Page 1

56. utgave, årgang 27

Gleden er å være til nytte

KynningsrudNytt Sommer 2013

Hjørnestenprisen side 8

Portrettet side 20

Travel og glad gjeng! F.v. Karl Edward Wågå, Petter Slättner og Fred Omberg (Addecco).

Bowlingkveld side 34

Glade gutter bygger boliger i Tønsberg side 29


Hammerfest Alta

Kjære medarbeidere

Tromsø

Det ser ut til å bli en travel høst. Takk til kunder og takk til medarbeidere! Vi skal gjøre vårt beste for å levere hva som forventes og helst litt til. Mosjøen

SVERIGE Tjeldbergodden

Trondheim

Vi kan ikke alltid vinne på pris alene. Det er vel så viktig å bli ansett som en trygg og sikker partner. Det åpner for godt samspill og gode muligheter for vinn/vinn-situasjoner. Det bidrar også til å skape langsiktige og gode relasjoner. Vi forsøker hele tiden å legge til rette for en god og fremtidsrettet utvikling for bedriftene våre. Det setter oss i stand til å tilby det beste for kundene og markedet.

Aukra Ålesund

Mongstad Bergen Haugesund Kårstø Stavanger

NORGE Ål Hønefoss Drammen Fredrikstad

Kristiansand

Hver og en av oss har hver dag et stort ansvar i å bruke våre kunnskaper rett, samarbeide godt og gjøre en god jobb. Konkurransen er stor, og vi merker også nå i større grad at markedet tiltrekker seg konkurrenter fra andre deler av Europa.

Hudiksvall Lillehammer Dal Oslo

Jeg vil ta med noen gode og positive eksempler på hva som skjer hos oss:

Karlstad Halden Munkedal Uddevalla Trollhättan Stenungsund Ucklum Göteborg Varberg Falkenberg

• Besøksadresser: HALDEN Kynningsrud Holding AS Kynningsrud Eiendom AS Knivsøveien 16, 1788 Berg i Ø. www.kynningsrud.no

FREDRIKSTAD Hovedkontor Norge for Kynningsrud Prefab AS Kynningsrud Fundamentering AS Vallehellene 3, N-1664 Rolvsøy www.kynningsrud.no

FREDRIKSTAD Nordic Crane Group AS Nordic Crane Kynningsrud AS Vallehellene 7, N-1664 Rolvsøy www.nordiccranegroup.no

UDDEVALLA Huvudkontor Sverige för Kynningsrud Prefab AB Kynningsrud Fastighet AB Kasenabbevägen 11A S-451 50 Uddevalla www.kynningsrud.se

GÖTEBORG Huvudkontor Sverige för Nordic Crane Kynningsrud AB Deltavägen 12, S-402 73 Göteborg www.nordiccranegroup.se

Redaksjonen avsluttet 07.06.2013 Forside: Kent Borge Bakside: Stein Johnsen/HA Grafisk produksjon: Odin media AS - www.odinmedia.no Trykk: Krona Trykk Opplag: 2300 Formål: KynningsrudNytt er laget for og av ansatte. Magasinet utkommer to ganger i året. 56. utgave, årgang 27

2

leder

Nordic Crane har skrevet langsiktige avtaler med Statoil og Aker/Kværner. Det er gjort rammeavtaler med mange bedrifter i Norge og Sverige. Nordic Crane har den høyeste kompetansen og det beste og mest moderne utstyret i det nordiske markedet. Prefabdivisjonen sluttfører i høst en større investeringsplan på 150 mill. kroner i moderne produksjonsutstyr. Dette inkluderer også ansettelse og opplæring av mange nye medarbeidere. Vi produserer nå et fullstendig produktspekter i betong og stål til byggemarkedet i Norge og Sverige. Det er med glede og stolthet vi viser fram fabrikken som nå er blant de største og mest moderne i Skandinavia. Fundamentering er godt posisjonert i markedet Norge og gjør også større investeringer i år. Fundamentering har de siste årene vunnet de største og mest komplekse prosjektene i fundamenteringsbransjen. Eiendom sluttfører i løpet av året et moderne forretningsbygg i Halden med bæresystem og slipte betongfasader produsert av Prefab. Alle forretningsområdene våre har vært involvert, og jeg ser fram til å se det ferdige bygget i egen by. ----------

Ole Jørgen Noren i Prefab trer nå av. Han har vært en hjørnesten og en bauta for Kynningsrud gjennom mange år. Han er en av de personene som i min tid som leder har satt størst preg på utviklingen i bedriften, fra den spede begynnelse og fram til i dag. Ole Jørgen, tusen takk for den fantastiske reisen vi har hatt sammen gjennom 44 år! Vi ønsker deg og Karin alt godt i tiden som kommer. God sommer til alle! Hilsen Harald

Følg oss på LinkedIn! Kynningsrud Prefab Kynningsrud Fundamentering Kynningsrud Eiendom


Innhold

Redaksjonen

Ann-Christin Folmer Redaktør ann-christin.folmer@kynningsrud.no Tel. +47 952 47 886

Torkil Kynningsrud HMS torkil.kynningsrud@kynningsrud.no Tel. +47 95 05 66 80

Kent Borge Prefab Norge kent.borge@kynningsrud.no Tel. +47 95 22 23 98

Patrick Sundström Prefab Sverige patrick.sundstrom@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 24

HMS Morselskapet og IT Fundamentering Eiendom Prefab Nordic Crane Group AS

4 6 10 16 24 36

Annet: Sommerens rose HMS-seminaret: Krisehåndtering Hjørnestenprisen 2013 Lederskifte i Trondheim

Tom Rune Karlsen Fundamentering tom.rune.karlsen@kynningsrud.no Tel. +47 481 78 516

Hilde K. Nossen Eiendom hilde.nossen@kynningsrud.no Tel. +47 958 25 629

Kirsti Finsal Nordic Crane Group kirsti.finsal@nordiccrane.com Tel. +47 924 35 790

4 5 8 12

Lena Larsson Prefab Sverige lena.larsson@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 45

Redaktøren har ordet

Sosiale vesener Planlegger du en sosial sommer med mange gode opplevelser? Det gjør jeg. Jeg er et sosialt vesen og liker ikke å gå glipp av noe, egentlig. I tillegg synes jeg det er viktig å bli kjent med flere kollegaer enn bare dem jeg jobber sammen med i hverdagen.

Eiendomsmassen 16 Portrettet: Knut Rustad 20 Resebrev från Elviria 22 Vår samarbeidspartner: 23 HMS-omstart 27 Projekt med vacker utsikt 28

Nå, som i forrige utgave, vil nok min kjære påpeke at jeg har satt inn litt vel mange bilder jeg er med på selv i dette magasinet... Men det er fordi jeg liker å være med på det som skjer. Jeg skulle ønske det var mange fler som var like ivrige, for dessverre blir det ofte de samme personene som deltar når noe arrangeres i regi av kollegaer. Jeg vil derfor benytte denne plassen til å slå et slag for de gode opplevelsene med kollegaer utenom jobben. Bowling, Strandjogg, sykkelcamp, håndballkamp, Grenserittet og bedriftsidrett generelt arrangeres for deg! Blir man med blir man også kjent med flere – og får det enda hyggeligere på jobben. Bare se sidene 33 til 35. Nå som hytta på Rossö er solgt bortfaller dessverre sommerfesten i august, men festkomiteen har lovet å komme sterkt tilbake. Så neste gang du får en invitasjon til et sosialt arrangement – meld deg på, da vel!

Prefab-glimt 30 Vi på konstruksjon 31 Allmøte og årsfest 32 Strandjoggen 33

Belønning for strevet! Hilde K. Nossen og Andreas Furuheim nyter en velfortjent softis etter en flott tur på sykkelcamp.

God sommer! Ann-Christin, redaktør

Bowlingkveld 34 Kran-glimt 38 Personalnytt 39

redaksjonelt

3


Jeg er ansvarlig for

risikovurdering - og det er du også!

Du har kanskje hørt noe lignende før, men denne gangen er «HMS» byttet ut med «Risikovurdering». Det er egentlig to sider av samme sak. Hver enkelt av oss kan i enda større grad bli mer delaktig i å vurdere risiko. Tar hver enkelt dette ansvaret er vi enda nærmere målet om et skadefritt Kynningsrud. Vi har fått en «Godkultur» på utførelse av SJA (Sikker-jobb-analyse) i Kynningsrudgruppen, men SJA er bare en mindre del av risikovurderingen. Det er ikke bare gutta ute på byggeplassene som skal gjøre god risikovurdering. Vi skal gjøre det i alle ledd i prosjektorganisasjonen – fra start til mål. Her har vi fortsatt en vei å gå. Tilbakemeldingen fra HMS-seminaret viste også det. Men hva kan hver enkelt bidra med for at «Godkulturen» skal sitte under huden på alle i alle ledd?

Det er ikke bare gutta ute på byggeplassene som skal gjøre god risikovurdering.

Under finner du et skjematisk oppsett på hele risikovurderingsprosessen vi skal følge for prosjektene. Det essensielle er at hele prosjektorganisasjon skal gjøre en risikovurdering. « Jeg er ansvarlig for risikovurderingen … og det er du også!» Nyt sommeren! Håper at du gjør gode risikovurderinger privat også! Torkil Kynningsrud, HMS-leder Kynningsrudgruppen

Risikovurderingen starter lenge før vi er i gang på byggeplassen.

d

gsru n i Kynnin

Godkulture

n

Når bør ma

Selger rdering vu S P.leder HM rt Detalje ring s jektstart: ikoidentifise ris Leder B-plas t ne 1.  Før pros rd ro Ove A SJ t:* r ar n fo st v an kt ho je rm be Fo 2.  Pros Identifisere oaktiviteter s iserte risik fase:* Formann/ba r alle identif 3.  Start av r fo te A ar SJ kv St:* HM ite s: iv ek kt r r. re oa te ik tø ris as aktivite Bas/mon 4.  Start av Sjekk av uk . .» in m 10 * – mlet 5 ringer 5.  Ukestart: «Peptalk sa kvalitet- hind emanningHver enkelt orramøte»:* Sikkerhet-b 6.  Daglig «m t he er kk si g lt? in ga er rd gå Personlig vu lig…., Take 2, Hva kan ar : dre løsning? Jeg er ansv 7. Hele tiden nnes det be Fi r, he ig es jevnlig Er det rydd vurderinger

e disse risiko

es og all jekter endr

de. Pros

tene er leven

* Alle punk

Sommerens Rose

hms

skal avstemm

nytte å være til Gleden er isjon

Til

Trygghet Styrke –

- Pres

Daniel Philipps

på Kynningsrud Prefab AS

I 3. etasje på Valle sitter en ung mann i konstruksjonsavdelingen til Prefab AS, nemlig Daniel Philipps. Han er positiv, lett og omgås med, interessert, pliktoppfyllende og ryddig. Han tar lett til seg ny lærdom. Kort sagt en høyt verdsatt kollega.

4

jekt?

ng i et pros

ikovurderi gjøre en ris

Till

Suzanne Johansson

på Kynningsrud Prefab AB Suzanne, som jobbar i receptionen på Kynningsrud Prefab AB, har en sprudlande energi, är lösningsorienterad och inte rädd att lära sig nya saker. Hon är en hjälpande hand och bjuder allt som oftast på ett leende.


5

HMS-seminaret 2013

Hvordan reagerer vi

ved en krise?

«

på seminaret» Hva var det viktigste du lærte på seminaret? Hans Braseth, Hovedverneombud Prefab AS Christer Halck sa vanskelige ting på en forståelig måte. Det gjør det lettere å forstå hvordan man skal opptre i krisesituasjoner.

Ta beredskapsplanen på alvor, sa Geir Berntsen (t.v.) i Fundamentering til deltakerne da han, Ivar Kynningsrud og Maja Brunvand fra BHT informerte om dødsulykken.

Risikovurdering og krisehåndtering var temaet for årets HMS-seminar i Kynningsrudgruppen (KYG). Over 60 deltakere fikk godt innblikk i temaene gjennom intern erfaringsoverføring og ekstern bistand fra organisasjonspsykolog Krister Halck. De aller fleste får erfaring med kriser eller traumatiske opplevelser i løpet av livet. Dette var også utgangspunktet for Krister Halcks innlegg. Med utgangspunkt i hendelser deltakerne kjente seg igjen i ga Krister oss mange aha-opplevelser og ikke minst kunnskap om hvordan hver enkelt kan reagere i stress- og krisesituasjoner. Han ga oss en grundig innføring i fysiske, mentale, følelsesmessige og sosiale reaksjoner som kan oppstå i slike situasjoner og hvordan god kriseledelse fungerer. Sikkert er det at det er stort spenn i reaksjonsmønstrene. Krister Halck involverte seminardeltakerne, slik at det han snakket om hele tiden var relatert til deres hverdag. Ta beredskapsplanen på alvor Kynningsrud Fundamentering (KFAS) opplevde en dødsulykke for tre år siden. På seminaret informerte KFAS og Bedriftshelsetjenesten om erfaringene fra denne hendelsen. Geir Berntsen svarte med et ord på spørsmålet om hva som

Psykolog Krister Halck ga oss et kunnskapsløft i temaet krisehåndtering

var det viktigste han lærte av ulykken. Det var «beredskapsplan». En skikkelig beredskapsplan, som beskriver tiltak og ansvarlige personer ved krisesituasjoner, er utrolig viktig for å sikre at man gjør ting riktig og raskt. Et av tiltakene etter seminaret er derfor at Kynningsrud skal revidere sin beredskapsplan. Risikovurdering langt mer enn Sikker Jobb Analyse Alle selskapene i Kynningsrud informerte hverandre om sitt arbeid med risikovurdering. Denne erfaringsoverføringen var meget nyttig for alle, og utfordringen framover blir i enda større grad å gjøre gode risikovurderinger i alle ledd av et prosjekt. Seminaret var meget vellykket. Evalueringen i etterkant viser at vi er på god vei med jobben rundt risikovurdering, mens vi har en lengre vei å gå med tanke på krisehåndtering. Tekst: Torkil Kynningsrud Foto: Diverse

Greger Martinsson, Huvudskyddsombud Prefab AB Mycket intressant att lära sig hur hjärnan reagerar vid stress/stressituationer och hur man hanterar liknande situationer.

