Gula Bladet 1 /2018

Page 1

Gula Bladet. Nummer 1 2018

Stella Diesen

IT är nyckeln till en hållbar framtid

TFiF och DIFF i Tammerfors sid. 10 - 11

sid. 8 - 9

TFIF / DIFF

Pärmbild: Patrik Lindström

TekNatur finalen


INTERVJU

IT- och teknologibranschen har en avgörande roll för framtidens klimat. Det är där lösningarna kommer att hittas – det är diplomingenjör Stella Diesen övertygad om.

EN KLIMATLEDARE SOM JAGAR FRAMTIDENS LÖSNINGAR Text: Michaela von Kügelgen, bilder: Patrik Lindström

D

et har alltid bott en liten världsförbättrare i mig och jag anser att IT är nyckeln till en mer hållbar framtid, säger Stella Diesen. Att driva ”better business” har varit en röd tråd i Stellas karriär i IT-branschen. På Microsoft ansvarade hon parallellt för hållbarhetsfrågor och olika affärsverksamhetsområden, sedan januari 2018 arbetar hon på Innofactor. För fem år sedan avlade hon en MBA i hållbar utveckling och ledarskap för att ytterligare förkovra sig i ämnet. – Då föll pusselbitarna på plats och jag insåg hur stor roll IT har för en mer hållbar utveckling. Vårt kunnande behövs, det vi gör nu räcker inte. Det behövs mer innovationer, mer nytänkande och fler startups. Hon önskar framförallt att fler unga ska intressera sig för hållbarhetsfrågor. Via TFiX Mentoring-program

2

hoppas hon tillsammans med sin adept, som också brinner för klimatet, förena studerande och medlemmar i TFiF och DIFF via ett gemensamt evenemang med fokus på hållbarhet.

”Då föll pusselbitarna på plats och jag insåg hur stor roll IT har” – Det behövs folk inom branscher som kommer på nya hållbara lösningar. IT-branschen kan påverka sin egen bransch men också alla andra branscher. Teknik och olika IT-lösningar är jätteviktiga nycklar till framgång. Det driver mig framåt. ”Världen är dopad”

För ett år sedan blev Stella Diesen antagen till Al Gores klimatutbildning och i dag är hon en del av Gores nätverk med över 12 000 utbildade ”climate leaders” från 135 länder.

– Kursen är öppen för alla att ansöka och man får gärna kontakta mig till exempel på LinkedIn om man är intresserad. Jag vill sprida vetskap och engagera andra. Tack vare utbildningen har Stella själv rätt att hålla Al Gores presentation och har också fått många nya insikter. – Al Gore pratade om att världen är dopad – vi vet inte hur den uppför sig. Världen har blivit oberäknelig. Hon nämner också Parisavtalet vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser och därmed hålla den globala uppvärmningen på under två grader. Enligt Stella jämförde Al Gore det med feber – något som fick henne att än bättre förstå hur akut klimatkrisen är. – Fastän 40 grader bara är två grader mer än 38 så mår du mycket sämre med 40 graders feber. Storbolagen har avgörande roll

Ett problem enligt Stella Diesen är


att den allmänna uppfattningen om den globala uppvärmningen är rätt så snäv. Många tänker främst på att den orsakar alger, stormar och att isbergen smälter. – Men global uppvärmning är mycket mer. Växt- och djurarterna minskar och farliga virus klarar sig bättre i de nya omständigheterna. Det finns också klimatflyktingar som flyr på grund av att de inte längre kan bruka jorden i sina hemländer.

Stella vill inte förminska enskilda personers insatser för ett bättre klimat men framhäver att stora bolag måste ta en bärande roll för

Hon sitter också i styrelsen för det nya svenska bolaget We don’t have time som kommer att använda sig av sociala medier för att påverka organisationer, politiker och ledare i klimatfrågor. – 2016 klassade World Economic Forum klimatförändringen som det största hotet mot den globala ekonomin. Hotet är reellt och påverkar ekonomin ännu mer i fortsättningen, säger Stella.

