Page 1

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LEHTI WWW.KYMICHAMBER.FI

4/2017 100 VUOTTA

TEEMANA KANSAINVÄLISYYS USA VARTIOI OMIA ETUJAAN

s.16

TEEMA

MAHDOLLISUUKSIA MAAILMAN MULLISTUKSISTA

Ruotsin entinen pääministeri Fredrik Reinfeldt s. 12

ALUEELTA Syyskokousten aika s. 18

ARTTU SALMI

SUUNTA -JOHTAMISSEMINAARIN OHJELMA

VEROVIRRAT


JULKAISIJA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA WWW.KYMENLAAKSONKAUPPAKAMARI.FI OSOITTEENMUUTOKSET PUH. 05 229 6100 KYMICHAMBER@KAUPPAKAMARI.FI PÄÄTOIMITTAJA TOIMITUS / TAITTO ILMOITUSVARAUKSET VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA KIRSI.JUURA@ KAUPPAKAMARI.FI PUH. 040 591 3339 KONSEPTI KUMPPANIA OY KUVAPANKIT PIXHILL ILMESTYY 2017 MAALIS-, TOUKO-, SYYS-, JA MARRASKUUSSA PAINO PAINOTALO WESTMAN GUTZEITINTIE 12 48100 KOTKA KANSIKUVASSA FREDRIK REINFELDT KUVA: PETER KNUTSON ISSN 2341-9962

SEURAA MEITÄ SOMESSA

WWW.KYMICHAMBER.FI

Kouvolan kauppakamariosaston hallitus kävi tutustumassa KymiRing -ratahankkeeseen Iitissä. Vas. Pekka Floman, Jarkko Mikkola, Marja-Leena Joukainen ja Kyösti Jääskeläinen. Edessä selin Timo Nisula. Oikealla KymiRingin viestintäassistentti Janita Lehtonen.

3 PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä

10 HENKILÖ Fredrik Reinfeldt Ruotsin entinen pääministeri

4 NYT PUHUTTAA Ulkomaisen työntekijän lupa-asiat haltuun

14 TEEMA KANSAINVÄLISYYS USA asettaa omat etunsa etusijalle

7 UUSI JÄSEN Hovipihat Oy

8 URAPOLKU Arttu Salmi Kouvola Innovation

32 ALUEELTA Suunta-johtamisseminaari Haminassa

19 TILASTO Yritysten verovirrat tuottavat yli 43 mrd. vuodessa

26 KAMARIKUULUMISIA Nordic Business Forumin livestriimaus Datariinassa

Kauppakamarin veropäivä -kiertue saapuu Kotkaan 8.12. Suosittu veroasiantuntija AnnMari Kemell luennoi verotuksen tuoreimmista muutoksista. 2 KAUPPAKAMARI

24 KALENTERI Ajankohtaiset koulutukset ja kurssit

30


PÄÄKIRJOITUS

Sata vuotta Suomen hyväksi

S

ata vuotta sitten vapaakauppa ja markkinatalous olivat vaikeuksissa, ja yritykset yhdistivät voimansa toimiakseen näiden asioiden puolesta. Vapaakauppa ja markkinatalous ovat jälleen haasteiden alla ja yritykset hakevat taas voimaa toisistaan.

Kauppakamarin juhlavuoden aikana haluamme tehdä yritysten merkityksen näkyväksi. Yritysten kontribuutio yhteiseen hyvään on paljon enemmän kuin yhteisöveron maksaminen. Suomessa kauppakamaritoiminta alkoi Helsingistä Suomen itsenäistymisen saatossa. Kauppakamaritoiminnan ainutlaatuisuus oli jo tuolloin se, että siinä yhdistyivät talouselämän eri liiketoiminnan alat ja erilaiset toimintamuodot. Ratkaiseva askel otettiin, kun muutama rohkea liikemies lähti viemään kauppakamarihanketta eteenpäin Venäjän tsaarivallan kaaduttua. Alexandr Kerenskin johtama väliaikainen hallitus ehti vahvistaa kauppakamariasetuksen ennen bolsevikkien nousemista valtaan Venäjällä. Siihen, ettei kauppakamarijärjestö revennyt sen enempää kieliryhmien kuin eri elinkeinoalojenkaan ristiriidoissa, vaikutti ratkaisevasti sovittelukykyinen valtioneuvos August Ramsay. Ramsayn johtaman valtionkomitean mietinnön (1910) pohjalta syntyi kauppakamarilaitos.

Yritysten luomalla työllä ja verotuloilla pidetään yllä suomalaisten hyvinvointipalveluja.

Yritykset ovat rakentaneet Suomea 100 vuotta ja ylikin. Yritysten luomalla työllä ja verotuloilla pidetään yllä suomalaisten hyvinvointipalveluita. Yritykset rakentavat tulevaisuutta kehittämällä ratkaisuja niin arkipäivän tarpeisiin kuin globaaleihin ongelmiin. Juhlavuonna kauppakamarit ovat tuottaneet muun muassa Yritykset Suomen rakentajina -infosivuston, joka tuo selkeän infografiikan avulla esille keskeisiä talouden tunnuslukuja. Toinen juhlavuoden verkkosivusto, Muotokuvagalleria.fi, korostaa taiteilijoiden ja yrityselämän kiinteää yhteistyötä jo sadan vuoden ajan. Nyt on oikea aika lähteä kohti tulevaisuutta ja sen yli, lainatakseni Toy Story -elokuvan päähenkilön kuuluisia sanoja.

RISTO E. J. PENTTILÄ Toimitusjohtaja Keskuskauppakamari Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän seitsemänvuotinen ura Kauppakamarissa päättyy 30.11., jolloin hän siirtyy Nordic West Officen toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi.

3 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI KIRJA

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY– EU-TIETOSUOJAASETUKSEN VAATIMUKSET TIETOSUOJA-ASETUS VAIKUTTAA kaikkien yritysten toimintaan. Yritysten tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuusta 2018 alkaen. Tässä teoksessa kuvataan käytännönläheisesti uuden EU:n tietosuoja-­ asetuksen asettamat keskeisimmät velvoitteet yrityksille sekä miten niihin voidaan ennakolta valmistautua. Kirja on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tietosuoja-asetus tuo uusia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita yrityksille. Lisäksi asetuksessa säädetään rekisteröityjen henkilöiden, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden uusista oikeuksista. Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla ja niiden käsittelyllä? Mitä tietoja saa käsitellä? Mitä tietosuojadokumentaatiota yrityksellä tulee olla? Mitä oikeuksia rekisteröidyillä henkilöillä on? Mitä velvollisuuksia yrityksillä on? Mitä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä tarvitaan? Voiko henkilötietoja siirtää EU:n ulkopuolelle? Tarvitseeko yrityksen nimetä tietosuojavastaava?

4 KAUPPAKAMARI

NYT PUHUTTAA

Ulkomaalaisen työntekijän lupa-asiat haltuun TEKSTI: ANNIINA MANDELIN

Pohjoismaiden, EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaiset voivat tehdä töitä Suomessa vapaasti, mutta heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat yleensä työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan. Joitakin työtehtäviä voi tehdä korkeintaan kolme kuukautta ilman oleskelulupaa, kuten marjojen poimintaa. Oleskelulupia on erilaisia, ja työnteko-oikeus vaihtelee lupatyypistä riippuen. Työntekijän oleskelulupaa haetaan ammattityöntekijälle, kuten kokille tai talonrakentajalle. Erityisasiantuntijan oleskelulupaa tulee hakea korkeaa pätevyyttä vaativiin tehtäviin, jotka edellyttävät erityisosaamista ja jossa työstä maksettava palkka on bruttona vähintään noin 3000 euroa kuukaudessa. Ainoastaan työntekijä itse voi hakea oleskelulupaa. Kätevimmin oleskeluluvan hakeminen tapahtuu sähköisesti EnterFinland-palvelun kautta. Palkattuaan ulkomaalaisen työntekijän, joka on muun kuin Euroopan unionin kansalainen, tämän perheenjäsen tai tähän rinnastettava, tulee työnantajan Ulkomaalaisia työntekijöitä ilmoittaa viivytyksettä TE-toimistoon koskevat samat lait, työehtyönteon keskeiset ehdot ja toimittaa tosopimukset ja velvollivakuutus työehtojen työehtosopimuksen suudet kuin suomalaisiakin mukaisuudesta. Tiedot voi ilmoittaa ottatyöntekijöitä. malla kopio työntekijän työsopimuksesta tai toimittamalla työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvittavan TEM054liitelomakkeen. Lisäksi henkilön nimi ja sovellettava työehtosopimus tulee ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Tiedot kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuksistaan tulee säilyttää työpaikalla työsuhteen ajan ja neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämä hoituu ottamalla kopio työntekijän passista ja oleskelulupakortista. Ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat samat lait, työehtosopimukset ja velvollisuudet kuin suomalaisiakin työntekijöitä.


LYHYESTI LUKUINA LYHYESTI LUKUINA

NÄY, VAIKUTA ja Yli 750 johtajaa mukana Tuhat nuorta johtajaa -hankkeessa.

