Page 1

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LEHTI WWW.KYMICHAMBER.FI

4/2016 LIIKENNE

PÄÄKIRJOITUS Ulkomaankauppaministeri KAI MYKKÄNEN s.3

Lento-, juna- ja bussiliikenne YHTEISTYÖHÖN s. 12

ANNE BERNER

USKOO DIGITALISAATION MAHDOLLISUUKSIIN

s. 10

ANKKAPURHA

SLUSH

SUUNTA ANSIOMERKKIEN AIKA


JULKAISIJA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA WWW.KYMICHAMBER.FI OSOITTEENMUUTOKSET PUH. 05 229 6100 KYMICHAMBER@KAUPPAKAMARI.FI PÄÄTOIMITTAJA TOIMITUS / TAITTO ILMOITUSVARAUKSET VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA KIRSI.JUURA@ KAUPPAKAMARI.FI PUH. 040 591 3339 KONSEPTI KUMPPANIA OY KUVAPANKIT PIXHILL ILMESTYY 2016 MAALIS-, TOUKO-, SYYS-, JA MARRASKUUSSA PAINO PAINOTALO WESTMAN GUTZEITINTIE 12 48100 KOTKA KANSIKUVASSA ANNE BERNER KUVA: VALTIONEUVOSTO ISSN 2341-9962

30 Sijoittamisen keskiviikko -tapahtuma on yksi kauppakamarin maksuttomista jäsentapahtumista. Iltatilaisuudessa puhui Osuuspankin tuote- ja palvelukehitysyksikön päällikkö Kristian Luoma digitalisaation tuomista palvelueduista asiakkaalle.

3 PÄÄKIRJOITUS Avaimet ulkomaankaupan oviin ovat itsellämme Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

10 TEEMA LIIKENNE Anne Berner uskoo digitalisaation mahdollisuuksiin

8 URAPOLKU Kotkan kaupungin uusi viestintäpäällikkö Marja Metso

14 TEEMA LIIKENNE Lento-, juna ja bussiliikenne yhteistyöhön

27 KOULUTUSKALENTERI Pomon parhaat ratkaisut tiukkoihin tilanteisiin

19 VALIOKUNTASIVUT Tietoisku Kymenlaakson voimavaroista ja uhista

4 NYT PUHUTTAA Koko Suomi hyötyy infran paranemisesta 24 HENKILÖ Yrityksen tärkein voimavara on henkilöstö. Antti Aarnio-Wihuri. 24 VALIOKUNTASIVUT Logistiikkaverstas etsii toimeksiantoja 30 KAMARIKUULUMISIA Sijoittamisen keskiviikko sai väen liikkeelle

29 ALUEELTA Aikamatka Ankkapurhaan

SEURAA MEITÄ SOMESSA

WWW.KYMICHAMBER.FI

MIksi ruuvikauppiaan kannattaa kiinnostua selfiealustoista? Taru Tujunen viestintätoimisto Ellun kanoista on yksi Suunta2016 -seminaarin puhujista Haminassa 16.11. 2 KAUPPAKAMARI

32


PÄÄKIRJOITUS

Avaimet ulkomaankaupan oviin ovat meillä itsellämme

O

len ottanut tänä syksynä asiakseni toteuttaa 50 yrityksen maakuntakierroksen eri puolilla Suomea, tavoitteenani saada ensikäden tietoa eri alueiden kansainväliseksi pyrkiviltä pkyrittäjiltä. Tälle syksylle paikkakunniksi ovat valikoituneet Tampere, Oulu ja vielä marraskuussa vuorossa on Kotka. Tähänastinen saatu palaute on ollut hyvin rohkaisevaa ja kannustaa niin meitä valtion edustajia kuin myös yrittäjiäkin aktiivisiin ponnisteluihin. Vastausta kysymykseen Suomen ja Ruotsin vientiyritysten eroista ei ole pääosin löytynyt säädösviidakosta, vaikka sieltäkin verotukseen ja tukiin liittyviä solmuja löytyy. Enemmistö palautteesta koskee toimintakulttuuria, jolla Suomea viedään ulkomaille. Oli kyse sitten yrittäjien välisten verkostojen tehokkaammasta hyötykäytöstä, kehitysyhtiöiden edustajien kokonaisvaltaisemmasta lähestymistavasta tai suurempien yrityspakettien tarjonnasta ulkomaille, lähtee muutos jo arkisista järkiratkaisuista. Joskus kansainvälistymisen starttaamiseen vaaditaan vain se, että yrittäjä lukee hänelle lähetetyn sähköpostin ja tarttuu puhelimeen tai vaihtoehtoisesti jo ulkomailla toimiva yrittäjä kehaisee suomalaista kaveriyrittäjäänsä ulkomailla.

Muutos lähtee arkisista järkiratkaisuista

Kilpailukykysopimus yhdistettynä korkeisiin palkankorotuksiin Ruotsissa ja Saksassa auttanee kääntämään Suomen viennin kasvuun, mutta Suomen rakennetyöttömyys jää aivan liian korkeaksi, jos emme saa työllistämisen kynnystä alemmas ja ennen kaikkea työtä tekijälleen kannattavaksi. Keinoina tähän on muun muassa työttömyyskorvausten porrastaminen kannustavammaksi ja paikallisen sopimisen edistäminen muiden hallituksen jo suunnittelemien työllisyystoimien lisäksi. Kymenlaaksolaiset ovat joutuneet tuntemaan nahoissaan öljynhinnan romahtamisesta ja lamasta johtuvan Venäjäkaupan hyytymisen. Vaikka Venäjän talous on ollut laskusuunnassa jo vuodesta 2013 on se silti edelleen suuri markkina ja meillä on edelleen yli 400 Venäjällä toimivaa yritystä. On Suomen etu, että länsimaat puolustavat väsymättä kansainvälistä oikeutta Ukrainankin tapauksessa. En usko ovien sulkemiseen vaan siihen, että kannattaa pitää keskusteluyhteydet Venäjälle auki. Vain tällä tavoin voimme myös ratkoa kaupan haasteita. Tästä syystä olemme käynnistämässä uudelleen hallitusten välisen talouskomission työtä marraskuussa Moskovassa.

KAI MYKKÄNEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 3 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI

KIRJA

KIRJA

RIKO LASI HÄTÄTILANTEESSA – KRIISIVIESTINNÄN PIKAOPAS KRIISI ON SE HETKI, kun aika pysähtyy ja johtajan valtaa kylmä hiki. On tapahtunut jotain, jonka vuoksi organisaatiotasi haukutaan Facebookissa, pilkataan blogeissa ja vääristellään mediassa. Toimittajat penäävät vastauksia kriittisiin kysymyksiin, some-yleisö penkoo taustojasi, puolitutut pysäyttävät kadulla ja tivaavat selityksiä. Riko lasi hätätilanteessa on kriisiviestinnän pikaopas, joka auttaa johtajaa selviämään paineen alla. Tämän kirjan avulla opit minimoimaan kriisin vaikutukset ja jopa välttämään typerimmät kriisit. Kirjoittaja Katleena Kortesuon mukaan kriisiviestinnällä on neljä tavoitetta: • Ehkäistä kohuja ja kriisejä. • Lieventää kohujen ja kriisien seurauksia. • Antaa organisaatiolle työrauha. • Saattaa organisaatio normaalitilaan. Et ehkä pysty pyyhkimään kriisiä pois maailmasta, mutta fiksulla viestinnällä selviät kriisistä kuivin jaloin ja mahdollisimman vähin vaurioin. Tolkullinen kriisiviestintä on elinehto mille tahansa organisaatiolle.

4 KAUPPAKAMARI

NYT PUHUTTAA

Koko Suomi hyötyy infran paranemisesta Eduskunnan pikkuparlamentin kansalaisinfossa keskusteltiin liikenneyhteyksistä. Fyysinen matkaetäisyys on este taloudelle ja skaalaedut lisääntyvät mitä nopeammin ihmiset, tavarat ja informaatio liikkuvat. Hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys niin Suomen kuin koko Euroopan kasvulle ja menestykselle. Suomea voi verrata maantieteellisen sijaintinsa perusteella saareen ja vientimme on riippuvainen logistiikasta. Euroopan Komission määrittämään keskeisimpään Eurooppa -tason liikenneverkkoon kuuluu Välimeri-Skandinavia käytävä, joka kulkee Suomessa Etelä-Suomen halki Venäjän rajalle. Tärkein yksittäinen hanke liikennekäytävän Suomen osuudella on niin sanottu tunnin juna, jonka ansiosta Helsingin ja Turun työssäkäyntialueet yhdistyisivät. Entistä laajemmat työssäkäyntialueet synnyttävät tutkimuksen mukaan uutta aineetonta ja inhimillistä pääomaa, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin sekä kansantalouteen. Euroopan Unioni kohdentaa omat investointipanoksensa ydinverkkokäytäviin ja erityisesti niiden ratahankkeisiin. Tämä mahdollisuus Suomen on hyödynnettävä. Kansanedustaja Matti Vanhanen peräänkuulutti kansalaisinfossa rohkeutta investointeihin: "Toivon, että liikennekaaren jälkeen hallitus onnistuu viemään eteenpäin myös väyläyhtiöhanketta. Me tarvitsemme nyt liikenneinfran suuria investointeja varten toimivan rahoitusmallin, jonka avulla kunnianhimoisia hankkeita saadaan toteutettua. Tunnin junan ja Jäämerenradan kannattajien kannattaa nyt ryhtyä yhteistyöhön näiden molempien suurhankkeiden toteuttamiseksi." Ekonomisti Aki Kangasharju on tutkinut liikenneinfran vaikutuksia kansantalouteen ja hänen mukaansa yleinen BKT per asukas kasvaa 5-11 prosenttia kun kaupungin koko kasvaa. Suomi on harvaanasuttu maa ja tästä syystä keskusten kehittäminen on tärkeää. Suurtuotannon edut kasvavat mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on. Tunnin junalle on myönnetty valtion budjetista suunnittelurahaa, mikä kertoo siitä, että hanke ei ole enää utopiaa, vaan toteutusta vaille valmis.


LYHYESTI LUKUINA

1 123 103

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 87 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi noin 18 prosenttia.

2

MILJOONAA

Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 8 545 vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

KAUPPAKAMARI NEUVOO Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä 1 123 103. Joka viides suomalainen on nyt vähintään 65-vuotias. Eurostatin tilastojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli Suomessa EU28-maista kuudenneksi suurin vuoden 2014 lopussa.

23 %

Suomessa on 2 miljoonaa palkansaajaa.

