__MAIN_TEXT__

Page 1

Gula Bladet. Nummer 3 2017

Gunnar Westling och Johnny Lindström:

“TFIF:S OCH DIFF:S ÅLANDSAVDELNING ÄR NÖJDA MED UTVECKLINGEN”

Aalto-universitetet:

sid. 22-23

TFIF / DIFF

Pärmbild: Daniel Eriksson

Ett nytt universitet - en ny verksamhetsmiljö


INTERVJU

Drygt ett år har gått sedan medlemmar från Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland sammanfördes på Åland. Sedan dess har Ålandsavdelningen blivit en av de mest aktiva grupperna inom föreningarna.

FRÅN BRYGGAN STYR JOHNNY OCH GUNNAR ÖVER ÅLANDS NYA AVDELNING Text: Kevin Eriksson, bilder: Daniel Eriksson

R

omprovning, företagsbesök och nya bekantskaper. Efter ett år av engagemang inom DIFF:s och TFiF:s Ålandsavdelning är Johnny Lindström och Gunnar Westling nöjda med utvecklingen. Det har gått väldigt fort. I dag är vi cirka 90 medlemmar. Syftet med vår verksamhet är att sammanföra likasinnade och få fram något som alla känner att de har nytta av, säger Johnny Lindström. Drygt ett år har gått sedan medlemmar från Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland sammanfördes på Åland. Sedan dess har Ålandsavdelningen blivit en av de mest aktiva grupperna inom föreningarna. Två av dem som varit med och dragit igång verksamheten är Johnny Lindström från DIFF och Gunnar Westling från TFiF. – I dag är vi dryga 90 medlemmar som alla jobbar utspritt och inom olika näringsområden. Det har gått

2

fort och man har fått många nya vänner, säger Gunnar Westling. Sedan starten i augusti i fjol har föreningen försökt rikta in sig på att anordna ett evenemang varje månad. Man har gjort företagsbesök hos spelbolaget Paf och vid Fifax landbaserade fiskodling. – Vi har även haft lättare tillställningar som romprovning och en övning på Ålands sjöräddningscentrum. Båda blev succéer, säger Johnny Lindström. Gunnar Westling berättar att det roligaste är när många medlemmar dyker upp på evenemangen som ordnas. – Medlemmarna har haft väldigt roligt och det bästa är när man ser att folk har skoj och lär sig nya saker under våra aktiviteter. Nätverkande och sammanhållning För Gunnar Westling som själv tog sin examen förra våren har engagemanget i Ålandsavdelningen fört med sig

mycket gott. – Det var via nätverkandet och kontakter jag skaffat här som jag fick mitt nuvarande jobb. Det är det som är poängen med föreningen, nätverkande och sammanhållning, säger Gunnar Westling och får medhåll av Johnny Lindström: – Syftet är att sammanföra likasinnade och få fram en verksamhet som alla känner att de har nytta av.

”Vi ska bli den mest aktiva avdelningen i Finland! ” Trots att verksamheten kretsar kring just nätverkande och sammanhållning finns det också kompetens att hjälpa till med arbetsmarknadsfrågor. – Vi har många som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor och vi har helt klart kompetensen att hjälpa till. Men det är inte den röda tråden i vår verksamhet. Vi har satsat på den andra hästen – personlighetsutveck-


ningen.

ling, att lära känna nya människor, nätverkande, sammanhållning och att ha roligt tillsammans, säger Johnny Lindström. Bryggan Både Gunnar Westling och Johnny Lindström är med i föreningens styrelse och jobbar tillsammans med fem andra personer ideellt för att få ihop verksamheten. – Men vi har valt att kalla oss för Bryggan trots att vi jobbar som en styrelse. Vi vill inte sätta oss själva i en grupp utan alla medlemmar åker i samma båt. Jag är överbefälhavare, de som anordnar evenemangen styrmän och alla medlemmar passagerare på det här lyxfartyget, säger Johnny Lindström.

– Vi ska bli den mest aktiva avdelningen i Finland! Vi vill ha fler medlemmar och kommer framför allt att rikta oss till ungdomar eftersom de kan vara med och bygga upp ett väldigt nyttigt nätverk, säger Johnny Lindström. I framtiden hoppas man också på att få till gemensamma aktiviteter med någon av avdelningarna på fastlandet. – Vi har en bra relation till avdelningarna i riket, huvudstadsregionen, Åboregionen och den mycket aktiva Österbottenregionen. Gemensamma aktiviteter har diskuterats tidigare men ännu har vi inte träffats. Vettaskytte i Brändö hade varit en succé. När det nämndes i förbifarten en gång visade väldigt många intresse, säger Johnny Lindström.

Profil Gunnar Westling Ålder: 26 år Född: I Saltvik Utbildning: Diplomingenjör i

kemiteknik vid Åbo Akademi Jobbar: Miljöövervakare på Ålands vatten Intressen: Teknik, scouting, skidning, segling, friluftsliv Johnny Lindström Ålder: 60 år Född: I Billnäs Utbildning: Elingenjör från Tek-

niska läroverket i Helsingfors Jobbar: Elinspektör på Ålands landskapsregering Intressen: Flygfiske

TFIF / DIFF

Namnet har styrorganet i Ålandsavdelningen givetvis tagit från örikets starka koppling till sjöfart. – Ja, så är det. Syftet med att kalla det Bryggan är för att vi vill särskilja vår åländska ställning.

Siktar högre Men trots att Ålandsavdelningen har vuxit med raketfart siktar överbefälhavare Johnny Lindström och styrman Gunnar Westling fortfarande högre.

Gula Bladet. Nummer 3 2017

Johnny Lindström och Gunnar Westling, från DIFF respektive TFiF, kände inte varandra innan de sammanfördes på ”Bryggan” för drygt ett år sedan. I dag är man cirka 90 medlemmar i Ålandsavdel-

3


TFIF

LEDARE

Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 28.11.2017 klockan 17.30 på Tekniskas Salar På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på nätet (www.tfif.fi) närmare valmötet. Före mötet bjuder vi på en lätt matbit och efter mötet talar Kaj-Gustaf Bergh, vd för Föreningen Konstsamfundet under rubriken ”Svenskans ställning inom utbildningen och i näringslivet” Styrelsen

DIFF DIFF - Ingenjörerna i Finland sammankallas till valmöte tisdagen den 28.11.2017 klockan 17.30 på Tekniskas Salar. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på nätet (www.diff.fi) närmare valmötet. Före mötet bjuder vi på en lätt matbit och efter mötet talar Kaj-Gustaf Bergh, vd för Föreningen Konstsamfundet under rubriken ”Svenskans ställning inom utbildningen och i näringslivet” Styrelsen

4

Britta Sunde TFiF:s verksamhetsledare

Hösten präglas av intressant utvecklingsarbete För att leva upp till våra medlemmars förväntningar gäller det att hållas med i utvecklingen. Nyheter, meddelanden och reportage skall nå våra medlemmar snabbare än vad t.ex. Gula Bladet gör. Hur ser våra medlemmar på sitt nätverk – diskuterar man via digitala medier eller vill man träffas. Var skall denna samlingsplats i så fall ligga? Är det dags att ersätta konferensbord med färggranna madrasser och länstolar? En grupp unga TFiF:are har under våren jobbat med framtidstankar som nu skall förädlas tillsammans med våra ordinarie medlemmar. Allt flera TFiF- och DIFF-medlemmar vill uträtta sina ärenden oavsett tid och plats och få snabb respons på sina frågor. På sommaren valdes leverantören för det gemensamma TFiF/DIFF medlemsregistret, som är kärnan för vårt IT-system (evenemang, medlemsärenden, webbsidor osv.) Funktionerna bör definieras så att allt fungerar smidigt både ur medlemmens och kansliets synvinkel. Draghjälp och synergi får vi av TEK, som tar i bruk samma register. Trots ett nytt medlemsregister samt tjänster som kopplas till det, är personlig service fortsättningsvis viktig. Läs mera om projektet på sidan 14. Den närmaste tiden kommer alltså att bli arbetsdryg, vilket innebär ett behov av flexibilitet och tålamod av både medlemmar och personal. Men vi ser förväntansfullt fram emot en rolig höst - målsättningen är ju att kunna ta i bruk ett verktyg som bättre tjänar både dig som medlem och kanslipersonalen.


