Page 1

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LEHTI WWW.KYMICHAMBER.FI

1/2017 KUNTAVAALIT

PÄÄKIRJOITUS Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja RISTO E.J. PENTTILÄ s.3

TEEMANA KUNTAVAALIT Kuntiin lisää yritysmyönteisiä valtuutettuja s. 17

ANU VEHVILÄINEN

KUNNILLA PITÄÄ OLLA SELKEÄ PÄÄMÄÄRÄ

s. 10

PUHEENJOHTAJISTO UUSIUTUI

KSO - HARRI MIETTINEN

RUK:N UUSI JOHTAJA


JULKAISIJA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA WWW.KYMICHAMBER.FI OSOITTEENMUUTOKSET PUH. 05 229 6100 KYMICHAMBER@KAUPPAKAMARI.FI PÄÄTOIMITTAJA TOIMITUS / TAITTO ILMOITUSVARAUKSET VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA KIRSI.JUURA@ KAUPPAKAMARI.FI PUH. 040 591 3339 KONSEPTI KUMPPANIA OY KUVAPANKIT PIXHILL ILMESTYY 2017 MAALIS-, TOUKO-, SYYS-, JA MARRASKUUSSA PAINO PAINOTALO WESTMAN GUTZEITINTIE 12 48100 KOTKA KANSIKUVASSA ANU VEHVILÄINEN KUVA: LAURA KOTILA/ VALTIONEUVOSTON KANSLIA ISSN 2341-9962

SEURAA MEITÄ SOMESSA

Elinkeinoelämän keskusliiton keräämät tiedot yritysten kevään näkymistä ilahduttivat kymenlaaksolaisia elinkeinoelämän edustajia Kotkan Vellamossa helmikuun alussa.

30

3 PÄÄKIRJOITUS Yritykset Suomen rakentajina Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä

12 HENKILÖ Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

4 NYT PUHUTTAA Esimiehet tuhannen nuoren esikuviksi

8 URAPOLKU RUK:n uusi johtaja Jouko Rauhala

14 TEEMA KUNTAVAALIT Uudet valtuutetut pääsevät heti päättämään

24 UUSI JÄSEN Kouvolan Kotikeskuksen yrittäjä Eija Leinivuo

27 KOULUTUSKALENTERI Vaatimukset osaavaan hallitustyöskentelyyn kasvavat

18 TEEMA KUNTAVAALIT Mitä valmiuksia uusilta kuntapäättäjiltä odotetaan

29 ALUEELTA Kauppakamarin uusi puheenjohtaja Sakari Pasanen

24 KAMARIKUULUMISIA Suhdannebarometrissa puhuttiin EU:n merkityksestä yrityksille

30 KAMARIKUULUMISIA Valiokuntavalkeat käynnistivät kauppakamarin luottamushenkilöiden vuoden

WWW.KYMICHAMBER.FI

HHJ-kurssin käyneet kokoontuivat alumnitapaamiseen Kouvolan Aikuiskoulutuskeskukseen 2 KAUPPAKAMARI

30

32


PÄÄKIRJOITUS

Yritykset Suomen rakentajina

K

auppakamarit juhlivat tänä vuonna – aivan kuten Suomikinsatavuotista historiaansa. Muutama rohkea liikemies lähti viemään kauppakamarihanketta eteenpäin Venäjän tsaarivallan kaaduttua, ja Alexander Kerenskin johtama väliaikainen hallitus ehti vahvistaa kauppakamariasetuksen ennen bolsevikkien nousemista valtaan Venäjällä. Kauppakamari onkin muutaman kuukauden vanhempi kuin Suomen tasavalta. Irtautuminen Venäjästä ja itsenäistyminen oli erittäin haastava tehtävä. Maasta puuttui hallinnon kannalta monta tärkeätä instituutiota. Kauppakamarit reagoivat tähän ja ottivat nopeasti hoitaakseen mm. ulkomaankauppaan liittyviä tehtäviä. Kauppakamarit ovat siitä lähtien vastanneet elinkeinoelämän kannalta monesta tärkeästä tehtävästä, ilman että kamarit olisivat olleet osa julkista hallintoa.

Paljon enemmän kuin yhteisöveron maksaja

Kauppakamareita yhdistävä missio on alusta lähtien ollut vapaakaupan edistäminen. Suhtautuminen vapaakauppaan on vaihdellut voimakkaasti eri aikoina, kuten suhdanteetkin. Historiasta löytyy monta tämänhetkistä tilannetta vastaavaa ajanjaksoa, jolloin pitkää vapaakaupan jaksoa on seurannut protektionismin nousu. Ja kuten aina ennenkin: emme tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kauppakamarien tehtävä on toimia yritysten äänenä sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Tämä on tärkeää, sillä suhtautuminen yrityksiin vaihtelee aikakaudesta toiseen – aivan kuten vapaakaupan ja protektionismin vuoristoradassa. Haluamme juhlavuoden aikana tehdä yritysten merkityksen näkyväksi. Yritysten kontribuutio yhteiseen hyvään on paljon enemmän kuin yhteisöveron maksaminen. Yritykset ansaitsevat kunnioitusta ja kiitoksen. Siitä haluamme kertoa juhlavuoden aikana.

RISTO E.J. PENTTILÄ

Toimitusjohtaja Keskuskauppakamari

3 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI KIRJA

NYT PUHUTTAA

TYÖSUHDE TUTUKSI – ESIMIEHEN SELVIYTYMISOPAS JOKAISEN ESIMIEHEN ja työsuhde­ tietoutta tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti työlain­ säädännön keskeisimmistä asioista. Suositun kirjan uudistetussa pai­ noksessa huomioitu muutokset muun muassa työsopimuslaissa, vuosiloman ansainnassa ja vuosilomakustannus­ ten korvaamisessa, vuorotteluvapaa­ laissa sekä työnantajan takaisinotto­ velvoitteessa. Kirjassa käydään läpi työsopimuk­ sen tekemiseen ja ehtojen muutta­ miseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttumi­ nen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemia asiakirjamalleja. Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehellä Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.

OPPAASTA LÖYTYY ESIMIEHEN YLEISIMMIN TARVITSEMAT ASIAKIRJAMALLIT

Johtaja, jaa päiväsi nuoren kanssa! Ilmoittautuminen Tuhat nuorta johtajaa -kampanjaan käynnissä Kauppakamarien, nuorkauppakamarien ja YES-verkoston Tuhat nuorta johtajaa -kampanja tuo päiväksi yhteen nuoret ja johtajat. Kampanjassa nuori pääsee päiväksi mukaan johtajan arkeen – tutkimaan, kokemaan ja oppimaan, mitä johtajuus tänä päivänä on. Johtajana annat osallistuvalle nuorelle esimerkin siitä, millaista johtajuutta ja taitoja työelämässä tarvitaan. Samalla voit pohtia omaa kehittymistäsi johtajana. Nuorelle päivä on henkilökohtainen haaste ja mahdollisuus miettiä, mitä johtajuus tarkoittaa käytännössä ja millaisia taitoja työelämässä tarvitaan sekä saada eväitä oman työuransa rakentamiseen. Johtaja, oletko valmis ottamaan haasteen vastaan? Tule mukaan Tuhat nuorta johtajaa -kampanjaan ja vaikuta tulevaisuuden tekijöihin. Kampanjan kohderyhmään kuuluvat yrityksen johto- ja esimiestehtävissä tai verkostojen ja projektien vetovastuussa toimivat henkilöt. Nuoret ovat 17–24-vuotiaita opiskelijoita. Miksi lähteä mukaan? • Matala kynnys osallistua: valmiit materiaalit ja lyhyt kesto • Tilaisuus itsensä haastamiseen ja omien ja yrityksesi toimintamallien pohtimiseen • Hyvä pohja rakentaa yhteistyötä alueen opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa sekä lisätä kiinnostusta yrityksesi toimialaan • Selkeä tapa osoittaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja mahdollisuus medianäkyvyyteen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 1000nuortajohtajaa.fi

4 KAUPPAKAMARI


LYHYESTI LUKUINA

VALIOKUNNAT KAUPAN JA PALVELUALAN Valiokunnan tavoite: Kaupan ja palvelualojen uudistuminen ja kilpailukyky. Yritysmyönteisen toimintaympäristön edistäminen. Kaupan ja palvelualan valiokunnan kokous 14.3. klo 9.00 – 11.00 Kinno, Kouvola Teema: Kansainvälistyminen ja kaupan logistiikka

TEOLLISUUS

Tavoite: Maakunnan teollisuuden elinvoimaisuuden kehittäminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Teollisuusvaliokunnan kokous 24.3. klo 9.00 – 11.00, Xamk, Kouvola Teema: Teollisuuden osaamistarpeet, ICT ja elinkeinorakenteen uudistaminen digitalisaatiota edistämällä.

ICT -VALIOKUNTA

Tietosuoja -aamukahvit 8.3. klo 9.00 – 10.30, Datariina, Kotka

LOGISTIIKKA

Tavoite: Liikenne sujuvaksi ja tukemaan elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä työssäkäyntiä. Logistiikkavaliokunnan kokous 4.5. klo 14.00- 16.00 Logistiikkaverstas Mussalo Teema: Logistiikan ja kuljetusten kilpailukyky.

KANSAINVÄLISTYMINEN JA KASVU

Tavoite: Elinkeinorakenteen uudistumisen aktiivinen edistäminen kasvun ja kansainvälistymisen kautta. Kv- ja kasvuvaliokunnan kokous 9.3. klo 14.00 – 16.00 Datariina, Kotka Teema: LevelUp -kiihdyttämöön tutustuminen

KOULUTUS- JA TYÖVOIMA Tavoite: Nuorten työllistymisen edistäminen ja positiivisten työelämäkokemusten tarjoaminen. Koulutus- ja työvoimavaliokunnan kokous 5.4. klo 13.30 – 16.00 Koululaiva Katarina, Kotka Teema: Work Pilots -haastekampanja JC

Tavoitteet: Nuorkauppakamarin ja kauppakamarin yhteistyön vahvistaminen. 1000 nuorta johtajaa -kampanjan edistäminen. STARTUP (pilotti) Tavoitteet: Startup -ekosysteemin tukeminen, startup-kulttuurin juurruttaminen, maakunnan yritysten ja startupien törmäyttäminen, startupien kasvun mahdollistaminen ja osaamisen kehittäminen. Startup -valiokunnan kokous 16.3. klo 12.00 – 14.00 Kouvola Teema: Startup Canvas ja Ship Festival Valiokuntien kaikki kokoukset: ww.kymichamber.fi

5 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI BLOGI- JA APPSIVINKIT

@K2KYM Shareville Shareville on sosiaalinen sijoitusverkosto, jossa voit käydä kauppaa osakkeilla ja rahastoilla sekä jakaa tietoa täysin uudella tavalla. shareville.fi

Lehmätkin lentäis Sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä kirjoittaa sosiaalisen median käytöstä opetuksessa ja organisaatioissa. harto.wordpress.com/

WordDive Mobiilisovellus on suunniteltu auttamaan nopeasti alkuun uuden kielen käyttämisessä. Palkittu Suomen parhaana mobiilipalveluna. worddive.com/fi/mobiilisovellus

KESKUSKAUPPAKAMARI JA SAKSAN KAUPPAKAMARI OVAT SOLMINEET LAAJAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN. 15:LLE SUOMALAISELLE YRITYKSELLE PIKAVÄYLÄ SAKSAN MARKKINOILLE. LISÄTIETOJA INDUSTRIE 4.0 - OHJELMASTA: WWW.DIGIKUMPPANUUS.FI

6 KAUPPAKAMARI

100 kymenlaaksolaista yritystä @meidankymenlaakso #100yritystä #yrittäjät #kymenlaakso #suomi100 #suomi100kymenlaakso #meidankymenlaakso #voimaakymenlaaksosta #xamk #tulevaisuudentekijät Meidän Kymenlaakso on kymenlaaksolaisten oma yhteisö. Tarinoita ja tapahtumia. Seuraa niin pysyt kartalla! meidankymenlaakso.fi https://www.instagram.com/

9 + 1 SYYTÄ KUULUA KAUPPAKAMARIIN KEHITÄT OSAAMISTASI VOIT TARJOTA HENKILÖSTÖLLESI AJANKOHTAISIMMAT KAUPPAKAMARIN KOULUTUKSET. 1. Jokainen kontakti on mahdollisuus. 2. Hyvät neuvot eivät ole kalliita. Saat maksutonta lakineuvontaa. 3. Pysyt ajan tasalla. Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset. 4. Tietolähteet päivittäiseen työhön. Saat asiantuntijoiltamme ajantasaista tietoa mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa. 5. Näkyvyyttä ja kontakteja. Verkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet. 6. Asiakirjat ulkomaankauppaan. 7. Neuvoja sopimuskiemuroihin. 8. Edullisemmat hinnat. Jäsenenä saat alennusta kauppakamarin tuotteista ja palveluista. 9. Näkyvyyttä ja kontakteja Verkostojen kautta maailmanlaajuiset yhteydet.


