Page 1

Kynningsrudnytt prefab

Sommer 2011

Sammen mot felles mĂĽl

Hjørnestenprisen side 6

Produktutveckling pĂĽ Prefab side 15

En god svenskehistorie side 24


LEder

2 Hammerfest Alta Tromsø

Mosjøen

SVERIGE Tjeldbergodden

Trondheim

Aukra Ålesund

NORGE

Haugesund Kårstø Stavanger

Hønefoss Oslo

Drammen Fredrikstad

Kristiansand

Karlstad Halden Munkedal Uddevalla Trollhättan Stenungsund Ucklum Göteborg Varberg Falkenberg

Fra 1. januar 2011 ble alle selskapene i Nordic Crane Group samlet under en paraply. Nordic Crane Group har blitt så stor at omsetningen og antall medarbeidere er større enn hos de tre øvrige selskapene i Kynningsrudgruppen til sammen. Både Kynningsrud- og Stangelandgruppen tilfører kompetanse og ressurser til Nordic Crane Group. Nordic Crane Group er på grunn av eierforholdene et samarbeidsselskap for Kynningsrudgruppen og Stangelandgruppen.

Löddeköpinge

Besøksadresser: HALDEN Konsernledelse Kynningsrud Holding AS Nordic Crane Group AS Kynningsrud Eiendom AS Knivsøveien 16, 1788 Berg i Ø. Tel. +47 69 21 70 70 www.kynningsrud.no www.nordiccranegroup.com

FREDRIKSTAD Hovedkontor Norge for Nordic Crane Kynningsrud AS Kynningsrud Prefab AS Kynningsrud Fundamentering AS Vallehellene 3, N-1662 Rolvsøy Tel. +47 69 30 97 00 www.kynningsrud.no www.nordiccranegroup.no

Etter finanskrisen har bedriftene i Kynningsrudgruppen vært i store forandringer. Selv om markedet nå har bedret seg betraktelig sliter fortsatt flere av bedriftene i gruppen med negative resultater. Det kan vi ikke leve med over tid. Vi har imidlertid tro på fremtiden, og 2010 viser at vi samlet aldri har investert så mye i mennesker og materiell. Mye tyder på at vi har gjort de rette valgene. Nå er halve 2011 forbi, og vi er i ferd med å gå styrket ut av finanskrisen. Det har skjedd før, og jeg tror det vil skje igjen. Kynningsrudgruppen Kynningsrudgruppen har gjennom det siste tiåret firedoblet omsetningen og antall medarbeidere. Mange spør seg - hva er Kynningsrudgruppen i dag? Fra å være et heleid konsern under familien Kynningsrud er eierskapet nå spredt på flere eiere. Prefab og Eiendom eier vi selv. Nordic Crane Group eies på 50/50 basis av Kynningsrud og Stangeland. Veidekke er hovedaksjonær i Fundamentering.

Hudiksvall

Ål

Mongstad Bergen

Kjære medarbeidere!

GÖTEBORG Huvudkontor Sverige för Nordic Crane Kynningsrud AB Deltavägen 12, S-402 73 Göteborg Tel. +46 31 500 400 www.nordiccranegroup.se

UDDEVALLA Huvudkontor Sverige för Kynningsrud Prefab AB Kasen 26, S-451 50 Uddevalla Tel. +46 522 63 63 63 www.kynningsrud.se

Prefab, Fundamentering og Eiendom vil imidlertid også i framtiden profileres gjennom felles navn (Kynningsrud) og ha et grunnleggende samarbeid innenfor markedsføring, IT, HMS og på prosjekter. Hjørnestenprisen Hans Carlsson og Rino Humlekjær mottok Hjørnestenprisen 9. juni foran 100 inviterte gjester ved konsernkontoret i Halden. To verdige vinnere som gjennom sin tid i Kynningsrudgruppen har betydd og betyr utrolig mye i en suksessfull utvikling. Det er derfor en stor glede å hedre slike personligheter som i kraft av seg selv skaper tillit og troverdighet. God sommer! Hilsen Harald

FALKENBERG Nordic Crane Wind AB Gjuterivägen 6B S-311 32 Falkenberg Tel. +46 346 71 55 00 www.nordiccranewind.se

Redaksjonen avsluttet 10.06.2011 Forside: Eva Lindberg. Bakside: Heine Lien. Grafisk produksjon: Odin media AS - www.odinmedia.no Trykk: Dechsling AS Opplag: 3300 Formål: KynningsrudNytt er laget for og av ansatte Magasinet utkommer to ganger i året.

VÅR VISJON

Gleden er å være til nytte


redaksj onelt

3 innhold

Ann-Christin Folmer Redaktør ann-christin.folmer@kynningsrud.no Tel. +47 952 47 886

Eva Lindberg Sverige, NC Kynningsrud AB eva.lindberg@nordiccrane.com Tel. +46 31 751 04 09

Kirsti Finsal NC Kynningsrud AS kirsti.finsal@nordiccrane.com Tel. +47 924 35 790

Susanne Blücker Nordic Crane Wind AB susanne.blucker@nordiccrane.com Tel. +46 346 71 55 02

HMS Morselskapet og IT Prefab Fundamentering Eiendom Nordic Crane Group AS Nordic Crane Kynningsrud AB Nordic Crane Kynningsrud AS Nordic Crane Wind AB

4 6 10 18 26 30 32 37 41

Annet: HMS-seminar 5 Hjørnestenprisen 6 Kent Borge Prefab Norge kent.borge@kynningsrud.no Tel. +47 69 30 97 36

Patrick Sundström Prefab Sverige patrick.sundstrom@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 24

Fredrik Martinsen Fundamentering fredrik.martinsen@kynningsrud.no Tel. +47 91 38 15 16

Pål Kynningsrud Eiendom pal.kynningsrud@kynningsrud.no Tel. +47 90 87 19 65

Hemma hos Jenny Bergman

9

Redaktøren har ordet

Nyt livet! Vår viktigste oppgave i sommer burde være å bli flinkere til å gripe dagen, nyte livet og glede oss over småting! Dette gjør godt for sjel og sinn – og må være en god hjelp til å bevare sin psykiske helse. Man må selv sørge for å fylle fritidssiden av livets vektskål med gode verdier og opplevelser, som Hjelp24 fortale under et foredrag i Kynningsrudgruppen i vinter (s.5). Gode opplevelser og tid til å samle krefter ruster deg mot utfordringer som kommer. Nikita Hedberg forteller mer om dette på side 33. I Kynningsrudgruppen har vi forsøkt å lære av våre svenske naboer når det gjelder forebygging av helseproblemer i stedet for behandling av dem i etterkant. Årets bedriftshelseundersøkelse i Norge har hatt forebygging som utgangspunkt (se side 4). Det er derfor ekstra gledelig at Bedriftsidrettslaget i Fredrikstad er i full aktivitet igjen! Sosialt samvær med kollegaer er viktig og i kombinasjon med sportslige utskeielser er dette et viktig forebyggende tiltak. Les mer på side 44 og 45. Denne utgaven av KynningsrudNytt gjenspeiler at Kynningsrudgruppen vet å verdsette sine medarbeidere. Sosiale tiltak som personalfester, revybesøk og prisutdelinger bekrefter dette. Tar du en titt bakerst på side 46 og 47 så tyder det på at folket trives, det er til sammen 40 jubilanter som har vært ansatt i 10 til hele 35 år! Kos deg med lesingen, fyll tanken og nyt livet i sommer! Hilsen Ann-Christin Redaktør

Prefabglimt Neste generasjon HMS Samarbeidspartner ULC Portrettet: Ulf Berg

12 19 23 24

Store endringer i Fredrikstad 27 Ansiktslyft Rossö 28 Ny depåchef i Halland 33 Kranglimt 35 Sommerfest hos NCKYAS 40 NCW på revy 42

Bowlingkveld 45 Personalnytt 46


hms | gruppen

4

Fokus på Helse! Først Helse, Miljø og Sikkerhet - deretter drift og økonomi. Det er Kynningsrudgruppens grunnleggende tanke. Ingen hos oss er i tvil om at i alle arbeidsoperasjoner gjelder sikkerheten først. Men hva med helse-delen? Hvor gode er vi på dette i Kynningsrudgruppen? Som bedrift har vi ikke hatt systematisk oppfølging innenfor dette området. Fram til 2010 har vi satt inn mer tilfeldige tiltak. Psykiske og fysiske helseplager Hvert femte sykefravær skyldes ”psykisk ohälsa”. Dette er en av årsakene til at alle Kynningsrudgruppens handlingsplaner for 2011 har fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Men også fysisk helse er en utfordring. Mange har lite fysisk krevende og ofte statisk arbeid. En del sykefravær skyldes sannsynligvis inaktivitet og/eller dårlig kosthold. Derfor har årets bedriftshelseundersøkelse i Norge prioritert disse områdene. For første gang har vi også en fysisk test, som skal hjelpe den enkelte til å se om han/hun er i god nok form. Man kan få råd for videre livsførsel. Noen grep i riktig retning vil for mange øke livskvaliteten både i fritiden og på jobben. Personalendringer Når dette leses har vår HMS-samordnare i Nordic Crane Kynningsrud AB, Nikita Hedberg, hatt sin siste arbeidsdag (1.juli).

Er du ærlig mot deg selv?

HMS-Prisen En gang i året deler Kynningsrudgruppen ut HMS-prisen til en medarbeider i Norge og en i Sverige som har vist spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøpet og bedriften. I år stemte de ansatte fram Bosse Larsson fra Nordic Crane Kynningsrud AB og Kynningsrud Fundamenterings Bjørn Karlsen. Kynningsrudgruppen gratulerer! Bosse Larsson, kranförare NC Kynningsrud AB

Hvert femte sykefravær skyldes ”psykisk ohälsa”.

Gjennom mer enn fem år har Nikita tilført organisasjonen mye. Struktur, orden, tydelighet og høy arbeidsmoral er noen av de mange gode egenskapene til Nikita. Vi vil savne deg, Nikita og ønsker deg lykke til videre. Samtidig ønsker vi vår nye ”HMSsamordnare” i Nordic Crane Wind, Lars Björkeström, velkommen. Lars har jobbet med HMS og KS i 16 år og har allerede vist at han vil tilføre både Nordic Crane Group og Kynningsrudgruppen mye. En riktig herlig sommer ønskes deg og din familie! Torkil Kynningsrud HMS-leder Kynningsrudgruppen

Bosse är mycket kunnig vad gäller arbetsmiljösäkerhet både hemma på gården och på industrierna. Han uppskattas av arbetskamraterna, arbetsledning och kunder för sina arbetsinsatser, i stort som i smått. Hans glada humör bidrar också till vardaglig arbetsglädje. Bjørn Karlsen, anleggsleder Kynningsrud Fundamentering AS Bjørns styrke ligger i hans seriøse måte å formidle HMS i praksis på. Han får gode skussmål av mange kollegaer for arbeidet han legger ned i HMS-arbeidet. Han er spesielt flink til å gi nyansatte god innføring/opplæring for at de skal arbeide trygt og sikkert. Han stiller også krav til egne medarbeidere og til oppdragsgivere på en oppriktig måte.


HMS-se minar

5

Psykiske helseplager på dagsorden Sykefraværet i norske bedrifter er på et historisk høyt nivå. Fravær pga. psykiske lidelser øker mest. Det er ingen grunn til å tro at Kynningsrudgruppen er skånet mot denne nye ”folkesykdommen”. På bakgrunn av dette var temaet på vinterens HMS-seminar for ledere og verneombud ”Hvordan oppdage, forebygge og håndtere psykiske lidelser?”. Line Conradi og Erik Broch fra Hjelp24.

Hva har du i dag lært om psykisk helse som du kan ha nytte av i jobben? Tommy Sigurdsson DAglig leder Kynningsrud Prefab AB En leder har store muligheter til å kunne bidra til å hjelpe ansatte med psykiske lidelser. Lederen skal ikke være redd for å være spørrende – det er et ansvar som lederen har. En leder skal være tilstede blant de ansatte og tilgjengelig for kontakt, først da kan lederen bli oppmerksom på problemet og i stand til å hjelpe. Snorre Berdal hovedverneombud Kynningsrud Fundamentering AS

Seminardeltagere - ledere og verneombud i Kynningsrudgruppen.

Seminaret ble ledet av to psykologer fra Hjelp24. Utbrenthet, depresjon og angst er de vanligste lidelsene, og dette er noe som kan ramme hver og en av oss. Foredragsholderne ga en god forklaring på disse lidelsene og verktøy for oss i hverdagen. Hvordan forebygge – hva er årsakene? For å kunne forebygge må man vite litt om årsaker til at noen rammes hardere enn andre. Vi ble forklart at våre gener bestemmer ca 50 %, og at livshendelser forklarer resten. Hendelser som vil kunne utløse psykiske lidelser relateres til forhold både i privatlivet og i arbeidslivet, som f.eks samlivsbrudd eller høy arbeidsbelastning. Det er når summen av alle belastninger blir for stor at vår psykiske helse settes på prøve. Vi har alle ulik terskel for hva vi tåler av slike belastninger. Noen symptomer Det vanligste tegnet på at noe er galt er at personen forandrer sin væremåte. Oftest er dette noe som vil skje gradvis, og det kan gå så langsomt at omgivelsene nesten ikke legger merke til det. Mulige endringer kan være at vedkommende gradvis isolerer seg og mister det gode humøret, får dårligere

hukommelse eller blir mindre nøye med sin personlige hygiene. Hva kan hjelpe? Som leder og kollega er det viktig å ta kontakt. Vis at du bryr deg om vedkommende og at du ser at det ”er noe”. Ikke vær redd for å ta opp temaet, og spør gjerne om det er noe du kan gjøre for å avlaste vedkommende. Det at arbeidsgiver viser personen at han/hun er sett, er god medisin i seg selv. Ta rask kontakt ved fravær. Da kan man med økt sannsynlighet unngå langtidsfravær. Åpenhet Det viktigste den enkelte kan gjøre er å forsøke å finne ”sin egen gylne middelvei”. Livet er som en vektskål som vi må forsøke å være bevisst på å fylle på begge sider. Sørg for å ha andre interesser enn jobben; vær åpen og si fra til din leder dersom situasjonen begynner å bli vanskelig. Din leder i Kynningsrud har vilje til å hjelpe deg, og har nå fått økt innsikt i problemstillinger knyttet til psykiske lidelser. Tekst: Torkil Kynningsrud/ Ann-Christin Folmer Foto: Ann-Christin Folmer

Det er bra at det blir tatt opp og at temaet blir anerkjent som viktig. Når det blir løftet opp så tenker man mer over det. Det er viktig å bli tatt vare på og se at man betyr noe. Man skal være en god kamerat, og man bør være bevisst på adferdsendringer. Börje Kvist kranfører og hovedverneombud Nordic Crane Wind AB Jeg har lært tegnene man skal se etter og hvordan fange opp en medarbeider før det går for langt. Det er viktig med fokus på temaet, det ufarliggjør lidelsene og gjør det lettere for den enkelte å innse at man trenger hjelp. Kranførere som ”lonesome rider” kan være spesielt utsatt, siden de sitter alene og grubler i kranen. Tekst og Foto: Heine lien/ Ann-Christin Folmer


hjørne st enprisen 2 0 1 1

6 Vinnere av Hjørnestenprisen 2011

Hasse Carlsson og Rino Humlekjær 9. juni i år hadde Rino og Hasse den ære å motta den gjeve Hjørnestenprisen av Harald Kynningsrud under et festarrangement ved kontoret i Halden. Det var to ydmyke og takknemlige medarbeidere som kunne tre fram for å ta imot prisen til bifall fra de over 100 gjestene som var samlet i våre lokaler. Både Rino og Hasse er ressurspersoner som med sine helt spesielle egenskaper har hatt stor innflytelse på Kynningsrudgruppens utvikling gjennom tidene og er forbilder som motiverer andre til ytterligere innsats. Utmerkelsen ble feiret med middag og taler, før det bar til Fredriksten Festning og utendørs operaoppsetning av Carmen. Våre gratulasjoner til Rino og Hasse! Tekst/Foto: Ann-Christin Folmer

Hjørnestenprisen

Kynningsruds “Hjørnestener”, Hasse Carlsson og Rino Humlekjær.

Hjørnestenprisvinnere med sine koner Merethe og Else.

Kynningsrud på ”Carmen” i Festningen Etter utdelingen av Hjørnestenprisen var alle de 100 gjestene invitert til utendørs-operaforestillingen Carmen i festningen i Halden. Over 200 aktører var i aktivitet på scenen samtidig med noen av Norge og Sveriges største operasangere.

