Page 1

wegwijzer

Vissen Driemaandelijks tijdschrift - 39ste jaargang -

www.hetgoedeboek.be/wegwijzer


Het symbool van de loser Marieke Rommel

Het vissymbool werd in de jaren zeventig opnieuw populair als een kenmerk van praktiserende christenen. 2

Het visje op de auto. Voor mij schept het een zekere verbondenheid met de bestuurder, omdat ik weet dat het een teken van christenen is. Nochtans moet ik hiermee opletten, want toen ik er iemand eens naar vroeg, kreeg ik een schouderophalend “die sticker hing er al op toen ik de auto in occasie kocht.�


Grafsteen met de inscriptie ΙΧΘΥC ΖΩΝΤΩΝ ("vis van de levende"),

3e eeuw, National Roman Museum

Wanneer een christen bij een ontmoeting een boog in het zand of stof op de weg tekende, en degene die hij ontmoette met een andere boog het teken vervolledigde, wisten beiden dat zij zich in veilig gezelschap bevonden. Niet zoveel mensen bij ons zijn van de betekenis op de hoogte, maar in andere landen is ze wel algemeen bekend.Niet zoveel mensen bij ons zijn van de betekenis op de hoogte, maar in andere landen is ze wel algemeen bekend. Ichtus is oud Grieks voor ‘vis’. Het symbool bestaat uit twee naar elkaar toe gekruiste boogjes die samen een primitief visje vormen. Door vroege christenen werd het gebruikt als een herkenningsteken om geheime samenkomsten mee te signaleren, want ze werden door sommige Romeinse keizers wreed vervolgd. Wanneer een christen bij een ontmoeting een boog in het zand of stof op de weg tekende, en degene die hij ontmoette met een andere boog het teken vervolledigde, wisten beiden dat zij zich in veilig gezelschap bevonden.

Thro w aw a find out y your p the l real astic Je sus . thin g ..

Kenteken

Ichtus is een acroniem voor Jezus, Christus, Zoon van God, Verlosser (Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr). Samen vormen de 27 Griekse letters een sommetje, nl. 3 x 3 x 3, dat een symbool voor macht is (dus toch niet voor losers). In het Evangelie zijn er ook talrijke verwijzingen naar vis. Ten eerste waren een paar van de apostelen vissers van beroep. Wanneer Jezus hen bij zich roept, zegt Hij dat zij ‘vissers van mensen’ moeten worden. Bij de spijziging van de vijfduizend, komt een jongen Jezus vijf kleine broden en twee vissen brengen. Die eenvoudige maaltijd wordt op wonderlijke wijze vermeerderd, tot vijfduizend mensen volkomen verzadigd zijn. In het Bijbelboek Johannes hfdstk. 21 vers 11 komen een paar vissende discipelen vermoeid met hun boot naar de oever varen. Na een hele 3


Kenteken

Het vissymbool werd in de jaren zeventig opnieuw populair als een kenmerk van praktiserende christenen, onder meer op de golfbeweging van vreedzaam protest.

nacht vissen hebben zij niks gevangen. Jezus draagt hen op de netten aan de andere kant van de boot uit te gooien. Wanneer ze de netten weer ophalen hebben ze hulp nodig van andere vissers, omdat de vangst zo enorm is. In het Bijbelboek Mattheüs vraagt iemand of Jezus geen belastingen betaalt. Petrus antwoordt: Jazeker, en nadat hij zijn hengel heeft uitgegooid haalt hij een vis op, die het verschuldigde bedrag in zijn bek houdt. Ten slotte wordt de Ichtus ook gezien als het ‘teken van Jona’, de profeet die drie dagen in de buik van de vis is gebleven, en zo symbool staat voor Jezus, die drie dagen in het graf heeft gelegen, en daarna levend is opgestaan. Het vissymbool werd in de jaren zeventig opnieuw populair als een kenmerk van praktiserende christenen, onder meer op de golfbeweging van vreedzaam protest. Je vond en vindt het nog steeds op auto’s, kleren, hangertjes en op posters of verwerkt in logo’s. Zoals ik al zei, is het teken meer bekend in streken met een meer protestantse achtergrond als Nederland en Duitsland, en de Engelstalige landen. En zoals te verwachten valt zijn er inmiddels tal 4