KOMPASSI UUSI JÄSEN

Eija Leinivuo Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus

Kiinteistökauppa kiittää talouden elpymistä TEKSTI JA KUVA KIRSI JUURA

Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus Oy:n yrittäjä Eija Leinivuo on toimistossaan Lasipalatsissa Kouvolassa keskeisellä kauppapaikalla. Kävelykadun remontti ja Lasipalatsin laajennus ovat osaltaan niitä positiivisia signaaleja, joita asuntokauppa tarvitsee ostajien luottamuksen vahvistamiseksi. -Kohteita tulee hyvin myyntiin, ja talouden elpyessä asuntomarkkinoilla on näkyvissä kysynnän ja kauppojen lukumäärän maltillista kasvua. Toisaalta elämän kiertokulku jatkuu suhdanteista huolimatta. Perheet kasvavat ja tarvitsevat lisää tilaa. Seniorit haluavat keskustaan palvelujen lähelle helppohoitoisiin asuntoihin, hän kuvailee tämän hetken tilannetta asuntomarkkinoilla. Paikkakunta on valtakunnallisestikin asuntosijoittajien suosikki, sillä asuntojen hinnat ovat pysyneet maltillisina ja vuokratuotto on hyvä. Opiskelijoiden määrä paikkakunnalla pitää kysynnän hyvänä. Uudistuotanto on tuonut oman piristysruiskeen Kouvolan keskustaan. - Vanhoissa kerrostaloissa iso kysynnän este on hissittömyys ja edessä saattaa olla isot remontit mm. julkisivu- ja putkisaneeraukset, Leinivuo sanoo. Asunnon ostoa vaikeuttavat myös pankkien kiristyneet kriteerit. - Remontoitavat asunnot ovat haasteellisia myytäviä. Asiakkaan vakuudet riittävät asunnon ostoon, mutta riski siihen, että pian tarvitaankin remonttilainaa, hidastaa remontoitavien kohteiden myyntiä.

Omakotitalo koulujen ja harrastusten nurkilta Ensiasunnon varainsiirtoveron poistuminen on saanut nuoret hankkimaan kerralla suurempia asuntoja. - Ennen lähdettiin yksiöstä pikkuhiljaa kasvattamaan asunnon kokoa. Nyt ostetaan ensiasunnoksi mieluusti jo isompi rivitaloasunto tai remontoitu omakotitalo. Sekin on muutosta aiempaan, että enää eivät vanhemmat samalla tavalla remontoi koteja jälkikasvulleen vaan asunnon pitää olla mahdollisimman valmis. Suosikkeja ovat alueet, joilla lasten koulut, päivähoitopaikat ja harrastusmahdollisuudet ovat lähellä. Muun muassa Sarkola on yksi suosituista alueista. -150 000 euron hintaisille, suht hyväkuntoisille, keittiö- ja pesuhuoneremontit läpikäyneille kolmen makuuhuoneen omakotitaloille on kysyntää. Yli 300 000 euron taloja on Kouvolan seudulla vähemmän myynnissä. Kunto on määräävä tekijä. -Kouvolaa tulisi hyödyntää markkinoilla pääkaupunkiseudun suuntaan hyvillä kulkuyhteyksillä, Helsinkiä edullisemmilla hinnoilla ja rauhallisena asuinalueena, hän sanoo.

-Venäläiset ostivat viime kesinä edullisia, noin 30 000 euron arvoisia mummonmökki -tyyppisiä taloja, joiden kunnostukseen ja varusteluun käytetään sitten enemmän rahaa. Mökkien ostajakunta on Eija Leinivuon mukaan muuttunut merkittävästi. -Nuoret eivät halua sitoa rahojaan kiinni kesämökkiin, vaan käyttävät mieluummin varat matkustamiseen. Perinteiset kesämökit eivät saa nuoria innostumaan, vaan mökin pitäisi olla varustelultaan omakotitalon tasoa. Hyvä ammattitaito valttina Kouvolan Kotikeskus toimii Kouvolan lisäksi Kausalassa ja Myllykoskella. Yrittäjän lisäksi työskentelee viisi kiinteistönvälittäjää, joista neljällä on LKV-tutkinto. Hyvä ammattitaito ja alueen tuntemus ovatkin yrityksen kiistattomat vahvuudet. Lähes 30 vuotta alalla toiminut yritys on vakiinnuttanut paikkansa välitysalalla. Eija Leinivuo korostaa, että jokaiselle asunnolle löytyy kyllä oma ostajakunta.

Kesämökki kuin omakotitalo Alkava kesämökkikausi tuo markkinoille loma-asuntojen ostajat muun muassa pääkaupunkiseudulta. Venäläisten ostajien buumia ei ole nyt näkyvissä. 7 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI URAPOLKU URAPOLKU

RUK:n uusi johtaja tuntee Kymenlaakson Eversti Jouko Rauhala palasi vuosien kiertolaiselämän jälkeen Suomen armeijan ehkä legendaarisimpaan paikkaan, Reserviupseerikoulun johtoon Haminaan. Kaupunki tuli tutuksi jo nuorena upseerina ja kotikin on ollut siitä lähtien Haminassa tai Kotkassa. TEKSTI JA KUVA KIRSI JUURA

RUK:n johtaja Jouko Rauhala on kotoisin ”Hämeen mahtipitäjästä” Jämsästä. Tuntuma Kymenlaaksoon on vuosien reppurielämän aikana säilynyt muutamien komennusten ansiosta hyvänä. Rauhala on työskennellyt mm. Kouvolan Pioneerikoulussa ja Kymen sotilasläänin esikunnan operatiivisen osaston päällikkönä. Upseerin urallaan Rauhala on seurannut tiiviisti kansainvälistä sotilaspoliittista turvallisuustilannetta jo vuosikymmeniä. ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKANI OLI… Koulupoikana metsänistutushommissa. Lukioaikana Enqvistin Eikka värväsi lupaavan nuoren urheilijan rautakauppaan varastomyyjäksi. ENNEN NYKYISTÄ TYÖTÄNI… Ylioppilaskirjoitusten jälkeen pääsin jälleen urheilumiehenä Yhtyneille Paperitehtaille 8 KAUPPAKAMARI

Kaipolaan tehdasvartijaksi. Siitä asti, kun valmistuin Kadettikoulusta 1987, olen ollut valtion leivissä. Haaveilin nuorena myös Jyväskylän liikuntatieteellisestä ja kävin Poliisikoulun pääsykokeissa. Hivenen keventäen voisi todeta, että minut rekrytoitiin lukiopoikana Puolustusvoimiin ravintolan jonosta, kun pari kaveria oli viikonloppuvapaalla Kadettikoulusta ja heidän innoittamaan hain sinne itsekin. Molemmat ovat jo täysin palvelleita everstejä ja tapausta on usein muisteltu heidän kanssaan. MERKITTÄVIN ASKEL TYÖURALLANI… Olin jo kymenlaaksolainen ja ajatuksissani oli palvella Hamina-Kouvola –alueella koko sotilasurani. Sitten tulin valituksi Sotakorkeakouluun ja se muutti kyllä kaiken. Se avasi upseerin työn koko hienouden. Olen saanut monipuolisia ja haastavia tehtäviä eri paikoissa ja työskennellä erilaisten työkavereiden ja esimiesten kanssa. Highlightseina voisi nostaa työskentelyn

nuorena upseerina RUK:ssa kouluttajana ja komppanian päällikkönä, jotka antoivat hyvät lähdöt työuralle. Pioneerirykmentin komentajuus täällä uran toisessa päässä oli oma juttunsa ottaen huomioon, että olen pioneerimiehenä palvellut aselajin tehtävissä pääosan urastani jo Keuruun varusmiespalveluksesta alkaen. Merkityksellistä ja palkitsevaa oli palvelu pioneeritarkastajana Maavoimien esikunnassa, joka on - voisiko sanoa - ykköspioneeri tässä valtakunnassa. Mielenkiintoinen vaihe työuralla olivat myös YK:n sotilastarkkailutehtävät Intiassa ja Pakistanissa 2013-14. TÖIDEN OHELLA…. Kun vuosien reppurielämän jälkeen palasin takaisin Kotkaan ja perheen luokse, niin kotonaololle täytyy antaa nyt aikaa. Jalkapallo on lähellä sydäntä. Sitä katsotaan telkkarista useita tunteja viikossa. 8-vuotias poikani pelaa Mussalon Vireessä ja itse toimin


jalkapallotuomarina. Lisäksi tulee pyöräiltyä ja hiihdettyä. TÄLLÄ HETKELLÄ… Kysymykseen, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan, vastaisin samaan tyyliin kuin Jean Sibelius Tuusulasta Kämppiin reellä matkanneelle Aino-vaimolleen. Kun Aino lähetti hovimestarin välityksellä lapun, jossa kysyi ”Rakas Jean, koska tulet kotiin? oli vastaus ”En minä sitä voi tietää. En minä ole ennustaja, minä olen säveltäjä.” Turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosina epävakaammaksi ja ennustamattomammaksi, samalla kun sotilaallinen toiminta lähialueillamme on lisääntynyt puolen vuosikymmenen takaiseen aikaan verrattuna. Suomi on osa Euroopan Unionia ja Itämeren ympäristön ja lähialueen tapahtumilla on maahamme aina vähintäänkin välillisiä vaikutuksia. Eihän meitä kukaan tällä hetkellä uhkaa, mutta Puolustusvoimien tehtävä on tehdä työtä, että meillä on tarvittaessa kyky reagoida ennakoimattomiin, muuttuviin tilanteisiin. Turvallisuustilanteeseen viitaten meillä valtionjohto on tehnyt viisaita päätöksiä ja ollut maltillinen. Kaikkien puolustushaarojen ja aselajien tasapainoinen kehittäminen, yleinen asevelvollisuus ja yhteiskunnan kokonaisvarautumisen konsepti vastaavat mitä suurimmissa määrin tämän päivän tilanteeseen. Kertausharjoitusten määrän palauttaminen puolustusvoimauudistusta edeltäneelle tasolle, mahdollisuus valmiusperusteisiin kertausharjoituksiin ilman normaalia kolmen-kuuden kuukauden käskytysaikaa ja varusmiesten käyttö valmiustehtäviin ovat turvallisuutta ja valmiutta edistäviä toimenpiteitä samoin kuin tiedustelulain valmistelun eteneminen. Tärkein arkinen tehtäväni on pitää Reserviupseerikoulun koulutus laadukkaana ja ajassa elävänä.

