Page 1

4/2019 KASVU

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LEHTI WWW.KYMICHAMBER.FI

PÄÄKIRJOITUS

JYRI HÄKÄMIES

ELINVOIMA RATKAISEE PUDOTUSPELISSÄ

s. 3

TEEMA

JAANA SEPPÄLÄ Kasvu Open Oy

TEEMA

KAISA HIETALA Gaia Consulting

KASVUA KUMPPANUUKSISTA

KOUKUSSA KASVUYRITYKSIIN

S.18

s. 14

VETOOMUS MINISTERIÖÖN

URATARINA - KIRSI VAINIO

MIÄKII OON KAUPPAKAMARIS


JULKAISIJA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA WWW.KYMENLAAKSONKAUPPAKAMARI.FI

14

OSOITTEENMUUTOKSET PUH. 05 229 6100 KYMICHAMBER@KAUPPAKAMARI.FI

TEEMANA KASVU. Kauppakamari tukee alueen yritysten kasvua muun muassa valtakunnallisen KasvuOpen -kasvuohjelman kautta. Tänä vuonna valtakunnalliseen finaaliin Kymenlaaksosta etenivät Kino123 ja Terra Infra (keskellä), sekä kuvasta puuttuva GasSol. Marraskuussa on vuorossa kasvuun ja kansainvälistymiseen eväitä antava Kasvuun-tapahtuma.

PÄÄTOIMITTAJA TOIMITUS / TAITTO ILMOITUSVARAUKSET VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA KIRSI.JUURA@ KAUPPAKAMARI.FI PUH. 040 591 3339 KONSEPTI KUMPPANIA OY KUVAPANKIT PIXHILL, SHUTTERSTOCK ILMESTYY 2019 MAALIS-, TOUKO-, SYYS-, JA MARRASKUUSSA PAINO PAINOTALO WESTMAN GUTZEITINTIE 12 48100 KOTKA KANSIKUVASSA KAISA HIETALA, GAIA CONSULTING, KUVA: MEERI UTTI

ISSN 2341-9962

3 PÄÄKIRJOITUS Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies

7 URAPOLKU Kouvola Innovationin markkinoinnin ja matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio

14 TEEMA KASVU

4 KIRJA Viisas pääsee vähemmällä

8 JÄSEN Miäkii kuulun kauppakamariin

10 HENKILÖ Kasvu Open Oy:n uusi toimitusjohtaja Jaana Seppälä

4 NYT PUHUTTAA Neljä itäistä kauppakamaria vetosi ministeri Hanna Kososeen

28 ALUEELTA Kouvolan kauppakamariosasto ehti seniorin ikään

28 KAMARIKUULUMISIA Naisverkoston lounastilaisuudet Valiokuntatapaamisia

Kasvua syntyy myös kumppanuuksista

SEURAA MEITÄ SOMESSA

WWW.KYMENLAAKSONKAUPPAKAMARI.FI

Naisverkoston lounastapaamisessa herkuteltiin ja vaihdettiin kuulumisia Kouvolan Vaakunassa. 2 KAUPPAKAMARI

30 28

24


PÄÄKIRJOITUS

Elinvoima ratkaisee pudotuspelissä

K

aupungistuminen on globaali ilmiö, joka näkyy nyt entistä vahvemmin Suomessakin. Väestö pakkautuu yhä harvempiin kaupunkeihin muun Suomen toimiessa luovuttajana. Väestökehitys yhdistettynä ikääntymiseen luo hyvin haastavan tulevaisuuden kuvan.

Miten pärjätä tässä kilpailussa? Kymenlaakso on maakuntana haastavan paikan edessä. Paperiteollisuuden rakennemuutos 2000-luvulla iski voimakkaimmin juuri Kymenlaaksoon. Transitoliikenteen raju kasvu perinteisen vientitoiminnan rinnalle samoihin aikoihin loi uutta uskoa, kunnes sekin kohta taittui. Ilouutinen kantautui Googlelta, joka aina vaan lisää investointejaan Haminaan. Olisi helppo tuudittautua mollivoittoiseen tunnelmaan, mutta siihen meillä Suomessa ei yksinkertaisesti ole varaa eikä syytä. Suomessa asiat ovat paljon paremmin kuin julkisesta keskustelusta voi päätellä. Tuntuu vain siltä, että huonot uutiset ja huono tunnelma saavat aina yliotteen.

Kymenlaakson odotukset valtiovallalle elinvoiman vahvistamisessa voidaan kiteyttää osaamiseen ja liikenneyhteyksiin.

Maakunnan tunnelma ja kehitys on vahvasti kiinni sidoksissa elinvoimaan. Elinvoima taas koostuu ihmisistä ja edellytyksistä. Joskus sanotaan, että henki Kymenlaaksossa on hieman vaatimaton - näin varmaankin on ainakin pohjalaisiin verrattuna. Siksi tähän tunnelmaan pitää puhaltaa henkeä. Kymenlaakson odotukset valtiovallalle elinvoiman vahvistamisessa voidaan kiteyttää osaamiseen ja liikenneyhteyksiin. Osaamisessa kysymys on ennen kaikkea ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen kehittämisessä. Esitän vakavasti, että maakunnassa ei toisteta samaa virhettä, mikä tehtiin muutama vuosi sitten kun LUT:n tarjoukselle annettiin pakit. Sama tarjous ei varmaan ole enää tarjolla, mutta liittoutuminen LUT:n vahvaan ammattikorkeakoulukonserniin, ja hakemalla Kotkaan ja Kouvolaan vahvaa tutkimusyhteistyötä energian ja logistiikan aloilla olisi miettimisen arvoinen. Tämä tilaisuus ei varmaan enää toistu. Korkeamman osaamisen saralla pudotuspeli on käynnissä ja siinä kannattaisi olla voittavassa joukkueessa. Liikenneyhteydet kulminoituvat vielä piirustuspöydällä oleviin isoihin ratainvestointeihin - miten Itäradan käy kilpailussa Suomi-radan ja Turun tunnin junan kanssa. Maantieyhteydet Helsinkiin ovat molemmilla kunnossa, Kotkalla moottoritien vuoksi jopa erinomaisessa. Elinvoima pitää ja tuo työpaikat ja niiden mukana puolestaan verotulot. Negatiivinen kierre on kyettävä katkaisemaan, siksi mittavat ovat maakunnan hoivamenojen kasvuhaasteet. Kymenlaaksossa kauppakamarilla on perinteisesti ollut iso rooli maakunnan elinkeinoelämän äänen kokoamisessa ja yrittäjyysilmapiirin luomisessa. Maakunnan haasteiden edessä kauppakamarin rooli on entistä tärkeämpi. Toivotan itselleni niin tutulle kamarille hyvää ja työteliästä tulevaisuutta.

JYRI HÄKÄMIES Toimitusjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Jyri Häkämies on Kymenlaakson kauppakamarin 90-vuotisjuhlagaalan juhlapuhuja Kotkassa 8.11.

3 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI KIRJA

NYT PUHUTTAA

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen pitää 14.10. Ylelle antamassaan haastattelussa Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston tutkintomäärien nostoa mahdollisena. Suoraa lupausta hän ei kuitenkaan anna.

VIISAS PÄÄSEE VÄHEMMÄLLÄ 2.0 – 52 PÄIVITETTYÄ VINKKIÄ TEHOKKAAMPAAN JA ONNELLISEMPAAN ELÄMÄÄN TUNTUUKO, ETTÄ työpäiväsi kuluvat väärien asioiden parissa eikä aika meinaa riittää niiden tärkeimpien töiden tekemiseen? Lipsutko turhan usein tekemään töitäsi iltaisin tai vii­ konloppuisin, vaikka haluaisit viettää laatuaikaa perheesi kanssa? Tunnetko itsesi väsyneeksi lähes joka päivä? Kaipaisivatko ruokavaliosi tai elin­ tapasi remonttia? Mikäli tunsit edes yhden piston sydämessäsi, tarvitset tätä kirjaa. Viisas pääsee vähemmällä on nykyaikaisen ihmisen selviytymis­ opas, jonka käytännönläheisillä ja tutkitusti toimivilla vinkeillä pystyt menestymään paremmin sekä töissä että vapaa­ajalla. Kirjan neuvojen avulla opit testa­ tusti toimivia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla voit muun muassa vähentää työpäiviesi keskeytyksiä, välttää turhia palavereja, priorisoida työtäsi ja vapaa­aikaasi parem­ min, saada itsellesi tärkeitä asioita enemmän aikaan, vähentää turhaa kiirettä ja stressin tunnetta ja nukkua laadukkaampaa unta. Lue tämä kirja, jos haluat parem­ paa elämää itsellesi ja läheisillesi.