DIAS-gillet är TFiF:s och TEK:s gemensamma tvåspråkiga senioraktivitet. Programmet omfattar ett föredrag sista fredagen i månaden på restaurang Tekniskas Salar kl. 12. Föredrag hösten 2017: 29.9 Nestes teknologidirektör Lars-Peter Lindfors Innovativ tillväxt - case Neste

Gula Bladet. Nummer 3 2017

DIAS-gillet

27.10 professor Jarmo Limnell Cybersäkerhet 24.11 Finland 100 år doc. Seppo Tiihonen Finlands presidenter som ledare 15.12 jullunch Esa Laukka & band

TFIFDIFF GOLF 2017 Årets TFIF/DIFF golfmästerskap gick av stapeln på ett regntyngt Nevas Golf, ett tiotal modiga spelare hade anmält sig. Under första halva rundan kom det bara litet droppar men under andra halvan började det regna riktigt ordentligt och följakttligen spolades också nivån på golfen ned med skurarna, roligt var det i varje fall och banan var i fint skick! Nevas bana är ganska krävande med flera dog leg hål och ont om utrymme att missa på. Spelet var mycket jämnt, de 4 första var inom 3 poäng, spelade själv 18 poäng på första halvan och bara 9 på andra halvan, men det räckte till knapp seger och en riktig jackpot denna gång. Nästa år spelar vi preliminärt på Master banan i Esbo torsdagen den 30 augusti, reservera dagen – målet är att samla minst 20 ivriga spelare! Harry Lilja

Harry Lilja Christer Nykvist Jan Lindholm Kenneth Danielsen Magnus Sirén Robert Holmström Kurt Svens Gustav Ulander

27 27 25 24 23 22 10 7

Längsta utslag: Harry Lilja (ca. 200m, Robert Holmström var 15 m längre med missade fairwayn med ca. 0,5 meter) Närmast flaggan: Harry Lilja (ca. 6m, enda som träffade green) Bästa scratch: Harry Lilja

97 slag

Man kan bara konstatera att Harry sopade bordet detta år. Som extra bonus för detta håller han i taktpinnen för TFiFDIFF Golf 2018. Boka in datumet redan nu!

Ingenjörsstuderande – fyll i vår undersökning om sommarjobb! Varje år utför DIFF och Insinööriliitto en undersökning om studerandes arbetssituation under sommaren och vid sidan av studierna. Årets undersökning är öppen fram till 7.10. Om du fyller i undersökningen elektroniskt har du möjlighet att delta i utlottningen av tre Spotify-presentkort värda 20 euro/ st! OBS! Undersökningen riktar sig till ingenjörsstuderande på yrkeshögskolor som inlett sina studier år 2016 eller tidigare. Det är lika viktigt för oss att få uppgifter om din arbetsplats oberoende om du haft arbete inom din egen bransch, inom en annan bransch eller inte arbetat alls. Enkäten hittar du på diff.fi och på eventuella frågor svarar DIFF:s ombudsman Emilia Juslin.

TFIF / DIFF

Resultat poängbogey:

it! h e SDIFF sommarjobbsundersökning

5


ARBETSMARKNADSSIDAN

Höstens kollektivavtalsförhandlingar skiljer sig från tidigare år. Finskt Näringsliv EK har sagt upp centralavtalen och förhandlar inte mera om arbetsvillkoren. Därför sköts förhandlingarna om löneförhöjningar och övriga arbetsvillkor nu branschvis.

Höstens kollektivavtalsförhandlingar – vem förhandlar och vad? Text: Anne Granat-Jukakoski

För DIFF:s medlemmar och TFiF/TEK medlemmar sköts för-

handlingarna av De Högre Tjänstemännen YTN på privata sektorn och av Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO på den offentliga sektorn. YTN och JUKO är kärnan i DIFF:s arbetsmarknadsintressebevakning för medlemmarna. TEK svarar delvis även själv för intressebevakningen för TFiF/ TEK-medlemmarnas del. YTN och JUKO

JUKO förhandlar för knappa 200 000 högre tjänstemän på den offentliga sektorn, dvs. stat, kommun, universitet och kyrka. 3,6 % av DIFF:s medlemmar arbetar på offentliga sektorn och hör till JUKO. Motsvarande andel av TFiF/ TEK-medlemmar inom den ofentliga sektorn är 10,2%.

Majoriteten av DIFF:s medlemmar

Kollektivavtalen är förhandlingsorganisationernas primära verktyg i intressebevakningen. YTN har förhandlat om ett tjugotal kollektivavtal på industri- och servicebranschen medan JUKO ansvarar för ett

Både YTN och JUKO är förhandlingsorganisationer, som består av medlemsförbund. Som medlem i DIFF hör du automatiskt till någondera förhandlingsorganisationen.

6

(85%) och av TEK:s medlemmar (86%), hör till YTN. YTN representerar nästan 160 000 högre tjänstemän på privata sektorn.

flertal tjänstekollektivavtal. Både YTN och JUKO fungerar till stor del genom nätverk bestående av förtroendemän och medlemsförbundens anställda.

”I kollektivavtalen förhandlas om bl.a. löneförhöjningar, semesterpremier, föräldraledigheter och lön för sjukfrånvaro” Kollektivavtalens roll

Arbetsförhållandets villkor påverkas av arbetslagstiftningen, ett eventuellt kollektivavtal samt arbetsavtalet mellan arbetstagaren


Gula Bladet. Nummer 3 2017

och arbetsgivaren. I kollektivavtalen finns förhandlat om bl.a. löneförhöjningar, semesterpremier, föräldraledigheter och lön för sjukfrånvaro. Kollektivavtalen medför bättre villkor än arbetslagstiftningen (främst arbetsavtals-, arbetstids- och semesterlagstiftningen), men det finns inget hinder att göra lokala avtal på arbetsplatsen eller att personligen förhandla om bättre villkor än i kollektivavtalet i sitt personliga arbetsavtal.

• Lag:

• Kollektivavtal:

- Sjukledigt 9 dagar med lön - Ledighet utan lön då barn under 10 år insjuknar - Semesterlön - Föräldraledighet utan lön

- Sjukledigt med upp till 3 månader med lön - Ledighet med lön då barn under 10 år insjuknar - Semesterpremie utöver semesterlönen, normalt 50% av semesterlönen - Moderskapsledighet i 3 mån med full lön, faderskapsledigt 6 dagar med lön - Maxgränser för flexarbetstiden

Kollektivavtalen löper ut under hösten 2017 och de sista i början på 2018. Även de lokala avtalen, som är gjorda på basen av konkurrenskraftsavtalet för att förlänga arbetstiden, kan sägas upp under hösten för att löpa ut vid årsskiftet.

forts. >

TFIF / DIFF

Om ett kollektivavtal tillämpas i arbetsförhållande nämns detta i arbetsavtalet.

Vad baserar sig på lag och vad på kollektivavtal?

7


ARBETSMARKNADSSIDAN forts. Behövs förtroendemän?

På arbetsplatser med över 20 anställda kan de anställda välja en förtroendeman eller ett förtroendeombud bland sig. Rätten till förtroendeman kommer från kollektivavtalet, medan rätten till förtroendeombudet kommer från arbetsavtalslagen. Förtroendemannanätverket för högre tjänstemän koordineras av YTN och JUKO, som utbildar förtroendemännen samt stöder dem i förhandlingar och i frågor gällande

arbetsförhållanden.

”De anställda kan välja en förtroendeman eller ett förtroendeombud bland sig” YTN har över 1700 personalrepresentanter på arbetsplatserna. JUKO:s medlemmar representeras av 3800 personalrepresentanter.

Förtroendemannens uppgift är att representera alla högre tjänstemän i frågor gällande arbetsförhållandet samt tillämpning av kollektivavtalet. Förtroendemannen har rätt att göra lokala avtal på arbetsplatsen inom ramen för kollektivavtalet. Dessa avtal kan gälla t.ex. arbetstidsbanken eller ersättning för resor i arbete. I praktiken betyder detta att istället för att varje anställd förhandlar separat om sina villkor med arbetsgivaren, kan förtroendemannen göra det kollektivt för hela personalgruppen.