KOULUTUS Yleisesikuntaupseeri AMMATTI

Reserviupseerikoulun johtaja, eversti

MOTTO Kun hoidat oman ”hiekkalaatikkosi” hyvin, niin asioilla on taipumus järjestyä.

Yritysjohtajien muotokuvat esillä taidemuseossa ja sähköisessä galleriassa

Karl-Erik Ekholm

Einar Ahlman

Kauppakamareiden 100-vuotisjuhlavuoden kulttuuriteko kokoaa yhteen suomalaisten yritysjohtajien ja talouselämän vaikuttajien muotokuvia maineikkaiden taiteilijoiden ikuistamina. Taulut on koottu sähköiseen Muotokuvagalleriaan, joka esittelee yli 260 yrityksen kätköistä kaivettuja taideaarteita. Näistä 40 alkuperäistä taulua on 1.3. alkaen esillä Sata vuotta tulevaisuutta -näyttelyssä Amos Anderssonin taidemuseossa Helsingissä. Esillä ovat mm. Armi Ratiasta, Jorma Ollilasta ja Alvar Aallosta tehdyt maalaukset. UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön mittavista kokoelmista on esille saatu useita merkittäviä teoksia kuten marsalkka Mannerheimin muotokuva. Kymenlaaksolaisittain tuttuja nimiä ovat muun muassa Kymi-yhtiön johtajat Karl-Erik Ekholm ja Einar Ahlman, joiden muotokuvat ovat nähtävinä sähköisessa Muotokuvagalleriassa. Silloisen Kymi-yhtiön johtajat ovat antaneet nimensä myös Kouvolasta Kuusankoskelle johtavalle Ahlmanintielle ja Ekholmin sillalle. Kymenlaaksosta sähköisessä Muotokuvagalleriassa ovat mm: Halton; Seppo Halttunen Kymen Vesi; Tapani Eskola Kymenlaakson liitto; Heikki Hykkäälä Kymenlaakson Sähkö; Lauri Haaja, Kaarlo Rickman, Werner Merus Oma Säästöpankki; Jarmo Partanen Recticel (ent. Espe); Samuli Pajarinen Sunila; Lauri Kanto Stora Enso, Anjalankosken tehtaat /Tampella; Carl August Standertskjöld UPM/Myllykoski; Carl Gustaf Björnberg, Rudolf Walden UPM/Kymi; Karl-Erik Ekholm, Einar Ahlman, Eino Wallenius Woikoski; Claes Palmberg Amos Andersonin taidemuseo Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki Sata vuotta tulevaisuutta -näyttely avoinna 1.3.-27.3.2017 Lue myös Kauppalehti Option artikkeli aiheesta 2.2.2017

9 KAUPPAKAMARI


HENKILÖ

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen arvioi kevään kuntavaaleja

TEKSTI HEINO YLISIPOLA KUVAT LAURA KOTILA, VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Huhtikuun yhdeksäs päivä Suomessa käydään historialliset kuntavaalit. Samaan aikaan eduskunnassa käsitellään esitystä, jonka mukaan noin 40 prosenttia kuntien tehtävistä ja keskimäärin 57 prosenttia käyttömenoista siirtyy uusille, vuonna 2019 aloittaville maakunnille.

10 KAUPPAKAMARI


KAUPPAKAMARI 13


HENKILÖ

ANU VEHVILÄINEN Kunta- ja uudistusministeri Sipilän hallituksessa sekä Keskustan kansanedustaja. Aiemmin Vehviläinen on toiminut mm. liikenneministerinä Kiviniemen sekä Vanhasen II:ssa hallituksessa ja Keskustan varapuheenjohtajana 2014–2016. Koulutukseltaan Vehviläinen on filosofian maisteri.

12 KAUPPAKAMARI

tekee järkevää maankäyttö- ja liikennepolitiikkaa. ”Toivon, että uudet kuntapäättäjät ovat uudistusYritysten pitää kokea, että kunta on vetovoimaikykyisiä ja ennakkoluulottomia kuntalaisia, joiden nen. Kunnassa on saatavilla hyvää ja osaavaa ensimmäisiä tehtäviä on tehdä kuntastrategia, jolla työvoimaa. Kuntalaiset voivat hyvin ja ovat koulukunta menestyy. Kuntapäättäjien tehtäväpaletti on tettuja. Kunnassa pitää pystyä harrastamaan, niin uudennäköinen, kun vanhoista tehtävistä sosiaaliurheilua kuin kulttuuriakin”, määrittelee Vehviläija terveyshuolto (sote) siirtyy maakunnille”, kertoo nen yrittäjille hyvää kuntaa. kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hän toivoo, että kunnat myös erikoistuisivat, (kesk.). verkostoituisivat yritysten ja muiden kuntien kansHän uskoo, että valituilla kuntapäättäjillä riittää sa sekä miettisivät omia vahvuuksiaan. työtä aivan riittävästi sivistyksen ja koulutuksen, ”Vastakkainasettelu kuntien ja valtion väliltä maankäytön ja kaavoituksen, ympäristönhuollon poistuu, kun sote ja maakuntahallinto tulevat. ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä. Kuntien pitää tehdä strategisia valintoja, mitkä Vehviläisen mukaan sote-uudistusta ja maakunovat keskeisisä tehtäviä tahallintoa helpottaa se, että kunnassa soten jälkeen. Suomessa ei ole nyt yhtään ”KUNNAN Mikä on meidän kuntamkriisikuntaa. me, mikä on sen tarina? ”Kunnat ovat paremmasUUDISTUMISKYKY Kunta ei enää hoidakaan sa kunnossa kuin vuosikauON SEN OMIEN kaikkea, sillä se maailma siin. Arviointimenettelyssä PÄÄTTÄJIEN KÄSISSÄ, siirtyy pian historiaan.” ei ole tällä hetkellä yhtään SITÄ ON KUNNALLINEN kuntaa. Kuntien selviytySOTE TUO mistä on osittain auttanut, ITSEHALLINTO” YRITTÄJILLE UUSIA että valtio ei ole tehnyt MAHDOLLISUUKSIA kuluvalla hallituskaudella Vehviläinen arvioi, että kuntien valtionosuusleiksote-ratkaisu tarjoaa paljon mahdollisuuksia yrikauksia. Lisäksi kunnat itse ovat sopeuttaneet tyksille ja yhdistyksille. Kaavoituksella ja maankäytalouttaan parempaan ja kestävämpään kuntoon.” töllä on jo tähänkin asti tuettu yrittäjyyttä. Alkaneelle vuodelle 13 kuntaa jopa laski Hallitus viimeistelee kasvupalvelulakia. Nykyisveroprosenttiaan. Vehviläisen mukaan veroproten Ely-keskusten työvoima- ja yrittäjyyspalvelut sentin korotuksia ei tehdä helposti; se on usein se kootaan yhteen kasvupalveluiksi, jotka siirtyvät viimeinen keino. maakuntien järjestämisvastuulle. Vaikka kuntataloudessa on tapahtunut myön”Itse palveluiden tuottajina voivat olla yritykset, teistä kehitystä, niin monella kunnalla on vielä yhdistykset ja kuntapohjaiset yhtiöt.” taloudellisia haasteita. Veronmaksajain keskusliiKunnilta, eri yhteistyöorganisaatioilta ja ton mukaan kuluvalle vuodelle 47 kuntaa korotti valtiolta siirtyy 18 maakunnalle yhteensä 400 kunnallisveroprosenttejaan. Vuonna 2016 korottaorganisaation tehtävät ja 215 000 henkilötyövuotta. via kuntia oli 45. Suurin siirtymä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista, joita ovat kuntien sosiaali- ja KUNNAT EIVÄT LIITY PAKOLLA terveystoimi sekä 19 sairaanhoitopiiriä. YHTEEN Vehviläinen uskoo, että maakuntahallinto ei tuo Suomessa on tällä hetkellä 311 kuntaa, joista manuutta byrokratiaa. ner-Suomessa 295. Maakuntamalli voi Vehviläisen ”Ei tule uutta hallintohimmeliä, vaikka valtava mukaan siirtää kuntaliitoksien tekoa 2020-luvulle. määrä kuntien tehtäviä kootaan yhteen paikkaan, ”Kunnat eivät liity pakolla yhteen”, vakuuttaa maakuntaan. Maakunnista tulee hyvin monialaisia Vehviläinen. toimijoita. Kuntalaisten kokonaisveroaste ei saa Hän vetää parlamentaarista Tulevaisuuden nousta. Kun uudistus alkaa 2019, niin kaikkien kunta -työryhmää, joka on juuri määrittelemässä, kuntien veroprosentti laskee 12,3 prosenttia. millainen elinvoimaisen kunnan pitäisi olla. Kunnallisvero vaihtelee sen jälkeen 4,5 prosentista ”Kaikki kunnat joutuvat uudistumaan. Kunnan kymmeneen prosenttiin.” uudistumiskyky on sen omien päättäjien käsissä, Tässä vaiheessa maakunnille ei tule verotusoisitä on kunnallinen itsehallinto. Kunnilla on edeskeutta. Vehviläisen mukaan hallitus on linjannut, sään lähivuosina megamuutoksia, kuten työelämän että maakuntaveron käyttöönotosta tehdään laaja murros, digitalisaatio, globalisaatio. Fiksu kunta selvitys. katselee pitkälle eteenpäin tulevaisuuteen ja sillä ”Selvityksen teko on syytä aloittaa tällä on selkeä päämäärä.” vaalikaudella, mutta se voi mennä yli seuraavien Vehviläinen toivoo, että myös yrittäjät lähtisivät eduskuntavaalien. Kun kyse on periaatteellisesti joukolla ehdolle kuntavaaleihin. Hän toivoo, että suuresta kysymyksestä, pidän tärkeänä, että kaikki yrittäjätaustaiset kuntapäättäjät toisivat oman osaapuolueet ovat selvitystyössä mukana parlamentaamisensa vahvistamaan kunnan elinvoimasuutta. risen ohjausryhmän kautta. ”Kunta on mahdollistaja, kun se esimerkiksi


HAASTE jäsenyrityksille

EY auttaa perhe- ja kasvuyrityksiä tunnistamaan rahoitusmahdollisuudet, jotka tekevät haastajasta suunnannäyttäjän. 231 000 ey:läisen verkostomme palvelee 152 maassa, Suomessa 22 toimipisteessä. kasvuvoimaa.ey.fi ey.com/fi

© 2017 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. A17014fi

Löytyykö rahoitus kasvuun lähempää kuin luuletkaan?

Nuorilla on liian vähän työmahdollisuuksia – koulutus- ja työvoimavaliokunta haastaa mukaan rohkeita nuorten työllistäjiä! Tarjoamalla keikkatyötä Work Pilots -sovelluksella tuet kymenlaaksolaisten nuorten työllistymistä.

