KynningsrudNytt Julen 2013

Page 1

57. utgave, årgang 27

Gleden er å være til nytte

KynningsrudNytt Vinter 2013

Åpen dag side 8-9

Bjørn Karlsen, Morgan Adolfsson og Asle Norli på prosjekt Kolsosbanen.

Porträttet side 20

En magisk maskin side 17


Hammerfest Alta

Kjære medarbeidere

Innhold

Redaksjonen

Tromsø

Mosjøen

SVERIGE Tjeldbergodden

Trondheim

Mongstad Bergen Haugesund Kårstø Stavanger

NORGE Ål Hønefoss Drammen Fredrikstad

Kristiansand

Hudiksvall

Riktig strategi Prefab har i høst sluttført en større investeringsplan som har gått over flere år. Nå er vi inne i en fase med økt produksjonskapasitet og nye, foredlede produkter. Vi ønsker nye medarbeidere velkommen til å være med på denne spennende reisen. For egen del har jeg fått bekreftet at våre ideer og strategiske tanker er riktige, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Med så mange gode og entusiastiske medarbeidere tror jeg på framtiden!

Dal Oslo

Karlstad Halden Munkedal Uddevalla Trollhättan Stenungsund Ucklum Göteborg Varberg Falkenberg

HALDEN Kynningsrud Holding AS Kynningsrud Eiendom AS Knivsøveien 16, 1788 Halden www.kynningsrud.no

FREDRIKSTAD Hovedkontor Norge for Kynningsrud Prefab AS Kynningsrud Fundamentering AS Vallehellene 3, N-1664 Rolvsøy www.kynningsrud.no

FREDRIKSTAD Nordic Crane Group AS Nordic Crane Kynningsrud AS Vallehellene 7, N-1664 Rolvsøy www.nordiccranegroup.no

HMS først Vi sier HMS først! Det er grunnleggende for alle arbeidsoppgaver vi til enhver tid skal gjennomføre. Nå kommer en ny personlig sikkerhetshåndbok for Fundamentering og Prefab. Her er det gjort en meget god jobb. Boka er lettfattelig, oversiktlig og bringer oss et skritt videre. Bruk den og ha den alltid med deg!

UDDEVALLA Huvudkontor Sverige för Kynningsrud Prefab AB Kynningsrud Fastighet AB Kasenabbevägen 11A S-451 50 Uddevalla www.kynningsrud.se

Desembermåned er en travel tid for meg med styremøter de fleste dagene før jul. Det er alltid spennende å følge utviklingen i de enkelte selskapene og ta del i viktige avgjørelser. Det gir inspirasjon og er et stort ansvar. Gode markedsutsikter er alltid bra, men markedet forandrer seg stadig. Gjennom årene har vi mange ganger tatt et skritt tilbake før vi har tatt to og tre fram. De beste bedriftene ligger i forkant og tar viktige grep for å utvikle seg i et lengre perspektiv. Det er der vi til enhver tid forsøker å være. God jul og godt nytt år!

Kent Borge Prefab Norge kent.borge@kynningsrud.no Tel. +47 95 22 23 98

Lena Larsson Prefab Sverige lena.larsson@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 45

HMS Morselskapet og IT Prefab Fundamentering Eiendom Nordic Crane Group AS

4 6 10 24 30 36

Annet: Julestjernen 4 HMS-prisen 5 Åpen Dag Valle 8 Projekt Hedenverket 14 Prefab-glimt 16 Patrick Sundström Prefab Sverige patrick.sundstrom@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 24

Tom Rune Karlsen Fundamentering tom.rune.karlsen@kynningsrud.no Tel. +47 481 78 516

Hilde K. Nossen Eiendom hilde.nossen@kynningsrud.no Tel. +47 958 25 629

Kirsti Finsal Nordic Crane Group kirsti.finsal@nordiccrane.com Tel. +47 924 35 790

Redaktøren har ordet

Strålende!

Vi skriver begynnelsen av desember og i dag er det nøyaktig tre uker til julaften. Det er hektisk virksomhet både ute i driftsorganisasjonene og hos oss i de mer støttende funksjonene. Det er mye som skal være klart før vi kan senke skuldrene, feire jul og ta imot det nye året.

Julfest Prefab AB 19 Porträttet: Krister Bjurhult 20 Skeikampen 22

Redaksjonen har jobbet på spreng for å få med alt som skulle med denne gangen. Finklærne har bare så vidt blitt hengt bort og den gode maten ligger ferskt i minne. Den gode tradisjonen i Kynningsrudgruppen med julebord eller årsfest hvor også de ansattes partnere inviteres med holdes ved like. Alle stråler og trives. Se bare på sidene 19 og 26, hvor vi får ta del i festen til henholdsvis Prefab Sverige og Fundamentering.

Hilsen Harald Gledelig er det ikke bare at det snart er jul og langfri for mange, det er minst like hyggelig å lese at det fortsatt går godt i selskapene våre. Harald trekker spesielt fram Prefab og Nordic Crane i sin leder på side 2. For Prefabs del gjenspeiler mengden innhold i denne utgaven at det skjer veldig mye innenfor divisjonen, og særlig i den svenske delen av selskapet. Se fra side 10 og utover. Det skjer faktisk så mye at vi i siste liten måtte hoste opp en ekstra side da kundedagen deres ble arrangert 3. desember. De har virkelig en strålende utvikling!

GÖTEBORG Huvudkontor Sverige för Nordic Crane Kynningsrud AB Deltavägen 12, S-402 73 Göteborg www.nordiccranegroup.se

Redaksjonen avsluttet 04.12.2013 Forside: Fredrik Martinsen - Bakside: Hanne Ingebrigtsen Grafisk produksjon: Odin media AS - www.odinmedia.no Trykk: 07 Opplag: 2300 Formål: KynningsrudNytt er laget for og av ansatte. Magasinet utkommer to ganger i året. 57. utgave, årgang 27

leder

Torkil Kynningsrud HMS torkil.kynningsrud@kynningsrud.no Tel. +47 95 05 66 80

Lillehammer

Besøksadresser:

2

Ann-Christin Folmer Redaktør ann-christin.folmer@kynningsrud.no Tel. +47 952 47 886

Vi gleder oss spesielt med Nordic Crane Kynningsrud i Sverige som har snudd et negativt resultat i et vanskelig marked til det beste resultatet noensinne. Det har vært god planlegging og stor innsats på de store prosjektene som er gjennomført i høstmånedene. Gratulerer til dere alle!

Aukra Ålesund

Høsten har vært god for Kynningsrudgruppen og Nordic Crane Group. Det har vært høy aktivitet og gode resultater, noe som ikke er så uvanlig på høsten.

HMS Fundamentering 25 Julebord og Allmøte Fundamentering 26 Fund-glimt 28 Trondheims Aker Brygge 29 Vaktmester Geir-Arne 31

Strålte gjorde også alle barna som fikk være med på Åpen Dag på Valle i Fredrikstad. Det var krankjøring, skyting, fotball, hoppeslott og eurojumper for barna og gratis is og grillmat til alle. Se mer på sidene 8 og 9.

Følg oss på LinkedIn! Kynningsrud Prefab Kynningsrud Fundamentering Kynningsrud Eiendom

For egen del er det vel stearinslysene i adventstaken som stråler mest akkurat nå, men det skal det snart bli en forandring på! Nå er det bare å la julestemningen komme snikende, og stråler jeg ikke før, så gjør jeg det nok i hvert fall når jeg skal drikke Glühwein på julemarked i Tyskland i midten av desember! God jul til deg og dine og et STRÅLENDE nytt år når vi kommer så langt som til 2014! Hilsen Ann-Christin

Vår samarbeidspartner 34 Kran-glimt 38 Personalnytt 39

redaksjonelt

3


KYNNINGSRUDS HMS-PRIS for 2013 til Ronald Johnsen i Kynningsrud Fundamentering

Ny «Sikkerhets-Bibel» ”Et skadefritt Kynningsrud” er en overordnet målsetting for alle selskapene i Kynningsrudgruppen. Et viktig hjelpemiddel for å nå dette målet har vært HMS-permen som alle medarbeiderne har fått. Nå får hver medarbeider i divisjonene Prefab og Fundamentering en sikkerhetshåndbok (SH) som er langt mer anvendelig og lesbar enn HMS-permen. I 2013 har HMS-seksjonen arbeidet med å lage sikkerhetshåndbøker som skal gjøre hverdagen sikrere, særlig for våre medarbeidere «ute i felten». Nå kommer tre sikkerhetshåndbøker på løpende bånd. Fundamentering fikk sin i november, Prefab Norge får i januar og Prefab Sverige i februar.

P

ersonlig S

Dok.id: KYG

-­‐Fun

åndbok ikkerhetsh

g HMS damenterin

001 -­‐Rev

og trepe 2 Betong-­‐

8.

.201 00/01.11

3 -­‐ Godkjent

Med ønske om en riktig god jul og et flott år i 2014 til alle medarbeidere.

-­‐Fundam

Sikkerhet

entering

HMS 001

11. FØRST

-­‐Rev 00/0

shåndbok

1.11.201

EHJELP

ling

Personen puster, m en ikke b - Stabilt evisst sideleie Personen puster ikk e: - Plasse r håndroten midt på b og gi 30 k rystet ompresjo ner. - Bøy hod et bakove r og løft h frem. aka - Gi 2 inn blå - Repeter singer 30 kompre sjo innblåsin ger til med ner og 2 isinsk pers ankomm onell er

nedenfor

dt pelen snares run ing slings som 8.2.1 Huk ed kjetting tongpeling). v en i den es uk h r man pel ylen(be • Pelen ken, løfte te løftebø gs ved bak kan settes på. den øvers n er helt lan se igg l ng en sli el • Hvis p at kjetting ising nden slik ed oppre øverste e brukes v skal alltid • Slings stor er som har ellom pel ming r gjerne m 8.2.2 Ram ming skje m rra re te fa • Et . Stor klem overlengde ha en -­‐ påse å ig retning ping rende i rikt ve o lås 8.2.3 Kap s må det at pelen sser etc., • Pass på ei. r, spuntka nde”. Mulig re rømningsv som grøfte nge rom” .p. ”å slå pelen ove tra ” i ng pi .h • Ved kap rskilt varsomhet m n. utvises sæ for huking med kra ov større beh

Hjertesta rter - Kan bruk es i kompresjon tillegg til er og inn - Følg a blåsinger nvisningen fra mask inen

er å væ

lit t - Lo ja

tu si et - En

as me

oppdragsgivere på en tydelig måte. Han får gode skussmål for sin rolige væremåte og sin gode samarbeidsevne.» En stor gratulasjon til en verdig vinner av årets pris. Tekst: Torkil Kynningsrud Foto: Fredrik Martinsen F.v. Ronald Johnsen og Torkil Kynningsrud.

Gjør deg

kjent med

hvor først

ehjelpsuts

Gl ed en

Først HMSre ti l ny tt e!

Begrunnelse for utdeling av prisen Ingen fikk så mange stemmer fra medarbeiderne som sveiser Ronald Johnsen. Dette sammen med nominasjonsbegrunnelsen under førte til en enstemmig beslutning fra juryen. «Ryddighet, orden, effektivitet og trygghet preger i aller høyeste grad arbeidsplassene hvor Ronald jobber. Han setter høye krav til sin egen og til sine kollegaers sikkerhet i det daglige. Hans styrke er at han sier i fra til kollegaer og til våre

(112 i Sve rige) Kontrolle r pusten

Kynningsrud Fundamentering AS

Ær lig he

- Rop e tter hjelp - Ring 1 13

SIKKERHETSHÅNDBOK

Gl ed en

: HK/IK

Sjekk bev issthet

Personlig

3 -­‐ Godkjent

Vi har stor tro på at vår lille ”SikkerhetsBibel” skal bli et meget godt verktøy og lede til at hver dag på arbeidsplassen skal bli tryggere for medarbeiderne. En viktig bok for Kynningsrudgruppen!