YTN Svenska gruppen

YTN svenska gruppens repre-

sentanter. Fr.v. Annika Lindholm, TEK, Maria Jauhiainen, IL, Anne Granat-Jukakoski, DIFF och Mia Adolfsson TFiF/TEK

YTN Svenska gruppen består av svenskspråkiga anställda i YTN:s medlemsförbund. Gruppen ordnar arbetsmarknadstillställningar på svenska runtom i Finland med aktuella teman. Svenska gruppen arbetar också för att se till att den mest väsentliga informationen finns tillgänglig även på svenska. Verksamheten koordineras av DIFF.

Svenska gruppens evenemang är öppna för alla DIFF- och TFiF-TEK-medlemmar som arbetar på privata sektorn. Genom att organisera verksamheten gemensamt via YTN får medlemmarna möjligheten att delta i ett större antal evenemang samt bygga nätverk till de andra förbundens medlemmar. 8

Höstens Arbetsmarknadskvällar

med ost och vin:

3.10 klockan 17.00, Vasa 11.10 klockan 17.00, Helsingfors 11.10 klockan 17.00, Åbo 31.10 klockan 17.00, Borgå Se närmare detaljet i evenemangs-

kalendern.


DIFF och TFiF erbjuder hösten och vintern 20172018 en utbildning med focus på personlig utveckling och att tackla utmaningar i jobbet och i vardagen. Björn Stenholm har arbetat som utbildare, utvecklare, förändringsagent, facilitator med flera internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund över 25 år. Han har en gedigen erfarenhet av utvecklande och utbildning inom försäljning, ledarskap, personligt ledarskap för att skapa beteenden som krävs för att nå önskade resultat. Del 1: Personlig effektivitet och produktivitet Del 2: Ledarskap och samarbete Del 3: Bli en bättre förhandlare och förmedlare av ditt budskap Helsingfors: Del I: ons 22.11, Del II: ons 31.1, Del III: ons 7.3 Vasa: Del I: ons 24.1, Del II: ons 14.3, Del III: ons 11.4 Mera info kommer i medlemsbrevet och på webben!

INBJUDAN Vi välkomnar alla Arcadaalumner och DIFF-medlemmar till en

INSPIRATIONSKVÄLL PÅ ARCADA

Gula Bladet. Nummer 3 2017

Personlig utveckling i att tackla utmaningar

Mycket att göra, förändrade krav och knappt om tid – så ser världen ut för många av oss idag. Nu har du chansen att höra Björn Stenholms spännande inslag ”Håller vi på att bli levande begravda?” och få verktyg och tips som du har nytta av i din vardag.

NÄR? 25.10.2017 kl. 17.00–20.00 VAR? Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors

Läs mer och anmäl dig på:

arcada.fi/inspiration

Dags att boka höstens evenemang! Med ett centralt läge i mitten av Helsingfors centrum har vi utrymmen för såväl mindre sammankomster som stora fester eller bara ett avslappnat möte i vårt braskabinett.

Som TFiF- eller DIFF-medlem får du 15% rabatt på våra restaurangpriser på privata tillställningar. Kontakta oss myynti@capitalcatering.fi 09 751 75 600 må – fre 9 – 16

Ditt vardagsrum i centrum av Helsingfors - välkommen! TFIF / DIFF

Du hittar oss även på Facebook och Instagram

9


EVENEMANG

ETT BESÖK TILL ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM På Sjösäkerhetscentret utbildar och certifierar man personer som jobbar till sjöss.

Text: Kenneth Jönsson, bild Ivar Gullström

”Bryggan” på Åland arrangerade med hjälp av Hasse Lavonius ett besök till Ålands Sjösäkerhetscentrum den 22 maj. Hela 14 modiga DIFF- och TFiF-medlemmar deltog i det vågiga besöket.

10

S

jösäkerhetscentret är ett centrum där man utbildar och certifierar personer som jobbar till sjöss.

Centret är den ledande STCW 95 (Standards of Training, Certification and Watch keeping for seafarers) kursarrangören i Östersjöområdet.

och ned i vattnet. Deltagarna fick klä sig i en s.k. ”entimmesdräkt”, d.v.s. en dräkt som beräknas hålla tätt ca en timme. Även om vattnet i bassängen är ca 20 grader så blir det kallt efter en stund. Snabbt insåg man att iklädd en sådan dräkt är det mest praktiskt att ta sig fram på rygg, skopande sig framåt alternativt bakåt.

Daniel Friman, utbildnings- och säkerhetsansvarig på sjösäkerhetscentret inledde kvällen med genomgång av verksamheten innan vi fortsatte till bassängen för ”action”.

Efter några varv runt ”bollen” var det dags att ta sig ombord på livräddningsflotten. Stormen tilltog i bassängen och regnet i intensitet. Det blev mörkt efterhand och åskan rullade in med blixt och dunder.

7 st modiga fullgjorde en snabbkurs i bassängen som är 15 x 17 meter samt 3,5 meter djup. I bassängen var förhållandena så autentiska som möjligt. Man fick till stånd djupa vågor, regnet strilade ner och vinden tog i så det förslog. Första utmaningen bestod i att hoppa från ca 3 meters höjd i ”plurret” och sedan på rygg simma runt en stor ballong som fungerar som vågmaskin genom att bollen pumpas upp

Uppgiften för den första ombord på flotten är att kasta ut en repstege. Trots denna repstege är det definitivt ingen lätt match att ta sig ombord. Stegen söker sig under flotten och man får ta i ordentligt med armarna för att häva sig upp. Under ”riktiga” förhållanden så lär det vara viktigt att sedan så snabbt som möjligt få i sig ett sjösjukepiller. Man blir garanterat sjösjuk i en livräddningsflotte, kunde instruktö-


Gula Bladet. Nummer 3 2017

De sju modiga som fullgjorde en snabbkurs i bassängen var: Mona Grönstrand, Isak Jansson, Edvard del Prete, Linnea Grönholm, Gunnar Westling, Joel Ebersson och Sten Schauman

ren Jarkko Gestranius berätta. Efter att alla kommit ombord var det dags för några att hoppa ut ur flotten och spela medvetslösa och de övrigas uppgift var att en del hoppade efter för att rädda dessa och några stannade ombord för att hjälpa till att få upp de skadade i flotten. Det viktiga är att man håller den skadade på rygg då en person skall tas in. Detta för att undvika att magsyror kommer upp i halsen och möjligen förorsakar kvävning. De som är i flotten (gärna några fysiskt kraftiga personer) tar tag i överkroppen och med hjälp av vågornas rörelse hävs personen ombord.

Det är ett utomordentligt jobb som de gör på sjösäkerhetscentret för att utbilda sjömanskap i dessa speciella färdigheter. Med jämna mellanrum måste manskap utbildas och gå repetitionskurser. Dessutom tränas manskapet regelbundet särskilt då fartygen ligger i hamn. Kolla någon gång den sida av fartyget som är mot sjön - ofta övas det. Man kan hyra in sig på en svensexa eller team-building i centret, så det är fritt fram att försöka sig på en tur i ovädersbassängen, till en rimlig kostnad, naturligvis. Återigen är jag en upplevelse rikare!

Ålandsavdelningen 2017 ”Bryggan” Johnny Lindström, överbefälhavare, DIFF Gunnar Westling, TFiF Edvard del Prete, DIFF Hans Lavonius, TFiF Ivar Gullström, DIFF Kenneth Andersson, DIFF

TFIF / DIFF

Den sista utmaningen bestod i att alla igen fick hoppa i bassängen och därefter ta sig upp för en fem meter hög repstege av den typ som kan tänkas hänga ner längs med en fartygssida. Efter detta ett hopp på fem meter ner igen i vattnet och äntligen in i bastun. Det var otroligt fint att få vara med om denna övning. Efter dessa upplevelset hoppas man verkligen att

man aldrig kommer att vara med om något dylikt i verkligheten. Redan tanken på att behöva hoppa in i en ”strumpa” för att snabbt komma bort från ett fartyg i sjönöd känns som overkligt. Eller att sätta sig i en livbåt som fälls ner från kanske 15 meter.