van alternatieve varianten te vinden. Zo zag ik eens een haai i.p.v. een visje op een auto in Nederland, en er is de ‘Darwin’-vis met pootjes, of de vis met horentjes, tanden en een pijlstaart voor satanisten. In de clip van zijn welbekende song ‘Loser’ toont zanger ‘Beck’ een ‘loser’ met een Ichtusteken op zijn t-shirt. Jezus zelf wordt door veel mensen als een loser beschouwd. Dat was al zo in zijn tijd. Een bron van ergernis was Hij zodra Hij in het openbaar begon te spreken. Maar ruim tweeduizend jaar later laat Hij mensen nog niet onberoerd. Miljoenen mensen proberen hun leven te leiden naar zijn voorbeeld. Evenveel of misschien veel meer mensen ergeren zich aan zijn naam en aan alles waar Hij voor staat. Hij laat mensen alleszins niet koud. In de Londense metro passeerde ik deze week een affiche op de roltrap: ‘Throw away your plastic Jesus ... find out the real thing’. Weet jij eigenlijk wel wie Jezus is? De vis kan je misschien de weg wijzen.


Ontdek de Bijbel

Abonnement

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, maar weet je niet goed hoe te beginnen?

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer? Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post viermaal per jaar Wegwijzer.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Je betaalt slechts € 8,5 voor een heel jaar.

per post

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Ja, ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam:

.........................................................................................................................................................................

Naam:

.............................................................................................................................................................................

Adres:

.........................................................................................................................................................................

Adres:

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Gefundeerd geloof Rob Van de Weghe

Uitgegeven bij Medema, en kost net geen 20 euro.

Zinnige argumenten om christen te zijn Rob Van de Weghe is een naar Amerika uitgeweken Nederlander. Na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven werd hij door zijn vrouw uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk. Met gezonde tegenzin nam hij die uitnodiging aan, maar tegelijk zou hij voor zichzelf eens en voorgoed gaan ‘bewijzen’ dat het geloof in God en in Christus lariekoek was. Het draaide even anders uit. Gaandeweg ging de universitair geschoolde man ontdekken dat er veel meer argumenten waren pro dan contra. Met name historische en wetenschappelijke. Zijn zoektocht mondde uit in een boek: ‘Gefundeerd geloof’. (Oorspronkelijke titel: ‘Prepared to Answer’)

Hoewel er eerder gelijkaardige werken zijn verschenen is het toch de moeite waard om het boek te lezen. Aan begin en eind staat een persoonlijk woord over zijn zoektocht. Daartussen bouwt hij zijn betoog geleidelijk en logisch op, beginnend bij het ontstaan van het heelal, en eindigend bij de persoon en de opstanding van Christus. Hij gaat geen heikele thema’s uit de weg, schrijft helder en zeer leesbaar, en gebruikt argumenten die nieuw en fris overkomen. Hij vindt een mooi evenwicht tussen te moeilijk en te simpel. De schrijver is goed gedocumenteerd en gebruikt citaten van vooral seculiere bronnen. Kortom, een aanrader voor wie graag nadenkt over de fundamenten van zijn geloof. Mijn


Een wonderlijke visvangst in Gent

6


1900

Vissen

anno

1900 In de buurt van Gent had men het zogenaamde meer van Overmeere. Daar gingen vroeger veel mensen naartoe, vooral op zon- en feestdagen, om rijstpap of gestoofde paling te eten. De kinderen konden er een roeibootje huren. Vaders en grootvaders visten er op paling. Het was een ideale trekpleister voor een zonnige zondagnamiddag.

7


“Vis in je leven niet langer aan de verkeerde kant, maar werp je net uit aan de andere kant, waar Jezus staat."

Op nationale feestdag trok er eens een predikant naartoe, met nog een andere christen. Zij hadden een flinke voorraad evangelietjes bij zich en wilden daar een openluchtpreek gaan houden. En het lukte. Vlak bij het water verzamelden zich tientallen mensen om te luisteren naar de blijde boodschap. Er zaten ook een paar makkers in hun bootje niet ver van de waterkant te vissen. Zij hadden in uren nog niets gevangen en ze waren daar erg verveeld over. Uitgerekend op dat moment kwam die man daar preken. Dan bleef er geen paling meer zitten, dat begreep ieder mens. Lawaai schrok de vis immers af. Maar ze luisterden naar de predikant en… tot hun verbazing sprak hij over de 8

wonderbaarlijke visvangst van de discipelen van Jezus. Opeens keek de predikant hun kant uit en zei: “En toen zei Jezus tegen hen, werp je net uit aan de andere kant.. en zij deden het en zie… het net was niet meer op te halen… zoveel vis zat erin.” Zo zegt Jezus ook tegen ons allen, als wij een leven lang aan de verkeerde zijde van het leven hebben zitten vissen, zonder iets te vangen: “gooi je net nu eens uit aan een andere kant waar Ik sta, de kant die Ik je aanwijs”. Opeens riep een stem uit het bootje: “Meneer de predikant, wij zullen eens zien of jij wel gelijk hebt. “Jules, smijt de affaire weer in ’t water!” Het werd even stil, ook de predikant zweeg… Er werden wel dertig lijnen met aas over boord gezet en men zag de twee kerels maar peuren en trekken. En even later trokken ze de bundels


