Gula Bladet 3/2019

Page 1

Gula Bladet. Nummer 3 2019

Oscar Mansén valde studier som kan påverka klimatförändringen och föreningslivet för att lära sig mer om ledarskap och ekonomi.

Kollektivavtalsförhandlingarna inleds sid. 5

Studerade - välkommen med i TFiF

TFIF / DIFF

Bild: Patrik Lindström

sid. 6


INTERVJU

Oscar Mansén valde energi- och miljöteknik för att han vill vara med i en bransch som kan påverka klimatförändringen. Föreningslivet valde han för att lära sig mer, om bland annat ledarskap och ekonomi.

DIFF KAN BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ NÄRVARO Text: Lina Laurent, bilder: Patrik Lindström

Oscar Mansén, ordförande för

ingenjörernas ämnesförening TLK (Tekniska Läroverkets Kamratförbund) vid Arcada, svarar i telefon i Torrevieja i Spanien. När intervjun görs är det två veckor tills han ska inleda det fjärde och sista året på Arcada. Oscar har jobbat hela sommaren och passar på att ta semester innan den sista arbetsveckan på ABB tar vid och efter det ingenjörsstudierna på Arcada. Samtidigt förbereder sig Oscars studiekamrater i TLK, tutorerna, på att lotsa runt nya studenter i Arcadas korridorer. – Vi ska finnas med överallt, till exempel visa dem var klassrummen ligger och hjälpa dem att komma igång med studierna. Men det är också viktigt att från början visa att skolan kan vara rolig och att vi kan skapa en gemenskap tillsammans.

m r r o a

Oscar har lett TLK sedan i fjol. Han blev intresserad av uppdraget efter2

som han alltid gillat föreningsliv men aldrig varit ordförande. I början var det tungt.

ar och så har jag lärt mig om ledarskap genom att leda vår styrelse. Det har varit värdefullt.

”Det som överraskade mig var hur mycket tid och energi som krävs för att åstadkomma ett bra samarbete i en grupp”

Att kombinera heltidsstudier med föreningsliv och andra intressen är inte alltid lätt. Oscar har klarat av det genom strikt planering. – Time management kallas det på engelska. Det är otroligt viktigt att ha en kalender och att avsätta tid för allt. Annars blir det kaos med så många järn i elden och jag har lärt mig genom att öva.

– Det första halvåret var jobbigt, när allt var nytt och jag inte visste hur saker och ting fungerar. Det som överraskade honom var hur mycket tid och energi som krävs för att åstadkomma ett bra samarbete i en grupp. – Det kräver engagemang av alla parter. Vad har du lärt dig?

– Hela föreningsväsendet utan och innan, mycket ekonomi eftersom man förvaltar föreningens tillgång-

I och med ordförandeskapet i TLK valdes Oscar också in i DIFF:s styrelse samt nyligen även i De yngres råd, DYR. Att engagera unga i fackliga frågor och i föreningar är något han brinner för. – Jag tror att DIFF kan bli ännu bättre på att komma närmare den enskilda studenten, till exempel genom att ha mer närvaro i skolan. DIFF kan vara en trygg och trovärdig instans, så att studerande kän-


ner att någon finns där för dig och tänker bland annat på dina arbetstider. Oscar Mansén säger att det är viktigt att DIFF och fackförbundets personal också i fortsättningen syns där studenterna rör sig så att det är lätt för studenter att ta kontakt.

” Viktigt att presentera fackliga frågor så att de är lätta att förstå och så att de unga känner att de också berör dem”

Oscar påpekar att många fackföreningar känns rätt ålderdomliga. Att bygga image är viktigt, likaså att

Vad har medlemskapet i DIFF:s styrelse gett dig?

– Jag har fått många nya vänner. Där finns många gamla ingenjörsstuderande som redan är i arbetslivet. Det har varit väldigt trevligt.

Profil Oscar Mansén, 23 Studerar: energi- och miljöteknik

på Arcada sedan 2016. Jobbar: vid sidan av studierna, som teknisk försäljare vid ABB. Student: från Sibbo gymnasium. Engagerad: ordförande för TLK (Tekniska läroverkets kamratförbund rf) vid Arcada, styrelsemedlem i DIFF, nyligen invald i DYR, De Yngres Råd och styrelsemedlem i Arcada Ab. Hobby: Spelar basket i Sibbolaget Hukkabasket.