4 KAUPPAKAMARI

Neljä kauppakamaria vetosi ministeriöön LUT:n tohtori- ja maisteritutkintokattojen nostamiseksi Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Hämeen kauppakamarit vetosivat Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososeen, että Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n vuotuisia tohtori- ja maisteritutkintokattoja nostettaisiin 1100 diplomi-insinööriin ja kauppatieteiden maisteriin sekä vähintään 79 tohtoriin. Arvoisa ministeri, hyvät opetusministeriön edustajat Kannatamme Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n vuotuisten tohtori- sekä maisteritutkintokattojen realistista nostoa vuodelle 2024, eli 1100 diplomi-insinööriin ja kauppatieteiden maisteriin sekä vähintään 79 tohtoriin. Alueemme ainoan kansainvälisen tutkimusyliopiston voimistaminen on alueemme elinvoiman ylläpidon ja lisäämisen kannalta elintärkeää. Voimakas osaajapula myös yliopistotutkinnon suorittaneista toimii alueellamme valitettavana kasvun esteenä. Pitkällä aikavälillä (2030) kannatamme, että vuosittain vähintään 100 tekniikan ja kauppatieteiden tohtoria sekä 1300 diplomi-insinööriä ja kauppatieteiden maisteria valmistuu LUT-yliopistosta. Tämä entisestään vahvistaa LUT-yliopiston ja alueen roolia kansainvälisenä osaamiskeskittymänä Kaakon kulmalla. LUT-yliopisto kompaktina, ihmisen kokoisena toimijana on pystynyt jo nyt ketterästi osallistumaan kansainvälisen ja kansallisen tehtävän lisäksi toimialueensa kehittämiseen. Yliopiston sijoitukset jokaisella kolmella arvostetuimmalla rankingin päälistalla kertovat tieteen korkeasta tasosta ja samalla valmistuneiden erinomaiset työllistymisluvut ja poikkeuksellisen aktiivinen, uusia työpaikkoja luonut toi-

minta on vakuuttavaa. Alueemme ainoan yliopiston vahvuuksia kannattaa myös meidän alueellamme vahvistaa, mikä tukee suoraan ihmisten tarpeista ja suomalaisista olosuhteista nousevaa tasapainoista alueellista kehitystä. Kuten tiedämme, isänmaamme kaakkoinen osa kärsii edelleen elinkeinorakenteen dramaattisesta muutoksesta, ikääntymisestä sekä asukasluvun merkittävästä pienenemisestä. Kestävyysvaje on meillä jo nyt tätä päivää. Toisaalta tätä vaikeaa kehitystä vastaan olemme saaneet vahvaa, konkreettista tukea alueeseen sitoutuneelta LUT-yliopistoltamme mm. tuhansien uusien korkean teknologian työpaikkojen muodossa alueellamme. Myös opiskelijat ovat tuoneet elinvoimaa ja kulttuurista vireyttä toimialueellemme. Tarpeemme on kuitenkin merkittävästi suurempi ja koulutettujen ihmisten pula on este kasvulle. LUT-yliopiston panostaminen koulutusperäiseen maahanmuuttoon palvelee merkittävästi alueen tarpeita kestävyysvajeen ratkaisussa, ja haluamme itsekin tehdä osamme kansainvälisten osaajien työllistymisen edistämisessä.


LUT-yliopisto on profiililtaan ja toiminnan laadun osalta sellainen, että se pystyy houkuttelemaan runsaasti hakijoita oman alueensa ulkopuolelta omalle toimialueellemme. Itse asiassa peräti 90 % opiskelemaan valituista on vuosina 2017-2019 tullut Etelä-Karjalan ulkopuolelta. Toisin sanoen, oman yliopistomme ansiosta saamme houkuteltua jo kandi- ja maisterivaiheeseen osaajia, jotka ovat yritysten menestyksen lisäksi myös aluepoliittisesti tärkeitä. Yhteinen tavoitteemme on saada yhä useampi LUT-yliopistosta valmistunut maisteri suomalainen tai kansainvälinen - löytämään paikkansa alueen työelämässä, rakentaen osaltaan elinvoimaa ja kasvua. Uskomme, että ministeriö ja poliitikot vastuullisesti toimien lisäävät merkittävästi myös LUT-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen koulutusta, jottei esim. nyt Turkuun ja viime kaudella Vaasaan sekä Ouluun tehty tekniikan koulutuksen merkittävä lisäys pahimmillaan vähennä oman yliopistomme suhteellista asemaa. Pyydämme siis, että ministeri ja ministeriö eivät omilla toimenpiteillään heikennä alueemme toimintaedellytyksiä vaan päinvastoin vastuullisesti lisäävät mahdollisuuksiamme selvitä ja menestyä myös tulevaisuudessa. Alueellisen ulottuvuuden lisäksi pyyntöämme tukee se tosiasia, että LUT-yliopistosta valmistuneille tekniikan ja kauppatieteiden tohtoreille sekä diplomi-insinööreille sekä kauppatieteiden maistereille on erittäin suuri kysyntä. Käytännössä kaikki valmistuneet työllistyvät viivytyksettä (keskimääräinen työllistyminen valmistuessa 95 %) ja esimerkiksi LUT-yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit saavat Suomen parasta palkkaa. Laatu on siis kohdallaan. Lisäksi tiivis konserniyhteistyö syntyvän LAB-ammattikorkeakoulun kanssa varmistaa sen, että resurssit kohdistetaan vastuullisesti. Tiivistyvässä yhteistyössä kaikki voittavat, kunhan tutkintokiintiötkin saadaan mahdollistamaan yhteistä kasvua. Kohteliaimmin 8.10.2019 ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI HÄMEEN KAUPPAKAMARI KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI

LYHYESTI LUKUINA LYHYESTI LUKUINA

7200 Vuoden sisällä työvoiman kohtaanto-ongelmien pahenemista ennakoi 30 prosenttia seutukunnista. *)

1.1.

Vuonna 2020 sataa työikäistä kohden on noin 60 lasta ja vanhusta, ja väestöllinen huoltosuhde nousee edelleen. **)

Ihmisen keskimääräinen hiilijalanjälki on 7 200 kg CO₂e. Tee Sitran elämäntapatesti: https:// elamantapatesti.sitra.fi/

30

Kansainvälisen kaupan uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot tulevat voimaan 1.1.2020.

2020

LÄHTEET: TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ JA **) KESKUSKAUPPAKAMARI 5 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI BLOGI- JA APPSIVINKIT

BLOGI- JA APSIVINKIT

KY kauppakamari @K2KYM

Rahaa ja Rakkautta Yrittäjän blogi, jossa kerrotaan kattavasti muun muassa sijoittamisesta, yrittämisestä ja taloudesta. Lue lisää: www.matiassavolainen.com

Hootsuite Hootsuite on usean eri sosiaalisen median palvelun hallinnointiin sopiva työkalu. Hootsuiten avulla voidaan päivittää ja seurata eri sosiaalisen median kanavia ja ajastaa julkaisuja valmiiksi. Lue lisää: www.hootsuite.com

#kymenlaakso #digitalisaatio 14. lokak. Kymenlaakson teollinen perinne on vienyt yrityksiä maailman huipulle. Nyt on panostettava tietotyöhön, vaikka se onkin välillä melkoinen #MixedReality. Pekka Salmen oivaltava pääkirjoitus. https://jasentiedote. fi/fi/jasentiedote/kymenlaakson-kauppakamari/2019/6/ paakirjoitus-pekka-salmi-sulzer-pumps/

Trello Trello on projektinhallintatyökalu, jonka avulla voidaan organisoida ja hallita myös laajoja projekteja. Helppokäyttöinen sovellus on myös useiden isojen yritysten käytössä.

KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖ TUKEE YRITYKSIÄ VASTUULLISUUSASIOISSA. KYMENLAAKSOSSA AIHEESEEN LIITTYVÄ TILAISUUS ON ALKUVUONNA HAMINASSA. 6 KAUPPAKAMARI

Saattaisiko yritykseltäsi vielä puuttua tarvittava näkökulma? Me autamme. Löydä lähin asiantuntijamme: www.kasvuvoimaa.ey.fi

© 2019 Ernst & Young OY. All Rights Reserved. ED None.A19006fi

Lue lisää: www.trello.com


KOMPASSI URAPOLKU

Tarvitsisimme joka vuosi yhteisen tsemppiprojektin

- A u p p i Hu MISoTsta

AAenlaaks S O Kym

KIRSI VAINIO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, MARKKINOINTI JA MATKAILU KOUVOLA INNOVATION

Kouvola Innovationin markkinoinnin ja matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio on Aleksanteri Instituutin kasvatti. Tällä hetkellä työssä ovat päällimmäisinä asioina ensi kesän MotoGP -kisaviikkoon valmistautuminen ja osaajien houkuttelu töihin Kymenlaaksoon.

