Page 1

2/2019 KANSAINVÄLISYYS

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LEHTI WWW.KYMICHAMBER.FI

TEIJA TIILIKAINEN ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

JOTAIN HYVÄÄ BREXITISSÄ

s. 10

TEEMA

SUHDANNESUMUSSA PIILEE MYÖS BISNESSAUMOJA

s. 14

YRITYKSET BUUSTAAVAT TOIMINTAANSA ASUNTOMESSUAJAKSI

s. 26 KYMENLAAKSO SUMMIT

KOUVOLAN POSTI

MINNA JUNNOLA, KOTKAN ENERGIA


JULKAISIJA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA WWW.KYMENLAAKSONKAUPPAKAMARI.FI OSOITTEENMUUTOKSET PUH. 05 229 6100 KYMICHAMBER@KAUPPAKAMARI.FI PÄÄTOIMITTAJA TOIMITUS / TAITTO ILMOITUSVARAUKSET VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA KIRSI.JUURA@ KAUPPAKAMARI.FI PUH. 040 591 3339

34

Kevään tilaisuudet tarjosivat jäsenille tapaamisia poliittisten päätöksentekijöiden kanssa ja yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoitumista. Kuva Vaalitentistä Kouvolassa.

KONSEPTI KUMPPANIA OY KUVAPANKIT PIXHILL, SHUTTERSTOCK ILMESTYY 2019 MAALIS-, TOUKO-, SYYS-, JA MARRASKUUSSA PAINO PAINOTALO WESTMAN GUTZEITINTIE 12 48100 KOTKA

3 PÄÄKIRJOITUS Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja, Marika Kirjavainen

4 KIRJA Kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia

4 NYT PUHUTTAA Kauppakamarin vetoomus Kouvolan pääpostin puolesta

8 URAPOLKU Kotka Energian henkilöstöjohtaja MInna Junnola

10 HENKILÖ Teija Tiilikainen Ulkopoliittinen instituutti

22 ALUEELTA Kymenlaakso Summit 2019

KANSIKUVA: KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI

ISSN 2341-9962

SEURAA MEITÄ SOMESSA

14-19 TEEMA KANSAINVÄLISYYS Suhdannesumussa piilee myös bisnesmahdollisuuksia Johtaja Timo Vuori Keskuskauppakamari

34 KAMARIKUULUMISIA Avoimet ovet 90-vuotispäivänä

WWW.KYMENLAAKSONKAUPPAKAMARI.FI

Logistiikkavaliokunta vieraili Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Antoisalla matkalla valiokunnan jäsenet tutustuivat Finnair Cargon rahtitoimintoihin, uudistuvaan lentoasemaalueeseen ja matkalaukkujen kuljetusterminaaliin. 2 KAUPPAKAMARI

26-28 ALUEELTA Yritykset buustaavat toimintaansa Asuntomessujen ajaksi

31 KALENTERI Tulevaisuus haastaa pk-yritysten hallitustyötä

28

24


PÄÄKIRJOITUS

Ajan hermolla tai mieluummin vähän edellä

O

len tätä kirjoittaessani hoitanut toimitusjohtajan tehtävää reilun kuukauden ajan. Hyppäsin liikkuvaan junaan ja pääsin heti tositoimiin. Tämäkin vuosi on tapahtumia täynnä ja meidän täytyy olla ajan hermolla – tai pikemminkin vähän edellä. Tunnen päässeeni luontevasti osaksi kauppakamarin upeaa tiimiä. On ilo olla mukana! Me kauppakamarissa teemme työtä parantaaksemme Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja yhdistääksemme maakuntaa. Vaikuttamistyö niin täällä paikallisesti, kuin myös valtakunnan tasolla, on tärkein tehtävämme. Tämän työn onnistumiseksi meidän kaikkien tulee viedä positiivista viestiä eteenpäin ja hyödyntää suhteet päättäjiin ja elinkeinoelämän vaikuttajiin. Ensisijainen tavoitteemme on maakunnan vetovoiman ja yhtä merkittävän pitovoiman kasvattaminen. Kymenlaaksosta valittiin kevään eduskuntavaaleissa viisi kansanedustajaa. Pidän tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan perustana alueen valtakunnalliselle vaikuttamistyölle. Avoin keskustelu ja tiedonvälitys säännöllisesti ja riittävän ajoissa antaa meille mahdollisuuden tuoda näkemyksemme vahvasti esille jo asioiden valmisteluvaiheessa. Osallistuminen ja vaikuttaminen jo valmistelun aikana on merkityksellisempää ja helpompaa kuin pyrkiä muuttamaan jo pitkälle edenneitä suunnitelmia ja päätöksiä.

Mitä jos kapsahtaisimme lähikuuseen

Työntäyteinen vuosi pitää sisällään strategian ja vaikuttamissuunnitelman päivittämisen. Ehjää on turha rikkoa, mutta pieni ravistelu ja uudistuminen on aina paikallaan. Tavoitteena on mm. selkeiden päätavoitteiden määrittäminen ja toimenpiteiden terävöittäminen. Kymenlaakson tapahtumakesä on alkamassa. Kauppakamarin järjestämä tulevaisuustapahtuma Kymenlaakso Summit 2019 kokoaa kymenlaaksolaiset yritysjohtajat ja elinkeinoelämän edustajat Pato Klubille Kouvolaan. Seminaari herättää varmasti pohdiskelua johtamisesta tulevaisuudessa ja tarjoaa samalla erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alueen muiden toimijoiden kanssa. Asuntomessut pyörähtävät käyntiin 12.7. ja levittäytyvät oheistapahtumineen koko Kouvolan alueelle nostaen Kouvolan koko Suomen keskiöön. Haminassa järjestetään ensimmäistä kertaa Miekat, muurit, musketit -historiafestivaali ja Kotkassa vietetään Puuvenemessuja ja perinteisiä Meripäiviä heinäkuun lopulla. Mainittujen tapahtumien lisäksi Kymenlaakso tarjoaa lomalaisille ja matkailijoille myös paljon muuta. Mitä jos tänä kesänä emme lähtisikään merta edemmäs kalaan, vaan kapsahtaisimme lähikuuseen ja ottaisimme ilon irti lähialueen tarjonnasta? Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

MARIKA KIRJAVAINEN Toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari

3 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI KIRJA

NYT PUHUTTAA

KAUPPAKAMARI VETOSI POSTIIN JA VALTIOON KOUVOLAN POSTITOIMINTOJEN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

KEY ACCOUNT MANAGEMENT KASVATA YRITYKSESI AVAINASIAKKUUKSIA Vetoomus 29.4. KIRJA ANTAA ohjeita avainasiak­

kuuksien systemaattiseen joh­ tamiseen ja kehittämiseen. Systemaattisuuden lisääminen avainasiakkuuksien johtamisessa parantaa liiketoiminnan ennustet­ tavuutta, kasvua ja kannattavuutta. Yrityksen avainasiakkuudet tuovat merkittävän osan sen liikevaihdos­ ta. Kasvattaakseen liikevaihtoaan merkittävästi yrityksen on kyettävä hoitamaan ja kehittämään avain­ asiakkuuksiaan. Kirja tarjoaa vinkkejä myynnin joh­ dolle avainasiakkuuksien johtamisen organisoimiseen, siihen liittyvään osaamiseen ja kyvykkyyden kehittä­ miseen sekä viestintään. Myyntityötä tekeville kirja antaa konkreettisia ohjeita avainasiakastyön suunnitte­ luun, toteutukseen ja kehittämiseen. Teoksen avulla lukija lisää tietämystään avainasiakkuuksien valintakriteereistä ja avainasiakas­ johtamisen konseptoinnista perus­ tuen liiketoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti B2B­yritysten avainasiakaspäälliköille, myyntijohdolle, ylimmälle johdolle ja liiketoiminnan kehittäjille.

Kymenlaakson kauppakamari esittää huolensa Postin suunnitelmista, joiden mukaan Posti sulkee osan myymälöistään tai muuttaa ne itsepalvelupisteiksi. Suunnitelmien on Postin tiedotteen mukaan ilmoitettu koskevan myös Kouvolan myymälää eli ns. Kouvolan pääpostia (Kauppamiehenkatu 4). Postin ehdotukset siirtää lakkautettavien myymälöiden palvelut kumppaniyritysten hoidettaviksi tai niiden korvaaminen itsepalvelupisteillä uhkaavat aiheuttaa merkittävää haittaa yritystoiminnalle. Kauppakamari vetoaa Postiin ja valtioon Postin enemmistöomistajana, että Kouvolan pääpostin toiminnot säilytetään niin, että yritysten toimintaedellytykset säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Kouvolan pääposti on yritysten keskeinen tavarankuljetuksiin käyttämä asiointipiste. Pakettiautomaatit eivät sovellu yrityskäyttöön eivätkä täten korvaa nykyisen pääpostin palveluja. Yritysten vastaanottamien ja lähettämien pakettien määrä ja koot eivät mahdollista pakettiautomaattien käyttöä. Saatujen kokemusten mukaan asiamiespostien ja kumppaniyritysten tiloja ei ole suunniteltu tavarankuljetukseen ja logistiseen toimintaan. Tilat ovat useimmiten liian pieniä suurille pakettimäärille ja rullakoilla toimitettaville tavarapaketeille. Yritysten tavarakuljetukset Kouvolan kokoisessa kaupungissa vaativat useimmiten lastauslaituria ja laajaa piha-aluetta, koska yritykset hoitavat kuljetukset usein paketti- tai kuorma-autoilla, joita voi piha-alueella olla kymmeniä yhtä aikaa. Yrityksiltä saadun palautteen mukaan useissa vastaavissa kumppaniyritysten hoitamissa Postin palvelupisteissä kauppojen ja kioskien pihat ovat aivan liian ahtaita isojen tavaramäärien liikuttelemiseen. Lisäksi rullakoiden liikuttelu ahtailla parkkipaikoilla aiheuttaa vaaratilanteita. Kouvolan pääpostin tarjoamat palvelut ovat välttämätön toimintaedellytys yrityksille. Kymenlaakson kauppakamari vaatii yritysten puolesta, että Postin Kouvolan toiminnot ja henkilöstömäärä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.

4 KAUPPAKAMARI


LYHYESTI LUKUINA

JÄSEN

LYHYESTI LUKUINA

23

Teollisuudessa suoran viennin ja ulkomaisen liiketoiminnan osuus (47 prosenttia) on korkeampi kuin muilla toimialoilla.

23 prosenttia suomalaisista pkyrityksistä harjoittaa vientiä tai tekee liiketoimintaa ulkomailla. Suora vienti on yleisin kansainvälistymisen muoto.

9 + 1 SYYTÄ KUULUA KAUPPAKAMARIIN NÄKYVYYTTÄ JA KONTAKTEJA. Verkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet.

47 Logistiikkavaliokunta vieraili maaliskuussa Finavialla ja Finnairilla.

53

Suoraa tuontia harjoittaa vajaa viidennes pkyrityksistä: yhteensä 18 prosenttia.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivista yrityksistä 53 prosenttia pääsi asettamaansa kansainvälisen liikevaihdon kasvutavoitteeseen ja 18 prosenttia ylitti asettamansa tavoitteen.

