

Enorm etterspørsel etter refleksvester Høst- og vintermørket kan ofte by på utfordringer for alle som er ute og ferdes langs veien. Ukentlig opplever våre sjåfører situasjoner som ikke kan beskrives som annet enn livsfarlige. Både voksne og barn uten refleks er et stort problem, så vi i Kynningsrud Nordic Crane bestemte oss for å gjøre noe med saken. Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Diverse

20

KRAN

Ved hjelp av en kampanje på Facebook, ba vi barnehager, skoler og idrettslag som trengte det, om å ta kontakt med oss, slik at vi kunne hjelpe dem med anskaffelse av refleksvester. Responsen var enorm, og bare i løpet av en dag var de 1 000 refleksvestene vi hadde gått til anskaffelse av, revet bort.

Ansatte, foreldre og besteforeldre ønsket refleksvester til sine håpefulle. På grunn av pågangen, måtte vi sette et tak på ca. 30 vester per bestilling. Vi håper refleksvestene bidrar til å gjøre skole- og barnehageveien tryggere.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

DET GRÖNA

En av oss på Kynningsrud Nordic Crane AB Per Boström

ALTERNATIVET!

Ålder: 32 år Arbetar som: HR-Ansvarig. Anställd sedan: 2019-01-01 Familj: Min fru Jessica, mina döttrar Mimmi & Ylva och två stora, goa hundar.

Hälsa, miljö och säkerhet är tre viktiga ord som har stor innebörd när vi i vår vardag jobbar som specialister på vertikala transporter. Vi ska jobba säkert när vi utför lyft och transporter på hundratals olika arbetsplatser varje dag, och vi får aldrig ta onödiga risker. Vi ska samtidigt skydda den yttre miljön.

Morten Heli-Hansen VD Kynningsrud Nordic Crane AB

jobb ute hos kunder, och små och stora lyft som görs både dag och natt.

Vårt bolag har varit i enorm utveckling de senaste åren. Vi har bland annat investerat i cirka 30 nya kranar och lastbilar, och vi har ökat antal anställda med över 40 nya medarbetare sedan 2015. Vi har ökat omsättningen och vårt marknadsområde. Numera gör vi uppdrag och projekt både på östkusten och västkusten.

Nyrenoverat i Göteborg Kranar och utrustning är inte allt, man måste även göra förbättringar för personalen. I mitten av maj flyttade vi in i nyrenoverade lokaler i Göteborg, så nu har alla depåer fått en modernisering och uppfräschning. Vi hoppas att det bidrar till att skapa fina förutsättningar för en bra arbetsmiljö för våra anställda.

Mer än bara kranar Vi har så klart även utvecklat det vi lever på, dvs. tjänsterna vi erbjuder våra kunder. Vi har investerat i flera nya mobila tornkranar, bland annat en Liebherr MK140, med 60 meters jib och lyfthöjd på 94 meter. Vi har köpt flera nya och moderna kranbilar, och vår tunggodsavdelning har fått massor med ny utrustning med allt från SPMT (self propelled modular transporter) till domkrafter och skidding-system. Vi har en egen ingenjör-avdelning som ritar och gör alla nödvändiga beräkningar innan vi lyfter. Vi är med andra ord mycket mer än bara mobilkranar.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs Tack vare våra duktiga anställda har vi lyckats så bra genom många år. Vi jobbar stenhårt med säkerhet, och vi utför bland annat över 8000 riskbedömningar och säker-jobb-analyser varje år. Vi ser att detta ger effekt och att det har lett till färre skador och olyckor. I skrivande stund har vi ett H-värde på 0, det vill säga att vi har jobbat mer än 12 månader i streck utan personskador med frånvaro.

I kranbranschen går det upp och ner Marknaden för kran och lyft är som vanligt varierande och spännande. Vintern har varit lite lugnare än vi har varit vana vid de senaste åren, men våren och tiden framåt ser ljus ut. Vi jobbar med flera stora projekt över hela landet. Allt från vindparker till stora och långvariga betongmontage, och stora revisionsstopp på olika raffinaderier. Utöver det har vi så klart hundratals

Vi lever av att leverera service till våra kunder och jobbar hela tiden för att bli ännu bättre. Det är därför en glädje att varje dag se våra glada och engagerade medarbetare som alltid ställer upp och alltid ger det lilla extra. Trevlig sommar till er alla och kom ihåg att vi är det gröna alternativet! Morten

Den bästa dagen i mitt liv var...faktiskt två dagar! Det var när mina döttrar föddes. Det är en otrolig känsla att bli pappa. Jag blir glad när…det är sol ute. Den bästa boken i världen är...”Dune” av Frank Herbert. Jag äter helst...kolgrillat kött med ugnsrostad potatis & lite kryddsmör. Jag dricker helst...en kall cola på sommaren, eller gott vin till maten. Jag tränar...inte tillräckligt mycket, men jag jobbar på det. Jag blir inspirerad av…bra & innovativa idéer. Jag lyssnar på...”baby shark” och ”pokemon theme song” i 40 varianter… Men när jag väljer musik så blir det kanske Metallica, Seether eller Shinedown. Jag läser...science fiction & fantasy. Jag tittar på...”Game of thrones” just nu, sen ska jag se färdigt The Expanse. Jag investerar i...bioteknik och gruvdrift. Jag drömmer om...att ha tid till mer än en fjärdedel av det jag vill ha tid till… Jag blir lugn...när jag får komma ut med segelbåten. Då släpper jag allt och njuter. Jag uppskattar när...jag får sovmorgon. Jag tycker mest om...att umgås med min familj. Jag får energi av...hundpromenader i skogen. Och av familj, vänner och kollegor. Min favorithobby är...segling. Mitt bästa minne är...när vi gick genom Göta kanal med familjen för två år sedan. Vilket är ditt semesterparadis? För mig finns det inget bättre än den svenska västkusten en varm sommar. Vart drömmer du om att resa? Segla till Island eller upp längs norska kusten. Vad har du alltid med i resväskan? En bra bok.

Så här är jag!

20% GLAD

20% TÅLMODIG 10% ROLIG

20% KREATIV 15% SOCIAL

15% IMPULSIV

Ny SPMT-hängare. Foto: Claes Ericsson.

KRAN

21


86 METER HÖGT LYFT PÅ

LÄPPSTIFTET

1989 invigdes Lilla Bommen, eller Läppstiftet som det heter i folkmun, i centrala Göteborg. Bygget, som med sina 22 våningar, reser sig hela 86 meter över marken, innehåller kontorslokaler för en rad företag. Text: Cato Brekke Andersen / Eva Lindberg | Foto: Cato Brekke Andersen

Utvändigt består Läppstiftet av en glasfasad, som naturligtvis måste rengöras med jämna mellanrum. Lördagen den 16. mars var Kynningsrud Nordic Crane med och lyfte en takmonterad servicekran för fönstertvätt upp till toppen av den 86 meter höga byggnaden. På grund av att det till och från var stark vind, sköts lyftet upp flera gånger innan lyftförhållandena var så pass goda att vi kunde fullföra jobbet. Servicekranen som tillslut kom på plats vägde 20 ton, plus två ton i motvikter, så att den höll sig horisontell och stabil under själva lyftet.

500 tons kran Till det krävande jobbet var vi tvungna att använda en 500 tons kran med 47,3 meter hydraulisk bom och 49 meter rörlig tornutrustning. Dessutom satt det 90 ton i motvikter på kranen, och det var markbäddar på 6×6 meter under varje stödben. Projektansvarig för jobbet, Clas Ericsson, var nöjd med jobbet. - Killarna har gjort ett jättebra jobb. Själva lyftet var svårt, både med tanke på vindförhållanden och storleken på servicekranen, men vi löste det på ett säkert och effektivt sätt, berättar han.

Med i lyftlaget var Håkan Alesjö (kranförare), Jonas Berlin (lyftledare), Martin Persson och Magnus Nilsson (tunggodspersonal).

22

KRAN


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Inflyttade i det nya Efter att ha bott i byggbaracker i flera månader är äntligen ombyggnaden av kontoren till Kynningsrud Nordic Crane AB så gott som färdig. Text/foto: Cato Brekke Andersen

Utvändigt har bygget fått en riktig ansiktslyftning med en fasad helt i grått och med Kynningsrudgröna detaljer. Invändigt är kontor, konferensrum och matsal totalrenoverade. Kynningsrud Bygg har hållit i trådarna. - Det har blivit ordentligt gjort och huvudkontoret framstår nu som inbjudande och modernt. Verkstaden är ny och större, vi har fått ett gemensamt lunchrum på plats och utnyttjar ytor som inte blev använda förut. Allt som allt är vi väldigt nöjda! berättar VD Morten Heli-Hansen. Lite arbete kvarstår dock, både att komma i ordning ordentligt och komma igång med nya rutiner. Planen är att allt ska vara klart i slutet av sommaren.

Nytt och fint lunchrum.

Färgrika detaljer. Morten Heli-Hansen är väldigt nöjd!

KRAN

23


GLÄDJEN ÄR

ATT VARA TILL NYTTA! Kynningsruds vision om att ”Glädjen är att vara till nytta”, passar bra för att beskriva hur vi som företag ser på detta med ”Hållbarhet”. Vi ska även skydda den yttre miljön, och satsar hårdt på en grön framtid i dubbel betydelse. Hållbarhet är ett begrepp som det ofta talas om nuförtiden, och ordet har inget i dessa sammanhang med bäst före-datumet på mjölkpaketet att göra. Begreppet syftar på att beskriva hur man som enskilda personer, företag eller länder influerar samhället runt oss, både positivt och negativt. Måste även skydda miljön Vi ska jobba säkert när vi utför lyft och transporter på hundratals olika arbetsplatser varje dag och får aldrig ta onödiga risker. Samtidigt är det väldigt viktigt att också vara med i utvecklingen när det gäller att skydda den yttre miljön och förbättra samhället. Miljöcertifiering Vi har de senaste åren jobbat hårt för att tänka miljövänligt och förbättra vårt miljöarbete bland annat genom att initiera en ISO 14001miljöcertifiering och investeringar i en rad nya

Bengan Skoglund vant modellkran! I vinterens utgave av KynningsrudNytt hadde vi en konkurranse om å gjette hvem som skjulte seg bak nissemaskeringen. Bengt-Erik «Bengan» Skoglund på Kynningsrud Nordic Crane i Karlstad så at det var Morten Heli-Hansen og sendte inn svaret til oss. Han vant dermed en finfin modellkran. Grattis!

24

KRAN

och moderna kranar och lastbilar. ISO 14001certifieringen ålägger oss att ha ett system för att identifiera vår miljöpåverkan och samtidigt agera för att minimera dess påverkan. Gröna på fler sätt Kynningsrud Nordic Crane är i dubbel bemärkelse gröna - vi är medvetna om att vi är en del av samhället och satsar hårt på en grön framtid. När vi investerar tänker vi grönt. Nya maskiner uppfyller miljökraven på marknaden och stödjer därmed vår HMS-strategi. Vi bidrar till

minskad klimatpåverkan bland annat genom att vi till exempel under 2018 och 2019 har investerat i många nya maskiner. Flera av dessa har miljövänlig olja och kan köra på HVO100drivmedel. Några är eldrivna. Flera andra åtgärder är gjorda och mer är på gång. Vårt fokus ligger på en miljövänlig maskinpark och att minska vårt koldioxidavtryck. Hot mot klimatet är vår tids största samhällsutmaning och ett bra resursutnyttjande av kranar och andra fordon är avgörande för en fortsatt miljövänlig tillväxt.