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKANI...

päässyt tekemään kaikenlaista, vaikut-

TÄLLÄ HETKELLÄ…

Mansikanmyyjän hommat Imatran

tamaan ja uusia tehtäviä on tarjottu.

seuraan signaaleja yrityskentästä ja suun-

Koskenpartaalla opettivat päässälaskua,

Tämän vuoden alusta olen johtanut

nittelen osaajien houkuttelun käynnis-

rahan arvoa ja huomasin, että kielitaidosta

matkailun lisäksi Kouvolan kaupunkimark-

tämistä sekä etsin siihen lisärahoitusta.

on hyötyä. Aikaisista aamuherätyksistä en

kinointia. Ennen tätä vaihetta minulla

Lisäksi rakennusneuvos Veli Hyyryläisen

tykkää vieläkään.

oli onni saada mentorointia koutsi Sirpa

kommentti Kouvolan Asuntomessujen

Salin-Suolaselta. Yksi tärkeimmistä

avajaisissa jäi mieleeni: ”Tarvitsisimme

ENNEN NYKYISTÄ TYÖTÄNI…

oivalluksista oli se, että kaiken hässäkän

joka vuosi yhteisen tsemppiprojektin.”

Opiskelukesinä Soneralla asiakaspalve-

keskellä ajattelemiselle pitää ottaa aikaa,

Nyt pohdimme Live & VisitKouvola-tiimis-

lutehtävissä jokaista suoritetta mitattiin.

sillä siitä syntyy näkemys.

sä ratkaisuja, kuinka valmistaudumme

Olen Venäjä-spesialistien Aleksanteri Instituutin kasvatti ja asuin Venäjällä Tverissä hetken aikaa. Suunnittelin kansainvälistä bisnesuraa, bye Finland. Kun elämä toi Kouvolaan opiskelujen loppuvaiheessa, ryhdyin hanakasti etsimään töitä. Ensin järjestin kansainvälistä konferenssia vuonna 2006. Sen jälkeen pääsin kehittämistehtäviin. Olen työskennellyt assistenttina, koordinaattorina ja päällikkönä erilaisissa kansainvälisissä tai matkailuun liittyvissä projekteissa, markkinointipäällikkönä, matkailun johtotehtävissä. Vaikka työnantaja on ollut pitkään sama, Kinnossa olen

MERKITTÄVIN ASKEL TYÖURALLANI… Kun reilun 10 määräaikaisen työsopimuk-

laajassa yhteistyössä ensi kesän MotoGPkisaviikkoon.

sen jälkeen sain vakityön, itkin. Tämä kokemus kasvatti määrätietoisuutta, teroitti lunastamaan paikkansa joka päivä ja pitämään huolta omasta markkina-arvosta. TÖIDEN OHELLA…. Varmaan ammattitauti, mutta poden kroonista matkakuumetta. Nyt olen saanut tehtäväksi järjestää 3G-matkan eli kolmen sukupolven yhteisen riemuloman. Suhtaudun vakavuudella täti Vainion rooliin.

KOULUTUS FM, Venäjä ja liiketaloustieteet Markkinointiviestinnän johtamisen erikoisammattitutkinto AMMATTINIMIKE Kehittämispäällikkö, markkinointi ja matkailu MOTTO Ystävääni Katjaa lainaten: elämä kantaa! 7 KAUPPAKAMARI


JÄSEN KOMPASSI

Miäkii kuulun kauppakamarii Vielä muutama kuukausi on jäljellä Kymenlaakson kauppakamarin 90-vuotis juhlavuotta. Perustajajäseniksi kesäkuussa 1929 liittyi 231 ”Kyminlaakson” henkilöä tai yritysedustajaa. Laaja, eri toimialoja edustava jäsenistö on edelleen kauppakamarin vahvuus ja rikkaus niin jäsenille kuin sen tekemälle vaikuttamistyölle. Kouvolan, Kotkan ja Haminan katulyhtypylväistä voi marraskuussa bongata tuttuja kasvoja, jotka kutsuvat mukaan kauppakamarin vaikuttajaverkostoon. Kampanjakasvot edustavat tasapuolisesti etelä- ja pohjois-Kymenlaaksoa, molempia sukupuolia ja eri toimialojen jäsenyrityksiä. Juhlavuoden kampanjan kasvoina nähdään Henni Seppälä Kymenlaakson Osuuspankista, Timo Nisula Kouvolan Lakritsista, Pasi Riiali Mediatehdas Dakarista ja Natasha Varis Karhu Voimasta. Nettisivuillamme he kertovat laajemmin, mikä heille on ollut tärkeää kauppakamarissa. Kiitos kauppakamarikasvoillemme ja tervetuloa mukaan loppuvuoden tapahtumiin niin nykyiset kuin uudet jäsenet!

Miekii kuulun kauppakamarii

Henni Seppälä pankinjohtaja OP Kymenlaakso

Olen ollut aika aktiivinen osallistuja kauppakamarin tilaisuuksissa. Niistä olen saanut hyvää materiaalia, jota olen jakanut meillä töissä pankin yritysasiakasvastaavien käyttöön. He puolestaan hyödyntävät tietoa talouden tilanteesta ja kehityksestä omiin keskusteluihinsa yritysasiakkaiden kanssa. Parasta kauppakamariin kuulumisessa on minun mielestäni olla osana ryhmää, jossa on asiantuntijoita. Verkostot on tosi tärkeitä ja vaikka ei jatkuvasti ollakaan tekemisissä, niin jo se tunne, että voi soittaa jollekin verkostosta ja kysyä.

- Henni Seppälä, pankinjohtaja, OP Kymenlaakso

Kauppakamari on asiana hyvä. Se ajaa politiikan ulkopuolella yhteiskunnallisia asioita. Mun mielestä tarvittaisiin enemmänkin sellaisia toimijoita, joilla ei ole poliittista agendaa vaan yhteisen hyvän agenda. - Timo Nisula, lakritsitehtailija, Kouvolan Lakritsi

- Natasha Varis, markkinointipäällikkö, Karhu Voima Kauppakamari on tuonut uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Valiokunnissa on päässyt tutustumaan mielenkiintoisiin yrityksiin. - Pasi Riiali, yrittäjä, Mediatehdas Dakar 8 KAUPPAKAMARI


!

JÄSEN ja JÄSENEKSI LIITTYVÄ

VIELÄ EHDIT MUKAAN LOPPUVUODEN TAPAHTUMIIN ! Tarkemmat tiedot Kalenterissa sivuilla 22-27

9 + 1 SYYTÄ KUULUA KAUPPAKAMARIIN

1. NÄKYVYYTTÄ JA KONTAKTEJA Verkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet.

8.11. SUUNTA 2019 -JUHLASEMINAARI RUK | Hamina 8.11. 90-VUOTIS JUHLAGAALA Kotkan Höyrypanimo | Kotka 14.11. KAUPAN JA PALVELUJEN VALIOKUNNAN KOKOUS Kymen Sanomat | Kotka 18.11. VAIKUTTAJATAPAAMINEN/ LOGISTIIKKAVALIOKUNNAN KOKOUS Hub Kouvola Viiraamo | Kouvola 19.11 KASVUUN kansainvälistymistapahtuma Kuusankosken Taideruukki, Pato Klubi | Kuusankoski 19.11. KASVUVALIOKUNNAN KOKOUS Kasvuun -tapahtuman yhteydessä

4.12. NAISVERKOSTON LOUNAS Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

2. Ajankohtaiset koulutukset Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset. 3. Hyvät neuvot eivät ole kalliita. Saat maksutonta lakineuvontaa. 4. Pysyt ajan tasalla. Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset. 5. Vaikuta elinkeinoelämässä. Kauppakamarin tilaisuuksissa ja kokouksissa olet mukana vaikuttamassa maakunnan kehitykseen ja edistämässä tärkeitä hankkeita. 6. Asiakirjat ulkomaankauppaan. 7. Neuvoja sopimuskiemuroihin. 8. Edullisemmat hinnat Jäsenenä saat alennusta kauppakamarin koulutuksista, seminaareista ja tuotteista. 9. TIetolähteet päivittäiseen työhösi. Saat asiantuntijoiltamme ajantasaista tietoa mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa. 10. Jokainen kontakti on mahdollisuus

LIITY JÄSENEKSI KÄTEVÄSTI VERKOSSA: kymenlaaksonkauppakamari.fi/jasen

10.12. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Kaslink | Kouvola

Hennin, Natashan, Pasin ja Timon ajatuksia kauppakamarilaisuudesta voit lukea lisää nettisivuiltamme: kymenlaaksonkauppakamari.fi/jasen 9 KAUPPAKAMARI


HENKILÖ HENKILÖ

Koukussa kasvuyrityksiin TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT LIISA TAKALA

Jyväskyläläisen Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Jaana Seppälä on vuosien varrella tavannut, kuunnellut ja järjestänyt sparrausta melkoiselle joukolle kotimaisia kasvuyrittäjiä. Samalla on vahvistunut mielikuva harvinaisen innovatiivisesta ja kekseliäästä kansasta. Siinä sivussa on päässyt ripeälle kasvu-uralle myös itse kisajärjestäjä.

