Gula bladet 2/2019

Page 1

Gula Bladet. Nummer 2 2019

Lasse Engström, TFiF:s mångsysslare:

Verksamhet där representanter för olika generationer möts är värdefull Löneförhandlingarna inleds sid. 7

Årets TekNatur -tävling avgjord

TFIF / DIFF

Bild: Patrik Lindström

sid. 8 - 9


INTERVJU

Ta vara på eldsjälarna och de frivilliga som ordnar program, uppmanar Lars ”Lasse” Engström.

PROGRAMVERKSAMHETEN ÄR FRÅGA OM ETT TREPARTSSAMARBETE Text: Lina Laurent, bilder: Patrik Lindström

”Tjocka farbröder inger förtroende.”

– De som var unga då börjar bli medelålders i dag.

”Transistorer fanns inte förr.”

Att locka nya medlemmar, att ordna

”Tanter, farbröder – inget fun.” Baksidan till Gula Bladet från 2003

skanderar ”TFiF är vad vi gör det till. Förhindra förgubbningen.” Meningarna, travesteringar på TFiF, är undertecknade av det då nygrundade ungdomsutskottet. – Visst blev en del, särskilt bland de äldre medlemmarna, aningen upprörda men det gick om rätt snabbt, säger Lasse Engström.

m r r o a

Han bläddrar i gamla upplagor av Gula Bladet. I ett nummer från 2002 finns en text om honom med. Han var nyutsedd verksamhetsledare och presenterades för medlemmarna via tidningen. Strax efter grundades ungdomutskottet. 2

meningsfull verksamhet, att aktivera de medlemmar som finns och att förhindra ”förgubbningen” är lika aktuella frågor nu som då. Hur väl TFiF lyckats tar Lasse Engström inte ställning till men konstaterar att unga medlemmar nog kan ha uppfattningen att seniorerna finns överallt. – Det är vi som syns. På många evenemang är seniorerna i majoritet för vi har tid att delta.

”Förutom att diskutera hurudant program som ska ordnas borde man diskutera hur det ska ordnas” Vi är också aktiva att ordna olika saker så i kalendern syns vi också. Men det ska inte få hindra att också

de yngre ställer upp. Verksamhet där representanter för olika generationer möts är värdefulla, säger Lasse Engström. Ett exempel är den uppskattade mentorverksamheten. Ett annat är den nystartade intressegruppen för export där nybakade pensionärer ställer sin kunskap till förfogande för dem som ännu är ”i svängen” inom företag. Vi träffas på Klubb Orfeus. Om ett

par timmar ska Lasse Engström välkomna både föreläsare och gäster i Tekniskas Salar till evenemanget ”Identitesstölder och säkerhet i hemmet”. Han är van att ordna evenemang. Under sitt tidigare yrkesliv blev det en hel del seminarier, mässor och andra evenemang då han jobbade inom export och maskinförsäljning. Då blev han bekant med målgruppsorienterad marknadsföring, som också nu är viktig. På fritiden kom fixandet med redan under studietiden vid Åbo Akademi och Kemist-


Gula Bladet. Nummer 2 2019

Som en van evene-

mangsfixare hoppas Lasse Engström att medlemskatalogen ska finnas också i framtiden och att medlemmar är öppna med sina uppgifter i den. ”Den är till stor hjälp när man behöver sakkunniga till olika evenemang och söker exkursionsmål.”

klubben där han var aktiv. Och så har TFiF funnits med som en naturlig del av hans liv ända sedan 1970-talet. I dag är Lasse Engström inom TFiF

medlem i Seniorutskottet, i Kompetensutskottet och i Valkommittéen. Inom seniorutskottet medverkar han i Teatervännerna. Gemenskapen är den drivande faktorn, också känslan av att göra något meningsfullt. Tack vare sina olika roller inom

TFiF har Lasse Engström funderat en hel del på hur verksamheten kunde förbättras, särskilt med tanke på evenemangen. Han hoppas på ännu mer kontakt mellan styrelsen, kansliet och dem som är aktiva och ordnar program.