11


TFIF TEKNOLOGKONTAKTPERSONER

TFiF:s Yngre medlemmar, 1200 stycken, utgör en betydande del av medlemskåren men är även en viktig del av föreningens framtid. Redan under de första dagarna i studielivet rekryteras de studerande och en viktig roll i samarbetet mellan TFiF och högskolorna är teknologkontaktpersonerna.

VAD GÖR EN TEKNOLOGKONTAKTPERSON? Text: Ira Vaskola

M

och satsar i jämna proportioner på bägge - så kommer den dag då man inser att det finns en värld även utanför och efter studierna. Och där gäller det också att hänga med.

rör bland de studerande. Det är dessa man kan vända sig till om man har frågor gällande medlemskap, stipendier som föreningen delar ut, evenemang m.m.

Samtidigt som man studerar i en oftast ganska rask takt så skall man även hinna knyta kontakter, nätverka såväl inom studierna men även med tanke på det kommande arbetslivet.

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) hakar redan under studietiden på högskolornas aktiviteter både genom samarbete men även genom att matcha aktiviteter eller bjuda på sådant som ligger utanför skolans sfär. TFiF bygger på samverkan mellan de ordinarie (utexaminerade) och de yngre medlemmarna och det är här Teknologkontaktpersonerna kommer in.

De spelar en viktig roll redan från första början då de nya studerandena rekryteras med och därefter för att TFiF skall kunna spela en aktiv roll bland de studerande under hela studietiden. Att vara teknologkontaktperson medför en del extra arbete - men det ger även en hel del viktiga erfarenheter som man har nytta av senare i livet. TFiF har kontaktpersoner i Otnäs, Åbo och Vasa. I Otnäs är kontaktpersonen aktiv inom TF och i Åbo och Vasa är kontaktpersonen en studerande som samtidigt även representerar TEK gentemot de studerande. Via vår teknologkontakter koordineras en stor del av de aktiviteter som föreningen arrangerar för de studerande.De är föreningens förlängda arm i högskolevärlden - våra ögon, öron och vår mun men även kanalen för kommunikation i omvänd riktning. På sidan intill svarar de på några frågor och berättar om sina erfarenheter som teknologkontaktperson.

an kan säga att studietiden är den bästa tiden i livet. Åtminstone så länge man studerar. Då gäller det förstås att få ut möjligast mycket av denna tid så att den utöver studierna och förberedelse för framtiden, arbetslivet även för med sig drösvis av glada minnen och lärorika erfarenheter.

Var gör man det och egentligen varför?

Nätverkandet börjar redan före studierna men man kan kanske säga att under studietiden får nätverken en större roll. Snabbt hittar man sig med i en arbetsgrupp med uppdrag att fixa något - är det sedan fråga om något studentikost eller något av mera allvarlig karaktär och vad är då bättre än att känna nån som känner nån som känner nån o.s.v. Det är oftas via dessa nätverk som bollen sätts i rullning. Via ett projekt hittar man sig i ett annat och så rullar det på. Naturligt är att fast studielivet är ganska intensivt - oberoende av om man satsar stenhårt på studierna, stenhårt på det sociala livet, som hör studierna till, eller tar en medelväg 12

Samarbetet mellan TFiF och högskolorna styrs ofta via studerandeorganisationerna. Det är där det händer och där de yngre medlemmarna finns. Samarbetet med studerandeorganisationerna utvecklas och finslipas hela tiden och en viktig del av det är de yngre medlemmarnas chans att komma till tals om sina behov och önskemål. Vad gör en teknologkontaktperson?

Det är här som Teknologkontaktpersonerna kommer in. Teknologkontaktpersonerna är länkarna via vilka TFiF sonderar händelser och behov bland de studerande. Vad är på gång, vad finns det efterfrågan på, vad kan föreningen erbjuda för att stöda de studerande? Teknologkontakterna är föreningens språk-

Tveka inte att rycka dem i ärmen

om du funderar över något - eller om du helt enkelt funderar på att själv ställa upp som teknologkontakt en vacker dag!


•  Vad studerar du och var? •  Hur kom du med i TFiF:s verksamhet? •  Vad fick dig att ställa upp som kontakt/ombud? •  Vad går ditt jobb ut på? •  Hur har tiden som kontakt/ombudsman varit?

• Emma Ilmoniemi, Otnäs

• Jens Back, Åbo

• Otto Piilonen, Vasa

- studerar produktionsekonomi för N:te året vid Aalto-universitetet

- studerar kemiteknik, huvudämnet Process- och systemteknik. Påbörjade nu mitt sjätte år vid Åbo Akademi

- Morjens! Jag är 26 år och studerar elteknik vid Vasa universitet och nu börjar mitt sjätte år. På hösten har jag ännu några kurser kvar och mitt diplomarbete

- jag fungerade som näringslivsansvarig på Teknologföreningen år 2016, där TFiF-kontaktpersonen samt StÄlM-verksamheten (våra alumner) var under min sektor. Dessutom satt jag med i TFiX-styrgruppen - genom ovanstående lärde jag mig känna till TFiF och när jag funderade på vad jag kunde göra på TF år 2017 var TFiF-kontaktperson ett naturligt val, då jag redan visste ungefär vad det gick ut på - min post handlar om att vara kontakten mellan Teknologföreningen och TFiF, till exempel rekrytera nya phuxar, vara med om att ordna TFiF-sitzen för phuxar, samt allmänt fundera på samarbetet mellan TFiF och TF - tiden som kontaktperson har hittills varit trevlig och tror att det kommer att forsätta så tills årets slut

- medlem i TFiF blev jag redan under min egna gulisvecka år 2012. Kom i kontakt med TFiF då jag var tutor, två gånger om samt vice ordförande i Kemistklubben - efter året som styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår ville jag pröva något nytt men fortfarande vara föreningsaktiv. 2015 öppnades posten som TFiF/TEK studerande- och teknologkontaktperson i Åbo. Två år senare är jag väldigt nöjd med och rekommenderar varmt uppdraget som snart igen lediganslås - jag informerar vad som är på gång inom TFiF och TEK, utbildar aktiva inom våra samarbetsföreningar, sköter medlemsrekrytering, sponsorering av diverse studerandeaktiviteter, värnar om teknolog- och studenttraditioner. Arrangerar TFiF/ TEK-infotillfällen för gulisarna och håller punkt vid intagningen. Jag jobbar med tio föreningskontaktpersoner som jag leder och delegerar diverse uppgifter åt.

- Via min studieförening Tutti (ämnesföreningen för teknikstuderande vid Vasa universitet) deltog jag i evenemang där TFiF och TEK samarbetade - jag har varit ombudsman för Tutti så det var naturligt för mig att söka platsen som teknologkontaktperson - till mina uppgifter hör att rekrytera nya medlemmar till TFiF/TEK i Vasa och är den naturliga kontakten mellan de studerande och TFiF/TEK - jobbet som teknologkontakt har varit jätteroligt. Har deltagit i många evenemang, t. ex. TEK-TFiF-kryssningen och Teknologseminariet där jag har träffat teknologer från olika städer - det är det bästa med jobbet.

TFIF / DIFF

- väldigt givande. Har breddat mina vyer och fått nya kontakter både inom studerandekretsarna i Åbo och i hela landet via olika evenemnag. Har även lärt mig om tids- och evenemangsplanering och ledarskap.

Gula Bladet. Nummer 3 2017

Vi ställde några frågor till de nuvarande teknologkontaktpersonerna för att de skall kunna beskriva sitt uppdrag

13


IT-PROJEKTET

DIFF:s och TFiF:s gemensamma IT-projekt för det nya medlemsregistret framskrider och den nya registerleverantören är vald.

DET NYA MEDLEMSREGISTRET BYGGER PÅ EN ÖPPEN KÄLLKOD

Text: Annika Nylander

I Gula Bladet 1/2017 berättade vi om att DIFF och TFiF gått inför ett medlemsregisterbyte. Detta främst på grund av att det nuvarande medlemsregistret är föråldrat.

