Page 1

Juhlavuosikirja

Vuosikertomus 2018

Jäsenet

Yrityshakemisto Juhlavuosikirja 2019

1


Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti ARVOT

MISSIO

Asiakkuus

Kehitämme yritystoiminnan edellytyksiä Kymenlaaksossa.

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat: tunnistamme asiakkaidemme tarpeet, joiden perusteella tuotamme palvelumme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

VISIO Kymenlaakson kauppakamari on vahvin vaikuttaja ja yhdistäjä, joka mahdollistaa taloudellista menestystä koko maakunnalle.

Kumppanuus

Haemme aktiivisesti onnistumisia kumppanuuksien kautta, olemme haluttu ja yhteistyökykyinen kumppani.

Vaikuttavuus

Toimimme tehokkaasti ja tuloksellisesti vaikuttamalla aktiivisesti maakuntamme elinkeinoelämään.

Reiluus

Olemme avoin työyhteisö, jonka yhteenkuuluvuus perustuu innostavuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja osaamiseen. Pidämme sen, minkä lupaamme.

Kymenlaakson kauppakamarin Vuosikirja 2019 Julkaisija ja kustantaja Kymenlaakson kauppakamari Ilmoitusmyynti MaCall Toimitus Kymenlaakson kauppakamari Graafinen suunnittelu ja toteutus Mainostoimisto Selekti Painopaikka Painokotka Oy 2019 Painos 1 100 kpl Kuvat Keskuskauppakamari, Kymenlaakson kauppakamari

Perustamisvuosi 1929 Jäseniä 557 Luottamushenkilöt 200 Valiokunnat 9 Jäsentyytyväisyys asteikolla 1–5 3,94 NPS-luku 45 Koulutuspäiviä 50 Vahvistettuja ulkomaankaupan asiakirjoja 9 492 (luvut vuoden 2018 lopussa)


Juho Romakkaniemi toimitusjohtaja Keskuskauppakamari

Sisältö Vuosikertomus 2018 Jäsenet Yrityshakemisto Katsaukset Puheenjohtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Toimitusjohtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Talouskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Toiminta 2018 Vaikuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Edustukset 2018/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Jäsenet ja toiminta-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kauppakamarin koulutukset . . . . . . . . . . . . 14 Kauppakamarin seminaarit ja jäsentilaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Viestintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Viranomais- ja asiantuntijapalvelut . . . . . . 19 Henkilöstö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hallituksen ja valiokuntien toiminta . . . . . 22

Luottamushenkilöt 2019 Kymenlaakson kauppakamarin hallitus 28 Valiokunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kouvolan seudun kauppakamariosasto 34

Kouvolan seudun kauppakamariosasto Toimintakertomus 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tilintarkastuskertomus . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kymenlaakson kauppakamari Toimintakertomus 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tilinpäätös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tilintarkastuskertomus . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Kymenlaakson kauppakamari 1928–2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Jäsenet Kymenlaakson kauppakamarin jäsenet 31.12.2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Yrityshakemisto toimialoittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kauppakamarit ja vaikuttamisen uusi aika Tätä kirjoittaessani on juuri kulunut vuosi siitä, kun aloitin Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana. Vuosi on kulunut nopeasti ja olen edelleen innoissani siitä, että saan tehdä tätä työtä yhdessä teidän kanssanne. Tänä vuonna käydään kahdet tärkeät vaalit ja lisäksi Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuussa. Tulevalla hallituksella on vähintään yhtä paljon haasteita edessään kuin nyt kaatuneella Sipilän hallituksella oli. Suomi ikääntyy, palveluiden tarve kasvaa ja julkisten menojen kasvupaine on kova. Soten kaatuminen tarkoittaa sitä, että sote-soppaa on lusikoitava myös ensi vaalikaudella. Paras lopputulos soten suhteen olisi suurten, vahvojen kuntien ja 5–6 sote-alueen yhdistelmä, jolla on tarpeeksi leveät hartiat hankkia osto-osaaminen ja siirtyä tilaaja-tuottaja -malliin kaikkialla, missä se parantaa tuottavuutta. Lisäksi pitää ottaa käyttöön asiakassetelit valinnanvapauden toteuttamiseen. Vuosi 2019 on siis tärkeä vaikuttamisen vuosi ja me kauppakamarilaiset olemme siihen valmiita. Meillä on paitsi selkeät tavoitteet ja tulevaisuusvisio myös viime vuonna valmistunut uusi strategia, joka antaa hyvän perustan vaikuttamistyöllemme. Strategiamme otsikko ”Edunvalvonnasta ratkaisukeskeiseen vaikuttamiseen” kiteyttää mielestäni hyvin sen mihin meidän pitää pyrkiä. Edunvalvonnan ahtaasta nurkasta isojen visioiden ja rakenteellisten ratkaisuiden tarjoajaksi. Verkostot ovat kauppakamaritoiminnan ydintä, joten meille sopii hyvin rooli sillanrakentajana erilaisten toimijoiden ja risteävien intressien yli, yhteiseksi hyväksi. Vaikuttaminen on tehokkaimmillaan päätöksenteon asialistan asettamista. Elämme myös globaalissa katsannossa monella tavalla kasvaneen epävarmuuden ja muutosten aikaa. Tällaisena aikana kauppakamareiden arvopohjaiselle vaikuttamiselle ja asiantuntijuudelle on entistä enemmän kysyntää. Ei siis pidetä kynttilää vakan alla, vaan tuodaan näkemyksemme rohkeasti esiin.


Katsaukset

Puheenjohtajan katsaus

Aihetta juhlaan Pyöreät vuodet ovat aina hyvä syy katsella vähän taaksepäin. Mitä on tehty ja onko tehdystä työstä jäänyt jälki johonkin. Niin nytkin, kun vietämme alueemme kauppakamarin perustamisen 90-vuotisjuhlavuotta. Tämän Vuosikirjan historiikista löytyy melkoinen määrä virstanpylväitä, joiden saavuttamiseksi kauppakamari ja sen jäsenet ovat ponnistelleet.

Sakari Pasanen Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen toimitusjohtaja

Kesäkuussa Kymenlaakso Summit kokoaa jälleen yhteen meidät kymenlaaksolaisyritykset ja asiantuntijat. Jotta voisimme ajoissa muuttaa suuntaa.

Menesty kanssamme -slogan valittiin juhlavuoden teemaksi kuvaamaan sitä keskeistä asiaa, että yhdessä toimien meissä on voimaa ja saamme maakunnassa tärkeitä asioita eteenpäin. Liikenneasiat olivat vastaperustetun kauppakamarin ensimmäinen edistettävä asia. Anjala–Huruksela -maantien rakentaminen hätäaputöinä ja sataman järjestyksenpito olivat kauppakamarin vuoden 1929 työlistan kärjessä. Liikenneasiat ovat edelleen yksi keskeisiä kauppakamarin vaikuttamisasioita. Viime vuonna kauppakamari teki aktiivista yhteistyötä kaupunkien, maakuntaliiton, poliittisten päätöksentekijöiden ja liikenneviranomaisten kanssa valtatie 15:n suunnittelumäärärahan kasvattamiseksi koko Rantahaka–Kiehuva -tieosuudelle. Raideliikenteessä Kotka–Kouvola -välisen työmatkaliikenteen sujuvoittaminen sekä HaminaKotka Sataman kohinalla kasvaneet vientiluvut edellyttävät edelleen investointeja. Torjuntavoittojakin saavutimme viime vuonna. Koko seutukunta yhdisti voimansa ja lopputuloksena oli ministeriön päätös lääkärihelikopterin sijoittamiseksi Uttiin. Koulutus- ja työvoimasektorilla kauppakamari ja sen koulutus- ja työvoimavaliokunnan suuri huolenaihe on, miten saada yritysten tarvitsemia osaajia maakuntaan. Oppilaitokset ovat ottaneet kopin yritysten esittämästä huolesta, josta hyvänä esimerkkinä Kouvolan seudun ammattiopistossa aloittaa tänä vuonna neljä uutta koulutusalaa. Ilahduttavaa on, että yhä useampi meistä on töissä. Työttömien määrä laski viime vuoden aikana Kymenlaaksossa ja tammikuun lopussa oli 12,8 % vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli 25 % enemmän kuin vuosi sitten ja näistä peräti 82 % oli yrityksissä. Tämä kertoo, että vientivetoisessa maakunnassamme ulkomaankauppa tuo leivän tuhansille vientiyritysten työntekijöille puhumattakaan moninkertaisesta määrästä alihankintayrityksiä ja palvelusektorin yrityksiä. Sekä uusien yritysten etabloitumiseksi että jo tänne kotiutuneiden yritysten kasvamiseksi tarvitaan kauppakamarin, yrittäjäjärjestöjen sekä elinkeinoyhtiöiden ponnistuksia. Käytännön toimenpiteenä kauppakamari on osarahoittajana tänä vuonna toistamiseen pyörivässä KasvuOpen -ohjelmassa. Tämä yrityksille maksuton sparrausohjelma tarjoaa asiantuntijoita rahoitukseen, markkinointiin ja tuotekehittelyyn liittyen. Katse taaksepäin on hyvä tehdä senkin vuoksi, että osaa suunnistaa eteenpäin ja valita ennenkaikkea siellä risteilevistä poluista sen oikean. Adolf Ehrnrooth sanoi, että ”kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten”. Kauppakamari julkaisi äskettäin tulevaisuusskenaariot, jotta yritykset voivat varautua liiketoiminnassaan kiistatta tulossa oleviin tai jo meneillään oleviin muutoksiin. Näitä oppeja on luvassa myös kesäkuussa Kuusankosken Pato Klubilla pidettävässä tulevaisuusseminaarissa. Kymenlaakso Summit kokoaa jälleen yhteen meidät kymenlaaksolaisyritykset ja asiantuntijat. Jotta voisimme ajoissa muuttaa suuntaa. ”Älä kysy mitä maasi voi tehdä sinun hyväksesi – kysy, mitä sinä voit tehdä maasi hyväksi.” Tämän John F. Kennedyn ajatuksen voi hyvin kääntää koskemaan myös kauppakamaritoimintaan. Kaikki se aika, mitä annamme yhteiselle hyvälle, sataa lopuksi myös yrityksen laariin.


Toimitusjohtajan katsaus

Iso käsi! Otsikkoni ehkä hämmentää, toivottavasti myös herättää kiinnostusta. Se on ilmaisu, jota urheilupiireissä käytetään, kun jostakin haluaa ja on aihetta isosti kiittää. Ja siihen minulla on aihetta. Olen saanut olla 13 vuotta kymenlaaksolaisen elinkeinoelämän näköalapaikalla, kauppakamarimme toimitusjohtajana. Tunnen olleeni jollain tavalla etuoikeutettu, koska oma aikaperiodini on pisin toimitusjohtajapesti Kymenlaakson kauppakamarin 90-vuotisessa historiassa. Asiamiehen nimikkeellä Leo Anttila kyllä teki kauppakamarissamme jopa 30-vuotisen uran 1937–1967 välisenä aikana. Iso käsi jäsenistöllemme, luottamushenkilöillemme ja erityisesti hallituksellemme luottamuksesta.

Jouko Lehtoranta

Kun nyt keväällä siirryn uuteen elämänvaiheeseen ja luovutan kipparitehtävän seuraajalleni Marika Kirjavaiselle, on oikea hetki jonkinlaiseen henkilökohtaiseen tilinpäätökseen tälläkin palstalla, johon olen saanut kynäillä toimitusjohtajan katsauksia yhteensä 11 kertaa. Ensinnäkin kymenlaaksolaisesta elinkeinoelämästä. Kun aloitin vuonna 2006, Kymenlaakso ja erityisesti siellä oleva metsä-/paperiteollisuus oli ajautunut rajun rakennemuutoksen kouriin. Sitä seurasi Lehman Brothersin romahdus, Krimin kriisin myötä tulleet Venäjä-pakotteet jne. Näiden yhteisvaikutuksena maakuntamme elinkeinoelämä koki ”menetetyn vuosikymmenen”. Mutta onneksi aivan viime vuodet ovat tuoneet monia valonpilkahduksia; metsäteollisuus on uudessa iskussa, maamme suurin yleissatama HaminaKotka takoo ennätyslukemia, E18-moottoritie on saatu kokonaan valmiiksi Helsinki–Vaalimaa välillä ja Kymenlaakso on vahvistanut asemaansa logistiikan ykkösmaakuntana. Toki isoja haasteitakin on. Olemme muuttotappiomaakunta, joka tarvitsee kipeästi lisää vetovoimatekijöitä, isoimmat kuntataloudet ovat kriisirajoilla ja väestön ikärakenne vanhenee huolestuttavasti.

Kauppakamari voi rinta rottingilla juhlistaa juhlavuottaan.

Toiseksi isossa kuvassa TOP3 asiaa kauppakamarivuosiltani: olen saanut valtavan verkoston satojen, jopa tuhansien hienojen kohtaamisten kautta, on syntynyt hyvin laaja-alainen elinkeinoelämän tuntemus ja olen saanut olla vahvana vaikuttajana erityisesti kymenlaaksolaiseen yrityselämään liittyvissä asioissa. Kolmanneksi kauppakamariryhmä (19 alueellista kamaria sekä Keskuskauppakamari) on 13 vuoden aikana ilahduttavasti muuttunut ”pönöttävistä harmaapanttereista” paljon nuorekkaammaksi, näkyvämmäksi ja nokkelammaksi. Olemme tehneet selkeän ryhmästrategian, kauppakamarilla on kirkas tulevaisuusvisio ja toimimme yhtenäisenä ryhmänä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä kehitys on korreloinut myös kauppakamarien jäsenmäärään, joka viime vuonna saavutti ennätyksensä 20 813 jäsentä, joista Kymenlaaksossa 557. Neljänneksi omasta kauppakamaristamme. Toimitusjohtajakauteni aikana jäsenmäärämme – koko toiminnan kivijalka – on noussut 350 jäsenestä 550 jäsenen tasolle. Asiakas- ja jäsentyytyväisyytemme on parantunut merkittävästi ja kauppakamarimme tunnettuus on aivan eri luokkaa kuin vuonna 2006. Uutta ansaintalogiikkaa on löytynyt ja toimintamme volyymi – eurot ja osallistujamäärät – ovat liki kaksinkertaistuneet. Kaikki terveellä tulorahoituksella aikaan saatua. Näiden tulosten takana on osaava henkilökuntamme, aktiiviset luottamushenkilöt, merkittävä jäsenistö ja hyvät sidosryhmäsuhteet. ISO KÄSI heille kaikille. Näistä asetelmista uskon, että Kymenlaakson kauppakamari voi rinta rottingilla juhlistaa tätä 90-vuotisjuhlavuottaan ja ottaa vielä merkittäviä lisäharppauksia matkalla kohti 100-vuotisvirstanpylvästä seuraajani Marikan johdolla. Toivotan hänelle, jäsenistöllemme, yhteistyökumppaneille ja koko kauppakamarille onnea ja menestystä mielenkiintoisessa ja paljon antavassa toiminnassa.

Juhlavuosikirja 2019

5


Katsaukset Talousvuosi

Alkuperätodistusten ja viennin kehitys 2005–2018

Työlliset ja yritykset Kymenlaaksossa 2015–2017

Lähde: Keskuskauppakamari

Lähde: Tilastokeskus

* Vuoden 2018 hinnoin. Vuoden 2018 luku VM:n joulukuun ennusteesta. Lähde: Kauppakamari.

Talouskatsaus Suomella on takanaan vaikea vuosikymmen, josta olemme toipuneet hitaasti. Eteenpäin on menty, mutta olemme verrokkejamme yhä jäljessä. Suhdannehuipun kääntyessä olemme yhä lukuisien haasteiden edessä; rakenteelliset uudistukset ovat monin paikoin yhä tekemättä ja väestömme sen kun ikääntyy. Tämä aiheuttaa etenkin uudelle hallitukselle päänvaivaa. Kauppakamareiden ulkomaankaupan asiakirjojen kehityksestä saa viitettä siitä, kuinka EU:n ja ETA-maiden ulkopuolinen vientimarkkina tulee kehittymään.  Suomi on pieni avoin talous ja siten herkkä maailmantalouden suhdanteille. Menneen kahden vuoden aikana sekä alkuperätodistusten kappalemäärä että Suomen vienti on kasvanut voimakkaasti. Valtionvelan nykytasoon ei voi olla tyytyväinen ja velkasuhteen madaltaminen edelleen olisi hyvää finanssipolitiikkaa. Työllisyyskehityksen oikeasta kehityssuunnasta huolimatta työmarkkinoiden

tilaa voi pitää korkeintaan tyydyttävänä. Työttömyysasteen suhteen Suomi yhdistetään ennemminkin Etelä-Euroopan ongelmatalouksiin kuin pohjoiseurooppalaisiin työllisyyskehityksen mallimaihin. Rakennetyöttömyyttä olisi pystyttävä painamaan alas sekä taloudellisin että sosiaalipoliittisin perustein. Koska työikäisen väestön määrän ei tulevaisuudessa odoteta kasvavan, mutta samalla vanhusväestön määrä kasvaa merkittävästi, on seurauksena entistä suurempi verorasitus työssä käyvälle väestölle. Kestävyysvajeen mittaluokka on sellainen, ettei edes työllisyysasteen kohoaminen 80 prosenttiin riittäisi kuromaan vajetta umpeen. Tulevaisuudessa tarvitaan siis laajamittaisia sopeuttamistoimenpiteitä. Tilastokeskuksen väestöennusteen oletusmuutosten takia kestävyysvaje kasvaa vajaasta 7 miljardista yli 8 miljardiin.

Loppuvuonna lievää hiipumista, silti muuta maata myönteisempää Kymenlaakson yritysten suhdannetilannearviot hiipuivat kesän 2018 korkeista lukemista vuoden loppua kohden. Tammikuussa 2019 yrityksiltä kerätyn suhdannebarometritutkimuksen mukaan ammattitaitoisen työvoiman puute oli edelleen suurin este yritysten kasvulle (1/2019: 24 %, 10/2018: 22 %). Yleisin tuotannon kasvun este oli riittämätön kysyntä (1/2019 29  %, 10/2018 22 %). Tuotanto ja myynti kasvoivat loka-joulukuun aikana. Henkilökunnan määrä lisääntyi kausitekijät huomioon ottaen lievästi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Kannattavuus oli keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa. Kymenlaaksolaisyritysten suhdannenäkymät keväälle 2019 olivat hienokseltaan koko maan keskiarvoa myönteisemmät.


Työttömyysaste Euroopassa

Kymenlaakson verojalanjälki

Verojalanjälki 692 milj.

Lähde: Eurostat

Kolme suurinta toimialaa Kymenlaaksossa 2015–2017

Ennakonpidätys palkoista 206,5 milj. Työnantajan sairausvakuutusmaksu 9,1 milj.  Työttömyysvakuutusmaksut 31,5 milj.  Eläkevakuutusmaksut 237,3 milj.  Yhteisövero 76,2 milj.  Ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 6,3 milj.  Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,1 milj.  Ennakonpidätys puun myyntituloista 1,2 milj.  Arvonlisävero 123,4 milj.  Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja Keskuskauppakamarin laskelmat.

Lähde: Kauppamari

Hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten määrässä Kotkan–Haminan seudun hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten perustamisluvuissa. Kotkan–Haminan seudulle perustettiin tammi-syyskuussa 255 uutta yritystä. Perustamistahti on hidastunut: yrityksiä syntyi 4 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta väheni 28 %. Perustetuissa yrityksissä on runsaasti erilaisia kauneuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin sekä muita henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Samoin on perustettu lukuisia ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä liike-elämän asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä. Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne oli syyskuun loppuun mennessä syntynyt 64 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 51. Myös Miehikkälässä ja Virolahdella kasvoi perustanta edellisvuodesta. Kun yritystoimintansa lopettaneita oli 31 % edellisvuotta enemmän, laski nettoperustanta 57 % vuoden takaisesta. Konkurssien määrä (elokuu 2018)

Kotkan–Haminan seudulla on pysynyt ennallaan, mutta konkurssien henkilöstövaikutukset ovat pienentyneet. Kotkan–Haminan seudun konkurssitilanne on samalla tasolla vertailuseuduista (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) lähinnä Salon seutukunnan kanssa Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 255 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 210, jolloin nettolisäys oli 45 kpl. Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (51 kpl), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (42 kpl), terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (34 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (34 kpl). Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008. Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet informaatio ja viestintä (ITC) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Etelä-Kymenlaakson kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): Hamina 64 (25 %), Kotka 158 (62 %), Miehikkälä 6 (2 %), Pyhtää 17 (7 %) ja Virolahti 10 (4 %).

Kouvolassa oli vuoden 2019 alussa 363 kaupparekisteriin rekisteröitynyttä yritystä, joista 117 kpl (32,2 %) oli käyttänyt Kouvola Innovationin neuvontaa. Lakkautettuja tai kaupparekisteristä poistettuja yrityksiä oli 419. Iitissä oli 32 rekisteröityä ja 36 lakkautettua yritystä. Kouvola Innovationin yhteydessä olevaa Kouvolan Uusyrityskeskuksen palvelua käytti vuonna 2018 yhteensä 248 asiakasta, joka oli noin 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Palvelua käyttäneistä asiakkaista 43,5 % perusti yrityksen. Vaikka asiakasmäärä väheni vuonna 2018, niin yrityksiä perustettiin suhteessa kävijöihin samaan tapaan kuin aiemminkin.

Lähteet: Cursor, Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n suhdannebarometrikyselyt, Keskuskauppakamari: johtava ekonomisti Mauri Kotamäki, Kouvola Innovation ja Suomen Uusyrityskeskusten Liitto. Juhlavuosikirja 2019

7


Toiminta 2018

Steveco-konsernin verojalanjälki 2017

Verojalanjälki 30,3 milj. €

Arvonlisävero 0,6 milj. € Ennakonpidätys palkoista 13,7 milj. € Sosiaaliturvamaksut 0,5 milj. € Työnantajan työeläkevakuutusmaksu 8,5 milj. € Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 3,2 milj. € Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,4 milj. € Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 0,8 milj. € Ympäristövero 1,3 milj. € Kiinteistövero 0,3 milj. €

Lähde: Steveco-konserni

Vaikuttaminen Ratkaisukeskeinen vaikuttaminen on Kymenlaakson kauppakamarin toinen strateginen painopistealue. Vaikuttamistyön toteutus tapahtuu valtakunnallisesti koko kauppakamariryhmän panoksella ja Kymenlaaksossa alueellisen kauppakamarin toimesta.

tarkastellaan, miltä seuraavan 3–8 vuoden lähitulevaisuus voi näyttää ja millä keinoilla Suomi voi pysyä tai nousta maailman kärkeen eri osa-alueilla. Kymenlaaksossa globaalit skenaariot esiteltiin Kymenlaakso Summitissa kesäkuussa, tulevaisuusvisio julkistettiin joulukuussa.

kilpailukykyinen verotus, selkeä säädösympäristö, julkisen sektorin reformi, sujuva liikenne, osaavan työvoiman saatavuus ja vastuullinen yritystoiminta.

Kauppakamariryhmä julkaisi loppuvuonna eduskuntavaaleihin tähtäävät hallitusohjelmatavoitteensa. ”Ratkaisuja Suomelle” -ohjelmassa esitetään ratkaisuja mm. työllisyyden pullonkauloihin, ilmastonmuutokseen, työperäiseen maahanmuuttoon, liikenneinfran hankerahoitukseen ja oppisopimusjärjestelmän käyttöönottoon.

Kauppakamariryhmä laati vuosien 2017– 18 aikana tulevaisuusvision. Tulevaisuusvision laatimiseen osallistuivat alueellisten kauppakamarien valiokunnat. Pohjamateriaalina käytössä oli Nordic West Officen tuottamat skenaariot. Tulevaisuusvisiossa

Erityisen merkittävä toimenpide oli loppuvuodesta julkaistu valtakunnallinen veroselvitys ja siihen sisältyvä yritysten verojalanjälki. Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä Kouvolan Seudun Osuuskauppa ja Steveco antoivat Keskus-

Kauppakamariryhmä julkaisi tulevaisuusvision, jonka laatimiseen osallistuivat Kauppakamariryhmän tavoitteet ja saavutukset alueellisten 19 alueellisen kauppakamarin ja Keskuskauppakamarien kauppakamarin vaikuttamisen painopisvaliokunnat. teet vuonna 2018 olivat kansainvälisesti


Kymen Seudun Osuuskauppa -konsernin verojalanjälki 2017

Verojalanjälki 27,1 milj. €

Arvonlisävero 3,8 milj. € Ennakonpidätys palkoista 7,2 milj. € Yhteisövero 2,1 milj. € Työnantajan ja työntekijän sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut 0,3 milj. € Työnantajan ja työntekijän eläkevakuutusmaksu 9,4 milj. € Autovero 3,3 milj. € Kiinteistövero 1,1 milj. €

KSO:n myytäväksi hankkimien polttoaine-, tupakka- ja alkoholituotteiden ostoihin sisältyi valmisteveroja yhteensä 50,8 miljoonaa euroa. Nämä verokustannukset on sisällytetty kyseisten tuotteiden jälleenmyyntihintoihin. Lähde: Kymen Seudun Osuuskauppa

kauppakamarille yritystensä verotiedot verojalanjälkensä laskemiseksi.

Alueellisen vaikuttamisen painopisteet Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttaminen fokusoituu neljään osa-alueeseen, jotka ovat syntyneet jäsenistön ja luottamushenkilöiden näkemysten pohjalta. Painopisteinä ovat vetovoimainen Kymenlaakso, uudistuva elinkeinorakenne, sujuva liikenne ja osaava työvoima. Kauppakamari tuo Kymenlaakson tarjontaa esiin eri tilaisuuksissa ja viestinnässä tavoitteena, että Kymenlaaksoon etabloituisi uusia yrityksiä niin Suomesta kuin ulkomailta ja toimivien yritysten toimintaedellytykset parantuvat. Suhdannebarometrikyselyt nostivat esille maakunnan yritysten kehitystä ja näkymiä. Kyselytutkimus kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille tehtiin yhteistyökumppani Elinkeinoelämän Keskusliiton toimesta neljästi vuoden aikana. Tulosjulkistus järjestettiin Kymenlaaksossa kahdesti; tammikuussa Ekamilla Kotkassa ja marraskuussa Sokos Hotel Vaakuna Kouvolassa.

Kauppakamarin vaikuttamistyöhön kuuluvat erilaisten kyselyjen ja selvitysten laatiminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Vuoden aikana tehtiin muun muassa kysely jäsenyritysten työvoimatarpeesta, jäsen- ja luottamushenkilökysely sekä kesätyöpaikkakysely. Kymenlaakson kauppakamari teki vaikuttamistyötä useissa eri sote- ja maakuntauudistusta valmistelevissa työryhmissä tuoden esille yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmaa ja tarpeita. Yhteydenpito alueelliseen ja valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoon oli jatkuvaa ja säännöllistä.

Sujuva liikenne Liikenteen sujuvuutta kauppakamari pyrkii edistämään kaikilla eri väylillä – niin maanteillä, rautateillä, merellä kuin satamissa. Vaikuttamistyössä korostetaan Kymenlaakson asemaa Suomen logistiikan ykkösmaakuntana, jossa on maan suurin yleissatama, merkittävä rautatiehubi ja logistiikka-alue sekä vuonna 2018 kokonaisuudessaan käyttöön vihitty E18-valtatie.