Suomen merkittävin vientituote on paperi ja kartonki

VERKOSTOIDU yli 20 000 jäsentä

Kauppakamarin jäsen

MRD.

ILMOITUKSET

VALIOKUNNISSA TAPAHTUU

44%

Yritysturvallisuusselvityksen mukaan 44% vastaajista arvioi, että yrityksiin kohdistuvien rikosten määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana.

ICT-valiokunta 29.11. klo 9:00-11:00 Logistiikkaverstas Kaupan ja palvelujen valiokunta 14.11. klo 9:00-11:00 Kymenlaakson Osuuspankki Koulutus- ja työvoimavaliokunta 11.12. klo 13:00-16:00 Ravintola Kamu, Hamina Logistiikkavaliokunta

Yritysturvallisuusselvitykseen vastanneista vain 38 prosenttia on varautunut uuteen EU:n tietosuojaasetukseen.

22.11. klo 9:00-15:00 Eduskunta ja Vuosaaren satama Kaikki luottamushenkilöt ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautuminen etukäteen tiina.paavola@kauppakamari.fi

5 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI BLOGI- JA APPSIVINKIT BLOGI- JA APSIVINKIT

Wunderlist Wunderlist auttaa hallitsemaan erilaisia To Do -listoja. Eri tehtävät voi kategorisoida kansioihin ja niihin voi asettaa tarvittaessa muistutuksia.

112 Suomi Mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Kun soitat hätäpuhelun sovelluksen kautta, se välittää sijaintitietosi suoraan hätäkeskukseen Lataa kaiken varalta!

Keskuskauppakamari @K3FIN Ulkoministeriö

#kiinteistönarviointi @ulkoministeriö @AaltoUniversity: Miten määritellään kiinteistökohteen käypä arvo verotuksessa? #Suomi julkaisee omat Vuoden 2017 #emoji’nsa ensimmäisenä #kiinteistökauppavolyymi maana maailmassa http:// ylittänyt jo seitsemän miljardia formin.finland.fi/public/ euroa http://bit.ly/2gbQcS5 @HannaKaleva default … #joulu @thisisAsunnoista vuoden 2016 FINLAND kiinteistösijoitusmarkkinoiden suurin hitti.

Juridiikkaa arkikielellä

KUVA: ANTTI NYMAN

Juristi Elina Koivumäen podcastsarja antaa lainopillisia neuvoja arkisiin asioihin. Ei lakijargonia tai latinaa, vaan arkikielistä juridiikkaa. Podcastit kuunneltavissa Suplasovelluksessa.

TEM. DERUM IUR? UPTATENIS ET MAINOS KAUPPAKAMARIN ULPA SUM IN CONSEQUVUOSIKIRJASSA ON NÄKYVÄ PAIKKA OLLA ATURITESILLÄ ET KYMENLAAKSON QUID MAION ELINKEINOELÄMÄN KATTAVASSA JULKAISUSSA. AUTEM.NOSSENE NUM JAKELUSSA MUKANA MYÖS MEDIA JA POLIITTISET TE, DUM MOERA DIORION PÄÄTÖKSENTEKIJÄT. ONFECRI SENAM NONICIVIS HTTPS://ISSUU.COM/KYMICHAMBER/ BONORA? 6 KAUPPAKAMARI

KAUPPAKAMARILEHTI

50 vuotta sitten

Aloitus endae vel ilique aut fuga Tium quibusc iminimet voloresimus, od quidici issimus, quatur, aboreic iisciis et utemolore eatur audistiam, vel id eum. Keskuskauppakamari teki selvityksen yritysten tur- in et, Everit enimintorist harum ut et officto taIpit, quam vallisuustilanteesta. Identiteettikaappauksen koharchillessim int molorunt que voloratur, volores toreius asimo teeksi joutunut 28% quis isoista omnison simil et quasped autyrityksistä. exereresciisPienten arum et acculparum yritysten tietoturvan haavoittuvuus johtuu usein que enda dolor mil is ea cullanienis sum incte ligenda dolorae salassapitosopimusten ja ohjeistuksen puutteesta. volor apis estias estemporpore sequatur? Kauppa kohtaa entistä enemmän tietoEm nate cuptasincto ius ium re uudenlaisia santemp oribus, estiorum ja petosriskejä. quam, idemporia voluptas pel et eos ipsanda sit, te labore doluptas re nem rem quationseque moloriaes eat fugitio Selvitys eväitä toimivaan riskienhallintaan. temolorantaa estempo stiberem fugias aligeni enihil idelluptat aut ut eaquame dollias itatur, se cum expedicate core repernatur? Yritysten rikosturvallisuusoppaan voimoluptatur ladata pdf-tieXeritas maiore, temquam, corit quas ma cum utem dostona : https://kauppakamari.fi/kilpailukyky/ re, simusap ideliscia di berferovid quiam am accate eum intia yritysturvallisuus/ coneceptione vident aut liqui dolende licipsu mendae laborunti con re, sit volessi as eatibus. Pedipsum volorer iassumetur sus estrum nem coressuntint untur, con cum, quo coritate que consendisi officil inctus essinullam quid quo bea quatendipsum ius, to quas am eum?


KOMPASSI UUSI JÄSEN

Hovipihat

Sisäänkäynti on ensivaikutelma yrityksestä TEKSTI KIRSI JUURA KUVA HOVIPIHAT

H

ovipihat on Pyhtäältä käsin toimiva viheralan yritys. Puutarhuri Leena Hovi perusti yrityksen vuonna 2013 valmistuttuaan Lepaan puutarhaopistosta. Yritys tekee erilaisia pihan ylläpitotöitä yksityistalouksille sekä taloyhtiöille ja yrityksille. - Taloyhtiöissä on alettu asukkaiden toimesta kiinnittää huomiota piha-alueisiin. Monella kerrostaloasukkaalla on kesämökki ja sitä kautta tuntuma puutarhaan. Kotiympäristökin halutaan viihtyisäksi, Leena sanoo. Tilaukset vaihtelevat yksittäisistä kukkaistutuksista siirtonurmen levitykseen ja rakenteiden suunnitteluun. Tyypillisiä tilauksia ovat erilaiset viher- ja puutarhuripalvelut, kuten puiden ja pensaiden

leikkaukset. Hovipihat tekee myös pihan rakentamista valmiista suunnitelmista tai itse suunnittelemalla. - Yhä useammat yritykset, joilla käy asiakkaita ja vieraita haluavat, että yrityksen sisäänkäynti ja julkisivu ovat siistissä kunnossa. Jos ei muuta isompaa tehdä, niin voidaan katsoa, että istutukset ovat kunnossa ja ajankohtaisilla kasveilla piristetään ilmettä jo kummasti. Nyt voi laittaa havuja ja syyskasveja, keväällä on sitten sipulikasvien vuoro. Kiveykset tuovat myös ryhtiä yritysten edustoille. - Hyvännäköinen kivetys on aina parempi kuin hoitamaton nurmikko. Televisiossa pyörivien suosittujen Huvila ja huussi –tyyppisten ohjelmien kautta

9 + 1 SYYTÄ KUULUA KAUPPAKAMARIIN VAIKUTA ELINKEINOELÄMÄSSÄ. Kauppakamarin tilaisuuksissa ja kokouksissa olet mukana vaikuttamassa maakunnan menestykseen.

1. Jokainen kontakti on mahdollisuus. 2. Edullisemmat hinnat. Jäsenenä saat alennusta kauppakamarin koulutuksista, seminaareista ja tuotteista.

on kasvanut paljon uusia multasormia. Usein ammattilainen pyydetään apuun, kun edessä on haasteellisempi tehtävä. - Pulmatilanteita voi tulla eteen, esimerkiksi omenapuun leikkuu on usein sellainen, jossa aloittelijalla menee sormi suuhun ja pyydetään ammattilainen näyttämään mallia. Tällä hetkellä syksyn lehdet alkavat olla pihoissa pääosin haravoitu ja Leena Hovi kehottaa jättämään loput lehdet maanparannusainekseksi. - Kannattaa ajaa lehdet vain leikkurilla silpuksi, niin lehtien ravinteet jäävät hyötykäyttöön. Keväällä niistä ei ole mitään enää jäljellä, kun madot hoitavat homman loppuun.

3. Hyvät neuvot eivät ole kalliita. Saat maksutonta lakineuvontaa. 4. Pysyt ajan tasalla. Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset. 5. Tietolähteet päivittäiseen työhön. Saat asiantuntijoiltamme ajantasaista tietoa mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa. 6. Näkyvyyttä ja kontakteja. Verkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet. 7. Asiakirjat ulkomaankauppaan. 8. Neuvoja sopimuskiemuroihin. 9. Kehitä osaamistasi. Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset.

7 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI URAPOLKU URAPOLKU

Kokous- ja tapahtumamatkailun buustaaja Arttu ”Apa” Salmen tavoite on nostaa Kouvola Suomen kokous- ja tapahtumakaupunkien kartalle ja ihmisten top of mindiin, kun he miettivät seuraavan tapahtumansa sijaintipaikkakuntaa. Potkua työhön tuovat triathlon ja golf, myös kulttuurielämyksille löytyy aikaa menevän miehen kalenterista.