14

Det nya medlemsregistret bygger på

en öppen källkodsprodukt, Odoo, och levereras av bolaget Sprintit. Med Odoo som även är ett ärendehanteringssystem kommer vi i framtiden att utöver medlemsregister även sköta en stor del av medlemsservicen. För medlemmarna syns detta främst som en förnyad webbportal för hantering av egna medlemsärenden. Registerarbetet är i full gång och det nya medlemsregistret planeras att tas i bruk i etapper med start vid årsskiftet 2017. Eftersom valet föll på samma registerleverantör som för Teknikens Akademiker TEK går tidtabellen delvis hand i hand med TEK:s tidtabell. Hand i hand med arbetet med det nya medlemsregistret går även DIFF:s och TFiF:s arbete med att bemöta de krav som ställs baserat på EU:s dataskyddsförordning.. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och kallas Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation).

För dig som medlem innebär förordningen t.ex. rätt till öppen information om hur dina medlemsuppgifter hanteras samt rätt att få åtkomst till dina uppgifter. För DIFF och TFiF som organisationer innebär detta att vi även i framtiden tryggar medlemshanteringen och aktivt tar ansvar för att se till att förordningens regler följs. Det nya medlemsregistret är en del av DIFF:s och TFiF:s processer och uppfyller de kommande kraven som dataskyddsförordningen ställer.

”Se till att ha din e-postadress uppdaterad i medlemsregistret! En stor del av medlemskommunikationen sker elektroniskt. Du kollar enkelt din e-postadress genom att logga in på Min Sida på tfif.fi eller diff.fi.


YRITTÄJIEN

Gula Bladet. Nummer 3 2017

Företagare – fatta ett bra beslut och ta en försäkring i händelse av arbetslöshet.

Säkra ditt skydd tfn (09) 2535 3100 och bli medlem www.ayt.fi

Studerande, ansök om DIFF:s studiebostäder i Vasa nu! DIFF har köpt fyra bostäder på Brändö i Vasa. Nu är det dags för dig som DIFF-medlem att skicka in ansökan om du vill hyra någon av dessa. Bostäderna kommer stå klara den 1.1.2018 och till att börja med kommer de att hyras ut på en 1,5 års period och därefter i 1 års perioder. Hyran kommer vara ca 490 € - 590 € plus 1 månads hyresgaranti.

Meddelande om vem som får hyra lägenheterna går ut inom november.

Fyll i ansökan på nätet (diff.fi) senast den 30.10. Ifall du har frågor om lägenheterna kan du kontakta DIFF:s Östebottenavdelning per e-post: osterbotten@diff.fi telefon: 040 1949 646

TFIF / DIFF

Efter att ansökningstiden gått ut och beslut fattats om vem som får hyra lägenheterna har man en vecka på sig att meddela om man tar emot lägenheten eller ej. Det lönar sig alltså att ansöka!

15


MENTORPROGRAMMET TFIX

NU KÖR VI IGÅNG IGEN! Den 12 oktober är det dags för en ny runda, den 15:e i ordningen av mentorprogrammet TFiX. Ansökningen till programmet stängdes i mitten av september och efter det har styrgruppen vid två tillfällen jobbat med att matcha ihop adepter och mentorer.

Tanken kring mentorprogrammet är att det inom TFiF och DIFF finns en enorm kapacitet av kunskap och erfarenhet men även många i slutet av sina studier eller i början av sin karriär som kan nyttja den vägledning programmer erbjuder. Genom att kombinera utbud och efterfrågan på erfarenhet förverkligas bokstavligen tanken med ”nätverk för nytta” inom föreningarna. 16

Programmet är avgiftsfritt vilket även innebär att mentorerna som ställer upp gör det frivilligt utan ersättning. Under mentorprogrammet behandlas adeptens frågeställningar, utmaningar och målsätt-

alla ansökningar är genomgångna, och fortsätter därefter till våren med avslutning i april - maj. Detta betyder dock inte att man inte kan fortsätta som mentorpar också efter det ifall mentor- adeptparet så önskar. I praktiken är det fråga om ett s.k. bollplankssamarbete. Mentorerna delar med sig av kunskap och erfarenhet till sina adepter men detta utesluter inte att även adepterna har kunskap och tankesätt som är till nytta för mentorerna. ”Man lär sig något nytt varje dag”. På detta sätt fördubblas nyttan av programmet. Mentorprogrammet har genomgått en del förändringar under de senaste åren, bl.a. har det öppnats för studerande som är på slutrakan med sina studier. TFiX är öppet både för TFiF- och för DIFF-medlemmar vilket gör att nätverket är betydligt mera omfattande.

ningar kring karriär och yrkesroll. Mentorns roll är att ställa de rätta frågorna och bistå med erfarenheter. Att delta kräver aktivitet framför allt av adepterna för att nå önskade resultat. Programmet kör igång i oktober, då

Programmet körs i mån av möjlighet i hela Finland baserat på varifrån ansökningarna kommer. Missade du att anmäla dig denna gång? Haka på nästa höst då vi igen kör igång en ny runda.


Då Teknologföreningen år 2012 fick möjligheten att bygga studerandebostäder på Busholmen föddes även idén om att öppna en restaurang i samma kvarter. Ur idén föddes en modern restaurang i nordisk stil — Skøgul slog upp sina dörrar den 2.6.

REDO ATT TA ÖVER VÄRLDEN - ELLER ÅTMINSTONE DIN MAGE!

Gula Bladet. Nummer 3 2017

TEKNOLOGFÖRENINGEN: RESTAURANG SKØGUL

Text: Oskar Aspelin, bild: Andreas Svarvar

Namnet Skøgul härstammar från den nordiska mytologin där det är namnet på en av valkyriorna i Valhalla. Skøguls uppgift var att fylla asagudarnas dryckeshorn. Namnet anknyter även till ägarna, Teknologföreningen, vars nationshus Urdsgjallar har fått sitt namn efter gjallarhornet som används för att dricka ur Mimers brunn.

Efter en intensiv slutspurt slog restaurang Skøgul upp sina dörrar den andra juni i det nybyggda Kvarteret Victoria på Busholmen. Skøgul ligger på Medelhavsgatan och restaurangen har plats för över 60 gäster. Kvarteret som ännu håller på att ta form är även hem för en stor del teknologer i Teknologföreningens studentbostäder. Kvarteret kommer att fyllas av kulturverksamhet och präglas av en finlandssvensk närvaro. Som granne och samarbetspartner kommer Skøgul t.ex. ha Teater Viirus. Bakom restaurangen står en organisation av teknologer som jobbat hårt med uppgifter så som bygg, design och marknadsföring. Teknologernas fotspår syns bl.a. i bardisken som är gjuten av betong.

Projektet som varit i planeringsstadiet i många år har nu skapat en helt ny gren inom Teknologföreningens affärsverksamhet. Skøgul stärker

Konseptet baserar sig på lunch under dagen och kvällstid finns det en kort men smaklig lista på rätter. Utbudet varierar per säsong och kvällslistan byts ut enligt årstiden. Skøgul strävar till att jobba med färska varor och erbjuda en god helhetsupplevelse till varje kund. I likhet med namnet går både maten och inredningen i nordisk stil. Till Skøgul kan man komma på en matbit eller bara för att sitta och umgås över ett glas. För alla hungriga och de som är intresserade av hur det ser ut på en TF-restaurang är Skøgul definitivt värt ett besök.

TFIF / DIFF

Den dagliga verksamheten leds av en verkställande direktör med längre erfarenhet inom restaurangbranschen. Samarbetet med teknologerna har fungerat bra i.o.m. att VD:n bl.a. har suttit med i ÅA:s studentkårs styrelse. Det underlättar samarbetet då man förstår hur en studerandeorganisation fungerar.

teknologernas närvaro såväl på Busholmen som i den finlandssvenska sfären.

17


DIFF JUNIOROMBUDSMÄN

VAD GÖR EN JUNIOROMBUDSMAN? Välkommen till studielivet, alla nya studerande! Och välkomna tillbaka, ni som redan hunnit studera ett tag. Hösten brukar vara en hektisk tid för att välkomna alla gulnäbbar och att komma tillbaka in i studierytmen igen. Text: Emilia Juslin

Varför DIFF?