Pienikin työkokemus on nuorelle tärkeä Tule rohkeasti mukaan! petra.kuitunen@kauppakamari.fi, 0440 296 112

13 KAUPPAKAMARI

www.workpilots.fi 13KAUPPAKAMARI


SHUTTERSTOCK

TEEMA


Uudet kunnanvaltuutetut

pääsevät heti päättämään Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo, että kevään kuntavaalien ajankohta on poikkeuksellinen kunnallisen itsehallinnon yli 150-vuotisessa historiassa. TEKSTI HEINIO YLISIPOLA

U

udet valtuustot pääsevät heti rakentamaan ja päättämään vuoden 2018 budjetista. Vanhassa mallissa, kun vaalit pidettiin syksyllä, budjetit oli lyöty jo lukkoon. Soten jälkeisessä maailmassa odottavat uudenlaiset tehtävät. Kun päätettävistä asioista poistuu yli puolet, sen mieltäminen voi olla aluksi vaikeaa. Kietäväinen tuntee kuntamaailmaa hyvin, sillä hän toimi Kuntaliiton varatoimitusjohtajana vuodesta 1993, kunnes hän keväällä 2016 siirtyi työeläkevakuuttaja Kevan toimitusjohtajaksi. Kevan sijoitusten markkina-arvo oli viime vuoden

lopussa 48,5 miljardia euroa. Henkilöasiakkaita Kevalla on 1,2 miljoonaa. Hän uskoo, että soten siirto maakunnille selkeyttää kuntien poliittista päätöksentekoa. ”Jäljelle jää sotenkin jälkeen paljon tehtäviä koulutuksesta kaavoitukseen, joissa kunta on päätöksentekijä. Jäljelle jäävissä tehtävissä kuntien päätösvalta ja -vastuu kasvavat.” Kietäväisen mielestä olisi jo aika käydä keskustelua tulevaisuuden kunnasta. Kuntien on hänen mielestään entistä tärkeämpää keskittyä tukemaan alueidensa kasvu- ja elinvoimaa. Samalla kuntien pitää verkottua yrityselämän ja järjestöjen kanssa.

15 KAUPPAKAMARI


TEEMA KEVA

pitää olla kunnossa. Hän myöntää, että maantieteelle kunnat eivät voi mitään: toiset ovat syrjässä ja toiset hyvien kulkuyhteyksien varrella. Perinteisiltä kulkuväyliltä syrjässäkin voi menestyä. Esimerkkinä Kuusamon Ruka ja Kittilän Levi, jotka elävät matkailusta. Sievi elää kenkäteollisuuden ympärillä. Keitele elää sahatavaran ja Vieremä metsätyökoneiden valmistuksella. Kietäväisen mukaan moni kunta, kuten koko Suomi, elää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman kanssa: työpaikat ja työntekijät sijaitsevat kaukana toisistaan. Kaikilla työttömillä ei ole myöskään sitä osaamista, jota työmarkkinoilla tarvitaan. ”Kuntien pitää panostaa aikuiskoulutukseen, jotta se vastaisi työmarkkinoiden Kunnan kilpailukyky on monen tekijän summa, sanoo Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. uusia tarpeita. Miten kunta hoitaa pitkäaikaistyöttömät, onko kunnilla jatkossa riittävästi keinoja ”Teknisellä puolella kunnat ovat tehneet siihen? Kunnan kilpailukyly on monen jo vuosikausia ulkoistuksia esimerkiksi katekijän summa. Viihtyvyyteen, ympäristöön tujen hoidosta. Esimerkiksi katuvalaistuksen ja kulttuuriin panostaminen on tärkeää. led-valoineen kunnat voisivat ostaa palveluna Mikä on arjen sujuvuus: miten paljon aikaa yksityisiltä yrityksiltä.” kuluu työmatkoihin ja mitä kunnassa voi tehdä työajan ulkopuolella? Mikä on kunnan KUNNAN PERUSASIOIDEN PITÄÄ toiminnallinen tehokkuus?” OLLA KUNNOSSA Kietäväinen painottaa, että kunnan perusMYÖS HENKISTÄ TOIMINTAKYKYÄ asioiden pitää olla kunnossa: toimiva infra, Kietäväinen muistuttaa, että kunnat tartoimivat palvelut, asunnot ja osaavan työvoivitsevat veroeurojen lisäksi myös henkistä man saanti, jotta kunta olisi elinvoimainen toimintakykyä. ja vetovoimainen niin asukkaille ”Itsehallinnon perusta on kansalaisten itkuin yrityksillekin. Myös sehallinto omassa kotikunnassaan. Demokrakeskustetian pitää pelata. Kunnissa pitää vallita avoin luyhteyden valmistelukulttuuri. Tarvitaan kylätoimintaa yrittäjien ja kaupunginosatoimintaa. Toimiva yhteikanssa söllisyys perustuu siihen, että kuntalaiset kokevat oikeasti voivansa vaikuttaa kuntansa asioihin. Digitalisaatio on hyvä työväline kai-

19 KAUPPAKAMARI

kissa näissä. Se mahdollistaa, että voidaan toimia uudella tavalla.” Sote-ratkaisu antaa Kietäväisen mukaan pienille kunnille pienen hengähdystauon. Kuntarakenne ei ole kuitenkaan valmis. Hän uskoo kuntien lukumäärän vähenevän, mutta toivoo sen tapahtuvan vapaaehtoisuuden kautta. ”Ajatusmaailmaani ei istu se, että Helsingissä piirrellään karttoja kuolevista kunnista. Kunnille pitää antaa mahdollisuus itse päättää, koska ne liittyvät toisen kunnan kanssa. Yhteisöllisyyden, paikallisuuden merkitys kasvaa, kun digitalisaatio ja globaalit haasteet ovat arkipäivää kaikissa kunnissa.” Uusien kuntapäättäjien Kietäväinen toivoo olevan koko kunnan, seudun ja alueen asialla. Kehitys tapahtuu yhdessä ja verkostoitumalla. KUNTAA OSATTAVA JOHTAA VERKOSSA Kunnanjohtajilta vaaditaan Kietäväisen mukaan kykyä verkostoitua ja johtaa kuntaa verkoissa. ”Se on erilaista johtamista kuin takavuosina, jolloin painopiste oli kunnan omien palvelujen rakentamisessa. Nyt pitää toimia yhteistyössä monen eri tahon kanssa. Jokainen kunta on yritysmaailman tapaan eräänlainen konserni. Kunnan- tai kaupunginjohtaja on yhteisöjohtaja.” Kietäväinen pitää todennäköisenä, että tulevat maakunnat hakeutuvat Kuntaliiton jäseniksi. Työmarkkinakysymyksiä hoitava Kuntatyönantajakin muuttuu Kuntien ja maakuntien työnantajaksi ja itsenäistyy Kuntaliitosta. ”Kuntaliitollakin on edessään uudistutumisprosessi. Mallia voi katsoa vaikkapa Ruotsista, siellä kuntien ja maakuntien etujärjestönä toimii Kunta ja maakunta.” Kevan rooliin sote tuo suuria muutoksia, kun uudet maakuntakonsernit tulevat Kevan asiakkaiksi. Keva vakuuttaa jo nyt kuntien, valtionhallinnon, Kelan ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät.


Kunnallisvero ei saa lähteä nousuun sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Kuntiin lisää yritysmyönteisiä valtuutettuja

K

TEKSTI HEINIO YLISIPOLA KUVA KARL VILHJÁLMSSON

eskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola arvioi, että yrittäjäkentän yhteinen tavoite kevään kuntavaaleissa on, että valtuustoihin äänestetään yritysmyönteisiä valtuutettuja, jotka ymmärtävät yritysten merkityksen kuntien elinvoimalle. ”Kaikissa kunnan päätöksissä on otettava huomioon päätösten vaikutukset yritysten toimintaedellytyksille ja kilpailukyvylle.” Sipolan mukaan elinvoimainen kunta on sellainen, jossa talous on kunnossa, byrokratia on mahdollisimman vähäistä, liikenne sujuu ja kunta luo hyvät puitteet yrittämiselle. ”Esimerkiksi kunnallisvero ei saa lähteä nousuun sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, kaavoituksen ja lupaprosessien on oltava sujuvia ja työssäkäyntiliikenteen toimivaa.” Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen koulutus nousee kuntien suurimmaksi tehtäväksi. Koulutuksen pitää vastata työmarkkinoiden tarpeisiin ja koulutuksella on varmistettava osaavan työvoiman saatavuus.

YRITYSPALVELUISTA ASIAKASLÄHTÖISEMPIÄ Sipolan mukaan sote- ja maakuntauudistuksella pitää olla myönteisiä vaikutuksia yrittäjien toimintaympäristöön. Uudistuksen jälkeen yritysten palveluiden on oltava sujuvia ja entistä asiakaslähtöisempiä.

”UUDISTUS ON KUNNILLE HYVÄ HETKI ESIMERKIKSI LYHENTÄÄ LUPAPROSESSIEN KÄSITTELYAIKOJA” Merkittävä osa yrityspalveluista keskitetään maakuntien kasvupalveluihin, mutta kunnille jää hoidettavaksi elinvoimaisuus ja esimerkiksi yritysten kannalta tärkeä kaavoitus. ”Uudistus on kunnille hyvä hetki parantaa ja tehostaa omaa toimintaansa ja esimerkiksi lyhentää lupaprosessien käsittelyaikoja”, painottaa Sipola. Sote-uudistuksen valinnanvapaus luo

yrityksille uusia mahdollisuuksia osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon. KUNTA KIINNI HYVÄÄN KASVUKIERTEESEEN Sipola toivoo, että kunnat löytäisivät vahvuutensa, oman tapansa luoda elinvoimainen ja yritysmyönteinen kunta. Perusasioiden kuten koulujen, päiväkotien, infran ja asuntopolitiikan on oltava kunnossa. ”Usein elinvoimaisuus on kierre, hyvässä ja pahassa. Jossain tapauksessa kyse voi olla yrittäjämyönteisen asenteen luomisesta, mutta jossain tapauksessa elinvoimaisuus saattaa vaatia isompia kokonaisuuksia ja esimerkiksi kuntaliitoksia”, sanoo Sipola. Sipolan mukaan on mahdollista, että Suomessa tarvitaan kuntaliitoksia. Jotta kunta voi säilyä itsenäisenä, sen pitää olla elinvoimainen. ”Velkarahalla kuntia ei voida pitää hengissä. Elinvoimaisuuteen on paljon mittareita, mutta on vaikea nähdä, miten tulevaisuus olisi taattu kunnissa, joissa syntyvyys on hyvin pientä. Meillä oli esimerkiksi viime vuonna 25 kuntaa, joissa syntyi alle 10 lasta.” 20 KAUPPAKAMARI


TEEMA

Yhteistyötaidot on Kymenlaakson kuntapäättäjän ykkösominaisuus Tulevat kuntapäättäjät joutuvat keskittymään entistä enemmän talousasioihin ja miettimään keinoja, joilla maakunnan vetovoimaisuutta lisätään ja asukkaita, yrityksiä sekä investointeja saadaan lisää. Kysyimme Kymenlaakson kunnan-/kaupunginjohtajien sekä hallitusten ja/tai valtuustojen puheenjohtajien mielipidettä, mitkä asiat tulevat olemaan seuraavan valtuustokauden tärkeimmät päätettävät asiat ja mitä ominaisuuksia tulevilta kuntapäättäjiltä olisi hyvä löytyä. KOONTI KIRSI JUURA

Mitkä ominaisuudet ovat luottamushenkilölle tärkeitä?

TAIDOT JA OMINAISUUDET

Eri ikäisiä, nuorta voimaa

”Yhteistyötaidot ja laaja yleissivistys kantavat pitkälle!”

Komporomissientekotaito

Yhteistyötaidot

9% 9% Kyky omaksua uusia asioita ja hankkia tietoa

”Politiikka on joukkuelaji ja aivan ykkösominaisuudeksi nostan yhteistyökyvyn!”

