Gula Bladet 2 / 2018

Page 1

Gula Bladet. Nummer 2 2018

Mikaela Pappila

Jag vill utmana mig själv och prova på nya saker

Stipendieutskottet i arbete sid. 12 - 13

Aktiveringsmodellen

TFIF / DIFF

Pärmbild: Patrik Lindström

sid. 8


INTERVJU

Två små barn och en önskan om att bättre kunna kombinera familjelivet med karriären blev startskottet till att byggnadsingenjör Mikaela Pappila blev sin egen chef.

STARTADE EGET FÖR FRIHETEN OCH FAMILJEN Text: Michaela von Kügelgen, bilder: Patrik Lindström

J

ag har drömt om att starta eget och funderat på det länge, men har inte vågat ta steget.

Det säger 38-åriga Mikaela Pappila. Tidigare i år förverkligade hon en långvarig dröm när hon grundade företaget Pappila Design som sysslar med småhusplanering. Till en början var det inte alls tänkt att Mikaela Pappila ens skulle bli ingenjör. Efter gymnasiet utbildade hon sig till tradenom och jobbade några år inom bankbranschen men kände att hon ville göra något nytt. Därför flyttade hon som 24-åring från Åbo till Ekenäs för att börja studera till byggnadsingenjör. Efter några år ute i arbetslivet med stadig inkomst och bland annat ett billån kändes det skrämmande att hoppa in i studievardagen igen men hon har aldrig ångrat sig. – Det är det bästa beslutet jag fattat. Det var också stor skillnad på att studera som 24-åring jämfört med som 19-åring. Jag lärde mig på ett helt annat sätt, säger Pappila. Efter utexaminering jobbade hon

2

på ett antal mindre byråer i Ekenäs och Pargas men drömmen om ett eget företag fanns hela tiden i tankarna. Beslutet var ändå inte lätt att ta. – Min pappa var företagare och aldrig hemma så jag har funderat mycket på det. Småhusplanering från början till slut

Efter att Mikaela Pappilas första barn föddes på julafton 2014 och hon var föräldraledig under 2015 kändes det motigt att gå tillbaka till det vanliga jobbet. – Det tog en timme att köra till Pargas från Nådendal så arbetsdagarna blev tio timmar långa. Jag hade bara tre timmar per kväll med min dotter och mitt mammahjärta led av det. Ändå kändes tanken om att starta eget skrämmande. Till slut var det hennes man som övertalade henne att våga ta steget. Nu ser två barn till att hon bättre kan balansera jobb och familj. – De blir en motvikt, jag kan inte jobba för mycket med barnen hemma.

Pappila Design erbjuder småhuspla-

nering från första ritningen till att nycklarna överlämnas. – Jag gör ritningar, lämnar in bygglov, fyller i alla nödvändiga blanketter och levererar en servicebok för det färdiga huset, berättar hon. Eftersom Pappila kommer från Nagu är hon speciellt intresserad av att planera hus för skärgårdens svåra förhållanden. Hon hade före-

”Jag vill hellre samarbeta med övriga företagare än vara en bitter konkurrent”. ställt sig en långsam start för det nya företaget men i stället rasslar det in kunder och hon har mer jobb än hon trott. – Det är så klart säsong nu när allt ska bli klart till midsommar, men det är ju ett positivt problem. Målsättningen är att Pappila Design i framtiden ska bli ett familjeföretag och kunna sysselsätta också hennes man. – Om mitt företag börjar rulla ska


han också kunna ta steget och få det han drömmer om.

– Mina kunder blir nöjda när jag ger kontaktuppgifter till rätt människa.

Uppmuntrar andra att våga

Pappila uppmuntrar också andra med företagardrömmar att våga ta steget. Flera kompisar har redan ringt henne och bett om råd – de vill fråga om helt praktiska saker men undrar också om det faktiskt finns kunder. Pappila erkänner att hon själv funderade i samma banor inför starten. – Tänk om jag misslyckas? Men marknaden är på väg uppåt just nu. Själv gjorde jag en riskanalys och funderade på mina styrkor och svagheter.

Vid sidan om företaget och familjen är Mikaela Pappila sedan början av 2018 också ordförande för DIFF:s lokalavdelning i Åbo. – Jag tycker om att träffa nya människor, knyta kontakter och skapa nätverk. Jag vill också utmana mig själv och prova på nya saker. Framförallt nätverken är viktiga för den nya företagaren. – Jag vill hellre samarbeta med övriga företagare än vara en bitter konkurrent. Det är viktigt att ha ett brett nätverk man kan lita på, säger Mikaela.

”Jag vill utmana mig själv och prova på nya saker”

– Testa det, du kan inte veta hur det är före du gjort det!

Profil Mikaela Pappila Utbildning: Tradenom 2001. In-

genjör YH inom byggnadsteknik 2007. Högre YH examen 2013. Arbete: VD, Ab Pappila Design Oy Familj: Gift och har två barn DIFF-uppdrag: Förbundsstyrelsen 2011, 2012. Ordförande i Åboavdelningen 2018-. Veritas förvaltningsråd som Akava representant 2012Fritidsintressen: Golf, akvarellmålning Övrigt: den första kvinnliga ordföranden i DIFF

TFIF / DIFF

Hon har kontakter till VVS-planerare, byggnadsarkitekter och byggnadsinspektörer. Ibland blir hon rekommenderad eller så är det hon som rekommenderar en av sina kontakter till en egen kund.