ARTTU SALMI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, KOUVOLA INNOVATION

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKANI OLI… Kesätöitä tein mm. Suutarin mansikkamaalla ja Kotkan seurakunnassa Parikan hautausmaalla ja Ristiniemen leirikeskuksessa, mutta ensimmäiseksi pidempiaikaiseksi työpaikaksi katson 7 kuukauden sijaisuuden Kyminkartanon ala-asteella vuonna 1992-1993. Opetin tuolloin 5. luokkalaisia ja käsittääkseni heistä ihan kunnon kansalaisia on tullut…

ENNEN NYKYISTÄ TYÖTÄNI… Työskentelin S-ryhmässä yli 20 vuoden ajan Joensuussa, Porissa, Lahdessa, Helsingissä ja Kymenlaaksossa päällikkö-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ennen nykyistä työtäni toimin Osuuskauppa Ympäristössä ja Kymen Seudun Osuuskaupassa matkailu- ja ravitsemistoimialan johtajana kymmenen vuoden ajan.

MERKITTÄVIN ASKEL TYÖURALLANI… Kun aikoinani tajusin että ”kivasta” työskentelystä on tullut työtä, josta nautin. Ajauduin opiskelujen ohessa työelämään, ravintolamaailmaan, ikään kuin vahingos-

8 KAUPPAKAMARI

sa. Sitten toista kertaa työn perässä paikkakuntaa vaihtaessani, perheen kanssa, tajusin, että olin löytänyt sen, mitä halusin tehdä. Tähänastinen urani on ollut hieno kokonaisuus, joka on koostunut suurista onnistumisista sekä haasteista, joista osa on käännetty voitoiksi, osa tappioiksi. Työ on kouluttanut, kirjaimellisesti.

TÖIDEN OHELLA…. Liikunta on henkireikä. Kuntosaliharjoittelu, triathlonharjoittelu, golf, koripallo, jääkiekko… Tykkään käydä konserteissa ja teatterissa. Kun aikaa on tartun mielelläni kitaraan.

TÄLLÄ HETKELLÄ… Olen aloittanut Kouvola Innovationissa kokous- ja tapahtumamatkailun kehittäjänä. Tarkoitus on nostaa Kouvola Suomen kokous- ja tapahtumakaupunkien kartalle ja ihmisten top of mindiin, kun mietitään seuraavan tapahtuman paikkakuntaa. Kymenlaaksossa on vireillä tällä hetkellä tapahtumakeskus-/Areena -hankkeet sekä Kouvolassa että Kotkassa. Kouvolan

hankkeen eteneminen vaikuttaa suoranaisesti myös siihen, kuinka haastavassa tehtävässäni tulen onnistumaan. Asiantuntijatehtäväni lisäksi toimin myös yrittäjänä tarjoten konsultointipalveluita sekä tapahtumanjärjestäjänä loppukesästä perustetussa yrityksessä.

KOULUTUS Ekonomi AMMATTI Projektipäällikkö, Kouvola Innovation MOTTO Hard work with fun!


© 2017 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. A17014fi

Yhdessä onnellisesti elämän loppuun asti, mutta miten? EY on yritysjärjestelyiden asiantuntija, jonka neuvoin voit saavuttaa kestävää menestystä ja nousta haastajasta huipulle. 250 000 ey:läisen verkostomme palvelee 152 maassa, Suomessa 23 toimipisteessä. kasvuvoimaa.ey.fi ey.com/fi

AINUTLAATUINEN YMPYRÄKAUPUNKIMME

SIJAITSEE VAIN REILUN TUNNIN AJOMATKAN PÄÄSSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULTA.

Meillä on tarjota edustavia tontteja eri puolella kaupunkia. Vuoden 2018 aikana myyntiin on tulossa myös upeita merellisiä tontteja, joissa on mahdollisuus omaan venepaikkaan aivan tontin vieressä.

Lappeenranta Kouvola

Lahti

60 km

E18

Helsinki

150 km

Vaalimaa

HAMINA

240 km

Pietari

WWW.HAMINA.FI 9 KAUPPAKAMARI


HENKILÖ HENKILÖ

10 KAUPPAKAMARI

12 KAUPPAKAMARI


Mahdollisuuksia maailman mullistuksista TEKSTI: PATRIK LINDFORS

Ruotsin entinen pääministeri Fredrik Reinfeldt näkee globaalilla tasolla tapahtuvassa väestönkasvussa, ikääntymisessä ja keskiluokan kasvussa mahdollisuuksia pohjoismaisille yrityksille.

KAUPPAKAMARI 13

KAUPPAKAMARI 13

Kuva: Markus Hänninen


HENKILÖ Kuva: fredrikreinfeldt.se

FREDRIK REINFELDT POLITIIKKA

- Ruotsin pääministeri 2006–2014 - Moderaterna-puolueen puheenjohtaja 2003–2015 - Valittiin kansanedustajaksi 26-vuotiaana 1991 - Maltillisen kokoomuksen nuorisoyhdistyksen puheenjohtaja 1992–1995 LUOTTAMUSTOIMET

- Max Matthiessen, hallituksen jäsen - Bank of America Merrill Lynch, neuvonantaja - Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), puheenjohtaja KIRJAT

- Nya livet – om att leva till 100, arbeta till 75 och komma igång vid 25 (julkaistu 2016) - Halvvägs (julkaistu 2015)

12 KAUPPAKAMARI 14 KAUPPAKAMARI

M

vanhentuva ja yhä vauraampi ikääntyvien ihmisten aailmantalous kasvaa nopeammin kuin ryhmä tarjoaa”, Reinfeldt toteaa. pitkään aikaan. Myös Suomi on vihdoin Väestön ikääntyminen esimerkiksi Aasiassa tarpäässyt kasvuun kiinni, ja bkt-ennusteet joaa mahdollisuuksia suomalaisille vientiyrityksille, antavat aihetta optimismiin. mutta sama ilmiö Suomessa Maailmalla tapahtuvat aiheuttaa perustavanlaatuisia ON VAARANA, myllerrykset asettavat ongelmia kansantaloudelkuitenkin haasteita sekä ETTÄ MENETÄMME le. Suomi kuuluu Italian, yrityksille, kansalaisille MARKKINAN, JOTA Kreikan ja Portugalin lisäksi että valtioille. Ruotsin enKIINAN NOPEASTI EU-maihin, joissa väestön tisen pääministeri Fredrik ikääntyminen muodostaa VANHENTUVA JA Reinfeldt kannustaa vakavan uhan hyvinvointijärSuomea ja suomalaisia YHÄ VAURAAMPI jestelmän rahoituspohjalle ja yrityksiä tarttumaan IKÄÄNTYVIEN IHMISTEN työvoiman riittävyydelle. mahdollisuuksiin, jota RYHMÄ TARJOAA Tilanne on parempi Ruotglobaalilla tasolla tasissa, jossa väkiluku kasvaa pahtuva väestönkasvu ja voimakkaan maahanmuuton ikääntyminen tarjoavat. ansiosta. Ruotsin väkiluku ylitti alkuvuonna 10 Maailman väestö ikääntyy ennennäkemätöntä miljoonan rajan. Ruotsi on siis väkiluvultaan nyt vauhtia. Reinfeldtin mukaan ”hopeasukupolven” melkein tuplasti suurempi maa kuin Suomi, Norja taloudellinen ja poliittinen vaikutusvalta tulee ja Tanska. kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosikymmeTyöperäinen maahanmuutto on Reinfeldtin nien aikana. Yhä suurempi osa äänestäjistä tulee mukaan keskeinen ratkaisu demografiahaasteen koostumaan eläkeläisistä, joiden yhteenlaskettu ratkaisemiseksi. varallisuus ja kulutuspotentiaali ovat huomattavasti ”Pääministerinä jouduin usein kysymään maasuuremmat kuin nuorilla sukupolvilla. hanmuuttoon kielteisesti suhtautuvilta kansalaisilta Väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet kohja päättäjiltä, mikä on kolmas vaihtoehto, jos et distuvat Euroopan lisäksi erityisesti Kiinaan, jossa halua tehdä työtä pidempään etkä halua lisää maayhden lapsen politiikka on aiheuttanut väestöpyrahanmuuttajia. Kukaan ei ole osannut vastata tähän midin vinoutumisen. Afrikka muodostaa kuitenkin kysymykseen”, Reinfeldt toteaa. täydellisen vastakohdan Kiinassa ja Euroopassa tapahtuvalle ikääntymiselle. Väestömäärä tietyissä MUUTTUNUT MAAILMANJÄRJESTYS Afrikan maissa tulee arvioiden mukaan viisinkerToisen maailmansodan jälkeiset voimasuhteet ja taistumaan kahden sukupolven aikana. Syynä on poliittiset päätökset muodostivat maailmanjärjeserittäin suuri syntyvyys yhdistettynä parantuneetyksen, joka on ollut vallassa viimeiset 70 vuotta. seen terveyskehitykseen. Viime vuoden tapahtumat muuttivat kuitenkin ”Euroopan väkimäärä kutistuu samalla kun asutämän asetelman perusrakenteita. USA on Trumkasmäärä kasvaa räjähdysmäisesti maanosamme pin johdolla irtautumassa roolistaan maailman naapurissa Afrikassa. Viimeisten vuosien aikana johtavana valtiona sanoutumalla irti yhteisistä koettu migraatioaalto on vasta alkusoittoa tulevalsopimuksista ja instituutioista. le”, toteaa Reinfeldt, joka oli Lahdessa lokakuussa Brexit on ilmentymä samasta ilmiöstä, jossa järjestetyn Business Day:n pääpuhuja. maat ja alueet haluavat irtautua perinteisistä viiteryhmistään. Kuvaavaa on, että Iso-Britannia KESKILUOKKA KASVAA JA VAURASTUU haluaa jättää EU:n ja Skotlanti haluaa jättää IsoToinen maailmanlaajuisella tasolla kasvava ryhmä Britannian. on keskiluokka, jonka varallisuus ja kulutustaso ”Usko siihen, että pärjäämme parhaiten yksin, ovat nousussa monessa maassa. johtaa me-vastaan-muut-asetelmaan. Se on erittäin Keskiluokan ja seniorikansalaisten määrän suuri uhka avoimuutta ja vapaakauppaa puolustanopea kasvu tarjoaa Reinfeldtin mukaan erittäin ville Pohjoismaille”, Reinfeldt sanoo. suuret mahdollisuudet suomalaisille yrityksille. Toinen maailmanjärjestystä muokkaava kehitys Muun muassa terveysteknologian tuotteille tulee on Kiinan vahvistuminen, jota USA:n vetäytyolemaan kasvava kysyntä. Yritysten pääsy markkiminen vahvistaa. Kiina keskittyy myös oman noille edellyttää riittävän kattavat kauppasopimukvalta-asemansa vahvistamiseen Aasiassa. Maailman set varsinkin EU:n ja Kiinan välillä, sillä Aasian suurimmat infrainvestoinnit tehdään tällä hetkellä maissa on huomattavasti enemmän korruptiota Kiinassa ja sen lähialueilla. Tarkoitus on tehokkaikuin Euroopassa. den liikenneyhteyksien avulla edistää kaupankäyn”Ilman kattavia kauppasopimuksia on vaarana, tiä muun muassa Euroopan suuntaan. että menetämme markkinan, jota Kiinan nopeasti


