Gula Bladet 3/2018

Page 1

Gula Bladet. Nummer 3 2018

Niclas Jern

Grundade företaget Walkbase tillsammans med sina studiekamrater

TFiF valmöte sid. 12

DIFF valmöte

Arkitektgillet på gång sid. 10 - 11

TFIF / DIFF

Bild: Patrik Lindström

sid. 16


INTERVJU

Niclas Jern grundade företaget Walkbase tillsammans med sina studiekamrater. I åtta år har de hållit ihop och genomlevt både uppgång och konkurs.

GRUNDADE FÖRETAG MED SINA VÄNNER Text: Lina Laurent, bilder: Patrik Lindström

K

ontoret, som är beläget i Datacity nära Kuppis station i Åbo, är ljust och luftigt. Nära entrén finns ett rum med ett pingisbord, i köket kan man välja specialkaffe och frukt. Niclas Jern, medlem i ledningsgruppen och ansvarig för teknologi och forskning på Walkbase, visar oss runt.

” Satt i ett fyra kvadratmeter stort rum och spånade kring hur en idé de kläckt under en projektkurs vid Åbo Akademi skulle kunna förädlas vidare” Skillnaden mot hur det såg ut i kontoret där företaget en gång i tiden grundades är markant. Då, i slutet av 2010, satt Niclas Jern och hans studiekamrater i ett fyra kvadratmeter stort rum och spånade kring hur en idé de kläckt under en projektkurs vid Åbo Akademi skulle 2

kunna förädlas vidare. I dag jobbar kamraterna fortfarande tillsammans men företaget har ändrat form. Under flera år upplevde uppstartföretaget en stark tillväxt. Man rekryterade, fick stöd från Tekes och från investerare, och expanderade – särskilt i Storbritannien. – Sedan kom Brexit. Ingen hade kunnat föreställa sig det på förhand och det var ett hårt slag. De brittiska företagen och investerarna drog i handbromsen. Utan nya projekt och nytt kapital och med löneutbetalningar som rullade på insåg Niclas Jern och hans kumpaner att det bara fanns ett alternativ kvar – konkurs. Innan konkursen hade några företag signalerat intresse om att köpa Walkbase. Efteråt blev det klart att Stratacache skulle köpa företaget, inklusive patent och övriga immateriella rättigheter. Största delen av de anställda blev erbjudna nytt jobb och Walkbase blev ett dotterbolag till Stratacache.

– Det var ingen jättesuccé men en mjuklandning för alla. Det är helt skönt att vara anställd och att ha lite rättigheter, säger han med glimten i ögat. Walkbase jobbar i dag bland annat med att utveckla teknologi som ska förbättra shoppingupplevelsen för kunder i varuhus och butiker. – Amazon äter allas business. Det är

”Det finns många saker i handeln som du inte kan göra på webben” lätt att på nätet beställa varor som levereras hem till dörren. Men det finns många saker i handeln som du inte kan göra på webben: känna på material, pröva kläder, få personlig service. Niclas Jern beskriver Walkbase som en osynlig betjänt, som med hjälp av positioneringsteknologi och data som kunderna själva delar med sig gör att shoppingupplevelsen blir så smidig som möjligt.


Gula Bladet. Nummer 3 2018

Niclas Jern, en av företagets Walkbase grundare, trivs på TFiF:s evenemang. ”Det spelar ingen roll om du studerat maskinteknik i Otnäs på 1960-talet eller datateknik i Åbo på 2010-talet, vi har ändå något gemensamt och något att prata om.”

– Målet är att kunden ska komma tillbaka till butiken i stället för att beställa varan på webben. Pratar om allt

De fyra som grundade Walkbase jobbar kvar i dag. Helt smärtfritt har det inte alltid varit. – Att grunda ett företag är lite som att gifta sig, säger Niclas Jern. Under åren har killarna hittat olika sätt att handskas med problem – det viktigaste är att prata med varandra. – Vi har ordnat ”get aways”. Vi går hem till någon, lagar mat och sätter en flaska vin på bordet. Sedan diskuterar man vad som stör en och de andra lyssnar.

”Vi går hem till någon, lagar mat och sätter en flaska vin på bordet. Sedan diskuterar man.”

Underlätta övergången

Niclas Jern har varit aktiv i TFiF sedan studietiden. Då var han kontaktperson för studenter. I dag är han medlem i De yngres råd (DYR), som bland annat funderar på hur man ska få nyutexaminerade ingenjörer och diplomingenjörer att stanna kvar som medlemmar. Ett sätt kan vara att förbättra kommunikationen särskilt då den nyutexaminerade ska betala sin första medlemsavgift. – I stället för att bara skicka en räkning kunde man inleda med att gratulera och berätta att den nyutexaminerade nu kan delta i en mängd olika evenemang och att man kan dra av medlemsavgiften i beskattningen. Det handlar om att paketera informationen rätt och att ha relevanta evenemang.

Profil Niclas Jern, 32 Bor: i Åbo, nära ån Född och uppvuxen: i Koskö, nära Vasa Familj: sambo och dotter, som nyligen fyllt ett år. Studier: Diplomingenjör (datateknologi) från Åbo Akademi. Utexaminerades 2015 efter nio års studier. Arbetsliv: grundade Walkbase 2010 tillsammans med sina studiekamrater. Företaget såldes 2017 till Stratacache. Niclas jobbar kvar som chef för teknologi- och forskningsenheten. Aktiv i TFiF: medlem i De yngres råd (DYR). Gör också: styrketränar på Kuppis gym. Kuriosa: äger en äkta replika av Luke Skywalkers blå ljussvärd från episod IV. ”Köpet kändes som en bra idé en sen kväll under studietiden. Ljussvärdet har varit med på många sitsar där jag varit sångledare. Det har riktiga ljudeffekter och är tillräckligt stadigt för att kunna slåss med det någorlunda hårt.”