Paul Dolonen, HMSK-ansvarig Kynningsrud Nordic Crane AB


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Seismikkbåten Borebas

transportert og sjøsatt av Kynningsrud Kynningsrud Spesialtransport er ofte på langtur, og det som fraktes på bilene kan være alt fra små, skjøre ting til for eksempel de enorme rotorbladene til landbaserte vindmøller. Felles for all transport som gjøres, er at alt blir gjort av et mannskap med stor erfaring og en profesjonell tilnærming til jobben. Denne uka var det seismikkbåten Borebas på hele 25 tonn som ble fraktet. Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Christer Øberg

Arbeidet rundt en ny firefelts bro over Mjøsa er i gang, og før byggestart er det mye arbeid som må gjøres. Mye av kostnadene forbundet med den nye brua på E6 forventes å ligge «under vann», og derfor er en skikkelig oversikt over grunnforholdene viktig. Grunnborebåten Borebas ble av den grunn fraktet fra Drammen Havn til Gjøvik i starten av mai. Transport og sjøsetting Borebas, en 25 tonn tung båt på 15 meter, skulle egentlig vært fraktet til Eidsvoll, men på grunn av lav vannstand i Mjøsa ble den i stedet sjøsatt på Gjøvik. - Med så store dimensjoner på «tur» er det alltid en sjanse for at det kan dukke opp utfordringer underveis. Men med Christer Øberg bak rattet for Kynningsrud Spesialtransport og Sigurjon Viktorsson i sin nye 230 Liebherr for Kynningsrud Nordic Crane, gikk både transport og sjøsetting helt etter planen, forteller Ole Petter Unnerud, som er driftsleder i Kynningsrud Spesialtransport.

KRAN

25


KRAN I BILDER

Broen skal

t.

Klar for siste løf

26

Krokbilsaker: i arbeid. KRAN Tre stødige spunten, Larsson og pelen.

øteborg.

på plass i G

rnehage.

i ba Reflekser i bruk

XXX er fornøyde med at spunten er rett på prosjekt Thomas von Westens gate.

ansson på

Conny Joh

plats.

Stor krok.

Ny prosjektbil i Sverige.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Liten, söt och lika stark som stålmannen.

dersen med

o Zaal Pe Fornøyd Cat

Kranmodell.

ny bil.

Det bygges nye kontorer i Fredrikstad.

Hans Brynildsen på jobb med sin nye kranbil.

Doffen med siste dag på jobb.

KRAN

27


Ole Kristian og Christian er fornøyde med bestått fagprøve

Våre lærlinger har fått fagbrev! I juni besto begge våre lærlinger, Ole Kristian Engebretsen i Kynningsrud Prefab, og Christian Dahlstrøm i Kynningsrud Fundmentering, sine fagprøver og var lykkelige mottakere av fagbrev.

Christian Dahlstrøms feiret fagprøven med Tore Jan Oliversen.

Tekst/Foto: Eva Netteland og Heine Lien

Kynningsrud Prefab er godkjent lærebedrift i både platefag og sveisefag, mens Kynningsrud Fundamentering er godkjent lærebedrift i sveisefag. Onsdag 5. juni bestod lærling Ole Kristian Engebretsen fagprøven i platefaget med glans, og det samme gjorde Christian Dahlstrøm dagen etter, i sveisefaget. Feiret med kake Begges fagbrev ble feiret med marsipankake, og det vanket gratulasjoner fra stolte medarbeidere og mentorer. - Jeg var aldri i tvil om at Ole ville bestå, og tok ingen risiko da jeg bestilte kake på forhånd, kommenterer produksjonsleder i stålverkstedet til Kynningsrud Prefab, Thomas Karlsen. Ole stopper ikke med dette. Parallelt med

ordinært arbeid fremover, så vil han gå for sitt andre fagbrev, og da altså innen sveisefaget. Tilbudt fast jobb Faglig leder i Kynningsrud Fundamentering, Tore Jan Oliversen, var også særs fornøyd med at lærlingen «hans» hadde bestått. Leder for lageret på Valle, Morten Nordahl, har bare godt å si om Christian. - Han er en dyktig sveiser, det så vi fra første stund. Vi har vært heldig med han, og vi så ganske tidlig at dette var en gutt vi ønsket å ha med videre. Begge har nå blitt tilbudt fast jobb hos Kynningsrud. Vi gratulerer!

Stjernespekket start på årets Kynningsrud sponser fortsatt Allsang på Grensen på vakre Fredriksen festning i Halden, og som medarbeider i Kynningsrud har du mulighet til å få gratisbilletter til arrangementene. Startskuddet går 26. juni. Bli med på Allsang på Grensen! Se mer informasjon om artister osv.: allsangpagrensen.no For (maks fire) billetter pr. medarbeider kontakter du: 25.6.-5.7 og 22.7.-7.8.: Eva Netteland +47 90 64 59 36 eva.netteland@kynningsrud.no 8.-19.7.: Daniel Phillips +47 93 43 21 81 daniel.phillips@kynningsrud.no

28

KYNNINGSRUDNYTT

Lærling Ole Kristian Engebretsen besto fagprøven i platefag.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Gleden er å være til nytte


HMS-seminaret 2019 Kommunikasjon og medarbeiderskap

Fredag 8. februar ble det årlige HMS-seminaret avholdt i Halden. I 2018 avsluttet vi med «I Kynningsrud hilser vi – og gjør litt mer», så vi startet 2019 med å ta opp denne tråden. Tekst: Remi Bjørkå | Foto: Kynningsrud

I 2018 ble det lagt ned et veldig bra arbeid med å lage filmer som viser vårt verdigrunnlag og eksempler på hvordan vi i Kynningsrud ønsker å fremstå overfor kollegaer og alle andre vi møter gjennom jobben vi utfører. Disse videoene ble presentert med en kort innledning med påfølgende åpen diskusjon i plenum rundt aktuelle spørsmål knyttet til hver video. I 2019 skal vi bruke filmene mye mer aktivt i vår arbeidshverdag, for å innarbeide verdiene. Vi gleder oss til å se hvordan hvert enkelt selskap har lykkes med å spre budskapet når vi møtes på HMS-seminar i 2020. Stille avvik Teddy Broadhurst fra HSE Excellence RQM Safety AS holdt foredrag for forsamlingen. Dagen før seminaret var han ute og besøkte flere av våre prosjekter for å sjekke om det fantes «stille avvik» hos Kynningsrud. Det gjorde det. Avvikene ble presentert under innlegget til Teddy. Etter foredraget fikk alle deltakerne mulighet til å gi eksempler på «stille avvik» fra sin egen

30

KYNNINGSRUDNYTT

arbeidsplass gjennom gruppearbeid. De aller fleste innrømte at det fantes flere «stille avvik» og gruppene mente alle hadde litt å gå på for å ta tak i disse og rapportere de inn. Personlig Sikkerhets Involvering (PSI) Teddy snakket om hvordan verktøyet «personlig sikkerhetsinvolvering» (PSI) har hatt en positiv effekt ved at den øker risikoforståelsen hos hver enkelt medarbeider samt bidrar til å redusere uønskede hendelser, ulykker og skader. PSI handler om at alle i organisasjonen tar vare på seg selv og sine kolleger gjennom en vennlig og åpen samtale om sikkerhet på arbeidsplassen. Under HMS-uke 2019 vil personlig sikkerhetsinvolvering gjennom "sikkerhetssamtalen" settes på agendaen. Alle vil få mulighet til å jobbe mer aktivt med verktøyet sammen med resten av organisasjonen.

Sikkerhetssamtale.

STILLE AVVIK Med stille avvik menes potensielle farer som faktisk truer sikkerheten på arbeidsplassen, men som ikke rapporteres, fordi de har blitt en del av vanlig praksis.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

t?

ar lage

3

: a t r a if

ene vi h dag? n? st her i shore-bransje erdi-film e v i m t g e e p d ff ska har gitt kan lære av o am bud 1. Hva vi an få fr k u t d s r e o b r t vi 2. Hva ner du dan me 3. Hvor

vaisa Tell Nor d s u li u a S bu yddsom Huvudsk

– Prefab

Sverige,

det inte Sverige, r och att alla n a v ra s K n a – ri on ll ta enrikss lltid ska ta ansva tt man a jag som måsta Johan H Värmland A . 1 ef tan ete depotch är ”vi” u d samarb igt ld ä . v n mer me r. r e å ä a g p b n lä a b e g g jo ti k in sta de inramn vi är du man må till kulturskillna ha 1. Hela sionell. Trots att h säkerhet i 2. Att n ch y s o n t ä n c s h e o v fe e k tt pro och ta konse ikation trymm n u ra u d a rställa a m v ti e ll k m tt a s det r att sä nom a n e både ko n fö G fi r a å s g . 3 srud . följnin . Kynning öra täta upp verkligen går in nu bättre g" som skall g t n e ä p ig li a b k m att buds et är "ja alltid på t ligger ket att d 2. Tän te "vi". Ansvare åverka. att p å och in d individ h budskapet p il k s n e oc , och som a m rn ra e a film , Instag d ri In p d s e k tt n li 3. A skärmar, har. våra info idorna som vi -s k o o b e Fac

e, ran Norg aas – K t s e N e Trygv erger sleder B mt avdeling g voldso irekte o en. d , e d n ngasjere å han hele dag dy var e ørt p lder 1. Ted kunne h ran når det gje nsjen bra. Jeg fo r b sjen gå v den ra fra a n e ra y b e m lj rt folk 2. O vi har læ også at d seg HMS, og om. Vi merker e m r ta og nn opp igje n har «landet» rda. jo sje oljebran n til oss på land og vise dem på e p a p k p e hy ig lse fører til kunns e filmen k ru b r jentage ø Og vise r osv. G e 3. Vi b p p ru uden». g h i r r, e d te n ø m «u verdiene rmene. at vi får je k s fo in på filmene

Sommerens rose

Sommarens ros

Jan Bradley-Østensvig Kynningsrud Prefab AS

Magnus Abrahamsson Kynningsrud Prefab AB

Med sitt gode humør, brede smil og smittende latter bidrar «Bradley» til et godt arbeidsmiljø i Prefab. «Bradley» er konstruktør, men han har lang fartstid som montør med seg i bagasjen. Hans brede kompetanse og positive væremåte gjør ham til en verdsatt medarbeider.

Magnus är ett härligt energiknippe som alltid är glad och positiv när man möter honom, och han ställer alltid upp om någon behöver hjälp! Att han har den största kaffekoppen av alla, ger kanske svar på varför han har så mycket energi!