TFIF / DIFF

- Fackliga frågor är inte så aktuella i en vanlig students vardag. Därför är det viktigt att presentera fackliga frågor så att de är lätta att förstå och så att de unga känner att de också berör dem.

hållas fräsch och att ha närvaro på internet och sociala medier. – Jag tycker DIFF lyckats rätt bra, särskilt med den nya webbplatsen.

Gula Bladet. Nummer 3 2019

Oscar Mansén studerar energi- och miljöteknik på Arcada. ”Det bästa med utbildningen att den är ganska bred och rätt heltäckande för ingenjörsyrket överlag. Vi har gått igenom både el-, byggnads- och husteknik.” Föreningslivet, säger han, har bland annat lärt honom om ledarskap och samarbete.

3


LEDARE Emil Granberg tidigare studerandeombud, DIFF

Hej på er, mitt namn är Emil Granberg, jag är 25 år gammal och har nyligen utexaminerats som ingenjör vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Under dessa fyra år jag studerat har jag varit verksam inom DIFF bland annat som Studerandeombud. Genom verksamheten DIFF idkar tillsammans med och via sina studerandemedlemmar ges utmärkta möjligheter att nätverka, bygga upp och upprätthålla ett kontaktnätverk till branscherna ute i yrkeslivet. Detta är en av våra viktigaste byggstenar som förbundet står på, vårt nätverk. Att sedan få ta del av nätverket, som byggts upp under tiden som studerandemedlem i förbundet, ”ute i den riktiga världen”, är en fantastisk tillgång, en chans det verkligen lönar sig att ta ut så mycket som möjligt av.

Folksam är nu Fennia Dina försäkringar är oförändrade och vi betjänar dig på det bekanta numret 010 80 81 80. fennia.fi/folksamkunder

Samtal till våra servicenummer kostar 8,35 cent/ samtal + 16,69 cent/min.

Studierna ändras i takt med näringslivets behov, detta ses redan tydligt i skolornas utvecklade samarbeten med arbetsplatserna. Detta har jag fått se och ta del av som ingenjörsstuderande under mina fyra år. Det är inte längre bara företagsbesök som är aktuella utan även riktiga projekt, som utförs i samarbete med skolorna i fält. Under studietiden är även DIFF aktivt verksam på skolorna som intressebevakare och följer upp sina studerandemedlemmars verksamhet och agerar som rådgivare i arbetslivsärenden. Ett konkret exempel på detta är arbetsmarknadskursen som ordnats i skolorna den senaste tiden. Du erbjuds även ett mentorprogram (TFiX), då du är på slutrakan med dina studier eller nyutexaminerad, för att lyckas ute i arbetslivet. Detta är bara några av de många förmåner DIFF har för sina medlemmar - helt gratis dessutom. Kolla in DIFF:s hemsida diff.fi regelbundet för att kolla vad som är aktuellt just nu nära dig! Studerandemedlemmar ligger alltid först i studerandeombudsmannens och förbundets gemensamma intresse eftersom de studerande utgör framtiden inom förbundet och påverkar således dess framtid. Vi tar gärna också emot förslag på vad vi kan göra annorlunda för er studerandemedlemmar i fortsättningen. För att göra detta är det smidigast att kontakt med DIFFs Studerandeombud för respektive skola. Om dessa kan du läsa mera på sidan 11. Vi finns här för er!

4


Kollektivavtalsförhandlingarna inleds

Viktor Kock medlemsansvarig, DIFF

Kollektivavtalsförhandlingarna inleds Höstens kollektivavtalsförhandlingar riskerar att bli svåra. De så kallade KIKY-timmarna har hamnat i fokus, arbetsgivarsidan anser att de är här för att stanna medan förbunden anser att de var tänkta som en tillfällig lösning. Frågan är viktig, inte minst prestigemässigt, men förhoppningsvis överskuggar den inte andra viktiga frågor som bör tas upp.

Under de senaste åren har en reform av familjeledigheterna diskuterats flitigt inom politiken. En reform, med en jämlikare fördelning av familjeledigheterna som målsättning, har även efterlysts av både arbetsgivaorganisationer och arbetstagarorganisationer. Jämställdhet är det främsta argumentet för en reform. DIFF - Ingenjörerna i Finland ser det därför som naturligt att parterna i höstens avtalsförhandlingar rättar till kollektivavtalen. De flesta kollektivavtal ger mammor rätt till tre månader med full lön under moderskapsledigheten medan pappor får nöja sig med sex dagar. Under höstens förhandlingar har arbetsmarknadsparterna möjlighet att visa vägen genom att inte längre göra skillnad mellan föräldrarna. Tre månader med full lön under föräldraledighet, oberoende kön, är därför en fråga som vi vill lyfta fram. Med tanke på argumentationen om jämställdhet borde det inte vara någon svår förhandlingsfråga.