10 KAUPPAKAMARI 10 KAUPPAKAMARI 2 KAUPPAKAMARI


11 KAUPPAKAMARI

KAUPPAKAMARI 3


HENKILÖ TEEMA

O JAANA SEPPÄLÄ KASVU OPEN OY:N TOIMITUSJOHTAJA.

Ollut kasvuyritysohjelman kisan järjestäjäorganisaatiossa vuodesta 2013. Sitä ennen KeskiSuomen kauppakamarissa. KOULUTUS:

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu PERHEESEEN KUULUU

aviomies ja 4 tytärtä HARRASTUKSET:

Lenkkeily, ryhmäliikunta ja ulkoilu Ikä 41 v, kotipaikka Jyväskylä

12 KAUPPAKAMARI

4 KAUPPAKAMARI

Suunta on edelleen ylöspäin, sillä pitäähän nnellinen ja tyytyväinen. Siinä meidän itsekin elää kuten opetamme”, Seppälä Suomen suurimman kasvuyritpainottaa. täjyysohjelma Kasvu Openin toimitusjohtajan Jaana Seppälän TÄRKEÄÄ TYÖTÄ KOKO SUOMELLE päällimmäiset tunnelmat, kun tämän vuoden Vaikka kyse on yrityskisasta, alkaa Kasvu ruljanssi on saatu jälleen kerran luotsatuksi Openilla olla myös aitoa kansantaloudellista onnistuneesti loppusuoralle. merkitystä. Yhdeksän vuoden aikana sen Haastatteluhetkellä suurin osa urakasta oli kautta on saanut asiantuntijoiden, bisnesenkäytännössä jo takanapäin ja finaali karnekeleiden ja rahoittajien vaaleineen juuri neuvontaa, sparrausta aukeamassa. Se oli ja kontakteja liki 2 000 kuitenkin jo syyskuun yritystä ja yrittäjää. lopulla selvää, ettei VAIKKA KIERTUETAPAHTUMIA Useimmat ovat saaneet Kasvu Openin imu ON TAKANA KYMMENITTÄIN, ideansa ja bisneksensä osoita hiipumisen YLLÄTTÄÄ YRITTÄJIEN OMA aivan uuteen lentoon, merkkejä. vaikka kisan kärkisijat Kaikille pk-yritykUSKO JA INNOSTUS JOKA olisivat jääneet lopulta sille ikään, kokoon, VUOSI. haaveeksi. toimialaan ja kotiSeppälä on iloinen kuntaan katsomatta myös siitä, että tapahavoin sparrausohtuma vetää puoleensa jelma keräsi jälleen kaiken kokoisia ja myös mukaan noin 400 elinkaarensa eri vaiheissa olevia yrityksiä. Osa yritystä, joiden potentiaalia arvioi mittava on vielä alkutaipaleella, mutta useimmilla joukko kotimaisia liike-elämän asiantuntijoita. bisnes on jo pitävämmällä pohjalla. Kasvuohjelmapäiviä kertyi vuoden aikana yli ”Käytännössä valtaosa osallistujista on joko sata, ja niitä toteutettiin sekä maakunnallisina itse tai heidän asiakkaansa ovat ihan perinteisettä toimialakohtaisia kasvupolkuina. tä teollisuutta. Toki joukkoon mahtuu myös digi-, ohjelmisto- ja pelialaa. Useimmiten kyse TAVOITTEET YLÖSPÄIN on niidenkin kohdalla jostain sovelluksesta, Kyseiset tilaisuudet ovat ehtineet tulla myös jolla edistetään jonkin muun toimialan digitaSeppälälle perin juurin tutuiksi, sillä hän on lisaatiota”, Seppälä selvittää. ollut mukana järjestäjäorganisaatiossa vuodesta 2013 lähtien ja käytännössä alusta asti. TÄRKEIN KASVULOIKKA OTETAAN Tuolloin ohjelma oli vielä varsin pienimuotoiENSIMETREILLÄ nen ja paikallinen tapahtuma, jonka järjesteJuuri tässä toimialojen kirjossa on toimilyvastuu oli Keski-Suomen kauppakamarilla tusjohtajan mukaan myös ohjelman ja lopulta Jyväskylässä. Kauppakamari on edelleen yksi koko Suomen vahvuus. Se kun paljastaa meisen päätukijoista. dän suomalaisten jopa ällistyttävän monipuoli”Kai sitä voi tunnustaa, että olen itsekin sen osaamisen ja keksijäluonteen. koukussa tähän touhuun. Vaikka kiertueta”Välillä mennään niin niche-markkinaan, pahtumia on takana kymmenittäin, yllättää ettei sellaisesta ole edes raatilaisilla ja sparraayrittäjien oma usko ja innostus joka vuosi. jilla kunnollista ennakkokäsitystä. Silloin vain Se tarttuu auttamatta myös meihin”, Seppälä joutuu ihastelemaan ja ihmettelemään, kuinka vakuuttaa. joku on tullut tällaistakin kartoittaneeksi ja Samalla hän tunnustaa, että nopeasti suokeksineensä sieltä vielä bisnestä”, Seppälä siotaan kasvattanut ohjelma on tuonut omat toteaa. haasteensa myös järjestelyvastuuta kantavalle Ja vaikka suuri yleisö onkin alkanut arvosKasvu Open Oy:lle. Tänä syksynä toimitustaa ripeitä kasvajia, on pienillä yritysaihiolla johtajan pestiin tarttuneen Seppälän mukaan edelleen oma tärkeä sijansa elinyhteisössä. organisaatiossa on käyty läpi aivan samoja ”Usein tuo yrityksen kannalta tärkein kasvukipuja kuin muissakin kasvuyhtiöissä. ja suurin kasvuaskel otetaan silloin, kun ”Alkuaikoina tätä vietiin eteenpäin palkataan ensimmäinen työntekijä. Se tahtoo enimmäkseen muiden töiden ohessa. Siitä on tässä keskustelussa välillä unohtua”, Seppälä kurotettu 1,5 miljoonan euron liikevaihtoon ja muistuttaa. 25 hengen tiimiin.


Nosta yrityksesi seuraavalle tasolle Hae lainaa pankista ja toteuta unelmasi kasvusta. Finnveran pk-takaus voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen. Lue lisää nnvera./pk-takaus

Innovatiivisia ratkaisuja kunnille ja teollisuuteen Sulzer tuntee kunnallisen ja teollisen puhtaan ja jäteveden sekä massan, paperin, kartongin ja muiden teollisuusprosessien sovellukset perinpohjaisesti. Laaja ja innovatiivinen tuotevalikoimamme on suunniteltu asiakkaidemme erilaisiin pumppaus- ja sekoitustarpeisiin, ilmastusratkaisut mukaan lukien.

Ota yhteyttä Sulzeriin, kun haluat juuri tarpeittesi mukaisen pumppaus-, sekoitus- tai huoltoratkaisun, www.sulzer.com

13 KAUPPAKAMARI

13 KAUPPAKAMARI


TEEMA TEEMA

Kasvua syntyy myös kumppanuuksista Suomi kaipaa kipeästi uusia kasvuyrityksiä ja työllistäjiä. Nesteeltä konsulttitalo Gaian osakkaaksi siirtyneen Kaisa Hietalan mielestä yksi hyvä rohto on edistää isojen yritysten ja ketterien startupien yhteistyötä. Kasvusaumoja on etenkin ympäristö- ja energiateknologiassa, joissa meillä on mukavasti etumatkaa ja markkinat vasta aukeamassa suomalaisosaamiselle. TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI

14 KAUPPAKAMARI

16 KAUPPAKAMARI


Y

ksi alkaneen syksyn kotimaista nimitysuutisista oli Kaisa Hietalan ammatinvaihto. Moni saattoi äkkiseltään hämmästyä, kun lahjakkaan ja energisen johtajan pitkä ura Nesteen palveluksessa muuttui yrittäjyyteen kestävän liiketoiminnan kehitykseen keskittyvässä Gaia Consultingissa. Hietalalle itselleen suunnanmuutos kuului olleen lopulta helppo. Mielessä oli pyörinyt jo jonkin aikaa ajatus, että omasta osaamisesta ja

15 KAUPPAKAMARI

kokemuksesta voisi olla hyötyä muillekin. Eikä yrittäjyyskään ollut vierasta. UHKA ON MYÖS MAHDOLLISUUS Hietalan käsissä on Gaian uusi strategiatiimi, joka auttaa yrityksiä kasvu-uralle ja luovimaan toimintaympäristössä, jossa resurssit niukentuvat, vastuullisuuden merkitys korostuu ja kuluttajat ovat entistä kriittisempiä. ”Riskien sijaan urakkana on pohtia, millaisia kasvuloikkia ja uusia avauksia yritykset voivat

jatkossa tehdä”, Hietala painottaa. Ja mahdollisuuksia – niitä on kuulemma riittämiin, kun asioita vain katsoo oikeasta kulmasta. Uhkakuvien sijaan muutos on nähtävä mahdollisuutena. ”Nesteen biodieselin ja uusiutuvien tuotteiden menestys on selkeä näyttö siitä, että kestävä kehitys ja menestyvä bisnes ovat yhdistettävissä. Toki se vaatii hyvän tuotteen sekä sinnikkyyttä ja uskoa onnistumiseen”, hän lisää.