ILMOITUS

KARHU VOIMAN JA KARHULAN VALIMON

ENERGIAYHTEISTYÖKUMPPANUUS Karhulan Valimo Oy luottaa

Toimitusjohtaja Sanna Kytömäki

jana ja tuotekehityksen edistäjä-

sähköntoimituksessa

on iloinen siitä, että Karhu Voima

nä vahvistamme muitakin alueen

ja alueen suurimpiin sähkönkäyt-

koneenrakennusyrityksiä ja ali-

kotkalaiseen Karhu

täjiin kuuluva Karhulan Valimo

hankkijoita.

Voimaan. Sen toimittama

ovat löytäneet toisensa.

sähkö on tuotettu

– Karhulan Valimo tunnetaan

naisuudessa erittäin mieluisa pai-

erinomaisesta osaamisestaan ja

kallinen kumppani, jolta saamme

kymenlaaksolaisista,

tuotteidensa korkeasta laadus-

laajasti myös energia-alan palve-

uusiutuvista lähteistä.

ta. Me tuomme mukaan ener-

luja, Kemppainen sanoo.

gia-alan palveluosaamisemme ja

Lisäksi Karhu Voima tarjoaa

autamme valimoa optimoimaan

asiantuntijapalveluita,

mahdollisuudet edullisen energi-

sähkömarkkinoiden

tarjoamat

joilla valimo voi tehostaa

an käyttöön. Eli tämä on juuri sitä

energiankäyttöään.

osaamista ja palvelua, jota ha-

Yrityksiä yhdistää halu

yrityksille, Kytömäki sanoo.

turvata mahdollisimman monta työpaikkaa alueella.

luamme tarjota alueen muillekin

– Karhu Voima on tässä koko-

“Karhu Voima tuo mukaan energia-alan palveluosaamisen” karhuvoima.fi

Toimitusjohtaja Pekka Kemppai-

Karhulan Valimon henkilöstömää-

nen korostaa, että Karhulan Vali-

rä on tällä hetkellä noin 90 ja nou-

mo merkitsee alueelle enemmän

see lähikuukausina sataan. Liike-

kuin pelkkä tehdas tai työpaikka.

vaihto yritetään kasvattaa lähelle

– Se on vähän kuin magneetti.

20 miljoonaa kolmessa vuodessa.

Isojen vaativien valujen valmista-

Karhu Voima Oy on Kotkan Energian ja Haminan Energian omistama uuden ajan palveluyhtiö, joka tuo energiaa arkeesi. Karhu Voiman asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut keskittyvät parantamaan ymmärrystä siitä, miten ja mihin energiaa kulutetaan sekä samalla säästämään – kuluttamaan vähemmän. 13 KAUPPAKAMARI

13 KAUPPAKAMARI


TEEMA

14 KAUPPAKAMARI


USA asettaa omat

etunsa etusijalle Presidentti Donald Trumpin tahto asettaa Yhdysvallat joka tilanteessa etusijalle vaikuttaa yritysten kannalta moneen keskeiseen asiaan. Kauppasopimusten lykkääminen, amerikkalaisyhtiöiden suosiminen ja poliittisen epävarmuuden vahvistuminen lisäävät yritysten toimintaan ja tulevaisuudennäkymiin liittyvää epävarmuutta. TEKSTI: JAAKKO LAAJAVA Artikkelin kirjoittaja Jaakko Laajava on Suomen entinen suurlähettiläs Washingtonissa ja Lontoossa.

V

altaosa amerikkalaisista ymmärtää, että Trumpin “Make America Great Again” -sloganin tarkoitus oli mobilisoida äänestäjiä. Suurelle osalle kansalaisista, varsinkin Yhdysvaltain taantuvilla teollisuusseuduilla, Trumpin hokemia otetaan kuitenkin täytenä totena. Vihdoinkin on Valkoiseen Taloon saatu isäntä, joka kuuntelee unohdettua kansaa, eikä kumarra Washingtonin valtaeliittiä. Moni tarkkailija pelkäsi Trumpin lausuntojen perusteella, että yhteisiin sääntöihin perustuva kansainvälinen kauppajärjestelmä oli tullut tiensä päähän. Mikäli maailman johtava talous irtautuisi järjestelmästä, sillä ei olisi minkäänlaisia edellytyksiä pysyä pystyssä.

Yleinen epävarmuus on selkeästi lisääntynyt Trumpin astuttua valtaan. Johtavat kansainväliset talousinstituutiot kuten IMF ovat ennustaneet maailmantalouden kasvun jatkuvan. Kasvu voi kuitenkin tyrehtyä, jos protektionismi johtaa erimielisyyksiin tärkeimpien maiden kesken tai suoranaisiin kauppasotiin. Perinteisesti kaikkein suurimmat odotukset ulkomaisille markkinoille pääsystä ovat Yhdysvaltain elintarvikesektorilla. Maatalouteen erikoistuneet osavaltiot ovat vapaakaupan kannattajia, jotka haluaisivat avata uusia markkinoita tehotuotantoon perustuville amerikkalaisille tuotteille. Toki teollisuustuotantokin haluaa markkinoiden olevan amerikkalaisille avoimia, ja etenkin palvelujen

vienti on Yhdysvaltain erityisvahvuus. Trump on ottanut keskeiseksi teemakseen amerikkalaisten työpaikkojen palauttamisen ja amerikkalaisyritysten paluun takaisin Yhdysvaltoihin. Monet suuret amerikkalaistoimijat ovatkin halunneet miellyttää uutta presidenttiä ja preferoineet investointipäätöksissään mahdollisuuksien mukaan Yhdysvaltoja. USA ON YRITYKSILLE VIELÄ MAHDOLLISUUKSIEN MAA Trumpin hallinnon ailahtelevaisuus ja epävarmuus luonnollisesti askarruttavat yrityksiä, jotka aikovat panostaa merkittävästi toimintaan Yhdysvalloissa. On kuitenkin muistettava, että retoriikasta ja protektio15 KAUPPAKAMARI


TEEMA nistisista asenteista huolimatta Yhdysvallat on edelleenkin maa, joka on monin tavoin erittäin avoin ja suotuisa ympäristö liike­ toiminnalle. Menestyminen Yhdysvalloissa avaa myös muita ovia. Business on amerik­ kalaisuuden ydintä, ja sen edistämisestä ei varmasti luovuta. Kuten niin monessa muussakin asiassa, kotiläksyjen tekeminen kannattaa. Mahdol­ lisia riskejä on syytä kartoittaa ja hahmotella niiden vähentämisen reittejä etukäteen. Henkisen omaisuuden suoja ja julkiset tuet ovat Yhdysvalloissa huolellisen tarkastelun kohde. Joillekin yrityksille saattaisi olla var­ minta harjoittaa tuotannollista toimintaa itse Yhdysvalloissa amerikkalaisena yrityksenä. KAUPPASOPIMUKSET JÄÄHYLLE Ensi töikseen Trump perääntyi juuri valmis­ tuneesta Tyynen meren megasopimuksesta (TPP), kuten oli kampanjassaan luvannut.

