Det grønne alternativet - Miljø og bærekraft

Page 1


Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert

Hvem er vi Kynningsrud Nordic Crane er et heleid datterselskap av Kynningsrud AS og er ledende innenfor mobilkraner, lastebilkraner og transporttjenester. Vi opererer lokalt, nasjonalt og i hele Skandinavia. Våre kunder får eksperthjelp til helhetsløsninger fra planlegging til utføring av kompliserte prosjekter, men også til mindre og enklere løfte- og transportoppdrag. Kynningsrud Nordic Crane har rundt 300 maskiner som opereres av våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Bærekraft og hensyn til miljøet er viktig for oss. Vi har investert i verdens første elektriske beltekran og velger alltid miljøvennlig når vi investerer og oppgraderer maskinparken.


En grønn fremtid Når vi investerer tenker vi grønt, og nye maskiner oppfyller miljøkravene i markedet. Vi retter fokuset mot en miljøvennlig maskinpark og en stadig større reduksjon karbonavtrykket. Klimatrusselen er vår tids største samfunnsutfordring, og en god ressursutnyttelse av kraner og andre kjøretøy er avgjørende for en fortsatt miljøvennlig vekst. Som en stor og viktig aktør i markedet ønsker vi i Kynningsrud å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft. Vi skal være det grønne alternativet − i dobbel forstand. Verdens første elektriske beltekran Mobile tårnkraner som kan gå på elektrisitet (min. 32A) ved løfteoperasjoner Mobilkraner som kjører på HVO miljødiesel og bio-olje Kranbiler med el-aggregat for innendørsdrift (min. 63A) Lastebilkraner har seneste miljøklassifisering


Kontakt oss

815 11 511 nckynningsrud.com kran.no@nckynningsrud.com Gneisveien 8, 2020 Skedsmokorset


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.