26 %

”Neuvottelutaitoa ja kompromissintekokykyä vaaditaan erityisesti vaikeina aikoina sekä suurten muutosten edessä”

13 %

9%

Kielitaito

13 % ​Kyky katsoa asioita eri näkökulmista

” Pitkää pinnaa, paineensietokykyä ja välillä paksua nahkaakin.”

21% Hyvä yleissivistys

Mikä osaaminen kuntapäättäjien työssä painottuu lähivuosina? 7

Kunnan tehtävien ja roolin uudelleen määrittely maakuntauudistuksen jälkeen. Talouden tasapainottaminen uudessa tilanteessa. Perehtyneisyys sote-sektorin asioihin on tärkeä. Eri hallinnonalojen täytyy toimia taloudellisten raamien puitteissa, jotta talous pysyy tasapainossa. Tasapainoinen kunnan kehittäminen ja kyky hahmottaa eri sektoreiden olennaisimmat asiat.

Toimiva, viihtyisä ja vetovoimainen kaupunki on monen tekijän summa.

Kunnan tärkein tehtävä maakuntauudistuksen jälkeen tulee olemaan hyvinvoinnin edistäminen! Se sisältää kaiken kaavoituksesta kouluverkkoon ja elinkeinojen sijoittumisesta kuntalaisten omavastuun tukemiseen.

18 KAUPPAKAMARI

6

6,4

6

5 4,6

4 3 2

3,2

3,6 3

2,5

1 0 Talousasioiden Talousasiatosaaminen

Lainsäädäntötuntemus Lainsäädännön tunteminen Sosiaalija terveysasioihin perehtyneisyys Sosiaalija terveysasiat Varhaiskasvatusja koulutusasiat Varhaiskasvatusja koulutusasiat Elinkeinoelämän tuntemus Elinkeinoelämän asiat Teknisen toimialan tuntemus Tekninen toimiala Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aika-asiat

Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aika

N=7


Mitkä ovat tärkeimmät asiat kuntapäättäjien pöydillä seuraavan valtuustokauden aikana kunnassanne/kaupungissanne? Kouvolassa päättäjät joutuvat arvioimaan kaupungin panostusta meneillään oleviin kärkihankkeisiin. Tämän lisäksi arvioitavaksi tulee tietenkin palveluverkkoon ja organisaatioon liittyvät ratkaisut sekä se miten yhteistyö maakunnan kanssa tullaan järjestämään.

Hamina: Historiallisiin ja suuria muutoksia kuntakenttään aiheuttaviin sote- ja maakuntauudistuksiin valmistautuminen kaikilla tasoilla sekä niistä johtuva tarve luoda ns. koko kaupungin nahka uudelleen. Tulevaisuuden kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja alueen elinvoimaa. Haminassa suuria kokonaisuuksia ovat mm. kasvuohjelma ja organisaation ja palveluverkon uudelleentarkastelu seuraavan vaalikauden aikana.

Kotka: Alijäämän kattaminen, talouden tasapainotus, kuntastrategia. Valmistautuminen soteen ja makuun, oman organisaation valmistaminen tähän tulevaisuuteen.

Miehikkälä: Tärkeimmät asiat liittyvät käynnissä olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Kuntapäättäjien tehtävänä on päättää kuntayhteistyön jatkosta naapurikuntamme Virolahden kanssa uudistuksen jälkeen. Kuntastrategiasta päättäminen on toinen merkittävä asia. Lisäksi kunnan elinvoiman lisäämiseen liittyvät ratkaisut mm. asukkaat, työpaikat ja yrittäjyys.

Virolahti: Uuden kuntastrategian laatiminen vastaamaan muuttuvaa tilannetta niin, että kunnan elinvoima vahvistuu. Käytännössä se tarkoittaa huomion kiinnittämistä ennen muuta elinkeinoja asuntopoliittisiin kysymyksiin.

Pyhtää: Elinkeinopolitiikan edistäminen ja uusien yritysten saaminen. Kirkonkylän seudun elävöittäminen, joka vaatii kaavoitustoimenpiteitä sekä uuden asuinalueen suunnittelu yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kuntamarkkinointi ja brändäys, jotka tuovat lisää asukkaita ja elinvoimaa. Yhteistyön rakentaminen muiden kuntien kanssa. Mikä merkitys on kuntapäättäjien elinkeinopolitiikan ja talousasioiden tuntemuksella? • •

Terve kuntatalous on palvelutuotannon perusta. Kaikki kuntapäättäjät eivät voi olla elinkeino- ja talousasioiden ammattilaisia, mutta, jokaisen velvollisuus on tehdä itselleen selväksi perusasiat ja ymmärtää, mistä kotikaupunki ja koko seutukunta elää.

Kuntapäättäjien on kyettävä näkemään kokonaiskuva ja syy-seuraussuhteet siinä, miten uusia työpaikkoja saadaan syntymään joko täällä oleviin tai tänne sijoittuviin yrityksiin.

Kaivattaisiin kymenlaaksolaista tai jopa ylimaakunnallista elinkeinopolitiikkaa ja oman kunnan asioita laajempaa suunnitelmallisuutta maakunnan elinkeinopoliittisten avaintekijöiden hyödyntämiseksi. Pidän luottamushenkilöiden, kauppakamarin, elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten säännöllistä vuoropuhelua tärkeänä, jotta tilannekuva olisi kaikilla osapuolilla yhtenäinen.

Mikä merkitys on kuntapäättäjän kontakteilla valtakunnantason poliitikkoihin, ministeriöihin ja yrityselämän edustajiin? • • •

• •

Mielestäni laajat verkostot ja erilaiset sidosryhmäkontaktit ovat suuri etu myös kuntapäättäjälle. Kontaktit ovat erityisesti infrarakentamisessa ja muissa rahoitusta vaativissa asioissa tärkeitä. Kontaktit omassa maakunnassa ovat erittäin tärkeitä maakunnallisen tulevaisuuden näkökulmasta. Mm. sote on osoittanut, että kontaktit ministeriöön, ministeriin ja kansanedustajaan ovat helpottaneet asioiden hoitamista. Valtakunnan politiikka säätää tällä hetkellä voimakkaasti kuntien päätöksentekoa. Sidosryhmäkontakteista on hyötyä, jos halutaan viestiä kuntaa tai aluetta koskettavista kipupisteistä. Aiemmat sidosryhmäkontaktit eivät ole kuitenkaan välttämättömiä sillä niitä kyllä syntyy vuosien myötä, jos toimii aktiivisesti kuntapäättäjänä. Jos tuloksia halutaan, niin joukot kannattaa yhdistää ja yhteydenotot on otettava suoraan ministereihin. Suora yhteys Arkadianmäelle on edesauttanut vuosien varrella luottamustehtävieni hoitoa, mutta myös toisin päin –olen pystynyt helposti viemään kotikaupungin ja koko seutukunnan asioita eteenpäin, kun edunvalvonta on sitä vaatinut.

Millaiset mediataidot luottamushenkilöillä tulisi olla? Useimmat vastaajista olivat sitä mieltä, että sometaidot kuuluvat tämän päivän luottamushenkilön taitoihin. Kokousosallistumista pidettiin tärkeimpänä. Keskustelua kuntalaisten kanssa eri viestintäkanavia käyttäen pidetään tärkeänä, samoin taitoa kirjoittaa yleisöosastokirjoituksia ja antaa lausuntoja medialle. Haitallisena pidettiin asian käsittelyä somessa pintaraapaisuna tai huomiohakuisena. Kunnilta toivottiin koulutusta viestintäasioissa. ”Väärä viestintä saattaa aiheuttaa ongelmia päätöksentekoon. On hyvä osata ilmaista asioita, kunnioittaen ja pitäen totuudesta kiinni. Loukkaavaa tekstiä ei tule sallia, ei suullista eikä kirjallista.” Vastaukset ovat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kyselyyn vastasivat KOUVOLA: Tuukka Forssell, vt. kaupunginjohtaja PYHTÄÄ: Sari Tjeder, kunnanhallituksen puheenjohtaja VIROLAHTI: Osmo Havuaho, kunnanjohtaja, MIEHIKKÄLÄ: Arto Ylönen, kunnanjohtaja, ja Tarja Alastalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja HAMINA: Elina Inkeroinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja KOTKA: Nina Brask, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja IITTI: Jarkko Salonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja


ALUEELTA KEHU KAVERIA

Kymenlaakson kauppakamarin tuore puheenjohtaja Sakari Pasanen

Kymenlaakso on tuhannen taalan paikka Sijainti ja hyvät asumisolosuhteet nousevat kärkeen, kun uusi puheenjohtaja pohtii maakunnan vetovoimaisuutta. Asuntomessut 2019 tarjoavat hyvän tilaisuuden yrityksille. Koulutuksen riittävyys ja suuntautumisvaihtoehdot tulevaisuuden työntekijöiden kouluttajana pitää varmistaa. TEKSTI JA KUVA KIRSI JUURA

20 KAUPPAKAMARI


K

ymenlaakson kauppakamarin hallituksen uudella puheenjohtajalla on kirjaimellisesti näköalapaikka alueelle. Tarvittaessa Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen toimitusjohtajana toimiva Sakari Pasanen voi nousta Star Flyerin kyytiin ja tarkastella näkymiä vähän pidemmällä perspektiivillä. Uusi puheenjohtaja näkeekin paljon positiivisia signaaleja ilmassa Kymenlaakson yrityselämässä. –Selkeästi Kymenlaaksossa on nähtävissä valoa tunnelin päässä. Yrityselämä on piristymässä ja pitkä taantuma taittumassa. Vuodesta 2000 asti Kouvolassa asunut Pasanen on henkeen ja vereen Kymenlaakson mies. Ennen Tykkimäelle tuloaan hän työskenteli Suomen Unileverillä Trade marketing managerina. Neljän lapsen isä korostaa olevansa paluumuuttaja ja tyytyväinen siitä, että muutti takaisin. –Meidän perhe muutti viidentoista Helsingin vuoden jälkeen takaisin Kouvolaan mummoloiden naapuriin. Eikä takaisin ole tarvinnut haikailla. Lasten harrastukset ajoittuvat prime time -aikaan, sukulaiset ja kesämökki olivat lyhyen ajomatkan päässä, puhumattakaan Kymenlaakson edullisista asumiskustannuksista. –Muuttotappio maakunnassa on saatava pysähtymään. Uskon, että pääkaupunkiseudulla olisi paljon paluumuuttajia kotiseuduilleen helpomman elämän perässä, jos vain pystyisimme tarjoamaan hyviä työpaikkoja, hän kiteyttää. ASUNTOMESSUT ISO MAHDOLLISUUS Kauppakamarin vaikuttamistyön yksi tärkeimpiä painopisteitä on alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Sakari Pasanen korostaa yritysten hyvien toimintaedellytysten kehittämistä. –En ymmärrä, miksi Kymenlaakso ei voisi pärjätä kilpailussa yritysten sijoituspaikoista. Sijainti on loistava, elämä yrittäjille perheineen on helppoa ja edullista. Maakunnan eri toimijat saavat kauppakamarin puheenjohtajalta kiitosta yhteistyöstä. Julkishallinnon, elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyö saa tavoiteltavissa isoissa hankkeissa leveämmät hartiat, kun voimat yhdistetään. Konkreettisena yhteistyöponnistuksena hän nostaa esille tulevat Kouvolan Asuntomessut 2019, jotka tuovat onnistuessaan yrityselämälle, matkailulle, näkyvyydelle ja imagolle ison hyödyn. Messuvieraat käyttä-

vät messualueella yleensa noin 4-5 miljoonaa euroa ja saman verran jää paikkakunnalle muissa kohteissa. –Asuntomessut Kouvolassa on pitkästä aikaa iso yksittäinen tapahtuma. Nyt on syytä lyödä viisaat päät yhteen ja miettiä, miten niistä saadaan paras mahdollinen hyöty. Valmistautuminen on kauppakamarissakin jo käynnistetty, jotta rakentaminen ja kävijävirrat hyödyttäisivät mahdollisimman laajasti. Messuaikana on tärkeää kokonaisvaltainen tarjonta kävijöille, mutta jo ennen messuja olisi saatava alueen omat yritykset rakennustöihin mukaan, Pasanen korostaa. Maakunnallisesti merkittävä tapahtuma on myös ensi kesänä Kotkaan tuleva Tall Ships Races, joka juhlavuoden suurimpana yleisötapahtumana kerää jopa 300.000 kävijää. TYÖVOIMAN SAANTI VARMISTETTAVA Kymenlaakson korkeat työttömyysluvut ovat lähteneet laskuun, mutta samanaikaisesti osa maakunnan yrityksistä kärsii osaavan ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Uudessa puheenjohtajassa herättää huolta Kouvolan ja Kotka-Haminan oppilaitosten tilanne. VAHVUUS ON JÄSENISTÖSSÄ, JOKA EDUSTAA ELINKEINOELÄMÄÄ LAAJALLA RINTAMALLA.

