Klubilehti 2/2023

Page 1

Työpainotteinen päivä

- mitä ja miksi?

Klubitalon tärkeimpiä tehtäviä on antaa jäsenilleen tilaisuus työpainotteiseen päivään. Tätä mahdollisuutta on jälleen koronan jälkeen enenevässä määrin hyödynnetty. Helsingin Klubitalo panostaa tällä hetkellä uusien, sekä konkarijäsenien houkuttelemiseen talolle. Kaikkien taitoja tarvitaan!

Työpainotteista päivää toteutetaan Helsingin Klubitalolla kolmessa eri yksikössä: ravintola-, toimisto- sekä viestintä-yksiköissä. Jäsen saa valita, missä yksikössä työskentelee ja voi vaihtaa yksikköä päivän aikana kiinnostuksensa mukaan. Työpainotteisessa päivässä olennaista on myös valmentaminen työelämään ja opintoihin. Opiskelijoiden tukemiseen on panostettu entistä enemmän palkkaamalla opintovalmentajia, työvalmentajien lisäksi.

Päivä Klubitalolla on monimuotoinen, sillä lähes kaikki työt tehdään omin voimin, kaikkien taitoja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. Talolla voi toteuttaa omien tavoitteidensa mukaista työpäivää. Tavoitteena voi olla esimerkiksi mielekäs arki, työllistyminen tai opintojen loppuun saattaminen. Työtehtäviä on tarjolla oman maun mukaan, mutta vapaaehtoisesti.

Työpainotteisen päivän ohjelmarunko mahdollistaa yksilöllisen käyntiajan talolla. Työnjaot, lounas ja kahvitauot rytmittävät päivää ihan niin kuin muillakin työpaikoilla. Talolle voi tulla ja lähteä haluamanaan aikana.

2 P ääkirjoitus
Tämän lehden teemana on Klubin arki eri näkökulmista katsottuna. Liisa R. ja Katja Kannen kuva: Minna
2 Pääkirjoitus 4 Klubitalon keittiössä 6 Toimistoyksikön arkea 8 Viestintäyksikön arkea 10 Mitä Klubitalo merkitsee opiskelevalle jäsenelle? 13 Klubitalojen yhteinen käsityöryhmä 14 Sanojen siivin 16 Laadunarviointi Helsingin Klubitalolla 17 Taidot käyttöön koulutuskeskuksessa 18 Työkalu itsensä tarkkailuun ja kehittymiseen 19 Toimitilahuolto 20 Työväenopiston taidekurssi Klubitalolla 21 IT-tukihenkilömme Mikael 22 Vapaa-aika 23 Nuorten aikuisten ryhmä ja K-50 24 Klubi-info ja runo
SiSältö
Kuva: Kati

Klubitalon keittiöön jäsen pääsee työskentelemään, kunhan on valmis tekemään töitä. Kyseisessä yksikössä ei hyödynnetä teoriaa, luovuutta tai äärimmäistä tarkkuutta, vaan pääpaino on siinä, että jokainen saa tehtävät suoritettua. Hieman ohjeistetaen ja maalaisjärkeä käyttäen. Tehtäviä on kuitenkin monenlaisia: voi siivota, valmistella tuotteita kahvioon, valmistella lounasta, käydä kaupassa, myydä kahviossa, tiskata ja laittaa astioita paikoilleen.

Klubitalon

Henkilökunta ja jäsenet tekevät yhdessä ruuan lounaaksi. Klubitalon keittiössä tehdään perusruokaa, mutta pyydettäessä valmistetaan muutakin. Salaatin jäsenet voivat tehdä itse. Siihen laitetaan tavallisesti jäävuorisalaattia, sekä melonia. Allergiat otetaan huomioon, siksi esimerkiksi tomaattia ei pilkota millä tahansa laudalla.

Siivoukseen kuuluu pintojen, tasojen ja lattioiden pyyhkiminen. Siivoustyöt usein jaetaan, joten jokainen osallistuu jollain tavalla siivoamiseen. Joinain päivinä keskitytään enemmän siivoamiseen, mutta esimerkiksi pöytiä pyyhitään usein, sillä pöytiin kertyy paljon likaa.

Kahvioon tehdään lähes aina leipiä ja niitä tehdään useimmiten kaksikymmentä kappaletta. Leipien päälle laitetaan levitettä, lihaa ja vihanneksia. Vegetaristeille tarjotaan lihan sijaan juustoa. Vegaaneja on talossa hyvin vähän, joten vegaaninen leipä täytyy erikseen pyytää.

Kaupassa käydään usein ja jos kaupasta haetaan paljon tuotteita, mukaan lähtee yleensä joku henkilökuntaan kuuluva henkilö. Mikäli jäsen kuitenkin lähtee yksin kauppaan, jäsenen tulee pitää mielessä, että hänen pitää ottaa ostoksista kuitti (ja tietenkin palauttaa vaihtorahat).

Kahviolle on sovittu aukioloajat, joita tulee noudattaa. Kahviosta voi ostaa käteisellä tai pankkikortilla.

Varsinaisen myyjän tulee varmistaa, että kahvi keitetään ajallaan. Kahviosta voi ostaa lipukkeita, joiden avulla voi lunastaa kupillisen kahvia tai lounaan.

4

keittiössä

Tiskaaja asettelee astiat kehikkoon riittävän erilleen, jotta astiat peseytyvät koneessa hyvin. Koneessa on kaksi ohjelmaa: ensimmäinen ohjelma on lyhyempi, sillä se pestään puhtaammat astia ja toinen on pidempi, sillä se pestään likaisemmat astiat. Ruokailuvälineitä pestään kahteen kertaan, muita astioita kerran. Puhtaita astioita pyyhitään ja sitten ne asetellaan paikoilleen.

