Page 1

64. UTGAVE, ÅRGANG 31

Gleden er å være til nytte

KYNNINGSRUDNYTT Sommer 2017

Svindlande prefabmontage i Göteborg Munch Brygge side 13

Svindlande prefabmontage på resecentrum Gamlestaden, Göteborg

Portrettet side 28-29

Hjørnestenprisen 2017 side 30-31


Kjære medarbeidere Nye generasjoner tar over som ledere i Kynningsrudgruppen. Både jeg og min bror Ivar Kynningsrud har trukket oss mer ut av den daglige driften, og konsentrerer oss først og fremst om strategiske oppgaver og styrearbeid. Pål Kynningsrud er konsernsjef, Nicklas Jarl har tatt over roret i Kynningsrud Prefab Sverige, Per Andersson har blitt leder for Fastighet Sverige og Hilde Kynningsrud Nossen har blitt leder for Eiendom i Norge. Erling Omre har tatt over sjefsrollen i Kynningsrud Fundamentering, og i løpet av det siste året har Kran igjen blitt en integrert del av Kynningsrudgruppen med Eirik Kynningsrud og Morten Heli-Hansen som ledere.

Allsang på Grensen Sommeren er en herlig tid, og med sommeren er det også «Allsang på Grensen» i Fredriksten Festning. Ta med familie og venner til innspillingen av Norges mest populære sommerprogram på TV2. Vi gir bort 50 billetter til hver innspilling som blir gjort onsdagskvelder på festningen i Halden. God sommer! Hilsen Harald

Vi er inne i et generasjonsskifte. Denne utviklingen gleder meg, og jeg ser med forventning på tiden som kommer. De nye lederne har vært ansatt i gruppen vår i mange år. Forskjellen er at de nå har tatt et steg videre i karrieren og fått enda større muligheter og større ansvar. Kynningsrud er imidlertid det samme, vi har samme verdigrunnlag og visjon, og satsingsområdene i gruppen er fortsatt divisjonene Kran, Prefab, Eiendom og Fundamentering. Vekst og utvikling Hver divisjon utvikles og vokser. I løpet av den siste måneden har Fundamentering kjøpt Båsum Boring, og Nordic Crane Innlandet er innfusjoneret i Nordic Crane Kynningsrud som avdeling Innlandet.

Besøksadresser:

Hjørnestenprisen 2017 Tommy Eriksen, Asle Ruud og Bjørn Sperstad mottok Kynningsruds Hjørnestenpris for noen dager siden. Det er en stor glede for oss å hedre medarbeidere som har hatt en helt spesiell betydning for utviklingen av sin divisjon i Kynningsrudgruppen. En stor gratulasjon til dere!

HALDEN KYNNINGSRUD AS | KYNNINGSRUD EIENDOM AS Storgata 2A, 1767 Halden, kynningsrud.no

OSLO NORDIC CRANE KYNNINGSRUD AS | SPESIALTRANSPORT AS Gneisveien 8, N-2020 Skedsmokorset, nckynningsrud.com

FREDRIKSTAD Hovedkontor Norge for KYNNINGSRUD PREFAB AS | KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING AS Vallehellene 3, N-1664 Rolvsøy, kynningsrud.no

FREDRIKSTAD NORDIC CRANE KYNNINGSRUD AS Vallehellene 7, N-1664 Rolvsøy, nckynningsrud.com

TRONDHEIM KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING AS Terminalen 10, N-7474 Trondheim, kynningsrud.no UDDEVALLA Huvudkontor Sverige för KYNNINGSRUD PREFAB AB | KYNNINGSRUD FASTIGHET Kasenabbevägen 11A, S-451 50 Uddevalla, kynningsrud.se KYNNINGSRUD GRUNDLÄGGNING AB Almåsvägen 2C, S-451 75 Uddevalla, kynningsrud.se GÖTEBORG KYNNINGSRUD PREFAB AB Lilla Bommen 4b, S-411 04 Göteborg, kynningsrud.se

LILLEHAMMER NORDIC CRANE INNLANDET AS Industrigata 56b, N-2619 Lillehammer, nckynningsrud.com VESTBY SPESIALTRANSPORT AS Deliveien 9, 1540 Vestby, spesialtransport.com GÖTEBORG NORDIC CRANE KYNNINGSRUD AB Deltavägen 12, S-402 73 Göteborg, nckynningsrud.com GÖTEBORG NORDIC CRANE HEAVY LIFT AB Deltavägen 12, S-417 05 Göteborg, nckynningsrud.com

Redaksjonen avsluttet 20. juni | Forside: Lena Larsson Bakside: Ann-Christin Folmer | Grafisk produksjon: ODIN MEDIA AS - www.odinmedia.no | Trykk: 07 | Opplag: 3000 Formål: KynningsrudNytt er laget for og av ansatte | Magasinet utkommer to ganger i året | 64. utgave, årgang 31


Innhold

Redaksjonen

HMS Kynningsrud Fundamentering Nordic Crane Kynningsrud Kynningsrud Eiendom Kynningsrud Prefab Ann-Christin Folmer Redaktør ann-christin.folmer@kynningsrud.no Tel. +47 952 47 886

Kent Borge Prefab Norge kent.borge@kynningsrud.no Tel. +47 952 22 398

Lena Larsson Prefab Sverige lena.larsson@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 45

Tom Rune Karlsen Fundamentering tom.rune.karlsen@kynningsrud.no Tel. +47 481 78 516

Hilde Kynningsrud Nossen Eiendom hilde.nossen@kynningsrud.no Tel. +47 958 25 629

Cato Brekke Andersen Nordic Crane Kynningsrud cato.brekke.andersen@nckynningsrud.com Tel. +47 970 08 282

Patrick Sundström Prefab Sverige patrick.sundstrom@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 24

Redaktøren har ordet

Del av noe stort

Konsernsjefen informerer Sommerens rose En dag på jobbet

6 10 18 32 38 4 6 7

HMS-seminar 8 HMS-Fundamentering 12 Trønderbataljonen 15 Fund i bilder 16 Follobanen 20

Sommeren er endelig her! Mai og juni er hektiske måneder. «Alt» skal skje før sommerferien, både av festligheter og organisatoriske forandringer. I min rolle som informasjonsansvarlig i Kynningsrudgruppen er jeg så heldig at jeg både får relativt god oversikt over hva som skjer i alle selskapene og blir kjent med mange av våre nå 800 medarbeidere, på tvers av divisjonene. Vi er alle en del av noe stort! Jeg får ofte muligheten til å informere om hva Kynningsrud faktisk omfatter, og det er mange som blir overrasket når jeg forteller om prefab, fundamentering og ikke minst eiendom. For mannen i gata er Kynningsrud fortsatt mest forbundet med de grønne kranene som ruver i terrenget. Men vi er så mye mer. Se denne gangen til Eiendom, hvor det stadig skjer noe nytt både i Norge og Sverige. Eiendom har mange kvadratmeter både bygg og tomt som tilpasses til over 90 eksterne leietakere i tillegg til de interne. Nå i juni åpner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Svinesund Transportsenter, som Eiendom har vært med på å ferdigstille gjennom sitt eierskap i Fredriksten Utvikling. Se side 34. Det skjer alltid mye i Kynningsrud. I de 18 årene jeg har vært ansatt har det alltid vært utvikling, noe som gjør det spennende å ha denne jobben. Saker vi ikke har rukket å få med denne gangen på grunn av deadline er Fundamenterings oppkjøp av Båsum Boring og Nordic Crane Kynningsruds overtakelse av Nordic Crane Innlandet. Dette kan du lese mer om på våre nettsider. Vi vokser stadig – og er alle del av en stor og ekspansiv gruppe.

Mobilkranar på Liseberg 22 X Games 24 Kran i bilder 26 Portrettet: Kirsti Finsal 28 Hjørnestenprisen 2017 30 Svinesund Transportsenter åpnet 34 Vår samarbeidspartner 37 Ny på Kynningsrud 37 Organisationsförändringar Prefab 43 Pulsmöte 46 Årsfest 47 Prefab i bilder 48 Bedriftsidrett 51 17. mai i Elviria 52

Jeg ønsker deg og dine en riktig god sommer! Ann-Christin

Personalnytt 54 REDAKSJONELT

3


FIRE SOLIDE BEN

Samlet sett har alle fire divisjonene i gruppen god utvikling gjennom 2017, og organisasjonene jobber godt. Det er positivt at vi har godt samarbeid på tvers av divisjonene og landegrensene.

Det finnes alltid skjær i sjøen, og gode resultater kommer ikke av seg selv. Det jobbes hele tiden hardt i hele Kynningsrudgruppen for å følge utviklingen i bransjene våre. Samlet er hver dag 800 dyktige medarbeidere i sving i selskapene våre og bidrar med sitt til god drift. Jeg vil ønske alle en riktig god sommer!

Konsernsjef i Kynningsrud

4

KONSERN

Effektivisering i Prefab

Lederskifte i Fundamentering

Bra driv i divisjon Kran

Spennende eiendomsprosjekter

Kynningsrud Prefab har lagt bak seg et utfordrende år. Arbeidspresset har vært stort gjennom høy omsetning og høy ordrereserve, likevel har ikke resultatene blitt som forventet. Det er derfor veldig godt å se at vi nå har fått god kontroll på virksomheten. Bedriften er nå veldrevet, ordrereserven god og resultatene fremover ser bra ut. Det er imponerende å se hvordan organisasjonen har tatt tak i utfordringene i alle ledd, og vi har nå stor tro på framtiden.

Kranvirksomheten Nordic Crane Kynningsrud har bra driv og viste gode resultater i 2016. Vi er optimistiske for utviklingen i 2017, vil sannsynligvis opprettholde omsetningsnivået og trolig bedre resultatene. Vi har to organisasjoner som fungerer veldig godt sammen gjennom engasjerte medarbeidere både i Norge og Sverige. Det er gledelig å se at samarbeidet mellom landene fungerer bedre enn noen gang. De siste maskinene i vår investeringspakke på 150 millioner kroner er nå levert, og vi har nå en mer moderne og «riktigere» maskinpark for vårt marked.

1. april i år overtok Erling Omre som leder for Kynningsrud Fundamentering. Erling har lang fartstid i selskapet og bransjen for øvrig, og vi er trygge på at han er riktig mann til å ta over etter Ivar Kynningsrud. Jeg vil ønske Erling lykke til i jobben! Selv om Ivar Kynningsrud gir seg som daglig leder er han ikke ute av virksomheten. Han er engasjert som daglig leder for nyetablerte Kynningsrud Grundläggning AB for å bygge opp fundamenteringsvirksomhet på den svenske siden av grensen.

Kynningsrud Eiendom har hatt et år fylt med flere spennende prosjekter. Det mest sentrale er Svinesund Transportsenter, et prosjekt som vi har jobbet med i flere år. Offisiell åpning skjer ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 20. juni (se egen sak). Det er godt driv i divisjonen, og selskapet er i utviklingsfasen med flere nye prosjekter både i Norge og Sverige langs E6 og E18.


AKTA ER FÖR ATTACKER! När detta skrivs har världen nyligen drabbats av den mest omfattande utpressningsattacken någonsin. 300 000 datorer i 150 länder har blivit drabbade. WannaCry, som viruset heter, är speciellt, då det förutom att kryptera filer även sprider sig vidare till andra datorer, vilket tidigare utpressningsattacker inte har gjort. Mats Schweder IT-chef Kynningsrudgruppen

Utpressningsattacker har blivit en allt vanligare företeelse på senare tid och även Kynningsrud har drabbats. Det dessa virus gör är att låsa alla filer på den drabbade datorn (och eventuella servrar den har tillgång till). Utövaren kräver sedan en

Ingen programvara kan ersätta användare som tänker efter. lösensumma för att låsa upp filerna. Alternativen den drabbade har är att betala eller att läsa tillbaka filerna från en säkerhetskopia, vilket förstås förutsätter att en säkerhetskopia finns.

Skyddar oss Attacker av detta slag visar på vikten att ha uppdaterad programvara. Företag som kör gammal programvara som inte är uppdaterad löper stor risk att drabbas av denna typ av attacker. I Kynningsrud kommer vi jobba vidare med säkerheten och värdera åtgärder löpande för att skydda oss mot framtida attacker. Det finns dock ingen programvara som kan ersätta användare som tänker efter innan de klickar på en bilaga i ett mail eller en länk. Moderna verktyg Jag måste ju även få med några ord om det berömda molnet som jag brukar skriva om. Som bekant så kör vi lösningar i Microsofts moln som kallas Office 365. Förutom e-post och Skype for business kör vi nu några lösningar i SharePoint Online, som också är en del av Office 365. Bland annat så har vi en Projektportal för Prefab samt Simpli Manage och Better, som bör vara driftsatt när detta publiceras.

Vi ser även en del användare, speciellt i IT-mogna avdelningar, som tagit moderna verktyg som Teams och Groups i bruk. Även dessa är en del av Office 365. Teams och Groups är chatbaserade verktyg för samverkan som sägs komma att ersätta mail för kommunikation framöver. Det är väldigt kul att vi kan erbjuda moderna verktyg för samarbete i en så spridd organisation som Kynningsrudgruppen är. Detta bidrar till att användarna på ett naturligt sätt kan hitta nytta och använda lösningarna. Önskar alla en underbar sommar! Mats

joyoftech.com

KONSERN

5


HMS-uke i hele Kynningsrud

Noen av selskapene i Kynningsrudgruppen har lang og god erfaring med gjennomføring av HMS-uker. Fra 2017 gjennomføres årlig HMS-uke i alle selskapene både i Norge og Sverige. Tekst: Torkil Kynningsrud, Samordningsleder HMS | Foto: Kynningsrud

For å nå vår overordnede målsetting om at hver medarbeider i Kynningsrud skal komme frisk og fornøyd hjem etter hver arbeidsdag, kreves det systematikk og «godkultur» (etterlevelse av verdier) i HMS-arbeidet. HMS-uka har vist seg som et godt verktøy for å oppnå dette. Både Kynningsrud Fundamentering og Kynningsrud Prefab har så gode erfaringer med HMS-uka at det fra 2017 innføres i hele Kynningsrudgruppen. Sikkerhet hver dag I Kynningsrud har vi sterkt fokus på sikkerhet hver dag. HMS-uka er bare en uke i året, men likevel et viktig tiltak for å utvikle sikkerhetskulturen hos våre egne medarbeidere og våre samarbeidspartnere. I forkant av HMS-uka forbereder hvert selskap gode sikkerhetsaktiviteter med grunnlag i handlingsplanene. Vi tror at god sikkerhetskultur skaper en enda mer attraktiv arbeidsplass for framtidens arbeidstakere.

HMS-uka har positivt fortegn. Frode Berdal (t.v.) og Snorre Berdal.

Kake hører med i HMS-uka, insisterer Verneombud Knut Rustad.

Vernerundeskjema tilpasset HMS-uka – direkte på iPad´n til Thor-Magnus Helgesen.

Øver på fallredning.

Bedriftshelsetjenesten er involvert. Her ved Rolf Paulsen.

Sommerens rose

6

Kynningsrud Fundamenterings

Kynningsrud Prefabs

Oddgeir Mølslett

Haki Balaj

En mann vi lytter til, og et verneombud til å stole på. Oddgeir har vært verne-ombud i flere år og var også et meget respektert hovedverneombud for arbeidsfellesskapet med Veidekke på Munch-museet i fjor. Oddgeir har høy integritet og er aldri redd for å si fra - og det i tillegg på en saklig måte. Vi lytter til deg, Oddgeir. Sommerens rose er vel fortjent.