Vissen Voor het andere boek naar...

uw boek- en muziekwinkel

vzw

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te Brugge: maken Moerkerksesteenweg 56 heeft. 8310 Sint-Kruis 050 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be (Luc & Anke Hoedt)

Genk:

Vennestraat 345 3600 Genk 089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be (Bouke & Karin Middelbos)

Gent:

met lijnen op en daar bengelden, slingerden en wriemelden wel tien of meer palingen aan! Zij keken opeens allemaal naar de predikant. De vissers namen hun klak (pet) af en er viel een doodse stilte over de oever. Toen greep de predikant zijn kans… en met meer aandrang dan ooit tevoren predikte hij de boodschap van Jezus. “Vis in je leven niet langer aan de verkeerde kant, maar werp je net uit aan de andere kant, waar Jezus staat, met open armen”.

Kortrijk:

Grotesteenweg-Noord 15 9052 Zwijnaarde 09 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be (Dirk De Baere + team)

Overleiestraat 16 8500 Kortrijk 056 35 78 99 kortrijk@hetgoedeboek.be (Jona & Sara Govaert) Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

Leuven:

O nee, er vonden geen bekeringen plaats, de predikant kreeg enkel, een maatje paling mee naar huis, meer niet. Maar een jaar of tien later, na de oorlog van 1914-1918, kwam een soldaat hem opzoeken en vertelde hem dat hij als geïnterneerde in Hardewijk verlossing had gezocht en gevonden door de Heer Jezus Christus. Hij was één van die vissers!

Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee 016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be (Linda Smit + team)

www.hetgoedeboek.be 9

Verzending door heel België


A ls een vis in het water

10


Pr

Stel je voor: je hebt een mooie, kleine goudvis. Op zekere dag denk je: dat arme diertje moet altijd maar in dat koude water zwemmen. Ik zal eens wat moois voor hem maken. Je neemt hem uit het water en legt hem in een gouden kooi. Je geeft het beste voedsel en zegt: “Zo, mijn lieve goudvisje, nu heb je ’t pas goed: een mooie kooi, lekkere hapjes, frisse lucht!” Wat denk je dat de goudvis zal doen? Hij zal wild spartelen en naar lucht happen en als hij kon praten, zou hij zeggen: ik wil jouw gouden kooi niet! Ik wil in mijn element zijn – ik wil in het water! Ons levenselement, dat is de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft en ook ons. God is ons element. Zolang ik geen vrede met Hem heb, heeft mijn ziel geen behoefte aan een gouden kooi. De mens van nu gunt zich heel veel: ontspanning, reizen, goed eten, enz. Maar onze ziel, diep in ons, spartelt en schreeuwt: “Dat bevredigt me niet echt! Ik wil in mijn element zijn, ik wil vrede met God!” Ons hart schreeuwt in ons totdat het rust vindt. Augustinus heeft eens gezegd: “Ons hart is onrustig en vindt geen rust voordat het rust vindt in God”.

11


V issen in de Célé Yvan Thomas uit ‘God in Frankrijk. Cursiefjes uit het leven gegrepen.’

12

Een van de laatste zomers hebben we gekampeerd in de streek van de Lot, jawel alweer in Frankrijk. En gewoontegetrouw heb ik dit jaar mijn vislijnen weer bovengehaald. In één van de riviertjes hadden ze ‘carpes de nuit’, nachtkarpers. Ongelooflijk grote vissen. Ik had mij goed voorbereid volgens de regels van de kunst: een lichte dobber, een dunne lijn en een klein haakje. Maar deze nachtkarpers hadden hun naam niet gestolen: bijten deden ze blijkbaar alleen maar ‘s nachts, wanneer ik liever lag te slapen, dus viste ik niets.