TFIF / DIFF

En av de viktigaste lärdomarna de fyra männen fått är vikten av att kunna släppa sin stolthet och berätta när man tagit för mycket ansvar

och behöver hjälp. – Det är också viktigt att kunna säga när någon annan gör något som inte känns bra. Det värsta man kan göra är att bara sitta tyst och undrar varför den andra gjorde så här.

3


LEDARE

89%

Agneta Skogster-Järvi ordförande, DIFF

av våra kunder ger oss utmärkt vitsord för vår betjäning.

Finland befinner sig just nu i högkonjunktur arbetslösheten sjunker AKAVA:s statistik visar att sysselsättningsgraden 2017 för personer med yrkeshögskoleexamen var 83% och universitetsexamen 87%. Samtidigt låg sysselsättningsgraden för personer med grundläggande utbildning som bas (grundskola, ca 600 000 personer) endast på 43%. Arbetslösheten bland ingenjörer var ca 4,8% i juli 2018, bland diplomingenjörer 3,7%.

Välj ett försäkringbolag,

som även andra

gillar. Skydda ditt hem med vår supertäckande hemförsäkring, där skydd mot identitetsstöld ingår. Folksam är det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringen. Läs mer www.folksam.fi Kontakta vår kundservice och be om en offert, tfn 010 80 81 80. Som TFiF/DIFF medlem får du även fortlöpande förmåner på våra försäkringar.

Dessa siffror visar klart att det lönar sig att utbilda sig, speciellt då utbildningen i Finland är gratis. DIFF är förbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörsstuderande. Vi jobbar kontinuerligt för dig och samtidigt aktivt med att behålla såväl befintliga medlemmar som med att värva nya. Inom DIFF och TFiF värvar vi redan bland de studerande så många som möjligt. Det är då grunden för en gemenskap som kan vara livet ut läggs. Samarbetet med studentkårerna i yrkeshögskolorna och i högskolorna är aktivt. Vi finns där för hjälpa den unga studerande i vardagen och i studielivet. DIFF kommer att anställa en studerandeansvarig vars uppgift är att stöda ingenjörsstuderandena vid Arcada, Novia och Högskolan på Åland. Under det gångna halvåret har vi aktivt gjort arbetsplatsbesök och informerat om medlemskap och dess fördelar. Det uppskattats att DIFF kommit personligen på besök just till den egna arbetsplatsen. Vi erbjuder också ett brett utbud av program i hela landet – detta hittar du i evenemangskalendern på hemsidan. Mentorprogrammet TFiX, är ett ypperligt sätt att vidga sina professionella vyer både som mentor eller adept. En ny runda inom TFiX kör i gång varje höst. Kom ihåg att bekanta dig med de nya hemsidorna diff.fi och tfif.fi. På sidorna finns mycket information om vilka tjänster som erbjuds, intressebevakning, Katalogen samt evenemangen. Med önskan om en aktiv höst!

4


10:ans bord söker flera deltagare

Gula Bladet. Nummer 3 2018

10:ANS BORD

10:ans bord är en diskussionsklubb

där man pratar om allting, ofta pågår samtal om olika ämnen i bordets ändor. Det kan vara politik, historia, minnen från arbetslivet och studietiden, dagsaktuella händelser, ja allting mellan himmel och jord. Fastän det inte finns stadgar så följs strikt två regler: Det är inte tillåtet att berätta om egna krämpor eller hålla tal. Bryter man mot detta är konsekvensen; alla bjuds på en runda. Det är ytterst sällan denna regel har trätt ikraft.

10:ans bord torde härstamma från 1950-talet (eller möjligen t.o.m tidigare). Ett antal ingenjörer bänkade sig lunchtid vid bord nummer 10 på den restaurang som fanns i övre våningen på Svenska Teatern. Man träffades den första och tredje onsdagen varje månad. Bland deltagarna vid luncherna fanns även folk i arbetslivet (majoriteten?), inte nödvändigtvis seniorer.

10:ans bord kan beskrivas som ett

sällskap eller förening utan stadgar

Det kommer aldrig någon möteskallelse utan alla som vill äta en god lunch i glatt och trevligt sällskap kan infinna sig lite innan klockan tolv på Restaurang Tekniskas Salar i sjätte våningen (TFiF-huset, Eriksgatan 2, Helsingfors). Deltagarantalet var för några år sedan 11-12 personer. För närvarande är deltagarna 8-9. Det finns plats för flera kring bordet. Deltagarna är från när och fjärran, några av dagens stamgäster kommer från Lojo, Träskända och Grankulla. T.o.m personer som bor på Åland deltar när de är i Helsingfors. Då och då tillfrågas jag om 10:ans bord är något slags slutet hemligt sällskap. Det är det absolut inte utan alla är välkomna; som sagt man behöver inte anmäla sig utan det är bara att trava in.

Jag har, konstigt nog, aldrig sett någon dam på luncherna. Det berättas att det har nog hänt, men inte på länge. Ställ upp damer! Kom med och ta reda på om detta är något för dig. Jag är helt införstådd att alla inte finner 10:ans bord som sitt. Men 10:ans bord är helt klart värd ett försök. För denna artikel har jag använt material av Kaj Backas och Harry Lindeberg. Tack för det. Lars Pawli

TFIF / DIFF

Traditionen har fortsatt i föreningarnas nuvarande klubbhus. Nuförtiden är alla deltagare i praktiken seniorer. Jag har följt sällskapet i drygt tio år; först som iakttagare lunchande i grannbord och senare som deltagare. Fortfarande är mötestiderna den första och tredje onsdagen varje månad med några undantag, t.ex självständighetsdagen.

och medlemsregister, men idén är densamma; träffa bekanta och göra nya bekantskaper.