KYNNINGSRUDNYTT

31


Familiemannen Pierre

MR. EQUIPMENT Våren er ankommet Gøteborg og fuglenes fornøyde kvitring overdøver selv bråkete kranbiler. Den eneste som forstyrrer roen ute på kranområdet til Kynningsrud Nordic Crane er Pierre Brixhorn, selskapets egen utleieavdeling. Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Cato Brekke Andersen /privat


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Selv om det jobber flere hundre personer i Kynningsrud Nordic Crane, og undertegnede har truffet mange av dem gjennom årenes løp, har jeg faktisk aldri møtt Pierre Brixhorn før. I det vi håndhilser første gang, forsvinner all usikkerhet jeg har kjent i forkant av møtet. Pierre er usedvanlig imøtekommende, og møter deg med et bredt smil og en personlig varme som ikke er til å ta feil av. Dette er en mann som ønsker at andre skal føle seg vel. 31-åringen på 188 cm er ansatt i en spennende stilling og blir sett på så en viktig del av fremtiden i Kynningsrud Nordic Crane AB, men det kommer vi tilbake til senere. Fremtiden, altså Pierre, er født og oppvokst i Kärra utenfor Gøteborg, men slo seg etter hvert ned i Kärna som ligger ca. 30 minutter i bil fra hovedkontoret på Hisingen. Storfamilien i fokus Her bor han sammen med samboer Mathilda og barna Agnes på 4 år og Oliver på 6 år. Selv om Kärna er et rolig sted, milevis fra mobilkraner og løfteutstyr, så er det langt fra stille i det Brixhornske hjem. - Selv om vi bor landlig til, er jeg nok ingen typisk

Pierre med samboer Mathilda og barna Oliver og Agnes.

friluftsmann, og jeg føler heller ikke at jeg har så mye tid til overs til å bli akkurat det. Den fritiden jeg har, ønsker jeg å tilbringe med familie og venner, konstaterer han. - Det er alltid noe å gjøre hjemme, om det er vedlikehold av hus og hage eller ren familietid. Med to aktive barn er det som regel full fart, sier Pierre med et smil. Effektivitet er viktig Pierre er vant til liv og røre. Under barndommen hjemme i Kärra, vokste han opp med ikke mindre enn tre brødre. I løpet av fem korte år kom alle fire til hverden.

- Jeg liker å få ting gjort, og sånn var det vel kanskje med foreldrene mine også, ler han. Selv om brødrene kom tett etter hverandre, var de ikke alltid sammen i barndommen. Men dette endret seg i det foreldrene skilte lag når ungene var kommet i tenårene. - Etter at mamma og pappa gikk fra hverandre, ble vi enda mer sammensveiset enn før, og i dag er vi bestevenner og tilbringer mye tid sammen, forteller han. Foruten å tilbringe tid med familien, har Pierre alltid drevet med idrett. Fotball og bandy som barn og innebandy som voksen. - Jeg liker å være i bevegelse, men akkurat nå har jeg vært ute med skade noen måneder etter at jeg røyk leddbåndet under innebandytrening på selveste nyttårsaften, sier han. Etter å ha tilbragt ettermiddagen/tidlig kveld på akutten, kom Pierre seg hjem, hvor huset var fylt av festglade mennesker. - Å ryke leddbåndet var fryktelig vondt, men det positive var at jeg ble servert hele kvelden. Jeg satt rolig i en stol og storkoste meg, ler han hjertelig. Stor og viktig jobb foran seg Og nå til framtiden. Før Pierre startet i Kynningsrud, jobbet han åtte år på båtverft og har i tillegg renset fisk for Salmar utenfor Trondheim i Norge. Det var markedssjefen i Kynningsrud Nordic Crane AB som fikk øynene opp for 31-åringen og ansatte han. Etter å ha brukt rundt et år på å ta diverse sertifikater, var han snart på plass i Gøteborg. Her har han sammen med Conny Johansson fått ansvaret for å bygge opp den lille, men viktige, avdelingen Equipment. Avdeling Equipment - Poenget med Equipment er rett og slett å få et skikkelig system for alt vi har av utstyr. Og det er mye. Før har det kanskje ikke alltid vært like ryddig og lett å ha oversikten over alt, men nå jobber vi hardt for å få det hele registrert og systematisert, forteller Pierre engasjert. Equipment har sitt eget «telt» på kranområdet i Gøteborg, hvor Pierre og Conny også har fått sitt eget kontor. Etter hvert som alt er lagt i bokser, stablet på reoler og hengt opp på kroker, skal de merkes med QR-koder og registreres digitalt. På den måten vil man alltid ha full kontroll på hvem som har lånt utstyr og hvor det til enhver tid befinner seg. - Det er ingen tvil om at det er forsvunnet mye gjennom årenes løp, så når vi har kommet i mål med prosjektet skal vi ha en meget god oversikt over alt. Tanken er også at vi skal leie ut kranutstyr, og på den måten få en ny måte å tjene penger på. Vi har virkelig tro på Equipment, forteller han. At han trives i Kynningsrud er det ingen som helst tvil om. Pierre smiler og ler under hele samtalen, og det er helt tydelig at dette er en plass han har planer om å bli værende på lenge.

Det er god orden i alt utstyr som registreres digitalt.

Poenget med Equipment er rett og slett å få et skikkelig system for alt vi har av utstyr.

PIERRE BRIXHORN Alder: 31 år Stilling: Ansvarlig for avdelingen Equipment Familie: Samboer med Mathilda og barna Agnes på 4 år og Oliver på 6 år. Hva er det beste med Kynningsrud? Det bästa med att jobba på Kynningsrud är att den ena dagen är inte den andra lik. Frihet under ansvar, det passar mig bra. Favorittmat? Ja du, grillat är nog det bästa jag vet. Favoritt drikke? IPA är inte dumt. Din beste/dårligste egenskap? Jag kan säga att min envisa sida är nog både positiv & negativ..!

Brødrene.

PORTRETTET

33


05:45

Fuglene har så vidt begynt å kvitre når Sigurjon slår opp øynene og er klar for en ny dag. Sigurjon er uhyre effektiv om morgenen (han liker å sove) og i løpet av kort tid er han i bilen på vei til dagens jobb. Hva slags spennende utfordringer møter han i dag?

08:00

På plass i plankebyen Fredrikstad, hvor han skal hjelpe til å demontere en diger tårnkran midt i sentrum. Trange gater og smug betyr ingenting. Dette prosjektet løser Sigurjon på strak arm.

10:30

Løftingen er i gang. Fra godstolen i hans Liebherr LTM 1230 med 75 meter bom (veldig viktig å få med det med bommen) er han nå godt i gang med nedriggingen. Her er det bare å holde tunga rett i munn.

En dag på jobben med Sigurjon Viktorsson Sigurjon Viktorsson er en av Kynningsrud Nordic Cranes dyktige kransjåfører og har etter eget sigende vært ansatt i en mannsalder. Han er uten planer om å skifte beite. Etter et samlivsbrudd på Island for 21 år siden, kom Sigurjon til Norge på besøk til sin onkel, med planen om å være her et år. Det ble ikke sånn. Sigurjon er kranfører og glad i jobben sin. Som kranfører er dagene lange og hektiske, og det er noe Sigurjon absolutt elsker. Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Cato Brekke Andersen / Sigurjon Viktorsson

13:00

34

Endelig… - klart for lunsj! Ikke noe restaurant akkurat. Som mange andre mobilkranførere må Sigurjon innta føden i krana. Rundstykker, kaviar, skinkeost og kaffe er mat for mobilkranguder. Etter lunsj fortsetter jobben med tårnkrana.

KYNNINGSRUDNYTT

17:00

Dagens prosjekt er unnagjort og Sigurjon låser seg inn hjemme. Her venter samboeren Solrun Jonsdottir som han «hentet» på Island for 10 år siden. Endelig er det klart for noen timer med hans to store kjærligheter, Solrun og…

17:05

...en 69 Ford Mercury som han tilbringer så mye tid som mulig med. Denne bilen fikk han da han var 16 år, og fortsetter han å holde denne i like god stand som mobilkranen han vanligvis kjører, så har den fortsatt mange gode år foran seg.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Samarbeidspartner:

Newmo AS Navn: Frank Lavik Stilling: Daglig leder

Hva består samarbeidet med Kynningsrud i for deg og ditt firma? Vi har tett samarbeid både med Kynningsrud Nordic Crane når vi leier inn kraner til montasjen, og med Kynningsrud Prefab når vi monterer råbygg for dem. Vi er ett montasjefirma med 25 ansatte som monterer stålkonstruksjoner og prefabrikkerte betongelementer til store og små byggeprosjekter. Hva setter du pris på hos Kynningsrud? Vi setter pris på et godt samarbeid med hyggelige og løsningsorienterte folk. Kynningsrud Prefab leverer gode prefabprodukter, og vi er fornøyde med krantjenestene som vi også benytter oss av. Hva kan Kynningsrud gjøre bedre? Tja, vi kan vel alle bli bedre på det vi driver med. Har ikke noe spesifikt å sette fingeren på. Har opplevd mye morsomt med Kynningsrud? Et av høydepunktene var Jubileumsfesten da Kynningsrud feiret 70 år, og Operanatt på festningen i Halden.

Frank med følge på jubileumsfeiringen til Kynningsrud i 2016.

NY

på Kynningsrud Prefab AB

BAKGRUND: Jag är uppväxt i Billingsfors, Dalsland men bor numera strax utanför Fjällbacka. Har läst väg- och vattenbyggnad på Chalmers. Tidigare jobbat inom bland annat fjärrvärme och VA. HUR HAMNADE DU HOS KYNNINGSRUD? Jag tycker att branschen är intressant och tjänsten som konstruktör passar väl mot min utbildningsbakgrund. VAD HAR DU LÄRT DIG? Massor! Just nu håller jag på att lära mig Tekla. HUR TRIVS DU? Jättebra! Här på konstruktionsavdelningen har jag tagits väl emot av kunniga och hjälpsamma kollegor. Torsdagsfika och fredagsmusik bidrar till hög trivsel!

VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR? Jag ägnar gärna min lediga tid åt familj, vänner och träning. Gillar havet, skogen och fjällen.

NÄMN TRE SAKER SOM DU ÄR BRA PÅ: 1. Komma i tid 2. Bra lokalsinne 3. Göra flera saker samtidigt BERÄTTA NÅGOT SOM FÅ KÄNNER TILL OM DIG: Jag har jobbat som skidlärare i Trysil.

Linda Jonsson

Anställningsdatum: 2019.01.21 Befattning: Konstruktör Civilstatus: Gift, tre barn, en katt. Födt: 1977.06.19

L i v s m o t t o :

Vänta inte, gör det i dag KYNNINGSRUDNYTT

35


Kynningsrud Eiendom


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Om

ANTALL KVADRATMETER BYGG 90 000 80 000 7 0 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Divisjon Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendom for privat og offentligsektor i Norge og Sverige. Vår eiendomsportefølje består av nærmere 80.000 kvm bygg og 800.000 kvm tomt. Vi sitter på, og har utviklet både kontor-, industri-, logistikk-, helse- og restaurantlokaler.

Norge

Sverige

TOTALT

ANTALL LEIETAKERE 120 100 80 60 40 20 0

Divisjon Eiendom eier blant annet lokalene på de aller fleste stedene hvor Kynningsruds datterselskaper har kontorer. Men Kynningsrud-selskapene er altså bare noen få av våre rundt 100 leietakere.

Norge

Sverige

TOTALT

ANTALL KVADRATMETER TOMT 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000

Vi ønsker vekst og ser stadig etter attraktive bygg- og tomtearealer for aktuelle samarbeidspartnere.

