Välkommen Hem

Page 1

Välkommen hem

Tips och information om din nya bostad

Välkommen hem!

Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Med denna broschyr vill välkomna dig till ditt nya hem och passa på att ge dig lite tips och information gällande din bostad. Vår målsättning på Källfelt Byggnads AB är att med engagemang och personlig service erbjuda bra lägenheter och lokaler med attraktiva lägen. Det viktigaste för oss är att du känner trygghet och trivsel i ditt boende och med oss som hyresvärd.

Kontakt ................................................................................................................................................... sid 4 Serviceanmälan sid 4 Skadedjur sid 4 Inflyttning .............................................................................................................................................. sid 6 Adressändring sid 7 Hemförsäkring sid 7 Hyra sid 7 Brandvarnare sid 7 Elavtal sid 7 TV och bredband sid 7 Trivselregler sid 8 Störningar sid 8 Sophantering sid 8 Rökning sid 9 Fönster, balkong och uteplats sid 9 Husdjur sid 9 Parabol sid 9 Duscha/bada på natten sid 9 Tvättstuga sid 9 Trapphus sid 9 Grillning sid 9 Skötsel av din lägenhet .................................................................................................................. sid 10 Golv sid 10 Väggar sid 10 Tak sid 10 Badrum sid 11 Kök sid 11 Ventilation sid 11 Ventiler sid 11 Vädring sid 11 Att göra om i lägenheten ...............................................................................................................sid 12 Målning och tapetsering sid 13 Göra hål i väggen sid 13 Badrum sid 13 Övrigt sid 13 Uthyrning i andra hand sid 13 När det är dags att flytta ............................................................................................................. sid 14 Uppsägning sid 14 Boka tid för besiktning sid 14 Visa lägenheten sid 14 Nycklar sid 14 2
3

Konta kt

Om du har frågor eller funderingar angående ditt boende är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Uppgifter till din kontaktperson hittar du på anslagstavlan i trappuppgången och i pappersmaterialet du fick vid kontraktsskrivningen.

Vill du komma i kontakt med kontoret är numret 031-69 70 00 eller via mail på info@kallfelt.se

Serviceanmä lan

Om du upptäcker något fel i din lägenhet kan du göra en serviceanmälan under Mina Sidor på vår hemsida Du kan även lämna din anmälan på 031 – 69 70 00 vardagar mellan klockan 09:00–15:00

Vid a ku ta ä re n den efte r ko nto r sti d o ch p å h el g e r, ko nta k ta S e c ur ita s p å

01 0-4 70 55 9 4 Vid a ku ta ä rende n g ä l lande h is s, ko nta k ta Kone Hi s s a r

p å 077 1- 5 0 00 0 0 (A l la fa st i g h ete r utom Gibraltargatan och Odinsgatan 21 som har RC-Hiss)

Skadedjur

O m du up ptäc ke r s kad e dj u r i d i n lägenhet kontaktar du vår samarbetspartner Anticimex på 0752-45 10 00 Det tillkommer ingen extra kostnad för bekämpning av skadedjur för dig som är bostadshyresgäst Det är mycket viktigt att du möter upp på bokad tid med Anticimex Utebliven sanering debiteras du för

010-470 55 94 0771-50 00 00 0771-22 77 00 0752-45 10 00 4
031-69 70 00 info@kallfelt.se 5

Inflyttning

Inflyttningsdagen är den dag som står angivet i kontraktet och sker normalt kl. 15.00. Skulle inflyttningsdatum infalla på en helgdag eller på en röd dag flyttas den fram till första vardagen därefter. Lägenheten ska vara städad av föregående hyresgäst och i godtagbart skick vid inflyttningen. Besiktning av lägenheten har gjorts innan du flyttar in. Upptäcker du brister vid inflyttningen, kontakta Källfelt så snart som möjligt så att felet kan besiktigas och åtgärdas.

6

Adressändring

Glöm inte att adressändra i tid så att du får din post till din nya bostad. En adressändring gör man enklast genom Svensk Adressändring på: www.adressandring.se eller telefonnummer 0771­97 98 99. De uppgifter du behöver uppge återfinns på hyreskontraktet.

Hemförsäkring

Som hyresgäst måste du teckna hemförsäkring.