Kertomusvuonna kauppakamarin liikenteeseen kohdistunut vaikuttamistyö fokusoitui erityisesti valtatie 15:n korjausrakentamisen edistämiseen. Valtatien suunnittelumäärärahan myöntämiseksi aiottua kattavampana kauppakamarin jäsenyritysten edustajista koottu delegaatio tapasi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin maaliskuussa. LVM myönsi keväällä vt 15:lle alkuperäisestä laajemman suunnittelumäärärahan. Toimintavuoden aikana Kymenlaakson kauppakamari antoi lausunnot Liikenne- ja viestintäministeriölle vt 15 kunnostamistarpeesta, Kotkan Mussalon sataman Kotolahden ratapihaa koskevassa asiassa sekä luonnokseen maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi. Kymenlaakson Liitolle annettiin lausunto maakuntakaavaa 2040 koskien. Kauppakamari vetosi sosiaali- ja terveysministeriöön Utin valitsemiseksi ensihoidon lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi. Kauppakamarit osallistuivat Keskuskauppakamarin liikennehankelistaukseen 2018, joka sisältää listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Juhlavuosikirja 2019

9


Toiminta 2018

Uudistuva elinkeinorakenne Uudistuvan elinkeinorakenteen tukemiseksi kauppakamari osallistui KasvuOpenohjelmaan kuuluvan Kaakkois-Suomen kasvupolun järjestämiseen. Ohjelmaan saatiin mukaan lähes 30 kasvuhaluista ja -kykyistä yritystä. Startup-valiokunta toi yhteen maakunnan startup-yrityksiä tarjoten erinomaisen verkoston hyödynnettäväksi. Elinkeinorakenteen uudistamiseksi valiokunnat vierailivat erilaisissa toimintaympäristöissä ja -organisaatioissa. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin Kasvuun – Team Finland -kiertuetapahtuma ja oltiin toteuttamassa Ship*-tapahtumaa. Maakunnassa käynnistyi vuoden aikana useita startup-ekosyteemiä kehittäviä hankkeita, joiden ohjausryhmissä startup-valiokunnan jäsenet toimivat. Yritysten kasvun ja elinvoiman edistämiseksi kauppakamari työskenteli tiiviissä yhteistyössä kaupunkien elinkeinoyhtiöiden Kouvola Innovationin ja Cursorin kanssa.

Osaava työvoima

nä. Suhdannebarometrikyselyissä kohtaanto-ongelmasta ilmoitti tammikuun 2017 ja tammikuun 2019 välillä 22 % –36 % kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Kauppakamari on viestinyt aktiivisesti asiasta ja nostanut ongelmaa esille julkisuudessa yhdessä koulutus- ja työvoimavaliokunnan kanssa sekä käynyt keskusteluja asiasta oppilaitosten kanssa. Eri koulutusasteiden avainhenkilöt olivat vahvasti edustettuina kauppakamarin eri valiokunnissa ja vastaavasti kauppakamarin henkilöt oppilaitosten neuvottelukunnissa ja eri hankkeisiin liittyvissä ohjausryhmissä. Kauppakamari tekee vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä vahvalla viestinnällä em. asioiden edistämiseksi sekä jatkuvalla ja säännöllisellä yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Edunvalvonnassa yhteistyössä ovat mukana maakunnan suurimmat kaupungit, Kymenlaakson Liitto sekä jäsenyritykset ja julkishallinnon organisaatiot, joista tärkeimpinä TE-toimisto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Osaavan työvoiman saatavuus oli tietyillä toimialoilla ja yrityksillä jopa kasvun estee-

Lausunnot ja kannanotot 2018

Kyselyt ja selvitykset 2018

Jäsenyydet ja osakkuudet 2018/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö; Vetoomus valtatie 15:n kunnostamisesta

Kymenlaakson kauppakamari: Kysely jäsenyritysten työvoimatarpeesta

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lisäselvitys, Kotkan Mussalon sataman Kotolahden ratapihan raideparit

Kymenlaakson kauppakamari: Kysely jäsenyritysten kesätyöntekijöiden rekrytoinnista

Kymenlaakson Liitto: Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnokseen

Kymenlaakson kauppakamari: Jäsentyytyväisyyskysely 2018

Finnhub ry Hallituspartnerit Kymenlaakso ry Kansainvälinen kauppakamari (ICC) Kotkan Kauppatie ry Kotkan Klubi ry Kouvolan Ydinkeskusta ry Saksalais–Suomalainen kauppakamari Suomalais–Venäläinen kauppakamari

Liikenne- ja viestintäministeriö; Lausunto luonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi Sosiaali- ja terveysministeriö: Vetoomus Utin valinnaksi ensihoidon helikopterin sijoituspaikaksi Kymenlaakson kauppakamarin lausunnot ja kannanotot: www.kymichamber.fi Keskuskauppakamarin lausunnot ja kannanotot: www.keskuskauppakamari.fi

Kymenlaakson kauppakamari: Luottamushenkilökysely 2018 Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit: Suuri Veroselvitys Kymenlaakson kauppakamari; Jäsentyytyväisyyskysely Kymenlaakson kauppakamarin kyselyt ja selvityset: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi Keskuskauppakamarin kyselyt ja selvitykset: www.keskuskauppakamari.fi


Edustukset 2018/2019 Ankkapurhan Kulttuurisäätiön hallitus, viestintäpäällikkö Kirsi Juura Carry on -hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Hanke on päättynyt 2018. International Business in Kymenlaakso -ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, varalla toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta. Hanke on päättynyt 2018. Ekamin ammatillinen neuvottelukunta, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla koulutuspäällikkö Petra Kuitunen. Neuvottelukuntien toiminta on päättynyt 2018. Toiminta jatkuu Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän työelämäfoorumin muodossa. Edustajana yhteyspäällikkö Tiina Paavola ja 4.2.2019 lähtien yhteyspäällikko Sirpa KantolaPakkanen. Varalla Petra Kuitunen 14.10. asti, koulutuspäällikkö Heidi Harden 15.10.2018 lähtien. Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä ELO, koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ennakointiryhmä ja ennakointinyrkki, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta. 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2. lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen.

KILKAS – Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämisestä -hanke, ohjausryhmä koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Hanke on päättynyt 2018. Kymenlaakson työhyvinvointiverkoston ydinryhmä, koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen LevelUp-ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa KantolaPakkanen Luova Yritysgeneraattori -hanke, ohjausryhmä, viestintäpäällikkö Kirsi Juura Maakuntauudistus-työryhmät: MAKU-ryhmä: toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.19 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen STARA-ryhmä: toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen KAMA-ryhmä: yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa KantolaPakkanen LIPA-ryhmä: viestintäpäällikkö Kirsi Juura

Kaakkois-Suomen Team Finland -verkosto, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.19 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2. lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen.

Maakunnan Yhteistyöryhmä, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen.

Keskuskauppakamarin hallitus, toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy, 31.12.2018 saakka

MYR:n sihteeristö, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta , 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta, toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy, 1.1.2019 lähtien kaupallinen johtaja Eija Rossi, HaminaKotka Satama Oy Keskuskauppakamarin valtuuskunta, toimitusjohtaja Juha Klami, Rakennuspartio Oy; toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy (31.12.18 saakka); toimitusjohtaja Annikki Niiranen, Kymsote; toimitusjohtaja Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy; tehtaanjohtaja Olli-Pekka Reunanen, Stora Enso Oyj / Sunilan tehdas (31.12.18 saakka); toimitusjohtaja Juha Korhonen, Kymenlaakson Osuuspankki; tehtaanjohtaja Mari Kainiemi, DuPont Nutrition & Health (1.1.19 lähtien); hallituksen pj Tapani Kinnunen, Lumon Yhtiöt (1.1.19 lähtien)

Railgate Finland – China Express ja kasvua viennistä hankkeet, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, varalla Kirsi Juura. Työelämä 2020 -alueverkosto, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa KantolaPakkanen. Varalla Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén. XLaB-hanke, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa KantolaPakkanen Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, viestintäpäällikkö Kirsi Juura 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Hanke on päättynyt 2018.

Juhlavuosikirja 2019

11


Jäsenet

Jäsenkehitys 2013–2018 565

560

555

550

545

540

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jäsenet ja toiminta-alue Toimintavuonna yrityksiä oli alueella yli 9 200.

Kymenlaakson kauppakamarin toimintaalueella on kolme kaupunkia; Hamina, Kotka ja Kouvola sekä neljä kuntaa, Iitti, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Toimintavuonna alueella oli reilut 175 500 asukasta. Yrityksiä alueella oli yli 9 200, joista suurimman osan toimialana oli rakennusja kiinteistöpalvelut.

liikevaihto on noin joka neljännellä jäsenyrityksellä. Toimialoista suurin edustus on ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toiminnalla (21 %), toiseksi eniten teollisuudella (18 %) ja kolmantena on tukku- ja vähittäiskaupan yrityksillä (12 %).

Vuosikokoukset

Jäsenmäärä Kymenlaakson kauppakamarissa on viime vuosina pysynyt suunnilleen samana. Viimeisen viiden vuoden aikana ollut keskimäärin 555 jäsentä. Toimintavuonna Kymenlaakson kauppakamarissa oli 557 jäsentä, joista 543 oli yritys- ja yhteisöjäseniä, 7 kaupunki- ja kuntajäseniä ja 7 henkilöjäsentä.

Kymenlaakson kauppakamarin päätösvaltaa käytetään sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa, jotka järjestetään vuorotellen Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita näihin maksuttomiin kokouksiin, joissa virallisen kokousosuuden lisäksi kuullaan aina asiantuntijaesitelmä kulloinkin ajankohtaisesta aiheesta.

Yritysjäsenistä suurin osa (55 %) on 5–49 työntekijän yrityksiä. Kolmasosassa jäsenyrityksistä on tätä pienempi henkilöstömäärä. Liikevaihdoltaan alle 800 000 euron yrityksiä on jäseninä 44 %. Tätä suurempi, mutta alle 2,5 miljoonan euron

Kevätkokous 9.5.2018 Kymenlaakson kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin HaminaKotka Satamassa. Kokouksessa hyväksyttiin Kymenlaakson kauppakamarin ja vahvistettiin Kouvolan seudun kauppaka-


Jäsenistön jakautuminen toimialoittain 2018 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 21 % Teollisuus 19 % Tukku- ja vähittäiskauppa 12 % Kuljetus ja varastointi 10 % Rakentaminen 9% Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 % Informaatio ja viestintä 5% Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4 % Kiinteistöalan toiminta 4% Terveys- ja sosiaalipalvelut 3% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3 % Muut 5%

mariosaston toimintakertomukset vuodelta 2017, vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä käsiteltiin kauppakamarin ja vahvistettiin kauppakamariosaston tilintarkastuskertomukset. HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski piti katsauksen satamayhtiön toiminnasta. Syyskokous 28.11.2018 Kymenlaakson kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimitalossassa Elimäellä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaisesti Kouvolan seudun kauppakamariosasto yhdistetään Kymenlaakson kauppakamariin 31.12.2019. Toimitusjohtaja Aku Pyymäki piti esityksen 100 vuotta toimineen Kymenlaakson Sähkön historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019. Kauppakamarille valittiin vuodelle 2019 puheenjohtajat, hallitus, valiokunnat ja niiden puheen-

johtajat, edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan sekä tilintarkastajat. Kokouksessa palkittiin 20 vuoden pronssisella ansiomerkillä Senior Adviser Matti Kulla, 15 vuoden pronssisilla ansiomerkeillä toimitusjohtaja Elina Multanen ja toimitusjohtaja Janne Sundqvist.

Vastaajista 76,8 % oli käyttänyt kauppakamarin palveluja kuluneen vuoden aikana. Kauppakamarin tärkeimpinä vaikuttamiskohteina vastaajat pitivät: vaikuttaminen osaavan työvoiman saatavuuteen (52,7 %), yritysten näkemysten esille nostamista julkisuudessa (50,9 %) sekä koulutuskysymyksiin vaikuttamista (44,6 %).

Vuoden 2018 tuotosta jaettava Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston 1 000 euron suuruinen stipendi jaettiin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.

Jäsentyytyväisyys Jäsentyytyväisyystutkimus toteutettiin marras-joulukuussa jäsenistölle suunnattuna kyselynä. Kyselyyn vastasi 112 henkilöä, vastausprosentti oli 14 %. Jäsentyytyväisyyden arvosana oli 3,8, sijoitus valtakunnallisessa vertailussa oli 8. (19). NPS-luku oli 39, sijoitus valtakunnallisessa vertailussa 10. (19). Tärkeimpinä asioina jäsenet painottivat jäsentiedotusta (3,74/5), seminaareja ja tapahtumia (3,74), ajankohtaiskoulutuksia (3,70) ja verkostoja (3,56). Juhlavuosikirja 2019

13


Koulutus

Koulutuspäivää

HHJ-kurssi järjestettiin syksyllä 2018.

Koulutuspalautteen keskiarvo (asteikolla 1–5)

Kauppakamarin koulutukset Suosituimpia olivat talousja henkilöstöhallinnon koulutukset.

Koulutus Kauppakamarijärjestö on yksi Suomen suurimmista koulutusorganisaatioista. Kauppakamarit tarjoavat yritysten henkilökunnalle monipuolista ja laadukasta ajankohtaiskoulutusta yritystoiminnan eri aihealueista, kuten talous- ja henkilöstöhallinto, kansainvälistyminen, johtaminen, esimiestyö sekä myynti, markkinointi ja viestintä. Koulutustarjonnassa otetaan huomioon ajankohtaiset teemat ja lakimuutokset sekä tietysti jäsenyritysten toiveet. Kymenlaakson kauppakamari toteutti vuonna 2018 Kouvolassa ja Kotkassa yhteensä 50 koulutuspäivää, joihin osallistui 795 henkilöä. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,30 (asteikolla 1–5). Kou-

lutuspalautteissa nousi toistuvasti esiin luennoitsijoiden korkea taso sekä käytännönläheinen lähestymistapa käsiteltävänä olevaan asiaan. Suosituimpia olivat talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset.

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen Kymenlaaksossa HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n kehittämä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus. Kymenlaaksossa HHJ-kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä Kotkan-Haminan ja syksyllä Kouvolan seudulla. Ensimmäinen HHJ-kurssi järjestettiin Kymenlaaksossa vuonna 2007 ja syksyllä 2018 järjestetty kurssi oli maakunnan 22. HHJ-kurssin käyneitä on Kymenlaaksossa jo noin 420.


HHJ-kurssin käynyttä

henkilöä osallistui koulutuksiin vuonna 2018.

Vuonna 2018 koulutuksiin osallistui 795 henkilöä. HHJ-kurssi on tarkoitettu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Osaava, laajaa näkemystä ja kokemusta omaava hallitus muodostaa yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle operatiiviselle johdolle arvokkaan sparraus- ja keskustelukumppanin, joka tuo uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja erityisesti silloin, kun yhtiön toiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Kurssin suorittanut voi osallistua HHJ-tutkintoon ja on sen suoritettuaan oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä. Kymenlaakson kauppakamari järjesti vuonna 2018 ensimmäistä kertaa HHJ-puheenjohtajakurssin Kouvolassa. Kurssilla luotiin pohjaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

Koulutukset 2018 Talous- ja henkilöstöhallinto

Kansainvälistyminen

• Epätyypilliset työsuhteet • Vuosiloma-asiat käytännön läheisesti • Suuri palkkapäivä • Muuttuva työelämä • Osakeyhtiön tilinpäätös • Ajankohtaista työlain säädännössä • Sairaus- ja muut tilapäiset poissaolot • Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä • Ennakkoperintä 2019 • Kauppakamarin Veropäivä

• Sujuvat kansainvälisen kaupan toimitukset • Arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa

Esimiestyö ja yritysjohto • HHJ- Hyväksytty hallituksen jäsen • HHJ- puheenjohtajakurssi

Myynti, markkinointi ja viestintä • Powerpointin tyylikäs esitys ja esittäminen • Suunnitelmallinen sisällön tuotanto + sisältötyöpaja • LinkedIn yrityskäytössä Muut koulutukset • Excel perusteet & jatko • Uusi tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely • Sharepoint sisällöntuottajan työkaluna • Tietoturva-aamupäivä • Kielenhuollon aamupäivä • Puhe-judo 3 • Tulorekisteri käyttöön 2019 – mikä muuttuu? • Office 365 – mistä on kyse?

Juhlavuosikirja 2019

15


Seminaarit ja jäsentilaisuudet

Jäsentilaisuudet keräsivät noin osallistujaa.

Kauppakamarin seminaarit ja jäsentilaisuudet Yhdessä tekeminen kuvastaa kauppakamarin arvoja.

Tapahtumien tuottaminen on tärkeä osa kauppakamareiden liiketoimintaa ja jäsenyritysten palveluita. Kymenlaakson kauppakamari järjestää vuosittain kaksi suurta seminaaria sekä lukuisan määrän pienempiä tilaisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdessä tekeminen kuvastaa kauppakamarin arvoja, joista yksi on kumppanuus ja yhteistyökumppaneilla onkin merkittävä rooli korkeatasoisten tapahtumien mahdollistajana ja järjestäjänä. Tilaisuudet tukevat laajan kauppakamarin jäsenverkoston sekä sidosryhmien verkostoitumista sekä osaamisen kehittymistä. Uudistuminen, tulevaisuuden näkymät, skenaariot, ajankohtaiset elinkeinoelämän muutokset ja kehitys ovat keskeisiä teemoja tapahtumien järjestämisessä.

Kymenlaakso Summit 2018 Ensimmäinen Kymenlaakso Summit -seminaari järjestettiin Merikeskus Vellamon merellisessä miljöössä kesäkuussa 2018. Summit-tapahtuma jatkoi edeltäjiensä Rytminmuutos-tapahtumien sarjaa pureutuen tulevaisuuteen, innovaatioihin ja teknologiseen kehitykseen. Tapahtuman ohjelma fokusoitui tulevaisuustutkijoiden ja yritysjohtajien näkemyksiin tulevaisuudesta antaen yrityksille eväitä ennakointiin. Seminaarin aikana kuultiin Nordic West Officen uunituoreet skenaariot, tutustuttiin murroskohtiin matkalla kohti 2020-lukua sekä teknologiseen kehitykseen. Tapahtumaan osallistui yli 100 osanottajaa. Alustajina tapahtumassa olivat toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, Nordic West Office; perustaja Aleksi Neu-


Suuntajohtamisseminaari kokosi lähes yritysjohtajaa ja päättäjää.

vonen, Demos Helsinki; toimitusjohtaja Simo Leisti, Fujitsu Finland Oy ja digitalisti, CEO Ville Tolvanen, Digitalist Group. Päivän moderaattorina toimi päätoimittaja Heidi Ekdahl Kymen Sanomista. Seminaari päättyi verkostoitumistapahtumaan risteillen Kotkan saaren ympäri ja lounasta nauttien.

Suunta 2018 Suunta-johtamisseminaari järjestettiin jo kahdeksatta kertaa. Tapahtumapaikkana toimi perinteiseen tapaan Suomen vanhin johtajakoulu, Reserviupseerikoulu Haminassa. Seminaarissa kymenlaaksolaiset johtajat tapasivat toisiaan, sekä kuulivat tunnetuilta ja mielenkiintoisilta johtajilta kokemuksia toimintaympäristön ja johtamisen murroksesta. Suunta 2018 vei kuulijat moderniin johtajuuteen, jossa johto hyödyntää älykkäitä johtamisjärjestelmiä, rakentaa arvopohjaista yrityskulttuuria, liidaa ihmisiä ja manageraa prosesseja. Tilaisuuteen osallistui lähes 140 yritysjohtajaa ja päättäjää. Tapahtuman moderaattorina toimi jo kolmatta kertaa tv-toimittaja Arto Nyberg. Päivän alustajina toimivat prikaatinkenraali, koulutuspäällikkö Jukka Sonninen, Puolustusvoimat; toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yle; toimitusjohtaja Niklas Nukari, Takuullecom Oy; osakas

Tuomas Kukkonen, Kaslinks Foods Oy; johtaja Harri Nummela, OP-ryhmä; hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, Kemppi Oy; toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari ja yritys- ja urheilujohtaja Petteri Kilpinen. Seminaaripäivän päätteeksi osallistujat pääsivät tutustumaan Reserviupseerikoulun toimintaan.

Jäsentilaisuudet Kymenlaakson kauppakamari järjesti vuoden 2018 aikana jäsen- ja verkostoitumistilaisuuksia Kotkassa ja Kouvolassa. Tapahtumat keräsivät noin 1 000 osallistujaa.

Ensimmäiseen Kymenlaakso Summit -seminaariin osallistui yli osanottajaa.

• Asuntomessuilta Kouvolassa • Digitaalisia onnistumisia -aamukahvit • Elinkeinoelämän foorumi ja EK:n suhdannebarometrin julkaisutilaisuudet • Elinkeinoelämän tulevaisuus verstas • Hallitusaamukahvit • Kasvuun – Team Finland Roadshow 2018 • Kouvolan seudun kauppa kamariosaston sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset • Kymenlaakson kauppakamarin sääntömääräiset kevät- ja syys kokoukset • Digisparraukset yrityksille • Metsäteollisuuden alue kiertue Kotkassa • Naisverkoston tilaisuudet • Tietosuoja-aamukahvit • Ulkomaankaupan asiakirjat – akkreditointi • Urheilumarkkinoinnin ilta • Uusien jäsenten aamukahvit • Yrittäjyystekoja 2018 -kiertue • Valiokuntalounas • Valiokuntavalkeat

Juhlavuosikirja 2019

17


Toiminta 2018

Viestintä 2018 Printtilehti ja sähköiset jäsenjulkaisut

Kymenlaakson kauppakamari mediassa Kymenlaakson kauppakamarin mediaviestinnän tavoitteena on tuottaa sekä ajankohtaistietoa että taustatietoa alueen elinkeino- ja talouselämästä.

Viestintä on yksi vaikuttamistyön ja edunvalvonnan työkalu ja se profiloi kauppakamarijärjestöä.

Painettua Kauppakamari-lehteä julkaistiin neljä numeroa, painosmäärä oli 1 0001 300 kpl/numero. Pääkirjoituksen kirjoittajat ovat elinkeinoelämän ja politiikan keskeisiä vaikuttajia. Toimintavuotena kirjoittajina olivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, työministeri Jari Lindström, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja Kymenlaakson kauppakamarin varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kimmo Naski. Lehti jaettiin osoitteellisena jakeluna jäsenille, yhteistyökumppaneille ja keskeisille sidosryhmille.

Viestinnän keskeisiä kohderyhmiä ovat jäsenet ja yhteistyökumppanit, alueelliset ja valtakunnalliset elinkeinoelämän päättäjät ja vaikuttajat, poliittiset päätöksentekijät sekä media.

Kymenlaakson kauppakamari tuotti jäsenilleen ja sidosryhmilleen Vuosikirjan, joka julkaistiin Kauppakamari-lehden tavoin myös sähköisenä verkkojulkaisuna Issuu-julkaisupalvelussa.

Kymenlaakson kauppakamarin viestintä tekee yhteistyötä Keskuskauppakamarin viestintäosaston ja muiden alueellisten kauppakamareiden viestintäasiantuntijoiden kanssa. Helsingin kauppakamari tuottaa alueellisiin kauppakamareihin asiantuntija- ja lakiartikkeleita.

Kauppakamarin verkkosivut ja Facebook toimivat ajankohtaisen uutisoinnin nopeina, päivittäisinä viestintäkanavina. Sosiaalisen mediaan tuotetaan aktiivisesti päivityksiä, pääkäytössä ovat Facebookin lisäksi LinkedIn ja Twitter.

Viestinnän tehtävänä on vaikuttaa elinkeinoelämän keskeisiin asioihin maakunnassa tuomalla esiin yritysten ja kauppakamarin näkemyksiä talous- ja elinkeinoelämän tilanteesta ja suhdanteista sekä alueen kehittämistarpeista. Viestinnän pohjana on kauppakamarin strategia ja vaikuttamissuunnitelmassa määritetyt painopistealueet; koulutus- ja työvoima, liikenne ja infra, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen ja alueen vetovoimatekijät

Kymenlaakson kauppakamarin sähköinen jäsentiedote on laaja verkkojulkaisu, joka ilmestyi seitsemän kertaa. Joulukuussa 2018 tehdyssä jäsentyytyväisyyskyselyssä (asteikolla 1–5) jäsenet arvioivat viestinnän toimintoja seuraavasti: • Tiedon saatavuus 4,11 (4,12) • Viestinnän kiinnostavuus 3,91 (3,79) • Medianäkyvyys 3,77 (3,49)

Mediatiedotteita lähetettiin vuoden aikana 21 kpl. Valtaosa tiedotteista käsitteli Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamisen painopistealueiden teemoja. Viestinnän mittareista mediaosumien määrä oli kertomusvuonna 146 kpl. Mediaseuranta toteutettiin valtakunnallisen kauppakamariryhmän yhteisellä järjestelmällä, jossa arvioidaan uutisaiheiden määrän lisäksi aiheen merkitystä elinkeinoelämän näkökulmasta sekä näkyvyyden laatua. Seurannan perusteella mediaa kiinnostivat eniten liikennehankkeet, erityisesti valtatie 15:n puolesta tehty kampanjointi, sekä työvoimakysymykset. Joulukuussa valmistunut veroselvitys ja siihen osallistuneiden yritysten verojalanjälki saivat runsaasti näkyvyyttä. Lääkärihelikopterin sijoituspaikkaa käsitellyt prosessi sai myös valtakunnallista medianäkyvyyttä. Paljon mediaosumia keräsi toimitusjohtajavaihdos ja Kouvolan osaston tilanne. Tapahtumista eniten median kiinnostusta herättivät asiantuntijapuheenvuorot Suunta-seminaarissa, yritysten kasvua vauhdittava KasvuOpen ja yhteistyössä EK:n kanssa toteutetut suhdannebarometrien tulokset.

Jäsenkyselyn vastaajat pitivät parhaana viestintävälineenä sähköistä jäsentiedotetta (90,2 %) toiseksi parhaana kauppakamarin nettisivuja (43,8 %) ja kolmantena Kauppakamarilehteä (39,3 %).

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LEHTI

3/2018 TYÖVOIMAN SAATAVUUS

WWW.KYMICHAMBER.FI

TEEMA

SUOMEN TALOUSKASVU

ei saa pysähtyä työvoimapulaan s.14

ALUEELTA

10 KUUKAUTTA ASUNTOMESSUIHIN s.20

PÄÄKIRJOITUS JYRI HÄKÄMIES, EK

TYÖ EI SYRJI

s.3

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

KOULUTUSJÄRJESTELMÄN

pitää tarjota polkuja erilaiselle osaamiselle s. 16

ESA SIRVIÖ

TAKUULLECOM FINAALIIN

SYKSYN TAPAHTUMAKALENTERI


Viranomais- ja asiantuntijapalvelut Ulkomaankaupan asiakirjat Kymenlaakson kauppakamarissa käsiteltiin ja vahvistettiin vuonna 2018 yhteensä 9 492 kpl ulkomaankaupan asiakirjoja, joka on 16 % edellisvuotta enemmän. Asiakirjamäärien välityksen kehitykseen vaikutti vahvasti talouden noususuhdanne ja viennin kasvu. Kymenlaaksossa myönnetään koko maan kauppakamareista toiseksi eniten eli 9 % kaikista asiakirjoista. Sähköistä asiakirjapalvelua, www.e-vientiasiakirjat.fi, käyttää Kymenlaakson kauppakamarin asiakkaista valtaosa. Alkuperätodistuksia käsiteltiin ja vahvistettiin vuonna 2018 valtakunnallisesti 72 388 kpl. Määrä nousi edellisvuodesta 3 % (70 294 kpl vuonna 2017). Valtakunnallisesti eniten alkuperätodistuksia vahvistettiin Venäjälle, Kiinaan, Saudi-Arabiaan ja Turkkiin. Ulkomaankaupan asiakirjojen lisäksi kauppakamarit käsittelevät ja vahvistavat Suomessa erilaisia vientiin tarvittavia asiakirjoja, kuten kauppalaskuja ja erilaisia erikoistodistuksia, kuten todistuksia ylivoimaisesta esteestä (”Force majeure”) sekä ATA carnet -tulliasiakirjoja.