KAUPPAKAMARI 1513KAUPPAKAMARI

KAUPPAKAMARI 17


TEEMA YMPÄRISTÖMARKKINAT VASTA AVAUTUMASSA Peli- ja ohjelmistotalot ovat vieneet Suomea näyttävästi maailmankartalle, mutta isompia kansainvälisiä läpilyöntejä esimerkiksi ympäristöteknologiassa on saatu edelleen odotella. Vika ei Hietalan mukaan ole ollut tuotteissa, vaan ennemminkin markkinoiden kehittymättömyydessä. Sinivalkoiset innovaatiot ovat saattaneet monessa potentiaalisessa vientikohteessa olla niin paljon edellä aikaansa, etteivät ne ole sen vuoksi löytäneet kunnolla jalansijaa. Toki olemme edelleen myös turhan vaatimattomia myyntimiehiä. ”Meille suomalaisille jo täysin arkiset asiat, kuten vaikkapa jätteiden lajittelu tai pakkausten kierrättäminen ovat monissa maissa täysin järjestämättä. Ja aika harvalla eurooppalaisella on selkeää kuvaa omasta hiilijalanjäljestä, puhumattakaan sitten Kiinasta tai Yhdysvalloista”, Hietala muistuttaa. Nyt viesti ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta on kuitenkin menossa rytinällä perille. Samalla avautuvat markkinat päästöjä vähentävälle sekä energiaa ja luonnon-

varoja säästävälle teknologialle. ”Me suomalaiset olemme tottuneet käyttämään niukkoja luonnonvarojamme varsin säästeliäästi. Nyt voimme tehdä tästä pihtailusta myös bisnestä”, Hietala vakuuttaa. ALIHANKINNASTA EKOSYSTEEMEIHIN Menestys edellyttää kuitenkin uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja, joita on kaiken kukkuraksi pystyttävä synnyttämään entistä lyhyemmällä aikajänteellä. Taka-

RISKIEN SIJAAN URAKKANA ON POHTIA, MILLAISIA KASVULOIKKIA JA UUSIA AVAUKSIA YRITYKSET VOIVAT JATKOSSA TEHDÄ.

vuosina tätä tutkimusta ja tuotekehitystä tehtiin tiukasti isojen yritysten sisällä, nyt sitä ulkoistetaan entistä enemmän tutkimuslaitoksille ja niiden kupeessa toimiville startupeille. Onnistunut lopputulos syntyy tämän osaamisen yhdistelmänä. Se oli Hietalan mukaan myös malli, jolla aikanaan vietiin eteenpäin Nesteen biodieselin kehitystyötä. Tutkimuslaitokset ja innovatiiviset startupit ovat olleet tärkeitä kumppaneita myös metsäteollisuuden viime vuosien biohankkeissa. Hietalan mielestä näitä ”ekosysteemejä” pitäisi pyrkiä Suomessa edelleen vahvistamaan. Isoissa yrityksissä kehityshankkeet etenevät usein verkkaisesti, mikäli niitä ei ole eriytetty omiin yksiköihin. Startupeilla ei puolestaan ole riittäviä resursseja kehittää innovaatioitaan valmiiksi tuotteeksi saakka. ”Molemmilla on toisaalta myös opittavaa toisiltaan. Isommat voivat oppia startupeilta avoimuutta ja ketteryyttä, pienemmät puolestaan yritys- ja liiketoiminnan määrätietoisuutta ja järjestelmällisyyttä. Ja toki ison kumppanin vieressä ja osana

Kiinnostus suomalaisyrityksiin kasvaa Suomalaiset startupit kiinnostavat entistä enemmän yksityisiä pääomasijoittajia. Invest Europen Investin tilastojen mukaan Suomi on jo Euroopan kärjessä, kun mitataan startup-yritysten saamia pääomasijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Viime vuonna kohensivat asemiaan myös myöhemmän vaiheen kasvuyritykset.

Suomalaiset startupit keräsivät sijoituksia yhteensä 479 miljoonaa euroa, joista Venture Capital -sijoitusten osuus oli 203 miljoonaa. VC-sijoitukset muodostivatkin viime vuonna jo liki 0,1 Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on enemmän kuin yhdessäkään toisessa Euroopan maassa ja kaksinkertainen Euroopan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2017 vastaava luku oli 0,055 prosenttia, mikä sekin oli Euroopan keskiarvoa enemmän.Pohjoismaiden lisäksi kärkipäässä keikkuvat Irlanti, Iso-Britannia, Sveitsi ja Ranska. Vuosi 2018 oli ennätyksellinen myös myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen buyout-sijoitusten osalta. Ne keräsivät yhteensä 1,3 miljardin euron sijoitukset, joista reilusti yli puolet kertyi ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Suomi 16 KAUPPAKAMARI

paransi sijoitustaan Euroopan sisällä peräti kymmenen pykälää ylöspäin ja nousi neljänneksi. Myös vähemmistösijoitukset myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin ovat olleet lupaavassa kasvussa. Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirran mukaan myötätuuli on jatkunut myös kuluvana vuonna. ”Tänä vuonna on nähty entistä suurempia sijoituskierroksia, joten startup-yritysten laatu kehittyy koko ajan hyvään suuntaan ja yritykset houkuttelevat sijoituksia laajasti kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta. Meillä on hyvä maine teknologiaosaamisen keskittymänä, joten uskomme hyvän kehityksen jatkuvan edelleen lähivuosina”, Santavirta ennustaa. Eniten sijoittajia kiinnostavat ympäristöteknologiaan, kiertotalouteen ja energia-

tehokkuuteen liittyvät kohteet. Myös kaupungistumiseen ja väestön ikääntymiseen haetaan uusia liiketoimintaratkaisuja ja teknologioita. ”Tällä hetkellä meillä on noin 2,5 tuhannen miljardin rahoitusvaje, mikäli aiomme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Niinpä yksityiset pääomat pitäisi kanavoida järkevästi ympäristöystävällisiin ja kestävää kehitystä tukeviin ratkaisuihin”, Santavirta painottaa.


Gaia Consultingin.... ”Meille suomalaisille jo täysin arkiset asiat, kuten vaikkapa jätteiden lajittelu tai pakkausten kierrättäminen ovat monissa maissa täysin järjestämättä”, sanoo Gaia Consultingin Kaisa Hietala.

tällaista ekosysteemiä on itsekin hyvä kasvaa”, Hietala muistuttaa. Hän korostaakin keskinäistä kumppanuutta, josta hyötyvät pitkässä juoksussa kaikki osapuolet. KASVU ON MYÖS LUOPUMISTA Kasvu pakottaa yrityksen tekemään myös strategisia valintoja ja suunnittelemaan tulevaa entistä tarkemmin. Samalla myös yrittäjän itsensä on mietittävä omaa rooliaan. Milloin on esimerkiksi osattava vetäytyä sivuun operatiivisesta työstä ja annettava vastuuta uusille osaajille, jotka vievät yritystä seuraaville kehitysportaille. Monelle yrittäjälle jo pelkästään ulkopuolinen ammattilainen hallituksessa voi olla vaikea ajatus nieltäväksi – puhumattakaan siitä, että pitäisi luopua omistamansa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. ”On hyvä muistaa, ettei yksilön etu välttämättä ole yrityksen etu. Viimeksi mainitun pitäisi kuitenkin aina olla se pääasia”, Hietala toteaa. Käsijarruna voi olla myös jo saavutettu menestys. Amerikkalaisen ja suomalai-

sen yrittäjän eron on vitsailtu paljastuvan tilanteessa, jossa molemmat ovat ansainneet ensimmäisen miljoonansa. Suomalainen tyytyy osaansa, mutta amerikkalainen alkaa miettiä välittömästi jo seuraavan tienaamista.

vuosina suomalaisyritykset saattoivat toki jäädä kotimarkkinoiden kuninkaiksi, nyt kasvu ja kilpailu käydään globaalisti. ”Sekin kannattaa huomata, että suomalaisinnovaatiot ja -yritykset kiinnostavat pääomasijoittajia aivan eri tapaan kuin takavuosina”, Hietala muistuttaa.

ON HYVÄ MUISTAA, ETTEI YKSILÖN ETU VÄLTTÄMÄTTÄ OLE YRITYKSEN ETU. VIIMEKSI MAINITUN PITÄISI KUITENKIN OLLA SE PÄÄASIA.

Kyseinen vertaus on tuttu myös Hietalalle. Hän kuitenkin tähdentää, ettei maailma ole enää aivan näin mustavalkoinen. Taka17 KAUPPAKAMARI


18 KAUPPAKAMARI


Kunpa kaikki olisi mutkatonta kuin OP-mobiilissa. Osuuspankin omistaja-asiakkaan edut nyt OP-mobiilissa.