Är olyckan framme kan du drabbas hårt ekonomiskt om du står utan hemförsäkring, även om du inte är vållande till skadan i ditt hem eller trappuppgång. Vid brand eller vattenskada ersätter hemförsäkringen även kringkostnader som uppstår om lägenheten inte går att bo i och du exempelvis tvingas bo på hotell.

Hyra

Hyran betalas i förskott och ska vara oss tillhanda innan hyresperioden, senast den sista vardagen i varje månad. Om hyran inte betalas i tid kan ärendet gå vidare till inkasso. Försenad inbetalning medför alltid en förseningsavgift. Logga in på Mina Sidor för att se din månadshyra samt ta del av OCR­nummer för inbetalning. Du kan välja att betala din hyra via e­faktura eller autogiro.

Brandvarnare

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare som har specialbatterier med en livslängd på ca 10 år. Kontrollera att din brandvarnare fungerar minst en gång i halvåret, t.ex. när man ställer om till sommar­ och vintertid. Om du upptäcker något är fel med brandvarnaren kontaktar du din fastighetsskötare så åtgärdar han eller hon problemet. Det är förbjudet att plocka ner brandvarnaren vid andra tillfällen än batteribyte.

Elavtal

Som hyresgäst betalar du själv för din el och måste teckna elnätsavtal hos Göteborg Energi eller till Fortum (Stockholm). Du bestämmer själv vilken elleverantör du vill ha.

TV och bredband

Källfelts fastigheter har ett öppet bredbandsnät genom avtal med ITUX. Det ger dig en större valfrihet av tjänster, d.v.s. bredband, TV och telefoni. Med ITUX bredbandsnät kan du fritt välja vilka leverantörer du önskar för de olika tjänsterna. I alla lägenhetskontrakt ingår TV­basutbud genom Tele2. Du kan även teckna bredband direkt med Tele2. Tele2­uttaget sitter normalt i vardagsrummet. ITUX­uttag sitter normalt i hallen.

7

Trivselregler

Förutom de allmänna regler som finns i hyreslagen har vi här sammanställt ett antal trivselregler som gäller i alla Källfelt Byggnad ABs fastigheter.

Störningar

Det är aldrig tillåtet att störa sina grannar. Det ska vara extra lugnt i fastigheten mellan klockan 22:00–07:00. Den person som står på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Tänk på att arbeten som stör, till exempel att borra i väggar, endast får utföras under kortare stunder på vardagar mellan kl. 08:00­20:00 eller helger mellan kl. 10:00–16:00. Den som orsakar störningar kan bli skyldig att betala ersättning för eventuell utryckning av bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Sophantering

Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hårdplast, metall, glas och papp/kartong lämnas vid en återvinningsstation. Miljöfarligt avfall som lösningsmedel, färgrester och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall, utan ska lämnas på en miljöstation.

Grovsopor

Som hyresgäst ansvarar du själv för bortforsling av dina grovsopor. Källfelt erbjuder container ett par ggr om året vid de fastigheter där det är möjligt.

8

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller andra gemensamma utrymmen.

Tänk på att visa hänsyn då röken kan tränga in i grannars lägenheter vid rökning i fönster eller på balkong.

Fönster, balkong och uteplats

Fönster och balkong får inte användas för att skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta föremål från fönster eller balkong, till exempel cigarettfimpar.

Det är förbjudet att mata fåglar från fönster eller balkong då fågelmat kan dra till sig skadedjur som möss och råttor.

Husdjur

Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Hundar ska vara kopplade på gården och i allmänna utrymmen.

Duscha/bada på natten

Att tappa större mängder vatten under sena kvällar och nätter kan orsaka störande ljud i ledningarna. Tänk därför på att endast duscha kortare stunder vid dessa tillfällen.

Tvättstuga

Tvättstugan ska alltid städas efter att du använt den. Respektera tvättider och följ de ordningsregler som finns uppsatta på anslagstavlan.

Trapphus

Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången. Saker i trapphus kan även utgöra en stor brandfara och det kan få förödande konsekvenser. Anmäl gärna till Källfelt om ni upptäcker saker som inte hör hemma i trapphuset.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill p.g.a. os och brandrisk. De som har uteplats hänvisas att grilla minst 4 meter från husfasaden.