ULKOMAISEEN TYÖVOIMAAN LIITTYVÄ NEUVONTAPALVELU KÄYNNISTYI Kauppakamari on aloittanut maksuttoman työnantajan neuvontapalvelun ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota yrityksille päivitettyä tietoa ulkomaiseen työvoimaan liittyvistä asioista ja palveluista, ja näin tukea yritysten valmiuksia hyödyntää Suomessa olevien ja Suomeen tulevien kansainvälisten osaajien potentiaali. Neuvontapalvelu toteutetaan Helsingin seudun kauppakamarin COME (Chamber of Multicultural Enterprises) -projektin avulla. COME:n neuvontapalvelu auttaa mm. kysymyksissä, jotka liittyvät • kansainväliseen työvoimaan • työperäiseen maahanmuuttoon • työ- ja oleskelulupiin • kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiprosesseihin • yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamiin ulkomaiseen työvoimaan keskittyviin palveluihin

ILMOITUKSET

Neuvontapalveluun voi olla yhteydessä • sähköpostitse: come@helsinki.chamber.fi • puhelimitse: + 358 9 2286 0501 tai + 358 45 7733 3005 • yhteydenottolomakkeen kautta www.come2.fi

8 545 5 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI KOMPASSI BLOGI- JA APSIVINKIT

Handwallet Palkittu sovellus kulujen hallintaan: balansoi tilisi, hallitse luottokorttejasi, suunnittele budjettisi, seuraa menoja ja tuloja ja vältä tilinylitykset. blogi.fueldigital.fi

Rainman Säätutkasovellus zoomaa sadetutkakuvat 5-15 minuutin välein. Kuvista voit seurata reaaliajassa sadealueiden liikettä Suomen ja Skandinavian alueella. GooglePlay/RainMan

Nordnet Suomen suosituin talousblogi on säästämisestä, sijoittamisesta ja taloudesta kiinnostuneiden yhteisö. Talousalan ammattilaisten ja yksityishenkilöiden ylläpitämä. nordnetblogi.fi

TEM. DERUM IUR? KÄVIKÖ EDELFELT KYLÄSSÄ? UPTATENIS ET NYT KOKOUSHUONEIDEN TAULUAARTEET ESILLE! ULPA SUM IN CONSEQU ONKO YRITYKSESSÄNNE MAALAUKSIA, JOIHIN ON IKUISTETTU PERUSTAJAJÄSENIÄ, OMISATURIT ET QUID MAION TAJIA TAI JOHTORYHMÄN JÄSENIÄ? KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖ KOKOAA JUHLAVUOAUTEM.NOSSENE NUM TENSA KUNNIAKSI SÄHKÖISEN MUOTOKUVAGALTE, OSA DUM MOERA LERIAN. TEOKSISTA ASETETAANDIORION NÄYTTEILLE AMOS ANDERSSONINSENAM TAIDEMUSEOON HELMIONFECRI NONICIVIS KUUSSA. BONORA? Ilmoittaudu mukaan: janne.salo@chamber.fi Ohjeet: www.kymichamber.fi/ajankohtaista 6 KAUPPAKAMARI 8 KAUPPAKAMARI

@K3FIN Ulkoministeriö @ulkoministeriö #Suomi julkaisee omat #Tekijänoikeudet #emoji’nsa ensimmäisenä digimaailmassa ja maana maailmassa http:// somealustoilla ovat formin.finland.fi/public/ monitahoinen ongelma default … #joulu @thisisnäkökulmasta riippuen. FINLAND #some @theMartti https://t.co/8goeoaUe2w

9 + 1 SYYTÄ KUULUA KAUPPAKAMARIIN EDULLISEMMAT HINNAT JÄSENENÄ SAAT ALENNUSTA KAUPPAKAMARIN TUOTTEISTA JA PALVELUISTA. 1. Jokainen kontakti on mahdollisuus. 2. Hyvät neuvot eivät ole kalliita. Saat maksutonta lakineuvontaa. 3. Pysyt ajan tasalla. Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset. 4. Tietolähteet päivittäiseen työhön. Saat asiantuntijoiltamme ajantasaista tietoa mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa. 5. Näkyvyyttä ja kontakteja. Verkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet. 6. Asiakirjat ulkomaankauppaan. 7. Neuvoja sopimuskiemuroihin. 8. Kehität osaamistasi. Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset. 9. Näkyvyyttä ja kontakteja Aloitus endae vel ilique aut fuga. Tium quibusc iminimet voloVerkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet. resSimus, od quidici issimus, quatur, aboreic iisciis et utemolore eatur audistiam, vel id eum everit enimintorist harum ut et officto tatinim fugit magnis molupid itatis del eossunt aborunt re et eium autecte lorem ipsumk.

KAHVIN PAREMPI MAKU


KOMPASSI UUSI JÄSEN

Jäsenyys avaa vaikuttamismahdollisuuksia KAUPPAKAMARIIN LIITTYNEET UUDET JÄSENET

30.10. mennessä • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kiinnostaako yrityksesi toimintaedellytysten ja maakunnan elinvoiman kehittäminen? Haluatko verkostoitua muiden päättäjien kanssa? Tule mukaan Kymenlaakson kauppakamarin valiokuntatoimintaan, luottamushenkilönä olet avainpaikalla! Kymenlaakson kauppakamarissa toimii seitsemän (7) valiokuntaa: Logistiikkavaliokunta, Kaupan ja palveluiden valiokunta, ICT-valiokunta, Teollisuusvaliokunta, Kv- ja kasvuvaliokunta, Koulutus- ja työvoimavaliokunta sekä JC-valiokunta.

Veikon Ikkunapalvelu Oy, Kotka TietoPetri Oy, Kouvola Vaikuttamistyön lähtökohtana toimii kauppakamarin strategia ja hallituksen määrittelemien painopisteiden edistäminen. Painopisteet vuosille 2016 Vimpa Island Fishing Tours Oy, Hamina Kukkatalo Rosarium Oy, Kouvola 2018 ovat vetovoimainen Kymenlaakso, uudistuva elinkeinorakenne, osaava työvoima ja sujuva liikenne. S&S Operations Finland Oy, Kotka Kouvolan Lääketutko Oy, Kouvola Valiokunnissamme työskentelee reilut 140 luottamushenkilöä ja valiokunPohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry, Kouvola nat kokoontuvat keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi luottamushenkilöiden yhteiskokouksissa verkostoidutaan yli valiokuntarajojen. Kari Vanhalakka, Porvoo Johanna Hasu, Kotka Kauppakamarille luottamushenkilöt ovat arvokas asiantuntijaverkosto, Kymen Talopalvelu Oy, Kouvola jonka avulla varmistamme että olemme aidosti yritysten asialla ja toteutamme vahvaa alueellista vaikuttamista. Autohuolto Velj. Anttila Oy, Kouvola Arkkitehtitoimisto Käppi Oy, Kouvola Kiinnostuitko? Ilmoita halukkuudestasi mahdollisimman pikaisesti. LuotApridos Oy, Kouvola tamushenkilövalinnat hyväksyy Kymenlaakson kauppakamarin syyskokous, Poiju julkaisut Oy, Kotka joka tänä vuonna pidetään 29.11.2016 Stora Enson Tehtaankerholla Inkeroisissa. Karhulan liikkeenharjoittajat ry, Kotka Futuredent Oy, Kotka Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Tiina Paavola puh. 044 0296 110. Kausalan Kuntoutus Oy, Kouvola Oy Transpeltola Ltd, Kouvola Kymen STG Oy, Kouvola Raati Oy, Miehikkälä Kotkan Isännöintipalvelu Oy, Kotka Biboc Oy, Kotka Tapro Oy, Kotika Valiokuntatyön Kylmähuolto Resek Oy, Kouvola vuosisuunnittelu, verkoistoituminen South East Loading Oy, Kotka yi valiokuntarjojen, Mediamaja Oy, Kouvola osaamisen Katsun Oy LKV, Kouvola kehittäminen, kiitos tehdystä työstä! Twoy Engineering Oy, Kouvola Kouvolan Kotikeskus Oy, Kouvola VistaFilms Oy, Hamina

Valiokuntavalkeat to 26.1.2017

7 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI URAPOLKU URAPOLKU

Missiona siivittää Kotka uuteen lentoon Kotkan kaupungin uusi viestintäpäällikkö Marja Metso on pitkän linjan viestintäammattilainen, joka tuntee erityisen hyvin koulutusalan viestinnän haasteet. Uudessa työssä painottuu kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin johtaminen. Tiiviin ajatustyön vastapainoksi hän -omien sanojensa mukaan- lukee, löhöilee ja haahuilee luonnossa. MARJA METSO VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ, KOTKAN KAUPUNKI

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKANI OLI ... 15-vuotiaana kesätöissä silloisella Kansanterveyslaitoksella, jos muistan nimen oikein (nykyinen THL). Järjestin Oulun toimistossa näytteiden vastauslappuja aakkosjärjestykseen. Välillä sain vastata puhelimeenkin ja kertoa, oliko jokin näyte plussaa vai miinusta, tai kasvoiko siinä jotain bakteeria. Jännittävää! ENNEN NYKYISTÄ TYÖTÄNI ... olen ollut opiskeluaikana toimittajana eri sanomalehdissä, mm. Kotkassa ja Salossa. Pisimmän työrupeaman olen tehnyt Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, aluksi tiedottajana ja 2006 - 2013 viestintäpäällikkönä. Työ maakunnan oman korkeakoulun kehittämisessä oli antoisaa, koska sitä tehtiin johtoryhmässä yhdessä suunnitellen ja innostuen! MERKITTÄVIN ASKEL TYÖURALLANI ... oli se, kun rohkenin astua esimiehen saappaisiin 2006 silloisen esimieheni Ragnar Lundqvistin pyytämänä ja innoittamana. Esimiestyön aloittamista tuki myös koulutus: osallistuimme AMK:n koko johtoryhmä yhdessä pitkään esimiesvalmennukseen ja suurin osa suoritti samalla JET-tutkinnonkin. Sain samalla ahaa-elämyksen: esimiestyö onkin ihan oma taiteenlajinsa, jota on yhtä mukavaa ja haastavaa kehittää kuin esimerkiksi viestintää ja markkinointia. TÄLLÄ HETKELLÄ... Kotkan kaupungin viestintäpäällikkönä keskeinen tehtäväni on kaupunkikonsernin vies 8 KAUPPAKAMARI

tinnän ja markkinoinnin johtaminen sekä tietenkin toteutuksen läpivienti yhdessä laajan toimijajoukon kanssa. TÖIDEN OHELLA ... liikun ja laulan kuorossa, se friskaa! Kotkan Kantaattikuorossa saa laulaa itseään paremmassa seurassa: Bach ja Mozart ovat tulleet tutuiksi, lisäksi konsertit ovat useimmiten ammattiorkesterin ja -solistien kanssa. Olen todellakin itse ihan maallikko laulamisessa, mutta hienon johtajamme Pekka Soranummen avulla opin joka kerta jotain uutta. Lisäksi tykkään lukea, löhöillä ja haahuilla luonnossa. Koska työ on tavoitteellista, en halua ulkoilla suorituskeskeisesti - siksi puhun haahuilusta omana liikuntamuotonaan!

KOULUTUS Yhteiskuntatieteen maisteri; Tampereen Yliopisto ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA Kesätyö Kansanterveyslaitoksessa MISSIO! Haluan yhdessä muiden kanssa uudistaa kotikaupunkimme Kotkan lentoon!


MINÄ OLEN DIGITALISAATIO Digitalisaatio asuu Lappeenrannassa ja sen nimi on Jarkko. Jarkon ansiosta kiinalaisen sementtitehtaan ja chileläisen kaivoksen väki näkee tabletilta, missä kunnossa pumput, venttiilit ja muut kriittiset laitteet ovat. Jos jokin mättää, se tiedetään jo ennalta ja huolletaan.