Samhället och arbetslivet har förändrats. Tidigare har det tagits för givet att mamman är den som stannar hemma med barnen. Nu vill allt fler familjer dela på föräldraledigheterna, vilket har många positiva effekter. Den snabba utvecklingen gör det utmanande att komma tillbaka till arbetslivet efter en lång frånvaro. Genom en jämnare fördelning av föräldraledigheterna blir frånvaroperioden kortare samtidigt som en tid hemma med barn och hushåll ger nyttiga erfarenheter, även för arbetslivet. En korrigering i kollektivavtalen är en jämställdhetsfråga. Det utesluter ingen men uppmuntrar pappor att ta ut en större del av föräldraledigheterna. Idag tas mindre än 10 procent av all föräldraledighet ut av papporna. I våra nordiska grannländer är denna siffra 20-30 procent.

TFIF / DIFF

Av de frågor som dyker upp i samtal med högre tjänstemän gäller en stor del arbetsresor utanför normal arbetstid. Tyvärr finns det stor tolkningsmån i kollektivavtalen vilket gör att olika företag tillämpar dem på olika sätt. Det finns absolut skäl att se över de högre tjänstemännens kollektivavtal på denna punkt.

En fråga som DIFF speciellt vill lyfta fram under höstens förhandlingar gäller familjeledigheterna och den ersättning föräldrarna får när de tar ut föräldraledighet.

Gula Bladet. Nummer 3 2019

ARBETSMARKNADSÄRENDEN

5


TFIF

Studerande, varmt välkommen med i TFiF! I år har vi tillsvidare registrerat 207 nya TFiF-medlemmar som inlett sina studier denna höst. Välkomna med! TFiF har studerandekontaktpersoner som hjälper dig på ort och ställe. Ta dem friskt i ärmen ifall du har frågor gällande medlemskap, stipendier, sponsorering, mentorprogrammet TFiX eller vad som helst gällande TFiF. De hjälper dig gärna och kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta. • Vad är TFiF?

TFiF, Tekniska Föreningen i Finland, är föreningen för svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter, 6

naturvetare och studerande. Vi stöder dig i din professionella utveckling från studietiden genom hela karriären. Ett medlemskap i TFiF öppnar dörren till ett dynamiskt nätverk. TFiF vill ge dig möjligheter till upplevelser under din studietid som du har nytta av längre fram i livet.

• Varför TFiF?

Föreningen ger dig möjlighet att träffa likasinnade, knyta viktiga kontakter till arbetslivet samt delta på intressanta evenemang. Via TFiF kan du hålla kontakt med dina studiekamrater både under och efter studietiden. TFiF och studerandeorganisationerna samarbetar med att stöda de studerande i studielivet samt med att förbereda dem för arbetslivet. TFiF erbjuder bl.a. kurser och program, både med betoning på det sociala såväl som på det kompetensutvecklande. Föreningen stöder även studerande på olika sätt t.ex. genom stipendier och understöd, samtidigt som föreningen står för kostnaderna för ditt medlemskap (som också inkluderar medlems- samt medlemsförmånstidningar) under din studietid.

• Mentorprogrammet TFiX Inom TFiF fungerar dessutom mentorprogrammet TFiX som du kan ha nytta av då du kommit lite längre i dina studier.

• Dubbelmedlemskap Teknikens Akademikerförbund, TEK Rådgivning och stöd - arbetsmarknadstjänster via TFiF:s samarbetspartner TEK

Tekniska Föreningen i Finland och Teknikens Akademiker bildar tillsammans Teknikens Akademikerförbund TEK. Till vardags använder Teknikens Akademiker sig av förkortningen TEK. TEK jobbar med arbetsmarknadsfrågor och via TEK får du råd gällande sommarjobb, praktikplatser, och karriärtjänster. Via TEK får du även juridisk rådgivning t.ex. gällande arbetsavtal och lönestatistik som är bra att ha då du söker jobb och skriver arbetsavtal. TFiF har delegerat arbetsmarknadsfrågorna till TEK. Som TFiF-medlem kan du enkelt skriva in dig som medlem även i TEK via TFiF. Som TFiF/TEK-medlem administreras alla dina medlemsärenden via en och samma kanal; TFiF. Under studietiden är medlemskapen i TFiF och TEK avgiftsfria.Då du blivit utexaminerad och medlemskapet blir avgiftsbelagt har du som medlem i TFiF ett specialpris på ditt medlemskap i TEK som gör att du i princip får två medlemskap till priset av ett. Nyutexaminerade har även en nedsatt medlemsavgift under de 12 första månaderna som ordinarie medlem.