Over 100 personer feiret Hjørnestenprisvinnerne denne kvelden.

Leder for Opera Østfold, Pål Scott Hagen, tok seg tid til å komme til Sørli under vår hjørnestensfeiring og fortalte om den spektakulære forestillingen. En stor opplevelse for oss alle! Tekst: Harald Kynningsrud Foto: Ann-Christin Folmer/ Harald Kynningsrud

Ingen skip kan seile uten ror. Ingen fly kan lette uten vinger. Ingen bygg kan stå uten hjørnesten. Noen mennesker er som et ror på arbeidsplassen sin. De viser vei og bidrar til at alle trekker i samme retning. Noen mennesker er firmaets vinger. Med sin entusiasme og pågangsmot skaper de oppdrift for arbeidskameratene. Noen mennesker er en hjørnesten for bedriften de jobber i. De bidrar til å skape en grunnstemning på arbeidsplassen som påvirker andre til å yte sitt beste.


holding/halden

7

Ny økonomisjef i Kynningsrud Holding AS Den sterke veksten og utviklingen i Nordic Crane Group har medført at Kynningsrud Holding AS nå velger å gjøre organisatoriske endringer innenfor økonomifunksjonen i konsernet. Andreas Furuheim overtar jobben som økonomisjef etter Rino Humlekjær.

30 år og Norges Vels medalje

Torhild Nohr har i år vært ansatt i Kynningsrud Holding AS, tidligere Bj. Kynningsrud AS, i 30 år! For denne innsatsen har hun fått Vebjørn Sands bilde ”Aften på Vestlandet” fra bedriften og Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Torhild er den første kvinnelige ansatte i Kynningsrudgruppen som feier 30 års jubileum. Tekst/Foto: Ann-Christin Folmer

Rino Humlekjær vil for fremtiden jobbe fulltid som finansdirektør i Nordic Crane Group. Rino går inn i styret i morselskapet Kynningsrud Holding AS. Andreas vil jobbe med løpende forvaltning og oppfølging av morselskapets eiendeler med hovedvekt på Prefab, men også representere Kynningsrud Eiendom gjennom styreverv i selskapet.

En av oss på kontoret i Halden Namn: Charlotte ”Lotta” Lundquist Anställd sedan: 1/12-09 eller egentligen 1/3-10 eftersom jag de tre första månaderna var inhyrd från bemanningsföretag. Arbetar med: Ekonomi på Nordic Crane Kynningsrud AB Fritidssysselsättning/hobby: Arbeta hemma på gården, pyssla med våra hästar och skogspromenader med hunden. Familj: Man och två barn

Tekst: Ann-Christin Folmer Foto: Kent Borge

“Aften på Vestlandet” av Vebjørn Sand

Kynningsrudgruppen har hatt et mangeårig samarbeid med kunstneren Vebjørn Sand. Første gang i 1996, da maleriet ULVETANNA ble innkjøpt. Av dette ble det laget 200 serigrafier, som i hovedsak har vært en gave til ansatte for lang og tro tjeneste i en av bedriftene der Kynningsrud Holding AS (tidligere Bj. Kynningsrud AS) har eierskap. Deretter har vi samarbeidet om prosjekter som Antarktisekspedisjonen, Fredsstjernen på Gardermoen og byggingen av Leonardobroen i Ås. Maleriet AFTEN PÅ VESTLANDET er malt i 2009/2010 og ble innkjøpt etter et besøk i galleriet til Vebjørn Sand i New York i januar 2011. Av bildet er det laget 200 nummererte og signerte inkjetprinter. Hvert enkelt er håndkolorert av kunstneren. Personer som har vært ansatt i 20 eller 30 år vil få et bilde i jubileumsgave. Tekst/Foto: Harald Kynningsrud

Oas: Vara hemma på gården. Passion: Djur, natur, god mat och whiskey. Laster: Choklad, vin och whiskey. Roas av: Jag är lättroad… Oroas av: Försöker att inte oroa mig i onödan, utan ta problemen när de kommer (om de kommer). Okänd talang: Kan jag ju inte tala om, då är den ju inte okänd längre! Motto: Carpe Diem! Ser gärna på: Vackra blommor. Förbannad på: När folk inte vågar stå för sina åsikter. Glad av: Blommor, djur, natur… Kan man vara glad åt lite så har man mycket att vara glad åt! Äter: Gärna en blodig biff. Dricker: Vatten, vin och gärna en whiskey. Bra på: Hålla många bollar i luften samtidigt. Stiga upp tidigt på morgonen… Dålig på: Att säga nej. Önskad/okänd talang: Det hade varit kul att kunna rita och måla. Vilken kroppsdel är du mest nöjd över: Benen Vad vill du ändra på dig själv: Inget speciellt. Kanske att vågen skulle visa på lite färre kilon, men det är lättare att undvika att ställa sig på den. Viktigast hos vänner: Ärlighet, humor. Vilken levande person föraktar du mest: Muammar al- Ghaddafi. Vilken komplimang fick du senast? Att jag gör ett bra jobb. Dans: Hellre än bra. Bästa rådet du fått? Tro på dig själv. När ljuger du? Aldrig…


IT

8

Nya tekniska lösningar Det var tre år sedan vi senast gjorde en förändring som påverkade alla användare. Då var det byte till Outlook och Office 2007. Nu är det dags igen och denna gång gäller det byte till Windows 7 och Office 2010 samt utrullning av Office Communicator. Utrullningen kommer att ske löp-ande, dels genom ominstallation och dels vid byte av datorer. Kommunikationsverktyget Office Communicator kommer att ersätta NetMeeting och bli det nya verktyget för skärmdelning i Kynningsrudgruppen. Ungefär fyrtio procent av användarna kör redan på den nya plattformen och erfarenheterna så här långt är uteslutande positiva. Datorerna upplevs som snabbare och mer stabila. Personalsystem Med en pådrivande projektledare i AnnChristin Folmer är nu alla bolag i Kynningsrudgruppen och Nordic Crane Group inne i lösningen. Detta gör att vi har ett system

som ansvarar för personaluppgifter som exporteras till våra lönesystem och personallistorna i Kynningsrud- och NCG-portalen. Eftersom personaluppgifter nu endast behöver uppdateras på ett ställe kommer detta att minska frekvensen av felaktiga uppgifter samt minska administrationen. Telefoni I vinternumret av KynningsrudNytt skrev jag om NetCom och trådlös bedrift. Dessvärre har implementering av trådlös bedrift stoppat upp p.g.a. dålig täckning på tre av våra kontor, Vinterbro, Torp och Hönefoss. NetCom jobbar med radioplanerare för att förbättra täckningen och bygga ut kapacitet på dessa orter, ett arbete som måste färdigställas innan vi blir ”godkända” att köra trådlös bedrift. På den svenska sidan har vi valt att byta operatör till Telia och i samband med detta går även Nordic Crane Wind och Installation in på samma lösning. Åtgärderna innebär

Operatörsbytet och implementeringen kommer vara helt klart i mitten av juni.

att vi kan ringa internt mellan bolagen vilket kommer att hjälpa till att erbjuda bättre service och öka tillgängligheten för både interna och externa kunder. Operatörsbytet och implementeringen kommer vara helt klart i mitten av juni. ”TilPro” Slutligen vill jag skriva några rader om nylanseringen av TilPro. Vi har under våren arbetat tillsammans med Skill för att förbättra dokumentstyrningsverktyget som används i Kynningsrud Fundamentering. Det har varit en mycket bra process med engagerade deltagare. Med sådant engagemang från nyckelpersoner i IT-projekt får man bra lösningar och det ska bli spännande att se hur detta kommer effektivisera offertoch projekthanteringen. Ha en riktigt skön sommar! Mats Schweder IT-sjef Kynningsrudgruppen

Ressursplanlegging med personalsystemet Personec HR Personalsystemet er ikke bare et sted for registrering av nødvendige personopplysninger som adresser, telefonnummer og hvilket selskap og avdeling man er tilknyttet. Personalsystemet åpner også for en unik mulighet for oversikt over personalets kompetanse og kan dermed benyttes til bemanningsplanlegging! Som Mats Schweder nevner er vi ferdige med implementeringen av personalsystemet Personec HR i samtlige selskaper i

Kynningsrudgruppen og Nordic Crane Group. Personalopplysninger, ansettelsesopplysninger, opplysninger om pårørende osv. er å finne på ett sted – i Personec HR. Bemanningsplanlegging Én ting er at registrering av personalopplysninger på ett sted sørger for enklere vedlikehold av opplysningene rundt personalet og gjør at man til enhver tid kan stole på at personallistene er oppdaterte. Men - det som er en absolutt fordel med systemet er at man på en enkel måte kan holde oversikt over bemanningens kompetanse ved å registrere og skanne inn sertifikater og kursbevis. Og så finnes det mulighet for å bygge opp en intern oversikt over hvem som kan hva i bedriften. Som et eksempel vil man på en enkel måte kunne hente ut oversikter over hvem som har tillatelse til å kjøre en

spesiell kran på vei, hvem som kan betjene en kran hvis den står på en byggeplass osv. Et viktig hjelpemiddel når man raskt trenger en avløser. Målsetning Målsetningen for videre bruk må for alle selskapene være å bruke mulighetene systemet gir. Alt som registreres inn av data kan vi hente ut igjen i form av oversikter eller lister. Vi ser derfor fram til at alle selskapene snart er i mål med registrering av dagens kompetanse, slik at vi kan ta fatt på den spennende oppgaven med å lære opp alle brukerne og utvikle systemet videre for at alle skal få maksimalt utbytte av det! Tekst: Ann-Christin Folmer prosjektleder personec HR


he mma hos

9

Fakta

Hemma hos

Jenny Bergman sommarspecial

Namn: Jenny Bergman Arbetar som: Transportassistent på depån i Göteborg Ålder: 37 år Bor: Storås i Angered Familj: Barnen Jacob 9 år och Julia 12 år Husvagn: Cabby barnkammarvagn, årsmodell -92

Har man husvagn åker man antingen ut med den eller till den. Det sistnämnda kommer det att bli mycket av i sommar för Jenny Bergman, som i år har blivit ”säsongare” för första gången i sitt liv.

Familjen Bergman i förtältet som är perfekt att sitta i under regniga dagar.

i rabatterna och det är riktigt gemytligt och hemtrevligt överallt. Mitt bland husvagnarna står det små vita stugor med röda dörrar och jag undrar genast vad det är. - I dessa har man en egen toalett och dusch. På utsidan ska jag bygga en diskbänk är det tänkt, berättar Jenny.

Jenny är en händig tjej som fixar det mesta själv. Ibland får barnen rycka in och hjälpa till när inte armarna räcker till.

Jenny har nämligen ställt upp sin husvagn i den halländska kustidyllen på Stråvalla camping, ca fem mil söder om Göteborg. Där kommer hon och barnen att tillbringa mycket tid i sommar när hon är ledig från sitt arbete som transportassistent på depån i Göteborg. Jag hälsade på henne och hennes två barn Jacob 9 år och Julia 12 år i deras mysiga husvagn en eftermiddag i våras. Uppväxt i husvagn Jenny har under hela sin uppväxt tillbringat sommarloven i husvagn med sin familj. Hon gillar verkligen det här med att campa, och för ett par år sedan köpte hon en egen husvagn. De senaste somrarna har hon och

barnen varit på lite olika ställen, men i år fick hon nys om en mysig säsongscamping utanför Frillesås. Hon behövde inte mycket betänketid innan hon bestämde sig för att ta dit husvagnen. - Jag har aldrig provat att vara ”säsongare” men det lät rätt mysigt och möjligheten att utnyttja husvagnen mer under sommaren blir större nu, säger Jenny. Hon åkte dit och kollade en helg och sedan var det klart. Ett par veckor senare stod vagnen uppställd. Lyx med eget badrum Det finns plats för 100 husvagnar på Stråvalla camping och varje tomt har en egen liten trädgårdsplätt. Det prunkar rejält

Perfekt för barnen Redan första helgen på campingen träffade Jacob och Julia andra barn att leka med. - Barnen älskar husvagnslivet lika mycket som jag, och det är så roligt att de träffar så många nya vänner. Jag behöver inte vara orolig över att de ska ha tråkigt här, säger Jenny. Och långtråkigt är nog det sista barnen kommer att ha. Bara ett stenkast från deras husvagn ligger en stor pool med soldäck runt och väntar på att svalka badsugna campare. - Bästa stället för mig att slappna av på riktigt är i min husvagn och jag ser fram emot en lång och härlig sommar här, avslutar Jenny. Text/foto: Eva Lindberg


prefab

10 En av oss Prefab AB Namn: Kent Karlsson Anställd sedan: 2003-01-07 Arbetar med/på: Övrig produktion Familj: Fru, 2 barn och 2 barnbarn. Fritidssysselsättning/hobby: Skidor på vintern, cykel och mc-åkning sommartid

Optimisme Året 2011 har hittil vært preget av optimisme og økt ordrereserve. Aktiviteten i bransjen har tatt seg betydelig opp, og vi ser en positiv utvikling av prisnivået for våre produkter og tjenester. Endelig har vinteren sluppet taket og vi gleder oss til sommeren. Det skal bli godt med noen ”late” dager sammen med familie og venner etter en tøff vinter med høy aktivitet for alle i Kynningsrud Prefab.

Oas: Ja det har jag… Kreta med stort K. Passion: Längdskidåkning Last/er: En Jägermeister och en öl eller två är nog det bästa jag vet… Roas av: Positiva och glada människor. Oroas av: Känner att kroppen börjar ta slut… Orkar inte på samma sätt som för ett år sedan. Okänd talang: Önskar jag kunde säga att jag är duktig på att spela munspel... När jag blir pensionär skall jag lära mig ordentligt! Skäms över: Mitt dåliga humör! Favoritskådespelare: Dustin Hoffman alla kategorier Motton: ”Gör rätt från början” och ”Vänner vårdar man men släkt får man dras med”. Ser gärna på: Tillbaka till Aidensfield… En rolig brittisk serie som vi har följt i många år. Tittar också på all sport. Förbannad på: Ja det händer ju att jag är!! Jag hatar att göra om saker fler än en gång. Se motto! Äter: Ja… För mycket egentligen! Dricker: Se äter… Tror på: Jag är optimist och tror på det mesta. Bra på: Hålla ordning och reda på grejer. Dålig på: Tappar humöret ganska snabbt… Kort stubin men som fort går över! Vilken kroppsdel är du mest nöjd över: Hehehehe… OJOJOJ!! Vad vill du ändra på dig själv: Att inte bli så uppstressad i största allmänhet. Viktigast hos vänner: Att dom finns överhuvudtaget. Dans: Ja det har jag gjort mycket. Mestadels bugg och då framför allt till Streaplers. Nu är det lite lugnare på äldre dar. Dröm: Att jag och min fru kan vara friska länge och kunna leva ett gott liv efter pension och åka runt i husbil i Europa. Högsta önskan: Att få klappa en levande tiger… och dra han i örat. När ljuger du? Konstant! Har du ljugit sedan starten på denna intervju? Nej!