TPP:n yleisenä strategisena tarkoituksena oli lähentää Aasian maiden toimintatapoja lähemmäksi normaaleja nykyaikaisia mark­ kinatalousperiaatteita ja luoda vastapainoa Kiinan keskusjohtoiselle lähestymistavalle. Samalla markkinoillepääsyä helpotettiin. Nyt

BUSINESS ON AMERIKKALAISUUDEN YDINTÄ, JA SEN EDISTÄMISESTÄ EI VARMASTI LUOVUTA. monet asiantuntijat kysyvät, oliko modernin sopimuksen kaataminen kovin hyvä idea. Eritoten amerikkalaiset maatalousviejät ovat ymmällään, kun muun muassa TPP:n myötä avautuviksi sovitut Japanin markkinat pysy­ vät nyt suljettuina.

Trump kuitenkin toteutti kampanja­ lupauksensa ja otti seuraavaksi kohteekseen Pohjois­Amerikan vapaakauppa­alueen NAFTAn. Erityisesti Trump osoittaa syytök­ sensä Meksikoon, joka onkin epäilemättä hyötynyt sopimuksesta. Trumpin hallinto on ottanut työpaikkojen ohella toiseksi tärkeimmäksi opinkappaleek­ seen kauppavajeiden supistamisen. Tässä Kiina on aivan omalla tasollaan, mutta myös monien muiden kuten esimerkiksi Saksan kanssa Yhdysvalloilla on kaupassaan erittäin suuria vajeita. Etelä­Korea ja Japani ovat niin ikään Trumpin syytösten kohteena naapurin Meksikon ohella. Usein Yhdysvaltoihin suuntautuvas­ sa viennissä on amerikkalaisyritysten tai viranomaisten mielestä kyse siitä, että maahan tuodaan tuotteita, joiden vientihinta ei perustu todellisiin kustannuksiin tai että tuotteet sisältävät merkittävää viejävaltion tu­

USA:N KAUPPALAIT VOIVAT HYÖDYTTÄÄ AMERIKKALAISYRITYKSIÄ EPÄREILUJA KAUPPATAPOJA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET LÖYTYVÄT VUODEN 1930 KAUPPALAIN (TRADE ACT OF 1930) LUVUSTA 337. NYKYISIN LAKIKOHTAA KÄYTETÄÄN ERITYISESTI SILLOIN, KUN VIEJÄN TUOTTEEN EPÄILLÄÄN RIKKOVAN AMERIKKALAISYRITYKSEN HENKISEN OMAISUUDEN SUOJAA (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS).

Uudemman lainsäädännön luku 201 (Section 201 Trade Actions) on käytettävissä silloin, kun amerikkalaisyritys katsoo, että sen tuotteet joutuvat kohtuuttomasti kärsimään tuonnin johdosta ja kun yritys tarvitsee aikaa sopeutuakseen uuteen tilanteeseen. Koska lainkohdan tarkoitus on ilmaistu väljästi, Trumpin hallinto voi käyttää sitä laajalti tuonnin vaikeuttamiseen, mikäli haluaa.

19 KAUPPAKAMARI 16 KAUPPAKAMARI

Samanhenkinen on myös luku 301 (Section 301 Trade Actions), mutta kohteena ovat viejävaltion omat epäreilut kauppatavat, jotka syrjivät amerikkalaisten vientiä tai vaikuttavat muuten epäreilulla tavalla sen mahdollisuuksiin. Tähän liittyvät monet Kiinan kauppatapoja ja hallintoa koskevat moitteet. Kun sitten vastatoimia laaditaan, usein ne kohdistuvat aloille, joilla ei saata olla juuri mitään tekemistä itse alkuperäisen ongelman kanssa. Näin on käynyt eritoten eurooppalaisten maiden osalta, kun amerikkalaiset pyrkivät saamaan jollekin kokemalleen ongelmalle maksimaalista huomiota ja lisäämään painetta EU:n ratkaisuihin. Toimien kohteena voivat eri EU-maissa olla alkuperäiseen tilanteeseen mitenkään liittymättömät tuotteet tai palvelut. Henkisen omaisuuden suojan kysymykset ovat tulleet esille myös luvun 301 yhteydessä.

Vähemmän tunnettu on kauppalainsäädännön luku 232, joka koskee Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeiden intressien suojaamista. Sitä on aiemmin käytetty suhteellisen harvoin, mutta nyttemmin 232 on voimallisesti Trumpin asialistalla muun muassa teräksen ja alumiinin osalta. Yhdysvaltain hallinto voi myös lainsäädäntönsä pohjalta ryhtyä soveltamaan jotakin maata tai maaryhmää kohtaan erityisiä kauppasanktioita (U.S. Trade Sanctions). Niitä on kehitelty myös suorien kohteiden lisäksi tilanteisiin, jossa vaikutukseen pyritään epäsuorasti, esimerkiksi vaikuttamalla kolmansien maiden kanssakäymiseen sanktioiden kohteena olevan maan kanssa.


KUVA: SHUTTERSTOCK

USA:n presidentin Donald Trumpin kiinnostus Eurooppaa kohtaan on virkakauden alkuvaiheessa ollut vähäistä. Yhdysvaltojen ja Euroopan on kuitenkin löydettävä yhteinen sävel suhtautumisessa maailmankaupan suuriin muutoksiin.

kea, joka ei ole sovittujen sääntöjen mukaista. Näiden eliminoimiseksi lainsäädäntö sisältää mahdollisuuden määrätä tuonnille rangaistustulleja tai maksuja (Antidumping and Countervailing Duties). Nykyinen erittäin pitkälle kehittynyt tuotannon arvoketjujärjestelmä asettaa luonnollisia rajoja sille, mitä yksittäinen suurikaan maa voi asioille järkevästi tehdä. Investointeja tehdään kaikilla ilmansuunnilla. Tyypillinen esimerkki on aurinkopaneelien tilanne, jossa kysyntä on Yhdysvalloissa erittäin vahvaa. Niitä haluttaisiin asentaa kaikkialle, mikä merkitsisi työpaikkoja amerikkalaisille. Pitäisikö edullisten kiinalaispanelien tuontia rajoittaa? Toisaalta niiden tuotanto Yhdysvalloissakin on merkittäviltä osiltaan kiinalaisomisteista. Entä mikä on kuluttajan etu, kun kilpailua käydään Whirlpoolin, Samsungin ja LG:n pesukoneiden kesken? Pitäisikö amerikkalaista Whirlpoolia suojata, ja miten kilpailun rajoittamiseen suhtautuisivat kuluttajat? Entä Meksikossa koottavat amerikkalaisautot tai niiden osat? Jos NAFTA-alkuperävaatimuksia tiukennetaan, autojen hinnat nousevat ja kysyntä laskee, millä on väistämätön vaikutuksensa amerikkalaisten työpaikkoihin.

EU JÄÄNYT VÄHÄLLE HUOMIOLLE Trumpin hallinnon seuraava vaativa koitos on pyrkiä saamaan aikaan suuri verouudistus. Sen perimmäisenä tarkoituksena on yhtäältä alentaa amerikkalaisyritysten verotusta, jonka nimellistaso onkin teollisuusmaiden korkeimpia. Toteutunut veroaste

TRUMPIN PÄÄTÖS IRTAUTUA PARIISIN ILMASTOSOPIMUKSESTA ON TUOMITTU LÄHES KAIKKIALLA.

on kuitenkin paljon alhaisempi. Toinen suuri tavoite on ylipäänsä alentaa veronmaksajain rasitusta. Trumpin päätös irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta on tuomittu lähes kaikkialla. Toisaalta osavaltiot ja etenkin amerikkalainen elinkeinoelämä ovat vankasti vähentämässä päästöjä riippumatta Pariisin velvoitteiden alasajosta. Miten tämä vaikuttaa

kansainväliseen kauppaan ja säätelyyn, on vielä kovin epäselvää. Vaikka yleistilanne on hankala, ei Eurooppa ole noussut kovinkaan ongelmallisessa valossa uuden hallinnon tutkakuvalle. Trump on kyllä suopea Britannian kanssa solmittavalle erillissopimukselle, kun sellaisen aika on. Hän on julkisuudessa antanut tukensa Brexitille ja toivonut muidenkin maiden noudattavan esimerkkiä. Saksalle Trumpilta on riittänyt yleisiä moitteita, eikä hän tunnu juuri arvostavan EU:n yhteisiä elimiä ja niiden johtoa. Toisaalta vaikka EU:n ja Yhdysvaltain yhteinen suurhanke TTIP onkin jäänyt sivuraiteelle, sitä ei myöskään ole haudattu. Ja tosiasiaksi jää, että ennemmin tai myöhemmin Yhdysvaltain ja Euroopan on suoranainen pakko löytää yhteiset sävelet suhtautumisessa maailmankaupan suuriin muutoksiin, eritoten Kiinan ja muiden uusien suurtoimijoiden tulevaan asemaan ja rooliin maailmankaupan sääntöjen ja normien kehittäjinä.