UPM KYMI Kouvolassa Paperia, sellua, energiaa

19 KAUPPAKAMARI


Tavara liikkuu Yli rajojen, merien. Tehokas, kestävä logistiikka on entistä tärkeämpää. Stevecolla pidämme huolen siitä, että yrityksesi logistiikka hoidetaan fiksusti joka tilanteessa. Toimimalla vastuullisesti ja varmasti jätämme oman kädenjälkemme vaativalla toimialalla. Sinun yrityksesi puolesta, sinun asiakkaidesi parhaaksi. www.steveco.fi Steveco on Suomen suurin ahtauspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen myös tarvittavat lastinkäsittely-, huolinta-, tullaus-, kuljetus-, varastointi- ja laivanselvityspalvelut. Yrityksen satamaterminaalit sijaitsevat Kotkan Mussalossa ja Hietasessa sekä Helsingin Vuosaaressa.

The Route Matters.

4. 20 KAUPPAKAMARI


IHMISEN KOKOISET MESSUT Kouvolan Asuntomessut keräsivät 114 156 kävijää, jotka jättivät kaupungin yrityksiin 7,2 miljoonaa euroa. Messuvieraiden jättämässä palautteessa messujen kuvailtiin olevan ihmisen kokoiset. Positiivisia kommentteja vieraat antoivat siitä, että alueelta löytyi oikeille asukkaille suunniteltuja toimivia koteja, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää kertoo.

21%

Palvelumme yrityksille

Lähde: Messututkimus 2019, Sanoma Media Finland Oy/Rakentaja.fi)

Messuvieraat jättivät

7,2

§§kasvu-,

5,1 M€

M€

yrityksiin ja elinkeinoelämään

messuille

rahoitus- ja omistajanvaihdosneuvonta ja palvelut

§§hankinta-asiamies

julkisten hankintojen tukena

§§yritystoiminnan

ja -hankkeet

§§yrittäjille

kehittämispalvelut

kohdennetut tapahtumat

Messuvieraista kävi

§§yrityskummipalvelu

21% Kouvolan keskustassa

§§laaja

15,3% syömässä ravintolassa 11,4% matkailukohteissa 7,7% vierailulla 2,6% vapaa-ajan-asunnolla 0,9% musiikki- tai muussa tapahtumassa

33,7%

20,5% Asuinpaikkakuntana 10,3% Yrityksen sijaintipaikkakuntana 1,9% Vapaa-ajan paikkakuntana

§§sähköiset

palvelut, oppaat ja lomakkeet

§§Kotkan-Haminan

toimitilarekisteri seudun vapaista toimitiloista ja tonteista

Tutustu tapahtumatarjontaamme www.cursor.fi Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lämpimästi tervetuloa! Yritysneuvontamme palvelee myös Skypen välityksellä. Varaa oma aikasi!

Seuraa meitä somessa!

Kouvola kiinnostaa matkailukohteena

asiantuntijaverkosto

1302

Mediaosumia kpl, joista kesäkuussa 157 kpl heinäkuussa 635 kpl, elokuussa 198 kpl

114 156 kävijää

78

%

tuli kaupungin ulkopuolelta

CURSOR OY KOTKAN–HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ KESKUS 040 190 2500 / INFO@CURSOR.FI EAGLE-TALO, KYMINLINNANTIE 6, PL 14, 48601 KOTKA RAATIHUONEENTORI 16, 49400 HAMINA

21 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA KOULUTUSKALENTERI

26.11. SUURI VEROPÄIVÄ 26.11. KLO 9.00-16.00 MERIKESKUS VELLAMO, KOTKA

Jäsenhinta 329€+alv Ilmoittautumiset viimeistään 20.11.

MARRASKUU

4.

13.

EXCEL-JATKOKURSSI VERKKOKOULUTUS 10.00-11.30 OMA TYÖPISTE

Haet muista järjestelmistä aineistoja, muokkaat ja yhdistät niitä sekä haet niistä oleellista tietoa. Haluat säästää aikaa ja kätevästi käsitellä isoja aineistoja Excelin helppojen ominaisuuksien avulla. Koulutuksesta saat kattavan paketin aineiston käsittelyyn liittyvistä työkaluista ja paljon muita aikaa säästäviä vinkkejä, joiden avulla saat varmuutta Excelin käyttöön. Jäsenhinta 125€ +alv

INCOTERMS 2020 – TOIMITUSLAUSEKKEET 9.00-12.30 KOTKA

Uudet toimituslausekkeet otetaan käyttöön 1.1.2020 lukien, jonka jälkeen tehtäviin kauppasopimuksiin suositellaan Incoterms 2020 liittämistä. Koulutuksessa käydään läpi mm uudistukset ja niiden käyttö, kuinka valita oikeat lausekkeet ja miten suojautua riskejä vastaan. Jäsenhinta 269 € + alv

MARRASKUU

18.

21.

Voit yhdistää dataa eri järjestelmistä, tehdä yhteenvedot ja visualisoinnin. Ketterät ja modernit Excelin raportointiominaisuudet auttavat tuottamaan luotettavia ja informatiivisia raportteja, mittareita ja dashboardeja. Koulutus tarjoaa eväät raportoinnin tuottamiseen liiketoiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Jäsenhinta 125 € + alv

ENNAKKOPERINTÄ 2020 8.15-11.30 KOTKA 13-16.15 KOUVOLA

Tuorein tieto uusista verotukseen vaikuttavista muutoksista tiiviinä ja käytännönläheisenä pakettina. Asiantuntijana Verohallinnon ylitarkastaja Sari Wulff. Jäsenhinta 269 € +alv

26.

Tarkemmat kuvaukset koulutuksista sekä ilmoittautumiset www.kymenlaaksonkauppakamari.fi

22 22 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI

CONTROLLER EXCEL VERKKOKOULUTUS 10.00-11.30 OMA TYÖPISTE

SUURI VEROPÄIVÄ 9.00 -16.00 KOTKA

Tarkempi kuvaus sivun yläosassa.

JOULUKUU

2.

EXCEL-RAPORTOINTI: PIVOT JA EXCEL BI VERKKOKOULUTUS 10.00-11.30 OMA TYÖPISTE

3.

LEAN – VAIKUTTAVUUTTA TYÖHÖN YHDESSÄ KEHITTÄMÄLLÄ 9.00-16.00 KOTKA

10.

Koulutuksessa opit luomaan Pivotin avulla isoista aineistoista dynaamisia ja visuaalisia raportteja nopeasti ja helposti liiketoiminnan tarpeisiin. PowerPivot ja PowerQuery ovat tehneet Excelistä raportointijärjestelmän, jolla voi yhdistää eri aineistoja ja luoda entistä monipuolisempia raportteja. Jäsenhinta 125 € +alv

Tarkempi kuvaus viereisellä sivulla.

SOSIAALINEN MEDIA YRITYSKÄYTÖSSÄ 9.00-12.00 KOUVOLA

Miten yritys voi hyödyntää somea tapahtumamarkkinoinnissa, myynnin edistämisessä ja haluamansa yrityskuvan terävöittämisessä? Miten päivitysten lisäksi saadaan näkyvyyttä kilpailujen, jakojen ja ostetun markkinoinnin keinoilla. Opi hyödyntämään myös somekanavien kävijätiedot – parempiin tuloksiin. Koulutuksessa käydään läpi Facebook, LinkedIn, Twitter ja Instagram. Koulutus sopii hyvin yritysten ja organisaatioiden viestintäja markkinointitehtävissä toimiville ja niistä vastaaville täydennyskoulutuksena. Jäsenhinta 329 € + alv


Kauppakamarin Veropäivässä saat jälleen tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon tulevista ja vireillä olevista muutoksista. Verotukseen on odotettavissa useita muutoksia, kun hallitusohjelman verokirjauksia ryhdytään toteuttamaan. Myös verojen ilmoittamiseen ennakoidaan muutoksia. Aina ajankohtaisena aiheena päivässä käydään läpi käyttöomaisuuteen ja poistoihin liittyviä kysymyksiä. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen ajankohtaisosiossa käydään läpi haasteellisimpia asioita tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta. Yrityksen pysyvien vastaavien omaisuuserien arvostamisen ja jaksottamisen tulkinnallisia tilanteita tarkastellaan erityisesti aineettomien hyödykkeiden kuten kehittämismenojen ja liikearvojen näkökulmasta. Oman pääoman erien jakamisen ja palauttamisen kirjanpitokysymyksiä tarkastellaan muun muassa uuden ”osakepääomattoman” osakeyhtiön näkökulmasta.

