Page 1

Gula Bladet. Nummer 4 2017

TFiF och DIFF i Åbo sid. 10 - 12

Niklas Andersson

TFIF / DIFF

Pärmbild: Daniel Eriksson

kombinerar ett heltidsjobb med musik, föreningsaktivitet och övriga fritidsintressen


INTERVJU

På dagarna jobbar Niklas Andersson med IT-lösningar på Fortums huvudkontor i Esbo. På kvällarna och veckosluten spelar han jazz i strålkastarnas sken.

DIPLOMINGENJÖR TACK VARE MUSIKEN Text: Lina Laurent, bilder: Patrik Lindström

P

å dagarna jobbar Niklas Andersson med IT-lösningar på Fortums huvudkontor i Esbo. På kvällarna och veckosluten spelar han jazz i strålkastarnas sken. Länge trodde Niklas att han skulle bli läkare, som sin mamma, pappa, syster och som sina farbröder. Men under gymnasietiden kom han till två insikter. Den första: Han ville inte jobba med människor som upplever sina svåraste stunder i livet. Det här insåg han under sitt sommarjobb som vaktmästare på Maria sjukhus. Den andra: Han ville spela i Humpsvakar-orkestern. Den legendariska teknologorkestern hade gjort ett djupt intryck under förstamajfirandet i Kajsaniemi. Dessutom hade morbrodern Stig Gustavson spelat i orkestern och talat varmt om den. Kring samma tidpunkt hade Niklas

2

börjat spela trumpet. Bakom sig hade han över tio års violinstudier vid Nylands svenska musikinstitut men blåsinstrument kändes mer lockande än stråkinstrument.

”Det krävande musiklivet gjorde att Niklas bytte huvudämne” Blomstrande studieliv Niklas, som länge fascinerats av båtar och sjöfart, blev antagen till skeppsbyggnadslinjen vid Tekniska högskolan. Och visst blev han Humpsvakar. Under två år var han också direktör för orkestern – det krävande musiklivet gjorde ändå att Niklas bytte huvudämne till det matematiskt mindre krävande ämnet tillverkningsteknik.

– De första fyra åren gick till Humpsvakar och Teknologföreningen. Sedan hittade jag en utväg i det tvärvetenskapliga programmet FIF, Framtidens industriföretag.

Efter studietiden, då Niklas sommarjobbade bland annat med att montera växlar på Konecranes och rita elmotorer på Kone, fick han jobb som IT-konsult och mjukvaruförsäljare på uppstartsföretaget Remtec Systems. Några år senare sökte han via en tidningsannons jobb som IT-projektledare på Fortum där han fortfarande jobbar. – Fortum är ett mångsidigt bolag och man kan byta arbetsuppgifter ganska ofta. Det är nog hemligheten till varför jag trivts så länge. På Fortum har Niklas jobbat bland annat med IT-projekt, systemförvaltning och upphandlingar. I dag leder han ett team på tio personer som ansvarar för att Fortums 8 000 anställda har fungerande tekniska verktyg och lösningar: PC, mjukvara, mobiltelefoner, stödtjänster med mera. Musik och föreningsliv Ända sedan Niklas blev utexaminerad


Gula Bladet. Nummer 4 2017

Musik och särskilt traditionell jazz är Niklas Anderssons stora passion. Ibland, speciellt i oktoberfesttider, byter han ändå ut kostymen mot skinnbyxor och tyrolerhatt och svänger loss med gruppen Die Yodelgruppe.

har han varit aktiv inom TFiF på ett eller annat sätt. Just nu är han ordförande för mentorprogrammet TFiX och medlem i kompetensutskottet. – Det är roligt att få vara med. Jag känner att jag verkligen kan bidra och inom en förening kanske ens kompetens uppskattas ännu mera än på jobbet. Men tillbaka till musiken för det är den som ger Niklas de starkaste lyckokänslorna. Han spelar regelbundet i fem band och har spelningar varje vecka.

– Det är många som frågat mig när jag egentligen ska sadla om och bli musiker på heltid men det har aldrig varit

Hur Niklas lyckas kombinera ett heltidsjobb med musik, föreningsaktivitet och övriga fritidsintressen är en fråga för sig. – Folk som ser min kalender brukar flämta till och fråga när jag äter och sover. Visst är min kalender ett svårt pussel men det är en vanesak och jag funderar inte så mycket på det. Det är roligt att jag kan ha så mycket fritidsaktiviteter som jag har, trots ett ganska krävande jobb.

Profil Niklas Andersson, 44 Utbildning: Diplomingenjör från Tekniska högskolan, 2001. Jobb: IT-chef på Fortum. Civilstånd: Gift. Värnplikt: I Nylands brigads musikkår. Tidigare TFiF-uppdrag: Började i ungdomsutskottet, var med och grundade mentorprogrammet. Styrelsemedlem 2006–2009 och ordförande i webbutskottet. Fick TFiF:s förtjänsttecken i guld 2014. Band: Acoustic Dixie Six, DDT Jazzband, Dollypops, Reunion Big Band och Die Yodelgruppe. Fritidsintressen förutom musiken: Yoga, löpning, lindyhop (dans), ryska och rysk kultur och stugliv i Sibbo skärgård. Musicerar på jobbet? Leder snapssångerna på Fortums kräftskivor men försöker annars hålla musiklivet och arbetslivet separat.

TFIF / DIFF

”Folk som ser min kalender brukar flämta till och fråga när jag äter och sover.”

ett alternativ för mig. Musik är en bra hobby men det skulle inte vara lika roligt att göra det på heltid. Det är samma sak som med runebergstårtor – de är goda en gång per år men skulle man äta dem varje dag skulle det bli för mycket.

3


LEDARE

Du känner väl till vikten av att höra till IAET-kassan? IAET-kassan (Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa) garanterar dig ett högre understöd i det fall att din situation på arbetsmarknaden förändras.