400 000 300 000 200 000 100 000 0

Norge

Sverige

TOTALT

GOD UTVIKLING Vi i Kynningsrud Eiendom kan se tilbake på et aktivt og godt halvår. Vi har ferdigstilt bygg og lokaler, og nye eiendomsutviklingsprosjekter er i anmarsj. Nye kundeforhold og samarbeidsavtaler er etablert. Hilde Kynningsrud Daglig leder Kynningsrud Eiendom AS

En konsekvens av den positive utviklingen innad i Kynningsrudgruppen er investering i nye eiendommer, og tilpasninger av eksisterende lokaler for virksomhetene våre i Kynningsrud. Stadig nyutvikling Kynningsrud Nordic Crane flyttet i vinter inn i nytt kontor- og verkstedbygg i Lillehammer, og Krans hovedkontor i Gøteborg er renovert. Det skal bygges nytt i Drammen. I Fredrikstad er vi i gang med å etablere nye kontorer med møteromsfasiliteter i 1. etasje i Vallehellene 7, slik at kranvirksomheten flytter ned og Prefab får hele 2. etasje til rådighet. I Halden har vi ferdigstilt lokaler for Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, og ny leieavtale er etablert med Datatjenesten i samme kontorbygg. På Berger i Skedsmo utenfor Oslo, der Kynningsrud Nordic Crane har sitt hovedkontor, har vi etablert til sammen syv nye leieavtaler.

Meningsfullt arbeid med klare mål Kynningsrud står for ærlighet, lojalitet og entusiasme. Disse verdiene er grunnpilarene i alt vi skal foreta oss. I møte med eksisterende og nye kunder, for eksempel i forhandlinger, hvor målet er å skape verdier og utvikling, er disse verdiene gode og viktige å leve opp til. De gjør det meningsfullt å jobbe i Kynningsrud. Vår målsetning Vårt mål er å være den foretrukne utleie- og eiendomsutviklingsaktøren for virksomheter som har behov for arealer. Å fremstå som tillitsfull og løsningsorientert er helt avgjørende for at kunden skal velge oss. Et forutsigbart leieforhold med god forvaltning er avgjørende. Vi skal være engasjerte og dyktige i alle ledd i et leieforhold.

Vi gleder oss over den positive utviklingen vi har i Kynningsrud. Vi i divisjon Eiendom ønsker alle en riktig fin sommer! Hilde

Til høsten flytter vår nye leietaker Datatjenesten til Sørliefeltet, rett ved hovedinnfartsåren mot Halden. Før innflyttingen skal lokalene på 600 kvm gjøres om og skreddersys for virksomheten.

EIENDOM

37


MÅNGA BOLLAR I LUFTEN

Genom samarbete med Kynningsrud Bygg har vi tagit första steget in i bostadsmarknaden. Vi letar alltid efter nya utvecklingsprojekt och markområden med bra lägen, som kan utvecklas i samarbete med kunden. Per Andersson VD Kynningsrud Fastighet AB

I februari köpte vi ett bostadsprojekt i Uddevalla, där vi på sikt skall bygga 32 hyreslägenheter. Framtagning av handlingar för projektet pågår i skrivande stund. Vi har även köpt mer mark i Uddevalla, 9 500 kvm vid Fröland mitt emot Hedin Bil. På fastigheten finns redan hyresgästen Gamol (Färgaffär), och övrig mark skall vi utveckla för en extern hyresgäst. Projektstatus I Karlstad har nu K-rauta varit vår hyresgäst i drygt ett år. Efter en inkörningsperiod så flyter allt på riktigt bra där uppe, mycket tack vare bra och samarbetsvilliga personer på K-rauta. I Uddevalla är nu två av tre duschutrymmen för Prefab färdigställda. Det sista kommer att påbörjas innan semestern. Vi kommer också att börja fräscha upp och bygga fler kontor för konstruktionsavdelningen.

Önskar tillväxt av utvecklingsområden Totalt i Kynningsrud Fastighet äger och förvaltar vi 45 000 kvm lokaler, och vårt markbestånd är 660 000 kvm. Av detta ska 420 000 kvm utvecklas, och vi letar dessutom alltid efter mer attraktiv belägen mark med god infrastruktur för utveckling i strategiska områden mellan OsloMalmö-Stockholm. Utveckling av markområden ger oss möjligheter att investera och på samma gång hjälpa företagare att nå deras mål.

Vi har även köpt mer mark i Uddevalla.

Önskar alla en bra sommar! Per

Vidareutvecklar i Falkenberg och Munkedal I Falkenberg är 14 000 kvm utav totalt 50 000 kvm uthyrt till Kynningsrud Nordic Crane och Byggmax. Under vintern och våren har vi skissat på möjliga layouter för området, som ligger intill E6 med kort avstånd till Göteborg och södra Sverige. I Munkedal pågår detaljplanearbetet för hela området. Mer info kommer i nästa tidning. Utvecklingspotential för byggnader i Falkenberg är från 1 600 kvm till 12 000 kvm - lager, handel eller kontor.

Tillgänglig mark för handel, stor industri, logistik, kontor i Munkedal.

38

EIENDOM


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Ny leietaker

Ringvoll Bedriftshelsetjeneste Ringvoll Bedriftshelsetjeneste er ny leietaker, og tidligere i år flyttet de fra Halden sentrum til et av våre bygg på Sørliefeltet. Her holder de til i tilpassede lokaler på ca. 400 kvadratmeter. Tekst/foto: Hilde Kynningsrud

NYE LEIETAKERE Her er en oversikt over nye inngåtte leieavtaler siste halvår. HALDEN Privatmegleren Eiendomsmegler Datatjenesten Totalleverandør innenfor IT- og kommunikasjonstjenester. Ragn Sells Avfallshåndteringsselskap Pitney Bowes Internasjonalt teknologiselskap. Sigvartsen Steinindustri Lagerfører naturstein. Det Norske Blåseensemble Landets eldste orkester. BERGER PÅ SKEDSMO Rett Takst Sertifisert takseringsselskap. Tree of Pets Leverer produkter for husdyr Attraktiv forsikring Tilbyder av Tryg forsikring. Dr Bil Kjøp og salg av biler.

Verneingeniør Rolf Paulsen og helsesekretær Marit Engebretsen er fornøyde med nye lokaler på Sørlifeltet.

- Vi er svært fornøyde med den gode eksponeringen bygget gir, sier Rolf Paulsen og Marit Engebretsen, to av medarbeiderne på Ringvoll Bedriftshelsetjeneste. Bygget ligger helt inntil hovedinnfartsåren til Halden og har nærhet til E6. - Vi stortrives i lokalene. Vi har akkurat den plassen vi trenger for oss selv og kundene våre, sier de.

og er derfor kjent for mange i Kynningsrud. Vi ser fram til samarbeidet, og ønsker dem velkommen som leietaker.

IDEMA Utfører innredningsoppdrag til privat- og offentlig sektor. Bolig og næringsbedrift Drift og forvaltning av næringseiendom. Netlife Teknologi og design.

Lokalene, som tidligere har vært kontorlokaler, er nå skreddersydd for helsevirksomheten. De har hyggelig venterom med bemannet resepsjon, og nye rom for lab- og hørseltest. Lokalene egner seg også godt til å arrangere seminarer og kurs. Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, tidligere Halden Felles Bedriftshelsetjeneste er Kynningsrudgruppens egen bedriftshelsetjeneste,

EIENDOM

39


Kynningsrud satser på ungdommen! I flere år har vi sponset lovende idrettsungdommer. Kynningsrud ønsker å gi unge utøvere som står for gode verdier og som har et bevisst forhold til sin idrett en starthjelp i karrieren. Her er en liten hilsen fra noen av dem vi sponser.

Elise Olsen, sykling

Klubb: Halden Cykleklubb | 18 år

Silje Mathisen, sykling

Jeg er en syklist og går 2. året på Norges Toppidrettsgymnas i Lillehammer.

Klubb: Halden Cykleklubb | 18 år

Målet er å etablere meg i toppen av internasjonal landeveissykling, og jeg jobber hardt og målrettet hver eneste dag for at dette skal skje. Jeg er imidlertid helt avhengig av gode støttespillere. Kynningsrud har over lang tid vært en svært viktig bidragsyter for det lokale idrettsmiljøet i Halden, og jeg er utrolig glad for at dere ser verdien i også løfte meg opp og frem mot mitt mål. Tusen takk!

Jeg driver med landeveissykling og går på Norges Toppidrettsgymnas i Lillehammer for å satse på syklingen. Fjorårets sesong gikk over all forventning, med trippelt NM-gull, flere Norgescupseiere og etappeseiere på ritt i Danmark og Nederland. Jeg syklet ritt som VM og EM med juniorlandslaget. Nå jobber jeg med å komme tilbake etter en ulykke i november, men satser på at jeg snart er tilbake for fullt. Målet er å en dag komme helt i toppen. Da gjelder tålmodighet og masse hard jobbing.

Under fjoråret fikk jeg både min første seier i et Norgescup-ritt, samt pallplass sammenlagt i etapperittet U6 (Sverige). Med en debut på det norske landslaget for kvinner junior i tillegg til andre oppløftende resultater, gir det meg en veldig motivasjon og tro på at jeg en dag skal lykkes med å nå mitt mål.

Takk for støtten - dere gjør det mulig å satse for fullt.

Martine Svendsby, langrenn

Klubb: Tistedalen FL | 17 år Jeg driver aktivt med langrenn og konkurrerer for Tistedal Friluftslag i Halden. Jeg går på idrettslinjen på Porsnes v.g. skole i Halden, og trives godt med det. Mitt beste resultat denne sesongen ble 13. plass i norgescup på Åsen og 4. plass på Birkebeinerrennet. Jeg er veldig motivert til å ta fatt på en ny skisesong, etter at denne sesongen ikke ble helt som forventet. Men det gir meg nytt pågangsmot til videre satsing. Jeg håper på å fortsette fremgangen og utvikle meg enda mer som langrennsløper til neste sesong. Jeg er veldig takknemlig for støtten jeg får fra Kynningsrud, som er med på å bidra på at jeg kan jobbe mot mine mål.

40

KYNNINGSRUDNYTT

Petter Stokkeland, langrenn

Klubb: Tistedalen FL | 19 år Beste meritt: Jr. NM gull 2016 Tusen takk for at dere er med på min langrennssatsning! Det har vært en grei sesong, jeg har økt treningsmengden en del, og ender totalt på cirka 800 timer, hvorav mye av treningen har vært rolig. Til neste år vil jeg opprettholde mengden, og øke antall hardøkter. I NM for juniorer på Savalen fikk jeg 13. plass på 10 km klassisk og en sterkt 5. plass på stafetten med Østfold-laget. Dette, og Birkebeinerrennet var sesongens høydepunkter. På Birkebeinerrennet ble det ny pers på tiden 2:38, og en fin 45. plass totalt av alle. Til neste sesong blir jeg senior og skal konkurrere mot Sundby, Klæbo og co. Da blir det full satsning!