Parabol

Paraboler får inte monteras på fastigheten. Läs mer om Bredband & Tv på sid. 7.

9

Skötsel av din lägenhet

Som hyresgäst är du skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla när fel eller brister uppstår. Här följer några tips om hur du på bästa sätt tar hand om din bostad.

Golv

• Genom att sätta möbeltassar på alla möbler skonar du golven från repor och skador.

• Parkettgolv och plastgolv rengörs med en väl urvriden trasa och milt rengöringsmedel.

• Använd inte stolar med hjul, som ex. en kontorsstol, direkt på golvet då det repar och skadar golvet. Placera en matta eller något annat skydd under.

Väggar

• Målade väggar rengörs med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.

Använd en väl urvriden och svamp eller trasa så ytan inte repas eller mattas ner.

Tapetserade väggar bör endast dammtorkas då tapeten kan ta skada av fukt. Ställ inte möbler som t.ex. säng, soffa eller skrivbord direkt mot väggen. Det kan orsaka fettfläckar på väggen eller skador på tapeten.

Tak

• För takrengöring rekommenderas i första hand enbart dammtorkning, då rengöring med vatten och rengöringsmedel kan göra ytan flammig. Rådfråga hyresvärden om dammtorkning inte räcker till.

Badrum

• Rengör porslinet i badrummet med hjälp av en mjuk borste och milt rengöringsmedel. Rengör badrummets väggar och golv med jämna mellanrum, inklusive fogar. Använd en mjuk borste och ett milt rengöringsmedel.

• Golvbrunn och vattenlås under tvättställ ska rengöras regelbundet för att undvika dålig lukt. Dålig lukt uppkommer ofta på grund av att hår och smuts har samlats där.

• Spola inte ner föremål i toalettstolen eller tvättstället som kan orsaka stopp så som tops, bomullsrondeller, våtservetter eller liknande.

10

Kök

• Var noga med att kökets fläktar, filter och ventiler är rena. Fettsamlingar i dessa ökar risken för brand. Tänk på att det är du som hyresgäst som ansvarar för att byta filter i fläkten.

• Torka bort fettfläckar från spishällen, ugnen och micro så fort som möjligt så de inte bränner fast för gott.

• Rengör spisgaller och plåtar efter varje användning så undviker man att matrester bränner fast.

Kom ihåg att göra rent även bakom spisen med jämna mellanrum.

• Frosta av kylen och frysen med jämna mellanrum om det bildats is. Detta minskar elförbrukningen i längden. Hacka inte bort isen, det kan skada frysen. Låt istället isen smälta av sig själv.

• Byt lampan i fläkten, ugnen och kylen vid behov. Fråga din fastighetsvärd om du är osäker.

Ventilation

Syftet med ventilation är att ta bort dålig lukt och istället tillföra frisk luft i lägenheten. Ventilation ska också ta bort fukt som bildas genom dusch, tvätt, matlagning etc.

För att få bra luft i lägenheten finns det några saker man bör tänka på:

Vädring

Det effektivaste sättet att få bort fukt och dålig luft är att vädra. Att vädra med tvärdrag i några minuter är bättre än att låta ett fönster stå på glänt under en längre tid, det sparar uppvärmningsenergi. Öppna inte köksfönstret om du ska vädra bort matos, risken är att det går ut i resten av lägenheten. Öppna istället ett fönster i angränsande rum.

Ventiler

Frisk luft kommer till största del in i lägenheten genom ventiler. Det finns olika typer av ventiler men gemensamt för alla är att de aldrig ska vara helt stängda, då fungerar inte ventilationen som den ska. Det är viktigt att man rengör ventilerna ibland, gärna två gånger per år.

11

Att göra om i lägenheten

Som hyresgäst har du rätt att i viss utsträckning göra om i din lägenhet. Det är under förutsättning att arbetet utförs fackmannamässigt och enligt våra regler. Är arbetet inte utfört på rätt sätt kan du bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar. Rådgör med oss på Källfelt innan du göra några egna åtgärder.