Kontakta arbetslöshetskassan Om du till exempel har vetskap om • att arbetet eventuellt upphör eller om permittering • en förändring i arbetet eller i livssituationen, såsom företagande eller eget arbete, makens eller makans företagsverksamhet, flytt utomlands, längre avbrott i arbetslivet eller liknande. Du kan läsa anvisningar på vår webbplats och alltid vid behov kontakta oss. Du minns väl också att hålla dina egna kontaktuppgifter uppdaterade.

www.iaet.fi • Dagpenningsräknare • Elektronisk kommunikation och kontakt • Anvisningar för att ansöka om inkomstrelaterad • dagpenning och alterneringsersättning • Meddelanden om aktuella ärenden och om utbetalningssituationen • Blanketter

Telefonservice 09 4763 7600

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors 4

Kenneth Jönsson DIFF styrelseordförande

Demokrati – självklart i vårt nordiska samhälle Demokrati är något självklart i vårt nordiska samhälle. Men vår demokrati hotas, det ser vi dagligen. I Tyskland har mindre demokratiska partier fått en plats i riksdagen, i Sverige fick ett främlingsfientligt parti en stor del av rösterna i senaste val mm. Hur mycket bryr sig folk egentligen? Ta utvecklingen i Katalonien så verkar det ju tragikomiskt att t.o.m personer som vill vara både Spanjor och Katalan helt plötsligt väljer att vara Katalan. Varför ? Jo, dom – spanjorerna - behandlar Katalonien med våldsmetoder. En äldre dam som fått sitt öga sönderskjutet av polisens gummikula bara för att hon ville rösta i valet. Absurt, tycker nog de flesta. Det är lite samma sak med fackförbunden, allting är så självklart. Någon har en gång varit med om att införa 5 dagars arbetsvecka, föräldraledighet, semesterersättningar mm. Det finns ingen global myndighet som har bestämt detta utan dessa förmåner vi njuter av idag har tillkommit genom förhandlingar och ibland hårda tag på arbetsmarknaden. Genom att medlemmar väljer företrädare som gör den gemensamma rösten hörd. Hur vill vi ha det? Vi kan inte både äta kakan och ändå ha den kvar! Dagens fackförbund har kanske en stämpel över sig att vara föråldrade i sitt sätt att jobba. Troligen är detta sant, i alla fall till en viss del. Man behöver se om sitt hus då behoven för dagens arbetstagare är annorlunda än tidigare. Men grundbehoven finns kvar. Vi vill inte bli av med föräldraledighet, inte heller de långa, sköna, semesterdagarna. Men kanske vi önskar mer hjälp med förkovran i arbetslivet, med hur man ”säljer sig själv” med hjälp av CV, eller kanske bara social samvaro med personer inom samma bransch. Vi behöver bli bättre på att hitta rätt orsak till medlemskap. Någon av oss är med för att vi gillar den sociala gemenskapen. Någon behöver kanske hjälp med att en oberoende jurist går igenom ett arbetsavtal. En tredje vill kanske ha rabatt på en stuga för några semesterdagar.

Det behövs någon som tar hand om dessa saker. Det kostar något. Många väljer tyvärr bort fackförbunden av kostnadsskäl men tänker inte på vad följderna kunde vara om förbunden skulle slopas helt. Det medför att de som fortfarande behöver hjälp med saker på arbetsplatsen och är medlemmar får betala mer. Även för dem som inte är medlemmar.


l Ju

Gula Bladet. Nummer 4 2017

s!

tip s pp a l k

Köp ett bokpaket i julklapp! MEDLEMSAVGIFTERNA Du har väl kommit ihåg att betala årets medlemsavgift? Sista betalningsraten för medlemsavgiften har redan förfallit. För att försäkra dig om att dina tjänster är ikraft är det viktigt att se till att avgifterna är betalda. Medlemsavgifterna byggs upp av olika delar; medlemsavgift i föreningen/förbundet (basavgift), medlemsavgift i arbetsmarknadsorganisationer samt medlemsavgift för kassamedlemskap (tillvalstjänster). Du bestämmer själv hur ditt medlemskap ser ut. Nedsatt medlemsavgift kan bevil-

jas i olika karriär- och livssituationer. Situationen som motiverar nedsättningen bör förmodas pågå minst 3 månader under ett kalenderår. Nedsatt avgift beviljas i följande fall: - föräldra- eller vårdledighet - arbetslöshet - ordinarie medlem som idkar fortsättningsstudier - sjukledighet - medlem som fullgör värnplikt

Äkta makar eller samboende, vilka båda är medlemmar i samma förening beviljas nedsatt avgift så att den ena medlemmen betalar en nedsatt medlemsavgift. Äkta maka/make eller sambo med nedsatt avgift erhåller inte medlemsförmånstidningar. Nedsatt avgift i arbetsmarknadsorganisationer beviljas inte för äkta makar och samboende.

Inte bara som julklapp - historierna om de personer som varit betydelsefulla i skapandet av den tekniska platform vi bygger vidare på i Finland är intressant läsning när som helst.

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och precis som tidigare år meddelar DIFF och TFiF den erlagda medlemsavgiftens storlek direkt till skattemyndigheterna.

Du kan köpa böckerna via Klubb Orfeus (skriv upp dina kontaktuppgifter i boklistan som finns där så fakturerar vi dig). Priset för bokpaketet på Klubb Orfeus är 40 €.

Medlemsavgifterna utgör merparten av föreningarnas budgeter och avgifter för medlemskap i arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor betalas oavkortade vidare till tredje part.

Du kan även köpa böckerna på Tiedekirja (Snellmansgatan 13, Helsingfors) eller beställa dem via deras hemsida tiedekirja.fi. Priset för bokpaketet via Tiedekirja är 45 € (via nätet kan postningskostnad tillkomma)

Viktigt är att komma ihåg att ett

medlemskap inte är avslutat med att man lämnar avgiften obetald. Ett medlemskap bör alltid avslutas skriftligt.

TFIF / DIFF

Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner av FPA- eller studieintyg eller kopia på betalningsanmälan från arbetslöshetskassan) skickas till kansliet.

Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till.

Nu kan du skaffa böckerna utgivna av intressegruppen för teknikhistoria inom TFiF och DIFF till ett paketpris. Våren 2017 utkom det åttonde bandet ”Jakten på innovationer” och band sju ”Teknologi och konst” utkom år 2010.

5


ARBETSMARKNADSSIDAN

Har du någonsin funderat på att jobba någon annanstans än i Finland? Kan din nuvarande arbetsgivare erbjuda dig möjligheten att fara på utlandskommendering?

Jobba utomlands – vad ska man tänka på? Text: Malou Blomqvist

Kira auf der Heide

D

en som söker sig utomlands för att jobba väntar helt säkert en minnesvärd erfarenhet, men samtidigt är det många saker som bör utredas och klargöras såväl innan man åker iväg som när man väl är utomlands. I texten ges några grundläggande

arbetsrättsligt viktiga råd, men observera att detta ingalunda är en uttömmande komihåg-lista. För det första delas utlandsarbete grovt in i två olika typer av situationer; utlandskommendering och jobbsökning utomlands. I det första fallet då en finsk arbetsgivare skickar en arbetstagare utomlands för att jobba en längre tid är arbetstagaren en utstationerad 6

arbetstagare. Vanligen tillämpas både Finlands och destinationslandets lagar och kollektivavtal på anställningsförhållandet. I det andra fallet då arbetstagaren på eget initiativ söker jobb utomlands tillämpas endast destinationslandets arbetslagstiftning, eftersom förankringen till Finland fattas.