Tarvitseeko valloittaa maailma saadakseen maailmanluokan kumppanin?

Lähimmän toimistomme löydät osoitteesta kasvuvoimaa.ey.fi EY | Tilintarkastuspalvelut | Veropalvelut | Lakipalvelut | Konsultointi | Yritysjärjestelyt

© 2016 Ernst & Young Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. A16004fi

Maailman myllerryksessä pienempikin yritys hyötyy asiantuntevista neuvoista ja luotettavasta kumppanista. EY on Suomessa alansa markkinajohtaja ja kansainvälinen verkostomme kattaa 230 000 asiantuntijaa 152 maassa.

Digitalisaatio on tekemistä. Ei puhumista. elisa.fi/digitalisaatio

JARKKO HIETASARA TUOTEPÄÄLLIKKÖ, FLOWROX

9 KAUPPAKAMARI


HENKILÖ

10 KAUPPAKAMARI


Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

uskoo digitalisaation mahdollisuuksiin TEKSTI HEINO YLISIPOLA KUVAT VALTIONEUVOSTO

Olemme liikenteessä siirtymässä kohti matkaketjua, jossa suomalaiset voivat matkustaa yhdellä lipulla kotoa määränpäähän ja takaisin, vaikka matkaan käytettäisiin bussia, junaa, laivaa tai lentokonetta. Yhteensä 23 keskeistä suomalaista organisaatiota ja yritystä on käynnistänyt yhteistyön, jonka tavoitteena on luoda Suomen ensimmäinen liikenteen palveluoperaattori.

KAUPPAKAMARI 13


HENKILÖ

ANNE BERNER Liikenne- ja viestintäministeri Juha Sipilän hallituksessa sekä Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja KOULUTUS Kauppatieteiden maisteri

P

alveluoperaattori tarjoaa aikanaan useita liikennevälineitä yhdisteleviä, henkilökohtaisesti räätälöityjä liikennepalveluita kuluttajille. Palveluoperaattori on ensimmäinen kaikki liikennemuodot yhdistävä, niin sanottu mobility as a service -palveluntarjoaja maailmassa. ”Lippu- ja matkajärjestelmät digitalisoidaan, jolloin ne niin sanotusti keskustelevat keskenään eli tieto kulkee järjestelmästä toiseen”, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) liikennekaarihankkeen hallituksen esityksestä, jonka ensimmäinen osa on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Sen asettamat lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset kohdistuvat tie- ja raideliikenteen toimijoihin. Hankkeen toisen osan valmistelu on myös käynnistetty, ja sen yhteydessä tarkastellaan velvoitteiden ulottamista lento- ja meriliikenteen toimijoihin. Digitalisaation avulla Suomeen rakennetaan tietojärjestelmien yhteentoimivuus kansalaisten matkaketjuja varten. Perinteisiä joukkoliikennepalveluita eli bussi-, juna-, laiva- ja lentokonekyytejä yhdistämään syntyy operaattoreita, jotka tarjoavat ovelta ovelle ulottuvia matkustuspalveluita. AINUTLATUINEN HANKE MAAILMASSA ”Liikennekaari on ainutlaatuinen hanke koko maailmassa, kun siinä velvoitetaan muun muassa joukkoliikennepalveluiden tarjoajat avaamaan palveluitaan koskevat tiedot avoimen rajapinnan kautta muun muassa näitä palveluita yhdistävien operaattoreiden hyödynnettäväksi”, toteaa Berner. ”Palveluoperaattoreiksi on tulossa start up -yrityksiä, joita jo nyt Suomessa on paljon. Digitalisaatio mahdollistaa avointen rajapintojen ennenäkemättömän hyödyntämisen.” Avoin rajapinta on tietojärjestelmään luotu yhteys, jonka kautta tiedot ovat saatavissa koneluettavassa muodossa vapaasti käytettäväksi, jolloin tietoja voidaan käyttää uudelleen ilman rajoittavia käyttöehtoja. Muutoin pääsy tietoihin on tarjottava oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Yritykset jakavat digitaalisesti muun muassa tiedon aikatauluistaan, reiteistään, hinnoistaan ja palvelujen saatavuudesta sekä esteettömyydestä. Tarkoitus on, että kilpailu on avointa kaikkien operaattoreiden osalta. Yrityssalaisuudet pysyvät jatkossakin yrityssalaisuuksina.

12 KAUPPAKAMARI

PAREMPI SAAVUTETTAVUUS Suomi elää hyvin pitkälle viennistä, jolloin yritysten lentoyhteydet maailmalle ja maailmalta Suomeen ovat hyvin tärkeitä. ”Saavutettavuutta pitää vielä parantaa. Helsingistä on jo laajat yhteydet eri puolille maailmaa. Tavoitteena on, että koko Suomi olisi logistinen liikenteen solmukohta, hub, Euroopan ja Aasian välillä. Hyvät yhteydet länteen ovat myös tärkeitä, sillä onhan Yhdysvallat jo kolmanneksi suurin kauppakumppanimme”, painottaa Berner.

Hänen mukaansa hub-ajattelua voisi viedä myös Helsingin ulkopuolelle. ”Esimerkiksi Oulusta lentoliikenne kasvaa Ruotsiin ja Norjaan. Oulusta pääsee lentämällä muun muassa Norjan Tromssaan. Myös Vaasasta, Turusta ja Tampereelta on suoria lentoyhteyksiä ulkomaille. Ei tarvitse kiertää Helsingin kautta.” Entinen pääministeri Esko Aho, SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly ja Pivot5 Oy:n hallituksen puheenjohtaja Inka Mero tekevät parhaillaan selvitystä, millainen Suomen liikenne- ja viestintäjärjestelmän pitäisi olla, jotta se tukisi Suomen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kansantaloutta. Kolmikon työ valmistuu huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Selvityksen ensimmäinen visio on suunnattu vuoteen 2030 ja toinen vuoteen 2050. Lentoasemaverkosto on yksi osa tuota visiota. Suomesta on puuttunut pitkän aikavälin infrahankkeiden investointiohjelma ja infravisio. ”Teknologia kehittyy koko ajan ja tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia myös liikenteeseen. Esimerkiksi lentokenttien kustannukset alenevat koko ajan. Liikennekaaren kautta pienemmät lentoyhtiöt kuin kansallinen Finnair sekä liikenteen start up -yritykset voivat löytää ja varmaan löytävätkin uusia avauksia matkustamiseen”, uskoo Berner. Berner arvioi, että lähivuosikymmenten aikana ihmiset siirtyvät yhä enemmän oman auton käytöstä älyliikennepalveluiden eli joukkoliikenteen piiriin. Liikennekaaren ykkös- ja kakkosvaiheen on määrä tulla voimaan 1. heinäkuuta 2018.

PIENILLE LENTOYHTIÖILLE MAHDOLLISUUKSIA Berner myöntää, että Itä- ja Pohjois-Suomen lentokentille on vaikeaa saada kannattavaa lentoliikennettä sesonkien ulkopuolella eli lähinnä kesäisin. ”Matkailuyrittäjät määrittävät, millaista matkailua alueille syntyy ja saadaanko alueille ulkomailta tulevia matkustajia. Lentoliikenne on hyvin markkinaehtoista. Kysyntä on myös riippuvaista hinnoittelusta. Uskon, että ministeriö voi luoda menestymisen mahdollisuuksia myös pienemmille lentoyhtiöille ja liikenteen palveluoperaattoreille.” Berner ei ota kantaa kansallisen lentoyhtiömme Finnairin tulevaisuuteen ja yhtiön mahdollisiin omistusjärjestelyihin. ”Finnair kuulu pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vastuualueeseen, koska hän on myös omistajaohjauksesta vastaava ministeri.” ”Lentoliikenne on jo nyt ja tulee olemaan keskeinen liikennemuoto Suomessa ja Suomesta m ­ aailmalle, koska olemme pitkien etäisyyksien maa. Lähes kaikilla elämän aloilla, talouselämästä p­ uhumattakaan, elämme globaalia aikaa, jossa nopeat yhteydet kaikkialle ja kaikkialta ovat elintärkeitä.” Berner painottaa Suomen hyvää mobiiliosaamista, ennakkoluulottomuutta ja suomalaisten kykyä tehdä töitä yhdessä. ”Pienessä maassa se kantaa hyvin pitkälle.”


All over the world – fromHAMINAKOTKA HaminaKotka SATAMA HaminaKotka on täyden palvelun satama, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja monipuolisia palveluja. Satama yritys- ja logistiikka-alueineen luo dynaamisen ja logistisesti tehokkaan toimintaympäristön yritystoiminalle. HaminaKotkan satamaan on helppo tulla, siellä toimia, kasvaa ja menestyä!

www.haminakotka. • marketing@haminakotka.

13 KAUPPAKAMARI

13KAUPPAKAMARI


TEEMA


KUVA COLOURBOX

Lento-, juna- ja bussiliikenne

yhteistyöhön Tulevaisuudessa kaikkien liikennemuotojen yhteistyö voisi viedä matkustajan yhdellä lipulla maailmalle. TEKSTI HEINO YLISIPOLA

F

inavian pääkonttorin naapurissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla käy vilske: menossa ovat 900 miljoonan euron laajennustyöt, jotka varmistavat, että muutaman vuoden kuluttua, 2020, Suomen päälentoaseman kautta kulkee yli 20 miljoonaa matkustajaa. ”Kova kasvuvauhti on päällä. Suomalaiset kerätään Helsingin kautta maailmalle. Euroopan kentiltä tulee syöttöliikennettä Helsinkiin, josta ihmiset jatkavat Aasiaan. Myös Pietarin alueelta ja Baltiasta tulee

paljon matkustajia, jotka jatkavat täältä maailmalle. Virta käy myös toisinpäin: Aasiasta tullaan Helsinkiin ja jatketaan täältä muualle Eurooppaan. Matkustajamäärät kasvat, siksi tarvitsemme lentokentälle enemmän tilaa, kertoo valtiollisen Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen. Hän sanoo suoraan, että ilman Helsingin kehittymistä kansainvälisen lentoliikenteen solmukohdaksi suomalaiset tuskin pääsisivät suorilla lennoilla Lontooseen, Pariisiin tai Budapestiin.