Profil Stella Diesen, Utbildning: DI och MBA Arbete: Lång karriär inom

IT-branschen på Microsoft och Innofactor Civilstånd: Gift med Christopher Diesen (DI) och tre barn TFiF-uppdrag: Medlem i Kompetensutskottet, Mentor i TFiX-programmet

TFIF / DIFF

”2016 klassade World Economic Forum klimatförändringen som det största hotet mot den globala ekonomin”

att lösa situationen. – En hållbarhetsagenda kräver ledningens stöd, och det har skett jättestora framsteg de fem senaste åren på den punkten.

Gula Bladet. Nummer 1 2018

För fem år sedan avlade Stella en MBA i hållbar utveckling och ledarskap för att ytterligare förkovra sig i ämnet och insåg då hur stor roll IT har för en mer hållbar utveckling. Vårt kunnande behövs, det vi gör nu räcker inte. Det behövs mer innovationer, mer nytänkande och fler startups.

3


LEDARE Kenneth Jönsson DIFF styrelseordförande

DIFF vill förnya sig

SOM MEDLEMSFÖRMÅN ETT MYCKET FÖRMÅNLIGT BOLÅN. Utnyttja din förmån

danskebank.fi/akava

Vi har megatrender på gång i världen. Enligt Näringslivets centralförbund EK så nämner man fyra trender som klart påverkar hela världen redan nu och förstärks under de närmaste 15 åren. Globalisering, digitalisering, urbanisering och miljöförändring. Dessa kan ge eftertraktade möjligheter om vi kan lära oss se utmaningen till vår fördel. DIFF - Ingenjörerna i Finland vill vara med och påverka. Som det enda svenskspråkiga förbundet i Akava får vi vår röst mer hörd än vad vårt medlemsantal låter gälla. På styrelsemötet i Lahtis i mitten av januari så var utmaningen att försöka se utvecklingen i Finland åren 2018 – 2033. Där diskuterades många förnuftiga ärenden som påverkar Din och min vardag nu eller senare. För att kunna öka vårt inflytande behöver vi fler aktiva medlemmar. Hur vi organiserar oss är utmanande men t.ex. Ålandsavdelningen är ett motiverande exempel. Nu har vi där en ”kommandobrygga” som ser till att man träffas ungefär en gång i månaden. Vi når de flesta ingenjörerna och diplomingenjörerna på Åland. Jag skulle gärna se motsvarande aktivitet på andra orter i svenskfinland. Vårt förbundsmöte beslöt att nu anställa en medlemsrekryterare - en person som börjar synas på olika orter och förhoppningsvis även på arbetsplatser. Kommunicera gärna med mig hur ni ser på detta. Kanske det finns intresse för att vi träffas under mera lediga former - en AW-öl på den lokala puben? Tag kontakt! Vi söker även en ny Verksamhetsledare som Anne Granat-Jukakoskis efterträdare och är, då detta skrivs, på slutrakan med rekryteringen. Det nya medlemsregistret tas i bruk under våren. En stor förändringar du direkt ser är i faktureringen. Glädjande nog har medlemsavgiften i de flesta kategorier sjunkit för år 2018 och du kan välja med vilka intervall du betalar din medlemsavgift. Ser även fram emot de nya hemsidorna som kommer innan sommaren.

FOKUSERA PÅ DET VÄSENTLIGA 4

Kom med i verksamheten! Delta i våra evenemang! Återkoppling är det enda verktyg vi har för att få veta vad dina behov och önskemål som medlem är. Vi vill och skall förändra - DIFF står ju för Dagens Ingenjörer Förbättrar Finland


träffas under våren 2018 enligt följande:

• 23.3 - Tekniskas Salar • 27.4 - Tekniskas Salar • 22.5 - vårutfärd till Tammerfors

Gula Bladet. Nummer 1 2018

DIAS-gillet

DIAS-gillet är TFiF:s och TEK:s gemensamma tvåspråkiga senioraktivitet. Programmet omfattar ett föredrag sista fredagen sgs som varje månad på restaurang Tekniskas Salar klockan 12.00.