”Dessa två situationer kan skilja sig väsentligt från varandra” Via denna indelning i 1) utlands-

kommendering och 2) jobbsökning utomlands betraktas nedan övriga arbetsrättsligt viktiga frågor som gäller utlandsarbete. Dessa två

situationer kan nämligen skilja sig väsentligt från varandra med tanke på eventuella arbetstillståndsprocesser, ingående av arbetsavtal, pensionsförsäkringar och övrigt socialskydd samt beskattning. När det är fråga om utlandskom-

mendering innebär det vanligen att den utstationerade arbetstagaren får hjälp av sin finska arbetsgivare med all byråkrati i destinationslandet. Det viktigaste för en arbetstagare som åker iväg på utlandskommendering är således att ingå ett detaljerat, väluttänkt och framför allt skriftligt kommenderingsavtal. Avtalet bör bland annat innehålla villkor om (förutom allt som ska framgå ur ett vanligt finskt arbetsavtal) tillämplig lag, semester- och


Gula Bladet. Nummer 4 2017

helgdagar, ersättningar för resor till hemlandet, boende och familjen, flyttkostnader, lön, övertidsersättning, dagpenning, sjukdagpenning, försäkringar, beskattning, socialskydd osv.

Ytterst viktigt är att det avtalas noggrant om upphörandet av kommenderingen och återvändandet till

genom EU:s socialskyddsförordning. Utanför EU-/EES-området kräver de flesta länderna att man söker arbetstillstånd. Vid aktuell utlandskommendering och jobbsökning utomlands lönar det sig alltid att kontakta fackförbundet.

Då det är fråga om självständigt sökt

arbete utomlands (inte kommendering) definieras ingen försäkringslön. Det lönar sig således att utreda noggrant frågorna som gäller socialskydd och pensionsbesparingar. Inom EU-/EES-området för fri rörlighet av arbetskraft regleras frågan

TFIF / DIFF

”Vid aktuell utlandskommendering och jobbsökning utomlands lönar det sig alltid att kontakta fackförbundet”

Finland. I kommenderingsavtalet avtalas vanligen en så kallad försäkringslön som definieras på den nivå som arbetstagarens lön skulle vara i Finland. På basis av denna (teoretiska) lönesumma inbetalar den finska arbetsgivaren socialskydds- och pensionspremier i Finland till godo för den utstationerade arbetstagaren.

7


RESURSCENTRET FÖREGÅNGARNA - KARRIÄRSERVICE FÖR DIFF-MEDLEMMAR

Arbetsmarknaden förändras och det blir allt vanligare att byta jobb flera gånger och i olika riktningar under karriären.

REDO FÖR NÄSTA STEG? Text: Emilia Juslin

Den traditionella karriärstegen, där man förväntas klättra uppåt, har bytts ut till ett nätverk av olika stigar och nya möjligheter. Allt flera väljer dessutom att växla mellan att vara företagare och löntagare, både som huvudsyssla och med företagande som bisyssla vid sidan av det vanliga jobbet.

För att bättre kunna stöda våra medlemmar i arbetslivets alla olika skeden erbjuder DIFF sina medlemmar ett brett urval av olika tjänster inom karriärhandledning. Det nyaste samarbetet inleddes under hösten 2017 och innebär att medlemmarna nu kan vända sig till Resurscentret Föregångarna för att få rådgivning som berör karriärutveckling och jobbsökning. Föregångarna är en svenskspråkig organisation som upprätthålls av Folkhälsan Utbildning AB. Medlemmar kan använda sig av tjänsterna oberoende om man är i ett arbetsförhållande, arbetslös eller studerande. Resurscentret Föregångarna har sitt kontor i Hartmanshuset i Vasa, men ger rådgivning också per telefon och epost. All handledning ges på svenska. Bland tjänsterna som erbjuds finns till exempel följande:

• Personlig resurskartläggning • Utbildningsscreening • Karriärplanering • Moderna jobbsökningsverktyg • Träning för företagsverksamhet • Kompetensutveckling • CV-handledning

8

Tillsammans med en handledare gås den personliga situationen igenom och tillsammans framställs en egen individuell plan. Förutom Föregångarnas karriärservice kan man fortsättningsvis också vända sig till vår samarbetspartner Insinööriliitto för rådgivning på finska. Insinööriliittos huvudort finns i Helsingfors, men likaså de betjänar medlemmar i hela landet per telefon och epost. Karriärservicen ingår i DIFF:s ordinarie medlemskap med arbetstrygghetstjänster (normalavgift 416 euro/ år) och i juniormedlemskap (gratis). Är du osäker på ditt medlemskap? Logga in på www.diff.fi och kontrollera din medlemstatus under fliken ”Min sida”. Kontaktuppgifter till Föregångarna och Insinööriliitto hittas på www. diff.fi/medlemskap/ordinarie_medlem/karriarservice. Du kan också vända dig till DIFF:s kansli på kansli@diff.fi.


Klubb Orfeus julstängt under perioden 16.12.2017 - 7.1.2018

Gula Bladet. Nummer 4 2017

KLUBB ORFEUS

Under denna tid kan du besöka klubben, förutsatt att du har en nyckelknapp men det finns ingen personal på plats. Du kommer väl ihåg att lämna utrymmena i prydligt skick för den gemensamma trivseln då du besöker klubben.

Observera att läsarna för nyckelknapparna (Bewator) finns på höger sida om både ytterdörren på Eriksgatan 2 och dörren till Orfeus i vestibulen.

Hösterbjudande! Täckande hemförsäkring

-30 %

Som TFiF/DIFF medlem får du även fortlöpande förmåner på våra försäkringar.

TFIF / DIFF

Skydda ditt hem med vår supertäckande hemförsäkring, där skydd mot identitetsstöld ingår. Folksam är det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringen. Kontakta vår kundservice och be om en offert, tfn 010 80 81 80. Erbjudandet gäller till 31.12.2017.