Ahertamisen ohella tapaa uusia ihmisiä, kuten opiskelijoita ja harjoittelijoita. On suotavaa, että jäsenet ystävystyvät keskenään. Mikäli haluaa jutella jollekin, se on ainakin mahdollista työvalmentajan kanssa. Jutella voi arkisista asioista, kuten ruuanlaitosta, liikunnasta ja taiteesta. Mikäli kuitenkin haluaa puhua tunteista, kuuluu se tehdä kahden kesken työvalmentajan kanssa, mielellään keittiön ulkopuolella. Ujo persoonallisuuden omaava henkilökin voi rohkaistua yhteisössä. Lepomahdollisuuksiakin talolla on. On myös hyvä muistaa, että ahertamalla saa siirtymätöitä, sekä keikkahommia. Ravintolayksikössä riitävän hyvin työskentelevät tekijät pääsevät etenemään tehtävien suhteen. Ohjaajat ovat tyytyväisiä työntekijän hyvään työpanokseen.

5
5

Toimistoyksikön arki

Toimistoyksikkö sijaitsee keskeisellä paikalla Klubitalossa. Hissi tuo suoraan toimistoyksikköön ja ravintolaan mennessäsi et voi olla huomaamatta sitä.

Toimistoyksikön työtehtäviä ovat erilaiset tietokoneella tehtävät työt ja talon siisteyteen ja viihtyisyyteen liittyvät työt. Teemme taloushallinnon töitä mm. kassanlaskua, kuittikirjanpitoa sekä lounas- ja kahvilippujen tekoa.

Autamme jäseniä tekemään Tukilinjan hakemuksia harraste- ja työvälineiden hankintaan.

6

Säännöllisesti järjestetään Kohti työtä-kursseja. Niissä käsitellään keskustellen työllistymiseen liittyviä teemoja.

Jäsenten ajatuksia:

”Kohti työtä -kurssi oli hyvä, kun kuuli muiden osallistujien ajatuksia ja sai vertaistukea. Samalla näki omat vahvuudet ja heikkoudet. Olen saanut kurssin jälkeen apua tietokoneen käytössä ja työn hakemisessa. Minua neuvottiin kuvallisen CV.n teossa ja työhakemuksen laatimisessa. Oli tärkeää myös työn saamisen kannalta, että minulla oli mahdollisuus suorittaa hygieniapassi Klubitalon kautta. Nyt olen aloittamassa työt toukokuussa.”

”Olen saanut paljon itseluottamusta ja tukea työnhakuun Klubitalolta”

7
Miro ja Timka siirtymätöissä Kaupungin talvipuutarhalla. Yhteistyömme puutarhan kanssa on jatkunut jo useita vuosia ja se on ollut hyvin suosittu kesätyö. Kuva:Minna

VIESTINTÄYKSIKÖN ARKEA

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Helsingin Klubitalon viestintäyksikkö vastaa talon sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Yksikkö päivittää talon kotisivuja ja tekee mainoksia, esitteitä sekä sosiaalisen median päivityksiä. Viestintäyksikön hallinnoima lehtityöryhmä toimittaa Klubilehteä. Jatkossa viestintäyksikön on tarkoitus kuvata aiempaa enemmän myös videoita. Tällä hetkellä tekeillä on Tiktok-video Klubitalon toiminnasta.

Talon yhteiset työtehtävät

Klubitalon keskeinen teema eli yhdessä tekeminen, näkyy myös viestintäyksikön arjessa. Vaikka Klubilehteä toimittava lehtityöryhmä on viestintäyksikön hallinnoima, lehden tekoon osallistuu koko talo. Viestintäyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa ja osallistuu talon yhteisiin kokouksiin ja tapahtumiin. Viestintäyksikkö vastaa omalta osaltaan myös talon kulunvalvonnasta, toimitilahuollosta ja taloushallinnosta. Tehtäviin sisältyy myös esimerkiksi yhteydenpitoa sekä tutustujien vastaanottoa.

8
Kuva: Katja Kuva:Minna
9
Lehden taittoa ammattilaistenkin käyttämällä InDesign-ohjelmalla Kuva: Katja Kuva:Minna

Äskettäin sairaalasta kotiutuneelle opiskelijalle Klubitalo voi tarjota vaihtoehdon kotona tai vaikkapa päiväsairaalassa olemiseen. Usein voi olla myös helpompaa tarttua opiskeluun, jos onnistuu lähtemään pois kotoa, tekemään jotain itselleen mielekkäitä asioita. Klubitalolle voi tulla opintovalmennukseen, esimerkiksi tilanteessa, jossa opinnot ovat kestäneet kauan tai niiden loppuun saaminen tuottaa haasteita.

Klubitalo tukena opiskelijan

arjessa

Klubitalo voi vahvistaa kaikkien ja myös opiskelevien jäsentensä arjen sujumista. Jäsenyys auttaa liittymään ja pitämään yhteyttä muihin. Se tarjoaa syyn lähteä ulos muiden ihmisten pariin, jos muuten vaarana olisi eristyksiin jääminen kotona tapahtuvan opiskelun vuoksi. Klubitalo on paikka, jossa voi kokea olevansa muille tuttu ja hyväksytty omana itsenään. Siellä voi tutustua uusiin ihmisiin omaan tahtiin. Mikä on erityisen tärkeää silloin, jos haasteena on hitaus ja arkuus ihmisiin, esimerkiksi opiskelijaporukoissa tutustumisessa. Klubitalolta saa myös rakennetta arkeen, kuten päivärytmiin, sekä puhtia omien asioiden hoitamiseen. Ja myös siihen, että jaksaa yleensäkin ryhtyä toimimaan. Klubitalolla on mahdollista opiskellakin yhdessä, jolloin siihen ryhtyminen helpottuu. Opiskeluun liittyvän harjoittelunkin aikana voi saada Klubitaloyhteisön ja oman opinto- tai työvalmentajan tukea. Sieltä saa siis hyvin monenlaista tukea tiukan paikan tullen. Yhteisöstä voi saada myös ystäviä ja löytää jopa parisuhteen.