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) -kurssi jälleen ensi keväänä

Tule hakemaan osaamista hallitustyöskentelyyn HHJ-kurssilta! HHJ -kurssi antaa niin yrityksen omistajille, hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle kuin johtoryhmäläisille tietoa ja työvälineitä pkyrityksen hallitustyöhön. Osaavat hallituksen jäsenet kehittävät yrityksen hallitustyötä monella tavalla ja hallituksen kokonaisvaltainen hyödyntäminen edistää yrityksen menestymistä. HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja. Kevään kurssipäivät: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi

TILAUSKOULUTUSTA YRITYKSILLE Haluamme palvella jäsenyrityksiämme entistä yksilöllisemmin ja olla mukana kehittämässä henkilöstön osaamista. Motivoitunut ja osaava henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Yrityskohtaisella koulutuksella on helppo kouluttaa kustannustehokkaasti suurempikin ryhmä henkilöstöä kerralla.

HUIPPUSUOSITTU LEAN-MENETELMÄ LEAN – Vaikuttavuutta työhön yhdessä kehittämällä 3.12. klo 9.00-16.00 KOUVOLA

Lean mahdollistaa organisaation jatkuvan kehittymisen, vahvistaa henkilöstön osaamista ja vahvistaa ongelmanratkaisukykyä. Koulutus orientoi osallistujat Lean-menetelmään ja sen käyttömahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaava koulutus!

Kouluttajana Kati Ylikahri, Metropolia Normaalihinta 449 € Jäsenhinta 329 € Kauppakamarin KoulutusOnline sisältää kattavan valikoiman eri mittaisia koulutusvideoita opiskeltavaksi omaan tahtiin ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Kursseilla kouluttavat kauppakamarin kokeneet ja erinomaista palautetta saaneet lakimiehet ja asiantuntijat. Kokeile maksutta ja tilaa palvelu käyttöösi: www.koulutusonline.fi

?

MIKÄ ON LEAN-MENETELMÄ ”Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena.”

Kysy tarkempia tietoja: Heidi Hardén Koulutuspäällikkö +358 44 0296 112 heidi.harden@kauppakamari.fi 23 KAUPPAKAMARI


Monien mahdollisuuksien satama HaminaKotka on teollisuutta ja kauppaa monipuolisesti palveleva satama. HaminaKotkan sijainti logistisessa keskipisteessä tekee satamasta ainutlaatuisen – sen kautta avautuvat yhteydet kaikkialle maailmaan. Tervetuloa HaminaKotkan satamaan! haminakotka.com

Ja arki virtaa. Seuraa meitä myös somessa: 24 KAUPPAKAMARI

ksoy.fi 24 KAUPPAKAMARI


TÄNÄÄNKIN ON KAUNIS PÄIVÄ KOHDATA JOKU. HAMINASSA.

WWW.HAMINA.FI 25 KAUPPAKAMARI


KALENTERI

YRITYKSILLE TIETOA ja PEREHDYTYSTÄ KANSAINVÄLISTYMISEEN

KASVUUN -tapahtuma 19.11. klo 9.30-15.00 Pato Klubi, Kuusankosken Taideruukki, Kouvola

Kasvuun on Team Finland verkoston tapahtuma, joka avaa silmät kasvun mahdollisuuksille, tarjoaa menestystarinoita ja törmäyttää sekä isot että pienet kasvajat. Paikalla kasvun edistäjät ja tekijät. Puhujavieraat •

Pohjoismaiden suurimman digitaalisen pakkaustehtaan PackageMedia Oy:n toimitusjohtaja Mauri Reinilä,

Kiihdytyskaistalla maailmanmarkkinoille suuntaavan Kymdata Oy:n myyntijohtaja Jari Pynnönen,

Vahvaa kasvua ja innovaatioita toteuttavan Joros Oy:n toimitusjohtaja Toni Pesonen

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller

Business Finlandin senior advisor Nuppu Rouhiainen.

Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen

Tule tapaamaan ja treffaamaan kasvun ja kansainvälistymisen asiantuntijoita Business Finlandista, Finnverasta, Kaakkois-Suomen ELY:stä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Kouvola Innovationista, Finnhubista ja kauppakamariverkostosta.

SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJA JAN FELLER KASVUUN -tapahtumassa Saksan kauppakamareiden ulkomaanverkosto AHK toimii 90 maassa. Pitkään toimineet kahdenväliset AHK:t ovat erityisen hyvin verkostoituneita kohdemaiden elinkeinoelämään. Toimistoissa työskentelee yhteensä noin 1 900 asiantuntijaa, jotka ovat valmiina auttamaan myös suomalaisia yrityksiä. Suomen Keskuskauppakamari on Saksan kauppakamareiden keskeinen kumppani. Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller on puhujana Kasvuun-tapahtumassa. AHK-verkosto tarjoaa DEinternational-merkin alla konkreettisia palveluita varsinkin pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla. Maankohtainen palveluvalikoima vaihtelee, mutta tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi: • Markkina-analyysit • Yhteistyökumppanien haku (esim. asiakkaat, jakelijat, osaomistajat) • Messupalvelut • Laki-, henkilöstö- ja verotuspalvelut

Ilmoittautuminen 13.11. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/2BA5A3C025FCC72B Tarkemmat tiedot ohjelmasta: kymenlaaksonkauppakamari.fi/tapahtumakalenteri

NAISVERKOSTON LOUNAS

NAISVERKOSTON LOUNAS 4.12.

LinkedIn/ Kymenlaakson kauppakamari naisverkosto

26 KAUPPAKAMARI

4.12. klo 12.00-13.30 Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, Kotka Joulukuussa naisverkosto kokoontuu Kymenlaakson kesäyliopistossa, rehtori Elina Ivakon vieraana. Ohjelmassa on vierailu kesäyliopiston ja Repin Instituutin uusissa tiloissa, lounasesitelmä sekä tilaisuuden emännän uratarina. Ilmoittautumiset 1.12. mennessä: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/tapahtumakalenteri Naisverkoston toiminta on tarkoitettu johtavassa asemassa oleville ja omien johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille naisille, jotka haluavat verkostoitua ammatillisesti. Tapaamiset ovat teemallisia lounas- tai aamukahvitilaisuuksia. Lounas on omakustanteinen.


Lähde katsomaan kauppakamarilaisten kanssa uutuusnäytelmä!

ANU PENTIK -

nainen, joka loi savesta maailman 28.11. klo 18.00 Kouvolan Teatterissa

18.00 ohjelma Klubilla Kouvolan seudun kauppakamariosaston toiminta sulautuu Kymenlaakson kauppakamariin vuodenvaihteessa.

Syyskokousasiat

Kauppakamariosaston puheenjohtaja Martti Husun jäähyväispuhe kauppakamariosastolle ja sen jäsenille

Kauppakamariosaston jäsenet toivotetaan tervetulleiksi osaston viimeiseen syyskokoukseen Kouvolan Teatterin Klubille torstaina 28.11. klo 18.00.

Muistamiset ja huomionosoitukset

Vapaa sana. Muisteluja kauppakamariosastosta vuosikymmenten varrella

Kauppakamariosasto tarjoaa näytökseen yhden lipun per jäsenyritys. Avecit ovat tervetulleita mukaan omakustannushintaan.

Kuohuviinit ja cocktail-purtavaa

Teatterilippuja on kiintiö, joten ilmoittaudu pikaisesti: kirsi.juura@kauppakamari.fi tai kymenlaaksonkauppakamari/tapahtumakalenteri Laita ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja -kohtaan merkintä mahdollisesta avecista.

18.50 Siirtyminen Teatterin lämpiön puolelle 19.00 Teatteriesitys Anu Pentik - nainen, joka loi savesta maailman

10.12. klo 10.00 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN SYYSKOKOUS ja KASLINK FOODS OY:n TARINA Paikka: Kaslink Foods Oy, Tanssilavantie 10, 45610 Kouvola Jäsenyritykset pääsevät syyskokouksen yhteydessä tutustumaan Kouvolassa toimivaan elintarviketehdas Kaslinkiin. Yritys tunnetaan mm. Maire- ja Aito-tuotteistaan. Harppausmaista kasvua viime vuosina tehnyt yritys tiedotti kesällä siirtyvänsä yrityskaupalla osaksi Fazer-konsernia. Luvassa on mielenkiintoinen kasvutarina meijeristä kansainväliseksi elintarviketehtaaksi. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat; muun muassa henkilövalinnat ja talousarvio vuodelle 2020 sekä kauppakamarin uusi strategia. Esityslista lähetetään jäsenyritysten yhteyshenkilöille marraskuun aikana. Mahdollisuus lounaaseen. Ilmoittautumiset: kymenlaaksonkauppakamari.fi/tapahtumakalenteri 27 KAUPPAKAMARI


ALUEELTA

Kouvolan seudun kauppakamariosasto ehti seniorin ikään Kouvolan seudun kauppakamariosasto sulautuu Kymenlaakson kauppakamariin vuoden 2020 alusta. Kauppakamariosasto ehti toimia 69 vuotta. TEKSTI KIRSI JUURA KUVAT KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN ARKISTOT