”Euroopan isojen kaupunkien saavutettavuus, suorat lennot Helsingistä, on sen ansiota, että Helsingissä yhdistyy kysyntää Suomesta, Venäjältä, muista Pohjoismaista, Baltiasta sekä Aasiasta ja Keski-Euroopasta.” Tänä vuonna Helsinki-Vantaan matkustajamäärä ylittänee 17 miljoonan matkustajan rajan. Oulussa ylitetään uudelleen miljoonan matkustajan raja. Hyvä kehitys näkyy myös Vaasan, Kuopion, Tampereen ja Turun lentokenttien matkustajavirroissa. 15 KAUPPAKAMARI


TEEMA korjata, remontin hintalappu on useita miljoonia euroja. Silloin tarvitaan konsernin yhteistä kassaa.” Tällä hetkellä Varkauden kenttä on liikenteen loppumisen takia poistettu Finavian lentoasemaverkostosta. Lappeenrannan kenttä on yksityistetty eikä sieltä ole reittiliikennettä. Myös Porista reittiliikenne on loppunut. ”Jos lentoliikenne päättyy eli matkustajia ei ole tarpeeksi, niin Finavia jossain vaiheessa lopettaa kentän ylläpidon”, sanoo Savolainen. KESÄKAUSI VAIKEA ­POHJOISESSA Talvikaudelle, puhumattakaan joulusta, Pohjois-Suomen lentokentille riittää liikettä. Tulevasta talvikaudesta näyttää tulevan erityisen hyvä Kittilän, Rovaniemen, Kuusamon ja Ivalon lentokentille. Esimerkiksi Lufthansa avaa Saksasta suoria yhteyksiä Pohjois-Suomen kentille. Myös Monarch, Norwegian ja Germania lentävät reittilentoja suoraan Lappiin. Reittilentojen päälle tulevat vielä sadat tilauslennot. ”Kittilässä on noin 6 500 asukasta; eihän se asukasmäärä riitä luomaan tarpeeksi kysyntää lentoaseman palveluille ja lentoreiteille. Matkailukohteet Levi ja Ylläs vetävät kuitenkin puoleensa jopa satojatuhansia matkailijoita, mikä lisää lentoliikenteen kysyntää. Lapin kesä, yötön kesä on kuitenkin ainutlaatuinen, myös sitä pitäisi myydä maailmalla matkailijoille”, esittää Savolainen. Hän toivoo rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä Lapin ja koko Suomen kesäkauden markkinointiin. ”Aasialaisilla on kotimaissaan lämpöä liikaakin. Heille riittää puhdas ilma, puhdas vesi, kiireettömyys ja pitkät kesäpäivät. Lapissa voi kaivaa HELSINKI-VANTAA ON YKSI kultaa vaikka keskellä yötä. Matkailun palvelutuotteita pitää kehittää ja myydä, EUROOPAN HALVIMMISTA siinä ei tarvita mitään ihmeellisiä komLENTOKENTISTÄ. mervenkkejä.”

MATKAT YHDELLÄ LIPULLA Savolainen muistuttaa, että lähes koko Suomesta pääsee lentämällä noin tunnissa Helsinkiin ja edelleen maailmalle. Hän odottaa paljon hallituksen tulossa olevalta liikennekaaren kakkosvaiheelta. ”Toivon yhteistyötä lento-, rautatie- ja maantieliikenteen kanssa. Sellaista yhteistyötä, että matkustaja pääsee yhdellä lipulla kotipaikkakunnaltaan maailmalle. Lahdesta voi tulla junalla ja jatkaa Helsinki-Vantaalta lentokoneella eteenpäin. Kotkasta voi tulla bussilla ja jatkaa lentämällä eteenpäin. Helsinki-Vantaalla olisi vain turvatarkastus. Kaikki hoituisi yhdellä matkalipulla.” Jos liikennekaarihanke etenee odotetusti, toive voi toteutua jo muutaman vuoden kuluttua. ”Tarvitsemme nyky-yhteiskunnassa erilaisia liikennevirtoja, jossa oma autokin voi olla yksi osa matkaa. Tarvitsemme niin sanotun holistisen eli kokonaisvaltaisen mallin, jossa matkustusasiakirjat ja viivakoodit saisi jo esimerkiksi Lahdesta tai Kotkasta lähdettäessä ja Helsinki-Vantaalla matkatavarat siirtyisivät suoraan lentokoneeseen”, selvittää Savolainen. Hänen tietämänsä mukaan ainakin Sveitsissä lento- ja junamatkustaminen on hyvin integroitu eli tarvitaan vain yksi lippu.

TOIMINTAKULUIHIN MILJOONIA Finavia käyttää Suomen lentoasemaverkon, 22 toimivaa asemaa, ylläpitoon noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Kyseessä ovat toimintakulut, investoinnit ovat asia erikseen. ”Pienetkin kentät pystyvät maksamaan omat toimintakulunsa, kunhan liikennettä on tarpeeksi. Jos kiitoteitä pitää uusia tai 19 KAUPPAKAMARI

HELSINKI ON EUROOPAN HALVIMPIA LENTOKENTTIÄ Savolainen kertoo, että Helsinki-Vantaan lentokenttä on lentoyhtiöille yksi E ­ uroopan halvimmista lentokentistä. Vain Baltian pääkaupunkien eli Tallinnan, Riikan ja Vilnan kentät ovat halvempia kuin Helsingin. Hän näkee edullisuuden yhtenä kilpailuetuna. Savolainen ei pelkää, että Persianlahden maiden lentoyhtiöt u­ hkasivat Finnairin Aasian reittejä. Äskettäin Qatarin kansallinen lentoyhtiö Qatar Airways avasi suorat lennot Dohan ja Helsingin välille. ”Finnair ja Qatar Airways ovat jo codeshare-yhteistyössä. Kumpikin yhtiö voi rakentaa toisilleen suhteellisen joustavia lentopaketteja. Eteläiseen Aasiaan, Australiaan ja Afrikkaan meiltä on ollut huonot yhteydet, nyt yhteydet paranevat.”


TILASTO

TILASTO

Hyvillä liikenneyhteyksillä on suuri merkitys yritysten menestykselle KESKUSKAUPPAKAMARIN TEKEMÄN ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2016 -SELVITYKSEN MUKAAN YRITYKSET HAKEUTUVAT JA INVESTOIVAT ALUEILLE, JOISSA ON TOIMIVAT LIIKENNEYHTEYDET JA OSAAVAA HENKILÖKUNTAA.

Hyvät liikenneyhteydet olivat vastanneista suurimman osan (59 %) mielestä merkittävä toimintaedellytyksiin vaikuttava tekijä.Toimintakykyisellä liikenneinfrastruktuurilla turvataan kotimaan kuljetusten ja vienti- ja tuontikuljetusten kustannustehokkuutta ja yritysten logistista kilpailukykyä. Kaikilla toimialoilla toimivat yritykset pitävät liikennehankkeita erittäin tärkeinä, koska ne vaikuttavat alueiden saavutettavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin.

Keskuskauppakamarin tekemään tutkimukseen vastasi 1122 yritysjohtajaa.

1122

59 % 59 % vastanneista arvioi, että liikenneyhteydet vaikuttavat yrityksen sijaintiin ja toimintaedellytyksiin paljon tai erittäin paljon.

KIIREELLISIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET ALUEELLA NYKYISEN LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN YLLÄPITO JA KUNNOSTAMINEN

77 %

TIETOLIIKENNEYHTEYDET

39 %

VALTATEIDEN JA MOOTTORITEIDEN RAKENTAMINEN

35 %

JOUKKOLIIKENNE

33 %

MATKAKETJUKULJETUSMUOTOJEN YHTEENSOPIVUUS

29 %

LENTOLIIKENNE

28 %

RAUTATIELIIKENNE

28 %

ALUEENNE SUORAT KANSAINVÄLISET YHTEYDET

20 %

SATAMAT JA VESILIIKENNE

11 %

LÄHDE: ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2016 -SELVITYS 20 KAUPPAKAMARI


ILMOITUS

KARHU VOIMA

JA KARHULAN VALIMO

YHTEISTYÖHÖN Uusi energiayhtiö Karhu

Toimitusjohtaja Sanna Kytömäki

jana ja tuotekehityksen edistä-

Voima Oy ja uusin voimin

on iloinen siitä, että Karhu Voima

jänä vahvistamme muitakin al-

ja alueen suurimpiin sähkönkäyt-

ueen koneenrakennusyrityksiä ja

täjiin kuuluva Karhulan Valimo

alihankkijoita.

toimintansa aloittanut Karhulan Valimo Oy

– Karhu Voima on tässä koko-

ovat löytäneet toisensa. – Karhulan Valimo tunnetaan

naisuudessa erittäin mieluisa pai-

ovat allekirjoittaneet

erinomaisesta osaamisestaan ja

kallinen kumppani, jolta saamme

pitkäaikaisen sähkön­

tuotteidensa

laajasti myös energia-alan palve-

sta. Me tuomme mukaan ener-

korkeasta

laadu-

toimitussopimuksen.

gia-alan palveluosaamisemme ja

Karhu Voima tarjoaa

sähkömarkkinoiden

luja, Kemppainen sanoo.

lisäksi asiantuntija­

mahdollisuudet

palveluita, joilla

gian käyttöön. Eli tämä on juuri

“Karhu Voima tuo mukaan energia­alan palveluosaamisen”

sitä osaamista ja palvelua, jota

karhuvoima.fi

valimo voi tehostaa energiankäyttöään.

autamme valimoa optimoimaan tarjoamat

edullisen

ener-

haluamme tarjota alueen muillekin yrityksille, Kytömäki sanoo.

Karhulan Valimo työllistää tällä hetkellä 57 henkilöä, ja ensim-

Molempia yrityksiä

Toimitusjohtaja Pekka Kemppain-

mäisenä

yhdistää halu turvata

en korostaa, että Karhulan Vali-

arvellaan nousevan noin 8 mil-

mo merkitsee alueelle enemmän

joonaan euroon. Tavoitteena on

mahdollisimman monta

kuin pelkkä tehdas tai työpaikka.

lisätä henkilökunnan määrä noin

työpaikkaa alueella.

– Se on vähän kuin magneetti.

sataan ja nostaa liikevaihto lähelle

Isojen vaativien valujen valmista-

20 miljoonaa kolmessa vuodessa.

vuonna

liikevaihdon

Karhu Voima Oy on Kotkan Energian ja Haminan Energian omistama uuden ajan palveluyhtiö, joka tuo energiaa arkeesi. Karhu Voiman asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut keskittyvät parantamaan ymmärrystä siitä, miten ja mihin energiaa kulutetaan sekä samalla säästämään – kuluttamaan vähemmän. 18 KAUPPAKAMARI


VALIOKUNNAT LOGISTIIKKAVALIOKUNTA

VIERAILULLA LOGISTIIKKAVERSTAASSA Logistiikkavaliokunta kokoontui Kotkassa, Mussalon satamassa sijaitsevassa Logistiikkaverstaassa. Logistiikkaverstas on uudenlainen koulutusta ja työelämää yhdistävä oppimis- ja kokeiluympäristö, joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita sekä kehittäjäorganisaatioita. Opiskelijat toteutettavat yrityslähtöisiä toimeksiantoja ja samalla verkostoituvat alan osaajien ja asiantuntijoiden kanssa. Logistiikkaverstas avattiin maaliskuussa ja ensimmäiset yritystoimeksiannot käynnistyivät syksyllä. Yritystoimeksiantoja ratkotaan monialaisissa ryhmissä, jolloin toimeksiantoihin saadaan monipuolista näkemystä. Toimeksiannot ovat yrityksille hankekauden ajan maksuttomia ja vaativat yritykseltä vain toimeksiannon ja yhteyshenkilön. Haku on avoinna vuoden loppuun asti. Syksyn toimeksiantojen teemat ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n ”Elämyksellinen kierrätysasema”, Kinnon ”Lentäviä kontteja Kouvolassa 2050” ja ”Kouvola Euroopan logistiikan keskipisteeksi”. Valiokunnassa käytiin keskustelua ensi kevään projektien toimeksiannoista. Verstaan tiimi toivoo, että valiokuntalaisten ja

yritysten joukosta löytyisi uusia toimeksiantoja. Visa Wednesdayt ovat verstaassa järjestettäviä työpajapäiviä, joihin yritykset voivat tuoda ratkaistavaksi pienempiä ongelmia opiskelijoiden muodostamiin pienryhmiin. Logistiikkaverstaan käynnistäminen toteutetaan kaksivuotisella hankerahoituksella, jonka jälkeen toiminnan rahoitus on tarkoituksena toteuttaa projektien kautta. Hankekauden aikana toteutettavat projektit tehdään maakunnassa toimiville yrityksille. Hankekauden jälkeen voidaan toteuttaa myös maakunnan ulkopuolelta tulevia toimeksiantoja. Logistiikkaverstaalle on hankittu työvälineiksi erilaisia ohjelmistoja ja simulaattoreita, joita käytetään toimeksiannoissa ja opiskelijatöissä. Käytössä ovat muun muassa Simul8, EasyCargo, Esrin ArcGIS ja Network Analyst. Myös yritykset voivat tulla mallintamaan omia prosessejaan. Projekteihin ja verstaan toimintaan voi tutustua tarkemmin Logistiikkavertaan nettisivuilla: www.logistiikkaverstas.fi.