Opiskelevan jäsenenkin on tärkeää saada sekä vertaistukea, että henkilökunnan tarjoamaa ohjausta ja tukea. On myös mahdollista, että henkilökunnan, esimerkiksi opintovalmentajan kanssa jutellaan ja viestitellään muustakin kuin opinnoista tai siihen liittyvistä ongelmista. Tästä varsinaisen ohjaussuhteen sisällä koetusta kaveruudesta syntyy tunne, että minusta pidetään ja olen hyväksytty ihmisenä. Opiskelijalla voi olla häpeää ja huonommuuden tunnetta mielenterveysongelmista

sekä niiden aiheuttamasta hitaudesta, keskittymisvaikeuksista ja muista hankaluuksista. Opinnot ovat voineet myös kestää tavallista pidempään. Silloin häpeästä tulee helposti sisäistetty tunne, jonka takia ei halua lähteä kotoa, koska siellä sitä ei joudu kokemaan.

Korjaavia kokemuksia opintovalmentajan kanssa

Hyvässä valmennussuhteessa saa mahdollisuuden yksilölliseen ja juuri itselle sopivaan, pitkäkestoiseen luottamus- ja vuorovaikutussuhteeseen. Lisäksi voi saada mahdollisuuden korjaaviin kokemuksiin ja vahvistumiseen. Ja jos haasteena on epävarmuus, häpeä aiemmista vaikeuksista, epäonnistumisista tai tilanteista, joissa kokee, ettei pystynyt täyttämään odotuksia. Valmennussuhteessa voi saada myös rohkeutta oman mukavuusalueen ulkopuolelle uskaltamiseen.

Parhaimmillaan suhde Klubitalon opintovalmentajaan voikin olla monella tapaa kuntouttava ja korjaava. Siinä voi syntyä kokemus, että tulee tuon ihmisen kanssa toimeen hyvin ja ymmärtää toista, ilman sanojakin. Joskus Klubitalon jäsenellä voi nimittäin olla vahva tunne suojattomuudesta, kuin ei olisi ihoa tai oikein mitään suojaa. Silloin muiden kanssa oleminen on varsin haastavaa. Lämminsydäminen opintovalmentaja voi tunnistaa tämän ja turvallisella suhtautumis- ja toimintatavallaan korjata tuota kokemusta.

Klubitalolla myös ymmärretään, mitä on olla opiskelija, jolla on mielenterveysongelmien tuottamia haasteita. Toiset opiskelevat jäsenet tietävät sen omasta kokemuksestaan.

Mitä Klubitalo merkitsee opiskelevalle
10

opiskelevalle jäsenelle?

Parhaimmillaan Klubitalon kulttuuri on sellainen, että kaikkia arvostetaan, ilman ehtoja tai saavutuksia. Joskus jäsen on kuitenkin saattanut joutua kuulemaan ikäviä kommentteja Klubitalon yksittäisiltä jäseniltä, mutta Klubitalon tasa-arvoa korostava toimintakulttuuri ehkäisee toisten väheksymistä tai itsen korottamista toisten kustannuksella. Kaikkia tasapuolisesti arvostavaa ilmapiiriä ylläpitää myös se, että jos joku saa ihan jotain pientäkin aikaan, niin sitäkin pidetään todella arvokkaana saavutuksena. Koska useimmat jäsenet tietävät oman kokemuksensa kautta, että joskus voimat voivat olla vähissä tai kokonaan lopussa. Kenenkään ei tulisi alkaa väheksyä toisen ponnisteluja, tai muuten vahvistaa omaa arvoaan muiden kustannuksella.

Klubitalossa voi nähdä itsensä

opiskelijana

Klubitaloissa kokoontuu opiskelijoiden vertaisryhmiä, joissa voidaan tuoda keskusteluun erilaisia opiskeluun ja oppimiseen liittyviä aiheita. Esimerkiksi erilaiset oppijat tai vaihtoehtoiset opiskelumenetelmät. Näissä opintoryhmissä voikin löytää konkreettisia keinoja opiskeluun. Opintoryhmä on tärkeä myös vertaisuuden kannalta. Siellä voi jakaa itselleen tärkeitä kokemuksia ja asioita, koska kaikki ovat samassa tilanteessa. Jokaisen Se miten usein opintoryhmän kokoontumisille on tarvetta kullakin talolla, tai miten siihen on resursseja tai osallistuvia opiskelijoita, vaihtelee jokaisen Klubitalon tarpeen ja tilanteen mukaan.

Klubitalossa voikin alkaa nähdä, tai hahmottaa itsensä. Eikä niinkään mielenterveyskuntoutujana, vaan opiskelijana. Koska Klubitalolla saa jakaa juuri opiskeluun liittyviä asioita muiden kanssa. Asioita voivat olla esimerkiksi haasteet, ongelmat, epävarmuudet ja itselle tärkeät näkökulmat, sekä esimerkiksi kokemukset oppimistyyleistä. Näiden asioiden jakaminen ja keskustelu voivat tapahtua opintoryhmässä tai epävirallisesti esimerkiksi opiskeluryhmän kahvitauolla.

Uusia taitoja ja saavutuksia

Klubitalolla voi myös hankkia tai vahvistaa erilaisia taitoja, sekä itseluottamusta. Sitä kautta voi esimerkiksi päästä puhumaan omista kokemuksistaan, vaikkapa oppilaitokseen. Siten monissa eri opinnoissa tärkeät esiintymistaidot saavat vahvistusta. Myös rohkeus kasvaa, kun huomaa, mihin pystyy. Klubitalossa, sekä sen kautta saa siis tehdä asioita, joita ei ehkä edes tiennyt osaavansa ja joita tarvitsee myös opinnoissa.