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Medarbeideren er vår viktigste ressurs


Kynningsrud Bygg


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

KYNNINGSRUD BYGG ÄR PÅ GÅNG Vårt första projekt i Kynningsrud Bygg är nu färdigställt och överlämnat med gott resultat. Jag brukar säga att dagen för slutbesiktning är vår egen ”examensdag”. Henrik Ekman VD Kynningsrud Bygg AB

Jag känner mig fortfarande som en ”nyanställd” inom Kynningsrudkoncernen, sedan jag började 1 maj. Jag har verkligen känt mig välkommen från första dagen, och jag måste säga att det känns riktigt bra! Jag ser med tillförsikt in i framtiden och uppbyggnaden av Kynningsrud Bygg med den energi och entusiasm som det skapar.

vara konkurrenskraftiga och gemensamt ha rådighet över projekten skall bara kunna ge oss möjligheter. Vi arbetar idag i nära samarbete med fastighetsbolaget, där vi bland annat jobbar för att kunna uppföra ett nytt bostadsprojekt tillsammans med Prefab-, Grundläggnings- och Kranbolaget. Det skall vi bara se till att vi kommer i mål med!

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare – helt självklart!

Jag önskar Er en skön sommar! Henrik

Marknadsförutsättningar Byggkonjunkturen i västra Sverige är fortsatt god, även om det finns vissa signaler som pekar på att marknaden är på väg att vända. Vi behöver dock inte vara rädda för en brant nedgång, men en svag vändning är nog att vänta. Detta kommer vi att kunna hantera på ett bra sätt. Vi är i en pågående uppbyggnadsfas och kan hantera anställningar av ny personal i lagom takt allt eftersom nya projekt erbjuds på marknaden. De viktiga medarbetarna Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare – helt självklart! Vi är idag fem anställda. Två platschefer, två entreprenadingenjörer och jag själv. Den sjätte medarbetaren är på gång in och börjar som arbetsledare i september. Första projektet överlämnat Vi har i dagarna färdigställt och överlämnat vårt första projekt i Kynningsrud Bygg. Uppdraget har varit att utföra en om- och tillbyggnad för Kynningsrud Nordic Crane i Göteborg, med fastighetsbolaget Mervita som beställare. Övriga pågående och kommande projekt är inom lager, verkstad samt bostäder. Orderstocken är god men det jobbas hela tiden med fokus på att ta in fler uppdrag. Utmaningar och möjligheter Att hitta rätt personal framöver kommer att vara en av våra största utmaningar. Projekten kommer alltid att finnas, om än i varierande omfattning beroende på konjunktur. Att det i Kynningsrudkoncernen finns en bred kompetens inom ett antal områden ser jag som en stor möjlighet för oss gemensamt. Genom att hitta sätt att samarbeta på, att tillsammans Från renovreringen för kranverksamheten i Göteborg.

BYGG

43


REISEBREV FRA ELVIRIA 18.-25.05.19

18. mai kl. 04.00 reiser seks jenter til Landvetter flyplass i Gøteborg for å tilbringe en uke i personalleiligheten i Elviria i Marbella. Kl. 13.00 er vi på plass utenfor leilighets-komplekset Los Jardines de Santa Maria Golf, og vakta slipper oss inn. Vi rusler ned til «sentrum» og inntar deilig lunsj i sola på San Martino. Vi går berserk på supermarkedet Super Sol, og frokostmat, snop, snacks og drikke fylles opp i mange poser. Tilbake i leiligheten kobler vi oss opp på wifi og sjekker at vi får inn NRK1 på den nye Smart-Tv’n. Det er jo Eurovision Song Contest i kveld! Det blir hjemmelaget pizza i leiligheten, og vi koser oss til en endeløs rekke sanger av mer eller mindre god kvalitet. Søndag morgen, sola skinner. Mens noen steller i stand til deilig frokost på terrassen (som har fått en flott elektrisk terrassemarkise), går vi til den «lille» matbutikken i sentrum og kjøper ferske rundstykker og croissanter. De blir bedre og bedre på å bake grove rundstykker her i Spania – og det er bra for norske mager. Så pakkes bager for strandtur – en fin rusletur på 15-20 minutter. Senger leies for 6 Euro/stk, og vi nyter sola og varmen. Denne kvelden går vi for tapas på El Barra con de las Tapas på torvet. Den ene retten etter den andre plasseres foran oss – og det er bare å holde tempoet oppe! Deilig mat og drikke, og mye latter! Vi tester både Restaurant Elviria og Masala India Restaurant i løpet av oppholdet, og er storfornøyde!

44

KYNNINGSRUDNYTT

Onsdag marsjerer seks jenter til busstoppet under broen nede i sentrum og tar buss M220 til Marbella. Der er det mange butikker å velge mellom – i alle prisklasser. I Gamlebyen tar vi en pust i bakken på en av de mange cafeene på Appelsintorget. Vi har drømt om en tur til Puerto Banus, og kaprer to taxier som tar oss dit på ca. 15 minutter. Wow! Her ligger yachter store som skip på rekke og rad, og biler man sjelden eller aldri ser (Bentley, Maserati, Ferrari osv.). Vi plasserer oss i en sofa på en pub og har god oversikt. «Alarmen» går ofte; «Øy jenter! Se der ‘a!» (og det var ikke alltid 4-hjulinger det dreide seg om). Vi oppdager en katamaran i havna som tar oss tilbake til Marbella på en halvtime (den går hver time). Flott tur! Etter en lang dag på stranda koser vi oss med bobler i høye glass når det er klart for finale på Sommerhytta (ved hjelp av TV2 Sumo på Ipad’en som vi kobler opp mot TV’n). Etterpå spiser vi pizza og lasagne på La Pizzeria Bella Fiastra på torvet. Dette kan de! På veien hjem finner vi veien til en karaokebar med høy stemning – og varter opp med noen sanger for et begeistret publikum. Siste hele dag, fredag, er det marked i Elviria. Her er det klær, vesker, bling-bling, grønnsaker, blomster og oliven m.m. å kjøpe. Vi pruter en rosa veske fra EUR 35 til 15. Vi blir på terrassen denne dagen og har mulighet til å kjøle oss ned i et av bassengene. Vi tryller fram deilig bruschetta på det velutrustede kjøkkenet i leiligheten og inntar lunsjen på terrassen. På kvelden henter vi takeaway hos Thai & Rice (i Elviria) og får god og veldig mye mat.

Lurer du på om du Elviria-leiligheten er noe for deg? Nina, Connie, Ann-Karin, Kristine, Anne og Eva kan bare understreke det en gang for alle: DET ER FANTASTISK DER! Vi er utrolig takknemlige for at vi fikk denne muligheten – og håper på flere turer framover. Hilsen Eva Netteland, Kynningsrud Fundamentering

FAKTA Kynningsrud har en hytte på Skeikampen i Gausdal i Norge og en leilighet i Elviria på Costa del Sol i Spania. Disse er tilgjengelig for medarbeiderne, året rundt.

Trekning av søknadene foregår to ganger i året. For booking og informasjon, ta kontakt med hyttekomiteen pr. epost: hytter@kynningsrud.no

Søknaden din er velkommen året rundt!


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Hjørnestenprisen 2019 til Heine Lien, Mats Frölin og Andreas Furuheim Ingen skip kan seile uten ror. Ingen fly kan lette uten vinger. Ingen bygg kan stå uten hjørnesten. Noen mennesker er som et ror på arbeidsplassen sin. De viser vei og bidrar til at alle trekker i samme retning. Noen mennesker er firmaets vinger. Med sin entusiasme og pågangsmot skaper de oppdrift for arbeidskameratene. Noen mennesker er en hjørnesten for bedriften de jobber i. De bidrar til å skape en grunnstemning på arbeidsplassen, som påvirker andre til å yte sitt beste. Det ble en flott feiring og stor jubel da Kynningsruds Hjørnestenpris 2019 ble delt ut 12. juni. Vi gratulerer Heine Lien (Kynningsrud Prefab), Mats Frölin (Kran) og Andreas Furuheim (Konsern/Prefab). F.v. konsernsjef Pål Kynningsrud, Mats Frölin, Andreas Furuheim, Heine Lien og Harald Kynningsrud.

Underholdning ved trubadur Frank Skovrand.

Tidligere hjørnestenprisvinner Hans Carlsson.

Cristofer Nyqvist och Per-Arne Andersson.

Foto: Ann-Christin Folmer

Stig Eriksen med kona Anita.

De tillitsvalgte! F.v. Thor-Øyvind Holberg, Kjell Østensvig og Pål Øyvind Ørmen med følge.

Thomas Karlsen med kona Tanja.

Eva Netteland og Arne Folmer.

KYNNINGSRUDNYTT

45


Kynningsrud

Prefab


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Om

Kynningsrud Prefab produserer og leverer alle typer betong- og stålelementer som utgjør «ryggraden» i mange ulike bygningstyper.

Betongelementfabrikken i Uddevalla.

Moderne fabrikk i stadig vekst

Fabrikken vår ligger i Uddevalla og er en av de mest moderne prefab-fabrikkene i Sverige. Der har vi kapasitet til å produsere over 200 000 tonn betongprodukter hvert år, og vi blir stadig større de kommende årene.

Bredt produktspekter

Dette betyr at vi vil kunne tilby kundene våre et enda bredere og enda større produktsortiment av fasader, hulldekker, DT-elementer, vegger, søyler, bjelker og ulike spesialprodukter. Hvis kundene våre ønsker andre slags produkter gjør vi alltid vårt beste for å finne en god løsning.

Betongprodukter.

Stålverksted i Fredrikstad

På Valle industriområde i Fredrikstad har Prefab ett eget stålverksted som produserer i hovedtrekk bæresystem i form av søyler og bjelker til stammen i prefabrikkerte bygg.

Utvikling og prosjektering

Kynningsrud Prefab har egen avdeling som utvikler, prosjekterer og konstruerer alle typer råbygg i stål og betongelementer. Det prosjekteres med hjelp av Tekla Structures, som er et 3D-modelleringsverktøy.

Stålverkstedet i Fredrikstad.

Montasje

Kynningsrud Prefab har en stor avdeling med montører som monterer prefabrikkerte betongelementer og stålkonstruksjoner på store og små prosjekter i både Norge og Sverige.

Montasje.

47


En av oss i Kynningsrud Prefab AS Rainer Berndt Alder: 25 år Stilling: Montør. Ansatt siden: oktober 2017. Familie: Samboer med Sanna.

Den beste dagen i livet var…den dagen jeg møtte Sanna. Jeg blir glad når…jeg suser av gårde på min Harley Davidson. Den beste boken i verden er…Fear and loathing in Las Vegas Jeg spiser helst…rødt kjøtt. Jeg drikker helst…øl. Det smaker ofte godt Jeg trener…lite, siden jeg får mye fysisk aktivitet på jobben. Jeg blir inspirert…når det finnes gode løsninger på det jeg holder på med. Jeg hører på…Queen. Jeg leser…ofte på Wikipedia. Jeg ser på…dokumentarer. Jeg investerer i…hus og hjem. Jeg drømmer om…en lang ferie i Arizonas. Jeg slapper av…når jeg griller på altanen. Jeg setter pris på…god kommunikasjon. Jeg liker best…fredager. Jeg får energi av…godt selskap. Min favoritthobby er…motorsykkel (Harley Davidson). Hva er ditt ferieparadis? Det har jeg ikke funnet ennå. Hvor drømmer du om å reise? Las Vegas. Hva har du alltid med i kofferten? Har alltid med pass.