Vertrouwen

100% Op een dag kwam er een kleine jongen naast me zitten en hij maakte zich klaar om ook te vissen. Zijn vader was bij hem, maar het was duidelijk dat die niks van vissen afwist. Hij maakte de hengel van zijn zoon klaar. De dobber die hij aan de lijn hing was zo groot, dat je bijna medelijden met de vissen zou krijgen. De lijn zelf leek meer op een touw waarmee je een walvis op het droge had kunnen trekken. Ik grinnikte bij mezelf... hier zaten toch geen haaien?! Toen de vader wenkte dat de jongen de lijn naar het midden van de rivier moest gooien, schudde ik onbegrijpend het hoofd. Hoe haalde hij het in zijn hoofd? Je moet vissen waar het diep is, daar zit de vis. In het midden van de rivier zag je de keien goed liggen, zo ondiep was het water daar. Nee, als rivaal had ik van die buur niks te vrezen. En de jongen? Die deed gewoon alles wat zijn papa hem opdroeg. Het duurde niet lang of ze riepen me toe of ik wilde komen helpen met mijn schepnet. Een kanjer van een karper haalden ze naar boven! Ik heb de vis ook nog helpen onthaken, want ze hadden helemaal geen

materiaal bij. Mijn schepnet en de onthaker roken naar vis. Maar niet naar de vis die ik gevangen had. Ik voelde me heel klein worden. Kort daarna had ik ook beet en haalde een katvis boven. We hebben er geen foto van genomen, want je zou alle moeite hebben gehad dit miezerig gevalletje te herkennen op een foto. Bovendien is

Ondanks het gebrek aan redelijke argumenten, vertrouwde de jongen zijn vader blindelings. zo’n vis niet te eten, door de graten. Ik heb hem de vrijheid gegeven. Mijn eer viel trouwens niet meer te redden, want nu haalde de jongen weer zo’n grote karper boven, dat mijn schepnet dreigde te scheuren. Vertrouwen – of ook wel geloven – is soms een rare zaak. Deze jongen had alle vertrouwen in zijn vader. Volgens mijn inzichten had hij daar geen enkele reden toe: hij leek alle regels van de viskunst aan zijn laars te lappen. Ondanks het gebrek aan redelijke argumenten, vertrouwde de jongen zijn vader blindelings. Er is een Vader die van alle markten thuis is en ook voor 100% te vertrouwen is. In al die jaren dat ik Hem nu al ken, werd mijn vertrouwen nooit geschaad. Als het verkeerd ging, was ikzelf steeds in de fout. Het is een Vader aan wie je je volledig kunt overgeven en wiens beloften je best ter harte kunt nemen. Je komt nooit bedrogen uit. 13


Overvloed

Tevreden visser

Een rijk zakenman observeerde een visser die op zijn gemak naast zijn boot zat. “Waarom bent u niet aan het vissen?” vroeg de fabrikant aan de visser. “Ik heb vandaag genoeg gevangen,” antwoordde de visser. “Maar waarom wilt u niet méér vangen?” vervolgde de rijke man. “Wat moet ik daar dan mee?” luidde het antwoord. “Wel, u zou meer kunnen verdienen en dan een grotere boot kopen, waarmee u nog meer vis kunt vangen. Zo zou u op den duur een hele visservloot kunnen exploiteren en een aardig vermogen opbouwen, net als ik.” De visser vervolgde: “En wat dan?” “Dan kunt u rustig achterover leunend van het leven genieten.” antwoordde de zakenman. “Wat denkt u dat ik nu aan het doen ben?” reageerde de visser.

14

Als ‘meer’ ons enige levensdoel is, zullen we nooit tevreden zijn. Bovendien verwaarlozen we daarbij onze ziel. Jezus Christus zei: ‘Let op en waakt voor alle hebzucht: want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezittingen’ . (Bijbel - Lucas 12:15).


5 waarheden wegwijzer

die je moet weten over God

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God. Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou, want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en die optie vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd. God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede omdat die schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen. De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God. We maken allemaal fouten en hebben moeite om ons aan zijn geboden te houden. Jezus heeft de straf voor onze misstappen op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus. Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou die je niet op eigen houtje kan overbruggen, weet dan dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ... !!!


L eren van de ontwerpen

in de natuur

Ger Vanpoelgeest

“Veel van onze beste uitvindingen zijn gekopieerd van of worden reeds gebruikt door andere levensvormen.” Grote klis of Arctium lappa. Deze vrucht neemt kleine insecten met de kleverige uiteinden van de armen. Velcro is een voorbeeld van een biomimetische uitvinding die gebruik maakt van dit natuurlijk wonder.