är mannen du vill ha i ditt lag. Han är alltid positiv och arbetar för att lösa problem tillsammans. Att vara i Hakis närhet känns tryggt, och du kan lita på att han hjälper dig om något skulle gå fel. Haki får sommarens ros för att han sprider god stämning runt sig.

KONSERN

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


07:00

En ny dag fylld med aktivitet och utmaningar väntar. Christopher börjar med att kolla av produktionsmaskinerna som används idag så att de har rätt inställningar för dagens produktion.

10:00

….men så ringer telefonen (som det gör under stora delar av dagen) och Christopher får springa iväg för att kontrollera en ritning som förmannen Besim Beka har lite funderingar kring.

11:00

Varje dag kl 11 sitter driftchefen, förmannen, produktionsplaneraren, verkstadansvarig och kvalitetsansvarig Christopher i ett kvalitetsmöte för att diskutera om det är några speciella ärenden kring kvalitet om några speciella resurser krävs för produktionen.

”En dag på jobbet” med Christopher Hjortskog Fembarnspappan Christopher Hjortskog har arbetat på Kynningsrud sedan 2010 och haft lite olika tjänster. För några månader sedan blev han kvalitetsansvarig på håldäcksavdelningen. Dagarna går fort och arbetsuppgifterna är varierande och spännande för Christopher. Text/Foto: Lena Larsson

13:00

Det är gott att tjata av sig lite med goda kollegor på lunchrasten. Här med Martin Andersson, Stefan Larsson, Roger Uthberg och Jan-Erik Gabrielsson.

13:30

Efter lunch går Christopher igenom morgondagens ritningar för att se om det är något som speciellt behöver förberedas. Här instruerar han Katarina Furufalk och Henrik Olsmyr vad de ska tänka på inför nästa bädd.

16:00

Stämplar ut och ännu en händelserik dag är till ända. Nu fortsätter nästa jobb; att ta hand om familjen och huset i Färgelanda.

KONSERN

7


Synligt och tydligt HMS-ledarskap Cirka 100 personer deltog på årets HMS-seminarie som hölls på Kynningsruds koncernkontor i Halden. Temat «Synligt och tydligt HMS-ledarskap», som också är en av Kynningsruds värdegrunder, är ett viktigt ämne att diskutera med koncernens olika ledare, skyddsombud och inbjudna gäster. Text: Lena Larsson | Foto: Ann-Christin Folmer

Dagen inleddes med att VD Anders Fröberg på Borealis i Stenungsund presenterade hur de arbetar på fabriken i Stenungsund för att få en så säker arbetsplats som möjligt. Han berättade om att både processäkerhet och den allmänna säkerhetskulturen är avgörande nycklar för ett synligt och tydligt HMSledarskap.

Andra perspektiv Marga Dijkman ifrån CoachTeam i Norge lärde oss vikten av att som ledare sätta oss själva i ett annat perspektiv för att lättare öka förståelsen i mötet mellan ledare och medarbetare och få fram de bästa resultaten. Att ta sig tid till sina

medarbetare och lyssna för att öka samarbetet ger ett effektivare arbete i förlängningen. Som ledare kan vi välja att se situationer ur ett annat perspektiv och välja att förstå våra medarbetare. Att arbeta med denna typ av frågor är viktigt för att skapa en utvecklande miljö, en miljö som skapar god HMS.

Säkerhetskulturen är viktig Det börjar med ledningsgruppen som kontinuerligt intresserar sig för säkerheten och gör uppföljningar på bestämda rutiner, och vidareför detta till mellanchefer och förmän. Att som ledare, vara ute i verksamheten och förstå varje medarbetares arbetsvardag gör det lättare att skapa god säkerhetskultur. - För att sedan få säkerhetskulturen att leva måste varje ledare vara en god förebild, menar Anders. Vi fick sedan höra om hur de olika företagen i Kynningsrudskoncernen arbetar med ett synligt och tydligt HMS-ledarskap. En viktig information där de olika syskonbolagen kan lära av varandra. Grupparbete. F.v. Mats Gillberg (ULC), Pål Sanne, Håvard Bertelsen, Trygg Hoiberget, Therese Karlsson och Anders Svensson.

8

HMS

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


5 i farta

på HMSseminaret

1. Hvorfor er det viktig med HMS-seminar? 2. Hva synes du var det beste på seminaret? 3. Hva vil du ta med deg videre i din hverdag for å gjøre HMS-lederskapet enda bedre?

Ilir Pupovci

Hans Brynildsen

Huvudskyddsombud/Betongvaruarbetare Håldäck Kynningsrud Prefab AB

Hovedverneombud/kranbilfører Nordic Crane Kynningsrud AS

1.

Man får större kunskap och engagemang ut till ledare för ökat samarbete.

1.

Det er lærerikt, og det er viktig for å opprettholde fokuset på HMS.

2.

Margas tal om olika boxar som folk sätts i. Att man tar tid och lyssnar och hör.

2.

Gode og lærerike foredrag samt gode diskusjoner med kolleger.

3.

Engagera personal och ledare till samtal, få större förståelse gentemot varandra. Jobba tilllsammans.

3.

Prøve å sette meg inn i andres tankesett og meninger, og vise forståelse for andre.

Frode Berdal

Roger Skotnes

Claes Ericsson

Anleggsleder Kynningsrud Fundamentering AS

Montasjeleder Kynningsrud Prefab AS

Marknad/projekt Nordic Crane Kynningsrud AB

1.

Man får nye impulser og deler erfaringer med andre.

2.

Vanskelig å si, det var mye bra! Presentasjon av gode eksempler.

3.

Være enda mer «tett på» når det gjelder HMS, og forsøke å engasjere medarbeiderne.

1.

Fordi man lærer om å bli en bedre leder.

1.

Man får anledning att dela erfarenheter.

2.

Det beste er å møte kollegaer og prate om HMS og andre ting, i tillegg til å lytte til de eksterne foredragsholderne.

2.

3.

For å motivere til en bedre arbeidsdag vil jeg vil forsøke å lytte til medarbeiderne, ta hensyn til deres problemer og involvere dem.

Jag tycker Anders Fröberg (VD, Borealis) och informationen om hur Borealis jobbar med HMS-frågor var bäst. Intresset för att dela erfarenheter med oss som underleverantör är mycket positivt!

3.

Jag vill värdera kollegornas situation i dess olika arbetes uppdrag.

HMS

9


Kynningsrud

Fundamentering


OPTIMISTER

En av oss i FUNDAMENTERING

Etter fjoråret, med høy aktivitet og rekordomsetning, gikk vi inn i 2017 med lavere ordrereserve enn vi har vært vant til de senere årene. Vi har likevel holdt full sysselsetting gjennom hele vinteren og våren, med mange gode prosjekter. Det er vi godt fornøyde med!

Per Eilif Brandsfjell Alder: 24 år Stilling: Sveiser Ansatt siden: 02.05.16 Familie: Singel, det er bare å ringe!

Erling Omre Daglig Leder Kynningsrud Fundamentering AS

Vi forventer imidlertid ikke den høye omsetningen som vi hadde i 2016. Men med mange gode prosjekter, forventes det en god inntjening også i år, så vi er optimistiske. God ordrereserve gjennom sommeren Det har vært jevn ordreinngang gjennom vinteren og våren, men av mange små og mellomstore jobber. De store prosjektene, som vi har vært litt bortskjemt med de senere årene, har vi ikke hatt med oss så langt i år. Slik situasjonen er nå, har vi likevel god ordrereserve gjennom sommeren. Det er noen store prosjekter ute på anbud nå, som vi har tro på at vi skal få. Vi ligger hittil litt etter budsjettet og prognosen for året, både omsetningsmessig og resultatmessig pga. noen tap vi har måttet ta, men vi regner med å rette det inn og at vi klarer budsjettet for resten av året. Organisasjonsendringer Totalt er vi 95 medarbeidere i Fundamentering. Den «nye» organisasjonen med nyansatte i sentrale posisjoner er i ferd med å komme på plass. Olav Stokkeland tok over som prosjektsjef fra 1. januar, og 1. april tok jeg over som daglig leder etter Ivar Kynningsrud. Jeg jobber med å gjøre meg kjent i den nye rollen og har en spennende hverdag. Ivar slutter som kjent ikke, men fortsetter i bedriften med andre oppgaver. Han jobber hovedsakelig mot marked og med utviklingen av vårt nyopprettede svenske datterselskap Kynningsrud Grundläggning AB som VD.

Sammen med markedssjef Anders Berntsson jobber han for å etablere oss i Sverige, med utgangspunkt i Uddevalla. Vi har allerede gjennomført et prosjekt og er også godt i gang med en stor pelejobb i Grums utenfor Karlstad.

Jobber for å etablere oss i Sverige. «SI ALLTID IFRA» Som vanlig ble det gjennomført en vellykket HMS-uke i uke 22. Hovedfokus i år har vært «Si alltid ifra» og det skal gjøres på en vennlig, men tydelig måte. HMS- og driftskvarter innføres hver mandag. Her skal det være fokus på involverende planlegging (IP), og alle skal ta ansvar for sin del av jobben. Investeringer Vi har også i år et forholdsvis stort investeringsbudsjett. Verkstedbygget i Trondheim ferdigstilles i disse dager. Ny pelemaskin, en PMX 22 fra Junttan, er bestilt og ventes levert i august. Visjon og kjerneverdier Våre kjerneverdier «ærlighet, lojalitet og entusiasme» og visjonen «Gleden er å være til nytte», er gode verdier som ligger til grunn for alt vi gjør. Dette blir like viktig under min ledelse. Takk til alle medarbeidere for innsatsen så langt i år. Jeg ønsker alle en riktig god sommer! Erling

Den beste dagen i livet var…da jeg fikk min første cross-sykkel som 6-åring. Jeg blir glad når…jeg fester! Er jo sjelden sur, men alle blir vel litt glad når man er i «farta»? Den beste boken i verden er…Det lurer jeg virkelig på selv. Har ikke lest en eneste bok. Jeg spiser helst…mat! Alt går ned egentlig. Pizza er bra, men en god biff topper nok pizza. Jeg drikker helst…ikke kaffe! Til daglig mye vann, og øl til fest. Jeg trener…nesten hver helg. Motorcross på Røros sommerstid, og snøscootercross vinterstid i Tydal. Jeg blir inspirert…når jeg ser André By jobbe. Han e j… flink den karen. Jeg hører på…anleggslederen! …i alle fall på jobb. Vassendgutane når jobben er ferdig. Jeg leser…stort sett bemanningsplanen + skummer gjennom facebook en sjelden gang. Jeg ser på…kvinnfolk når jeg har fri! Ikke mye på TV. Jeg investerer i…hus! Har nettopp kjøpt hus med adresse «verdens navle» - Tydal det, ja. Jeg drømmer om…kjærring og to unger. Jeg slapper av…f.eks i telefon med Tom Rune en fredags morgen når jeg har fri. (i senga) Like blid! Jeg setter pris på…en bedre middag i godt selskap. Jeg liker best…å leve litt på kanten. Fart og spenning, med andre ord. Jeg får energi av…Red-bull. Min favoritthobby er…motorsport. Mitt beste minne er…da jeg vant midtnorsk mesterskap i 2011 i Motorcross. Pokal og greier! Hva er ditt ferieparadis? Hytta oppe i fjellet med utsikt. (Tydal selvsagt) Hvor drømmer du om å reise? Thailand Hva har du alltid med i kofferten? Rene trusa.

Sånn er jeg! 10% TÅLMODIG 10% IMPULSIV 40% GLAD

10% KREATIV

10% SPORTY 20% SOSIAL

Kynningsrud Fundamentering er med der det skjer i Bjørvika.

FUNDAMENTERING

11


Lederskifte

i Kynningsrud Fundamentering Daglig leder gjennom 35 år, Ivar Kynningsrud, har valgt å tre tilbake fra sjefsstolen i Kynningsrud Fundamentering. Første april overlot han roret til Erling Omre som kom fra stillingen som assisterende daglig leder og prosjektsjef i selskapet. Tekst: Kynningsrud | Foto: Ann-Christin Folmer

F.v. Ivar Kynningsrud, daglig leder Erling Omre og prosjektsjef Olav Stokkeland.

Intervju med Erling Omre og Ivar Kynningsrud ifbm. lederskiftet kan du se her:

Det er med trygghet at Ivar Kynningsrud (64) overlot lederskapet til Erling Omre (56) fra Drøbak. Erling har 32 års erfaring fra Veidekke konsernet. De første 16 årene fra mange store anleggsprosjekter på Østlandet, før han i 2001 ble en viktig del av Kynningsrud Fundamentering AS. Erling har siden 2004 vært prosjektsjef, medlem av ledergruppen og fungert som Jan Ivar Kynningsruds nærmeste leder (NK).

Ny prosjektsjef Olav Stokkeland (52) kom fra stillingen som prosjektdirektør i AF Bygg Østfold til Kynningsrud Fundamentering i oktober 2016. Han overtok rollen som prosjektsjef i Kynningsrud Fundamentering 1. januar. Olav vil, med sin lange erfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen, være et viktig tilskudd til bedriftens kompetanse og lederskap.

HMS-uka 2017

Vi sier ALLTID ifra – tydelig og vennlig

Første uka i juni hadde Kynningsrud Fundamentering HMS-uke for 6. året på rad. Temaet var «Si alltid ifra - tydelig og vennlig». Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert, og ingen skal være redde for å si ifra når det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, uansett til hvem. Text: Torkil Kynningsrud Foto: Kynningsrud Fundamentering

2.

Verneombud Knut Rustad og maskinfører Kalle Fransèn etter Kick Off på mandag.

Våre tre dyktige verneombud, Snorre Berdal (HVO), Oddgeir Mølslett, Knut Rustad, hadde en dag sammen på prosjekter.

12

FUNDAMENTERING

Det var full mobilisering hele uka for hele organisasjonen i forbindelse med HMS-uka. Noe av poenget er at alle, også kontoransatte, skal ut på byggeplassene og oppleve driften der. Fullt fokus på HMS i hele organisasjonen HMS-uka startet med Kick Off mandag kl. 07.00 på alle våre byggeplasser. Da fikk alle trent på årets tema ved brukt av det spillbaserte læreverktøyet Kahoot. Kombinert med en god frokost, god dialog og utdeling av HMS-vester og kaffekrus spesiallaget for anledningen, var dette en fin start på HMS-uka. Hver dag hadde eget tema som ble fulgt tett opp gjennom mange besøk på byggeplassene av lederne og verneombudene. Erfaringen viser at HMS-uka gir verdifulle bidrag til å bygge det vi er opptatt av i Kynningsrud, nemlig en god HMS-kultur, «Godkulturen», et naturlig fokus på HMS i enhver situasjon.

Holder du ikke orden, får det konsekvenser, sier anleggsleder Frode Berdal.

Tre glade gutter i Bispevika: Fra venstre Anders Olin, Andrè Omre og Stian Møller Lund.

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Støyende arbeider i sentrum. Også her måtte det tas hensyn til naboer og beboere i nærområde.

BYGGEGROPEN

Avstivning på plass mens betongen herder.

for Munch Brygge er sikret

«Perfekt plassert på bryggekanten der Akerselven renner ut i Oslofjorden kommer Munch Brygge – ditt nye sted ved fjorden». Slik beskriver StorOslo Eiendom prosjektet Munch Brygge, og det kan vi godt forstå. Her bygges det 152 leiligheter, samt en næringsdel, hvor de fleste kan nyte utsikt mot Oslofjorden og samtidig ha sentrum rett utenfor døren. Kynningsrud Fundamentering har levert spuntarbeidene i AF med Veidekke.