– Osaavan työvoiman riittävyys on varmistettava vähintään säilyttämällä nykyiset koulutuspaikat. Nyt pitää kohdistaa toimenpiteet siihen, etteivät oppilaitokset ja koulutuslinjat vähene ja vähintään nykyinen koulutustaso säilyy. Puheenjohtajana hän toivoo jatkuvaa keskustelua oppilaitosten ja yrityselämän välillä, jotta muuttuviin työvoimatarpeisiin voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti. Toimenpiteet on tämän vuoden osalta käynnistetty, kun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunta ja Kouvolan kauppakamariosaston hallitus tapasivat Xamkin rehtori Heikki Saastamoisen helmikuussa. KAUPPAKAMARISTA VAHVAT VERKOSTOT Työ kauppakamarissa on tullut Pasaselle tutuksi Kouvolan seudun kauppakamariosaston puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Kauppakamarityö onkin ollut niitä harvoja luottamustoimia, jonka hän on halunnut pitää kalenterissaan. Alkanut puheenjohta-

jakausi tuo uusia kiireitä miehen aktiiviseen elämään. Tykkimäen ja Kouvolan Prismassa sijaitsevan Action Parkin väliä kulkeva auto kurvaa entistä useammin peruskorjausta odottavalle valtatie 15:lle Kotkan suuntaan. – Pidän kauppakamarityötä erittäin arvokkaana. Se on jatkuvaa työtä kymenlaaksolaisten yritysten hyväksi. Toki on muistettava, että isoissa asioissa on aina monta tahoa vaikuttamassa päätöksentekoon. –Kauppakamarin vahvuus on jäsenistössä, joka edustaa elinkeinoelämää hyvin laajalla rintamalla. Aktiivisimmat jäsenet toimivat kauppakamarin luottamustoimissa muun muassa valiokunnissa. Itse suosittelisin Kauppakamarin jäsenyyttä yrityksille vaikkapa juuri valiokuntien tuoman verkoston takia. Miltei miltä tahansa alalta saat tarvitsemaasi tietoa kyseisen alan ehdottomilta asiantuntijoilta, hän korostaa. PATIKOINTIA VAUHDIN VASTAPAINOKSI Vapaa-aikana Sakari Pasasen löytää todennäköisimmin jonkunkokoisen pallon perästä tai maastosta metsästysaseen kanssa. Nuoruusvuosien työ tennisvalmentajana on muuttunut aktiivisen harrastajan rooliin. Pasanen tunnetaan Kotkan ja Kouvolan tennishallien osakkaana. Sopiva itserääkki pitää miehen vireessä. Patikointi on vienyt miehen klassiselle Santiago de Compostelan vaellukselle. Huhtikuussa tavoitteena on valloittaa Mount Everestin base camp vajaan 5,5 kilometrin korkeudessa. Huvipuiston laitteisiin tottunutta miestä ei huimaa.

Sakari Pasanen vei Kymenlaakson terveisiä viestintäasiantuntija Aura Sallalle Euroopan komissioon Brysseliin. 21 KAUPPAKAMARI


ALUEELTA

Uudet varapuheenjohtajat Kymenlaakson kauppakamariin valittiin syyskokouksessa kaksi uutta varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston neljäntenä jäsenenä jatkaa HaminaKotka Sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski.

JUHA KORHONEN

OLLI-PEKKA REUNANEN

Toimitusjohtaja Kymenlaakson Osuuspankki * Pankkilakimies, Imatran Seudun OP 1989.

* Tavoitteena on vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Haasteet liittyvät pankkisektorin murrokseen. On etsittävä keinoja, joilla teknologiset ratkaisut ja inhimillinen vuorovaikutus muodostavat yhdessä vahvan asiakaskokemuksen. * Kauppakamari yhdistää Kymenlaakson elinkeinoelämää ja vahvana vaikuttajana kasvattaa maakunnan vetovoimaa. * Oppia tuntemaan vielä paremmin elinkeinoelämän päättäjiä ja olla vaikuttamassa omalla panoksellani Kymenlaakson menestykseen. * Kymenlaakso tarvitsee yhtenäisyyttä ja positiivista ylpeyttä, joista on viestittävä avoimesti. Laitetaan Kymenlaakso nousuun viestimällä, miten hyvä paikka tämä on asua ja tehdä töitä. Tarvitsemme myös uudenlaista avointa keskustelukulttuuria kuntapäättäjien ja yritysten välillä. * Perheeseeni kuuluu puoliso Sari, joka toimii yläasteen opettajana Haminassa sekä 18- ja 20vuotiaat tyttäret ja 7-vuotias kultainen noutaja Harrastan kuntoliikuntaa; maratonjuoksua, hiihtoa ja tennistä. Asumme Haminassa.

Toimitusjohtaja Stora Enso Oyj/Sunilan tehdas MIKÄ OLI ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKASI? MITKÄ OVAT TYÖSI TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET TAI HAASTEET?

* Enso Gutzeit Oy, Kotkan tehtaat, jossa aloitin työurani vuonna 1988. * Tämän hetkisen työtehtäväni tärkein tavoite on varmistaa Sunilan tehtaan tulevaisuus jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sunilan tehtaan tulevaisuus on lopputuotteen laadussa ja uusissa sellun valmistuksen sivutuotteissa.

MINKÄLAINEN MERKITYS KAUPPAKAMARILLA ON KYMENLAAKSOLLE?

* Kauppakamarin merkitys Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja yrityksille on erittäin suuri. Kauppakamari on keskeisessä roolissa yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä Kymenlaaksossa.

TAVOITTEESI VARAPUHEENJOHTAJANA

* Tavoitteeni varapuheenjohtajana on tukea ja edesauttaa Kymenlaakson kauppakamarin tavoitteiden saavuttamisessa.

MITÄ KYMENLAAKSO TARVITSEE?

HARRASTUKSESI, PERHEESI JA ASUINPAIKKASI

* Kymenlaakson tulevaisuuden kannalta tärkeintä on yritysmyönteinen toimintaympäristö. Yritystoiminnan edellytysten parantamisella mahdollistetaan uusien investointien saamista maakuntaan. Investointien avulla saadaan lisättyä työllisyyden kasvua mikä on tällä hetkellä Kymenlaakson suurin ongelma. Investointien avulla saadaan myös kuntien talous kuntoon! *Harrastan liikuntaa sekä olen innokas metsästäjä ja kalastaja. Olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta. Asun Karhulassa.

22 KAUPPAKAMARI 22 KAUPPAKAMARI


MIELIPIDE

Osaava hallitus kuntayhtiöihin KUNTAOMISTEISISSA YHTIÖISSÄ PÄÄTTÄJINÄ ON VAALEISSA VALITTUJA HENKILÖITÄ. HALLITUS TEKEE KUNTALAISTEN KANNALTA KAUASKANTOISIA JA KALLIITA STRATEGISIA PÄÄTÖKSIÄ. RATKAISUJEN TULISI PERUSTUA TOIMIALAN TUNTEMISEEN, TALOUSOSAAMISEEN, LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA KUNTALAISTEN EDUN HUOMIOIMISEEN. TEKSTI: TOMI KOHTANEN, MATTI KULLA, JOUKO LEHTORANTA, KIRSI JUURA

Tekeillä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy suunnitelma palveluiden tuottamisen yhtiöittämisestä. Sen seurauksena syntyy runsaasti uusia yrityksiä, joille tarvitaan hallitus ja niihin osaavat jäsenet. Uuden kilpailulainsäädännön ja kuntalain vaatimusten mukaisesti kunnat ovat viime vuosina yhtiöittäneet liikelaitoksiaan tai perustaneet uusia osakeyhtiöitä hoitamaan niitä toimintojaan, joita tehdään avoimessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnilla on jo perinteisesti ollut omia osakeyhtiöitä vaikkapa sähkön- ja lämmöntuotantoon, vesi- ja jätevesiverkostojen tai jätehuollon hoitamiseen. Käynnissä oleva sote-uudistus synnyttää toteutuessaan merkittävästi lisää julkisesti omistettuja maakunnallisia yhtiöitä. Näyttää vahvasti siltä, että kuntaomisteisten osakeyhtiöiden määrä jatkossa pikemminkin lisääntyy kuin vähenee

yhtiön ja sen kaikkien osakkaiden etu, mikä usein saattaa olla vaikeaa, jos hallituksen jäsenet mieltävät edustavansa ensisijaisesti omaa poliittista viiteryhmäänsä. Päätöksentekoon liittyvät myös osakeyhtiölain asettamat ankarat vastuut, jotka kohdistuvat kuhunkin yksittäiseenkin hallituksen jäseneen aivan eri painolla kuin vaikkapa kunnallisten lautakuntien jäseniin. Monet tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittavat, että osaava, riittävän monipuolisen kokemuksen omaava ja ammattimaisesti toimiva hallitus on erittäin tärkeä voimavara mille tahansa osakeyhtiölle.