”Verksamhet där representanter för olika generationer möts är värdefull” – Men det är inte så lätt att sätta igång ett evenemang. Man kan behöva stöd av andra. I framtiden skulle Lasse Engström

vilja se ännu större satsningar på att medlemmarna och andra som besöker evenemang verkligen skulle lära känna varandra. Mingel med namnlappar, presentationsrundor eller andra metoder kunde användas flitigare.

Profil Lars ”Lasse” Engström, 71 Aktuell: Aktiv medlem och evene-

mangsfixare.

Tidigare: Verksamhetsledare för

TFiF 2003–2010. Styrelsemedlem 1993–1994. Studier: Åbo Akademi, diplomingenjör i kemiteknik 1973. Familj: Hustru och två fullvuxna barn. ”Alla är mer eller mindre ingenjörer.” Tre barnbarn. ”Dock inte ännu ingenjörer.” På fritiden: ”Vi har egnahemshus och sommarställe. Och hunden Nona (på pärmbilden). Det räcker.” Musikaler som gjort intryck: Les Misérables i Åbo och senast Kinky Boots. TFIF / DIFF

– Gemensamma idékvällar är bra och de kunde vara fler men idéandet är egentligen den lättaste biten. Förutom att diskutera hurudant program som ska ordnas borde

man diskutera hur det ska ordnas. Lasse Engström tycker att TFiF:s och DIFF:s princip om att vem som helst som har en idé i princip kan få förverkliga den är bra och värd att värna om.

3


TFIF

VEM GÖR VAD HOS TFIF?

Britta Sunde •  verksamhetsledare

•  Britta jobbar med föreningens ekonomi, svarar för stipendier samt samarbete med externa parter. Britta fungerar även som ombudsman för Tekniska Föreningens i Finland stiftelse •  Ifall du har frågor eller förslag om föreningens verksamhet, eller är intresserad av att gå med i någon av TFiF:s grupper eller varför inte grunda en helt ny grupp kan du kontakta Britta •  britta.sunde@tfif.fi, 050 569 1463

Mia Adolfsson, Åbo •  TFiF/TEK -ombudsman

Annika Nylander •  projektkoordinator

•  Annika är IT-ansvarig, svarar för samarbetet med studerande och rekrytering, jobbar med mentorprogrammet TFiX samt håller koll på sociala medier och portalen •  Du når Annika på: •  annika.nylander@tfif.fi, 044 526 6452

•  Mia jobbar som TFiF/TEK ombudsman i Åbo och jobbar med arbetsmarknadsrelarterade frågor men håller även i trådarna för många av evenemangen i Åboregionen. Mia hittar du på Åbokansliet i Datacity •  Mia kan hjälpa dig med det mesta t.ex. i frågor gällande ditt arbetsförhållande eller TFiF:s verksamhet i Åbo. •  mia.adolfsson@tek.fi, 040 574 6668 4

Ira Vaskola •  organisationsassistent

•  Ira svarar för medlemsärenden (TFiF, TEK/IAET), evenemangen och programverksamheten, marknadsföringsmaterial, Gula Bladet, medlemsbrev och puffar samt sköter om nycklar till Klubb Orfeus •  Ifall du funderar på ditt medlemskap (TFiF, TEK eller IAET), vill arrangera ett evenemang eller behöver en nyckel till Klubb Orfeus kan du kontakta Ira •  kansli@tfif.fi, 040 585 2586

Nina von Numers, Klubb Orfeus •  Nina jobbar som värdinna på Klubb Or-

feus och är på plats må - to 16.00 - 20.00 •  Nina hjälper dig med det praktiska arrangemangen kring möten och evenemang på Klubb Orfeus. •  orfeus@tfif.fi, 040 577 1941


Ta på dig hatten, justera kravatten och ta familj och vänner under armarna för nu vakas det

Gula Bladet. Nummer 2 2019

O, hur härligt majsol ler...