• Koko-kassan

Ett medlemskap i arbetslöshetskassan Koko ger dig som utexaminerad rätt till inkomsbaserad arbetslöshetsersättning, i motsats till FPA, ifall din situation på arbetsmarknaden ändras. Du kan skriva in dig i kassan så fort du är i ett anställningsförhållande och redan under studietiden börja samla den arbetstid som behövs för att uppfylla villkoren. Medlemskapet i kassan är avgiftsbelagt.

Utnyttja ditt medlemskap!


TFiFs studerandekontaktpersoner

Hej!

Hejsan!

Hej!

Jag är Frans Cederlöf och är TFiF/ TEK studerandekontaktperson för dig som studerar i Otnäs.

Jag heter Pontus Lindroos och är TFiF/TEK studerandekontaktperson för dig som studerar i Åbo. För tillfället studerar jag Kemi- och processteknik vid Åbo Akademi för sjätte året. På fritiden gillar jag att syssla med olika slags träning. Jag har också varit föreningsaktiv under hela min studietid. Vi ses på TFiFs evenemang!

Jag är Petra Hakoniemi och är TFiF/TEK studerandekontaktperson för dig som studerar i Vasa.

pontus.lindroos@tek.fi

petra.hakoniemi@tek.fi

Jag är tredje årets studerande och har nu hittat Duolingo, så få se hur länge jag orkar lär mig nya språk. Jag svarar gärna på alla dina frågor och hjälper till då det behövs! Vi ses på campuset! frans.cederlof@aalto.fi

Gula Bladet. Nummer 3 2019

TFIF

Jag svarar gärna på alla dina frågor och hjälper till då det behövs! Vi ses!

TFiF lediganslår stipendier Stipendierna kan ansökas både av utexaminerade och yngre medlemmar. Stipendier utdelas under våren för

• teknologers studier utomlands • studieresor • teknologers utlandspraktik • idrottsverksamhet

Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@tfif.fi.

TFIF / DIFF

Ansökningstiden går ut 31.10.2019 och du fyller i din ansökan på nätet www.tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.

7


INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNIKHISTORIA

Intressegruppen för teknikhistoria är en grupp frivilliga medlemmar som jobbar med att lyfta fram viktiga händelser och finlandssvenska personer inom den tekniska utvecklingen i landet.

PORTRÄTTEN I KLUBB ORFEUS. 18 PERSONER SOM GJORT STORA INSATSER INOM INDUSTRIN OCH FÖRETAGEN Text och bild: Ira Vaskola

Intressegruppen för teknikhistoria - vad gör den och vem består den av?

Sedan föreningen grundades år 1880 har den tekniska utvecklingen varit enorm. Flera av de personer som jobbat med denna, utvecklat tekniken eller gjort uppfinningar, har varit finlandssvenskar och därtill medlemmar i TFiF eller i DIFF. Som gruppen själv säger: ”vi dokumenterar människor som blivit bortglömda som gjort stora insatser inom industrin och företagen”. Dessutom har gruppen bistått Tekniska museet med översättningar till svenska. Gruppen, som grundades år 2001 på ett upprop av Henry ”Heffe” Ericsson, har givit ut 5 böcker i serien Finlandssvenska tekniker. Dessa är band, 4-8, en fortsättning på den dokumentation Jonathan 8

Reuter gjorde åren 1922 - 1924 då han utgav banden 1-3.

sinsemellan så var och en tog ansvaret för 4-5 porträtt.

Hur ser framtiden ut för gruppen?

Varifrån kommer porträtten?