Antalet deltagare har såsom tidigare konstaterats varit något nedgående de två senaste åren. Eftersom deltagarna är pensionärer är det naturligt att några inte mera har krafter att deltaga varje gång. Därför är det synnerligen önskvärt att nya (eller varför inte tidigare deltagare) kommer och ställer upp på luncherna. Att olika ålderskategorier deltar är också positivt. Som en deltagare sade för någon tid sedan att: ”På plats finns en stor del av de som varit med och utvecklat Finlands industri.

5


ARBETSMARKNADEN

Aktuella intressebevakningsfrågor

Arbetsavtalslagen Den senaste tiden har regeringen presenterat olika förslag för att förbättra sysselsättningsgraden. Som intressebevakare välkomnar DIFF en diskussion om hur sysselsättningsgraden kan förbättras, det gynnar alla parter. Vi ställer oss ändå kritiska till förslaget om att förändra arbetsavtalslagen så att anställningsskyddet försämras i företag med under 20 anställda. Förslaget skulle förmodligen ha en effekt på anställningar då såväl rekryteringar som uppsägningar väntas öka, däremot beräknas effekten på sysselsättningsgraden bli obefintlig. Den största effekten av förslaget skulle vara att osäkerheten ökar för anställda på företag med under 20 anställda. Arbetstagarna i små företag skulle få svårt att skydda sig mot ogrundade uppsägningar och risken för en 90 dagars karens i samband med dem. Samtidigt skulle det begränsa företagens tillväxt då det skapar en ny tröskel grundad på antalet anställda. -DIFF ställer sig bakom Akavas krav på att lagförslaget dras tillbaka. Anställningstrygghet och en jämlik behandling i arbetslivet är kärnfrågor i intressebevakningen, konstaterar DIFF:s ordförande Agneta Skogster-Järvi

Text: Viktor Kock organisatör, DIFF

I det ursprungliga förslaget till förändringar i arbetsavtalslagen fanns även ett förslag om att visstidsanställningar inte längre skulle behöva motiveras för ungdomar. Efter påtryckningar från förbunden drogs förslaget tillbaka. Giltiga motiveringar för visstidsanställningar finns redan, bland annat säsongsbetonat arbete och tillfälliga behov av mer arbetskraft. Från förbundens sida är det självklart att ålder inte kan motivera ett försämrat anställningsskydd. -Att det åldersdiskriminerande förslaget drogs tillbaka visar förbundens viktiga roll som intressebevakare. Tillsammans med övriga

6

förbund jobbar DIFF vidare för att upprätthålla en stabil och trygg arbetsmarknad i Finland, fastslår Skogster-Järvi.

Egna förslag för att höja sysselsättningsgraden En förbättrad sysselsättningsgrad är central för utvecklingen av välfärdssamhället. Akavaförbunden kommer under hösten därför att ha en bred diskussion om hur sysselsättningsgraden kan förbättras. Akavas ordförande Sture Fjäder meddelar i en artikel på Akavas hemsida att de åtgärder och linjedragningar som förbunden utarbetar sen samlas i dokumentet ”Suomen työn linja”. Redan nu står det klart att förbättrade möjligheter till fortbildning för såväl personer i och utanför arbetslivet spelar en nyckelroll. Behoven på arbetsmarknaden förändras snabbt och det måste bli enklare att bredda sin kunskap eller skaffa en helt ny utbildning för att möta behoven. Statistik visar också att det blir allt svårare att klara sig på arbetsmarknaden utan utbildning. Sysselsättningsgraden hos personer utan andra stadiets utbildning är endast 41 procent då den för hela befolkningen ligger på över 71 procent. Genom att se till att möjligast många slutför åtminstone andra stadiet kan sysselsättningsgraden höjas väsentligt. En annan viktig aspekt för att förbättra sysselsättningen är att höja resurserna för investeringar i innovationer. Under de senaste tio åren har deras andel av BNP sänkts från 3,8 till 2,7 procent. För att Finland även i framtiden skall höra till de länder som leder den teknologiska utvecklingen borde andelen höjas till minst 4 procent av BNP. Samtidigt borde konkurrensklausulerna diskuteras eftersom de hämmar utvecklingen.


Mötesdeltagarna besökte även

Bayer Oy som 2017 tilldelas TFiF:s och TEK:s gemensamma pris Finländskt ingenjörsarbete för ett framgångsrikt utvecklande av hormonspiraler.

Nording möttes i Finlands Åbo

Nordiska ingenjörsföreningar

sammanstrålade 22 -24.8.2018 till sitt årliga möte. Arrangörsansvaret för Nording cirkulerar mellan de nordiska länderna och denna gång stod TFiF, DIFF, TEK och IL för värdskapet då man möttes i Åbo. Nytt för i år var konceptet där man övergått från presentationer till mera deltagande och diskuterande vilket togs positivt emot av deltagarna.

Gula Bladet. Nummer 3 2018

NORDING

Livslångt lärande diskuterades livligt i små grupper – hur få även ingenjörer i tid att uppdatera sitt kunnande i ett hektiskt arbetsliv. Som andra tema var Nordings roll och framtida arbetsformer. Deltagarna var eniga om Nordings viktiga roll som brobyggare mellan de olika organisationerna inom norden. Trots olikheter har organisationerna samma utmaningar, erfarenheter och lösningsmodeller byts.