Roy Ditlefsen, Direktør Næring i Gjensidige Veldig nyttig med info om krisehåndtering. Eks. hvordan en person reagerer ved kriser. Skal ta det med videre i Gjensidige. Fint også å bli bedre kjent med Kynningsrud.

Vegard Lucasen, Anleggsleder Kynningsrud Fundamentering AS Christer Halck var veldig dyktig. Masse god info om hvordan mennesker reagerer i stressituasjoner.

Geir Boman, HMS/KSleder Veidekke distrikt anlegg Oslo Veldig bra seminar. Christer Halck ga god kunnskap slik at man står bedre rustet ved krisesituasjoner. Seminaret viser at Kynningsrud jobber godt med involverende HMS.

hms

5


Nøktern optimisme for 2013

Vi gratulerer

Da nærmer vi oss sommeren og enda et årsoppgjør er unnagjort. Vi økonomer er minst like glad i å se bakover som å se framover, har jeg funnet ut, men nå gleder jeg meg til å se mest framover igjen. 2012 ble et godt år for Kynningsrud, og den totale omsetningen for divisjonene Eiendom, Prefab, Fundamentering og Kran passerte 1,9 milliarder. Det er en økning på ca. 10 % fra 2011. Resultatene var også i tråd med forventingene, noe som var en forbedring fra 2011. Nøktern optimisme I budsjettene for 2013 er det lagt opp til at vi viderefører den positive utviklingen vi har hatt de seneste årene, og senest nå i 2012. Starten på 2013 har riktignok vært noe svakere enn det som er målsettingen. Når det er sagt, er ikke vintermånedene historisk sett den beste perioden på året. Vinteren er som kjent noe av en lavsesong for våre virksomheter og bransjene de opererer i, og dette er en trend vi kjenner igjen fra år til år. Vi ser riktignok flere positive signaler for resten av året, men merker også hard konkurranse i markedet. Vi er i så måte nøkterne optimister. Sol og sommer? Er alle gode ting fem? Jeg mener å huske at vi må tilbake til 2008 for å finne det siste skikkelig gode sommerværet. De fire siste har etter min

Dette er

Starten på 2013 har riktignok vært noe svakere enn det som er målsettingen. mening regnet og blåst bort. Dette har jeg nå tatt konsekvensen av og bestilt sydentur i uke 30. Jeg kan derfor garantere knallvær og høye badetemperaturer her hjemme hele denne uken. Det er bare å glede seg! Ønsker deg og dine en riktig god sommer! Andreas Furuheim, Økonomisjef i Kynningsrud Holding AS / konsern

Kynningsrud! De senere årene har det skjedd relativt store forandringer hos oss i Kynningsrud. Kranvirksomheten, som lenge var selve symbolet på Kynningsrud, ble omdannet til Nordic Crane Group og eierskapet halvert. Selv om kranfolket står på egne ben og har egen profilering, så er fortsatt Kynningsrud inne med sterke eierinteresser, og vi samarbeider selvfølgelig videre som før. Bj. Kynningsrud AS er døpt om til Kynningsrud Holding AS. Fundamentering eies hovedsakelig av Veidekke, men fungerer som et fullverdig søsterselskap til de heleide Prefab og Eiendom. I dette organisasjonskartet får du en grei oversikt over hvordan det hele henger sammen – inkludert eierandelene til Kynningsrud i de forskjellige selskapene. Tekst/Illustrasjon: Ann-Christin Folmer

6

holding

Rino Humlekjær, Økonomisjef/Konsern gjennom mange år, fylte 50 år i mars. I dag jobber han som finansdirektør i Nordic Crane Group, og er med i styret til Kynningsrud Holding.

F.v. Eirik Kynningsrud (20 år i Kran), Mats Pernhage (pensonist), Torkil Kynningsrud (15 års jubileum) og Pål Kynningsrud (forsinket 10 års jubileum).


Mailservern och portalen uppgraderas De första rapporterna jag skrev i KynningsrudNytt hade rubriken ”IT-system i förändring”. Den rubriken är alltid aktuell när det kommer till IT i Kynningsrud. Under mina tio år i gruppen har det alltid varit förändringar, och år 2013 är inget undantag. Vi är i full färd med att uppgradera våra SharePoint system vilket ni som har varit inne i fPortal fått erfara. Det nya utseendet som fPortal har fått kommer även den portal som ni har som startsida att få, någon gång under eller efter semestern. Exchange, d.v.s. vår mailserver, är vi i full gång med att uppgradera. Detta kommer inte att medföra några större förändringar visuellt eftersom vi kör vidare med samma Outlook-version. Däremot kommer integrationen mot mobila enheter att bli bättre och webbmailen kommer att få fler funktioner och ett helt nytt och modernt gränssnitt! Trenden vi ser i de system vi implementerar är att funktionerna blir fler och bättre direkt i webbläsaren. Det är webbversionerna av systemen som det satsas på vilket tyder på att beroendet av en PC klient kommer minska framöver. Önskar alla en härlig sommar! Mats Schweder, IT-chef Kynningsrudgruppen

Videokonferanse I vinter installerte Fundamentering videokonferansesystem for kontorene i Fredrikstad og Trondheim. Avdelingene har opp til flere ukentlige møter og sparer tid og reisekostnader. Erfaringen med å benytte konferanse-systemet har vært udelt positiv. Å bare dele pc-skjerm fungerer ofte bra, men effekten av å se hverandre selv om man sitter på forskjellige steder har gjort at man nesten opplever at man er i samme rom. Lydforholdene er meget gode. Etter sommeren installeres videokonferanse også i Uddevalla. Systemet gjør det

også mulig å ha videokonferanse med eksterne firmaer. Tekst/foto: Torkil Kynningsrud

Åpen dag på Valle 14. september

Du var vel kanskje en av de 200 som var med på Åpen Dag på Valle i 2010? Vi ønsker å gjenta suksessen i 2013. I år ønsker vi foruten medarbeiderne og deres familier å innby kunder og samarbeidspartnere. Sett av lørdag 14. september! Nærmere informasjon kommer.

holding

7


Fornøyde prisvinnere. F.v. Elisabet og Ivar Kynningsrud, Harald Kynningsrud (komiteen), Pål og Inger Sanne.

Hjørnestenprisen

tildelt Ivar Kynningsrud og Pål Sanne

Komiteen for utdelingen av Hjørnestenprisen har i år funnet verdige vinnere på toppledernivå. Ivar Kynningsrud i Fundamentering og Pål Sanne i Prefab har begge gjort en formidabel innsats med å utvikle sine selskap og kunne ta i mot en velfortjent utmerkelse foran 100 inviterte gjester i lokalene våre i Halden. Det var under en sommerlig festaften hvor Ivar Kynningsrud og Pål Sanne ble hentet fram av Harald Kynningsrud for å tildeles Kynningsruds hjørnestenpris, en pris som bare deles ut til personer som har hatt spesiell betydning for utviklingen av Kynningsrud-selskapene. To overraskede og rørte herrer fikk både lovord, hjørnestenskulptur laget av billegghugger Lise Amundsen og diplom. Komiteen hadde klart å holde kortene tett til brystet! Juryen begrunner prisutdelingen slik: Pål Sanne: Du er ror, vinger og hjørnesten i Kynningsrud. Med store kunnskaper, tydelig og god ledelse har du staket ut en stø kurs for Prefabdivisjonen. Gjennom lang tid har du stått i spissen for en fantastisk utvikling. Du er en bauta som identifiseres med ærlighet, lojalitet og stort engasjement.

Disse har mottatt prisen tidligere: Knut Sahlberg (2009) Ole Jørgen Norén (2009) Kjell Finstad (2010) Martin Olsen (2010) Rino Humlekjær (2011) Hans Carlsson (2011) Vi gratulerer! Tekst: Ann-Christin Folmer Foto: Hilde K. Nossen/Torkil Kynningsrud Frank Skovrand underholdt med sommerviser.

Ivar Kynningsrud: Du er ror, vinger og hjørnesten i Kynningsrud. Dine store kunnskaper og ditt sterke engasjement har bidratt til vår vekst og framgang. Med meningers mot og involvering skaper du utvikling i din organisasjon. Du er et forbilde som gjennom flere tiår har vært en bauta i vår organisasjon. Uten mat og drikke...

8

hjørnestenprisen

Fra bordsetningen - Patrick Sundström i sentrum.


Mats Pernhage hjemme på gården.

Mats Pernhage – snart pensjonist! Mats har vært en viktig ressurs for Kynningsrud i 12 år. De første årene som VD i Kynningsrud Kran AB og de siste fire årene har han hatt ansvaret for eiendomsporteføljen i Kynningsrud Fastighet AB. I år blir det et spesielt år for Mats. I år skal han pensjoneres. Fortell kort om din yrkeskarriere? I botten är jag anläggningsingenjör. De första 16 åren arbetade jag runt om i Sverige, som platschef, med olika anläggningsarbeten. Vägbyggnation, vatten- och avloppsarbeten, vattentorn, kajanläggningar och mycket annat. Efter detta arbetade jag som produktionschef i ett företag som hyrde ut och tillverkade husmoduler. Vi arbetade i både Sverige och Norge. Det blev även uppdrag i gamla Sovjet och i Libyen. 2001 startade min karriär i Kynningsrudgruppen. De första åtta åren som VD i Kynningsrud Kran AB och därefter i de olika fastighetsbolagen vi har i Sverige. Hvordan har du forberedt deg til pensjonisttilværelsen? Detta är inte lätt att förbereda sig för eftersom man är medveten om att omställnin-

gen blir stor. Men jag har haft möjligheten att det sista året arbeta 60 %, vilket har gjort att jag varit ledig fredagar och måndagar. Jag har även haft möjlighet att arbeta parallellt med min ersättare, Per Andersson, under ett drygt års tid. Hva ser du frem til i din nye hverdag? Naturligtvis ser jag fram emot att mer kunna styra min egen tid. Inte ha en massa inbokade möten. Detta kommer att innebära att jag får mer tid till familj och driften på min hästgård i Kungälv. Er det noe(n) du kommer til å savne? Jag kommer att sakna allt socialt man har på en arbetsplats och naturligvis alla goda kollegor och arbetskamrater. Förnuftmässigt känns det ok att gå i pension men känslomässigt är det svårt.

Sagt om Mats: «Mats er til å stole på, gir tillit, er kunnskapsrik og er en god forhandler. Noe som vi har hatt glede av mange ganger. Mats er god på ordtak og knytter det ofte opp til situasjoner til alles forlystelse.» Harald Kynningsrud ”En idérik herre med ett bra minne och en hel del ”Kungälvs” skämt i rockärmen” Per Andersson Fastighet Av Hilde K. Nossen Foto: privat

Vinneren av

Hvem er nissen 2012 Vi gratulerer Kjersti Sperstad på NCKYAS som sendte inn riktig svar og fikk et velfylt påskeegg. Nissen var Trond Samuelsen.

9


En av oss i Fundamentering Tomas Karelius Alder: 36 år Stilling: Maskinfører/Formann Ansatt siden: 2008 Familie: Sambo med Carolina Kilander

Döttrar: Ida, Tilde, Ebba

Den beste dagen i livet var… den har inte varit än! Jeg blir glad når… resten av familjen är glada och allt funkar bra på jobbet. Den beste boken i verden er… Jag läser inte böcker, finns inte tid. Jeg spiser helst… en god älggryta. Jeg drikker helst… en kall pils. Jeg trener… långrenn/bakhjulsåkning med hojen. Jeg blir inspirert… ärliga och självständiga människor. Jeg hører på… allt möjligt. Jeg leser… mc-nytt och aftonbladet. Jeg ser på… mycket action- och komedifilmer. Jeg investerer i… fritid och använder pengar på huset/garaget. Jeg drømmer om… att vinna brutalt mycket pengar. Jeg slapper av… när man vintertid tar skotern upp på en fjälltur. Sommartid då blir det en fisketur. Jeg setter pris på… min familj. Jeg liker best… att umgås med nära och kära. Jeg får energi av… positiva människor. Min favoritthobby er… att köra snöskoter/ motorcykel. Mitt beste minne er… när mina barn kom till världen.