OIKEIN VALJASTETTU ICT TUKEE LIIKETOIMINTAA.

Anna meidän tehdä yrityksesi tekninen ja toiminnallinen ICT-kartoitus. Saat konkreettiset keinot kulujen karsimiseen. Soita puh. 020 756 2460

Printcom Espoo - Kouvola - Kotka - Lappeenranta - Porvoo www.printcom.fi


KEHU KAVERIA VALIOKUNNAT KAUPAN JA PALVELUALAN VALIOKUNTA

ELINKEINOYHTIÖT INVESTOINTEJA EDISTÄMÄSSÄ Kaupan ja palvelualan valiokunnan kokouksessa kuultiin Kymenlaakson elinkeinoyhtiöiden toimenpiteistä investointien saamiseksi maakuntaan. Myyntijohtaja Harri Eela Cursorilta ja projektipäällikkö Reijo Saksa Kouvola Innovationista esittelivät valiokuntalaisille viimeisimpiä toimenpiteitä. REIJO SAKSA, KOUVOLA INNOVATION - Maakunnan molempien kehitysyhtiöiden toimintatavat ja tavoitteet investointien houkuttelemiseksi seudulle ovat hyvin yhteneväisiä. Kummallakin seudulla on omat vahvat erityispiirteensä ja osaamisalansa. Investointien saamiseksi seutukunnalle tehdään paljon yhteistyötä. Tällä hetkellä on käynnissä muun muassa Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla –hanke. - Kouvola Innovationin elinkeinomarkkinoinnissa ovat vahvasti mukana seudun yritykset. Markkinointiviestintä siirtyy yhä enemmän videoihin ja sisältömarkkinointiin. Kaupan ja palvelujen aloilla panostetaan vahvasti uusiin yrityksiin, erityisesti niiden houkuttelemiseksi kaupungin keskustaan. - Kouvola Innovation ylläpitää Kouvolan seudun toimitilarekisteriä www.yritystilat.fi, jonne on koottu tiedot alueen vapaista toimitiloista. Osasta keskustan toimitiloja on tehty 360-asteen videoita, jotta potentiaaliset asiakkaat voivat tutustua niihin myös virtuaalisesti.

HARRI EELA, CURSOR OY - Investointien hankkimisessa seudulle on Cursorissa siirrytty selkeästi markkinoinnista myyntiin. Alueella on paljon valmiita keskittymiä eri toimialoilta, jotka kiinnostavat yrityksiä kuten Haminan ja Kotkan satamat, Karhulan Teollisuuspuisto, Kantasatama, Vaalimaan alue ja Kotkan saaristo. - Cursorissa investointeja hoitaa viisi henkilöä eri sektoreilta. Näin vahva henkilöresurssipanostus on mahdollista hankkeiden kautta. Panostus on suurinta yrityksiin, jotka tuovat työpaikkoja seudulle. Kaikki investoinnit ovat seudulle tärkeitä. Cursor on valmistellut strategiapäivitystä 2016 – 2018. Samaan aikaan on rakentunut seudun elinkeinostrategia. Päivitetty strategia tähtää positiivisen kierteen vahvistamiseen, uudistuneisiin ja elinvoimaisiin yrityksiin sekä startup -kulttuurin kehittämiseen. Painopistetoimialoina ovat matkailu, teollisuus ja logistiikka sekä läpileikkaavana teemana digitalisaatio. Viestintään, seudun vetovoimaisuuteen ja positiivisen ilmapiirin kehittämiseen panostetaan entistä enemmän.

Ensiluokkainen tehokkuus – helppo huollettavuus

Prosessiteollisuuden ja kunnallisten pumppausten suurin kustannus on sähköenergia, joka on usein yli 90% elinkaarikustannuksista. Siksi Sulzer tuo jatkuvasti markkinoille uusia entistä energiatehokkaampia tuotteita. Uusimpana näistä SNS-pumppu, jonka hyötysuhde on markkinoiden paras.

20 KAUPPAKAMARI

Luotettavuus, pitkä elinikä ja helppo huollettavuus ovat myös tuotesuunnittelumme lähtökohtia. Tuotteidemme vankka ja huoltoystävällinen rakenne, sekä laadukkaat komponentit säästävät kunnossapitokustannuksia merkittävästi. HSTturbokompressorimme on lähes huoltovapaa.

Sulzer Pumps Finland Oy PL 66, 48601 Kotka Puh. 010 234 3333 www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland Katso video.


Matkailumarkkinointi ja elinkeinomarkkinointi yhdistyvät vuoden 2016 aikana yhden brändin alle. Tämä tarkoittaa entistä yhtenäisempää tapaa tehdä asioita, yhtenäisiä tavoitteita ja sisältöjä.

Vinkit yrityksen keskeisiksi toimenpiteiksi seudun markkinoimisessa ja investointihalukkuuden edistämiseksi. Harri Eela, Cursor

TOP 5 1. Huolehdin asiakkaasta 2. Toimin oikeiden asiakkaiden kanssa (toimiva CRM-järjestelmä ratkaisevassa asemassa) 3. Teen suoraa, rehellistä myyntityötä 4. Kerron tarjonnastamme erilaisissa foorumeissa tarkkaan harkituilla markkinointitoimenpiteillä (artikkelit, messut, esiintymiset jne.) 5. Hyödynnän seudun lähettiläitä, lähinnä yritysten edustajia.

JC VALIOKUNTA

1000 NUORTA JOHTAJAA –kampanja verkostoitumiseen JC-valiokunta kokoontui varapuheenjohtaja Kai Savolaisen vetämänä Venturemarinan tiloissa Kotkassa. Kasvuhakuisille ja kansainvälisille markkinoille tähtääville start up –yrityksille tarkoitetuissa tiloissa toimii tällä hetkellä 13 yritystä. Valiokunnassa käytiin lyhyesti läpi kauppakamarin strategiaa ja vaikuttamisen painopisteitä, jotka tulevat ensi vuonna olemaan entistä keskeisemmässä roolissa valiokuntatyöskentelyssä ja vaikuttamisen toimenpiteissä. JC-valiokunnan merkittävin tehtävä on tuoda esille Nuorkauppakamarin toimintaa sekä verkottaa nuorkauppakamarilaisia muiden valiokuntalaisten kanssa. JC-valiokunta on myös maakunnan nuorkauppakamarilaisia yhdistävä foorumi, jossa jaetaan kokemuksia valiokuntatyöskentelystä. Kauppakamariryhmän tavoitteena on olla mukana ensi vuonna valtakunnallisessa 1000 nuorta johtajaa -kampanjassa. Tämä valittiin myös Kymenlaakson kauppakamarin JC-valiokunnan ensi vuoden tärkeimmäksi tapahtumaksi.

TÄNÄÄNKIN ON KAUNIS PÄIVÄ KOHDATA JOKU. HAMINASSA.

KOHTAAMISTEN KAUPUNKI

WWW.HAMINA.FI

21 KAUPPAKAMARI


VALIOKUNNAT KOULUTUS- JA TYÖVOIMAVALIOKUNTA

TIETOISKU KYMENLAAKSON VOIMAVAROISTA JA UHISTA Vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström esitteli koulutus- ja työvoimavaliokunnalle Kymenlaakson ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelmaa (ERM).

Pivo Kassa Kauppiaan paras kaveri Saat yhdellä edullisella sopimuksella käyttöösi Pivo Kassa -sovelluksen iPadiin, kassalaitteen, maksupalvelun korttimaksujen vastaanottamiseen, korttimaksupäätteen ja verkkokaupan. Tilaa omasi jo tänään: pivokassa.fi Lisätietoja Pivo Kassasta: OP Kymenlaakso, kymenlaakson@op.fi, puh. 010 257 7404 OP Ryhmän 010-yritysnumero: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu+0,167 e/min (hinta sisältää alv:n). 22 KAUPPAKAMARI

Suunnitelmassa on tarkasteltu Kymenlaakson kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta katsottuna. Huomiota kiinnitettiin erityisesti elinkeinoelämän rakenteeseen ja sen muutoksiin, demografiaan, TKI-toimintaan (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiot), osaamisrakenteisiin, koulutukseen, logistiikkaan, investointeihin, kuntien talouteen ja asenteellisiin tekijöihin. Kymenlaakson resilienssianalyysissa tuodaan esille seikkoja, joita maakunnassa pitäisi hyödyntää ja kehittää sekä toisaalta hankalasti hallittaviin asioihin kuten demografia, korkea työttömyys ja pitkä rakenteellinen muutos. Myönteisinä asioina esille nousivat kehittyvä Xamk, monipuolinen toisen asteen koulutus, investoinnit biotalouteen, seudulliset elinkeinoyhtiöt, teollisuuden vienti ja logistiset yhteydet. Potentiaaleja ovat TK-panostukset, yritysrakenne, kuntien talous, yliopistojen läsnäolo ja yhteistyö sekä logistiikkaosaaminen. Yleinen asenneilmasto todettiin asiaksi, johon on vaikea suoranaisesti vaikuttaa. Kallström esitteli varautumissuunnitelman mukaiset riskitoimialat ja -alueet, joiksi lasketaan logistiikka, matkailu ja kauppa, ICT, terveys ja hyvinvointi, bio- ja kiertotalous sekä selluntuotanto, metallialan pk-toimijat ja venäjäriippuvaiset toimijat. Kymenlaaksoon on saatu hallituksen työllisyys- ja kilpailukyky -kärkihankkeen toteuttamiseksi alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta 211 000 euroa. Rahoitus käytetään varautumissuunnitelman mukaisesti älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin, joiden avulla uudistetaan elinkeinorakennetta ja edistetään kasvua ja kansainvälistymistä sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa. ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA Kallström esitteli valiokuntalaisille myös toisen alueellisesti huomionarvoisen strategian. Älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategia (RIS3) on paikkasidonnainen, räätälöity talouden muutosprosessi. Se perustuu alueen olemassa oleviin, tunnistettuihin vahvuuksiin, kilpailuetuihin ja huippuosaamispotentiaaleihin. Kyseessä on koko maakunnan strategia, jonka maakuntahallitus on hyväksynyt. Strategian kasvu-ja pääalat Kymenlaaksossa ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. Logistiikan tavoitteena on satamien, logistiikkatoimijoiden ja multimodaaliterminaalien kytkeminen digitalisaation avulla aktiivisemmin ja tiiviimmin osaksi Eurooppalaista ydinverkkoa (TEN-T). Biotalouden tavoitteena on bio- ja jäte-energian hyödyntämisasteen nostaminen, metsäteollisuuden sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen ja jalostus sekä räätälöityjen, älykkäiden ja kierrätettävien pakkausinnovaatioiden synnyttäminen. Digitalisaation osalta pyritään peliohjelmoinnin, kyberturvallisuuden ja datakeskusosaamisen hyödyntämiseen ja edelleen kehittämiseen sekä avoimen kyberturvallisuusverkoston ja osaamiskeskittymän synnyttämiseen. 22 KAUPPAKAMARI Tutkimukset kokonaisuudessaan: www.kymenlaakso.fi/aluekehitys