GOD INNSATS

OG GODT SAMARBEID Det er hyggelig å være leder for Divisjon Prefab om dagen. Den økonomiske utviklingen i selskapene er god, og 2018 ble et meget bra år. Resultatet økte med 2,5 ganger resultatet i 2017. En resultatforbedring på 250% er selvsagt «hyggelig». Pål A. Sanne Leder Divisjon Prefab

dette arbeidet vil vi alltid ha behov for dyktige «prefabmedarbeidere». Dersom du kjenner

I Kynningsrud Prefab har jeg dyktige, lojale og trofaste medarbeidere.

Vi har god ordrereserve, og 2019 tegner også til å bli et bra år. Gode resultater kommer ikke av seg selv, men takket være vår felles innsats for bedriften. Medarbeiderne er nøkkelen til en bedrifts suksess – og i Kynningsrud Prefab har jeg dyktige, lojale og trofaste medarbeidere. På side 51 skriver HR om vårt flerkulturelle fellesskap. Dette er en berikelse for Prefab, og noe jeg vurderer til å være et viktig bidrag til at vi utvikler oss i ønsket retning. Først HMS Det er en generell nedgang i antall skader, og i Norge er det over to år siden forrige fraværsskade på våre egne medarbeidere. Vi må hele tiden, i hele divisjonen, ha fokus på hvordan vi utfører våre arbeidsoppgaver, slik at vi unngår skader. Sykefraværet hittil i år ligger rett over 4 %. Dette er lavere enn i mange andre bedrifter, men i Kynningsrud Prefab har vi målsetting om enda lavere fravær. Vi ser hele tiden på tiltak vi kan gjøre for å redusere sykefraværet. Det er viktig for den enkelte – og det er viktig for bedriften. Behov for rekruttering Vi har mange prosjekter som skal utføres i tiden fremover. Disse er godt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi skal fortsette arbeidet med å bli den beste prefab-leverandøren i Skandinavia. I

noen som kan passe inn hos oss, så er det bare for vedkommende å sende inn en generell søknad (det bør oppgis kvalifikasjoner og hvilken type arbeid som søkes). Det er viktig at vi har tilstrekkelig antall «hender og hoder». Jeg ønsker ikke at du som medarbeider skal oppleve slitasje ved at din avdeling eller ditt arbeidslag konstant har for mange arbeidsoppgaver som man ikke har ressurser til å utføre. Med dette vil jeg si takk til alle medarbeidere for god innsats og godt samarbeid! Uten vår felles innsats ville vi ikke klart å vise til disse gode resultatene. Jeg håper sommeren gir dere velfortjent hvile, og påfyll av motivasjon, til å løfte Prefab enda høyere. Jeg ønsker mine medarbeidere i Norge og Sverige, med sine nærmeste, en god sommer! Pål

Sånn er jeg! 15% UTÅLMODIG 25% GLAD 20% SOSIAL

10% STRENG

12% MORSOM 18% IMULSIV

48

PREFAB

XXX

Regnskapstallene for 2018 ble feiret med kake.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

En av oss på Kynningsrud Prefab AB

TILLSAMMANS

Ishtar Alobaidi Ålder: 26 år Arbetar som: Konstruktör. Anställd sedan: 2018-06-04 Familj: Bor hemma med mamma och pappa utan djur.

har vi arbetat för att göra Kynningsrud till den bästa arbetsplatsen. Vi kan se tillbaka på ett år där vi tagit många steg mot det målet. Nicklas Jarl VD Kynningsrud Prefab AB

Vi finns till för att möte våra kunders behov. Vi levererar innovativa, kostnadseffektiva produkter och tjänster med hög kvalité och inte minst produkter producerade på ett miljömedvetet sätt. Bra resultat ger möjligheter Ledare och medarbetare har tagit ett stort ansvar och drivit verksamheten mot den högsta omsättningen hittills. Vi har också levererat ett mycket fint resultat som skapar bra förutsättningar att fortsätta utvecklingen. KPSarbetet med att skapa säkra arbetsplatser, trivsel och möjligheter för att producera på ett smart sätt har fortsatt under året. Säkerheten först Rätt metod ger rätt resultat även när det gäller säkerhetsarbetet. Personal och ledare utvecklar sina arbetssätt och utbildar varandra för att förebygga oönskade händelser samt leverera rätt kvalité i rätt tid. Många risker har

identifierats och byggts bort innan olyckan har inträffat. Styrgruppen i produktionslyftet har jobbat proaktivt med ”revisioner”, ”visa mig”rundor, för att identifiera och stödja utveckling i verksamheten.

Rätt metod ger rätt resultat även när det gäller säkerhetsarbetet. Framåt Trots att marknaden mattats en aning kan vi se med tillförsikt på framtiden. Orderreserven är hög och nya jobb kommer nu in med jämna mellanrum. Efterfrågan på våra produkter och tjänster är hög. Jag vill tacka alla i verksamheten för insatsen och önskar Er en trevlig semester. Nicklas

Den bästa dagen i mitt liv var...när jag tog examen förra sommaren, innan jag började på Kynningsrud. Jag blir glad när…jag shoppar kläder och smink, och såklart när jag umgås med mina vänner och familj. Jag blir också glad av att få hjälpa andra. Den bästa boken i världen är...”Think like a man, Act like a lady” av Steve Harvey Jag äter helst...Thai-buffé. Jag älskar mat, så en buffé är helt rätt för mig. Efterrätt är också jätteviktigt för mig. Jag dricker helst...noll alkohol, men desto mer vatten. Jag tränar...på gym tre gånger i veckan. Jag blir inspirerad av…folk som har mycket kunskap inom både mitt yrke, men också allmänt. Jag lyssnar på...Diverse skönhets-poddar, såklart! Jag läser...projekteringsguiden :-) Jag tittar på...mig själv i spegeln när jag sminkar mig inför en härlig shoppingrunda. Men jag följer också en turkisk maffiaserie som heter Ezel (favorit). Jag investerar i...mig själv och jag är dyr i drift. Sen skulle jag gärna vilja köpa en lägenhet i något lite lugnare område utanför stan. Jag drömmer om...mycket… men inget jag vill gå in på här och nu! Jag blir lugn...när jag går till havet. Jag uppskattar när...jag möter människor som är ärliga. Jag tycker mest om...att vara med mina vänner i alla tänkbara sammanhang. Jag får energi av...att resa!! Min favorithobby är...skönhet och mode! Mitt bästa minne är...Jag får så otroligt mycket nya bra minnen hela tiden så det blir omöjligt att välja ut bara ett!!!! Vilket är ditt semesterparadis? Min familj har en lägenhet i Alanya i Turkiet och där har jag haft mycket roligt. Vart drömmer du om att resa? Maldiverna, Tahiti, Bahamas, Filipinerna och liknande tropiska ställen. Ingen skidsemester här inte!

Så här är jag!

40% GLAD

20% TÅLMODIG 5% STRÄNG 10% ROLIG

10% ROMANTISK

Här ser vi snickeriavdelningen som skapat trivsel på avdelningen (och nått sitt 5S-mål).

15% SOCIAL

PREFAB

49


Allmøte

Kynningsrud Prefab AS avholdt allmøte for alle medarbeiderne i Prefab AS 18. januar i år. Ledere og andre informerte om status for Prefab i dag og formidlet tanker om hvordan fremtiden vil se ut. En «kunnskapstest» ved bruk av Kahoot ble godt mottatt.

20-års jubilant Tore Berg.

20-års jubilant Ulf Berg.

Hedret på Kvinnedagen Fredag den 8. mars gikk gutta på Prefab i Fredrikstad sammen for å hedre sine tre kvinnelige kollegaer. Kvinnene er ekstra viktige for et godt arbeidsmiljø i en mannsdominert bransje. Foto: Heine Lien

50

PREFAB

F.v. Kathrin Jelsness, Maria Elisabeth Olsen og Camilla Bech.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Det mångkulturella Kynningsrud F.v. Andrzej Stocki (inhyrd, från Polen), Marek Dobias (Slovakien), Reza Khalili (Afghanistan) och Mariusz Rak (Polen).

När man i dag tittar på anställningslistan på division Prefab, så är det många namn som för många kan vara svåra att uttala på första försöket. På Kynningsrud Prefab speglas det mångkulturella samhället även innanför verksamhetens väggar. Att våra medarbetare har olika kulturella bakgrunder, innebär att mångfald är en viktig faktor både i vårt jämställdhetsarbete, vårt miljöarbete och i vårt säkerhetsarbete. Text: Patrick Sundström och Heine Lien | Foto: Kynningsrud

På Kynningsrud Prefab AB har vi medarbetare från närmare 15 olika nationaliteter som jobbar sida vid sida, och i norska Prefab finns medarbetare med 12 olika nationaliteter. «Vi på Kynningsrud» är bra representerade från Skandinavien, Balkan, och Central-Europa, men också från olika länder i Asien, Afrika och Amerika. Kommunikation är utmanande och viktigt En rik kulturell mångfald är något vi önskar och upplever som positivt för Kynningsrud. Detta är givetvis en styrka eftersom det speglar dagens samhälle, men det innebär också en del utmaningar med framförallt kommunikation. I vår verksamhet är det viktigt att man kan förstå och göra sig förstådd. Vi utför i många avseenden ett riskfyllt arbete, och säkerheten går alltid först. Kan man inte ta till sig våra regler och rutiner för att man inte förstår språket, så fungerar inte arbetsvardagen heller. Detta är en riskfaktor som vi vill eliminera.

Flerspråkiga handböcker och språklära För att minimera denna risken har vi bland annat tagit fram vår säkerhetshandbok och anvisningar på flera språk. Verksamheten har dessutom utarbetat rutiner för att stimulera till vidare språkupplärning när en medarbetare inte har tillräckliga färdigheter i ett skandinaviskt språk. Kommunikation är «i grunden svårt», och olika modersmål och kulturer skapar ännu fler utmaningar med att inkludera alla i sin yrkesutövning, säkerhetsarbete och det viktiga oformella snacket över en kopp kaffe.

Heine Lien, Prefab Norge

Öka förståelsen för varandra Vi måste anstränga oss för att förstå varandra bättre, och ha en förståelse för att vi har med oss olika referenser in i verksamheten. Humor och skämt är extra svårt när man kommunicerar på tvären mellan språk och kulturgränser, och här bör man ta det lite försiktigt.

Patrick Sundström, Prefab Sverige

PREFAB

51


Handboken som styr ”vår väg” - Med en helt ny framtagen KPS-handbok kommer vi att fortsätta vårt systematiska arbete med att göra våra arbetsplatser så bra som det är möjligt, säger Nicklas Jarl, VD på Kynningsrud Prefab AB. Text/foto: Patrick Sundström

Implementering av handboken, som är i ett praktiskt ”fick-format”, kommer att göras succesivt i takt med att vi utökar områden som skall bli bättre. Målet är att inom ett år ha en verksamhet där samtliga avdelningar har fått en betydligt bättre arbetsplats på medarbetarens villkor, utifrån dennes egna förslag till förbättringar. Fokusområden Med fokus på metoder och principer för att jobba med våra största utmaningar, så har detta trattats ner till följande fokusområden: 1. Rätt från mig, 2. Utbildning, 3. Gemensamma arbetssätt, 4. Ordning och reda, 5. Engagemang och 6. Skadefritt Kynningsrud. Engagemang och tidsprioriteringar

Robert Babic, Roger Utberg och Nicklas Jarl med sina personliga KPS-handböcker.