Mikaela Pappila säger att framförallt kvinnor har en tendens att fundera och analysera mycket. För henne växte också beslutet långsamt fram. Nu är hon mer än nöjd och njuter av friheten att vara sin egen chef.

Gula Bladet. Nummer 2 2018

Efter föräldraledighet 2015 kändes det motigt att gå tillbaka till det vanliga jobbet. Med arbetsresor blev dagarna tio timmar långa vilket betydde bara tre timmar per kväll med dottern. Ändå kändes tanken om att starta eget skrämmande. Till slut var det Mikaelas man som övertalade henne att våga ta steget. Nu ser två barn till att hon bättre kan balansera jobb och familj.

3


Mi casa es su casa

- helt tekniskt sett!

TFiF och DIFF medlemmar

-15%* 26.11.–30.12.2014.

LEDARE Anders Hedman I vice ordförande, TFiF

TFiF i centrum TFiF:s styrelse synar som bäst aktivt både verksamheten och utrymmena i huvudstadsregionen. Enligt medlemsenkäten finns en stark uppslutning kring fortsatt verksamhet i Helsingfors centrum samtidigt som en ökad närvaro i Otnäs också stöds, då TFiF där nu upplevs relativt fjärran från gemene teknologs vardag. I centrum fyller vår nuvarande stödjepunkt Klubb Orfeus både behovet av plats för möten, mindre evenemang och även plats för eget arbete och tillställningar. På minuskontot kan noteras att inredningen av en del upplevs som lätt förlegad, att ljudisoleringen i mötesrummen inte är den bästa, osv. Behovet av ett stamställe för TFiF:arna och DIFF:arna i centrum där man också ”ex. tempore” kunde komma och äta sin lunch/middag med viss chans att träffa andra medlemmar har också ventilerats. Detta önskemål utreds närmare då det, på ett lyckat sätt förverkligat, skulle innebära ett väsentligt uppsving för föreningsverksamheten och samhörigheten. Oberoende av närmast ovanstående vision behövs ett utrymme för den kontinuerliga verksamheten. Då Klubb Orfeus akut står inför en ventilationsrenovering, upplevs det lämpligt att samtidigt generellt uppdatera utrymmet.

*Bokningskoden hittar du

på www.tfif.fi och www.diff.fi. Erbjudandet gäller alla Omena Hotell i Finland.

Planeringen kommer att igångsättas ännu detta år. I styrelsens diskussioner har bl.a. följande idéer framkastats: - Ytrenovering, nya möbler - Nya skjutväggar, rumsindelning? - Moderniserad AV-utrustning - Minikök, dryck-automat - Köksrenovering (köket gränsar till VVS-rummet som ev. måste förstoras) - o.s.v. Kom gärna med önskemål och förslag - du kan skicka in dessa till adressen tfifstyrelsen@tfif.fi.

www.omenahotels.com

4

Trevlig fortsättning på våren!


DIFF:s Studerandeombud Nytt år och nya kontakter på många håll. Inom DIFF hålls samma personer kvar detta år som Studerandeombud. Dock har namnet bytts från tidigare Juniorombudsman till Studerandeombud. Är de något du som studerande funderar på gällande medlemskap, stipendier, evenemag eller aktiviteter inom DIFF så kan du enkelt kontakta ombudsmännen för att diskutera saken eller kanske få information om vem som kan hjälpa dig med din fråga. Inom DIFF finns det två Studerandeombud; ett på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors och ett vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Gula Bladet. Nummer 2 2018

DIFF

Här presenterar de sig via följande frågor: • Namn? • Var studerar du och vilken är din studieinriktning? • Vad fick dig att ställa upp, hur fick du info om positionen och vilka är dina förväntningar?

• Mikael ”Micke” Berg

• Emil Granberg

Jag fick höra att DIFF sökte en juniorombudsman via TLK och sen tog jag kontakt. Jag visste inte riktigt i det här skedet vad DIFF var eller vad de erbjöd, så ja tänkte att jag skulle lära mig det samtidigt.

Jag fungerar nu som Studerandeombud på Novia i Vasa för andra året. Jag hörde om tjänsten via en bekant redan under hösten 2016 och det kändes som en spännande utmaning att ta sig an, vilket ledde till att jag sökte tjänsten. DIFF:s verksamhet och synlighet är mycket viktig även ur studerandes synvinkel och jag kände att jag ville vara med för att sprida detta budskap. Det har varit väldigt givande att få vara med och påverka förbundets verksamhet som studerandeombud under dessa snart två år och jag ser fram emot hösten 2018. Detta är den viktigaste och livligaste tidpunkten för mig när jag rekryterar nya juniormedlemmar bland hundratals nya studeranden.

23 år, hemma från Mariehamn. Studerar energi- och miljöteknik på Arcada i Helsingfors

Det är ett kiva sätt att träffa och få tala med ingenjörsstuderande på Arcada, bygga upp nätverk och lära sig saker inför arbetslivet som man kanske inte direkt lär sig på ”skolbänken”.

24 år, hemma från Pargas. Studerar för tredje året till Ingenjör på utbildningsprogrammet för Produktionsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

TFIF / DIFF 5


ARBETSMARKNADEN

Det lönar sig alltid att noggrant läsa igenom arbetsavtalet och be att de punkter som man inte förstår ska preciseras. Som medlem i TEK har du möjlighet att be en jurist granska avtalet och på det sättet vara säker på att du förstår vad du förbinder dig till.