TFiF infotillställning med biokväll tisdag 16.10 i Åbo och onsdag 24.10 i Helsingfors. Följ med info i din högskola, läs din e-post och kom ihåg att anmäla dig.

TFIF / DIFF

Studerande!

7


TFiF delade ut stipendier TFiF delade ut stipendier för totalt 23 700 euro i maj. Stipendierna gick till följande personer:

TFIFDIFF GOLF 2018 2018 års TFIF/DIFF Golfmästerskap gick av stapeln 29.8 i strålande solsken på Master Golfs vackra Forest bana. 9 spelare njöt av en kamratlig runda under bästa möjliga förhållanden. Vi började med att värma upp oss på rangen, fortsatte med en buffélunch på Bodom Herrgård och sedan avrundade vi förberedelserna med att putta och öva närspel nere vid övningsgreen vid Bodomsjöns strand. Vi spelade i 3 st 3 personers grupper och fick njuta av en bana i toppform och ett fantastiskt augustiväder; solklar himmel och ca 20 C hela rundan! Christer Nyqvist korades till

ny TFIF/DIFF Golfmästare med ypperliga 33 poäng, Grattis! Längsta Drive presterades av Harry Gullberg (210m), Harry hade också bästa scratch med 88 slag. Harry Lilja kom närmast flaggan (8,42 m). Några fler damer och ungdomar under 60 år skulle vi gärna se med i denna gemytliga och traditionsrika tävling. Kanske nästa år på Keimola Golfklubb i Christers regi?

Resultaten i poängbogey (*) Avec, kan inte vinna TFIF/DIFF mästerskapet) 1. Harry Gullberg *) 35 poäng 2. Christer Nyqvist 33 poäng 3. Harry Lilja 31 poäng 4. Jan Lindholm 31 poäng 5. Kai Gulin 29 poäng 6. Herkko Mali *) 27 poäng 7. Kenneth Danielsen 19 poäng 8. Peik Bergström 17 poäng 9. Lars-Olof Rejström 11 poäng

8

Helena Aspelin Mats Biskop Oscar Björkgren Jonathan Björkman Ia Cedercreuz Max Cedercreuz Alexander Ehrs Martin Ekman Magnus Enqvist Jimmy Fagerholm Fredrik Forss Sebastian Franz Sara Hagman Victor Juuti Simon Karlais Jan Kronqvist Kira Liljestrand Malena Lindberg Zandra Lundegård Fanny Malin Daniel Nordström Henrik Ollus Patrik Ollus Jonatan Prinsén Kristian Rönn Patrik Saxén Ingrid Schulman Andreij Selänniemi Davis Sorenson Otto Söderholm Rasmus Viitala TFiF delar ut stipendier för studier samt för praktik och studier utomlands igen under hösten. Sista inlämningsdag för ansökan är 31.10. Närmare instruktioner samt ansökningsblankett hittar du på hemsidan under ”Tjänster”.


Inom Akava finns ett organ som heter Akava Works. Deras uppgift är att producera information som bas för beslut som behövs inom centralförbundet och dess medlemsförbund. Akava Works erbjuder mångsidig information som rapporter, utredningar och undersökningar. Målet är att inspirera till samhällelig diskussion rörande aktuella ärenden, särskilt sådan som berör Akava medlemmarnas vardag. Deras produktion är inte officiella ställningstaganden för Akava. Under min hittills korta tid som verksamhetsledare har jag ofta haft utmaningar med att förstå varför vissa beslut görs inom våra förbund, särskilt på vilka grunder, besluten görs. Som en tillgång i mitt arbete har jag ofta artiklar som tagits fram av eller för Akava Works. Tyvärr är det mesta på finska, men vissa av dessa har vi också tagit fram på våra hemsidor, med en kort resumé även på svenska.

Stipendierna för 2018 är beviljade och DIFF styrelse har i år delat ut stipendier för totalt 5500 euro till följande personer:

Gula Bladet. Nummer 3 2018

DIFF delade ut stipendier

Jonatan Sandvik Rickard Svartgrund Alexander Nyström Simon Tallgren Anderas Rannanpää Isak Snickars Walter Ekegren Daniel Åbonde William Tuisku Hannes Sunngren Robert Rehnström Joakim Granqvist Johanna Sand Kasper Kuusk Jonathan Viklund

I dagens otroliga utbud av information ser jag Akava Works som en tillgång även därför att vi behöver sålla informationen som finns därute och då har någon annan gjort förarbetet. Samtidigt måste man ju vara vaksam och själv försöka hitta det som är väsentligt men inte hittas på Akava Works. Det kan då vara bra att ställa frågan, Varför inte? Kenneth Jönsson verksamhetsledare, DIFF En kväll på Arcada

INSPIRATIONSKVÄLL PÅ ARCADA – ALUMNTRÄFF FÖR INGENJÖRER

7.11

Arcada arrangerar i samarbete med DIFF – Ingenjörerna i Finland en alumnkväll för ingenjörer. Under kvällen får du bl.a. höra Reidar Wasenius talar om ”Arbetsliv i konstant förändring – utveckla din kreativitet”. Reidar Wasenius är VD för FiBAN – Finnish Business Angel Network. Han har tidigare jobbat bl.a. för Samsung, Tekes och Arcada. Reidar fungerar som hjärntränare sedan 1999 och röst sedan 1979. Reservera datumet 7.11 redan idag – anmälan öppnar i slutet av september.