Klubitalon jäsenellä saattaa olla työkokemusta, mutta esimerkiksi terveydellisten haasteiden takia hän ei voi mennä työelämään. Tällöin Klubitalon ylläpitämiseen liittyvät työtehtävät voivat saada isomman merkityksen. Vaikka Klubitalolla käyminen on jo itsessään arvokasta, on tärkeää kokea, että oma panos on talolle tärkeä. Tämä voi myös luoda opiskelijalle turvaa: minun ei ole pakko alkaa suorittaa tai edetä opinnoissa tai työllistymisessä, jotta saisin olla Klubitalon jäsen. Jäsenyyteen ei liity aikarajoitteita. Eli Klubitalosta ei tarvitse jonkin tietyn ajan jälkeen lähteä pois. Tämä on tärkeää silloin, jos opintoihin tulee taukoja tai ne keskeytyvät. Klubitalon toimintaan voi tällöin tulla enemmän mukaan ja mahdolliset epäonnistumiset opinnoissa eivät välttämättä stressaa niin kovasti. Klubitalo tukee opiskelijaa myös silloin, jos vaikkapa vuorokausirytmi on sekaisin tai työpaikkaa on vaikea löytää opintojen jälkeen.

Monet opiskelijat pitävät myös Klubitalon hyvää ilmapiiriä tärkeänä ja se voidaan kokea kuin toisena perheenä. Se on paikka, jossa voi myös juhlistaa valmistumista ja muita opintosaavutuksia yhdessä muiden kanssa.

11

Näissä tilanteissa opiskelijakin voi huomata hyvällä tavalla sen, että Klubitaloyhteisön jäsenet kuuntelevat tärkeitä kokemuksia ja arvostavat sinnikästä ponnistelua vaatineita saavutuksia. Opintojen loppuun saattaminen voi olla jäsenelle hyvin merkityksellinen asia, jos niissä on kestänyt kauan tai niissä on ollut vaikeuksia. Silloin yhdessä juhliminen voi tuntua tavallistakin merkityksellisemmältä.

On tärkeää, että muut jäsenet ja työntekijät tunnustavat suorituksen ja antavat siitä positiivista palautetta. Mutta koska taloilla on aina myös jäseniä, jotka eivät ole opiskelleet mitään, on tärkeä myös arvostaa jokaista. Huolimatta saavutuksista tai tuloksista. Vaikka joskus Klubitalollakin voi olla vaikeaa välttää tietynlaista kilpailua tai vastakkainasettelua, myös opiskelijalle suo turvaa periaate, että jokainen Klubitalon jäsen on yhtä arvokas.

Turvaa myös tulevaan

Jos eteen tulee uusia vaikeuksia opinnoissa, voi aina ottaa yhteyttä ja kääntyä Klubitalon, sekä opinto- tai työvalmentajan puoleen. Parhaimmillaan opintovalmentaja on tuttu ja luotettava henkilö. Toisin kuin ehkä opettajilla tai muilla oppilaitosten työntekijöillä, ohjaajalla on ymmärrystä mielenterveyden haasteiden opiskelulle aiheuttamista vaikeuksista, mutta

toisaalta hän ei ala liikaa korostamaan niiden tai diagnoosien erityisyyttä. Hän voi tarjota opiskelijan arkeen limittyvää ja joustavaa tukea, joka ei vaadi ajanvarauksia tai palvelutarvearviointeihin vastaamista.

Tähän Inkan kuva

Turvaa opiskelumaailmassa olevalle jäsenelle voi tuoda myös tieto, että hän voi aina palata Klubitaloon ja sen opiskelijoiden vertaisryhmään. Klubitalossa on kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä mielenterveysongelmista. Myös opintoryhmässä voi jakaakokemuksia opiskeluun tuottamista vaikeuksista. Silloin niitä ei tarvitse selitellä tai perustella. Jos opinnot päättyvät, katkeavat, keskeytyvät tai kun jatkopolkuja ei vielä ole löytynyt, Klubitalo tarjoaa silloinkin tutun paikan, johon on helppo mennä.

Kirjoittajat: Inka Koskivirta, kanssatutkija ja Helsingin Klubitalon jäsen & Outi Hietala, projektipäällikkö, Suomen Klubitalot ry:n Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin (OSSI) yhteistutkimushanke (STEA 2020–2022)

12
Inka Koskivirta

Klubitalojen yhteinen käsityöryhmä

Elettiin aikaa ennen koronaa, kun vuonna 2019 perustettiin käsitöistä ja käsillä tekemisestä innostuneille jäsenille Facebook ympäristöön oma foorumi. Siellä saa esitellä taiteellisiakin tuotoksiaan ja ideoita muille inspiraatioksi ja iloksi.

Alkujaan kolme Helsingin Klubitalon jäsentä loivat virtuaalisen yhteisön: Tassu (joka ideoi), sekä Taija ja Sasa. He perustivat yhteisen tilin Facebookiin, johon Suomen Klubitalojen henkilökunta ja jäsenet ovat tervetulleita.

Foorumi on suljettu muilta, paitsi Suomenkielisiltä Klubitaloilta.

Vaikka alussa oli lähinnä yksi visio, niin ajan saatossa myös olemme laittaneet päivityksiä monenlaisista käsitöistämme. Ihania ideoita ja kauniita töitä, jotka ilahduttavat arjen keskellä.

Jokainen, joka vain on halukas tekemään ja rohkaistuu ottamaan kuvan tuotoksistaan, on saanut tässä ryhmässä hyvän mahdollisuuden siihen.