HTT-tavarantarkastajat HTT eli hyväksytty tavarantarkastaja on puolueeton asiantuntija, joka saamansa toimeksiannon perusteella suorittaa tarkastuskohteessa teknisluonteisen tarkastuksen ja antaa sen perusteella määrämuotoisen lausunnon, tarkastuskertomuksen. Keskuskauppakamarin tavarantarkastuslautakunta hyväksyy tavarantarkastajaksi henkilön, joka on hyväksytysti suorittanut HTT-kokeen. Tavarantarkastuslautakunta myös määrittää kullekin erityisalan, jolla tarkastaja saa toimia. Lautakunta ohjaa ja valvoo hyväksyttyjen tavarantarkastajien toimintaa. Vuoden 2018 lopussa Kymenlaaksossa toimi seitsemän Keskuskauppakamarin hyväksymää ja valvomaa HTT-tavarantarkastajaa, erityisaloina pääasiassa rakennustyö ja -tarvikkeet sekä kulkuneuvot ja liikennevälineet.

Muut kauppakamarin tutkinnoilla hyväksyttävät asiantuntijat Auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) tehtävä on puolueettomasti arvioida kiinteistön arvo. AKA:n asiantuntemusta tarvitaan riitatilanteissa sekä vaativissa kohteissa – esimerkiksi golfkenttien, hotellien ja kauppakeskusten arvioinneissa. Suomessa toimii 255 auktorisoitua kiinteistöarvioijaa (28.1.2019), jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä. AKA-asiantuntemus on varmistettu kokeella, jonka läpäiseminen edellyttää alan syvällistä osaamista ja kokemusta. Toimintaa ja ammattitaidon ylläpitämistä valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta, joka myös käsittelee toiminnasta tehdyt valitukset. Laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) ja laillistetun vuokrahuoneiston välittäjän (LVV)-nimikettä voivat käyttää Keskuskauppakamarin kokeen suorittaneet henkilöt. Välittäjäkokeita järjestetään kahdesti vuodessa. Lisäksi rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää LKV- ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike LVV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Aluehallintovirastot valvovat nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

Neuvontapalvelut Kymenlaakson kauppakamarin jäsenet saavat neuvontaa niin verotuksessa, kirjanpidossa, tilintarkastusasioissa kuin työsuhdeasioissakin. Neuvonta on maksuton jäsenpalvelu ja käytössä ovat Helsingin seudun kauppakamarin lakiasiantuntijoiden tuottamat palvelut. Kansainvälisissä asioissa neuvontaa antaa Enterprise Europe Network -palvelu. Vuonna 2018 Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritykset käyttivät neuvontapalveluja 58 kertaa (2017: 62 kertaa). Yritysten lakiasioihin erikoistuneisiin asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät kauppakamarin verkkosivuilta www.kymenlaaksonkauppakamari.fi –> Palvelut.

kpl vahvistettua ulkomaankaupan asiakirjaa.

Ulkomaankaupan asiakirjat:

kasvu.

Kymenlaaksosta alkuperätodistuksia eniten: Venäjä Turkki Ukraina Kiina.

Kymenlaakso vahvistaa

koko Suomen ulkomaankaupan asiakirjoista.

Juhlavuosikirja 2019

19


Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta 31.3.2019 asti

Koulutuspäällikkö Heidi Hardén p. 0440 296 112

Toimitusjohtaja Marika Kirjavainen 1.4.2019 alkaen p. 040 900 6651

Viestintäpäällikkö Kirsi Juura p. 040 591 3339

Yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen p. 0440 296 110

Toimistopäällikkö Jaana Pirtilä p. 0440 296 113

Asiakaspalvelusihteeri Anu-Aino Saharinen p. 040 596 4433

Henkilöstö 2019 Kauppakamarijärjestö työllistää yhteensä noin 200 työntekijää. Alueellisten 19 kauppakamarin joukossa Kymenlaakson kauppakamarin toimisto on kokoluokaltaan keskisuuri kauppakamari. Kymenlaakson kauppakamarin tärkeimpänä voimavarana on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöön on kuulunut vuonna 2018 toimitusjohtaja, toimistopäällikkö, koulutuspäällikkö, viestintäpäällikkö, yhteyspäällikkö ja asiakaspalvelusihteeri. Henkilöstön osaaminen on tärkeä osa henkilöstöresurssien kehittämisessä. Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan omalla erikoisalallaan ja osallistumaan kauppakamarin omiin koulutuksiin. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti Keskuskauppakamarin järjestämiin järjestön yhteisiin

koulutustapahtumiin, kuten Kauppakamaripäiville, seminaareihin, koulutus-, viestintä- ja jäsenpoolien koulutuksiin sekä asiakirja-asioiden ajankohtaistilaisuuksiin. Kymenlaakson kauppakamarin henkilökunnalla on ollut keskimäärin seitsemän koulutuspäivää/hlö vuonna 2018. Henkilöstönsä hyvinvoinnista kauppakamari huolehtii monipuolisilla työsuhde-eduilla. Kauppakamari kannustaa henkilöstöään liikkumaan ja virkistäytymään omalla ajalla tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työsuhde-etuihin kuuluvat lounasetu, kattavat työterveyshuollon palvelut sekä lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi hoitoturvavakuutus. Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointia edistävä teatteri-illallinen joulukuussa 2018.

Yhteystiedot

Kymenlaakson kauppakamari Kotka: Datariina Heikinkatu 7 48100 Kotka Kouvola: Ässätorni Ilmarinkuja 3 45100 Kouvola p. +358 5 229 6100 kymichamber@kauppakamari.fi etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.kymenlaaksonkauppakamari.fi


Kauppakamarit Suomessa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria ja niissä on yhteensä yli 20 000 jäsentä, joista valtaosa on yrityksiä. Kauppakamarit edustavat yli 50 prosenttia suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja yli 40 prosenttia työntekijöistä. Jäsenistössä on mukana kattavasti kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta ympäri Suomen. Suomessa kauppakamariin kuuluu yrityksiä, julkisyhteisöjä, elinkeinonharjoittajia, kuntia ja yhdistyksiä. Kauppakamarin jäsenet saavat kansainvälistä vaikutusvaltaa osana Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) yritysverkostoa. Jäsenyys edellyttää liiketoiminnan harjoittamista terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Kauppakamareissa vaikuttaa 3 000 luottamushenkilöä ja noin 200 toimihenkilöä. Ensimmäiset kauppakamarit perustettiin Suomeen vuonna 1917, tehtävänään edistää kaupan vapautta. Etelä-Karjalan kauppakamari www.etela-karjalankauppakamari.fi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi Etelä-Savon kauppakamari www.eskauppakamari.fi Helsingin seudun kauppakamari www.helsinki.chamber.fi Hämeen kauppakamari www.hamechamber.fi Keski-Suomen kauppakamari www.kskauppakamari.fi Keskuskauppakamari www.kauppakamari.fi/k3/ Kuopion alueen kauppakamari www.kuopiochamber.fi Kymenlaakson kauppakamari www.kymenlaaksonkauppakamari.fi Lapin kauppakamari www.lapland.chamber.fi Länsi-Uudenmaan kauppakamari www.lansiuusimaa.chamber.fi Oulun kauppakamari www.oulunkauppakamari.fi Pohjanmaan kauppakamari www.ostro.chamber.fi Pohjois-Karjalan kauppakamari www.nk.chamber.fi Rauman kauppakamari www.rauma.chamber.fi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari www.rihychamber.fi Satakunnan kauppakamari www.sata.chamber.fi Tampereen kauppakamari www.tampere.chamber.fi Turun kauppakamari www.turku.chamber.fi Ålands handelskammare www.chamber.ax

RAKENNAMME IHMISILLE KOTEJA JA TYÖPAIKKOJA, JOISSA ON HYVÄ OLLA JA ELÄÄ.

JATKE www.jatke.fi

Juhlavuosikirja 2019

21


Toiminta 2018

Hallituksen ja valiokuntien toiminta 2018 Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtajisto piti vuonna 2018 viisi kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous. Kauppakamarin hallitukseen kuuluu 16 jäsentä. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin Valiokuntavalkeiden yhteydessä Kouvolan seudun kauppakamariosaston hallituksen kanssa. Pääteemojen lisäksi seurattiin myös meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä.

Hallituksen kokousten pääteemoja olivat: • Tilinpäätösasiat ja Karjalaisen rahaston tuoton jakamisesta päättäminen • Kymenlaakson kauppakamarin strategi- an toteutuksen seuraaminen ja päivittä- minen • Esityksen tekeminen toimintasuunnitel- masta, budjetista ja luottamushenkilöis- tä syyskokoukselle • Uusien jäsenten hyväksyminen. Valiokunnat aloittivat toimintakautensa perinteisesti Valiokuntavalkeilla. Kuusankosken Taideruukissa, Pato Klubilla, pidettyyn kokoontumiseen osallistui noin sata luottamushenkilöä.


Digivaliokunta Puheenjohtaja Annika Vilkki CDO Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Digivaliokunta toimii Kymenlaakson kauppakamarin tieto- ja informaatiotekniikan asiantuntijoina, edistää digitalisaation ja digiosaamisen kehittymistä sekä toimijoiden verkostoitumista. Valiokunnan nimi uudistui ICT-valiokunnasta Digivaliokunnaksi, kuvaamaan paremmin valiokunnan toimintaa ja tavoitteita.

JC-valiokunta Puheenjohtaja Riku Happonen projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Valiokunnan tarkoituksena on lisätä Kymenlaakson kauppakamarin ja Kymenlaakson Nuorkauppakamareiden yhteistyötä, tarjota nuorille johtajille näköalapaikka elinkeinoelämään ja saada heitä mukaan alueelliseen vaikuttamiseen.

Startup-valiokunta Puheenjohtaja Aleksi Uusitalo hallituksen jäsen, Pyroll Group Valiokunta toimii maakunnan startupekosysteemin kehittäjänä yhdistäen perinteiset yritykset, oppilaitokset, startupit ja julkisen sektorin. Tavoitteena on lopettaa valiokunnan toiminta vuoteen 2022 mennessä, jolloin startup-kulttuurin toivotaan olevan osa kaikkien kymenlaaksolaisten yritysten toimintaa.

• Digivaliokunta järjesti keväällä 2018 aamukahvitilaisuuden teemalla Digitaalisia onnistumisia. Datariinassa järjestetty tilaisuus oli menestys keräten lähes 60 osallistujaa. • Digivaliokunta järjesti konkreettisena toimenpiteenä digisparrauksia yrityksille. Kahteen workshop-aamupäivään osallistuivat Karhulan Helmi sekä Puurin Kanala. Digisparrauksen aikana valiokuntalaiset tutustuivat yritysten liiketoimintaan ja ideoivat yhdessä yrityksen kanssa mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisaatiota. • Kokouksiin valiokunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. • Maaliskuussa valiokunta vieraili Ficonic Solution Oy:n luona Kuusankoskella tutustuen ohjelmistokehityspalveluiden kehittämiseen sekä yrityksen Carrio-palveluun, joka mahdollistaa autoilijoille digitaalisten sovellusten käytön puheentunnistuksen ja tekoälyn avulla. • Marraskuussa valiokuntalaiset tutustuivat terveydenhuollon digitalisaatioon sekä Kinnon tuottamaan Tekoälyä Kymenlaaksoon -selvitykseen. • Valiokunnan jouluglögit nautittiin Karhulan Teollisuuspuistossa. Kokouksessa kuultiin brändin merkityksestä liiketoiminnan vauhdittajana sekä valmisteltiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. • Toimintavuoden aikana valiokunnan kokouksia isännöivät Ficonic Solution Oy, Pyroll Group, 2M-IT Oy ja Natasha Design. • Puheenjohtaja Annika Vilkki kirjoitti pääkirjoituksen Kymenlaakson kauppakamarin sähköiseen jäsentiedotteeseen kesäkuussa aiheena ”Digitalisaation monet kasvot”.

• Valiokunta koostuu Kouvolan ja Kotkan nuorkauppakamarilaisista. JC-valiokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja vuosittain haettavana on puolet valiokuntapaikoista. Vuonna 2018 haettavina oli poikkeuksellisesti neljä valiokuntapaikkaa, johtuen uudesta valiokunnasta sekä elämäntilanteiden muutoksista. Haettavissa oli paikat Digi-, Kasvu-, Logistiikka- sekä Startup-valiokuntiin (uusi). • JC-valiokuntalaiset osallistuvat JC-valiokunnan kokouksien lisäksi sen valiokunnan kokouksiin, johon on tullut JC-vaaleissa valituksi. • Valiokunta toteutti kampanjan Nuorkauppakamareiden jäsenhankinnan tueksi. Kampanja haastoi yrityselämän johtoa kertomaan alle 40-vuotiaille työntekijöille nuorkauppakamareiden toiminnasta. Nuorkauppakamari tarjoaa alle 40-vuotiaille seudullisen vertaisverkoston ja mahdollisuuden kehittää omia johtamistaitoja. • Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Järjestäytymiskokous pidettiin Valiokuntavalkeiden yhteydessä tammikuussa, huhtikuussa ideoitiin johtajien haastekampanjaa Datariinassa, lokakuussa käynnistettiin JC-vaalit ravintola Angelassa ja joulukuussa kokoonnuttiin suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintaa uusien ja vanhojen JC-valiokuntalaisten voimin Xamkin Paja-kahvilaan. JC-vaalien aikana kokoonnuttiin lisäksi skype- ja sähköpostikokouksen merkeissä. • Puheenjohtaja Riku Happonen kirjoitti pääkirjoituksen Kymenlaakson kauppakamarin sähköiseen jäsentiedotteeseen toukokuussa aiheena ”Nuorkauppakamarit integroivat osaajia Kymenlaaksoon”.

• Startup-valiokunta toimi vuonna 2017 kokeiluluontoisena ja sen toiminta virallistettiin syyskokouksessa 2017, jossa Startup-valiokunta hyväksyttiin Kymenlaakson kauppakamarin uudeksi valiokunnaksi. • Kokeiluvuoden aikana valiokunta kokosi maakunnallisen startup-toimijoiden verkoston, keräsi tietoa maakunnan startup-ekosysteemistä ja tutustui muihin startup-keskittymiin. • Valiokunnan virallinen toiminta starttasi kokouksella Pohjolan Hyönteistalous Oy:ssä. Valiokuntalaiset pääsivät nauttimaan aamukahvit sirkkapihvien kera. Valiokunta päätti olla mukana toteuttamassa Ship* -tapahtumaa tarjoten mentoreita tapahtumaan osallistuville tiimeille • Syyskuussa valiokunta vieraili Kotkassa toimivan yksityisen startup-keskittymän, Venture Marinan, tiloissa tutustuen sen toimintaan sekä pelialan kehitysnäkymiin veturiyritys Nitro Gamesin johdolla. • Maakunnassa käynnistyi syksyn aikana useita startup-ekosyteemiä kehittäviä hankkeita ja valiokunnan jäsenet toimivat näiden hankkeiden ohjausryhmissä. • Valiokunnan toimintavuoden kokouksia isännöivät Pohjolan Hyönteistalous NIE, Pyroll Group ja Venture Marina/ Nitro Games Oyj. • Puheenjohtaja Aleksi Uusitalo kirjoitti pääkirjoituksen Kymenlaakson kauppakamarin sähköiseen jäsentiedotteeseen marraskuussa otsikolla ”Saisiko olla pullo Teslaquilaa?”. Juhlavuosikirja 2019

23


Toiminta 2018

Kansainvälistymisja kasvuvaliokunta Puheenjohtaja Jari Pynnönen myyntijohtaja, Kymdata Oy

• Valiokunta järjesti lokakuussa Kasvuun -Team Finland kiertuetapahtuman Kotkassa ja edesauttoi keväällä järjestetyn Kaakkois-Suomen KasvuOpen -tapahtuman toteutumista. • Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa, joista kaksi kertaa yhteiskokouksiin Logistiikka- ja Kaupan ja palvelujen valiokunnan kanssa. • Maaliskuussa valiokunta tutustui KasvuOpen konseptiin Kasvun Roihu Oy:n valmentaja Janne Roihan johdolla. • Valiokunta esitti Kymenlaakson kauppakamarin syyskokoukselle valiokunnan nimen uudistamista vuoden alusta Kasvuvaliokunnaksi. Syyskokous hyväksyi esityksen. • Valiokunnan kokouksia vuoden aikana isännöivät Kymdata Oy, Andritz Oy ja Virolahden kunta.

Kansainvälistymis- ja kasvuvaliokunnan tavoitteena on saada kymenlaaksolaiset yritykset löytämään kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuudet, sekä onnistua parantamaan Kymenlaaksossa toimivien yritysten kasvun ja menestyksen edellytyksiä.

Kaupan ja palvelujen valiokunta Puheenjohtaja Jari Koistinen kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Veturi Kaupan ja palvelujen valiokunta toimii kauppakamarin asiantuntijana kaupan ja palvelujen toimialoja koskevissa kysymyksissä ja edistää toiminnallaan maakunnan vetovoiman kehittymistä ja terveen markkinatalouden mukaista toimintaa.

Logistiikkavaliokunta Puheenjohtaja Ari-Pekka Saari varatoimitusjohtaja Steveco Oy Logistiikkavaliokunnan missiona on vaikuttaa siten, että kymenlaaksolaisten yritysten ja erityisesti kauppakamarin jäsenyritysten toimitusketjun hallinta on mahdollisimman sujuvaa, kustannustehokasta, laadukasta ja digitalisaatiota hyödyntävää.

• Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana neljään kokoukseen, joista kaksi toteutettiin yhteiskokouksina Logistiikka- ja Kansainvälistymis- ja kasvuvaliokuntien kanssa. • Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valiokuntalaiset tutustuivat elämyspalveluihin ja alkoholilainsäädännön uudistuksen myötä virkistyneeseen pienpanimotoimintaan. Kokouspaikkana toimi elämyksiä tarjoava Tykkimäen Sauna ja pienpanimobuumia valaisi pienpanimo Hoppan perustaja Toni Rautajoki. • Syyskuussa valiokunta tutustui uudistuneeseen tradenomikoulutukseen KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulussa, keskusteli kohtaanto-ongelmasta sekä tulevaisuuden työelämän tarpeista. • Valiokunnan kokouksia toimintavuotena isännöivät Tykkimäen Sauna, Andritz Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Virolahden kunta. • Puheenjohtaja Jari Koistinen kirjoitti pääkirjoituksen Kymenlaakson kauppakamarin sähköiseen jäsentiedotteeseen tammikuussa aiheena ”Kauppa palasi kasvu-uralle”.

• Toimintavuoden 2018 tavoitteiksi valiokunta asetti toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä. Tärkeimmäksi nostettiin vaikuttaminen päätöksentekijöihin liikenneasioissa. Tätä varten alueen liikennehankkeet priorisoitiin järjestykseen. Toiseksi kohteeksi otettiin vaikuttamisvierailut Keskuskauppakamariin ja Zsar Outlet Villageen. Kolmantena toimintasuunitelmassa oli yhteiskokousten järjestäminen Kaupan ja palvelu- sekä Kansainvälistymis- ja kasvuvaliokuntien kanssa. • Valiokunta paneutui vuoden aikana em. tavoitteiden saavuttamiseen ja konkretisoimaan valiokuntatyötä. Päätöksentekijöiden vaikuttamistilaisuus toteutettiin valiokunnan ja vaalipiirin kansanedustajien yhteisessä kokouksessa 12.3., jonka tuloksena syntyi yhteinen vetoomus valtatie 15:n kunnostamisen tehostamiseksi. Ryhmä kauppakamarin ja yritysten edustajia vieraili 3.4. liikenne- ja viestintäministeri Bernerin luona, minkä tuloksena LVM myönsi pikaisella päätöksellä puuttuneen lisärahoituksen VT15:n suunnitteluun. • Valiokunta teki vaikuttamisvierailun Keskuskauppakamariin 12.11., jossa kuultiin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen alustus Kauppakamariryhmän liikennepoliittisista linjauksista, asiantuntija Samuli Haapasalon ja liikenneasiantuntija Kaisa Saarion alustukset liikenteen vaaliohjelmatavoitteista. Fenniarail Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori piti katsauksen rahtiliikenteen kilpailutilanteesta rautateillä. • Neljännen kokouksen logistiikkavaliokunta piti Andritzin vieraana 16.5. teemana ”Vetovoimainen Kymenlaakso”. Keskustelua alustivat Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl sekä johtaja Seppo Simola ja logistiikkapäällikkö Satu Aronen Andritzilta. • Sekä Andritzilla että Vaalimaalla pidetty kokous toteutettiin yhteiskokouksena Kaupan ja palvelujen - sekä Kv- ja kasvuvaliokuntien kanssa.


Koulutus- ja työvoimavaliokunta Puheenjohtaja Jyri Lippo henkilöstöjohtaja Kotkamills Oy Koulutus- ja työvoimavaliokunnan valitsi Valiokuntavalkeilla vuoden teemaksi osaamistarpeiden ennakoinnin.

Teollisuusvaliokunta Puheenjohtaja Pekka Salmi huoltoliikennetoiminnan päällikkö Sulzer Pumps Finland Oy Teollisuusvaliokunta toimii Kymenlaakson teollisuuden asiantuntijana ja toimintaedellytysten kehittäjänä.

Nimitysvaliokunta Puheenjohtaja Sakari Pasanen toimitusjohtaja Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy Vuonna 2018 aloitti toimintansa Nimitysvaliokunta, jonka valitsee kauppakamarin hallituksen esityksestä sääntömääräinen syyskokous ja jonka päätehtävänä on valmistella syyskokouksessa tehtävät muut avainhenkilövalinnat.

• Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin yhdessä Kymenlaakson ennakointiryhmän kanssa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Kokouksessa keskusteltiin ennakoinnista ja pohdittiin sopivaa toimintamallia. Learning cafe -tyyppisen työpajatyöskentelyn avulla käsiteltiin ennakointia sekä osaamisen kehittämisen että tietotarpeiden näkökulmasta ja pohdittiin, millä tavalla ennakointitietoa jaetaan kaikkien käyttöön. • Toisessa kokouksessa valiokunta vieraili Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) Metsolan kampuksella. Rehtori ja toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen esitteli XAMK:in toimintaa ja lisäksi käytiin keskustelua yritysten ja ammattikorkeakoulun välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. • Vuoden kolmas kokous pidettiin puheenjohtaja Jyri Lipon isännöimänä Kotkamillsin tehtaalla. Kokouksessa vieraili CTS Engtec Oy:n toimitusjohtaja Antti Lukka, joka kertoi yrityksen toteuttamista yhteishankintakoulutuksista. Kokouksen päätteeksi valiokuntalaiset tutustuivat Kotkamillsin toimintaan tehdaskierroksella. Heta Vilen esitteli XAMK Duuni – työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamispaikka -palvelua. • Viimeisessä kokouksessa osallistuttiin Kymenlaakson ennakointiryhmän Tulevaisuusverstaaseen, joka pidetiin Elinkeinoelämän Foorumin yhteydessä Kouvolassa. Verstaassa jatkettiin ennakoinnin kehitystyötä, joka polkaistiin alkuun vuoden ensimmäisessä kokouksessa. • Valiokunnan kokouksia vuoden aikana isännöivät Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Kotkamills Oy.

• Vuoden toiminnan tavoitteina oli Kymenlaakson vetovoimatekijöihin perehtyminen sekä valiokuntalaisten verkostoitumisen ja asiantuntemuksen kehittäminen. Kokouksissa kuultiin aluksi valiokuntalaisten kuulumisia. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat helmikuussa Turussa pidettyyn kauppakamareiden teollisuusvaliokuntien yhteiskokoukseen ja vierailuun Mayerin telakalla. • Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valiokunta vieraili Kouvolassa Kaslink Foods Oy:n tehtaalla. Toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen kertoi menestyneen perheyrityksen näkökulmasta Kymenlaaksosta yrityksen sijaintipaikkakuntana. • Toisessa kokouksessa kesäkuussa valiokunta vieraili Vesa-Matti Marjamäen isännöimänä sirkkatehtaalla Strömforsissa. Kesäkuun kokouksessa kuultiin myös professori Marko Torkkelin mielenkiintoinen puheenvuoro avoimen innovaation mahdollisuuksista. • Vuoden viimeisessä kokouksessa lokakuussa valiokunta vieraili Iittiin valmistuvan KymiRingin elämyskeskuksessa. Hankejohtaja Timo Pohjola kertoi keskuksen vaiheista ja suunnitelmista. Lokakuun kokouksessa kuultiin myös Carean toimitusjohtajan Annikki Niirasen puheenvuoro Kymenlaakson sote-suunnitelmien tilanteesta ja etenemisestä.

Nimitysvaliokunta voi myös toimia aloitteentekijänä ja lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-, arvomerkki- ja nimeämisasioissa. Kymenlaakson kauppakamarin nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäseninä ovat kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä ja kolme hallituksen ulkopuolista, mutta kauppakamarin toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa tai ollutta henkilöä, joista yksi on kauppakamarin henkilöstön edustaja. Alueellinen kattavuus on kokoonpanossa huomioitava. Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii kauppakamarin toimitusjohtaja. Ensimmäisenä vuonna nimitysvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pasasen lisäksi kauppakamarin hallituksesta Lumon Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen ja Sulzer Pumps Finland Oy:n huoltoliiketoiminnan päällikkö Pekka Salmi sekä hallituksen ulkopuolelta pankinjohtaja Henni Seppälä Kymenlaakson OP:sta ja toimitusjohtaja Jyrki Metsola Kymdata Oy:stä. Henkilöstön edustajana nimitysvaliokunnassa oli kauppakamarin yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Valiokunnan sihteerinä toimi kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta. Juhlavuosikirja 2019

25


Toiminta 2018

Kymenlaakson kauppakamarin hallitus 2018

Keskuskauppakamarin valtuuskunta

Tilintarkastajat

Puheenjohtaja Sakari Pasanen toimitusjohtaja Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy

Kainiemi Mari tehtaanjohtaja DuPont Nutrion & Health Danisco Sweeteners Oy

Aaltonen Tanja (vara) HT-tilintarkastaja Kymen Tilintarkastus Oy

I varapuheenjohtaja Kimmo Naski toimitusjohtaja HaminaKotka Satama Oy

Klami Juha toimitusjohtaja Oy Rakennuspartio

II varapuheenjohtaja Juha Korhonen toimitusjohtaja Kymenlaakson Osuuspankki III varapuheenjohtaja Olli-Pekka Reunanen DI Stora Enso Oyj

Kauppila Lotta (vars.) KHT-tilintarkastaja Kymen Tilintarkastus Oy Ripatti Sanna (vara) HT-tilintarkastaja Kymiaudit Ky

Niiranen Annikki toimitusjohtaja Kymsote Pasanen Sakari toimitusjohtaja Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy

Sutinen Teija (vars.) KHT-tilintarkastaja KMPG Oy

Kinnunen Tapani hallituksen puheenjohtaja Lumon Yhtiöt Oy Korhonen Juha toimitusjohtaja Kymenlaakson Osuuspankki

Digivaliokunta ja Startup-valiokunta Kesän valiokuntakokous järjestettiin yhteiskokouksena upeassa Strömforsin Ruukin miljöössä. Valiokuntalaiset tutustuivat sirkkatehtaaseen, sekä alueen virkistys-, ravintola- ja matkailutoimintaan.