Prosjektleder Bente inspiserer spuntarbeidene sammen med Jimmi Alriksson.

Tekst: Marius Østberg Olsen | Foto: Kynningsrud

I januar 2017 startet arbeidsfellesskapet mellom Kynningsrud Fundamentering og Veidekke arbeidet med å etablere en byggegrop for bygging av Munch Brygge. Da spunten skulle settes var det til tider stor rammemotstand og utfordrende å få spunten ned i bakken. Det var nødvendig å forgrave i flere omganger, og skifte ut masser i spuntlinjen. Utgravingen ble fulgt nøye av arkeologer fra Norsk Maritimt Museum, men det ble ikke funnet skipsvrak eller andre betydelige funn av interesse. Underveis i utgravingen ble det derimot avdekket store mengder bygningsrester og treverk, opp mot tre ganger så mye som forventet. Hydraulisk avstivning For å avstive spunten ble det benyttet hydrauliske stivere fra GroundForce, som ble flyttet rundt etter hvert som det ble støpt inn mot spunten. Disse ble festet i arbeidsdekket med en boltet konsolløsning, etter forslag fra Kynningsrud. Dette fungerte veldig bra, og sparte en god

del tid sammenliknet med den opprinnelige løsningen. Involverende planlegging Samarbeidet mellom Kynningsrud og Veidekke har fungert meget godt i prosjektet. Arbeidsformen sikrer at begge aktører har sammenfallende interesser, både når det gjelder fremdrift og ikke minst HMS. Vi har lykkes godt med å involvere fagarbeidere i planleggingen, og de ulike fagene har blitt informert hele veien om pågående og planlagte arbeider. Som et resultat av dette har vi oppnådd god drift og et høyt HMS-nivå. Totalt er det arbeidet over 8000 timeverk på prosjektet uten noen skader. Kontraktsarbeidene ble overlevert til byggherren 6.juni, og det pågår nå tilleggsarbeider som er forventet ferdig rundt St. Hans. Da skal Kynningsrud Fundamentering i ilden igjen, med pelearbeider for BundeBygg, som har totalentreprisen på resten av bygget.

FAKTA OM PROSJEKTET Oppdragsgiver: Paulsenkaia Invest AS (StorOslo Eiendom AS) Byggherre: Paulsenkaia Invest AS (StorOslo Eiendom AS) Hovedelementer: ca. 5 500 m2 Spunt, AZ17-700 og AZ26-700 ca. 16 000 m3 Utkjørte masser ca. 5 500 m2 Støpt arbeidsdekke Oppstart: januar 2017 Kontraktssum: ca. 30 millioner kroner På prosjektet: Bente Lillestøl, Prosjektleder (VD) Cathrine Johnsen, Anleggsleder ass. (VD) Jostein Bakka, Driftsleder Grunn/Betong (VD) Marius Østberg Olsen, Driftsleder Spunt/ Avstivning (KyFund)

FUNDAMENTERING

13


Nytt verkstedbygg HOS TRONDHEIMSAVDELINGEN

Pelearbeidene startet aug. 2016. Niklas Alriksson og Mattias Enström står for jobben.

Forskaling, armering og isolering.

Stålmontasje november 2016.

Bygget tar form. Montering av stål og tak.

Lager- og verkstedfasilitetene ved avdelingen vår på Heimdal i Trondheim har endelig fått sitt etterlengtede løft i form av nye lokaler som ble ferdigstilt i mai. Tekst: Tom Rune Karlsen | Foto: Kynningsrud

Bygget, som er på ca. 1 000 kvm, skal tilfredsstille Fundamenterings behov for verksted og lager. I tillegg skal det skal huse to eksterne leietakere, Kranor AS og Normann Olsen AS. Praktisk og fint I det nye verkstedbygget er det mulig å få inn både maskiner og utstyr i to løp slik at reparasjoner og vedlikehold kan skje på fornuftig måte innendørs, i nye og trivelige omgivelser. Verkstedet er bygget i henhold til gjeldende standarder for veksteddrift med mobile avsug, oljeutskiller mv.

Romslig Kynningsrud Fundamenterings del av nybygget inneholder, foruten lager/verksted og mesanin, ny garderobe til ca. 20 mann med skifte- og dusjfasiliteter, nytt spiserom, et lite verktøylager og et kontorrom. Vi regner med at alle i Trondheim ser fram til å ta alt dette i bruk, og at det kommer til være til glede og nytte i mange år fremover.

Ordning og reda.

14

FUNDAMENTERING

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Spunting med RTG og Adam Braunstein.

Boring av rørvegg i bratta.

Trønderbataljonen har inntatt hovedstaden

På Kværnertoppen boligområde i hovedstaden er det full aktivitet for tiden. Her er Kynningsrud Fundamenterings i full gang med grunnarbeidene, og vi møter en gjeng trøndere på byggeplassen. De har reist sydover for å avlaste sine kollegaer fra Fredrikstad. Tekst: Tom Rune Karlsen | Foto: Kynningsrud | Illustrasjoner: OBOS Prosjektsalg

Vil du bo i Oslo og skaffer deg leilighet i Kværnerbyen, eller mer nøyaktig på Kværnertoppen, som prosjektet med de tre blokkene heter, så kan du gå eller sykle til det meste. Det nye boligområdet ligger kun fem minutter fra sentrum. Atmosfæren i Kværnerbyen, med tilgang til Middelalderparken og utsikt ut over byen, blir et behagelig sted å bo. Rene Trollstigen Tomten er av det bratte og smale slaget, og byr på noen utfordringer når det gjelder oppstilling for maskiner og utstyr. Det er betydelige høydeforskjell fra bunn til topp på denne byggeplassen, noe som har medført at anleggsveier slingrer seg oppover som reneste Trollstigen. På anleggskontoret til Vedal Entreprenør sitter Kynningsrud Fundamenterings Snorre Johansen og Frode Berdal i det reneste «ørneredet» og har full oversikt over hele byggetomten.

Trønderbataljonen For tiden pågår avstivningsarbeidene for fullt med rørboring, spunting, putemontasje og stagarbeider og prosjektleder Snorre Johansen er godt fornøyd når vi møter han ute på prosjektet. - Det er bra fokus på HMS og kvalitet og arbeidene glir ganske greit, selv om vi lider litt under for sein prosjektering i forhold til driften, forteller Snorre. Han har ansvaret for å gjennomføre prosjektet til tross for at han tilhører avdeling Trondheim, og således pleier å ha ansvaret på prosjekter lenger nord i landet. - Når det er full fart i markedet lenger sør i landet, kommer «trønderbataljonen» sørover for å hjelpe våre kolleger i Fredrikstad for å «ta unna» prosjekter, ler Snorre.

Erling Omre og Frode Berdal foran rørspunt og pute.

FAKTA Byggherre/ Oppdragsgiver: OBOS / Vedal Entreprenør AS Hovedmengder: ca. 1.800 m2 spunt type AZ12-770/17 -700 ca. 1.500 m stålkjernepeler Ø100-Ø180 ca. 3.000 m rørvegg (ca. 400 pkt) I tillegg kommer stag, puter og en del inv. avstivning. Oppstart: Ferdigstilt: Kontraktssum: På prosjektet:

mars 2017 september 2017 9,2 millioner kroner Snorre Johansen - Prosjektleder Frode Berdal - Anleggsleder

FUNDAMENTERING

15


FUND I BILDER

Thomas Nygård gyser dybler på Fossum BHG på Stovner.

Tomasz Stawski sveiser puter på Dypedal Brygge på Hvaler. Kynningsrud Grundläggnings Anders Berntsson.

Stagavdelingen ved Tommy Sydnes myker opp med ROSA i 2017.

Her MÅ noen si i fra til den mannen – NÅ!

16

Vi går ikke av veien for å dra frem julepynten i juni når Stig Eriksen fyller 50 år!

Glenn Karlsson og Tommy Larsson jekker opp Arnebråtveien 75 i Oslo.


STYRKE TRYGGHET PRESISJON


Nordic Crane Kynningsrud


«Gleden er å være til nytte»

En av oss i NORDIC CRANE KYNNINGSRUD Tommy Hansen Alder: 34 år Arbeider med: Marked/ Prosjekt

Jeg blir glad når jeg stadig ser Facebook-innlegg hvor medarbeiderne legger ut flotte bilder fra oppdrag de er på og nevner vår visjon «Gleden er å være til nytte». Dette viser at våre medarbeidere identifiserer seg med vår visjon i Kynningsrud. Eirik Kynningsrud Daglig leder, Nordic Crane Kynningsrud AS

Vi har lagt bak oss et innholdsrikt første halvår 2017. Etter et år med høy aktivitet og godt resultat er det alltid spennende å se hvordan det nye året blir. Så langt er vi fornøyde. Det er mye byggevirksomhet i vår region.

Fusjon I løpet av juni har vi overtatt de resterende 40% av aksjene til Nordic Crane Innlandet AS og fusjonert selskapet inn i Nordic Crane Kynningsrud AS som avdeling «Innlandet». Dette er et viktig ledd for å styrke oss i innlandsregionen. Vi jobber nå med å få flyttet avdeling Innlandet til moderne lokaler på Lillehammer i løpet av 2018.

Positive tilbakemeldinger for vår fleksibilitet, dyktige medarbeidere og stå-på-vilje.

Follobanen I år som i fjor dreier mye seg om kontraktene vi har i forbindelse med utbyggingen av Follobanen, som er Norges største samferdselsprosjekt. I hele 2017 er det høy aktivitet på prosjektet, og spesielt på Ski stasjon. Vi får positive tilbake meldinger fra vår oppdragsgiver for vår fleksibilitet, våre dyktige medarbeidere og ståpå-viljen. Vi setter sikkerheten først, og har hittil ingen skader. Nye maskiner I løpet av våren har mange medarbeidere hatt gleden av å få en ny kran eller trekkbil til disposisjon. Alle maskinene er moderne med det meste av teknisk utstyr. Vi har ikke flere maskiner totalt sett, men har «pensjonert» de eldste maskinene, som har gjort sitt i vårt marked. Samling på Oslo-kontoret Vi er ferdig med siste byggetrinn av lokalene våre på Berger på Skedsmo, og det meste er på plass. Vi ser frem til at Spesialtransport flytter til oss i løpet av ferien, slik at vi er samlet i nye og funksjonelle lokaler.

Stor innsats av mange Hver dag løses mange utfordringer i vår virksomhet. Jeg er stolt av å være leder for så mange dyktige kollegaer som gjør en stor innsats for å løse dem. Med høy grad av stå-på-vilje, fleksibilitet og faglig dyktighet, i tillegg til høyt fokus på HMS i enhver arbeidssituasjon, løses det meste. Med det trykket vi har nå så blir det svært sjelden «vanlige arbeidsdager». Takk til dere alle for god innsats! Jeg ønsker alle en riktig god sommer. Eirik

Ansatt siden: 2000, med et opphold på to år. Familie: Samboer

Den beste dagen i livet var…da jeg hørte om global oppvarming, og tenkte at nå blir snart vinter`n borte… Jeg blir glad når…alle jeg møter i hverdagen er blide og hyggelige. Den beste boken i verden er…nok en med mange bilder. Leser ikke mye bøker, gitt. Jeg spiser helst…alt som er godt! (og helst med litt chilli) Jeg drikker helst…Friele og div. ølsorter. Jeg trener…på å motivere meg sjøl til å begynne å trene. Jeg blir inspirert…når alle jobber sammen mot et felles mål. Jeg hører på…ulyder i bilen, musikk og litt nyheter. Jeg leser…email, sms og avisa. Jeg ser på…reklame. Når jeg først prøver å se på noe synes jeg det bare er reklame. Jeg investerer i…å ha det så bra som man kan. Jeg drømmer om…at norsk tipping skal ringe snart. Tror de har mista nummeret mitt. Jeg slapper av…når jeg sover, og når jeg er på ferie. Jeg setter pris på…min kjære, som ordner alt hjemme. (ja, jeg får heller ikke vaske klær :) ) Jeg liker best…når ingenting går den veien høna sparker. Jeg får energi av…RingeriksKraft. Min favoritthobby er…litt radiostyrt, og kranmodeller. Mitt beste minne er…? Så var det denna hukommelsen da... Hva er ditt ferieparadis? Thailand. Vært der mange ganger og reiser dit hver vinter. Hvor drømmer du om å reise? En plass der hvor ingen kunne tru at nokon kunne bu. Hva har du alltid med i kofferten? Tannbørsten og underbukser.

Sånn er jeg!

30% GLAD

25% TÅLMODIG

5% UTÅLMODIG 15% SOSIAL

10% MORSOM

15% IMPULSIV

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

19


TRAVLE DAGER PÅ

FOLLOBANEN Prosjekt Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og krever tett samarbeid mellom en rekke store selskaper, både fra Norge og utlandet. For at togtrafikken skal «gå på skinner» på Østlandet i fremtiden, bygges det 22 km med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Bane Nor/OHL

Det er ingen hemmelighet at togene på Østlandet til tider kan være litt senere ute enn det som står oppført i tidtabellene. Med arbeidet som foregår på Follobanen i disse dager, er planen at togpassasjerene i fremtiden skal bli tryggere på å komme frem i tide. Nordic Crane Kynningsrud er en viktig bidragsyter i hele prosjektet. Fra transport til løft. - Vi bidrar med ekspertise innenfor mobilkraner, løft og transport, forteller daglig leder Eirik Kynningsrud. - Det betyr at vi stiller opp til alle døgnets tider, og hjelper til der det trengs. Vi har til enhver tid flere mobilkraner i drift, og særlig rundt Ski Stasjon er det travelt, forteller han videre. Follobaneutbyggingen er planlagt å stå ferdig i desember 2021, og da skal reisen mellom Oslo S til Ski reduseres fra 22 til 11 minutter.

20

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

Ski Stasjon, et knutepunkt Med seks spor og tre plattformer blir Ski Stasjon et viktig knutepunkt. Det er for tiden høy byggeaktivitet der, og senest i påsken hadde Nordic Crane Kynningsrud hele fire kraner på plass rundt stasjonsområdet. Et par av kranene ble brukt til å heise på plass de 40 tonn tunge brobuene til Nordbyveien bru. - Det er en jobb som krever både presisjon og tålmodighet, sier Eirik. - Med mange elementer og mye folk på plass, oppstår det fort litt ventetid. Det er vi klar over, og derfor tar vi alle døgnets tider i bruk når vi jobber også. Vi er vant til å snu oss fort rundt, forteller han.

Se film av monteringen:

Nordic Crane Kynningsrud ser frem i mot å levere løft og transport også i årene som kommer.

Vi frakter oss selv.