10% Otålig 10% Sträng 10% Rolig 20% Kreativ

10

20% Kontrollfreak

fundamentering

Jeg sitter nå på hytta etter å ha opplevd nydelig sommervær i pinsen. Båten er på vannet og det grønnes over alt. Nå håper vi sommeren virkelig har kommet for å bli. Etter en litt for rolig vinter har aktiviteten heldigvis tatt seg opp, og vi går sommeren og høsten positivt i møte. Vinteren i år har vært mager for oss i Fundamentering. Det er for så vidt ikke noen ny situasjon for oss på denne årstiden, men det er veldig kjedelig at vi i år måtte permittere noen medarbeidere en periode. Vi beklager belastningen det har vært for de involverte. Det positive er at utviklingen virker bra for sommeren og høsten. Ordreinngangen har vært god den siste tiden og vi må forberede oss på en aktiv sommer og høst. Høvik stasjon, Pir Gardermoen, Barcode, Sørenga, OCCI og Midgardsormen er eksempler på nye jobber denne våren. Selv om vi ligger etter vårt budsjett hittil i år, har vi ikke helt gitt opp håpet om å komme i mål i henhold til budsjettet på årsbasis. Sikkerheten må ivaretas før oppstart! Jeg vil berømme dere alle for det HMS-arbeidet som gjøres i hele organisasjonen. Jeg registrerer at vi i år har hatt tilnærmet 100 % gjennomføringsgrad av lagsmøte hver morgen, HMSkvarter hver tirsdag og mange utførte SJA. Vi er fornøyd med denne utviklingen og jeg mener det bekrefter at vårt fokus på sikkerhet, involvering og holdningsskapende arbeid fungerer godt. Det handler om å være «føre var». Ingen oppdrag og arbeidsoperasjoner skal gjennomføres uten at sikkerheten er vurdert på forhånd. Det vil si - HMS først! Store investeringer i år I tillegg til nye biler og investering i mindre driftsutstyr har vi til nå i år kjøpt ny ICE 12 RF Vibro. En ny 80 tonns Sennebogen teleskop beltekran kommer i juni, og det forhandles i disse dager om ny spuntmaskin som skal erstatte den gamle ABI’en.

Sånn er jeg!

30% glad

Vi må være «føre var»

HMS først! Endring i organisasjonen 1. juni overtar Thomas Mjøsund for Trond Imset som markeds- og kalkulasjonsansvarlig i Trondheim. Han blir også en del av ledergruppen. Vi ønsker Thomas velkommen i ny rolle samtidig som vi takker Trond og Tom Ivar for en positiv prosess. Trond og Tom Ivar fikk mannen de ønsket seg, og vi ser at denne endringen er framtidsrettet og riktig for Kynningsrud Fundamentering. Vi er glade for at Trond, som blir 67 år i år, vil fortsette med kalkulasjons- og markedsarbeidet i nært samarbeid med Thomas framover. Tom Ivar fortsetter som drifts- og personalansvarlig for de timelønte i Trondheim. Veldig hyggelig er det også å ønske Morten Hove velkommen til oss. Han er ansatt som anleggsleder og kommer fra NSP. Jeg ønsker alle medarbeidere med familie en god sommer! Ivar Kynningsrud, Daglig leder Kynningsrud Fundamentering


Månedens Grønnlapp Antall «Grønnlapper» forteller noe om HMS-kulturen i bedriften. All erfaring og statistikk forteller at de som er gode på rapportering, eller leverer forbedringsforslag via Grønnlapper og følger dem opp, også er gode på sikkerhet. For å sette enda mer fokus på levering av Grønnlapper har Kynningsrud Fundamentering fra i vinter opprettet «Månedens Grønnlapp». Hver måned informerer man om en av foregående måneds hendelser som er rapportert inn. Denne blir distribuert til alle medarbeiderne og gjennomgått på HMS-kvarteret. Grønnlappen er kanskje det viktigste virkemidlet vi har i organisasjonen for å fange opp hva som gjøre oss bedre. De brukes til rapportering av farlige forhold, uønskede hendelser og avvik. Når skrev du din siste Grønnlapp? Er det lenge siden? Har du opplevd en uønsket hendelse, farlig forhold, avvik eller noe som kan forbedres - eller er alt perfekt? Torkil Kynningsrud, HMS / KS-leder Kynningsrud Fundamentering AS

Spørreundersøkelse

med Questback

Fundamentering har gått til anskaffelse av dataprogrammet «Questback», slik at vi kan gjennomføre elektroniske spørreundersøkelser internt og eksternt. For å øke brukervennligheten og sikre anonymiteten ved besvarelser av undersøkelser har vi gått fra besvarelser på papir til elektronisk håndtering.

Etter innføringen av dette systemet har svarprosenten på våre interne undersøkelser rundt bl.a. HMS og trivsel økt, og brukernes anonymitet er ivaretatt.

Deltakerne får tilsendt en link til undersøkelsen, som kan besvares via pc, smarttelefon eller iPad.

En ekstra fordel er at systemet også kan brukes til kundeundersøkelser. Tekst/foto: Eva Netteland

fundamentering

11


LEDERSKIFTE i Trondheim

I riktig gamle dager ble Norges konger hyllet på Øretinget i Trondheim ved Nidelvens utløp. 1. Juni 2013 blir det igjen kroningsseremoni. Ikke i Nidarosdomen denne gang, men på Heimdal. Da overtar Thomas Mjøsund formelt ansvaret for kalkulasjon og marked i Trondheim etter Trond Imset. Tom Ivar Halsos vil fortsette som leder for personal og drift. «Gammel-kongen» Trond Imset fyller 67. Selv om han og kona Randi ikke har felles barn, har de likevel til sammen åtte barn i alderen 18-41år. Her har det vært stor innsats gjennom mange år… Etter fullført ingeniørutdanning i 71, og en kortere periode som svabergindianer i kystartilleriet, startet han sin karriere som anleggsmann med å rette ut E6 i Østfold ved bruk av dynamitt. Det var anlegg som fristet, og Tronds vei gikk via tunnelsprengning og kaibygging i Høyer Ellefsen, til fundamentering i NSP og senere Norfund. I 1994 kjøpte Bj. Kynningsrud Norfund, og Trond har sittet i stolen i Trondheim siden. - Hvordan har alle disse årene i Kynningsrud vært? - Meget bra! Jeg har alltid blitt hørt … og blir det faktisk litt fortsatt, sier Trond og ler høyt, og sier at ingen jobber så lenge i samme firma uten å stortrives. - Den lave gjennomtrekken av personal tilsier at Kynningsrud er et firma man trives i. Det er flere «skikkelig gamle gubber» som jobber her helt til de går av med pensjon, fortsetter han. På spørsmål om han snakker for seg selv nå, svarer han med høy latter. - Ja! Riktig!.Så ikke at jeg la opp til den gitt…

Imset-Mjøsund - Et håndtrykk for fremtiden.

12

fundamentering

Prosessen med å finne hans avløser, har i følge ham selv pågått en stund. - Jeg blir jo eldre, og vi måtte finne en som passet inn - og som passet meg, sier han med glimt i øyet. Han legger ikke skjul på at det har vært utfordringer med å tilfredsstille begge kriteriene, men mener bestemt de har lykkes. I følge ham selv jobber

tospannet Imset-Mjøsund godt sammen. - Vi er like nok til å trives sammen, men ikke mer like enn at vi utfyller hverandre, forteller han fornøyd.

dannede kone har han to barn på henholdsvis tre og seks år. Thomas kom i kontakt med Trond & Co gjennom felles prosjekter, og fant fort tonen med folkene. - Jeg oppfattet bl.a. Trond og Tom Ivar som «bra kara som visst ka de dreiv på med», og skjønte at det i Kynningsrud var mer teknisk kompetanse og erfaring å sparre med ved behov, forteller han. Da mulighetene åpnet seg i Kynningsrud Fundamentering, og det sågar på sikt var mulighet for å overta markedsansvaret i Trondheim, var svaret gitt. - Jeg har blitt utrolig godt mottatt og har fått både ansvar og utfordringer, sier han fornøyd. Klokelig nok uttrykker han at lederskiftet ikke kommer til å føre til store endringer «over natten». Det er det strengt tatt heller ikke behov for. Thomas ser også for seg at tospannet Mjøsund-Imset blir et vinnerlag i tiden som kommer, men at det nå blir han som må stå i det når det blåser eller brenner.

Den nye «kongen» Thomas Mjøsund, også bosatt i Trondheim, er 39 år og gift med Natalia, som han traff i Sydney hvor han tok mastergrader i ledelse og økonomi. Sammen med sin arkitektut-

Fokus på marked framover På spørsmål om fremtid og utfordringer svarer han raskt «marked». - Det er så mye mer der ute enn vi tidligere har klart å ta tak i, men nå har vi mu-

Ny hverdag for henholdsvis Trond Imset,

...og Thomas Mjøsund.

Jeg blir jo eldre, og vi måtte finne en som passet inn - og som passet meg, sier han med glimt i øyet.


ligheten. Nå er det flere som kan jobbe aktivt ut mot marked, og kontaktnettet er større, sier Thomas ivrig. Landet nordover er stort, og det viser seg at mange potensielle kunder ikke engang vet hva vi driver med eller kan tilby. Her er det en jobb å gjøre! Videre er det slik at vi ikke får invitasjoner til dette, vi MÅ be oss inn selv, sier Thomas.

Nå er det litt usikkert om den eldre oksens karakteristikk passer Trond, ei heller om det er Thomas som er mest utålmodig, men den understreker at kommunikasjon og samarbeid gir uttelling. La oss i alle fall håpe det blir en god historie! Tekst: Tom Rune Karlsen Foto: Tanja Moe (som ofret seg for gutta som vanlig, er ikke med på bildene)

Historien om de to oksene. Det stod to okser høyt oppe på en åskam og så utover en eng langt der nede full med lekre våryre kuer. (forstå kunder) Den ene, ung, utålmodig og sprelsk, sa til den andre litt tilårskomne, «la oss løpe ned og ha oss ei ku!». Den eldre oksen svarte; «la oss heller GÅ ned, da orker vi å fare over alle sammen».

fundglimt Befaring på prosjekt Barcode.

Per og Pontus får ikke noe godis hvis de ikke sitter stille hele HMS - kvarteret.

Tresfjordbrua

Tresfjordbrua

fundamentering

13


Bygger

miljøvennlig i Fredrikstad

Illustrasjon Griff Arkitektur

Kjører du langs Rolvsøyveien, en av innfartsårene til Fredrikstad, vil du i disse dager se et stort hull i bakken bak noen byggegjerder. Her bygges Wilberg Atrium, et skikkelig miljøvennlig nybygg. Mange av de i alt 21.000 daglig forbipasserende bilistene har nok lurt på hva de store «mix-masterne» har drevet med både før og etter at selve byggegropen ble gravd ut. Byggherre Fredriksborg Eiendom AS har lang erfaring med utleie og det å lede prosjekter fra idé til ferdig bygg. De har satt seg høye mål for Wilberg Atrium. Miljøfokuserte løsninger Bygget blir det første i Østfold som bygges etter den nye miljøstandarden BREEAM og vil således ha spesielt stort miljøfokus. Bygningen vil også ha innovative tekniske løsninger som bidrar til godt inneklima og er skånsom mot miljøet sett i forhold til energi- og vedlikeholdsutgifter. Dette, i tillegg til fleksibilitet hva angår løsninger og fremtidige endringer, er noe nåværende og ev fremtidige leietakere vil sette pris på. Bygningen blir fire etasjer høy, og vil ha et totalareal på ca. 6 600 kvm inkludert en parkeringskjeller for i alt 48 biler. God arkitektur sørger for at hver enkelt leietaker kan skilte egen inngang og profilere seg ut mot hovedfartsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Grundig tilbudsprosess Kynningsrud Fundamentering ga pris på pelearbeidene i november 2012. Grunnforholdene var utfordrende, og veien fram til riktig løsning noe uoversiktlig for både oss og oppdragsgiver. Det ble derfor mange alternativer med tilhørende pris som skulle utarbeides. I tillegg leverte vi egne

14

fundamentering

Kynningsrud-alternativer. I denne prosessen følte vi at vi bidro med det vi kunne, og det var derfor spesielt moro da dette arbeidet ble belønnet med kontrakt hos Ove Skår AS tidlig i 2013. Mye klin Til tross for kvikkleire, høy grunnvannstand og mye vannsøl, er vi nå (8.mai) ferdig med all boring og montering av de i alt 2 100 meterne med stålkjerner. - Prosjektet har gått greit til tross for disse utfordringene. Ove Skårs byggeleder Kjell Øyvind Skår har bidratt positivt. Han har «tråkka til» når det har vært behov for det, sier anleggsleder Vegard Lucasen. Vi ønsker Kjell Øyvind & Co lykke til videre med prosjektet. Tekst/Foto: Tom Rune Karlsen Illustrasjon: Griff Arkitektur AS

Thomas Nygård

FAKTA Oppdragsgiver:

Ove Skår AS

Byggherre:

Fredriksborg Eiendom AS

Totalt areal:

ca. 6 600 kvm

Mengder:

ca. 2100 m

stålkjernepeler (Ø70-180)

Byggetid peler:

april-mai 2013

Ferdigstillelse bygg: Sommeren 2014

Montering av stålkjerner.

Omsetning:

ca. 3 millioner kroner

Ledelse KYFAS:

Vegard Lucasen


Trondheim Sentralbanestasjon - Et knutepunkt i utvikling Trondheim S er for tiden gjenstand for store moderniseringer. Arbeidene, som har pågått mer eller mindre siden 2012,vil først bli ferdigstilt våren 2014. Det er et omfattende stykke arbeid som nedlegges, og resultatet vil bli et universelt utformet kollektivknutepunkt til glede for absolutt alle. Ny plattform tatt i bruk. Foto: Jernbaneverket.