TFIF HAR NYA KONTONUMMER Du har nyligen fått din faktura på medlemsavgiften. Observera då du gör inbetalningar till TFiF att vi har nya kontonummer! Medlemsavgifter FI21 1555 3000 1242 23 Deltagaravgifter och nyckel till Klubb Orfeus: FI43 1555 3000 1242 15

BIC-kod NDEAFIHH Kom alltid ihåg att använda referensnummer då du betalar dina räkningar. De tidigare bankkontona är inte mera i bruk. Ifall du använder gamla kontouppgifter bör du kontakta din bank för att följa upp återbetalningen till ditt konto.

DIFF Åboavdelningens årsfest Lördagen den 10 mars firar DIFF sin traditionella årsfest i Åbo Kulturcentrum Brinkkala vid Gamla Stortorget.

TFiFDIFF Golf 2018 - onsdag 29.8

Klockan 18.00 kör vi igång och under kvällen blir det sedvanligt program, med dans och musik samt god mat, utspätt med lite aktuell information om kommande program.

Boka redan nu in TFiFDIFF Golf 2018 i kalendern!

VÄLKOMNA!

Tävlingen går detta år av stapeln på Master Golf Course i Esbo onsdagen den 29.8. Samla ihop ett gäng och kom med - tävlingen är öppen även för avecer och kompisar!

TFIF / DIFF

Arrangör för årets tävling är vinnaren i TFiFDIFF Golf 2017, Harry Lilja. Ifall du har frågor ber vi dig kontakta TFiF kansli.

5


ARBETSMARKNADSSIDAN

Hur gick uppsägningen egentligen till?

Blev du felbehandlad? Kalle blev uppsagd av personliga skäl. Arbetsgivaren hade överraskande kallat in honom och delgett honom uppsägningen. Kalle var inte förberedd på att något sådant skulle hända eftersom han just föregående höst fått beröm för välg jort arbete. Han funderade på ifall han skall ifrågasätta uppsägningen eller svälja besvikelsen och foga sig i situationen?

Börja med att kontakta TEK (Teknikens Akademiker) eller DIFF

Som TFiF/TEK- eller DIFF-medlem kan du be om hjälp av TEK:s eller IL:s (Insinööriliitto) jurister i konfliktsituationer som dessa.

Det att man kontaktar en jurist innebär inte att ärendet automatiskt går vidare till en rättsinstans utan man strävar till att lösa situationen genom att medla med arbetsgivaren. TEK:s och IL:s jurister hjälper till att klargöra vilka regler gäller för ifrågavarande fall och om något eventuellt gått fel. I början är det viktigt att kartlägga vad som har hänt och vilket material det finns som underlag. Också förtroendemännen spelar en viktig roll då dessa bättre känner till företagets regler och kan ge sin synpunkt i frågan. Förtroendemännen känner även till eventuella lokala avtal. Allt börjar med en utredning

Då frågan har utretts med juristen och man har gått igenom det material som behövs fattar man beslutet om det lönar sig att kontakta arbetsgivaren. TEK:s och IL:s jurister kan göra ett utkast på ett brev som medlemmen i sista hand godkänner. Juristerna skickar inte på eget initiativ ut en förfrågan till arbetsgivaren utan denna godkänns alltid först av medlemmen. 6

I förfrågan beds det om en förklaring av det skedda, helst skriftligt, för att man bättre skall kunna evaluera situationen. Efter att man erhållit ett svar fattar man beslut om man skall lägga fram ett ersättningskrav till arbetsgivaren eller inte. Ofta kan denna kommunikation pågå under en längre tid och ibland överför arbetsgivaren ärendet till arbetsgivarförbundet eller till en extern jurist. I det fallet är det bra att medlemmen har hjälp från sitt eget förbund. En mager överenskommelse eller ett saftigt gräl?