Dok.id: KYG

: HK/IK

Sikkerhetshåndboken (SH) er en bok som forteller om faremomenter ved våre arbeidsoperasjoner og hvordan vi skal forholde oss på arbeidsplassen hver dag. For at boken skal gi både gode referanser og være interessant å bruke er den rikt illustrert med både bilder og symboler.

Personlig

Siden år 2000 har Kynningsrudgruppen delt ut HMS-pris. Formålet er å sette fokus på positive, idérike mennesker, og prisen deles ut til en medarbeider/enhet som har vist et spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøet basert på vårt verdigrunnlag: Ærlighet Lojalitet - Entusiasme. En tilfreds Ronald Johnsen i Kynningsrud Fundamentering mottok prisen for 2013 på julebordet 29. november til stor applaus fra kollegaene.

Ær lig he Side 2

www.kynningsrud.no

er å væ re ti l ny t - Lo ja tt e! lit et En tu si

tyr finnes

på din arb eidsplass

as me

13. løpenr

Side 3

Torkil Kynningsrud, HMS-leder for Kynningsrudgruppen

Julegaven 2013 For tredje året på rad gir Kynningsrudgruppen og Nordic Crane Kynningsrud AS med ansatte en pengegave til barnehjemmet Faraja Children’s Home i nærheten av Mombasa i Kenya gjennom organisasjonen NSP Aid. Gaven i 2011 ble brukt til å bygge to nye hus for barna, og for midlene gitt i 2012 ble to 35 år gamle bygg renovert. Det ene blir bolig for personalet og det andre rommer kontorer og klasserom.

Julestjernen 2013

Julstjärnan 2013

Uavhengig om det handler om lønn, personal eller HMS - Eva Netteland på Kynningsrud Fundamentering ordner opp. Gir du en oppgave til Eva kan du være trygg på at den blir utført. I tillegg er Eva en positiv og dyktig medarbeider som fullt fortjent får årets julestjerne.

Hajro Hekalo på Kynningsrud Prefab AB har alltid ett leende på läpparna och han gör vad han kan så att hans kollegor också får ett på sina. Han har sina knep och bus och man vet aldrig vad han hittar på härnäst. Hajro får julstjärna för sitt positiva sätt.

Det bor 23 foreldreløse barn på barnehjemmet. Nesten alle har mistet sine foreldre på grunn av HIV. Gaven for 2013 blir satt på konto i Norge gjennom NSP Aid og er øremerket bruk til beste for barna og barnehjemmet i fremtiden, f.eks. til utdanning. Våre representanter har sett at det nytter å bidra og har full tillitt til at også disse øremerkede midlene vil bli brukt til å gi barna et godt grunnlag for et verdig liv i framtiden. Tekst: Torkil Kynningsrud Foto: Hilde Kynningsrud Nossen

4

hms

hms

5


Rekordåret

Kynningsrudeide

GrenseArena arrangerer Allsang på Grensen!

2 0 1 3

I sommer skrev jeg at vi var nøkterne optimister for 2013. Nå er vi i slutten av året, og jeg drister meg til å si at forventningene til 2013 innfris og vel så det.

Rekord Aldri tidligere har den samlede omsetningen vært høyere, vi opplever som nevnt en omsetningsrekord. Nå er det slik at vi ikke lever av omsetningen alene, og ei heller driver vi med idrett. Men det å drive butikk er også en form for konkurranse, og rekorder er alltid moro!

Generelt vil jeg karakterisere driften i alle fire divisjonene som sunn, men jeg vil spesielt framheve den sterke omsetningsveksten i divisjon Prefab og resultatforbedringen i Nordic Crane Group. Divisjon Prefab øker for andre året på rad med ca. 20 % i omsetning og bibeholder også et fornuftig resultatnivå. Nordic Crane Group ser ut til å ha snudd en negativ trend og leverer positive tall etter noen svake år. Det er veldig gledelig. Fortsatt er det selvsagt mye som kan bli bedre, og det jobber vi mot hver dag. Tiden går fort Jeg har nesten litt vanskelig for å tro at 2013 snart er over. «Heldigvis» har vi i økonomiavdelingene flere måneder med revisjon foran oss, så vi skal leve i 2013 en stund til… Apropos tiden som flyr. I forrige nummer

garanterte jeg for knallvær og høye badetemperaturer her hjemme den uka jeg var i Elviria i sommer. Noen som husker hvordan været var i uke i uke 30? Jeg skal være tidlig ute med å melde fra når jeg reiser bort neste sommer også! Må passe på å gratulere særpingane med fornya Tippeligakontrakt også. Viktig å vise storsinn, selv om det sitter langt inne. ;-) Ønsker deg og dine en riktig god jul og nyttår! Andreas Furuheim, Økonomisjef i Kynningsrud Holding AS / konsern

Halden-ordfører Thor Edquist er storfornøyd med at GrenseArena tar over Allsang på Grensen. F.v. ordføreren, Heidi Sandmo, Per Olav Andersen, TV2s Bård Eriksen og Ole Evenrud.

Enkelt, snabbt och effektivt Trenden i IT-branschen är att allt ska vara enkelt, snabbt och fungera på alla enheter. Du ska ha tillgång till dina filer och inställningar på alla enheter, och om en enhet går sönder ska du kunna köpa en ny och vara uppe igen på några minuter. På konsumentmarknaden har man kommit långt med detta, och tjänsterna man använder går under benämningen ”Cloud”. Många har säkert erfarenhet från detta på sina iPhone, iPad etc. där man via iCloud eller sitt iTunes-konto enkelt kan dela appar och information som bilder, dokument och musik mellan sina ”i-prylar”. Dessa konsumentprodukter letar sig in hos företagen och så även i Kynningsrud. Frågan som aktualiseras såväl hos oss som i andra organisationer är hur vi ska förhålla oss till de nya tjänsterna. Ska företagens data till exempel lagras i Microsofts eller Apples ”Cloud”? Vilka fördelar respektive nackdelar medför tjänsterna? Kan vi säkerställa efterlevnaden av regler och krav som ställs på oss om vi använder de nya ”Cloud”-tjänsterna?

6

HOLDING

Detta är en karamell som i alla fall jag kommer suga på under julledigheten! Gör gärna det, du också! God jul och gott nytt år! Mats Schweder, IT-chef Kynningsrudgruppen

Redaksjonen tok en liten prat med daglig leder Per Olav Andersen, som har kontor i lokalene våre i Halden sammen med prosjektleder Heidi Sandmo og kreativ leder Ole Evenrud. Allsangen svært viktig - Hovedaktiviteten vår i 2014 blir helt klart Allsang på Grensen, som vi jobber sammen med TV2 om, forteller Per Olav. Mange, også utenbys fra, har meldt sin interesse for å arrangere Allsang på Grensen. Men det er viktig, ikke minst for byen og alle lag og foreninger som jobber på dugnad gjennom sommeren, at arrangementet blir værende her. Vi hos Kynningsrud, som har støttet opp om arrangementet siden startgropen, er selvfølgelig også glade for det.

Ønsker store konserter GrenseArena ser at det kjente og populære TVarrangementet profilerer Halden og Fredriksten festning på en veldig positiv måte. - Vi mener at dette gir et godt utstillingsvindu for konsertarrangører og andre som ønsker å bruke festningen aktivt, noe som gagner alle i Halden, forteller Per Olav. - Og vi har vi skuffen full av store og små prosjekter som vi håper å kunne sette ut i livet i månedene fremover. Bl.a. jobber vi med tiltak for å kunne benytte ishallen som håndballhall, slik at viktige hjemmekamper kan spilles i Halden ved et eventuelt opprykk også, avslutter han.

GrenseArena ble opprettet i februar i år ved at lokale krefter gikk sammen. Kynningsrud Holding, Communicate Norge, GG Gruppen, Berg Sparebank og Ringstad Eiendom stilte med akjsekapitalen. Harald Kynningsrud er styreleder. Alt overskudd fra virksomheten skal gå tilbake til gode formål innenfor kultur og idrett. Tekst/foto: Ann-Christin Folmer

Vem är tomten? Kan du gissa vem tomten är? Svaret hittar du längst ner på sidan, men tjuvtitta inte.

Svar: Joachim Lindroth, VD Kynningsrud Prefab AB

Prognosene viser at omsetningen for Kynningsrud Holdings divisjoner vil overstige to milliarder kroner for første gang. Det vil si den samlede omsetningen for divisjonene Eiendom, Prefab, Fundamentering og Kran. Dette er en økning på ca. 10 % fra 2012. Kynningsrudkonsernets omsetning (Prefab, Eiendom og Nordic Crane Group justert for eierandel) vil for første gang i historien overstige en milliard. Resultatene ser også ut til å stå til forventningene.

I februar 2013 ble selskapet GrenseArena opprettet av lokale aktører som ønsker å fremme Halden og grenseregionen som kulturog idrettsarena. Da Halden Kommune sa fra seg Allsang på Grensen meldte GrenseArena sin interesse. I begynnelsen av november ble det klart at de skal lede prosjektet neste sommer!

holding

7


To søte små!

Over 300 store og små koste seg.

Prefab demonstrerte lasting av prefabrikerte vegger.

Man er så ung som man føler seg! Per Solerød.

Stor aktivitet på Åpen dag

F.v. Odin Aga, Bjørn Olsen, Gunvor og Leif Lindahl.

Eurojumper er gøy!

Deilig mat og drikke til alle. Eva Netteland har med Annie Lervik og Nina Bjørgul på Åpen dag.

Både medarbeidere og samarbeidspartnere var invitert til Åpen dag på Valle i Fredrikstad lørdag 14. september. Fint vær kombinert med mange aktiviteter og glade mennesker gjorde dagen til en stor suksess. En av de mest populære aktivitetene var krankjøring for barn. De ble alle stolte innehavere av kranførerbevis. Over 70 nye krankjørere fikk vi denne dagen, noe som tegner godt for bransjen i framtiden… Demonstrasjon av våre arbeidsområder Hvordan frakter vi et veggelement trygt på veien, og hvordan fungerer egentlig en pelemaskin? Dette ble elegant presentert av medarbeidere i Prefab og Fundamentering.

Stolt bestefar Torkil Kynningsrud.

Populært hoppeslott!

Trivsel for alle aldersgrupper Både barn (og noen voksne også) «sprang» fra aktivitet til aktivitet enten det dreide seg om krankjøring, presisjonsfotball, skyting på ballong, eurojumper eller hoppeslott. Dette kombinert med gratis is, nydelig mat og drikke, utlodning og gode samtaler gjorde dagen til en virkelig trivselsdag for de over 300 frammøtte. Tekst: Torkil Kynningsrud Foto: Diverse

8

Tidlig krøkes, som god krok skal bli!

Åpen dag

Lille Tinus Eastgate syntes det var deilig med is!

Gratis is til alle! F.v. Hanna og Mia Dobbing styrte iskiosken sammen med Viktor Finsal og kompisen hans.