18

1. Jokainen kontakti on mahdollisuus. 2. Ajankohtaiset koulutukset Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset. 3. Hyvät neuvot eivät ole kalliita. Saat maksutonta lakineuvontaa. 4. Pysyt ajan tasalla. Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset. 5. Vaikuta elinkeinoelämässä. Kauppakamarin tilaisuuksissa ja kokouksissa olet mukana vaikuttamassa maakunnan kehitykseen ja edistämässä tärkeitä hankkeita. 6. Asiakirjat ulkomaankauppaan. 7. Neuvoja sopimuskiemuroihin. 8. Edullisemmat hinnat Jäsenenä saat alennusta kauppakamarin koulutuksista, seminaareista ja tuotteista. 9. TIetolähteet päivittäiseen työhösi. Saat asiantuntijoiltamme ajantasaista tietoa mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa.

LÄHDE: PK-YRITYSBAROMETRI, KEVÄT 2019 SUOMEN YRITTÄJÄT, FINNVERA OYJ, TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

LIITY JÄSENEKSI: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/jasen 5 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI BLOGIAPSIVINKIT BLOGIJAJA APPSIVINKIT

Bisnespöytä Mitkä ovat parhaat käytännöt esimerkiksi taloushallinnossa, laskutuksessa tai toiminnanohjauksessa? Bisnespöytä-podcast tarjoaa näkökulmia yrittäjälle tärkeisiin asioihin. netvisor.fi/bisnespoyta

Menti

KY kauppakamari @K2KYM Ulkoministeriö @ulkoministeriö @Romakka 30.4. #Suomi julkaisee omat #työ #työllisyys ensimmäisenä #emoji’nsa Keskuskauppakamari vastasi maana maailmassa http:// Rinteen kysymyksiin – näillä formin.finland.fi/public/ toimilla hyvä työllisyyskehitys default … #joulu @thisisvarmistetaan

FINLAND

Menti on työkalu, jonka avulla voit osallistaa yleisösi mukaan esitykseesi. Kysy kysymyksiä, rakenna sanapilviä tai järjestä vaikka äänestys. mentimeter.com

YouCut

taustamusiikkia.

KAUPPAKAMARILEHTI

50 vuotta sitten

Aloitus endae vel ilique aut fuga Etsimme vuoden

yrittäjää!

TEM. DERUM IUR? UPTATENIS ET ULPA SUM IN CONSEQU KAUPPAKAMARIN KOTKAN TOIATURIT ET QUID MAION MISTO SIIRTYY KESÄAIKAAN. AUTEM.NOSSENE NUM 1.6.-31.8. TOIMISTO ON AVOINTE, DUM MOERA DIORION NA KLO 9.00-11.30 JA 12.30ONFECRI 15.00. SENAM NONICIVIS SÄHKÖINEN ASIAKIRBONORA?JAPALVELU TOIMII ARKISIN 8-16.00

© 2019 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. ED None. eoyA19001fi

YouCut on yksinkertainen ja näppärä sovellus videoiden editointiin. Sovelluksen avulla voit muun muassa leikata videota, muuttaa sen nopeutta ja lisätä

Tium quibusc iminimet voloresimus, od quidici issimus, quatur, aboreic iisciis et utemolore eatur audistiam, vel id eum. Everit enimintorist harum ut etjaofficto taIpit, quam in et, Katso lisätietoja nettisivuiltamme ilmoittaudu int mukaan Entrepreneur of archillessim molorunt que voloratur, volores toreius asimo the Year 2019 –kilpailuun. omnis simil et quasped quis aut exereresciis arum et acculparum Tuleenda kuulemaan lisää seminaareihimme! que dolor mil is ea cullanienis sum incte ligenda dolorae Keynote: Bruce Oreck volor apis estias estemporpore sequatur? 10.4. Helsinki 29.5. Em nate cuptasincto iusOulu ium re santemp oribus, estiorum 15.5. Turku 13.6. Tampere quam, idemporia voluptas pel et eos ipsanda sit, te labore 21.5. Kuopio doluptas re nem rem quationseque moloriaes eat fugitio Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot temolor estempo stiberem fugias aligeni enihil idelluptat aut www.eoy.fi ut eaquame dollias itatur, se cum expedicate core repernatur? Xeritas maiore, temquam, corit quas moluptatur ma cum utem re, simusap ideliscia di berferovid quiam am accate eum intia coneceptione vident aut liqui dolende licipsu mendae laborunti con re, sit volessi as eatibus. Pedipsum volorer iassumetur sus estrum nem coressuntint untur, con cum, quo coritate que consendisi officil inctus essinullam quid quo bea quatendipsum ius, to quas am eum?

6 KAUPPAKAMARI

KAUPPAKAMARI 1


KOMPASSI KANSAINVÄLISYYS

UUSIA PALVELUJA KANSAINVÄLISTYVILLE YRITYKSILLE Business Finland on julkistanut uusia palveluita kansainvälistyville yrityksille Talent Explorerin avulla yritys voi palkata asiantuntijan, jolla on uuteen vientimarkkinaan liittyvää osaamista. Business Finlandin rahoituksen määrä on enintään 20 000 euroa. Summa kattaa maksimissaan 50 % palkattavan asiantuntijan kustannuksista ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Explorer-tuoteperheessä on lisäksi uusi Group Explorer -palvelu neljän pk-yrityksen ryhmille liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Tuoteperheeseen kuuluvat myös aiemmin käytössä olleet Market Explorer kansainvälistymistä tukevan osaamisen ja tiedon ostamiseen ja Exhibition Explorer messutapahtumiin.

20

k€

50

%

rahoituksen määrä enintään

asiantuntijan kustannuksista

6-12

kk

Lisätietoja: Kaisa Holma ajalta Senior Advisor, Business Finland +358 50 574 5757 kaisa.holma@businessfinland.fi https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/uusia-ja-uudistettuja-tuotteita-kansainvalistymiseen-business-finlandista/

Läheisiä sisältöjä sinulle

MONESSA KANAVASSA

PAINETTU KYMEN SANOMAT. Maanantaista sunnuntaihin. KYMENSANOMAT.FI. Ajankohtaisimmat verkkosisällöt ulottuvillasi joka päivä. NÄKÖISLEHTI. Painetun lehden digitaalinen kopio. MOBIILISOVELLUS. Tuoreet verkkouutiset ja näköislehti luettavissa älylaitteilla.

kymensanomat.fi

facebook.com/ kymensanomat

@KymenSanomat

@KymenSanomat

7 KAUPPAKAMARI


URAPOLKU KOMPASSI

Yhdessä tekemällä työhyvinvointia ja yritys menestymään MINNA JUNNOLA HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ KOTKAN ENERGIA

Kotkan Energian tuore henkilöstöpäällikkö Minna Junnola pääsi heti kättelyssä mukaan yrityksen organisaatiomuutokseen. Aiemmin kemianteollisuudessa työskennelleen Minnan vahvuudet löytyvät henkilöstöjohtamisesta ja vuorovaikutuksesta. ”Yhdessä tekeminen on se juttu. Sillä saadaan aikaan työhyvinvointia ja nostetaan yritys menestykseen”. ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKANI...

Suurin opetus on ollut kuitenkin se miten

Minulla on aikuinen poika, joka asuu jo

oli mansikanpoimintaa, kuten monella

ihmisiä johdetaan. Tätä ei opita koulun

omillaan, joten arki on helppoa ja aikaa on

muullakin. Yhden kesän uurastin man-

penkiltä, vaan se kokemus tulee elämästä

omille harrastuksille ja muulle elämälle.

sikkamaalla ja tämän jälkeen olinkin aina

ja nimenomaan elämällä.

Joskus myös vapaa-ajalla tulee innostuttua

kesäisin töissä. Välillä siivoushommissa,

tekemään töitä, koska työn imu vetää ja

kaupassa, toimistotöissä jne. Kaikki työt

MERKITTÄVIN ASKEL TYÖURALLANI…

seuraan mm. aktiivisesti henkilöstöpuolen

ovat olleet antoisia ja opettavaisia ja aja-

Kesätyöpaikassa tutustuin yrityksen henki-

asioita.

neet jo tuolloin uralla eteenpäin.

löstöpäällikköön ja hänen tehtävänsä he-

Mielestäni kaikki työ on hyväksi jo nuore-

rättivät mielenkiintoni henkilöstöpuoleen.

TÄLLÄ HETKELLÄ…

na ja opettaa oikeanlaiseen työkulttuuriin.

Insinööriopintoni olivat tuolloin vielä kes-

vastaan henkilöstöasioista Kotkan Energia

ken, mutta ajatuksiini jäi kytemään, että

Oy:ssä. Työhöni kuuluu paljon kehittä-

ENNEN NYKYISTÄ TYÖTÄNI…

josko vielä itse joskus olisin juuri tuossa

mistä ja monipuolisia hr-tehtäviä. Olen

työskentelin HR-managerina kemianteolli-

tehtävässä samassa yrityksessä. Lähes 10

päässyt hyvin sisään organisaatioon ja

suuden kansainvälisessä yrityksessä Prefe-

vuoden uran jälkeen valtion leivissä huo-

toimintatapoihin ja minut on otettu hyvin

re Resins Finland Oy:ssä reilut 6 vuotta.

masin avoimen HR-managerin tehtävän

ja avoimesti vastaan. Työyhteisömme on

Urani hr-puolen tehtävissä alkoi aikoinaan

tuolla entisessä kesätyöpaikassani.

mukava ja meillä on osaava henkilöstö,

julkisella puolella ELY-keskuksen alaisuu-

Niinpä päätin, että tässä se nyt on ja laitoin

jonka kanssa on mukava työskennellä.

dessa rekrytointiasiantuntijana. Valtion

hakemuksen vetämään. Ja sain paikan.

Juuri nyt työpöydälläni on mm. organisaa-

leivissä vierähti n. 10 vuotta.

Ympyrä oli siis sulkeutunut ja unelmaduu-

tiomuutoksen työstämistä.

Opiskelujen jälkeen olen toiminut myös

ni siinä tarjottimella.

myyntiassistenttina ja toimistotehtävissä. Kokemusta on kertynyt elämän aikana

TÖIDEN OHELLA….

monenlaisista tehtävistä ja monipuolisuus

harrastan kuntosalia ja lenkkeilyä. Into-

on antanut laajan kokemuksen toimia

himona on myös matkustaminen. Viime

henkilöstöpäällikkönä.

vuoden vaihteessa vierähti 3 viikkoa

Olen jatkuvasti myös kouluttautunut

Thaimaassa ja uusia matkoja on jo suun-

henkilöasioiden parissa ja viime vuonna

nitteilla. Viikonloppuisin reissaamme kah-

suoritin mm. henkilöstöpäällikön

den kaupungin väliä mieheni kanssa, joka

tutkinnon.

asuu Tampereella ja itse asun Haminassa.