PIDEMPI VERSIO ARTIKKELISTA LÖYTYY OSOITTEESTA KAUPPAKAMARI.FI/ISOKUVAUSA

19 KAUPPAKAMARI

17 KAUPPAKAMARI


Hallitusti huipulle Vahva toimialaosaamisemme ja kokemuksemme ovat perhe- ja kasvuyritysten käytössä liiketoiminnan kaikissa vaiheissa. Vero- ja lakipalvelut Tilintarkastus ja varmennus Yritys- ja rakennejärjestelyt Liikkeenjohdon konsultointi Ota yhteyttä: Kati Nikunen, tilintarkastaja, KHT, JHT, CIA P: 020 760 3915 E: kati.nikunen@kpmg.fi Käsityöläiskatu 4, 45100 Kouvola Tavoitteidesi tukena. kpmg.fi

Parasta IT-palvelua. €/kk Kotkankatu 20, Kotka Hallituskatu 13-15, Kouvola www.datagroupkotka.fi

Lentokentäntie 3, Lappeenranta Hallituskatu 13-15, Kouvola Kotkankatu 20, Kotka 18 KAUPPAKAMARI

18 KAUPPAKAMARI


TILASTO

TILASTO

Yritysten moninaiset verovirrat tuottavat yli 43 miljardia vuodessa YRITYKSET TOIMIVAT HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN KIVIJALKANA MONIN TAVOIN. NE LUOVAT TYÖPAIKKOJA SEKÄ TARJOAVAT PALVELUJA JA TUOTTEITA KAIKILLA ELÄMÄN OSA-ALUEILLA. LISÄKSI YRITYSTOIMINNAN LUOMA SUURI VEROVIRTA TOIMII RAHOITTAJANA JULKISILLE PALVELUILLE. TOISIN KUIN USEIN LUULLAAN, YHTEISÖVERO EI OLE YRITYSTEN MAKSAMISTA JA TILITTÄMISTÄ VEROISTA MERKITTÄVIN. SEN OSUUS ON AINOASTAAN KYMMENEN PROSENTTIA. TEKSTI SANNA KRANJC KUVAT JULIA KOIVULANAHO

Yritykset maksoivat ja tilittivät veroja vuonna 2015 yli 43 miljardia euroa. Suurin yritysten tilittämä vero on arvonlisävero, jota yritykset maksoivat valtiolle vuonna 2015 lähes 17 miljardia euroa. Lähes yhtä merkittävä määrä verotuottoja syntyy palkoista pidätetyistä ennakkoveroista, joita kertyi yli 14 miljardin euron arvosta. Yhteisöveron määrä vuonna 2015 oli reilut neljä miljardia, ja muodosti siten noin kymmenyksen yritysten verotuotoista. Ympäristöverojen määrä ylsi yli kolmeen miljardiin eli noin seitsemän prosentin osuuteen koko veropotista. Yritysten tilittämä alkoholivero, tupakkavero, kiinteistövero, vakuutusmaksuvero ja muut valmisteverot kerryttivät valtion verokirstua noin 3,4 miljardia. Tietojen lähteenä on Keskuskauppakamarin julkaisema Suuri Veroselvitys – yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina. Selvityksessä on mukana 272 320 yrityksen maksamat verot.

YRITYSTEN AIKAANSAAMAT VEROVIRRAT

muut valmisteverot 0,11 mrd, 0 % Tupakkavero 0,88 mrd, 2 % kiinteistövero 0,62 mrd, 2 % vakuutusmaksuvero 0,44 mrd, 1 % alkoholivero 1,36 mrd, 3 %

Arvonlisävero

ympäristöverot 3,09 mrd, 7 %

16,60 mrd, 38 %

työnantajan sosiaaliturvamaksut

1,05 mrd, 3 %

ennakonpidätys osingoista

0,89 mrd, 2 %

Yhteisövero 4,33 mrd, 10 %

43,38 mrd

Ennakonpidätys palkoista 14,01 mrd, 32 %

Lähde: Tilastokeskus, tulli ja verohallinto

19 KAUPPAKAMARI


KALENTERI

Jalanjäljissä kädenjälki Tavara liikkuu. Yli rajojen, merien. Tehokas, kestävä logistiikka on entistä tärkeämpää. Me täällä Stevecossa pidämme huolen siitä, että yrityksesi logistiikka hoidetaan fiksusti joka tilanteessa. Toimimalla vastuullisesti ja varmasti jätämme oman kädenjälkemme vaativalla toimialalla. Sinun yrityksesi puolesta, sinun asiakkaidesi parhaaksi. www.steveco.fi

Steveco on Suomen suurin ahtauspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen myös tarvittavat lastinkäsittely-, huolinta-, tullaus-, kuljetus-, varastointi- ja laivanselvityspalvelut. Yrityksen satamaterminaalit sijaitsevat Kotkan Mussalossa ja Hietasessa sekä Helsingin Vuosaaressa.

The Route Matters. 20 KAUPPAKAMARI


Q&A LAKIMIES

Suomi on tarina kasvusta ja kehityksestä. Se on kertomus sinnikkyydestä ja kekseliäisyydestä, joilla metsiemme puista on jo satojen vuosien ajan jalostettu innovaatioita, työtä ja hyvinvointia.

Metsä on täynnä mahdollisuuksia. UPM toimii miltei kaikissa maailman kolkissa, mutta juuremme ovat syvällä Suomen metsäisessä maaperässä. Näemme metsässä historiamme, mutta ennen kaikkea tulevaisuuden, jossa puubiomassa tuottaa uusia, kierrätettäviä ja korkealaatuisia vaihtoehtoja uusiutumattomille materiaaleille. UPM:n Biofore-strategia perustuu uusiutuvan puukuidun monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja kestävällä tavalla. Kehitämme uusia liiketoimintoja perustuen laajaan osaamiseemme ja vahvaan asemaamme metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa.

www.upm.fi

Biotalouden innovaatiot Olemme haastaneet kasvuyrittäjät kehittämään innovaatioita muun muassa sellun- ja paperinvalmistuksessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseksi.

100 lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa Tuemme Lukukeskuksen Sanat haltuun -hanketta, jonka tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan.

Sijoitus tulevaisuuteen UPM istuttaa vuosittain 50 miljoonaa uutta puuntainta ympäri maailman.

ILMOITUS 21 KAUPPAKAMARI


KALENTERI

23.11. Kymenlaakson kauppakamarin sääntömääräinen

SYYSKOKOUS torstaina 23.11. Lumon Oy, Kouvola Kaitilankatu 11, Kouvola

Ohjelma Syyskokouksen isäntänä toimii Lumon Oy. Ennen kokousta tutustuminen tehtaaseen ja Lumon Oy:n hallituksen puheenjohtajan

16:30-17:30 Tehdaskierros. Tutustuminen parvekejulkisivuja terassituotteiden valmistukseen erikoistuneen Lumonin tuotantoon. 17:45-18:15

Kokousesitelmä, Tapani Kinnunen

18:20-19:00

Sääntömääräinen syyskokous

esitelmä

19:00-20:30

Iltapala ja verkostoitumista

Markkinajohtajana maailmalla

Syyskokoukseen on osallistumisoikeus kaikilla Kymenlaakson kauppakamarin jäsenillä ja jäsenyrityksillä.

Tapani Kinnusen

Ilmoittautuminen 17.11. mennessä www.kymenlaaksonkauppakamari.fi

SUOMI ANSAITSEE AMMATTILAISENSA. HE ANSAITSEVAT SUOMI 100 -ERIKOISMERKIN. Keskuskauppakamarin Suomi 100 -erikoisansiomerkkiä myönnetään Suomen juhlavuoden 2017 ajan työstä yrityksen, elinkeinoelämän ja isänmaan puolesta. Työsuhteen pituus ei ole edellytyksenä ansiomerkin myöntämiselle.

ansiomerkit.fi

N=7 22 KAUPPAKAMARI


ILMOITUS

kuva: Jukka Koskinen

Kilpailu osaajista ratkaisee Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuden ”Malin Martinsson – paras ystäväsi Linnea Stenqvist ikävöi sinua”, luki Destination Jönköping -organisaation levittämissä sinivalkoisissa mainoskylteissä joitakin vuosia sitten. Kampanja oli osa Jönköpingin kehittämisorganisaatioiden ja yritysten yhteishanketta. Sillä pyrittiin houkuttelemaan kaupunkiin lisää osaajia ja työvoimaa.