åpen dag

9


En av oss i Kynningsrud Prefab AS Daniel Frankling Alder: 29 år Stilling: Montasjeleder Ansatt siden: 03.03.2008 Familie: Samboer med Johanna

Den beste dagen i livet var… ingen spesiell. Jeg syntes alle dager er bra! Jeg blir glad når… ting går som planlagt. Den beste boken i verden er… Kalle Anka (Donald pocketbok). Jeg spiser helst… Tacos. Jeg drikker helst… Cola og Fanta. Jeg trener… styrketrening. Jeg blir inspirert… av glade og positive mennesker Jeg hører på… Volbeat og Stiftelsen. Jeg leser… aviser. Jeg ser på… Game of the thrones. Jeg investerer i… huset mitt og bilen. Jeg drømmer om… bygge nytt hus. Jeg slapper av… når jeg kan ta det rolig/lungt i helgene. Jeg setter pris på… ærlige mennesker. Jeg liker best… å omgås med venner og Johanna. Jeg får energi… når ting går på skinner. Min favoritthobby er… trening og biler. Mitt beste minne er… da jeg kjørte helikopter for første gang.

Prefab fortsetter å vo

ksE!

2013 har vært preget av høy aktivitet i hele organisasjonen og veksten fortsetter. Vi har bra ordrereserve, og i år vil vi få omsetningsrekord med hele 450 mill NOK. Den største delen av veksten har vi fått i Sverige. Vi har blant annet startet opp seks nye hulldekkebaner i Uddevalla. Og vi produserer nå betongfasader med slipt overflate med vår nye slipemaskin, en stor og viktig investering i fabrikken. Dette er fine produkter som markedet vil ha. Stålverkstedet i Fredrikstad er ferdig, og produksjon går for fullt. Ingen større investeringer er planlagt nå, det blir kun mindre driftsrelaterte investeringer i tiden fremover.

Vi arbeider for et skadefritt Kynningsrud og alle må ha rett fokus på HMS og KS i alle arbeidssituasjoner. Jeg er sikker på at vi skal klare målsettingen om null skader. God planlegging og involvering av alle medarbeidere er viktig for å gjøre riktig første gang. Alle skal komme trygt hjem fra jobben hver dag.

Rekrutteringen fortsetter Vi har ansatt flere dyktige medarbeidere i år også. Det prioriteres å få på plass riktig organisasjon for å kunne gjennomføre prosjekter optimalt, både for oss og for kundene våre. Organisasjonen skal tilpasses dagens produksjonsvolum som har økt betydelig de senere årene.

Vi har tatt en betydelig større markedsandel i Sverige. Dette gleder oss!

Prosjekter I år har vi gjennomført vårt hittil største prosjekt, Nytt Østfold Sykehus (NØS). På det meste hadde vi 35 montører i arbeid på dette prosjektet, og takket være god planlegging og innsats ble alt levert som lovet. Det er kun detaljer igjen før vi har avsluttet våre arbeider på prosjektet. Av flere store prosjekter i Sverige bør Kallebäck P-hus nevnes. Det er et stort p-hus med flotte fasader i Graphic Concrete. Vi har tatt en betydelig større markedsandel i Sverige. Dette gleder oss!

Åpen dag på Valle Lørdag 14. september var det åpen dag på Valle. Det ble et fint arrangement for både familie og venner. Jeg takker alle for deres gode innsats og positive innstilling og ønsker alle medarbeidere i Norge og Sverige, med sine nærmeste en god jul og et godt nytt år! Pål A. Sanne, Leder Divisjon Prefab

HMS Vi har dessverre hatt to fraværsskader i år, og vi sliter med sykefraværet som er for høyt.

20% morsom

15% sosial

10

En av oss i Kynningsrud Prefab AB Peter Gunnarsson Alder: 44 år Position/arbetar med: Blandarstation

Det sägs att när den första förälskelsen har lagt sig så övergår den i en mer mogen kärlek. Så känner jag det nu efter 18 härliga månader på Kynningsrud tillsammans med er. Vi ser tillbaka på ett offensivt 2013 när vi alltmer marknadsorienterat företaget utan att släppa fokus på produktionen. I år har vi fortsatt att ta marknadsandelar och flyttat fram positionerna. Vi har vuxit på en marknad som varit närmast konstant. Det beror i högsta grad på att vi blivit ännu bättre på det mesta vi utför, vi har ännu fler fina referenser att visa upp och ännu fler nöjda kunder. Många gånger är det den lilla extra insatsen som blir den avgörande skillnaden när vi vinner en affär istället för att den går till någon annan. Trygghet och samarbete är vår styrka Det är tillsammans som vi bygger den framgångsrika imagen kring varumärket Kynningsrud. Vi har skapat en tryggare atmosfär på jobbet med sjunkande sjukfrånvaro och minskat antalet olyckor. Men vi har branden på Centralsjukhuset i Karlstad som en påminnelse om att det finns mer att göra och att vi alltid måste vara vaksamma. Sådan är vardagen för oss som hela tiden skapar och bygger nytt och inte förvaltar på tomgång.

Duktiga i alla led Under hösten hade vi en kraftig orderingång. Det sporrar oss att sikta mot nya marknadsandelar nästa år. Vi möter marknaden med förädlade produkter, och tillsammans är vi som jobbar inom bolaget en stark konkurrensfördel. Vi har blivit ett mycket kunnigt och kompetent team på alla nivåer. Det är något unikt som jag knappast tror finns på samma sätt hos någon av våra konkurrenter.

15% tålmodig

20% kreativ

Kynningsrud Prefab

Sveriges modernaste Under året har vi fått Sveriges modernaste prefab-fabrik. Man kan nästan tro att vi tillverkar sötsaker istället för betongelement med tanke hur många studiebesök vi haft! Ännu fler är på gång nästa år. Nu går vi vidare och förfinar montaget, utvecklar och vässar säljet. Vi öppnar en filial centralt i Göteborg, mitt i vår starkaste marknad.

Sånn er jeg!

20% glad

Framtiden tillhör

ISO-certifiering Nästa år ska vi fortsätta utvecklas på jobbet och arbeta mer processinriktat. Vi ska tillsammans med Högskolan i Östfold skapa förutsättningar för att bli miljöcertifierade enligt ISO-modellen.

Det är tillsammans som vi bygger den framgångsrika imagen kring varumärket Kynningsrud Mitt i denna framgångsvåg får vi inte glömma bort att vårda vår öppna, raka interna anda inom företaget och värna om att ha roligt tillsammans. Jag ser fram emot ett nytt år där vi på gamla varvsområdet sjösätter många nya projekt och laddar vårt varumärke ännu mer. Vi är redan Uddevallas största privata arbetsgivare och kommer att bli ännu större. Tack för i år och ha en skön och avkopplande jul med god mat och många överraskande klappar. Innerst tror vi väl alla fortfarande på tomten… Joachim Lindroth, VD Kynningsrud Prefab AB

Anställd sedan: 2010-10-18 Familj: Fru, 2 barn, hund och katt Den bästa dagen i mitt liv var... givetvis när man fick hålla i mina barn för första gången. Jag blir glad när.. när jag lyckas lösa ett soduko. Den bästa boken i världen är... sagan om ringen - triologin. Jag äter helst... Tacos. Jag dricker helst... mjölk!! Hade frågan kommit för några år sedan så hade svaret blivit annorlunda. ;-) Jag tränar... brandmansövningar, eftersom det ingår i jobbet som deltidsbrandman. Jag blir inspirerad av.. bra musiker och framförallt bra gitarrister. Jag lyssnar på... Yngwie Malmsteen och blues överlag. Jag läser... Metro. Jag tittar på... dokumentärer och då gärna musik (youtube). Jag investerar i... gitarrprylar i den mån jag kan. Jag drömmer om... ekonomiskt oberoende, jag försöker varje vecka. Detta får mig lugn... bra musik i lurarna. Jag uppskattar när... jag får kramar från familjen (och Janne, min chef). Jag tycker mest om... raka och ärliga människor och god mat givetvis. Jag får energi av... positiva impulser. Min favorithobby är... spela gitarr. Mitt bästa minne är... 1984 när jag kliver av tåget i Öxnered med en nyinköpt Fender Stratocaster i handen.

Så här är jag! 12% glad 12% romantisk 25% social

10% sporty

15% sträng

25% Rolig

11% sportig

Prefabmontasje.

Prefab

Prefab

11


Sommer, sommer, sommer! En av sommerens faste begivenheter er båttur med ferske reker etc. for alle ansatte. Det ble atter en gang en hyggelig tur for dem som var med. Foto: Kent Borge

Stig Runar Jørgensen.

Jesper Wetterberg lastar Håldäck.

Varför ta risken att skada dig?

F.v. Jon Weel Sanne, Martin Weel Sanne, Mathias Kynningsrud, Gregorys Oliver og Daniel Philipps

Svein Haglund koser seg.

fv Ståle Solberg, Mesud Kararic, Daniel Philipps.

Kynningsrud Prefab inspirerar ungdomar genom

Framtidståget Framtidståget är en inspirationsturné för högstadieungdomar över hela landet. När Framtidståget kom till Uddevallas skolor, fanns självklart Kynningsrud Prefab på plats. Framtidståget är en inspiration för årskurs 9-elever att börja tänka i yrken och inte bara i program. Filmer om olika branscher och yrken visades, och ungdomarna fick en bild av var det finns goda möjligheter till jobb i framtiden.

Patrick Sundström och Alexandra Nagorka är nöjda med inspirationsdagen.

12

Prefab

Långsiktig rekrytering Kynningsrud Prefab, som under många år har varit med i den studie/yrkesvägledandet katalog Framtidsvalet, såg det som en självklarhet att finnas med på plats för att inspirera ungdomarna

att söka sig till byggbranschen. Vi har idag ett nära samarbete med Östrabogymnasiet i Uddevalla och då speciellt Byggprogrammet där vi möjliggör praktik åt elever som går inriktning betong/armering. Det är svårt att få ungdomar att söka sig till den här branschen och då är det viktigt att vi finns med och påverkar för framtiden.

För att ett tillverkande företag skall kunna fungera behövs människor som satsar sin tid och kraft för företagets räkning, men det får aldrig gå så långt att man arbetar med livet som insats. Medarbetaren är vår viktigaste resurs! Ingen vinner på att någon skadar sig eller far illa.

För att vi ska lyckas med det måste vi stanna upp. Ta en liten stund till eftertanke innan ett moment skall utföras. En säker arbetsdag är något vi skapar, alla har ett ansvar att vara goda förebilder för varandra! Jag är ansvarig för HMS och det är du också.

Carl-Johan Appelberg informerar om bolaget.

Kynningsrud Prefab deltog vid

EKObygg-mässan Kynningsrud Prefab närvarade på EKObyggmässan den 11-12 september i Kista för att marknadsföra sig som en komplett stomentreprenör. Vi presenterade även våra senaste investeringar som gjorts i fabriken i Uddevalla, inte minst med tanke på miljö. Vi önskar att framhäva de fördelar en betongstomme ger ur ett miljöperspektiv, speciellt med tanke på betongelementens livslängd och dess möjlighet att lagra värme. Dessutom vill vi berätta om miljöfokuset i produktionen i en toppmodern fabrik där vi tillverkar all betong utan naturgrus och har 100 % återanvändning av spillbetong.

Text/foto: Lena Larsson

Miljövänliga alternativ till cement används Även cementen, som är en viktig beståndsdel i betong, ersätts med miljövänligare alternativ i form av cement som späds ut med slagg och kompositmaterial. Cementtillverkningen är i många sammanhang den ”största” miljöboven vi har i vår tillverkning. Vid tillverkning av cement frigörs stora mängder koldioxid men vad man ofta glömmer är att betong även ”absorberar” koldioxid ur luften när den exponeras.

Att arbeta med tunga betongelement kräver något extra utav dig, varje dag är fylld med 100tals tillfällen att skada dig. För att skydda dig mot kringliggande risker finns mängder av saker du kan göra. I varje moment som utförs, om det så är i vardagen eller på jobbet, så görs små riskbedömningar hela tiden. De flesta av riskerna passerar ofta obemärkt förbi, men så händer det ibland att någon chansar och kan då skada sig själv eller någon annan. Oftast är det utan avsikt men efter att något har inträffat, är ofta svaret på frågan ”Varför hände det?”; -Jag tänkte inte!