8 KAUPPAKAMARI

KOULUTUS MetsätalousinsinöörI AMMATTINIMIKE Henkilöstöpäällikkö, Kotkan Energia Oy MOTTO: Positiivisuus synnyttää positiivisuutta


JOKAINEN YRITYS ON MAHDOLLISUUS. .FI

KINNO.FI

020 615 2710 (VAIHDE)

PARAATIKENTTÄ 4, KVL

Kumppanina alueen kehityksessä

Kymenlaakson visio 2040 Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas asuin-, harrastus- ja liiketoimintaympäristö. 9 KAUPPAKAMARI


HENKILÖ

10 KAUPPAKAMARI 2 KAUPPAKAMARI


Jotain hyvää Brexitissä TEKSTI MERJA MÄHKÄ

KUVAT KIMMO PENTTINEN

Kriisien koettelema Eurooppa lähtee kevään vaaleihin eri mielisiin fragmentteihin hajonneena. Samaan aikaan maailmanpoliittinen järjestys on muuttunut. Jos joskus niin nyt EU-maiden pitäisi pystyä yhteistyöhön. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen näkee Brexitissä yllättävän toivon kipinän.

11 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI 3


HENKILÖ TEEMA

TEIJA TIILIKAINEN ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN

johtaja, Helsingin yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja ja Firenzen Eurooppa-yliopiston osaaikaprofessori VÄITTELI TOHTORIKSI

vuonna 1997 EU:n aatehistoriasta PERHEESEEN KUULUU

mies ja kaksi nuorta aikuista lasta LIIKUNTAHULLU.

Harrastaa juoksua, jumppaa, golfia ja murtomaahiihtoa.

12 KAUPPAKAMARI 4 KAUPPAKAMARI

M

joiden varaan sotien jälkeinen finanssijärjesaahanmuuttokriisi, talous- ja telmä on rakentunut. Myös ihmisoikeusajatfinanssikriisi ja siihen päälle telu on läntisen maailman tuote. Nyt Donald vielä Ukrainan ja Venäjän Trumpin kaudella Yhdysvallat ei ole entivälinen kriisi. Näiden kolmen sellään, vaan se toteuttaa omien intressiensä kriisin jälkipyykkiä Eurooppa nyt pesee toumukaista suurvaltapolitiikkaa.” kokuun lopussa järjestettävissä eurovaaleissa, Muuttunut tilanne on vaikea myös yrityksanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija sille. Ne joutuvat luovimaan kansainvälisen Tiilikainen. politiikan ennakoimattomuudessa. Kiistaa on Maahanmuuttokriisi sekä talous- ja finansarvojen lisäksi myös sikriisi ovat jakaneet kaupan pelisäännöistä. Euroopan kahteen ”Suurvaltapolitiikka eri leiriin. Saksan NYT KOKO BRITANNIA on tullut talouteen, johtama pohjoinen ON KOVASSA mikä tekee esimerkiksi Eurooppa on pettynyt TURBULENSSISSA. investointien arvioimieteläisten unionimaiEROPROSESSIN TUSKA sen perspektiivin hyvin den taloudenpitoon. lyhyeksi. KansainväliEtelässä taas ollaan KERTOO SIITÄ, ETTÄ nen sääntökehikko oli kyllästyneitä siihen, LUPAUKSET EIVÄT OLE ennen vakaampi. Yriettä rikas pohjoinen TOTEUTTAMISKELPOISIA. tykset saattoivat nojata on pessyt kätensä siihen. Nyt esimerkiksi maahanmuuttokriikauppasopimuksissistä ja jättänyt etelän sa ollaan menossa selviytymään Euroopglobaaleista, WTO-tasoisista sopimuksista paan pyrkijöistä omin nokkinensa. alueellisiin. Kenttä on pirstaleinen: jotkut eivät Mutta maat ovat jakautuneita myös sisäisesnoudata sopimuksia, toiset irtaantuvat niistä”, ti. Italian hallitus nousi valtaan EU-vastaisella sanoo Tiilikainen. agendalla. Ranskassa Emmanuel Macron taas nousi valtaan poikkeuksellisen EU-myönteiONKO EUROOPALLA ENÄÄ sellä linjalla. Iso-Britannia päätyi kansanäänesTOIVOA? tyksessä omaan sokkiratkaisuunsa, Brexitiin. ”On”, sanoo Tiilikainen. ”Toivoa on aina.” ”EU:n kansalaisyhteiskuntien jakautumiTiilikainen näkee sitä Brexitissä. Britannian sessa ei ole kyse vain EU:sta, vaan laajemmin kansanäänestyksen jälkeen monissa jäsenmaismyös kansainvälisyydestä ja globalisaatiosta, sa esiin nousi puolueita, jotka lupasivat, että jonka hedelmien koetaan jakautuvan epätavaltaan päästessään ne johdattaisivat maansa saisesti. Kun yritykset ovat siirtäneet toiminBritannian tielle. taansa kotimaistaan pois, kansainvälistyminen ”Aika vähissä ovat tällaiset äänet nyt”. näyttäytyy pahana. EU:n integraatio niputtuu Britannian esimerkki on tuonut esiin epätähän pettymykseen ja on joutunut sijaiskärsisuhdan katteettomien lupausten ja todellisuujäksi”, Tiilikainen sanoo. den välillä. ”Nyt koko Britannia on kovassa Maahanmuuttokriisi ei ole enää akuutti turbulenssissa. Eroprosessin tuska kertoo siitä, kuten vuosina 2015–2016, mutta kysymykset että lupaukset eivät ole toteuttamiskelpoisia.” pysyvät keskustelussa jatkossakin. OikeistoSamaan aikaan muissa EU-maissa kanpopulistiset liikkeet pitävät niitä esillä, koska salaisten tuki maansa EU-jäsenyydelle on maahanmuuttoagenda toi ne valtaan, sanoo vahvempaa kuin koskaan. Tiilikainen. ”On vaikea sanoa, johtuuko EU:n suosio ”Näiden liikkeiden suosio ei tule enää seuBrexitistä vai tästä muusta polarisaatiosta, raavissa eurooppalaisissa vaaleissa yllätyksenä. mutta joka tapauksessa se on fakta. Tämä on Nyt vaaleissa mitataan vastapuolen voimaa tilanne Suomessakin. Kansalaiset ovat tyytyedistää EU-myönteisiä näkökulmia.” väisiä Suomen EU-jäsenyyteen.” Euroopan kipuillessa sisäisesti myös Tiilikainen uskoo myös EU-maiden yhteisympäröivä maailma on myllerryksessä. Kiina työkykyyn, fragmentoitumisesta huolimatta. käyttää yhä enemmän taloudellista valtaa. ”EU-myönteisillä puolueilla on yhteinen Maailmanpoliittista järjestystä haastaa myös tahto. EU-kriittisten puolueiden välillä taas on Venäjä. Se on taloutena pieni mahtimaihin isoja eroja siinä, kuinka kriittisiä ne ovat. Osa verrattuna, mutta sillä on sotilaallista valtaa. on niin kriittisiä, etteivät ne pysty osallistumaan europarlamentissa edes normaaliin EU ON VAIKEASSA RAOSSA keskusteluun esimerkiksi yhteisestä maatalous”EU tarvitsee yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa politiikasta.” ollakseen vahva. Länsimailla on yhteiset arvot,


Ratkaise vientikaupat rahoituksella Vientikauppa on joukkuepeliä. Autamme löytämään oikeat rahoitusratkaisut, joiden avulla teet kilpailukykyisen tarjouksen rasittamatta yrityksesi kassaa. Katso vinkit nnvera./pk-vienti

UUSI VUODEN TYÖNTEKIJÄ -ANSIOMERKKI Keskuskauppakamarin myöntämä Vuoden työntekijä -ansiomerkki palvelee nykypäivän työelämää ja kaikkia yrityksiä. Kun työyhteisössäsi on aihetta palkita henkilöstöä esimerkiksi onnistuneista projekteista, hyvistä hankkeista, loistavista työsuorituksista tai huipputuloksesta: hae Keskuskauppakamarin Vuoden työntekijä -ansiomerkki ja järjestä juhlat!

Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Vuosimerkit, elämäntyömerkit ja rautaisen ansiomerkin löydät osoitteesta ansiomerkit.fi

KUVA: SHUTTERSTOCK 13 KAUPPAKAMARI

13 KAUPPAKAMARI


TEEMA

Suhdannesumussa piilee myös

bisnessaumoja TEKSTI: TIMO SORMUNEN

Kuluva vuosi näyttää vientiyritysten vinkkelistä harvinaisen haasteelliselta. Ketterälle ja markkina­ raot oivaltavalle kaupantekijälle maailmankaupan myllerrykset tarjoavat kuitenkin aina myös uusia mahdollisuuksia.

A

lati sekavammaksi käyvä brexit-vyyhti, Yhdysvaltojen omia etuja suojeleva kauppapolitiikka ja kiristyvät Kiina-suhteet, Venäjän talouspakotteet, EU:n oma sisäinen eripura ja euroalueen hiipuva talouskasvu. Positiiviset uutiset ovat olleet kansainvälisessä kauppaja talouspolitiikassa viime aikoina harvinaista herkkua. Moni syyttävä sormi on kääntynyt tässä kohtaa Yhdysvaltojen ja etenkin presidentti Donald Trumpin suuntaan. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Timo Vuoren mielestä alati tihenevästä suhdannesumusta ei kuitenkaan kannata syyttää vain yhtä miestä ja hänen Amerikka ensin-ajatteluaan. Peiliin pitää katsoa paitsi Britanniassa myös koko Euroopan Unionin puolella, jossa takavuosien yhtenäisyys on kääntynyt keskinäiseksi kinasteluksi. ”Valitettavasti EU pystyy uudistumaan vasta pakon edessä. Se on nähty aiemminkin”, Vuori huokaa. ”Yhtenäinen ja toimiva EU sekä kehittyvät sisämarkkinat ovatkin Suomen kaltaiselle avoimelle vientitaloudelle elintärkeät maailmantalouden tyrskeissä”, muistuttaa Vuori.