Logistiikkavaliokunta, Kansainvälistymisja kasvuvaliokunta sekä Kaupan ja palvelujen valiokunta • Toukokuussa kolmen valiokunnan luottamushenkilöt vastasivat Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahlin toteuttamaan kyselyyn yritysten menestykseen ja vetovoimaan vaikuttavasti tekijöistä Kymenlaaksossa. Kyselyn vastaukset purettiin keväisessä yhteiskokouksessa Andritzilla. • Joulukuun alussa valiokunnat kokoontuivat Virojoelle kunnanjohtaja Osmo Havuahon kutsumina tutustumaan rajaseudun kehitykseen sekä vierailivat Zsar Outlet Villagessa.


Sinun ei tarvitse olla energia-alan asiantuntija. Riittää, että sähköyhtiö on.

Energialla on juuret.

ksoy.fi

Juhlavuosikirja 2019

27


Luottamushenkilöt 2019

Mari Kainiemi

Tapani Kinnunen

Sakari Pasanen

Kymenlaakson kauppakamarin hallitus 2019 Puheenjohtaja Sakari Pasanen toimitusjohtaja Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy

Juha Korhonen

I varapuheenjohtaja Juha Korhonen toimitusjohtaja Kymenlaakson Osuuspankki II varapuheenjohtaja Tapani Kinnunen hallituksen pj. Lumon Yhtiöt III varapuheenjohtaja Mari Kainiemi tehtaanjohtaja DuPont Nutrion & Health Danisco Sweeteners Oy


Green Mikko Hardware Operations Manager Google Hamina

Niiranen Annikki toimitusjohtaja Kymsote

Klami Juha toimitusjohtaja Oy Rakennuspartio

Pynnönen Jari myyntijohtaja Kymdata Oy

Koistinen Jari kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Veturi

Rossi Eija kaupallinen johtaja HaminaKotka Satama Oy

Kukkonen Tuomas toimitusjohtaja Kaslink Oy

Saari Ari-Pekka varatoimitusjohtaja Steveco Oy

Kylmälä Jyri tehtaanjohtaja UPM-Kymmene Oyj, Kymi

Salmi Pekka huoltoliiketoiminnan päällikkö Sulzer Pumps Finland Oy

Lippo Jyri henkilöstöjohtaja Kotkamills Oy

Uusitalo Aleksi hallituksen jäsen Pyroll Group Oy

Lukka Antti toimitusjohtaja CTS Engtec Oy

Vilkki Annika CDO Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Istumassa vas.: Eija Rossi, Pekka Salmi, Sakari Pasanen, Annika Vilkki, Annikki Niiranen, Mari Kainiemi. Seisomassa vas.: Tapani Kinnunen, Aleksi Uusitalo, Jari Pynnönen, Jari Koistinen, Antti Lukka, Juha Klami, Jyri Lippo, Juha Korhonen, Ari-Pekka Saari, Tuomas Kokkonen. Kuvasta puuttuvat: Mikko Green ja Jyri Kylmälä.

Juhlavuosikirja 2019

29


Valiokunnat 2019

Valiokunnat 2019 Jäsenet:

Digivaliokunta Puheenjohtaja Annika Vilkki CDO Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Eskola Johanna toimitusjohtaja, T-Base Oy Grönholm Eija hallinto- ja kehittämispäällikkö, Kotkan kaupunki Hoikka Kimmo head of ICT, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Horto Mikko palvelujohtaja, Cygate Oy Jylhä Jukka yrittäjä, yhteyspäällikkö Printcom Center Oy Kallio Pekka hardware Operations Manager, Google Hamina Koivu Timo strategiajohtaja, varatoimitusjohtaja, 2M-IT Oy Kuusela Ilkka IT Manager, Kymdata Oy Lammi Mika asiantuntija, älylogistiikka ja IOT, Kouvola Innovation Oy Mäntynen Sirpa tietohallintojohtaja, Kouvolan kaupunki Nousiainen Tarja asiakkuusjohtaja, Kymijoen ICT Nukari Niklas toimitusjohtaja, Autolle.com Oy

Jäsenet:

Kasvuvaliokunta Puheenjohtaja Jari Pynnönen myyntijohtaja Kymdata Oy

Behm Outi Content Strategist, Avidly Nitro ID Hakala Ilkka Vice President – Marketing, Karhulan Valimo Oy Hautala Tomi COO, Cygate Oy Heino Tapio toimitusjohtaja, Heino Tours Finland Holma Kaisa Advisor, Business Finland Inkinen Jukka-Pekka Accountant Staria Oyj / JC-valiokunta Jaakkola Asko kasvu- ja kv.koordinaattori, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Jokela-Ylipiha Annu apulaisrehtori, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Kangaskolkka Marko toimitusjohtaja, Flying Lynx Oy Kemppi Juha myyntijohtaja, CTS Engtec Oy Landen Kati yritysneuvoja, Kouvola Innovation Oy Mäkelä Anna-Liisa tullipäällikkö, Kotkan tulli

Oksanen Hannu tuotantojohtaja, Mediatehdas Dakar Oy Paasi Heli laatu- ja IT-päällikkö, Insinööri Studio Oy Pippola Jarkko toimitusjohtaja, Data Group Oy Sakkara Elina digikoordinaattori, Kotkan Korttelikotiyhdistys / JC-valiokunta Salin-Suolanen Sirpa yrittäjä, coach, Vastuu Valmennus Oy Suurnäkki Juhana konsultti, RD Velho ICT Oy Vahvanen Maarit projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Varis Natasha toimitusjohtaja, Natasha Desing Ky

Ollikainen Minna järjestöpäällikkö, Kymen Yrittäjät Piipponen Juha Site Manager, Solvay Chemicals Finland Oy Portaankorva Petteri kehitysjohtaja, Kouvolan kaupunki Sainio Teppo toimitusjohtaja, Parttia Oy Sankamo Jukka varatuomari, Lakiasiaintoimisto Almgren & Sankamo Ky Savolainen Jöran Vice President – Sales & Customer, Eagle Filters Oy Simola Jari Toimitusjohtaja, Jakendos Oy Suuronen Jouni asiantuntija, Polartek Oy Takanen Anne toimitusjohtaja, Sevenon Oy Tolmunen Petri kansainvälisten asiain päällikkö, Kymenlaakson Liitto Vanhala Toni vs. Kehitysjohtaja, Kotkan kaupunki Vuorimaa Jari hallituksen puheenjohtaja, Lasivuorimaa Oy


Jäsenet:

Kaupan ja palvelujen valiokunta Puheenjohtaja Jari Koistinen kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Veturi

Andrejev Katja tiimipäällikkö, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Arola Matti luottojohtaja, Kymenlaakson Osuuspankk Floman Pekka myyntipäällikkö, Data Group Oy Hannus Jyri yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja, JM Hannus Oy Happonen Riku TKI asiantuntija, Kaakkois Suomen Ammattik. / JC-valiokunta Hartama Marko toimitusjohtaja, Kino 123 Oy Hasu Johanna toiminnanjohtaja, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly Hyytiä Ari kaupallinen johtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa Jylhä Riikka HR- ja Laatupäällikkö, Printcom Center Oy Kansa Samuli toiminnanjohtaja, Kotkan Kauppatie ry Karhu Merja kauppias, toimitusjohtaja, Kouvolan K-Rauta Oy Luukkonen Marko yleiskaavapäällikkö, Kouvolan kaupunki Neuvonen Anu toimitusjohtaja, Pihlajalinna Kymijoki Oy Neuvonen-Rauhala Marja-Liisa koulutusjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenet:

Koulutus- ja työvoimavaliokunta Puheenjohtaja Jyri Lippo henkilöstöjohtaja Kotkamills Oy

Gunnar Susanna Head HR Finland, Sulzer Pumps Finland Oy Hasko Laura kehittämis- ja laatupäällikkö, Steveco Oy Henriksson Juha opetustoimenjohtaja, Kotkan kaupunki Hämäläinen Mia aluekehitysasiantuntija, Kymenlaakson Liitto Jokinen Anu yksikönjohtaja, Mehiläinen Oy Kouvola Joukainen Marja-Leena toimitusjohtaja, konsultti DI, Tulosmarkat Oy Junnola Minna HR-Manager, Prefere Resins Finland Oy Maija Kaltakari osaamisen johtaja, Kymsote Kaivola Leena toimitusjohtaja, rehtori, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus Kivilahti Pekka hallituksen puheenjohtaja, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly Korjala Hanna talouspäällikkö, Kouvola Innovation Oy Laine Arto henkilöstöpäällikkö, Andritz Oy Lantta Kirsi yrittäjä, toimitusjohtaja, VMP Group Kouvola, Plaudite Oy Luodelahti Tuija palvelujohtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto Mikkonen Taru projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy Munne Tea yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Mäenpää Sanna henkilöstöpäällikkö, Kymen Seudun Osuuskauppa

Nikki Sanna matkailupäällikkö, Cursor Oy Ojansivu Raino toimitusjohtaja, Huutjärvi Yhtiöt Oy Orhala Vesa yrittäjä, Pilke Optiikka Oy Piipari Petri toimitusjohtaja, Poiju julkaisut Oy ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy Puhakka Erkki toimitusjohtaja, Bunkkeri Tuning Oy Puhilas Sari kauppakeskuspäällikkö, Koy Kauppakeskus Pasaati Ruotsalainen Marikka toiminnanjohtaja, Kouvolan ydinkeskusta ry Sallinen Aleksi toimitusjohtaja, Sohjo Oy Salmi Arttu myyntijohtaja, Kaakon Viestintä Oy Simola Risto asiakkuuspäällikkö, LähiTapiola Sinkkonen Marko pankinjohtaja, Oma Säästöpankki Oy Suni Birthe tuotantopäällikkö, Kristina Cruises Oy Taimisto Viljami toiminnanjohtaja, Reporanka-Yhtiöt Oy Tykkimäen Sauna Vainio Kirsi kehittämispäällikkö, Kouvola Innovation Oy Vuorela Sari varatoimitusjohtaja, Rantalainen & Talsi Oy

Olli Timo johtava rehtori, Kouvolan seudun ammattiopisto Pulkkinen Carina henkilöstöpäällikkö, Cursor Oy Rasi Sari henkilöstö- ja hallintojohtaja, 2M-IT Oy Nordman Pia henkilöstöpäällikkö, Haminan kaupunki Saastamoinen Heikki rehtori, toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Suominen Johanna henkilöstöpäällikkö, KSS Energia Oy Tikanoja Jaana EC Manager, TOOLS Finland Oy Tikkanen Sami koulutuskuntayhtymän johtaja, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Vesala Katriina lehtori, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeak. / JC-valiokunta Vilen Heta yrityspalvelukoordinaattori, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Juhlavuosikirja 2019

31


Valiokunnat 2019

Jäsenet:

Logistiikkavaliokunta Puheenjohtaja Ari-Pekka Saari varatoimitusjohtaja Steveco Oy

Aronen Satu logistiikkapäällikkö, Andritz Oy Brunila Olli-Pekka tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja, Kotkan kaupunki Hatva Timo Director, Stora Enso Logistics Oy Helve Tero toimitusjohtaja, RB-Charter Oy Holopainen Risto Director, Nurminen Logistics Oyj Honkanen Pasi tiimipäällikkö kuljetus ja logistiikka, Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitos Kaartinen Heikki yrittäjä, Kuljetusliike Kaartinen Oy Kallström Riitta aluekehityssuunnittelija, Kymenlaakson Liitto Karhula Jyrki johtaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Koponen Eeva-Maija toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Koskinen Markku liikennejohtaja, HaminaKotka Satama Oy Liinamaa Janne Terminal Manager, Oiltanking Finland Oy Lundqvist Justus Managing Director, South East Loading Oy Malmi Noora Financial Service Manager, Staria Oyj / JC-valiokunta

Jäsenet:

Teollisuusvaliokunta Puheenjohtaja Pekka Salmi huoltoliikennetoiminnan päällikkö Sulzer Pumps Finland Oy

Bardy Johan asianajaja, Asianajotoimisto Johan Bardy Eho Jouni kunnanjohtaja, Pyhtään kunta Hardén Peter Senior Mill Sales Manager, Valmet Technologies Oy Harinen Antti myynti- ja toimistopäällikkö, Pöyry Finland Oy Heinonen Joonas konttorinjohtaja, Handelsbanken Helynranta Pekka toimitusjohtaja, Ahlstrom Glassfibre Oy Kallioniemi Kimmo apulaisrehtori, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Kemppainen Pekka toimitusjohtaja, Karhulan Valimo Oy Kemppi Olavi Assosiated Facility Manager, Google Hamina Kiiski Anna toiminnanjohtaja, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Klami Juha toimitusjohtaja, Rakennuspartio Oy Koski Max yrittäjä, Insinööri Studio Oy Kupiainen Kare toimitusjohtaja, Ontec Oy Kytömäki Sanna talous- ja henkilöstöjohtaja, Kotkan Energia Oy Lehtosalo Jussi Assembly Line Manager ABB Oy, Marine & Ports Lindholm Terhi kehitysjohtaja, Kotkan kaupunki Lippo Anni projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Penttilä Mika kehittämispäällikkö, Kouvola Innovation Oy

Mielonen Ville lakimies, TM, OTM, Lakiasiaintoimisto Almgren & Sankamo Ky Multanen Elina toimitusjohtaja, Finnhub ry Ottelin Juha Manager, Logistics Kotkamills Oy Portaankorva Petteri kehitysjohtaja, Kouvolan kaupunki Päivinen Simo kehittämispäällikkö, Kouvola Innovation Oy Saarikoski Janne projektitutkija, digitalisaatio, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Sassali Antti tullipäällikkö, Vaalimaan tulli Sundqvist Janne toimitusjohtaja, Mailia Oy Väkevä Jouni elinkeinopäällikkö, Suomen Metsäkeskus

Pyymäki Aku toimitusjohtaja, Kymenlaakson Sähkö Oy Rantanen Juha toimitusjohtaja, Dongwha Finland Oy Rautkoski Jani Service Manager, Maintpartner Oy Kotka Rinne Joni toimitusjohtaja, HNR-Konepaja Oy Ristola Janne Site Manager, Prefere Resins Finland Oy Simola Mikko myyntipäällikkö, Gasum Oy Simola Seppo Director, Procurement, Andritz Oy Sundberg Kalle toimitusjohtaja, Kotka Power Tech Oy Sundqvist Katri JC-valiokunnan jäsen, Kotkan Nuorkauppakamari ry Tallinen Timo tehtaanjohtaja, Metsä Board Simpele Vesa Hanna-Riitta Experienced Business Manager, Alten Finland


Jäsenet:

Startup-valiokunta Puheenjohtaja Aleksi Uusitalo hallituksen jäsen Pyroll Group

Brandt Henri Co-founder / Producer, Dark Amber Softworks / Eleven Productions Green Mikko Hardware Operations Manager, Google Hamina Haaja Marko toimitusjohtaja, Kuura Playhouse Oy Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola kaupunki Järvinen Lasse Founder, Suomen Ostohyvitys Oy Melolinna Heikki ennakointiasiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Miettinen Lasse Application Manager, Stora Enso Oyj / JC-valiokunta Moisio Sami toimitusjohtaja, FiSeOu Oy Nikkola Matti CFO, Nitro Games Oyj Nisula Timo lakutehtailija, Kouvolan Lakritsi Oy Pohjonen Helene startup-yrittäjä, Hawaii Solution Oy Repo Aleksanteri yrittäjä, Noheva Luova Osk, HUB Kouvola

Riiali Pasi toimitusjohtaja, Mediatehdas Dakar Oy Sjögren Heidi Head Of Startup Services, Cursor Oy KOTKAHAMINA Smycke Susanne yrittäjä, Obvia Oy Turunen Teemu toimitusjohtaja, Havn Oy Utriainen Minna luova johtaja, Avidly Nitrio ID Vekkeli Santtu Founder, Pohjolan Hyönteistalous Oy Viitanen Antti projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Villanen Antti Executive Chairman, Nitro Games Oyj

Jäsenet: Kaupan ja palvelujen valiokunta Happonen Riku Kouvolan Nuorkauppakamari ry Kasvuvaliokunta Jukka-Pekka Inkinen Kotkan Nuorkauppakamari ry Logistiikkavaliokunta Malmi Noora Kotkan Nuorkauppakamari ry Startup-valiokunta Miettinen Lasse Kouvolan Nuorkauppakamari ry Digivaliokunta Sakkara Elina Kotkan Nuorkauppakamari ry

JC-valiokunta Puheenjohtaja Riku Happonen projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Teollisuusvaliokunta Sundqvist Katri Kotkan Nuorkauppakamari ry Koulutus- ja työvoimavaliokunta Vesala Katariina Kouvolan Nuorkauppakamari ry

Jäsenet:

Nimitysvaliokunta Puheenjohtaja Sakari Pasanen toimitusjohtaja Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy

Kinnunen Tapani hallituksen pj Lumon Yhtiöt Metsola Jyrki toimitusjohtaja Kymdata Oy Pirtilä Jaana toimistopäällikkö Kymenlaakson kauppakamari Salmi Pekka huoltoliiketoiminnan johtaja Sulzer Pumps Finland Oy Seppälä Henni pankinjohtaja Kymenlaakson Osuuspankki

Juhlavuosikirja 2019

33


Kouvolan seudun kauppakamariosasto

Kouvolan seudun kauppakamariosasto Hallitus 2019 Floman Pekka myyntipäällikkö Data Group Oy Hasu Esa henkilöjäsen

Husu Martti pj toimitusjohtaja Kouvola Innovation Oy

Mikkola Jarkko toimitusjohtaja Kouvolan Pukimo Oy

Joukainen Marja-Leena toimitusjohtaja Tulosmarkat Oy

Pasanen Sakari toimitusjohtaja Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy

Jääskeläinen Kyösti toimitusjohtaja KSS Energia Oy

Seppälä Henni pankinjohtaja Kymenlaakson Osuuspankki

Korhonen Harri johtaja Nordea Helsinki

Toivonen Serafiina Mill Controller UPM-Kymmene Oyj / Kymi


Kouvolan seudun kauppakamariosaston toimintakertomus

Kouvolan seudun kauppakamariosasto

Toimintakertomus 2018 Kauppakamariosaston kokoukset Kouvolan seudun kauppakamariosaston kevätkokous pidettiin 18.4. KRAO:n tiloissa. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2017. Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta esitteli jäsenistölle Kouvolan seudun kauppakamariosaston lakkauttamista. Kevätkokouksen jälkeen pidettiin kauppakamariosaston järjestämä Urheilumarkkinoinnin ilta, jossa esitelmöitsijöinä olivat Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry:n toimitusjohtaja Risto Oksanen ja Kaslink Oy:n viestintä- ja markkinointijohtaja Juha-Petteri Kukkonen. Osallistujia oli salin täydeltä, noin 80–90 henkilöä. Kauppakamariosaston syyskokous pidettiin 12.11.2018 KRAO:n tiloissa. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Kokouksen jälkeen järjestettiin Asuntomessuilta, jossa projektipäällikkö Sanna Kauppi esitteli Kouvolan Asuntomessusuunnitelmia vuodelle 2019, projektipäällikkö Raija Sierman yritysyhteistyötä tekevää Messukohteena koko Kouvola -projektia ja Asuntomessujen oheiskohteet esittäytyivät. Osallistujia oli noin 80–90 henkilöä. Sääntömääräiset kokoukset pidettiin yhdessä Kouvolan Liikemiesyhdistyksen kanssa. Sääntömääräisten kokousten lisäksi hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana yhdeksän kertaa ja yhden kerran yhteiskokoukseen Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen kanssa. Kokousisäntänä on toiminut Kouvola Innovation. Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta esitteli osaston hallitukselle Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen päätöksen 12.3.2018, joka käsitteli kauppakamarin

sääntömuutosta ja sitä seuraavaa Kouvolan osaston toiminnan lakkauttamista. Esittelyä seurasi vilkas keskustelu. Hallitus keskusteli kokouksissaan edellytyksistä Kymenlaakson kauppakamarin ja Kouvolan seudun kauppakamariosaston toimintojen yhdistymiselle. Sakari Pasanen jääväsi itsensä päätöksenteosta tässä asiakohdassa. Kymenlaakson kauppakamarin hallitukselle esitettiin osaston kanta toukokuussa, kokoukseen osallistui myös kaupunginjohtaja Marita Toikka. Osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskustelivat tilanteesta myös Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen kouvolalaisten edustajien kanssa. Kymenlaakson kauppakamarin kevätkokouksen asialistalla ollut sääntömuutosesitys vedettiin pois listalta. Hallituksen jäsenten työryhmä Kyösti Jääskeläinen, Marja-Leena Joukainen, Pekka Floman ja Esa Hasu valmistelivat ehdotuksen yhdistymisen edellytyksistä. Se käsiteltiin kauppakamariosaston hallituksen kokouksessa 24.9. ja Kouvolan kaupungin johdon kanssa. Kauppakamarin puolelta tehtiin edellytyslistaan lievennysehdotuksia, jotka hyväksyttiin osaston hallituksessa. Lopullinen esitys käsiteltiin Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtajiston kokouksessa 10.10. ja kauppakamariosaston sääntömääräisessä syyskokouksessa 12.11.2018. Kauppakamarin sääntömuutos hyväksyttiin syyskokouksessa Elimäellä ja muutos tulee voimaan 1.1.2020.

Kauppakamariosaston hallinto Kauppakamariosaston puheenjohtajana on toiminut Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Martti Husu. Varapuheen-

johtajana on toiminut Tulosmarkat Oy:n toimitusjohtaja Marja-Leena Joukainen ja asiamiehenä Kymenlaakson kauppakamarin viestintäpäällikkö Kirsi Juura. Kauppakamariosaston puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2019 valittiin jatkamaan toimitusjohtaja Martti Husu, varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Marja-Leena Joukainen. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Kyösti Jääskeläinen, Harri Korhonen ja Henni Seppälä valittiin jatkamaan vuodeksi 2019. Timo Nisulan ja Asko Pesosen kaudet päättyivät. Hallitusta ei täydennetty uusilla jäsenillä. Kauppakamariosaston kirjanpidosta vastasi Kymenlaakson kauppakamarin toimistopäällikkö Jaana Pirtilä. Osaston varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KHT, Lotta Kauppila ja KHT Teija Sutinen ja varatilintarkastajina HT Tanja Aaltonen HT Sanna Ripatti.

Toiminta Kymenlaakson kauppakamarin jäsenmäärä 31.12.2018 oli 557. Tästä Pohjois-Kymenlaakson jäsenistön osuus oli 44 %, 233 jäsentä (vuonna 2017 42 %). Hallitus tapasi Kouvolan uuden kaupunginjohtajan Marita Toikan ja kehitysjohtajan Petteri Portaankorvan helmikuussa. Keskustelunaiheina olivat ajankohtaiset vaikuttamisyhteistyötä vaativat liikennekohteet; valtatie 15:n korjaustarve ja tuleva asetus liikenneväylien runkoverkoksi. Käytiin keskustelua myös alueen yritysten työvoimatarpeesta ja Xamkin koulutuslinjoista. Hallitus toivoo niiden kohdentuvan työmarkkinoiden tarpeisiin entistä paremmin. Kaupunginjohtaja kertoi tulossa olevan elinkeino-ohjelman työstämisestä ja toivoi siihen järjestöjä mukaan. Kauppakamari lupasi laatia kyselyn työvoimaJuhlavuosikirja 2019

35


Kouvolan seudun kauppakamariosaston toimintakertomus

tarpeen kohdentumisesta, kysely toteutettiin 27.2.–8.3.2018. Kouvolan Asuntomessut 2019 oli kauppakamariosaston toiminnan keskiössä, tavoitteena Kouvolan alueen yritysten toimintamahdollisuuksien edistäminen messujen johdosta. Toimintaan käytettiin erittäin paljon aikaa ja pohdintaa. Toteutus helpottui suuresti, kun Kinno sai hankerahoituksen, jonka avulla käynnistettiin ”Messukohteena koko Kouvola” -projekti ja palkattiin kokopäivätoiminen projektipäällikkö. Kauppakamariosasto kokoavana organisaationa kutsui koolle useaan otteeseen Kouvolan alueen muut yrittäjäjärjestöt, Ydinkeskusta ry:n ja muita toimijoita. Lopulta päädyttiin toteuttamaan yhteishankkeena Messulehti. Sen julkaisijaksi suostui Liikemiesyhdistys, tuottaminen annettiin mainostoimisto Sepeteukselle. Kauppakamariosaston budjettiin otettiin 20 000 euron määräraha käytettäväksi sellaisiin kohteisiin, joilla vahvistetaan alueen yritysten toimintaa Asuntomessujen hyödyntämisessä (lehti, yritystori jne). Vuoden 2019 talousarvio jäi alijäämäiseksi tuon 20 000 euron verran. Tavoitteena on saada messutapahtumasta taloudellinen hyöty messualuetta laajemmalle yrityskentälle ja alueelle ja palvella näin erityisesti jäsenyrityksiä. Kaupunginjohtaja Toikan tapaamisessa syyskuussa keskusteltiin osaston lakkauttamisen lisäksi muista ajankohtaisista asioista, kuten lääkärihelikopterin sijoituspaikan saamisesta Uttiin. Kauppakamariosasto oli keskeinen järjestäjä 3.10. pidetyssä Sijoittamisen keskiviikko -tapahtumassa. Tapahtumassa oli opiskelijoille suunnattu päivätilaisuus yhteistyössä Xamkin kanssa, tilaisuus keräsi lähes 200 osallistujaa kuulemaan sijoittamisen perusasioita alan asiantun-

tijapaneelissa. Tilaisuuden juonsi hallituksen jäsen Timo Nisula. Iltatilaisuus oli kohdistettu järjestäjien asiakkaille ja jäsenille. Puhujina oli korkeatasoisia asiantuntijoita, pääesiintyjänä sijoittaja Lauri Salovaara. Tilaisuus keräsi Kouvola-talolle pari sataa osallistujaa. Koko tapahtuma toteutettiin laajassa, yli vuoden kestäneessä yhteistyössä pankkien ja Xamkin sekä Kouvolan Osakesäästäjien kesken. Osallistuttiin Kouvolan BisnesPaljuun 12.9. Marja-Leena Joukaisen ja Kirsi Juuran johdolla. Kauppakamarin ständillä poikkesi mm. oikeusministeri Antti Häkkänen. Ministerin kanssa keskusteltiin alueen edunvalvonnan tilanteesta. Pääkaupungin ja Savo-Karjalan sekä Pietarin yhdistävän raideyhteyden nopeuttamiseksi nousi esille Porvoo–Kouvola -välisen radan tarve, ns. Itärata-hanke. Kauppakamariosasto esitti Kymenlaakson kauppakamarille, että se asettuisi tukemaan Itärata -hanketta. Elokuussa julkistettiin ministeriön (STM) työryhmän esitys, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin sijoituspaikkakunnaksi tulee Lappeenranta. Osaston hallitus esitti, että Kymenlaakson kauppakamari ottaisi vahvan vaikuttamistyön kohteeksi Utin ajamisen sijoituspaikkakunnaksi. Koko Kymenlaakson aktiivinen edunvalvontatyö toi tulosta ja Utista sijoituspaikkana saatiin päätös loppuvuodesta. Kymenlaakson kauppakamarin viestintäpäällikkö Kirsi Juura on työskennellyt Kouvolan toimipisteessä 1–2 päivää viikossa. Hän on hoitanut myös kauppakamariosaston asiamiehen tehtäviä. Kouvolan toimipiste sijaitsi CTS Engtecin toimitalossa Kaikukatu 7. Puheenjohtaja Husu on toiminut Sekesin hallituksessa, kaupungin markkinoin-

tiryhmässä ja useissa muissa keskeisissä edunvalvontaorganisaatioissa ja työryhmissä. Kauppakamariosaston hallitus vieraili marraskuussa Keskuskauppakamarissa, Elinkeinoelämän Keskusliitossa ja Eduskunnassa, jossa tavattiin Kouvolan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jenny Hasu. Kaikissa tapaamisissa yhteisenä teemana oli alueellinen edunvalvonta ja sen tehostaminen ennakoivasti. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tilanne esiteltiin hallituksen kokouksissa. Osakkeiden myynti/osto on selvitetty tuloslaskelmassa.