HALLITUS TUKEE JOHDON TYÖSKENTELYÄ Osaava, laajaa näkemystä ja kokemusta omaava hallitus muodostaa yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle operatiiviselle johdolle arvokkaan sparraus- ja keskustelukumppanin, joka tuo uusia näLISÄÄ LIIKETOIMINTAOSAAMISTA kökulmia ja vaihtoehtoja erityisesti silloin, kun yhtiön toiminnassa Kuntaomisteisissa osakeyhtiöissä yhtiön tai toimintaympäristössä on tapahtumashallituksen muodostavat usein kunnan- tai OSAKEYHTIÖLAIN ASETTAMAN ANKARAN sa merkittäviä muutoksia. kaupunginvaltuuston jäsenet, joiden hallitus- VASTUUN KANTAA JOKAINEN HALLITUKSEN Hyvässä, yhtiölle aitoa lisäarvoa tuotpaikat määräytyvät poliittisten voimasuhteiJÄSEN HENKILÖKOHTAISESTI tavassa hallituksessa on myös ulkopuoden perusteella. Hallituspaikkoja jaettaessa lisia, yhtiön omistajista riippumattomia pyritään yleensä ottamaan huomioon myös jäseniä. Kuntaomisteisissa yhtiöissä tämä valtuutettujen toimiala- ja liiketoimintaosaaminen, mutta aina tämä tarkoittaa liiketoimintaa tai yhtiön toimialaa tuntevia kokeneita ei ole mahdollista, edustavathan valtuutetut mitä moninaisimpia hallitusammattilaisia. koulutus-, ammatti- ja osaamistaustoja eikä kaikilla välttämättä ole aiempaa liiketalousosaamista. KOULUTUSTA KAUPPAKAMARISTA Liiketoiminnan näkökulmasta yhtiöiden hallituksissa siis istuu Olisi toivottavaa, että hallitustyöskentelyn koulutuksen suoritusein ”amatöörejä”, olivatpa he kunnallispoliitikkoina ja kunnan taminen tulisi vaatimukseksi oman alueemme kuntien ja muiden luottamushenkilöinä miten kokeneita tahansa. Joissain tilanteissa julkisyhteisöjen omistamissa osakeyhtiöissä. Tämä olisi tärkeää yhtiön koko hallitus saattaa vaalituloksen sanelemana myös vaihtua varsinkin kuntien edessä olevia muutoksia ja haasteita ajatellen. kerralla kokonaan, mikä on ongelma liiketoiminnan jatkuvuuden ja Kauppakamari tarjoaa korkealaatuista hallitustyöskentelyyn valpitkäjänteisyyden näkökulmasta. Hallituksen toiminnan jatkuvuus mentavaa HHJ-koulutusta kaksi kertaa vuodessa. Kurssilla opiskelja pitkäjänteisyys taas ovat usein suorassa suhteessa yhtiön kannat- laan mm. hallituksen strategista työskentelyä, talouden seurantaa tavuuteen ja kykyyn hallita erilaisia liiketoimintariskejä. ja ohjausta ja oikeudellisia vastuukysymyksiä. Hallituspartnerit Kymenlaakso ry;n jäseninä on pitkään yritysten KAUASKANTOISIA JA KALLIITA RATKAISUJA eri johtotehtävissä toimineita henkilöitä, joiden asiantuntemus on Osakeyhtiön hallituksen pitäisi tehdä päätöksiä ottaen huomioon yritysten ja organisaatioiden käytettävissä. 23 KAUPPAKAMARI


KALENTERI ASIANTUNTIJA

Uusi tietosuoja-asetus on tulossa - mikä muuttuu Yrityksissä on alkanut pöhinä siitä, mitä uusi tietosuoja-asetus tuo tullessaan. Nyt onkin oivallinen ajankohta selvittää ja miettiä, miten tietosuoja-asiat yrityksessäsi hoidetaan ja mihin kaikkeen pitää jatkossa varautua. Kyseessä on iso muutos, sillä edelleen on yrityksiä, joissa ei ole aiemmin käyty läpi yrityksen omaa varautumista tietosuoja-asioihin. TEKSTI MINNA AALTO-SETÄLÄ

NIMITÄ TIETOSUOJAVASTAAVA

Tietosuojavastaava on henkilö, jonka tehtävänä on yrityksessä varmistaa ja valvoa tietosuojan toteutumista. Tietosuojavastaava voi kuulua henkilöstöön tai hän voi toimia sopimuksen perusteella. Tietosuojavastaavalla tulee olla asiantuntemusta tietosuojalainsäädännöstä ja hänen tulee osata soveltaa sitä yrityksen toimintaan. Tietosuojavastaava toimii itsenäisesti. Hän raportoi suoraan yrityksen johdolle. Hänen tehtäviinsä kuuluu kouluttaa ja ohjeistaa henkilökuntaa, varmistaa tietosuojavelvoitteiden noudattaminen yrityksen joka päiväisessä toiminnassa ja toimia yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin nähden.

HUOMIOI VAHVISTUVAT YKSILÖN OIKEUDET

Henkilöä, jonka henkilötiedot on tallennettu rekisteriin, kutsutaan rekisteröidyksi. Uudessa asetuksessa on pyritty huomioimaan teknologinen kehitys ja digitalisoituminen. Jatkossa rekisteröity voi saada sähköisesti itseään koskevia tietoja ja hän voi nykyistä helpommin siirtää antamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen. Rekisterinpitäjän tulee jatkossa antaa enemmän tietoa rekisteröidylle siitä, miten hänen tietojaan käsitellään ja mihin käsittely perustuu. Jatkossa rekisteröity voi tietyissä tilanteissa kieltäytyä profiloinnista.

ILMOITA TIETOTURVALOUKKAUKSISTA

Erilaiset tietoturvaloukkaukset ovat yhä tavallisempia. Uusi asetus tuo mukanaan tiukennuksia nykysääntelyyn. Jokainen yritys on jatkossa velvollinen ilmoittamaan henkilötietoihin kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta sekä valvovalle viranomaiselle että rekisteröidylle. Määräaika ilmoituksen tekemiseen on lyhyt: viranomaiselle tulee ilmoittaa 72 tunnin kuluessa loukkauksen havaitsemisesta ja rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, tuntuvan sakon uhalla.

OTA HUOMIOON TILIVELVOLLISUUS

Henkilötietoja käsitteleville tahoille on uudessa tietosuoja-asetuksessa asetettu tilivelvollisuus eli accountability. Tietosuojaa koskevilta toimilta edellytetään ennakoitavuutta, kuten suunnittelua, varautumista ja kykyä osoittaa toteutetut toimenpiteet.

VARAUDU SANKTIOIDEN VARALTA

Asetuksessa määrätään täysin uusista sanktioista. Muutos on hyvin suuri, ja uudet säännökset kiristävät tältä osin merkittävästi oikeustilaa Suomessa. Yrityksen kokonaisliikevaihtoon sidotut sakkomäärät ovat suuria: 10 tai 20 miljoonaa euroa taikka 2 tai 4 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.

Tietosuoja-asetuksen konkreettisia vaikutuksia yrityksille on lukuisia. Kymenlaakson kauppakamari järjestää tietosuoja-asetuksen yritystoimenpiteitä käsittelevän koulutuksen. Tietosuojakoulutus 21.3. klo 8.45-12.15 Sokos Hotel Vaakunassa, Kouvolassa. Kouluttajina lakimies Minna Aalto-Setälä ja asianajaja Pessi Honkasalo.

24 KAUPPAKAMARI


Q&A LAKIMIES TEEMA Kuntavaalit 2017

Paluu tulevaisuuteen KAUPPAKAMARIEN MIELESTÄ KUNTIEN ON PALATTAVA YDINTEHTÄVIINSÄ. KUNNAT OLIVAT AIKOINAAN TÄRKEÄ OSA LÄHIDEMOKRATIAA JA KUNTALAISTEN IDENTITEETTIÄ. KUNNISTA TULI KUITENKIN HALLINNOLLISIA KONEISTOJA. ELINVOIMAINEN KUNTA TARJOAA HYVÄT EDELLYTYKSET YRITYKSILLE TOIMIA JA HYVÄN PAIKAN IHMISILLE ASUA. TULEVAISUUDEN KUNNASSA ON KEVYT JA TEHOKAS HALLINTO: PALVELUT OSTETAAN MARKKINOILTA AINA KUN ON MAHDOLLISTA.

KAUPPAKAMARIEN VAIKUTTAMISTAVOITTEET

1. KUNTIEN TALOUS KUNTOON

2. BYROKRATIA POIS

0 Kuntien velkaantumiskierre katkaistava. 0 Kokonaisveroaste käännettävä laskuun: kuntaveroa ei saa kiristää. 0 Muut kustannukset, kuten henkilöstökustannukset ja kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden (esim. vesi, energia ja jäte) maksut on pidettävä kurissa. 0 Hankintaosaamista vahvistettava. 0 Hyvä ja läpinäkyvä hallinto kuntayhtiöihin

0 Kuntien kustannukset ja 0 Osaamistarpeiden 0 Kilpailukykyvaikutus hallinnollinen byrokratia ennakoinnissa on lisättävä arvioitava kaikissa vastaamaan jäljelle jäävien alueen yritysten mahdollisuutta investoinneissa. tehtävien määrää. vaikuttaa koulutuksen 0 Infran kunto ja 0 Ylettömän yksityiskohtaisia suuntaamiseen ja sisältöihin. kapasiteetti on kaava- ja rakennusmääräyksiä on 0 Osaavan työvoiman varmistettava. purettava. saanti varmistettava: 0 Arvoa ihmisten 0 Lupaprosessien käsittelyä kuntien houkuteltava myös ajalle: liikenne on nopeutettava ja kansainvälisiä osaajia. työssäkäyntialueilla 0 Ammatillisen koulutuksen yhdenmukaistettava. Luvat on sujumaan reformi on tervetullut: saatava yhdeltä luukulta, esim. yritysten resurssit työpaikoilla Lupapiste.fi. tapahtuvassa oppimisessa 0 Tonttimaata on kaavoitettava turvattava. riittävästi. Kauppakamarin kuntavaaliohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan: www.kymichamber.fi

3. LIIKENNE SUJUMAAN

ELINKEINOELÄMÄN

4. KOULUTUS VASTAAMAAN TYÖMARKKINOIDEN TARPEITA

Kuntavaalit 2017

VAALITENTTI tiistaina 28.3.2017 klo 18.30 KRAO, Prikaatintie 2, Kasarminmäki, Kouvola

KOUVOLAN KUNTAVAALIEHDOKKAITA RUUVIPENKISSÄ NYT KYSYTÄÄN:

Taloudesta, Kouvolan kehittämisestä, työvoiman saatavuudesta julkisista hankinnoista ja veroista ! Ilmoittautumiset 23.3. mennessä

www.kymichamber.fi/tapahtumakalenteri

SEURAA EHDOKASASETTELUA www.kymichamber.fi Kymenlaakson kauppakamari K2KYM Järjestää: Kouvolan seudun kauppakamariosasto 25 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA KALENTERI

6.4. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN DIGITAALISEKSI Mitä keinoja digitaalisuus tuo kilpailukeinojen lisäämiseen? Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen on jatkuva prosessi digitalisoituvassa ympäristössä. Koulutus sopii henkilöille, jotka toimivat liiketoiminnan kehittämisen parissa tai suunnittelevat ja kehittävät digitaalisia palveluja tai liiketoimintamahdollisuuksia. KOULUTUS 6.4.2017 KLO 8.45–12.00 DATARIINA, HEIKINKATU 7, KOTKA ILMOITTAUTUMISET 30.3. MENNESSÄ.

9. 13.

KIRJALLINEN ASIAKASVIESTINTÄ SUJUVAKSI

Konkreettisia vinkkejä sujuvaan kirjalliseen asiakasviestintään. VERKKOKOULUTUS: NOPEAT RAPORTIT EXCELIN PIVOTILLA JA POWERPIVOTILLA

Opit luomaan Pivotin avulla isosta aineistosta dynaamisia ja visuaalisia raportteja.

14.

UUSASIAKASHANKINNAN SPARRAUSPÄIVÄ

21.

UUSI TIETOSUOJA-ASETUS TULEE – OLETKO VALMIS?

23. 28. 30. 26 KAUPPAKAMARI

TOUKOKUU

HUHTIKUU

MAALISKUU

4. 6.

SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPÄIVÄ

Koulutuksessa saat käytännön vinkkejä Facebookin, Twitterin ja LinkedInin yrityskäyttöön

11.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN DIGITAALISEKSI

Koulutuksen esittely sivun yläosassa.

23.

Miten toimia uusasiakashankinnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asetuksen muutokset nykyiseen lakiin verrattuna. Miten soveltamiseen voi valmistautua.

24.