Esillä on ollut mm. timantti-maalausta, neuletöitä ja ommeltuja lasten vaateita, sekä paljon muuta.

Vuonna 2021 aloittaneen Digityshankkeen pääpaino on työpainotteisessa päivässä, mutta nyt sen alle haluttiin perustaa myös käsityöryhmä.

Vuoden 2023 alussa ryhmän toimintaa haluttiin suunnata laajemmalle osallistujakunnalle ja nimi muutettiin Vapaa-ajan ryhmäksi, joka palvelee useampia.

Noora ja Heidi

13
Noora

Keväällä haaveet puhkeavat kukkaan

juhannussaunana kirkasvetisen järven rannalla

elokuisena pimenevänä iltana nuotion loimussa

väreissään hehkuvana ruskana Lapin tuntureilla

Liisa R. 23

14

Liidän hitaasti viistosti alaspäin monien tasojen läpi, olen vapaassa pudotuksessa ajan ja paikan ulkopuolella. Yhtäkkiä silmäni avautuvat näkemään, kun varikset haukkaa nokkivat. Tämä ei voi olla totta ajattelen mielessäni, joku puhuu sisälläni, tarkenna katsettasi. Pinnistäen, ponnistaen, tarkennan ja varmennan näköäni. Pääsen lähemmäksi tarkkailemaan tapahtumaa. Haukka tyynen rauhallinen, varislauma astuu arvokkaasti ympärillä, vuoroin varis vuoroin toinen nokkii haukkaa siiven alta. Haukka nostaa siipeänsä vuoroin toista, vuoroin toista. Tuuli haukan untuvia pöllyttelee. Haukan ilme kärsivällinen, ne kaikki ikävyydet sieltä poista. Päättäväisesti astuu varis, vuoroin toinen, vuoroin toinen päätään käännähdellen silmillänsä tarkastellen, nokallaan tarkkaan napsutellen, syöpäläisen sieltä toisen täältä poistain. Syöpäläisten kanssa ei voi kukaan pelottomasti kiitää kohti vapauden tuulia liitää.

Männynsalo

Sadun kertojan logiikka on piilotajuisten merkitysten luominen.

Lento S.
15

Laadunarviointi Helsingin Klubitalolla

työnjakotaulua akkreditoijille. Oikealta: Jaana H., Ruth Osterman ja David Malatesta.

Helsingin Klubitalolla tehtiin laadunarviointi eli akkreditointi 6.2.–9.2.2023. Sitä olivat tekemässä Ruth Osterman Genesis Clubista Yhdysvalloista ja David Malatesta Fontenehuset Drammenista Norjasta. David on ollut aikaisemmin jäsenenä Fontenehuset Oslo Sentrumissa, joka on koulutuskeskustalo samoin, kuin Genesis Club. Koulutuskeskustalona saimme näin ollen aivan erityisen hyvän laadunarvioinnin.

Saimme paljon hyvää palautetta akkreditoijilta. Erityisesti he kiinnittivät huomiota opintovalmennukseen ja kertoivat talomme olevan sillä saralla johtava talo maailman Klubitalojen joukossa. Meillä olisi paljon annettavaa tällä osa-alueella koko maailmanlaajuiselle klubitaloyhteisölle.

Suosituksia toimintamme kehittämiseksi saimme yhteydenpidon järjestämisestä, päivittäisten työtehtävien esillä pitämisestä työnjakojen ulkopuolella ja vertaistuellisten keskusteluiden puuttumisesta työnjaoista. Sekä lisäksi viikonloppujen aukiolojen järjestämättömyydestä.

Tämän isäksi akkreditoijat suosittelivat siirtymätyöpaikkojemme työtehtävien monipuolistamista ja työntekijöiden työnohjauksen järjestämistä työpainotteisen päivän ulkopuoliseen ajankohtaan. Sekä oman neuvoa-antavan hallituksen organisoimista Klubitalollemme.

Olemme jo reagoineet useisiin näistä suosituksista. Yhteydenpitoon on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja myös jäseniä on aktivoitu yhteydenpitopuheluiden pitäjiksi. Klubitalo on avoinna joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, neljän tunnin ajan. Kesätaukoa lukuun ottamatta.

Siirtymätyöpaikkoja etsitään koko ajan aktiivisesti lisää ja niiden löytymisen myötä myös työtehtävien valikoima laajenee. Työnohjaus järjestetään yhä työpainotteisen päivän aikana, mutta yhdistyksen toiminnanjohtajan työtiloissa. Klubitalo on silloin kuitenkin avoinna jäsenvetoisesti.

teksti: Pauli L., kuva: Anu R.

16
Työvalmentaja Jaana H. esitteli klubitaloyhteisön kanssa sähköistä

Taidot käyttöön koulutuskeskuksessa

Haluatko oppia organisointia ja ryhmänvetäjän taitoja?

Tai hyödyntää kielitaitoasi ja tutustua muiden klubitalojen jäseniin Suomessa ja ulkomailla? Jos vastasit myöntävästi, koulutuskeskustoiminta saattaa olla juuri sinua varten.

Helsingin Klubitalo on yksi kansainvälisistä koulutuskeskuksista ja kouluttaa muita Klubitaloja klubitalomallin saloihin. Kahden viikon mittaisessa koulutuksessa toisilta Klubitaloilta saapuneiden kollegojen kanssa käydään läpi syvällisesti, mutta käytännönläheisesti klubitalotoiminnan periaatteet. Sekä ratkotaan yhdessä käytännön ongelmia ja tehdään oman talon toimintaa parantava kehittämissuunnitelma. Koulutuksia järjestetään suomeksi ja englanniksi.