Arbetsavtal och intyg

När du har blivit erbjuden ett nytt arbete, är nästa steg att avtala om anställningens villkor, dvs. ingå ett arbetsavtal. Ett arbetsavtal ska alltid ingås skriftligen och helst innan anställningen börjar. Ett muntligt arbetsavtal är också bindande, men vid tvister är det svårt att bevisa vad som har avtalats, om det inte finns några skriftliga bevis.

I arbetsavtalet kan man avtala om många saker som påverkar anställningen och som varierar efter uppgift och arbetsplats. Alla arbetsavtal ska emellertid innehålla åtminstone följande saker:

Arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller driftställe.

Den tidpunkt då arbetet inleds.

I visstidsavtal även grunden för visstidsanställningen och avtalets sluttid. Sluttiden kan även uppskattas eller till exempel vara förknippat med slutförandet av ett projekt. En visstidsanställning kräver en grund, till exempel ”vikariat”.

Prövotiden. Enligt arbetsavtalslagen får prövotiden vara i högst sex månader och i ett visstidsavtal högst hälften av anställningens längd.

6

Den platsen där arbetet utförs. Det är viktigt att anteckna platsen där arbetet utförs till exempel för betalning av reseersättningar. Det bästa vore att

driftställets adress eller stad anges som platsen där arbetet utförs, och inte till exempel hela Finland. •

Arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter. Vid behov kan arbetsuppgifterna även beskrivas närmare i en separat bilaga.

Det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet. Arbetslagstiftningen iakttas i alla anställningar, men dessutom har arbetsmarknadsorganisationerna ingått flera branschspecifika kollektivavtal med vilka det går att avvika från bestämmelserna i lagen.

De grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden.

Den ordinarie arbetstiden.

Hur semestern bestäms, När du börjar ett nytt arbete har du ingen intjänad semester. Detta är en något som du kan försöka förhandla om och försäkra dig om någon slags semester även


Gula Bladet. Nummer 2 2018

ARBETSMARKNADEN

det första året du arbetar. •

Uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den. Parterna kan komma överens om uppsägningstiden, bara uppsägningstiden är högst sex månader och den uppsägningstid som arbetstagaren ska iaktta inte är längre än arbetsgivarens. I arbetsavtalslagen finns en bestämmelse om allmänna uppsägningstider, som är bindande om inte annat avtalas. Det är vanligt att i arbetsavtalet hänvisa direkt till bestämmelsen om uppsägningstid i arbetsavtalslagen eller i kollektivavtalet som följs i branschen.

Villkor för konkurrensförbud och sekretess sträcker sig ofta även till tiden efter uppsägningstiden. Ett

När arbetsavtalet ingås gäller det också att tänka på att det är ett avtal mellan två parter, där även du kan förhandla om villkoren. För förhandlingarna är det bra att fundera över några saker som är viktiga för dig själv och som du vill att ska ändras och fokusera på dem. Dessutom är det klokt att på förhand tänka ut hur du reagerar på att dina förslag inte godkänns. I allmänhet är det lättare att förhandla om villkoren när anställningen ännu inte har börjat.

ens längd och arbetsuppgifternas art. I ett omfattande arbetsintyg antecknas utöver dessa uppgifter även orsaken till att anställningen upphört samt en bedömning av den anställdas arbetsskicklighet och uppförande. Arbetsgivaren är skyldig att lämna ett arbetsintyg i 10 års tid efter avslutad anställning. Källa: Teekkarin Työkirja

Arbetsintyg

Efter anställningen är det viktigt att komma ihåg att be om ett anställningsintyg för att visa sin arbetserfarenhet i samband med följande jobbsökning. Arbetstagaren får själv bestämma omfattningen på innehållet i arbetsintyget. Ett begränsat arbetsintyg innehåller uppgifter om anställning-

TFIF / DIFF

Utöver dessa punkter kan man även i arbetsavtalet komma överens om många andra saker som påverkar anställningen. Det är viktigt att lägga märke till att vissa klausuler i arbetsavtalet har en inverkan även efter anställningens slut.

konkurrensförbudsvillkor kan som värst göra det svårare att byta arbetsplats, och därför lönar det sig att noggrant fundera över vad man är redo att förbinda sig till.

7


ARBETSMARKNADEN

Aktiveringsmodellen väcker frågor Aktiveringsmodellen som trädde i kraft vid årets början har väckt mycket diskussion. Vi lyfter här fram hur aktiveringsmodellen påverkar arbetslösa arbetssökande. Från årets början följer arbetslöshetskassan upp ansökarens aktivitet beträffande arbetssökningen i perioder på 65 utbetalningsdagar. Detta innebär att när du har fått dagpenning för 65 dagar, kontrollerar IAET-kassan om du har uppfyllt kravet på aktivitet. Vad avses med kontrollperioden på 65 utbetalningsdagar?

Till kontrollperioden på 65 utbetalningsdagar räknas de dagar för vilka du får inkomstrelaterad dagpenning. Det har ingen betydelse för uträkningen om det är fråga om full dagpenning, dagpenning som jämkats med arbetsinkomsten eller dagpenning från vilken sociala förmåner dragits av. En dag med utbetald dagpenning tjänar alltid in 8

en dag i räknaren för kontrollperioden. Om den sökande inte varit aktiv på

det sätt som förutsätts utbetalas dagpenningen under de 65 följande utbetalningsdagarna nedsatt med 4,65 %. Om du inte heller under följande

kontrollperiod på 65 utbetalningsdagar har varit aktiv, fortsätter utbetalningen av den nedsatta dagpenningen. Då minskar inte längre den redan nedsatta dagpenningen på nytt med 4,65 procent. Närståendevårdare, familjevårdare samt arbetslösa personer som har en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning omfattas inte av aktiveringsmodellen. Man förutsätts inte heller visa aktivitet om man har en ansökan om sjukpension under behandling eller är kortvarigt permitterad. Hurdant arbete uppfyller kravet i aktivitetsmodellen?