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Halva året har gått, äntligen är sommaren här och det blomstrar på många sätt kring våra gröna kranar. I Nordic Crane Kynningsrud har det varit mycket aktivitet under våren. Vi har bland annat haft flera stora projekt från Värmland och ner till Halland. Vi har anställt flera nya medarbetare och investerat i många nya kranar. Morten Heli-Hansen VD Nordic Crane Kynningsrud AB VD Nordic Crane Heavy Lift AB

För att stärka vår marknadsposition och serva våra kunder i Halland på allra bästa sätt anställde vi i våras Roger Berntsson som ny regionansvarig i Halland. Vi har vidare påbörjat bygget av ny depå belägen strax norr om avfarten till Falkenberg precis vid E6:an. Detta förväntas att vara klart i oktober. Vi växer i Halland. Nya kranar och nya medarbetare För att utveckla och förnya organisationen hela tiden, och för att kunna tillfredsställa kundens behov och önskemål, har vi under de senaste åren investerat i flertalet nya kranar. I Nordic Crane Kynningsrud har vi i dag 300 kranar och lastbilar, men utan duktig personal spelar det ingen roll vilka kranar man har. Vi har många duktiga kranförare som varje dag gör ett fantastiskt jobb för att våra kunder ska få den service de förväntar. Under det senaste året har vi anställt många nya medarbetare, samtidigt som vi har flera som har gått och kommer gå i pension i år och de nästkommande åren. Vi är därför hela tiden ”på jakt” efter kranförarlärlingar som ska vara med och lyfta framtiden.

Säkerheten först! Styrka, trygghet och precision ska prägla hur våra kunder uppfattar oss. Ska vi lyckas med det måste vi jobba hårt varje dag för att vi ska vara bäst, och för att det inte ska hända olyckor med våra kranar, medarbetare eller kunder. Fortfarande har vi mycket att lära, men vi blir bättre och bättre. Vi lever och arbetar i en riskfylld bransch, men har varit duktiga och upplever väldigt få olycksfall. Alla våra större kranar har nu kamera i bomtoppen så kranföraren kan se lasten hela tiden. Flera av våra kranar har numera också radiostyrning, som gör att kranföraren kan köra kranen från utsidan. Utöver bra maskiner med fina hjälpmedel jobbar vi hela tiden med att förbättra vårt säkerhetsarbete. Under hösten kommer vår ny-reviderade säkerhetshandbok i ny utgåva, som beskriver alla våra rutiner. 100 % Kynningsrud Det är nu ett år sedan vi blev helägda av Kynningsrud igen, och vi kan blicka tillbaka på en period som har varit spännande och lärorik. Vi har utvecklats på många områden och har en stabil grund att stå på som gör oss redo för nya utmaningar. Jag är 100% säker på att vi går en ljus framtid till mötes! Jag önskar alla en riktigt fin sommar! Morten

BLAND SNÖ OCH IS PÅ

RALLY SWEDEN I Nordic Crane Kynningsrud AB älskar vi bilar, motorer och att säkerheten kommer i första rum. När vi besökte Rally Sweden fick vi båda delarna samt att vi fick visat upp vår egen lilla rallybil. Text: Cato Brekke Andersen/Eva Lindberg Foto: Mats Frölin

Rally Sweden startade 1950. Från och med 1967 är start och mål i Karlstad, där Nordic Crane Kynningsrud har en av sina avdelningar. Under Rally Sweden 2017 tidigt i februari var det både snö och kyla, och vi var på plats med två av våra bilar. Storleken räknas inte Lastbilskranen vi hade på plats höll ljudanläggningen högt upp i luften, så att både deltagarna och publiken fick med sig allt som blev sagt genom motorljuden. Men det var vår egna lilla «Crane 1» som skapade mest intresse. - «Crane 1» skapar bestående liv och rörelse när vi har den med, och många undrar om kranen fungerar. Det gör den inte, ler VD Morten Heli-Hansen. Även om den lilla kranen alltså inte kan bidra i själva lyftprocessen, är Crane 1 ändå viktig för bolaget. Vi nordbor är som vi vet inte alltid lika glada i att ta kontakt med främmande folk, men den lilla gröna bilen är en verklig ”is-brytare” och bidrar absolut till att gamla och nya kunder tar kontakt. På det sättet är bilen med och skapar en dialog, som snabbt kan leda till ytterligare samarbete.

Emtunga Hälidäck sommaren 2016.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

21


Mobilkranar

i arbete på

Liseberg

Liseberg är inte «vad som helst» när det kommer till nöjesparker. Med hjälp av mobilkranarna från Nordic Crane Kynningsrud skall parken inte bara bli större och bättre, den skall även konkurrera med Disneyland! Text: Cato Brekke Andersen/Eva Lindberg | Foto: Cato Brekke Andersen

I centrala Göteborg hittar man en av Europas finaste nöjesparker. Sedan parken öppnade 1923 har populariteten ökat för varje år. Attraktionerna har blivit fler och området har sakta men säkert vuxit sig större. Varje säsong har Liseberg hela tre miljoner gäster, ett enastående besöksantal i ett nordiskt sammanhang. Gröna kranar på Liseberg Med väldiga dimensioner på åkattraktionerna som ofta tar sig form i kluriga loopar i bergoch-dalbanor, är det alltid mycket att göra «off season». Både underhåll och montering/ demontering av attraktioner kräver mycket tid.

22

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

I många år har Nordic Crane Kynningsrud och Liseberg varit fasta samarbetspartners när ett projekt kräver mobilkranar, kranbilar eller baraexpertis när det rör sig om en lyftprocess. Även i år ser vi de gröna mobilkranarna från Nordic Crane Kynningsrud innanför grindarna. I mars har flera av våra mobilkranar varit upptagna med att montera «Loke», en av nyheterna som kommer att presenteras kommande säsong. Dessutom har vi haft flera mobilkranar inne på området när diverse underhåll har utförts. - Vi har en mycket fin relation med Liseberg och trivs väldigt bra här inne, berättar Clas Ericsson, projektledare på Nordic Crane Kynningsrud. - Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete även i framtiden, fortsätter han.

Miljardprojekt I februari fick nöjesparken också klarsignal på att starta sitt nya miljardprojekt som skall stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Planen är en storskalig utbyggnation i form av hotell och inte minst en enorm vattenpark, på en tre hektar stor angränsande tomt som Liseberg har ägt några år. Nöjesparken konkurrerar inte bara med andra nordiska aktörer längre utan har också som mål att komma upp i internationell storlek. - Vi konkurrerar inte bara med Gröna Lund och Tivoli i Köpenhamn, utan också med Disneyland. De som har råd reser längre bort, så Liseberg måste också utvecklas, sa kommunstyrelsens ordförare Ann-Sofie Hermansson i samband med godkännandet av de nya planerna.

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


ET SELSKAP OG EN REGION

I UTVIKLING

Byggeboomen i regionen vår fortsetter. Det betyr høy aktivitet for oss, men også stadig større konkurranse, siden flere vil ha en bit av kaka. Det er noe vi i Nordic Crane Innlandet tar på alvor, og derfor har vi systematisk jobbet med å styrke både arbeidsstab og maskinpark. Stig Johannesen Daglig leder Nordic Crane Innlandet AS

Til tross for økt konkurranse, er det gledelig at både «gamle» og nye kunder ønsker å knytte seg til oss. Med gode avtaler og et godt rykte ute blant folk, ser vi frem mot en travel sommer og høst. Tid for service og vedlikehold Vi har ridd av en vinter, som vel å merke var noe mer snøfattig enn normalt, og er godt i gang med vårsesongen. Denne tiden av året er viktig, ikke bare på grunn av prosjektene vi er involvert i, men også fordi det ofte er anledning til å utføre service, reparasjoner og vedlikehold på våre maskiner. Dette kommer både oss og kundene våre til gode.

Et godt rykte ute blant folk. Nye kontorer på Rudshøgda I 2016 åpnet vi avdelingskontoret vårt på Rudshøgda. Med Bjørn Kleiven «bak spakene» på kontoret, har det virkelig begynt å gi resultater.

Vi er stolte av utviklingen hittil og ser frem mot fortsettelsen. Aktiv vinter På grunn av den tidligere nevnte, noe snøfattige vinteren, har vi hatt mye å gjøre. Men det betyr selvsagt ikke at vi ikke liker å jobbe i snøen. X Games på Hafjell var et av årets høydepunkter, se egen artikkel. Vi håper virkelig dette arrangementet blir en tradisjon! Godt samarbeid innad i gruppen Jeg ønsker også å nevne det gode samholdet og samarbeidet vi har med morselskapet vårt Nordic Crane Kynningsrud. Dette samarbeidet er helt avgjørende i forhold til den fleksibiliteten vi ønsker å tilby våre kunder. Takk til alle medarbeidere, som hver eneste dag står på for at vårt selskap hele tiden er i utvikling og øker kompetansen. Dette fører også til et meget godt HMS-arbeide, noe alle forstår er ekstremt viktig i vår bransje. Ønsker alle en riktig god sommer! Benytt ferien godt og vær uthvilt til en hektisk og inspirerende høstsesong. Stig

Ingen tvil om at profilen vår er grønn.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

23


Mobilkraner +

= sant

X Games er en konkurranse der de største ekstremsportene i verden samles til årlig dyst. Konkurransen holdes både på sommeren og vinteren, og har fast «tilholdssted» i USA. De to siste årene har likevel X Games sett mot Norge, og i mars var snowboard- og skiutøvere samlet på Hafjell utenfor Lillehammer. Tekst/Foto: Cato Brekke Andersen

Da verdenseliten innenfor snowboard og ekstremsportens skigrener var på plass i Hafjell tidligere i vinter, var det ikke bare hvite alpinbakker og hopp så store som isfjell som ruvet i den gamle OL-arenaen fra 1994. Oppover hele traseen stod Nordic Crane Innlandet sine grønne mobilkraner. - Vi er stolte over å få være med på et arrangement som sendes på TV i en rekke land, verden over. Det er alltid morsomt å få være med på slikt, sa daglig leder Stig Johannesen. - Vi gjør alltid vårt beste og strekker oss langt for å tilfredsstille kundens ønsker. Under X Games har vi jobbet knallhardt. Det ble et vanvittig flott arrangement! Forhåpentligvis er det ikke siste gang X Games kommer til Hafjell, for våre kraner er klare til å gjøre en jobb også i fremtiden, sier han videre. En viktig brikke i arrangementet På Hafjell bistod de grønne mobilkranene i alle typer løftearbeid og holdt både lys- og høyttaleranlegg godt sikret under selve konkurransene. - Nordic Crane Innlandet bidro sterkt til arrangementet og stilte opp 24/7 for at vi skulle komme i mål, forteller prosjektleder i produksjonsselskapet Bright Group Martin Mathisen.

Filmen finner du ved å skanne inn QR-koden:

I anledning X Games fikk vi produsert en liten filmsnutt, der man kan se nærmere på både kraner og løypa.

24

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


NÅ FLYTTER VI

OSS SELV OGSÅ I en rekke år har Spesialtransport AS hatt tilholdssted på Vestby, men i løpet av sommeren flytter vi hele driften til Berger på Skedsmokorset, hvor Nordic Crane Kynningsrud AS allerede har hovedkontor. Ole Petter Unnerud Daglig leder Spesialtransport AS

Selv om selve flyttingen fra Vestby til Berger kommer til å ta både tid og ressurser, gleder vi oss virkelig til å komme i gang. Ikke at vi ikke har hatt det bra i våre gamle lokaler, men noe forandring fryder. Nå ender vi opp i et topp moderne lokale, med et suverent verksted og mer enn nok av plass. At vi også skal sitte nærmere våre kollegaer i Nordic Crane Kynningsrud, tror jeg blir en positiv opplevelse. Både for oss og dem. Klarer vi å dra nytte av hverandres erfaring og kompetanse, blir vi et uslåelig team.

Nye oppdrag krever nytt utstyr Med økende arbeidsmengde og ikke minst en bransje som krever utstyr som er tipp topp, går vi også til innkjøp av tre nye trekkvogner i år. Med dem på plass sikrer vi en kvalitetsheving på oppdragene vi utfører, samt arbeidssituasjonen til de som faktisk tilbringer mil etter mil i disse kjøretøyene. Til syvende og sist er det tross alt fornøyde ansatte som får hjulene til å gå rundt. Jeg ønsker med dette en god sommer til alle.

Å sitte nærmere Nordic Crane Kynningsrud, tror jeg blir en positiv opplevelse.

Ole Petter

Høy aktivitet Vi har hatt mer enn nok å gjøre gjennom vinteren, og for våren og sommeren er avtaleboken full. Allerede i juni setter vi i gang et prosjekt sammen med ALE (Abnormal Load Engineering), som består i å frakte syv trafoer på 225 tonn per stykk fra Kvinesdal til Tonstad (43 kilometer).

Aldri god

lørdagen fikk erfare. Gjennom morsomme anekdoter, tilbakeblikk på et liv fullt av utrolige opplevelser og et engasjement som er få av oss forunt, tok han oss med på en fantastisk reise. Reisen startet med et usikkert barn, blottet for idrettstalent, som gjennom enorm innsatsvilje og en grunntanke om at samarbeid er en av de viktigste grunnsteinene til suksess, ble en av Norges største idrettsprofiler. Nå er han også en suksessfull mediemann og foredragsholder.

ALENE

I januar ble det holdt et uforglemmelig foredrag av tidligere syklist Dag Erik Pedersen. I tillegg fikk alle anledning til være med å forme selskapets fremtidige tankesett.

Felles avtale Alle fikk nok en gang bekreftet hvor viktig det er å jobbe sammen mot et felles mål, uansett yrke. Det ble et lynkurs i kunsten å snu negative tanker til noe positivt. På sykkelspråket til Dag Erik, ble dette enkelt oversatt til «at det handler om å forstå hvor viktig du er for laget ditt og hva din jobb faktisk betyr».

Tekst/foto: Cato Brekke Andersen

Dag Erik Pedersen er en av Norges beste syklister gjennom tidene, med en 12 år lang sykkelkarriere og 43 proffseire bak seg. I dag er han imidlertid mest kjent som en av NRKs største profiler. Han har lang fartstid fra sporten, både som anker og

reporter, og ikke minst som programleder for seersuksessen på TV, «Mesternes Mester». I tillegg er Dag Erik en dreven foredragsholder, noe de som var til stede på Hotel 33 denne

Alle fremmøtte jobbet med et utkast til en avtale med felles mål om hvordan Nordic Crane Kynningsruds ansatte skal ha det, og hvordan de skal opptre på jobb. Grunnpilaren i denne avtalen er at alle skal dra i samme retning. Avtalen skal etter hvert henges opp på depoter og kontorer.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

25


KRAN I BILDER

Jubilantene i Nordic Crane Kynningsrud ble hedret på julebordet i 2016.

Flagget til topps under X Games.

Sjåfør Tom Handeland på plass på Aker Brygge.

Tett i tett med mobilkraner på Liseberg.


Jouni Jaloma klar for en ny dag på jobb i Sverige.

Montering av lysmaster på 68 tonn.

Løft av tank på Øra Industriområde utenfor Gamlebyen i Fredrikstad.

Julekrana ble tent i desember. Noen av våre nye trekkvogner.

Nordic Crane klare for Göteborgsvarvet.

Et stabbur på flytten.

27


Portrettet:

Full fart! Kirsti Finsal er ingen vanlig 44-üring. Ikke uvanlig i den forstand at hun lever i en grotte eller aler opp krokodiller, men mer i den retningen at hun er tøffere og mer uredd enn de fleste. Nordic Crane Kynningsruds HMS/KS-leder lever et liv der jobb og motordur er hovedingrediensene i en ytterst aktiv hverdag. Tekst: Cato Brekke Andersen Foto: Cato Brekke Andersen/privat

28


Fredrikstad-jenta Kirsti Finsal ble født den 27. juni 1973, en dag som i følge Yr.no var preget av skyet vær, middels varm temperatur og noe regn. Ikke betegnende for den nesten alltid blide Kirsti. Da Kirsti skulle velge yrkesretning som ung utdannet hun seg innen reiseliv. Hun har flere år på baken som «sjømann» i Color Line, men endret etter hvert retning og ble i 2002, gjennom et vikarbyrå, engasjert i Kynningsrud. - At jeg startet i Kynningsrud var vel egentlig tilfeldig. Jeg startet i resepsjonen, men etter hvert så fikk jeg flere og flere arbeidsoppgaver, forteller hun. Etter en stund bistod hun Torkil Kynningsrud stadig mer innenfor HMS-området og før hun visste ordet av det, satt hun som HMS/KS-leder i det nyopprettede Nordic Crane Kynningsrud. - Jeg har jo egentlig ikke noe formell bakgrunn innen HMS, men har etter hvert tatt mange kurs og fått mer kjøtt på beinet. Det er på mange måter en tøff jobb, men også givende. Jeg er utrolig takknemlig for at Eirik (Kynningsrud) og Torkil gav meg muligheten, sier hun.