9


TFIF OCH DIFF I ÅBOLAND

TFIF OCH DIFF – FÖR DIG I ÅBOREGIONEN Text: Britta Sunde och Anne Granat-Jukakoski

Tillsammans utgör TFiF:s och DIFF:s Åboavdelningar en livskraftig grupp för verksamheten. Båda avdelningarna ordnar evenemang och aktiviteter till vilka alla TFiF- och DIFF-medlemmar i regionen är välkomna. Tanken är att erbjuda tekniskt betonat program samt evenemang av lättare slag. Huvudsaken är att det är något som tilltalar vår medlemskår. 10

Drygt 23 % av TFiF:s medlemmar

och ca 4% av DIFF-medlemmarna kommer från Åboregionen. Tillsammans med studerande vid Åbo Akademi utgör dessa en kreativ grupp som trivs tillsammans och gärna träffas kring olika evenemang. Åbo Akademi, Finlands svenska universitet, är ett mångvetenskapligt universitet var inflytande syns i vardagen i Åbo och även i avdelningarnas verksamhet. Tack vare alla studerande är antalet svenskspråkiga i Åbo högre än om man enbart ser till fast bosatta i staden, vilket bidrar till att svenskan är ett levande språk i här. Akademin är inte endast en av de största arbetsgivarna i Åbo men också i hela Svenskfinland. Många av våra medlemmar har en anknytning till Akademin och vi samarbetar konstant; vi anlitar ÅA:s personal flitig som föredragshållare & experter, har kontakt med studeranden och sammanstrålar ofta i Akademikvarteren.

TFiF Åboavdelningen välkomnar dig med!

Åboavdelningens styrelse består både av yngre medlemmar och utexaminerade TFiF:are. Målsättningen är att skapa program som är så mångsidigt att alla hittar något av intresse. Som ledstjärna har man att ordna en gång per termin ett seminarium/ en diskussionskväll kring något aktuellt tema. För några veckor sedan bidrog Åboavdelningen med en svenskspråkig session kring hälsoteknologi under Teknikdagarna i Åbo. Man har samlats kring bl.a. cybersäkerhet, välmående i arbete och om att vara finländare utomlands. TFiF:s 135-år firades i spontanitetens tecken i studentikos miljö. Ett årligen återkommande evenemang är barnens teknikdag som ordnas tillsammans med fjärde årets kemister och teknologer på Axelia, teknologernas hemvist i Akademikvarteren. Teknikdagen blir snabbt fullbokad – visst finns


Gula Bladet. Nummer 4 2017

TFiF- och DIFF Åboavdelningarnas guidade rundvandring i Gullrandas vackra trädgård.

det en massa teknikintresserade barn och avsikten är ju att väcka deras nyfikenhet för teknik och naturvetenskaper redan i ung ålder. För att kunna erbjuda nya upplevelser åt barnen har Åboavdelningen utlyst en idétävling för att plocka fram ett föremål eller en app att användas vid olika tillfällen för barn & ungdomar. Om du är riktigt snabb så hinner du ännu med ett förslag! I våras provkördes ett frukostmöte dvs. ett företagsbesök till Bayer klockan åtta på morgonen. Arrangörerna överraskades av det stora intresse som besöket väckte och har beslutat att konceptet används även i framtiden. Även företagsbesök kvällstid kommer att ordnas – besöket till Wärtsilä var uppskattat av våra medlemmar.

DIFF:s Åboavdelning

DIFF:s Åboavdelning grundades 1939 för att ordna evenemang och samvaro för medlemmarna i Åboregionen. Under sina knappa 80 år har avdelningen vuxit från åtta medlemmar till nuvarande 135 medlemmar. Av medlemmarna är majoriteten (86 personer) ordinarie medlemmar, 43 är pensionärer och 6 studerande. Medlemmarna är bosatta i hela Åboland. Avdelningens traditionella stora händelse är årsfesten i samband med årsmötet första lördagen i mars. Utöver årsfesten ordnar avdelningen, i samråd med TFiF:s Åboavdelning, bl.a. företagsbesök, teaterkvällar, dryckesprovningar mm. Vissa år har exkursionerna fört medlemmar även utanför

Åboland, till mässor i Helsingfors, och även till andra sidan Östersjön till Dramaten i Stockholm. I början på 2000-talet inleddes ett närmare samarbete med TFiF som i synnerhet under de senaste fem åren varit väldigt aktivt. Även det interna samarbetet med avdelningarna i Österbotten och på Åland har kommit igång. Avdelningarna strävar till synergi genom att arrangera evenemang enligt samma koncept inom avdelningens eget område som varit populära på andra orter samt planerar gemensamma exkursioner. I år fick Åboavdelningens styrelse

nytt blod med i verksamheten, då Mikaela Pappila, Jonas Elander och Roger Robertsson kom med i styrelsen. I och med detta föryngrades Åbo-styrelsens medelålder. - Det är trevligt att få nya människor med nya idéer med i verksamheten, säger Henrik Karlsson, ordförande för Åboavdelningen. Karlsson har varit aktiv inom avdelningen

TFIF / DIFF

Besöket till Teaterboulagets sommarteater på Lillholmen i Pargas har redan blivit en tradition. Ävenbesöket på Pargas julmarknad i kombination med Dali-utställningen på Artbank var en publicsuccé. I år kommer man att besöka Åbo gam-

maldags julmarknad samt museet Ett Hem som bjuder på gammaldags julstämning. Träffen avslutas med gemensam lunch. Du hinner ännu med – kom ensam eller med din familj! Som vanligt går du in och anmäler dig via www.tfif.fi.

11


TFIF OCH DIFF I ÅBOLAND sedan medlet av åttiotalet, och även suttit med i DIFF:s styrelse. Henrik Karlsson har som plan att avgå från avdelningsordförandeposten vid årsskiftet. Mikaela Pappila, som bl.a. även varit med i DIFF:s styrelse samt fungerat som DIFF:s studeranderepresentant i DIFF:s och TFiF:s avdelning B (byggavdelningen) under sin studietid på Novia i Raseborg, ställer upp som kandidat för ordförandeposten för Åboavdelningen. - Jag ser fram emot spännande arbete i Åboavdelningen. Jag vill jobba på att erbjuda bra evenemang åt våra medlemmar som motvikt i den stressiga vardagen, säger Pappila. Evenemangen som avdelningarna ordnar, ordnas för medlemmarna, både med och utan avec. Därför får

ni gärna komma med tips om bra exkursionsmål eller annan verksamhet som kunde intressera! Både inom TFiF och inom DIFF

finns det enorma resurser både för evenemang, exkursioner och nätverkande överlag. Har du några förslag på program eller kanske ditt företag vill bjuda Åboavdelningen på besök? Ta kontakt med Åboavdelningens styrelse, namnen hittar du i rutan bredvid. Man behöver inte vara aktiv inom ett utskott eller en avdelning för att komma in med förslag om evenemang eller för att arrangera ett evenemang. Finns det något man brinner för så kan man kontakta antingen styrelsen inom den egna avdelningen eller kansliet för att jobba vidare med en idé.