VAikkA varsinaisten muuttajien määrä jäi lopulta vähäiseksi, Jönköping oli onnistuneesti saanut äänensä kuuluville. Se oli erottunut muista kilpailevista seuduista lämminhenkisellä ja ”oman näköisellä” kampanjalla, ja se oli tavoittanut ennakkoon määrittämänsä kohderyhmät. Lisäksi Destination Jönköping oli liittänyt yritykset, markkinointiviestijät, työvoima-asiantuntijat ja muut kumppanit tiiviiksi yhteisöksi. Monta osaajien houkuttelun perusvaatimusta täyttyi siis menestyksellisesti. OsAAjAresursseistA on tullut ratkaisevin tekijä kun tavoitellaan uusia innovaatioita, kilpailukyvyn vahvistumista ja talouskasvua. Osaajien puute on noussut merkittävimmäk-

si syyksi siihen, miksi yritykset jättävät toteuttamatta investointisuunnitelmia. Ratkaisevin tekijä ei siis ole pääoma, kuten usein luullaan. eurOOpAn komission julkaisemissa tilastoissa kerrotaan, että osaajapula tulee yltämään valtaisiin lukemiin jo vuonna 2020. Esimerkiksi ICTsektorilla osaajia puuttuu EU-alueella noin 900 000 ja terveydenhuollon osaajia ainakin miljoona. HAluAmme koota Kotkan-Haminan seudulle laajan yhteistyökonsortion osaajien ja yritysten tuomiseksi yhteen. Haluamme päivittää tiedot seudun osaajatarpeesta sekä tässä hetkessä että lähitulevaisuudessa. Lisäksi haluamme rohkaista yrityksiä vetoamaan tarvitsemiinsa osaajiin uusilla tavoilla. kOHdistAmme toimenpiteitä erityisesti omalta seudultamme löytyviin osaajiin ja paluumuuttajiin, joilla on valmiit sosiaaliset verkostot seudullamme samoin kuin tunneside entiseen kotiseutuun. Haemme parhaita tapoja palvella kaikkia osaajaryhmiä – myös kansainvälisiä osaajia.

Teksti: Toomas Lybeck, Cursor Oy

AlkAjAisiksi kaupungin asukkaat saivat kertoa, kenet he haluaisivat kutsua asumaan Jönköpingiin. Kun vastausten kriittinen massa oltiin saatu kerättyä, alkoi mittava markkinointihulabaloo. Se pantiin merkille ympäri Ruotsia ja myös sen naapurimaissa.

kukA On teillä töissä 2025? Haastamme kaikki seudun toimijat mukaan yhteistyöhön! Aamukahvitilaisuus aiheesta pe 24.11. klo 8.30 datariinassa, Optio-sali, os. Heikinkatu 7, kotka

OtA yHteyttä: toomas lybeck, yhteyspäällikkö, Cursor Oy

040 190 2571, toomas.lybeck@cursor.fi

23 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA KALENTERI

8.12. KAUPPAKAMARIN VEROPÄIVÄ

Marraskuussa 2017 yhteisöjen verotuksen menettelyt muuttuvat. Keskeiset tulossa olevat lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut tilinpäätös- ja veroasiat tiiviinä, käytännönläheisenä pakettina. Tänä vuonna asiantuntijana Keskuskauppakamarin AnnMari Kemellin ja Bilanssi Oy:n Risto Waldenin lisäksi myös OTT Pauli K. Mattila. Jäsenhinta 339 € + alv 8.12.2017 KLO 9.00–16.00 MERIKESKUS VELLAMO, TORNATORINTIE 99, KOTKA ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 24.11.

MARRASKUU

MARRASKUU

20.

TALOUDEN RAPORTIT 9.00-16.00 KOTKA

Perinteisistä kirjanpidon raporteista johdetaan työkaluja soveltavaa laskentaa varten. Raportteja ja niistä johdettuja tunnuslukuja hyödynnetään mm. kannattavuuden analysoinnissa ja hinnoittelupäätöksissä. Jäsenhinta 329 € + alv

20.

21.

Kansainvälisen tavaraja palvelukaupan arvonlisäverotuksen perusasioita sekä kansainväliseen kauppaan liittyviä erityistilanteita ja haasteita. Jäsenhinta 329 € + alv

8.

Kehitä raportointiprosesseja uudelle tasolle ja löydä omaan organisaatioosi sopivin raportointityökalu. Microsoftin uusi Power BI tarjoaa keinot tiedolla johtamiseen, arjen raportointiin ja analytiikkaan. Jäsenhinta 95€ + alv.

28. ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA 9.00-16.00 KOUVOLA

VERKKOKOULUTUS: TUTUSTU POWER BI -RAPORTOINTITYÖKALUIHIN 14-15.30 OMA TYÖPISTE

JOULUKUU KAUPPAKAMARIN VEROPÄIVÄ 9.00-16.00 KOTKA

Keskeiset tulossa olevat lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut tilinpäätös- ja veroasiat tiiviinä, käytännönläheisenä pakettina. Jäsenhinta 339 € + alv

ENNAKKOPERINTÄ 2018 8.15–11.30 KOTKA 13.00–16.15 KOUVOLA

Vuosittaisessa Ennakkoperintäseminaarissa päivitetään ajan tasalle muun muassa Verohallinnon päätökset luontoiseduista ja tiedot verovapaista matkakustannusten korvauksista, työnantajamenettelyn muutoksista ja muista Verohallinnon uusista ohjeista ja kannanotoista. Asiantuntijana erittäin suosittu kouluttaja, ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto. Jäsenhinta 269 € + alv

13.

PUHE-JUDO: HAASTAVIEN PALVELUTILANTEIDEN HALLINTA VUOROVAIKUTUKSEN KEINOIN 12.00 - 16.00 KOUVOLA

Uusilla toimintamalleilla opitaan vuorovaikutuksen keinoin selviytymään haastavista palvelutilanteista ja parannetaan asiakaspalvelun laatua sekä lisätään työssä jaksamista. Jäsenhinta 269 € + alv

Tarkemmat kuvaukset koulutuksista sekä ilmoittautumiset: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi

24 KAUPPAKAMARI


Seuraava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi käynnistyy toukokuussa 2018! Hallitus tekee kauaskantoisia ja kalliita strategisia päätöksiä. Ratkaisujen tulisi perustua muun muassa toimialan tuntemiseen, talousosaamiseen ja lainsäädäntöön. HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja.

Kurssi-isäntä: Kotkamills Oy Paikka: Jugend-talo, Gutzeitintie 1, 48100 Kotka

GDPR – TIETOSUOJA-ASETUS HENKILÖSTÖKOULUTUS

Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi

Tilaa yrityskohtainen koulutus!

Tule hakemaan osaamista hallitustyöskentelyyn HHJ-kurssilta!

8.5.2018. klo 12.45–17.30 Jakso 1: Hyvä hallintotapa 15.5.2018 klo 12.45–17.15 Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 30.5.2018 klo 12.45–17.15 Jakso 3: Strategiatyö 5.6.2018

Ryhmätyöjakso

12.6.2018 klo 12.45–19.00 Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus Jäsenhinta 1400 € Normaalihinta 2200 € Hintoihin lisätään alv 24% Tiedustelut: petra.kuitunen@kauppakamari.fi tai 0440 296 112

EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018. Asetuksella on vaikutusta jokaiseen organisaatioon, joka käsittelee henkilötietoja. Nyt on aika varautua muutokseen, sopia toimintatavoista organisaatiossa ja hankkia henkilöstölle lainmukainen osaaminen. Tilaa yrityskohtainen koulutus, räätälöimme sisällön tarpeidenne mukaan! Esimerkkiohjelma EU:n tietosuoja-asetus lyhyesti - tietosuoja-asetuksen pääkohdat - mitä uutta asetus tuo henkilötietojen käsittelyyn Rekisterinpitäjän velvollisuudet - rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen - rekisterinpitäjän velvollisuudet - rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuut Henkilötietojen käsittely - tietosuojavaateiden huomioiminen päivittäisessä toiminnassa Case-tapauksia - esimerkkejä jo toteutetuista tietosuojaprojekteista Koulutuksen kesto 3 h 950 € + alv maks. 10 hlöä 1200 € + alv maks. 20 hlöä 1600 € + alv maks. 50 hlöä Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, p. 0440 296 112, petra.kuitunen@kauppakamari.fi Järjestäjät Propentus Oy ja Kymenlaakson kauppakamari 25 KAUPPAKAMARI


Sinun ei tarvitse olla energia-alan asiantuntija. Riittää, että sähköyhtiö on.

Arki virtaa.