Tilikauden tulos Tilikauden 01.01.–31.12.2018 tulos oli +8 859,17 euroa. Hallitus ehdottaa, että voitto kirja kirjataan voitto- ja tappiotilille. Sijoitusten ja rahoitusarvopaperien arvot on kirjattu hyödykekohtaisesti markkina-arvoihin, jos ne tilanteessa 31.12.2018 ovat olleet pienempiä kuin hankintamenot. Kouvolan seudun kauppakamariosasto Hallitus


Kouvolan seudun kauppakamariosaston tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus Kouvolan seudun kauppakamariosaston jäsenkokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto Olemme tilintarkastaneet Kouvolan seudun kauppakamariosaston tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia osastosta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilipäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan osaston kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos osasto aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: – Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä

johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. – Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon osaston sisäisen valvonnan tehokkuudesta. – Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. – Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä osaston kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei osasto pysty jatkamaan toimintaansa. – Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet Muu informaatio Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Kotkassa 13. päivänä maaliskuuta 2019

Juhlavuosikirja 2019

37


Kymenlaakson kauppakamari

Kymenlaakson kauppakamarin

toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 1. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana Kauppakamariryhmä – 19 maakunnallista kauppakamaria ja Keskuskauppakamari – työsti vuoden aikana uuden, yhteisen ryhmästrategian, jossa siirrytään edunvalvonnasta ratkaisukeskeiseen vaikuttamiseen, ja tulevaisuusvision, jossa visioitiin, millaisessa toimintaympäristössä ja miten kauppakamarit menestyvät myös 2020-luvulla. Toimintavuoden päättyessä Kymenlaakson kauppakamarin jäsenmäärä oli 557. Jäsenmäärä kasvoi prosentilla. Uusia jäseniä tuli 50. Vahvistettujen ulkomaankaupan asiakirjojen määrä nousi 16 %:lla. Asiakirjoja vahvistettiin 9 492 kpl. Koulutuspäiviä, -seminaareja ja muita jäsentapahtumia järjestettiin yhteensä 57. Niissä kävi yhteensä liki 1 200 osallistujaa. Jäsen- ja asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla: jäsentyytyväisyystutkimuksessa Kymenlaakson kauppakamarin kokonaisarvosana oli 3,94 (asteikolla 1–5). Koulutustapahtumien osallistujien tyytyväisyys 4,3. Lisäksi kamarimme tuotti jäsenten arvostamaa oikea-aikaista monikanavaviestintää. Kiinnostavuudesta kertoo myös mediaosumien määrä 146. Hyvien tyytyväisyystulosten avaintekijöitä olivat asiakaslähtöinen toimintatapa, osaava henkilöstö, aktiiviset luottamus-

henkilöt ja strategian onnistunut toteuttaminen päivittäisessä toiminnassa. Vaikuttamistyössä keskityttiin strategian mukaisesti neljään valittuun painopistealueeseen: vetovoimainen Kymenlaakso, uudistuva elinkeinorakenne, sujuva liikenne ja osaava työvoima. Kauppakamarimme sääntömääräinen syyskokous 28.11.2018 päätti yhdistää Kouvolan seudun kauppakamariosaston vuoden siirtymäajalla Kymenlaakson kauppakamariin 31.12.2019, mihin liittyen myös uudet kauppakamarimme säännöt hyväksyttiin ja ne astuvat voimaan 1.1.2020. Kouvolan seudun kauppakamariosaston hallitus toimi kolmen sisäisen työryhmänsä voimin. Kamarimme Kouvolan toimisto oli CTS Engtecin yhteydessä Kaikukatu 7:ssä. Henkilöstömuutokset ja -valinnat Kauppakamarimme henkilöstön kokonaisvahvuus oli kuusi: toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, yhteyspäällikkö ja samalla oto-apulaisjohtaja Tiina Paavola, toimistopäällikkö Jaana Pirtilä, koulutus-päällikkö Petra Kuitunen, joka siirtyi 12.10. HaminaKotka Satama Oy:n markkinointipäälliköksi ja jonka tilalle rekrytoitiin 15.10. alkaen KTM Heidi Harden, viestintäpäällikkö ja samalla osastomme


oto-asiamies Kirsi Juura ja asiakaspalvelusihteeri Anu-Aino Saharinen. Kauppakamarimme puheenjohtajana toimi Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy:n toimitusjohtaja Sakari Pasanen. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.11.2018 hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana myös vuonna 2018. Vuoden lopussa HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski päätti 5-vuotiskautensa Keskuskauppakamarin hallituksessa ja samalla myös koko ansiokkaan 20-vuotisen uran kauppakamarin eri luottamustehtävissä. Taloudellinen tulos Toimintavuoden taloudellinen tulos oli ylijäämäinen 9 745,75 €. Kauppakamarin maksuvalmius pysyi erittäin hyvänä, quick ratio oli 5,8. Johdon arvioimat kehityssuunnat Kauppakamariryhmä fokusoituu vuoden 2019 aikana erityisesti uuden strategiansa ja tulevaisuusvision jalkauttamiseen, palvelukehittämiseen ja arvopohjaiseen vaikuttamiseen.

2. Olennaiset tapahtumat tili kauden päättymisen jälkeen Uusi toimitusjohtaja Kymenlaakson kauppakamarin hallitus valitsi 10.1.2019 kokouksessaan kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi HSO, yrittäjä Marika Kirjavaisen. Hän aloittaa toimitusjohtajana 1.4.2019, jolloin liki 13 vuotta kauppakamaria luotsannut DI Jouko Lehtoranta siirtyy ”uuteen elämän vaiheeseen”. Myös kauppakamarin yhteyspäällikkö vaihtui 1.2.2019, kun Tiina Paavola siirtyi Cursor Oy:n yrityspalvelupäälliköksi ja hänen tilalleen rekrytoitiin KTM Sirpa Kantola-Pakkanen.

90-vuotisjuhlavuosi Vuosi 2019 on Kymenlaakson kauppakamarin 90-vuotisjuhlavuosi, jota kauppakamari juhlii teemalla ”Menesty kanssamme” ja johon liittyviä eri tapahtumia järjestetään useita vuoden aikana. Virallisena syntypäivänä 14.3.2019 kauppakamari pitää Avoimet ovet -verkostoitumispäivän kaikille jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Valiokuntavalkeat Kauppakamarimme yhdeksän eri valiokuntaa pitivät raikkaasti uudistetut, järjestyksessään kolmannettoista valiokuntavalkeat tammikuussa Kotkassa, Kotkan kaupunginteatterin tiloissa. Tapahtumaan osallistui hieno määrä (liki 100) luottamushenkilöitä, jotka suunnittelivat valiokuntien vuosiohjelmat ja erityisesti päättivät, mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään vaikuttamistavoitteisiin pääsemiseksi.

3. Arvio tulevasta kehityksestä Jäsentyytyväisyys ykkösprioriteetti Jäsenmäärän ja -tyytyväisyyden lisääminen sekä jäsenten aktiivisuus käyttää kauppakamarimme eri palveluita ovat keskeisimmät jäseniin liittyvät tavoitteet. Juhlavuoden tavoite jäsenmäärässä on 30 jäsenen nettolisäys. Määräkehityksen kannalta hyvin oleellista on, että jäsenhankintayhteistyö Connection House Oy:n kanssa on tuloksellista. Kauppakamarimme ykkösprioriteettina on kuitenkin nykyisten jäsenten pitäminen tyytyväisinä ja täten varmistaa, että irtisanoutumisia kamarimme jäsenyydestä tapahtuu mahdollisimman vähän.

teeseillä, eurovaalit ja veroselvityksen julkaiseminen 2) toiminnan kehittämis-tavoitteina johdon arvioimien kehityssuuntien lisäksi yhteisen jäsenrekisterin hyödyntäminen, kansainvälistymispalveluiden hyödyntäminen ja ulkomaankaupan asiakirjapalveluiden kehittäminen. Henkilöstö Kauppakamarimme henkilöstön kokonaisvahvuus säilynee vuoden 2019 aikana nykyisellään. Koulutustoiminta Kauppakamarimme tavoitteena on säilyttää asemamme maakunnan johtavana ajankohtais-, täsmä- ja päivityskoulutusorganisaationa. Talous Kauppakamarimme budjetti, jossa on varauduttu em. keskeisiin henkilövaihdoksiin ja kertaluonteiseen panostukseen Kouvolassa järjestettäviin Asuntomessuihin, on poikkeuksellisesti alijäämäinen (–50 t€). Siihen pääseminen edellyttää lähes täydellistä onnistumista asetetuissa myyntitavoitteissa ja tinkimätöntä kustannustehokkuutta. Toimintaympäristössä on onneksi useita piristymisen merkkejä, jotka parhaimmillaan korreloivat myös kauppakamarimme menestykseen.

Kauppakamariryhmän tavoitteet Kauppakamariryhmän yhteiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat: 1) vaikuttamistavoitteina eduskuntavaaliohjelma valituilla Juhlavuosikirja 2019

39


Kymenlaakson kauppakamari

Tilinpäätös TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut

-419 855,57 -9 820,82 -443 672,82 -873 349,21

-423 311,66 -14 627,51 -378 426,92 -816 366,09

KULUJÄÄMÄ

-276 389,09

-288 656,16

VARAINHANKINTA Tuotot Kulut TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut

596 960,12

527 709,93

302 048,00 -19 237,92 282 810,08

293 129,00 -19 577,38 273 551,62

6 420,99

-15 104,54

26 779,74 -23 454,98 3 324,76

24 695,88 -2 294,28 22 401,60

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

9 745,75

7 297,06

OMAKATTEISET RAHASTOT Tuotot Kulut Siirto rahastoon

1 660,06 -3 415,10 1 755,04 0,00

2 185,82 -1 178,80 -1 007,02 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

9 745,75

7 297,06


TASE

31.12.2018

31.12.2017

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

24 226,32 32 301,76 8 304,13 7 905,55 32 530,45 32 530,45

40 207,31

81 587,51 29 756,31

83 973,81 29 125,05

111 343,82

113 098,86

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT

Muut osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHT VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

39 950,79 2 916,41 1 800,00 44 667,20

Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet

413 161,02

448 164,26

Rahat ja pankkisaamiset

218 882,06

176 227,09

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

676 710,28

682 676,02

VASTAAVAA YHTEENSÄ

820 584,55

835 982,19

111 343,82 582 413,49 9 745,75 703 503,06

113 098,86 575 116,43 7 297,06 695 512,35

54 586,85 3 697,82 0,00 58 284,67

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot Karjalaisen rahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat Muut velat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ

35 924,02 21 627,18 59 530,29 117 081,49

38 296,18 29 923,49 72 250,17 140 469,84

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

117 081,49

140 469,84

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

820 584,55

835 982,19

Juhlavuosikirja 2019

41


Kymenlaakson kauppakamari

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus

Kouvolassa 13. päivänä maaliskuuta 2019

Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotkassa 18. päivänä maaliskuuta 2019


Tilintarkastuskertomus Kymenlaakson kauppakamari – Kymenlaakso Chamber of Commerce ry:n jäsenille

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenkokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto Olemme tilintarkastaneet Kymenlaakson kauppakamari – Kymenlaakso Chamber of Commerce ry:n (y-tunnus 0225784-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: – Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. – Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. – Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. – Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa. – Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet Muu informaatio Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutemamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Kotka 18. maaliskuuta 2019

Juhlavuosikirja 2019

43


Kouvola. KSO

1928–1939 Kauppakamari syntyy Kymenlaaksoon Kauppakamarijärjestö perustettiin vuonna 1599 Ranskan Marseillessa, kun kauppiaat päättivät taistella yhteisrintamassa merirosvoja vastaan. Edelleen kauppakamaritoiminnan tarkoitus on vaikuttaminen yritysten puolesta. Varmistamme, että yritysten ääni kuuluu, kun tärkeitä yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään ja autamme avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. 10.8.1917 Kauppakamaritoiminta Suomessa alkoi, kun Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti asetuksen kauppakamareista. Ensimmäiset kauppakamarit perustettiin Helsinkiin, Viipuriin, Turkuun, Tampereelle, Ouluun ja Kuopioon.

Kauppakamarin perustaminen Kymenlaaksoon 90 vuotta sitten sai alkunsa pormestari Hugo Melartinin, kauppaneuvos K.E. Hartikaisen, johtaja J. Vitikaisen ja johtaja Alb. Lindgrenin toimesta. Hakemusta käsitellyt Keskuskauppakamari ehdotti ensin, että Kotkaan perustettaisiin Viipurin Kauppakamarin paikallisosasto. Paikalliskamarin perustaminen ei silloisen ”Kyminlaakson” kauppaja teollisuuspiirejä tyydyttänyt. Itsenäisen kauppakamarin perustamista Kotkaan perusteltiin sillä, että ”Kotkalle maan suurimpana vientisatamana ja Kyminlaaksolle tärkeänä ja itsenäisenä teollisuusalueena on varattava oma, sille kuuluva asema maan kauppaja teollisuuselämässä.” 14.3.1929 Valtioneuvosto hyväksyi Kotkan kauppakamariyhdistyksen perustamisen ja vahvisti yhdistyksen säännöt. Uuden kauppakamariyhdistyksen toiminta-alueeksi määriteltiin Kotkan ja Haminan kaupungit, Kouvolan kauppala sekä Kymin, Pyhtään, Strömforsín, Vehkalahden, Virolahden, Miehikkälän, Sippolan, Anjalan, Elimäen, Valkealan, Kuusankosken, Iitin ja Jaalan pitäjät.

19.11.1928 Kotkan kauppakamariyhdistyksen perustamiskokous yli sadan hengen voimin.

1928 1929

Asiamiehenä 1.8.1929 alkaen toimi majuri Uljas Rauanheimo, toimistoapulaisena neiti Lisa Melart. Toimisto sijaitsi Kirkkokatu 16:ssa, puhelin 977. Ensimmäisen toimintavuoden tulot koostuivat jäsenmaksuista 62 400 Suomen markkaa, valtionavustusta yhdistys sai 18 750 Smk. Ensimmäisen vuoden aikana Kotkan kauppakamariyhdistykseen liittyi 264 jäsentä.

Ensimmäinen puheenjohtaja oli Kymi Osakeyhtiön johtaja, vuorineuvos Einar Ahlman.

Kotkan kauppakamariyhdistyksen kokoukseen joulukuussa 1929 Kotkan klubilla osallistuivat mm. ensimmäinen asiamies Uljas Rauanheimo ja ensimmäinen puheenjohtaja vuorineuvos Einar Ahlman (pöydän päässä). Kauppakamari Maalaus Antti Faven. UPM Kymmene


Ropsin lastausta 1920-luvulla. Steveco

Majuri Uljas Rauanheimo oli Kotkan kauppakamariyhdistyksen ensimmäinen asiamies. Kauppakamari

Kotka tunnustettiin kauppakamarin vaatimuksesta ensi kertaa talvisatamaksi, joihin Oulun pohjoispuoliset tehtaat saivat talvialennuksen rautateitse kuljetetuista tavaroista.

Kauppakamarin tekemän muistion pohjalta eduskunta varasi määrärahan jäänmurtaja Sisun rakentamiseksi.

KSO

1930

Toinen maailmansota 1939–1945. Talvisota 1939–1940.

1935 1932 Kieltolaki päättyi ja Alko avasi ovensa.

1939

1934

1938

Kauppakamari perusti erityisen Talviliikennekomitean, joka vuokrasi Viipurista jäänmurtajan avaamaan väylän Helsinkiin huhtikuun alussa.

Kotkan kauppakamariyhdistys perustettiin 14.3.1929 Valtioneuvosto hyväksyi Kotkan kauppakamariyhdistyksen perustamisen. 8.6.1929 Ensimäisessä varsinaisessa kokouksessa yhdistykseen liittyi 231 yritystä, yhdistystä tai yksityistä henkilöä. Kauppakamari jätti Merenkulkuhallitukselle esityksen tehokkaamman jäänmurtaja-avun saamiseksi Kotkaan ja Viipuriin.

Inkeroisten kartonkitehdas. Stora Enso

Rankkiin 1930-luvun alussa saadun säähavaintoaseman lisäksi kauppakamari teki aloitteen radiomajakan rakentamisesta Suursaareen, Ruotsinsalmen väylän syventämisestä ja meripelastustoimen käynnistämisestä. Kauppakamari asettui ajamaan Helsingistä Haminaan johtavan maantien linjausta Kyminlinnan eteläpuolitse, Hurukselan tien rakentamista sekä Susikosken, Hirvikosken ja Inkeroisten siltojen rakentamista.

Kotkan kantasatama. Kauppakamari Juhlavuosikirja 2019

45


1940–1959

Mikkelin kauppakamar Kotkan kauppakamaria Mikkelin läänin kunnat alueeseen 1950, kun K perustettiin.

Kymenlaakson kauppa 2009

Kymenlaakson kauppa Mikkelin kauppakamar 2009 kattaa Kymenlaak Kotkan kauppakamaria Kymenlaakson kauppakamarin luvat Kotkan, Haminan toiminta-alue 1929–2009. Mikkelin Virolahden, läänin kunnat Pyhtään, M Kymenlaakson kauppakamarin alueeseen 1950, kun K toiminta-alue vuonna 2019 perustettiin. kattaa Kymenlaakson maakunnan, johon kuuluvat Kotkan, Haminan ja Kouvolan kaupungitKymenlaakson sekä Pyhtään, Virolahden, 2009 Miehikkälän ja Iitin kunnat.

kauppa

Mikkelin kauppakamariosasto Kymenlaakson kauppa 1941–1952 osana Kotkan kauppa2009 kattaa Kymenlaa kamaria. Osastoon kuuluivat kaikki Mikkelin läänin kunnat. luvat Kotkan, Haminan Jaala ja Iitti liitettiin toimintaalueeseen 1950, kun Kouvolan Pyhtään, Virolahden, M kauppakamariosasto perustettiin.

Talvisodan jaloista siirtynyt Viipurin sahateollisuuskoulu jatkoi opetusta Kotkassa.

YK perustettiin. Kauppakamarin esityksestä Kotkan teknillinen oppilaitos pääsi aloittamaan toimintansa.

1940

1945 1941

1948

Jatkosota 1941–1944.

YYA-sopimus.

Lohja-Kotkan paperia vaunusta 1958. Steveco

Tukkikuorma satamassa 1940. Kauppakamari

Satamanosturi nro 1. Hamina-Kotka Satama

Kouvolan Pukimo 1949.


Kouvolan seudun kauppakamariosasto retkellä. Kauppakamari

Haminan Ympyrä 1950-luvun loppupuolella. KSO

Suomi YK:n jäseneksi. Kauppakamari asettui tukemaan vapaasataman perustamista Hankoon Neuvostoliiton transitoliikenteen kasvun vuoksi.

25.9.1950 Kouvolan seudun kauppakamariosasto perustettiin Liikemiesyhdistyksen aloitteesta Kotkan kauppakamarin alaisuuteen.

Kauppakamari kiinnitti päättäjien huomiota tiedotusliikenteen merkitykseen Kymenlaakson satamille ja toivoi koaksiaalikaapeleita linjoille Helsinki – Porvoo – Elimäki – Kouvola ja Kouvola – Kotka.

Kouvolan kauppakamariosasto teki aloitteen Suomen Pankin sivukonttorin perustamisesta Kouvolaan ja lääninhallituksen toimitalon rakennustöiden aloittamiseksi. Posti- ja lennätinhallitukselle lähetetyssä kirjelmässä toivottiin kiireellisiä toimenpiteitä puhelujen hitauden korjaamiseksi. Kauppakamariosasto esitti Rautatiehallitukselle Kouvolan ja Helsingin välisten junayhteyksien parantamista.

1950

1955 1952

Kauppakamari esitti Kotkan teknilliseen kouluun perustettavaksi konemestarilinjan. Kauppakamariosaston aloitteesta Lammin lossi Kymijoen yli Jaalassa.

1957 1956

Kouvolan kauppakamariosaston aloitteesta ryhdyttiin järjestämään säännöllisesti Kymenlaakson messut -tapahtumaa.

Vanha myymälä. KSO

Kouvolan linja-autoaseman mainoksia 1952. Kouvolan Sanomat

Euroopan talousyhteisö, EEC syntyi.

Ahtausteknikkokoulu aloitti toimintansa Kotkassa. 1.3. alkoi SAK:n julistama yleislakko ja Urho Kekkonen astui tasavallan presidentin virkaan.

Kouvolan seudun kauppakamariosasto tutustumassa laivaliikenteeseen, vasemmalla Reino Olkku. Kauppakamari

Juhlavuosikirja 2019

47


1960–1979 Liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja Reino Olkku luovuttaa Kouvolan Liikemiesyhdistyksen 40-vuotisjuhlassa Kouvolan Kauppaoppilaitoksen johtokunnan puheenjohtajalle Erkki Tuulelle Liikemiesyhdistyksen stipendirahaston perustamisesta kertovan adressin. Tuuli oli myös kauppakamariosaston puheenjohtaja 1951–1963 sekä Kouvolan kauppalanjohtaja. Stipendejä jaetaan edelleen joka kevät Xamkin ja Ksaon liiketalouden opiskelijoille. Kauppakamari

Berliinin muurin rakennustyö alkoi.

Kauppakamari yhtyi Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietintöön Suomenlahden yhdeksän metrin väylän pikaisen valmistumisen tarpeellisuudesta. Kauppakamarin mielestä oli tutkittava myös 10 metrin väylää.

Kauppakamariosasto edisti tullikonttorin perustamista Kouvolaan. Kauppakamariosasto esitti rakennettavaksi Kouvolan ohitustietä ja omaa autokatsastuskonttoria PohjoisKymenlaaksoon.

Moottoritie Kyminlinna– Otsola otettiin työttömyystyölistaan.

1961 1960 1.1.1960 Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti Kotkan kauppakamarin uudeksi nimeksi Kymenlaakson kauppakamarin.

1966 1962

1969 1967 Kauppakamariosasto teki aloitteen Kouvolan kieli-instituutin perustamisesta (myöh. Helsingin Yliopiston kääntäjänkoulutuslaitos).

Kauppakamari esitti valtiovarainvaliokunnalle Kymenlaakson tiehankkeet tärkeysjärjestykseen; Tavastila–Kouvola, Eurooppatie 4 Virolahdelle, Kouvolan–Tuohikotin tie ja rannikkotie Ahvenkoskelle.

Kauppakamari esitti maakuntaliitolle määrärahaa Kouvola–Heinola -runkotien suunnitteluun.

Kauppakamariosastolta aloite teknillisen koulun saamiseksi Kouvolaan. EFTA syntyi, Suomi ulkojäseneksi 1961.

Kotkan Sunilan tehtaalta tulivat ensimmäiset sellupaalit ulos 16.5.1938. Tehdas on nykyisin osa Stora Ensoa. Kauppakamari

Kartonkikone 4:n ensimmäiset tonnit Tampellan Inkeroisten kartonkitehtaalla vuonna 1965. Stora Enso

Kanttaamatonta lautaa, Herman Martens 19.8.1965. Steveco

Konekirjoitustunti Kotkankadulla 1963.


Anjalan paperitehdas, prosessitietokone 1970-luvulla. Stora Enso

Kasuuni on laskettu veteen Hietasen sataman rakennusvaiheessa. HKS

Kotkan liikenneluvut 1961. Kauppakamari

50-v. juhlavuosi Yritysklinikkaidea käynnistettiin ensimmäisen kerran 50-vuotisjuhlavuonna yhteistyössä pankkien, keksintösäätiön ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa auttamaan yksityishenkilöitä perustamaan uusia yrityksiä.

Vapaakauppasopimus EEC:n kanssa.

Viisipäiväinen työviikko. Kotkan, Haminan ja Loviisan satamien yhteistyökomitea piti tärkeänä itäisten satamien pitämistä auki kaikissa olosuhteissa.

1970

Kauppakamari esitti valtiovallalle Kotkan merenkuluoppilaitoksen muuttamista korkeakouluasteiseksi.

Kauppakamari esitti ylioppilaspohjaisten koneinsinöörilinjan, koneja sähköinsinöörilinjan sekä meriinsinöörilinjan aloittamista Kotkan teknillisessä oppilaitokseen.

Kauppakamari käynnisti Tampereen yliopiston kanssa tutkimuksen kauppakamarin osuudesta ulkomaankaupan edellytysten; satamien ja väylien rakentamiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kauppakamari kannatti Kotkan teknillisen oppilaitoksen muuttamista korkeakouluksi.

1972 1971

Ehdotettiin Keskuskauppakamarille Kouvolan kieli-instituutin ottamista Helsingin yliopiston alaiseksi.

1974 1973 Kauppakamarissa nähtiin, että kehitysalueiden kuljetustuesta säädetyn uuden lain vuoksi Kymenlaakso on putoamassa ruuhka-Suomen ja kehitys-Suomen väliin ja menettää sille kuuluvia tuloja. Kauppakamarin mielestä Heli-radan rakentaminen olisi aloitettava joko Taavetista länteen tai samanaikaisesti Helsingistä ja Taavetista. Aloitteet oikoradasta Luumäeltä Salmenkylän, Tavastilan ja Koskenkylän kautta Helsinkiin uudistettiin. Öljykriisi 1973–1974.

1976

1979

1975

1978

Ensimmäinen Alihankintaseminaari pidettiin pk-teollisuuden toimintaedellytysten selvittämiseksi. Kauppakamari suositteli kansainvälisen metsäteollisuusopiston perustamista Kotkaan.

Mussaloon tulevan sataman kehittämiseksi kauppakamari jätti valtiovallalle mietinnön syväväylän rakentamiseksi ja esitti rautatieyhteyttä Kotkan Hirssaaren kautta Mussaloon.