Barnens teknikdag, ett populärt evenemang som alltid är fullbokat, ger

yngre förmågor en chans att experimentera och uppleva och därigenom kanske tända gnistan för kommande studier inom teknik eller naturvetenskaper. 12

TFiF Åboavdelningen 2017 Peter Holmlund, ordförande Niclas Jern Casimir Kasvi Marcus Norrgård (Date) Sami Pirhonen Michael Rosenholm Mattias Strandberg (KK) Peter Wiik Mia Adolfsson Jens Back

DIFF Åboavdelningen 2017 Henrik Karlsson, ordförande Christer Johansson Jan Sundström Harri Tunturi Roger Robertsson Jonas Elander Mikaela Pappila


Gula Bladet. Nummer 4 2017

TFiF ordnar en idétävling inför Åbo Akademis 100-års jubileum Tanken med idétävlingen är att komma på något - ett föremål eller en app. Något som väcker både barns och unga vuxnas intresse för naturvetenskaper och teknik. Målsättningen är att slutprodukten kunde användas vid marknadsföring av naturvetenskap, bland annat på rekryteringsmässor där Åbo Akademi eller TFiF deltar, samt TekNatur och Barnens teknikdagar m.m.

Hur:

• Lämna in ditt bidrag i form av en idéskiss senast den 30.11.2017 • Själva tävlingstiden är 1.12.2017 - 28.2.2018 under vilken förslaget omproduceras till något användbart - t.ex. ett föremål eller en app • Idéskissen bör innehålla en detaljerad beskrivning av samt en grov kostnadskalkyl för utförandet av projektet. • TFiF Åboavdelningen kommer att, tillsammans med experter från Åbo Akademi, träffa alla som lämnat in ett tävlingsbidrag för att stöda de tävlande med deras projektet

Bedömningskriterier:

• Tävlingsjuryn som består av TFiF Åboavdelningens styrelse och experter från Åbo Akademi utser i december de tre bidrag som anses vara bäst • Respektive projekt får en budget på 300 € var för att förverkliga sitt förslag • Projektet skall vara klart den 28.2.2018 och därefter utses vinnaren • Det vinnande projektet tas i bruk på Barnens Teknikdag den 21 april 2018

Projekten bedöms baserat på: • • • • • •

Hur lätt det är att demonstrera Hur lätt det är att flytta och starta upp Hur mycket en ”körning” kostar Hur intressant, spännande, välgjord och visuellt stimulerande idén är Hur gränsöverskridande projektet är Hur interaktivt det är

1:a pris är 1000 € och 2:a och 3:e pris är 500 € per projekt.

Skicka in ditt tävlingsbidrag per e-post till Britta Sunde (britta.sunde@tfif.fi) senast den 30.11.2017. TFIF / DIFF 13


IT-PROJEKTET

DIFF och TFiF förnyar hela sitt medlemsregister. För dig som medlem innebär detta ändringar i nättjänster och möjlighet att välja hur du vill ta emot och betala din medlemsfaktura.

DE ELEKTRONISKA MEDLEMSTJÄNSTERNA FÖRNYAS UNDER VÅREN 2018 Text: Annika Nylander

Hjälp din förening att hålla faktureringskostnaderna nere - övergå till smidig e-faktura

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du får din medlemsfaktura.

14

Medlemsfakturan för år 2018 kan betalas i en eller flera rater. Under februari 2018 skickas en pappersfaktura till alla medlemmar för perioden 1.1 – 28.2. Då du betalar den första raten av din medlemsfaktura kan du samtidigt övergå enkelt till e-faktura genom att följa anvisningarna i din nätbank. I samband med att du övergår till e-faktura har du även möjlighet att välja i hur många rater du önskar betala din medlemsfaktura. Alternativen är 1, 4 eller 12 rater. Ifall du inte övergår till e-faktura får du under mars månad en pappersfaktura för resten av året. I skrivande stund har DIFF inte ännu haft sitt valmöte. Valmötet kan stadgeenligt ändra på ratalternativen. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och precis som tidigare år meddelar DIFF och TFiF den erlagda medlemsavgiftens storlek direkt till skattemyndigheterna.

Nytt lösenord i medlemsportalen Under våren 2018 förnyas medlemsportalen. Genom att använda medlemsportalen kan du via en skyddad kanal hantera dina medlemsärenden som att t.ex. ansöka om nedsatt medlemsavgift eller meddela om ändrad arbetsgivare. Vid övergången till den nya medlemsportalen kommer det att uppstå ett avbrott i nätbetjäningen. Samtidigt ändras ditt lösenord till portalen. Du byter ditt lösenord enkelt genom att följa webbsidans anvisningar.


Gula Bladet. Nummer 4 2017

DIFF - INGENJÖRSSTUDERANDE

Ny kurs för ingenjörsstuderande på Arcada (2 sp)

JOBBSÖKNING OCH ARBETSLIV Kom med på en ny kurs för ingenjörsstuderande på Arcada! Under fem föreläsningar i januari och februari lär du dig mera om att söka jobb, om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och om att starta ett eget företag. Föreläsarna i kursen varierar och kommer från Arcada, DIFF och arbetslivet. De flesta föreläsningar hålls på Arcada, men en del av föreläsningarna kan hållas hos någon av samarbetspartnerna. Kursen är en föreläsningskurs med inlämningsuppgifter (CV, ansökningsbrev, kursreflektion på ½-1 sida per tillfälle och kursutvärdering). Deltar du i alla kurstillfällen och utför inlämningsuppgifterna ger kursen 2 sp. Deadline för inlämningsuppgifter är 15.3.2018. Sista anmälningsdag till kursen är 31.12.2017 och anmälningen görs i ASTA.

DEL 1: Att söka jobb

Onsdag 17.1 klockan 17-19

Var hittar man lediga jobb och vad ska man tänka på när man söker jobb? Under den här föreläsningen går vi igenom de traditionella jobbsökningsverktygen (CV och ansökningsbrev) och hur man kan använda LinkedIn i jobbsökningen. Vi diskuterar också om dolda arbetsplatser och olika sätt att söka jobb utan en arbetsplatsannons.