Koulutuskeskustiimi muodostuu jäsenistä ja työntekijöistä, jotka valmistelevat yhdessä koulutuksen kokonaisuudessaan. Oman kiinnostuksen mukaan valikoituneet monipuoliset tehtävät ovat houkutelleet aktiivisen joukon jäseniä mukaan: osa hoitaa käytännönjärjestelyjä, koulutusmateriaaleista vierailuihin ja auttaa koulutukseen osallistuvia kollegoita osallistumaan Helsingin talon toimintaan. Ja toiset valmistelevat ja vetävät koulutuksen keskusteluja ja luentoja.

Klubitalokoulutuksen sisältö perustuu koulutuskeskusten yhteiseen opintosuunnitelmaan. Yhteistyö muiden maiden koulutuskeskusten kanssa on tiivistä. Tapaamiset toteutetaan pääosin etänä, mutta koulutuskeskusaktiiveille tarjoutuu toisinaan mahdollisuus osallistua tapaamisiin eri puolilla maailmaa. Koulutuskeskuksessa monet jäsenet ovatkin päässeet hyödyntämään ja kehittämään kielitaitoaan sekä treenaamaan kansainvälistä yhteistyötä.

17
Elisa Lipponen Koulutuksen kehittämissuunnitelmien esittelyä. Koulutus ohi. Nyt on hyvä hymyillä. Laatusuositukset ovat hyvin esillä.

Työkalu itsensä tarkkailuun ja kehittämiseen

Olen kiinnostunut kaikista talolla olevista työkaluista ja Omapolku on yksi niistä. Olen paneutunut siihen muutaman kerran avaintyöntekijäni ehdottamana ja elämäntilanteeni takia. Huomasin että eämäni ei tarvitse olla minkäänlaisessa kriisissä, jotta pystyn tarkastelemaan ajatuksiani, toiveitani tai tavoitteitani tätä työkalua käyttämällä. Toisaalta huomasin, että Omapolku on myös erinomainen keino saada käsitystä elämäsän tilanteesta, jos tuntuu ettei se ole omin käsin hallinnassa.

Omapolun sisältö on jaettu viiteen erilaiseen kokonaisuuteen:

1. Vahvuudet ja voimavarat: Tämänhetkinen tilanteesi. Pohdi millaisia vahvuuksia ja voimavaroja sinulla on?

2. Taidot: Pohdi mitä taitoja sinulla on ja mitä uusia taitoja olet oppinut Klubitalolta.

3. Hyvinvointi: Mihin olet tyytyväinen? Mitä haluaisit muuttaa?

4. Työ: Onko työvalmiutesi kohentunut? Onko tähän liittyen sinulla etenemissuunnitelmaa?

5. Opinnot: Etenemissuunnitelmasi opintoihin liittyen? Mitä haluaisit oppia? Missä haluaisit kehittää osaamistasi?

Minä olen työstänyt Oma polkua muutaman kerran. Kerran puhuttiin avaintyöntekijän kanssa aiheista ja hän sitten kirjasi omin sanoin sen kaiken mitä puhuttiin. Siinä on työmaata kirjata lyhyesti sanomiseni, koska näissä tilanteissa sanainen arkkuni aukeaa ja tietoa pursuaa aivan liikaa. Toisella kerralla juttelin avaintyöntekijäni kanssa ja hän laittoi minut itseni kirjaamaan sen kaiken mitä sanoin. Kolmannella kerralla Oma polun tekeminen tehtiin kahdessa osassa, koska aika ei vain riittänyt yhdelle istumalle. Avaintyöntekijän kanssa luotiin haastattelutilanne, jolloin hän kirjasi puheeni ja olimme kirjastossa kun hän istui läppäri edessään ja minä pöydän toisella puolella kirjastossa vastaten hänen kysymyksiinsä. Tuolloin saatiin käytyä kaikki asiat läpi rauhassa ja päästiin mielenpäällä olevien asioiden kimppuun ja peilaamaan niitä Oma polun esille tuomiin kohtiin. Mainittakoon tähän loppuun vielä, että olen tehnyt enemmän kuin yhden avaintyötekijän kanssa Oma polkua, joten kuvio on aina tekijöidensä näköinen ja hyvä niin.

Suosittelen jokaiselle Oma polun tekemistä vähintään kahdesti ja luomaan sen jälkeen mielipiteensä, että onko kyseinen työkalu itselleen sopiva tarkastelukeino. Itse olen hyötynyt siitä.

Olen muun muassa saanut yllättäviä tietoja hyvistä taidoistani. Siis sellaisista joissa olen hyvä, mutta en ollut itse mieltänyt niitä sellaisiksi. Löysin myös aiheita, joita haluan tavoitella vielä elämäni aikana ja että ne ovat sekä tavoittelemisen arvoisia että realistisia. Esimerkiksi työllisyyskuviot virkosivat ja huomasin pohtivani, kuinka voisin edistää työkuvioitani koulutettuna kokemusasiantuntijana. Sain myös pohdittavaa uusista keinoista ja mahdolisuuksista uusien tietotaitojen kartuttamiseen. Suosittelen kokeilemaan Oma polun tekemistä useammin kuin kerran, koska tuntui hyvältä silmäillä mitä olin aikaisemmin tietyissä kohdissa kirjoittanut ja kuinka paljon niihin oli tullut muutoksia.

Oma polku -työskentely oli kuitenkin jotain paljon enemmän kuin vain nämä “perus”asiat. Siinä tuli avauduttua avaintyöntekijälle omista asioistani niin paljon, että luottamussuhde häneen syveni ja olen uskaltanut tarpeideni mukaan avautua hänelle Oma polun ulkopuolella aiheista, joissa olen tarvinnut psykososiaalista tukea.