KOULUTUS- JA TYÖVOIMAVALIOKUNTA

Tavarantarkastaja avuksi kiistatilanteessa

VALIOKUNTALAISET KÄÄRIVÄT HIHAT NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI Koulutus- ja työvoimavaliokunta on asettanut tavoitteekseen järjestää 10 000 työtuntia kymenlaaksolaisille nuorille. Valiokunta haastaa kaikki kauppakamarin jäsenyritykset mukaan kampanjaan. Yritykset voivat joko tarjota työtehtäviä nuorelle tai vaihtoehtoisesti maksaa työtunteja, jotka ohjataan paikallisille järjestöille nuorten työllistämiseksi. Yhteistyökumppaneina toimivat Kotkan kaupungin Ohjaamo sekä Kouvolan Duunista toimeen –hanke. Käytännössä yritys ostaa valitsemansa määrän työtunteja, joista työnantaja maksaa 12,90 euroa/tunti + alv. Tästä summasta työntekijä saa 10 euroa/tunti ja erotuksella katetaan lakisääteiset maksut. Työkaluna käytetään Work Pilots – mobiilisovellusta. Kampanjaan mukaan lähteneiden yritysten nimet julkaistaan kauppakamarin viestinnässä. Kampanja aloitetaan syksyn aikana ja projektin etenemistä sekä väliaikatuloksia seurataan säännöllisesti. Tulokset julkistetaan vuoden 2017 lopulla. Kun valiokunnan jäsen siis soittaa sinulle, niin lähdethän mukaan työllistämään nuoren 12,90€ + alv/per tunti. Pienellä panoksella olet edistämässä työllisyyden kasvua Kymenlaaksossa ja nostamassa nuoria tulevaisuuden tekijöitä siivilleen.

HTT-tavarantarkastajaa käytetään usein tilanteessa, jossa kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä riitatilanteen ratkaisemiseksi. HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat tarkastuskohteessa teknisen tarkastuksen ja antavat sen perusteella määrämuotoisen lausunnon, tarkastuskertomuksen. Tarkastustoimeksianto voi koskea esimerkiksi omakotitalon kosteusvaurion selvittämistä, metsäkoneen arvonmääritystä, taloyhtiön ikkunalasien asennusta tai kangaserän soveltuvuutta tuotantokäyttöön. Tarkastuskertomuksia käytetään usein oikeudenkäynneissä, joissa tarkastajia kuullaan todistajina . Kaikki Suomessa toimivat tavarantarkastajat löytyvät Keskuskauppakamarin ylläpitämästä rekisteristä: www.kauppakamari.fi/tavarantarkastus

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, petra.kuitunen@kymichamber.fi , 044 0296 110

Energiaa kasvuun Ota yhteyttä! Yksityisasiakkaat, p. 05 7780 500 Yritysasiakkaat, p. 05 7780 530

ksoy.fi

Logistiikkavaliokunta kokoontui Kotkassa, Mussalon satamassa sijaitsevassa Logistiikkaverstaassa. Logistiikkaverstas on uudenlainen koulutusta ja työelämää yhdistävä oppimis- ja kokeiluympäristö, joka palvelee yrityksiä, opiskelijoita sekä kehittäjäorganisaatioita. Opiskelijat toteutettavat yrityslähtöisiä toimeksiantoja ja samalla verkostoituvat alan osaajien ja asiantuntijoiden kanssa. Logistiikkaverstas avattiin maaliskuussa ja ensimmäiset yritystoimeksiannot käynnistyivät syksyllä. Yritystoimeksiantoja ratkotaan monialaisissa ryhmissä, jolloin toimeksiantoihin saadaan monipuolista näkemystä. Toimeksiannot ovat yrityksille hankekauden ajan maksuttomia ja vaativat yritykseltä vain toimeksiannon ja yhteyshenkilön. Haku on avoinna vuoden loppuun asti. Syksyn toimeksiantojen teemat ovat Kymenlaakson Jäte Oy:n

23 KAUPPAKAMARI


KALENTERI HENKILÖSTÖ

Antti Aarnio-Wihuri:

Yrityksen tärkein voimavara on henkilöstö TEKSTI: HEINO YLISIPOLA KUVAT: HEIKKI SAVOLAINEN

W

Antti Aarnio-Wihurin mukaan positiivisesti työhönsä sitoutunut ihminen on yritykselle erinomainen käyntikortti.

ihuri-yhtiöiden hallitusten puheenjohtaja Antti AarnioWihuri sanoo painokkaasti, että ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä mikään yritys ei toimi. “Yrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö.” Wihuri-yhtiöt jakoivat Aarnio-Wihurin johdolla Aleksis Kiven päivänä, kymmenes lokakuuta 2016 yhteensä 140 henkilölle Keskuskauppakamarin myöntämät ansiomerkit pitkäaikaisesta palveluksesta Wihurin eri yhtiöissä. Normaalisti ansiomerkit jaetaan lokakuun yhdeksäntenä päivänä, joka on merenkulkuneuvos Antti Wihurin (1883–1962) syntymäpäivä. Tänä syksynä palkituista paikalle Helsingin Kulosaaren Casinolle pääsi lähes sata ansiomerkin saajaa. Markku Uusitalo Vilakone Oy:stä sai tällä kertaa ainoana kultaisen ansiomerkin 45 vuoden palveluksesta. Muut palkitut olivat palvelleet 40, 35, 30, 20 ja 10 vuotta. “Meillä on monta toimialaa, jotka ovat toiminnaltaan hyvin erilaisia, mutta kaikissa pyrimme pitämään henkilöistämme hyvää huolta. Kun ihmiset ovat meillä töissä vuosikymmeniä, se osoittaa, että he viihtyvät yhtiöissämme”, kertoo Aarnio-Wihuri.

mitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, jonka kanssa Aarnio-Wihuri kiersi tehdashalleja. Hyvin moni työntekijä tuli spontaanisti tervehtimään ja juttelemaan. “Suur-Hamari kysyi, tunnenko kaikki työntekijät? Vastasin, että en tunne, mutta he kaikki tuntevat minut”, myhäilee Aarnio-Wihuri. Hän painottaa, että positiivisesti työhönsä sitoutunut ihminen on yritykselle erinomainen käyntikortti. “Myönteinen ja positiivinen

PERINNE JATKUNUT YLI 80 VUOTTA Ensimmäiset ansiomerkit jaettiin Wihuriyhtiöissä jo ennen sotia, vuonna 1933. AarnioWihuri arvelee, että merkkejä on voitu jakaa jo aikaisemminkin. Hän on itse saanut jo kultaisen ansiomerkin 55 vuoden palveluksesta. Aarnio-Wihuri kertoo, että hän käy aika usein Wihurin yhtiöissä ja kuuntelee mielellään työntekijöiden ajatuksia. Jokin aika sitten Wipakin Nastolan tehtaalle valittiin uusi toi-

SUOMEN KUSTANNUSTASO PAKKO SAADA KUNTOON Aarnio-Wihurin mielestä Suomen talouden päällimmäisin huoli on kymmenen vuotta sitten repsahtanut korkea kustannustasomme, kun Suomella meni niin hyvin. “Suomen kustannustaso on pakko saada kuntoon ja sitähän maan hallitus yrittää. Suomessa puhutaan aina saavutetuista eduista. Se, mikä oli oikein ja paikallaan 50 vuotta sitten, ei toimi

24 KAUPPAKAMARI

KUN IHMISET OVAT MEILLÄ TÖISSÄ VUOSIKYMMENIÄ, SE OSOITTAA, ETTÄ HE VIIHTYVÄT YHTIÖISSÄMME

asenne työhön näkyy kauas. Hyvät asiat leviävät ja tuntuvat voimavarana myös yrityksen ulkopuolella.” Aarnio-Wihuri vitsailee, että hän on 77-vuotias, mutta ei ole vielä pääsemässä eläkkeelle. Hän aloitti Wihuri-yhtiöissä 1958. Wihuri on perheyhtiö.

enää tänä päivänä. Ei Suomessa välttämättä tarvita palkanalennuksia, vaan asioita pitää laittaa uuteen, 2010-luvun malliin, koska maailma on muuttunut ja muuttuu koko ajan niin nopeasti. Hän muistuttaa, että Suomi elää viennistä, vaikka kaikki muukin on taloudessa tärkeää. ”Kaupankäynti on toki helpottunut aikaisemmista vuosikymmenistä. Meidänkin piti aikoinaan kirjoittaa paksu pino papereita Suomen Pankkiin, että saimme valuuttaa, jolla saatoimme ostaa koneita Suomeen.” ”Työllisyysastettamme pitäisi ehdottomasti saada ylös, mutta koko ajan tulee uusia laitteita ja automaatiota, jotka korvaavat ihmistyötä. Riittääkö tässä tilanteessa työtä kaikille?” Aarnio-Wihuri kertoo, että hän yrittää selkosuomella kertoa tehtaita kierrellessään, mikä asia taloudessa vaikuttaa mihinkin. Silloin ihmisten on helppo ymmärtää, mikä vaikuttaa mihinkin. Hän uskoo, että kaikesta huolimatta Suomi on menossa eteenpäin ja ylöspäin. ”Suomen talouskasvu on 2017 lähempänä 1,5 prosenttia. Se on suuri ero menneisiin vuosiin verrattuna. Suomi on pyörinyt melkein kymmenen vuotta miinuksella tai sen tuntumassa. Lupaava kasvu vaatii sitä, että Euroopassa ei tapahdu myllerryksiä”, sanoi Aarnio-Wihuri juhlapuheessaan ansiomerkkien saajille. Wihuri-yhtiöiden tulevaisuudesta AarnioWihuri sanoo, että kaikki toimialat ovat hyvänlaisessa kunnossa ja järjestyksessä. ”Vuosi 2017 on parempi kuin kuluva vuosi. Maailmantalous kasvaa kolmen prosentin vauhtia, Suomen on saatava siitä kasvusta nykyistä isompi siivu. Suomi elää viennistä. Jos se ei toimi, ei oikein mikään muukaan toimi, kotimarkkinaa väheksymättä.”