DEL 2: Vad söker arbetsgivare? Onsdag 24.1 (dagtid)

Onsdag 31.1 kl 17-19 Lär dig grunderna om arbetsavtal, semester, arbetstid och andra rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Vad kan man förhandla om innan man skriver på ett arbetsavtal? Du får också veta mera om hur arbetslöshetskassan fungerar och hur fackförbunden kan hjälpa dig om du stöter på problem.

DEL 5: Starta eget Ons 14.2 kl 17-19

Det blir allt vanligare att växla mellan att vara löntagare och företagare under karriären. Att starta eget innebär både annorlunda möjligheter och utmaningar än att vara arbetstagare. Vad ska man tänka på när man startar eget? Var får man hjälp?

DEL 4: Trygghet på arbetsplatsen Onsdag 7.2 kl 17-19

På arbetsplatser med kollektivavtal finns förtroendemän som representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Vad står det i kollektivavtalen och vem bestämmer om villkoren i dem? Hur kan förtroendemännen hjälpa på arbetsplatsen?

TFIF / DIFF

I samband med My Future Work-mässan på Arcada ordnas en diskussion med rekryterare och representanter från arbetslivet om vad man söker efter när man anställer någon. Kom med och lyssna och ställ dina frågor!

DEL 3: Dina rättigheter och skyldigheter

15


ARBETSMARKNADSSIDAN

AVTALENS HÖST Under de senaste veckorna har man förhandlat fram kollektivavtal för ett flertal avtalsbranscher.

Text: Petteri Oksa, förhandlingschef YTN

Avtalsförhandlingarna om kollektiv-

avtal för högre tjänstemän inom teknologiindustrin, planerings- och konsultbranschen, servicebranschen för datateknik, för kemiindustrin och ICT-branschen är nu slutförda.

sernas innehåll finns på YTN:s branschspecifika sidor.

Det positiva är dock att den relativt långvariga nollinjen för löneförhöjningar nu är över. Nu utvecklas inkomsterna under de två följande åren. Lösningarna torde även trygga köpkraftens utveckling, förutsatt att inflationen förblir långsam.

Då man ser till kostnadseffekterna av avtalen följer uppgörelserna den så kallade allmänna linjen, vilket innebär att inkomsterna höjs med sammanlagt 3,2 procent åren 2018 och 2019. Utgångspunkten är lokala avtal. Det innebär att man först förhandlar om löneuppgörelsen på arbetsplatserna och i de fall man inte lyckas nå en lokal överenskommelse sker löneuppgörelsen i enlighet med kollektivavtalen. Avtalshöjningarna omfattar en del som fördelas till alla och en del som arbetsgivaren fattar beslut om. Närmare information om uppgörel16

även om YTN förstås hade som mål att uppnå mer.

Arbetsgivarna lyfte även fram ett förslag om en helt fri lokal lönebildning. Under förhandlingarna slopades detta vilket innebär att avtalen nu tryggar en löneförhöjning för alla. Ingendera parten var helt nöjd med

avtalslösningarna vilket inte är ovanligt i förhandlingar som dessa. Vad gäller kollektivavtalsförhandlingarna betyder detta att varken löntagare eller arbetsgivare når de på förhand uppställda målen. I detta avseende kan förhandlingsresultaten anses vara balanserade,

Avtalslösningarna gynnar Finlands externa konkurrenskraft ifråga om kostnader, som i sin tur minskar oron för arbetslöshet och ger en ökad sysselsättning. Om landet är inne i en lågkonjunktur efter avtalsperioden slut kan man åtminstone inte ställa löntagarna till svars för detta.


Mycket att göra, förändrade krav på oss och knappt om tid – så ser världen ut för många av oss idag. Hur kan vi bli mer effektiva och produktiva utan att bli stressade och utbrända och vad handlar egentligen effektivitet och produktivitet om? Hur påverkar det här vårt beteende, vårt sätt att kommunicera, förmedla, förhandla, samarbeta med andra i olika situationer i vardagen?

Gula Bladet. Nummer 4 2017

ARBETSLIVETS VERKTYGSLÅDA

EFFEKTIVITET, SAMARBETE OCH FÖRHANDLINGAR PÅ JOBBET OCH I VARDAGEN Text: Emilia Juslin

Välkommen med på den tredelade utbildningen Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen. Vi har en utbildning i Helsingfors och en i Vasa Föreläsare på utbildningen är Björn Stenholm. Björn är ekonomie magister och har arbetat som utbildare, utvecklare, förändringsagent, facilitator med flera internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund över 25 år. Han har en gedigen erfarenhet av utvecklande och genomförande av utbildningar i försäljning, ledarskap, personligt ledarskap för att skapa beteenden som krävs för att nå önskade resultat. DEL 1: Personlig effektivitet och produktivitet

Hur når vi gemensamma mål så alla är nöjda? Vad krävs för att verkligen bli förstådd av andra människor? Hur kan jag utveckla min kommunikationsförmåga? Hur kan jag bli en bättre lyssnare? Hur stärker jag mig själv för att behålla en så hög energinivå som möjligt?

DEL 3: Bli en bättre förhandlare och förmedlare av ditt budskap

Vilka är utmaningarna i förhandlingssituationer? Hur skapar man mervärde i en förhandling? Hur hantera olikheter bland oss människor? Verktyg och idéer under kvällens lopp.

Tidtabell:

Helsingfors, Tekniskas Salar DEL 1: ons 18.1 kl. 17-20 DEL 2: ons 15.2 kl. 17-20 DEL 3: ons 21.3 kl. 17-20 Vasa, Bock’s corner brewery DEL 1: ons 24.1 kl. 17-20 DEL 2: ons 14.3 kl. 17-20 DEL 3: ons 11.4 kl. 17-20 Målgrupp:

Utbildningen riktar sig främst till DIFF- och TFiF-medlemmar i arbetslivet och studerande i slutskedet av studierna Läs mera och anmäl dig via diff.fi eller tfif.fi

TFIF / DIFF

Fokus ligger på den personliga effektiviteten, det egna beteendet, olika situationer man hamnar/ hamnat i och analys av dem. Vilka är mina personliga målsättningar i såväl arbets- som privatlivet idag? Hur kommer jag ”enklast vidare”? Vi lär oss prioritera och konkretisera det som verkligen är viktig för oss själva.

DEL 2: Samarbetet med andra människor och ledarskap

17


TFIF-SITZEN

Så var det igen dags för den traditionella TFiF-sitzen för höstens kull av nya studerande.