Mot bedre tider Året 2010 har vi lagt bak oss. Fjoråret var preget av at etterspørselen av våre produkter og tjenester var lavere enn tilbudet. Det medførte kraftig prisnedgang for å få prosjekter. Resultatet ble at vi ikke tjente penger i 2010. Vi velger ikke å dvele ved dette, men ser fremover mot muligheter for gode prosjekter. Hittil i 2011 sliter vi fortsatt med å gjøre ferdig prosjekter fra tidligere hvor prisene fortsatt er for lave. Dette kombinert med en tøff vinter gjør at vi sliter med inntjeningen. Nye prosjekter ser for øvrig bedre ut slik at vi kommer styrket ut av inneværende år. Ordremengden øker og vi ser positivt på andre halvår. Bemanningen og omsetningen øker Vi har ansatt flere nye medarbeidere i løpet av det siste året. Kynningsrud Prefab i Fredrikstad og Uddevalla er en komplett betongelementleverandør med fokus på innovative løsninger. Gjennom stadig utvikling og godt samarbeid med våre kunder er vår strategi å doble produksjonen innen 2015 og å omsette for 500 millioner kroner

Fjoråret var preget av at etterspørselen av våre produkter og tjenester var lavere enn tilbudet. i året. I dag er vi 160 medarbeidere, og for å nå målsetningen vår planlegger vi å øke bemanningen med rundt 100 ansatte i Norge og Sverige de kommende årene. Den største økningen vil foregå i Sverige, men vi er også i gang med å bygge om og utvide stålproduksjonen i Fredrikstad. Stålverkstedet trenger en oppgradering for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet og for å kunne produsere stålkonstruksjoner på en mer effektiv måte. Vi har dessverre hatt en fraværsskade i år. Tenk sikkerhet og vurder risiko i alt dere foretar dere så vil alle komme trygt hjem fra jobben hver dag. Vi skal ha fokus på HMS og KS i alt vi utfører. Jeg takker alle for deres gode innsats og ønsker alle medarbeidere i Norge og Sverige, med sine nærmeste, en god sommer! Pål A. Sanne Leder Divisjon Prefab


prefab

11

Nu går vi mot hetare tider Den ljuvliga sommaren, med sol, mycket värme och lite extra ledighet närmar sig. Ledigheten blir viktig för oss alla, då vi vet att byggmarknaden är het just nu och kommer att hålla oss varma med hårt arbete under hösten och hela nästa år. Vi ser framför oss en höst med överfulla orderböcker och fullt tryck både i fabrik och ute på projekt. Byggmarknaden har den senaste tiden fullständigt exploderat. Äntligen verkar det som om bostadsbyggnationen börjar ta fart, samtidigt som det fortsatt är stor aktivitet med skolor,

affärslokaler och andra offentliga projekt. Vi vet också att det framför finns ett stort behov av P-hus. Sammantaget ser det väldigt ljust ut för oss i prefabbranschen.

av konstruktörer och projektpersonal. Vi behöver också, efterhand som produktionskapaciteten ökar, anställa duktiga medarbetare till fabriksproduktionen.

Investering i fabriken Våra planlagda investeringar i fabriken pågår, och vi kommer att nå vårt mål om fördubblad kapacitet inom ca två år. Under sensommaren flyttar armerings- och råvarulagerverksamheten in i nya, fräscha lokaler med modern produktionsteknik. Därefter kommer produktionshallen för väggar att få en nödvändig uppfräschning. På planeringsstadiet ligger också en ny betongstation, som beräknas vara i drift någon gång vid årsskiftet. För att säkerställa en effektiv lagerhantering och isfria produkter, även vid snörika vintrar, kommer vi att bygga tak över traversbanorna under hösten.

Miljö/Arbetsmiljö Våra ansträngningar att arbeta för säkra och trygga arbetsmoment har gett bra resultat. Skadorna är få och de som har uppstått har varit s.k. lätta skador. Sjukfrånvarostatistiken är låg.

Personal Vi är nu fler anställda än vi någonsin varit. Vi har anställt personal i alla avdelningar och kommer att behöva anställa ännu fler. Det vi nu främst behöver är teknisk personal i form

Till sist vill jag tacka ALLA för den insats ni gjort under året. Vinterkaos, byggnationer, flyttkaos, nya och komplicerade produkter, allt har Ni hanterat på bästa sätt. Detta har också gett resultat, både i trivsel och ekonomiskt utbyte för företaget. Nu önskar jag er alla en mycket skön sommar. Tommy Sigurdsson VD i Kynningsrud Prefab AB

Biggest Loser Kynningsrud Inför den stundande sommaren är det många som gärna vill tappa några extra kilon och känna sig lite smalare till ”Beach 2011”. På Kynningsrud Prefab AB har man tagit dessa önskemål på allvar och startat en hälsofrämjande tävling där alla frivilliga medarbetare tillsammans och under roliga former kan tävla om vem som lyckas bäst med att uppnå detta mål. Konceptet är hämtat från den populära amerikanska dokumentärserien med samma namn. Företagets interntävling syftar, likt programmet, till att förbättra hälsan hos medarbetarna genom att sporra med fina priser och ett kul arrangemang. Träningen görs individuellt och helt på egen hand även om man uppmanar till att använda företagets gym. Invägning sker varje fredag och den procentuella förändringen hos alla deltagare redovisas, till stort engage-

mang, på informationsmonitor i företagets gemensamma matsal. Positivt för alla på företaget Även medarbetare som inte är med i tävlingen gläds åt de tävlandes resultat som varje vecka redovisas och är ofta delaktiga med glada tillrop och underhållande kommentarer. Lunchlådorna på företaget granskas noggrant av bordsgrannarna och vi tror att detta för med sig fler positiva saker än bara viktminskning för de 25 deltagarna som nu tillsammans gått ner över 90 kilo på lite drygt sex veckor. Vinnaren i tävlingen kommer att utses på företagets sommarfest den 1 juli och har enligt färsk statistik då förmodligen tappat mer än 10 % av sin ursprungsvikt! Text: Patrick Sundström Foto: Christel Allansson Stefan Larsson är nöjd med veckans resultat på vågen.


prefab-glimt

12

Andreas Berg nyter utsikten.

Kent Karlsson spolar av det första Concrete Graphic elementet.

Peter Haglund, Kent Karlsson och Robin Nilsen överlägger.

En vanlig dag på kontoret...

Lars Anderson visar upp sina styva citroner. Thomas Karslen vet å kunne ta i ett tak.


prefab

13

Fin gjeng! F.v. Ivar Olsson, Rune Monan, Frode Løken og Vidar Karlsen.

Voksende boligområde på Sole Skog i Vestby I 2004 startet utbyggingen av dette feltet i Vestby som er regulert for boligblokker. Da vi besøkte området var montasjelaget fra Kynningsrud Prefab godt i gang med å montere det som kalles Sole Skog 13. Med andre ord er det den 13. blokka som nå blir bygget i de naturskjønne omgivelsene. I løpet av de syv årene som utbyggingen har pågått har de fleste av montørene i Kynningsrud Prefab vært på Sole Skog og montert. Denne gangen møtte vi montasjelaget bestående av Rune Monan, Frode Løken og Vidar Karlsen (innleid sveiser i ca. 17 år). Montasjeleder Allan Ryan var ikke til stede på byggeplassen under vårt besøk.

Utsikt mot nabobyggene.

Det var en engasjert gjeng som stod på for å få montert det som står igjen på dette bygget. Jeg fikk god forklaring av ”gutta” på hvordan enkeltdetaljer på bygget var løst. Etter å ha levert ”samme bygget” 13 ganger bør vel det meste gå på skinner… Tekst/Foto: Kent Borge Rune Monan viser vei.

… og muskler.


prefab

14 En av oss i Kynningsrud Prefab AS Navn: Raymond Hansen Ansatt siden: 20. des 2010 Arbeider med: Prosjektleder Familie: Samboer Fritidssyssel/ hobby: Fotball, jakt og fiske.

Kvalitet oppnås gjennom kundefokus og kontinuerlig forbedring Kundefokus og kontinuerlig forbedring er to av totalt åtte ledelsesprinsipper i ISO-9000-familien. Prinsippene bør være viktige også for virksomheter som ikke tar sikte på å bli ISO-sertifisert.

Oase: Vikane. Pasjon: Grilling på kølgrill. Last: Snus. Morsomt? Turer med snekka. Ukjent talent? Fler og fler Stolt over? Klarte svømmeknappen som 12-åring. Motto: Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid. Leser: Pondus. Ser gjerne på: Fine former skapt av naturen. Forbannet på: Køkjøring! Glad: Ofte. Tror på: Egne ferdigheter. Bra på: Å lage mat. Dårlig på: Husarbeid. Ønsket talent: Å kunne spella gitar. Hvilken kroppsdel er du mest fornøyd med? Høyre benet, det er rene magikern. Hva ville du endret på deg selv? Høyden, så den matcher vekta. Viktigst hos venner: Humor. Når sloss du sist? Har prøvd dette noen ganger, men det endte bare med tap og rare farger på kroppen, så den karrieren måtte jeg legge på hylla... Beste rådet du har fått: La aldri skolegangen påvirke utdannelsen din. Hvordan vil du helst dø? Raskt og ryddig. Når lyver du? Ved behov. Har du løyet siden starten på dette intervjuet? Å nei!

Vet vi med sikkerhet hva kunden ønsker?

Selskap i Kynningsrudgruppen (KYG) og andre suksessbedrifter må ikke slå seg til ro med at ”nå er alt bra”. Det har vi ikke tenkt til å gjøre. Kundefokus Med dette menes at man sikrer at kundenes behov er ”forstått i hele organisasjonen, og at ledelsen sørger for at medarbeiderne har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å tilfredsstille kundenes krav”. Dette er ingen lett oppgave. Har vi god nok kunnskap om kundenes ønsker, behov og forventinger? Kanskje er det igjen på tide å gjennomføre en ny, større kundeundersøkelse? Alle selskapene i KYG er tjent med å avstemme krav og forventinger med sine kunder. Dette for å kunne levere råbygg, fundamenteringsarbeid og krantjenester slik at det oppnås full kundetilfredshet og riktig kvalitet. Det er ikke sikkert at hver eneste prosjektleder, sveiser og kranfører vet hva som forventes. Våre kunder vil høyst sannsynlig være positive til å bli med på en

slik gjennomgang – kunder setter normalt pris på å komme i fokus! Kontinuerlig forbedring av ”alt vi til enhver tid gjør” Selv om kundetilfredshet er overordnet, så har virksomheten også andre mål å styre etter. Forbedringsmålene skal være realistiske, men likevel utfordrende. Det må settes av tilstrekkelig med ressurser og benyttes egnede verktøy. Beslutninger skal være basert på fakta. I KYG har vi fokus på å få inn ”grønnlapper”/RUH i fPortal, og dette er et bra. Husk likevel at datafangsten må bearbeides for å gi meningsfull styringsinformasjon. Handlingsplanene i KYG vektlegger også involvering av ansatte, som er en forutsetning for å oppnå kontinuerlige forbedringer. HMS og KS er her uadskillelig. Om ”trykket holdes oppe” forblir vi den foretrukne leverandør og arbeidsgiver. Heine Lien HMS-leder Kynningsrud Prefab AS


prefab

15

Projektutveckling på Prefab AB

Montörerna Anders Svensson och Lasse Lindström vilar sig på ett av fabrikens många småprojekt.

Projektavdelningen utanför fabriken i Uddevalla, från vänster Bengt Hansson, Henrik Gustavsson, Peter Ohlsson, Jonas Hesselroth, Niclas Brav, Jari Hyvinen.

Byggnadsbranschen är under stark utveckling både vad avser byggnadssätt som byggnadskomponenter. Därför är det viktigt som aktör att aktivt följa med och ständigt utveckla nya produkter och produktionsmetoder. Hos Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla sker det därför ständigt nya spännande utmaningar. Nya produkter och nya produktionsmetoder har blivit vardag för de anställda. Innovativ organisation Prefab AB har en marknads- och projektorganisation med ett innovativt arbetssätt samt en vidsynthet som bidrar till ständiga nya utmaningar. - Vi ser oss tvungna att hitta alternativ för att hålla fabriken sysselsatt även när vi inte har stora projekt inbokade, säger Bengt Hansson, projektchef på Kynningsrud Prefab AB. Produktsortimentet ökar Många av våra produkter är dock standardprodukter som pelare, balkar, bjälklag, balkonger och väggar. Väggar kan utföras på många olika sätt vilket nu fabriken i prak-

Nicklas Jarl och Peter Andersson synar av en vägg med grafik.

Granitbalk till Karlstads hamn.

tiken fått erfara. Vi har åtagit oss uppdrag som innebär mer förädling av produkten. Vi utför tegelklädda fasader, väggar med ingjuten grafik, granitstensbeklädda murar, mm. Fasadväggar är tacksamma att arbeta med då detta är en produkt som man som kund och betraktare snabbt får ett intryck av. Möjligheterna är obegränsade vad beträffar yta och struktur. Det är endast fantasin som begränsar. Nya medarbetare Marknads- och projektavdelningen har den senaste tiden växt med ett antal nya medarbetare, både erfarna och nyutbildade. Vi har i dagarna gjort klart med en erfaren marknadschef som skall arbeta med projektutveckling och presentation av företaget.

Tegelväggar på Forsenskolan i Tidaholm.

De nya medarbetarna är en stor tillgång för företaget och dess framtidsutveckling. Vi kommer på sikt att behöva ännu fler kompetenta medarbetare. I dagsläget består marknads- och projektavdelningarna av fem säljare/projektledare, två montageledare och fyra egna montörer. Text/Foto: Patrick Sundström


prefab

16 En blandning av flera faktorer skulle nog många säga är det som avgör hur man trivs på sin arbetsplats.

Vad gör att man trivs på ett företag? Det kan till exempel vara att arbetskamraterna är trevliga, att arbetsuppgifterna känns meningsfulla, lönen är bra eller kanske att företaget tillhandahåller förmåner utöver det vanliga. För Kynningsrud Prefab är frågan om trivsel på arbetet mycket viktig och vi försöker på flera sätt göra arbetstagarnas tillvaro möjlig att trivas i. Efter samtal med vår företagshälsovård kan vi konstatera att vi faktiskt gör en hel del: • Vi har tre rasttillfällen under en dag där alla arbetstagare kan ta en paus från arbetsuppgifterna och sitta ner med sina arbetskamrater i den gemensamma matsalen. • Lokalerna städas varje dag för att arbetsrummet ska kännas trevligt. • I matsalen serveras frukost varje dag och frukt en gång i veckan. • Företaget tillhandahåller ett gym i anslutning till fabriken som alltid är öppet, där alla arbetstagare kan träna. • Alla anställda har möjlighet att hyra stugor i Norge, Sverige och Spanien till ett förmånligt pris. • Två gånger om året bjuder företaget till personalfester och två gånger om året bjuds det även på en gåva till alla arbetstagare. • Vart tredje år hålls hälsoundersökningar som stämmer av varje persons hälsotillstånd. • Arbetet för att hela tiden förbättra arbetsmiljön för alla arbetstagare är ständigt pågående genom olika projekt och förbättringsförslag som utvärderas och arbetas med. • Kompetenserna på företaget ses över kontinuerligt och alla önskemål tas i beaktande. Vad kan du själv göra? Som arbetskamrat finns även saker du kan göra för att öka trivseln: • Säga hej och hejdå och fråga hur det är, ett sätt att bekräfta att man ser varandra. • Ge beröm, det stärker självförtroendet och

Konsten att städa en betongfabrik Man behöver inte vara ett geni för att förstå att betong är ett material som lätt smutsar ner överallt där det kommer åt. Det gör att utmaningen blir desto större för de som jobbar med rengöring och lokalvård där betong förekommer.

Den goda gemenskapen hos arbetskamraterna gör att man trivs bra på jobbet säger Christofer Larsson, KarlHenrik Myrstrand och Emir Kajtezovic från håldäcksproduktionen. Foto: Lena Larson

ger god stämning. • Ta ansvar. Har du ställt koppen i diskmaskinen? Att ta ansvar minskar irritationer. • Fråga nyanställda om de vill hänga med på lunch eller kafferast. Det kan vara viktigt att fråga sig själv om jag är den goda arbetskamrat jag vill att andra ska vara. Undersökning I början av 2011 genomfördes en enkätundersökning bland de anställda med frågor kring företaget, arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och den närmaste chefen. Cirka 50 procent av de anställda valde att delta. Resultatet var i snitt 4,3 (av 5) för generellt anseende om företaget, 3,5 (av 5) för arbetsmiljön och trivsel på arbetsplatsen, 4,0 (av 5) för upplevelse av arbetsuppgifterna och 3,7 (av 5) vad gällde känslan kring den närmaste chefen. Siffrorna kan tolkas som att Kynningsrud Prefab är en ganska bra arbetsplats, men bra kan bli bättre och vid de områden som kom fram som kritiska har åtgärder för förbättring och tät uppföljning vidtagits. LENA LARSSON miljö- och arbetsmiljösamordnare Kynningsrud Prefab AB

Suzanne Johansson och Lisa Johansson är de två anställda på Prefab AB som galant sköter om företagets lokalvård. Suzanne, som varit med från början och format mycket av de väl inarbetade rutinerna som finns, anser att det även behövs ett vaksamt öga och planerad framförhållning för att hålla smutsen i schack. För att allt skall flyta på ställs det även stora krav på att alla medarbetare tar ansvar och håller efter så gott det går. Vissa rutiner måste man ha för att detta skall fungera säger både Suzanne och Lisa unisont, och det är lätt att förstå vad dom menar när man exempelvis ser den stora fina matsalen som gemensamt används av alla anställda på företaget. Dagligen skall diskmaskiner fyllas och plockas ur, bord skall göras rent, golv skall skuras och sopor skall slängas för att alla skall ha en trevlig lokal att vistas i när man har sin rast. - De flesta förväntar sig nog att allt skall vara på ett visst sätt, så det gäller att hela tiden ligga steget före och ha bra koll. Vi är ju ett renligt släkte vi människor, säger Suzanne. Text/Foto: Patrick Sundström


prefab

17

Fredag 14. januar hadde Prefab AS allmøte, årsfest og 10-årsjubileum – altså tre begivenheter på en gang. Samlingen fant sted på Hotell Laholmen i Strømstad, og var lagt opp etter samme suksessoppskrift som året før.