Kirsti viser bruk av sele.

Ikke bare jobb Å sitte med en HMS/KS-jobb i kran-/transportbransjen er ingen «kjære mor». Det er tidkrevende og alltid utfordrende. - Målet med HMS-jobben vi gjør i Nordic Crane Kynningsrud, er at HMS skal inkluderes i alt vi gjør. Sagt på en annen måte, så betyr det at HMS skal være en naturlig del av alt vi gjør, i alle situasjoner, forklarer hun. - HMS-faget har vært i en voldsom utvikling de siste årene og kravene blir stadig større. For eksempel blir dokumentasjon bare viktigere og viktigere, sier hun. Familiekjær Selv om jobben er viktig for Kirsti, opptar både sønnen Victor (17 år) og kjæresten Morten, som jobber i samme selskap, mye av hennes tid. Med en mor som er mer en gjennomsnittlig interessert

i motorsykler, var veien kort til en hobby, som har utviklet seg til en livsstil, for sønnen. Trail-sporten beslaglegger også mye av fritiden til Kirsti, men det er også her hun henter overskuddet. - Vi er vel ute i skogen 3-5 dager uken i sesongen. Trail handler egentlig ikke bare om motor og adrenalinkick, men også om fred og ro. Til syvende og sist føler jeg meg utrolig privilegert som får så mye verdifull kvalitetstid med sønnen min. Jeg er veldig glad for å ha blitt en del av dette miljøet, selv om jeg også måtte ofre noe på veien, sier hun. Hest er egentlig best… Hester har nemlig alltid stått henne nært, men med en travel jobb og mye «motor-tid», så var det ikke lenger mulighet for hestejenta Kirsti å beholde hesten hun var deleier i. - På mange måter var det synd å slutte med hest, men jeg prøver fortsatt å få til en ridetur i ny og ne. Men i og med at jeg nå også har investert i egen trail-sykkel, har jeg rett og slett ikke mulighet lenger, ler hun.

Kirsti på jobb.

damene i trail-klubben og det har seg nå slik at hun snart også skal delta under Lag-NM. - Under NM arrangeres det alt mulig av konkurranser, fra elite til «amatør». Vi skal delta i Klasse 40+, som også kalles Veteran, flirer hun.

– Vi er vel ute i skogen 3-5 dager uken i sesongen.

NM i Trail neste

Kirsti i skogen med trailsykkelen.

Yes, du leste riktig! For Kirsti holder det selvsagt ikke bare å være tilskuer når sønnen kjører opp skrenter, hopper over hinder eller balanserer på toppen av steiner, hun skal gjøre det selv også. - Når jeg først er så mye ute ved trail-løypene, er det jo utrolig kult å få prøve selv også, da. Nå har jeg jo allerede en 650 kubikk motorsykkel som Morten og jeg har dratt på turer med, og har kjørt siden jeg var 18 år, så jeg er ikke helt grønn når det kommer til tohjulinger. Men en 280 kubikk trailsykkel er noe ganske annet enn asfalt, medvind og flate veier, sier Kirsti. - Det er absolutt ikke noe nybegynnersykkel, så i forhold til hvem som er «sjefen i forholdet», så er det vel sykkelen som kjører tur med meg enn omvendt, enn så lenge, ler hun.

Drøm om å reise Mellom jobb, familie, trail og noen oppussingsprosjekter hjemme, setter Kirsti også pris på trening, spise sunt, et godt glass vin og reiser. Med en hovedutdannelse innen reiseliv, har hun alltid vært glad i å ha «luft under vingene». Selv om det altså var på båt hun jobbet. - Reising har alltid fasinert meg, og jeg drømte tidlig om det å få reise jorden rundt. Drømmen er på ingen måte lagt på is, selv om jeg kanskje må ta det stykkevis, avslutter hun.

KIRSTI FINSAL Alder: 44 år Bosted: Rolvsøy, Fredrikstad. Sivil status: Kjæreste med Morten Engh (som også jobber i NCKynningsrud) og et barn, Victor på 17 år. Favorittmat: Tigerreker. Favorittdrikke: Vann fra springen og svart kaffe. (fungerer ikke uten om morgenen) Jeg blir glad når: Sola skinner. Jeg blir inspirert av: Å få være kreativ.

I et svakt øyeblikk tidligere i år, inngikk Kirsti i tillegg et veddemål med et par av de andre

PORTRETTET

29


Siden 2009 har prisen blitt utdelt bare syv ganger. I 2017 tilfalt Hjørnestenprisen tre verdige vinnere. Vinnerne ble behørig feiret under et hyggelig arrangement i våre lokaler på Halden Brygge, og kronet med operanatt på Fredriksten festning. Tekst: Harald Kynningsrud | Foto: Ann-Christin Folmer Ingen skip kan seile uten ror. Ingen fly kan lette uten vinger. Ingen bygg kan stå uten hjørnesten. Noen mennesker er som et ror på arbeidsplassen sin. De viser vei og bidrar til at alle trekker i samme retning. Noen mennesker er firmaets vinger.

Fornøyde hjørnestenprisvinnere! F.v. Asle Ruud (Prefab), Tommy Eriksen (Fundamentering) og Bjørn Sperstad (Kran).

Tommy Eriksen | Kynningsrud Fundamentering Tommy Eriksen ble ansatt som controller i 2002. Vi søkte etter en controller, og fikk en høyt kvalifisert økonomisjef. Det var en milepæl i Kynningsrud Fundamentering da Tommy ble ansatt. Gjennom årene har Tommy vært en klippe i egen organisasjon på grunn av sin grundighet, vennlighet og tillitskapende holdning. Han har som økonomisjef vært med på en sterk utvikling i virksomheten og hatt en betydelig rolle i samarbeidet med øvrig ledelse. Kynningsrud Fundamentering er i dag det beste Norge har å by på innen sitt arbeidsområde. Tommys personlighet og evne til å tenke helhet har vært et sterkt bidrag til å gi stabilitet.

Asle Ruud | Kynningsrud Prefab Asle Ruud ble ansatt som prosjektleder i 2002. Han er av natur særdeles arbeidssom, grundig og engasjert, og god til å se saker fra flere sider. I dag er Asle prosjektsjef for den norske delen av Kynningsrud Prefab. Da vår svenske virksomhet opplevde store utfordringer i løpet av fjoråret tok han også jobben som prosjektsjef der. Dette har han gjennomført på en imponerende måte, og hans målbevissthet har bidratt sterkt til at Kynningsrud Prefab er en betydelig aktør i det svensk/norske markedet. Asle har gjennom 15 år vært en nøkkelperson i en dynamisk utvikling av virksomheten.

Med sin entusiasme og pågangsmot skaper de oppdrift for arbeidskameratene. Noen mennesker er en hjørnesten for bedriften de jobber i. De bidrar til å skape en grunnstemning på arbeidsplassen som påvirker andre til å yte sitt beste.

I 2009 ble Hjørnestenprisen innstiftet i Kynningsrudgruppen etter initiativ fra pensjonerte Sverre Steen. Hjørnestenprisen deles ut til medarbeidere som har betydd spesielt mye for Kynningsruds utvikling gjennom tidene, og den henger høyt.

Bjørn Sperstad | Nordic Crane Kynningsrud Bjørn Sperstad solgte sitt firma Ski Kranservice til Kynningsrud og ble ansatt hos oss i 1997. Bjørn er pålitelig og engasjert med stor gjennomføringsevne. Han har klare meninger og var pådriver for å bygge og utvikle avdelingen til Nordic Crane Kynningsrud på Vinterbro. Dette skulle vise seg å være svært strategisk inn mot Oslo-markedet, og veldig viktig for utviklingen av virksomheten. Bjørn er en leder med høy faglig kompetanse. Han bygger tillit, er en trygg samtalepartner og nyter høy anseelse hos kunder og medarbeidere. Bjørn har gjennom 20 år vært en klippe i en fantastisk vekst til å være en av de største aktørene i det skandinaviske markedet.

30

KYNNINGSRUDNYTT

Gamlegutta på plass. F.v. tidligere prisvinnere Martin Olsen og Ole Jørgen Norén sammen med innstifter Sverre Steen.

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


31


Kynningsrud Eiendom


VELLYKKET STRATEGI

Vi står foran et hendelsesrikt år i divisjon Eiendom. Årets investeringer vil være de største siden utbyggingen av Halden Brygge i 2011, og vi gleder oss over den positive utviklingen. I juni åpnes Svinesund Transportsenter av den norske samferdselsministeren! Pål Kynningsrud Divisjonsleder Eiendom

Vi har kjøpt flere strategisk beliggende eiendommer i Sverige den senere tiden, og har blant annet kommet til enighet med K-Rauta og Onninen om en langsiktig leieavtale på tomten vi kjøpte i Karlstad i fjor. Prosjektet omfatter 9 500 kvm bygg og en langsiktig leieavtale. Byggeprosjektet har oppstart nå i juni, og vil ferdigstilles våren 2018. I Falkenberg har vi kommet til enighet med ByggMax om en langsiktig leieavtale, og vi ser fram til å utvikle tomten vi eier der. Deres lokaler skal stå ferdigstilt mai 2018.

forskjellige typer virksomheter er nå fullført. Alle leietagerne er på plass og driften i full gang. Vi har stor tro på at utbyggingen av området blir vellykket og gir et godt bidrag til transportnæringen. Området blir offisielt markert som åpnet 20. juni, og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klipper båndet. Kynningsrud Eiendom jobber generelt godt både i Norge og Sverige, og vi ser fram mot en spennende høst og vinter med mange interessante prosjekter. Vi i Kynningsrud Eiendom ønsker alle i Kynningsrudgruppen en riktig god sommer!

i Kynningsrud Fastighet

Pål

Utbyggingen av 60 000 kvm transportsenter er nå fullført.

Den 15. maj anställdes Markus Johansson som fastighetsskötare för de svenska fastigheterna. Text/foto: Per Andersson

Godt samarbeid i gruppen Kynningsrud Eiendom har godt samarbeid med de andre selskapene i Kynningsrudgruppen. Før sommeren starter Kynningsrud Fastighet opp med byggingen av Nordic Crane Kynningsrud sine nye lokaler i Falkenberg, hvor avdeling Halland skal holde til. Lokalene har utmerket beliggenhet med god synlighet fra E6. Utbyggingen av disse og ByggMax sine lokaler vil foregå parallelt på området. Kran sine lokaler vil ferdigstilles innen senhøsten 2017.

Markus har tidigare varit anställd på Glimminge motorstadion i Uddevalla där han har haft hand om driften på anläggningen samt arbetat i organisationen som organiserat VM-tävlingarna i motocross. Markus har gått bygg & anläggning på gymnasiet och efter skolan tog han chansen att köra motocross på heltid, i Sverige och utomlands, en sport han har utövat sedan barnsben.

Mye positivt også i Norge Også på norske side er det stor aktivitet. Det utføres tilpasninger i lokaler for eksisterende leietakere i vekst. Vi har inngått flere nye leieavtaler med større og mindre virksomheter. Vi har et godt samarbeid med Nordic Crane Kynningsrud om å finne arealløsninger og nye leietakere i ledige arealer på Skedsmo i Oslo. Samferdselsministeren kommer! Tidligere har jeg skrevet om utviklingen av Svinesund Transportsenter, som ligger tett inntil E6 på norsk side av grensen. Utbyggingen av 60 000 kvm transportsenter med mange

Ny medarbetare

Nuförtiden blir det att umgås med familjen (sambo och två barn), samt att han även driver ett av Sveriges största motocrossteam på SM-nivå.

Under åpningen av Svinesund Transportsenter med Per Puck, daglig leder i Fredriksten Utvikling.

EIENDOM

33


Fredriksten Utvikling ved Pål Kynningsrud, Per Puck og Martin Grimsrud på den offisielle åpningsdagen.

Strömstads ordfører Peter Birgersson Dafteryd (t.v.) og Ordfører i Halden, Thor Edquist holder mens Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klipper båndet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet

Svinesund Transportsenter 20. juni inviterte utbyggeren Fredriksten Utvikling til offisiell åpning av Svinesund Transportsenter. 300 gjester var til stede da samferdselsministeren klippet snoren! Tekst: Ann-Christin Folmer | Foto: Ann-Christin Folmer / Cato Brekke Andersen

Været viste seg fra sin beste side denne vakre sommerdagen da Svinesund Transportsenter endelig skulle erklæres for åpnet. Det ble en veldig hyggelig feiring med underholdning ved bandet Asbjørnsen & Co, i tillegg til flotte taler ved samferdselsministeren, ordførerne i Halden og Strömstad og selvfølgelig ved utbygger Fredriksten Utvikling.

34

EIENDOM

På Svinesund Transportsenter finner man spedisjon, godsklarering, truckdieselanlegg, nytt moderne serviceverksted og dekkverksted, storbilvask og redningstjeneste, bensinstasjon og Deli de Luca samt en servicebygning med sjaførlounge og dusjfasiliteter. Statens Vegvesen skal i gang med bygging av døgnhvileplass for vogntog, og McDonalds skal bygge restaurant på området.

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Asbjørnsen & Co, her med Håkon Ohlgren som vokalist.

Asbjørnsen & Co, med Ole Evenrud i spissen.

Kirsti Kynningsrud og Mats Pernhage koser seg i solen.

300 gjester til stede under åpningen.

Konferansier Eva Kynningsrud Dobbing intervjuet utbyggerne.

Fornøyde! Prosjektleder Bård Strand (Øst AS), anleggsleder Arne Folmer (Øst AS) og Kynningsruds Åge Strand.

Harald Kynningsrud viser stolt frem Nordic Crane Kynningsrud-maskoten til Solvik-Olsen.

EIENDOM

35


NYE LEIETAKERE Her er en oversikt over nye inngåtte leieavtaler fra nyåret. KNIVSØPARKEN - KONTORLOKALER Arstec AS Leverandør av løsninger til asfalt- og veivedlikehold. Traasdahl AS Leverandør av gravemaskinskuffer, demoleringsutstyr, veisikring og trefellere. KNIVSØPARKEN - BUTIKKLOKALER Berg Bil AS Selger nye biler for Opel, og brukte biler. KNIVSØPARKEN - LAGERLOKALER Gategodsguttene AS Leverandør av løsninger til asfalt- og veivedlikehold. Traasdahl AS Leverandør av gravemaskinskuffer, demoleringsutstyr, veisikring og trefellere. LANGBRYGGA HALDEN - HELSE- OG VELVÆRE LOKALER Brygga Frisør Frisørene Linda Hagen og Hilde Torgersen er å finne der. SKEDSMO I OSLO - KONTORLOKALER OG UTEAREALER Solid Entreprenør AS Entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Royal Thermo AS Et transportselskap for frys og kjøl. Pro Landskap AS Totalleverandør av grunn- og utenomhusarbeider. KASEN UDDEVALLA - KONTORSRUM Ambea Omsorgsföretag

Geir Gulbrandsen (trafikkleder Europa) og Atle Bjørstad (daglig leder) i Royal-Thermo sine nye kontorer på Berger.