(illustrasjon: Jernbaneverket/Pir II Arkitekter)

Dette innebærer en totalutskifting av plattformer og delvis endring/ombygging av gangtunnel. Eksisterende ramper erstattes av trapper og heiser slik at også de med nedsatt funksjonsevne nå fullt ut kan få tilgang til plattformene på egen hånd. De gamle plattformtakene rives og erstattes av lehus i glass. I tillegg til ny møblering, ny belysning og nytt informasjonsanlegg etableres nytt snøsmelteanlegg for å sikre publikum snø- og isfrie plattformer. For å takle de tekniske oppgraderingene bygges det nytt el-teknisk bygg samt ny teknisk kulvert og føringsvei på tvers av plattformene. Arbeidene har foregått samtidig med at togtrafikken har gått tilnærmet som normalt. Unntaket har vært kortere arbeidsintensive perioder hvor tiltak som «buss for tog» har vært nødvendig. God planlegging og fokus på sikkerhet har vært et sentralt tema. Samarbeider med Hallingdal Bergboring Pelearbeidene, utført av Hallingdal Bergboring, skal først og fremst bære plattformene, men også fremtidige bygninger over spor og plattformer.

Fra borearbeidene

Nevnte overbygging er allerede inne i godkjent reguleringsplan for området, og kommer på sikt. De totalt 9 000 meterne med injeksjonspeler fordeler seg omtrent 50-50 på fase 1 og fase 2. Alle peler forbores med 219x5,0 første 3-6 meter i topp pga. korrosjon. Pelelengder i fase 1 har vært fra ca. 15-20 m, og boring for fase 2 startet opp nå i mai. Spuntkasser og inv. avstivinger, utført av Kynningsrud, har til hensikt å muliggjøre bygging av heiser, kulverter mv. Spunten settes med vibro og beltekrana v/Stegali. På grunn av trang adkomst, liten plass og begrensninger i forhold til kjøreledninger, har dette vist seg som beste egnede alternativ. Når alt står ferdig i 2014, til glede for alle tusenvis av reisende til og fra Trondheim, kan vi i Kynningsrud påberope oss «å ha vært til nytte»!

Fra borearbeidene

FAKTA Oppdragsgiver: Reinertsen AS Byggherre: Jernbaneverket Mengder: ca. 9 000 m micropeler (MAI T76 og T111) ca. 2 500 m2 spunt (6 stk spuntkasser m puter) Byggetid peler/ spunt: Fase 1: juni-september 2012 Fase 2: mai-august 2013 Ferdigstillelse: Våren 2014 Omsetning totalt: ca. 23 mill. Ledelse Kynningsrud Fundamentering AS: Thomas P. Mjøsund Prosjektleder Oppgavefordeling: Kynningsrud Fundamentering utfører alle spunt- og/ avstivingsarbeider, Hallingdal Bergboring står for pelearbeidene.

Tekst: Tom Rune Karlsen Foto: Thomas Mjøsund og Jernbaneverket Illustrasjon: Jernbaneverket/Pir II Arkitekter

FUNDAMENTERING

15


Prefab-fasadene i slipt betong avdukes Etter ferdigstillelse av flere interne prosjekter i fjor er det nå prosjektet Halden Brygge vi har størst fokus på. Vi gleder oss til «avduking» av bygget med de flotte, slipte betongfasadene. Prosjektet går som planlagt og Kynningsrud Prefab sluttfører monteringen av de slipte betongfasadene i løpet av juni. Da har faktisk alle divisjonene i Kynningsrud vært involvert i prosjektet. Innen fellesferien fjernes stillasene og vi gleder oss til endelig å få se hvordan bygget fremstår. Begynner å fylles Halden Brygges første leietakere flytter inn 1. desember. Til nå er Nordea, Bryggerhuset, Kynningsrud Holding, Halden Tannhelsetjeneste og en rekke mindre leietakere klare. Vi har fortsatt ledige lokaler, men har tro på at de vil være fylt opp før utgangen av 2013. Totalt 70 leietakere i Eiendom Siden nyttår har vi hatt få endringer når det gjelder våre leietakere, men noen nye har vi. I Sverige har vi fått fem nye og i Norge har vi fire. Samlet har vi faktisk hele 70 leietakere i Norge og Sverige.

Mats Pernhage I juni 2013 slutter Mats Pernhage i Kynningsrud Fastighet og blir pensjonist. Etter å ha vært leder i Kynningsrud Kran AB i flere år begynte Mats Pernhage som leder for Kynningsrud Fastighet i 2009. Han har utviklet Eiendom til å bli en profesjonell aktør i Sverige. Han har bygget opp alle eiendommene til en positiv drift med god kostnadskontroll og har vært en dyktig og tålmodig forhandler ved kjøp og salg av eiendom. Jeg vil takke Mats for en god jobb og ønsker ham lykke til videre i tilværelsen som pensjonist.

Jeg har nå tatt over rollen som daglig leder (VD) i Sverige, og Per Andersson er drifts- og utleieansvarlig i Sverige. Vi i Kynningsrud Eiendom ønsker alle en riktig god sommer! Pål Kynningsrud, leder Divisjon Eiendom

Eiendomsmassen til Kynningsrud Eiendom

16

HALDEN KNIVSØVEIEN

HALDEN KNIVSØVEIEN

HALDEN KNIVSØVEIEN

Kontor-, verksted- og lagerlokale i Halden, Knivsøveien 4-6. Areal bygg /- tomt: 1 158 kvm / 5 322 kvm

Kontor-, verksted-, lager- og butikklokale i Halden, Knivsøveien 8. Areal bygg /- tomt: 1 423 kvm / 8 060 kvm

Kontor-, verksted-, lager- og butikklokale i Halden, Knivsøveien 16. Areal bygg /- tomt: 3 782 kvm / 9 082 kvm

De største leietakerne: NAF, Halden Dekk og RikElektro. (9 totalt)

Leietakere: Loggiatak, Gigacom, Andersen og Mørck og Protoservice. (435 kvm ledig)

De største leietakerne: Ramirent, Mekonomen, Tess, AF-gruppen, ItVerket, GrenseArena og Kynningsrud. (1.000 kvm ledig)

EIENDOM


HALDEN BRYGGE

HALDEN LANGBRYGGA

VINTERBRO MYRÅSDALEN

Kontor-, restaurant-, konferanse- og forretningslokale og 600 kvm P-hus under oppføring i Halden, Halden Brygge. Areal bygg /- tomt: 4 700 kvm / 1 769 kvm

Kontorlokale og 25 P-plasser i Parkeringshus i Halden, Langbrygga 7-9. Areal bygg /- tomt: 1 036 kvm / 3 688 kvm

Kontor- og verksted lokale og P-hus på Vinterbro, Myråsdalen 10. Areal bygg /- tomt: 1 340 kvm / 9 103 kvm

Noen av leietakerne: Nordea Norge, Østfold Fylkeskommune/Halden Tannhelseklinikk, Bryggerhuset Café og Restaurant, Kynningsrud Holding og Kynningsrud Eiendom (ca. 1 400 kvm ledig).

Leietakere: Halden Arbeiderblad, Halden kommune, Advokat Juria, Omni Produksjon, Radio Prime (10 p-plasser ledig).

Leietakere: Nordic Crane Kynningsrud

FAKTA OM EIENDOM Tomte areal Norge: 64 201 kvm Tomte areal Sverige: 156 329 kvm Tomte areal totalt: 220 530 kvm

FREDRIKSTAD VALLEHELLENE

FREDRIKSTAD VALLEHELLENE

Kontor-, verksted- og lagerlokale i Fredrikstad, Vallehellene 3-5. Areal bygg /- tomt: 3 192 kvm / 13 180 kvm

Kontor-, verksted- og lagerlokale og 2 547 kvm P-hus i Fredrikstad, Vallehellene 7-9. Areal bygg /- tomt: 2 817 kvm / 13 997 kvm

Leietakere: Kynningsrud Fundamentering og Kynningsrud Prefab.

Leietakere: Nordic Crane Group, Nordic Crane Kynningsrud og Kynningsrud Fundamentering.

UDDEVALLA KASEN

göteborg kärrlyckegatan

trollhättan kardanvägen

Kontor-, verkstad- och lagerlokale i Uddevalla, Kasenabbevägen 11. Areal bygg /- mark: 31 333 kvm / 139 536 kvm

Kontor-, verkstad- och lagerlokale i Göteborg, Kärrlyckegatan 3. Areal bygg /- mark: 1 540 kvm/ 6 793 kvm

Kontor-, verkstad- och lagerlokale i Trollhättan, Kardanvägen 45. Areal bygg /- mark: 2 018 kvm / 10 000 kvm

Någon av hyresgästerna: Emil Lundgren, Zeatec, Marinetek, Securitas, Proaccess, Kynningsrud Prefab (20 totalt, 2 577 kvm ledig).

Hyresgäster: Skarviks Bil, KM-Trailerservice, Brubakken.

Hyresgäster: Nordic Crane Kynningsrud, Salladsbaren (990 kvm ledig).

Bygg areal Norge: 19 346 kvm Bygg areal Sverige: 34 891 kvm Bygg totalt: 54 237 kvm P-hus totalt:

4 512 kvm

eiendom

17


Att Kynningsrud Fastighet har hela 20 hyresgäster på Kasens industriområde i Uddevalla överraskar nog de flesta. Hyresgästerna har spridda verksamhetsområden med allt från segelmakeri till grundförstärkning. Här presenterar vi några: Uddevalla Farmartjänst är en ekonomisk förening som erbjuder ett stort antal tjänster åt privatpersoner och företag inom t.ex. anläggningsarbete, snickerier, snöröjning, trädgårdsarbete, inomhus renovering och mycket mer. Uddevalla Farmartjänst är ISO certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Emil Lundgren har i huvudsak följande verksamhetsgrenar: El, Tele, Instrument samt Service. De ställer upp på allt från enkla uppdrag till stora, avancerade projekt inom både högoch lågspänning. De stora projekten, som är något av företagets specialitet, kan pågå i flera år och sysselsätta ett mycket stort antal elektriker.

Marinetek är ett internationellt erkänd varumärke för marinor och avancerade flytande lösningar. Med Marineteks breda sortiment och ett nätverk av 300 marina experter runt om i världen, kan Marinetek Sweden erbjuda en skräddarsydd flytande lösning av marina anläggningar i världsklass. Marinetek Sweden har egen produktion av vågbrytare, betongpontoner, stålbryggor och trä/betong bryggor, samt flytande plattformar för exempelvis bostäder och restauranger. Produktion av övrig marin utrustning såsom båtbommar, landgångar, pollare sker även i egen regi. ProAccess är ett expansivt företag som arbetar med industriell repteknik. Företaget utför tjänster inom entreprenad samt utbildar inom repteknik och fallskydd. Medarbetarna har erfarenheter inom ett flertal yrkesområden och alla är certifierade i industriell klättring via SPRAT alt PRAT.

SCHUNK Intec AB, med placering i Södertälje, är ett helägt dotterbolag till SCHUNK GmbH & Co, Lauffen am Neckar i Tyskland. KG. SCHUNK är ett familjeägt företag med 2000 anställda och är idag världens största tillverkare av hydrauliskt expanderande chuckar och svarvchucksbackar, marknadsledare i Europa av gripdon till industrirobotar.

Övriga Hyresgäster i Uddevalla är:

Segel & Presenningar, ARBRO, Byggmontage, Hercules, Uddevalla Media, Zeatec, 3G, Bohusställningar, Märlan, Kynningsrud Prefab, Securitas, Sensus, Svevia, Nordic Crane Kynningsrud, P&L Nordic.

Av Per Andersson

18

fastighet


Grønne

og skjønne

Terrengsyklisten vår

gjør det bra!

Bak f.v. Morten Nordahl, Martin Nordahl (HTH), Mads Fredriksen (HTH), Fjodor Kristiansen, Trygg Høiberget, Morgan Adolfsson, Camilla Spydevold. Foran f.v. Ann-Christin Folmer, Eirik Kynningsrud, Lars Petter Finstad, Mark Schiøtte (HTH) og Amalie Kynningsrud. Ståle Solberg kom etter at bildet ble tatt…

- Vi er grønne, vi er skjønne, vi er Haldens beste lag, Kynningsrud blir best i dag! Slik lød kampropet da kampklare «håndballspillere» fra Kynningsrud og NC Kynningsrud entret banen under Halden Topphåndballs cup-lørdag for sponsorene sine i Tistedalshallen. Grønne og skjønne, ja, hvem kan påstå noe annet der vi troppet opp i bedriftsidrettslagets fotballdrakter med grønne knestrømper, svettebånd og capser?

Men gøy var det – så vi håper at suksessen gjentas neste år. Da skal vi neimen ikke bare være grønne og skjønne! Tekst: Ann-Christin Folmer

Men Haldens beste lag ble vi dessverre ikke. Etter to innledende kamper gikk vi videre, men der var det slutt. Etter en spennende kamp hvor seieren syntes sikker fram til de siste to minuttene måtte vi gå slukøret av banen etter tap mot gutta fra Leif Grimsrud AS. Plaster på såret var utmerkelsen laget fikk under banketten – for kreativt draktvalg og «best in show»!