När man inleder sina ingenjörsstudier brukar vi från DIFF - Ingenjörerna i Finland besöka högskolorna och berätta om vår verksamhet och våra tjänster. Som du säkert redan vet, så lönar det sig på många olika sätt att vara medlem i DIFF under studietiden. Du kan vända dig till oss om du vill ha hjälp eller rådgivning i frågor som berör jobb och praktik, både under studietiden och efteråt. Genom att gå med i arbetslöshetskassan under studietiden kan du försäkra dig om en högre ersättning efter din examen om du inte hittar ett jobb direkt. Kom också ihåg att vi erbjuder reseunderstöd, stipendier och bostäder i Helsingfors och Vasa för studerande. DIFF har ca 700 juniormedlemmar

som huvudsakligen finns i Helsingfors, Vasa, Raseborg och Mariehamn. Fram tills att man tar sin ingenjörsexamen är man juniormedlem i DIFF och under den tiden är medlemskapet gratis. Efter att man utexaminerats blir

medlemskapet avgiftsbelagt, men under det första året efter examen erbjuder vi medlemskapet med 18

50 % rabatt. Kom också ihåg att hela medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen, så i slutändan betalar man betydligt mindre (beroende på bland annat den personliga skatteprocenten) än det som står på fakturan. Förutom de 700 juniormedlemmarna har DIFF ca 2400 ordinarie medlemmar som är utexaminerade ingenjörer. Tillsammans med vår samarbetspartner TFiF bildar vi ett nätverk med nästan 8000 ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter och naturvetare. Genom våra evenemang kan du lära känna dessa medlemmar på olika håll i Svenskfinland. Ett brett och mångsidigt nätverk hjälper dig till exempel när du söker jobb eller är på jakt efter en praktikplats. Har du stött på DIFF:s juniorombudsmän?

Emil Granberg i Vasa och Micke Berg i Helsingfors är ingenjörsstuderande som vid sidan av studierna fungerar som juniorombudsmän. Till deras viktigaste uppgifter hör

att vara en kontaktlänk till DIFF, någon som man kan kontakta ifall man har frågor om till exempel medlemskap, jobb eller arbetslös-

hetskassa. På sidan intill hittar du en presentation av dem, tveka inte att ta kontakt med dem om du undrar över något. Utöver att fungera som kontaktper-

soner mellan juniormedlemmarna och DIFF håller juniorombudsmännen också infotillfällen om DIFF och ordnar olika evenemang på högskolorna. De kommer också att besöka Raseborg och Mariehamn under hösten. DIFF och juniorombudsmännen

ordnar också arbetslivskurser tillsammans med högskolorna nu som då. Håll utkik efter DIFF och juniorombudsmännen på din egen högskola!


•  Hur och när fick du veta om DIFF? •  Vad fick dig att ställa upp som juniorombudsman? •  Vad går ditt jobb ut på? •  Hur har tiden som ombudsman varit?

• Mikael ”Micke” Berg

• Emil Granberg

Studerar energi- och miljöteknik på Arcada i Helsingfors 23 år

Studerar maskin- och produktionsteknik på Novia i Vasa 23 år

- första gången jag hörde om DIFF var under första året i skolan när de var där och berättade om sig

- Under hösten 2015 då jag började studerar i Vasa ramlade jag in på DIFF:s hemsida och registrerade mig som Juniormedlem. Jag tyckte det verkade som ett naturligt val eftersom jag snart kommer att vara ute i arbetslivet som ingenjörspraktikant

- jag fick höra att DIFF sökte en juniorombudsman via TLK och sen tog jag nog bara kontakt - mitt jobb går ut på att ta ner tröskeln för studeranden att ta kontakt, kunna svara på frågor eller berätta vem de skall vara i kontakt med - ett kiva sätt att träffa och få tala med ingenjörsstuderande på Arcada

Gula Bladet. Nummer 3 2017

Vi ställde några frågor till de nuvarande juniorombudsmännen för att de skall kunna beskriva sitt uppdrag

- jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig ställa upp och har tidigare varit aktiv inom flera föreningar med diverse förtroendeuppdrag så detta verkade som en passlig utmaning. Jag var styrelsemedlem i studentföreningen Filicia under verksamhetsåret 2016 och vi samarbetade med DIFF så det var väl bekant för mig när jag sedan blev Juniorombudsman. Min uppgift är att vara DIFF:s ansikte i skolan. Jag rekryterar nya juniormedlemmar för alla ingenjörsutbildningar på Novia i Vasa. Utöver detta svarar jag på mail från studeranden gällande DIFF:s verksamhet och deltar i DIFF Österbottenavdelningens styrelsemöten

TFIF / DIFF

- Det har varit roligt, mest arbete har det varit fr.o.m. mitten av augusti med rekryteringen av nya juniormedlemmar. Trivs med att träffa och arbeta med människor så därför har arbetet känts lätt. Bra med lite extraknäck vid sidan av studierna!

19


TEKNATUR

En del måste helt enkelt ha fler än 24 timmar på sitt dygn. Som Lucas Käldström, en sjuttonåring från Jakobstad som ska skriva studenten till våren.

KÄLLKOD ÖPPNAR VÄRLDEN FÖR LUCAS Text och bild: Johan Svenlin

F

örutom heltidsstudierna på gymnasiet tränar han och spelar matcher med sitt fotbollslag IFK Jakobstad i division fyra. Däremellan kör han extra träningspass på gym. Okej, det gör många andra gymnasiekillar också, men sedan april 2016 är Lucas Käldström dessutom en av de få utvalda administratörerna som leder utvecklingen för Googles öppna källkodsprojekt för Kubernetes. – Idrotten är en bra motvikt till programmeringen. Ett träningspass gör att man kan rensa huvudet och tänka klarare efteråt. Det är också ett bra sätt att umgås med folk utanför internet. Största delen av sin fritid ägnar han åt programmering. Han har alltid varit intresserad av matte och som trettonåring fick han smak för programmering. – Jag har aldrig tagit en programmeringslektion. Det som jag kan har jag lärt mig av andra som ingått i samma community eller genom att

20

testa mig fram. Ibland misslyckas det, men man lär sig något varje gång och testar igen. Hemma hos Google

Hans insatser för att utveckla den öppna källkoden Kubernetes har uppmärksammats och belönats. Han har med tiden fått ett ökat förtroende i gruppen som godkänner ändringar i källkoden. Ett par gånger i veckan deltar han i videomöten med de andra gruppmedlemmarna, som sitter utspridda bland annat i London, San Francisco och Seattle. I mars höll han en presentation inför andra insatta på en konferens i Berlin. Hösten 2016 blev han inbjuden av Cloud Native Computing Foundation att delta i Kube Kon-konferensen i Seattle. Då fick han också besöka Googles kontor och träffa andra medlemmar i den grupp som utvecklar Kubernetes. – Det var som att komma hem. Alla förstod vad jag pratade om utan att jag behövde förklara allt från början.

Det är jätteviktigt att veta hur en dator fungerar, det räcker inte med att man kan använda den.


Gula Bladet. Nummer 3 2017

Serverkluster kan hanteras

mycket effektivare med Kubernetes. Vi är inne i en disruptive change just nu, säger trefaldige TekNatur-vinnaren Lucas Käldström.

Satsar på utbildning

Även om det kommit en del jobberbjudanden från olika IT-bolag har Lucas hållit huvudet kallt. Han har grundat ett eget företag som säljer expertistjänster till ett företag med huvudkontor i London. Framtiden ser han inom IT-sektorn, men tänker söka in till en universitetsutbildning efter att studenten och militärtjänstgöringen är avklarade.

Han ser med viss oro på att skolan i Finland inte satsar så mycket som den borde på utbildning om datorer och programmering. – Det är jätteviktigt att veta hur en dator fungerar, det räcker inte med att man kan använda den. Till exempel i England har man haft lyckade projekt med lågstadieelever som har fått lära sig att bygga sina första datorer. Ju yngre desto bättre. Där har man använt Raspberry Pi-datorer som kostar någon tia. Pengar ska inte vara något hinder för den som vill lära sig programmera.

TekNatur 2018 Teknatur består av Sjukampen för årkurs 7 Projekttävlingen för årskurs 7-9 och

gymnasiet samt

Fysiktävlingen för gymnasiet. Fysiktävlingen avgjordes redan

våren 2017

Anmälningen till Sjukampen pågår

till den 30.10 och till projekttävlingen till den 29.12.2017 Finaldagarna arrangeras 2-3.2.2018 i Yrkeshögskolan Arcadas utrymmen Läs mera på www.teknatur.fi

TFIF / DIFF

– I Seattle fick jag höra att jag inte behöver någon universitetsexamen, men jag vill studera och få en högskoleexamen. Jag vill också lära mig andra saker. Dessutom tycker jag att vi ska skatta oss lyckliga som bor

i ett land där studier är gratis.