KAUPPAKAMARI 1214 14KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI 14 KAUPPAKAMARI


VAALIT

KAUPPAKAMARI 15 1513KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI

KUVA: SHUTTERSTOCK

15 KAUPPAKAMARI


ELÄMÄÄ ON MYÖS TULLIMUURIEN TAKANA Maailmankaupan aiempaa korkeammat tyrskyt ovat alkaneet hiljalleen rantautua myös Suomen puolelle. Metallinjalostajat ovat saaneet niistä jo esimakua Yhdysvaltojen terästullien myötä. Seuraavana pelkona ovat uudet tullit ja rajoitukset mm. autojen tuonnille. Yleiset suhdanne-ennusteet alkavat nekin näyttää tasaantumisen merkkejä. Pitääkö vientiyrityksissä siis olla huolissaan? Timo Vuoren vastaus on kyllä ja ei. Uhkiin ja verkkaisemman kasvun aikaan on syytä varautua, mutta samalla pitää oivaltaa myös tarjolla olevat mahdollisuudet. Yhdysvallat on edelleen maailman dynaamisin talous, josta kannattaa hakea jatkossakin jalansijaa. Myös Venäjä ja Kiina tarjoavat suomalaisyrityksille mittavia mahdollisuuksia muun muassa teollisuuden digitalisaatiossa ja ympäristöteknologiassa. ”Jos markkinoilta vetäytyy nyt, tilalle tulee takuuvarmasti joku toinen. Yrityksissä puhutaan usein riskienhallinnasta. Minusta pitäisi samalla puhua myös mahdollisuuksien kartoittamisesta”, Vuori huomauttaa. KOVA BREXIT ON REALISMIA EU:n sisämarkkinoilla on tunnetusti yhteiset pelisäännöt, mutta maakohtaisia epävarmuustekijöitä on riittämiin. Euroopan talousveturin ja Suomen tärkeimmän vientimaan Saksan talous yskii, Ranskassa monet talousuudistukset ovat tyssänneet keltaliivien vastustukseen ja Italiassa väijyy pankkikriisin uhka. ”EU-alueen talouskasvu on ennusteiden mukaan hiipumassa. Pääsimme Suomessa kasvu-uralle jälkijunassa, joten jarrutuskin tulee meille pienellä viiveellä. Talouden kunnollinen tasapainotus olisi vaatinut vielä pari kunnollista kasvuvuotta”, Vuori harmittelee. Aivan oma lukunsa on brexit, jonka viimeisin käänne on tätä kirjoitettaessa edelleen näkemättä. Kävipä väännössä ja mahdollisessa jatkoajassa lopulta kuinka tahansa, kehottaa Vuori suomalaisyrityksiä varautumaan kovaan brexitiin eli Britannian sopimuksettomaan EU-eroon. Tämän synkimmän skenaarion pohjalta on lopulta selkeintä suunnitella omia askeleita eteenpäin. Tärkeintä on varmistaa oma selusta eli tuotanto-, hankinta- ja jakeluketjujen toimivuus – siitäkin huolimatta, että brittiläinen kumppani vakuuttaisi asioiden jatkuvan entisellään. ”Tullien myötä logistiikka ja varastoin16 KAUPPAKAMARI

ti monimutkaistuvat, mikä vaikuttaa myös toimitusvarmuuteen. Moni yritys on täydentänyt varastojaan jo alkuvuoden aikana”, Vuori sanoo. Muihin yllätyksiin kannattaa varautua, sillä EU-eron jälkeen Britannia voi säädellä itse esimerkiksi yhtiöoikeuteen, immateriaalioikeuksiin, tietosuojaan, terveyden- ja kasvinsuojeluun sekä kuluttajansuoja-asioihin liittyviä määräyksiä EU-säännöistä poikkeavasti. ”Markkinoille tulee epävarmuutta, mutta samalla myös markkina-asemien vaihtelua ja uusjakoa. Kilpailuasetelmia saattaa mennä uusiksi, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille”, Vuori muistuttaa.

”YRITYKSISSÄ PUHUTAAN USEIN RISKIENHALLINNASTA. MINUSTA PITÄISI SAMALLA PUHUA MYÖS MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMISESTA”

VENÄJÄLLÄ ON YHÄ VETOA Venäjän kauppaa ovat viime vuosina varjostaneet EU:n talouspakotteet ja Venäjän asettamat tuontirajoitukset. Suomalaisten vientisiivu on kaukana takavuosien tasosta ja tätä nykyä noin kuuden prosentin luokkaa. Käyrä on kuitenkin nouseva ja viime vuosina viennin kasvu on ollut jopa 10–15 prosentin luokkaa. Vuoren mukaan rahkeita olisi parempaankin, sillä itänaapurissa riittää työsarkaa etenkin teollisuuden modernisoinnissa ja digitalisoinnissa, ympäristöteknologiassa,

startupien ja suuryritysten verkottamisessa sekä innovaatioyhteistyössä. ”EU:n talouspakotteet eivät suinkaan estä kaikkea kaupantekoa. Yleinen mielikuva on tässä suhteessa ollut turhankin negatiivinen”, Vuori muistuttaa. Venäjän maariskit ovat sinällään vanhoja tuttuja. Säädökset ja rajakäytännöt voivat muuttua yhdessä yössä, korruptiota on riittämiin ja tietyillä toimialoilla on jopa rikollisia toimijoita. Valtiontalous on pitkälti riippuvainen öljyn ja kaasun hinnasta. Kovin heppoisin perustein ei silti Venäjältäkään kannata vetäytyä, sillä aukko täyttyy saman tien kilpailijalla. ”Poliittinen ennakoimattomuus, väestön ikääntyminen ja julkisen velan kasvu ovat asioita, jotka kannattaa Venäjän kohdalla huomioida. Kauppatavatkin länsimaistuvat, mutta henkilösuhteilla ja protokollalla on itänaapurissa edelleen tärkeä sijansa. Niihin kannattaa siis panostaa”, Vuori toteaa. KIINA KIRII KAUPPATILASTOISSA Kiinasta on tullut Suomelle vuosi vuodelta merkittävämpi kauppakumppani ja investointikohde. Suomalaiset investoinnit ovat nousseet jo yli 11 miljardia euroon ja Kiinassa toimii jo noin 400 suomalaisyritystä. Myös kiinalaisten investoinnit Suomeen kasvavat jatkuvasti. Tällä hetkellä liikutaan jo 7 miljardin euron tasolla, josta tosin valtaosa selittyy taannoisella Supercell-kaupalla. Vaikka vientikaupan purjeisiin on osunut myötäinen puhuri, on taivaanrannassa myös tummia pilviä. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet ovat jo sodan partaalle eikä EU:ssakaan olla kaikilta osin tyytyväisiä kiinalaisten käytöstapoihin. Aasian jättivaltio on alkanut suosia entistä selkeämmin omia yrityksiään ja sulkenut

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain milj. euroa

Euroalue

Muu EU

Aasia

Muu Eurooppa

Amerikka

Muut ja tuntemattomat

8 000

6 000

4 000

2 000

0

4 / 2017

1 / 2018

2 / 2018

3 / 2018

4 / 2018 LÄHDE: TULLI


KALENTERI

TEEMA KUVA: RONI REKOMAA

”Jos markkinoilta vetäytyy nyt, tilalle tulee takuuvarmasti joku toinen”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

tiettyjä sektoreita kokonaan ulkomaisilta kilpailijoilta. Kiinan markkinoilla saakin varautua siihen, että tielle nousee viranomaisten puolelta monenlaisia esteitä ja alati uusia selvityspyyntöjä. Epäreilujen kilpailutusten lisäksi ulkomaalaisia yrityksiä syrjitään mm. vientiluototuksissa ja raaka-aineiden hankinnassa. Paikallinen sääntely on kaiken kaikkiaan monimutkaista ja tempoilevaa. ”Kiinan BKT:n kovin kasvu on takana ja sitä yritetään paikata muun muassa tällaisin keinoin. Poliittinen ohjaus ja kontrolli lisääntyvät. Nopeasti vaurastunut keskiluokka alkaa talouskasvun hidastuessa huolestua omasta tulevaisuudestaan. Myös väestön ikääntyminen on iso haaste”, Vuori toteaa. Kiina vaatiikin kansainvälisen kaupan asiantuntijan mukaan entistä enemmän sitkeyttä ja joustavuutta. Ja Venäjän tavoin hyvät henkilösuhteet avaavat keskusjohtoisessa järjestelmässä ja auktoriteetteja arvostavassa kulttuurissa monia ovia. Tässä kohtaa niitä ovat avaamassa myös kauppakamarit. AMERIKKA ON YHÄ YKKÖNEN Monien mielestä nykyisen sekasorron syynä on lähinnä Yhdysvaltain nykyinen ulkopolitiikka, jossa viitataan kintaalla kansainvälisille kauppasuhteille. Samalla tullimuureilla ja 17 KAUPPAKAMARI tuontirajoituksilla on pyritty turvaamaan pe-

rinteisen teollisuuden ja maatalouden asema ja työpaikat. Tässä on Vuoren mukaan myös osittain onnistuttu, vaikka America first -politiikka on syönyt valtavasti dollareita ja sen vaikutukset voivat jäädä tilapäisiksi. ”Moni amerikkalainen ajattelee, että tämä nyt vain on Trumpin kaudesta maksettava hinta. Samalla pelätään jo ensi vuoden presidentinvaaleja, joissa jatkokausi on ostettava entistä kalliimmilla lupauksilla”, Vuori toteaa. Vaikka meno on voinut näyttää maallikon silmissä lähinnä riidankylvämiseltä, on Yhdysvaltain talous yhä kovassa iskussa. Työttömyys on ennätyksellisen matalalla, pörssikurssit osoittavat ylöspäin ja bkt on kasvussa. Vuoren mukaan tämä kertoo maan talouden ällistyttävästä dynamiikasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. ”Jos EU:n sisämarkkinat toimisivat kuten Yhdysvaltojen eri osavaltiot, taottaisiin Euroopassakin kolmanneksen nykyistä parempia bkt-lukuja”, Vuori ynnäilee. Entä millaisia uutisia vientiyrityksissä kannattaa lähikuukausina seurata? ”Kannattaa olla kartalla Kiina-Yhdysvallat-EU -kolmiodraaman etenemisestä, tulevien eurovaalien tuloksesta ja uuden EU-komission työohjelmasta, joka määrittää EU-agendaa seuraavat viisi vuotta.”

Asiantuntijat avuksi vientikaupan kiemuroihin Sujuva ja yhteisiä pelisääntöjä noudattava kaupankäynti on ollut yksi kauppakamareiden toiminnan peruskivistä alusta lähtien. Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajan Timo Vuoren mukaan tälle asiantuntemukselle ja osaamiselle on nykytilanteessa entistä enemmän käyttöä. ”Toimimme kolmen V:n periaatteella eli vauhditamme prosesseja, vaikutamme päätöksentekoon sekä verkotamme eri osapuolia keskenään”, myös Kansainvälisen kauppakamarin ICC Finlandin maajohtajana työskentelevä Vuori kertoo. Kauppakamarin jäsenyrityksillä onkin ulottuvillaan todella kattava asiantuntija- ja vaikuttajaverkosto. Yli 90 maassa toimivan Kansainvälisen kauppakamari ICC:n lisäksi käytössä on 43 Euroopan maata käsittävän Eurochambersin sekä kahdenvälisten kauppakamareiden ja Finncham-verkoston 35 kumppanin asiantuntemus ja kontaktit kaikissa maanosissa. 17 KAUPPAKAMARI 35 KAUPPAKAMARI


VIHREÄÄ SÄHKÖÄ

Meidän määräaikaisilla sähkösopimuksilla saat aina vihreää sähköä. Lue lisää kssenergia.fi

Laadukkaat palvelut - hyvinvoiva maakunta

18 KAUPPAKAMARI

www.kymsote.fi


Uusi Ford Edge

FORD TAKUU vuotta tai 100 000 km

Elämykset odottavat. Oletko mukana? Uuden Ford Edgen kattava vakiovarustelu hyödyntää edistyksellistä teknologiaa. FordPass Connect tarjoaa ainutlaatuiset yhteysominaisuudet. B&O -premium-audiojärjestelmän ansiosta nautit enemmän matkamusiikistasi. AWD-neliveto-järjestelmä ja automaattivaihteisto lisäävät ajonautintoa kaikissa olosuhteissa. Uuden Edgen ylellisen laadukkaasti viimeistellyt, suuret sisätilat varmistavat, että Ford SUV-malliston lippulaivalla jokainen ajomatka on nautinto. ford.fi/edge

AUKIOLOAJAT JA VAIHTOAUTOT LÖYDÄT

YMPÄRISTÖN AUTO KOTKA Haminantie 1, 48810 Kotka puh. 010 762 5200

YMPÄRISTÖN AUTO KOUVOLA Kaitilankatu 3, 45130 Kouvola puh. 010 762 5200

KSOAUTOTALOT.FI facebook.com/ymparistonauto MEILTÄ SAAT BONUSTA HUOLLOISTA JA VARAOSISTA

(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

* Uusi Ford Edge -mallisto alk. 67.692,56 € (autoveroton suositushinta 48.025 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 200 g/km 19.067,56 € + 600 € toimituskulut). Uuden Ford Edge -malliston CO2päästöt 200–213 g/km ja EU-keskikulutus 7,7–8,1 l/100 km. Vapaa autoetu alk. 1.160 € / käyttöetu alk. 995 €. Hinnat 21.3.2019 hinnaston mukaan. Kuvan auto erikoisvarustein.