Allmøte og årsfest i Prefab AS

Roy Pettersen er den fødte toastmaster – og entertainer.

Hurra for jubilantene! F.v. Lars-Magnus Lindehov, Roy Pettersen, daglig leder Pål Sanne (ikke jubilant), Magnus Johansson og Helge Sagen (Roger Skotnes var også jubilant, men dessverre syk).

Det er viktig å møtes til allmøter, og i Prefab AS samles vi en til to ganger i året. Utfordringene på slike heldagssamlinger er at det kan bli mye enveiskommunikasjon. Det kan være vanskelig for våre aktive ”kroppsarbeidere” å sitte mange timer i ro. For å ”bryte opp” dagen var det lagt opp til gruppearbeid og nødvendige kaffepauser. Det faglige gruppearbeidet tok utgangspunkt i selskapets Handlingsplan, og vårt HMS-mål om å skape enda bedre trivsel: Hva legger vi i trivsel og involvering?

Bestefar er veldig glad i bestemor! Geir og Lisbeth Skotnes.

hyggelig og høyt verdsatt tradisjon i Kynningsrudgruppen.

Hvem har laget disse teite Quiz-spørsmålene? Er det han med den grønne hjelmen? Hans-Olof Martinsson, Jesper Lindgren, Halvor MalmJohnsen og Kai Øberg samarbeider.

Det ble i tillegg laget en mer uformell Quiz, og denne gangen var frustrasjonen over quizforfatteren stor. For hvem er vel opptatt av ”hvilken metamorf bergart består berggrunnen i Sarpsborg av?” De fleste er ikke opptatt av Sarpsborg i det hele tatt..!

Gruppen hadde en klar formening av hva som skaper trivsel og engasjement. F.v. Kjell Østensvig, Daniel Frankling, Alen Zukanovic, Michael Steen og Johan Gustavsson.

Årsfest med ledsagere Ikke alle hadde mulighet til å bli med på festen, men de som deltok hadde en flott kveld. Ledsagere og gjester fra samarbeidende selskaper var invitert. Vi startet i diskoteket med feiring av jubilanter, og utdeling av ”damegaver”. Dette er en

Tre store høydepunkter Et av kveldens høydepunkter var filmen og musikken som Andreas Furuheim hadde satt sammen. Denne viste på en flott måte hva vi ”holder på med” i Prefab. Slikt skaper identitet og stolthet på arbeidsplassen – og så får ledsagerne innblikk i vår arbeidshverdag. Det andre høydepunktet var kveldens underholdningsinnslag av Prefabs stolte mannskor, som fremførte den velkjente ”Betongsangen”. Det var flere i koret som kunne teksten. Tredje og siste høydepunkt var da toastmaster Roy Pettersen delte sine erfaringer fra fjorårets Grenseritt. Hvordan går det med årets forberedelser? Festen ble avsluttet før frokost. TEKST/FOTO: HEINE LIEN


f undamentering

18 En av oss i Fundamentering Navn: Anders Qviller Ansatt siden: 28. sept 2010 Arbeider med: Kalkulasjon og noe prosjektstøtte Familie: Fri og frank! Fritidssyssel/ hobby: Trening, fotball med bedriftsidrettslaget og noe paintball på sommeren

Utfordringer Etter en kald vinter er det godt å kjenne at sommeren er her. Mange har hektiske dager og det er godt å kunne koble vekk hverdagen og feriere sammen med familie og venner og gjøre noe helt annet. De store jobbene vi har hatt går mot slutten og vi er inne i en periode med flere og mindre jobber og derfor mer ujevn aktivitet. Prisnivået er fortsatt meget lavt, jobbtilgangen har vært liten i vinter og ordrereserven begynte å bli snau. Vi har nå fått noen mellomstore jobber som Barcode og Nydalsveien i Oslo, Varmesentralen i Tønsberg og K-Lab på Kårstø. Vi håper og tror på en mer stabil ordretilgang og god aktivitet i høst.

Oase: Foran PC’en eller TV’en. Foruroligende? Hvor mye det egentlig er å uroe seg for! Ukjent talent? Tror de fleste er kjent... Leser: Alt for lite! Men har kommet meg gjennom ett par av Jo Nesbø sine siste bøker! Anbefales! Ser gjerne på: Film og Discovery Channel. Forbannet på: Blir sjeldent veldig forbannet. Glad: Stort sett! ;) Spiser: Husmannskost og gjerne en god biff! Drikker: Sikkert alt for mye... Tror ikke på: Folk som er litt for entusiastiske! Da må det være noe lureri! Bra på: Struktur og orden! Dårlig på: Elendig på alt som heter musikkinstrumenter! Ønsket talent? Stort sett fornøyd som det er. Hvilken kroppsdel er du mest fornøyd med? Generelt godt fornøyd med alle delene. Viktigst hos venner: Lojalitet. Når slåss du sist? Har vel egentlig aldri sloss. Hvilket kompliment fikk du sist? Dårlig med komplimenter den siste tiden... Beste rådet du har fått: Ærlighet varer lengst Dans: Gått på svingkurs, men kan jeg det? Nei! Drøm: Få bytta ut Golf’en med en skikkelig BMW! Når mistet du besinnelsen sist? Har stort sett klart å besinne meg! Hvordan vil du helst dø? Satser på å sovne stille inn! Når lyver du? Aldri, men en hvit løgn kan forekomme i ny og ne, men det tells vel ikke? Har du løyet siden starten på dette intervjuet? Nei!

De første fire månedene har vi hatt omsetning på 97 mill. som er ca 7 % under budsjett. Årets budsjett på 300 mill. kan være en utfordring, men vi har håp om å ta igjen det tapte utover høsten. Resultatmessig ligger vi på budsjettert nivå. Neste Generasjon HMS-arbeid Selv om vi er blant de beste i vår bransje på HMS så har alle i Veidekke startet en prosess som skal løfte oss på et enda sikrere nivå. Årsaken er at det er for mange skader i byggebransjen. Vi har gjennom mange år jobbet for et skadefritt Kynningsrud, vi har gode rutiner og prosedyrer og har kommet langt med langsiktig holdningsskapende arbeid. Men det finnes alltid et forbedringspotensial. Så lenge noen av oss blir skadet på jobben kan vi ikke være fornøyd. Våre overordnede HMS-mål er 0 skader og flere gode år for alle.

Resultatmessig ligger vi på budsjettert nivå.

HMS-kultur Det som er nytt er at alle prosjekter skal ha en gjennomgående risikovurdering før oppstart. Det gjelder alle ansatte og alle som er under vår paraply, underentreprenører og innleide. Risikovurdering før oppstart, før start av ny fase og aktivitet, daglig, kort morgenmøte i hvert arbeidslag og løpende vurdering av hver enkelt av oss. Det handler om HMSkultur, hver enkelt medarbeiders holdning og adferd. Vi ønsker å involvere alle medarbeidere i denne prosessen. På allmøtet 27. juni skal vi jobbe med hvordan vi skal legge opp dette i praksis. Det er viktig at vi får en prosess hvor vi ser resultater. Hvordan vi skal legge dette opp presenteres i uke 37 i forbindelse med Veidekkes HMSuke. Styrket organisasjon Det er fem nyansatte i år som vi ønsker hjertelig velkommen til oss. Vi er nå totalt 68 ansatte. Jeg ønsker dere alle med familie en GOD SOMMER! Ivar Kynningsrud Daglig leder for Kynningsrud Fundamentering AS


f un damentering

19

Neste Generasjon HMS En av utfordringene med HMS-arbeid er å holde jevnt fokus og formidle budskapet på en positiv og enkel måte i hverdagen. Prosessen må pågå kontinuerlig og fokuset må nødvendigvis vinkles/endres noe underveis. Veidekke, som er vår eier, lanserte i 2010 ”Målbilde 2015”. Dette er en langsiktig strategi med målrettet fokus på HMS, marked og ikke minst kompetanseheving blant alle ansatte. For å øke engasjementet og fokuset på HMS hos medarbeiderne våre satser vi på noe nytt innenfor HMS, nemlig ”Neste Generasjon HMS”. Neste Generasjon HMS inngår som en del av ”Målbilde 2015”. Neste Generasjon HMS Gjennom prosessen ”Neste Generasjon HMS” håper vi å komme et godt stykke videre i vårt arbeid. Vi skal hele tiden tenke sikkerhet når en potensiell fare oppstår. Og før vi går videre i vårt arbeid kan vi overvinne barrierer gjennom å øke kompetanse, endre

Bjørn Karlsen, Vidar Flatekval og Tommy Sydnes tar seg en morgensigar en februarmorgen (Tommy 50 år).

adferd og bruke prosedyrer og standarder. Med denne tankegangen håper vi på mindre skader og ulykker. Vi håper denne tankegangen kan bli et friskt pust i vår organisasjon. Tanken er prosessen og vil bidra enda sterkere enn i dag til å involvere den enkelte medarbeider, fortrinnsvis gjennom å øke kompetanse og engasjement og endre holdninger. Skadeforebygging Sikkerhet og skadeforebygging er temaer det vil bli satt stort fokus på. Blant annet skal fokuset på skader med og uten fravær endres til å gjelde alle skader. Internt er arbeidet satt i gang og det vil bli utrolig spennende å se status for HMS-arbeidet om fire til fem år. Status hittil i år Årets fem første måneder har forløpt uten alvorlige skader eller hendelser. Vi har hatt en skade med fravær. En person vrikket

Barrieretenkning

foten på en byggeplass og måtte holde beinet i ro ett par dager. Vi håper denne gode trenden vil fortsette og at 2011 blir et godt HMS-år! Ønsker alle en strålende sommer! Vegard Johansen HMS leder Kynningsrud Fundamentering AS

Torshov Torg en kald februardag, Bjørn Karlsen, Tore Jan Oliversen, Kjell Hovden og Ronald Johnsen. Bjørn Olsen, Geir Ove Flåten og John Henrik Olsen rammer dykdalber, Aker Solution i Moss (Carsten Winsvold i bakgrunnen).

fundGLIMT

Trond Imset og Tor Fordal får gullklokke 22. des 2010.

Hallingdal Bergborings Kjell Ove Herstad og Vebjørn Dokk nyter (?) lunsjen ute på Tuengen Allé. Reidar Fjelldal får gullklokke 31. jan 2011.


f undamentering

20

Fakta Fundamentering for: Næringsbygg i Barbu bukt, Arendal. Vår oppdragsgiver: Br. Reme AS (totalentreprenør) Forventet ferdig: Våre arbeider ca medio juni, overlevering 1. okt. 2012. Omfatter: 630 stk dypkomprimeringsdropp med 20 tonns lodd, ca 1.000 lm / 70 stk stålkjernepeler på land og sjø samt 44 stk Ø711 varerør. Kontraktssum: 6,8 millioner kroner

Kilde: Aspla Viak

I vakre Barbu bukt i Arendal har Veidekkes datterselskap Br. Reme AS oppdraget med å bygge Havnegården. Vi i søsterselskapet har fått fundamenteringen.

Spenstig energibygg i vakre omgivelser Utfordrende grunnforhold - All boring utføres med ringkrone (symmetrisk system), men likevel har pelene på sjø vist seg utfordrende, forteller Hallingdal Bergborings Sverre Bjella i en kort kommentar. Årsaken er at fjellet er meget skrått og det er lite overliggende løsmasser, masser som ville holdt borstrengen rett ved innboringen i fjell. - Sjøarbeidet utføres fra en lekter på hele 9m x 60m, så manøvrering for oppstilling er også tidkrevende, forteller han. Boring utføres av Hallingdal Bergboring AS.

Havnegården blir et arealeffektivt næringsbygg på omtrent 6 700 kvadratmeter. Bygget blir på fem etasjer, med butikklokaler i første etasje og kontorer i 2. - 5. etasje. Det vil bli et B-merket energibygg og blir tilknyttet fjernvarmeanlegg fra Agder Energi. Bygget er fullt utleid, og leietakerne er BW Offshore, Asplan Viak, Secode, Handelsbanken, Bunnpris, Apotek 1 og Br. Reme/ Veidekke.

Godt samarbeid Byggeplassleder Steinar Holing berømmer det gode samarbeidet med Br. Reme. - Dyktige og hyggelige folk, sier han. - De holder hva de lover og legger forholdene til rette for oss. Vi hjelper hverandre. Det gjør ting så mye enklere, og det blir ekstra gøy å gå på jobben, fortsetter han. Steinar har tatt hånd om første fase av prosjektet, men må videre til Kårstø og K-lab. Geir Berntsen overtar roret. - På tide at Geir får se noe annet enn

Steinar Holing er byggeplassleder.

Oslogryta, avslutter Steinar med et smil... Tekst: Fredrik Martinsen Foto: diverse


f un damentering

21

E6 Dagsone vest Møllenberg, løsmassetunnelen i Trondheim.

Sommeren er her, tror vi... Grillen er ute, plenen er slått og man lener seg tilbake i godstolen og tenker: “Aaah, nå er endelig sommeren her...!” Deretter litt sludd, litt hagl og litt sol igjen... Joda, Trøndelagssommeren har kommet! Vi har rimelig bra aktivitet hos Trondheimsavdelingen og det er mye å regne på. Vi har nå startet med montering av doble H-puter på rørspuntveggen på Møllenbergtunnelen i Trondheim. Det blir noen km med bjelker... Etter monteringen følger avstivning med store stålrør i lengder på inntil 26 m. Stivere og puter blir i inntil fem høyder. Hver stiver skal forspennes til ca 500 kN. Vi monterer puter og stivere, utlasting skjer rett etter vår produksjon. Vi må montere to stivere pr dag for å holde fremdriftsplanen. Stiverne med tilbehør blir produsert i korrekt lengde på Heimdal og transportert ned til byen på spesialhenger. Ruta er prøvekjørt for å se at vi kommer frem. Avstivningsarbeidene er ganske arbeids-intensive og vil pågå til langt utover høsten. Vi ønsker alle en riktig god sommer! Trond Olav Imset for Trondheimsavdelingen

Aktuelle prosjekter PROSJEKT

KUNDE

HVA

Anda fergekai, Sandane

Mesta

Boring og montering av ca 100 lm med Ø120 stålkjerner.

DnB Nor Solheimsviken, Bergen

Buck & Jønsson

Dypkomprimering med 200kN lodd og Liebherr’n. Når dette leses er vel kanskje jobben ferdig. Kranfører har vært Jørg og han har hatt med seg Jan Åge som ”læregutt”.

Hareveien bru, Bergen

Mesta

Boring og montering av ca 40 lm med Ø90 stålkjerner. (Ingen jobb er for liten!).

Ørnen hotell, Bergen

Veidekke

Ca 1.000 m2 spunt, ca 67 stk fem lissers stag samt dybler. Oppstart i sept,

Kræmer brygge, Tromsø

Consto

Ca 1.500 lm betongpeler

Dramsveien, Tromsø

Grav og Spreng

Ca 800 m2 spunt

K-Lab subsea, Kårstø

Veidekke

Boring og montering av ca 2.300 lm stålkjernepeler. Der hvor dybden til fjell overstiger 12m bores det med gjengede rør. Komplette peler produseres på Valle.


f undamentering

22

Våren 2009: Fundamentering er underbemannet på kalkulasjon. Ivar Kynningsrud jobber med kalkulasjon med sporadisk støtte av prosjektledere og innleide krefter. Våren 2011: De er et kalkulasjonsteam på tre til å dele jobben i nært samarbeid med Ivar.

F.v. Anders Qviller, Gjermund Walby, Tom Rune Karlsen og Ivar Kynningsrud.

Styrket kalkulasjon i Fredrikstad Anbudsbefaringer, registrering av forespørsler, selektering, utarbeidelse av forespørsler for innkjøp, evaluering av mottatte tilbud fra leverandører, utarbeidelse, oppfølging og gjennomgang av tilbud, overføring av kalkulasjonsidè til prosjektledere, gjennomgang av kontrakter, pleie av eksisterende kunderelasjoner og opparbeidelse av nye var en del av Ivars arbeidsoppgaver. I tillegg skulle han være daglig leder! Både kort- og langsiktige grep måtte gjøres.