Phil Gates, Wild Technology

D

e natuur is een levend raadsel dat de ene vraag na de andere oproept: Hoe kunnen walvissen en zeehonden lange tijd onder water blijven zonder ademhalingsapparaat? En hoe kunnen ze herhaaldelijk naar grote diepten duiken zonder dat ze last krijgen van caissonziekte? Hoe kunnen kolibries op nog geen drie gram brandstof de Golf van Mexico oversteken? Hoe kunnen vissen en kikkers, nadat ze ‘s winters ijskoud zijn geweest, weer actief worden wanneer ze opwarmen? Hoe is het mogelijk dat een specht geen hersenschudding oploopt wanneer hij een gat in een boom hakt? Er schijnt geen eind te komen aan de lijst met vragen. Wij mensen kunnen terecht bewondering hebben voor de Grote Architect die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Evolutie kan geen verklaring geven voor het verfijnde ontwerp in levende dingen. De wetenschap is in de afgelopen decennia bijvoorbeeld heel veel te weten gekomen over de processen die zich in de menselijke cel afspelen. Michael Behe, docent biochemie, zei dat één resultaat van de recente ontdekkingen in de levende cel “de luide, duidelijke, doordringende kreet ‘ontwerp‘” is. In Darwins tijd dacht men dat de levende cel - het fundament van het leven eenvoudig was, en in dat tijdperk van betrekkelijke onwetendheid werd de evolutietheorie opgesteld. Maar nu is de wetenschap die tijd gepasseerd. De moleculaire biologie heeft bewezen dat de cel een buitengewoon complex systeem is, vol verfijnde, volmaakte ontwerpen die het mechanisme van onze meest geraffineerde uitvindingen en apparaten op kinderspel doet lijken. Volgens Behe is de logische conclusie dan ook dat deze briljante ontwerpen gecreëerd werden door een Intelligente Ontwerper.

16


Briljant

Als het allemaal per ongeluk is gebeurd, dan zou het heelal moeten bruisen van leven. Onze aarde is echter de enige planeet waar leven mogelijk blijkt te zijn. (Rob Van de Weghe in 'Gefundeerd geloof')

17


Verboden te vissen

Een hotel aan de kust van de Golf van Mexico plaatste in iedere kamer dit bordje: “Niet vissen vanaf het balkon.” Toch waren er elke dag hotelgasten die hun hengels uitwierpen in het water beneden. Toen besloot de directie de bordjes weg te halen – en het vissen hield op! De bekende kerkvader Augustinus schrijft in zijn

18

“Belijdenissen” over de aantrekkingskracht van iets wat verboden is. “Er stond dicht bij onze wijngaard een perenboom vol met vruchten. Op een stormachtige avond gingen wij, baldadige jongens, op pad om die boom te beroven. We plukten een geweldige hoeveelheid peren – niet om onszelf te trakteren, maar om ze voor de varkens te gooien. We aten er zelf


Begeerte

NIET VIS net genoeg op om plezier te hebben van de verboden vrucht. Het waren lekkere peren, maar het waren niet de peren die mijn verdorven ziel begeerde, want ik kon thuis genoeg betere krijgen. Ik pikte ze gewoon om een dief te worden.

SEN

Als we Hem geloven, wordt het ons verlangen om te doen wat God wil.'

De begeerte om te stelen was simpelweg ontwaakt door het verbod van diefstal. ‘Het ligt in de menselijke natuur om de wet te willen verbreken. Maar de Here Jezus wil onze verbreking van de wet vergeven.

19


“Kijk Uit” Noël Soetaert

editie Afrika Het verkeer en het wagenpark in Afrika is een apart hoofdstuk.

Hoofdstuk? Zeg maar dat er daar genoeg stof over bestaat om een kleine bibliotheek mee vol te schrijven. Wanneer een auto in België afgekeurd wordt, dan staat er hem een glansrijke tweede carrière te wachten in Afrika. Hoe meer gebreken, hoe groter de kans om één van de taxi’s te worden die de hele tijd langs de grote verkeersassen rijden. Een van onze stagiaires vertelde ons eens dat het dashboard van de taxi's op kerstverlichting leek. Alle lampjes die maar konden oplichten deden dat dan ook, maar de chauffeur reed onverstoorbaar verder. In sommige taxi’s heb je de indruk in een Flintstonefilm beland te zijn. Er zitten gaten in de vloer waardoor je de grond zo onder je ziet passeren. In andere taxi’s ontbreekt de voorruit. In het hete seizoen is dat weliswaar verfrissend, 20

maar in het regenseizoen…. Dat hebben we in Ghana eens aan de lijve mogen ondervinden in een tropische storm. Dan neem je al rijdend een douche in de taxi. In andere taxi’s werken de richtingsaanwijzers dan weer niet en dan vraagt de taxichauffeur vriendelijk of je even je arm naar buiten wil steken en zwaaien om aan te geven dat hij rechtsaf wil gaan. Hele verhuizingen gebeuren per taxi. Bedden, tafels, salons, je kunt het zo gek niet bedenken of je ziet het wel eens passeren. Soms zie je alles tegelijk passeren, op dezelfde taxi wel te verstaan. In het begin denk je dat je last hebt van een soort fata morgana als


Betaald

Spectaculair zijn de vrachtwagens die matrassen vervoeren. Die zijn torenhoog geladen, en als ik schrijf torenhoog, dan is het ook torenhoog! Soms zie je bovenop de matrassen zelfs nog iemand liggen te slapen ook.