Under utredningens gång får man fram de frågor som bör lösas. I detta skede är det också bra att se situationen i sin helhet. Ifall arbetsavtalet fortfarande är i kraft och man önskar att det fortsätter, lönar det sig att överväga om man kan kompromissa. Varje situation är unik och det slutgiltiga beslutet tas alltid av medlemmen. Vid samarbetsförhandlingar kan det t.ex. uppstå en situation där flera individers intressen bör tas i beaktande. Framför allt vid uppsägning kan det förekomma oklarheter om lagenlighet. I praktiken kan det innebära att det är en fråga om arbetstagarens ersättningskrav i förhållande till vad arbetsgivaren är färdig att gå med


på. I dessa fall söker man en kompromiss och kan man komma överens görs det en skriftlig överenskommelse vilken man sedan följer. Domstolen den sista utvägen

I vissa fall är parternas syn på saken så långt ifrån varandra att man överväger att föra frågan till domstol. Domstolsbehandlingen inleds med en stämningsansökan där man för fram både skriftliga och muntliga bevis – dokumentation som underlag för sin yrkan och presenterar eventuella vittnen som kan klargöra för det skedda. Arbetsgivaren ger härefter ett svar på stämningen. Därefter hålls en förberedande behandling där domare och jurister går igenom ärendet. I den förberedande behandlingen kartläggs de punkter på vilka man är enig och de där man är av olika åsikt. Ännu i detta skede kan man försöka få till stånd en kompromiss. Ifall man inte kan nå en uppgörelse går ärendet vidare till behandling.

flikter innan detta men som TFiF/ TEK- eller DIFF-medlem kan det ändå vara bra att känna till att man har en rättsskyddsförsäkring i det fall man inte lyckats nå en överenskommelse med andra medel.

TEK:s och IL:s jurister till ditt förfogande: •

Slutet gott, allting gott

Hur gick det i Kalles fall? Uppsägningen tyngde Kalle och han kontaktade TEK:s juridiska rådgivning. Juristen föreslog att de tillsammans skulle skicka en förfrågan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren accepterade Kalles argument till en del och var färdig att förhandla om en viss ersättning i fallet. Parterna kom till en överenskommelse och undertecknade ett avtal om detta.

De försäkrade är TFiF/TEKeller DIFF-medlemmar med arbetstrygghetstjänster i arbetseller tjänsteförhållande Försäkringen ersätter enbart fall som gäller den försäkrade arbetstagaren och som gäller dennes arbets- eller tjänsteförhållande Försäkringen gäller även självständiga yrkesutövare som inte har anställd personal för utförandet av det arbete personen ifråga utför som yrkesutövare. Den försäkrade kan även utföra arbetet som egenföretagare förutsatt att han/hon ensam äger företaget.

Gula Bladet. Nummer 1 2018

Rättsskyddsförsäkring som trygghet för medlemmen

TEK:s och IL:s jurister sköter tvister i arbetsförhållanden och erbjuder rådgivning vid t.ex. samarbetsförhandlingar. De kan även hjälpa till med att granska arbets- och chefsavtal samt ger råd åt företagare samt medlemmar som flyttar utomlands i arbetet. TFiF:are - du kontaktar juristerna enkelt genom att fylla i kontatkblanketten på TEK:s hemsida (https://www.tek.fi/sv/ jurister-till-din-tjanst) eller genom att ringa numret (09) 2291 2345. DIFF:are - kontakta kansliet kansli@diff.fi, 040 585 0972 eller IL:s jurister via asiakaspalvelu@ilry.fi, tel. 020 1 801 801.

Förbered dig för rättsprocessen

TFIF / DIFF

Går ärendet vidare till domstol kan det vara bra att komma ihåg att en rättsprocess tar tid, i vissa fall åratal och är vanligtvis psykiskt en tung process att genomgå då bägge parter strävar till att påvisa sin rätt. Till all lycka löser sig de flesta kon-

7


TEKNATUR

Den 2-3 februari 2018 arrangerades årets finaler i TekNaturtävlingen på yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors.