Bedre kvalitet på hvert enkelt tilbud Med denne gjengen har Kynningsrud Fundamentering større muligheter for å møte de forventningene våre kunder har til oss som en seriøs og pålitelig aktør. Flere og flere ønsker forslag til løsninger og pris på ”utygde” løsninger enn tidligere, et arbeid som krever en del tid og arbeidsro. Med flere ansatte på kalkulasjon kan oppgavene fordeles og veksler dras på kompetanse og ikke minst erfaring.

Våren 2011 Tre nye personer har kommet til og jobber med kalkulasjon. Tom Rune Karlsen begynte i juni 2009 og kommer fra tilsvarende stilling i Backe Østfold, Anders Qviller er nyutdannet sivilingeniør og begynte i september 2010. Gjermund Walby kommer fra Syljuåsen Hedmark hvor han har vært avdelingsleder, prosjektleder og kalkulatør. Han begynte i januar 2011. I sum en fin miks av personer som utfyller hverandre.

Rom for dypere gjennomgang Det er med andre ord faktisk mulig å trekke seg tilbake med tankearbeid for den som må begi seg litt dypere inn i lastberegninger og statikk for å imøtekomme kunden. Videre regner vi med økt kvalitet på hvert enkelt tilbud pga. kalkulasjonsarbeidet som utføres nå. Dette skal forhåpentligvis gi oss de jobbene vi trenger i et vanskelig marked, samtidig som vi styrer unna tapsprosjekter. Fordelingen av kalkulasjonsoppgavene gir

kontaktene og kanalene som skapes i tilbudsfasen må holdes varme og åpne helt inn til mål. også en viss fordeling med tanke på oppfølging og mulighet for eierskap til leverte tilbud. Kontaktene og kanalene som skapes i tilbudsfasen må holdes varme og åpne helt inn til mål. Det er utvilsomt en fordel at den som regner jobben også følger opp, reviderer og holder seg orientert om status fortløpende. Tekst: Fredrik Martinsen/Tom Rune Karlsen Foto: Fredrik Martinsen


kynningsrudgruppen

23

Vår samarbetspartner

ULC Transport AB ULC Transport AB är ett dotterbolag till Uddevalla Lastbilcentral AB som finns etablerade i Uddevalla. Våra verksamhetsområden är betong / anläggningsfordon, maskiner, avfallshantering, specialtransporter och distribution. Bolaget omsätter ca 250 mkr.

Vår samarbeidspartner Mats Gillberg i ULC Transport AB

ULC Transport AB som har Kynningsrud Prefab som kund bedriver sin verksamhet på Kasen och har en fordonsflotta på 14 dragbilar och 35 trailers. Under det gångna verksamhetsåret har vi införskaffat en sk kassetrailer (se bild) för säkra och flexibla väggtransporter och ytterligare en kommer att levereras under juli. I samarbetet med Kynningsrud så strävar vi efter att tillsammans utveckla former

för att transporterna ska ske i rätt tid, med rätt kvalite och för båda parter på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Allt i syfte att tillsammans säkerställa transportbehoven efter kundernas önskemål och få en hög kundnöjdhet. För mer information: www.uddevallalbc.se Text: Mats Gillberg Uddevalla Lastbilcentral AB FOTO: Diverse

Et møte med eliteserien i fotball Siden den nye stadion på Værste området i Fredrikstad sto ferdig i 2007 har Kynningsrudgruppen bidratt på sponsorsiden til Fredrikstad Fotballklubb. I den forbindelsen avla redaksjonen et besøk på stadion og møtte sportssjef Joacim Jonsson og spiller Tarik Elyounoussi. Fredrikstad Fotballklubb har lange tradisjoner innenfor toppfotball i Norge. Etter en tur (kun en sesong) i 1. divisjon er de nå tilbake i eliteserien. I skrivende stund ligger de som nummer tre på tabellen.

- Jeg vil fortelle litt om Tarik og hans betydning for Fredrikstads fotballag, innleder Joacim. - Tarik er en veldig god fotballspiller som har en flott personlighet. Han er uten ”stjernenykker” og stiller alltid opp, om det er for laget eller samarbeidspartnere og andre, forteller Joacim. Sportssjefen legger til at det er de egenskapene som Tarik har som klubben ønsker å videreformidle. - Det er ett veldig godt miljø i FFK nå, et godt sammensatt lag med tanke på spillerferdigheter og mennesketyper, skryter Tarik av laget sitt. Laget er ikke oppdelt i ”klikker” rundt spillere med sterke personligheter, som det var noe av tidligere. - Det er mye mer åpenhet også mot yngre spiller som vil inn på laget, legger Tarik til. - Vi kan jo vise til den unge 18-åringen Jabbie som spiller på laget. I siste kamp mot Lillestrøm var det hele åtte spillere som var under 23 år, avslutter han. Både Tarik og Joacim kan fortelle at det er mye godt humør i laget, og at de føler at mange syntes det er morsomt å identifisere seg med FFK og de gode verdiene de deler med byen, samarbeidspartnere og andre som føler tilknytning til Fredrikstad Fotballklubb. Vi takker for en hyggelig prat og ønsker lykke til videre med sesongen! Tekst/Foto: Kent Borge


Portrettet

24

Ulf Berg – en god svenskehistorie!


25 - Sluta tjata, och börja arbeta! Kommandoene sitter løst hos montasjeleder Ulf Berg. Men det ”Alex Rosén-aktige” smilet og glimtet i øyet avslører ham raskt. Han er egentlig en hyggelig kar – selv om han er svensk!

- Men du får vel noen i retur, vil jeg tro? Som da Norge banket Sverige under ishockey-VM nylig? - Jeg var kjapt ute dagen derpå med å fortelle at de innledende rundene er uviktig. At VM ikke starter før sluttspillet starter, og da ryker Norge ut - mens Sverige er med hele veien og slåss om gullet. Angrep er beste forsvar, humrer han. Ulf er på anlegget fire lange dager innen han returnerer til Göteborg. Det passer ham godt. Han trives med å ligge utpå. - Men det er upersonlig å bo på hotell. Hadde jeg fått lov, ville jeg ha overnattet i campingvogn her på anlegget, sier han.

Annen holdning Som montasjeleder ligger det mye arbeid i å planlegge oppdragene. Akkurat denne fasen i et nytt prosjekt liker er han veldig godt. Deretter handler det om å bestille de varene og tjenestene som skal til, følge opp leveransene - og i det hele tatt sørge for at jobben ruller og går som planlagt. - Det er de andre i montasjeteamet som utfører de tunge oppgavene. Det hender jeg får høre at jeg er lat som ikke gjør noe. Jo, jeg er nok litt lat…

Vi treffer Ulf Berg på anleggsplassen i Ole Deviksvei i Oslo. Hva han bygger? Nei, det er han ikke riktig sikker på. Det må du spørre Ulf trives med nordmenn og mener de fleste de på kontoret om, svarer han meg. Men er lette å forholde seg til. Og de er utrolig det skal stå ferdig i løpet av oktober, lover gode til å feste, sier han og viser til en firmahan. Munkedal tur nylig med svært høy armføring. Og stort sett blir det som planlagt når Ulf Ulf Berg er oppvokst i Hedekas, et lite Samtidig uttrykker han mindre begeistring Berg og hans montasjeteam er i sving. Men tettsted i Munkedal. Som ung dro han seks over at de har litt for lite ”ordning”. det betinger en logistikk som fungerer til - Det er helt klart minste detalj. Om en annen holdning ikke, er han kjapp til jobben her enn til å brumme. i Sverige. - Det verste I Norge er man jeg vet med mer likegyldig og denne jobben, sier at ting ordner er når det skjer seg. Så opplever uforutsette ting vi stadig at det underveis, slik at likevel ikke blir vi mister flyten. gjort som avtalt, Det irriterer meg som gjør at vi grenseløst, sier taper tid. På det han. området tenker Han legger raskt vi annerledes i til at det som Sverige, sier han. regel går fort over når han Er singel? hisser seg opp. Ulf forteller at Han sier i fra han er singel for der og da, og er tiden, men smiler ferdig med det. samtidig så lurt at - Men jeg har Andreas Berg trives med faren som sjef, selv om han ofte er målskive for hans troverdigheten på nok litt lett for å verbale krumspring. den påstanden skjelle, konkluikke er veldig høy. derer han. måneder til sjøs på en stykkgodsbåt for å - Kvinner er viktig. Det handler om å behandle Det er imidlertid det gode humøret og lære seg å være sosial. Han trivdes med det. dem med omhu, sier han. latteren som er framtredende. Det mener Men da han var hjemom, møtte han en han er avgjørende for å skape trivsel på kvinne som ”satte sjøbein” – og dermed var At han jobber i en mannsdominert bransje, arbeidsplassen. han landfast igjen! synes han derimot er helt greit. - Vi er en liten gjeng som jobber tett I hjembygda etablerte han et eget gummi- Det er naturlig at et såpass fysisk yrke er sammen. Derfor er det ekstra viktig å ha et verksted, ble gift og fikk tvillingene Andreas dominert av menn. Men når det er sagt, så godt miljø på jobben. Og med godt humør og Erika. har jeg opplevd mange dyktige kvinner som blir jobben utført bedre, påpeker han. Ekteskapet havarerte imidlertid, og i 1998 kranførere. Der har de en ”kjensla” som går tok han jobb hos Kynningsrud, etter et par utenpå de fleste mannfolk. Stortrives på jobb år hos et svensk selskap i samme bransje. - Men det ville nok fort ha blitt litt kaotisk Det er enklere for Ulf å trekke fram hva han Han startet som montør og sveiser. Men da om det hadde vært mange damer her på trives mest med i jobben sin. Å kunne skape montasjelederen ble syk kort tid etterpå, ble byggeplassen, konkluderer han. varige verdier. Menneskene. Miljøet på Ulf løftet opp som midlertidig erstatter. Det Og det tror vi så gjerne! anleggene. Å kunne slenge med leppa overfungerte så godt at han har forblitt i denne for norske kolleger... Tekst/Foto: Totalmedia rollen. I fjor leide han ut huset i Hedekas og - Nordmenn flest er veldig hyggelige. Og flyttet til Göteborg. Derfra ukependler han til de tåler utrolig mange meldinger uten å bli og fra arbeid. fornærmet!


Eiendom

26

Utbedrer bygningsmassen I 2011 har vi ikke investert i nye bygg eller nye eiendommer, men det er blitt utført flere større byggeprosjekter på eksisterende bygg. Hovedsakelig har investeringene vært for selskaper i Kynningsrudgruppen, men vi har også ferdigstilt lokaler for Halden Arbeiderblad og Radio Prime i Halden. De flyttet inn i nye lokaler 1. april på Langbrygga i Halden. For Kynningsrudgruppen blir vi ferdige med verkstedlokalene til Nordic Crane Kynningsrud og Kynningsrud Fundamentering i løpet av høsten. Etter ferien vil vi også snu hovedinngangen på Valle i Fredrikstad slik at den vender mot ”Simo”-bygget. Vi vil da også bygge et parkeringsdekke ved den nye hovedinngangen (se egen sak på side 27). Ser vi framover mot 2012, så legger vi mye ressurser i å utvikle et bra kontor- og næringsbygg i det gamle HA-bygget i

Halden Arbeiderblad holder nå til på Langbrygga. Foto: Ann-Christin Folmer.

Halden sentrum. Planleggingen er godt i gang og responsen fra potensielle leietagere er gode. Vi håper å få klarsignal for byggestart i løpet av første halvår 2012.

Jeg ønsker alle ansatte i Kynningsrudgruppen en god sommer! Pål Kynningsrud Daglig leder for Divisjon Eiendom

Gammelt HA-bygg i ny drakt! Slik ønsker vi at det gamle avishuset skal se ut i fremtiden. Tanken er å bygge et kontor- og næringsbygg. Vi håper på en positiv behandling av reguleringsplanen.

Illustrasjoner SG Arkitekter AS


Eiendom

Store endringer i Fredrikstad Både Nordic Crane Kynningsrud, Kynningsrud Prefab og Kynningsrud Fundamentering har behov for mer areal i Fredrikstad.

27

Högre aktivitet inom fastighet När vi läser detta tänker vi inte på vintern direkt, men går vi endast några månader tillbaka hade fastighetsbolagen och övriga bolag mycket arbete för att bli av med all snö och is. Detta lyckades väl. De förändringar som skett på hyresgästoch fastighetsfronten sedan sist är att fastigheten i Malmö (Arlöv) är såld. Ny hyresgäst i Trollhättan är Bilfinger Berger, som hyr Kynningsrud Krans tidigare kontor. I Uddevalla har Radio Bohuslän flyttat in i de kontorslokaler som Kynningsrud Prefab tidigare nyttjade.

For å løse dette er vi i gang med å bygge nye verkstedlokaler og vaskehall til NC Kynningsrud og Fundamentering i nabobygget. Dette frigjør plass i eksisterende lokaler som Kynningsrud Prefab vil ta i bruk. For å få mer arealeffektivt uteareal vil vi snu dagens hovedinngang slik at den vender mot ”Simo”-bygget. Dette frigjør et stort område som i dag brukes til parkering, og vil dermed kunne tas i bruk som industriområde. For å løse parkeringsproblemet som oppstår, vil vi til høsten bygge et parkeringsdekke med plass til 60 biler foran den nye hovedinngangen. Totalt gir dette 120 parkeringsplasser. Vi håper disse endringene vil bli ferdigstilt i løpet av året. Tekst: Pål Kynningsrud Illustrasjon: SG Arkitekter AS

Förfrågningarna på lediga lokaler har ökat märkbart, och jag ser fram emot att ytterligare ytor kommer att anpassas och hyras ut under hösten. Vi har några lediga lokaler i Göteborg och Trollhättan. I Uddevalla finns stora möjligheter att anpassa stora ytor till nya hyresgäster, både utvändig och invändigt. Avslutningsvis hoppas jag att ni alla skall få en fin och skön sommar. Mats Pernhage VD Kynningsrud Fastighet AB


rossöstug an

28

Rossöstugan har fått sig ett ansiktslyft Vår mysiga stuga i Rossö utanför Strömstad fick under våren en rejäl och nödvändig upputsning.

Alen Zukanovic från Prefab AS önskar välkommen till Rossö.

Bland annat är kommunalt vatten fram- och indraget i stugan, badrummet är helrenoverat, skåpsluckorna i köket är ommålade, golven slipade och det är nya fina gardiner uppsatta.

Ansökningar Viktiga datum varje år att komma ihåg är den 1/6 och 1/12 då ansökan skall vara inne för nästkommande halvår. Maila ansökan till Merethe: firmapost@kynningsrud.no eller faxa till 0047-69309701. Välkommen med din ansökan till både stugan i Rossö och Skeikampen samt lägenheten i Spanien!

Soliga hälsningar från oss i hyttekommittén. Hilde K. Nossen, Eva Lindberg, Patrick Stundström och Merethe Grenersen Text: Eva Lindberg Foto: Alen och Hana Zukanovic

Mailade intryck Vi i hyttekommittén fick ett härligt mail härom dagen från Alen Zukanovic´s dotter Hana, som tillsammans med familjen varit i Rossöstugan. Så här skriver hon:

God insats Vi tackar speciellt snickarna i Kynningsrud Eiendom med Jan Hansen i spetsen för glimrande genomföring av renoveringen. Vi riktar även ett hjärtligt och stort tack till vår Torhild Nohr för hennes utsökta insats med inköpen och uppfräschningen invändigt!

“Jeg åpnet døren forsiktig og nyoppusset lukt streifet nesen min. Det nyoppussede badet overgikk alle forventninger! Jeg stirret opp på taket og fikk øye på noen stilige lys. Deretter gikk jeg inn i stua og la merke til et beige kjøkken. Kjøkkenet ser virkelig koselig ut og står nå i stil med sofaen og resten av hytta. Da jeg senere på kvelden pusset tennene, var jeg overlykkelig over at vannet ikke lenger lukter råtne egg. Ellers er hytta fortsatt den gamle, gode hytta, bare bedre! /Hana”


kynningsrudgruppen

I mange år har Kynningsrud hatt samarbeid med verdens beste orienteringsklubb, Halden Skiklubb.