Arbetet, tillsammans med ”produktionslyftet”, har tagit oss flera stora kliv in i systematikens värld. Även styrgruppen har uppdaterats något utifrån hur den såg ut i början av denna resa. Mycket handlar om engagemang och tidsprioriteringar. - Vi vill att man verkligen är delaktig i arbetet om man skall sitta i styrgruppen, säger projektets samordnare Jari Saarela, och syftar till både engagemang och att man planerar in detta som

en del i sitt arbete. - Vi måste nå vårt mål med denna satsning för att kunna skörda frukterna av arbetet. Vi ser redan nu att systematiskt jobb med ordning och reda både ger oss bra ekonomiska resultat och minskat slöseri med framförallt tid. Tid, som man tidigare lagt på att i sin arbetsdag leta efter både utrustning och material, fyller Nicklas Jarl i med.

Förstärkt ledarskap ger mersmak

GENOM UTBILDNING I samarbete med utbildningsföretaget Lexicon har det genomförts en ny utbildning av ledare på olika nivåer på Kynningsrud Prefab AB. Där har man fyllt på ”verktygslådan” genom både praktiska övningar, teori och fördjupade självinsikter. Text/foto: Patrick Sundström

Det finns ett tydligt samband mellan ett bra ledarskap och trivsel hos medarbetaren. Företagets kultur byggs av människor i alla positioner. Om dessa inte ges bra förutsättningar till ett bra utfört arbete, så resulterar det oftast i både missnöje och försämrad trivsel. Konkreta ledarskapsverktyg Med dagens fokus på mjuka frågor, som blir allt mer viktiga för medarbetare, så är utveckling av ledare alltid första steget.

52

PREFAB

Med bra ledarskap faller mycket på plats av sig självt. God kommunikation, och då framförallt återkoppling av utfört arbete ger oftast en kvittens på att man som medarbetare utvecklas. Samarbetet med utbildningsföretaget Lexicon har fyllt på ”verktygslådan” som duktiga ledare behöver, genom både praktiska övningar, teori och arbete med fördjupade självinsikter. Så länge Kynningsrud Prefab fortsätter att utvecklas kommer företaget att fortsätta utveckla och utbilda sina medarbetare. Detta går nämligen hand i hand.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Storstilt montasje på Ensjø Torg B1 Ensjø Torg ligger sentralt på Ensjø i Oslo. Dette skal bli Ensjøbyens portal og pulserende hjerte. Kynningsrud Prefab AS er totalunderentreprenør på stål og betongelementer til byggeprosjektet. Tekst/foto: Kent Borge

Her vil man få et godt og variert bomiljø for alle, nærhet til t-kollektivknutepunkt og kort avstand til sentrum. Dermed blir Ensjø Torg en levende og tilgjengelig forlengelse av bysentrum. Totalunderentreprenør Kynningsrud Prefab AS er totalunderentreprenør på stål og betongelementer for Skanska Norge AS på dette store prosjektet. Når vi besøker byggeplassen møter vi mange montører som er i sving. Mange av dem var med da montasjen startet i august 2018. Montasjen skal være ferdig i oktober i år. Totalt skal det leveres ca. 21 000 kvm med hulldekker med tilhørende bæresystem av vegger, søyler og bjelker. Det leveres også ca. 1 200 kvm med balkongelementer til prosjektet. - I april er ca. 60% av montasjen ferdig. Totalt er det planlagt 63 ukers montasje. Vi er i rute og er godt fornøyde, forteller vår prosjektleder Håvard Bertelsen.

F.v. Andrzej Stocki (innleid), Håvard Bertelsen, Marek Dobias, Mladen Klepic, Reza Khalili, Rainer Berndt, Tore Berg, Mariusz Rak, Daniel Frankling, Zbigniew Faron, Daniel Hansen, Alan Ryan, Jarolslaw Gwizdowski og Johan Hilmer.

Mladen Klepic med Rainer Berndt i bakgrunn.

FAKTA: Kunde: Kontraktssum: Prosjektleder: Montasjeleder: Ans. konstr: Mariusz Rak.

Skanska Norge AS ca. 57 millioner kroner Håvard Bertelsen Daniel Frankling Kristian Skjelhaugen

F.v. Johan Hilmer, Rainer Berndt, Daniel Frankling, Mladen Klepic og Håvard Bertelsen.

PREFAB

53


Riksarkivet färdigställs Riksarkivet i Stockholm står snart färdigt, och vi på Kynningsrud kan återigen känna oss både stolta och priviligierade att få vara en del av att bygga samhället med så här fina projekt. Text: Henrik Gustafsson/Patrick Sundström Foto: Patrick Sundström

När dåvarande riksarkivaren Björn Jordell beslutade att bygga ut Riksarkivet i Arninge i Stockholm föll valet på Kynningsrud Prefab som leverantör. Arkivet skulle byggas ut för att säkerställa bättre arkivmiljöer, framtida arkivleveranser och ge plats åt Krigsarkivet, en enhet inom Riksarkivet. Krigsarkivet lämnar sina lokaler på Banérgatan i huvudstaden och flyttar till Arninge år 2020. - För Riksarkivet är det här ett viktigt steg i vårt arbete med en långsiktig lokalförsörjning. Med den här tillbyggnaden får vi moderna lokaler som är mer ändamålsenliga för både arkivhandlingar och personal, och det blir också en bättre service för våra användare med mer material tillgängligt på samma plats, säger Karin Åström Iko, som jobbar på Riksarkivet. Alla är välkomna att besöka I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i. Arkiven kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer. Hos Riksarkivet kan man söka dokument helt från medeltiden och framåt! Ett av uppdragen är att göra detta kulturarv tillgängligt för alla. Alla är välkomna att besöka arkiven är öppna för allmänheten. Vårt jobb För Kynningsrud Prefab är detta ett stort och viktigt projekt. Vi har ansvarat för hela projekteringen, leveransen och uppförandet. 12 612 kvadratmeter håldäck är monterat, vi har levererat hela stommen och även specialdesignade ytterväggar. - Nu är projektet snart klart, och vi är mycket nöjda med processen. Det är inte ofta vi levererar projekt till huvudstaden, men vi värdesätter att finnas på plats även här, säger projektchef Henrik Gustafsson.

Ett utmanande projekt både för tillverkning och montage.

Projektchef Henrik Gustafsson är stolt över det fina projektet Riksarkivet.

54

PREFAB


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Största

projekt någonsin

- Med sitt värde på 291 miljoner kronor är betongstommarna till utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde vår hittills största order, konstaterar Carl-Johan Appelberg, som är marknadschef för Kynningsrud Prefab i Uddevalla. Text: Mynewsdesk | Foto: Kynningsrud | Illustration: Västfastigheter

I projektet ingår två nya sjukhusbyggnader med sammanlagt ca 67 000 kvm byggyta. Det är en ökning på ungefär 35 procent jämfört med dagens ytor. - Västfastigheter och Byggdialog har gett oss ansvaret för att leverera en optimerad och kostnadseffektiv helhetslösning, och Kynningsrud Prefab har medverkat i projekteringen, berättar Carl-Johan Appelberg. Partneringprojekt Utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde är ett partneringprojekt, där byggherre, brukare, leverantörer och entreprenörer har ett öppet och nära samarbete i en gemensam organisation. – För Kynningsrud Prefab är Skaraborgs Sjukhus Skövde det enskilt största kontrakt som erhållits i Sverige och Norge. Att få en order på ett av de största prefabprojekten i Sverige är vi mycket nöjda över, säger VD Nicklas Jarl på Kynningsrud Prefab AB.

Mikael Jardeby, projektchef på Skövde sjukhus, och Nicklas Jarl, VD för Kynningsrud Prefab AB knyter affören med ett rejält handslag.

PREFAB

55


”Kungen”

Muntergök Fredrik Fors, Kung Hajro Hekalo och Gentlehen Pernilla Lorentsson

på Kynningsrud Prefab AB I vintras utlyste Facket en tävling för krönande av ”Årets Kung”, ”Årets Muntergök” och ”Årets Gentlehen” på Kynningsrud Prefab AB. Ett bra initiativ med fokus på positiva medarbetare, som företaget uppskattar. Text/Foto: Patrick Sundström

När facket utlyser en tävling så gör man det med stor kärlek till medarbetare och kollegor. Man lyfter blicken på positiva egenskaper hos medarbetare som bidrar till en roligare och trivsammare arbetsplats. Årets Kung, Gentlehen och Muntergök Tävlingskriterierna var ganska enkla då det enda kravet var att man skulle vara medlem i organisationen för att få möjligheten att lägga en röst. Sen fick man lov att rösta på vem som helst, även sådana som inte är medlemmar i IF Metall. Här är resultatet: ”Årets Kung”: Den alltid så positive och arbetsamme Hajro Hekalo vann den hedervärda titeln. ”Årets Gentlehen” är Pernilla Lorentsson, som alltid hjälper till och ställer upp för sina medarbetare. ”Årets Muntergök”: den klämkäcka och alltid glada Fredrik Fors.

56

PREFAB

Kungen, Prinsessan och Gycklaren - Det är väldigt roligt att få uppskattning för saker och ting, men när det blir kopplat till hur man är som arbetskamrat så värmer uppskattningen desto mer, säger Pernilla stolt. Hajro, som blev krönt till Kung, känner sig oerhört hedrad och tacksam över detta och värdesätter medarbetarnas utnämning mer än om han vunnit en stor summa pengar. Muntergöken Fredrik är övertygad om att titeln han vann är som gjord för honom, eftersom han gärna går runt och sjunger en hel del på dagarna. Kungen, Prinsessan och Gycklaren, som Pernilla skämtsamt benämner trion, tackar alla som röstat och hoppas att detta är något som kan leva vidare även kommande år. Företaget uppskattar initiativet som klubben har tagit, och ser redan nu fram emot nästa årsupplaga av pristagare.

Kungen Hajro Hekalo med nöjd VD Niclas Jarl.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

I januar ble det arrangert årsfest for alle medarbeiderne med følge i både Kynningsrud Prefab AS, Kynningsrud AS, Kynningsrud Eiendom og Kynningsrud Fastighet. Festen ble holdt på City Scene i Fredrikstad, hvor det hele startet med presentasjon av bedriftene ved Pål Kynningsrud og Pål A. Sanne. Tradisjonen tro ble jubilantene hyllet, og HMS-prisen ble delt ut. God mat, super underholdning og god stemning oppsummerer kvelden på en god måte.

Fornøyd HMS-prisvinner Mariusz Rak får sin hyllest

av daglig leder Pål A. Sanne.

F.v. Jim Høglind, Jens Høglind, Andr eas Berg, Alfred Schagerholm og Nikita Nyrén .

F.v. Marek Dobias, Marek Hudalo, Mariusz Rak og Lars Magnus Lindehov.

s.

Ole Martin Nybøle Johannesen og Kathrin Jelsnes

Konstruktørene Jan Bradley-Østensvig og Camilla Bech.

nningsrud Prefab

i Ky 20-årsjubilanter

Daniel Stordal og Sara Nøklestad.