Ersättningsmaterial För en del besökare var det nyheter att Kynningsrud Prefab kan erbjuda infärgad betong, som kan ersätta dyra och ej lämpliga stenmaterial, som bara bryts i vissa delar av världen.

Stanna upp På Kynningsrud är målet att Du skall komma friskare från jobbet än vad Du var när Du kom dit. Ronnie Bergström svetsar på CSK.

Text/foto: Lars Andersson

Text/foto: Patrick Sundström

Prefab

13


Hedenverket Karlstad kommuns

största investering någonsin

I svallvågorna efter att Kynningsrud Prefab levererat betongstommen till Stora Ensos utbyggnation tog företaget ytterligare jobb i Karlstad. I början av mars ställde Kynningsrud sina mannar till förfogande för att bygga upp etapp 3 på Hedenverket, Karlstads kommuns största investering någonsin. För Kynningsrud Prefabs del handlar det om att bygga en fristående byggnad

där biobränslet skall hanteras. Pelare, Balkar, TTkassetter, innerväggar, stål och fasader med mera till en kontraktsumma av 17,5 miljoner. Speciellt för projektet är att Kynningsrud Prefab levererar mörkgrå betong med frilagd mörk ballast på cirka 2700 kvm. Den färgade betongen skapar en större dimension till byggnaden och blir på så sätt också mer estetisk.

Anläggningen ska stå helt klar hösten 2014. Projektet har haft två montagelag på plats. Det ena från Prefab AS med Ulf Berg i spetsen, och det andra från Prefab AB med Andreas Hesselroth som montageledare. Att samarbeta över gränserna är en styrka för Kynningsrud Prefab, och projektet vid Hedenverket har fungerat utmärkt med gott samarbete.

Samarbete över gränsen är en styrka Montagetiden har varit uppdelad i etapper men det huvudsakliga montaget har skett mellan 4 mars och 22 juni. Projektet förväntas avslutas helt, för Kynningsrud Prefabs del, vecka 46.

Text: Lena Larsson Foto: karlstadsenergi.se

Stora Enso Återbesök på en kär arbetsplats Karlstad

Nästan två år efter att prefabmontaget av det nya Renseriet avslutats, återvände de delaktiga montörerna till en idag väl fungerande industri. Att återvända och få se hur det ser ut idag var mycket uppskattat. Gruppen fick en informativ rundvandring inne i den pågående verksamheten. Montörerna kunde under tiden passa på att kontrollerna sitt montage och lagningar, många glada rop hördes under hela rundvandringen! Montagetiden En kombination av kyla, blåst och stora element gjorde att montagestarten inte blev som önskat. Men efter ihärdigt arbete från anläggningsledare, montageledare och montörer blev det rätsida på montaget som tillslut överträffade alla förväntningar. Projektet avslutades med en mycket nöjd beställare som tyckte att Kynningsrud Prefab gjort ett starkt intryck från start till mål.

F.v Geir Skotnes, Andreas Hesselroth, Roger Skotnes, Christian Skotnes, Reza Khaliali, Kjell Arild Evensen, Ronnie Bergström, Wladyslaw Anders och Robert Voros.

14

Imponerende orden Hasle Linje er et nytt nærings- og boligprosjekt på Hasle i Oslo, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg. Området omfatter blant annet Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg. Da redaksjonen besøkte byggeplassen i nydelig høstvær var to montasjelag i full sving med montering av stålkonstruksjoner og betongelementer. Montasjeleder Halstein Sjøstrøm og Daniel Frankling var strålende fornøyde med løsningen for bæresystemet, med bl.a. betong i både søyler og bjelker. - Dette gir mye mindre forskalings- og etterarbeider, forteller Daniel Frankling. Ryddig og godt sikret Det som imponerer redaksjonen mest er hvor ryddig og oversiktlig det er på byggeplassen i tillegg til hvor godt den er sikret. Med høyt fokus på sikkerhet blir byggeplassen meget oversiktlig og fremkommeligheten god. De dyktige montørene våre fortjener absolutt ros for fremragende jobb med orden og sikkerhet.

Daniel Frankling er fornøyd med løsningen for bæresystemet.

Stocki fra Adecco er innleid til Kynningsrud Prefab.

FAKTA Kunde: AF Bygg Oslo AS Kontraktsum: ca. 17,3 millioner NOK Prosjektleder: Heine Lien og Asle Ruud Montasjeleder: Halstein Sjøstrøm Ansvarlig konstruktør: Pål Øyvind Ørmen

Tekst/foto: Kent Borge

Text/foto: Jonas Hesselroth Montør Johan Gustavsson.

Prefab

Prefab

15


prefabglimt Cliff Oksjö klarade truckprovet galant.

Det sveises

Fasaden till Halden Brygge är tillverkat i infargad slipad terrazzo.

Jesper Lindgren monterer.

Daniel Bengtsson finputsar.

Sedan sommaren 2013 kan Kynningsrud Prefab skörda frukterna av de senaste investeringarna, bland annat en maskin som kan bearbeta betongens yta i en nästan oändlig variation.

F.v. Anders Østmark og Øystein Rustand nyter havet.

Montasje i Oslo.

Ensom vogn.

En magisk maskin

HLR-kurs.

Den nya maskinen är en riktig bjässe, med sina 12 meter i längd, 6 meter i höjd och inte minst en vikt på 30 ton. Maskinen, som går på räls, tar tillsammans med återvinningsanläggningen för kylvatten upp en yta av ca 700 kvm. Den har levererats av det Italienska företaget Socomap som idag har den mest moderna utrustningen för bearbetning av betongytor. Slipade fasader Framförallt är det möjligheten att kunna producera slipade betongytor som är maskinens huvudsakliga arbetsområde. Den är även utrustad med ett antal verktyg som ger i princip obegränsade möjligheter att förse betongens yta med olika mönster och strukturer där endast fantasin sätter begränsningar. Tillsammans med vår nya betongstation som kan leverera betong med ett brett spektra färger och egenskaper ger detta oss en fantastisk möjlighet att erbjuda betongytor i världsklass.

Stefan armerar en vägg.

16

prefab

Jan Grundberg har maskerat sig.

Sliphuvuden.

Aktuella projekt Projekt där tekniken används är till exempel Halden Brygge i Halden där Kynningsrud Prefab leverarat cirka 700 kvm mörkgrå och vit, slipad vägg. Ett annat projekt är Angereds Närsjukhus där leveransen består av cirka 3300 kvm vita och mörkgråa, slipade väggelement. Text: Peter Andersson Foto: Lena Larsson/ Ann-Christin Folmer

Polerad vit vägg.

Et lite urval av fasader som maskinen klarar av.

Prefab

17


En konstruktionsavdelning på frammarsch På konstruktionsavdelningen i Kynningsrud Prefab AB pågår en febril aktivitet, och mycket nytt har hänt under hösten med både nyrekryteringar och nyetablerat kontor.

Ny konstruktionschef Mikael Andersson hos Prefab Sverige.

Konstruktionsavdelningen. Från vänster Mikael Andersson, Elinor Uddén, Per-Arne Andersson, Christian Cullberg, Hanna Sundbäck.

Mikael Andersson, som är ny konstruktionschef på avdelningen sedan september, har haft bråda dagar med att både lära känna sin personal samtidigt som ny rekryterats och nya kontorslokaler har anskaffats. Innan året är slut kommer vi att ha en personalstyrka på totalt åtta personer. - Vi startar nytt kontor i Göteborg med bra placering centralt, där jag delvis kommer att sitta tillsammans med två av konstruktörerna. Vårt mål är givetvis att vara så självförsörjande som möjligt på ritningar även om en viss flexibilitet måste finnas med hjälp av konsulter, säger konstruktionschef Mikael Andersson. Utrymme för tillväxt och kompetens Det finns utrymme att växa ännu mer på avdelningen, men vi måste låta de nya medarbetarna få en rimlig chans att lära sig i lugn

och ro samtidigt som utsedda handledare också måste få möjlighet att hämta andan innan vi tar in fler medarbetare. Det finns i framtiden även potential att internrekrytera från produktionen vilket vi ser stora fördelar med. Nytt och spännande Även de som varit anställda länge på avdelningen har mycket nytt och spännande att se fram emot där både utbildning och hospitering (erfarenhetsutbyte) är något som vi kommer att lägga stort fokus på också i framtiden. Hospiteringen har ju bidragit till att förståelsen mellan produktion och konstruktion ökat, vilket är en förutsättning för lyckat samarbete. Det är därför viktigt att konstruktörerna kommer ut i fabriksmiljön där tillverkning sker och även på montagen för att på plats kunna se problem som kan uppstå. - Det skall verkligen bli spännande att se hur mycket avdelningen har utvecklats om bara ett år, säger Mikael Andersson och ler. Avdelningen består idag av Mikael Andersson, Per-Arne Andersson, Hanna Sundbäck, Elinor Uddén, Christofer Nyqvist, Christian Cullberg, Ulrika Kjaer och Christian Göransson.

Julfest Årets julfest gick av stapeln på Tanumsstand i Tanumshede. Totalt 180 personer från Kynningsrud Prefab slöt upp för att äta och dricka gott.

Tanumsstrand

Julfesten började med att Kynningsrud Prefab uppmärksammade jubilarerna som fyllt jämnt och varit anställda 10 respektive 15 år. Även Tommy Sigurdsson, tidigare VD på Kynningsrud Prefab AB, som gör sina sista timmar för företaget i december 2013 avtackades och önskades all lycka på nya äventyr som pensionär. Festen fortsatte sedan med god mat och underhållning från bröderna Haaks med allt från bönder till svenska stjärnor som slagit internationellt. När showen var slut öppnades dansgolvet upp som snart fylldes med glada människor och festen fortsatte till långt in på småtimmarna. Foto: Lena Larsson

Tom Jones (Örjan och Bröderna Haaks).

Anders Johansson och Tomas Andersson.

Nicklas Jarl tar för seg av den goda maten!

Carita Ehnebom och Angelica Gustavsson.

Christel Allansson och Cliff Oksjö.

Christian Andersson och Anders Lönngren.

Paulina och Lars Andersson, Carl-Johan och Karin Appelberg.

Mikael Karlsson och hans frus alldeles nyfödda bäbis fick också vara med på julbord.

Haki Balaj och Gzim Gashi med sina vackra damer.

Fv. Magnus Josefsson, Anita Olsson, Håkan Andersson, Tommy Sigurdsson, Nicklas Jarl, Jan-Erik Gabrielsson och Mikael Karlsson.

Anita Olsson och Christel Allansson.

Konstruktionsgänget. F.v. Elinors pojkvän Jonas, Elinor Uddén, Hanna Sundbäck, Christian Göransson, Ulrikas man Ronny, Ulrika Kjaer och Christian Cullberg

Magnus Fivelsdal och Hanna Sundbäck.

Montörerna Marc Dinger och Jimmy Bergström kom med Jimmys flickvän.

Snygga tjejer!

Text/foto: Patrick Sundström

Centralt i Göteborg Kynningsrud Prefab finns numera representerade med ett mycket centralt lokalkontor i Göteborg. Våran förhoppning är att detta kommer ge mervärde i flera led. Kontoret kommer vara en bra plats att möta kunder på hemmaplan i Göteborg, god support för projekt i närområdet och ett bra utgångsläge för rekrytering av ingenjörer. Kontoret ligger mycket bra och centralt till på Lilla Bommen 4B. Närheten till Centralstation med tåg-/spårvagnsförbindelse och påfarter till E6/ E20 medför att det är enkelt att ta sig till och från kontoret. Text: Mikael Andersson Foto: Eklandia

18

Här finns numera Kynningsrud Prefab!