21


AALTO UNIVERSITETET

Otnäs campusområde utvecklas

ETT NYTT UNIVERSITET – EN NY VERKSAMHETSMILJÖ Text: Nina Gunell och Cosmo Jenytin, illustration: Verstas Architects

År 2010 grundades ett nytt tvärvetenskapligt universitet då Tekniska högskolan TKK, Helsingin Kauppakorkeakoulu och Konstindustriella högskolan slogs ihop. Det skapades en ny paradigm för att utbilda en generation av tvärvetenskapliga "game changers", nytänkare. 22

Aalto-universitetet insåg i ett tidigt

skede att ett innovativt toppuniversitet måste finnas på ett gemensamt campus. Alla Aaltos studerande kommer att studera i Otnäs fr.o.m. hösten 2019, de flesta redan hösten 2018, vilket orsakat ett växande behov av studentbostäder. Aalto-universitetets studentkår (AUS) bygger själv mycket studentbostäder i Otnäs och närområden och lobbar aktivt för ännu mera studentbostäder. Även Teknologföreningen (TF) utreder aktivt möjligheterna att bygga ut Otsvängen 22 med studentbostäder inom en snar framtid. Idag lever TF i ett nationshus som

är i behov av en grundrenovering. Under senaste 10 åren har TF aktivt sparat för en utrymmesuppdatering, antingen i form av en grundrenovering eller nybygge. För att försäkra TF:s framtid som en livskraftig nation på Aalto-universitetet har TF arbetat för att förverkli-

ga sin vision om att vara en öppen och central mötespunkt för alla Aaltoiter, men samtidigt behålla sin svenskspråkiga identitet. Detta har konkretiserats bl.a. genom att lobba för möjligheten till att bygga ett nytt nationshus på ett centralt läge i Otnäs. Otnäs blir en tätt byggd urban miljö.

För att tillmötesgå efterfrågan för utrymmen har Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE), som äger och förvaltar universitetets fastigheter, ordnat flera arkitekttävlingar. Väre, den nya byggnaden för konststuderande som skall stå färdig hösten 2018, är ett resultat av en sådan tävling. Även ekonomistuderande flyttar in i Väre 2019. Nyrenoverade Dipoli, som ägs av ACRE sedan 2014, kommer fungera som Aalto-universitetets huvudbyggnad från hösten 2017. För kvarteret mellan Kemistvägen

och Bergsmansvägen ordnade


Gula Bladet. Nummer 3 2017

ACRE en arkitekttävling "Mountain Man". Avsikten var att i Otnäs centrum skapa ett urbant och tätt byggt kvarter där studerandeverksamhet, boende, forskning och service lever i symbios. I detta kvarter planeras det på Otnäs mest centrala tomt bredvid biblioteket och nya metrostationen en "Träffpunkt Aalto" - en tvärvetenskaplig mötespunkt och samlingspunkt för studerandeaktiviteter: ett Studerandecenter. I skapandet av detta Studerandecenter planeras medverka TF, Kauppatieteiden Ylioppilaat (KY) och AUS. TF utvidgar till Busholmen

De nya studentbostäderna, byggda

tillsammans med Vasa Nation (VN) och Svenska Studerandes Bostads-

Utöver studentbostäderna har TF

sommaren 2017 öppnat restaurangen Skøgul i samma kvarter (se artikeln på sid. 15). Restaurangen kommer betjäna allt från teaterbesökare till lunchgäster, samtidigt som det strävar efter att bli ett eget vardagsrum för boenden i kvarteret.

Universitetet Aalto. Nytt universitet - ny para-

digm; utbildar tvärvetenskapliga ”game changers” Campus centraliseras. Alla stude-

rande i Otnäs fr.o.m. 2019, behov av mera utrymmen och bostäder Studerandecentret. I centrum av

Otnäs campus planeras en tvärvetenskaplig "Träffpunkt Aalto" av TF, KY och AUS.

Både studentbostäderna och res-

taurangen är investeringar som förväntas bära avkastning till nationen.

TFIF / DIFF

Vid sidan av nationens storslagna planer i Otnäs, har TF under de senaste två åren även utvidgat sin verksamhet till Busholmen i Helsingfors.

stiftelse (SSBS), stod klara för inflytt 1.9.2016. TF äger 50% av dessa 102 lägenheter och i köbildandet har man valt att prioritera aktiva TF:are. Bostäderna ligger i Kvarteret Victoria, det nya finlandssvenska centrumet för konst och kultur.

23


TFIF

En fråga som ofta ställs är vad medlemsavgiften egentligen omfattar. Det är inte heller alltid helt klart vad man har för medlemskap. Här har vi på ett enkelt sätt försökt visualisera medlemsavgiftens omfattning för dig.

VAD FÅR JAG FÖR MIN MEDLEMSAVGIFT? Text: Britta Sunde För att belysa vad du får för din årliga investering i TFiF och TEK har vi sammanställt ett exempel där du enkelt får en helhetsuppfattning om vad medlemskapet innehåller.

Förutom de nämnda förmånerna erbjuder TFiF dig ett stort nätverk samt många evenemang i de olika regionerna.

Flera förmåner hittar du på tfif.fi samt memberplus.fi. Detaljerade uppgifter över medlemsavgifter samt grunder för nedsatt avgift hittar du på tfif.fi.

Din insats/år

TFiF medlemsavgift

130

TEK medlemskap

254

(inkluder avgiften till arbetslöshetskassan IAET)

Sammanlagt Skatteavdrag (hela medlemsavgiften avdragsgill, skatteprocenten 40 % har använts i exemplet)

Du betalar

384 -154

230

Dina förmåner/år: Gula Bladet

42

Forum för ekonomi och teknik, årsprenumeration

96

Tekniikka & Talous, årsprenumeration

177

Rabatt på Folksam hemförsäkring (t.ex. lösegendom, rättsskydd- och ansvarsförsäkring, resenär – och resgodsförsäkring 2 pers 400€)

80

Rabatt på Folksam Kasko bilförsäkring (t.ex. 416 €)

83

Rabatt på Omena Hotels (t.ex. 2 pers. 91 €, rabatt 15%)

14

Som TFiF/TEK-medlem får du dessutom:

24

Karriärrådgivning, karriärkvällar t.ex. 2 h

200

Juristrådgivning i ärenden gällande arbetsförhållandet, företagsamhet, familje- och arvsrätt, t.ex. 3 h

600

Memberplus medlemsförmåner (t.ex. på stugor, resor, försäkringar)

100

Större servicepaket i Företagarna i Finland t.ex. med 2-3 anställda

167

Sammanlagt

1559

Du sparar

1329


Gula Bladet. Nummer 3 2017

Jullunch utan like...... Ta med dig familj och vänner lördagen den 16 december, bänka dig kring bordet, fatta glaset, klara strupen och stäm in för snart är det jul igen och den inleder man som bäst på TFiF:s och DIFF:s jullunch! Humpsvakar svarar som vanligt för att det är fart på festen och Finlands Lucia 2017 med sitt skönsjungande följe besöker lunchen och sprider värme och ljus. 12.00 Välkomstglögg 12.15 Gästerna söker sig till sina sittplatser 12.30 Humpsvakar stämmer in i Helan går och lunchen kör igång 13.15 Lucia med följe uppträder 13.40 Lunchen fortsätter i glatt sällskap med spontana programpunkter För yngre gäster med mycket spring i benen finns det en pysselhörna samt lektant som håller ett vakande öga på lekarna. Pris: - TFiF och DIFF -medlemmar samt 1 avec 54 € / person - övriga gäster 58 € / person - barn 5 - 12 år 23 € / person - barn under 5 år gratis I priset ingår garderobsavgift, välkomstglögg samt julbord. Övriga drycker betalas på plats. Anmäl dig via evenemangskalendern. TFIF / DIFF

Lunchen är öppen för din familj och dina vänner - ta med dem allesamman!