ÅRETS TEKNATUR TÄVLINGAR AVGJORDA Text och bild: Maria von Bonsdorff-Hermunen

Te Ma

TekNaturfinalerna består av två tävlingar: TekNatur Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasier och TekNatur Sjukampen för sjundeklassister.

8

Projekttävlingen hade lockat 38

projekt varav 34 i grundskoleklassen och 4 stycken i gymnasieklassen och drygt 80 elever deltog. I Sjukampens final kämpade 7 stycken lag från 5 olika högstadier. Sammanlagt deltog elever från 14 olika grundskolor och gymnasier från Svenskfinland i TekNatur-finaldagarna. Projekttävlingen

I projekttävlingen i gymnasieklassen gick första pris till Otto Lähepelto från Gymnasiet Lärkan (Helsingfors) för projektet Scoms Client Definition. Priset delades ut med motiveringen ”En fungerande til�lämpning som minskar rutinarbetet i tävlingsarrangemang.” Andra pris gick till Martin Cederholm från Gymnasiet Lärkan för projektet Esbospelet. Priset delades ut med följande motivering ”Ett spännande simuleringsspel över stadsutveckling med stor arbetsinsats och lokal anknytning”. Tredje priset gick till Oscar Hermunen från Gymnasiet Lärkan för projektet 3D printning. Priset delades ut med följande motivering ”Ett välutfört praktiskt arbete med 3D

printning. Klart och välpresenterat” I högstadieklassen gick första pris till Emil Ekholm från Höjdens skola i Tenala för projektet Självkörande traktor. Priset delades ut med följande motivering: ”Innovativ teknik för att trygga framtidens livsmedelsförsörjning. Betydande egen insats.” Andra pris gick till Veronica Winqvist från Winellska skolan i Kyrkslätt för projektet Kan vi ersätta plast med bioplast? Motiveringen var ”Ett utmärkt arbete med klar problemställning. Den entusiastiska presentationen påvisade utmärkt kunskap och tekniska lösningar”. Tredje pris till Charlotta Gustavsson, Fanny Laakko och Johanna Forsblom från Lyceiparkens skola i Borgå för projektet Kemi på tungan. Juryn motiverade placeringen med ”Mycket snyggt uppställt arbete. Omständigt utförd studie. Väl insatta i såväl kemi som biologi. Innovativa framtidsvisioner.” Finska kemistsambundets pris gick

till projekt Miljögifter i matemballager och mattillredningspapper av Christian Aarnisalo från Kungsvä-


Gula Bladet. Nummer 1 2018

TekNatur arrangörerna fr.v.: Annika Nylander, TFiF, Marica Widell, DIFF, Kai Nordlund, ordförande för TekNatur juryn, Helsingfors universitet, Maria von Bonsdorff-Hermunen, Arcada, Åsa Lindberg, STV

gens skola i Sibbo. Motiveringen var ”Ett imponerande, initiativrikt arbete av hög kvalitet. Mycket god kännedom om ämnet.” Aliina Mansikkamäki från Kungsvägens skola i Sibbo fick ett hedersomnämnande för innovativ och konstnärlig framställning för sitt projekt Stadsfåglar.

”I uttagningstävlingen, som hölls på hösten, deltog närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland” Resultat från Sjukampens final

Sjukampen har snabbt blivit mycket populär. I uttagningstävlingen, som hölls på hösten, deltog närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland.