TFIF / DIFF

www.arcada.fi

9


TFIF ARKITEKTGILLET

Arkitektgillet är arvtagare till en av de första underavdelningarna inom TFiF, Arkitektklubben grundades år 1892.

Arkitektgillets uppgift är att sammanföra arkitekter av olika ålder och med olika arbetsuppgifter Text: Tommy Degert och Anders Hedman

Ända till 1920-talet fungerade Arkitektklubben som förening och representant för alla Finlands arkitekter, men i samband med Finlands självständighet grundades Finlands tvåspråkiga Arkitektförbund SAFA. Arkitekterna inom TFiF tyckte att det var tråkigt att sluta träffas och samlades därför under namnet Arkitektgillet, dit fortsättningsvis också en stor del av SAFAmedlemmarna hörde. 10

Den officiella representationen av

arkitekterna i samhället hade i och med SAFAs grundande till stor del fallit bort vilket gjorde att man kunde inrikta sig mera på föredrag, exkursioner och allmänt utvecklande av medlemmarnas arkitekturintresse, på svenska. Detta har fortsatt till dags dato med särskild betoning på exkursioner och besök på intressanta nybyggen. Ett plock ur senare års programpa-

lett är: - exkursioner till Polen, Åland, Prag och Rom - nybyggen i Finland: Tripla, Amos Rex - stadspromenader med professorsledning Tidigare har det även ordnats ut-

ställningar, bl.a. med arbeten av medlemmar, studerande och ekologiskt tema. Detta kunde väl tas upp på nytt, liksom paneldiskussioner; som exempel en om byggandet av höga hus år 2005, med bl.a. en deltagande amerikansk konstruktör. Samarbete har ofta bedrivits med

andra grupper inom TFiF, särskilt med avdelningen för byggnadsteknik, vars snara återuppvaknande gillet förväntansfullt ser fram emot! En viktig uppgift för arkitektgillet är att sammanföra arkitekter av olika ålder och med olika arbetsuppgifter. I ett s.g.s. helt finskspråkigt yrkesliv tycker många att det är viktigt att kunna diskutera också arkitektur- och stadsplanefrågor på svenska. Nedan några medlemmars syn på

Arkitektgillet och dess verksamhet: ”A-gillet ordnar aktiviteter som både är roliga och givande. Höstens stadspromenader är ett gott exempel -Det går förstås att promenera ensam men att få en professor i arkitekturhistoria med är sedan ’det stora extra’ som arkitektgillet står för. A-gillet upprätthåller kontakter medlemmar emellan och erbjuder sociala evenemang som glädjer var och en.” ***


Gula Bladet. Nummer 3 2018

Bilden är tagen från Romexkursionen på Villa Lantes terass. Prof.em. Tore Tallqvist (i mitten med blomsterkrans), vår eminenta guide, med övriga resenärer.

”A-gillet är super för att det är det enda svenskspråkiga forumet för arkitekter som jag känner till. Stämningen är lojal, alla får vara med, och så är det rysligt kiva.” *** ”Rejält och festligt i trevligt sällskap, A-gillet Super-Bra!” *** ”En bra sak med arkitektgillet är kontakt och meningsutbyte mellan olika generationer av arkitekter!” *** ”Bästa med A-gillet är att jag kan träffa så många nya människor med liknande intressen som jag själv. Det är som en riktigt bra kaffepaus eller en god öl med nya kompisar!”

Ordförandes hälsning: Arkitektgillets 126-åriga historia är

väldigt fascinerande. Man kan säga att det är en stor ära att vara aktiv i en sådan högklassig gille. Jag anser att det är väldigt viktigt att fortsätta Arkitektgillets ursprungliga uppgift; befrämja arkitekturutbildningen i Finland på svenska, och därtill fortsätta gillets fina traditioner; bland annat ordna exkursioner, föreläsningar och roliga sitser med diverse teman etc. Jag anser också att min uppgift är att aktivera de yngre inom arkitektgillet och föra facklan vidare så att gillets långvariga eld kunde brinna 100 år hädanefter. -Tommy Degerth

Arkitektgillet 2018: Tommy Degerth - ordförande Lotta Nylund - sekreterare Övriga styrelsemedlemmar: Ninni Westerholm Mathias Björkman Tore Tallqvist Jutta Telivuo Lars Ollonqvist Stefan Eklöf Sidekick: Anders Hedman

Evenemang hösten 2018: - - -

Stadspromenader, 19-20.9. Fotoskådartalko från Romresan Lillajulsfest, december

TFIF / DIFF 11


TFIF VALMÖTE

Deltag i valet av TFiF:s styrelse - var med och påverka!

mittén och föreslå kandidater som du tycker skulle vara lämpliga för valkommittén att kontakta. Du kan också meddela ditt intresse eller lämna in kandidatförslag till kansliet eller verksamhetsledaren som vidarebefordrar informationen till valkommittén. Du kan naturligtvis även kontakta någon av de sittande styrelsemedlemmarna. Hur väljs styrelsen?

På valmötet väljs personer till de poster som skall besättas. Styrelsesammansättningen är uppbyggd så att en del av styrelsen byts ut årligen. Studerande (Yngre medlemmar) representeras i styrelserna av sittande ordförande i Teknologföreningen (TF) respektive Kemistklubben (KK). Vem kan rösta?

Hur ser styrelsen ut?

Styrelsen består av ordförande, I vice ordförande och II vice ordförande samt ett antal medlemmar, däribland även representanter för studentorganisationerna. Som sekreterare fungerar föreningens verksamhetsledare. Ett styrelsemandat är 3 år och styrelsens rotation är uppbyggd så att det årligen är 3 ledamöter som står i tur att avgå för att säkra såväl kontinuitet som förnyelse i styrelsearbetet Vad jobbar styrelsen med?