KASVUOPENIIN VALITTIIN 15 YRITYSTÄ

Aikaisempina vuosina KasvuOpen -ohjelmaan osallistuneet Viljami Taimisto Tykkimäen Sauna Oy:stä (oik.) ja Markku Suutari, Carbons Finland (kesk.) kävivät opastamassa yrityksiä KasvuOpenin saloihin. Vasemmalla Janne Roiha, Kasvu Open -koordinaattori.

V

altakunnalliseen KasvuOpen -ohjelmaan kuuluvan Kymenlaakson kasvupolkuun valittiin mukaan seuraavat yritykset: KouMet, Sunray Travels, Kuljetus Ilkka Saukkonen, Jätehuolto E.Parkkinen, Moision Taide ja pitokartano, Lavis-lavatanssijumppa, REUNA Kustan-

tamo ja kirjakauppa, PMC-Pipe, Terra Infra, Kino 123, Homex ja Kymen Peltikate Kouvolasta. Kotkasta mukaan valittiin Kuljettajat. fi ja Kotkan Lämpö- ja vesityö, sekä GasSol Haminasta. Valintakriteereinä olivat yrityksen kasvuhalu, kasvupotentiaali, liiketoiminnan skaalautuvuus ja potentiaali kansainvälistyä. Tuomariston jäsenenä toimiva viestintäpäällikkö Kirsi Juura Kymenlaakson kauppakamarista kertoo, että lähes kaikki valitut ovat ns. startagain-yrityksiä, jotka ovat toimineet jo jopa vuosikymmeniä. ”Erityisen ilahduttavaa oli, että mukaan haki nyt useita ns. perinteisten alojen yrityksiä kuten logistiikka-alan, jätehuollon, metalli-, sähkö-, LVI-alan ja muita rakentamisen aliurakointiin liittyviä yrityksiä. Tuomaristo näki, että näissä yrityksissä on perusliiketoiminta jo vahvalla pohjalla, mutta samalla hyviä kasvumahdollisuuksia. Monen uskotaan pystyvän laajentamaan markkina-aluettaan sekä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Jatkoon valittujen yritysten valmennus jatkuu Kiitoratapäivillä, Kotkassa ja Kouvolassa. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit valmentavat yrityksiä kohti yritysten kasvutavoitteita. 11.6. Kymenlaakson kasvupolun tuomaristo valitsee kaksi Kasvupolun voittajaa valtakunnalliseen Kasvu Open -kilpailuun. www.kasvuopen.fi 19 KAUPPAKAMARI


Aikuiskoulutuskeskus Kouvola on nyt

Työelämän tärkeinni! u k mppa

KOULUTUS JA VALMENNUS KOKOUS- JA TAPAHTUMAPALVELUT

Uusi!

HENKILÖSTÖPALVELU TAITAJA > henkilöstöpalveluratkaisut > rekrytointi > osaamiskartoitukset > henkilöstön kehittäminen

Monipuolista osaamista! www.taitajantie.fi

20 KAUPPAKAMARI

OTA YHTEYTTÄ Liena Silen puh. 020 7879 211 liena.silen@kvlakk.fi Jani Nurmi puh. 040 687 7775 jani.nurmi@kvlakk.fi


www.datagroupsatait.fi KOTKA - KOUVOLA - LAPPEENRANTA - TURKU

YLI PUOLET YRITYKSISTÄ PALKKAA KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 64 PROSENTTIA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN JÄSENYRITYKSISTÄ PALKKAA KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ. MÄÄRÄ ON 4 PROSENTTIA ENEMMÄN KUIN VIIME VUONNA. USEIMMITEN HAKIJAT LÖYTYVÄT YRITYSTEN NETTISIVUJEN JA VERKOSTOJEN KAUTTA. Kymenlaakson kauppakamarin kesätyökyselyyn vastanneista yrityksistä 64% ilmoittaa rekrytoivansa kesätyöntekijöitä tulevana kesänä. Määrä on hieman suurempi kuin viime vuonna (2018 60%, 2017 74,7%, 2015 48%). Paikat oli kyselyä tehtäessä, huhtikuun lopulla, lähestulkoon täytetty. Vain 4,4 prosentilla yrityksistä rekrytointiprosessi oli vielä käynnissä. Vastausten perusteella suurimpana syynä jättää kesätyöntekijä rekrytoimatta on soveltuvien töiden puute (51%). Osaajapula koittelee yrityksiä myös kesällä; 24,5% vastasi että heidän tarpeisiin sopivia kesätyöntekijöitä ei ole tarjolla. Kolmas syy olla rekrytoimatta ovat liian suuret palkkakustannukset (20,4%) Lähes puolet kesätyöntekijöistä on opiskelujen alussa tai keskivaiheilla (45,8%). 12% yrityksistä ilmoitti, että he

voivat ottaa vain ammattitaitoisia tekijöitä. 15,8% puolestaan ei tarvitse koulutettua työvoimaa. Tähän ryhmään kuuluvat monien ensimmäiset kesätyöpaikat kuten jäätelönmyyjät ja mansikanpoimijat. Kun tiedusteltiin, mitkä kolme ominaisuutta vaikuttavat kesätyöntekijän valintaan, tärkeimmäksi nousi hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet (80%), toiseksi eniten painoa laitetaan ammatillisille taidoille (60,8%). Kolmanneksi eniten painotettiin hyviä sosiaalisia taitoja (53,3%). Suosituimpia hakukanavia ovat yritysten omat nettisivut, verkostojen hyödyntäminen, avoimet hakemukset ja sosiaalinen media sekä oppilaitosyhteistyö.

Vastaajista suurinta yksittäistä toimialaa edusti teollisuus 20%, julkista sektoria 11%, teknisiä aloja 9,6%, kauppaa 8%, satamaa ja logistiikkaa 4,4%, pankkeja 3,7% ja matkailua 4,4 %. Muita palvelualoja kuten kuljetus, viestintä, rahoitus, konsultointi ja kausiluonteiset toimijat edusti 23,5% vastaajista. Vastaajista 30% edusti pk-yrityksiä (1-9 hlöä työllistäviä), 1,6% 10-49 työllistäviä ja 38% isoja, yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yli 250 hlöä työllistäviä suuryrityksiä oli vastaajista 16%.

Kymenlaakson kauppakamarin tekemään kyselyyn vastasi 136 kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa 15.-24.4. välisenä aikana koko Kymenlaakson alueella. 21 KAUPPAKAMARI


KYMENLAAKSO SUMMIT 2019 KUVAT NATASHA VARIS

Kymenlaakso Summit 2018 esiintyjiä

Kauppakamarin kesäseminaari 6.6.

Retro tehdasmiljöö kohtaa tulevaisuuden KYMENLAAKSO SUMMIT ON TULEVAISUUSTAPAHTUMA JA KORKEATASOINEN ASIANTUNTIJASEMINAARI, JOKA TUO YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE TUORETTA TIETOA HYÖDYNNETTÄVÄKSI SUORAAN TOIMINNAN JOHTAMISEEN, KEHITTÄMISEEN JA TEHOSTAMISEEN. Kauppakamarin kesäseminaariin on viime vuotiseen tapaan saatu joukko omien alojensa huippupuhujia. Asiantuntijat käsittelevät tulevaisuuden ennakointia eri näkökulmista, ja tuovat eväitä jo tähän päivään. Ennakoivan suunnittelun ja toteutuksen, kyberturvallisuuden, asiakasarvoa tuottavien ratkaisujen ja toimintatapojen lisäksi kuullaan, miten ihmisen mieli ja aivot reagoivat muuttuviin työ- ja toimintatapoihin.

ENNAKOINTI OSANA YRITYKSEN MENESTYSTÄ Tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva, Sitra TkT Mikko Dufva tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja. Hän avaa, miten yritys hyödyntää ennakointia, megatrendejä ja heikkoja signaaleja.

Seminaarin puhujat edustavat alansa terävintä kärkeä. Lisäksi mukana on mielenkiintoinen yrityscase isännöintiyrityksestä. Seminaari soveltuu erityisen hyvin yritysten ja organisaatioiden päättäjille ja asiantuntijoille - käytännössä kaikille, joiden tehtäväkuvaan kuuluu toiminnan johtaminen, suunnittelu, kehittäminen tai toimeenpano yrityskoosta riippumatta.

Moderaattorina toimii Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl, joka kuvassa haastattelee Risto E. J. Penttilää viime vuoden Summit- seminaarissa.

22 KAUPPAKAMARI 22 KAUPPAKAMARI


IDENTITEETTIVARKAUDET, TIETOJEN KALASTELU JA MURROT, TROLLAUS - MITEN YRITYKSESSÄSI ON VARAUDUTTU TIETOTURVAUHKIIN Valmiuspäällikkö Antti Nyqvist, Teknologiateollisuus ry Nyqvistin erikoisosaamista on yritysturvallisuuden kehittäminen ja yritysten häiriötilanteisiin varautuminen, kuten kyberhyökkäykset ja identiteettivarkaudet.

• •

Mitä tietoturvauhkiin varautuminen tarkoittaa? Mihin toiminnoissa ja johtamisessa on syytä keskittyä?

UUSIN KEINOIN PERINTEISELLE TOIMIALALLE ISÄNNÖINTIYRITYS ASTUI DIGIAIKAAN Liiketoimintajohtaja, perustajaosakas Rauli Oikarinen, Fluxio Isännöinti Oy

IHMINEN ROBOTISAATION JA TEKOÄLYN AIKAKAUDELLA

Yrityscase avaa, kuinka isännöinnin ja paremman asumisen prosessit on rakennettu asiakkaan tarpeita kuunnellen. • Miten prosessien digitaalisuus ja tehokkuus on viety johtamisjärjestelmään? • Mitä asiakaslähtöisyys, palvelun saavutettavuus ja läpinäkyvyys tarkoittavat käytännössä?