1:a majlunch som du inte vill missa! Helan går traditionsenligt på restaurang Tekniskas Salar klockan 12.00 då en dignande buffé står dukad. Bänka dig kring bordet, stäm upp i sången och smörj kråset! Humpsvakar håller som vanligt i taktpinnen med uppträdanden och spexande och just då du tycker du är mätt och belåten bjuder vi upp till dans. Pris: Medlemmar samt en avec: 56 €/person Övriga gäster: 59 €/person Barn: 3-12 år: 23 €/person Barn under 3 år gratis Som vanligt anmäler du dig via evenemanget på hemsidan - och som vanligt behöver du inte logga in för att anmäla dig. Sista anmälningsdag 21.4. TFIF / DIFF 5


LEDARE Pia Kåll styrelseordförande, TFiF

Varför betala fullt pris om du som medlem får rabatt? Bekanta dig med Member+ -medlemsförmån för DIFF- och TFiF/TEK-medlemmar Här hittar du allt från resor, stuguthyrning och hotell till upplevelser, spa, skönhetsvård, sport, hemtjänster, matbutik, biluthyrning samt försäkringsoch banktjänster för att räkna upp några. Skapa dig ett konto redan idag och bekanta dig med dina förmåner. www.memberplus.fi

Member+, en medlemsförmånstjänst ägd av A-lomat. Vi erbjuder dagsfärska förmåner åt medlemmar i Akavas medlemsförbund.

6

Påväg åt rätt håll 2018 var ett bra år för TFiF! Det ordnades 90 evenemang, att jämföra med 62 år 2017, och medlemsantalet växte. Speciellt glädjande är att yngre medlemmars antal ökade med 112 eller 8%. Ändå känner vi inom styrelsen att vi kunde göra mer! Vi har kritiskt granska våra arbetssätt – hur stöttar vi bäst TFiFs verksamhet och medlemmars intressen? På basen av synpunkterna vi fick in genom medlemsenkäten 2017, intervjuer och livligt debatterande började det under förra hösten ta form. En av de konkreta förändringarna är tydligare ansvarsområden inom styrelsen, så att viktiga områden som tex samhällelig påverkan får tillräcklig, kontinuerligt fokus. Ansvarsområdena är samarbete med studerandeföreningar och medlemsrekrytering, regional verksamhet, intern kommunikation, samhällelig påverkan, programverksamhet, kompetens och arbetsmarknad. Nästa steg tar vi om föreningsmötet godkänner förslaget till stadgeändringar om att minska antalet styrelsemedlemmar från nuvarande 11 till 8, och förkorta mandatperioden från 3 till 2 år. Målsättningen är en aktivare, mer sammansvetsad styrelse som också är lockande för personer mitt uppe i arbetsoch familjelivets hetsigaste år. Samtidigt är 8 personer stort nog för att säkra en tillräckligt diversifierad styrelse. En mandatperiod på 2 år passar bättre in i dagens arbestliv där förändringar sker ofta och snabbt. Då är det lättare att förbinda sig för 2 år framåt, och kanske för ytterligare en period efter det, än att genast våga binda sig för 3 år. Detta är nånting som redan syns, de senaste 5 åren har bara drygt hälten av styrelsemedlemmarna suttit fulla treårs mandat. En aningen mindre styrelse har också lättare att hitta gemensamma tider för möten, på kort varsel vid behov. Under de senaste 5 åren har i snitt 5 av 11 medlemmar årligen deltagit i färre än hälften av mötena. TFiF är påväg åt rätt håll – jag hoppas vi tillsammans gör 2019 till ett ännu aktivare år! Inom styrelsen kommer vi att göra vårt bästa för en synligare och mer engagerande förening.


Löneförhandlingarna inleds

Viktor Kock medlemsansvarig, DIFF

Förhandlingar om löneförhöjningarna 2020 inleds. Hur går det med kikytimmarna?.

Förhandlingarna kommer naturligtvis att följas av DIFF med stort intresse. De blir nämligen riktgivande för hur parterna ställer sig till den förlängda arbetstidens fortsättning. Industrifacket har redan sagt upp arbetstidsförlängningen i teknologibranschen. Det kunde göras tack vare att den inte var inskriven i kollektivavtalet utan endast i ett protokoll till de senaste förhandlingarna. För de högre tjänstemännen inom teknologibranschen är arbetstidsförlängningen inskriven i kollektivavtalet vilket gör den svårare att säga upp. Samtidigt kan det te sig orimligt att man inom teknologibranschen skulle tillämpa arbetstidsförlängningen i vissa avtal men inte i andra.