Kynningsrud er stolt sponsor av Halden-syklisten Ingrid Bøe Jacobsen (21). Sykkelsesongen er i gang for fullt og den unge jenta har gjort det kjempebra hittil. Med bakgrunn i sine gode resultater er hun nå tatt ut til å kjøre både Worldcup i Italia og EM i Sveits! Ungjenta har vært mye ute og reist med landslaget i det siste og formen har vist seg å være på topp i viktige ritt. - I et Worldcup-ritt i Tyskland kom jeg på 6. plass i sprinten. Det var veldig stort! Siden jeg fikk så gode resultater i rittene jeg har syklet i Worldcupen har jeg blitt tatt ut til å sykle enda et Worldcup-ritt i Italia og får også være med til EM i Sveits, forteller Ingrid fornøyd. Første seier i senior-klassen I et norgescup-ritt i Trondheim i begynnelsen av juni kjørte hun for første gang i seniorklassen – og vant! Rittet hadde dessuten internasjonal status, så hun fikk med seg poeng herfra som gir en bedre startposisjon både i Worldcupen og i EM. Vi gleder oss til å følge Ingrid videre i sesongen og ønsker henne lykke til! Tekst: Ann-Christin Folmer Foto: Ronny Nyhus

Foto: Hilde K. Nossen.

sponsor

19


Kjernekaren på Valle

Knut Rustads arbeidsoppgaver består i stor grad av å kappe stålkjerner til ulike fundamenteringer. En stødig hånd på en pliktoppfyllende kar sørger for at resultatet blir eksakt som bestilt. Hver gang! Knut (60) tar meg i mot slik det sømmer seg en kjernekar; et fast håndtrykk, et tillitsvekkende smil og et tilbud om en kaffekopp. – Velkommen inn, sier han og viser meg inn i kantinen hos Fundamentering på Valle. Det er gått ca. 30 minutter siden jeg ringte ham for å avtale et møte, og ytterligere et kvarter siden han fikk beskjeden om at han var ønsket som portrettet i KynningsrudNytt. Foran meg sitter en beskjeden kar som ikke liker å stikke seg fram. Men som stiller opp når det er behov for ham, så også denne gangen.

20

Portrettet

Knut Rustad omtales som en svært dyktig fagmann og en god kollega. At han er valgt til verneombud, er et bevis på den tilliten han har i bedriften.

Kapper stålkjerner Jobben med å kutte og tilpasse stålkjerner er en liten del av et stort puslespill i fundamenteringsprosjektene, men som krever høy presisjon. Små feil kan få kostbare konsekvenser for bedriften. Men det blir akkurat som bestilt, kan hans kolleger bekrefte. - Den beste platearbeideren som er å oppdrive! Knut er en tusenkunstner som finner løsninger på alle utfordringer, sier Jens Erling Greaker - Er det oppgaver det ikke er tegninger til, løser han det likevel. I tillegg er han en svært så


hyggelig kar, legger han til. Vi tar også med at Knut nylig er blitt valgt til verneombud, det er ytterligere en tillitserklæring fra bedriften og kollegene. Kort fartstid Selv om Knut begynner å bli en voksen mann, har han kun vært ansatt hos Kynningsrud siden 2007. Og som så mye annet her i livet, var det en tilfeldighet at det ble slik. Knut forteller: - Jeg hadde jobbet hos Vatvedt Mek Verksted i 30 år, inntil bedriften gikk konkurs i 2007. Jeg var lite lysten på å gå arbeidsledig, og tok derfor en telefon hit til Kynningsrud Fundamentering. Her hadde de svært travle dager, og jeg ble tatt imot med åpne armer. Etter en kort ferie, var jeg klar for innsats. Knut var arbeidsleder hos Vatvedt (som hadde spesialisert seg på mekanisk industri, offshore og ferrolegeringer til bruk på smelteverksovner) de siste 12 årene. Det betinget mye reising på monteringsoppdrag både i inn- og utland. - Jeg begynte å bli litt lei all reisingen, derfor passet det ypperlig å bli ”landfast” på Valle – og få en normal arbeidstid fra 07.00-15.00, sier han. Vokste opp på Greåker 60-åringen slet ut sine første barnesko på Greåker, og med Moa idrettsplass som nær nabo ble det naturlig nok mye fotballspill som ung. - Jeg spilte ikke så mye organisert fotball, det handlet mest om spill med nabogutter og kamerater når det passet oss. Men snart var det musikk som fikk størst plass i fritiden hans, og han ble bassist i et lokalt kjellerband som aldri kom seg ut av kjelleren. - Men det var fantastisk mye gøy med musikken, mimrer han. Som så mange andre på den tiden, var det den mekaniske industrien som lokket da han skulle velge yrkesretning. Et trygt valg mot en sikker og bra betalt jobb i en tid hvor verftsindustrien blomstret. - Etter yrkesskolen i 1969 fikk jeg lærlingkontrakt ved Fredrikstad Mek Verksted og ble uteksaminert som platearbeider, sier han. Etter gjennomført militærtjeneste fulgte et par korte arbeidsperioder innen han i 1976 fikk fast jobb hos Vatvedt. Gift i 40 år Knut fant tidlig Den store kjærligheten, og ble smidd i Hymens lenker med sin Kirsti da han var 19 år gammel. I dag har de vært gift i mer enn 40 år, og deler fortsatt på alt livet har å by på. Med hytte på Kråkerøy, er de ofte å finne der i sommerhalvåret. Ellers gleder de seg sammen på sine årlige feriereiser, og har

- For meg betyr det mye å kunne være til nytte. Derfor håper jeg å kunne stå i jobben i mange år til, sier Knut Rustad.

fått stor forkjærlighet for Thailand – smilets land. - Det er noe med vennligheten i folket og den gode maten der. Og selvsagt været, sier han. Kommende vinter bryter de imidlertid sine reisevaner og setter kursen mot det kommunistiske Cuba. En spennende reise de gleder seg ekstra til. - Vi har lyst til å oppleve forholdene i landet mens det ennå er spor av ”gammel tid”, fra den gang Cuba var et fristed for amerikansk mafia. Vil stå i jobben Knut sier han svært sjelden har vært sjuk i løpet av sitt lange yrkesliv. På sine ”gamle dager” har han imidlertid begynt å kjenne på en vond rygg, uten at han verken klager eller har tenkt å trappe ned av den grunn. - Nei, det betyr mye for meg å ha en jobb å gå til. Selv om jeg kan gå av i en alder av 62 år, ser jeg ingen grunn til å gjøre det. Jeg stortrives både med jobben og med mine kolleger, sier han. Ergo: En arbeidstaker helt i tråd med Kynningsruds visjon: ”Gleden er å være til nytte”. Min audiens er over da Knut må tilbake på sin post. Det er flere stålkjerner å kappe innen arbeidsdagen er omme. - Et siste spørsmål, Knut. Med hvilken tittel skal jeg omtale deg? - Tittel? Jeg kaller meg bare for sagfører, jeg, sier han og humrer lunt. Typisk Knut Rustad! Tekst/foto: Tom Helgesen, Totalmedia

”Knut er en tusenkunstner som finner løsninger på alle utfordringer”! Kollega Jens Erling Greaker

Knut rUstad Alder: 60 Sivil status: Gift Barn: En gutt og en jente Barnebarn: To jenter Bosted: Grålum, Sarpsborg Arbeidssted: Fundamentering, Vallehellene i Fredrikstad Arbeidsoppgaver: Stålproduksjon Verv: Verneombud Fritidsinteresser: Reiser og hytta på Kråkerøy

PORTRETTET

21


Beger man sig upp i bergen väntar magiska vyer.

En lägenhet alla Att kunna semestra både i norska fjällen och på den spanska solkusten genom sin anställning hos Kynningsrud är en förmån som alla anställda borde passa på att utnyttja så mycket som möjligt. Det är inte bara upplevelsen man får av att bo bekvämt på en attraktiv semesterort utan faktiskt ett minne som man bär med sig resten av livet. Totalrenovering av lägenhet I Elviria, som ligger några mil från Marbella på ”Costa Del Sol”, har Kynningsruds lägenhet genomgått en rejäl ansiktslyftning med både uppfräschade badrum, ommålning av samtliga rum samt nya gardiner runtom. Lägenheten i övrigt har hög standard med bland annat tre sovrum, två bad, tvättmaskin, diskmaskin och bredbandsuppkoppling.

22

Typiska byggnader på Costa Del Sol.

spanien - lägenheten

borde uppleva!

Inte bara sol och bad Costa Del Sol har mycket att erbjuda för den som gärna ser sig omkring och letar upplevelser annat än sol och bad, som givetvis är ett självklart inslag i en semester på spanska solkusten. Beger man sig på utflykt exempelvis upp i bergen så finns det mycket vackert att beskåda. Ställen värda att besöka är Mijas, Malaga, Marbella, Ronda, Nerja, Gibraltar, Sevilla eller Granada. Poängsystem För att få del av denna förmån måste man först och främst ansöka om när man skulle vilja ha tillgång. Utlottning sker därefter utifrån ett poängsystem som grundar sig på att man som nyanställd i princip har förtur gentemot dom som tidigare nyttjat dessa förmånslägenheter. Om

flera personer har önskemål om samma vecka så sker en lottning baserad på detta poängsystem. En rättvisefråga, helt enkelt för att så många som möjligt skall kunna få del av förmånen till härliga semesterminnen. Förmånsvärdet på boendet (i Sverige) varierar något beroende på säsong, men en fast avgift tas ut med 1500 kr per vecka som inkluderar städavgift. En vecka på Skeikampen kostar 750 kr per vecka eller 350 kr for en helg. Ta därför kontakt med någon ur Hyttekommittén för närmare information om kostnader och själva boendet. Hyttekomittén består av Eva Lindberg, Merethe Grenersen, Hilde K. Nossen och undertecknad. Text/foto: Patrick Sundström, för Hyttekomiteen

Dalgången som delar bergsbyn Ronda.


Stene Stålprodukter

En samarbeidspartner

til å stole på for oss på lager. Med en alltid oppdatert oversikt over restekapp i tillegg kan Kynningsrud Prefab, når det kniper, komme og hente det som trengs. I tillegg samarbeider vi ofte på prosjekter og kjøper inn spesiallengder, slik at svinnandelen blir så liten som mulig. Ombyggingen av stålverkstedet har vært veldig positiv for begge parter. Det har blitt enklere for Stene Stålprodukter å levere til oss, og vi har fått en enklere intern håndtering av stålet.

F.v. Lars Petter Gundrosen på stålverkstedet sammen med Knut Klev (Stene Stålprodukter AS).

En viktig samarbeidspartner for Kynningsrud Prefabs stålverksted er Stene Stålprodukter AS, en stålgrossist som ligger nærmest vegg i vegg, kun tre km unna. Stene Stålprodukter

har spesialisert seg på leveringer av bjelker, hulprofiler, stangstål og plater til stålentreprenørene på Østlandsområdet. Med sitt unike utvalg av 10, 12, 15 og 18 meters lengder har de nesten alltid en passende lengde

Til det nye Sykehuset i Østfold har det gått med flere hundre tonn stål, både bjelker og hulprofiler. Mange dimensjoner er bestilt inn på spesiallengder og leveres på avrop. Stene Stålprodukter leverer totalt ca.18 000 tonn stål pr. år, og Kynningsrud er en betydelig og viktig kunde for dem. Stene Stålprodukters styrke er først og fremst et stort varelager og en enorm vilje og evne til å hjelpe til når det kreves en ekstra innsats. Tekst/foto: Kent Borge

I 2011 og 2012 fikk den veldedige organisasjonen NSP Aid pengegave fra Kynningsrud til videre utbygging av barnehjemmet Farajah Childrens Home. Daglig leder i NSP Aid, Gunnar Hamnøy, forteller om hva som har skjedd siden sist.

Gaven gjør det mulig

Gunnar Hamnøy og barnehjemsbarn.

Julegaven fra Kynningsrudgruppen og Nordic Crane Kynningsrud med ansatte for 2011 og 2012 gjør det mulig for oss å hjelpe enda mer. Dette er gaver som virkelig gir livet mening og som skaper en ny og bedre fremtid for mange. Gaven i 2011 på kr 250 000 utgjorde en stor del av kostnadene med å bygge to nye bolighus for barna. Det bor 12 barn i hvert hus, og i hvert hus er det rom til en husmor. Byggene kostet totalt

å hjelpe enda mer

To av de nye boligene på barnehjemmet.

Drivhuset hvor tomatene dyrkes.

nesten 1 millioner kroner, og ble innviet den 12. november 2012.

met er bygget kan det være aktuelt å ansette en egen engelsklærer for barna.

Gaven på kr. 300 000 i 2012 har igjen gitt oss mulighet til å oppgradere barnehjemmet. Det ene bolighuset skal gjøres om til bolighus for fire medarbeidere ved barnehjemmet. Hvert rom får wc og dusj, mens kjøkken og stue er felles. Det har vært et stort ønske for NSP Aid å gi dem som arbeider med barna en anstendig bolig. I dag bor den ene i et hønsehus, andre i noen skur. Det andre huset blir gjort om til klasserom, kontor og møterom.

I januar ble det også satt opp et drivhus for produksjon av tomater. Tomatproduksjonen vil gi mulighet for et bedre kosthold for barna og også bidra til bedre økonomi for barnehjemmet.

Når byggearbeidet er ferdig har vi mulighet til å tilby barna bedre opplæring. I dag har mange av barna store problemer på skolen. Når klasserom-

Hilsen Gunnar Hamnøy, Daglig leder, NSP Aid

Gavene fra Kynningsrudgruppen gjør det mulig for NSP Aid og kirken å gi varig og solid hjelp til barn som virkelig har behov for hjelp og omsorg. En varm takk enda en gang til dere som har vært med på dette!

23


En av oss i Kynningsrud Prefab AS Petter Slättner Alder: 40 år Stilling: Montasjeleder Ansatt siden: 2006 Familie: Gift med Anna, to barn, Simon (12) og Elise (10).