Er zou heel wat leed bespaard worden indien de 'levensregels' wel werden gerespecteerd.

Over rode lichten kun je dan weer een heel interessante studie maken. Ik weet niet hoe het tegenwoordig in BelgiĂŤ is, maar als je hier aan de lichten komt, wees dan extra op je hoede. Zeker wanneer de lichten pas groen zijn geworden, is het beter niet meteen te starten, maar eerder te wachten tot het weer rood is. Zo heb je meer kans om veilig over te steken.

je zoiets ziet langskomen. Maar na een tijdje geraak je eraan gewend.

Je begrijpt het, de verkeersregels worden niet gerespecteerd. Jammer, want er zou heel wat leed bespaard worden indien ze wel werden gerespecteerd.

Wat ook geregeld ontbreekt, is benzine in de taxi. En dat heb je ook in Afrika nodig. Hoewel. Als het benzinestation niet zo veraf meer is, en er zitten voldoende mensen in de taxi, dan durft de chauffeur wel eens vragen of je even wilt helpen duwen. Als het station net iets te ver is, neemt de chauffeur op zijn beurt een taxi om met lege petflessen even een paar liter benzine te halen. Je moet je reis op voorhand betalen (op de verkeersassen is het een vaste prijs) anders heeft hij geen geld voor de benzine en lopen de klanten weg.

In het leven van een mens heeft God ook een aantal regels voorzien. Niet om ons het leven moeilijk te maken, wel integendeel! Die regels zijn er om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Het overtreden van die regels noemt de Bijbel zonde. Elk mens is een zondaar en elk mens heeft vergeving nodig. Vergeving kun je niet krijgen door goede werken te doen. Vergeving kun je ook niet kopen door geld te geven aan een of andere kerk, of aan goede doelen. Vergeving van zonden is niet te koop. Voor vergeving heeft Jezus gezorgd. Hij is aan het kruis genageld en Hij heeft een verschrikkelijke prijs betaald om zondaars vrij te kopen. Ook jou. 21


Alwetend

Wat je moet doen om een walvis te begrijpen Philip Yancey 'Op zoek naar de onzichtbare God’, blz. 123

“Om binnen te dringen in onze wereld, moest God zich wel onderwerpen aan de regels van tijd en plaats. Alle communicatie tussen de onzichtbare en de zichtbare wereld, tussen God en mensen, werkt in twee richtingen en raakt beide partijen."

Hoe zou een almachtig, alwetend God met mensen kunnen communiceren?? 22

De volgende vergelijking kan het voorgaande verduidelijken. Stel je voor dat wij mensen ooit de taal van walvissen onder de knie krijgen, zodat we via een onderwatermicrofoon door middel van piepjes en klikjes kunnen communiceren met walvissen. We zouden ons dan beperkingen opleggen als we ons bekendmaken op een manier die walvissen kunnen begrijpen. Ze zullen niet alles te weten komen

over wat het betekent mens te zijn; we kunnen namelijk alleen maar ‘praten’ over vis, plankton en oceanen en niet over laptops, wolkenkrabbers en voetbal. Deze vergelijking geeft iets weer van de wijze waarop een almachtig, alwetend God met mensen moet communiceren.


Verschillen

Twee meren Gayle D. Erwin

Er zijn twee grote meren in Palestina. Het ene is zoet en bevat vis. De oevers van dit meer zijn begroeid met weelderige stukken groen. Bomen spreiden hun takken uit over het wateroppervlak en strekken hun dorstige wortels uit naar het weldadige water. De kinderen spelen daar langs de oevers, zoals er kinderen speelden toen Hij daar was. Hij genoot ervan. Jezus kon over het zilveren oppervlak uitkijken wanneer Hij zijn gelijkenissen vertelde. En op een golvende vlakte niet ver daarvandaan, voedde Hij vijfduizend mensen. De rivier de Jordaan voedt dit meer met sprankelend water uit de heuvels, zodat het water gezond schittert in de zonneschijn. De mensen bouwen hun huis daar dichtbij, vogels bouwen daar hun nest, elke vorm van leven is blij dat het meer er is. De Jordaan mondt in het zuiden in een ander meer uit. Hier geen geplons van vissen, geen ruisende bladeren, geen gezang van vogels, geen lachende kinderen. Reizigers kiezen een andere