Prefab

Julfest

19


- Jag höll på med TT-kassetter, men jobbade även med balk- och väggproduktioner. Men jag trivdes bäst på håldäck och där har jag blivit kvar, berättar han. Nu verkar Kynningsrud Prefab ha etablerat sig rejält på den svenska marknaden och även den norska verkar vara på gång igen.Men runt 2008 var det lite tufft på marknaden. - Det kändes nere på fabriksgolvet. Det var ändå härligt att se hur ledningen hade is i magen och höll ut. Sedan vände det snabbt som ett trollslag, orderna strömmade in och företaget växte. Flytten från tvätten på lasarettet har han aldrig ångrat. - Kynningsrud är en generös arbetsgivare som bjuder på sommarfester och julbord. Jag gillar också den öppna attityden. Frågar man om något får man raka svar. Vi har dessutom en härlig stämning på jobbet, och jag trivs med arbetskamraterna, säger Krister.

Trivs

bäst på Håldäck -Jag gillar verkligen att jobba på Kynningsrud. När jag började för tolv år sedan var vi ganska få och sårbara. Därför är det skönt att företaget vuxit så mycket de senaste åren. Den goda stämningen har ändå bibehållits. Jag har växlat mellan olika arbetsplatser på fabriken, men trivs bäst på håldäck. Nu följer även min son i sin pappas fotspår.

Grisarna är ett trevligt inslag på gården.

Det berättar Krister Bjurhult, som till vardags sågar håldäck på Kasen och bor vid Grunsbo nära Frändefors. Han började på Kynningsrud 2001, fyra år efter det att företaget etablerat sig på Kasen i Uddevalla. - Jag jobbade på lasarettets tvätteri när en av tjejerna berättade att hennes karl börjat på Kynningsrud och trivdes där. Jag åkte ner och pratade med dem och sedan gick allt jättefort. För Krister blev det ett lyft att komma bort från lasarettet. - Det var snedbalans på den avdelningen med väldigt få killar och många tjejer. Då blir det lätt lite för mycket tjafs. Killar tar en konflikt direkt och sedan är det över med det, berättar han. För Krister var de gamla varvslokalerna hos Kynningsrud inte helt obekanta. - Jag gick där på en tvåårig svets- och plåtslagarutbildning efter skolan men kände att ett sådant jobb var inget för mig. Det blev istället ett par år med fönstertillverkning på Junoverken och sedan ett år på Scanväst innan han började på tvätten på lasarettet 1975. Grisar med personlighet Krister jobbar morgonpass i fabriken. Han börjar halv fyra och får gå upp tidigt. Han bor utanför Frändefors i samma hus som hans föräldrar köpte när han var 14 år. - Å andra sidan slutar jag redan kl 12. Det är härligt att komma hem så tidigt, inte

20

GAVE 2012

minst på sommaren. Då hinner jag fixa en massa på eftermiddagen. Kristers fru Ingmarie odlar dagliljor och importerar från Belgien, England och USA. På gården finns även grisar, höns och kaniner. - Jag gillar mest grisarna. De är riktiga personligheter, ler Krister. - Till huset hör också en del skog och fem hektar åkermark, men de hinner vi inte med själva, så de är uthyrda till en granne, berättar han. Det är nu 43 år sedan hans föräldrar köpte huset. - Då fanns här bara en liten stuga från 1908 som stått öde i sex år. Det blev att börja renovera, dra in vatten och sedan successivt bygga ut, berättar Krister. Han flyttade dock därifrån när han började jobba, men i mitten av 90-talet kom han tillbaka. - Mina föräldrar började bli gamla och behövde hjälp. Jag tog alltmer över. Vi bodde en tid i var sin del av huset, berättar han eftertanksamt. Nu är föräldrarna borta, men Kristers svärfar har flyttat in. - Han blev änkeman för några år sedan och kom hit. Det går alldeles utmärkt. Han behöver inte vara ensam och vi har någon som ser till huset på dagarna, säger Krister nöjd.

I pappas fotspår Hemmavid finns mycket att göra. Förutom det stora huset finns en ladugård, två växthus och ett garage. - Har man egna hus finns det alltid mycket att fixa både inne och ute. Närmast väntar ett badrum på att renoveras. Krister gillar också att hålla på med bilar. - Man måste ju ha minst en bil som funkar på morgonen. Men jag hjälper också mina fem vuxna barn med deras bilar. Det är mycket mekande med moderna bilar. Kristers yngste son går i sin pappas fotspår. Han har precis börjat på Kynningsrud. Text/Foto: Hans G. Ottosson

Krister Bjurhult Ålder: 56 år Civil Status: Gift Barn: 3 döttrar och 2 söner Barnbarn: 1 tjej och 1 kille. Bostad: Blekslätten, Frändefors Arbetsställe: Kynningsrud Prefab AB Arbetsuppgifter: Produktion håldäck Fritidsintressen: Hem och trädgård (och grisar)

Bäst på håldäck I början av tiden på Kynningsrud Prefab växlade han mellan olika arbetsplatser.

porträttet

21


Skeikampen

EKTE HØYFJELLSGLEDE Firmahytta på Skeikampen i Gausdal er svært populær om vinteren. Ikke rart! Skeikampen tiltrekker seg skientusiaster som gleder seg over varierte og flotte skiløyper og et alpinanlegg som er godt tilrettelagt for både nybegynnere og de mer erfarne. Firmahytta ligger rett inntil Skeikampen Alpinsenter og skiløypene venter rett utenfor hyttedøra.

Framtiden är redan här Den 3 december hade Kynningsrud Prefab en kunddag vid sin produktionsanläggning i Uddevalla för att sprida budskapet ”Framtiden är redan här”. Drygt 30 personer med en god blandning av konstruktörer, arkitekter, byggherrar och entreprenörer besökte oss. - Jag upplever att intresset från marknaden har varit bra, många är nyfikna på vilka möjligheter som finns med materialet betong, säger CarlJohan Appelberg, marknadschef på Kynningsrud Prefab AB.

Alpinsenteret tilbyr 11 heiser og 17 nedfarter på til sammen 21 km.

Carsten Winsvold i Fundamentering tar gjerne med seg barn og barnebarn dit. Vi i komiteen mottok en rapport fra datteren til Carsten, Hanne, som forteller om forholdene i området. Uke 6, 2013. Vi hadde helt fantastisk vær de to dagene vi var i bakken. Det er godt tilrettelagt for barn og nybegynnere i barnebakken, og den neste bakken passer også fint for nybegynnere. Barnebakken har heisbånd, som barna kan gå inn på og stå hele veien opp. Begge barna på 6 og 3,5 år tok koppheis og sto alene andre dag. Det er også fantastiske muligheter for langrenn, og her finner man de løypene som utfordrer og dekker de ønskene man har. Helt fantastisk flott innover viddene på toppen av stolheisen i dette været. Skisenteret har godt tilbud om leie av utstyr, og ulike pakker på heiskort osv. Og leiligheten på Skeikampen holder god standard og er veldig koselig. Hanne Ingebrigtsen

säger Carl-Johan.

- Dessa möjligheter är helt unika på marknaden i Sverige och bör sannolikt vara en mycket stor nyhet för såväl byggherrar som arkitekter. Numera kan man alltså sätta sin unika prägel på byggnaden till en ekonomiskt försvarbar kostnad,

En riktig lyckad dag med information och fabriksvisning!

Kynningsrud Prefab har även tagit fram en helt ny typ av bjälklagselement för massivbjälklag samt att man även introducerat 500 mm höga håldäckselement, HD/F 120/50, på marknaden.

Text: Carl-Johan Appelberg Foto: Ann-Christin Folmer

Kynningsrud Prefab löper hela linan ut. Maren på 6: “Slalom er kult!”

Kyla och kuperad terräng hindrar inte när Kynningsrud är igång. Fem tappra löpare tog sig ut för att springa fem respektive 10 kilometer i Stenshult strax utanför Uddevalla. Att röra på sig på sig på fritiden trots aktiva arbetsuppgifter är viktigt för att hålla sig frisk, något Görgen Karlsson, Gzim Gashi, Mirko Richter, Joachim Lindroth och Lars Andersson tagit fasta på.

Tekst: Hilde Kynningsrud Nossen Foto: Hanne Ingebrigtsen/Carsten Winsvold

Tøffe Henrik på 3,5 prøver alpint for alle første gang.

SKEIKAMPEN - firmahytte

Den nya vertikala sliproboten (se s.17) som är i full drift med ett stort sjukhusprojekt i Göteborg förevisades. Det är en imponerande maskin som erbjuder en fantastiskt finpolerad betongyta. Roboten klarar även av att fräsa mönster samt utföra spår av olika slag i betongytan.

Carl-Johan Appelberg visar upp fabriken för en av grupperna.

Firmahytta er tilgjengelig for alle ansatte i Kynningsrud. Merethe Grenersen hjelper deg gjerne med bookingen. Kontakt henne på tlf. +47 69 30 97 00 eller send mail til merethe.grenersen@nordiccrane.com.

22

Kynningsrud Prefab ville med denna kundträff sprida budskapet ”Framtiden är redan här”, med dessa visionära ord avses främst följande nyheter.

Carsten Winsvold fra Fundamentering storkoser seg.

De gav sig ut en kylig lördagsmorgon för att springa fem och tio kilometer på den kuperade rundan som Stenshults IF hade snitslat fram för tävlingen de arrangerade den 19 oktober 2013.

Resultatet inom gruppen blev som följer; för fem kilometer 1:a Mirko Richter (26 min 40 sek), 2:a Gzim Gashi (27min 10 sek), 3:a Jörgen Karlsson (29 min 14 sek), 4:a Joachim Lindroth (33 min 4 sek). Lars Andersson sprang tio kilometer med tiden 52 min 13 sek. Tekst/foto: Lena Larsson

23


En av oss i Kynningsrud Fundamentering AS Frode Berdal Alder: 37 år

Rekordsommer

både på sol og omsetning!

Arbeider med: Mest mulig, men ikke kjøring av pelemaskiner. Ansatt siden: August/ september 2003 Familie: Ja, kone og to

I år har oppdragsmengden vært ujevn. Etter den magre vinteren løsnet det skikkelig i sommer med rekordomsetning. Høsten så langt har vært i godt sig, men vinteren kan komme når som helst.

barn Den beste dagen i livet var... da barna ble født. Jeg blir glad når… når ting går bra Den beste boken i verden er… Har ikke lest en hel bok. Har ikke tålmodighet. Jeg spiser helst… spearribs og biff. Har spist mye av det i Spania. Jeg drikker helst… Øl! Jeg trener… løping og litt styrke. Jeg blir inspirert… når jeg drikker øl med Oddgeir! Jeg hører… ikke på Svein Berdal… Jeg leser… tegninger og tegneserier. Jeg ser på… sport. Mest vinteridrett. Jeg investerer i… ferieturer. Jeg drømmer om… å bli lotto-millioner, så jeg blir like rik som Svein Berdal! Jeg slapper av… når jeg har tid… Jeg setter pris på… gode arbeidskollegaer og snille barn. Jeg liker best… god mat og drikke. Jeg får energi av… at jobben går bra. Min favoritthobby er… fjellturer med fiske. Mitt beste minne er… mine to år i Spania! Dit skal jeg flytte tilbake en gang.