Styrelserna leder föreningen. I det ingår stadgade uppgifter såsom bl.a. bokslut och verkställande av föreningsmötenas beslut. Det viktigaste kanske ändå är att jobba med framtidsplaner och att utveckla verksamhetsformer tillsammans med olika organ inom föreningen så att verksamheten motsvarar medlemmarnas behov och önskemål. Vem kan ställa upp i valet?

TFiF har en valkommitté till vars ansvar det hör att ta fram kandidater för styrelseposter. Ifall du är intresserad av styrelsearbetet kan du kontakta valkommittén och meddela dem ditt intresse att ställa upp. Du kan även kontakta valkom12

Som ordinarie medlem har man rösträtt i föreningen och för att organisationen skall ha en styrelse med ett så brett stöd som möjligt så är det viktigt att medlemmarna använder sin rösträtt.

Delta i valmötet tisdagen den 27 november och utnyttja din rösträtt! TFiF styrelse 2018

Pia Kåll, ordförande Anders Hedman, I viceordförande Vendla Sandström, II viceordförande

2017 – 2019 2018 – 2020 2017 – 2018

Ledamöter Svante Degert 2018 – 2020 Mikael Federley 2017 – 2018 Markus Linder 2017 – 2019 Hanna Lindqvist 2018 – 2019 Linda Norrgård 2018 – 2020 Siv Pensar 2016 - 2018 Oscar Björklund 2018 teknologerna vid Aalto universitetet Oskari Lehtinen 2018 teknologerna vid Åbo Akademi Den officiella kallelsen ser du här nedan. Mötesmaterialet läggs upp på webben närmare mötet samt delas ut på plats.

TFIF Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 27.11.2018 klockan 17.30 på Tekniskas Salar OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på nätet (tfif.fi) närmare valmötet. Styrelsen


Gula Bladet. Nummer 3 2018

TFIF

Välkomna med alla nya TFiFmedlemmar! Hösten har kört igång med buller och bång och inte minst i högskolorna råder det en sjudande aktivitet redan innan terminstarten. Ira Vaskola

N

Chillande på gräset eller smidande av planer? Storasyskonen i Otnäs inför rekryteringen.

i är igen många nya studerande som träder in i studielivet denna höst och i och med detta finns det en hel uppsjö av saker ni skall lära er, få information om, gå med i och vara medvetna om. En del av detta är även rekryteringen till TFiF, föreningen som erbjuder en gemenskap och viktiga nätverk redan under studietiden men även genom arbetslivet och därefter.

grupper.

Som ny studerande är det inte så lätt att få en rätsida på all den information som man får ta emot därför finns det storasyskon och tutorer som gör ett troligt fint jobb med att ställa upp som stöd. Dessa vet själva hur det var att träda in i högskolevärlden, om inte förra så för något år sedan, vad man behövde hjälp med och hur viktigt det är att komma med i gemenskapen redan från start.

Grattis till studieplatsen alla ni som inleder studierFöljande lördag träffades storasysna denna höst! Vi önskar er konen i Otnäs för ett infotillfälle där allesammans, alla ni 181 nya Oscar Björklund, ordförande för TFiF-medlemmar, hjärtligt TF, hälsade storasyskonen välkomna och därefter tog phuxivator Axel välkomna med i TFiF!

på informationstillfällena för tutorer och storasyskon, samt förstås rekryteringen därefter, och det är verkligen positivt att se den entusiasm och positivitet det finns i dessa

Cedercreutz och storasyskonansvarige Anton Eklund över. Även här presenterades TFiF:s verksamhet. Tisdagen den 4 september samlades vi igen i Otnäs där vår studerandekontaktperson Marcus Nordström höll i taktpinnen för rekryteringen.

I Vasa är det studerandekontaktperson Otto Piilonen som håller i trådarna för årets rekrytering som

Duktiga är alla dessa studerande-

kontaktpersoner, tutorer, storasyskon och övriga aktiva som ställer upp. Tidskrävande är det visst, men man kan väl även säga att det är en väldigt bra erfarenhet att bära med sig. Kanske det första mentorskapet under studie- och arbetskarriären och ett bra sätt att bygga nätverk.

Vi finns här för er. Har ni frågor så

är det lättast att rycka er studiekontaktperson i ärmen eller kontakta oss här på kansliet (kansli@tfif.fi). Kom även ihåg vår hemsida (tfif.fi) där du hittar en massa information för just dig. Vi ses igen på TFiF-sitzen onsdagen

den 3 oktober!

TFIF / DIFF

Jag hade förmånen att få vara med

Först ut var Åbo där tutorerna samlades en söndagskväll för en pizza och en dos information om TFiF, under ledning av vår studerandekontaktperson i Åbo, Pontus Lindroos. Detta för de sedan skulle kunna hjälpa till vid rekryteringen av årets gulnäbbar till nya TFiF-medlemmar. Onsdagen den 29 september var det sedan dags att presentera TFiF för de nya studerande vid Åbo Akademi.

sköts lite senare under hösten

13


TEDX VASA

Ligniam, comnisciis aliquas pernam quuntibus non consed minusam, quam volor acesedi repelendandi quas autet repella ndaeperi.