Den beste dagen i livet var… de dagene da barna mine ble født. Jeg blir glad når… familien mår bra. Den beste boken i verden er… kanskje plånboken… Jeg spiser helst… kjøtt. Jeg drikker helst… vann etterfulgt av litt vin. Jeg trener… tennis og løping (3 – 4 ganger pr uke). Jeg blir inspirert… når ting er godt planlagt. Jeg hører på… Hårdrock! Jeg leser… aviser. Jeg ser på… tja… jeg ser i hvert fall ikke mye på TV… Jeg investerer i… tid. Jeg drømmer om… fet sportsbil. Jeg slapper av… når jeg kommer hjem. Jeg setter pris på… lugn och ro. Jeg liker best… ærlige mennesker. Jeg får energi av… søvn, mosjon og god mat. Min favoritthobby er… å fiske og spille tennis. Mitt beste minne er… fra da jeg giftet meg.

25% TÅLMODIG

10% kreativ 10% sosial

24

prefab

10% impulsiv 25% sporty

Kynningsrud Prefab vokser seg stadig sterkere, både på betongelementfabrikken i Uddevalla og på stålverkstedet i Fredrikstad. Det er høy aktivitet i hele bedriften og stemningen er god, når vi ser bort fra at selveste Ole Jørgen, en av Kynningsruds hjørnestener, pensjoneres. Utviklingen av Kynningsrud Prefab fortsetter. I Fredrikstad har vi utvidet og bygget om stålverkstedet slik at vi får en mer hensiktsmessig produksjon. I Uddevalla pågår utvidelse av hulldekkeproduksjonen, og vi er i ferd med å installere en slipemaskin for å kunne levere slipte betongfasader. Vi ønsker å gå inn på markedet med finere fasader og da spesielt slipte fasader. Rekruttering I Kynningsrud er det alltid behov for dyktige medarbeidere og vi har styrket organisasjonen ytterligere i siste halvår. Vi kan ønske nye medarbeidere på konstruksjon, prosjektledelse og produksjon velkommen til oss i 2013. Vi ønsker også å styrke vår byggeplassledelse og søker etter montasjeledere.

Vi er i ferd med å avslutte vårt hittil største prosjekt, Nytt østfoldsykehus på Kalnes i Sarpsborg. Ole Jørgen for innsatsen og et godt samarbeid gjennom mange år, og håper vi fortsatt kan ha nytte av hans kompetanse og ekspertise ved behov. Ole Jørgen kan det aller meste om prefab. Vi ønsker ham alt godt som pensjonist.

Store prosjekter Vi er i ferd med å avslutte vårt hittil største prosjekt, Nytt østfoldsykehus på Kalnes i Sarpsborg. Her har vi hatt opptil 30 montører i arbeid over lengre perioder. Det pågår også flere andre store og mindre prosjekter i Norge og Sverige, og vi har kontrakter som går langt inn i neste år. Det er altså høy aktivitet i Kynningsrud Prefab for tiden. HMS Dessverre har vi ikke oppnådd målsettingen om null skader med fravær og sykefravær lavere enn 4 %. Alle må ha fokus på det arbeidet en utfører og tenke sikkerhet og vurdere risiko i alt en foretar seg så alle kommer trygt hjem fra jobben hver dag. Vi skal ha fokus på HMS og KS i alt vi utfører.

Sånn er jeg!

20% glad

En av «Hjørnestenene» i Kynningsrud pensjoneres

Takk til alle medarbeidere for god innsats og godt samarbeid! Jeg ønsker medarbeidere i Norge og Sverige, med sine nærmeste, en god sommer! Pål A. Sanne, Leder Divisjon Prefab

Ole Jørgen slutter Hjørnestenen Ole Jørgen Noren slutter som fast ansatt i sommer. Nå har han fylt 68 år og har arbeidet i mer enn 44 år i Kynningsrud. Vi takker

Dødsfall Vi har med stor sorg mottatt budskapet om at vår tidligere kollega Jonathan Martinsson har omkommet i en motorsykkelulykke utenfor Strømstad. Våre tanker og vår medfølelse går spesielt til hans far og vår medarbeider Hans-Olof (Hasse).


Tiden går fort när man har roligt! Tiden går fort när man har roligt och mitt första år som VD på Kynningsrud Prefab har gått otroligt fort! Jag känner mig mycket priviligierad att tillsammans med lojala och engagerade medarbetare få fortsätta att vidareutveckla bolaget mot visionen att bli våra kunders förstahandsval när de skall bestämma sig för prefab-leverantör. Helt avgörande för detta är att vi genomgående lyckas tillverka det som efterfrågas till ett konkurrenskraftig pris och med hög kvalitet. Vi är på mycket god väg, men får inte glömma att vi aldrig kan slå oss till ro och vara fullt nöjda med vad vi åstadkommer. Våra kunder och konkurrenter följer vår utveckling konstant och senaste exemplet på detta är en heldags revision från en av våra större beställare på plats i Uddevalla. Där diskuterades allt ifrån vårt HMS-arbete, kvalitetssäkring, riskanalyser till studiebesök i fabriken. Jag vill gärna nämna att de var mycket nöjda med vad de såg och hörde. Investeringarna fortsätter I fabriken pågår just nu olika investeringsprojekt som skall bidra till vår utveckling: - Sex nya håldäcksbanor byggs och medför dubbel produktionskapacitet. - En slipmaskin, som förädlar vårt produktutbud, är köpt. - Fjärrvärmeinstallation medför billigare och miljövänligare energianvändning. - Utbyggnad av traversbanor medför bättre lagerhantering. - Klädsel och isolering av fastighet medför bättre och jämnare inomhusklimat både för tillverkningen och medarbetarna. Allt detta skall vara klart till hösten och vi kan då konstatera att vi har en av Sveriges enskilt största och modernaste betongelementfabriker! HMS-omstart 2013 Visionen om ett skadefritt Kynningsrud står alltid högst på dagordningen och vi har gjort en omstart på vårt HMS-arbete för att stödja detta mål. Nya, utbildade skyddsombud, nya ledare som utbildas i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar,

de var mycket nöjda med vad de såg och hörde. översyn av våra arbetsmoment och rutiner och inte minst en kontinuerlig diskussion med de fackliga organisationerna om hur vi tillsammans bäst kan förebygga att skador och tillbud kan inträffa. Ny driftsorganisation Vi har även under våren sjösatt en ny driftsorganisation med nya ledare som tydligt visar att de vill ta ansvar fullt ut för sitt ansvarsområde. Det är min fulla övertygelse om att vi under resterande del av året kommer att få en mer självgående organisation där fler beslut tas ute på ”golvet” där problem och möjligheter uppstår, vilket sker dagligen. Avslutningsvis vill jag tacka för alla goda arbetsinsatser hitintills i år. Jag förväntar mig detsamma till hösten, efter en förhoppningsvis varm och solig sommarperiod där vi kan njuta av vädret tillsammans med nära och kära.

En av oss i Kynningsrud Prefab AB John Robin Nilsen Alder: 26 år Position/arbetar med: Väggproduktion Anställd sedan: 2011-03-01 Familj: Kvinna (sambo)

Den bästa dagen i mitt liv var... när jag hörde Black Sabbaths första skiva, så jävla rätt… Eller när jag hörde hårdrock för första gången… Jag blir glad när.. jag lyssnar på hårdrock! Den bästa boken i världen är... The Shining av Stephen King… Jag äter helst... kött… För det är hårdrock!! Jag dricker helst... kall öl…. Eller? Jag tränar... styrketräning, kondition och gitarr överlag. Egentligen så är jag fulländad, men behöver tidsfördriv. Jag blir inspirerad av... folk som är viljestarka! Jag lyssnar på... bra musik, därav hårdrock! Jag läser... ja exakt! Jag tittar på... 80-talsfilm är ju bäst… fan vad rätt!! Jag investerar i... eligitarrer uppenbarligen och musik överlag! Jag drömmer om... att ta över hela världen med feta gitarr-riff… Detta får mig lugn... Jack Daniels och Cola!! Jag uppskattar när... folk är lätta att ha att göra med….!! Jag tycker mest om... att bara sätta mig i kallingarna på morgonen och bara spela gitarr... en speciell känsla!! Jag får energi av... att spela musik. Min favorithobby är... att spela musik. Mitt bästa minne är... när jag vid 12 års ålder fick min första elgitarr av farsan!

Joachim Lindroth, VD Kynningsrud Prefab AB

Så här är jag!

15% romantisk

10% rolig 10% Impulsiv

20% sporty

30% kreativ 15% social

prefab

25


Svenskt - Norskt samarbete i framtiden Fackförbundet IF Metall anordnade för tredje året i rad ett seminarium kallat ”Industridagen” som riktar sig till näringsliv, skola och politiker på både regionalnivå och riksnivå. Det är en inspirationsdag med korta presentationer knutna till ett specifikt tema. Temat för i år var ”Svenskt-Norskt samarbete i framtiden”, ett seminarium om att hantera hinder och möjligheter som skapas av landsgränser. Kynningsrud var speciellt inbjudna för att berätta om sin etablering av betongfabrik i den anrika industristaden Uddevalla under parollen ”Kynningsrud - en del av Uddevalla”. Joachim Lindroth, VD på Kynningsrud Prefab AB, inledde dagen med en kortfattad berättelse om hur Harald Kynningsrud genom åren utvecklat det lilla familjeföretaget som det en gång var till den koncern det är idag. Han gick sedan vidare till att berätta om fabriken i Uddevalla som inom kort kommer att vara Uddevallas största privata arbetsgivare. Att jobba över riksgränserna såg Joachim inga större hinder med. Snarare tvärtom. - Hade vi inte haft både Sverige och Norge som marknader skulle vi under perioder haft svårt att sysselsätta vår fabrik, säger han. Text/foto: Patrick Sundström Joachim Lindroth berättar om Kynningsrud.

Ny satsning på ledarskap ger

bättre styrning och stabilitet Kynningsrud Prefab AB sjösatte nyligen en helt ny produktionsorganisation med totalt sex driftchefer som tillsammans med fabrikschefen skall driva produktionen mot företagets utmanande mål. Genom denna satsning har det både nyrekryterats såväl som vidareutvecklats tidigare arbetsledare som nu genom detta krafttag kommer att få ett större ansvar främst för personalen i produktionen, men även produktionsprocesserna. Magnus Ferm, med tidigare erfarenhet från bland annat ledarskap inom Bohusbetong och dessförinnan Volvo, har fått ansvar som driftchef för vår väggproduktion. Vi har också gett ett utökat förtroende för två av våra tidigare förmän, Shpetim Salihi (håldäck) och Gzim Gashi (övrig produktion), som nu övergår till att bli driftchefer. Sedan tidigare har vi Tomas Wallin (blandarsta-

26

prefab

tion/armering), Jonas Karlsson (utlastning) och Kjell Grytfors (verkstad) som också har ett driftchefsansvar för sina respektive områden. - Detta är en organisation som vi tror mycket på. Förändringen var tvungen att ske för att kunna matcha Kynningsrud Prefab AB som en fabrik i framkant, säger fabrikschef Peter Andersson. Hela organisationen startades upp 1 april i år och det kommer givetvis att behövas viss inkörning innan vi har nått dit vi vill med denna struktur. Text/foto: Patrick Sundström

F.v. Kjell Grytfors, Jonas Karlsson, Magnus Ferm, Shpetim Salihi, Tomas Wallin, Gzim Gashi.


HMS Omstart 2013-

Hur går det?

Under en längre tid har företaget tampats med positiva utmaningar så som utökad produktion och nyanställningar. Mycket kan kategoriseras som växtvärk, vilket genererat att alla delar av verksamheten inte följt med i den snabba tillväxten. För att få ordning på HMS-arbetet utropades en omstart som sattes igång i mars 2013. Nu är frågan hur omstarten håller sig. HMS-omstarten innebar bland annat att tre nya mål sattes upp för verksamheten. Ett skadefritt Kynningsrud Prefab AB, ökat medarbetarengagemang och kompetenshöjning. Ett skadefritt Kynningsrud I målet ett skadefritt Kynningsrud innefattas att nå en nollvision för skadade personer. I de fall olyckan skulle vara framme skall den skadade snabbt kunna återgå till arbetet även om det inte behöver vara på den ordinarie arbetsplatsen. En rutin, som är fullt implementerad, finns nu för att direkt sätta in en utredning för vad en sådan person kan göra. Glädjande är att se i statistiken för skador med frånvaro, som visar att våra arbets-tagare klarar sig bra på jobbet. Ökat medarbetarengagemang Ökat medarbetarengagemang är svårt att mäta, men vi har ett härligt gäng skyddsombud som arbetar aktivt för att få Kynningsrud Prefab till en ännu säkrare arbetsplats. Vi har även satt in åtgärder så som att inlämnade ärenden ska fått återkoppling inom sju dagar samt att vi lyfter upp ett ärende varje månad som inneburit ökad

säkerhet på arbetsplatsen. Antalet inlämnade rapporter mäts, och målet är att de ska bli 30 % fler än föregående år. Det ligger dock en paradox i det målet då företaget även vill ha färre tillbud. I dagsläget ligger status långt lägre än det satta målet. Kompetenshöjning Kompetensen inom HMS ska höjas genom att alla skyddsombud får utbildning i bättre arbetsmiljö och ökad delaktighet. Samtidigt får samtliga driftcheferna den kompetensen som krävs för att de ska kunna fullborda sitt arbetsmiljöansvar. Målet är att driftchefer och skyddsombud ska kunna ha ett bättre utbyte av varandra och arbeta åt samma håll gällande arbetsmiljöfrågor. När maj månad är slut kommer majoriteten av skyddsombuden att ha genomgått utbildning i arbetsmiljö samt att driftcheferna fått utbildning i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Lena Larsson, HMS-samordnare Kynningsrud Prefab AB

Samtilige skyddsombud i fabriken. F.v. Greger Martinsson, Ronnie Bergström, Robert Syringen och Alexander Wernborg.