15% UTÅLMODIG 10% morsom

20% kreativ

20% impulsiv 15% sporty

Mager ordreserve I skrivende stund er ordrereserven for vinteren mager, og jeg håper at den har bedret seg vesentlig når dere leser dette. Det jobbes hardt om dagen for å vinne jobber. Dette er ingen ny situasjon for oss. Vår bransje er vant til svingninger og vinteren er ofte vanskelig. Men vi har fortsatt et godt håp om å komme i mål iht. årets budsjett, både på omsetning og inntjening. Dette kan vi være stolte av! Jeg ønsker å takke alle medarbeidere for positiv innstilling, innsats og stå-på humør. Ingen jobb er så viktig at den ikke kan utføres sikkert! Sammen med det å drive en god bedrift er sikkerheten for våre medarbeidere det viktigste vi jobber med. Hittil i år har vi en skade med fravær og seks skader som ikke har medført fravær. Dette er syv skader for mange. Samtidig må vi være glade for at ingen av disse skadene er alvorlige. For å bli skadefrie er vi nødt til å være «føre var». Det handler om god planlegging og å være mest mulig i forkant i alt vi gjør. Ting henger sammen fordi:

GOD PLANLEGGING = GOD DRIFT = GOD HMS = GOD ØKONOMI = FORNØYDE KUNDER OG MEDARBEIDERE = NYE OPPDRAG.

Sånn er jeg!

20% glad

På våre breddegrader har vi lært oss å sette pris på «det gode været» i alle årstidene. Nå er det vinteren som banker på døra og det er alltid spennende å se hva den bringer.

Og husk! Ingen jobb er så viktig at den ikke kan gjøres sikkert!

Store investeringer i år I år har vi en investeringsramme på ca. 16 millioner kroner. Ny vibro ICE 12RF kom i vinter, ny Sennebogen 80 tonns teleskop beltekran kom i sommer, og ny RTG spuntmaskin leveres i desember. I tillegg investerer vi årlig i biler og mindre driftsmateriell og utstyr. Jubilanter Hvert år feirer vi flere jubilanter. Det er veldig hyggelig å premiere trofaste og gode medarbeidere. Hos oss gjør vi dette på årets julebord. Spesielt hyggelig er det at vi i år feirer 30 års-jubilant og Norges Vels medalje-mottaker, Trond Imset. Trond startet i Norfund 1. november 1983 og får i år denne utmerkelsen. «Gutten» har også blitt 67 år i år, men skal fortsatt jobbe som seniorkalkulatør. Vi gleder oss til å feire ham på julebordet. Jeg ønsker alle medarbeidere med familie en god jul og et godt nytt år! Ivar Kynningsrud, daglig leder Kynningsrud Fundamentering AS

Nå bruker vi alltid briller og hansker! I forbindelse med HMSuka innførte Kynningsrud Fundamentering, sammen med Veidekke, hanske- og brillepåbud ved alt utearbeid. Dette skyldes at en stor del av våre og bransjens skader består av nettopp øye- eller håndskader. I HMS-uka delte vi ut både briller og hansker til alle medarbeiderne. Nok et lite skritt på veien for å nå vår overordnende målsetting - et skadefritt Kynningsrud. Tekst/foto: Torkil Kynningsrud, KS-/HMS-leder, Kynningsrud Fundamentering Lagsmøte «ute i det fri» med både briller og hansker på plass.

HMS-uka ga oss et løft! I september gjennomførte Fundamentering for tredje året på rad HMS-uke, en uke hvor alle ansatte i bedriften setter ekstra stort fokus på utvalgte temaer innenfor HMS. Denne gangen skulle det fokuseres på risikovurdering/SJA, ryddighet og personlig verneutstyr. Det ble gjennomført kvartalsmøter for alle ansatte, der fokusområdene for HMS-uka var satt på agendaen. Alle i ledelsen var ute på prosjektbesøk og gjennomførte 24 «forenklede vernerunder» med vekt på fokusområdene. De benyttet anledningen til litt sosialt samvær med guttene ute på prosjektene, noe alle satt stor pris på. Det ble daglig sendt ut SMS til de ansatte med tema for dagens lagsmøte og HMS-kvarter for å holde fokuset oppe. En vellykket uke som ga hele organisasjonen et løft i HMS-arbeidet – både med tanke på helse, sikkerhet og ikke minst miljøet. Tekst: Eva Netteland (HMS-koordinator) Foto: Torkil Kynningsrud og Karsten Olsen

En SMS-melding til alle ansatte hver dag for å holde fokuset oppe.

24

fundamentering

Roberth Stigberg (til venstre) og Morgan Johansson er tilfredse med vel utført SJA.

fundamentering

25


Opera-kvarteret, Barcode, Bjørvika…

Allmøte&Julebord

Kjært barn har som kjent mange navn. Barcode-rekken, også kalt Opera-kvarteret, er høyrekken i utbyggingsområdet Bjørvika i Oslo. Kynningsrud Fundamentering utfører nå pele- og spuntarbeidene for de fire siste byggene (B13) i rekken over den såkalte «the Barcode basement», en av Norges største dypkjellere med en samlet grunnflate på ca. 35.000 kvadratmeter.

Fredag 29.november hadde Kynningsrud Fundamentering AS både allmøte og julebord på Clarion Royal Christiania Hotel Oslo.

Anders Qviller; Jeg har tatt bare 1 øl, jeg sverger! Tommy Sydnes; Det er for sent.

Det kreves to. Toastmaster Nordahl snakker og Flatkval ved kontrollpanelet; dvs. knapp.

Errre muuulig å få noe service her, eller?

Gutta krutt. F.v. Tommy Larsson, Geir Berntsen, Per Linsell og Mikael larsson.

FAKTA Tommy L. Olsen og Ronald Johnsen

Divadonna Kysserud.

Montering av stivere.

Ivar Kynningsrud gratulerer Trond Imset med 30 års ansettelse.

Arne T. Eigeland fra Multiconsult får blomster fra Vidar Flatekval etter flott foredrag om prosjekt Barcode.

Jubilant Tore Jan Oliversen har vært ansatt i 10 år.

Glenn Karlsson og Gunvor Lindahl

Madbygget.

Navnet Barcode henspiller til at bygningene på opp til 22 etasjer er lagt tett side om side som lameller med ulik størrelse, bredde og mellomrom. Ikke ulikt strekkoden (barcode) på en hvilken som helst vare du plukker i butikkhyllene.

Aleksander Burkov med kone og Vegard Lucasen.

Lars Johnsson og Ronald Johnsen To glade gutter arm i arm.

26

Fundamentering

Kalle Fransén: Du verden, jaggu godt vi har denne manualen!

15-års-jubilantene Audun Strand, Tom Ivar Halsos og Lene Hansen.

Dypkjeller på 35 000 kvadratmeter Kynningsrud Fundamentering utfører nå pele- og spuntarbeidene for de fire siste byggene av totalt 12 over den såkalte «the Barcode basement» som faktisk er en av Norges største dypkjellere med en samlet grunnflate på rundt 35 000 kvadratmeter. Byggene er fundamentert til fjell på borede og utstøpte stålrørspeler med diameter opp til Ø711 og stålkjernepeler opp til Ø200.

Utfordrende fundamenteringsjobb I skrivende stund er spunten er rammet, stiverarbeidene pågår og boring for RD-peler og stålkjerner er startet opp. Borerigger, kraner og montører må her «smyge» seg under og rundt de mange store stiverne i byggegropen, noe som helt klart er en utfordring med en frihøyde på 6,9 meter. Siden vi også har utført fundamenteringen for MAD-bygget og DNBkomplekset har prosjektleder Vidar Flatekval & Co tilbrakt mye tid her blant byggene som skal bli Oslos nye «skyline». Han har faktisk jobbet her helt siden 2009. Samlet sett har kontraktene på Barcode bidratt med over 150 millioner kroner i omsetning.

Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt AS Utbygger: Oslo S Utvikling (OSU) Eiere: Entra Eiendom, Linstow og Rom Eiendom i felleskap. Byggetid spunt Øst/Vest: Oppstart i juli 2011 Ferdig i jan 2012 Byggetid mont. stivere Øst: Oppstart i mai 2014 Ferdig i mars 2014 Byggetid demont. stivere Øst: Oppstart i sept./okt. 2014 Pelearbeider Vest: Oppstart i feb. 2012 Ferdig i aug. 2012 Pelearbeider Øst: Oppstart i okt. 2014 Ferdig i mai 2014 Kontraktssum Spunt og stivere Øst/Vest: ca. 24 mill Kontraktssum Peler Vest: ca. 15 mill Kontraktssum Peler Øst: ca. 14 mill Ledelse KYFAS: Vidar Flatekval – Prosjektleder Geir Berntsen – Anleggsleder (2011- dd) Peder Ruud – Anleggsleder (2009-2011)

Tekst: Tom Rune Karlsen Foto: Diverse Illustrasjon: dark

fundamentering

27


fundglimt F.v. Jørgen Skar, "Mogge" og Eva Netteland. Mmmmm...kake!

Trondheims “Aker Brygge”

Her er det mange juveler! F.v. Hans Jørgen B. Skar, Jørg Jørgensen og Karsten Olsen.

Området Nedre Elvehavn i Trondheim blir ofte kalt Trondheims Aker Brygge, og med rette. De siste tiårs utvikling har forvandlet et forlatt skipsverft til et av byens mest populære områder for handel, kontor og boliger. Her finner vi “Trekanttomta”, hvor Kynningsrud utfører fundamenteringsjobb. Prosjekt Barcode B-13.

Bassengbakken 2, eller «Trekanttomta» som det også kalles, har sentral beliggenhet i det delte rommet mellom by og havn. Når den planlagte offentlige byparken med spesielle

Thomas Nygård og Tommy Sydnes på prosjekt midt i Fredrikstad sentrum.

Bjørn Karlsen, Morgan Adolfsson og Asle Norli på prosjekt Kolsosbanen.

F.v. Oddgeir Møllset, en kranfører fra Nordic Crane og Frode Berdal.

F.v. Thomas Karlsen (Prefab), Morgan Adolfsson og Bjørn Karlsen på prosjekt kolsosbanen.