Tillräcklig aktivitet är om personen under 65 utbetalningsdagar 1) som löntagare arbetat minst 18h 2) tjänat in sammanlagt minst 241,04 euro från företagsverksamhet eller 3) deltagit fem dagar i aktivitet som stöder sysselsättningen och som arbets- och näringsbyrån fastställt. Arbetstiden på minst 18h kan utföras under till exempel en vecka, fyra veckor eller hela perioden på

65 utbetalningsdagar. Som företagsverksamhet kan även betraktas till exempel arbete som utförts via ett faktureringstjänstföretag (s.k. lätt företagsamhet). Kombinationer av sätten att visa aktivitet kan inte räknas ihop. Aktiveringsmodellen påverkar inte den maximala betalningsperiodens längd eller rätten till förhöjd förtjänstdel under tiden för aktivitet som stöder sysselsättningen. Aktiveringsmodellen påverkar inte heller periodiseringen av de ekonomiska förmånerna. I skrivande stund har den första kontrollperioden på 65 dagar just tagit slut och IAET-kassan meddelar att 33% av de kassamedlemmar som lyfter understöd uppfyllde aktiveringsmodellens krav under denna period. Av dessa har omkring hälften uppfyllt kravet genom att delta i arbetsfrämjande tjänster, knappa hälften genom jobb eller företagsverksamhet och ca 10% genom deltagande i aktivitet som stöder sysselsättningen och som arbets- och näringsbyrån fastställt. Mera information och tolkningar hittas på kassans hemsidor iaet.fi.


Kontakta oss då du har frågor

Gula Bladet. Nummer 2 2018

DIFF

DIFF:s styrelseordförande Kenneth Jönsson axlar tillfälligt rollen som verksamhetsledare

DIFF har under våren sökt en ny verksamhetsledare men kom inte i mål. Därför bestämde sig styrelsen på sitt möte 27.3 att tillsvidare utse ordförande Kenneth J Jönsson till verksamhetsledare. Första vice-ordförande Agneta Skogster-Järvi tar över som styrelsens ordförande för resten av Kenneths mandatperiod t.o.m. den sista december, 2018. Viktor Kock ny medlemsrekryterare på DIFF

DIFF har utökat sin personalstyrka genom att anställa en medlemsrekryterare då Viktor Kock inledde sitt arbete på DIFF i slutet av mars. Till Viktors arbetsuppgifter hör att marknadsföra förbundet och rekrytera nya medlemmar i våra aktiva regioner runtom i landet. Viktor kommer att jobba för att vi bättre skall nå ut till potentiella medlemmar i Svensk-Finland. Det finns över 10.000 utexaminerade ingenjörer i Finland, men DIFF har tillsvidare lockat endast dryga 2.000. Därtill kommer förstås våra studerandemedlemmar. Vi behöver bättre förstå vad dagens ingenjörer har för utmaningar för att den vägen kunna utveckla vår verksamhet. -Jag ser fram emot att komma igång med arbetet ute på fältet. Genom träffar med våra medlemmar och arbetsplatsbesök vill jag skapa det nätverk som en lyckad organisering kräver, säger Viktor. Viktor kommer att jobba på distans i Pedersöre efter en inkörningsperiod på kansliet i Böle. Därefter kommer han regionvis att börjar bearbeta företag och orter för att skapa en långsiktig organisering av vår medlemskår. Tillsammans kan vi göra så mycket mer för att möta morgondagens utmaningar för våra medlemmar. Dagens ingenjörer har tydligt klart skilda krav än de vi varit vana vid att bearbeta som förbund. -För mig handlar jobbet inte enbart om att rekrytera medlemmar utan även om att aktivera nuvarande medlemmar. På så sätt kan intressebevakningen skötas bättre i framtiden. Styrkan hos ett förbund ligger hos medlemmarna, anser Viktor. Viktor nås per epost på viktor.kock@diff.fi och per telefon 040 051 3883. Sedan 2015 jobbar Marica Widell på kansliet som organisationsassistent. Marica har gjort ett enastående jobb att som enda anställd, under övergångstiden från det gamla till det nya IT-systemet, byte av verksamhetsledare och nyanställningar, betjäna medlemmarna, delta i systemutveckling och sköta kontakterna med samarbetspartners. Under året kommer DIFF att anställa ytterligare en person till kansliet i enlighet med den satsning man nu har på rekrytering av nya medlemmar samt en förnyelse av förbundets verksamhet. TFIF / DIFF 9


Besök till Volvo Lastvagnar i Umeå Volvo Lastvagnar i Umeå är specialiserat på plåtpressning, svetsning och målning av hytter. I dagens läge jobbar ca 1400 personer på Volvo i Umeå. DIFF:s Österbottenavdelning har sedan ett par år tillbaka börjat utveckla en kanal över kvarken genom att besöka olika Svenska företag en gång om året.

MENTORPROGRAMMET TFIX Mentorprogrammet TFiX har just avslutats för perioden 2017-2018.