Kouvolan Pukimon myymälä. Kouvolan Pukimo

Kouvolan kauppakamariosasto seppeleenlaskussa. Kauppakamari

Ympyrän tavaratalosta tuli Haminan Sokos. KSO

Juhlavuosikirja 2019

49


Kotkan teknillisen oppilaitoksen opiskelija 1985–1986. Kauppakamari

1980–1999

Berliinin muuri murtui. Eesti Näituksen näyttelytiloissa järjestettyyn Tallinnan Kotkatapahtumaan osallistui 23 kymenlaaksolaista yrittäjää. Ammattikorkeakoulukokeilu alkoi Kotkassa. Suomi EFTA:n täysjäseneksi. Kauppakamariosasto toteutti Yritysideaklinikan, viestintäiltapäivän ja arvopaperikursseja.

Kouvolan Sanomat 1986.

1981

Kauppakamari piti merkittävänä Kotkan hiilivoimalan, Enso Gutzeitin Summan ja Kotkan tehtaiden peruskorjaamista ja laajentamista.

1986

1980

1985

Kauppakamari mukaan Kotkan Telset Oy -tiedonvälitysyhtiöön (Kotkan Tietoruutu Oy).

Datanomikoulutus käynnistyi Kouvolassa kauppakamariosaston aloitteesta ja myötävaikutuksella.

Sokos Kouvola 1982. KSO

Haminan satama. Kauppakamari

1989 1987 Kymenlaakson kauppakamarin yhteistyö Eestin Sosialistisen Neuvostotasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa vahvistettiin. Osallistuttiin Baltic Chambers of Commercen työskentelyyn.

Hietasen toimistossa. Steveco


Paperirullien lastausta peräporttialukseen Hietasen satamassa. HKS

Neuvostoliitto ja itäblokki hajosivat. Pankkikriisi. Yhteistyössä Kotkan kaupungin ja Viron kauppaja teollisuuskamarin kanssa järjestettiin INNO-EST–näyttely ja seminaari Kotkassa syksyllä. Kauppakamarin teettämä Viron yritystoimintaselvitys luovutettiin Viron kauppa- ja teollisuuskamarille.

1991 1990 Kauppakamari yhtyi opetusministeriölle tehtyihin Kotkan ja Kouvolan aloitteisiin ammattikorkeakoulukokeilun aloittamisesta Kymenlaaksossa.

VT 7 (E18) Otsolan – Summan moottoritien avajaisia vietettiin 3.11.1994.

ATK-opetusta. Kauppakamari

Tie oli valmistuessaan Suomen uudenaikaisin moottoritie, missä oli uusi sääohjattu tiejakso välillä Kotka–Hamina. Nauhaa leikkaamassa vas. tiejohtaja Ville Mäkelä Kaakkois-Suomen tiepiiristä, maaherra Mauri Miettinen, liikenneministeri Ole Norrback ja Tielaitoksen pääjohtaja Jouko Loikkanen. Kuva: Kaakkois-Suomen Ely-keskus

1.1.1993 ETA-sopimus tuli voimaan vuoden alusta ja merkitsi kauppa kamareille entistä tiiviimpää Euroopan asioiden seuraamista. Kauppakamari osallistui Tallinnan Piritassa näyttelyyn sekä Suomen ja Viron välistä kauppaa käsittelevään kutsuseminaariin. Kauppakamari oli mukana selvittämässä liikeyhteyspalvelujen toimivuutta, tietojen saantia ja luotettavuutta Suomen ja Venäjän välillä.

1993 1992 Kotkan kauppaopiston aikuiskoulutusosasto teki kauppakamarin pyynnöstä selvityksen Pietarin–Leningradin alueen venäläisistä yrityksistä ja tietojen arkistoinnista.

Suomi Euroopan unionin jäseneksi 1.1.1995. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä liittymistä kannatti 56,9 % äänestäneistä.

Kauppakamari järjesti ensimmäisen Kymenlaakson teollisuuden Verkostopäivän ja alihankintaseminaarin.

1995 1994 Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat julkaisivat Kauppakamarin avustamana liitteen ”Mitä EU:n jäsenyys merkitsee Kymenlaaksolle”. Työttömyysaste Kymenlaaksossa 20,1 %.

Kauppakamarin käynnistämässä Straightway-ohjelmaa. Tavoitteena oli markkinoida Kymenlaaksoa uuden pohjoisen Euroopan logistisena keskuksena kansainvälisille asiakkaille.

1997 1996

1999

Kauppakamari teki aloitteen Kaakkois-Suomen logistiikan ja Venäjän osaamiskeskuksen perustamisesta. Toiminta käynnistyi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yhteydessä vuoden lopulla. Kauppakamari käynnisti Koulutusmeklari-hankkeen auttamaan yrityksiä koulutusja kehittämisasioissa.

Yrittäjyyden edistämiseksi kauppakamari järjesti Liikeideakilpailun Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa.

Kauppakamariosasto Kouvolan kaupungintalolla. Kauppakamari

Haminan satama. HKS Juhlavuosikirja 2019

51


Koskenkylä–Kouvola -leveäkaistatien vihkiäiset 2004, nauhan leikkaajana liikenneministeri Leena Luhtanen. 1.

2000–2019 Finanssikriisi alkoi USA:sta ja levisi 2008 maailmanlaajuiseksi.

Suomi ajautui taantumaan.

Kauppakamari oli hallinnoijana Beloostrov Logistic Zone -hankkeessa. Tavoitteena oli vauhdittaa Pietarin kehätien varrella sijaitsevan Beloostrovin alueen taloudellista kasvua ja parantaa paikallisten yritysten edellytyksiä käydä kansainvälistä kauppaa kehittämällä rajanylitykseen liittyviä palveluja ja logistisia ratkaisuja.

Vetoomus liikenne- ja viestintäministeriölle, jotta se peruisi välittömästi venäläisiä ajoneuvoja koskeneen painorajoituspäätöksen, joka romahduttaisi transiton ja veisi tuhansia työpaikkoja. Google ja tuulivoimatehdas Winwind Haminaan.

Kauppakamari asiantuntijaksi ja yhteistyötahoksi Anjalankosken ja Kotkan–Haminan seudun rakennemuutos -ohjelmaan.

Vetoomus valtion budjettiin Haminan ohitustien ja rekkaparkin rahoituksen puolesta.

Kymenlaaksossa käynnistettiin Tampereen kauppakamarin kehittämä Hyväksytty Hallituksen Jäsen eli HHJ-koulutus.

Lausunto saksan kielen merkityksestä elinkeinoelämälle.

Liikenneministeri Anu Vehviläiselle selvitys Kymenlaaksosta logistiikan ykkösmaakuntana. Kauppakamarin valtiovallalle tekemä esitys suurten lannoitelaivojen väylämaksujen alentamista aikaan asetusmuutoksen ja palautti menetettyä liikennettä takaisin Kotkaan.

2000

Kauppakamari alkoi julkaista Kymenlaakson toimialakatsausta. Logistiikkapäivän yhteydessä luovutettiin liikenneministerille kirjelmä maakunnan väyläinvestointien kiirehtimisestä.

Euro Suomen rahayksiköksi.

2002 2001 Kauppakamari uudisti Verkostopäivät KymiBusiness -tapahtumaksi.

2004

Kauppakamarin logistiikkapäivillä luovutettiin liikenneministerille kannanoton Venäjälle suuntautuvan kauttakulkuliikenteen esteiden lopettamiseksi.

52

2006

Työstettiin kannanotto elinkeinoelämän näkemyksestä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseksi Kymenlaaksossa.

Kauppakamari kiirehti lisärahoitusta vauhdittamaan valtatie 6:n rakentamista Koskenkylä–Kouvola välillä ja E18 -moottoritien rakentamisen nopeuttamista.

Kotkan Hietasen satama. HKS

2007

2003

Kauppakamari kehitti Yritysrekry– projektin maakunnan ulkopuolisille yrityksille etabloitumiseen Kymenlaaksoon alihankinnan lisäämisen täällä.

25 ajankohtaiskoulutusta, 8 722 vahvistettua ulkomaankaupan asiakirjaa, 455 jäsentä.

2009 2008

Liikenneministeri Susanna Huoviselle esitys Kymenlaakson erityisaseman huomioimisesta kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohtana valtionrahoituksessa.

11.6.2008 Kymenlaakson kauppakamarille vahvistettiin strategia, missio ja visio sekä lanseerattiin motto: Kymenlaakson kauppakamari – vahva vaikuttaja. Kymenlaakson kauppakamari asetti tavoitteekseen olla yksi maakunnan johtavista ajankohtais-, täsmä- ja päivityskouluttajista pk-yrityksille. Vetoomus valtiovallalle, ettei hallituksen kaavailemia transitoliikenteen maksuja ja rajoituksia otettaisi käyttöön niiden elinkeinoelämälle aiheuttaman haitallisuuden takia.

Koulutusvaliokunnan kokous, pöydän päässä pj. Tiina Häyhä. Kauppakamari

Ilmakuva HaminaKotka satamasta. HKS


Rekkajono Vaalimaalle, valtatiellä 7.

E18 -moottoritien vihkiäiset 2018, nauhan leikkaajana eduskunnan puhemies Paula Risikko.

Kuvat 1–3 Kaakkois-Suomen Ely-keskus 2.

Kauppakamarijärjestö täytti 100 vuotta vuonna 2017. Pääjuhlan juhlapuhujana Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

3.

Suomen talouden elpyminen jatkuu, BKT +3 %.

Kauppakamariryhmä ylittää 20 000 jäsenen rajapyykin. EU:n talousalueen näkymät heikot. Vientiteollisuudella heikko kysyntä. Metsäteollisuuden rakennemuutos jatkui. Myllykosken paperitehdas suljettiin. Ensimmäinen Suunta-seminaari. 56 koulutuspäivää. Kauppakamari osallistui liikennepoliittisen selonteon valmisteluun.

Suomen lisääntyvä velkaantuminen ja julkisten menojen kasvu huolena. Kymenlaakson työttömyysaste 16 %. Kymenlaakson yrityksistä 36 % sopeutti toimintaansa työaikajärjestelyillä, irtisanomisina ja lomautuksina.

2011 2010

Kuusi keskeistä vaalitavoitetta saatiin hallitusohjelmaan.

ICT-valiokunta teki kartoituksen yritysten digitaalisesta tasosta. Osaavan työvoiman saatavuus haittaa kasvua.

Uuden tilintarkastuslain myötä kauppakamareilta poistuu tilintarkastajien valvonta ja hyväksyntä.

Vetoomus Kouvolan raideliikenteen ohjauskeskuksen säilyttämiseksi tuottaa tulosta. KYKK/vahvistettujen ulkomaankaupan asiakirjojen määrä kasvoi 12 %.

Digitalisaatio nousee valiokunnissa keskeiseksi teemaksi.

Suuri veroselvitys. 31.12.2019 Kouvolan seudun kauppakamariosaston toiminta sulautetaan osaksi Kymenlaakson kauppakamarin toimintaa.

Kouvola Areena toteutetaan.

2013 2012

Kauppakamarijärjestö täyttää 100 vuotta.

2015 2014

2017 2016

2018

KYKKn jäsenmäärä ylitti 500.

E18 –tieväylän työt etenivät.

E18 Kotka-Helsinki – tieosuus käytössä.

Start up –valiokunta perustetaan.

Haminan ja Kotkan satamat yhdistyivät

Kauppakamarissa ICT-arvokarttahanke.

KYKK:n ensimmäinen Vaikuttamissuunnitelma laaditaan luottamushenkilölähtöisesti.

Kauppakamarin ajama kauppojen aukioloaikojen vapautuminen tammikuussa.

Kouvolan toimisto avataan. Kymenlaakson aloitteesta kauppakamariryhmän yhteinen vetoomus väylämaksujen poistamisesta. Kymenlaakson kauppakamarin ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja Tuija Suur-Hamari. Kauppakamari

Kysyntä edelleen heikkoa, näkymät vaisut.

Historian korkein jäsenmäärä 582.

BKT laskee toista vuotta peräkkäin.

12 000 ulkomaankaupan asiakirjaa vahvistetaan.

Talousvuotta varjostivat Ukrainan kriisi ja Isis-järjestön nousu.

Koko maan elinkeinoelämän suhdanteet hiipuivat.

2019

Vetoomus Liikenneministeriöön vt 15 korjaamisen aloittamiseksi. BKT nousee pitkästä aikaa 1,5 % kasvuun.

Kauppakamarin ajama vt 15 saa suunnittelumäärärahan Kotka–Kouvola -osuudelle. Kauppakamarin ajama vt 15 Keltakankaan risteys valmistuu. Kauppakamari mukana KasvuOpenissa.

Logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja Ari-Pekka Saari liikenneministeri Bernerin vieraana. Kauppakamari

UPM Kymmenen toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja pääministeri Juha Sipilä Kymi700-projektin vihkiäisissä 2016. UPM

Juhlavuosikirja 2019

53


1929–2019 Kauppakamarin asiamiehet, toimitusjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat Asiamiehet / toimitusjohtajat

Puheenjohtajat

1929–1936 1937–1967 1967 1967–1969 1970–1972 1972–1981 1981–1987 1988–1993 1994–1999 1999–2003 2003–2005 2005–2006 2006–2019 2019–

1929–1936 1937–1939 1940 1941–1944 1945–1946 1947–1951 1952–1954 1955–1957 1958–1959 1960–1962 1963–1965 1966–1968 1969–1971 1972–1974 1975–1982 1983–1986 1987–1989 1990–1992 1993–1995 1996–1998 1999–2001 2002–2004 2005–2008 2009–2013 2014–8.2.2016 9.2.–31.12.2016 2017–

Uljas Rauanheimo, majuri Leo Anttila, FK, lainopinkandidaatti Antero Jokiniemi, va. tj. päätoimittaja Leo Vatanen, varatuomari, ekonomi Antero Jokiniemi, päätoimittaja, va. tj. Antero Jokiniemi Tapio Riikonen, kauppat.lis. Pertti Huhtanen, majuri Jyri Häkämies, VTM Jyri Häkämies, oto tj. Juha Rydman, FK Marjut Sakki, vt. tj. FM Jouko Lehtoranta, DI Marika Kirjavainen, HSO

Einar Ahlman, vuorineuvos, Kymin Osakeyhtiö Knut von Troil, vapaaherra Hugo Melart, pormestari Einar Asplund, tj. Lauri Kanto, tj., Sunila Oy Hugo Melart, kauppaneuvos Kaarlo Hautala, DI Weikko Cajander, kunnallisneuvos Gunnar Kulvik, DI, paikallisjohtaja, Enso Gutzeit Oy, Kotka Björn Weckman, majuri Börje Ahlström, johtaja, A. Ahlström Oy Veli-Väinö Juvonen, DI, paikallisjohtaja Enso Gutzeit Oy, Kotka Börje Carlson, DI, Kymi Osakeyhtiö / Halla Oma Tarkkonen, DI, toimitusjohtaja, Sunila Oy Turo K. J. Tukiainen, varatuomari, paikallisjohtaja A. Ahlström Oy Matti Harjama, DI, paikallisjohtaja Enso Gutzeit, Kotka Jouko Jaakkola, ekonomi, tj. Sunila Oy Yrjö Kaukiainen, tj., Kymen Sukka Oy Juhani Forss, kauppaneuvos, tj. Steveco Pertti Huhta, DI, tehtaanjohtaja, Enso Gutzeit, Kotka Eero Niinikoski, johtaja, UPM Kymmene Jorma Niiniaho, kauppaneuvos, tj. Osuuskauppa Ympyrä Samppa Ahtiainen, tj., AKP Karhula Oy Kimmo Naski, tj., HaminaKotka Satama Oy Tuija Suur-Hamari, DI, tj. Kotkamills Oy, Kotkan Energia Oy Jouko Vehmas, tj., Kymen Seudun Osuuskauppa Sakari Pasanen, tj., Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy


Kauppakamariyhdistyksen jäsenet v. 1929 Kotka Enso Gutzeit (Stora Enso; Inkeroinen ja Sunila) Ab Federation Stevedoring Ltd (Steveco) Etelä-Suomi sanomalehti (Kaakon Viestintä) A.b. J. Bruhn (Steveco) Halla A.fb (UPM) Oy Huolintakeskus A.b (Nurminen Logistics) Kansallis-Osake-Pankki (Nordea) Kauppiaitten Mylly O.y. Kone- ja Urheiluliike Kotkan Höyryleipomo Kotkan Kalustaja Kotkan Kauppayhdistys Kotkan Kemikalikauppa Kotkan Kirjakauppa O.y. Kotkan Kotiteollisuuskauppa Kotkan Musiikkikauppa Kotkan Pukuaitta Oy Kotkan Rauta A.f Kotkan Sähkötyö Kotka Mek. Verkstad A.b. Kotkan Tukkukauppa O.y. A.b. Lars Krogius & C:o O.y. Osuusliike Liitto r.l. (KSO) Pohjoismaiden Yhdyspankki (Nordea) O.y. Savo-Karjalan Tukkuliike (Kesko) Liikeosakeyhtiö Seppo Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.l. (KSO) Suomen Sokeri O.y. (DuPont Nutrition&Health Danisco Sweeteners)

O.y. Systema Tapetti-, Väri- ja Matto O.y. Vasikkasaaren Moottorikonepaja Kotkan Öljymylly O.y. Kuusankoski Kymmene Aktiebolag (UPM) A.b. Werla Träsliperi & pappfabrik (UPM) Kymi Karhula o.y. (Ahlström Munksjö) Kouvola Kouvolan Rakennusaine Inkeroinen Kymenlaakson Osuusmeijeri r.l. (Valio) Kymenrannan Osuuskauppa r.l. (KSO) Tammerfors Linne & jern Man. A.b. (Stora Enso) Myllykoski Yhtyneet Paperitehtaat O.y. (Myllykoski Oyj, UPM) Harju Harjun Villatehdas

Suluissa yhtiön nimi vuonna 2019.

Juhlavuosikirja 2019

55


Onnittelemme 90-vuotiasta Kymenlaakson kauppakamaria

Ruukinkatu 11 A, 48100 KOTKA p. 0440 258 037 www.arkkitehtitoimistoullahovi.fi

PL 249, 48101 KOTKA p. 040 553 5838 www.cadre.fi

Insinööri Studio Oy PL 25, Tornatorintie 3, 48101 KOTKA p. 05 225 5500, www.insinooristudio.fi

Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka, p. 010 395 9000, ekami.fi

LVIA-, sähkö- ja arkkitehtisuunnittelut, sisäilmaston asiantuntijapalvelut, rakentamisen palvelut. Kotka – Lappeenranta – Lahti – Vantaa

Kotkan Työterveys Oy Ruukinkatu 5 48100 KOTKA Helsingintie 1 B 26 49460 HAMINA p. 020 787 0890 www.kotkantyoterveys.fi

Kouvolan kaupunki, Torikatu 10, 45100 KOUVOLA p. 020 615 11, www.kouvola.fi

Oy Rakennuspartio, PL 14, Helsingintie 1 A 24, 49411 HAMINA p. 020 792 8815, www.rakennuspartio.fi

Ri-Plan Oy, Ilmarinkuja 3, 45100 KOUVOLA p. 010 440 5180, www.ri-plan.fi

Sulzer Pumps Finland Oy, Pajatie 75, 48600 KOTKA p. 010 234 3333, www.sulzer.com/fi-fi/finland


Juhlavuosikirja 2019

57


Jäsenet

Kymenlaakson kauppakamarin

Jäsenet 31.12.2018 2M-IT Oy, Kotka

A

Aacon Oy, Kouvola ABB Oy Marine & Ports, Hamina Accountor Kotka, Kotka Accountor Kouvola Oy, Kouvola AdConSys Oy, Kotka....................................................... 67 Adecco Finland Oy / Adecco Kotka..........................68 Agilecraft Oy, Kotka AH-Laskenta Oy, Hamina Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, Kotka AHS Asbesti- ja Homesaneeraus Oy, Kotka Aikuiskoulutuskeskus Kouvola............................67, 70 AK Sound & Musik Service, Hamina All-Inn Oy, Kotka Alten Finland, Kotka ALVinkki, Hamina............................................................ 73 Andritz Oy, Kotka Anjalankosken Metallinen Oy, Kouvola Anjalankosken Terästyö Ky, Kouvola Ankkapurhan kulttuurisäätiö, Kouvola Anssi Haaja Oy, Miehikkälä Apridos Oy, Kouvola Areniatili Oy, Kouvola Arkkitehtitoimisto Käppi Oy, Kouvola Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy, Kotka...................64 Asianajotoimisto Hiltunen Lepistö & Liukkonen, Kouvola.............64 Asianajotoimisto Johan Bardy, Kotka.....................64 Asianajotoimisto Kantola & Tyni Ky, Kotka Atlas-Media Oy, Kouvola Atplast Oy, Iitti.................................................................68 Auris Kaasunjakelu Oy, Kotka Auser Oy Kotka, Kotka Auto-Viiala Ky, Kotka Autohuolto Velj. Anttila Oy, Kouvola Automaatiopalvelu A. Väistö Oy, Kouvola Ay Antti ja Kirsi Muuri, Kotka

B

Barona Henkilöstöpalvelut Oy, Kotka BASF Oy, Hamina............................................................. 67 Bauer Media Oy, Kotka Betamet Rolls Oy, Kouvola Biboc Oy, Kotka Bookkeeper Care Oy, Kotka

C

Cadre Oy, Kotka............................................................... 69 Carea, Kotka CBRE Finland Oy, Helsinki Charter Ilkka Heino, Kotka Clinichem Oy Ltd, Iitti Coor Service Management Oy, Kotka

Costella Oy, Kouvola CR-Renkaat Oy, Hamina Credit-Media Oy, Pyhtää Crestamar Oy / Ravintola Kairo, Kotka CTS Engtec Oy, Kouvola.........................................67, 68 Cursor Oy, Kotka........................................................61, 74 Cursor Plus Oy, Kotka Cygate Oy, Kouvola

D

Danske Bank Oyj, Kymenlaakso Data Group, Kotka..........................................................66 DFDS Logistics Oy, Kotka............................................. 67 Dinamet Oy, Kouvola DNA Oy, Kotka Dongwha Finland Oy, Kotka DSV Road Oy, Kotka.......................................................68 Dupont Nutrition & Health Danisco Sweeteners Oy, Kotka

E

E Kylmälä Oy, Kouvola E Poikala-Palvelut Oy, Kouvola.................................. 70 E. Lehto Oy, Kotka E. Lempiäinen Ky, Kotka Eagle Data Ky, Kotka Eagle Filters Oy, Kotka................................................... 65 Easmar Logistics Oy, Kouvola East Coast Logistics Oy, Kotka Edifica Oy, Kotka Eerolan Rahti Oy, Kouvola Elimäen Kiinteistökeskus Oy, Kouvola.................... 73 Elimäen Liikenne Oy, Kouvola Elimäen Puustelli ry, Kouvola Elisa Oyj, Kotka ElämysBunkkeri, Kouvola Emline Oy, Kouvola Enerkem Oy, Kouvola Erkomat Oy, Kotka Ernst & Young Oy, Kotka ES-Isännöinti Oy, Kouvola Eskate Oy, Kotka..............................................................66 Eskolanmäen Kiinteistöpalvelut Oy, Kouvola Essenti Oy, Kouvola Eteenpäin Oy, Kotka Etelä-Suomen Varustesetti Oy, Kouvola Euro Katto Oy, Kotka EV Group Oy, Kotka Evonik Silica Finland Oy, Hamina Extor Oy, Kotka Extra Marine Oy, Kotka

F

FC KTP, Kotka Fi Pluslogistic Oy, Kouvola

Ficonic Solutions Oy, Kouvola Finex Oy, Kotka................................................................ 67 Finnhub, Kotka Finninno Oy, Kotka Finntugs Oy, Kotka Firomet Oy, Kotka...........................................................68 FiSeOu Oy, Kouvola Flying Lynx Oy, Kouvola Fujitsu Finland Oy, Kotka Futuredent Oy, Kotka

G

Gasum Oy, Kouvola GC Guaranty Cranes Oy, Kouvola Genip Oy, Kotka Google – Tuike Finland Oy, Hamina Grano Oy, Kouvola

H

H & P Cargo Handling Oy, Hamina........................... 67 Halton Oy, Iitti........................................................... 65, 71 Ham-Re Oy, Hamina....................................................... 71 Hamina-Asunnot Oy, Hamina....................................64 HaminaKotka Satama Oy, Kotka........................ 70, 71 Haminan Autoapu Oy, Hamina Haminan Energia Oy, Hamina....................................64 Haminan kaupunki.................................................. 66, 74 Haminan Vesi, Hamina Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy, Hamina.......68 Hammasfocus Oy, Hamina Handelsbanken Kymenlaakso, Kotka...................... 69 Handelsbanken Kymenlaakso, Kouvola................. 69 Handytech Oy, Kouvola Harjun Oppimiskeskus Oy, Virolahti Heinlahden Veistämö Oy, Pyhtää Heino Tours Finland, Kotka Helitili Oy, Kotka Helmiryhmä Oy, Pyhtää Helsinki Equity Covenant Oy, Kotka Hiustropiikki, Kouvola HNR-Konepaja Oy, Kotka Hoiku Oy, Hamina Hoop, Kouvola Hovipihat, Pyhtää HoviRuoka Oy, Kouvola.........................................64, 72 HS-Välitys Oy, Kotka Huutjärvi Yhtiöt Oy / Huutjärven Kiinteistöhuolto Oy, Pyhtää Hyötypaperi Oy, Kouvola............................................. 74

I

ID Partners Oy / Nitro ID, Kotka IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Kouvola.................... 73 Iitin kunta Iitin Tili Oy, Iitti


Iitti Golf Oy, Iitti.........................................................64, 68 Ilma-Eero Oy, Kotka........................................................ 65 Indap Oy, Kotka Innosurge A/S, Kymenlaakso Insinööri Studio Oy, Kotka........................................... 65 Insinööritoimisto H. Eskelinen Oy, Kotka Insinööritoimisto Polartek Oy, Kotka Insinööritoimisto Reijo Strandman Ky, Kotka Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy, Kotka.........64 Inter Marine Oy, Kotka Isku Interior Oy, Kouvola ISS Palvelut Oy, Kotka Isännöinti Hillo Oy, Hamina........................................ 65 IUI Talotekniikka Oy, Kotka

J

Jakelusuora Oy, Kotka Jakendos Oy, Kouvola Jatke Oy, Kouvola......................................................21, 70 Jet-Steel Oy, Kouvola JM Hannus Oy/Subway, Kotka JM-Inno Oy, Kouvola Jo-Kone Oy, Kotka Jouko ja Pirjo-Riitta Ekman Oy, Hamina Juha Rantakaulio Oy, Kouvola Juhani Haavisto Oy, Kotka Jukka Silen Oy, Kouvola Jyrki Pakkanen Ky, Kouvola Jyrkilä Oy, Kotka Jätehuolto E. Parkkinen Ky, Kouvola

K

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kymenlaakso Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvola Kaakkois-Suomen Kokoomus ry, Kouvola Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, Kouvola Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvola Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kouvola.............................. 73, 74 Kaakon Viestintä Oy, Kymenlaakso Kahvila Riitta Karhu Ky, Kouvola Kahvila Valkama, Kouvola Karhu Voima Oy, Kotka Karhulan Liikkeenharjoittajat ry, Kotka..................66 Karhulan Valimo Oy, Kotka Karhuvuoren Terveyspalvelu Ky, Kotka Kaslink Foods Oy Ltd, Kouvola Katsun Oy LKV, Kouvola Kauppakeskus Veturi, Kouvola Kauppapuutarha Koivulehto Oy, Kotka Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy, Kouvola Kausalan Laskenta Oy, Iitti Kehitysyhtiö Interfin Ltd Oy, Kouvola Kehä-Liftit Oy, Kotka