28

fundamentering

Usikker på enkelte ansattes forhold til kosedyr...

tilbud til barn anlegges mellom bygget og kaiene, vil bygget plassere seg som et markant midtpunkt /møtepunkt i en travel gatesituasjon. Det har gått med fem år med krevende reguleringsarbeid, prosjektering og planlegging siden arkitektkonkurransen ble vunnet, og byens befolkning er fornøyde med at byggingen nå er i gang. Kynningsrud Fundamentering priset arbeidene første gang tidlig i 2013, og kontrakt

ble signert omtrent rundt oppstart. Midt i juli startet jobben opp for vår del. Effektiv gjennomføring - Fra dag én har det vært sterkt fokus på HMS, fremdrift og kvalitet i prosjektet, forteller prosjektleder Snorre Johansen. Med sluttdato ultimo 2014 sier det seg selv at det må settes fart på sakene fra start av. Snorre Johansen understreker at effektive, ambisiøse og godt motiverte medarbeidere har gjort sitt til at Kynningsrud Fundamentering har fullført sine forpliktelser hva angår kriteriene over. Godt hjulpet av både HERCULES Grundläggning AB og Nordic Crane Trondheim. Som for alle andre vellykkede prosjekter står alltid en positivt innstilt oppdragsgiver sentralt i prosessen, og Karl Knutsen AS har føyd seg inn i rekken av nettopp slike oppdragsgivere. Tonen oppdragsgiver og Kynningsrud Fundamentering i mellom har vært god og konstruktiv. Tekst: Tom Rune Karlsen Foto: Snorre Johansen Illustrasjon: JSTA Arkitekter AS og Agraff AS

FAKTA Oppdragsgiver: Karl Knutsen AS Byggherre: Kaisa Holding Mengder: Ca. 4 000 kvm spunt type AZ-26, 24 stk. stivere med lenge fra 1,5-22 m, fordelt på Ø711, Ø813, Ø914, 120 m HEB-peler. Ca. 28 000 m KC-Peler (HERCULES Grundläggning AB) Byggetid peler/spunt: Oppstart: Medio juli 2013 Ferdigstillelse: Månedsskiftet okt/nov. I tillegg gjenstår noe demontering i 2014. Ferdigstillelse: Bygningen skal i sin helhet stå ferdig før jul 2014. Kontraktsum: Ca. 10,3 millioner kroner Kynningsrud Fundamentering: Snorre Johansen - Prosjektleder Frode Berdal - Anleggsleder

fundamentering

29


Økt aktivitet Siste året har vi merket en økt etterspørsel etter kontorlokaler og forretningslokaler i Halden og Uddevalla. Vi har hatt en økning i henvendelser fra bedrifter utenbys som ønsker å etablere seg. Dette er positivt og tyder på at vi synes godt i markedet. Høsten har vært hektisk. Vi har signert mange nye leieavtaler, noe som har gitt oss flere store og små prosjekter med tilrettelegging av lokaler. Signalbygget Halden Brygge Etter 3,5 år nærmer det seg endelig ferdigstillelse av Halden Brygge. Det har vært en lang prosess, men når vi nå ser bygget ferdig er vi veldig fornøyde med resultatet. Vi ser fram til at leietakere flytter inn på nyåret, og at det blir næringsaktivitet i bygget. Dette gir et godt bidrag til fornyelse og økt aktivitet i Halden sentrum. Kjøper og selger I september solgte vi vår eiendom i Trollhättan til Supplier Partner AB, et selskap som arbeider mot industrien og bemanningsmarkedet. Når

det gjelder framtiden så er vi alltid på jakt etter nye eiendommer å utvikle. Vårt markedsområdet

Et godt bidrag til fornyelse og økt aktivitet i Halden sentrum.

Tett på

og Halden. Dette er to spennende eiendommer som vi ser fram i mot å utvikle ytterligere de nest årene.

Vaktmester

Vi i divisjon Eiendom ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Pål Kynningsrud, leder for divisjon Eiendom

Geir Arne Høvik

er langs E6 mellom Oslo og Gøteborg. De mest nærstående prosjektene vil trolig bli i Sverige hvor vi har flere aktuelle eiendommer vi vurderer. I høst har vi kjøpt oss ytterligere opp i Fredriksten Utvikling. Selskapet eier to store næringseiendommer lokalisert langs E6 i Rygge

En typisk arbeidsdag for meg er selve drømmedagen for de fleste menn. Den består for det meste av oppgaver som vi menn må gjøre på kveldstid etter dager og uker med mas fra en bedre halvdel. Forskjellen er jo at på dagtid får jeg betalt i form av penger, mens hjemme må jeg forhandle meg frem til andre goder... Men fra spøk til alvor, jeg føler meg veldig privilegert som får jobbe som vaktmester i Kynningsrud Eiendom. Her er ikke en arbeidsdag lik den andre og jeg kommer i kontakt med veldig mange hyggelige mennesker. Jeg som er utpreget sosial gleder meg til å gå på jobben hver dag.

Kasen-området

och Göteborg-fastigheten Utvecklingen av Kasen-området fortskrider. I 2012 byggdes nya kontor på plan 3 i Uddevalla och vi förstärkte taket (2 400 kvm) på kontorsbyggnaden för att klara framtida snölaster.

30

eiendom

För närvarande är det uppfräschning som pågår, fönsterbyte och allmän skötsel för att få området att fungera samt ”se” bra ut. Kontorshotellet på Kasen är snart fullt uthyrd och vi märker en stor efterfrågan från enmansföretag som vill ha egna kontor.

Vår fastighet i Göteborg blev i januari fullt uthyrd, så idag finns där tre företag med allt från verkstad för lastbilar till truck- och liftuthyrning. Text: Per Andersson, Byggnads- och uthyrningsansvarig Foto: Bergslagsbild AB

Base i Halden Min “base” er på Sørlifeltet i Halden, og her har jeg også mine overordnede Hilde og Pål. De dirigerer min arbeidsdag etter beste evne, og vi har et veldig godt samarbeid. I et så stort firma som Kynningsrud har blitt etter hvert, så er det alltid noe å gjøre for en vaktmester. Akkurat nå holder jeg på med å klargjøre (pusse opp) et lokale for nye leietakere. Det vil si at jeg utfører oppgaver som snekring, maling og alt annet som skal til for å levere et fint og nøkkelferdig produkt. Dette er jo selve gulroten i mitt arbeid, å pusse opp lokaler for nye eller gamle leietakere slik at de blir fornøyde med det produktet vi leverer. Da har jeg det som best! Ku i grønn Kynningsrud-eng Ellers er det jo alltid noen lyspærer som må byttes, låser som er ødelagte, dører som henger

og slenger, gress som gror altfor fort og verktøy som skal vedlikeholdes. Så dere som kjenner meg skjønner at jeg har det som kua i grønne Kynningsrud-enga! Glad i mat Litt på siden av det jeg gjør i jobben, kanskje, men jeg må jo benytte anledningen til å nevne torsdagene, som er som julaften for oss som holder til på Sørli – hver uke. Da er det varm lunsj, og Mia Mari sørger for at dette er ukas høydepunkt for oss alle som har gleden av å spise lunsj her. For min egen del må jeg si at hennes kjøttkaker nesten er for gode til å være sanne. Hun løfter jobbhverdagen noen hakk for meg! Da har du fått et lite innblikk i min arbeidsdag. Til alle dere som gjerne vil bytte jobb med meg: Jeg er bare 46 år enda, så alle jobbsøknader mottas med takk fra 2034 og leveres til Hilde Kynningsrud Nossen! God jul til dere alle! Hilsen vaktmester Geir Arne Høvik Foto: Ann-Christin Folmer

eiendom

31


Halden Brygge

med flere nyetableringer

1. februar 2014 skal Halden Brygge være klart til avduking. Halden Brygge er et av Kynningsrud Eiendoms største eiendomsprosjekter, og det første prosjektet hvor alle fire divisjonene i Kynningsrud har vært involvert i samme prosjekt. Dette blir et dynamisk næringsbygg på 5 300 kvm med flere spennende virksomheter. Bygget begynner å fylles opp. Siden sommeren er flere nye leieforhold avklart og inngått. Frisør Headpoint flytter inn i tilpassede og moderne lokaler i 1. etasje. Shiki Sushi Element, som forøvrig nylig etablerte restaurant på Brygga i Fredrikstad, åpner ny og stilfull restaurant.

Andre som flytter inn er Nordea Bank, Østfold Fylkeskommune – Halden Tannklinikk og Bryggerhuset Restaurant og café. Kynningsrud Holding og vi i Eiendom flytter inn i femte etasje. Tekst: Hilde Kynningsrud Nossen Foto: Ann-Christin Folmer

«Gleden er å være til nytte»

- gjelder også utenfor vårt forretningsområde Kynningsrud har i mange år bidratt aktivt med støtte til idretts- og kulturaktiviteter. Vi har våre røtter i Halden, og derfor kommer de fleste av våre samarbeidspartnere herfra. At våre medarbeidere skal få glede av dette samarbeidet er prioritert. Billetter til våre partneres arrangementer er derfor en selvfølgelig del av avtalen – i de tilfellene hvor det faller seg naturlig. Her er en kort presentasjon av våre viktigste samarbeidspartnere i dag:

Comet Halden

Halden Topphåndball

Olav Lundanes

Halden skiklubb

Kvik Halden Blant de beste i 2. divisjon. Har en av de største barne- og ungdomsavdelingene i Østfold.

Fredrikstad Fotballklubb

Stor ungdomsavdeling, og et av de beste lagene i 1. divisjon. Du kan få tilgang til billetter til hjemmekampene ved å kontakte Geir Arne Høvik 41 90 34 39.

Verdens beste orienteringsklubb. Elite og bredde går hånd i hånd i klubben.

Er i stor utvikling og sikter mot Postenligaen i 2014. Billetter kan fås ved å kontakte Morten Nordahl på 90 98 25 78.

Verdens beste o-løper i 2012. Møtes i skog og mark.

Aristokrat i norsk fotball. Billetter kan fås ved å kontakte Merethe på 69 30 97 00.

Kontorfelleskap er populært Det å leie eksklusive kontorer i et kontorfelleskap med andre virksomheter er det flere som ser som effektivt og fordelaktig for seg og sin bedrift. I en del av bygget satser vi på dette. Innenfor disse arealene vil Akershus største advokatbyrå, KCO Advokater, åpne ny filial. Kommunikasjonsfirmaet Mediamenn og Touch Technology, som leverer løsninger for alle typer lydopptak, vil ha pendlerkontor til sine ansatte. GrenseArena, som jobber med å fremme kulturlivet i Halden, blir også å finne på Halden Brygge. Cecilie Waage hos KCO Advokater ser frem til å flytte inn.

32

eiendom

Opera Østfold

Hvert annet år arrangeres utendørs opera i festningen i Halden. Kynningsrud er med og sponser.

Allsang på Grensen

Kynningsrud er en av hovedsponsorene og har vært det siden oppstarten. Hver sesong får Kynningsrud gratisbilletter som ansatte kan benytte seg av.

Kynningsrud sponser

33


Grenserittet

Groundforce Shorco -

2013

engelsk samarbeidspartner på Barcode B13 Groundforce Shorco tilbyr komplette løsninger innenfor grunn og fundamentering og har sitt «UK head office» i Yorkshire – England. Fra dette kontoret, og fra ytterligere 12 kontorer strategisk plassert rundt om i England og Irland, tilbyr de totalpakker innenfor feltet grunn og fundamentering.

Tradisjonen tro stilte Kynningsrud Bedriftsidrettslag (KyBil) med telt og grillmat til våre deltakere og kollegaer med familie under Grenserittet i år. Dessverre blir vi færre deltakere år for år, men neste år snur vi trenden! I år var været lunefullt. De som ikke var av den raskeste sorten fikk etter intens varme kraftig tordenvær, regn og vind underveis, og teltet på Festningen måtte holdes fast i de sterkeste vindkastene. Takk til Petter Brovold, Jan Elvestad og Hilde Kynningsrud Nossen, med flere gode hjelpere, som fint klarte å ha grillmat

Kynningsrud Bedriftsidrettslag

og drikke klar til deltagerne til tross for været! Det er hyggelig at flere av våre kollegaer med familiemedlemmer kommer for å heie på oss som deltar, spise litt mat og prate i teltet på Festningen! En sosial happening hvor det absolutt er plass til flere.

Hold av lørdag 2. august 2014, da er det nye muligheter for å sykle de åtte milene fra Strømstad til Fredriksten Festning i Halden! Tekst: Astrid Mathisen Foto: Hilde Kynningsrud Nossen

Solid NM-innsats!

Stiverene

Produktspekteret til selskapet er stort. Det spenner fra grøftekasser, stivere, spunt og peler til forskaling, løfteutstyr og anleggsbruer, bare for å nevne noe. Med sine 20 år i bransjen har de tilegnet seg stor kompetanse og har forsynt mange prestisjeprosjekter i England med utstyr og kompetanse, som f.eks. Heathrow flyplass og tunnelbyggingen under den engelske kanalen. Modulbaserte stivere Bjørvikaområdet, med sine krevende grunnforhold, gjorde sitt til at valgt løsning for fundamenteringen måtte ivareta følgende kriterier: • Mulighet for lastovervåkning og justering av oppspenningskraft. • Overvåkning av temperatur og dennes effekt på konstruksjonene. • Ulik stiverlengde. For rasjonell ombruk, ble prefabrikkerte modulstivere avgjørende.