Toimitusjohtaja Cristina Andersson, Develor Productions Oy Andersson toimii robotiikan asiantuntijana mm. eri ministeriöissä ja EU parlamentissa. Hän kuvaa, kuinka valmistautua tekoälyn ja ihmisen rinnakkaiseloon. • Mikä on ihmisen rooli AI:n rinnalla ja digitalisaation ajassa? • Miten ihmiset saadaan mukaan digitalisaation käyttöönottoon?

JOHDA JOUKKOSI TULEVAISUUTEEN Toimitusjohtaja Harri Koponen, Nortal Oy Kaslink Oy:n hallituksen puheenjohtaja Koponen on toiminut mm. Soneran toimitusjohtajana. Hän tuo strategisen tason näkökulman digiajan johtamiseen ja avaa esityksessään, mitkä ovat tärkeimmät tulevaisuuden johtamisen menestysreseptin osatekijät.

PATO KLUBI ON OSA KUUSANKOSKEN TAIDERUUKIN UUTTA KULTTUURIKESKITTYMÄÄ

TEHDASVIERAILU UPM KYMILLE UPM Kymi on yksi Suomen suurimmista selluntuottajista, joka työllistää tällä hetkellä noin 700 henkeä. Kun sellutehdas perustettiin vuonna 1964, vuosituotanto oli 130 000 tonnia. Nyt tuotantokapasiteetti on 870 000 tonnia valkaistua havu- ja koivusellua vuodessa.

Kuusankosken Kymintehtaalla sijaitsevaan, 100 vuotta vanhaan Taideruukin päärakennukseen ja sen siipiosaan on muodostunut taiteilijoiden, kädentaitajien, designereiden ja muun luovan alan väen keskittymä, joka tarjoaa vierailijalleen paljon nähtävää ympäri vuoden. Kuusankosken Taideruukin 2. kerroksessa sijaitseva Pato Klubi on uudenlainen kulttuuriklubi, jonka tiloissa on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä sekä runsaasti erilaisia musiikki- ja teatteritapahtumia.

Seminaarin lounaan jälkeen osallistujilla on mahdollisuus päästä tutustumaan tehtaan toimintaan. Lähtö Pato Klubilta noin 13.15 ja paluu takaisin Pato Klubille viimeistään klo 15. Siirtyminen vierailukohteeseen ja takaisin seminaaripaikalle tapahtuu bussilla. 23 KAUPPAKAMARI


K. M XA

FI

Ole avoin uudelle. Xamkin avoin AMK ja täydennyskoulutus tarjoaa syksyllä johtajuuteen liittyviä opintoja, joita voit suorittaa työn ohella. ESIMERKKEJÄ VERKKO-OPINNOISTA: | Johtaminen digitaloudessa, 5 op | | Strateginen johtaminen, YAMK, 5 op | | Tunne itsesi johtajana, 5 op | KATSO KOKO KOULUTUSTARJONTA: www.xamk.fi/koulutuskalenteri

Haluatko tarjota töitä? Opiskelijoille suunnattuja työpaikkoja voit julkaista maksuttomasti Xamk Duuni -palvelussa. XAMK DUUNIN LÖYDÄT OSOITTEESTA: www.tiitus.fi/xamk LISÄTIETOJA: Heta Vilén, heta.vilen@xamk.fi, puh 044 702 8973

EK:n Suhdannebarometri toukokuussa 2019

KYMENLAAKSON YRITYKSISSÄ VAKAA ALKUVUOSI, NÄKYMISSÄ PIENTÄ EPÄVARMUUTTA

E

linkeinoelämän keskusliitto EK:n toukokuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat myönteisen suhdannevaiheen jatkuneen alkuvuonna. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdannetilanne oli kevään aikana pysynyt varsin suotuisana kaikilla päätoimialoilla. Tämä kehitys on hyvin linjassa Suomessa nähdyn talouskasvun kanssa. Suhdanneodotukset olivat sen sijaan keväällä heikot kaikilla päätoimialoilla. Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdannetilannearviot kohentuivat vuoden 2019 alussa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa 10, kun vastaava saldoluku oli tammikuisessa tiedustelussa -2. Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän aavistuksen verran kevään ja alkukesän aikan Suhdannenäkymien osalta 11 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa ja 8 % odotti suhdanteiden pikaista kohentumista. Ennallaan suhdanteet säilynevät 81 %:lla alueen vastaajista. Kymenlaaksolaisyritysten lähikuukausien suhdanneodotukset

24 KAUPPAKAMARI

ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät likimain ennallaan tammi-maaliskuun aikana. Tuotannon ennakoidaan vilkastuvan hieman toisella vuosineljänneksellä. Henkilökunnan määrä kasvoi kausivaihtelu huomioon ottaen hieman vuoden 2019 alkukuukausina. Kesän lähestyessä työvoima säilynee kausitekijät huomioon ottaen ennallaan. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa oli huhtikuussa ongelmia 33 %:lla alueen vastaajista (tammikuussa 24 %). Kysynnän heikkous haittasi toimintaa 32 %:lla (tammikuussa 29 %) alueen yrityksistä. Kannattavuus parani vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä lievästi vuoden takaisesta. Kannattavuus kohentunee hieman myös toisen neljänneksen aikana. Suhdannebarometrin tulokset: www.kymenlaaksonkauppakamari. fi/vaikuttaminen/suhdannebarometrit


Q&A LAKIMIES

Hei siä!

Cursorista osaamista, tukea ja opastusta myös yritysmaailman konkareille! cursor.fi CURSOR OY KOTKAN–HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ / KESKUS 040 190 2500 / INFO@CURSOR.FI EAGLE-TALO, KYMINLINNANTIE 6, PL 14, 48601 KOTKA / RAATIHUONEENTORI 16, 49400 HAMINA

Sinun ei tarvitse olla energia-alan asiantuntija. Riittää, että sähköyhtiö on.

Arki virtaa.

ksoy.fi 25 KAUPPAKAMARI


ALUEELTA

Kesän suurtapahtuma Kouvolassa 12.7.-11.8.

Yritykset buustaavat toimintaansa Asuntomessujen ajaksi Ensi kesänä Kouvolassa pidettävät Asuntomessut ovat innostaneet yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa. Yritysten näkyvyyttä kesän aikana on nostettu esiin myös eri tahojen yhteistyöllä. Kauppakamari, Kouvolan Liikemiesyhdistys ja yrittäjäjärjestöt ovat valmistelleet alueen yrityksiä Asuntomessuja varten jo parin vuoden ajan. Kinnon Messukohteena koko Kouvola -hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja näin saada alueen elinkeinoelämälle mahdollisimman suuri hyöty messutapahtumasta. Yhtä lailla yritysten kehitystyön toivotaan juurruttavan uusia, pysyviä toimintatapoja ja näin kehittävän yritystoimintaa pitkäjänteisesti. Kouvolan kaupunki on eri toimenpitein pyrkinyt vilkastuttamaan kaupungin elinkeinoelämää Asuntomessujen kautta. Alueen rakentamisessa on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan Kouvolan seudun yrityksien palveluja. Kolme oheiskohdetta on valittu tuomaan esille kaupungin eri alueiden tarjontaa. Tavoitteena on Kouvolan kaupungin tunnettuuden lisääntyminen, jonka odotetaan vaikuttavan matkailijamäärien kasvuun myös messujen jälkeen.

26 KAUPPAKAMARI

Messualueen Kouvola-shoppiin ilmoittautui 23 yritystä. Lähes sadan neliön teltta sijoitetaan Virkkulankylän lähelle, samalle alueelle kuin kaupungin virallinen Kouvola-info, AsukasAreena ja messujen ravintolapalvelut. Kouvola -shopin yhteistyökumppaneita ovat mm. Xamk, Novita ja Länsi-Kymen OP.

Loppukeväästä avataan www.visitkouvola.fi -sivuilla yrityksien käyttöön mediapankki, josta yritykset voivat hakea käyttöönsä logoja, kuvia ja muuta sähköistä markkinointimateriaalia käytettäväksi kotisivuilla, somessa ja sähköisessä uutisviestinnässä.

Tulossa myös laaja digikampanja valtakunnallisessa iltapäivälehdessä.

Asuntomessuja markkinoidaan myös Pietarissa.

Matkakeskusta siistitään kaupungin yhdyskuntatekniikan toimesta.

Messubussien oppaat kertovat Kouvolasta Kinnossa etukäteen laaditun käsikirjoituksen mukaisesti.

Liikemiesyhdistyksen, kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen Messulehti ilmestyy touko-/ kesäkuun vaihteessa

Asuntomessujen ajalle 12.7.-11.8. kootaan Kouvolan viikko-ohjelma. Ilmoita tapahtumasi olisi se sitten kertatapahtuma tai viikoittain toistuva tapahtuma. (Kohteiden normaalit aukioloajat eivät tule viikko-ohjelmaan.) Ilmestyy printtinä ja sähköisenä, yrityksille maksuton.

120 000-140 000 kävijää

Asuntomessukävijät jättävät alueelle noin

13-15

M€ josta noin 1/3 jää messuille ja 2/3 yrityksiin. Porin messuilla 2018 alueelle jäi

8,3M€

12.7.

Messujen avajaiset Manskilla 4. 27 KAUPPAKAMARI


KUTSU ASIAKKAASI KOUVOLAAN ASUNTOMESSUILLE JA ANNA LAHJAKSI MESSULIPPU YRITYKSESI LOGOLLA VARUSTETTUNA PUISTO

! JA KASTA T O RT TI TANO K E R S A A L N K L I O N A BUSS UBIN K ANJAL UNIKL

KAUPPAKAMARIN KESÄRETKI ASUNTOMESSUILLE

17.7.

Yritykset voivat ostaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen messulippuja 17 euron hintaan (sis. alv 10%), ovh. 26€. Asiakaskutsukortit voidaan toimittaa asiakkaille painettuina tai sähköisesti. Kutsukortit veloitetaan käytön mukaan. Lue lisää asiakaskutsukorteista ja anna lahjaksi kesäpäivä Asuntomessuilla: asuntomessut.fi/asiakaskutsukortit

- taloja, pihoja, sisustuksia ja Uniklubin keikka Kouvolan kauppakamariosasto on ollut Asuntomessujen yritysyhteistyössä mukana jo pari vuotta ja nyt tarjoamme kaikille kauppakamarin jäsenyritysten henkilöstöille mahdollisuutta tutustua Asuntomessuihin edullisella ryhmälipulla. Matkan varrella käymme Asuntomessujen oheiskohteessa Ankkapurhan kulttuuripuistossa. Vanhassa Makasiinikahvilassa nautitaan lounas tai kahvit ja sen jälkeen opastettu kierros kartanossa ja kulttuuripuistossa. Asuntomessualueena toimiva Korian vanha kasarmialue on mielenkiintoinen yhdistelmä uusimpia sisustustrendejä, taloratkaisuja, piha- ja puutarhaelämyksiä sekä vanhaa pioneerihenkeä. Asuntomessuinfossa kuullaan taustaa alueen rakentumisesta. Päivän huipentumana ohjelmassa on Uniklubin konsertti messualueella. Matkan hinta jäsenyrityksien henkilöstölle ja aveceille on huomattavasti normaalihintaa edullisempi; ryhmähintaan 17€/hlö. (Pelkkä messulippu normaalihintaisena 26€/hlö.) Hinta sisältää pääsylipun Asuntomessuille, messuinfon, bussikuljetuksen Kotka-Kouvola-Kotka sekä Uniklubin konsertin. Lippu maksetaan käteisellä bussissa, ryhmälippu edellyttää koko ryhmän yhtäaikaista sisäänmenoa messualueelle. Lippuja on rajoitettu määrä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. AVEC.