29

Sommerens Rose

Kynningsrud sponser

Verdensmester For 2011 ble samarbeidet utvidet gjennom samarbeidsavtale en med klubbens egen løper, 23 år gamle Olav Lundanes, som ble verdensmester i 2010. Årets VM arrangeres i Frankrike. Bli ikke overrasket om du finner Kynningsrud profilert i media gjennom nok en tittel i et verdensmesterskap til Olav Lundanes. Både HSK, Olav Lundanes og Kynningsrud har høyt fokus på resultater og vinnerkultur – en plattform som begge parter mener gir synergieffekt. Vi ønsker HSK og Olav Lundanes lykke til med sesongen 2011. Tekst: Torkil Kynningsrud

Anita Larsen Kynningsrud Prefab AS

Blid, hyggelig, effektiv og dyktig. Hvem er det? Jo, det er Anita; som er ansvarlig for renhold og kantine på Valle. Sommerens rose er deg vel fortjent, Anita. Takk for ditt bidrag for trivsel på Valle.

Robin Nilsen

Kynningsrud Prefab AB

Robin är en mycket trevlig arbetskamrat och glädjespridare. Han är duktig i sin yrkesroll och är inte rädd att ta sig an nya utmaningar.

Utsnitt fra programavisa til HSK for 2011


nordic cr ane group

30

Alltid på plass!

De gode resultatene er på vei tilbake Norges Bank proklamerte at finanskrisen var over høsten 2009. Nå har vi sommeren 2011 foran oss og når ferien er ferdig er det to år siden. Ting tar tid og det er først nå vi begynner å se at resultatene er på vei tilbake i et bedre marked.

Vinter og vår er igjen tilbakelagt og Nordic Crane Groups aktivitetsnivå er nå tilfredsstillende. Aktivitetsnivået gjennom årstidene har vært variabelt på forskjellige steder regionsvis i Norge og Sverige, samt at en del markeder vi tilbyr tjenester styres av sesongsvingninger. Det er ikke å legge skjul på at det da ligger utallige dagsverk i løsningsorientert logistikkarbeid for å holde maskinparken i fullt arbeid i slike perioder.

Norge er fortsatt litt på vent i mange sammenhenger – dette gjelder både næring og privat. I forhold til mange andre land i Europa har Norge tross alt kommet seg godt ut av krisen. En høyere rente etter signalene som har kommet de siste ukene kan påvirke investeringer med utsettelser og oppstart, men i det store og hele har jeg tro på et brukbart 2011 og forventningene til 2012 bør bli vesentlig bedre. Inneværende år forventer vi en årsomsetning i Nordic Crane Group AS på 900 mill. kroner med 425 ansatte. Ønsker alle ansatte med familier en riktig god og varm sommer! Rino humlekjær finansdirektør for nordic crane group AS

God ressursutnyttelse Vi har de siste måneder hatt flere spennende jobber hvor vi har fått benyttet vår forretningside mht. ressursutnyttelse på tvers av selskaper og lokasjoner. Det er en god følelse å kunne være i konkurranse med store aktører fra inn- og utland, og kunne gi våre oppdragsgivere riktige og rasjonelle løsninger for alt fra små til store og kompliserte oppdrag innenfor løft og transport. Alltid på plass For å være alltid på plass må vi være til stede og fremtidsrettet. Vår bransje er å yte service, og er derfor avhengig av oppdragsgivere til enhver tid. Oppdragene stiller jevnlig høyere krav til så vel maskiners kapasitet og funksjonalitet som for know-how innen de disipliner vi utøver. Dette medfører store investeringer både i utstyr og kompetanse, som er absolutt nødvendig for at vi skal være ledende og foretrukket innenfor vår bransje. Men det er først og fremst våre ansatte som er bedriftenes viktigste ressurs. Prisgitt er den enkeltes stolthet og lojalitet til Nordic Crane. Jeg ønsker alle ansatte, ledsagere og forretningsforbindelser en god sommer. Trond Helge Skretting Adm. Dir. i Nordic Crane Group as

Nordic Crane Groups reklamefilm på TV2 Du så vel reklamefilmen vår om byggingen av Holmenkoll-bakken under Ski-VM på Norsk TV2? Se www.nordiccranegroup.no eller www.nordiccranegroup.se hvis du vil ta en nærmere titt.


nordic cr ane group

31

Kulturbygging i Nordic Crane Group Nordic Crane Group har knyttet til seg Coach Arild Åsland i firmaet Raadvill for å jobbe med kulturbygging. Målet er å formulere felles verdier for selskapene i gruppen. I år ble også Nordic Crane Wind og Nordic Crane Kynningsrud i Sverige introdusert for samme opplegget. I fellesskap har det blitt utarbeidet en ny felles visjon og verdier for hele Nordic Crane Group: Visjon:

Alltid på plass Verdier:

Coach Arild Åsland.

I januar begynte planleggingen i Nordic Crane Kynningsrud AS, etter samme modell som Stangelandgruppen allerede hadde jobbet med i ett år. Nordic Crane Nord og Nordic Crane Kristiansand har gjennomført programmet og hatt stor suksess med det.

• Til å stole på • Glede • Løsningsorientert Det er laget en mål- og planmatrise som viser hva vi jobber med. Matrisen er delt inn i følgende mål: HMS, marked, personal, utstyr og økonomi, og denne jobber alle etter daglig. Nordic Crane Kynningsrud måler hver måned hvor langt vi er kommet i forhold til disse målene.

Visjon og Verdier I høst og vinter har vi jobbet flittig i administrasjonen i større grupper med å få fram felles visjon og verdier for Nordic Crane Group, slik at alle medarbeidere vet hva de har å forholde seg til og vi alle drar i samme retning. Neste steg er å sette fokus på dette også for våre kranførere og øvrige medarbeidere. Visjon og verdier gir utrykk for våre holdninger og hvordan vi skal fremstå i Nordic Crane Group AS. Du finner denne plakaten på alle våre kontorer. Tekst: Rino Humlekjær Foto: Ann-Christin Folmer

F.v. Nina Øby Johansen, Arild Åsland, Emil Jensen og Bjørn Sperstad.

- Å bruke visjon, verdier, mål og strategier som praktiske verktøy i arbeidsdagen er de beste lederverktøyene en bedrift har, sier Arild Åsland. Tekst: Kirsti Finsal Foto: Torkil Kynningsrud


NC kynningsrud AB

32 En av oss i NC Kynningsrud AB Namn: Kjell Stenberg Anställd sedan: 1988 Arbetar som: Kranuthyrare på depån i Göteborg Fritidssysselsättning/hobby: Hundar och krogen Familj: Min fru Eva Andersson Stenberg, två underbara pojkar 19 år och 24 år

”Den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump” Internationella ekonomer är imponerade över hur Sverige har tagit sig igenom finanskrisen och spår att Sveriges ekonomi kommer att gå på högvarv framöver. Själva har vi gått igenom ett tungt 2010 och vi har också haft en trög start på 2011, men från april i år har vi haft full aktivitet på alla våra avdelningar.

Oas: Krakow. Passion: Kvinnor. Last/er: Gillar mat. Roas av: Att gå ut och äta. Oroas av: Framtiden. Stolt över: Mina barn. Skäms för: Att jag inte kan sköta min bil. Motto: Carpe diem. Glad av: Att komma till jobbet. Äter: Borta-lagat. Dricker: Öl och whiskey. Tror på: Andra. Tror inte på: Att jag skall få evigt liv. Bra på: Lite av varje. Dålig på: Att inte stressa upp mig Önskad/okänd talang: Önskar jag kunde hinna med allt. Vilken kroppsdel är du mest nöjd över: Baken. Vad vill du ändra på dig själv: Att kunna säga nej. Viktigast hos vänner: Ärlighet. När slogs du sist? Jag är för svag för att slåss. Vilken komplimang fick du senast? – Du är duktig. Av Hasse Carlsson (dagen innan detta skrevs). Dans: Dansar inte, dans är för de som inte har råd att stå i baren. Bästa rådet du fått? Tänk på dig själv! Dröm: Att åka till USA och se på hockey. Värsta raggningsreplik som du har hört? Går du ofta hit..? Hur vill du helst dö? Lugnt. När ljuger du? Aldrig! Har du ljugit sedan starten på denna intervju? Nja…

HMS Vi har en rekordlåg sjukfrånvaro, under 3 %, och få skador på både personal och maskiner, men vi kan alltid bli bättre. Målet är naturligtvis ett skadefritt Nordic Crane Kynningsrud AB. Skall vi klara det är vi beroende av att alla sätter säkerheten först. Daglig tillsyn, riskanalys och inte minst tillbudsrapportering är nyckelord för att vi skall klara vår målsättning. Vi måste rapportera in alla farliga förhållanden vi upptäcker och vi skall lära oss av våra misstag. Framtiden Vår marknadsavdelning jobbar hela tiden aktivt för att vi skall få in nya uppdrag och just nu ser vi ljust på framtiden. Under sommaren och hösten är det stor aktivitet i bland annat byggbranschen, men vi har också flera stora projekt inom industrin som vi förväntar skall bidra till att 2011 blir ett bra år för oss. Personal För att stärka vår position i Västsverige tog vi i januari över Krantjänst i Varberg och har nu anställt Martin Gabrielsson som depåchef för både Varberg och Falkenberg. Under våren har dessvärre både Andreas Wiklund och vår HMS-samordnare Nikita Hedberg valt att sluta hos oss. Vi önskar dem båda lycka till.

Vår marknadsavdelning jobbar hela tiden aktivt för att vi skall få in nya uppdrag och just nu ser vi ljust på framtiden.

Vi har fortfarande en del utmaningar i förhållande till marknadspriserna, som är hårt pressade. Vi kämpar också med att anpassa oss till en marknad som är väldigt säsongsvarierad. Under vintern har vi för stor kapacitet och under sommaren för liten. Tillsammans måste vi vara lösningsorienterade och hitta bättre sätt att utnyttja vår kapacitet optimalt. Jag önskar er alla en riktig trevlig sommar! Morten Heli-Hansen VD Nordic Crane Kynningsrud AB


NC kynningsrud AB

33

Inspirationsföreläsning om hälsa

Våra Hallandsdepåer får sin chef

Den 1 februari i år övertog Nordic Crane Kynningsrud AB företaget Krantjänst i Varberg AB. Samtidigt beslutades att Hallandsdepåerna Falkenberg och Varberg skulle få en gemensam depåchef. Carolin Persson ser hälsan som ett pussel.

God hälsa handlar inte bara om att vara fysiskt frisk. Det handlar om att må bra på alla plan. Fysiskt, psykiskt och socialt. Vi mäter riskfaktorer, men måste också lära oss att belysa friskfaktorer. För att inspirera till att ta hand om oss själva och öka vårt välbefinnande, hade vi en aprilkväll hälso-utvecklare Carolin Persson från Previa hos oss. Med en blandning av fakta och humor coachade hon till eftertanke om hur vi ser på vår hälsa och livsstil, och fick oss att fundera över hur den egna motivationen till beteendeförändring kan påverka våra liv. Generna styr en liten del av våra förutsättningar, men långt ifrån allt. I mångt och mycket har vi möjlighet att göra egna val i vardagslivet, så att vi får den balans i våra liv som är nödvändig för att må bra. Vissa saker kan vi inte påverka, och det får vi acceptera. Hur man har det och hur man tar det, kan ju variera, men tankens kraft är stor. Att sätta upp en egen handlingsplan för att förbättra den upplevda hälsan är en god

Vi välkomnar därför Martin Gabrielsson till tjänsten, som tillträddes den 30 maj. Martin kommer närmast från Coor Service Management AB, och har de senaste åren varit gruppchef för produktions-service, transportchef och projektledare på deras Ringhalsavdelning. Text: Nikita Hedberg Foto: Eva Lindberg

Fakta om Martin: Ålder: 35 år Familj: Gift och två barn Bor i: Tvååker (mitt emellan FalkenHälsoengagerad Kjell Andersson.

början. Att sedan sträva efter att följa den är en bra fortsättning. Friska medarbetare är en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser. Och förutom onödigt lidande kostar ohälsa en massa pengar. För individen, företaget och samhället. Så vi har alla något att vinna på att inspirera oss själva och våra arbetskamrater till ett hälsosamt liv. Text: Nikita Hedberg HMS-samordnare nc kynningsrud AB Foto: Eva Lindberg

berg och Varberg) fritid: Spelar golf och Tränare för tjejfotbollslag


NC kynningsrud AB

34

Vart fjärde år sker ett övergripande underhållsarbete på Shells raffinaderi, eller ST 1 som det numera heter, på Hisingen i Göteborg. I år var det dags igen för det fyra veckor långa produktionsstoppet och Nordic Crane Kynningsrud var på plats med tre kranar vid facklan, som i år skulle bytas ut mot en helt ny.

Raffinerande lyft på ”raffet”

F.v. Kenth Möller, Oskar Nilsson, Peder Åsén och Heine Hovland. I bakgrunden Peter Hedberg.

Kenth Möller och Empowers Ralf Bergström pratar lyft.

Den 60 meter höga och 24 ton tunga facklan inne på Shells raffinaderi, används för att förbränna överskottsgas från produktionen. Den nästan 50 år gamla facklan skulle nu bytas ut mot en helt ny och Nordic Crane Kynningsrud anlitades för att utföra uppdraget. Blänkande ny På marken en bit bort från platsen där facklan står uppställd låg den nya, blänkande facklan i rostfritt stål redo att få komma på plats och börja arbeta. Men innan den nya kan sättas i bruk måste givetvis den gamla bort. Från marken och snett upp till facklan kopplades vajrar för att hålla den i upprätt position när den lossades från sin plats. Bjässen var där Efter en stunds arbete med att koppla fast vajrar i lyftöglor i sidan, lyfte sedan vår 100-tonnare och 500 tons bjässe tillsammans ned den höga facklan. Ett par dagar senare var det sedan dags att lyfta den nya på plats. Redo att sättas i bruk när produktionen återigen sätts igång, står den nu där och blänker. Arbetet flöt på som planerat och vinden, som vissa gånger ställer till det när höga lyft skall göras, lyste som tur var med sin frånvaro under dessa dagar. Text/foto: Eva Lindberg


kr an- glimt

35

Bertil Persson och Lennart Carlzon.

Bjørn Bogen bak rattet.

Broløft i Hønefoss.

Flytting av verneverdig stabbur fra 1860 på 40 tonn.

Det känns extra skönt med sommar och värme nu när man ser detta och tänker tillbaka på vinterns stränga kyla. Claes-Peter Thorin tar sig en välförtjänt lunchrast på depån i Göteborg.

Gigantløft på Øra. Flytting av tunellforskaling på Eidsvoll.

Dick Jacobsson fixar med papper på kontoret. I bakgrunden Kjell Stenberg.

Glada tjejer! Anne Tenhunen, Lotta Lundqvist och Eva Lindberg. Ulf Simonsson og Roger Sterner har det kjekt på jobb.

Siste reis for “sukkerbiten”.


NC kynningsrud

36

Løft og spesialtransport av transformatorer

Det trengs nøye manøvrering på pga. mange hindringer området.

500 tonneren løfter opp en transformator.

Fra november til februar utførte Nordic Crane Kynningsrud AB og AS et prosjekt sammen i Göteborgsområdet. Vi løftet og transporterte til sammen ti transformatorer for forskjellige kunder. Siden transformatorene veier mellom 40 og 90 tonn trengs store maskiner for å gjennomføre flyttingen. Viktig logistikk Logistikk er viktig for å kunne utføre en slik jobb på en effektiv måte. Det er nøye planlegging som skal til for at dette skal gå smertefritt. Prosjektlederne Sture Larsson og Morten Engh gjorde en god jobb.

Fornøyd gjeng; fra v. Peder Åsèn, Ulf Larsson, Morten Engh, Torolf Wikman, Ulf Simonsson og Heine Hovland.

Vi brukte tre mobilkraner fra 220 til 500 tonn for å løfte transformatorene, seks lastebiler til kjøring av motvekter, en kranbil til frakt av diverse utstyr og ikke minst vår spesialtransporthenger for å utføre selve flyttingen. Inkludert hengeren ble høyden på lasset 4,65 m og den totale lengden var 30 meter.