TEDx ordnades i Vasa Text: Kristoffer Jansson, DIFF, bild: Jan Westin, DIFF

TED och TEDx är ett ”open source”-format för tal och presentationer, där en huvudtanke eller idé presenteras i max 18 minuter. Talen behandlar allt från teknik till filosofi. Det enda som inte är tillåtet är att ha politisk-, religös- eller kommersiell anknytning i talen. TEDx-evenemang ordnas ofta på

ställen där det finns högskolor och stark industri vilket möjliggör att man kan jobba idéellt och med syfte att sprida tankar och idéer. Evenemangen ordnas av frivilliga och även talarna på evenemangen är oavlönade. 14

På initiativ av DIFF:are byggdes TEDx-evenemanget upp. Ursprungligen var det faktiskt så att två olika grupperingar på skilda håll hade fått idén att arrangera evenemanget och vi hade turen att hitta varandra och fick till stånd ett välfungerande sammarbete och gemensam vision om vad vi ville göra. En tredje gruppering hade även som mål att ordna ett evenemang vilket resulterade i TEDxPalosaari som ordnades i början av 2018. Det var alltså enbart en tidsfråga när ett TEDx-evenemang i Vasa skulle ordnas. Ett tjugotal företag var med och sponsorerade evenemanget, och på plats i publiken var ca 100 perso-

ner. Evenemanget livestreamades under dagen och ett flertal officiella visningar ordnades av skolor, företag och föreningar där vem som helst kunde komma in och se på evenemanget. TEDxVasa hade som tema ”Progress through Innovation, Technology and Leadership” och talen var i anknytning kring dessa ämnen. TEDxVasa-arrangörerna har som mål att ordna ett nytt evenemang under de kommande åren.


Gula Bladet. Nummer 3 2018

Vi lever ännu i hösten men snackar redan traditionell jullunch! Försäkra dig om plats kring grytorna lördagen den 15.12 klockan 12.00 för dig, din familj och dina vänner på restaurang Tekniskas Salar. Reservera dagen redan nu i kalendern - anmälan öppnar inom kort.

TFIF / DIFF 15


DIFF VALMÖTE

DIFF:are - var med och påverka verksamheten! Tisdagen den 27 november är det igen dags att välja

styrelse för DIFF – Ingenjörerna i Finland.

4 personer är i tur att avgå och särskilt ordförande skall väljas för de kommande två åren. Mandatet i styrelsen är alltid för två år och för att försäkra oss om kontinuitet byts inte alla ut på en gång. Antalet styrelsemedlemmar kan variera från 7 till 11 st. För tillfället har vi max antal styrelsemedlemmar och i tillägg sitter en representant för Tekniska Läroverkets Kamratförbund även med på våra möten. Arbetet i styrelsen går främst ut på att göra upp riktlinjer och följa upp det arbete som vi anser att är viktigt för våra medlemmar. Till vår hjälp gör vi medlemsenkäter och träffar medlemmar så gott vi kan runt om i svensk-Finland. På arbetsplatser, i skolorna, på evenemang med mera.

10:ANS BORD

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar i Helsingfors. Under hösten 2018 träffas vi enligt följande:

Nu då vi förankrar den nya strategin i vårt förbund så har vi också ett större engagemang i hur vi arbetar med vår samarbetspartner Insinööriliitto och vårt centralförbund Akava. Vi har möjlighet att delta i utskott som tydligt påverkar ingenjörens vardag. Det gäller frågor som näringslivspolitik, utbildning, företagsverksamhet, arbetsavtal med mera. Vi vill gärna att du som en aktiv person ställer upp och främjar allas vår vardag. Ingen uppgift är för liten eller för stor, vi behöver anpassa oss till verkligheten. Som det enda svenskspråkiga förbundet inom Akava – centralförbundet för de högre utbildade, så har vi alltid en liten silverkant i vårt arbete. Har du frågor, ring gärna verksamhetsledaren Kenneth J Jönsson, 040 802 1420 eller mejla på kenneth.jonsson@diff.fi.

DIFF DIFF - Ingenjörerna i Finland sammankallas till valmöte tisdagen den 27.11.2018 klockan 17.30 på Tekniskas Salar. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

oktober

3:e och 17:e

november 7:e och 21:a

publiceras på nätet (diff.fi) närmare

december 5:e och 19:e

valmötet.

Nya deltagare är hjärtligt välkomna! 16

Föredragningslista och mötesmaterial

Styrelsen


IT-projektet fortskrider. Det nya medlemsregistret och de nya webbsidorna är i bruk. Nu går vi vidare med de olika tjänsterna som finns bakom inloggning på medlemsportalen.

MEDLEMSKATALOGEN PÅ HEMSIDAN ÄR ÖPPEN

Gula Bladet. Nummer 3 2018

IT-PROJEKTET

Text: Annika Nylander

F

örnyelsen av DIFF:s och TFiF:s medlemsregister fortskrider och vi har nu öppnat de nya medlemsportalerna på hemsidorna. Nya inloggningskoder

I samband med övergången till den nya portalen har även inloggningskoderna delvis ändrats. Då du för första gången loggar in till den nya medlemsportalen bör du återställa ditt lösenord via inloggningssidan. Detta pga. att vi inte av sekretesskäl kan överföra ditt gamla lösenord till den nya portalen. Den e-postadress du har i din profil i medlemsregistret och till vilken du får dina elektroniska medlemsbrev är automatiskt ditt användarnamn. Gör sökningar i Katalogen eller kolla vilka tjänster du har i kraft

Observera de nya inloggningskoderna!