Självförsörjning av kompetens,

en viktig del av framtiden Med anledning av att kompetens inom betong/armering är svår att få tag i för hela denna industrin försöker Kynningsrud Prefab AB att ha många järn i elden för att kompetensförsörja sin verksamhet både på kort och lång sikt.

Kynningsrud Prefab AB har alltid värnat om praktikanter och gett möjlighet till dessa att kunna komma till företaget genom sin utbildning och praktisera. En möjlighet som väldigt ofta leder till anställning på sikt. Förutom regelbundna samarbeten med både gymnasieskolor och vuxenutbildningar där praktik erbjuds åt personer som utvecklar sig till yrken inom vårt verksamhetsområde, så försöker vi hela

tiden att hitta nya vägar för att nå ut till både vuxna och ungdomar och öka intresset för just betong och armering inom industri. En ny satsning har därför inletts i samarbete med arbetsförmedlingen och Lernia Utbildning där syftet är att skapa sysselsättning åt långtidsarbetslösa och utveckla deras kunskaper mot betongindustrin. Text/foto: Patrick Sundström

prefab

27


P-huset i Kallebäck i Göteborg har fasader i grafisk betong.

Konsulter med

vacker utsikt

Byggföretaget Skanska har valt att bygga helt nya kontorslokaler i området Kallebäck i södra Göteborg. Kynningsrud Prefab valdes som stomentreprenör till det intilliggande parkeringshuset med speciell fasad för ett säkert och snabbt utförande. I dagsläget har konsultföretaget ÅF tecknat 10 000 av den 14 000 kvadratmeter stora ytan och byggnaden har därför fått namnet ÅF-huset. Våren 2012 tillfrågades Kynningsrud Prefab om att bygga parkeringshuset som är fyra våningar högt och har en fasad med grafisk betong. Kynningsrud Prefab, som tidigare tillverkat och monterat Stora Ensos nya fabrikslokaler i Karlstad med grafisk betong, såg det som en fantastisk möjlighet att få fortsätta det roliga arbetet med element med mer liv i. Kontraktsumman skrevs till cirka 18 miljoner kronor (SEK).

Lars Sundström tittar ut.

28

prefab

Utmaningar i produktionen Våra konstruktörer fattade pennan och ritade elementen så att fabriken kunde producera pelare och balkar, väggar och håldäck samt socklar. Den nya utmaningen för fabriken var att de grafiska väggarna hade ett mer komplicerat mönster än vad som tidigare producerats vilket krävde en ännu större noggrannhet och exakthet på passformen. De som arbetat med elementen har till och med fått gå i strumplästen samt använt rena bomullshandskar för att inte smutsa ner de färdiga produkterna. Ansträngningarna gav resultat och Kynningsrud Prefab kan stoltsera med fina produkter med hög kvalitet.

Marc Dinger och Jimmy Bergström lastar av.

HMS-arbetet har berömts Med montageledare Anders Svensson i spetsen har montaget fungerat bra trots det något annorlunda arbetssättet. På grund av platsbrist krävdes att stommen byggdes rakt upp i två delar istället för att följa varje våningsplan. Montagelaget har fått beröm för sitt HMS-arbete och skyddsronderna har passerat utan större anmärkningar. - Vår beställare har uttryckt att de är mycket nöjda med hur Kynningsrud Prefab arbetar samt kvaliteten på produkterna, berättar projektledare Lars Sundström. Montage förväntas vara helt klart vecka 23. Text/foto: Lena Larsson

Anders Svensson vid trappa.


Kaldnes Brygge Dokk Nord.

Ikke alt er gammelt i

Norges eldste by

På det nedlagte verkstedet på Kaldnes i Tønsberg bygges det nye boliger i forbindelse med prosjektet Kaldnes Brygge Dokk Nord. Kynningsrud Prefab leverer og monterer betongelementene og stålkonstruksjonene. I den vakre byen Tønsberg, nærmere bestemt helt inntil kanalen på det nedlagte verkstedet på Kaldnes, er Kynningsrud Prefab AS i god gang med å montere betongelementer og stålkonstruksjoner til det som skal bli eksklusive nye boliger ved vannkanten. At prosjektet ligger i Norges eldste by gjør at dette klinger ekstra godt. Tommy Smits Pedersen er totalentreprenørens prosjektleder og han forteller at han er godt tilfreds med montørene til Kynningsrud da jeg er på besøk og vil høre hvordan det går. - Montørene jobber effektivt og tilpasser elementene bra i forhold til de toleransene som er vesentlig for boliger i denne

standarden, forteller han. Prefabs montasjeleder Petter Slättner forteller ivrig om hvordan løsninger og fremdrift har påvirket måten bygget blir montert på. - Montørene trives veldig godt på dette prosjektet, sier han. Det er nok ikke fritt for at sommervarmen som kom snikende denne dagen og dagen i forveien bidro ekstra til den flotte stemningen på byggetomta. - I går opplevde jeg årets første solbrente rygg! Vi gleder oss alle over at sommeren endelig er i anmarsj, sier montør KarlEdward Wågå fornøyd.

F.v. Karl Edward Wågå og Fred Omberg.

Tekst/foto: Kent Borge

Lars Gunnar Gustavsson.

FAKTA Kunde: Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS Kontraktsum: ca. NOK 9,5 mill.kr. Prosjektleder: Asle Ruud Montasjeleder: Petter Slättner Ansvarlig konstruktør: Erik Riis Jaroslaw Gwizdowski.

Tommy Smits Pedersen fra Wegger og Kvalsvik Entreprenør AS har god oversikt fra brakkeriggen.

prefab

29


prefabglimt Dan Johansson inspekterar sitt förråd.

Det sveises

Anders Wladyslaw varmer stål en kald dag på NØS. Karl Edward Wågå.

Lars Kristiansson armerar en balk.

Andreas Kämper spolar av en vägg med frilagd betong.

Lars Lindström.

Det sveises.

Janne Gabrielsson tycker att fler saker skulle göras i betong.

30

prefab

Ronnie Bergström svetsar på CSK.

F.v. Thore Berg, Asle Ruud og Anders Østmark.


Oss på konstruksjon i

Fredrikstad F.v. Erik Messel, Erik Riis, Alen Zukanovic, Asim Palic, Edin Mahmutcehajic, Pål Øyvind Ørmen, Pål Porsmyr, Michael Steen, Ståle Solberg, Daniel Philipps, Jan Elvestad og Mesud Kararic. Innfelt: Thomas Joelsen som ikke var til stedet da fellesbildet ble tatt.

Kynningsrud Prefabs konstruksjonskontor i Fredrikstad sørger for korrekt tegningsunderlag både til produksjon av betongelementer og stålkonstruksjoner og til montasje av hele bygg. 13 dyktige ansatte jobber jevnt og trutt for å holde både fabrikken og montørene i gang. Konstruksjonsavdelingen i Fredrikstad består i dag av totalt 13 personer. Antallet har økt jevnt og trutt med aktiviteten i selskapet fra begynnelsen av egenproduksjonen for nesten 16 år siden. Stadig økende bemanning Sverre Steen var den første ansatte på konstruksjonskontoret i Fredrikstad og han fikk raskt selskap av Erik Riis og Pål Porsmyr. Siden den gang har antallet ansatte ved avdelingen økt sakte, men sikkert. Frafallet er lavt, så det er tydelig at vi har det godt!

Sverre Steen, tidligere konstruksjonssjef, nå teknisk rådgiver.

I oktober 2010 tok Ståle Solberg over som konstruksjonssjef i Fredrikstad etter Sverre Steen. Sverre gikk over i rollen som teknisk rådgiver, men bruker fortsatt mye av sin tid på å støtte konstruksjonsavdelingens tre sivilingeniører, syv

ingeniører og tre tekniske tegnere i deres daglige virke. Yngstemann på konstruksjon er bare 23 år, og gjennomsnittsalderen blant de ansatte er så lav som 37,5 år. Erfaringen til de enkelte konstruktørene varierer dermed selvsagt en del, men til sammen er vi meget godt kvalifisert til å utføre våre arbeidsoppgaver. Avanserte programverktøy I årenes løp har måten vi jobber på endret seg en del. I begynnelsen var det to-dimensjons (2D) programmet ACAD som ble benyttet som tegneverktøy og styrkeberegningene ble hovedsakelig utført ved hjelp av håndberegninger, regneark og Ove Sletten sine dataprogram for HD, bjelker og søyler. I dag benyttes Tekla, et 3D modellerings- og tegneverktøy, istedenfor ACAD. I forbindelse med styrkeberegninger blir 3D modelleringsverktøyet FEM Design benyttet i tillegg til tidligere metoder. Slik programvare benyttes i dag særlig fordi det stilles krav om at konstruksjonene også skal dimensjoneres for jordskjelvkrefter. I mange tilfeller er slik dimensjonering av bygg så komplisert at det ikke er mulig å utføre dette uten bruk av avanserte 3D modelleringsprogram.

i Fredrikstad, produksjonen i Uddevalla og montasjen i Norge, noe som forhåpentligvis på sikt vil resultere i bedre konstruktive og rimeligere løsninger. Kynningsrud Prefab har også et konstruksjonskontor på fabrikken i Uddevalla i Sverige, pr. i dag bestående av seks personer.

F.v. siv.ing Michael Steen og siv.ing Edin Mahmutcehajic.

Tekst: Ståle Solberg Foto: Kent Borge

Hospitering øker kompetansen For å øke kompetansen til alle ansatte og bedre forståelsen for den enkeltes arbeidsoppgaver i Kynningsrud Prefab hospiterte konstruktørene to dager i produksjonen i Uddevalla i slutten av 2012. I løpet av juni 2013 vil de hospitere to dager i montasjen. Hospiteringen fører til bedre kommunikasjon mellom konstruksjonskontoret

prefab

31


Allmøte & Årsfest! Kynningsrud Prefab AS, Kynningsrud Holding AS og Kynningsrud Eiendom AS hadde sosial samling den 11. januar 2013 med Årsfest og allmøte på Quality Hotell i Fredrikstad.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

1. Alle samlet i festsalen. 2. To fornøyde jenter på fest f.v. Hilde Kynningsrud Nossen og Ann-Christin Folmer. 3. F.v. Thor-Øyvind Holberg og Jon-Fredrick Gule Eriksen. 4. Carl-Johan Appelberg forsøker seg på hallingkast! 5. Anders Østmark. 6. Mathias Kynningsrud sammen med sin Helene. 7. F.v. Erik Riis og Sverre Steen - sammen gjennom 15 år. 8. F.v. Pål Øvind Ørmen, Ståle Solberg, Mikael Steen og Raymond Hansen. 9. Her f.v. Roy Pettersen og Greg Oliver som supre rappere.

32

ALLMØTE OG ÅRSFEST

5

12

15

10. Mikael Steen, Lars Magnus Lindehov og Daniel Philipps. 11. F.v. Roy Pettersen og Trygg Høiberget underholdt i stor stil 12. Atle Jensen underholdt med bl.a. sin figur “Rune Beige”. 13. Sverre Steen hedres for 15 år i Prefab. 14. Ståle Solberg. Andreas Furuheim med sin Thea. 15. Konstruksjonsavdelingen med Greg Oliver i spissen fremførte med stor suksess «Kynningsrud Style» (finnes på Youtube).


Svett, flås och glada miner

F.v. bakre raden: Mirko Richter, Patrick Sundström, Per-Arne Andersson, Jonas Hesselroth, Joachim Lindroth, Lars Andersson. Främre raden: Lena Larsson, Peter Ohlsson, Jan-Erik Gabrielsson och Peter Haglund.

Kynningsrud Prefab AB ställde upp med en tapper skara för andra året i rad på Strandjoggen, ett 5 km långt lopp i Uddevalla. Spänningen låg i luften när deltagarna till årets Strandjogg samlades på startområdet. Gissningar om vem som skulle vinna bland gänget gick högt och lågt. Alla medarbetare, inhyrd eller anställd, fick möjlighet att anmäla sig för att springa sträckan på 5 kilometer mellan centrala Uddevalla och café Snäckan ute vid badstränderna. 12 deltagare från Kynningsrud sprang I år anmälde sig 15 deltagare som sprang för Kynningsrud Prefab AB och 12 slöt upp för att ta sig an sträckan. Vädret var strålande om än något svettigt och det fick fungera som ursäkt till de något sämre

21,20 (1:a), Jan- Erik Gabrielsson 22,32 (2:a) och Peter Haglund 22,55 (3:a). Lars och Jan- Erik står outmanade som 1:a och 2:a i förra årets tävling medan Peter knep tredje platsen från fjolårets trea Jonas Hesselroth som i år tog fjärdeplatsen. Som en joker i leken hamnade Patrick Sundström högt upp på tidslistan med tiden 22,57 vilket var väldigt märkligt då han var den i gänget som passerade mållinjen sist, en feltidsstämpling han kan leva på länge! Text: Lena Larsson Foto: Diverse En joker i leken.

tiderna för några deltagare. På pallen (inom Kynningsrud Prefab AB) fann vi Lars Andersson

idrott och hälsa

33


Flott

bowlingkveld! Girlpower! F.v. Nina Øby Johansen, Kirsti Finsal, Ann-Christin Folmer og Hilde Nossen.

Prefab-gutta Pål Øyvind Ørmen og Edin Mahmutcehajic.

Tradisjonen tro arrangerte bedriftsidrettslaget bowlingkveld i vinter, også i år i forbindelse med årsmøtet. Det var gledelig mange som deltok, i overkant av 35 personer hadde møtt opp på Kongsten Bowling i Fredrikstad denne fredagskvelden.

ordnet en slik kveld, det viktigste er at vi samles i uformelle omgivelser, på tvers av de forskjellige selskapene i konsernet.