EN INLEDANDE TRADITION

Text & bild: Ira Vaskola

Då de studerande inleder sina studier i början av hösten så är de minst sagt vimmelkantiga efter de första veckornas uppsjö av information och praktisk orientering i studielivet.

Här är det verkligen en fråga om en

kamp om de studerandes tid samtidigt som de studerande erbjuds mängder av möjligheter och evenemang. Under rekryteringsveckorna värvar TFiF nya medlemmar i gott samarbete med högskolorna och universiteten. När den biten är klar, medlemmarna är registrerade och välkomnade som nya medlemmar i föreningen så är det dags för den första riktigt ordentliga presentationen av föreningen - nämligen TFiF-sitzen. Detta år arrangerades tillställningen den 4 oktober. Hela 115 festklädda phuxar, gulisar, storasyskon och tutorer var med i svängen. En tradition är att sitzen även är en presentation av TFiF-huset i centrum av Helsingfors. Evenemanget

18

inleds med en informationsdel i salongen på Lilla Teatern. Efter en genomgång av vad TFiF är och vad TFiF står för samt vilka alla de möjligheter som föreningen erbjuder sina medlemmar är så tar studerande med lite flera studieår på nacken över. När TFiF:s verksamhetsledare Britta Sunde hållit presentationen om TFiF var det dags för Aada Palo och Lars Sundman att berätta om sina utbytesstudier som de genomfört delvis med hjälp av stipendier från TFiF. Bägge studerande berättade så målande om sina studier, upplevelser och äventyr utomlands, Aada om Mexiko och Lars om Tyskland, att man inte kunde låta bli att fundera på en sejour utomlands oberoende av ålder. Efter presentationerna tog sig hela


Gula Bladet. Nummer 4 2017

Den traditionella gonggonen är förstås med och i flitigt bruk. Tv. Tero Kamppinen, eminent sångledare, utexaminerad från Aalto, Christian Segercrantz, Phuxivator Aalto, th. Emma Ilmoniemi TFiF:s teknologkontaktperson på Aalto samt Andreas Reipsar sångledare med stort S från ÅA.

den glammiga skaran via Klubb Orfeus upp till Tekniskas Salar där det äntligen var dags för mat, dryck, sång och studentikost umgänge. En sits utan sångledare är ingen sits och detta år var det Tero Kamppinen från Aalto och Andreas Reipsar från ÅA som satte fart på sitzen med bravur.

Detta är den första verkliga kontak-

Det som TFiF satsar hårt på är att utveckla kontakten med de studerande så att föreningen inte uppfattas som en sits och sedan försvinner i mängden fram tills att man är utexaminerad. Inom TFiF finns den viktiga nätverksmöjligheten både för stöd i studier och i det kommande arbetslivet. Det finns mentorprogram, stipendier, social samvaro och kompetenshöjande evenemang. Dock finns risken att detta allt försvinner i bruset av studielivet. Därför gäller det för oss som förening att springa hårt i samarbetet

med högskolorna samt uppehålla aktiva kontakter som fortgående utvecklar samarbetet från bägge sidor. Samarbetet finns sedan urminnestider och är en viktig grund att bygga vidare på. Det börjar med en sitz och fortsätter därefter förhoppningsvis i ett långvarigt, ömsesidigt givande samarbete.

TFIF / DIFF

Efter att sångbladet var s.g.s. genomsjunget, tallrikarna tomma och glasen urdruckna var det dags att förflytta sig till väntande bussar för transport till Teknologföreningens restaurang Täffä i Otnäs för efterfest. Där var det liv i luckan fram till klockan ett på natten varefter Åboborna i samlad trupp återvände till hemstaden med buss och studerande i Otnäs tog sig hem eller vidare för egen maskin.

ten, utöver rekryteringstillfället, med TFiF som de studerande har och det är en rolig och viktig tradition. Som vanligt var det en uppsluppen tillställning med mingel, skratt och många nya bekantskaper.

19


DIFF

Vad ingår i medlemskapet i DIFF? I ditt medlemskap ingår ett brett urval av olika tjänster och medlemsförmåner. Här har vi samlat ett urval av de tjänster som vi erbjuder de vanligaste medlemstyperna i DIFF. Gå in på www.diff.fi om du vill veta mera om tjänsterna.

Visst kommer du också ihåg att hela medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen? Du behöver inte meddela Skatteförvaltningen att du är medlem hos oss, vi sköter det för dig.

Ordinarie medlem

Företagare

Studerande

med arbetsutan arbetstrygghetstjänster trygghetstjänster

Intressebevakning på arbetsmarknaden

Evenemang och utbildningar

Rabatter på bl a försäkringar

Forum och andra tidningar

Juridisk rådgivning

*

Ansvars- och rättskyddsförsäkring

*

Karriärservice

*

Arbetslöshetskassan IAET

*

Arbetslöshetskassan AYT

*

Bostäder

Reseunderstöd

Tjänstepaket för företagare

*

*

*

Möjlighet att ansöka om nedsatt avgift

34,70 €

13,50 €

13,50 €

Månadsavgift år 2017

Medlemsavgiften för år 2018 fastställs på DIFF:s valmöte. * För tilläggsavgift. Läs mera på www.diff.fi

Vill du lägga till tjänster i ditt medlemskap? Kontakta kansli@diff.fi så hjälper vi dig!

20

*

Gratis


En onsdag i oktober samlades ingenjörer till

INSPIRATIONSKVÄLL PÅ ARCADA

Gula Bladet. Nummer 4 2017

DIFF ALUMNKVÄLL

Text och foto: Emilia Juslin

I år var det tredje gången som DIFF och Arcada bjöd in alumner, studerande och personal från Arcada och Tekniska Läroverket till alumnkväll. Ett fyrtiotal deltagare samlades till mingel och mat i gott sällskap.

Björn presenterade också upplägget för den utbildning, ” Arbetslivets verktygslåda: Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen”, som DIFF och TFiF ordnar för sina medlemmar i Helsingfors och i Vasa år 2018. Du kan läsa mera om utbildningen på sidan 17 i det här numret av Gula Bladet och på diff.fi eller tfif.fi. Under kvällen presenterade också utbildningsansvariga Mirja Andersson vad som är aktuellt inom ingenjörsutbildningen på Arcada och ombudsman Emilia Juslin vad som är på gång på arbetsmarknaden och inom DIFF. Inspirationskvällens tema ”Håller vi

på att bli levande begravda?” presenterades av Björn Stenholm som har arbetat som utbildare, utvecklare, förändringsagent, facilitator med flera internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund över 25 år.