Utvecklingen pågår

Portalen utvecklas ännu kraftigt under hösten och utökas kontinuerligt med nya funktioner och förbättringar. I nära framtid kan du t.ex. som inloggad se och göra bokningar av klubblokalen Klubb Orfeus. Anmäl dig till evenemangen utan inloggning

Notera att du nuförtiden anmäler dig till våra evenemang utan att behöva logga in. Gå in på evenemang uppe i balken på hemsidan och kolla utbudet. Vi tar gärna emot noteringar och förbättringsförslag gällande både hemsidan och medlemsportalen. Dessa kan du skicka till annika.nylander@tfif.fi

Den e-postadress som du har i din profil i medlemsregistret fungerar som ditt användarnamn. Du behöver bara gå in och uppdatera ditt lösenord.

Kontrollera att dina uppgifter i din profil är korrekta.

TFIF / DIFF

I portalen kan du t.ex. göra sökningar i den förnyade medlemskatalogen samt se dina aktiva tjänster hos oss. Du använder dig av löneräknaren och kommer åt rabattkoder. Du

kommer även åt att se dina senaste fakturor samt ladda ner informationen som vi har av dig i vårt medlemsregister. Passa samtidigt på att kontrollera att dina kontaktuppgifter är rätta.

17


EVENEMANGSKALENDERN

September • Fredag 28.9: DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12:00, Tekniskas Salar

Oktober • Onsdag 3.10:

10:ans bord Klockan 12:00, Tekniskas Salar

• Onsdag 3.10:

TFiF-sitz för phuxar och gulisar Klockan 16:30, Lilla Teatern, Georgsgatan 30, Helsingfors

• Onsdag 3.10:

Företagsbesök till Baltic Yachts Klockan 17:00, Alholmsvägen 78, Jakobstad

• Fredag 5.10 - söndag 7.10: Seniorernas resa till Viborg

• Lördag 6.10:

Ölorienteringen GAMYLONZ Klockan 15:00, Helsingfors

• Tisdag 9.10:

Teater: Pullo cavaa ja aurinkoa Klockan 19:00, Helsingfors Stadsteater

• Lördag 13.10:

Escape room för barn i Åbo Klockan 11.00 och 14:00, Axelia, Biskopsgatan 8

• Tisdag 16.10:

TFiF info- och biokväll för studerande Klockan 15:00, restaurang Tårget, Åbo

• Onsdag 17.10:

10:ans bord Klockan 12:00, Tekniskas Salar

• Lördag 20.10:

Escape room för barn i Tammerfors Klockan 13.00 TEK-loungen (Tietotalo), Korkeakoulunkatu 1

• Onsdag 24.10:

TFiF info- och biokväll för studerande Klockan 15:00, Tekniskas Salar

• Fredag 26.10: DIAS-gillets månadsmöte

Klockan 12:00, Tekniskas Salar

• Lördag 15.12:

Klockan 12:00, Tekniskas Salar

TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Onsdag 31.10:

• Onsdag 19.12:

OBS! sista inlämningsdag för stipendieansökan Närmare information på tfif.fi

10:ans bord Klockan 12:00, Tekniskas Salar

November • Onsdag 7.11:

10:ans bord Klockan 12:00, Tekniskas Salar

• Lördag 10.11:

Teater: Jane Eyre Klockan 14:00, Åbo Svenska Teater

• Lördag 17.11:

Escape room för barn i Vasa Klockan 11:00, Academill

• Onsdag 21.11:

10:ans bord Klockan 12:00, Tekniskas Salar

• Tisdag 27.11:

Traditionell jullunch för alla TFiF- och DIFF_medlemmar med familj och vänner 15.12

TFiF valmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar

• Tisdag 27.11:

DIFF valmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar, Femmans kabinett

• Onsdag 28.11:

Teater: Chess Klockan 19.00, Svenska Teatern

• Fredag 30.11: DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12:00, Tekniskas Salar

December • Onsdag 5.12:

10:ans bord Klockan 12:00, Tekniskas Salar 18

• Fredag 14.12: DIAS-gillets månadsmöte

Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


• Inloggningsfunktionen hittar du uppe till höger på hemsidan • Ditt användarnamn:

Ditt användarnamn är den e-postadress som du uppgett i din profil i medlemsregistret. Ifall du behöver hjälp här kontakta kansliet.

• Uppdatera ditt lösenord

I samband med övergången till det nya IT-systemet förnyades inloggningsfunktionen vilket innebär att du måste uppdatera ditt lösenord. Det gör du genom att välja ”Återställ lösenord” i rutan som öppnas då du klickat på ”Logga in”.

!

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

Gula Bladet. Nummer 3 2018

LOGGA IN PÅ WEBBEN

Du kommer väl ihåg att du när som helst enkelt kan övergå till e-faktura för betalning av din medlemsavgift? Även om du redan betalt din medlemsavgift för detta år rekommenderar vi att du går in i din nätbank och beställer e-fakturan så tas den i bruk i samband med faktureringen av medlemsavgiften för 2019. Då du väljer e-fakturan kan du själv bestämma hur du betalar din avgift; allt på en gång eller uppdelat på 4 gånger per år eller 1 gång per månad. Det bästa är att fakturan kommer direkt till din nätbank och du behöver inte mera fundera över om den har kommit och om du matat in den för betaldning.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

FÖRÄNDINGRAR: • Utgivningsdatum 2018

materialdag

Mb9 18.10 GB4 12.11 Mb10 22.11 Mb11 07.12

utkommer 25.10 29.11 29.11 13.12

• Adressförändringar:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner uppe på sidan.

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

19


Nu anmäler du dig busenkelt till alla evenemang!

Vi har tagit i bruk en ny anmälningsfunktion för evenemangen. Du behöver inte mera logga in för att anmäla dig! Bekanta dig med evenemangen - du hittar dem alla under rubriken ”evenemang” i balken uppe på hemsidan.

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

20

29.11.2018