Ikke unaturlig at prestasjonene i spillet varierte ganske sterkt, her var alt fra «proffe» bowlere til rene amatører. Resultatene er imidlertid under-

Jan Elvestad, Kynningsrud Bedriftsidrettslag

Nok en gang gikk tilbakemeldingene ut på at dette er et arrangement som har kommet for å bli. En kveld mange ser fram til lang tid i forveien. Vi så det også på de frammøtte, blide og lystige ansikter lyste opp hele bowlinghallen. Vi i bedriftsidrettslagets styre ønsker alle våre kollegaer en riktig flott sommer.

Kynningsrud Bedriftsidrettslag

Flotte

prestasjoner!

Bedriftsidrettslaget i Fredrikstad har hatt en flott sportslig vinter. Bowlinglaget vant sin serie i overlegen stil, mens skytterne fikk en flott annenplass i sin serie. Vi gratulerer alle de aktive som har vært med og representert Kynningsrud på en flott måte!

Reza Khaliali gir alt.

34

idrett og helse

Trond Samuelsen er ekstra glad i bowlingkveldene.


Bli med på kosen rundt Grenserittet,

du også! Primus motor Astrid Mathisen nyter sykkelturen i vakre omgiverlser og nydelig sommervarme.

Sykkelturer i det grønne At ikke flere benytter seg av tilbudet om sykkelcamp i regi av Bedriftsidrettslaget er uforståelig for meg. Jeg var med både til Skeikampen i fjor og Ed i Sverige i år og kan bare lovprise dette tiltaket! Det er nemlig ikke slik som sikkert mange tror – at det kun er fokus på sykling og hardtrening som gjelder. Her legger vi opp til sykkelturer som alle påmeldte kan være med på, enten ved at vi deles opp i flere grupper eller ved at vi velger turer som passer for alle.

Lørdagen var den «store sykkeldagen» hvor vi la ut på en lengre tur, siden alle var skikket til det. Med oss i sekkene hadde vi deilige lunsjpakker som hotellet sendte med oss, og det smakte fortreffelig blant lyng og mose midt inne i skogen. Vi syklet oss gjennom naturen på gode veier forbi utallige tjern og vårgrønne enger, og hverdagen var med ett langt, langt borte.

Selv om du ikke skal delta selv på Grenserittet, kan du komme og heie på våre deltagere og kjenne på stemningen! Kom og besøk oss i teltet på Fredriksten Festning, ved Ravelinporten inn mot Indre Festning på Place d’Armes. Her serverer vi mat og drikke og deler alle opplevelsene.

Strandvær Slitne muskler fikk slappet skikkelig av på Mauritius etter endt dyst. Sol, varme, sand mellom tærne og paraplydrink… innendørs på hotellet. Kan man ønske seg mer?

Sosialt samvær i fokus Det er klart at man bør ha en brukbar sykkel og orke å tråkke og sitte på et sykkelsete en stund, hvis man vil være med og sykle lengre turer. Men det stilles ikke høye krav! Vi har minst like stort fokus på å ha en hyggelig helg sammen med god mat og sosialt samvær. De dype grønne skoger Vi møttes på Ed fredag og ble til søndag.

Strandliv på Ed!

Synes du dette høres deilig ut, men er bekymret for selve syklingen? Ikke nøl med å melde deg på neste år, vi finner en god løsning for alle som har lyst til å delta! Tekst: Ann-Christin Folmer Foto: Diverse

Deilig piknik i det grønne.

idrett og helse

35


sikkerhet, kvalitet og service

Vi gratulerer

Med noe utfordrende resultater som følge av vintertid og marked står vår-, sommer- og høstmånedene for tur med god aktivitet i hele konsernet. Konkurransen er tøff, men tålmodighet og nidkjært planleggingsarbeid gir resultater. Tiden som har gått fra årsskiftet har vært nyttet aktivt innen finpuss på samarbeid og struktur, og ikke minst kultur- og organisasjonsbygging. Å arbeide med felles kulturplattform er vesentlig når flere selskaper samles under felles logo. Vi har lykkes i dette arbeidet, og bygger videre, særlig for å kunne utøve og tilby våre forretningsforbindelser vår visjon Alltid på plass. Like viktig er det å utøve dette internt i selskapene i konsernet. Årstiden er normal med god aktivitet og større prosjekter som både pågår og står for tur innenfor petroleumsanlegg, bygg og anlegg, vindkraft og industri generelt. At vi blir etterspurt gir svar på at vi gjør ting riktig og betjener våre forretningsforbindelser profesjonelt. Det betinger at vi

yter service og leverer sikkerhet og kvalitet til enhver tid, opptrer ryddig og er samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Eirik Kynningsrud, daglig leder for Nordic Crane Kynningsrud, som har vært ansatt i over 20 år.

Det er snart ferietid, velfortjent og etterlengtet. Jeg håper og tror at ansatte bruker sommeren godt til rekreasjon til nye travle og utfordrende arbeidsdager. Vel møtt etter ferien i glede, løsningsorientert og til å stole på. Roy Otto overtar rollen som daglig leder for Nordic Crane Stangeland etter Trond Helge Skretting.

Trond Helge Skretting, Konsernsjef Nordic Crane Group AS

Lederskole

for Nordic

Crane Group Høsten 2012 gjennomførte Nordic Crane Group en klimaundersøkelse med bakgrunn i at vi ønsker å legge til rette for at alle ansatte skal ha en god arbeidsdag i en god bedrift. Som et konserntiltak i etterkant startet vi et utviklingsprogram for våre ledere.

36

nordic crane group

Arild Åsland underviser våre ledere.

Gjennom klimamålingen fikk «opplevd lederkvalitet» et resultat som tilsier at noe måtte gjøres. Arild Aasland i firmaet Raadvill AS er mannen som gjennom de to neste årene skal bistå konsernet med lederutviklingen. Vi skal alle støtte opp og sørge for at de skal kunne ivareta rollen som leder. Status Totalt 57 personer fordelt på fem grupper har til nå gjennomført kursets første del. Tilbakemeldinger er bl.a. at det er kjekt å bli kjent og dele erfaringer på tvers av selskapene i NCG, man får nyttig læring og dette gir et godt engasjement.

Bosse Draxler er en av våre ledere som har deltatt på første del av lederutviklingen.

Hva forventes? Kursleder Aasland har påpekt noen viktige saker i forbindelse med forventningene til lederskolen. Av erfaring vet vi at det tar tid å endre atferd – dette gjelder også for ledere. Aasland forventer at lederne tar med seg noen av modellene og verktøyene ut i operativ drift, slik at de vil kunne høste erfaringer som virkelig kan gi egenlæring. Trivsel og arbeidsglede er et viktig fundament for en god og langsiktig arbeidsplass. Fokus på bygging av kultur, og felles mål gjennom vår visjon og våre verdier er en viktig jobb underveis. Tekst/foto: Kirsti Finsal


En av oss i Nordic Crane Wind Kim Hallgren Ålder: 41 år Position: Sälj & Marknadschef Nordic Crane Wind Anställd sedan: 2011 Familj: Fru Yvonne och sonen Malte

To av NCG sine mobilkraner løfter en fyrkjele.

Montering av fyrkjeler og flytting av tanker Et av vårens større prosjekter er å montere fyrkjeler på en industribedrift i Østfold. Erik Johannessen er prosjektleder og har stått for prosjektering i forkant og følger opp underveis. Prosjektet ferdigstilles i løpet av våren. Det har vært behov for mye prosjektering i forkant for å finne de beste løsningene. Løftene gjennomføres med forskjellige kraner fra 90-500 tonn i en periode på tre måneder. Fyrkjelen, som nå er montert, veier 45 tonn. Den ble løftet av en 500 tonns mobilkran med en 90 tonns hjelpekran. Sluttfasen gir oss en liten utfordring på grunn av plasseringen og vinkelen det skal løftes i. Derfor benyttes det to kraner på henholdsvis 350 tonn og 500 tonn i et samløft.

Dette krever omlegging av veier for å sikre fremkommeligheten. Her bruker vi to 500 tonns mobilkraner, og vår avdeling for spesialtransport frakter tankene internt. Ekstra nøyaktig planlegging og prosjektering er nødvendig for at slike store løfte- og transportoppdrag gjennomføres på en sikker og god måte. Tekst: Kirsti Finsal/Erik Johannessen Foto: Erik Johannessen

Den bästa dagen i mitt liv var... utan tvekan när min son föddes. Jag blir glad när... familjen är samlad och vi åker skidor. Den bästa boken i världen är... flera. Beror på vilket humör jag är på. Jag äter helst... mat lagad med kärlek. Jag dricker helst... dyrt, men gratis. Jag tränar... cykel, inlines och försöker bli en löpare. Jag blir inspirerad av... min fru. Jag lyssnar på... bra musik. Jag läser... alldeles för många kontrakt och ramavtal. Jag tittar på... väldigt lite TV. Jag investerar i... familjen, huset och champagne. Jag drömmer om... en stor gård på landet. Detta får mig lugn... att få skälla en stund brukar hjälpa…eller måla. Jag uppskattar när... folk tänker till och tar sig tid. Jag tycker mest om... när ett arbete är avslutat och man kan sätta sig ner och njuta av resultatet, i alla fall en stund. Jag får energi av... att ha mycket att göra. Min favorithobby är... mat, vin och fotboll. Mitt bästa minne är... en sommardag med sonen och ett fiskespö i handen.

Så här är jag! 10% 15% Sträng romantisk 10% Temperamentsfull

25% kreativ

25% Kontrollfreak

På samme industriområde skal vi losse og transportere to store tanker på 100 tonn hver med ca. 40 meters lengde.

nordic crane group

37


kranglimt Toralf Schult, Emil Jensen og Merethe Grenersen jobber med gruppearbeid på Halvårssamlingen til NCKY AS.

Roger Johannessen på besøk hos Tadano fabrikken og ser på en av våre nye kraner.

Ny bro på RV 7 i Sokna.

Glenn Jønnvoll, Tom Henning Gundrosen og Bjørn Bogen er med på førstehjelpskurs.

38

kranglimt

På oppdrag for Stena Line.

Stefan Carlsson mastar NCWs 500 tonnare för byte av växellåda på vindkraftverket.

350 tonns kran løfter tak i Karlstad.

Flytt mellan två torn Sune B sitter bakom ratten.


runde år/Jämna år

jubilanter/jubilarer

Nyansatte/nyanställda

Personalnytt FUNDAMENTERING Morten Hove Ansatt: 01.02.2013

PREFAB norge PREFAB NORGE PREFAB norge Marek Przemyslaw Hupalo Christian Eng Skotnes Øystein Rustand Ansatt: 01.02.2013 Ansatt: 02.04.2013 Ansatt: 15.04.2013

PREFAB norge Mesud Kararic Ansatt: 21.05.2013

PREFAB SVERIGE Marc Dinger Anställd: 2013.01.07

PREFAB SVERIGE Magnus Ferm Anställd: 2013.03.11

PREFAB SVERIGE Anders Johansson Anställd: 2013.04.02

PREFAB SVERIGE Stefan Arvidsson Anställd: 2013.04.02

PREFAB SVERIGE Hans Karlsson Anställd: 2013.04.02

Kynningsrud holding FUNDAMENTERING Torkil Kynningsrud Audun Strand Ansatt i 15 år Ansatt i 15 år

FUNDAMENTERING Lene Hansen Ansatt i 15 år

PREFAB norge Erik Riis Ansatt i 15 år

PREFAB norge PREFAB norge Lars Petter Gundrosen Pål Porsmyr Ansatt i 15 år Ansatt i 15 år

PREFAB sverige Anita Olsson Ansatt i 15 år

PREFAB SVERIGE Mikael Karlsson Anställd i 15 år

PREFAB SVERIGE Kent Karlsson Anställd i 10 år

PREFAB SVERIGE Mats Schweder Anställd i 10 år

FUNDAMENTERING Jan Ivar Kynningsrud 60 år

FUNDAMENTERING Tore Jan Oliversen 50 år

FUNDAMENTERING Vidar Flatekval 50 år

PREFAB norge Jesper Lindberg 50 år

PREFAB norge Reza Khaliali 30 år

PREFAB SVERIGE Håkan Andersson 60 år

PREFAB SVERIGE Sten-Olof Johansson 60 år

PREFAB SVERIGE Lisa Johansson 50 år

PREFAB SVERIGE Douglas Gabrielsson 40 år

PREFAB SVERIGE Mikael Karlsson 40 år

PREFAB SVERIGE Henrik Edrud Anställd: 2013.04.15

PREFAB SVERIGE Daniel Hansson 30 år

PREFAB SVERIGE David Björklund 30 år

personalnytt

39


Kynningsrud er for femte gang med som sponsor for utendørsoperaen på Fredriksten festning i Halden. Nabucco, årets oppsetning av Opera Østfold, ble en stor suksess. Til sammen så 10 000 personer oppsetningen.

Kynningsrud sponser også i år denne musikalske opplevelsen, som har innspilling hver onsdag gjennom hele sommeren. Ansatte kan få gratisbilletter ved å henvende seg til Merethe på 69 30 97 00. Nytt av året er en egen Kynningsrudtribune, hvor man kan kjøpe sesongkort til reduserte priser, eller plassbilletter hos Halden turist.

KynningsrudNytt 1-2013  

Personalmagasin for Kynningsrudgruppen.

KynningsrudNytt 1-2013  

Personalmagasin for Kynningsrudgruppen.

Advertisement