F.v. Emil Vallberg, Edwind

Börjesson og Emanuel

d AS.

AS og Kynningsru

Kent Borge med Hege.

Larsson.

PREFAB

57


PREFAB I BILDER

i har tungan

ir Valjon Bec

.

, Ketil Nilsen

n" på Valle

an "Altmuligm rätt i mun.

58

58

Janne Grundberg är stolt över sin KPS-tavla.

Håvard Nyman och Rasmus Magnusson övervakar processerna på blandarstationen.


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

ge" traver og

Vår "evig-un

konstruktør

Erik Riis.

Det er sant - jeg juger ikke! sier Anton Rhodin (t.h.) til sikkerhetssjef Fredrik Frisk og pappa Thomas Rhodin.

nen.

ksproduktio

ag i håldäc

En vanlig d

F.v. Kristian Skjelhaugen og Thomas Joelsen.

God stemning på konstruksjonsavdelingen! Pål Porsmyr og Pål-Øyvind Ørmen.

F.v. Tore Berg, Kristian Skjelhaugen, Camilla Bech og Asle Ruud.

59


Ny leder for Kynningsruds bedriftsidrettslag Siden jeg kan huske har fotball og sport vært en stor del av hverdagen. Jeg vokste opp på Ambjørnrød i Fredrikstad hvor fotballen på Skogstrand IL var en stor del av oppveksten. Mange ble tidlig gode, og jeg kan skryte av å ha vært lagkompis med Lillestrøms Simen Rafn.

Navn: Sebastian Hansen Ansatt: Prosjektleder i Kynningsrud Prefab Sporty profil: har verken lidenskap for sport eller konkurranseinstinkt, men brenner for det sosiale.

Det er mange som har vokst opp med en idrett som de følger resten av livet. I min familie er fotballinteressen så stor at faren min prøvde å flytte sitt eget bryllup da det ble konflikt med cup-finalen i ‘84. Lidenskapen mange føler for en idrett eller aktivitet skal ikke undervurderes og mange strekker seg langt for å følge laget sitt. Man bør ikke se lenger enn på kontorpultene til kollegaene for å finne kaffekopper med fotballag eller veddeløpshester på, og det er ikke vanskelig å havne i en diskusjon om gårsdagens kamp eller løp. Jeg har til og med sett et kontor på Valle med Sarpsborg 08-logoen hengende på veggen. Nå tenker dere kanskje at det var prestasjonene fra min aktive tid i Skogstrand IL på 2000-tallet eller lidenskapen for sporten som avgjorde

seieren om lederrollen i KyBIL (Kynningsrud bedriftsidrettslag). Dette er lite trolig, da jeg la opp i en alder av 13 år, med to selvmål og en trikserekord på åtte som bestenotering. I meg finnes det verken konkurranseinstinkt eller lidenskap for sport, og jeg er beviset på at fotballinteresse ikke går i arv. Selv om jeg har vært en flopp idrettsmessig, har jeg alltid satt pris på det sosiale rundt en idrett/ aktivitet og håper det er flere som vil bli med KyBIL uten å føle det er noe krav til form eller resultater. Resultatene kommer om dem kommer, men det sosiale og gevinsten ved aktivitet er der uansett. Om det er plass til meg, er det plass til alle. KyBIL har holdt stand i 20 år og nå skal jeg bidra med å holde det levende i to nye år – forhåpentligvis med flere deltakere enn i fjor. Vi ses!

Aktivitet siste år Det siste året har bedriftsidrettslaget vært aktive i blant annet sykling hvor vi hadde seks deltagere i Grenserittet 2018. Sykkellaget leter stadig etter nye hjelperyttere og flere til å ligge på hjul med. Kynningsrud stiller også i år med deltakere i Grenserittet og vi ønsker dem lykke til! Skyttergruppa, med vår egen Trond Samuelsen i spissen fikk 1. plass i to av tre stevner som laget har deltatt i. Hjemmekampene til skyttergruppa holdes i Rolvsøyhallene, som kan skilte med flotte elektroniske skyteskiver og et miljø som holder skytterinteressen vedlike. Golf er også en gren vi hevder oss i. Kynningsrud stiller her med to lag, Kynningsrud 1 og Kynningsrud 2. Resultatene for sesongen ligger i toppsjiktet, og de som ønsker å trene på «svingen» kan få mye utbytte av å delta med golfgjengen. Sesongen gikk også bra for bowlinggjengen. Seriespillet ble avsluttet i mai med 5. plass etter 21 spilte runder.

60

KYNNINGSRUDNYTT

Fra valg-/bowlingkveld for Kynningsrud BIL.

I sammenheng med årsmøtet og valget innad i KyBIL ble det avholdt en bowlingaften. Bedriftsidretten gir en fin mulighet til å treffe kollegaer i sosial sammenheng utenfor jobben! Videre Aktivitetene som er nevnt tidligere kommer til å fortsette som før, men vi ønsker gjerne at de

som har andre ønsker til aktiviteter tar kontakt. Alle henvendelser sendes til Thomas Karlsen på verkstedet på e-post: Thomas.Karlsen@ kynningsrud.no


SOMMER 2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

Kynningsrudgrønt

t e v r a v s öteborg

G r e d n i løypa u

Det har nesten blitt en tradisjon at en liten gruppe fra Kynningsrud deltar i det 21 kilometer lange Göteborgsvarvet i mai. I år igjen gjennomførte alle sammen med stil. Årets deltakere for Kynningsrud var Hilde Kynningsrud, Cato Brekke Andersen, Audun Bøhn-Kristiansen, Eirik Kynningsrud, Morten Heli-Hansen, Mats Schweder, Erica Schweder, Anita Torp, Kari Anne Fange, Matts Torkelsson og Rolf Johnsson.

KYNNINGSRUDNYTT

61


JUBILANTER/JUBILARER 1. halvår

10 år

KPAB

KYNCAS

Anders Svensson

Knut Erik Dahlen

KFAS Niklas Alriksson

20 år

KYNCAB Roger Sterner

15 år

Jonas Nibell

KPAS Tore Berg

KPAB

KFAS

Christel Allansson

Hans Wester

Nils-Olav Lindseth

KPAB Magnus Fivelsdal

Tom Rune Karlsen

Thomas Karlsen

30 år

Audun Strand

KFAS Lars Petter Finstad

Morten Nordahl

KYNCAB

KYNCAB

KYNCAS

Lars Hansson

Sture Larsson

Ulf Are Nilsen

Kai Norsted

KPAB Peter Andersson

RUNDE ÅR/JÄMNA ÅR

1. halvår

20 år

KPAS Ole Kristian Engebretsen

30 år

KPAS Lukasz Lewandowski

40 år

KPAB Xhafer Beka

KYNCAS Eirik Ebbestad

60 år

KYNCAB Håkan Alesjö

KYNCAS

KPAB Linor Dobra

Reine Carlsson

Robin Bjurström

KYNCAB Martin Persson

KYAS Åge Strand

Benjamin Ingvaldsen

S.TRANSPORT Jim Bråthen

40 år

KFAS Kim Andre B Andersen

KFAS

Ivan Musan

50 år

Ingmar Boström

KPAS

KYNCAB

Tore Berg

Bo Dahlberg

Claes Pettersson

KPAS

KPAB Christian Bensköld

Olav Johannes Skeide

Kent Nilsson

Per-Olof Hammargård

Stefan Karlsson

70 år Arne Bergheim

Jan Randin

Lars-Åke Johansson

Magnus Lofsberg

Morten Lund

Per Arne Salerud

KYNCAS

Maria Elisabeth Olsen

KYNCAS Arild Bråthen

KPAB Mats Möller Schweder

Marius Østberg Olsen

Tom Knudsen

KYAS Harald Kynningsrud

Kynningsrud AS - KYAS | Kynningsrud Nordic Crane AS - KYNCAS | Kynningsrud Nordic Crane AB - KYNCAB | Kynningsrud Prefab AS - KPAS

62

PERSONALNYTT


SOMMER2019 - UTGAVE 68 - ÅRGANG 33

NYANSATTE/NYANSTÄLLDA KYAS

1. halvår

KFAS

Lisbeth Dramstad Rekdal Ansatt: 01.01.2019

Hilde Kolberg Olsen Ansatt: 01.02.2019

KPAB Linda Jonsson Anställd: 2019.01.21

Anton Öberg Anställd: 2019.03.01

Fredrik Borg Anställd: 2019.03.04

Tobias Borg Anställd: 2019.03.28

Ronny Nilsson Anställd: 2019.04.01

Robin Svensson Ansatt: 30.01.2019

Bledar Demiri Ansatt: 18.02.2019

Tom Jonathan Nilsson Ansatt: 11.03.2019

Lukasz Lewandowski Ansatt: 23.03.2019

Santosh Regmi Ansatt: 01.04.2019

Mikan Dragoslav Ansatt: 29.04.2019

Patrik Rådstrøm Ansatt: 09.05.2019

Jørgen Minge Ansatt: 11.06.2019

Magnus Mattsson Anställd: 2019.03.11

Annika Stahre Anställd: 2019.05.06

Fredrik Hägg Anställd: 2019.05.20

Robert Lindblom Anställd: 2019.08.01

Gunnar Jansen Ansatt: 01.01.2019

Erik Strøm Ansatt: 02.01.2019

Miguel Obregon Ansatt: 07.01.2019

Fryderyk Fajfer Ansatt: 01.02.2019

Hege Faraasen Ansatt: 01.02.2019

Krister Kristiansen Ansatt: 11.02.2019

Christoffer Arneld Ansatt: 14.02.2019

Linda Samslått Ansatt: 14.02.2019

Arild Kire Ansatt: 11.03.2019

Morten Berge Ansatt: 18.03.2019

Widar Bjørnholt Ansatt: 18.03.2019

Bjarne Holtlien Ansatt: 01.04.2019

Morten Sundby Ansatt: 01.04.2019

Rune Solberg Ansatt: 01.04.2019

Steinar Thunæs Ansatt: 01.04.2019

Johannes Bråthen Ansatt: 15.04.2019

Pål Høgås Ansatt: 06.05.2019

Morten Eriksen Ansatt: 15.05.2019

Andreas Hellman Anställd: 2019.01.07

KPAS Daniel Silju Hansen Ansatt: 17.01.2019

Ameer Baker Ansatt: 24.06.2019

KYNCAB Per Boström Anställd: 2019.01.01

KYNCAS

KGAB Per-Inge Karlsson Anställd: 2019.05.01

Tony Nortelius Anställd: 2019.05.01

KBAB Catrin Sandblom Anställd: 2019.01.01

Anders Emilsson Anställd: 2019.04.01

Henrik Ekman Anställd: 2019.05.01

Kynningsrud Prefab AB - KPAB | Kynningsrud Spesialtransport AS - S.TRANSPORT | Kynningsrud Bygg AB - KBAB | Kynningsrud Fundamentering AS - KFAS Kynningsrud Grundläggning AB - KGAB

PERSONALNYTT

63


Jeanette Johansson och Maria Svensson har blivit bästa kompisar på Kynningsrud Prefab AB.

Kontakt oss dersom du ikke lenger ønsker å motta KynningsrudNytt og vil bli slettet fra adresselisten. Send epost til gdpr@kynningsrud.no.

Glädjen är att vara till nytta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.