Denna gång hade vi 14 mentorpar med mentorer och adepter allt från Vörå till Paris. Hösten 2018 kör vi igång en ny runda. Ta dig gärna redan nu en funderare på om du skulle kunna ställa upp som mentor. I synnerhet

i Åbo och i Österbotten finns det en efterfrågan på mentorer. Har du själv funderat på att du kanske skulle kunna bolla olika tankar med en mentor - ansök då till programmet som adept. Ansökan öppnar i augusti på webben. På hemsidan (tfif.fi/diff.fi) hittar du närmare information om programmet i sin helhet.

DIFF fick upp ögonen för Volvo lastvagnar då Volvo år 2016 tog beslutet att satsa 435 miljoner kronor i fabriken i Umeå. Investeringen sker i måleriet och innebär en ny linje för ytbehandling – förbehandling och elektrodop, linjen kommer vara klar i slutet av år 2018. Under vårt besök var byggandet i full gång så vårt besök koncentrerades på den befintliga fabriken. Under det 3-timmar långa besöket fick vi se allt från det att plåten kommer i fabriken, pressning, bearbetning, svetsning och slutbehandling. Man kan se att Volvo har satsat stort i denna fabrik under 2000-talet, allt är automatiserat och andelen ”handarbete” är minimalt. För att nämna två imponerade detaljer: - en lastbilshytt svetsas samman med robotar på ca 5 minuter - en hytt kan målas i 800 olika färger Fabriken har idag en kapacitet på 100 000 hytter/år och för tillfället ser det ljust ut, efterfrågan är stor. DIFF ÖB kommer att göra ett återbesök till Volvo våren 2019 efter att den nya linjen är färdig.

Presslinjen på fabriken i Umeå var imponerande

10

Företagsbesöken är som vanligt öppna för alla DIFF- och TFiF-medlemmar.


santa experiment på agendan. Kanske intresset väcks här för kommande studier?

Den 10 Januari ordnade Etik- och miljöutskottet i Orfeus ett fullbokat symposium om "Vindkraften i blåsväder". Symposiet inleddes av Göran Nyman som gav en översikt över Tekniska föreningens tidigare agerande och positioner i miljö- och energifrågor. Ramen för översikten var en rapport som på initiativ av Natur och Miljö gjordes för över tio år sedan.

Barnens Energidag i Vasa lördagen den 7 april Klockan 12.00 lördagen den 7 april vad det en grupp förväntansfulla barn som stod beredda att dyka in i experimentenas underbara värld. Det var fråga om Barnens Energidag som arrangerades redan andra året i rad - en uppföljare till det lyckade evenemanget året innan.Det hela började med lite kemi-/fysikdemonstrationer. Sedan fick barnen bygga pappersraketer (speciellt omtyckt bland de yngre deltagarna), bekanta sig med solcellsbatteri, fundera på kroppen och energi (bl.a. med en

kraftplatta som mäter avstampskraften), studera elektriska kretsar med MakeyMakey och så fick man göra några tilläggsuppgifter här och där, vid behov. Som arrangör stod TFiF och Åbo Akademi, kapellmästare för det hela var Ann-Sofie Leppänen som galant guidade barnen i de olika experimenten. Intresset var stort bland barnen som gärna berättade om sina erfarenheter och ställde frågor då evenemanget var över. Det var en skara inspirerade och nöjda barn som gick hem denna soliga lördageftermiddag.

Gula Bladet. Nummer 2 2018

Symposium om vindkraft 10.1.

Denna lördag stod det intres-

Folke Malmgren, före detta ordförande i Vindkraftföreningen, gav en översikt över vindkraftens ställning i energipolitiken under de senaste 30 åren. Situationen i dag och industrins planer för framtiden presenterades av Anders Stenberg som arbetar på WPD-koncernen. Det är ett av det största företagen i branschen och arbetar med projektering av nya vindkraftverk. Sista inledare var Magnus Buchert som koncentrerade sig på ekonomin och vindkraftens roll i energipolitiken. Subventionspolitiken för vindkraft har tydligen snedvridit konkurrensläget och därför är planerna på nya subventionssystem inte helt konfliktfria. Diskussionen var livlig och ledde givetvis inte till konsensus. Det kan man ju inte vänta sig av någon diskussion som berör energipolitiken och strategier.

Boris Segerståhl ordf. för Etik- och miljöutskottet

TFIF / DIFF

På det hela taget var symposiet en framgång. De olika grupperingarna i vindkraftdebatten kunde diskutera med varandra och publiken fick en uppfattning om de argument som används för och emot aktuella lösningar och strategier. Formen för mötet var ny för utskottet. I stället för att ordna ett seminarium i stora salen ordnade vi ett symposium för ett mindre antal, men fick ändå upp 30 engagerade deltagare.Om någon vill ha inledarnas anföranden kan de begäras direkt av talarna. E-postadresserna hittar du i Katalogen.

11


TFIF STIPENDIEUTSKOTT

Stipendierna finansieras av TFIF:s stiftelse, donationsfonder och en minnesfond

Utskottet behandlar inkomna stipendieansökningar som till antalet rör sig kring 100 stycken på årsnivå.

Text: Clas Bergring

Redan 1919 stiftades TFIF:s första stipendiefond av fackklubben för sanitetsteknik till minnet av ingenjör Freyvid Wegelius. Det första stipendiet ur fonden utdelades år 1920. Senare stiftade också andra avdelningar och TFiF själv stipendiefonder, vilkas förvaltning gavs åt föreningens stiftelse vid dess grundande på 1960-talet.