LÄHDE KAUPPAKAMARILAISTEN MATKASSA KESÄN HUIPPUTAPAHTUMAAN! AIKATAULU 17.7. 11.30 Lähtö Datariinasta, Kotkasta. Hurukselan kautta Anjalaan. 12.00 Tutustumiskierros Ankkapurhan kulttuuripuistossa, Anjalassa. Lounas tai kahvit (oma kustanteinen). 13.30 Lähtö Kouvolaan 14.00 Kasarmialueesta moderniksi asuinalueeksi – Asuntomessujen infotilaisuus ryhmälle. Paikka: Viiraamo, Kävelykatu Manski, Kauppalankatu 4, 2.krs Virkistäytymishetki Manskilla 15.00 Bussi lähtee Asuntomessualueelle Korialle Tutustuminen Asuntomessuihin omaan tahtiin 19.00 Uniklubin konsertti messulavalla noin 20.30 (konsertin päätyttyä) bussi lähtee takaisin Kotkaan

1.

Ilmoittautumiset: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi / tapahtumakalenteri 10.7. mennessä.

HENKILÖKUNTA RYHMÄVIERAILULLE ASUNTOMESSUILLE Asuntomessujen ryhmävieraille lippuetuja ja asiantuntijaesittelyjä. Ryhmäliput 17 €/ henkilö (sis. alv 10%) ovh. 26€, kun ryhmän koko on vähintään 15 henkilöä. Ryhmät voivat varata vierailunsa yhteyteen puolen tunnin mittaisen esittelyn haluamastaan aiheesta. Lue lisää ryhmävierailuista ja tee varaus: asuntomessut.fi/ryhmat Tietoa yrityksille: https://visitkouvola.fi/fi/a/240/ messukohteena-koko-kouvola Raija Sierman, p. 020 6158 254, raija.sierman@kinno.fi


Vuoden 2019 Asuntomessualue rakentuu Kouvolan Pioneeripuistoon, Korian taajamaan. Historiallinen varuskuntamiljöö on ainutlaatuinen asuinpaikka, jossa sijainti, elämisen monimuotoisuus, luonnon läheisyys ja asumisen edullisuus yhdistyvät.

NAISVERKOSTON LOUNAS 28.5. klo 12 - 13.30

Lounastilaisuus Kaakkois-Suomen ELY-keskus

TERVETULOA!

Vie asiakkaasi visiitille oheiskohteisiin Ankkapurhan kulttuuripuisto levittäytyy

historialliseen Anjalan kartanomiljööseen Kymijoen rannalle. Ankkapurhassa on tarjolla asuntomessujen aikaan runsaasti tekemistä ja kokemista. Lapsille ja nuorille on tarjolla päiväleiri vanhempien messukäynnin ajaksi. Ankkapurhassa lapset voivat meloa, harrastaa puukiipeilyä tai vaikkapa osallistua kuvataidepajaan. Alvar Aallon arkkitehtuuria esitteleviä opastuskierroksia järjestetään messujen aikana useita viikossa. Anjalan kartanossa on esillä taidetta ja Kustaan sotaan liittyvä pakopeli. Ankkapurhan teollisuusmuseossa on paikalleen museoituna Suomen ensimmäinen jatkuvatoiminen kartonkikone Alueelta järjestetään bussikuljetuksia messualueelle kolmesti viikossa. Myös majoitusta.

klo 12 - 13.30 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22, Kouvola Naisverkosto kokoontuu kevätkauden viimeiseen tapaamiseen yhteisen lounaan merkeissä Kouvolassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Emäntänä johtaja Satu Mäkelä. Naisverkoston toiminta on tarkoitettu johtavassa asemassa oleville ja omien johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille naisille, jotka haluavat verkostoitua ammatillisesti. Tapaamiset ovat pääosin teemallisia lounas- tai aamukahvitilaisuuksia. Lounas on omakustanteinen.

www. nuorisokeskusanjala.fi/kulttuuripuisto Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala

Kuusankosken Taideruukin vanhassa

Ilmoittautumiset tilaisuuteen: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/tapahtumakalenteri

www. taideruukki.fi Kyminväylä 2, 45700 Kuusankoski

VALIOKUNTIEN KOKOUKSET

tehdasmiljöössä on runsaasti erilaisia käsityöläispuoteja ja taidenäyttelyitä. Alueella on myös useita idyllisiä ravintoloita.

Kuva: Lassi Kujala/Kouvola Innovation

LOGISTIIKKAVALIOKUNTA 15.8. Kotka-Hamina seudun vesillä Verkostoitumista merellä. Isäntänä HaminaKotka Satama Oy ja liikennejohtaja Markku Koskinen. MUKAVA MAKU KOUVOLASTA!

Asuntomessujen avajaiset 12.7.

Kyläjuhlat kävelykatu Manskilla 5.-11.8.

Kouvolan Komia -musiikkitapahtuma 10.8. www.kouvolanydinkeskusta.fi 28 KAUPPAKAMARI

DIGIVALIOKUNTA 28.8. klo 8:30-10:30, Kinno, Kouvola Tutustuminen digikoulutukseen. KAUPAN JA PALVELUJEN VALIOKUNTA 17.9. klo 13:00-15:00, Kaakon Viestintä Oy, Kotka Isäntänä myyntijohtaja Arttu Salmi, Kaakon Viestintä Oy

Verlan tehdasmuseo on Unescon maailmanperintökohde. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas ovat olleet Verlan kylän sydän 1870-luvulta lähtien. Verlassa palvelevat ruukkikylän puodit, museokauppa ja myllymakasiinin lounaskahvila. www.verla.fi/museo Verlantie 295, Verla, Kouvola

Kouvolan Ydinkeskustassa

NAISVERKOSTON LOUNAS 28.5.

Yrittäjä, varmistathan, että henkilökuntasi osaa neuvoa Asuntomessuvieraita! Infopaketti visitkouvola.fi

STARTUP-VALIOKUNTA 21.5. klo 9-11, Kouvola Teemana Startup ekosysteemi. Isäntänä 2. Henry Brandt, Dark Amber Softworks/Eleven productions TEOLLISUUSVALIOKUNTA 18.6. klo 9:00–11:00, Datariina Teemana Osaava työvoima. Isäntänä konttorinjohtaja Joonas Heinonen, Handelsbanken.


Keskuskauppakamari julkisti verokiilalaskurin

S

uomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli palkasta perittävien verojen ja maksujen yhteismäärä on suuri suhteessa palkkaan. Keskuskauppakamari julkisti laskurin, jolla jokainen voi tarkastella omaa verokiilaansa. “Ansiotuloja verotetaan Suomessa suhteellisen ankarasti, vaikka palkkatulojen verotusta on pyritty keventämään useilla hallituskausilla. Kun veronkevennykset on kohdistettu erityisesti pieni- ja keskituloisiin, on lisäansioista perittävä rajavero noussut huomattavan korkeaksi”, toteaa Keskuskauppakamarin veroasioista vastaava johtaja Ann-Mari Kemell. Keskuskauppakamari julkaisi verokiilalaskurin, josta on helppo katsoa, mikä on verojen ja maksujen suhde kokonaispalkkaan eli kuinka paljon palkasta maksetaan erilaisia veroja ja maksuja. Kemellin mukaan laskurin tarkoituksena on konkretisoida palkkatulojen ja lisäansioiden verotusta sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Verokiila sisältää palkkaverojen lisäksi palkan perusteella maksettavat veronluonteiset maksut, kuten eläkevakuutusmaksut. “Merkittävä osa verokiilasta on piilossa työntekijältä, koska se koostuu työnantajien maksamista vakuutusmaksuista. Kärjistäen sanottuna verokiilalaskuri siis näyttää työn teettämisen todellisen kustannuksen”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti

Mauri Kotamäki. “Suurin yksittäinen verokiilan osa on eläkevakuutusmaksu. Myös kunnallisvero ja varsinkin korkeilla tulotasolla valtion kantamat verot ovat merkittäviä tekijöitä”, hän toteaa. Mitä korkeampi verokiila on, sitä suurempi työllistämisen kustannus on. Siksi verokiila ei saisi olla liian suuri. Kotamäki korostaa, että verokiila vaikuttaa sekä työn tarjontaan, eli siihen, kuinka innokkaasti työntekijät toimivat työmarkkinoilla, että työn kysyntään, eli siihen, millä tasolla palkkauskynnys on. “Suomessa työntekijän palkkauskynnys on jo nykyisellään tarpeettoman korkea. Suuri verokiila ei paranna tilannetta. Verokiilaa tulisikin alentaa, erityisesti ansiotuloverotuksen kautta”, Kotamäki sanoo. Verokiilaskuri kertoo, että suomalaisten tyypillisellä 3000 euron kuukausipalkalla työntekijälle jää käteen 2240 euroa, ja verojen ja maksujen kokonaismäärä on 1560 euroa. Jos kyseinen mediaanipalkansaaja saa 100 euron palkankorotuksen, jää korotuksesta käteen 52 euroa. Koko 100 euron palkankorotus maksaa puolestaan työnantajalle yhteensä 122 euroa. Oman verokiilan voi käydä katsomassa osoitteessa: https://kauppakamari.fi/verolaskuri/

• perustutkinnot • ammattitutkinnot • erikoisammattitutkinnot • pätevyys- ja korttikoulutukset • henkilöstökoulutukset

Kouvolan seudun ammattiopisto | Utinkatu 44 - 48 | Kouvola | www.ksao.fi Ehdotus Summit 180 x 125mm.indd 1

29 KAUPPAKAMARI 25.4.2019 13.13.33


KAMARIKUULUMISIA KALENTERI

PALVELUMUOTOILUN PERUSTEET

4.6.

TOUKOKUU

23.

4.

26. 27.

SUURI PALKKAPÄIVÄ 9.00-16.00 KOTKA

Perinteinen kevään Suuri Palkkapäivä kokoaa jälleen yhteen palkanlaskentaa koskevia ajankohtaisia asioita ja tulevia muutoksia. Tule kuulemaan muun muassa siitä mitä uusi työaikalaki 1.1.2020 voimaan astuessaan tuo tullessaan!

KESÄKUU PALVELUMUOTOILUN PERUSTEET 9.00-16.00 KOUVOLA

Opi hyödyntämään palvelumuotoilua omien palveluidesi kehittämisessä ja parantamisessa! Koulutuksessa opitaan palvelumuotoiluprosessia ja asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteita. Perehdytään keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin. Jäsenhinta 329 € + alv.