K

auppakamariosaston perustaminen juontaa talvi- ja jatkosodan jälkeiseen ajanjaksoon Suomen taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehittymisessä. Kun Viipurista evakkoon lähteneet yritykset etsivät uutta kotipaikkaa liiketoiminnalleen oli Kouvola sijainniltaan otollinen paikka. Kouvolaan asettui muun muassa Olkun suvun omistama Makeis ja Mehu Oy (myöh. Kouvolan Lakritsi). Kun kauppala määrättiin lääninhallituksen residenssiksi, oli tarpeen luoda talouselämälle oma paikallinen keskusorganisaatio. Kauppakamariosaston perustamiseen vaikutti vahvasti jo silloin aktiviisena liike-elämän järjestönä toiminut Kouvolan Liikemiesyhdistys, jonka johtokunta kutsui 25.9.1950 hotelli Kouvolaan neuvottelukokouksen. Liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja Reino Olkku perusteli kauppakamariosaston tärkeyttä ja kokous perustikin yksimielisesti Kotkan kauppakamariin kuuluvan Kouvolan kauppakamariosaston, jonka piiriin luettiin Kouvola, Kuusankoski, Iitti, Jaala, Anjala, Elimäki, Sippola ja Valkeala. Jäseniksi ilmoittautui 61 liikettä ja henkilöä. Toimintaa käynnistämään perustettu toimikunta valitsi osaston puheenjohtajaksi Kouvolan kauppalanjohtaja Erkki Tuulen.

TULOKSELLISIA HANKKEITA Kauppakamariosasto on koko 69-vuotisen toimintansa ajan tehnyt merkittäviä aloitteita Pohjois-Kymenlaakson elinvoimaisuuden edistämiseksi. Ensimmäinen aloite oli Suomen Pankin sivukonttorin perustamisesta Kouvolaan. Samana vuonna 1951 kauppakamariosasto esitti lääninhallituksen talon rakennustöiden aloittamista. Seuraavana vuonna osaston aloitteesta ryhdyttiin järjestämään säännöllisesti Kymenlaakson messuja. Usein aloitteet koskivat tiehankkeita ja 50-luvulla saatiin osaston ansiosta Lammin lossi Kymijoen yli Jaalaan.1961 kauppakamariosasto esitti Kouvolan ohitustietä ja Pohjois-Kymenlaaksoon omaa autokatsastuskonttoria. Koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi kauppakamariosasto teki aloitteen Kouvolan kieli-instituutin perustamiseksi vuonna 1968. Sen jälkeen osasto edisti eri tavoin Kouvolan kauppaopiston ja sen jatkajan, Liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutin (nyk. Xamk), asiaa. Osaston tuella instituutti sai 1985 oikeuden datanomikoulutuksen aloittamiseen. Monet muistavat Kouvolan keskustan Valokadun vuodesta 1987 alkaen, jonka käynnistämisessä kauppakamari oli aktiivisena toimijana.

28 KAUPPAKAMARI 28 KAUPPAKAMARI


MONIPUOLISTA JA AKTIIVISTA TOIMINTAA Kauppakamariosasto on järjestänyt aktiivisesti erilaisia tapahtumia kuten Kouvola Areena, Pörssitapahtuma, Sijoittamisen keskiviikko, vaalitentit ja Urheilumarkkinoinnin ilta. Viimeisten kahden vuoden ajan kauppakamariosasto edisti aktiivisesti yritysten osallistumista Kouvolan Asuntomessuihin. Ensi vuoden alusta kauppakamariosaston toiminnot siirtyvät Kymenlaakson kauppakamariin. Muutos ei vaikuta jäsenyrityksiin eikä niiltä edellytetä mitään toimenpiteitä. Kauppakamarin Kouvolan toimisto sijaitsee edelleenkin Ässätornissa.

KAUPPAKAMARIOSASTON TAPAHTUMIA VUOSIEN VARRELTA

Kouvolan seudun kauppakamariosaston viimeistä syyskokousiltaa vietetään Kouvolan Teatterissa 28.11. klo 18.00. Illan ohjelmassa on uutuusnäytelmä Anu Pentik -nainen joka loi savesta maailman. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä: kymenlaaksonkauppakamari.fi/tapahtumakalenteri. Vapaalippu 50 ensimmäiselle jäsenyrityksen edustajalle.

Vierailu Eduskunnassa 2018 Sijoittamisen keskiviikko 2016

Kouvola Areena 2015

Urheilumarkkinonnin ilta 2018

Sijoittamisen keskiviikko 2018

Kuntavaalitentti 2017 29 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA NAISVERKOSTON LOUNASTAPAAMISISSA VILKASTA AJATUSTEN VAIHTOA NAISVERKOSTO KOKOONTUI LOKAKUUN LOUNASTAPAAMISEEN KOUVOLAN SOKOS HOTEL VAAKUNAAN. OMAN URATARINANSA KERTOI KYMEN SEUDUN OSUUSKAUPAN HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ SANNA MÄENPÄÄ. 4.

3.

1.

1. Etualalla vas. 3. Riikka Jylhä ja Kirsi Lantta. Taemmassa pöydässä Merja Karhu, K-Rauta, Sanna Mäenpää KSO ja Anu Jokinen, Mehiläinen.

2. Henkilöstöpäällikkö Sanna Mäenpää esitteli KSO:n toimintaa ja kertoi omasta urastaan ja johtajalupauksestaan.

3. Kymenlaakson kauppakamarin naisverkoston perustaja Johanna Eskola, T-Base.

4. Syyskuussa naisverkosto kokoontui Cursorilla Kotkassa.

Kuva: Cursor

2. 2.

3.

3. 30 KAUPPAKAMARI

3. 4.


YHTEYSTIEDOT

DIGIÄ, DATAA JA ÄLYÄ DIGIVALIOKUNTA JÄRJESTI DATA&MYDATA -AAMUKAHVIT, JOISSA PEREHDYTETTIIN MM. LOHKOKETJUTEKNOLOGIAAN JA TIETOTURVAAN.

4.

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI DATARIINA HEIKINKATU 7 48100 KOTKA ÄSSÄTORNI ILMARINKUJA 3 45100 KOUVOLA Puh. + 358 5 229 6100 kymichamber@kauppakamari.fi www.kymenlaaksonkauppakamari.fi facebook.com/kymichamber twitter.com/K2KYM linkedin.com

4.

5.

1.

4 1.

2.

TOIMITUSJOHTAJA MARIKA KIRJAVAINEN puh. 040 900 6651 marika.kirjavainen@kauppakamari.fi ASIAKASPALVELUSIHTEERI ANU-AINO SAHARINEN puh. 040 596 4433 anu-aino.saharinen@kauppakamari.fi KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ HEIDI HARDÉN puh. 0440 296 112 heidi.harden@kauppakamari.fi

5.

5. 5.

5.

2. Digivaliokunnan puheenjohtaja Annika Vilkki

3. Osallistujat pääsivät päättäjien paikoille valtuustosaliin.

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA puh. 040 591 3339 kirsi.juura@kauppakamari.fi YHTEYSPÄÄLLIKKÖ SIRPA KANTOLA-PAKKANEN puh. 0440 296 110 sirpa.kantola-pakkanen@kauppakamari.fi

3. 1. Älylogistiikan ja IOT:n asiantuntija Mika Lammi Kouvola Innovationista ja Kouvolan kaupungin tietosuojavastaava Teppo Saarela Data&MyData -aamukahveilla.

TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ JAANA PIRTILÄ puh. 0440 296 113 jaana.pirtila@kauppakamari.fi

4. Koulutustilaisuudet ovat jatkuneet vilkkaana läpi syksyn. Petri Salomaa Deloittelta perehdytti arvonlisäverotukseen.

Seuraa Kymenlaakson kauppakamaria sosiaalisessa mediassa

2.

5.

4.

Sähköinen jäsentiedote julkaistaan 7-8 kertaa vuodessa. Sen julkaisusta lähetetään tieto jäsenille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Jäsentiedote on laaja verkkojulkaisu, jonka kaikki numerot voi lukea www.kymenlaaksonkauppakamari.fi etusivulta avautuvasta bannerista.

3. 3.8.

4. 31 KAUPPAKAMARI


MENESTYVÄN YRITYKSEN

TAUSTALLA ON OSAAVIA, SITOUTUNEITA

TYÖNTEKIJÖITÄ.

KIITÄ SITOUTUNEESTA TYÖSTÄ. Hae Keskuskauppakamarin ansiomerkki ja järjestä juhlat.

TUTUSTU JA OTA YHTEYTTÄ: ansiomerkit.fi / p. 09 4242 6200

Profile for Kymenlaakson Kauppakamari

Kymenlaakson kauppakamari 4 2019  

Kymenlaakson kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmälehti

Kymenlaakson kauppakamari 4 2019  

Kymenlaakson kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmälehti

Advertisement