12

Arbetet med att utse förtjänta sti-

pendiater är ett omfattande och krävande jobb och på 1990-talet beslöt man att bilda stipendieutskottet. Fonderna ur vilka stipendierna betalas är idag totalt 15 stycken. Stipendieutskottet grundades för att stöda yngre och i viss utsträckning också äldre medlemmars behov att förkovra sig yrkesmässigt i form av traditionella studier, studieresor, utlandspraktik eller utlandsstudier. Utskottets uppgift är att behandla inkomna stipendieansökningar som till antalet rör sig kring 100 stycken på årsnivå. Medlemmarna i utskottet väljs av TFIF:s styrelse. Verksamhetsledaren samt Kemistklubbens och Teknologföreningens kuratorer är självskrivna medlemmar i utskottet. Ansökningarna skall vara fullständi-

ga och väl motiverade för att utskottet skall kunna bilda sig en uppfattning om behovet av stipendium. Arbetet underlättas av att ett ingående förarbete utfört av kansliet som efter en genomgång av ansökningarna ger ett sammandrag inför utskottets möte, vilket gör besluten om premiering enklare att fatta.

En nestor i utskottets historia är Kaj

Skogster som suttit som ordförande i tiotals år. Han avslutade sin karriär i stipendieutskottet vid årsskiftet 2017. Med hjälp av ett helt fenomenalt minne botaniserade han framgångsrikt i djungeln av stadgar för olika fonder och mottagarnas varierande arter av utlandsstudier, praktik och studieresor. Stipendierna finansieras av TFIF:s

stiftelse, donationsfonder och en minnesfond beroende på vilket ändamål sökanden uppger i ansökan. De villkor som vissa donatorer ställt för sina donationsfonders beviljande av understöd har ibland lett till omfattande utredningar och till och med svåra kompromisser för att möjliggöra utdelningen. Studier

Stipendier för studier i Finland beviljas huvudsakligen ur minnesfonderna. Dessa medel utdelas ofta för att studerande skall kunna koncentrera sig effektivt på studierna, detsamma kan i vissa fall tillämpas på doktorander. Studieresor

Villkoren för beviljande av stipendier för studieresor för teknologer och


Victor Granlund studerade hösten 2017 på EBS Universität i Hessen, Tyskland med stöd av ett stipendium från TFiF. Under utbytet studerade han sitt biämne General Business Management samt språk. Han träffade även en massa nya bekanta samt hann se sig omkring. En bra upplevelse som han varmt rekommenderar.

utexaminerade följer i stort sett samma regler som gäller utlandspraktik och -studier.

sökta/erhållna stipendier från TFIF eller annat håll samt storleken på det ansökta stipendiet.

Utlandspraktik och utlandsstudier för teknologer

Efter avslutade studier utomlands

Som exempel kan nämnas en populär, bland ansökningarna regelbundet återkommande, kommendering till KTH i Stockholm för studier en termin som gäller många teknologer. Denna studieperiod omfattar projektet framtidens industriföretag. Stipendierna är avsedda att helt eller delvis täcka utgifterna för resekostnader till praktik- eller studieort utomlands. I ansökningarna som bör innehålla personuppgifter, utdrag ur studieregistret samt budget som bifogas ansökan, poängsätts speciellt kriterier såsom studieframgång, förtroendeuppdrag och aktivitet i TFIF eller studentförening, exempelvis KK, TF, DaTe, WTF eller Entech, tidigare beviljade stipendier, behov av ekonomiskt stöd med saklig motivering.

Stipendieansökningarna har sista inlämningsdag två gånger per år, den 30.4 samt 31.10.

-

2017 delades 57 115 € ut i stipendier för studier utomlands, studier, studieresor, utlandspraktik och idrottsverksamhet.

-

TFiF:s första noterade stipendiefond stiftades år 1919 av fackklubben för sanitetsteknik till minnet av ing. Freyvid Wegelius. Det första stipendiet från fondens medel gavs redan följande år. Senare donerade många andra till fackklubben hörande medlemmar medel för stiftande av minnesfonder bärande deras namn. Från dessa fonder delades ibland små premier ut åt förtjänta värme- och sanitetsteknikstuderande.

-

Senare stiftade också andra avdelningar och TFiF själv stipendiefonder, vilkas förvaltning gavs åt föreningens stiftelse vid dess grundande på 1960-talet. Arbetet med att utse förtjänta stipendiater blev med tiden ganska omfattande och krävande och man beslöt att bilda stipendieutskottet på 1990-talet. Fonderna, idag totalt 15 st., förvaltas av TFiF:s stiftelse medan stipendiaterna utses av stipendieutskottet

-

De äldre fondernas stadgar gynnade främst studier och forskning hörande till värme- och sanitetsteknik, maskinteknik, kemiteknik och pappersteknologi. Numera är vissa ändamål som stadgas i de äldsta stipendierna inte längre aktuella och nya studielinjer har grundats i högskolorna. Studier och forskning på de nya teknologiområdena blev alltså svårt att penningmässigt understödas från fonderna. En revidering av vissa gamla fonders stadgar och omdisponering av avkastningen från dem har nyligen gjorts med anlitande av sakkunnig juridisk hjälp. Numera har alltså studeranden och forskare vid alla tekniska studielinjer i våra högskolor samma utgångsläge vid sökande av stipendier.

-

Årligen ställer stipendiater upp och berättar om sina utlandsstudier på TFiF-sitzen för Phuxar och Gulisar för att motivera dem att under studierna satsa på detta.