För tillfället ser gruppen inte en framtid i böcker. Dessa verkar ha levt sin tid. Utöver skrivandet har gruppens medlemmar också arbetat med att distribuera och sälja böckerna. Då de allt oftare frågades inom föreningarna vem personerna på porträtten i Orfeus är, kontaktade TFiFs styrelse gruppen och frågade om de skulle kunna tänka sig att utreda vilka personerna är. Sagt och gjort, 4 entusiastiska herrar, Bengt Juselius, Martin Ollus, Henry ”Heffe” Ericsson och Carl-Fredrik ”Calle” Geust beslöt sig för att ta tag i denna viktiga del av föreningarnas historia. Inom gruppen fördelade man porträtten

Bakgrunden till porträtten ses som ett projekt inför TFiFs 50-års jubileum i och med att de flesta är signerade mellan 1928 och 1930. Alla tavlor är inte signerade av konstnären, men bakom en stor del finns signaturen Olli och en del är signerade A Lindeblom. Porträtten är målade efter fotografier. Bakom signaturen Olli döljer sig

konstnärinnan Olga GumerusEhrström. Olga och hennes man Eric ”Bucklan” Ehrström är även de ett konstnärspar som blivit s.g.s. bortglömda trots att de båda gjorde framstående karriärer inom den finländska konstindustrin och jobbade såväl med arkitekttrion Gesellius, Lindgren och Saarinen


Gula Bladet. Nummer 3 2019

Martin Ollus och Bengt Juselius diskuterar porträttsamlingen i Klubb Orfeus och projektet med att gräva

fram historierna bakom personerna på porträtten.

som med förpackningsdesign för bl.a. Fazer. Olli, som studerat teckning och måleri i Paris och var en skicklig porträttkonstnär, jobbade mycket med glasmålning och textilier då hon återvänt till Finland.

Även TFIF:s första ordförande Theodor Ahlgren finns avbildad (läs om honom på följande sida).

hel del information.

Var det lätt att få fram material och hur gick ni tillväga?

Nu då detta projekt börjar gå mot sitt slut, är det dags att fundera på fortsättningen. Tankar finns kring linjer från det förgångna till framtid. Historiegruppens framtida aktivitet kanske skulle bygga på det förgångna och föra det med sig i framtiden, men samtidigt funderar man i gruppen på om man har ett existensberättigande?

Processen började med att inventera tavlorna. De flesta har en namnbricka så därifrån kom man relativt lätt igång. Några få söker vi ännu namn på. Det har googlats, lästs protokoll, via Wikipedia kommer man bra åt litteraturhänvisningar och på Nationalarkivet finns en stor mängd material såväl som på Centralarkivet där bl.a. alla TFiFs protokoll för över hundra år sedan förvaras. Många av avporträtterade företagsledarna finns i företagens historiker. Sen finns det tidningsartiklar och nekrologer som även innehåller en

En sak är säker - det har lagts ner åtskilliga arbetstimmar på detta detektivarbete.

Därför vänder sig gruppen nu till medlemskåren - hur vill ni att vi skall agera härnäst och vilket är de lämpligaste formaten? Hör gärna av er säger de.

TFIF / DIFF

Bakom de 18 porträtten döljer sig en mängd intressanta historier och stora delar av den finländska industrins utveckling. Här finns bl.a. Nokias grundare - (Knut) Fredrik Idestam, Robert Huber, som ansvarade för byggandet av Helsingfors första vattenledningsystem och grundade företaget Huber, arkitekten Theodor Höijer, som bl. a. ritat Ateneums byggnad, Strömbergs grundare Gottfrid Strömberg och många andra.

Tanken är att då historierna om personerna på de olika porträtten är skrivna skall dessa sammanställas till ett häfte för att inte glömmas bort.

9


MÅNADENS PORTRÄTT

Gustaf Theodor Ahlgren (1836-1883) Tekniska föreningens första ordförande (1880) Gustav Teodor Ahlgren föddes i Lund, Sverige den 25 september 1836 och avled i Helsingfors den 27 november 1883. Gustaf Theodor Ahlgren avlade

studentexamen i Lund och anställdes därefter vid Kungliga svenska ingenjörskåren år 1853. Efter avlagd tjänstgöringsofficersexamen vid Wendes artilleriregemente tjänstgjorde han som ingenjörsbefäl vid fästningsbyggnadsarbeten och avlade överkonduktörsexamen 1856. Följande år tog han avsked från ingenjörskåren för att ägna sig åt järnvägsbyggande och verkade därefter som civilingenjör till april 1859. Sin karriär i Finland inledde han som biträdande ingenjör vid Finlands första järnvägsbygge mellan Helsingfors och Tavastehus och kom därefter att ägna en stor del av 10