26 KAUPPAKAMARI

ksoy.fi 26 KAUPPAKAMARI


Entistä vahvempi kumppani pumppaustarpeisiisi Hyviä uutisia! Ensival Moret on nyt osa Sulzeria. Saat nyt kahden johtavan pumppuvalmistajan palvelut yhdeltä, entistä vahvemmalta toimijalta. Yhdistetyn asiantuntemuksemme voimin tarjoamme täyden valikoiman energiatehokkaita pumppausratkaisuja prosessisovelluksiisi. Asiakkaanamme hyödyt entistä laajemmasta tuoteja palveluvalikoimastamme, joka on saatavillasi maailmanlaajuisen verkostomme kautta. Kuten tähänkin asti, meille on tärkeintä asiakkaidemme tarpeisiin sitoutuminen. Voit luottaa vahvaan asiantuntemukseemme ja jättää pumppaus- ja sekoitusratkaisut meidän huoleksemme. Tutustu valikoimaamme ja katso, mitä etuja yhdistymisemme tuo sinulle: www.sulzer.com

– the Port of Finland haminakotka.com

27 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA LIVESTRIIMAUS NORDIC BUSINESS FORUMISTA DATARIINASSA YKSI EUROOPAN SUURIMMISTA LIIKE-ELÄMÄN KONFERENSSEISTA, NBF, KOKOSI KOTKAN DATARIINAAN TULEVAISUUSORIENTOITUNUTTA BISNESVÄKEÄ SEURAAMAAN LIVESTRIIMAUSTA MESSUKESKUKSESTA. HUIPPUPUHUJIEN PUHEENVUOROJA OLI KOMMENTOIMASSA PAIKALLISIA YRITYSEDUSTAJIA. KUTSUVIERASTILAISUUDESSA VIIHDYTTIIN KAHTENA PÄIVÄNÄ ILTAAN ASTI VERKOSTOITUEN. TILAISUUS JÄRJESTETTIIN YHTEISTYÖSSÄ EKAMIN, CURSORIN, KYMENLAAKSON OSUUSPANKIN JA KAUPPAKAMARIN KESKEN.

1. 1. Cursorin palvelujohtaja Jouni Eho isännöi tapahtumaa Datariinassa.

2. Vas. Petri Tolmunen ja Marja Holopainen, Cursor sekä Antti Viitanen, Ship Startup Festival.

3. Matti Arola, Kymenlaakson Osuuspankki

2.

3.


4. Juha Korhonen, Kymenlaakson Osuuspankki ja Johanna Eskola, T-Base, olivat tilaisuuden kommentaattoreita. 5. Mia Parviainen, Vakuutusyhtiö Fennia. 6. Susanna Vesala, Kymenlaakson Osuuspankki. 7. Cursor ja Kymenlaakson kauppakamari vastasivat tilaisuuden järjestelyistä. Vas. Tuija Pellikka, Tiina Paavola, Carina Pulkkinen ja Petra Kuitunen. 8. Jani Suokas, Nordea ja Mia Parviainen, Fennia. 9. Mahmoud El-Sebaje, Grezzli ja Antti Viitanen, Ship Startup Festival. 10. Petri Tolmunen, Cursor ja Aleksi Bardy, Asianajotoimisto Bardy Rahikkala.

7.

4. 8.

5. 9.

6.

10


ADVERTORIAALI

Digitaalisen turvallisuuden osaamisen tulee löytyä hallitustasolta Lähes kaikki toimialat ovat nykyisin täysin riippuvaisia luotettavasta tietojenkäsittelystä tietovarastoineen ja nopeine mobiiliyhteyksineen. Koneet keskustelevat ja tekoäly tekee päätöksiä puolestamme. Kaivostyömiehen korvaa joystickillä toiselta puolelta maapalloa ohjattava robotti. Viime vuosina on jo monessa yhtiössä koettu katastrofaalisia tilanteita kun asiakastiedot on kaapattu, robottiohjelmistot tukkineet yhtiön tilausjärjestelmän tai robotti lähettää jatkuvasti kielteistä palautetta kilpailijan asiakaspalautteeseen. Samoin tuotantokoneita alkaakin ohjata ulkopuolinen taho tuhoten koko yhtiön tuotantokoneiston. Kymmenien miljoonien menetyksiä on koettu suomalaisissakin yhtiöissä. Useimmiten tietomurto tapahtuu työntekijän oman mobiilipäätelaitteen ja sähköpostin liitteen kautta. Henkilökohtaisiin ongelmiin joudutaan usein identiteetin varkauden kautta. Rikollinen voi saada paljon taloudellista ja muuta tuhoa aikaan esiintymällä sinuna, kaikkine valtuuksineen verkkopalveluissa.

Osaava omistaja tuntee kyberturvallisuuden tärkeyden omistaja-arvon kannalta - niinpä hän varmistaa hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan tämänkin osaamisalueen. Kun yhtiö on polvillaan ja aletaan hakea syyllisiä tapahtuneeseen, löydetään syyllinen usein organisaation alimmalta tasolta tai ICT-yksiköstä. Tietomurtojen ja muiden digitaalisten rikosten tekijöitä ei yleensä saada vastuuseen, vaan yhtiön on itse kannettava riskit. Hallituksen vastuulla on riskien hallinta ja erityisesti kyberturvallisuus. Digitaalinen turvallisuus on ennen kaikkea strateginen asia. Jos hallituksella ei ole riittävästi omaa osaamista, tulee ehdottomasti hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita ja teettää turvallisuusauditointi yhtiössä. Monessa yhtiössä hallituksen vuosikellossa on kyberturvallisuus jo mukana! Yrityksen johdon on pidettävä tietoturva-asiat vakioagendalla. Propentus on erikoistunut keskitettyyn organisaatioiden resurssien käyttövaltuuksien ja pääsyn hallintaan, vahvistaen yritysten ekosysteemien kokonaisturvallisuutta. Tutustu: www.propentus.com


YHTEYSTIEDOT KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA KAIKUKATU 7 45100 KOUVOLA Puh. + 358 5 229 6100 kymichamber@kauppakamari.fi www.kymichamber.fi facebook.com/kymichamber twitter.com/K2KYM linkedin.com TOIMITUSJOHTAJA JOUKO LEHTORANTA puh. 0440 554 877 jouko.lehtoranta@kauppakamari.fi ASIAKASPALVELUSIHTEERI ANU-AINO SAHARINEN puh. 040 596 4433 anu-aino.saharinen@kauppakamari.fi

MINÄ OLEN DIGITALISAATIO Nyt merimerkki osaa kertoa sijaintinsa, jos jäät siirtävät sitä.

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ PETRA KUITUNEN puh. 0440 296 112 petra.kuitunen@kauppakamari.fi TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ JAANA PIRTILÄ puh. 0440 296 113 jaana.pirtila@kauppakamari.fi VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA puh. 040 591 3339 kirsi.juura@kauppakamari.fi YHTEYSPÄÄLLIKKÖ TIINA PAAVOLA puh. 0440 296 110 tiina.paavola@kauppakamari.fi

Seuraa Kymenlaakson kauppakamaria sosiaalisessa mediassa

Energiaomavarainen väylämerkki Elisan IoT-palvelulla. EMERGENCE JA LIIKENNEVIRASTO

KONKRETIAAN KUUKAUDESSA

Lue myös sähköinen jäsentiedote www.kymenlaaksonkauppakamari.fi etusivulta.

elisa.fi/digitalisaatio

57243_EL_YA_Emergence_Kauppakamari_90x245.indd 1

20.10.2017 12.16


Varaa paikkasi juhlaseminaarista! ILMOITTAUDU MUKAAN 7.11. MENNESSÄ www.kymenlaaksonkauppakamari.fi > tapahtumat tiina.paavola@kauppakamari.fi +358 (0)440 296 110 Osallistumismaksut Jäsenhinta 345 € Normaalihinta 430 €

15.11.2017 RUK MANEESI, HAMINA

9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.30

Tervetuloa juhlaseminaariin! Päivän isäntänä toimittaja Arto Nyberg

9.40

Toimintaympäristön mukaista johtamista harjaantumisen kautta Rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki, Maanpuolustuskorkeakoulu

10.10

Merkityksellä johtaminen Toimitusjohtaja Jukka Kurttila, Finlayson Oy

10.40

Intohimona suomalaisten viihdyttäminen Toimitusjohtaja Jarkko Nordlund, MTV

11.10

Oman polun raivaaminen perinteikkäässä maastossa Perustaja, kaupallinen johtaja Marianne Saarikko Janson, Fondia Oyj

11.40

Buffet-lounas Haminan Varuskuntakerho

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

Hintoihin lisätään alv 24 %

12.45

Luottamus ja johtaminen Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

13.15

Innostuksen johtaminen Toimitusjohtaja Raija Tapio, Lääkärikeskus Aava Oy

13.45

The transformation agenda - johtaminen digitaalisessa murroksessa Maajohtaja Antti Järvinen, Google

14.15

Johdonmukainen suunta, selkeä toimintamalli: muutoscase UPM Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj

14.45

Juhlaseminaarin päätös - Seuraavat 100 vuotta suomalaista johtajuutta Toimittaja Arto Nyberg

15–15.30 Verkostoitumiskahvit YHTEISTYÖKUMPPANIT

4 -VÄRI TUNNUS

VÄRIT: CMYK

PANTONE c0 m0 y0 k93

|

PANTONE

Process Black U 93%

c93 m59 y18 k0

|

PANTONE

2945 U

Kauppakamari 4 2017  
Kauppakamari 4 2017  
Advertisement