Sasa
18
Kuva: Kati Kuva: Kati

Toimitilahuolto

Toimitilahuolto eli suomeksi sanottuna siivous voi olla hauskaa puuhaa, jos sen oikein oivaltaa. Työn jäljen näkee heti. Kun huomaa, että muutkin tykkäävät puhtaasta ja hyvin hoidetusta ympäristöstä, niin mikäs sen parempaa. Kannattaa kokeilla! Anu P.

19

Työväenopiston taidekurssi Klubilla

Helsingin työväenopisto järjesti Klubitalolla neljän kerran kurssin ”Kuvataidetta eri tekniikoilla” alkuvuodesta 2023. Muutaman kerran vuodessa työpainotteisen päivän aikana on ollut jotain taiteeseen liittyvää. Tällä kertaa osallistujia oli kerrasta riippuen kolmesta kuuteen. Opettajamme oli Hanna Siikamäki. Piirsimme liiduilla, puuväreillä, hiilellä ja tussilla, sekä maalasimme vesiväreillä. Kuuntelimme samalla inspiroivaa taustamusiikkia ja keskustelimme aiheista. Niitä oli muun muassa: tähtitaivas raaputusmenetelmällä, kevät, ilo, paras päivä, kukkaniitty, vappu, jännittävä hetki ja supersankari. Muovailimme myös savesta lempieläimen ja kulhon. Lopuksi annoimme opettajan johdolla palautetta toisillemme. Palaute oli hyvää ja innostavaa. Jatkamme varmasti harjoituksia tulevaisuudessakin!

Teksti: Anu

20
Kati S. Liisa R.
Anu P.

IT-tuki Mikael

Missä vaiheessa sait tietää Klubitalosta?

En ollut itse asiassa koskaan kuullut Klubitalosta ennen kuin tulin tänne töihin. Olin hakemassa töitä Vamoksen avustuksella ja siellä huomion kiinnitti työpaikkailmoitus, jossa etsittiin ”ATK-neuvojaa”. Yhdessä pohdittiin, että mikä ihme paikka tämä on, johon etsitään työntekijää termillä, joka on ollut vanha jo 90-luvun lopulla. Nykypäivänä etsittäisiin varmaan ”IT-lähitukihenkilöä” tai ”IT-tukihenkilöä lähitukeen”.

Millainen rekrytointikuvio sinulla oli?

Tulin aika tavalla muutoksen keskelle. Työhaastattelukutsussa oli silloin vielä Reetan nimi. Työhaastatteluun tultaessa hän oli jo lähtenyt ja haastattelijana oli mm. viikkoa aikaisemmin apulaisjohtajana aloittanut Elisa, työvalmentaja Ville sekä jäsen Timo. Työt puolestaan alkoivat paria viikkoa ennen kuin Anu aloitti työt johtajana. Haastattelun jälkeen pääsin koetyöpäivään, mikä oli oikeastaan aika hämmentävä kokemus: Ville otti minut vastaan ja minut ohjattiin Paulin ja Tatu S:n opastuksella ravintolayksikköön, mutta minulle ei ollut oikein selvää, mitä minulta koetyöpäivässä odotettiin. Koetyöpäivä sattui hiljaiseen kauteen kesän alussa, niin käsitystä toiminnasta oli vähän haastavaa saada. Muistan tehneeni Sasan kanssa viikko-ohjelmaa, Teija K oli myös mukana. Iso juttu rekryssä oli myös se, että minulle kerrottiin avoimesti, ettei talolla ole koskaan aikaisemmin ollut IT-tukihenkilöä, eli periaatteessa kukaan ei tiennyt, mitä minun työnkuvaani tulee kuulumaan ja se muokkautuisi ajan kuluessa.

Millaisia ajatuksia sinulla on ollut työstä työsuhteen aikana?

Yhteen vuoteen on mahtunut kaikenlaisia vaiheita. Alkuun jännitti hirveästi, koska tulin aika pitkälti laput silmillä työhön, eli en oikein tiennyt mitä odottaa ja mitä minulta odotetaan. Muistan olleeni ensimmäiset viikot aivan tolkuttoman väsynyt, kun päällä olivat saman aikaisesti uuden työn infoähky, talon arjen hektisyys ja aivan uudenlainen psykososiaalinen kuormitus, jollaiseen en ollut aikaisemmin tottunut. Muutamissa viikoissa arki sitten tasaantui ja aloin hiljalleen päästä teekuppeineni sisälle talon arkipöhinään.

Siirryin muutamassa kuukaudessa proaktiivisesta työotteesta reaktiiviseen, eli muistan tulleeni taloon kaikenlaisten projekti- ja kehittämisajatusten kanssa, mutta totesin, että talon arjesta nousevat tarpeet vievät kyllä kaiken ajan. Nykyisin työpäivän normaalimoodi onkin olla vain läsnä ja käytettävissä, koska useammin ennemmin kuin myöhemmin IT-tukea tarvitaan kyllä jossakin. Muistan myös, että alkuun lähdin ehkä liikaakin mukaan vähän kaikkeen ja jouduin jossain vaiheessa rajaamaan sitä, mihin kaikkeen tartun.

Millaiseksi mielikuvasi klubitalomaailmasta on muodostunut työsuhteen aikana?

Olen kuullut, että minulla on kuulemma persoonapiirteet, jotka ovat alalleni hyvin tyypillisiä. Eli klubitalomaailmassa olen kokenut haastavaksi järjestyksen ja kaaoksen välisen ristiriidan. Eli itse olen pohjimmiltani järjestyksen ihminen ja pidän järjestyksestä, pysyvyydestä ja rutiineista, kun taas Klubitalo tuntuu elävän, hengittävän ja saavan voimaa lähinnä kaaoksesta ja alituisesta muutoksen tilasta.