sin karriär inom järnvägen och under hans tid byggdes många av de viktigaste järnvägsförbindelserna inom landet. Ahlgrens förtjänst var införandet av ett billigt byggnadssätt vid våra järnvägar, vilket gav Finland en möjlighet att utvidga järnvägsnätet också till mera glesbebyggda trakter. Ahlgren var medlem i Tekniska Föreningen i Finland från dess grundande och verkade som dess första ordförande år 1880. Han deltog också annars aktivt i föreningens verksamhet. För föreningens första nummer av Tekniska Föreningen i Förhandlingar skrev han en artikel ”Några ord om förberedande

järnvägsundersökningar” och i årets andra nummer en kort notis ”Wasa järnväg – bron över Kyro älv”. Bland Ahlgrens många privata projekt kan nämnas att han planerade en underjordisk rörledning från Nobels oljekällor i Kaspiska havet till Baku, som han även besökte i samband med projektet. Texten är en förkortning av den historik Martin Ollus har sammanställt om Gustaf Theodor Ahlgren inom ramen för Intressegruppen för teknikhisorias projekt om att leta fram berättelserna bakom personerna på porträtten i Klubb Orfeus.


DIFFs studerandeombudsmän

Mitt namn är Christoffer Herala och jag fungerar som studerandeombudsman för DIFF vid Arcada. Själv studerar jag energi och miljöteknik vid Arcada och sitter bl.a. också i Tekniska Läroverkets Kamratförbunds, TLKs styrelse. Jag blev intresserad av DIFFs verksamhet eftersom jag tycker att utbildningen av svenskspråkiga ingenjörer i Finland är ytterst viktig och bör stödas. För tillfället jobbar jag vid Wärtsilä och på fritiden restaurerar jag gamla motorcyklar.

Mitt namn är Jonas Solvin, och jag kommer att fungera som studerandeombud på Yrkeshögskolan Novia i Vasa fr.o.m. denna höst. Jag studerar till ingenjör med produktionsekonomi som mitt huvudämne och inleder mitt tredje studieår i början av september. Jag var tutor i fjol, så det blir roligt att även i år få göra något ”extra” vid sidan om mina egna studier. På fritiden håller jag även på med friidrott, och som huvudgren har jag kulstötning.

christoffer.herala@diff.fi

jonas.solvin@diff.fi

Gula Bladet. Nummer 3 2019

DIFF

DIFFs nya organisationskoordinator Hanna Wassholm jobbar sedan mars på DIFF som organisationskoordinator med ansvar för utveckling av DIFFs tjänster och marknadsföring. Hon är även ombudsman för DIFF för arbetslöshetskassan KOKO. Hanna är ekonomie magister till utbildningen med inriktning på organisation och ledning. Hon är bekant med föreningsvärlden speciellt via scouterna, men har t.ex. också jobbat för Studerandekåren Novium som intressebevakningssekreterare.

TFIF / DIFF

”Jag är van att hålla många bollar i luften och gillar att utveckla saker mot det bättre” säger Hanna. Om du har idéer om hur DIFFs tjänster kunde utvecklas får du gärna kontakta mig per e-post, hanna.wassholm@diff.fi, eller per telefon 040 7045299.

11


DIFF

TÄVLING

Kallelse till valmöte:

Uppmärksammandet av TFiFs 140-års jubileum!

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf Tisdagen den 26 november 2019 klockan 17.30 i Tekniskas Salar, (Klubbsalen), Eriksgatan 2, Helsingfors. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.3017.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

Tekniska föreningen i Finland, TFiF firar år 2020 jämna år, och detta vill styrelsen uppmärksamma under årets gång genom synlighet på olika evenemang och i olika aktiviteter. TFiF behöver ett enhetligt utseende för detta år, och därmed utlyser TFiFs styrelse en tävling för att hitta bl.a.en logo som sammanbinder jubileumsårets evenemang. Bekanta dig med TFiF och verksamheten på hemsidan (tfif.fi).

DIAS-GILLET

TFiFs och TEKs pensionärer träffas regelbundet inom ramen för DIAS-gillet (Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien seniorit) som ordnar program i form av lunchmöten och exkursioner. VÄLKOMMEN MED! Närmare info får du av Henrik Diesen (henrik.diesen@saunalahti.fi ). Anmälningar till Heidi Helin på TEK (heidi.helin@tek.fi). Månadsmöten hösten 2019 hålls 27.9, 25.10, 29.11 och 13.12 klockan 12.00 på Tekniskas Salar.