Q&A LAKIMIES VALIOKUNNAT KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISVALIOKUNTA

ELÄMÄNTYÖ – yhtä ainutkertainen kuin taideteos

Jokainen elämäntyö on uniikki, aito ja korvaamaton. Ei ole olemassa kahta samanlaista. Elämäntyö on omistautumista, johon liittyy elämänaikaisia saavutuksia, joita oman elämäntyönsä taiteilija ei välttämättä itse edes huomaa. Onneksi on Keskuskauppakamarin elämäntyömerkki.

Katso lisää ansiomerkit.fi »

KAUPPAKAMAREIDEN ROOLI TEAM FINLANDISSA Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta keskusteli syyskuun kokouksessaan Team Finlandin Kaakkois-Suomen toiminnasta ja valtakunnallisen arvioinnin tuloksista. Valtioneuvosto julkisti Team Finland -kasvuohjelmien arvioinnin tulokset 30.9. Yrityksille suunnatun kyselyn mukaan palaute kasvuohjelmista oli pääosin positiivista, mutta ohjelmat saivat osakseen myös kritiikkiä. Parhaimmillaan kasvuohjelmat tarjoavat kansainvälistyville yrityksille laajempaa näkyvyyttä kohdemarkkinoilla, ajankohtaista markkinatietoa ja tärkeitä kontakteja sekä edistävät tiedonvaihtoa ja yhteistyötä muiden saman alan yritysten kanssa. PÄÄMINISTERI TOIVOO KONKREETTISIA TOIMIA Pääministeri Juha Sipilä heitti Team Finland –päivän avauspuheessaan elokuussa haasteen kauppakamariryhmälle ja yritysten edustajille luoda Suomi 100 –mentorointiohjelma, jossa kokeneet yritysjohtajat ja suurlähettiläät ryhtyisivät pk-yritysten mentoreiksi ja tarjoaisivat maa- tai aluekohtaista kansainvälistymissparrausta yrityksille. Mentorien panos voisi vaihdella sparraustunneista aina hallitusjäsenyyteen asti. Valiokunnassa keskusteltiin mentoreiden roolista ja pohdittiin, voitaisiinko toteuttamiseen käyttää olemassa olevia mentoriverkostoja kuten yrityskummeja. ALUETOIMINNALLA EDESSÄ ISOT HAASTEET Alueellinen Team Finland-yhteistyö eri toimijoiden kesken on käynnistynyt hyvin. Tuleva maakuntauudistus vaikuttaa myös kansainvälisyyspalveluiden organisointiin ja tuottamiseen maakunnissa. Valiokunta pohti minkälainen rooli kauppakamarilla ja sen jäsenyrityksillä asiassa on. Tavoitteena on saada Team Finland -koordinaattori järjestelemään toimintaa jokaiseen maakuntavirastoon 1.1.2019 alkaen. Team Finland Kaakkois-Suomi (TF-KaaSu) toimii alueen ylimpänä verkostoijana, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida alueen Team Finland -palveluja ja aktiviteettejä. TF-KaaSu koostuu Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson toimijoista. Toimintaa koordinoi Tekes. Vuosittain nimettävä työvaliokunta toimii aluekoordinaattori Satu Federleyn tukena. Työvaliokunnassa toimivat Jami Holtari, Mikko Ojanpelto, Timo Saarainen, Kati Velin ja Sari Federley (Petri Tulensalo). TF-KaaSun tavoitteena on tuplata kansainvälistä toimintaa harjoittavien pk-yritysten määrä vuoteen 2020 mennessä. Valiokunnan varapuheenjohtaja Matti Kulla totesi, että Kymenlaakson kannalta ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan kasvua yrityksissä, jonka myötä kansainvälistyminenkin tulee mahdolliseksi. Team Finland –palvelunumerosta 0295 020 510 saa tietoa Finpron, Tekesin ja Finnveran palveluista. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin 9 – 16. 25 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA KALENTERI

29.11. HAMINA 16.11.2016 MARRAS-JOULUKUU

17.

22.

9.

13.

26 KAUPPAKAMARI

EDUSTUS- MARKKINOINTI- JA HENKILÖSTÖKULUT VEROTUKSESSA

Koulutuksessa perehdytään edustus- ja markkinointikulujen väliseen rajanvetoon – mikä on vähennyskelpoista ja mikä vähennyskelvotonta. Jäsenhinta 239 € + alv TYÖN- JA AJANHALLINNAN VALMENNUS

Menikö työpäiväsi ilman, että pääsit tekemään niitä töitä, joita aioit? Lähde mukaan työpajaan, jossa saat ongelmanratkaisuun soveltuvia ajattelu- ja työskentelytapoja! Jäsenhinta 299 € + alv ENNAKKOPERINTÄ 2017

Vuosittaisessa Ennakkoperintä-seminaarissa käsitellään muun muassa verolainsäädännön muutoksia, vuoden 2017 ennakkoperintää, työnantajamenettelyn muutoksia sekä muita Verohallinnon ajankohtaisia asioita. Jäsenhinta 239 € + alv. ICC TRADE FINANCE – MAKSUTAVAT KÄYTÄNNÖSSÄ

Perittävät maksutapana, perittävien hyödyntäminen rahoitusinstrumenttina, remburssi maksutapana ja riskienhallintakeinona, huomioitavat asiat remburssin ehdoista sovittaessa. Jäsenhinta 239 € + alv.

TILAUSKOULUTUS Haluamme palvella jäsenyrityksiämme entistä yksilöllisemmin ja olla mukana kehittämässä henkilöstön osaamista. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Järjestämme yrityskohtaista koulutusta jäsenyritystemme toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yrityskohtaisen koulutuksen etuja: • Koulutuksen sisältö vastaa juuri oman organisaatiosi osaamistarpeita • Helppo kouluttaa suurempikin ryhmä henkilöstöä kerralla • Koulutus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi työpaikallasi tai koulutustiloissamme Järjestämme yrityskohtaisia koulutuksia muun muassa esimiestyöhön, asiakaspalveluun, Office-ohjelmistojen käyttöön ja erilaisiin lakimuutoksiin liittyen. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuspäivästä, joka palvelee juuri teidän yrityksenne tarpeita! Koulutuspäällikkö Petra Kuitunen p. 0440 296 112 petra.kuitunen@kauppakamari.fi

Tarkemmat kuvaukset koulutuksista sekä ilmoittautumiset: www.kymichamber.fi

POMON PARHAAT RATKAISUT TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Miten innostetaan työntekijöitä haasteellisina aikoina? Miten annetaan palautetta, joka tehoaa? Miten toimitaan, kun porukalla on sukset ristissä? Tule hakemaan parhaat vinkit johtamisen tiukkoihin tilanteisiin. Saat konkreettisia työkaluja ja käytännön ratkaisuvaihtoehtoja. Koulutuksessa pääset vaihtamaan kokemuksia ja parhaita toimia käytäntöjä muiden osallistujien kanssa sekä pohtimaan juuri sinulle sopivimmat keinot entistä mukavampaan ja toimivampaan johtamiseen. Kouluttaja Pia Aallolla on vankka kokemus sekä asiantuntijoiden että operatiivisten toimintojen johtamisesta haastavissa olosuhteissa. Pia Aallon ja Minna Kurttilan kirjoittama käsikirja Pomon parhaat ratkaisut ilmestyi viime vuoden lokakuussa. Kirja sisältyy koulutuksen hintaan. 29.11. KLO 12.00–16.00 DATARIINA, HEIKINKATU 7, KOTKA JÄSENHINTA 239 € + ALV. LOUNAS SIS. HINTAAN. TARKEMPI OHJELMA JA ILMOITTAUTUMISET 22.11. MENNESSÄ: WWW.KYMICHAMBER.FI


1.12

24.11. KANSAINVÄLISEN KAUPAN PÄIVÄ 24.11. FINLANDIA-TALO, HELSINKI

Kauppakamari, Danske Bank ja PwC järjestävät räätälöidyn matkan Euroopan suurimpaan start-up -tapahtumaan, Slushiin,

1.12. MESSUKESKUS, HELSINKI 8.30 Bussi Kymenlaaksosta 10.30 – 11.30 Tervetuloa ja lounas Messukeskuksessa - Mitä tänä vuonna pitää erityisesti nähdä? - Yritysten hyödyllinen yhteistyö start-uppien kanssa, PwC. 11.30 Ohjattu tutustuminen Slushiin 16.00 Finaalit Paluumatka Kymenlaaksoon PwC, Danske Bank ja kauppakamari tarjoavat koko paketin edulliseen jäsenhintaan 195 euroa (nh. 495 euroa)

Löytyykö kasvu maailmalta? Miten ponnistaa Pohjolasta? Mitä kansainvälisesti menestyneet suomalaiset yritykset ovat tehneet oikein, ja mitä heiltä voisi oppia? Tietoa ja käytännön kokemusta markkinoista, strategioista ja markkinoinnista sekä toiminnan prosesseja, riskejä ja pelisääntöjä Kansainvälisen kaupan päivässä. Puhujina mm. Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan, OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen, Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola, Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, yritysviestinnän pioneeri Anne Korkiakoski, EU-komission kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi, alivaltiosihteeri Matti Anttonen ja kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Jäsenhinta 299 €/puolipäivä. 599€/koko päivä Ohjelma ja ilmoittautumiset: http://kauppakamari.fi/hankkeet/tapahtumat/kansainvalisen-kaupan-paiva-24-11-2016/

29.11. UUSIEN JÄSENIEN INFO

29.11. KLO 15.00 TEHTAANKERHO, INKEROINEN

Ilmoittautuminen: www.etouches.com/slush2 Tiedustelut: kirsi.juura@kymichamber.fi, 040 591 3339 Paikkoja on rajoitetusti. Toimi heti!

Uusien jäsenien infotilaisuus Meriniemessä keväällä 2015

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN -kurssi 2017 Seuraava kurssi käynnistyy toukokuussa Etelä-Kymenlaaksossa. 10.5.2017 Hyvä hallintotapa 16.5.2017 Hallituksen ja hallitustyön organisointi 22.5.2017 Strategiatyö Ryhmätyöjakso 7.6.2017 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus Lisätiedot ja ilmoittautumiset: petra.kuitunen@kauppamari.fi, p. 0440 296 112

Verkostoitumista, infoa, halua vaikuttaa maakunnan asioihin, edullisempia koulutuspalveluja ja seminaaripaketteja, yhteisiä matkoja, yritysvierailuja... Muun muassa nämä asiat tulivat esille, kun kauppakamariin tämän vuoden aikana liittyneiltä jäseniltä kysyttiin heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Kuluneen vuoden aikana Kymenlaakso kauppakamariin on liittynyt yli 30 uutta jäsenyritystä. Kaikki uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi INFOON syyskokouksen yhteydessä 29.11. klo 15.00 Luvassa on tuhti paketti tietoa, mitä jäsenyys tuo tullessaan. Ohjelma jatkuu kierroksella Ankkapurhan teollisuusmuseoon ja sääntömääräisen syyskokouksen merkeissä. Sokerina pohjalla on Stora Enson mielenkiintoinen puheenvuoro metsäteollisuuden näkymistä. Ilmoittautumiset 23.11. mennessä: www.kymichamber.fi/tapahtumakalenteri 27 KAUPPAKAMARI


Maksuton jäsentilaisuus SYYSKOKOUS METSÄTEOLLISUUDEN YTIMESSÄ Stora Enson hallinnoimalla Inkeroisten Tehtaanmäellä sijaitsee ainutlaatuinen kokonaisuus Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Ankkapurhan teollisuusmuseon ydin ja arvokkain kokonaisuus on Suomen ensimmäinen kartonkikone, pahvimankeli. Kymenlaakson kauppakamarin jäsenillä on nyt mahdollisuus tutustua tähän ainutlaatuiseen kokonaisuuteen opastetulla kierroksella ennen syyskokousta.