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) -kurssi lokakuussa Kouvolan seudulla

Tule hakemaan osaamista hallitustyöskentelyyn HHJ-kurssilta! HHJ -kurssi antaa niin yrityksen omistajille, hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle kuin johtoryhmäläisille tietoa ja työvälineitä pkyrityksen hallitustyöhön. Osaavat hallituksen jäsenet kehittävät yrityksen hallitustyötä monella tavalla ja hallituksen kokonaisvaltainen hyödyntäminen edistää yrityksen menestymistä. HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa, joiden lisäksi on ryhmätyö.

Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi 10.10. klo 12.45–17.30 Jakso 1: Hyvä hallintotapa 17.10. klo 12.45–17.15 Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 29.10. klo 12.45–17.15 Jakso 3: Strategiatyö Ryhmätyöjakso 14 .11. klo 12.45–19.00 Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus Jäsenhinta 1750 €, sis. kirjan. Normaalihinta 2500 €. Hintoihin lisätään alv 24% Ilmoittautumiset: www.hhj.fi viimeistään 2.10.2019 Tiedustelut: heidi.harden@kauppakamari.fi tai 0440 296 112

SYYSKUU ARVONLISÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 9.00-16.00 KOTKA ARVONLISÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 9.00-16.00 KOUVOLA

Merkitse päivä kalenteriin! Suosittu, vuosittainen ajankohtaiskoulutus arvonlisäverotuksen uusimmista muutoksista ja ohjeista. Koulutuskalenteria päivitetään kesän aikana. Käy tutustumassa koulutuksiin nettisivuillamme! www.kymenlaaksonkauppakamari.fi 30 30 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI

HHJ-puheenjohtajakurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Kaksipäiväinen kurssi järjestetään syyskuussa. Kurssin osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavia tietoja.

hallituksen ydintehtävät ja tehokkuus, puheenjohtajan tehtävät ja vastuut

yrityksen strategia, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmät

kokouksen johtaminen ja työjärjestys

liiketoiminnan kehittäminen

toimitusjohtajan katsaus

hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet

Hinta: jäsenhinta 1550 € + alv 24 %, normaalihinta 2100 € + alv 24 % Lisätietoja: heidi.harden@kauppakamari.fi p. 0440 296 112 www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/koulutukset


TILASTO

Tulevaisuus haastaa PK-yritysten hallitustyötä PK-YRITYKSET PANOSTAVAT HALLITUSTYÖHÖN JA OVAT LÖYTÄNEET MYÖS ULKOPUOLISIA HALLITUKSEN JÄSENIÄ. TOISAALTA TULEVAISUUS HAASTAA HALLITUKSEN OSAAMISEN ESIMERKIKSI KASVUTAVOITTEIDEN, KANSAINVÄLISTYMISEN JA TEKNOLOGISEN MURROKSEN MUODOSSA, MIKÄ HUOLETTAA ERITYISESTI TOIMITUSJOHTAJIA.

Useampi kuin kolme neljästä vastaajasta pitää hallituksen osaamista riittävänä yrityksen nykytilanteen kannalta. Luottamus tulevaisuuteen ei ole yhtä suurta, sillä lähes puolet, 44 prosenttia vastaajista katsoo, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden kannalta. PK-yritykset panostavat hallitustyöskentelyyn, sillä yli 40 prosentilla vastaajien yrityksistä on vähintään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen. Ulkopuolisiin jäseniin ollaan myös varsin tyytyväisiä, kun heidän saamansa keskimääräinen arvosana asteikolla yhdestä viiteen on 4,1. Eniten hallituksen jäseniltä odotetaan liiketoimintaosaamista, yritystalouden ja rahoituksen hallintaa sekä kokemusta strategisesta työskentelystä. Uuden teknologian osaamisen arvostus on noussut kahden vuoden takaisesta, mutta ei kolkuttele vielä kärkeä. Henkilökohtaisista ominaisuuksista arvostetaan eniten yhteistyökykyä, selvästi enemmän kuin itsenäistä ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa. Kouluttautuminen tehostaa hallitustyötä. Vastaajista yli 40 prosenttia on suorittanut kauppakamareiden Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuksen. Kouluttautuminen näkyy kyselyn tuloksissa. Esimerkiksi hallituksen vaihtuvuutta pidetään selvästi useammin riittävänä, jos vastaaja on suorittanut HHJ-kurssin verrattuna koulutusta käymättömiin vastaajiin (62 % vrt. 54 %). Tiedot ilmenevät Kauppakamarien PK-hallitusbarometristä, johon vastasi 1100 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

78

56

%

sanoo, että hallituksessa on riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta

%

sanoo, että hallituksessa on riittävä osaaminen yrityksen tulevien haasteiden kannalta

HALLITUKSEN JÄSENTEN VIISI TÄRKEINTÄ OSAAMISALUETTA (asteikko 1–5) 5 4

4,43 4,43 4,24 4,17

4,13

3 2 1 0

Liiketoimintaosaaminen

Yritystalouden ja rahoituksen hallinta

Kokemusta strategisesta työskentelystä

Pk-yrityksen toimintatapojen tunteminen

Toimialaosaaminen

Osaamisalueiden painotukset ovat pysyneet samoina verrattuna vuosina 2015 ja 2017 tehtyihin vastaaviin kyselyihin. Suurin muutos vastauksissa oli teknologiaosaamisen arvostus. Vuoden 2017 selvityksessä vain puolet vastaajista piti sitä erittäin tärkeänä tai tärkeänä, kun tänä vuonna lähes kaksi kolmesta vastaajasta on tätä mieltä. LÄHDE: KAUPPAKAMARIN PK-HALLITUSBAROMETRI 2019

31KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI 31 1 KAUPPAKAMARI


4. VAALITENTIN KESKIÖSSÄ TALOUS JA TYÖLLISYYS KOUVOLAN KAUPPAKAMARIOSASTON JÄRJESTÄMÄSSÄ EDUSKUNTAVAALITENTISSÄ OLI KAHDEKSAN EHDOKASTA TOIMITTAJA MARKKU LAUKKASEN TENTATTAVINA. KESKIÖSSÄ OLIVAT TYÖLLISYYTEEN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT 1. KYSYMYKSET. 6.

3. 1.

1. 1. Kauppakamarin vaalitentti keräsi aktiivisesti kysymyksiä esittäneen kuulijakunnan KRAO:n auditorioon.

2. Tentattavina vas. Jari Lindström, Joona Mielonen, Markku Pakkanen, Sakari Smeds ja Paula Werning.

2.

3. Vas. Jenny Hasu, Juha Huhtala ja Antti Häkkänen.

3.

AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOISTA LISÄPOTKUA TYÖHÖSI – HAE VAIKKA HETI! Haluatko päivittää osaamistasi? Tarvitsetko lisää tehoja liiketoiminnan johtamiseen?

Meille yhteistyö Ekamin kanssa on tärkeää, jotta voimme varmistaa henkilöstömme osaamisen nyt ja tulevaisuudessa. Erilaiset opintoihin liittyvät työssäoppimisjaksot toimivat osittain myös rekrytointikanavina. Meille räätälöidyn koulutuksen avulla pystymme vahvistamaan oman henkilöstömme osaamista ja tukemaan heitä tutkinnon loppuun saattamisessa. – henkilöstöpäällikkö Sanna Mäenpää, KSO

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. ekami.fi/jatkuvahaku

Tutustu näihin: Liiketoiminnan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto ekami.fi/liiketalousalanammattitutkinnot

OPPISOPIMUS JA KOULUTUSSOPIMUS JOUSTAVAAN AMMATIN HANKINTAAN Haluatko lisätä yrityksesi kilpailukykyä joustavasti ja kustannustehokkaasti? Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Suunnitellaan yrityksellesi sopiva ratkaisu! Puh. 050 576 5408, oppisopimuskoulutus@ekami.fi 32 KAUPPAKAMARI

2.

3. 32 KAUPPAKAMARI


KALENTERI NAISVERKOSTO SATAMASSA NAISVERKOSTO KOKOONTUI MAALISKUUSSA HAMINAKOTKA SATAMAN MUSSALON TOIMITALOLLA.

HaminaKotka Sataman kaupallinen johtaja Eija Rossi kertoi työstään logistiikan toimialan kansainvälisessä työyhteisössä. Talous - ja henkilöstöpäällikkö Arja Korhoselta kuultiin katsaus satamayhtiön toiminnasta ja viennin näkymistä.

4.

5. 1.

UPM KYMI  KOUVOLASSA Sellua, paperia ja energiaa

Meille vastuullisuus tarkoittaa arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja. Biofore tuottaa ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät.

KATSOMME ETEENPÄIN Vähennämme maailman riippuvuutta fossiilisista materiaaleista kehittämällä uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja kaikissa liiketoiminnoissamme. UPM Biofore – Beyond fossils.


KAMARIKUULUMISIA AVOIMET OVET 90-VUOTISPÄIVÄNÄ KOTKAN KAUPPAKAMARIYHDISTYKSEN PERUSTAMISESTA TULI 14.3. KULUNEEKSI 90 VUOTTA. PERUSTAMISPÄIVÄNÄ AVATTIIN DATARIINASSA OVET SELÄLLEEN JA TAVATTIIN NYKYISIÄ JA ENTISIÄ KAUPPAKAMARILAISIA.

4.

2.

2. 1.

3. 34 KAUPPAKAMARI

6.


YHTEYSTIEDOT

4.

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI DATARIINA HEIKINKATU 7 48100 KOTKA ÄSSÄTORNI ILMARINKUJA 3 45100 KOUVOLA Puh. + 358 5 229 6100 kymichamber@kauppakamari.fi www.kymenlaaksonkauppakamari.fi facebook.com/kymichamber twitter.com/K2KYM linkedin.com TOIMITUSJOHTAJA MARIKA KIRJAVAINEN puh. 040 900 6651 marika.kirjavainen@kauppakamari.fi ASIAKASPALVELUSIHTEERI ANU-AINO SAHARINEN puh. 040 596 4433 anu-aino.saharinen@kauppakamari.fi

1.

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ HEIDI HARDÉN puh. 0440 296 112 heidi.harden@kauppakamari.fi TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ JAANA PIRTILÄ puh. 0440 296 113 jaana.pirtila@kauppakamari.fi

8.

5. 5.

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA puh. 040 591 3339 kirsi.juura@kauppakamari.fi YHTEYSPÄÄLLIKKÖ SIRPA KANTOLA-PAKKANEN puh. 0440 296 110 sirpa.kantola-pakkanen@kauppakamari.fi

Seuraa Kymenlaakson kauppakamaria sosiaalisessa mediassa

2

3.

7.

7.

2.

5.

4.

8.

Sähköinen jäsentiedote julkaistaan 7-8 kertaa vuodessa. Sen julkaisusta lähetetään tieto jäsenille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Jäsentiedote on laaja verkkojulkaisu, jonka kaikki numerot voi lukea www.kymenlaaksonkauppakamari.fi etusivulta avautuvasta bannerista.

3. 35 KAUPPAKAMARI


Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.5.

Profile for Kymenlaakson Kauppakamari

Kymenlaakson kauppakamari 2 2019  

Kymenlaakson kauppakamari 2 2019  

Advertisement