Stipendieutskottet 2018: Clas Bergring, ordförande Lars Gestranius, Kemistklubbens kurator Peter Kenttä, Teknologföreningens kurator Otto Långvik Carl-Eric Wilén Britta Sunde, VL, sekreterare

TFIF / DIFF

Utskottet ser också på uppgifter om praktikjobbet eller studierna; kostnader för resa och uppehälle, eventuella terminsavgifter samt tidigare praktik utomlands, tidigare år an-

lämnar stipendiaten in en rapport om vistelsen där. Detta är en fritt skriven berättelse med praktisk information om förberedelser, utlandsvistelsens vardag, studier och studieliv. Tanken med denna är att den skall motivera och stöda andra studerande att åka utomlands eftersom föreningen på detta sätt vill understöda en hög nivå på den tekniska utbildningen samt ett internationellt nätverk redan från studieåren för de studerande.

-

Gula Bladet. Nummer 2 2018

Fakta om TFiF stipendier:

13


TFIF

TFiF:s studerandekontaktpersoner 2018 Av TFiF:s medlemmar utgör de studerande, Yngre medlemmarna, lite mer än en fjärdedel av medlemskåren. Teknologkontaktpersonerna jobbar aktivt med de olika organen inom föreningen och högskolorna och spelar en viktig roll då de nya studerande inleder sina studier och rekryteras med i föreningens verksamhet. TFiF har teknologkontaktpersoner i Otnäs, Åbo och i Vasa

Här presenterar de sig via följande frågor: • Namn? • Var studerar du och vilken är din studieinriktning? • Vad fick dig att ställa upp, hur fick du info om positionen och vilka är dina förväntningar?

• Marcus Nordström

25 år, hemma från Åbo. Studerar i Otnäs, huvudämne Framtidens industriföretag (FIF)

Jag har under åren fått se ett flertal tidigare TFiF-kontaktpersoner ”in action” och på basen av vad jag sett ansåg jag positionen som väldigt intressant. Jag förväntar mig att kunna bevara och fortsättningsvis fördjupa den starka kontakten mellan TFiF och TF. Trots att jag redan innan kände till TFiF:s verksamhet rätt så bra, har uppgiften hittills fördjupat mina insikter om vad som faktiskt händer inuti organisationen. Posten har erbjudit mig möjligheter att expandera mitt nätverk och bekanta mig med många nya trevliga personer. Som kontaktperson har jag möjlighet att framföra studerandenas åsikter om och syn på TFiF:s verksamhet och därmed påverka föreningens utveckling och programutbud. 14

• Pontus Lindroos

• Otto Piilonen

Efter några aktiva år inom studentkåren och Kemistklubben ville jag fortsätta med att jobba med något som främjar studerandes framgång.

Via min studieförening Tutti (ämnesföreningen för teknikstuderande vid Vasa universitet) deltog jag i evenemang där TFiF och TEK samarbetade. Eftersom jag varit ombudsman för Tutti så det var naturligt för mig att söka platsen som teknologkontaktperson.

23 år, hemma från Borgå. Studerar Kemi- och processteknik vid Åbo Akademi i Åbo.

Genom att jobba för TFiF och TEK jobbar jag för att studerande ska ha en lyckad studietid som främjar en god framgång senare i karriären. På köpet lär jag mig massor om arbetslivet och skapar nätverk för framtiden.

27 år,hemma från Riihimäki. Studerar elteknik vid Vasa universitet

Jobbet som teknologkontakt har varit jätteroligt. Har deltagit i många evenemang, t. ex. TEK-TFiF-kryssningen och Teknologseminariet där jag har träffat teknologer från olika städer - det är det bästa med jobbet.


DIFF och TFiF har förnyat sina medlemsfakturor Uppe i högra hörnet ser du förutom fakturauppgifter även ditt medlemsnummer. Dina ikraftvarande tjänster är uppräknade på fakturan. Här ser du även eventuella rabattrader. Önskar du få fakturan i rater (månatligen, 4 rater eller 1 rat) beställ då en e-faktura i din nätbank. Kontakta kansliet ifall du har frågor gällande din faktura.

Gula Bladet. Nummer 2 2018

FAKTURERING

TFIF / DIFF 15


HAR DU KOLL PÅ SWINGEN REDAN?

Golfsäsongen står inför dörren, greenarna trimmas och klubborna poleras. Skriv redan nu in onsdagen den 29 augusti i din kalender, kontakta en kompis eller två och anmäl dig till

TFiFDIFF Golf 2018 Detta år spelas tävlingen på Master Golf Course i Esbo. Vi träffas på rangen för uppvärming 11.30, buffélunchen står dukad i restaurangen 12.15 och klockan 13.30 är det dags för tee off. Tävlingen spelas som individuell tävling och med handicap, specialtävlingar är längsta drive, närmast till pinnen samt bästa scratch. I år är målsättningen att tävlingen skall bli större än tidigare år. Här tävlas det med allvar i sinnet och glimten i ögat. Arrangör för tävlingen detta år är förra årets vinnare Harry Lilja. Är det du som vinner i år? Deltagaravgift 75 €. I avgiften ingår rangebollar, lunch, spel, resultaträkning och glatt sällskap. Anmäl dig via evenemangsfunktionen på webben!

16


IT-projektet fortskrider. Det nya medlemsregistret är i bruk. Nästa steg är att lansera de nya webbsidorna och medlemsportalen.

NYA WEBBSIDOR FÖR DIFF OCH TFIF I MAJ

Gula Bladet. Nummer 2 2018

IT-PROJEKTET

Text: Annika Nylander

D

IFFs och TFiFs gemensamma IT-projekt har kommit till det skedet att både DIFF och TFiF medlemmar i planenlig tidtabell fått sina medlemsfakturor antingen via post eller som e-faktura.