timmar extra arbetstid som skrevs in i kollektivavtalet nu tas bort. Den förlängda arbetstiden var ett misstag från första början. Den går stick i stäv med strävanden om att förbättra välmående i arbetslivet, konstaterar DIFF:s medlemsansvarige Viktor Kock. Bakgrunden till den förlängda arbetstiden var regeringens krav på arbetsmarknadsparterna att avtala om en förlängning av arbetstid utan att lönekostnaderna höjdes. Akavas ordförande Sture Fjäders tolkning är att förlängningen endast gäller för denna kollektivavtalsperiod medan statsminister Juha Sipilä har tolkat förlängningen som bestående. -Under vårens förhandlingar försvarar förbunden igen medlemmarnas intressen. Endast en hög anslutningsgrad möjliggör en effektiv intressebevakning. Vi hoppas naturligtvis från DIFF:s sida att förhandlingarna går smidigt men det finns en viss oro, speciellt gällande den förlängda arbetstiden, avslutar Kock TFIF / DIFF

I april inleder YTN och teknologibranschen förhandlingar om löneuppgörelsen 2020 för högre tjänstemän inom teknologiindustrin. YTN representerar även DIFF:s medlemmar i förhandlingarna. Tillsammans kommer parterna att granska det allmänna ekonomiska läget, sysselsättningsläget samt exportens och konkurrenskraftens utveckling i

Finland. Utifrån detta förhandlar man om storleken på 2020 års löneförhöjningar samt villkoren för dem. I samband med förhandlingarna beaktas även eventuella förändringar i den förlängda arbetstiden som konkurrenskraftsavtalet 2016 förde med sig. Ifall parterna kan komma överens fortsätter gällande kollektivavtal över 2020 men om parterna inte kommit överens inom maj månad kan avtalet sägas upp av bägge parter från 31.10.2019.

Gula Bladet. Nummer 2 2019

ARBETSMARKNADSÄRENDEN

-DIFF ser det som naturligt att de 24 7


TEKNATUR

Den 1-2 februari arrangerades årets final i tävlingen TekNatur vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. TekNatur-finalen består av två tävlingar, Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasier och Sjukampens final för sjundeklassister.

VINNARNA I TEKNATURS PROJEKTTÄVLING STUDERADE PSYKISKA SJUKDOMAR OCH STÖRNINGAR BLAND UNGDOMAR

En välplanerad studie av viktiga frågor. God bakgrundskunskap, elegant och mångsidigt framförande samt mycket tankeväckande.” Så beskrev domarna det vinnande

projektet i projekttävlingens gymnasieklass. Vinnarna Nelli Kokko och Sara Kivioja från Svenska Privatskolan i Uleåborg är mycket intresserade av att studera människohjärnan och blev ivriga då deras matematik och fysiklärare berättade om tävlingen. ”Psykisk ohälsa är ett tema som

berör många av dagens ungdomar” menar både Nelli och Sara. För dem var det bekanta som håller på med dans och konståkning som fick dem att bli intresserade av temat. ”Vi har flera riktiga fall av anorexi vilket vi tycker är mycket oroväckande”. Med sitt tema vill flickorna lyfta upp ärendet och visa att det finns lös8

ningar till problemen som de unga bemöter. Ingen skall bli ensam med sina problem och att öppet tala om psykiskt illamående gör att människorna inte mera behöver skämmas över dem utan vet att det finns hjälp. Det bästa med själva TekNatur -tävlingen tycker de var möjligheten att bekanta sig med nya kompisar och deras projekt. I projekttävlingens högstadieklass gick första pris till Edvard Busck-Nielsen från Åshöjden grundskola för projektet Enkelt. Priset delades ut med följande motivering: ”En gedigen utveckling av ett eget programmeringsspråk som kan användas för att lära ut grunderna i programmering .” Sjukampen inom TekNatur har

snabbt blivit mycket populär. I uttagningstävlingen, som hölls på hösten, deltog närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland.