POWERPOINT -PERUSTEET

PowerPoint -esitysten tekeminen tehokkaasti ja pienellä vaivalla. PROJEKTIVASTAAVAN VALMENNUSPÄIVÄ

Tehokas projektinhallinnan peruskoulutus, joka antaa konkreettisia työkaluja projektihallinnan eri osa-alueisiin. SALASSAPITO, KILPAILUKIELTO JA YRITYSSALAISUUDET

Mitä muutoksia EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo liikesalaisuuksien suojaan!

17.

25. 27.

TYÖSUHDE TUTUKSI – ESIMIEHEN SELVIYTYMISKURSSI

Koulutus antaa esimiehille työkaluja selviytyä työsuhteen eri vaiheisiin liittyvistä käytännön haasteista. TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Koulutuksessa perehdytään tilinpäätöksen ymmärtämiseen sekä yhtiön taloudellisen tilanteen analysointiin SUURI PALKKAPÄIVÄ

Suuri Palkkapäivä kokoaa yhteen palkanlaskentaa koskevia ajankohtaisia asioita, kuten vuosilomaan, palkitsemiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyviä

VERKKOKOULUTUS: ALKUUN POWER BI -RAPORTOINTITYÖKALULLA

Raportointityökalu Power BI:n tarjoamat mahdollisuudet tiedolla johtamiseen, arjen raportointiin, analytiikkaan, visualisointiin ja raporttien jakamiseen. ICC TRADE PRACTICE – TOIMITUSTEN SUJUVA HALLINTA

Koulutuksessa käsitellään ulkomaankaupan toimitusten hallintaa ja Incoterms-toimitusehtoja TEHTAIDEN JA VARASTOJEN LOGISTIIKAN PARANTAMINEN – LISÄÄ EUROJA VIIVAN ALLE

Koulutuksessa syvennytään sisälogistiikan tehostamiseen kokonaisvaltaisella ja käytännönläheisellä tavalla.

KESÄKUU

6.

ICC TRADE FINANCE – KANNATTAVAN KAUPAN RAHOITUS

Koulutuksessa käsitellään kansainvälisen kaupan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.

Tarkemmat kuvaukset koulutuksista sekä ilmoittautumiset: www.kymichamber.fi


Seuraava HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi käynnistyy toukokuussa! Hallitus tekee kauaskantoisia ja kalliita strategisia päätöksiä. Ratkaisujen tulisi perustua muun muassa toimialan tuntemiseen, talousosaamiseen ja lainsäädäntöön. Tule hakemaan osaamista hallitustyöskentelyyn HHJ-kurssilta!

28.3. KOUVOLAN SEUDUN KAUPPAKAMARIOSASTON KEVÄTKOKOUS 28.3.2017 klo 17:00 KRAO, PRIKAATINTIE 2, KOUVOLA

Paikka: Sunilan Kantola, Kantokatu 5, Kotka Kurssi-isäntä: Stora Enso Oyj / Sunilan tehdas 10.5. klo 12.45–17.30 Jakso 1: Hyvä hallintotapa 16.5. klo 12.45–17.15 Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Kymen Seudun Osuuskauppa KSO:n toimitusjohtaja HARRI MIETTINEN

22.5. klo 12.45–17.15 Jakso 3: Strategiatyö Ryhmätyöjakso 7.6. klo 12.45–19.00 Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus Jäsenhinta 1300 € + alv 24 % Normaalihinta 1900 € + alv 24 % Tiedustelut: petra.kuitunen@kauppakamari.fi tai 0440 296 112

Uusi tietosuoja-asetus tulee – oletko valmis? Ti 21.3. klo 8.45–12.15 Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa merkittävästi jokaisen suomalaisen yrityksen toimintaan. Tietosuojakoulutuksessa käymme läpi asetuksen keskeisen sisällön. Mikä muuttuu ja miten asetuksen soveltamiseen voi parhaiten valmistautua. Ohjelmassa mm. • Henkilötietojen käsittelyn periaatteet • Rekisteröityjen oikeudet • Rekisterinpitäjän velvollisuudet • Käsittelijän asema • Siirrot kolmansiin maihin • Henkilötietoja koskevat sopimukset • Tietosuojadokumentaatio • Vastuu ja seuraamukset Jäsenhinta 269 €, Normaalihinta 369 € + alv 24% Ilmoittautumiset 14.3. mennessä

Maaliskuun alussa KSO:n toimitusjohtajana aloittanut Harri Miettinen saapuu kauppakamarin ja Liikemiesyhdistyksen kevätkokouksen puhujavieraaksi 28.3. Tervetuloa tutustumaan ja kuulemaan kaupan ja S-ryhmän ajankohtaisista asioista. OHJELMA 16.30 Kahvit 17.00 Kauppakamariosaston ja Liikemiesyhdistyksen sääntömääräiset kevätkokoukset 17.30 KAUPAN NÄKYMÄT, toimitusjohtaja HARRI MIETTINEN 18.30 Elinkeinoelämän VAALITENTTI Yhteistyössä Kouvolan Liikemiesyhdistys ry ja Kouvolan seudun kauppakamariosasto. Ilmoittautumiset 23.3. mennessä: www.kymichamber.fi tai kirsi.juura@kauppakamari.fi

9.5. KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN KEVÄTKOKOUS 9.5.2017 klo 12.00 KARHULAN HOVI, KOTKA Tervetuloa Kymenlaakson kauppakamarin kevätkokoukseen. Esityslista lähetetään jäsenille huhtikuussa. Ilmoittautumiset 3.5. mennessä: www.kymichamber.fi

27 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA VALIOKUNTAVALKEAT 26.1. KOTKAN KLUBILLA NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN NOUSI VALIOKUNTAVALKEIDEN PÄÄAIHEEKSI TIMO NISULAN JA JANNE SUNDQVISTIN PUHEENVUOROJEN MYÖTÄ. HINTSA-METODILLA VALMENTAVA JARNO LEMMELÄ HERÄTTELI KOTKAN KLUBIN TÄYTTÄNYTTÄ LUOTTAMUSVÄKEÄ HUOMIOIMAAN KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN KAIKKIEN OSA-ALUEIDEN MERKITYSTÄ TYÖSSÄ JAKSAMISEEN.

1.

1. Jarno Lemmelä luennoi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

2. Anni Anttila - Xamk ja Helene Tynkkynen - Sulzer Pumps Finland.

6. 3. Marko Sinkkonen - Oma Säästöpankki, Marja-Leena Joukainen - Tulosmarkat, Jari Koistinen - Kauppakeskus Veturi ja Anna Kiiski - Merikotka.

2.

3. 30 KAUPPAKAMARI

4. Annika Vilkki - Ekami, Mikko Simola - Gasum, Jouko Luode - Cursor, Pekka Helyranta - Ahlström Glassfibre, Anja Koskinen - Skippy -Trans ja Janne Sundqvist - Jakelusuora.

4.


5. Pekka Salmi, Sulzer Pumps Finlad, tiedusteli maakuntajohtajalta uudistuksen vaikutuksista asukkaisiin ja yrityksiin. 6. Janne Sundqvist, Jakelusuora, kampanjoi nuorten työllistämisen puolesta. 7. Vas. Rekrytoinnin ja työnvälityksen ammattilaiset Tuija Luodelahti - Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja Kirsi Lantta - VMP kuuntelemassa maakuntajohtajan katsausta. 8. Vas. Johan Bardy Asianajotoimisto Bardy Rahikkala, Jouni Pukki - Etelä-Rannikon sukelluspalvelu, Mikko Horto - Propentus, Reijo Saksa - Kinno, Jouko Lehtoranta - Kauppakamari, Mikko Arola - OP ja Martti Husu - Kinno.

5.

9. Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola piti katsauksen maakuntauudistuksesta.

4. 6.

7.

8.

9. 29 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA

6.

SUHDANNEBAROMETRI 1.2. MERIKESKUS VELLAMOSSA TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSALAN YRITYSTEN KEVÄÄN TUOTANTOTILANNETTA JA TILAUSKANTAA SEKÄ PALVELUALOJEN MYYNNINKEHITYSTÄ MITTAAVAN EK:N SUHDANNEBAROMETRIN TULOKSIA KERÄÄNTYI KUUNTELEMAAN ISO JOUKKO YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON EDUSTAJIA. EU-ASIANTUNTIJA JANICA YLIKARJULA EK:STA PITI KATSAUKSEN EUROOPAN TILANTEESTA.

1.

1. 1. Tiina Paavola - Kauppakamari, Terhi Lindholm - Kotkan kaupunki ja Kare Kupiainen - Ontec.

2. Janica Ylikarjula Elinkeinoelämän Keskusliitto.

2. 28 KAUPPAKAMARI

3. Leena Gardemeister - Kinno ja Tea Raatikainen - ELY-keskus

3. 30 KAUPPAKAMARI


ALUMNITAPAAMINEN 17.1.

HHJ-KURSSIN SUORITTANEET KOKOONTUIVAT ALUMNITAPAAMISEEN KOUVOLAN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEEN.

YHTEYSTIEDOT KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI HEIKINKATU 7 48100 KOTKA VARTIOTIE 3 45100 KOUVOLA Puh. + 358 5 229 6100 kymichamber@kauppakamari.fi www.kymichamber.fi facebook.com/kymichamber twitter.com/K2KYM linkedin.com

Sanna Hyyryläinen Lumena ja Päivi Vahteri - Hoiku. Maarit Helkala ja Pekka Hokkanen Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta.

TOIMITUSJOHTAJA JOUKO LEHTORANTA puh. 0440 554 877 jouko.lehtoranta@kauppakamari.fi ASIAKASPALVELUSIHTEERI ANU-AINO SAHARINEN puh. 040 596 4433 anu-aino.saharinen@kauppakamari.fi KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ PETRA KUITUNEN puh. 0440 296 112 petra.kuitunen@kauppakamari.fi TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ JAANA PIRTILÄ puh. 050 309 7451 jaana.pirtila@kauppakamari.fi

ANSIOMERKKIJUHLIA

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ KIRSI JUURA puh. 040 591 3339 kirsi.juura@kauppakamari.fi YHTEYSPÄÄLLIKKÖ TIINA PAAVOLA puh. 0440 296 110 tiina.paavola@kauppakamari.fi

Kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta luovutti 95-vuotiaalle Veli O. Klamille kauppakamarin ansioristin. Klami on ollut perustamansa Oy Rakennuspartion toiminnassa mukana 80 vuotta. Kouvolan Lakritsin toimitusjohtajalle Timo Nisulalle myönnettiin kauppakamarin Suomi 100 -erikoisansiomerkki ansiokkaasta työstä elinkeinoelämän hyväksi. Ansiomerkin luovutti Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä (vas.).

Seuraa Kymenlaakson kauppakamaria sosiaalisessa mediassa

Lisää kuvia: http://jasentiedote.fi/fi/ jasentiedote/kymenlaakson-kauppakamari/

31 KAUPPAKAMARI


SUOMI ANSAITSEE AMMATTILAISENSA. HE ANSAITSEVAT SUOMI 100 -ERIKOISMERKIN. Rakennustyöntekijöitä, hoitajia, toimitusjohtajia, laatupäälliköitä, optikkoja, myyjiä, IT-osaajia… Yrityksesi on täynnä ammattilaisia, jotka rakentavat Suomea – ja yritystäsi. Palkitse heidät Suomi 100 -erikoisansiomerkillä. Keskuskauppakamarin Suomi 100 -erikoisansiomerkkiä myönnetään Suomen juhlavuoden 2017 ajan työstä yrityksen, elinkeinoelämän ja isänmaan puolesta. Työsuhteen pituus ei ole edellytyksenä ansiomerkin myöntämiselle.

ansiomerkit.fi

Kauppakamari 1 2017  
Kauppakamari 1 2017  

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenlehti

Advertisement