Samarbeid om nye leietakere for

Nordic Crane Kynningsrud Divisjonene i Kynningsrud-gruppen samarbeider godt, og Nordic Crane Kynningsrud benytter seg av Kynningsrud Eiendom til å finne arealløsninger og etablere nye leieavtaler for ledige kontorlokaler og utearealer på hovedkontoret på Skedsmo i Oslo. Tekst: Hilde Kynningsrud Nossen | Foto: nyebilder.no / Royal – Thermo AS

Etter at selskapet Uniteam flyttet ut i mars har Nordic Crane Kynningsrud ca. 1.100 kvm ledige kontorlokaler og 600 kvm ledige utearealer. Nye kunder i hus Kynningsrud Eiendom annonserer de ledige arealene gjennom finn.no, gjennomfører møter og befaringer med aktuelle leietakere, forhandler og etablerer leieavtaler. Siden nyåret har Solid Entreprenør AS, et entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap, Royal-Thermo AS, et transportselskap for frys og kjøl, og Pro Landskap AS, totalleverandør

Bravera Konsultbolag inom VVS

BRYGGA FRISØR 1. januar åpnet Linda Hagen og Hilde Torgersen frisørsalongen Brygga Frisør i våre lokaler på Langbrygga i Halden. Frisørsalongen, som tidligere var kontorlokaler, ble tilpasset av vaktmesteren vår, Geir Arne Høvik.

36

EIENDOM

ARSTEC og GATEGODSGUTTA Produktsjef Børge Arnesen og Innkjøper og Logistikkansvarlig Gard Erik Falmark har flyttet inn i kontorbygget på Sørliefeltet og leier lager i nabobygget.

av grunn- og utomhusarbeider, flyttet inn på eiendommen. Kontorfellesskap er etablert Disse aktørene har egne kontorløsninger, men de deler fasiliteter som spiserom og møterom, felles foaje, toaletter og garderobe. Deling av slike fasiliteter gjør bygget arealeffektivt, som er attraktivt for aktører som ønsker å etablere seg i dette området. Det å benytte hverandres spisskompetanse på tvers av divisjonene i Kynningsrudgruppen gir synergieffekter som kommer både kundene og oss til gode.

BERG BIL I 2013 startet Berg Bil opp sin virksomhet som forhandler av Opel i nyoppussede lokaler i Knivsøveien 8 på Sørliefeltet i Halden. Nå utvider de bilbutikken etter gode år, og i juni åpnet Berg Bil en ny bilbutikk. F.v. Geir-Arne Høvik, Raymond Aam og Kai Roger Ugland.

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Vår samarbeidspartner:

Veidekke Entreprenør Vi tok en prat med Bente Lillestøl, prosjektleder for Munchmuseet og Munch brygge i Oslo. Tekst: Tom Rune Karlsen | Bilde: Veidekke

- Det mest positive med samarbeidet oss imellom på prosjektene nevnt over, er den positive effekten vi får av når vi setter oss ned sammen allerede fra anbudsfasen. Det er mye kompetanse på kalkulasjon i begge leire, og løsninger, metoder og utstyrsvalg kommer på plass før vi gir pris og starter opp, slik at vi får løsninger til alles beste, forteller Bente. Hun trekker frem vår fagkunnskap i alle ledd, samt vår vilje til å få ting gjort. For det er ikke bare enkelt å få utført arbeidsoppgaver når maskiner og/eller utstyr står i veien for det du skal foreta deg. - Da må man tenke kreativt og finne løsninger slik at det ikke stopper opp, sier hun. Forbedringspotensiale? Det er sterkt fokus på HMS i Kynningsrud og noe alle har med seg. Når det likevel skal påpekes noe som kan forbedres, så velger hun å trekke frem to ting, ryddighet på plassen og det å få planer helt ut til der jobben faktisk utføres. - Her er det noe å hente, sier hun.

Ellers innrømmer hun å faktisk ha gruet seg til den dagen alle grunnarbeidsgutta skulle bli ferdige og forsvinne. Karene som har stått i leire, slam og sementsprut dag ut og dag inn, i sol og regn, men likevel beholdt det gode humøret og kommet med artige kommentarer. De kommer hun til å savne.

NY i Kynningsrud Bjørn Kleiven Nordic Crane Innlandet AS

Ansettelsesdato: 1. februar 2017 Stilling: Salg-/Markedsansvarlig Sivilstatus: Gift og tre barn

FAKTAOPPLYSNINGER Navn: Bente Lillestøl Firma: Veidekke Entreprenør AS Stilling: Prosjektleder

Livsmotto: «Det er aldri for sent å lære noe nytt!»

Litt om deg selv Jeg er født og oppvokst på Lillehammer og utdannet meg i tidlig alder som mekaniker og sveiser. Det gjorde jeg av den enkle grunn av at jeg ønsket å få meg en jobb, som alle andre. Men ettersom «monteringen» av Bjørn Kleiven har gjort det slik at jeg skrudd sammen slik at jeg har en smule fantasi og en stor trang til å få andre til å le, sa jeg opp en trygg jobb i Lillehammer Brannvesen for så å ta steget ut på underholdningsbransjens skrå bredder. Jeg bor for tiden i Moelv, er gift, har produsert tre barn og har i tillegg en katt! Hvordan endte du opp i NC Innlandet? Jeg har over lengre tid ønsket å få jobbe «sammen med flere» igjen. Ved flere anledninger har anleggog maskinbransjen leid meg inn eller sett showene mine, så jeg kjente miljøet relativt godt fra før. Når så muligheten dukket opp, kunne jeg ikke annet enn å takke ja. Og her er jeg.

spesiell ting, men jeg har bitt meg merke i at både Kynningsrud som varemerke og Nordic Crane Innlandet, som selskap, har et veldig positivt og godt rykte blant folk flest. Hvordan trives du? Jeg er som sagt fortsatt fersk i faget, men starten på yrkeskarrieren min her har gått helt etter forventningene og jeg trives veldig bra. Hva gjør du når du ikke er på jobb? Jeg er en mann med mange jern i ilden og bruker det meste av «fritiden» min på å underholde gjennom revyer og show. Denne sommeren er jeg opptatt med sommerrevy på Tjuvholmen på Hamar sammen med tidligere NRK-journalist Erik Wold. Fortell noe ikke folk vet om deg. At jeg har spilt Nora i «Et Dukkehjem». Scenen spiltes for øvrig i ei elv og all tekst ble framført under vann.

Hva har du lært? Nå er jeg jo relativt fersk, så læringskurven er fortsatt bratt. Det er vanskelig å plukke ut en

KYNNINGSRUDNYTT

37


Kynningsrud

Prefab


UTVIKLES GJENNOM ENTUSIASME, SAMARBEID OG TRIVSEL

En av oss i KYNNINGSRUD PREFAB AS Johan Gustavsson Alder: 33 år

Vi har lagt bak oss en periode med betydelig vekst, og vi har lyktes med å nå mye av det vi satt oss som mål. Omsetningsveksten i 2016 var på nesten 40%, men vi fikk dessverre ikke med oss de ønskede økonomiske resultatene. I Prefab arbeider vi for å utvikle oss ytterligere, og i dette arbeidet står KPS (Kynningsrud Production System) sentralt. Pål A. Sanne Leder Divisjon Prefab

«Mangt et feiltrinn tas ved at man står stille», er det noen som hevder. I dette ligger at man må gi seg selv utfordringer. Ved å begi seg i kast med noe nytt og mer krevende, hever man listen for hva man er i stand til å håndtere. Mange av våre store og kompliserte prosjekter har gitt oss viktig erfaring og organisasjonsmessig læring, selv om de ønskede økonomiske resultatene i enkelte tilfeller har uteblitt. Rom for personlig utvikling «Hvis du ikke forsøker noe du ikke mestrer, vil du aldri vokse». Dette gjelder også på det personlige plan. Jeg ser mange medarbeidere som søker nye utfordringer internt i Prefab, og som oppnår personlig utvikling ved å gå inn i nye funksjoner. Jeg synes alltid det er morsomt å se medarbeidere lykkes når de får nye utfordringer, og jeg er glad vi er en bedrift som legger til rette for personlig vekst og utvikling internt. KPS-arbeidet er viktig Når Divisjon Prefab har blitt så store som vi nå er, så er vi mer enn noen gang avhengig av å optimalisere måten vi arbeider på. Dette standardiseringsarbeidet er gitt forkortelsen KPS, og står for «Kynningsrud Production System». I enkelte deler av organisasjonen har KPSarbeidet kommet langt, og vi jobber mye med å få med hele organisasjonen. Standardisering og systematisk tilnærming til kontinuerlige forbedringer er viktige suksessfaktorer i videre utvikling av bedriften.

Entusiasme og trivsel Vi i Kynningsrud vil at våre medarbeidere skal kjennetegnes med ærlighet, lojalitet og entusiasme. Vi mener at entusiasme blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking. Det er selvsagt ikke mulig for en leder å «pålegge» sine medarbeiderne å være entusiastiske, ei heller å kreve at de skal trives på jobb. Det vi kan gjøre er å tilby interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig vekst og utvikling, og sørge for en trygg og god arbeidsplass preget av gjensidig tillit.

Hvis du ikke forsøker noe du ikke mestrer, vil du aldri vokse. I vinter ble det gjennomført en Helse- og miljøundersøkelse i Prefab AS. Rapporten er ikke klar per skrivende stund, men vi skårer høyt på trivsel og på at vi har et godt forhold til kollegaer og til nærmeste leder. Trivselen ble målt til over 5 på en skala fra 1 til 7. Dette er gledelige tilbakemeldinger fra bedriftshelsetjenesten, og slik jeg ser det – viktige faktorer for å få til samarbeid og ønsket utvikling. Vi er på god vei til å bli den beste prefableverandøren i Skandinavia. Jeg ønsker alle medarbeidere i Norge og Sverige en flott sommer!

Stilling: Montør Ansatt siden: april 2007 Familie: samboer med Evelina, to barn - Troy 7 år og Thor 5 år

Den beste dagen i livet var…helt klart da mine barn ble født Jeg blir glad når…det er fin flyt på byggeplassen. Den beste boken i verden er…«Röde Orm» en bok av Frans G. Bengtsson Jeg spiser helst…kjøtt. Jeg drikker helst…Pepsi Max når jeg skal kose meg. Jeg trener…på diverse treningssenter når jeg har tid. Da er det styrketrening som gjelder. Jeg blir inspirert…av folk som yter og gir alt for å få til det de ønsker. Jeg hører på…Heavy Metal, for det meste. Det er nok Metalica som er det bandet som jeg liker best. Jeg leser…ofte magasinet «Bilsport» siden jeg er glad i biler! Jeg ser på…serien «Vikings» akkurat nå. Jeg investerer i…bil! Som jeg nevnte er jeg glad i biler, så derfor kan det blitt litt for mye som går til bil… Jeg drømmer om…varmen, etter en lang vinter. Jeg slapper av…foran TV’en, men jeg kobler også av når jeg trener. Jeg setter pris på…når folk kan være ærlige. Jeg liker best…mine barn, og å være sammen med dem. Jeg får energi av…godt vær og når stemningen er på topp. Min favoritthobby er…styrketrening. Mitt beste minne er…den dagen jeg tok ut min første bil. Hva er ditt ferieparadis? Siden jeg så mye ute og jobber, er mitt paradis hjemme. Hvor drømmer du om å reise? Til USA. Hva har du alltid med i kofferten? Jeg drar ingen steder uten min bærbare PC.

Sånn er jeg!

Pål

10% UTÅLMODIG 25% GLAD

20% STRENG

15% KREATIV 15% SPORTY

15% KONTROLLFREAK

Teglfasader på prosjekt Lindholmen i Gøteborg.

PREFAB

39


En av oss i Kynningsrud Prefab AB Fitim Krasniqi Ålder: 48 år Arbetar med:

ETT UTMANANDE ÅR Arbetet med att jobba för målet ”Ett Prefab” har fortsatt och det har i praktiken betytt att vi har haft fler samordningsmöten mellan framförallt sälj och projektavdelningarna i Norge och Sverige.

Betongblandarstation Anställd sedan: 201303-01 Familj: Gift och två barn (Sara 11 och Gezim 15 år)

Den bästa dagen i mitt liv var...när jag fick mitt första barn (jag blev såklart lika glad när jag fick min dotter). Jag blir glad när...allt är som det skall… och när människor runt omkring mig är på bra humör. Den bästa filmen i världen är...Jönsonligan… ”Inte utan min dotter” är en annan stark film. Jag äter helst...sötsura godisar… och pasta. Jag dricker helst...vatten till vardag och öl vid speciella tillfällen. Jag tränar...på gym tre gånger i veckan. Jag blir inspirerad av...människor med goda idéer och verklighets-baserade fantasier. Ungdomar med tydliga mål. Jag lyssnar på...Albansk folkmusik, men även en hel del på radio när jag sitter i bilen. Jag läser...inte så mycket, men jag läser dagstidningar i digital form så ofta jag kan. Jag tittar på...Fotboll, och på kvällarna en hel del film med min fru. Jag investerar i...mitt hus där hela insidan nu är totalrenoverad. Jag drömmer om...att få se mina barn gifta sig… och få barnbarn. Detta får mig lugn...när alla mår bra. Jag uppskattar...när jag får beröm. Jag tycker mest om...att få beröm. ;-) Jag får energi av...mina barn och min fru  Min favorithobby är...att träna på gym. Det är den enda hobby jag har. Mitt bästa minne är...När jag gifte mig var en fantastiskt glad dag. Det känns fortfarande som det var igår fast det nu är 20 år sedan. Vilket är ditt semesterparadis? Saranda i södra Albanien, som gränsar till Grekland (Korfu) Vart drömmer du om att resa? USA och cruisa genom Rout 66. Vad har du alltid med i resväskan? Tandbortsten är viktigast. Jag går hellre naken än att tänderna är smutsiga.

Nicklas Jarl VD Prefab AB

Projektchefen från Kynningsrud Prefab i Norge, Asle Ruud, har varit behjälplig i Sverige under en period då vi har haft stor beläggning av stora och komplicerade projekt. Från och med 1 juni kommer Lars Andersson att vara ny sälj-/ projektchef. Prefab har valt att samordna projekt och säljavdelningen under en chef för att förenkla överlämningen av information från försäljning till projekteringen.

Vi har standardiserat sättet att rapportera avvik. Största fokusområdena Det har arbetats med den gemensamma handlingsplanen för Prefab. De tre största och viktigaste fokusområdena är KPH, kalkylgruppen och projektplaneringsrutiner. KPH är Kynningsrud Prefabs Handbok för konstruktion, produktion

och montage och i kalkylgruppen ser vi över våra rutiner för hur vi skall prissätta olika typer av produkter och lösningar. KPH har kommit längst. Där har vi genomgått de flesta kopplingsdetaljer. Kalkylgruppen har jobbat fram standardiserade produkter och prissättningsmodellen. Dessa aktiviteter skall bidra till ett bättre resursutnyttjande. Redan nu märks resultatet av dessa åtgärder. Fin utveckling i produktionen Det har också varit en fin utvecklig på KPSarbetet i produktion, där vi kan visa på tydliga förbättringar i kvalité och ständiga förbättringar. Vi har standardiserat sättet att rapportera avvik till produktion från montage vilket kommer ytterligare att göra det möjligt att återkoppla förbättringsarbete direkt till montage. Sammanfattningsvis ser det väldigt positivt ut, med en stark marknad och många initiativ från engagerade medarbetare. Stort tack till alla medarbetare för att ni jobbar hårt för att nå våra mål. Jag önskar alla en riktig glad sommar! Nicklas

Så här är jag! 10% TÅLMODIG 20% GLAD

20% ROLIG

20% ROMANTISK

10% SPORTY 20% SOCIAL

Fasadelement med frilagd ballast och matrisgjuting som Andreas Hesselroths lag monterar på Kungälvs sjukhus.