I finalen, där tävlingsmomenten består av att man bygger eller mäter något eller löser ett naturvetenskapligt problem, tävlar tre medlemmar från de sju bästa klasserna i uttagningstävlingen Här poängteras idérikedom och fingerfärdighet. I år var det klass 7A, Björneborgs svenska samskola som tog hem vinsten i Sjukampen. Klassen representerades av Kaapo Österlund, Jon Numminen och Aleksandra Huhtala. Andra pris gick till klass 7E, Korsholms högstadium och tredje pris till klass 7C, Kyrkby högstadieskola i Jomala på Åland. Det är glädjande att se att TekNatur även lockat med tävlande från de s.k. svensköarna i Finland, Uleåborg och Björneborg och att dessa klarade sig så bra i årets tävling. Det är även facinerande att se vilka fantastiska projektarbeten som


Gula Bladet. Nummer 2 2019

I projekttävlingen i gymnasieklassen gick första pris till Nelli Kokko och Sara Kivioja från Svenska Privat-

skolan i Uleåborg för projektet ”Psykiska sjukdomar och störningar bland ungdomar”.

ställs upp i tävlingen. Här kan man verkligen säga att tävlingen nått sitt mål med att engagera och entusiasmera eleverna.

”Här poängteras idérikedom och fingerfärdighet” Om TekNatur

TekNatur är en tävling som arrangerats sedan 1993 i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik genom aktivitetsformer som kompletterar skolarbetet.

Kom ihåg, du som har barn, barnbarn, syskonbarn, gudbarn eller bekanta i just rätt ålder; uppmana dem och deras lärare att anmäla sig till tävlingen och skicka in bidrag. Läs mera om TekNatur på www. teknatur.fi. Tävlingsarrangörer för TekNatur är:

- Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) - Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) - DIFF-Ingenjörerna i Finland - Yrkeshögskolan Arcada - Fysikersamfundet i Finland

TekNatur stöddes i år av följande organisationer:

- Kemira - Konecranes - R. Erik och Bror Serlachius stiftelse - Magnus Ehrnrooths stiftelse - Stiftelsen Tre Smeder - Svenska kulturfonden - Finska kemistsamfundet - Svenska folkskolans vänner

TekNatur styrgrupp

Britta Sunde, TFiF Annika Nylander, TFiF Marica Widell, DIFF Åsa Lindberg, STV Maria von Bonsdorff-Hermunen,

Arcada

TFIF / DIFF

Tävlingen 2019-2020 kör igång med en fysiktävling för gymnasieelever under våren där de fem bästa eleverna belönas med en resa till Cern i Schweiz eller till München. I oktober gäller det att anmäla sig till

sjukampen vars uttagning ordnas i skolorna i november. Projekttävlingens bidrag skall lämnas in i början av år 2020. Själva finalen arrangeras i början av februari.

9


DIFF

VEM GÖR VAD HOS DIFF?

Kenneth Jönsson •  verksamhetsledare

•  Kenneth är verksamhetsledare för DIFF - Ingenjörerna i Finland och ansvarar för ekonomi, samarbete med externa parter samt intressebevakningen. •  Ifall du har frågor eller förslag gällande DIFF:s verksamhet kontakta Kenneth. •  kenneth.jonsson@diff.fi

Antonia Grahne-Zach •  studerandekoordinator

•  Antonia ansvarar för studerandeverksamheten inom DIFF, kontakten till högskolorna och studerandekårerna samt koordinerar DIFF studerandeombuden på högskolorna. •  Har du frågor gällande rekrytering eller samarbete mellan din studieinstans och DIFF kontakta Antonia. •  antonia.grahne-zach@diff.fi

Viktor Kock •  medlemsansvarig

•  Viktor ansvarar för medlemsärenden, rekrytering av potentiella nya medlemmar, kontakten till förtroendemännen på arbetsplatserna. •  Har du frågor gällande ditt medlemskap eller arbetsmarknadsärenden kan du kontakta Viktor. •  viktor.kock@diff.fi

•  Utöver ovanstående personal har DIFF anställt en person som ersättare för Marica Widell med ansvar för marknadsföring, webbsidorna, medlemsbreven och utveckling av DIFF:s tjänster och förmåner samt som fungerar som KOKO-ombudsman för DIFF.

Tack Marica! DIFF:s omtyckta medarbetare Marica Widell har antagit nya uppgifter utanför organisationen. Hennes sista dag på kontoret var den 22.3. Vi tackar Marica för allt det omfattande jobb hon gjort under sina år på DIFF:en där hon tagit sig an en hel del utmaningar med flaggan i topp. Alltid lika hjälpsam, kunnig och tjänstvillig och en mycket omtyckt kollega. Vi önskar dig lycka till i dina nya uppgifter och god fortsättning!