Kymenlaakson kauppakamarin SYYSKOKOUS tiistaina 29.11.2016 Stora Enso, Anjalankosken tehtaat, Tehtaan kerho, Majurintie 4, Inkeroinen 15.00 16.00 17.00 17.15

Uusien jäsenien info, Tehtaan kerho Ankkapurhan teollisuusmuseo, opastettu kierros, Kuitutie 2 Tervetuliaisglögit, Tehtaan kerho Sääntömääräinen syyskokous ja palkitsemiset

17.45 Stora Enso, Anjalankosken tehtaiden puheenvuoro

PAPERIA, KARTONKIA VAI BIOTEOLLISUUTTA -

Metsäteollisuuden ajankohtaisia asioita ja tulevia näkymiä Taisto Nevalainen tehtaanjohtaja Inkeroisten Kartonkitehdas

Ari Johansson paikallisjohtaja Stora Enso Anjalankosken tehtaat tehtaanjohtaja, Anjalan Paperitehdas

18.45 Iltapala ja vapaata seurustelua

Ilmoittautumiset 23.11. mennessä www.kymichamber.fi/tapahtumakalenteri

AIKAMATKA ANKKAPURHAAN – museo kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä Ankkapurhan teollisuusmuseo sijaitsee Inkeroisissa Stora Enson tehdasalueella vanhan, vuonna 1872 Ankkapurhan Lohisaarelle perustetun puuhiomon ja kartonkitehtaan tiloissa. Museon ydin ja arvokkain kokonaisuus on Suomen ensimmäinen jatkuvakäyntinen kartonkikone, pahvimankeli. Saksasta ostettu, alkuperäiselle paikalleen entisöity kone käynnistyi vuonna 1897 ja pysäytettiin vuonna 1978. Se tuotti 81 vuotta kartonkia 30 metrin minuuttivauhdilla ja työllisti aluksi kolme miestä ja yhden naisen vuorossa. Käynti teollisuusmuseossa on aikamatka teollisuuden historiaan ja kampakeraamiselle ajalle. Perusnäyttely esittelee Ankkapurhan varhaisvaiheita, henkilökunnan työ- ja elämänoloja sekä teollisuuden kehitystä runsaan sadan vuoden aikana. Pajamuseo, jossa esitellään teollisuusseppien työtä ja työvälineitä, on aito ja toimiva paja. Siellä ammattitaitoinen seppä sälleineen antaa sovittaessa työnäytöksiä. Museoon on jätetty vapaata tilaa, jossa järjestetään konsertteja ja teatteriesityksiä. Kuluvana vuonna museoon on tutustunut lähes 1200 vierasta: koululaisryhmiä, yhdistyksiä, kaveriporukoita ja paikkakunnan nykyisiä sekä entisiä asukkaita. Museossa käynti on ollut osa sukukokousten, serkkutapaamisten, syntymäpäivien ja jopa polttareiden ohjelmaa. Siellä voi perehtyä tekniikkaan tai muistella omaa historiaansa Näyttelyssä on yli 220 valokuvaa, joista monet kävijät ovat tunnistaneet itsensä, vanhempansa tai isovanhempansa. Museo on auki kesäajan, mutta sopimuksesta myös muina aikoina. Tervetuloa Kauppakamarin opastetulle kierrokselle 29.11. klo 16.00. Ilmoittautumiset 23.11. mennessä www. kymichamber.fi

28 KAUPPAKAMARI

28 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA ENERGIA-AAMUKAHVIT 12.10. 3. Heikki Huovinen, Hintsa Performance.

KAUPPAKAMARIN SUOSITUT AAMUKAHVIT JATKUIVAT ENERGIATEEMALLA. ALUSTAJINA OLIVAT GASUMIN, KOTKAN ENERGIAN JA AIRUM KAASUPALVELUIDEN EDUSTAJAT.

1. Myyntijohtaja Jussi Pesonen, Gasum Oy, piti katsauksen biokaasumarkkinoista. Vilkas keskustelu heräsi muun muassa kaasuauton kulutuksesta ja biojätteen käyttömuodoista.

2. Mikko Simola, Gasum 3. Timo Toikka, Haminan Energia 4. Vesa Pirtilä, Kotkan Energia

1.

2.

4.

3. 2.

3.

29 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA SIJOITTAMISEN KESKIVIIKKO 28.9. KOUVOLASSA RAHASTOSIJOITTAMINEN, PÖRSSIVINKIT JA ELÄKEKERTYMÄ KIINNOSTIVAT NIIN OPISKELIJOITA KUIN SIJOITTAMISEN KONKAREITA. KAHTEEN ERI TEEMAAN JAETTU TAPAHTUMA VETI TILAISUUKSIIN YLI 300 KUULIJAA. PANKKIEN ASIANTUNTIJAT OPASTIVAT PÄIVÄTILAISUUDESSA SIJOITTAMISEN ALKUUN. ILTATILAISUUDESSA KUULTIIN PÖRSSIKOLUMNISTI HENRI ELON OSAKEVINKIT JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELON HANNA HIIDENPALON KATSAUS SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. OSUUSPANKIN KRISTIAN LUOMA PUHUI DIGITALISAATION MAHDOLLISUUKSISTA. TAPAHTUMAN JÄRJESTIVÄT YHTEISTYÖSSÄ KOUVOLAN SEUDUN KAUPPAKAMARIOSASTO, KOUVOLAN OSAKESÄÄSTÄJÄT, DANSKE BANK, NORDEA, OP KYMENLAAKSO, KYAMK JA KONUKA. 1. Kouvojen Ville Kaunisto perehtyi sijoitusvinkkeihin vaimonsa Aino-Kaisan kanssa Kymenlaakson Osuuspankin osastolla.

2. Hanna Hiidenpalo Eläkevakuutusyhtiö Elosta luennoi iltatilaisuudessa.

3. Mari Salovaara (keskellä) keskusteli sijoitusasioista Nordean osastolla.

4. Päivätilaisuuden teemana oli sijoittamisen ABC. Edessä istuvat tilaisuudessa luennoinut Arto Niiranen ja Johanna Julin-Huttunen Nordeasta. Heidän takanaan istuva Niko Hänninen Kymenlaakson Osuuspankista esitteli luennossaan sijoittamistoimintojen käynnistystoimenpiteitä.

1.

2.

30 KAUPPAKAMARI

3.


5. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat aktiivisesti mukana tapahtuman markkinoinnissa ja järjestelyissä.

YHTEYSTIEDOT

6. Rahoituspäällikkö Timo Turtiainen (vas.) luennoi päivätilaisuudessa. Tapahtuman organisoinnissa olivat mukana Danske Bankin Anne Seppälä, Anssi Raussi ja Joonatan Lämsä.

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 PL 83, 48101 KOTKA

4.

VARTIOTIE 3 45100 KOUVOLA Puh. + 358 5 229 6100 kymichamber@kauppakamari.fi www.kymichamber.fi facebook.com/kymichamber twitter.com/K2KYM linkedin.com TOIMITUSJOHTAJA JOUKO LEHTORANTA puh. 0440 554 877 jouko.lehtoranta@kauppakamari.fi ASIAKASPALVELUSIHTEERI ANU-AINO SAHARINEN puh. 040 596 4433 anu-aino.saharinen@kauppakamari.fi

5.

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ PETRA KUITUNEN puh. 0440 296 112 petra.kuitunen@kauppakamari.fi TO IMISTOPÄÄLLIKKÖ JAANA PIRTILÄ puh. 050 309 7451 jaana.pirtila@kauppakamari.fi VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA puh. 040 591 3339 kirsi.juura@kauppakamari.fi YHTEYSPÄÄLLIKKÖ TIINA PAAVOLA puh. 0440 296 110 tiina.paavola@kauppakamari.fi

6.

Seuraa Kymenlaakson kauppakamaria sosiaalisessa mediassa

Lisää kuvia: http://jasentiedote.fi/fi/ jasentiedote/kymenlaakson-kauppakamari/

31 KAUPPAKAMARI


SUUNTA 2 16

SUUNTA 2016

#JOHTAMISENFILOSOFIA Ke 16.11.2016 klo 9 –15.30

Reserviupseerikoulun Maneesi, Hamina Kahdeksan mielenkiintoista ja tunnettua yritysjohtajaa kertovat meille johtamisen filosofiansa. Nämä edelläkävijät uskovat johonkin sellaiseen, joka ei koskaan mene pois muodista. He menestyvät, koska he uskovat ihmiseen. Suunta 2016 -johtamisseminaari kerää yhteen perinteikkääseen Reserviupseerikoulun Maneesiin liike-elämän johdon jakamaan kokemuksia johtamisesta ja verkostoitumaan. Varaa paikkasi pian ja tule hakemaan suunta miehistösi johtamiseen! 12.45

OPERAATIOIDEN JOHTAMISEN JA HALLINNON RISTITULESSA Kenraalimajuri Eero Pyötsiä, Puolustusvoimat

JOHTAMISEN FILOSOFIA Johtokunnan puheenjohtaja Esko Aho, East Office of Finnish Industries Oy

13.15

MITEN KASVUA JOHDETAAN Toimitusjohtaja Aki Puska, Wise Group Finland Oyj

10.10

JOHTAJA ON AINA VASTUUSSA, KAIKESTA! Toimitusjohtaja Samu Konttinen, F-Secure Oyj

13.45

TIEDOLLA JOHTAMINEN Johtaja Timo Katajisto, Elisa Oyj

10.40

VASTUULLINEN JOHTAMINEN Toimitusjohtaja Tapani Kinnunen, Lumon Oy

14.15

JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN RYTMIHÄIRIÖISESSÄ MAAILMASSA Toimitusjohtaja Taru Tujunen, Ellun Kanat Oy

11.10

JOHDETTAVANA HUIPPUYKSILÖT Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski, Suomen Olympiakomitea

14.45

YHTEENVETO SEMINAARIPÄIVÄSTÄ Arto Nyberg

11.40

Buffet-lounas Haminan varuskuntakerholla

15.00– 15.30

Verkostoitumiskahvit

9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30

TERVETULOA! Päivää johtaa tv-toimittaja Arto Nyberg

9.40

ILMOITTAUDU PIKAISESTI Ilmoittaudu mukaan 9.11. mennessä www.kymichamber.fi → tapahtumakalenteri kymichamber@kauppakamari.fi 05 229 6100

Osallistumismaksut Jäsenhinta 345 € Normaalihinta 430 € Hintoihin lisätään alv 24 %

Pääyhteistyökumppanit

PORT OF HAMINAKOTKA Yhteistyökumppanit

Kauppakamari 4 2016  
Kauppakamari 4 2016  

Kymenlaakson kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmälehti

Advertisement