Taustakuva: S. Männynsalo

21
Kuva: Jouko Vähä-Peltomäki

Työpainotteisen päivän ohessa Klubitalollamme on myös vapaa-ajan ohjelmaa, joka pääsääntöisesti suunnitellaan vapaa-ajan kokouksessa, joka toinen maanantai.

Olemme saaneet syksyisin ja keväisin vapaalippuja Musiikkitalon konsertteihin, joihin pääsee kerralla 5 henkilöä. Konsertit ovat suosittuja ja on ilo, että ihmiset ovat olleet kiinnostuneita klassisesta musiikista.

Meillä on myös joka maanantai iltaklubi klo 16-18, jossa on ollut vaihtelevia teemoja. Kesäisin iltaklubit korvaa toimintatorstait, jolloin teemme mm. erilaisia retkiä.

Kerran viikossa pieni porukka menee pelaamaan sulkapalloa, mikä on sopivaa liikuntaa työpäivän päätteeksi.

Vapaa-aika

Olemme saaneet palautetta akkreditoijilta sen suhteen, että meillä on talo ollut kiinni viikonloppuisin, joten olemme aloittaneet kuukausittaiset sunnuntaikahvilat. Vietämme myös juhlapyhiä, niiden oikeilla ajankohdilla.

Kesän tullessa pääsemme kalastusryhmän kanssa narraamaan ahvenia ja kuhia Helsingin vesialueille. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, välineet löytyvät talon puolesta.

Kaiken kaikkiaan vapaa-ajan ohjelma tarjoaa mielen ja kehon virkistystä työpainotteisen päivän oheen!

22
teksti: Juha Näres Kuva: Katja Kuva: Jouko Vähä-Peltomäki Seinän valokuvat: Ma Kuva: Minna

Nuorten ryhmä Kameleontti on ollut toiminnassa jo pitkään. Kameleontti on suunnattu 18–35-vuotiaille. Ryhmän toiminta on saanut alkunsa nuorten halusta viettää aikaa samanikäisten ihmisten parissa. Kameleontin toimintaa suunnitellaan jäsenvetoisesti ja toimintaan osallistuu jäseniä sekä Helsingin- että Itä-Helsingin Klubitaloilta. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja suunnittelupalavereja pidetään puolen vuoden välein.

Tänä vuonna ryhmä on retkeillyt esimerkiksi Uutelan kodalla, käynyt bongaamassa lintuja ja pelannut lautapelejä. Lähitulevaisuudessa ryhmä aikoo käydä pelaamassa konsolipelejä Oodissa, mennä Allas Sea Poolille, osallistua Helsinki-päivän tapahtumiin ja käydä SUP-lautailemassa. Joistakin aktiviteeteistä peritään pieni omavastuu, joka on korkeintaan kolme euroa.

Kameleontin toiminnassa mukana oleva työvalmentaja Ville toteaa, että ryhmään kaivattaisiin lisää nuoria erityisesti Helsingin Klubitalolta. Tällä hetkellä suurin osa osallistujista tulee Itä-Helsingin talolta.

Villen mielestä kaikkein parasta nuorten ryhmässä nuorten kohtaaminen. Tämän todettuaan Ville naurahtaa, että nuorihan hän vielä itsekin. Jos sinulla on kysyttävää Kameleontin toiminnasta, Ville vastaa kysymyksiin mielellään. “Kaikki nuoret mukaan, kotona ei jaksa olla kukaan”, Ville riimittelee haastattelun päätteeksi. Teksti: Leena

K-50 klubi teki 26.2.2023 retken nykytaiteenmuseo Kiasmaan. Tarkoituksena oli mennä suomalaisen kuvanveistäjän Markus Copperin retrospektiiviseen näyttelyyn nimeltä Metallin maku. Näyttely oli hyvin vaikuttava ja siinä oli vaaran tuntua. Näin Timo Valjakka kertoo Wikipediassa: "raskaissa ja karkeatekoisissa veistoksissa ja piirustuksissa Copper tavoitti näiden traumatisoivien tapahtumien synnyttämät kollektiiviset pelot ja painajaiset, joten teokset jäävät katsojien mieleen pysyvästi". Veistosten nimet kertovat paljon: Kursk, Estonia, Rautaneito, Juggernaut, Seitsemän meren arkkienkeli, Khyber Pass. Niistä osassa oli poistettu liikemekaniikka, sen vaarallisuuden takia. Kaikki ryhmässämme eivät pitäneet näyttelystä. Teksti: Anu P

23
Kuva: Ville Kuva: Pauli L.

Äly ja viisaus ovat perimmältään kaksi erilaista käsitettä

äly on yksilöllistä nokkeluutta omaksua erilaisia käsitteitä

Viisaus kokonaisvaltaista ymmärtämistä

johon liityy empatia, rajojen tiedostaminen

Parhaassa tapauksessa äly ja viisaus tukevat toisiaan, kasvattavat ihmisen tiedostamista itsestään ja ympäristöstä

S. Männynsalo

Toiminnassamme korostuvat tuki työllistymiseen ja opintoihin sekä hyvinvoinnista

huolehtiminen että arjen hallinan kehittyminen.

Klubita,lomme on auki ma-pe klo 8-16. Olemme palkatunhenkilökunnan ja tuke tarvitsevien kuntoutujien tasavertainen yhteisö

Opinto- ja työvalmennusta saa ympäri vuoden.

Tutustumaan voit tulla varaamalla ajan numerosta 09 72 88 550.

Päätoimittaja: Anu Rautelin

Toimitus, taitto grafiikka: Helsingin Klubitalon viestintätyöryhmä

Julkaisija: Etelä-Suomen Klubitalot - ESKOT ry 27. vuosikerta

Klubilehdet löytää myös verkosta

www.helsinginklubitalo.org

www.issuu.com

ISSN 1799-9626 (painettu julkaisu)

ISSN 2814-4422 (verkkojulkaisu)

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.