Høyt arbeidspress Det ble lange arbeidsdager i vinterkulden for guttene, men alle sto på og gjorde en kjempejobb. I tillegg til å løfte og transportere skulle veier og områder brøytes, saltes og ryddes, så totalt var det mange involverte. Spesielt for transformatorstasjoner er at det er mange ledninger, antenner og master å ta hensyn til. Kranførerne Heine Hovland og hans makker Peder Åsèn manøvrerte den store 500 tonns mobilkranen uten større problemer. Her kommer lang erfaring og løsningsorienterte medarbeidere godt med! Transformatorene ble flyttet fordi noen stasjoner legges ned. Slik kan de gjøre nytte

Lasting av transformator på Nicolas hengeren.

andre steder. De vi flyttet på var fra 1970tallet, men selv om de er 40 år gamle kan de benyttes på andre anlegg. Tekst/Foto: Kirsti Finsal


NC kynningsrud As

37

Fortsatt utfordringer Nå er sommerferien like om hjørnet, og mange ser frem imot en velfortjent ferie. Vi har lagt bak oss et første halvår hvor aktivitetsnivået har økt kontinuerlig. Vi har jobbet aktivt og fått mange gode tilbakemeldinger. Det er gjennomført to store prosjekter det første halvåret. Begge prosjektene har krevd mye ressurser og bydd på store utfordringer. Takk for god gjennomføring!

HMS I år har vi virkelig fått satt fokus på bruk av ”grønnlappen”. Allerede etter første halvår har vi fått inn flere rapporter enn vi hadde i hele 2010, og vi har blitt betydelig bedre på behandlingen av sakene. Skadestatistikken er god, og vi har mottatt bonus fra våre forsikringsselskaper. Våre mange dyktige medarbeidere setter sikkerheten først.

Markedet fremover Sommeren og høsten ser lovende ut ettersom byggemarkedet blir bedre og bedre. Blant annet har vi sikret oss de to første kontraktene på utbyggingen av Gardermoen. Det blir mye jobb for kraner og lastebilkraner de nærmeste tre årene. Vi er alt i gang med 2-3 maskiner og etter sommeren vil noen gå i 12/9 rotasjon.

Visjon og verdier Nordic Crane Group-visjonen er ”Alltid på plass”. Dette gjelder i forhold til tid, riktig utstyr, god planlegging og ikke minst HMS. I NCG er vi til å stole på, vi er løsningsorienterte, har det hyggelig sammen og gjennomfører jobbene med glede.

Rasjonalisering Til tross for et økende marked sliter vi med lønnsomheten. For å snu den negative trenden, har vi besluttet å selge flere av våre gamle maskiner, som ikke vil bli erstattet. Dette innebærer dessverre nedbemanning og vil få konsekvenser for noen av våre medarbeidere. Det er innledet forhandlinger med tillitsvalgte om saken.

Nytt verksted på Valle I løpet av høsten flytter vi inn i et nytt og moderne verksted på Valle i Fredrikstad. Det blir rikelig med plass til reparasjoner, lagring av utstyr inn, og ikke minst en stor og flott lager- og oppstillingsplass for kranene. Jeg ønsker alle gode arbeidskollegaer med sine familier en riktig god sommer! Eirik Kynningsrud Daglig leder for Nordic Crane Kynningsrud AS

En av oss Nordic Crane Kynningsrud AS Navn: Arne Bergheim Ansatt siden: Desember 2010 Arbeider med: Kunder/marked Familie: Gift og to gutter på 16 og 19. Fritidssyssel/ hobby: Snekring/oppussingsprosjekter på hjemmebane, fotball...(tribunesliter)

Favorittsted: Vestlandet – fisking... Last: Ingen  Morsomt: Det jeg jobber med (kjempe om jobber og priser) og fotballkamper. Stolt over: Familien og jobben min. Leser: Aviser og andre medier. Glad: i alt fra turer med familien og bra utførte jobber. Spiser: Alt, livsnyter når det gjelder god mat! God grillmat med tilbehør kan jo trekkes frem. Drikker: God rødvin og øl til maten. Tror på: Nei... Forbilde: Egentlig ikke. Bra på: Få til gode møter og kommunikasjon. Dårlig på: Baking og matlaging. Hva ville du endret på deg selv: Kunne sikkert trent mer. Viktigst hos venner: God egenskap å kunne kose seg sammen og finne på noe sosialt. Hvilket kompliment fikk du sist: Pinseaften – utførte en jobb på Gjøvik (ref.flom), fant nødvendig utstyr for å berge en restaurant på Gjøvik. Da fikk jeg skryt av eieren. Dans: Sånn passe. Drøm: Beholde helsa! Kunne stå opp frisk og rask hver morgen. Når mister du besinnelsen: Meget sjelden.


NC kynningsrud As

38

Fullt ”trøkk” på medarbeidersamtaler og grønnlapper Aldri har det vært så stort fokus blant lederne på oppfølging av HMS-målene i Nordic Crane Kynningsrud AS som i 2011. To av områdene skiller seg ut i denne sammenhengen - medarbeidersamtaler og grønnlapper.

Mottoet er: Om det gjelder noe som bør bli bedre, noe som er farlig, om noe uønsket har hendt – eller ved andre avvik - SKRIV EN GRØNNLAPP. ”grønnlapper” er et av de viktigste virkemidlene vi har for å få en god arbeidsplass. Organisasjonen vår er stor og vi har et bra system for å registrere og følge opp grønnlappene. Aldri før har vi fått inn så mange lapper av så mange personer som i år!

Fra medarbeidersamtale mellom Jonny Torgersen (t.v) og Steinar Holstad.

Det er ingen tvil om at en god medarbeidersamtale er et godt virkemiddel for å skape en sunn organisasjon. Den er med på å få medarbeideren til å føle seg betydningsfull, den måler pulsen i selskapet og gir retningslinjer for ledelsen og medarbeideren slik at de går i samme retning.

dessverre har vi ikke greid å følge opp. Målet for 2011 er at alle medarbeiderne skal ha medarbeidersamtale i løpet av året og pr. 1. mai var allerede over 50 % av samtalene gjennomført. Det beste av alt - tilbakemeldingene fra medarbeiderne er veldig positive.

I flere år har vi hatt god gjennomføring av medarbeidersamtaler på dagsordenen, men

Grønnlapper Rapport Uønsket hendelse (RUH), også kalt

Over 50 personer har levert inn RUH og vi har blitt dyktigere til å følge opp sakene. Det har heller aldri skjedd før at Nordic Crane Kynningsrud AS har vært best i Kynningsrudgruppen på innlevering av grønnlapper. Vi er litt stolte av det. Torkil Kynningsrud HMS-leder Nordic Crane Kynningsrud AS

Prosjektavdelingen finner løfteløsninger for Nexans Prosjektavdelingen løste et uvanlig oppdrag i vinter da lasten om bord på et skip til Nexans i Halden forskjøv seg. 2400 tonn kabler på tromler måtte rettes opp mens skipet lå til kai i Tyskland for at det skulle kunne seile nordover. I vinter ble prosjektavdelingen vår kontaktet for å hjelpe til med en utfordring hos Nexans i Halden. Fabrikken ventet på et skip lastet med kabler på tromler, men underveis hadde lasten på 2400 tonn kabler forskjøvet seg.

Nordic Crane Kynningsruds prosjektavdeling, med Erik Johannessen i spissen, fikk i oppdrag å finne en løsning for å rette opp kablene og tok utfordringen på strak arm. Erik var i Tyskland og så på jobben, og fant i samarbeid med oppdragsgiveren en løsning. Jobben var tidkrevende, men etter nøye beregninger i samarbeid med Tunga Lyft AB fikk de rettet opp alle kablene og skipet kunne seile som normalt. Tekst/Foto: Kirsti Finsal Erik Johannessen jobber for å få kablene på plass.

N ky ning sr AB


NC kynningsrud As

39

I perioden fra januar til juni har Nordic Crane Kynningsrud jobbet med å transportere og montere store tanker på et nytt gasstankanlegg på Øra Industriområde i Fredrikstad.

Jan Slettevold er fornøyd med prosjektet.

NC ynningrud AB

Store maskinkrefter i sving.

Transport og løft

av store gasstanker på Øra

Hovedansvarlig for prosjektet er Jan Slettevold, Driftsjef Transport, i Nordic Crane Kynningsrud. Med på laget har han med seg flere dyktige ansatte for å kunne gjennomføre et slikt stort prosjekt. Løft og spesialtransport Totalt skal det flyttes og løftes 14 tanker, i størrelsesorden 70 til 200 tonn med en lengde på ca 32 meter. Mobilkraner med 220 til 500 tonns løftekapasitet benyttes til løft og montering av tankene, og i tillegg blir det brukt kranbiler for mindre løfteoppdrag. For selve flyttingen av tankene bruker vi vår modulhenger. Den har en kapasitet på 20 tonn pr aksel og har totalt 14 aksler. På dette prosjektet ble hengeren fullt utnyttet og med alle delene er den 32 meter lang. Anlegget er trangt, men våre dyktige maskinførere, som manøvrerer store kraner og biler, løser dette fint.

Fra Tjekkia Siste del av prosjektet ble gjennomført helgen 27. mai og uken etter. Tankene veide over 200 tonn hver og var 48 meter lange. Overskriften i Fredriksstad Blad var “Gigantløft på Øra”. Det er det største og tyngste løftet Borg Havn noensinne har hatt. Etter lossing av båten ble tankene transportert og “skiddet” på plass.

Gasstanken er på plass på Borg Havn.

Sikkerhet På alle våre prosjekter foretas i prinsippet èn SJA (sikker jobb analyse), men på denne jobben, som har mange elementer og utfordringer underveis, skrives det SJA flere ganger for å forsikre seg om at jobben utføres på sikreste måte. Tekst: Kirsti Finsal foto: Kirsti finsal/Thor ørebekk Fornøyd gjeng etter utført oppdrag. Fra v. Oskar Nilsson, Ulf Larsson, Peder Åsèn, Heine Hovland og Ronny Bremtun.


40

NC kynningsrud As

Sommerfest i det nye verkstedet Siste helgen i mai ble det arrangert sommerfest for alle i Nordic Crane Kynningsrud AS. Sosialt samvær og godt humør gjorde kvelden til en suksess.

Gutta fra Torp-avdelingen koser seg på fest! F.v. Ronny Bremtun og Christer Øberg.

Vidar Sandhaug og Lise Joneid ankommer festen i godt humør.

Festlokalet var Nordic Crane Kynningsruds nye verksted på Valle, som for anledningen var pyntet til fest med hvite duker, blomster og grønne NC Kynningsrud-flagg. Det var ikke mye som minnet om et verksted her denne kvelden! Tradisjonen tro fikk alle damene en gave, noe som alltid blir satt stor pris på. Før middag ble våre jubilanter feiret. Denne gangen fikk fem medarbeidere gullklokke for 25 år i bedriften: Terje Espedal, Anne-Lise Arnesen, Hans Pedersen, Bjørn Sperstad og Per Kaare Moe. Ivar Harstad har også vært ansatt i 25 år, men var ikke tilstede på festen. Jonny Torgersen fikk kunstglass for 15 år i bedriften, og kranførerne Ivar Olsson og Thomas Løken fikk et Vebjørn Sand-bilde hver for 10 år. I tillegg til dette ble det også utdelt Kranutleiernes Landsforenings Hedersmerke til Reidar Borgan (sølv), Morten Evje (sølv), Terje Espedal (sølv), Hans Pedersen (gull) og Arne Bergheim(gull).

Hans Pedersen og Arne Bergheim fikk Kranutleiernes Landsforenings gullmerke.

Etter det offisielle programmet ble vi servert nydelig grillmat av kokken Ingar Berger og hans medhjelpere, og bandet Dixie Freaks spilte. Jenter fra håndballklubben Halden gjorde en flott dugnadsinnsats med servering og rydding hele kvelden. Tekst/Foto: Kirsti Finsal

Tone Sørli og Bjørn Gulbrandsen svinger seg.


nordic cr ane wind

41

Väl rustade inför vindkraftsboomen NCW AB är, som ni säkert vet, ett ungt företag som byggt upp sin organisation under ca två år i Kynningsrud AB med Hasse Carlsson, Kjell Andersson och Robert Tunmats vid rodret. Därefter sedan januari 2009 i NCW:s egen regi. Det är först nu vi känner oss rustade för att ta emot den ökade efterfrågan på våra tjänster. Vi har under dessa fem år investerat i sju nya maskiner samt anställt de mest erfarna kranförarna i landet (23 st). Vi har köpt det då enda svenska installationsföretaget inom vindkraft i Sverige. Det sista året har vi även anställt en marknadschef och en HMS-chef.

Väl rustade Vi känner oss därmed väl rustade inför den, som vi tror, kraftiga expansion i Skandinavien 2011-2013. Detta kommer att innebära stor efterfrågan efter våra tjänster. Prognos över antal vindkraftverk för 2011: Sverige 320 och 80-100 för Norge. Detta innebär en ökning med 30-35 % för Norge och Sverige tillsammans. I Sverige monterades 2010 603 MW (304 vindkraftverk). Ackumulerat har Sverige 2163 MW (1723 vindkraftverk). Motsvarande siffror för Norge 2010 9 MW. Ackumulerat 441 MW. Vindkraftproduktionen Dom största producenterna av vindkraft i världen är Kina, USA, Tyskland och därefter Spanien. Totalt installerade vindkraftverk i världen producerar 194 390 MW per år. Sverige och Norge har alltså endast 1.33 %

av den installerade vindkraftsproduktionen i världen. De två största producenterna av vindkraftverk i Sverige 2010 är danska Vestas med 183 st och tyska Enercon med 84 st. Framtidsriktad satsning Vi har idag Enercon, Vestas, Kenersys, Win Wind, Nordex och Siemens som kunder. Där står minst lika många andra och knackar på dörren och vill in på den skandinaviska marknaden. Siemens och GE är väl de som troligtvis starkast kommer att konkurrera med Vestas och Enercon. Men - det kommer säkert inte att dröja länge förrän ett kinesiskt företag monterar sitt första verk i Sverige. Önskar Er alla en riktigt skön sommar! Rolf Eirefelt VD Nordic Crane Wind AB

2011 - året då Nordic Crane Installation AB bildades i gruppen Som ny i Nordic Crane-laget så vill jag börja med att säga att vi på Installation känner oss otroligt väl mottagna av alla, vilket gör att man verkligen känner sig som en i gänget direkt. Det har även varit en mycket positiv respons från både kunder och leverantörer. Våra partners känner att det blivit ”ringar på vattnet” sedan Nordic Crane tog över Baxab och NCI bildades. De första fyra månaderna har vi ägnat mycket tid åt att planlägga verksamheten, men har även räknat hem en hel del jobb under vår första tid i grön/blåa färger. 2011 ser väldigt ljust ut i många av de branscher där vi är verksamma. Samarbetet mellan NCW, NCI och danska Global Wind har

redan mynnat ut i ett kontrakt för Siemens med montage av nio vindkraftverk. Hissar och rulltrappor Vår nya satsning under 2011 på service och montage av hissar har utvecklat sig väldigt positivt med sju montörer verksamma idag både på serviceuppdrag och nymontage av hissar i Skåne och Göteborgsregionen. Nu när montaget av rulltrapporna till Kone på Emporia i Malmö dragit igång med allt vad det innebär för oss, så kommer vi att ha 2-5 montörer sysselsatta där resten av året. Anders Svensson kommer att hålla i trådarna större delen av tiden. Samtidigt som Emporia byggs ska vi även montera rulltrappor vid olika tillfällen i Lund, Malmö och Stockholm. Som avslutning vill jag säga att 2011 och framåt kommer att bli väldigt spännande, dels hur branscherna utvecklas och dels för att Anders Svensson och jag är nya i gänget. Med Nordic Crane-loggan på ryggen och vår

målsättning att varje dag kontakta någon som kan generera jobb till laget så kan det inte bli annat än bra! Patrik Karvonen VD Nordic Crane Installation AB


nordic cr ane wind

42

Informations- och revyweekend i Falkenberg I februari träffades vi i två olika grupper i Falkenberg för informationsmöte för oss anställda. För de respektive ordnades under tiden en bussresa till Gekås i Ullared för lite shopping.

Informationsmöte.

F.v. Sune Berglund, Rolf Eirefelt, Jouni Jaloma och Johan Eriksson.

På kvällen såg vi tillsammans med en del av våra kunder på populära Falkenbergsrevyn. Resten av kvällen tillbringades på restaurang Gustaf Bratt där vi bjöds på fantastiskt god mat och firade våra jubilarer. Vi firade Johan Eriksson och Clabbe Petersson, som varit anställda i 25 år och fick guldklocka, Jouni Jaloma som varit anställd i 15 år och Sune Berglund som fyller 50 år i juni.

Maria & Mats Flodman, Vestas. Kranförare Roger Sterner med sin Annika Sterner.

Härligt att så många hade möjlighet att ställa upp och komma ned till Falkenberg och bidra till dessa trevliga dagar och kvällar! Text: Susanne Blücker Foto: Robert Tunmats

Mingel innan Falkenbergsrevyn 5 februari.