route, tenzij zij echt langs het meer moeten. De lucht hangt zwaar boven het water, en mens noch dier drinkt ervan. Wat veroorzaakt toch dit enorme verschil tussen die twee meren? Niet de Jordaan; die laat in beide meren hetzelfde goede water stromen. Niet de grond waarin ze liggen, niet het land eromheen. Dit is het verschil: het meer van Galilea ontvangt de Jordaan, maar houdt hem niet vast. Voor elke druppel die erin stroomt, stroomt een andere druppel eruit. Het geven en ontvangen vindt gelijkmatig plaats. Het andere meer houdt het instromende water vast. Het is niet te verleiden tot enige vrijgevigheid. Elke druppel die het krijgt, houdt het vast. Het meer van Galilea geeft en leeft. Het andere meer geeft niets en wordt dan ook de Dode Zee genoemd. Er zijn twee soorten mensen in deze wereld. Er zijn twee meren in Palestina. 23


Hoe weet ik of God er wel is? Jan Leplae, naar Dale Fincher

Je hebt die vraag beslist ook al wel eens horen stellen: 'Hoe kan ik weten of God echt bestaat?'. Het is een uitstekende vraag waar ikzelf ook talloze keren heb bij stilgestaan in mijn zoektocht naar God.

Deze vraag heeft veel facetten. Wanneer iemand die vraag stelt voor zichzelf, vereist dit een ander antwoord dan wanneer de persoon die vraag stelt om een gemotiveerd artikel te schrijven voor een tijdschrift. Het eerste antwoord is dan persoonlijk, het tweede meer abstract. Laat me proberen er kort op te antwoorden. Er kunnen veel argumenten naar voren worden gebracht voor het bestaan van God. Alvin Platinga, een toonaangevend christen-filosoof, schreef een artikel waarin hij wel twee dozijn argumenten aandroeg voor Gods bestaan. Historisch gezien zijn de klassieke argumenten (onder andere) kosmologisch (dat de wereld niet uit het niets kon ontstaan), theologisch (dat de wereld zowel een doel als een ontwerp heeft), en moreel (dat morele wetten een Morele Wetgever vereisen, dat rechtvaardigheid een rechter vereist). 24

Wanneer de argumenten op een rijtje gezet worden en als geheel beschouwd worden, dan weegt het feit dat God er echt is veel zwaarder dan het idee dat dit niet zo is. Maar er is meer: is het leven eigenlijk wel leefbaar zonder God? We kunnen gaan werken, trouwen, kinderen krijgen en verjaardagen vieren zonder God. Maar de vraag gaat dieper dan dat. Kunnen we die dingen even zinvol verrichten zonder dat God bestaat?

Maar er is meer: is het leven eigenlijk wel leefbaar zonder God? Kunnen we een moreel leven leiden zonder een moreel referentiepunt? Kunnen we er


Leven

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radio-uitzendingen op de nationale zender. De radio-uitzendingen kunt u beluisteren elke 1ste en 3de woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke

volledig op vertrouwen dat er een rechtvaardige zaak zal door gediend worden? En bovendien, kan de mens eigenlijk geestelijk leven bezitten los van God? Zoals Malcolm Muggeridge ooit opmerkte: 'Als God dood is, dan zal iemand anders zijn plaats innemen – de handelaar in macht of de hedonist.' Ik verwed mijn ziel voor het duidelijke en samenhangende idee dat God bestaat. Hij is er echt. Toegegeven: elk mens kent wel eens momenten van duisternis en twijfel. Soms ligt dit aan onszelf. Susanna Wesley stelde dat onze zonden ons gevoel voor God verduisteren. Wanneer we Gods maatstaven aan onze laars lappen, dan verliezen we ook het zicht op Gods goedheid. Wanneer we aan Zijn Karakter twijfelen, dan zal al snel zijn Bestaan volgen. Maar wie ervoor kiest om Christus na te volgen en te gaan leven in

lijn met Gods ontwerp, die zal God als meer reëel en relevant gaan ervaren. Zoals ik ook de man antwoordde die mij onlangs onze openingsvraag stelde: het is precies door de samenhang van het historische Woord en de menswording van Zijn persoon dat doelstellingen, goedheid en realiteit veel meer betekenis krijgen. Zoals C.S. Lewis in zijn Narnia-verhaal beschrijft, dat het net lijkt alsof in zijn nieuwe wereld, in 'het nieuwe Narnia', 'elke rots en bloem en grasspriet meer lijken te betekenen.' Soortgelijke ervaringen worden in ons leven realiteit wanneer we God zoeken. En Hij heeft beloofd dat we Hem zullen vinden, wanneer we maar met ons hele hart naar Hem op zoek gaan. Dan wordt zijn Bestaan even evident als het leven zelf.