10


Gula Bladet. Nummer 2 2019

IAET-kassan är snart Kassan för högt utbildade KOKO 50 år och inte för intet. IAET-kassan, som grundades år 1969, har gått en lång väg. Under fem decenniers tid har mycket förändrats såväl i världen som i kassans verksamhet, men en sak är sig lik. Vi tror fortfarande att Finland hålls livskraftigt och utvecklas endast med hjälp av högutbildade individer. Därför har vi alltid varit och kommer även fortsatt att vara framför allt ett stöd och en trygghet för högutbildade. Vårt 50-årsjubileum till ära vill vi nu stärka vår unika hedersuppgift i samhället genom att uppdatera oss. Därför kallar vi oss från början av april för Kassan för högt utbildade KOKO. Utöver nytt namn har kassan även fått en ny grafisk profil, som syns även i denna artikel. Låt oss ännu konstatera att kassans grunduppgift förblir densamma, trots att vi byter namn och utseende. Under eventuell arbetslöshet eller permittering betalar vi lagstadgad inkomstrelaterad dagpenning till våra medlemmar, alterneringsersättning under alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd för att ersätta kostnader för arbetsresor. Därtill gör vi tillsammans med fackförbunden Finland till en bättre plats för alla högutbildade. Kassans nya namn och grafiska profil lanseras 1.4.2019. Tills dess får du lugnt använda vårt nuvarande namn. Namnbytet orsakar inga ändringar i våra medlemmars förmåns- eller medlemsfrågor.

TFIF / DIFF 11


DIFF

TFIF

Kallelse till årsmöte:

Kallelse till årsmöte:

DIFF - Ingenjörerna i Finland r.f. Tisdagen den 9 april 2019 klockan 17.30 i Tekniskas Salar, (Klubbsalen), Eriksgatan 2, Helsingfors. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.3017.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

Tekniska Föreningen i Finland r.f. Tisdagen den 9 april 2019 klockan 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.3017.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet samt uppdatering av TFiF:s stadgar, första behandlingen. Bokslutet inklusive verksamhetsberättelsen hittar du på hemsidan (tfif.fi > om TFiF).

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

DIAS-GILLET

TFIF GARANTIFÖRENINGEN

Tekniska Föreningens i Finland Garantiförening

TFiF:s och TEK:s pensionärer träffas regelbundet inom ramen för DIAS-gillet (Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien seniorit) som ordnar program i form av lunchmöten och exkursioner. VÄLKOMMEN MED! Närmare info får du av Henrik Diesen (henrik.diesen@saunalahti.fi ). Anmälningar till Heidi Helin på TEK (heidi.helin@tek.fi). Nästa månadsmöte hålls fredagen den 26 april klockan 12.00 på Tekniskas Salar. Markus Rauramo, ekonomidirektör på Fortum talar om klimatförändring, Tysklands energirevolution och Uniper (föredraget på finska). 12

sammankallas till årsmöte tisdagen den 7 maj 2019 kl. 12.00 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Vid mötet behandlas upplösande av Garantiföreningen. Styrelsen


Visst gör du din adressförändring på svenska?

Antonia GrahneZach är nyanställd Studentkoordinator hos DIFF sedan den 11.2 2019.

Kom ihåg att då du gör din adressförändring till posten så distribueras den vidare så som du gjort den utan att översättas i någon instans.

Hon är utbildad Medianom YH och Visuell marknadsförare med arbetserfarenhet inom evenemangplanering, koordinering och inom tredje sektorn. Tidigare jobbade Antonia på Svenska hörselförbundet var hon var projektansvarig för projektet Mentorskap. Syftet med projektet var att hjälpa elever med en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte. Tack vare projektet har jag fått

erfarenhet av att jobba med både studerande och med deras pedagoger och se de behov de har för att kunna slutföra sina studier säger Antonia. Med denna erfarenhet i bakfickan tror jag att arbetet som studiekoordinator kommer att gå väl och jag ser framemot att få ordna evenemang med våra studerandeombund och de nya årskursansvariga.

Gula Bladet. Nummer 2 2019

Ny studerandekoordinator

Slå ett slag för svenskan, håll det svenska språket levande - uppge din adress på svenska!