25 års jubileum. Kranförare Clabbe Petersson och VD Rolf.

Mikael Böhnke, Eva och Peter Zetterlund.


nordic cr ane wind

Vindkraft Sales Manager Kim Hallgren på Nordic Crane Wind (NCW) har besökt tre olika siter som ett led i hans introduktionsutbildning hos oss.

43 En av oss i Nordic Crane Wind Namn: Peter Zetterlund Anställd sedan: Juli 2009, då första 750-tonnaren kom Arbetar med: Kranförare på 750:an Fritidssysselsättning/hobby: Köra MC (några månader om året) Familj: Fru Eva och tre utflugna barn

Hans första sitebesök var Projekt Tomelilla där NCW lyfte ett verk för Enercon. Han togs emot av kranförare Erik Hedlund och Mikael Berglund som berättade om och visade deras kran. - Jag fick bl a se hur viktigt det är att samarbetet mellan montagepersonal och kranoperatör fungerar och förstod hur mycket planering det ligger bakom varje lyft, berättar Kim. Nyttig lärdom På projekt Brålanda lyfter NCW tre vindkraftverk åt Kennersys. Kim Hallgren gjorde ett besök en dag i maj då det tyvärr var vindstopp. På siten fanns kranförare Hans Rosén på plats och han visade hur deras kran fungerar och vilket underhållsarbete som måste göras. Erik Hedlund och Kim Hallgren.

för honom blir att knyta egna kontakter både med nya och befintliga kunder samt att avlasta Robert och Rolf på säljsidan. En annan viktig uppgift är att scanna av framtida marknaden så vi kan vara bättre förberedda när det är dags för offert. Han planerar att göra många olika besök ute på siter de närmsta månaderna.

Kranförare Hans Rosén smörjer svängkrans på vår Liebherr LG 1750.

Under ett besök på projekt Stora Istad på Öland tillsammans med projektledare Robert Tunmats fick han bl a vara med om en vägoch siteinspektion där det konstaterades att vägen bör breddas och det måste röjas vid hardstand för att kunna fälla bom och få plats med hjälpkranen. - Det är nyttigt för mig att inse hur tidigt vi måste besöka en site för att allt ska vara förberett när det är dags för kranen att rulla in, säger Kim Hallgren. Lärorikt och inspirerande - Jag har haft en lärorik och oerhört inspirerande första tid på NCW, säger Kim. Den huvudsakliga arbetsuppgiften framöver

Kranförare Erik Hedlund kör vår Demag CC 2800.

- Ett stort tack till alla på kontoret och alla jag har träffat ute på siterna som gett mig ett varmt mottagande på NCW! avslutar han tacksam. Text: Susanne Blücker FOTO: NCW

Oas: Glida fram på spegelblankt vatten med canadensaren långt från buller o stoj. Passion: Utflykter med våra motorcyklar. Last/er: Snus, rödvin och öl Roas av: Humor och skratt måste finnas runt omkring mej. Oroas av: Att NCW inte ska lyckas hålla oss med jobb. Okänd talang: Bör någon annan svara på, men snickrade mycket möbler förr i tiden. Stolt över: Mina BARN (ska bli morfar i sommar, skitkul) Skäms för: Dumheter jag gjort i livet Motto: Det du inte hinner idag, kan du göra i morgon. Läser: Allt för sällan och då ska det vara spänning. Ser gärna på: Sport, kvinnor, hojar, kranar, bilar, natur … osv. Förbannad på: All skit i världen. (Mej själv ibland också) Glad av: Humor och att ha ett jobb som jag stormtrivs med. Äter: Grillat Dricker: Rödvin och öl Bra på: Passa tider och arbeta hårt och länge när det krävs. Vilken kroppsdel är du mest nöjd över: Tungan Vad vill du ändra på dig själv: Mindre mage Viktigast hos vänner: Glädje, skratt och humor. Vilken levande person föraktar du mest: Någon av alla ”tyranner” som styr och förtrycker ute i världen. Vilken komplimang fick du senast? IDIOT Dans: Onykter Bästa rådet du fått? Njut av livet, i morgon kan det vara försent. Dröm: En V8-trike med husvagn efter. När tog du disken senast? Diskar varje dag jag är ledig. När tappade du besinningen senast? Många, många år sedan. När ljuger du? När jag sover. Har du ljugit sedan starten på denna intervju? Nja, in`t så fale mytche.


bedriftsidrett

44

Skyttergruppen er seriemestere for første gang! Det tok 10 år fra vår spede start i lakkhallen til Prefab på Valle til vi ble seriemestere, og dette skjer samme året som vi endelig får en egnet bane for skytetrening i Fredrikstad. Banen, som er i 2. etasje på SIMO-bygget, er meget godt egnet for vår idrett. Med egen bane har resultatene kommet. Flere av våre skyttere har satt nye personlige rekorder opptil flere ganger i løpet av denne sesongen, og vi har forbedret klubbrekorden hele to ganger. Den siste forbedringen var på hele 850 av 900 mulige poeng, så det sier nesten seg selv hvor bra dette er! Og om ikke dette skulle være nok, så har vi vunnet alle våre kamper denne sesongen. Individuelt har resultatene vært nesten bare

positive og Prefabs Pål Øyvind Ørmen stakk av med 1. plassen i klasse 7. Årets lag har bestått av: Atle Øvrevåge, Nordic Crane Kynningsrud AS Emil Jensen, Nordic Crane Kynningsrud AS Pål Øyvind Ørmen, Kynningsrud Prefab AS Trond Samuelsen, Kynningsrud Holding AS Hans-Petter Christiansen, Nexans Halden AS Hans Bossum, Skade og Lakk AS Jonas O. Røen, Veolia Miljø AS I tillegg har følgende vært med og trent: Fredly Andresen, Kynningsrud Prefab AS Ståle Solberg, Kynningsrud Prefab AS Edin Mahmutcehajic, Kynningsrud Prefab AS Tekst/FOTO: Trond Samuelsen

Skytterrom

KyBIL – Fotball Kynningsrud stiller nå, for første gang på mange år, med et bedriftsidrettslag i fotball! Totalt er vi ca. 15 mann. Laget har åpnet sesongen sterkt, og ligger på en delt førsteplass etter to seiere av to mulige. En lang oppkjøringsperiode med harde treninger hver uke hele vinteren, gjør at formen hos gutta er upåklagelig. Oppmann Edin Mahutcehajic uttaler nå at sesongens klare mål er opprykk. Allikevel er det sosialt samvær og godt humør som er det viktigste. Det påpekes også at humøret er større enn fotballferdighetene… Bak f.v. Andreas Furuheim, Raymond Hansen, Michael Steen, Jon-Fredrick Eriksen, Edin Mahmutchajic, Vedran Hadziosmanovic (innleid) Daniel Philipps, Alen Zukanovic. Foran f.v. Anders Qviller, Tryg Høiberget, Ståle Solberg, Halvor Malm-Johansen, Anders Østmark, Asle Ruud. Tekst: Andreas Furuheim Foto: Heine Lien


bedriftsidrett

45

God sommer

Vellykket bowlingkveld!

til alle nye og gamle syklister!

Nok en vinter er (heldigvis) over og i god tradisjon har bedriftsidrettslaget bedrevet sine aktiviteter. Det er med glede vi registrerer at oppslutningen om de forskjellige arrangementene har tatt seg kraftig opp. Årets store mål er Grenserittet som går av stabelen lørdag 6. august! Det blir eget Kynningsrud telt på Fredriksten Festning i år også, i samarbeid med Båthusteatret. Grillmat, drikke og underholdning for slitne (og de fleste fornøyde) syklister!

35 personer deltok! I midten av februar arrangerte vi vår årlige bowlingkveld, med et gledelig høyt antall medarbeidere til stede. Vi var 35 personer som møtte opp på Kongsten Bowling denne fredagskvelden. Aldri tidligere har så mange deltatt på et sosialt arrangement i regi av bedriftsidrettslaget. Vi håper virkelig at dette er trenden framover! Uten mat og drikke duger helten ikke For de som ikke har vært på Kongsten Bowling tidligere kan vi fortelle at det er en liten, intim hall med bare fire baner. Med så mange som 35 til stede kan det fort bli litt “kaotiske” tilstander, men i vårt tilfelle var ikke det noe problem. Selv om det ble litt venting mellom kastene tok alle det med godt humør. Kan også nevne at pizzaen gikk ned på høykant utover kvelden, og ble skyllet ned med tilhørende drikke. Obligatorisk kost på disse kveldene.

Ståle Solberg og Henrik Christoffersen

Alle så ut til å ha en fin kveld, og tilbakemeldingene var udelt positive. Bedriftsidrettslaget mener at slike kvelder er viktige i en travel hverdag. Her kan medarbeidere fra de forskjellige avdelingene og selskapene treffes i uformelle omgivelser og ha det gøy sammen. Det mener vi er viktig for samholdet i Kynningsrudgruppen. Styret i bedriftsidrettslaget vil med dette ønske alle våre kollegaer en riktig flott sommer. Fredag 19. august inviterer KyBIL alle ansatte til sosialt samvær på Rossö-hytta. Hold av denne dagen! Jan Elvestad, Leder, Kynningsrud Bedriftsidrettslag

I år er vi 60 påmeldte fra Kynningsrud, i fjor var vi 40, og det er gledelig at flere koner/ samboere har meldt seg på! Nå gjelder det å spisse formen til 6. august, og vi har hele sommeren foran oss på å trene til det. Vårt antall plasser er fylt opp, men erfaringsmessig blir det ofte noen avmeldinger når det nærmer seg, så hvis du tenker på å sykle Grenserittet og ikke har fått plass er det mulig å skrive seg på venteliste! Ha en god sykkelsommer, og ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe! TEXT: Astrid Mathisen, Tlf. 988 89 108 Foto: bjørn johansen


personalny tt

Jubilanter/jubilarer

Nyansatte/nyanställda

46

NCKAS Jonny Olsen Ansatt: 01.02.2011

NCKAS Tor-Erik Tollefsen Ansatt: 01.02.2011

NCKAS Fredrik Larsen Nøklestad Ansatt: 18.03.2011

NCKAB Mattias Petterson Anställd: 2011.01.21

NCKAB Åke Gunnarsson Anställd: 2011.01.21

NCKAB Göran Parkell Anställd: 2011.01.21

NCKAB Mats Johansson Anställd: 2011.01.21

NCKAB Jenny Bergman Anställd: 2011.02.21

NCKAB Martin Bodén Anställd: 2011.04.04

NCKAB Martin Gabrielsson Anställd: 2011.05.30

PREFAB NORGE Raymond Hansen Ansatt: 20.12.10

PREFAB NORGE Mariusz Rak Ansatt: 01.01.11

PREFAB NORGE Trygg Høiberget Ansatt: 03.01.11

PREFAB NORGE Przemyslaw Smiechowski Ansatt: 18.05.11

PREFAB NORGE Thomas Joelsen Ansatt: 18.05.11

PREFAB SVERIGE Lars Lindström Anställd: 2011.03.14

PREFAB SVERIGE Victor Dalung Anställd: 2010.08.09

PREFAB SVERIGE Bertil Karlsson Anställd: 2011.12.01

PREFAB SVERIGE Bertil Karlsson Anställd: 2011.12.01

NCW Lars Björkeström Anställd: 2011.03.15

NCW Kim Hallgren Anställd: 2011.03.21

NCi Anders Svensson Anställd: 2011.01.01

NCi Patrik Karvonen Anställd: 2011.01.01

NCi Roger Åhs Anställd: 2011.01.01

NCi John Nyholm Anställd: 2011.01.29

NCi Henrik Busetto Anställd: 2011.05.16

FUNDAMENTERING Gjermund Walby Ansatt: 03.01.2011

FUNDAMENTERING Johan Lissbol Ansatt: 24.01.2011

FUNDAMENTERING Stig Eriksen Ansatt: 28.02.2011

FUNDAMENTERING John Henrik Olsen Ansatt: 17.01.2011

NCKYAS Anne-Lise Arnesen Ansatt i 25 år

NCKYAS Per-Kaare Moe Ansatt i 25 år

NCKYAS Hans Pedersen Ansatt i 25 år

NCKYAS Ivar Harstad Ansatt i 25 år

NCKYAS Ivar Olsson Ansatt i 10 år

NCKyAB Stefan Johansson Anställd i 35 år

NCKyAB Kenneth Skatt Anställd i 30 år

NCKyAB Arne Olsson Anställd i 30 år

NCKyAB Claes-Peter Thorin Anställd i 30 år

NCKyAB Lennart Ståhlberg Anställd i 30 år

NCKyAB Kjell Andersson Anställd i 25 år

NCKyAB Urban Andersson Anställd i 20 år

NCKyAB Bertil Persson Anställd i 20 år

NCKyAB Per Strandberg Anställd i 15 år

NCKyAB Morgan Olsson Anställd i 10 år

PREFAB NORGE Kjell Arild Evensen Ansatt i 25 år

PREFAB NORGE Ketil Nilsen Ansatt i 25 år

PREFAB NORGE Lars Magnus Lindehov Ansatt i 15 år

PREFAB NORGE Magnus Johansson Ansatt i 10 år

PREFAB sverige Anders Svensson Anställd i 10 år

PREFAB sverige Andreas Karlén Anställd i 10 år

PREFAB sverige Håkan Andersson Anställd i 10 år

PREFAB sverige Jonas Karlsson Anställd i 10 år

PREFAB sverige Krister Bjurhult Anställd i 10 år

PREFAB sverige Lars Sundström Anställd i 10 år

NCW Claes-Göran Petersson Anställd i 25 år

NCW Johan Eriksson Anställd i 25 år


Personalendringer

runde år/Jämna år

Jubilanter/jubilarer

47

FUNDAMENTERING Jan Ivar Kynningsrud Ansatt i 30 år

FUNDAMENTERING Bjørn Terje Karlsen Ansatt i 25 år

FUNDAMENTERING Karsten Olsen Ansatt i 25 år

FUNDAMENTERING Kjell Finstad Ansatt i 20 år

FUNDAMENTERING Ronald Johnsen Ansatt i 10 år

FUNDAMENTERING Fredrik Martinsen Ansatt i 10 år

FUNDAMENTERING Thomas Nygård Ansatt i 10 år

FUNDAMENTERING Carsten Winsvold Ansatt i 10 år

FUNDAMENTERING Jan Åge Stegali Ansatt i 10 år

EIENDOM Mats Pernhage Ansatt i 10 år

EIENDOM Pål Kynningsrud Ansatt i 10 år

HOLDING Torhild Nohr Ansatt i 30 år

HOLDING Samuelsen Trond Ansatt i 15 år

NCKYAS Ivar Olsson 60 år

NCKYAS Alf Hansen 50 år

NCKYAS Steinar Holstad 50 år

NCKYAS Frank Hornstuen 50 år

NCKYAS Rolf Philipps 50 år

NCKYAS Tom Henning Gundrosen 40 år

NCKYAS Roar Hansen 40 år

NCKYAS Frode Jacobsen 40 år

NCKYAB Kjell Maxe 60 år

NCKYAB Dick Jacobsson 60 år

NCKYAB Arne Olsson 60 år

PREFAB NORGE Noga Miroslaw 50 år

PREFAB NORGE Lars Magnus Lindehov 50 år

PREFAB NORGE Richard Hansen 40 år

PREFAB NORGE Hans Kristian Braseth 40 år

PREFAB Sverige Tomas Silverdahl 50 år

PREFAB Sverige Shpetim Salihi 30 år

PREFAB Sverige Emil Grytfors 30 år

FUNDAMENTERING Kjell Finstad 60 år

FUNDAMENTERING Carsten Winsvold 60 år

FUNDAMENTERING Peder Ruud 50 år

FUNDAMENTERING Tommy Sydnes 50 år

FUNDAMENTERING Vegard Johansen 40 år

FUNDAMENTERING Joar Berdal 40 år

FUNDAMENTERING Oddgeir Mølslett 40 år

NCW Sune Berglund 50 år

NCW Mikael Böhnke 40 år

NCW Mats Andersson 40 år

NCI Glenn Vik 40 år

NCI Patrik Karvonen 40 år

HOLDING Ann-Christin Folmer 40 år

Hilde K. Nossen Fra Holding til Fundamentering

Anita Larsen Fra Holding til Prefab Noge

Andreas Furuheim Fra Prefab Norge til Holding

Rino Humlekjær Fra Holding til NCG AS

Merethe Grenersen Fra Holding til NCKYAS


prefab

KynningsrudNytt sommer 2011  

KynningsrudNytt sommer 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you