12

Målning och tapetsering

Du kan måla och tapetsera, på egen bekostnad, utan att behöva fråga om tillstånd. Det måste dock ske på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja ljusa och neutrala tapeter och färger som fungerar även för nästa hyresgäst. Om du väljer för utstickande färger och mönster eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställningen av lägenheten.

Installera tvätt- och diskmaskin

För installation av tvätt­ och diskmaskin, kontakta förvaltaren.

Göra hål i väggen

Var försiktigt när du borrar hål i väggen för att sätta upp saker. Börja med att ta reda på vilket material det är i väggen. Använd rätt typ av verktyg och rätt typ av krokar, spikar och skruvar. Vid felaktig montering riskerar du att skada hela väggen. Rådfråga fastighetskötar eller på bygghandeln om du känner dig osäker. Tänk på att alltför många hål i en vägg kan räknas som överslitage. När du flyttar kan det då innebära att du blir ersättningsskyldig för att återställa målning/tapetsering.

Fundera därför igenom var du verkligen behöver hål innan du börjar borra och försök göra så diskreta hål som möjligt. Ett tips är att göra ett snitt i tapeten för att borrhålet inte ska bli synligt. Vik undan tapetfliken och borra eller spika. När du inte längre vill ha hålet viker du ut tapetfliken och limmar försiktigt.

Badrum

Det är inte tillåtet att göra hål i kakel eller annan våtrumsbeklädnad. Idag finns det många lösningar för att sätta upp saker i badrummet, som exempelvis krokar med sugproppar.

Uthyrning i andra hand

All andrahandsuthyrning ska godkännas av Källfelt. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man ha ett godkänt skäl. Det kan till exempel vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller s.k. provboende då du och din partner vill testa att bo som sambo. Den som står för förstahandskontraktet är enligt lag ansvarig för lägenheten vad gäller ordning och ekonomi även under andrahandsuthyrningen. Du som hyr ut din lägenhet i andra hand (även till släkt och vänner) utan vårt skriftliga medgivande, riskerar att förlora ditt hyreskontrakt på grund av olovlig andrahandsuthyrning. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb då du som hyresgäst inte får bedriva någon handel med din hyresrätt.

Övrigt

Större renovering och förändring av planlösning

måste godkännas av hyresvärden.

13

När det är dags att flytta

Här följer lite tips och viktig information om hur det fungerar när du ska flytta från din lägenhet.

Uppsägning

Det första du ska göra när du bestämt dig för att flytta är att säga upp ditt hyreskontrakt, vilket måste ske skriftligt Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte, så se till att vara ute i god tid. Blankett hittar du på vår hemsida. Du kan också säga upp kontraktet via Mina Sidor.

Boka tid för besiktning

När du sagt upp din lägenhet kommer Källfelt utföra en förbesiktning inom 2 veckor efter uppsägning och en avflyttningsbesiktning när avtalet löper ut. Du får närmare information i din uppsägningsbekräftelse. Det är viktigt att du väljer tider då du själv kan närvara så att du och besiktningsmannen kan gå igenom lägenheten tillsammans. Om du

tagit ner saker som hör till lägenheten som exempelvis innerdörrar, badrumsskåp eller hatthylla, är det viktigt att du sätter tillbaks dem innan besiktningen. Besiktningsmannen ser över om det finns skador eller slitage i lägenheten, utöver vad som är normalt, och att flyttstädningen är ordentligt utförd vid avflyttningsbesiktningen. Ett tips är att anlita en städfirma och använda RUT­avdrag. Hittar besiktningsmannen brister noteras de som en anmärkning i besiktningsprotokollet.

Alla eventuella anmärkningar måste vara åtgärdade innan kontraktstiden löpt ut för att du ska slippa betala för dem. Vi rekommenderar att du är med när besiktningsmannen utför slutbesiktningen så att ni tillsammans kan diskutera eventuella tveksamheter.

14

031-69 70 00

kallfelt.se/mina-sidor

info@kallfelt.se

Visa lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt kontrakt, skyldig att visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in.

Nycklar

Lämna tillbaka samtliga nycklar till Källfelt. Det gäller både för lägenheten, tvättstugan och eventuella extrautrymmen som garage och förråd. Du måste även lämna in kopior som du har gjort själv.

15
Kontakt 031–69 70 00 info@kallfelt.se kallfelt.se
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.