40

PREFAB

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Bostäder

som ger mer än de tar Byggnationen av bostadsrättsföreningen Viva, et hållbart plusenergikvarter, är ett innovativt och nytt sätt att tänka kring hållbarhet och boende. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och klimatsmarta de ska också producera mer energi än vad de förbrukar! Text: Lena Larsson | Illustrationer: Riksbyggen Positive Footprint Housing®

Förberedelserna har pågått länge, i fler år, för detta nya spännande projekt som Riksbyggen är initiativtagare till. I samarbete med Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs energi genomförs ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt parallellt med varandra. Kynningsrud Prefab har valts ut som leverantör efter att Riksbyggen fick höra om Kynningsrud Prefabs klimatarbete, som går ut på att hitta en mer klimatvänlig betong. Härdningstiden en utmaning Den nya och mer miljövänliga betongen som produceras i fabriken i Uddevalla kommer att ha en längre härdningstid på grund av att cementen som används består till trettio procent av flygaska. Flygaska (som är en restprodukt från kolkraft) används för att reducera koldioxidutsläppen för cementtillverkningen och därmed för hela

produktionsprocessen av betongen. - Någon måste våga prova och på Kynningsrud Prefab arbetar vi för en lägre klimatpåverkan. Vi är övertygade om att detta projekt kommer att lyckas bra, och vi är glada att få vara en del i utvecklingen, säger Joakim Olsson, som är driftchef på blandarstationen. Plusenergikvarter Det är många faktorer som bidrar till att kvarteret kommer att kallas ett plusenergikvarter. Till exempel handlar det om allt från olika uppvärmningssystem som golvvärme och radiatorer till energiproduktion i form av solcellsanläggningar. Det, i kombination med hur byggnaderna ser ut, var fönstren är placerade samt extra tjock isolering skapar ett hållbart plusenergikvarter.

- Att få arbete med detta miljöinnovativa projekt är en rolig utmaning, och vi är glada att få vara med och skapa framtiden inom betongbranschen, men också byggbranschen i stort,” säger sälj- och marknadschef på Kynningsrud Prefab AB, Lars Andersson.

FAKTA OM PROSJEKTET Kund: Kontraktssumma: Montage: Ansvarig konstruktör:

K21 56 miljoner SEK Carl-Gustav Solutions COWI

PREFAB

41


Bedre enn i går

– i morgen enda bedre Kontinuerlige forbedringer og Lean er arbeidsmetoder for å forbedre resultat og kvalitet. Det bærende prinsipp er sterk medvirkning fra alle medarbeidere. Divisjon Prefab har kommet godt i gang med Lean, og elementproduksjonen i Uddevalla leder an i prosessen. Tekst/foto: Heine Lien, HMS-leder divisjon Prefab

KPS er forkortelse for «Kynningsrud Production System», og benyttes som en fellesbetegnelse for det forbedrings- og standardiseringsarbeidet som pågår i Prefab. Jobbe smartere – ikke hardere Lean betyr «slank produksjon», men det er ikke et ønske og mål om rasjonalisering og nedbemanning. Det dreier seg om å fokusere på det som er viktig, og det å eliminere alt som ikke gir merverdi for kundene. Målet er å skape en endringskultur der medarbeideren får større innflytelse på forbedring av egne arbeidsforhold, på drift og utvikling av virksomheten. En slik kultur skaper inkluderende arbeidsplasser.

Lean? KPS?

«Gleden er å være til nytte» «Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert». KPSarbeidet er viktig fordi det bygger opp under visjonen og HMS-verdiene. Den medvirkningen og involveringen som KPS har som fundament, er med på å synliggjøre at medarbeideren er vår viktigste ressurs, hvilket har positive effekter på trivsel, sykefravær og arbeidsmiljø.

eksterne- og interne kunder. Interne leveranser mellom avdelinger og internt salg av elementer til prosjekter, er eksempler på interne kunder. For å unngå sløsing må vi vite hva kunden forventer og er villig til å betale for. Rapportering, måling, visualisering og «Pulsmøter» For å oppnå kontinuerlige forbedringer må vi fortelle hverandre hva som kan forbedres, eksempelvis ved å rapportere i SIMPLI-Better. Vedrørende elementproduksjonen, så blir alt som rapporteres til KPS-rommet tatt opp på Pulsmøtene. Viktige forhold følges opp ved bruk av PDCA-hjulet (Plan, Do, Check, Act). I visualiseringen benyttes tavler som kommunikasjonsverktøy. Det er lett å gå seg vill i begrep og forkortelser, men kjernen er at alle aktivt skal medvirke i å utvikle og forbedre kvalitet, trivsel, arbeidsmiljø og økonomiske resultater – slik at vi blir bedre dag for dag.

Källa: euu.se

Ingen kunder ønsker å betale for vår «sløsing»! I Lean defineres sløsing som «alt arbeid som ikke gir kunden merverdi og som kunden ikke er villig til å betale for». Det er viktig å merke seg at kunder i denne sammenheng både dreier seg om

42

PREFAB

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Praktik

- för att lära av varandra Under våren genomför konstruktionskontoret i Uddevalla, Göteborg och Fredrikstad praktik (eller hospitering som det heter på norska) i fabriken. Detta för att öka samarbetet och förståelsen, avdelningarna emellan. Text/foto: Lena Larsson

Kristian Skjelhaugen, Maria Olsen och Elmin Adzemi resornerar sig fram till bra lösningar.

Kynningsrud Prefab har i sin handlingsplan för 2017 att konstruktionskontoren i Uddevalla, Göteborg och Fredrikstad skall ut på praktik både i fabriken i Uddevalla och ut på olika montage. Det finns flera syften för denna praktik och några utav dem är att öka förståelse mellan de olika avdelningarna. Konstruktörerna har ofta en ganska stor möjlighet att påverka produktionspersonalens arbetsmiljö genom att förstå vad som skulle underlätta för dem. Samtidigt är det bra att produktionspersonalen får kontakt med konstruktörerna och har möjligheten att fråga varför de ritar som de gör.

Positiv upplevelse De konstruktörer som hittills har varit på praktik har haft en positiv upplevelse av tiden i fabriken och ser också fram emot tiden ute på montaget. Förhoppningen är att också fler avdelningar ska kunna komma ut på praktik på liknande sätt framöver så att de positiva upplevelserna och lärokrafterna blir fler.

Organisationsförändringar i en tid av nytänkande På Prefab AB i Uddevalla har nu förändringar genomförts som kommer att generera en mer effektiv organisation på fabriken. Text: Patrick Sundström | Foto: Jari Saarela

Under några månader har förberedelser, fackliga förhandlingar och intern kommunikation pågått parallellt i organisationen för att genomföra några tydliga förändringar som kommer att generera förbättringar och effektiviseringar inom berörda områden. Avdelningar slås samman Projekt, sälj och marknadsavdelningarna slås ihop till en enhet med en övergripande chef istället för som det varit tidigare med ett ledarskap för varje avdelning. - Vi kommer nu att på ett tydligare sätt kunna arbeta över gränserna och med spetsinriktad kompetens kunna komplettera varandra på ett förhoppningsvis nytt sätt, säger VD Nicklas Jarl. En administrativ enhet Även på administrationssidan kommer det att bli en förändring där främst ekonomi, inköp och HR kommer att samköras som en administrativ enhet med en övergripande chef.

Peter Ohlsson, Anita Olsson och Patrick Sundströms olika avdelningar slås samma till en gemensam administrativ enhet.

Sammantaget är dessa förändringar bara en liten del av en paketlösning för hela företaget där mycket förändringsarbete kvarstår under året. Ständiga förbättringar i enlighet med vårt produktionssystem, certifiering av vår miljö och

kvalitetsarbete, värdegrundsfokus och långsiktigt strategiarbete är utmaningar som vi kontinuerligt arbetar med, för att nå våra olika verksamhetsmål.

PREFAB

43


C:\CAD\REVIT\2015\E1-A-40-V-04_Sandra Westin 0709161713.rvt

Ungt universitet bygger för innovativa möten Linnéuniversitetet i Kalmar, som är en sammanslagning av Växjö universitet och Kalmar högskola (2010), har sina rötter i Småland och Sveriges mest kända vetenskapsman Carl von Linné. Hela universitetet rymmer ca 31 000 studenter. Linnéuniversitetet i Kalmar byggs med närhet till stadskärnan och kollektivtrafik. Totalt skall tre nya huskroppar byggas där Kynningsrud Prefab hittills blivit kontrakterade för två utav dem. Montage i två delar Just nu pågår montaget av Linnéuniversitetets östra del (etapp ett) för fullt. Under den mest hektiska perioden har montagelagen arbetat med sju-dagars-vecka för att kunna hålla tidsplanen,

44

PREFAB

2015-05-02 11:54:45

Dan Hansson visar upp att han just stagat en pelare.

Möten, som ska leda till nyskapande, kreativa och entreprenöriella idéer, är drivkraften som ligger bakom nybyggnationen av Linnéuniversitetet. Text: Lena Larsson Foto: Henrik Gustafsson Illustrationer: Tengbom Arkitekter

och montaget av första etappen förväntas vara klart i september 2017. Etapp 2, som Kynningsrud Prefab också är kontrakterade för, kommer att börja monteras i slutet av 2018. Avstånd och vackra tegelfasader Kalmar ligger på ett avstånd från Uddevalla (ca 40 mil) som Kynningsrud Prefab normalt inte levererar inom. Detta har inneburit en utmaning rent logistiskt med mellanlagring i Kalmar och god planering. Speciellt med projektet, i övrigt, är att Kynningsrud Prefab levererar vackra tegelfasader med tre olika typer av tegel.

FAKTA OM PROSJEKTET Kund: Kontraktssumma: Projektledare: Anläggningsledare: Montageledare: Ansvarig konstruktör:

Skanska Sverige AB 78 millioner + 34,7 millioner SEK Henrik Gustafsson/ Martin Hallén Ulf Berg Ronnie Bergström/ Andreas Berg Hanna Sundbäck

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Montasje i grønne omgivelser.

Åsebråten Park

F.v. Johan Gustavsson, Alan Ryan og Mirk Noga.

– ved porten til marka

Åsebråten Park ligger flott til ved inngangen til Fredrikstadmarka, med kort avstand til sentrum. Kynningsrud Prefab AS er totalunderentreprenør på stål og betongelementer til prosjektet, og er i full gang på byggeplassen.

Johan Gustavsson viser vei.

Tekst/foto: Kent Borge

Prosjektet Åsebråten Park består av fem blokker/hus med parkeringskjellere under. Når vi besøker plassen gjenstår hus fire og fem. De skal være ferdig montert ca. et par uker etter sommerferien. Da har prosjektet løpt hos oss helt siden 2014!

de første byggetrinnene var også andre av våre montører på plassen. Det begynte med prosjekteringen i 2014, og montasjen har pågått helt frem til nå. Det har blitt en trend den senere tiden at boliger selges underveis mens prosjektene blir bygget. Derfor går slike prosjekter over lengre tid enn tidligere.

Tidlig inne i prosjektet Kynningsrud Prefab AS er totalunderentreprenør på stål og betongelementer for Arca Nova Entreprenør AS på prosjektet, og vi var tidlig inne med å utvikle bæresystem i prefab i samarbeid med Arca Nova Entreprenør til byggingen av boligene. Totalt har kontrakten vår hatt en verdi på ca. 32 mill. kroner. Langvarig prosjekt Ifølge vår prosjektleder Trygg Høiberget ligger vi bra til for å nå den planlagte fremdriften, noe som montasjeleder Hallstein Sjøstrøm kan bekrefte overfor oss i redaksjonen. Under

FAKTA OM PROSJEKTET Kunde: Kontraktsum: Prosjektleder: Montasjeleder: Ansvarlig konstruktør:

Arca Nova Entreprenør AS ca. 32 millioner kroner Trygg Høiberget Hallstein Sjøstrøm Erik Messel og Magnus Eriksen (trinn 1 Asim Palic)

Hus 1, 2 og 3 som nå står ferdig.

PREFAB

45


Pulsmöte - hjärtslaget

i förbättringsarbetet

Pulsmötet är ett verktyg i Uddevallafabrikens systematiska arbete med KPS (Kynningsrud Production system) och skall inte ta längre tid än 15 minuter, ofta kortare än så. Pulsmöte kan också kallas för ”daglig styrning”. Text: Jari Saarela | Foto: Patrick Sundström

Pulsmötet är en liten del av en större helhet. Mötes- och tavelstrukturen hänger ihop i hela fabriken och kommer att bidra till att alla drar åt samma håll och mot samma övergripande mål. Så här går det till VMS-tavlan (Visual Management System) ska alltid vara uppdaterad före mötets början av respektive avdelning. Här visualiseras avdelningarnas mål, trend samt problemlösningsoch förbättringsaktiviteter. Mötet startar vid exakt planerad tidpunkt och det finns alltid en uttalad mötesledare. Det som redovisas är mål inom HMS/Personal, Kvalité, Produktion och Ständiga förbättringar. Mötet genomförs i hög takt, och alla deltagare har tydliga ansvarsområden, vilket gör att det blir lätt att fördela arbetsuppgifter utifrån det som redovisas. Vid ej uppnådda mål och problem vidtas en aktivitet genom PDCA (Plan, Do, Check, Act). Problemlösningsaktiviteterna är en del i förbättringsarbetet. Färgkoder Färger är viktigt på tavlan. Alla som är intresserade av hur fabriken mår, kan få en snabb blick och indikation på hur statusen är på avdelningarna genom att titta på färgerna. Vi använder grönt och rött dagligen vid uppnådda/ ej uppnådda mål. Genom att whiteboardtavlor används blir informationen visuell och tillgänglig för alla.

Joachim Olsson är först ut att redogöra för sin avdelning Blandarstation.

Jobbar mot samma mål En effekt av Pulsmötet har varit att förståelsen för varandras problem har ökat och samarbetet för att lösa dessa, vilket i förlängningen innebär att alla jobbar mot samma övergripande mål. Mötesformen är ett effektivt sätt att kommunicera och gör det möjligt att dra ner på andra mötestider, vilket också hänt i fabriken.

Alla lyssnar med stort intresse på varandras genomgång.

46

PREFAB

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Allmøte Kynningsrud Prefab AS hadde allmøte i Kynningsruds lokaler i Halden 13. januar. Tradisjon tro ble møtet avholdt med foredrag og diverse innlegg i form av informasjon/status i fra de forskjellige avdelingene i Prefab.

12.

14. 13.

11.

10.

9.

15.

8.

Årsfest

7.

6.

4. 3.

5.

Etter allmøtet i Halden ble det arrangert årsfest for alle medarbeiderne i både Kynningsrud Prefab AS og Kynningsrud AS med følge. Festen ble holdt på City Scene i Fredrikstad. Det var utdeling til jubilantene, taler, fine ord og flott underholdning av både egne medarbeidere og City Scenes ensemble i et fullsatt festlokale. Her er noen bilder!