Starten på et godt samarbeid Det var Vidar Flatekval som først kontaktet salgssjefen for Europa, Sam Oldroyd. Dette skjedde høsten 2012, og fram til januar 2013 jobbet de sammen om løsninger. Prosjektleder Flatekval er svært fornøyd med den tekniske bistanden, oppfølgingen og leveransene så langt i prosessen. Han ser ikke bort fra at vi vil kunne trenge deres tjenester også i fremtiden der hvor innvendig avstiving er eneste løsning. Utbyggingen av Bjørvika skal fortsette i ytterligere 10 år, og området er fullt av gater, bygninger, tunneler og andre faktorer som stikker «kjepper i hjulene» for vanlig stagboring/forankring. - Det hadde ikke vært så kjekt om ei borkrone med navnet Hallingdal Bergboring på dukket opp i et tunneltak en vakker dag, sier Vidar Flatekval og ler.

I midten av september ble årets NM i Bedriftsbowling arrangert i Sarpsborg/Fredrikstad. Kynningsrud Bedriftsidrettslag (KyBIL) stilte med to lag, og av individuell innsats gjorde spesielt Trygg Høiberget det bra! Trygg Høiberget kom på en finfin 15. plass i Bowling-NM.

Tekst: Tom Rune Karlsen Foto: Diverse

Med innleide modulbaserte stivere fra Groundforce Shorco kunne prosjektet «huke av» til høyre for hvert av kriteriene.

34

Kynningsrud Bedriftsidrettslag deltok med hele seks spillere fordelt på to lag i NM i bedriftsbowling. Av totalt 39 lag kom våre to lag på 17. og 35. plass.

rundene, og ble til slutt nr 15. En flott prestasjon med tanke på at det var hele 174 herrer med i mesterskapet, og at mange av disse faktisk er aktive spillere!

Langt bedre gikk det individuelt. Trygg Høiberget viste imponerende bowling gjennom alle de seks

Våre øvrige spillere nådde ikke helt opp denne gangen, men lover å komme sterkere tilbake ved

en senere anledning. Gratulerer til Trygg for en flott prestasjon! Tekst: Jan Elvestad, leder for Kynningsrud Bedriftsidrettslag Foto: Ann-Christin Folmer

En mann blir liten.

vår samarbeidspartner

bedriftsidrett

35


En av oss i NC Kynningsrud AB Conny Johansson Ålder:56 år Position: Chaufför mm Anställd sedan: 2005 Familj: Sambo och två barn (vuxna)

Den bästa dagen i mitt liv var... när barnen föddes. Jag blir glad.. när det funkar! Den bästa boken i världen är... kokboken. Jag äter helst... husmanskost. Jag dricker helst... vatten. Fast öl är godare. Jag tränar... måttligt. Jag blir inspirerad av... havet. Jag lyssnar på... all slags musik. Jag läser... recept i kokböcker. Jag tittar på... matlagningsprogram. Jag investerar i... hus och båt. Jag drömmer om... båtlivet. Detta får mig lugn... när jag kommer ut på sjön. Jag uppskattar... att träffa mina barnbarn. Jag tycker mest om... åka ut med båten. Jag får energi av... sol och hav! Min favorithobby är... båten och mat. Mitt bästa minne är... när jag fick en god whiskey. Det var en rökig jäkel!

Mot nye

høyder

Utviklingen i 2013 for har vært helt formidabel for Nordic Crane Kynningsrud AS. Spesielt de siste månedene har vært bra, og utnyttelsen av utstyret har stort sett vært helt maksimal. Dette er takket være en organisasjon med stor stå-på-vilje, godt humør og mange Ja-mennesker. Fremtid Selv om vi fortsatt er i en bransje hvor mye av markedet er kortsiktig, så har vi tro på at 2014 også skal bli et godt år. Men det kreves at vi

Vi tar utfordringer på strak arm og løser de fleste oppgaver med stor selvfølge og til våre kunders tilfredshet. Men vi er også selvkritiske slik at vi kan fortsette å bli bedre. Lavere sykefravær Vi er fornøyde med at vi nesten har halvert det høye sykefraværet vi hadde i 2012. Dessverre har vi hatt noen personskader hittil i år. Ingen alvorlige, men helt unødvendige skader som kunne vært unngått med høyere fokus på risikovurdering. F.eks. hvordan man går på glatt underlag som is og olje.

Vi er fornøyde med at vi nesten har halvert det høye sykefraværet

Personalutvikling Vi har en god blanding av erfarne maskinførere og en del yngre. De yngre trenger veiledning både når det gjelder krankjøring og ikke minst når det gjelder vedlikehold av utstyret. Så i 2014 kommer vi til å fokusere på utvikling av hver enkelt kranfører. I 2013 startet NCG opp en lederskole hvor alle ledere deltar på to samlinger à to dager hvert år. Alle lederne er nå ferdige med modul 2 og i 2014 skal de gjennom ytterligere to moduler. Tilbakemeldingene er positive.

må være like sultne som vi er i dag. Vi har gjort noen investeringer i år, og satser på at vi også får muligheten til dette i 2014. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul! Eirik Kynningsrud, daglig leder Nordic Crane Kynningsrud AS

Ola Westerling, en av fire kranførere på 750-tonns kranen.

Løfter stort og tungt på Ullevål stadion Nasjonalanlegget Ullevål Stadion utvides og oppgraderes, og Nordic Crane Kynningsrud AS og Nordic Crane Wind AB har samarbeidet om tunge løft på prosjektet. For å få løftet gangbruer på 240 tonn benyttet vi oss av Nordic Crane Winds største kran, som har 750 tonns løftekapasitet. Ullevål Stadion utbedres for hele 200 millioner kroner. Det blir 2 800 nye sitteplasser og en utbedret VIP-arena med 800 plasser. I tillegg bygges 1750 kvm næringslokaler og to tårn. 750-tonns kran måtte hentes inn Nordic Crane Kynningsrud løftet på plass to gangbruer i tilknytning til de nye tårnene som skal til for å utvide anlegget. Gangbruene veide 240 tonn hver seg og skulle løftes med en radius på 34,5 meter, så Nordic Cranes største kran med 750 tonns løftekapasitet måtte hentes inn fra

Så här är jag!

20% glad

Kranløft Ullevål Stadion.

Nordic Crane Wind for å gjennomføre jobben. 40 lastebiler Hele 40 lastebiler krevdes for å få mobilkranen på plass i hovedstaden. Logistikken med å få frem alt utstyret til plassen, rigging av kranen på en trang plass med mye trafikk og selve løfteoperasjonen krevde stor innsats av mange involverte.

fornøyde med vel gjennomførte løfteoppdrag. Alle involverte bidro til at denne jobben gikk på skinner. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og samarbeidspartnere. Tekst: Kirsti Finsal Foto: Kristi Finsal/Eirik Kynningsrud/Zovenfra

Etter mange timers løfteoperasjoner for å få alt på plass kunne prosjektlederne Arne Bergheim (kran) og Morten Engh (transport) si seg

15% otålig

20% rolig

15% kreativ

5% 25% impulsiv social

36

Løft og transport for Jotne Ankers i Tistedal. Foto: Ann-Christin Folmer.

Nordic crane group

F.v. Mikael Berglund, Claes Göran Peterson og Ola Westerling.

Erik Hedlund og Claes Göran Peterson håndterer stort løfteredskap.

F.v. Morten Engh, Arild Kire og Arne Bergheim.

Nordic crane group

37


kranglimt To blider jenter fra Nordic Crane Kynningsrud AB, fra v. Eva Lindberg og Jenny Bergman.

NCKY AS på Bauma-messen foran vår nye mobilkran.

Godt med en kopp kaffe, synes Arne Bergheim, Erik Hedlund, Claes Göran Peterson og Arild Kire.

NC Wind var med vid renovering av vindkraftverk på Vänern.

Som kranfører bør man ikke ha høydeskrekk. Her er Ola Westerling fra Nordic Crane Wind.

38

kranglimt

Mikael Berglund fra Nordic Crane Wind klargjør for løft.

Prefab norge Pål Øyvind Eriksen Ansatt: 01.08.2013

Prefab norge Petter Gjøen Ansatt: 19.08.2013

Prefab norge Paal Uno Hansen Ansatt: 16.10.2013

Prefab norge Håvard Bertelsen Ansatt: 01.11.2013

PREFAB SVERIGE Martin Hesselroth Anställd: 2013.06.24

PREFAB SVERIGE Mikael Edwall Anställd: 2013.08.19

PREFAB SVERIGE Marcus Johansson Anställd: 2013.09.09

PREFAB SVERIGE Mikael Andersson Anställd: 2013.09.09

PREFAB SVERIGE Andreas Regnsäter Anställd: 2013.09.09

PREFAB SVERIGE Christian Karlsson Anställd: 2013.10.01

PREFAB SVERIGE Fredrik Andersson Anställd: 2013.10.01

PREFAB SVERIGE Martti Nissinnen Anställd: 2013.10.01

PREFAB SVERIGE Hamit Imeraj Anställd: 2013.10.01

PREFAB SVERIGE Alit Osmani Anställd: 2013.10.01

PREFAB SVERIGE PREFAB SVERIGE Magnus Abrahamsson Sofie Saga Anställd: 2013.10.14 Anställd: 2013.10.14

PREFAB SVERIGE Jan-Erik Karlsson Anställd: 2013.10.14

PREFAB SVERIGE Joakim Olsson Anställd: 2013.10.21

PREFAB SVERIGE Jonas Ed Anställd: 2013.11.04

FUNDAMENTERING Vegard Bolme Hove Ansatt: 19.08.2013

FUNDAMENTERING Jørgen Skaar Ansatt: 02.09.2013

holding Ann-Christin Folmer Ansatt i 15 år

prefab norge prefab norge Hans Kristian Braseth Kent Borge Ansatt i 15 år Ansatt i 15 år

prefab norge Ulf Berg Ansatt i 15 år

prefab sverige Ingemar Andersson Anställd i 15 år

prefab sverige Martin Andersson Anställd i 10 år

prefab sverige Magnus Josefsson Anställd i 10 år

prefab sverige Nicklas Jarl Anställd i 10 år

Fundamentering Trond Imset Ansatt i 30 år

Fundamentering Tom Ivar Halsos Ansatt i 15 år

Fundamentering Frode Berdal Ansatt i 10 år

Fundamentering Jørg Jørgensen Ansatt i 10 år

Fundamentering André By Ansatt i 10 år

Fundamentering Tore Jan Oliversen Ansatt i 10 år

FASTIGHET Per Andersson 30 år

PREFAB norge Stig Jørgensen 50 år

PREFAB norge Erik Messel 30 år

PREFAB norge Raymond Hansen 30 år

PREFAB norge Edin Weel Mahmutcehaji 30 år

PREFAB sverige PREFAB sverige Jan-Erik Gabrielsson Jörgen Karlsson 50 år 50 år

PREFAB sverige Nicklas Brav 40 år

PREFAB sverige Greger Martinsson 30 år

PREFAB sverige Cliff Oksjö 30 år

PREFAB sverige Martin Hesselrot 20 år

Husflytting er en type oppdrag vi utfører i NCG.

NC Wind i Jädraås byter vingar.

jubilanter/jubilarer

Demontering av gangbro i Oslo.

runde år/Jämna år

Lyft av mesaung inne på Värö bruk i somras.

Nyansatte/nyanställda

Personalnytt

personalnytt

39


Skeikampen Bruk den flotte hytten vi har p책 fjellet, slik Carsten Winsvold og hans familie gjorde.