Kello-Kulta Suninen Oy, Kouvola Kellosalmen Lohi Oy, Virolahti Kemas Oy, Kouvola.........................................................68 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kymenlaakso Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Kymenlaakso Kesko Oyj, Kaakkois-Suomi.................................. 70, 74 Kilpihovi Oy, Kotka Kimto Markkinointi Oy, Kotka KINO 123 Oy, Kouvola Kirsin Konttori Oy, Kouvola Konecranes Service Oy, Kouvola..............................68 Konepalvelu Erkco Oy, Kouvola Kopioklubi Oy, Kotka Korian Leipomo Oy, Kouvola Kotekman Oy, Kotka Kotka Coatings Oy, Kotka Kotkamills Oy, Kotka...................................................... 70 Kotkan 6. Kontio apteekki, Kotka Kotkan Autoklinikka, Kotka Kotkan Datamix Hiltunen Hirvonen Ky, Kotka Kotkan Energia Oy, Kotka Kotkan Golf Oy, Kotka Kotkan II Uusi Apteekki / Pasaatin Apteekki, Kotka Kotkan Isännöintipalvelu Oy, Kotka........................66 Kotkan Jelppiskoti Oy, Kotka Kotkan Kauppatie ry, Kotka Kotkan Kaupunginteatteri Oy, Kotka Kotkan kaupunki Kotkan Klubi ry, Kotka Kotkan Korttelikotiyhdistys ry, Kotka Kotkan Kylmätekniikka Oy, Kotka Kotkan Lihatukku Oy, Kotka Kotkan Lämpö ja Vesityö Oy, Kotka.........................68 Kotkan Saaret Oy, Kotka Kotkan Seudun Talokeskus Oy, Kotka.............. 65, 66 Kotkan Työterveys Oy, Kotka...................................... 73 Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kotka.................................. 67 Kouvo Automation Oy, Kouvola Kouvola Innovation Oy, Kouvola....................... 66, 74 Kouvolan kaupunki.......................................................66 Kouvolan AP-Isännöinti Oy, Kouvola Kouvolan Betoni Oy, Kouvola Kouvolan Dementia ja Kehitysvammaisten Ryhmäkoti ry, Kouvola...... 65 Kouvolan K-Rauta / Myllykosken Rauta Oy, Kouvola Kouvolan Keilahalli Oy, Kouvola Kouvolan Kotikeskus Oy, Kouvola Kouvolan Kuivajää Oy Dry Ice Finland, Kouvola Kouvolan Lakritsi Oy, Kouvola Kouvolan Liikemiesyhdistys ry, Kouvola Kouvolan Lukko Oy, Kouvola

Kouvolan Lääketutko Oy, Kouvola Kouvolan Mekasähkö Oy, Kouvola Kouvolan Nuorkauppakamari r.y., Kouvola Kouvolan PTR Oy, Kouvola Kouvolan Pukimo Oy, Kouvola Kouvolan Pullakuskit Oy, Kouvola Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, Kouvola Kouvolan Saha Oy, Kouvola Kouvolan seudun ammattiopisto / Liiketalous, Kouvola..........................................67, 72 Kouvolan Teatteri Oy, Kouvola Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Kouvolan Ydinkeskusta ry, Kouvola Kouvolan Yrittäjät ry, Kouvola Koy Kauppakeskus Pasaati, Kotka.....................64, 66 KP-Teknik Oy, Kotka KPMG Oy Ab, Kouvola Kristina Cruises Oy, Kotka KSS Energia Oy, Kouvola Kuljetus Kiiskit, Kouvola Kuljetus Mika Huovila, Kouvola Kuljetus Muuronen Oy, Kouvola Kuljetus Nokkanen Oy, Kouvola Kuljetus Suoknuuti Oy, Hamina Kuljetus Taskinen Oy, Kotka KuljetusJaot Oy, Kouvola Kuljetusliike Kaartinen Oy, Kotka Kuljetusliike Seppo J Lehtinen Ky, Kouvola.......... 67 Kunnan Taitoa Oy, Kotka/Kouvola Kuusaan Metalli Oy, Kouvola Kuusankosken Ykkösapteekki, Kouvola KVL-Kuljetus Oy, Kouvola KVL Sähköasennus Oy, Kouvola Kylmähuolto Resek Oy, Kouvola Kymdata Oy, Kotka Kymen Asuntokeskus LKV Oy, Kotka Kymen IV-Valmistus Oy, Kouvola Kymen Kattokeskus Oy, Kouvola Kymen Kielipalvelu Oy, Kouvola Kymen KTK Osk, Kotka Kymen Metallipalvelu Oy, Kouvola Kymen Nostokone Oy, Kotka Kymen Rakennesuunnittelu Oy, Kouvola Kymen Seudun Osuuskauppa, Kymenlaakso Kymen STG Oy, Kouvola Kymen Sähköurakointi Oy, Kouvola Kymen Talopalvelu Oy, Kouvola Kymen Teollisuuskoneistus Oy, Kouvola Kymen Tiekone Oy, Kotka Kymen Tili-Tupa Oy, Kotka Kymen Tilintarkastus Oy, Kotka Kymen Tilitiimi Oy, Kouvola........................................ 73 Kymen Tilitoimisto Oy, Kotka..................................... 73 Kymen Vesi Oy, Kotka.................................................... 74 Kymen Ympäristölaboratorio Oy, Kouvola Juhlavuosikirja 2019

59


Jäsenet

Kymenlaakson Insinööritoimisto Oy, Kotka Kymenlaakson Jäte Oy, Kouvola............................... 74 Kymenlaakson Liikunta ry, Kouvola Kymenlaakson Liitto, Kotka........................................66 Kymenlaakson Osuuspankki, Kymenlaakso Kymenlaakson Sähkö Oy, Kouvola........................... 27 Kymenlaakson Taksi Oy, Kotka Kymiaudit Ky, Kouvola Kymijoen Hoiva ry, Kouvola Kymijoen Kyläkuitu Osk., Kouvola Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka Kymin Voima Oy, Kouvola............................................64

L

Lakiasiaintoimisto Almgren & Sankamo Ky, Kotka............................... 67 Laktek Engineering Oy, Kouvola Lakumesta Oy, Kouvola Lanexco Oy, Lahti Lasivuorimaa Oy, Kotka................................................ 65 Lekemarin Oy, Kotka Linnosun Oy Ravintola Mulligans, Kouvola Lisäpalvelu Kouvola Ky, Kouvola Logcoy Oy Ltd, Kouvola LR-Lenkkerit Ky, Kotka Lukitustekniikka-STY Oy, Kotka................................68 Lukoil Lubricants Europe Oy, Hamina Lumena Oy, Kouvola Lumon Invest Oy, Kouvola........................................... 70 LähiTapiola Kaakkois-Suomi, Kotka LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Kouvola

M

M-Asunnot Oy, Kouvola Maanrakennus Weckman Ky, Hamina Mailia Oy, Kouvola Mainosbuumi Oy, Kouvola Mainostoimisto Selekti Oy, Kouvola.................68, 71 Maintpartner Oy, Kotka Maria Magdalenan Hospitaali Ky, Kotka Marikatti Ay, Kotka Matin Sakki Oy, Kouvola Matkatoimisto Kymenmatkat Oy, Kotka Mattila Kouvola Oy, Kouvola Mattilan Kuljetus Oy, Kouvola Matto-Kotka M. Mankinen Ky, Kotka....................... 74 MCM Timber Oy, Hamina Mediatehdas Dakar, Kotka Mehiläinen Oy, Kotka....................................................68 Mehiläinen Oy, Kouvola...............................................68 Mereta Oy, Kotka Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus MERIKOTKA, Kotka Metallimies Sami Turkkila Oy, Kotka Metsänen Forest Service Oy, Hamina

Miehikkälän kunta Mikaduo Oy, Kouvola Minnimix Oy, Kouvola MKJ-Tilipalvelut Oy, Hamina MM Neljä Service Oy, Kotka Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, Kotka Muneris Oy, Pyhtää Muotti & Injektointi Pe-To Oy, Kouvola Myllykosken Asennuspalvelu Oy, Kouvola Myltek Oy Teollisuusputkistot, Kouvola

N&N Event Oy, Kotka N.S.F. Nordic Sports Finland Oy, Kouvola Natasha Design Ky, Kotka Neljäs Nikama Oy, Kotka Neonteos Oy, Kouvola.................................................. 74 Neris Holding Oy, Kouvola Neste Engineering Solutions Oy, Kotka Neste Oyj – Wholesale and Trading, Hamina Nitro Games Oy, Kotka Nord Mekanik Service Oy, Kotka Nordea, Kymenlaakso................................................... 69 Novela 3D Oy, Kotka Novita Oy, Kouvola Nuorten Väylä Oy, Pyhtää Näkin Kuljetus Oy, Hamina

Pihlajalinna Kymijoki Oy, Kymenlaakso Pikatilat Oy, Kouvola Pilke Optiikka Oy, Kotka PK-Muovi Oy, Kouvola Plus Verkot Oy, Kouvola Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry, Kouvola Pohjolan Hyönteistalous Oy, Kouvola Poiju julkaisut Oy, Kaupunkilehti Ankkuri, Kotka Polygon Finland Oy, Kouvola Positio Oy, Kouvola Posti Oy / Aluemyynti, Kouvola Pousin Puutarha Oy, Hamina Power Tech Group Oy, Kotka PP Maritime Oy, Hamina PPT Pölynpoistotekniikka Oy, Kotka Prefere Resins Finland Oy, Hamina.......................... 67 PriceWaterhouseCoopers Oy, Kouvola.................. 67 Printcom Center Oy, Kouvola Pro Manors Oy / Loikalan Kartano, Iitti Produal Oy, Kotka........................................................... 70 Productivity Partners Oy, Kouvola Proput Oy Kotka, Kotka Puurin Kanala, Kouvola Pyhtään kunta Pyhtään Yrittäjät ry, Pyhtää Pyroll Group Oy, Pyhtää Pöyry Finland Oy – Kotka, Kotka

O

Q

N

Offsetpaino Westman Oy, Kotka Oiltanking Finland Oy, Kotka.............................. 68, 74 Ojamari Oy, Kotka Oma Säästöpankki Oyj, Kotka.................................... 69 Onkisalon Hurja Oy, Kouvola Ontec Oy, Kotka Optimitilit Ay, Kouvola Orilammen Maja ja Lomakeskus Ky, Kouvola Oskarin Kauppa Oy, Kotka Oy Hacklin Bulk Boys Ltd, Kotka................................ 72 Oy Hacklin Hamiko Ltd, Hamina Oy Jarihansa Ltd, Kotka Oy Rakennuspartio, Hamina....................................... 71 Oy Transnordica Shipping Ltd, Kotka Oy Woikoski Ab, Kotka

P

P&S Häyhä Oy K-Rauta, Kotka PackageMedia Oy, Kouvola Painokotka Oy, Kotka Pallasoja Oy, Kouvola Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry, Kotka Parttia Oy, Kotka Pasi Trans Oy, Hamina Pekava Oy, Kotka Pektra Oy, Kouvola

QM Service Oy, Kotka Quokka Oy, Kotka

R

Raati Café Oy, Hamina Rakennus-Pakera Oy, Kotka Rakennusespo Oy, Kouvola Rakennusliike Kolmera Oy, Kouvola Rakennussuunnittelu ja -valvonta Valkoinen Linja Oy, Virolahti.................................... 70 Rakennussuunnittelu ja Insinööritoimisto Nannari Oy, Kotka Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy, Pyhtää Rantalainen & Talsi Oy, Kymenlaakso..................... 73 Raskinen Team Oy, Kouvola Raussin Metalli Ky, Kouvola.........................................64 RD Velho ICT Oy, Kotka Red Sky Oy, Kotka Refrak Oy, Kotka REIM Kymi Oy, Kouvola Reporanka-Yhtiöt Oy Tykkimäen Sauna, Kouvola Reuna Kustantamo ja kirjakauppa Oy, Kouvola Ri-Plan Oy, Kouvola........................................................ 70 Robomec Oy, Kotka Roseprint Oy, Hamina RP Logistics Oy, Kotka


RR-Tili Oy, Kotka Rudus Oy, Kotka Ruoka-Keränen Oy K-citymarket, Kouvola Ruoka-Roope Oy, Kouvola RVM Systems Oy, Kouvola Rämän Kuljetus Oy, Iitti

S

Santalomat Oy Lomakylä Santalahti, Kotka Satakerta Rödl & Partner Oy, Kouvola.................... 73 Saveon Oy, Kouvola Saybolt Finland Oy, Hamina Schenker Oy, Kouvola Sea Element Oy, Kotka Seppo Ruohoniemi Oy, Kouvola...............................68 Sevenon Oy, Hamina SGS Inspection Services Oy, Kotka Shipstores Nyman & Co Ltd, Kotka Si-Nu Oy, Pyhtää Silmäoptiikka Oy, Kouvola Sirius Sport Resort Oy, Pyhtää Sohjo Oy, Kotka Solvay Chemicals Finland Oy, Kouvola Somerin Kala Oy, Virolahti Sonoco-Alcore Oy, Kotka............................................. 69 Sotek-säätiö, Kotka South East Loading Oy, Kotka Staria Oyj, Kotka Steveco Oy, Kotka...........................................................68 Stora Enso Ingerois Oy, Kouvola............................... 69 Stora Enso Oyj / Sunilan tehdas, Kotka................... 27 Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Kouvola Sulzer Pumps Finland Oy, Kotka...............................66 Suomen Kauppa-asema Oy, Kouvola Suomen Kuitulava Oy, Kotka Suomen Metsäkeskus kaakkoinen palvelualue, Kotka Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri, Kouvola Suurpää Oy, Hamina SVK Valves Ltd Oy, Kotka Sähköneliö Oy, Kotka Sähköryhmä Muukka Oy, Hamina Södra Wood Oy, Hamina

T

T-Base Oy, Kotka T. Strömberg Oy, Hamina.............................................64 T:mi Profit-Kirjaus, Kotka T.mi Taksi Leo Rantarae, Kotka Tai Hing Oy, Kotka Takamaan Kasvu Oy, Kouvola Takuullecom Oy, Kotka Talco Knowhow Oy, Kotka........................................... 73 Tapro Oy, Kotka

Tase Oy, Kotka Teke Oy, Kouvola Tietomyrsky Oy, Kouvola Tili-Summa Ky, Hamina Tiliaudit Oy, Kotka Tilihelppi Oy, Kouvola Tilipinna Oy, Kotka Tilitoimisto Ajan Tase Oy, Kouvola Tilitoimisto Aurum Oy, Kotka Tlitoimisto Lilla Oy, Kouvola Tilitoimisto Lintukymin Tili, Kouvola Tilitoimisto MeKaks Oy, Kotka Tilitoimistopalvelut Meritili Oy, Kotka Timo Teippi Ky, Pyhtää Timro Oy, Kouvola TOOLS Finland Oy, Kotka Toripörssi Oy, Hamina Tornionmäen Apteekki, Kouvola TP20, Kotka Transfennica Ltd, Kotka Tulosmarkat Oy, Kouvola Twoy Engineering Oy, Kouvola Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy, Kouvola.... 73, 74

Valmet Technologies Oy, Kouvola Valpuri Oy, Kouvola Varsal Oy, Kotka Varte Oy, Kouvola Vastuu Valmennus Oy, Kouvola................................64 Veenix Oy / Hyvinvointikeskus Huuma, Kotka Vehka-Tili Ky, Hamina.................................................... 73 Veikon Ikkunapalvelu Oy, Kotka Vimpa Island Fishing Tours Oy, Hamina Virolahden kunta............................................................66 Virsumäki Oy, Kotka VMP Group Kouvola / Plaudite Oy, Kouvola VMP Group/Varaanit Oy, Kotka VTM Putkistohuolto Oy, Kouvola VV Villikka Oy, Kouvola Värirengas Oy / Värisilmä Hamina............................ 74

W

Wallenius Wilhelmsen Logistics Oy, Kotka Wanha Fiskari Oy, Kotka

Y

Yrityspalvelu Dextella Oy, Kouvola

U

Umacon Oy, Kouvola Umatek Oy, Kouvola UPM-Kymmene Oyj / Kymi, Kouvola................ 65, 69 US Wood Oy, Kouvola Utin Lento Oy, Kouvola

V

Valkealan Paino-Karelia Oy, Kouvola

Henkilöjäsenet: Fri Arja, Kouvola Joukainen Timo, Kouvola Malén Tarja, Rauma Mäkelä Samuli, Kouvola Sassali Antti, Virolahti Siira Osmo, Kouvola Tuomainen Elise, Kotka

Me Cursorilla olemme apunasi yrityksen perustamisesta aina yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvuun Kotkan-Haminan seudulla! Ota yhteyttä!

Cursor.fi CURSOR OY Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Juhlavuosikirja 2019

61


Yrityshakemisto toimialoittain

Yrityshakemisto Ammattisukellusta ja vedenalaisia rakennus- ja louhintatöitä, suunnittelusta toteutukseen. . . . . . . . . . 64 Arkkitehtitoimistoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Asianajotoimistoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Asuntojen vuokraustoimintaa . . . . . . . . . 64 Biohiililaitteiden ja turvetuotantokoneiden valmistusta. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Business Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Einesten ja valmisruokien valmistus. . . 64 Energia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Energian myyntiä, tuotantoa ja jakelua. 64 Golfkenttiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Huonekaluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ikkunatehtaita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Ikääntyneiden palveluasuminen, ravintola- ja ateriapalvelut . . . . . . . . . . . . 65 Ilmanvaihtoasennuksia . . . . . . . . . . . . . . . 65 Ilmanvaihtolaitteita ja -ratkaisuja . . . . . . 65 Insinööritoimistoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Isännöintiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 IT-palvelua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Julkinen hallinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Järjestötoimintaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kattorakenteiden asennusta ja kattamista. . . . . . . . . . . . . . . 66 Kauppakeskuksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kaupunkeja ja kuntia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kemiallisten tuotteiden valmistusta. . . . 67 Kemianteollisuutta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kiinteistöautomaatiota. . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kiinteistönhoitoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kone- ja prosessisuunnittelua. . . . . . . . . . 67 Koulutus ja palvelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kuljetuksia, varastointia ja huolintaa. . . . 67 Kuljetusliikkeitä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Lakiasiaintoimistoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Lastinkäsittelyä ja varastointia. . . . . . . . . 67 Logistiikkapalvelua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Lukkoseppä- ja avainliikkeitä . . . . . . . . . . 68 LVI-urakointia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lääkäripalveluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Maanrakennusurakointia. . . . . . . . . . . . . . 68 Mainostoimistoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Metallinkierrätystä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Metallirakenteiden valmistusta. . . . . . . . 68 Muovin ruiskupuristusta ja jatkojalostusta sekä muovimattojen valmistusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Muut henkilöstön hankintapalvelut . . . 68 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta ja huoltoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pankkitoimintaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä ja valmistusta. . . . . . . . . . . . . . . . 69 Paperi- ja selluteollisuuden asiantuntijapalveluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Paperin, kartongin ja sahatavaran valmistusta . . . . . . . . . . . . . . 70 Parvekejulkisivu- ja terassituotteet valmistus, myynti ja asennus. . . . . . . . . . 70 Pohjarakentamista ja rautatierakentamista. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rakenneteknistä suunnittelua. . . . . . . . . 70 Rakennusasiantuntijapalveluja. . . . . . . . 70 Rakennusautomaatiopalveluja. . . . . . . . 70 Rakennusliikkeitä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rakentamista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ravintoloita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Renkaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Satamia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmät, laitteet ja palvelut. . . . . . . . 71 Sosiaalipalveluja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sulfaattisellun valmistusta . . . . . . . . . . . . . 71 Sähkö- ja automaatiolaitteet. . . . . . . . . . . 71 Sähkön myyntiä, tuotantoa ja jakelua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Sähköurakointia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Takseja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Tarkastus- ja analyysipalveluja. . . . . . . . . 72 Teollisuuden kunnossapitoa. . . . . . . . . . . 72 Teollisuuden kunnossapitoa ja hitsaustöitä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Teollisuuden pumput, sekoittimet, kompressorit, muut laitteet sekä varaosat ja huoltopalvelut . . . . . . . 72 Teollisuuskoneita ja -laitteita. . . . . . . . . . 72 Tieliikenteen terminaalitoimintaa . . . . . 72 Tilintarkastus- ja veropalveluja. . . . . . . . 72 Tilintarkastuspalvelua. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Tilitoimistoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Työnvälitystä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Työterveyspalveluja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Vakuutustoimintaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Valomainoksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Vapaa-ajankeskus, kokous- ja juhlapalveluja . . . . . . . . . . . . . . 74 Varastopalvelua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Veden käsittely ja jakelu. . . . . . . . . . . . . . . . 74 Vähittäis- ja tukkukauppapalvelut . . . . . 74 Ympäristöliiketoimintaa. . . . . . . . . . . . . . . . 74 Yrityspalvelua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Yrityspalveluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74


Business Directory Professional diving, construction and mining under water . . . . . . . . . . . . . . 64 Architect´s offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Law firms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Rental Agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Production of bio coal equipments and peat extraction machines. . . . . . . . . 64 Business Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Manufacture of prepared food. . . . . . . . 64 Energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Energy, sales, production and distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Golf courses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Window factories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Service housing for seniors, meal and restaurant services . . . . . . . . . . 65 Ventilation installations. . . . . . . . . . . . . . . 65 Ventilation devices and solutions. . . . . . 65 Engineering offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Building management services. . . . . . . . 65 Real estate management. . . . . . . . . . . . . . 66 IT services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Public administration. . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Roof constructions and installations. . . 66 Shopping centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Cities, towns and municipalities. . . . . . . 66 Manufacture of chemical products. . . . . 67 Chemical industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Building automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Property management. . . . . . . . . . . . . . . . 67 Machinery and process design. . . . . . . . . 67 Education and services. . . . . . . . . . . . . . . . 67 Transport, warehousing and forwarding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Transport services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Law offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Cargo handling and warehousing. . . . . . 67

Logistics services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Locksmiths and key stores . . . . . . . . . . . . 68 Heating, plumbing and air conditioning services. . . . . . . . . . . . . . 68 Medical services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Excavation and earthwork. . . . . . . . . . . . . 68 Advertising agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Recycling of metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Construction of metal structures. . . . . . 68 Manufacture and sales of lubricants and analysis of fuel oil and lubricants . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 HR services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lifting and handling equipment manufacturing and services. . . . . . . . . . . 68 Banking services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Manufacture and sales of paper and cardboard paper. . . . . . . . . . . 69 Paper and pulp industry, expert services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Manufacture of paper, paperboard and sawn timber . . . . . . . . . 70 Balcony facade and terrace products. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Foundation and railroad construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Structural engineering . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Construction expert services . . . . . . . . . . 70 Construction automation services. . . . . 70 Construction companies. . . . . . . . . . . . . . 70 Construction services . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Tyres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Equipments and services for pulp and paper industry. . . . . . . . . . . . 71 Social services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Manufacture of slufate chemicals pulp . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Electricity and automation equipment. . . . . . . . . . . . . . . . 71 Electricity production, sales and distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Electricial contracting . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Taxicabs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Inspection and analysis services. . . . . . . 72 Industrial maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . 72 Industrial maintenance and welding. 72 Pumps, agitators, compressors, other equipment, spare parts and services for industrial applications . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Industrial machinery and equipment . ..72 Gateways, road traffic . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Auditing and tax services . . . . . . . . . . . . . 72 Auditing services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Employment service. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Occupational health services . . . . . . . . . . 73 Insurance operations . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Neon signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Meeting and banquet services. . . . . . . . . 74 Warehousing services. . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Water treatment, water supply. . . . . . . . . 74 Retail and wholesale services . . . . . . . . . . 74 Environmental business and technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Business services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Juhlavuosikirja 2019

63


Yrityshakemisto toimialoittain

Ammattisukellusta ja vedenalaisia rakennus- ja louhintatöitä, suunnittelusta toteutukseen Professional diving, construction and mining under water Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy Mäkelänkankaantie 10 49490 NEUVOTON p. 040 529 4897 f. 05 2250 520 www.sukellus-kotka.com lasse.mustamaa@sukellus-kotka.com

Arkkitehtitoimistoja Architect´s offices Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy Ruukinkatu 11 A 48100 KOTKA p. 05 229 4800, 0440 258 037 www.arkkitehtitoimistoullahovi.fi

Asianajotoimistoja Law firms

Asianajotoimisto Hiltunen, Lepistö & Liukkonen Oy Käsityöläiskatu 4 45100 KOUVOLA p. 0207 595 495 www.hll.fi Asianajotoimisto Johan Bardy Keskuskatu 17 B 2 48100 KOTKA p. 0400 486 060 www.bardy.fi

Asuntojen vuokraustoimintaa

Energia

Rental Agency

Energy

Hamina-Asunnot Oy PL 112, Fredrikinkatu 4 49401 HAMINA p. 040 199 1690 www.hamina-asunnot.fi hamina.asunnot@hamina.fi

Kymin Voima Oy Selluntie 3 45700 KUUSANKOSKI p. 020 415 121 www.pvo.fi

Biohiililaitteiden ja turve tuotantokoneiden valmistusta Production of bio coal equipments and peat extraction machines Raussin Metalli Ky Raussinkuja 30 46710 SIPPOLA p. 05 366 6295 www.raussinmetalli.com taisto.raussi@raussinmetalli.com

Business Coaching Vastuu Valmennus Oy Sirpa Salin-Suolanen ICF certified coach, PCC www.vastuuvalmennus.fi

Einesten ja valmisruokien valmistus Manufacture of prepared food HoviRuoka Oy Kanervistontie 1 45200 KOUVOLA p. 020 796 9360 www.hoviruoka.fi etunimi.sukunimi@hoviruoka.fi

Your trusted partner in liquid bulk

Suomen Kaasuenergia Oy Pulttikatu 1 48770 KOTKA p. 0800 156 688 www.suomenkaasuenergia.fi

Energian myyntiä, tuotantoa ja jakelua

Energy sales, production and dostribution Haminan Energia Oy Reutsinkatu 12 49400 HAMINA p. 05 460 10 610 www.haminanenergia.fi

Golfkenttiä Golf courses Iitti Golf Oy Iitintie 684 47400 Kausala p. 050 5975 038 www.iittigolf.com caddiemaster@iittigolf.com

Huonekaluja Furniture T. Strömberg Oy / Stemma Mannerheimintie 9 49400 HAMINA p. 05 230 3888 www.stemma.fi stemma.hamina@stemma.fi


Ikkunatehtaita

Ilmanvaihtoasennuksia

Insinööritoimistoja

Window factories

Ventilation installations

Engineering offices

Ikkunatehdas Lasivuorimaa Oy Hakamäentie 17 48400 KOTKA p. 05 226 5100 www.lasivuorimaa.fi info@lasivuorimaa.fi

Ilma-Eero Oy Lekatie 3 48400 KOTKA p. 0500 752 197 www.ilmaeero.fi

Insinööri Studio Oy PL 25, Tornatorintie 3 48101 KOTKA p. 05 225 5500 www.insinooristudio.fi LVIA-, sähkö- ja arkkitehtisuunnittelut, sisäilmaston asiantuntijapalvelut, rakentamisen palvelut. Toimipaikat: Kotka – Lappeenranta – Lahti – Vantaa

Ikääntyneiden palveluasuminen, ravintolaja ateriapalvelut Service housing for seniors, meal and restaurant services Kouvolan Dementia ja Kehitysvammaisten ryhmäkotiyhdistys ry Torniomäentie 24 45200 Kouvola p. 05 3603032 www.ryhmakoti.fi Ehtookartano, p. 05 544 4800 Käpylän Heikki, p. 040 518 8989 Käpylän Helmi, p. 05 360 3033 Käpylän Matti, p. 040 778 2020 Ravintola Kastanjanpuisto, p. 05 544 4814 Ateriapalvelu Kanervanpuisto, p. 05 4202 3750

Ilmanvaihtolaitteita ja -ratkaisuja Ventilation devices and solutions Eagle Filters Oy Pajatie 69 48600 KOTKA p. 010 420 3070 f. 010 420 3071 www.eaglefilters.fi sales@eaglefilters.fi Halton Oy Haltonintie 1–3 47400 KAUSALA p. 020 792 200 www.halton.com etunimi.sukunimi@halton.com

Isännöintiä Building management services Isännöinti Hillo Oy Helsingintie 1 A 49460 HAMINA p. 05 340 2400 www.isannointihillooy.fi etunimi.sukunimi@isannointihillooy.fi Kotkan Seudun Talokeskus Oy Rautatienkatu 2 A, 3. krs 48100 KOTKA p. 05 225 1222 f. 05 225 1299 www.talokeskuskotka.fi info@talokeskuskotka.fi

UPM KYMI  KOUVOLASSA Sellua, paperia ja energiaa

Meille vastuullisuus tarkoittaa arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja. Biofore tuottaa ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät.