TFiF lediganslår stipendier Stipendierna kan ansökas både av utexaminerade och yngre medlemmar. Stipendier utdelas under våren för

• teknologers studier utomlands • studieresor • teknologers utlandspraktik • idrottsverksamhet

Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@tfif.fi.

TFIF / DIFF

Ansökningstiden går ut 30.4.2019 och du fyller i din ansökan på nätet www.tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.

13


EVENEMANGSKALENDERN

April • Tisdag 9.4

TFiF årsmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar Lätt matbit serveras 16.30-17.30

• Tisdag 9.4

DIFF årsmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar, Klubbsalen Lätt matbit serveras 16.30-17.30

• Onsdag 17.4

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Tisdag 23.4

Företagsbesök till Beamex Klockan 17.00 Jakobstad

• Onsdag 24.4

Ronnie Grandell: Fri från skadande självkritik Helsingfors och via streaming

• Fredag 26.4

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Fredag 26.4

10:ANS BORD • Tisdag 14 - fredag 17.5:

Resa till Vallonbruken i Sverige

• Onsdag 22.5

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

Juni • Onsdag 5.6:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

September • Torsdag 5 - onsdag 11.9: Resa till Svenska Pommern Tyskland

December • Lördag 14.12:

Traditionell jullunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar

Champagneprovning Klockan 18.00, E. Ekblom, Neuvolan Sali, Åbo

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för att diskutera aktuella teman över en god lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Under våren 2019 träffas vi enligt följande: april maj juni

17:e 8:e och 22:a 5:e

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med! Ingen förhandsanmälan behövs.

• Lördag 27.4:

Österbottenavdelningens teaterresa till Helsingfors: Chess Svenska Teatern

• Tisdag 30.4:

Sista inlämningsdag för stipendieansökan från TFiF

Maj • Onsdag 1.5:

Traditionell 1:a maj -lunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Onsdag 8.5

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

14

Kom ihåg! Du behöver inte mera logga in för att anmäla dig till ett evenemang! Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


• Inloggningsfunktionen hittar du uppe till höger på hemsidan • Ditt användarnamn:

Ditt användarnamn är den e-postadress som du uppgett i din profil i medlemsregistret. Ifall du behöver hjälp kontakta kansliet.

• Uppdatera ditt lösenord till medlemsportalen

I samband med övergången till det nya IT-systemet förnyades inloggningsfunktionen vilket innebär att du måste uppdatera ditt lösenord. Det gör du genom att välja ”Återställ lösenord” i rutan som öppnas då du klickat på ”Logga in”.

!

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

Gula Bladet. Nummer 2 2019

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN

Önskar du få din faktura direkt till din nätbank? Då du väljer e-faktura behöver du inte mera fundera över om den har kommit och om du matat in den för betaldning. Ifall du ännu får din faktura på papper rekommenderar vi att du går in i din nätbank och beställer e-fakturan så få du följande faktura i elektroniskt format. Då du väljer e-faktura kan du själv bestämma i hur många rater du betalar medlemsavgiften: 1, 4 eller 12.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

• Utgivningsdatum 2019

materialdag

Mb4 25.04 Mb5 28.05 Mb6 22.08 GB3 02.09 Mb7 19.09 Mb8 17.10 GB4 28.10 Mb9 14.11 Mb10 12.12

utkommer

02.05 06.06 29.08 26.09 26.09 24.10 21.11 21.11 19.12

• Kontaktuppgifter i medlemsportalen:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner uppe på sidan.

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

FÖRÄNDINGRAR:

15


Kom ihåg KATALOGEN! Be h en öve n i t pa till d att per r du p a a ha son få k u t ern pis? d n/ t r ho och onta Ha ppgif ekom t D e I g ? FF n är råk kt m tu tudi a t k -m TF ar s e re ho nta mla s ed ö iF- veta d f o b k å l em el ga r p arjob ler e ? t k m a t on a som k u k r d e sö e t k Sö tänk du

Svaret är KATALOGEN Logga in i portalen (inloggningsanvisningar hittar du på föregående sida) och välj KATALOGEN så kan du enkelt söka fram de uppgifter du behöver.

TFiF och DIFF - ett nätverk som täcker det mesta!

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

16

26.9.2019