2. 1.

1. 20-års jubilanter f.v. Lars Gunnar Gustafsson, Lars Magnus Lindehov og Trond Samuelsen. 2. Pål Sanne 3. Thomas Karlsen i godt selskap. 4. Jørn-Inge Kristiansen og Pål Øyvind Ørmen. 5. 10-års jubilant Hilde Kynningsrud Nossen. 6. Lønns- og regnskapsansvarlig Kathrin Jelsness. 7. 10-års jubilanter f.v. Alan Ryan, Fredly Andresen, Gregory S. Oliver og Petter Slättner. 8. Astrid Mathisen, Alan Ryan og Pål Nielsen. 9. Trond Samuelsen. 10. Tore Strand med følge. 11. Magnus Syversen og Magnus Eriksson. 12. Geir Skotnes er veldig glad for å se sine kollegaer Magnus Johansson og Petter Slättner. 13. Marek Przemyslaw Hupalo med Martha Maria. 14. Przemyslaw Smiechowski med følge. 15. Greg S. Oliver bidro med super undeholdning.

47


PREFAB I BILDER

Mariusz Rak.

«Kontorrottene» ute på byggeplass: f.v. Pål Øyvind Ørmen, Raymond Hansen, Thor Magnus Helgesen og Erik Messel.

Jostein Jansen.

Tippekongen Thomas Karlsen.

Rasim Beqiri spänner musklerna.

48

Medalje for lang og tro tjeneste. F.v. Ketil Nilsen og Kjell Arild Evensen. Vi gratulerer!

Asle Ruud internutbildar projekt- och säljavdelningen i Uddevalla.


Övervakad injustering av fönsterursparing.

Henrik Hesslebräcke och betongutläggaren. Henrik till höger!

Mirek Noga.

F.v. Ulf Berg, Asle Ruud, Rasmus Pettersson, Nicklas Jarl och Peter Andersson.

Kram mellan goda kompisar. F.v. HansOlof Martinsson og Paal Uno Hansen.

Joakim Möller och Roger Utberg studerar ritning för kommande arbete.

Helena Lond med sonen Oskar står och laddar inför starten av lilla strandjoggen.

49


Gøy på glattisen! Tekst/foto: Torkil Kynningsrud

- Dette var gøy! - var tilbakemeldingen fra 20 medarbeidere i Kynningsrudgruppen etter Curlingkvelden på tirsdag 21. mars. Kyndig veiledning fra Finn Pettersen i Halden Curlingklubb førte til at flere periodevis opplevde

seg selv som Curlingproffer selv om de ikke hadde prøvd denne idretten før.     Alle medarbeiderne i Norge var invitert til curlingkveld, og 20 stilte opp i Halden Ishall. Innsatsen var det ikke noe å si på! Bildene taler for seg.

ER DU KLAR FOR

ALLSANG PÅ GRENSEN? Vil du være med på TV 2s mest sette sommer-program? Kynningsrud har 50 nummererte billetter på vår egen Kynningsrud-tribune hver allsangkveld. Vil du skape allsangstemning sammen med kjente og kjære, norske og internasjonale artister? Opplev stemningen på historiske Fredriksten festning hver onsdag fra 28. juni - 9. august. Innspillingene vil bli ledet av Katrine Moholt sammen med en ny gjesteprogramleder hver uke! Lurer du på hvem som kommer? Følg Allsang på Grensen på Facebook å få aller siste oppdatering. Se frem til en uforglemmelig sommerkveld med TVshow, fantastiske artister, god stemning og hyggelige opplevelser for både store og små.

Mer informasjon om hvor vi kan få tak i billetter er sendt ut på e-post. Se også portalen. Velkommen til vakre omgivelser og et spektakulært TV-show i idylliske Halden!

50

KYNNINGSRUDNYTT

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Kynningsrud Bedriftsidrettslag Vi har siden sist hatt årsmøte, og jeg har blitt valgt som leder etter Jan Elvestad, som var leder i 13 år. Jeg takker Jan for mange år som leder. Han har gjort en god jobb, og det vil bli store sko for meg å fylle. Årsmøtet ble som vanlig avholdt i forbindelse med bowlingkveld på Kongsten i Fredrikstad. Totalt var 20 medlemmer tilstede, og vi koste oss med bowling, pizza og god drikke.

fortsatt på Fredrikstad Stadion for å se FFK herje i 1. divisjon. Personlig ønsker jeg gjerne å få i gang litt squash-spilling. Jeg spilte squash da jeg studerte, og synes squash er utrolig artig og bra trening. Kanskje vi ses?

Det må sies at aktivitetsnivået i bedriftsidrettslaget kunne vært høyere. Bowlinggruppa, golf og skyting fortsetter også i år, og hvis du ønsker å bli med på disse aktivitetene er det bare å ta kontakt med aktuell aktivitetsansvarlig. KyBIL stiller i år med tre deltakere på sykkelrittet Landegrensen (18 mil) og fire på Grenserittet. Forslag til aktivitet? Styret er åpne for forslag om aktiviteter fra medlemmene. Det er bare å komme med ønsker til oss! Det har kommet inn forslag om blant annet Gokart, squash og dans, så dette jobber vi videre med. Det vil i alle fall bli sendt ut påmelding til squash og dans før sommeren. Bli med, du også!

Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Varamedlem: Revisor: Revisor: Vararevisor1: Vararevisor2: Golf: Bowling: Skyting: Sykkel: Valgkom.medl.1: Valgkom.medl.2: Valgkom.medl.3:

Jørn-Inge Kristiansen Gjermund Walby Anders Qviller Erik Riis Daniel Philipps Andreas Furuheim Kristian Skjelhaugen Siw Anita Johansen Vegard Lucasen Roy Pettersen Trygg Høiberget Trond Samuelsen Astrid Mathisen Jan Bradley-Østensvig Erik Messel Igor Dzebric

God sommer! Hilsen Jørn-Inge, nyvalgt leder i Kynningsrud BIL

Sprekinger! Jan Elvestad, Astrid Mathisen og Erik Riis i KyBILs styre fyller 60 år i 2017. Thomas Karlsen koser seg på bowling.

Info om bowling

Bowlinggruppa har ingen organisert trening, men det vurderes som tiltak for å øke interessen. Det spilles i 2. divisjon bedriftsserie i Fredrikstad. Bowlingen foregår på Kongsten Bowling og skjer som regel på onsdag eller torsdag kveld. Det finnes turninger for alle nivåer, og både lag og individuelt. Flere spillere ønskes hjertelig velkommen! Det er det sosiale som er det viktigste. KyBIL stiller med flere lag dersom det er interesse for dette.

Ny leder Siden årsmøtet har jeg altså vært leder i bedriftsidrettslaget. Litt om meg: Jeg er 34 år, singel, utdannet sivilingeniør og har jobbet i Kynningsrud Prefab som statiker siden 2014. Jeg sitter i 3. etasje, og er jeg ikke på kontoret, så er det bare å høre etter, så finner dere meg nok på stemmen! Jeg er Fredrikstad-gutt og går

Deltagarrekord på

NYTT STYRE

STRANDJOGGEN 2017

Uddevalla IS som arrangerar Strandjoggen hade i år höjt maxantalet till 800 deltagande löpare. Trots det var de tvungna att stänga anmälan dagen innan loppet då det var fullt. Kynningsrud hade med 16 glada löpare i år på de två loppen (5km och 0,8 km). Text: Lena Larsson | Foto: Kynningsrud

Att springa Strandjoggen har blivit lite av en tradition för Kynningsrud Prefab AB med start 2012, och i år bjöd dagen på extra fint väder. Det var dock lite väl varmt att springa fem kilometer på förmiddagen, men alla deltagarna genomförde loppet med bravur. Efter loppet fanns möjlighet att delta på nationaldagsfirandet vid Gustavsberg. Bland Kynningsrud Prefabs löpare hittar vi Daniel Båld (Anna Kristianssons sambo) som etta på

pallen med tiden 21:20. Tätt efter honom kom Michael Ohlsson (Helena Londs sambo) med tiden 21:57 och strax där efter Pontus Allansson (Christel och Jannes son) med tiden 24:06. Bäst placering av tjejerna har vi Anna Kristiansson (26:23), Katarina Furufalk (26:58) och Christel Allansson (27:30). I lilla loppet hade Kynningsrud i år tre deltagare; Elin Lond (5:23), Oskar Lond (07:47) och Albin Hesselroth (08:18). Bra jobbat alla!

Nästan hela gänget

Albin Hesselroth i full fart .

KYNNINGSRUDNYTT

51


17. mai i Elviria! Endelig, etter å ha tenkt på det i mange år, ble det i midten av mai ferietur til Kynningsruds flotte leilighet i Elviria.Vi var fire personer i vår beste alder som ferierte i sydlige del av Spania fra 13.-19. mai, i strålende vær med solskinn og rundt 25 grader hver dag. Leiligheten var helt topp, med alle fasiliteter man kan ønske seg. Området rundt var meget velholdt, med flotte grøntområder og innbydende basseng. Alt man kan tenke seg og mer til, dette var bare flott. I nærområdet var det flere restauranter og kafeer, mens turen til stranda var på rundt 15 minutters gange. Det var en flott tur i fine omgivelser. Nasjonaldagsfeiring Vi feiret dermed 17. mai utenlands i år, med ekstra god og lang frokost. Bordet var pyntet

med blomster og flagg mens sola skinte fra skyfri himmel. Bedre enn hjemme, hvor jeg skjønner at været var grått og trist. Utflukter I og med det var første turen til Elviria for oss ble det også noen utflukter. Vi reiste til Gibraltar, Marbella og Nerja. Dette var steder som alle hadde sin sjarm, om enn på forskjellige måter. Vi hadde bil under hele oppholdet, noe som vi synes var meget behagelig. Det var enkelt å dra på utflukter, og trafikken var langt fra avskrekkende,

selv for en nordmann vant med rolig kjørestil. Frister til gjentakelse Uken fristet så absolutt til gjentagelse! Det er bare å oppfordre alle ansatte til å benytte seg av muligheten. Det skal godt gjøres å finne et reisemål som er bedre til den prisen vi har på vår firmaleilighet. Jeg har allerede søkt på leiligheten neste år, håper bare jeg er heldig i trekningen! Hilsen Jan Elvestad, Kynningsrud Prefab AS

FAKTA Kynningsrud har en hytte på Skeikampen i Gausdal i Norge og en leilighet i Elviria på Costa del Sol i Spania tilgjengelig for medarbeiderne, året rundt.

Trekning av søknadene foregår to ganger i året. For booking og informasjon, ta kontakt med Torhild pr. epost: hytter@kynningsrud.no Søknaden din er velkommen året rundt!

52

KYNNINGSRUDNYTT

SOMMER 2017 - UTGAVE 64 - ÅRGANG 31


Medarbeiderne er vĂĽr viktigste ressurs


NYANSATTE/NYANSTÄLLDA KPAB

KPAS Martin Hallén Anställd: 2017.02.01

Mats-Ola Matsson Anställd: 2017.03.01

Joakim Berntsen Ansatt: 01.02.2017

Ivan Musan Ansatt: 29.05.2017

Jan-Henning Labråten Roger Berntsson Anställd: 2017.27.03 Ansatt: 01.06.2017

Per-Olof Hammargård Anställd: 2017.22.05

Alexander Junermark Anställd: 2017.22.05

Bjørn Kleiven Ansatt: 06.02.2017

Christoffer Hermansson Anställd: 2017.02.01

KFAS

Jessica Karlsson Anställd: 2017.04.01

KGAB

Refet Bilbani Anställd: 2017.04.01

Lennart Axelsson Anställd: 2017.06.01

Emil Vallberg Ansatt: 05.12.2016

Anders Berntsson Anställd: 2017.01.01

Jouni Jaloma Anställd: 2017.02.04

Hampus Helgesson Anställd: 2017.18.04

Håkan Nilsson Anställd: 2017.24.04

Karl Lennartsson Anställd: 2017.02.05

Andreas Hansson Anställd: 2017.15.05

Viktor Berggren Ansatt: 18.04.2017

Tom Andre Skogdalen Per Reidar Bremseth Ansatt: 02.05.2017 Ansatt: 02.05.2017

Tore Johan Hagen Ansatt: 01.06.2017

Tobias Barlund Ansatt: 12.06.2017

NCKYAB

NCKYAS Tom Knudsen Ansatt: 20.02.2017

JUBILANTER/JUBILARER

10 år

Trond Rognan

15 år

NCKYAS

Patrick Sundström

Alan Ryan

Heine Lien

Jesper Lindgren

Johan Gustavsson

Claes Andersson

Morten Johnsen

Emil Olav Jensen

Jan Erik Møtteberg

Jørn Egil Lund

Kirsti Finsal

Per Arne Salerud

Per Helge Karstensen

Roar Hansen

Roger Stubberud

Rolf Halvor Kværn

KPAB

NCKYAB Tommy Joelsson

54

KPAB

Martti Kallionpää

Thomas Silverdahl

30 år

KPAS

KPAB Jan-Erik Gabrielsson

PERSONALNYTT

KPAS Asle Ruud

NCKYAS Arvid Løken

NCKYAS

20 år

Oddvar Knutsen

35 år

NCKYAS

25 år 40 år

NCKYAB Kenth Möller

Roy Larsson

NCKYAS Eirik Kynningsrud

Eivind Marjavara Larsen

KFAS Bjørn Olsen


RUNDE ÅR/JÄMNA ÅR

30 år

KPAB Elinor Uddén Patriksson

NCIAS Aleksander Kvisberglien

40 år

NCKYAS

Lars Andersson

Rune Volden

Reine Andersson

NCIAS

60 år 70 år

Markus Ljungberg

Mattias Johansson

NCKYAS

KPAS

KFAS

Magnus Syversen

Tanja Moe

Stig Eriksen

Morten Hove

Tor Ingar Nilsen

Håkon Karlstad

Jørn Egil Lund

Vegard Engh

Geir Arne Høvik

Tore Strand

Morgan Olsson

Bjørn Sperstad

Sigurdur Ingvarsson Astrid Mathisen

KFAS

Tomasz Stawski

SPESIALTRANSPORT Ulf Simonsson

KYAS

KPAS Erik Riis

Marc Dinger

Lars Hofbrink

NCKYAS Bjørn Tuva

Latif Nocaj

KPAS Jon Weel Sanne

KPAB Karsten Fredriksson

Jonathan Kallioniemi

Viktor Berggren

KPAB Afrim Gashi

50 år

Hanna Sundbäck

KYAS

NCKYAS Anne Lise Arnesen

NCKYAS Oddvar Knutsen

Kynningsrud Prefab AS - KPAS | Kynningsrud Prefab AB - KPAB | Kynningsrud Fundamentering AS - KFAS | Kynningsrud Grundläggning AB - KGAB Kynningsrud AS - KYAS | Nordic Crane Kynningsrud AS - NCKYAS | Nordic Crane Kynningsrud AB - NCKYAB | Nordic Crane Innlandet AS - NCIAS

PERSONALNYTT

55


KYNNINGSRUD HJØRNESTENPRIS 2017

Gleden er å være til nytte

KynningsrudNytt sommer 2017  

Kynningsrudgruppens personalmagasin - primært for og av ansatte. Utgis to ganger i året.

KynningsrudNytt sommer 2017  

Kynningsrudgruppens personalmagasin - primært for og av ansatte. Utgis to ganger i året.

Advertisement