12

Närmare information om tävlingen hittar du på hemsidan under ”Nyheter”. Låt idéerna flöda för du vet ju att ”huvudsaken är inte att delta utan att vinna!” Kamma hem 1:a pris: 400 € eller 2:a pris: 200 €!!!


Deltag i valet av TFiFs styrelse - var med och påverka!

marnas behov och önskemål. Vem kan ställa upp i valet?

TFiF har en valkommitté till vars ansvar det hör att ta fram kandidater för styrelseposter. Ifall du är intresserad av styrelsearbetet kan du kontakta valkommittén och meddela dem ditt intresse att ställa upp (magnus.hindstrom@ gmail.com). Du kan även kontakta valkommittén och föreslå kandidater som du tycker skulle vara lämpliga för valkommittén att kontakta. Du kan också meddela ditt intresse eller lämna in kandidatförslag till kansliet eller verksamhetsledaren som vidarebefordrar informationen till valkommittén. Du kan naturligtvis även kontakta någon av de sittande styrelsemedlemmarna. Hur väljs styrelsen?

Hur ser styrelsen ut?

Styrelsen består av ordförande, I vice ordförande och II vice ordförande samt fem (5) - åtta (8) övriga ledamöter. Av dessa övriga ledamöter skall två vara föreningens yngre medlemmar. Styrelseledamöternas mandatperiod är två år, förutom de yngre medlemmarnas mandatperiod som är ett år. Som sekreterare fungerar föreningens verksamhetsledare. Mandatperioderna på två år för ordinarie medlemmar är nytt i och med att föreningen genomförde en stadgeförändring som vann laga kraft i augusti 2019, vilket innebär att mandatperiodernas längd förkortades från tre till två år.

På valmötet väljs personer till de poster som skall besättas. Styrelsesammansättningen är uppbyggd så att en del av styrelsen byts ut årligen. Studerande (Yngre medlemmar) representeras i styrelserna av sittande ordförande i Teknologföreningen respektive Kemistklubben.

Vem kan rösta?

Som ordinarie medlem har man rösträtt i föreningen och för att organisationen skall ha en styrelse med ett så brett stöd som möjligt så är det viktigt att medlemmarna använder sin rösträtt.

Gula Bladet. Nummer 3 2019

TFIF

Delta i valmötet tisdagen den 26 november och utnyttja din rösträtt! TFiF styrelse 2019

Pia Kåll, ordförande Anders Hedman, I viceordförande Hanna Lindqvist, II viceordförande

2017 – 2019 2018 – 2020 2019 – 2021

Ledamöter Svante Degert 2018 - 2020 Mikael Federley 2019 Anna Jern-Houttu 2019 - 2021 Markus Linder 2017 - 2019 Linda Norrgård 2018 - 2020 Mikael Palmujoki 2019 - 2021 Ida Nordell 2019 teknologerna vid Åbo Akademi Linnea Westerlund 2019 teknologerna vid Aalto universitetet

TFIF Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 26.11.2019 klockan 17.30 på Tekniskas Salar OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30

I år är det även ordförandeval efter-

som sittande ordförande Pia Kåll avgår efter avslutad mandatperiod. Vad jobbar styrelsen med?

Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på nätet (tfif.fi) närmare valmötet samt delas ut på mötet. Styrelsen TFIF / DIFF

Styrelserna leder föreningen. I det ingår stadgade uppgifter såsom bl.a. bokslut och verkställande av föreningsmötenas beslut. Det viktigaste kanske ändå är att jobba med framtidsplaner och att utveckla verksamhetsformer tillsammans med olika organ inom föreningen så att verksamheten motsvarar medlem-

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

13


EVENEMANGSKALENDERN

Oktober • Tisdag 1.10:

Energi nu och i framtiden Klockan 17:30 ,Axelia II, Åbo

• Onsdag 2.10:

Månadens gäst: Kristoffer Wiik Klockan 14.45, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

• Onsdag 2.10:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Onsdag 2.10:

Det var bättre förr! Klockan 18.00, Tekniskas Salar

• Lördag 5.10:

Vandring längs Kortjärvi naturstig Klockan 9.00, Kortjärvi, Kronoby

• Lördag 5.10:

• Tisdag 26.11:

• Onsdag 23.10:

• Fredag 29.11:

• Fredag 25.10:

December

• Lördag 26.10:

• Onsdag 4.12:

• Lördag 26.10:

• Fredag 13.12:

• Tisdag 29.10:

• Lördag 14.12:

Webinarium: Nätverk - ett socialt kapital del II/III Klockan 9.00 Pidroturnering Klockan 18.00, Jakobstad, Vasa, Närpes DIAS-gillets månadsträff Klockan 12.00, Tekniskas Salar Pidroturneringens final Klockan 16.00, Vasa AVFD-sitz (aka Borgens sista sitz) Klockan 19.00, Axelborg, Åbo Webinarium: Nätverk - ett socialt kapital del III/III Klockan 9.00

Besök till Heureka, buss från Åbo Klockan 11.00, Heureka, Vanda (evenemanget öppet för alla medlemmar oberoende bostadsort)

• Onsdag 30.10:

• Måndag 7.10:

• Torsdag 31.10:

• Torsdag 10.10:

November

Kvantmekanikens tolkningsfrågor - mycket väsen för ingenting? Klockan 18.00, Tekniskas Salar Senior Akademiingenjörernas höstträff i Åbo Klockan 11.45, Joki

• Måndag 14.10:

Lars Losviks föreläsning om ledarskap Klockan 18.00

• Tisdag 15.10:

Musikalen Pieni merenneito Klockan 19.00, Helsingfors Stadsteater Sista ansökningsdag! TFiF stipendier

• Lördag 9.11:

Teater: Kalevala Åbo Svenska Teater

• Tisdag 15.10:

• Onsdag 20.11:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

DIAS-gillets månadsträff Klockan 12.00, Tekniskas Salar

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar DIAS-gillets jullunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar Traditionell jullunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Onsdag 18.12:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

10:ANS BORD

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Tisdag 19.11:

• Onsdag 16.10:

DIFF valmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar, Klubbsalen

• Onsdag 6.11:

Webinarium: Nätverk - ett socialt kapital del I/III Klockan 9.00 Cybersäkerhet - skydda din identitet och integritet Klockan 18.00, F-Secure, Helsingfors

14

• Tisdag 22.10:

Teater; Sufflören Lilla Teatern

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Tisdag 26.11:

TFiF valmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Hösten 2019: oktober 2:a och 16:e november 6:e och 20:e december 4:e och 18:e Ingen förhandsanmälan behövs.


• Inloggningsfunktionen hittar du uppe till höger på hemsidan • Ditt användarnamn:

Ditt användarnamn är den e-postadress som du uppgett i din profil i medlemsregistret. Ifall du behöver hjälp kontakta kansliet.

• Uppdatera ditt lösenord till medlemsportalen

I samband med övergången till det nya IT-systemet förnyades inloggningsfunktionen vilket innebär att du måste uppdatera ditt lösenord. Det gör du genom att välja ”Återställ lösenord” i rutan som öppnas då du klickat på ”Logga in”.

!

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

Gula Bladet. Nummer 3 2019

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN

Önskar du få din faktura direkt till din nätbank? Då du väljer e-faktura behöver du inte mera fundera över om den har kommit och om du matat in den för betaldning. Ifall du ännu får din faktura på papper rekommenderar vi att du går in i din nätbank och beställer e-fakturan så få du följande faktura i elektroniskt format. Då du väljer e-faktura kan du själv bestämma i hur många rater du betalar medlemsavgiften: 1, 4 eller 12. Observera att då du beställt e-faktura så är det följande faktura som skickas ut som kommer i elektroniskt format.

KONTAKTA OSS:

FÖRÄNDINGRAR:

• Utgivare:

• Utgivningsdatum 2019

• Ansvarig redaktör:

Mb8 17.10 GB4 28.10 Mb9 14.11 Mb10 12.12

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF) Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

materialdag

utkommer

24.10 21.11 21.11 19.12

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev

• Kontaktuppgifter i medlemsportalen:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiFs och DIFFs hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner uppe på sidan.

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

15


OBSERVERA! Klubb Orfeus renoveras Klubb Orfeus stängs för renovering den 29 september. Under renoveringen hålls möten och evenemang i första hand på Tekniskas Salar. För bokningar och förfrågningar kontakta ira.vaskola@tfif.fi. Klubben är helt stängd under renoveringen och nycklarna till utrymmet fungerar inte. Renoveringen beräknas vara klar i medlet av februari 2020 då utrymmet tas i bruk igen. Vi informerar närmare om renoveringen under projektet gång.

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

16

21.11.2019