feestdagen, op Radio 1. De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

Wegwijzer... is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo’n zevenhonderd door de overheid erkende evangelische kerken. (Je leest er meer over op www.alliantie.org). We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens. God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven. Coördinatie: Dieter Schleppi, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge. Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be Redactie: Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppi, Yvan Thomas. Eindcorrectie: Ines Roels Vormgeving: Jehtron Wervik

25

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.


Gaten in je vangnet… Yvan Thomas

Vorige jaar ben ik met een vriend op vakantie vertrokken naar Pierrelonque, in de buurt van de Provence met als belangrijkste doel: vissen. We hadden ons materiaal goed geïnspecteerd en hadden zelfs nog wat extra benodigdheden gekocht. Hoofdzakelijk zou het vliegvissen worden, maar ook het gewone vissen met de dobber bijvoorbeeld.

Die week vissen heeft ons echter bitter weinig opgebracht. Er was helemaal geen sprake van vis eten tenzij op restaurant.

‘De mens wordt met een leegte geschapen en het is enkel God die ze kan vullen.’ 26

Toen mijn vriend vertrokken was, en mijn vrouw aankwam, verzekerde ik haar dat ze in deze vakantie zeker nog vis zou eten. Dus heb ik voor nog een paar extra dagen een visvergunning aangeschaft. In Vaison la Romaine zou ik mijn slag slaan. Je kunt het geloven of niet, maar het was meteen een beloftevolle dag. Ik had snel een vis aan de haak en met niet weinig trots stak ik hem in het vangnet dat nu eindelijk naar vis begon te ruiken. Ook enkele toeschouwers hadden mijn overwinning opgemerkt en zegevierend keek ik over mijn donkere brilglazen heen in hun richting.

Ook het vissen met kaas had succes, zodat mijn vangnet langzaam gevuld raakte met kleine en grote vissen. Tegen valavond trok een tevreden visser over de rivier om zijn vangst te tonen aan zijn afwachtende echtgenote. Mijn grijns verried meteen dat er vis in de pan zou komen, nog voor ik het net boven water hield. De verrassing en de ontgoocheling waren groot toen er zich echter niets meer in het net bevond. Wel ontdekte ik een groot gat onderaan het net, waardoor al die vissen het hazenpad of liever vissenpad gevonden hadden. Tja, het werd dus maar weer restaurantkost.


Leegte

Hoe is het mogelijk dat ik dit gat niet gezien had? Ik heb er wel een les uit geleerd. Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat hun leven goed gevuld is. Het kan niet meer stuk en ze blijven maar verzamelen en verzamelen in de zekerheid dat niets verloren gaat. Net zoals ik vis verzamelde in mijn net. Alleen zijn ze er zich niet bewust van dat er absoluut geen zekerheid is voor hun leven. Dat er een gat in zit en dat plots alles voorbij kan zijn, verdwenen, opgebruikt. Op materieel vlak is dit vaak zo, maar zeker ook op geestelijk vlak. De ‘ziel’ van de mens is als een bodemloos vat, een vat dat ernaar hunkert om gevuld te worden, maar omwille van het gat, niet kan gevuld worden. De mens probeert door materialisme, door ontspanning, door reizen,

door eten, door… zijn vat te vullen en het lijkt soms zelfs even te lukken, tot men er zich weer van bewust wordt dat het vat in werkelijkheid weer leeg is. Het is zoals Blaise Pascal, een Frans filosoof en wetenschapper ooit zei: ‘De mens wordt met een leegte geschapen en het is enkel God die ze kan vullen.’

Vismopje V: Waarom ging Noach niet vissen? A: Hij beschikte maar over twee wormen! 27


Kies voor God heeft

grote

gevolgen.

Niet kiezen ook ! Vriendelijk aangeboden door:

V.U.: Wilfried Goosens, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel

Kiezen

wegwijzer 1302 02  
wegwijzer 1302 02  

Wegwijzer - tijdschrift - zomernummer - themanr - vissen

Advertisement