KATSOMME ETEENPÄIN Vähennämme maailman riippuvuutta fossiilisista materiaaleista kehittämällä uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja kaikissa liiketoiminnoissamme. UPM Biofore – Beyond fossils.

Juhlavuosikirja 2019

65


Yrityshakemisto toimialoittain

Isännöintiä

Järjestötoimintaa

Kaupunkeja ja kuntia

Real estate management

Associations

Cities, towns and municipalities

Kotkan Isännöintipalvelu Oy Naakantie 2 48230 KOTKA p. 044 7355 600 www.kotkanisp.fi

Karhulan Liikkeenharjoittajat ry Eteläinen Karjalantie 5 48600 KOTKA www.karhulalainen.net

Haminan kaupunki Raatihuoneentori 1 49400 HAMINA p. 05 749 2610 www.hamina.fi

IT-palvelua

Kattorakenteiden asennusta ja kattamista

IT services

Roof constructions and installations

Data Group SataIT Konekotka Oy Kotkankatu 20 48100 KOTKA p. 05 220 0600 www.datagroupsatait.fi dgsatait@datagroup.fi

Eskate Oy Lohentie 10 48800 KOTKA p. 05 289 022 www.eskate.fi info@eskate.fi

Julkinen hallinto

Shopping centers

Kauppakeskuksia

Virolahden kunta Opintie 4 49900 VIROLAHTI p. 05 74 912 www.virolahti.fi

Public administration Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B 48600 KOTKA www.kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi

Kouvolan kaupunki Torikatu 10 45100 KOUVOLA p. 020 615 11 www.kouvola.fi etunimi.sukunimi@kouvola.fi facebook.com/kouvolankaupunki twitter.com/Kouvolakaupunki instagram.com/kouvolankaupunki

Kauppakeskus Pasaati Oy Keskuskatu 10 48100 KOTKA p. 050 3267744 www.pasaati.fi

26 September 2019 International Seminar focusing on container transports between North Europe and Asia. We bring together experts, clients and decision makers in the field of logistics. Save the date!

Onneksi olkoon 90-vuotias Kymenlaakson Kauppakamari! Pitkän eliniän salaisuus on uteliaisuus, jatkuva kehittäminen sekä ammattitaitoinen huolto ja ylläpito. Sulzerin ydinosaamista on keskipakopumppujen, sekoittimien ja kompressorien kehittäminen, valmistus ja niiden eliniän aikana tarvittavat huoltopalvelut. Tehokkaasti ja suorituskykyisesti!

www.sulzer.com

Top themes in Railway Logistics

Future Outlooks for Markets & Investment Opportunities

railforum.fi

Over 200 participants, 100 companies and organizations


Kemiallisten tuotteiden valmistusta

Kiinteistönhoitoa Property management

Manufacture of chemical products Finex Oy Seppolantie 1 48230 KOTKA p. 010 327 7400 f. 05 228 1180 www.finex.fi etunimi.sukunimi@matthey.com finex@finex.fi

Kotkan Seudun Talokeskus Oy Rautatienkatu 2 A, 3. krs 48100 KOTKA p. 05 225 1222 f. 05 225 1299 www.talokeskuskotka.fi info@talokeskuskotka.fi

Kone- ja prosessisuunnittelua Machinery and process design

Kemianteollisuutta Chemical industry

CTS Engtec Oy PL 193 45101 KOUVOLA p. 0207 567 100 www.ctse.fi etunimi.sukunimi@ctse.fi

BASF Oy – Hamina Kaasusatamantie 6 49460 HAMINA p. +358 5 230 3700 www.basf.com Prefere Resins Finland Oy Postiosoite: PL 80 Käyntiosoite: Öljysatamantie 16 49401 HAMINA p. 010 585 2002 f. 010 585 2403 www.prefereresins.com etunimi.sukunimi@prefereresins.com

Kiinteistöautomaatiota Building automation AdConSys Oy William Ruthin katu 1 48600 KOTKA p. 05 260 1100 www.adconsys.fi etunimi.sukunimi@adconsys.fi

Koulutus ja palvelut Education and services Aikuiskoulutuskeskus Kouvola Taitajantie 2 45100 Kouvola p. 020 787 9200 f. 020 787 9298 www.kvlakk.fi etunimi.sukunimi@kvlakk.fi facebook.com/aikuiskoulutuskeskus Kouvolan seudun ammattiopisto Liiketalous PL 22 45101 KOUVOLA p. 020 615 8848 www.ksao.fi Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Kymenlaaksonkatu 29 48100 KOTKA p. 010 395 9000 www.ekami.fi

Kuljetuksia, varastointia ja huolintaa Transport, warehousing and forwarding DFDS Logistics Oy Takojantie 23 48230 KOTKA p. 05 2234 160 www.dfds.com kimmo.salmi@dfds.com twitter.com/dfdsgroup facebook.com/dfdsgroup linkedin.com/company/dfds

Kuljetusliikkeitä Transport services Kuljetusliike Seppo J Lehtinen Ky Lumpeenkuja 3 45700 KUUSANKOSKI p. 0400 905 080 www.slehtinen.fi kuljetusliike.lehtinen@slehtinen.fi

Lakiasiaintoimistoja Law offices Lakiasiaintoimisto Almgren & Sankamo Ky Kirkkokatu 10 A 48100 KOTKA p. 05 223 4900 f. 05 223 4920 www.almgren-sankamo.fi etunimi.sukunimi@almgren-sankamo.fi

Lastinkäsittelyä ja varastointia Cargo handling and warehousing H & P Cargo Handling Oy Raatihuoneentori 8 49400 Hamina p. 040 728 2764 www.hpcargo.fi info@hpcargo.fi

Asiantuntija lähelläsi Me PwC:llä otamme koko liiketoimintasi huomioon. Olemme kumppanisi mm. liiketoiminnan kehittämisessä, verotuksen optimoinnissa, lakiasioissa ja taloudellisen raportoinnin varmistamisessa sekä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä! KHT Pasi Pietarinen, puh. 020 787 7637 KHT Päivi Värjä, puh. 020 787 7655

www.pwc.fi PwC, Kauppakatu 32, 53100 Lappeenranta

Juhlavuosikirja 2019

67


Yrityshakemisto toimialoittain

Logistiikkapalvelua Logistics services DSV Road Oy PL 217 48101 KOTKA p. 0207 388 388 www.dsv.com/fi

Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy Pulttikatu 1 48770 KOTKA p. 05 266 562 www.klv.fi posti@klv.fi

Lääkäripalveluja Medical services

Steveco Oy PL 44, Kirkkokatu 1 48101 KOTKA p. 05 23 231 www.steveco.fi blog.steveco.fi facebook.com/StevecoGroup twitter.com/stevecooy instagram.com/steveco_oy/ youtube.com/channel/UCM1cL PeBNVLiaUJx8i0EjVw

Lukkoseppä- ja avainliikkeitä Locksmiths and key stores Lukitustekniikka-STY Oy Laturintie 4 48220 KOTKA p. 029 170 3901 www.lukitustekniikka.fi etunimi.sukunimi@lukitustekniikka.fi Hälytin-, video- ja kulunvalvontajärjestelmät

LVI-urakointia Heating, plumbing and air conditioning services Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy Teollisuuskatu 26 49400 HAMINA p. 05 344 8840 www.penttila.net kimmo@penttila.net

Mehiläinen Oy KOUVOLA, Kauppamiehenkatu 4 KOTKA, Kotkankatu 11 p. 010 414 0112 www.mehilainen.fi facebook.com/mehilainenkouvola

Maanrakennusurakointia Excavation and earthwork Seppo Ruohoniemi Oy Junkkarintie 5 46910 ANJALA p. 0400 859 841 www.sruohoniemi.fi

www.iittigolf.com

Construction of metal structures Kemas Oy Varastoympyrä 8 46860 KELTAKANGAS p. 044 550 8040 www.kemas.fi satu.kymalainen@kemas.fi

Muovin ruiskupuristusta ja jatkojalostusta sekä muovimattojen valmistusta Manufacture and sales of lubricants and analysis of fuel oil and lubricants Atplast Oy Kymenrannantie 8 47400 KAUSALA p. 020 789 0230 www.atplast.fi etunimi.sukunimi@atplast.fi

Mainostoimistoja

Muut henkilöstön hankintapalvelut

Advertising agencies

HR services

Mainostoimisto Selekti Oy Käsityöläiskatu 4 45100 KOUVOLA www.selekti.fi etunimi.sukunimi@selekti.fi facebook.com/selekti

Adecco Finland Oy Kyminlinnantie 6, 3. krs 48600 KOTKA p. 046 710 2500 www.adecco.fi

Metallinkierrätystä Recycling of metal Firomet Oy Juurikorventie 151 49340 JUURIKORPI p. 05 2603 400 www.firomet.fi

S-Etukortilla 2 X GREEN FEE 55 € 4 X GREEN FEE 100 € Varaa peliaikasi helposti netistä!

Metallirakenteiden valmistusta

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta ja huoltoa Lifting and handling equipment manufacturing and services Konecranes Finland Oy Kaupinkatu 23 45130 KOUVOLA p. +358 20 427 11 www.konecranes.com

TEKNINEN SUUNNITTELU KONSULTOINTI PROJEKTINHOITO

DATACENTER -investoinneissa METSÄTEOLLISUUDEN biotuotehankkeissa ENERGIA- ja KAIVOSteollisuuden projekteissa CTS Engtec +358 207 567 100 Kaikukatu 7 KOUVOLA info@ctse.fi

www.ctse.fi


Pankkitoimintaa Banking services Handelsbanken Kymenlaakso Kotkan konttori Keskuskatu 29, 48100 KOTKA p. 010 444 3630 www.handelsbanken.fi/kymenlaakso Kouvolan konttori Kouvolankatu 22, 45100 KOUVOLA p. 010 444 3400 www.handelsbanken.fi/kymenlaakso Nordea Bank Oyj Kirkkokatu 7 48100 KOTKA Torikatu 3–5 45100 KOUVOLA Asiakaspalvelu p. 0200 3000 Yrityspalvelu p. 0200 2121 Vahinkovakuutuspalvelu p. 0200 720 20 www.nordea.fi etunimi.sukunimi@nordea.fi Oma Säästöpankki Oy Kirkkokatu 16 48400 KOTKA p. 020 7640 600 www.omasp.fi

OP Kymenlaakso Hamina, Puistokatu 9 Kotka, Kirkkokatu 14 Kouvola, Kouvolankatu 16 p. 0100 0500 op.fi/kymenlaakso /op.media/alueet/ kymenlaakso etunimi.sukunimi@op.fi facebook.com/OP.Kymenlaakso instagram.com/opkymenlaakso twitter.com/op_ryhma linkedin.com/company/op financial-group

Stora Enso Ingerois Oy, Inkeroisten kartonkitehdas 46900 INKEROINEN p. 020 461 17 f. 020462 6140 www.storaenso.com facebook.com/storaenso

Manufacture and sales of paper and cardboard paper

Paperi- ja selluteollisuuden asiantuntijapalveluja

Paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä ja valmistusta

Sonoco-Alcore Oy PL 100 48601 KOTKA p. 010 234 2300 www.sonocoalcore.com

UPM-Kymmene Oyj / Kymi Selluntie 1 45700 KUUSANKOSKI p. 020 415 121 f. 020 415 3695 www.upm.com etunimi.sukunimi@upm.com

Paper and pulp industry, expert services Cadre Oy PL 249 48101 KOTKA p. 040 5535 838 www.cadre.fi

Monien mahdollisuuksien satama HaminaKotka on teollisuutta ja kauppaa monipuolisesti palveleva satama. HaminaKotkan sijainti logistisessa keskipisteessä tekee satamasta ainutlaatuisen – sen kautta avautuvat yhteydet kaikkialle maailmaan. Tervetuloa HaminaKotkan satamaan! haminakotka.com

Juhlavuosikirja 2019

69


Yrityshakemisto toimialoittain

Paperin, kartongin ja sahatavaran valmistusta

Pohjarakentamista ja rautatierakentamista

Rakennusautomaatiopalveluja

Manufacture of paper, paperboard and sawn timber

Foundation and railroad construction

Construction automation services

E Poikala-Palvelut Oy Välisuora 75 46800 MYLLYKOSKI p. 050 331 5612 www.epoikala-palvelut.fi esa.poikala@epoikala-palvelut.fi

Produal Oy Keltakalliontie 18 48770 KOTKA p. 010 219 9100 f. 05 230 9210 www.produal.fi info@produal.fi linkedin.com/company/produal twitter.com/produal

Kotkamills Oy PL 62–63 48101 KOTKA p. 05 210 11 f. 05 210 1864 www.kotkamills.com www.kotkamills.com Tuotemerkit: AEGLE(TM), ISLA(TM), Absorbex® twitter.com/Kotkamills linkedin.com/company/kotkamills-oy

Rakenneteknistä suunnittelua Structural engineering

Rakennusliikkeitä

Parvekejulkisivu- ja terassituotteet valmistus, myynti ja asennus

Ri-Plan Oy Ilmarinkuja 3 45100 KOUVOLA p. 010 440 5180 www.ri-plan.fi jyri.laurinantti@ri-plan.fi

Balcony facade and teeace products

Rakennusasiantuntijapalveluja

Construction companies

Construction expert services Lumon Oy / Lumon Invest Oy Kaitilankatu 11 45130 Kouvola p. 020 7403 200 f. 020 7403 300 www.lumon.fi info@lumon.fi

Rakennussuunnittelu ja -valvonta Valkoinen Linja Oy Rannankankaantie 5 49860 KLAMILA p. 0440 542 758 www.rakennusmestari.net jari.harju@rakennusmestari.net

Jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Jatke Oy Keskikatu 2 45100 KOUVOLA p. 010 773 7000 www.jatke.fi Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen


Rakentamista Construction services Oy Rakennuspartio PL 14, Helsingintie 1 A 24 49411 HAMINA p. 020 792 8815 www.rakennuspartio.fi etunimi.sukunimi@rakennuspartio.fi facebook.com/rakennuspartio twitter.com/rakennuspartio fi.pinterest.com/rakennuspartio

Ravintoloita Restaurans Ravintola Meriniemi Meriniementie 1 48100 KOTKA p. 05 214 022 www.ravintolameriniemi.fi

Renkaita Tyres Ham-Re Oy Mäkelänkankaantie 2 49490 NEUVOTON p. 05 343 5666 / 24 h päivystys f. 05 343 5667 www.hamre.fi info@hamre.fi

Satamia Ports HaminaKotka Satama Oy PL 196, 48101 KOTKA Merituulentie 424, 48310 KOTKA p. 020 790 8800 haminakotka.com marketing@haminakotka.fi

Sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmät, laitteet ja palvelut Equipments and services for pulp and paper industry ANDRITZ Oy PL 500, Kyminlinnantie 6 48601 KOTKA p. 020 450 5555 f. 020 450 5540 andritz.com finland@andritz.com linkedin.com/company/andritz

Sosiaalipalveluja

Sähkö- ja automaatiolaitteet Electricity and automation equipment Auser Oy Jylpyntie 35 48230 KOTKA p. 05 341 0400 f. 05 341 0490 www.auser.fi myynti@auser.fi

Sähkön myyntiä, tuotantoa ja jakelua Electricity production, sales and distribution

Social services Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry Närhintie 2 A 48230 KOTKA p. 044 723 3110 www.koskenrinne.fi sirpa.kotola@koskenrinne.fi

Sulfaattisellun valmistusta Manufacture of slufate chemicals pulp Stora Enso Oyj / Sunilan tehdas Sunilantie 1 48900 KOTKA p. 020 461 11 f. 020 4620 277 www.storaenso.com facebook.com/storaenso

Kymenlaakson Sähkö Oy PL 9 47201 ELIMÄKI p. 05 77 801 www.ksoy.fi etunimi.sukunimi@ksoy.fi

Sähköurakointia Electricial contracting Proput Oy Kiilatie 9 48400 KOTKA p. 010 219 0340 www.proput.fi info@proput.fi Kymen Sähköurakointi Oy Tervaskankaankatu 3 45130 KOUVOLA p. 020 838 2134 kymensahkourakointi@ksu.fi

Juhlavuosikirja 2019

71


Yrityshakemisto toimialoittain

Takseja Taxicabs Kymenlaakson Taksi Oy p. 0100 87 227 www.kymenlaaksontaksi.fi

Tarkastus- ja analyysipalveluja Inspection and analysis services SGS Inspection Services Oy Kotolahdentie 10 48310 KOTKA p. 05 210 6100 f. 05 218 6169 www.sgs.fi etunimi.sukunimi@sgs.com

Teollisuuden kunnossapitoa Industrial maintenance Kouvolan PTR Oy Katajaharjunkatu 14 45720 KUUSANKOSKI p. 05 885 4500 www.kouvolanptr.fi jari.kokkonen@kouvolanptr.fi

Teollisuuden kunnossapitoa ja hitsaustöitä Industrial maintenance and welding QM Service Oy Talttatie 13 48488 KOTKA p. 05 345 1111 f. 05 345 4000 www.qmservice.fi etunimi.sukunimi@qmservice.fi

HoviRuoka Oy p. 020 796 9360 info@hoviruoka.fi www.hoviruoka.fi

Teollisuuden pumput, sekoittimet, kompressorit, muut laitteet sekä varaosat ja huoltopalvelut

Tilintarkastusja veropalveluja

Pumps, agitators, compressors, other equipment, spare parts and services for industrial applications

KPMG Oy Ab Kotka Kyminlinnantie 6 48600 Kotka p. 020 760 3000 www.kpmg.fi etunimi.sukunimi@kpmg.fi facebook.com/kpmgfinland linkedin.com/company/kpmg-oy-ab twitter.com/KPMGFinland

Sulzer Pumps Finland Oy PL 66 48601 KOTKA p. 010 234 3333 f. 010 234 3323 www.sulzerpumps.com etunimi.sukunimi@sulzer.com

Teollisuuskoneita ja -laitteita Industrial machinery and equipment PPT Pölynpoistotekniikka Oy Hakamäentie 7 48400 KOTKA p. 010 841 6000 f. 010 841 6019 www.ppt-filter.com ppt@ppt-filter.com

Tieliikenteen terminaalitoimintaa Gateways, road traffic Oy Hacklin Bulk Boys Ltd Hietasentie 14 48200 KOTKA p. 05 226 8120 f. 05 226 8121 www.hacklin.fi

Auditing and tax services

KPMG Oy Ab Kouvola Käsityöläiskatu 4 45100 KOUVOLA p. 020 760 3000 www.kpmg.fi etunimi.sukunimi@kpmg.fi facebook.com/kpmgfinland linkedin.com/company/kpmg-oy-ab twitter.com/KPMGFinland

Tilintarkastuspalvelua Auditing services Kymen Tilintarkastus Oy Tilintarkastusyhteisö Heikinkatu 7 48100 KOTKA p. 050 567 3142 www.kymentilintarkastus.fi PriceWaterhouseCoopers Oy Kauppalankatu 32, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA p. 020 787 7070 www.pwc.com/fi uutishuone.pwc.fi facebook.com/pwcsuomifb linkedin.com/company/pwc-suomi twitter.com/pwc_suomi youtube.com/user/PwCSuomi slideshare.net/PwCsuomi


Tilitoimistoja

Työnvälitystä

Rantalainen Yhtiöt Hamina, Kotka ja Kouvola www.rantalainen.fi

Accountants ALVinkki Marjarinne 9 A 2 49400 HAMINA p. 0447 356 388 www.alvinkki.fi riitta@alvinkki.fi Elimäen Kiinteistökeskus Oy Porvarinpolku 9 45610 KORIA p. 05 778 8700 www.elimaenkiinteistokeskus.com Kymen Tilitiimi Oy Salpausselänkatu 26 45100 KOUVOLA p. 040 196 2447 f. 05 3755 068 www.kymentilitiimi.fi saila.gronroos@kymen-tilitiimi.fi

Employment service

Satakerta Rödl & Partner Oy Kauppalankatu 14, 2. krs 45100 KOUVOLA p. +358 400 136 460 www.satakerta.fi maarit.alapaholuoma@satakerta.fi

Kaakkois-Suomen TE-palvelut Laivurinkatu 3 B, KOTKA Hallituskatu 7, KOUVOLA p. 02 9504 2001 te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

Työterveyspalveluja Occupational health services

Talco Knowhow Oy Kyminlinnantie 6 48600 KOTKA p. 010 420 9550 f. 05 227 9555 www.talco.fi etunimi.sukunimi@talco.fi

Kotkan Työterveys Oy Ruukinkatu 5, 48100 KOTKA Helsingintie 1 B 26, 49460 HAMINA p. 020 787 0890 www.kotkantyoterveys.fi kotkan.tyoterveys@kotkantyoterveys.fi

Vakuutustoimintaa

Vehka-Tili Ky Sihvontie 1 49400 HAMINA p. 040 551 2445 vehkis@pp.inet.fi

Insurance operations IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy Yritysvakuutukset Kymenlaakso Asiakaspäällikkö Jussi Ala-Krekola p. 010 514 9270 jussi.ala-krekola@if.fi www.if.fi

Kymen Tilitoimisto Oy Karhulantie 32 B 19 48600 KOTKA p. 05 210 4000 www.kymentilitoimisto.fi etunimi.sukunimi@kymentilitoimisto.fi

www.tykkimaki.fi

KAIKKI JOUKOLLA

ilonpitoon!

MENESTYTÄÄN

YHDESSÄ!

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta saat laadukasta ja asiantuntevaa palvelua osaamisen kehittämiseen ja koulutustarpeisiin. Konkreettisia ratkaisuja työvoiman rekrytointi- ja koulutusasioihin. Kauttamme mm. • johtamis- ja esimieskoulutusta • yrityksille räätälöidyt koulutuspaketit • henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusta

Tykkimäellä vietetyt koko perheen parhaat huvittelupäivät muistetaan pitkään. Hilpeä huvipuisto, villi vesipuisto Aquapark ja Actionpark-sisäliikuntapuistot tarjoavat rentoa hauskanpitoa koko perheelle. Nähdään Tykkimäellä!

Modernit tilamme sopivat hyvin erilaisten kokousten, tapahtumien ja juhlien toteuttamiseen. Ota yhteyttä!

Yhteyspäällikkö Liena Silen, liena.silen@kvlakk.fi , puh. 040 482 6770

www.kvlakk.fi Taitajantie 2, 45100 Kouvola puh. 020 7879 200

Juhlavuosikirja 2019

73


Yrityshakemisto toimialoittain

Valomainoksia

Veden käsittely ja jakelu

Neon signs

Water treatment, water supply

Neon-Teos Oy Katajaharjunkaari 13 45720 KUUSANKOSKI p. 010 8300 100 www.novelux.fi etunimi.sukunimi@neon-teos.fi

Kymen Vesi Oy Malminginkatu 16 48600 KOTKA p. 05 2341 www.kymenvesi.fi

Vapaa-ajankeskus, kokous- ja juhlapalveluja

Vähittäis- ja tukkukauppapalvelut

Varastopalvelua Warehousing services Oiltanking Finland Oy Mussalon nestesatama / Kuusisaarentie 679 48310 KOTKA p. 05 2269 200 f. 05 2269 241 www.oiltanking.com kotka@oiltanking.com

Ympäristöliiketoimintaa Environmental business and technology

Retail and wholesale services

Meeting and banquet services Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy Kanuunakuja 2 45200 KOUVOLA p. 05 778 700 www.tykkimaki.fi

Värisilmä / Värirengas Oy Rimamöljänkatu 4 49400 HAMINA p. 010 229 0620 www.varisilmakymenlaakso.fi varisilma@varirengas.fi facebook.com/VarisilmaHamina

Kesko Oyj Kaakkois-Suomi Ajokatu 53 15500 LAHTI p. 0500 496 170 www.kesko.fi

Hyötypaperi Oy Energiaväylä 1 45360 VALKEALA p. 020 793 0200 www.hyotypaperi.fi etunimi.sukunimi@hyotypaperi.fi

Matto-Kotka M. Mankinen Ky / Värisilmä Kotka Rautatienkatu 2 48100 KOTKA p. 010 229 0600 www.varisilmakymenlaakso.fi kotka@varisilma.fi

Kymenlaakson Jäte Oy Ekokaari 50 46860 KELTAKANGAS p. 05 744 3400 www.kymenlaaksonjate.fi etunimi.sukunimi@kymenlaaksonjate.fi facebook.com/kymenlaaksonjate/

Yrityspalvelua Business services Cursor Oy, Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö PL 14, Kyminlinnantie 6 48600 KOTKA p. 040 190 2500 www.cursor.fi info@cursor.fi facebook.com/Cursor twitter.com/CursorOy linkedin.com/company/cursor-oy instagram.com/cursor_oy

TÄNÄÄNKIN ON HYVÄ PÄIVÄ KOHDATA HAMINASSA. Hamina on aina ollut kohtaamisten kaupunki. Täällä kohtaavat maa ja meri, ympyräkaupungin linnoituskeskustan historia ja kaunis maaseutu sekä iloiset ihmiset torilla ja tunnelmallisissa tapahtumissa ympäri vuoden. KOHTAA UPEA MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI! HAMINA.FI | VISITHAMINA.FI

Kouvola Innovation Oy Paraatikenttä 4 45100 KOUVOLA p. 020 615 2710 www.kinno.fi facebook.com/kinnokouvola twitter.com/KinnoKouvola linkedin.com/company/928147

Yrityspalveluja Business services Kaakkois-Suomen TE-palvelut Laivurinkatu 3 B, KOTKA Hallituskatu 7, KOUVOLA p. 0295 042 001 te-palvelut.fi/kaakkois-suomi


Heikinkatu 7, 48100 Kotka Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola +358 5 229 6100 www.kymenlaaksonkauppakamari.fi

Profile for Kymenlaakson Kauppakamari

Kymenlaakson kauppakamarin juhlavuosikirja 2019  

Kymenlaakson kauppakamarin juhlavuosikirja 2019  

Advertisement