Tack till alla som deltog och hoppas

att vi ses på nästa alumnkväll igen!

TFIF / DIFF

Han gav tips och tankeställare kring effektivitet, produktivitet, proaktivitet och lyssnande. För att kunna välja rätt i dagens arbetsliv med förändrade krav och knappt om tid behöver man kunna stanna upp ibland och tänka efter innan man agerar.

Kvällen inleddes och avslutades med mingel bland nya och gamla bekanta samt tilltugg med influenser av temat Finland 100 år.

21


EVENEMANGSKALENDERN

December • Lördag 2.12:

Akademiska Spexet vid Åbo Akademi presenterar: Mannerheims memoarer.... Klockan 18.00, Ritz, Vasa

• Lördag 2.12:

Teknologföreningens självständighetsbal Klockan 19.00, Urdsgjallar, Otnäs

• Fredag 8.12:

Chalmersspexet BOB - Magnus Ladulås Klockan 19.00, Vimma, Åbo

• Söndag 10.12:

TFiF Åboavdelningen besöker museet ”Ett hem” och Julmarknaden vid Gamla Stortorget Klockan 11.00, Biskopsgatan 14, Åbo

Första delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Bock’s corner brewery, Gerbyvägen 18, Vasa

• Fredag 26.1:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00, Tekniskas Salar

Februari • Fredag 7.2:

Teater: Vinterkriget - here we go again Klockan 19.00 Lilla Teatern

• Torsdag 15.2:

10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

Andra delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Tekniskas Salar, Helsingfors

• Fredag 15.12:

• Fredag 23.2:

• Onsdag 13.12:

DIAS-gillets månadsmöte och jullunch Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Lördag 16.12:

TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Måndag 18.12:

Julglögg i DIFF:s nya bostäder Klockan 18.00 - 19.00 Kaptengatan 4, Vasa

Januari • Tisdag 9.1:

Företagsbesök till Mirka Klockan 17.00 Pensalavägen, Jeppo

• Torsdag 18.1:

Första delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Tekniskas Salar, Helsingfors

22

• Onsdag 24.1:

April • Fredag 6.4 - måndag 9.4: Arkitektgillet goes Rom

• Tisdag 10.4:

TFiF: s årsmöte klockan 17.30 Tekniskas Salar

• Tisdag 10.4:

DIFF: s årsmöte klockan 17.30 Tekniskas Salar

• Onsdag 11.4:

Tredje delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Bock’s corner brewery, Gerbyvägen 18, Vasa

• Fredag 27.4:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00 Tekniskas Salar

Maj

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Tisdag 1.5:

Mars

• Söndag 20.5 - lördag 26.5:

• Onsdag 14.3:

Andra delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Bock’s corner brewery, Gerbyvägen 18, Vasa

• Onsdag 21.3:

Traditionell 1:a maj lunch Klockan 12.00 Tekniskas Salar Seniorernas resa till Krakow och Slovakien

November • Onsdag 28.11: Teater: Chess Svenska Teatern

Tredje delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Tekniskas Salar, Helsingfors

• Fredag 23.3:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00 Tekniskas Salar

Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


Gula Bladet. Nummer 4 2017

10:ANS BORD 10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Under våren 2018 träffas vi enligt följande: januari februari mars april maj juni

10:e och 24:e 7:e och 21:a 7:e och 21:a 4:e och 18:e 2:a och 16:e 6:e

Pixhill

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med!

LOGGA IN ONLINE: • Tips:

Webbsystemet - logga in, kolla och uppdatera dina uppgifter samt anmäl dig till evenemang (www.tfif.fi / www.diff.fi)

• Logga in:

Ifall du har glömt ditt användarnamn och ditt lösenord får du dessa genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger på första sidan och därefter välja ”Glömt användarnamn?” alt. ”Glömt lösenord?”. Följ därefter anvisningarna. Viktigt är att du har korrekt e-post-

adress i din profil för att komma åt användarnamn och lösenord. Om du är osäker kontakta kansliet.

• Kontrollera uppgifter:

Då du är inloggad klickar du på fliken ”Min sida” och därefter ”Medlem” för att komma åt dina uppgifter. Observera att din medlemsstatus och dina tillvalstjänster ser du under ”Min sida” och ”Tjänster”.

• Uppdatera uppgifter:

Du kan enkelt ändra dina uppgifter i din profil då du valt ”Medlem”.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

• Anmäl dig till evenemang:

Som inloggad väljer du det evenemang i evenemangskalendern du önskar anmäla dig till och klickar på ”Anmälan”. Fyll i alla uppgifter och se till att lägga till eventuella avecer. Ifall evenemanget är avgiftsbelagt kom ihåg att klicka på ”Godkänn” då du flyttas till sidan ”Varukorgen” för att din anmälan skall gå igenom.

FÖRÄNDINGRAR: • Utgivningsdatum

Utgivningsdatum 2017-2018: materialdag utkommer

Mb11 13.12 MB1 18.01 GB1 05.02 Mb2 15.02 Mb3 22.03 GB2 09.04 Mb4 19.04 Mb5 24.05 Mb6 12.06 Mb7 23.08 GB3 10.09 Mb8 20.09 Mb9 18.10 GB4 12.11 Mb10 22.11 Mb11 07.12

20.12 25.01 22.02 22.02 29.03 26.04 26.04 31.05 19.06 30.08 27.09 27.09 25.10 29.11 29.11 13.12

• Adressförändringar:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner i rutan ovanom.

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

Kom ihåg att klicka på ”Spara” efter att du gjort en uppdatering.

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev 23


Jullunch utan like...... Ta med dig familj och vänner lördagen den 16 december, bänka dig kring bordet, fatta glaset, klara strupen och stäm in för snart är det jul igen och den inleder man som bäst på TFiF:s och DIFF:s jullunch! Humpsvakar svarar som vanligt för att det är fart på festen och Finlands Lucia 2017 med sitt skönsjungande följe besöker lunchen och sprider värme och ljus. Anmäl dig via evenemangskalendern. Sista anmälningsdag 6.12.

Lunchen är öppen för din familj och dina vänner - ta med dem allesamman!

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

24

22.2.2018

Profile for DIFF - Ingenjörerna i Finland

Gula bladet 4/2017  

DIFF:s och TFiF:s medlemstidning Gula bladet utkommer fyra gånger per år.

Gula bladet 4/2017  

DIFF:s och TFiF:s medlemstidning Gula bladet utkommer fyra gånger per år.

Advertisement