25


EVENEMANGSKALENDERN

September • Fredag 29.9:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Lördag 30.9:

Gamylonz Klockan 15.00, Helsingfors centrum med efterfest på Sauna2Kamppi

Oktober • Tisdag 3.10:

Arbetsmarknadskväll med ost och vin YTN svenska gruppen Klockan 17.00, restaurang Wazaca, Vasa

• Onsdag 4.10:

TFiF sitz Klockan 16.30, Lilla Teatern, Tekniskas Salar och restaurang Täffä

• Onsdag 4.10:

Dryckesprovning: Whisky med whiskyföreningen Klockan 18.00, Klubb Orfeus

• Torsdag 5.10 fredag 6.10:

I Mannerheims fotspår - en resa till S:t Michel och Fredrikshamn

• Tisdag 10.10:

• Lördag 4.11:

Fredag 20.10:

• Tisdag 7.11:

Teknolofföreningens jubileumsspex Apollo 11 Klockan 16.00, Helsingfors Konservatorium, Gräsvikstorget 6 Teknologföreningens jubileumsspex Apollo 11 Klockan 18.00, Louhisalen, Hagalund

• Lördag 21.10:

Teknologföreningens jubileumsspex Apollo 11 Klockan 16.00, Louhisalen, Hagalund

Tisdag 24.10:

Dataskyddet förnyas 2018 - vad betyder det i praktiken? Klockan 18.00, Klubb Orfeus

• Onsdag 25.10: En kväll på Arcada Klockan 17.00

• Torsdag 26.10:

Föreläsning: Jobba utomlands Klockan 17.00, Novias auditorium, Vasa

• Måndag 31.10:

Arbetsmarknadskväll med ost och vin YTN svenska gruppen Klockan 17.00, Porvoon Paahtimo, Borgå

Värmepumpskväll Klockan 18.00, Novias auditorium, Vasa

November

• Onsdag 11.10:

• Onsdag 1.11:

Arbetsmarknadskväll med ost och vin YTN svenska gruppen Klockan 17.00, Tekniskas Salar

• Onsdag 11.10:

Arbetsmarknadskväll med ost och vin YTN svenska gruppen Klockan 17.00, restaurang Tiirikkala, Åbo

Torsdag 12.10:

Helen Blässar/Miltton Group: Ledarskap i VUCA-världen Klockan 18.00, Tekniskas Salar 26

• Lördag 14.10:

Dryckesprovning: Vin med Why no Wine Klockan 18.00, Klubb Orfeus

• Onsdag 1.11:

Mannerheim ja saksalainen suudelma Klockan 19.00, Helsingfors Stadsteater

• Torsdag 2.11 lördag 4.11:

Teknikdagarna i Åbo ICT-huset, Joukahainengatan 3-5

Teknolofföreningens jubileumsspex Apollo 11 Klockan 16.00, Kulturcentret Ritz, Vasa AIR seminarium Klockan 15.30, ÅA auditorium Salin, Biskopsgatan 8, Åbo

• Torsdag 16.11:

Teater: Stormskärs Maja (Myrskyluodon Maija) Klockan 19.00, Helsingfors Stadsteater

• Lördag 18.11:

Teater: Piaf - jag ångrar ingenting Klockan 18.00, Åbo Svenska Teater

• Tisdag 21.11:

TFiF Åboavdelningens årsmöte Klockan 17.30

• Söndag 26.11:

Teknolofföreningens jubileumsspex Apollo 11 Klockan 17.00, Kåren, Åbo

• Onsdag 29.11:

Dryckesprovning: Drinkar med CockKK Klockan 18.00, Klubb Orfeus

December • Söndag 10.12:

TFiF Åboavdelningen besöker museet ”Ett hem” och Julmarknaden vid Gamla Stortorget Klockan 11.00, Biskopsgatan 14, Åbo

• Lördag 16.12:

TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch Klockan 12.00 Tekniskas Salar

Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


Gula Bladet. Nummer 3 2017

10:ANS BORD 10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Under hösten 2017 träffas vi ännu enligt följande:

oktober: 4.10 och 18.10 november: 1.11, 15.11 och 29.11

Pixhill

december: 13.12

LOGGA IN ONLINE: • Tips:

Webbsystemet - logga in, kolla och uppdatera dina uppgifter samt anmäl dig till evenemang (www.tfif.fi / www.diff.fi)

• Logga in:

Ifall du har glömt ditt användarnamn och ditt lösenord får du dessa genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger på första sidan och därefter välja ”Glömt användarnamn?” alt. ”Glömt lösenord?”. Följ därefter anvisningarna. Viktigt är att du har korrekt e-post-

adress i din profil för att komma åt användarnamn och lösenord. Om du är osäker kontakta kansliet.

• Kontrollera uppgifter:

Då du är inloggad klickar du på fliken ”Min sida” och därefter ”Medlem” för att komma åt dina uppgifter. Observera att din medlemsstatus och dina tillvalstjänster ser du under ”Min sida” och ”Tjänster”.

• Uppdatera uppgifter:

Du kan enkelt ändra dina uppgifter i din profil då du valt ”Medlem”.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

• Anmäl dig till evenemang:

Som inloggad väljer du det evenemang i evenemangskalendern du önskar anmäla dig till och klickar på ”Anmälan”. Fyll i alla uppgifter och se till att lägga till eventuella avecer. Ifall evenemanget är avgiftsbelagt kom ihåg att klicka på ”Godkänn” då du flyttas till sidan ”Varukorgen” för att din anmälan skall gå igenom.

FÖRÄNDINGRAR: • Utgivningsdatum

• Adressförändringar:

GB3 11.09 Mb8 21.09 Mb9 19.10 GB4 13.11 Mb10 23.11 Mb11 13.12

Kräver inloggning. Se närmare instruktioner i rutan ovanom.

Utgivningsdatum 2017: materialdag utkommer 29.09 28.09 26.10 30.11 30.11 20.12

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

Kom ihåg att klicka på ”Spara” efter att du gjort en uppdatering.

27


AKTUELLT ANSÖK OM TFIF-STIPENDIER FÖRE 31.10! Stipendier kan ansökas av både studerande och utexaminerade TFiF-medlemmar. Sista ansökningsdag för vårens stipendier som utdelas för studieresor, teknologers studier utomlands, teknologers utlandspraktik och idrottsverksamhet är den 31 oktober. Ansökningarna skickas in till kansliet per post eller per e-post till adressen stipendier@tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor. Ifall det är något dokument som du inte ännu har (ex. intyg från mottagande högskola eller universitet) så kan du komplettera din ansökan senare. Skriv då in i ansökan vilka dokument du levererar senare. Närmare information om stipendierna samt ansökningsblanketter finns på hemsidan tfif.fi.

UTLOTTNING AV BILJETTER - TF:S JUBILEUMSSPEX APOLLO 11 Saknar ditt liv något att längta till? Något så fabulöst, att du vill se det om och om igen? Då har vi något som kommer att tända upp dina raketer, Teknologföreningens Jubileumsspex är snart här! Missa inte ett hejdundrande spex som endast hålls vart femte år! Apollo 11 ...eller... Fake it ‘til you make it ...eller... Varför skjuta upp en uppskjutning? TFiF lottar ut ett biljettpaket (2 biljetter) till var och en av föreställningarna i Finland. Anmäl dig till utlottningen av biljetter via evenemangssidan. Föreställningar: - Premiär 14.10, klockan 16.00 - Konservatoriet i Gräsviken! - 20.10 klockan 18.00 - Louhisalen i Hagalund - 21.10 klockan 16.00 - Louhisalen i Hagalund - 4.11 klockan 16.00 - Ritz i Vasa - 26.11 klockan 17.00 - Kåren i Åbo

Observera att du inte kan köpa biljetter via oss men dessa får du via Tiketti. För mera information se spexet.fi och kom ihåg att gilla spexet på Facebook för att hålla dig uppdaterad.

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

28

24.11.2017

Profile for DIFF - Ingenjörerna i Finland

Gula bladet 3/2017  

DIFF:s och TFiF:s medlemstidning Gula bladet utkommer fyra gånger per år.

Gula bladet 3/2017  

DIFF:s och TFiF:s medlemstidning Gula bladet utkommer fyra gånger per år.

Advertisement