Webbsidorna och medlemsportalen förnyas totalt

Vill du i framtiden få din medlemsfaktura i flera rater skall du nu övergå till e-faktura genom att i nätbanken navigera till listan över e-fakturautställare, välja din förening och beställa fakturan elektroniskt. En e-faktura är smidig för användaren men även billigare för föreningen, både att skicka och att följa upp.

Webbsidorna kommer att få förutom ny struktur och även delvis nya färger. Samtidigt med webbsidorna öppnas den nya medlemsportalen via vilken du som inloggad medlem smidigt och tryggt kan se dina ikraftvarande tjänster, göra ändringar i dem samt via en trygg kanal kontakta kansliet. Du kan även göra sökningar i den förnyade och förbättrade medlemskatalogen samt göra bokningar till Klubb Orfeus. Vid övergången kommer ditt lösenord till portalen att bytas ut.

I framtiden anmäler du dig till TFiF och DIFF evenemang utan att logga in. Du kan även redigera din anmälan ifall evenemanget är avgiftsfritt. Lyyti medför även ibruktagning av nätbetalning. För tillfället används Lyyti för TFiF:s stipendiehantering och för evenemangen del tas Lyyti ibruk stegvis.

Närmare 40% av TFiF medlemmarna har övergått till e-faktura, är du redan en av dem?

TFIF / DIFF

Det nya medlemsregistret rullar och finslipas samtidigt som vi för fullt jobbar med fas två, förnyelse av evenemangshantering, webbsidor och medlemsportal. Redan nu kan kanslipersonalen konstatera att registerbytet hämtat med sig många förbättringar samt minskad mängd manuellt arbete.

De nya webbsidorna lanseras under maj månad. Den första versionen av webbsidorna har kommenterats av er medlemmar och är nu under arbete hos vår webbsidoleverantör.

Enklare att anmäla sig till evenemang – vi tar i bruk evenemangshanteringssystemet Lyyti

17


EVENEMANGSKALENDERN

April

Juni

• Torsdag 26.4:

• Onsdag 6.6:

Besök till Valmet Automotive Klockan 12.30, Nystad

• Fredag 27.4:

DIAS-gillets månadsmöte klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Fredag 27.4:

Besök på Ålands Sjöbevakningsstation Klockan 18.00, Mariehamn

Maj • Tisdag 1.5:

10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

Augusti • Onsdag 29.8:

TFiFDIFF Golf Klockan 13.30 tee off, Master Golf Course, Esbo

Oktober

Sprittande 1:a maj lunch i bästa sällskap Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Fredag 5.10 - söndag 7.10:

• Onsdag 2.5:

November

10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Torsdag 3.5:

Besök till Teleste Klockan 7.45 Littois

Seniorernas resa till Viborg

• Lördag 10.11:

Teater: Jane Eyre Klockan 14:00, Åbo Svenska Teater

• Onsdag 28.11:

• Lördag 5.5:

Teater: Chess Klockan 19.00, Svenska Teatern

• Tisdag 15.5:

December

Öltasting på Gustav Vasa Klockan 16.00 Vasa Är du uppdaterad med vad som händer på planeringsfronten? Klockan 18.00 Tekniskas Salar

• Onsdag 16.5: 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Torsdag 17.5:

1TFiF Åbo Kyykkä Open Klockan 17.00 Kuppis paviljong

Den traditionella 1:a maj lunchen på Tekniskas Salar

Lördag 15.12:

TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar TFIFDIFF Golf onsdagen den 29 augusti Master Golf Course

• Söndag 20.5 - lördag 26.5: Seniorernas resa till Krakow och Slovakien

• Tisdag 22.5:

DIAS-gillets månadsmöte Vårutfärd till Tammerfors 18

Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


Vi frågade några deltagare vilka kompetensutvecklande områden de önskar att det skulle satsas på

•  Eva Sandås, TFiF •  Förhandlingsteknik och ledarskap, människokännedom (”empatisk intelligens”, EQ), arbetslagstiftning för chefer och förmän.

•  Dick Bergholm, DIFF •  Samarbete, jobba effektivt med olika människotyper och åsikter. Ledarskap, leda andra motiverat och effektivt.

•  Anna Lind, DIFF •  Allt inom produktion och personalfrågor intresserar. Företagsexkursioner.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

•  Martin Fält, TFiF •  Skolning som berör den psykologiska sidan i ledning och försäljning samt förhandlingsteknik.

FÖRÄNDINGRAR: • Utgivningsdatum 2018

materialdag Mb5 24.05 Mb6 12.06 Mb7 23.08 GB3 10.09 Mb8 20.09 Mb9 18.10 GB4 12.11 Mb10 22.11 Mb11 07.12

utkommer 31.05 19.06 30.08 27.09 27.09 25.10 29.11 29.11 13.12

• Adressförändringar:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner i rutan ovanom.

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

Gula Bladet. Nummer 2 2018

FRÅGAN: Under våren arrangerades det en tredelad föreläsningsserie som gick under namnet Arbetslivets verktygslåda.

19


Har du kommit ihåg att ansöka om stipendium? TFiF lediganslår stipendier. Stipendierna kan ansökas både av utexaminerade och yngre medlemmar. Stipendier utdelas under våren för

• teknologers studier utomlands • studieresor • teknologers utlandspraktik • idrottsverksamhet Ansökningstiden går ut 30.4.2018 och du fyller i din ansökan på nätet www.tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor. Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@tfif.fi.

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

20

27.9.2018