1 pris:

Klass 7F, Lyceiparkens skola i Borgå. Klassen representerades av Tindra Granqvist, Junias Vasama och Levon López Eknosyan 2. pris:

Klass 7D, Godby högstadieskola på Åland. Klassen representerades av Ronja Eklund, Moalie Fagerlund och Oscar Blomqvist 3:dje pris

Klass 7D, Lyceiparkens skola i Borgå. Klassen representerades av Ronja Flykt, Mattias Heikkilä och Albin Rönn. Mera bilder hittar du på sociala medier: #teknatur @teknaturtavling

Om TekNatur

TekNatur är en tävling som arrang-

erats sedan 1993 i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik genom aktivitetsformer som kompletterar skolarbetet. Tävlingsarrangörer för TekNatur är Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), DIFF Ingenjörerna i Finland (DIFF), Yrkeshögskolan Arcada samt Fysikersamfundet i Finland. TekNatur stöddes i år av följande organisationer: Neste, Konecranes, R. Erik Serlachius stiftelse, Stiftelsen Tre Smeder, Aktia, Svenska kulturfonden, Andritz, Vaisala, Finska kemistsamfundet, Wärtsilä, Stora Enso och Svenska folkskolans vänner. TFIF / DIFF

Uppgifterna i finalen går ut på att tre medlemmar från de sju bästa klasserna i uttagningstävlingen bygger något, mäter något o.s.v. Finalmomentet poängterar därför

idérikedom och fingerfärdighet.

9


TFIF OCH DIFF I BIRKALAND

Tammerforsavdelningen grundades redan i början av 1980-talet

Finns TFiF och DIFF i Tammerforsregionen? JAVISST! Text: Simon Hannus

Många blir överraskade när de får veta att TFiF:s och DIFF:s Tammerforsavdelning har cirka hundra medlemmar, eftersom Birkaland inte är en region man vanligen förknippar med Svenskfinland.

10

G

runden för avdelningen är framförallt många inflyttade TFiF- och DIFFmedlemmar, vilket gör att regionen representerar ett gott tvärsnitt av landet i helhet. Dessutom rekryteras varje år ett antal yngre medlemmar via samarbetet med TEK och deras medlemsrekrytering eftersom man via dem även kan skriva in sig i TFiF. Tammerforsavdelningen grundades redan i början av 1980-talet

under ett konstituerande möte på läkemedelsbolaget Star. Startskottet kom efter att Peter Löfberg noterat att det fanns gott om underlag för att driva en egen lokalavdelning på svenska. Lite förvånande var det när det visade sig att TFiF:s Åboavdelning hann grundas bara någon månad innan Tammerforsavdelningen. Ett aktivt gäng

Ett par gånger om året brukar Tammerforsavdelningen ordna en tillställning, i TFiFs och DIFFs regi även om våra medlemmar också

träffas regelbundet på Nordens hus och Svenska klubben i Tammerfors. Till de stående evenemangen hör en glad sitz i formen av en Oktoberfest, en rysk fest eller en kinesisk dito, samt en och annan räkfrossa. Middagarna kombineras med föredrag relaterade till temat eller behandlar aktuella ämnen inom teknologi och ekonomi. Under våren 2017 innebar det en rysk lakromsfest med blinier och snapsvisor, samt ett föredrag om den internationella finanskrisen. Populära företagsbesök

Förutom middagarna brukar avdelningen ha en annan tillställning som vanligtvis är ett företagsbesök. Senaste höst arrangerades undantagsvis en presentation av den nyutkomna boken Jakten på innovationer som skrivits och getts ut av intressegruppen för teknikhistoria inom TFiF och DIFF. Tidigare har vi haft bland annat arrangerat förevisning och föredrag om elbilen Tesla, besök på mik-


Gula Bladet. Nummer 1 2018

Räkor och intressanta diskussioner i gott sällskap. Den traditionella räkfrossan i Tammerfors

robryggeriet Koskipanimo vid Plevna, samt företagsbesök på kugghjulstillverkaren ATA Gears. Hur nå ut till potentiella medlemmar?

Positivt nog är Tammerforsavdelningens program vanligen välbesökta med mellan 20 och 30 personer

TFiF:s och DIFF:s Tammerforsavdelning Simon Hannus, ordförande Björn Forss Sami Liponkoski Anders Holmquist

TFIF / DIFF

Ett dilemma som Tammerforsavdelningen har är hur man ska nå ut till alla potentiella TFiF- och DIFF -medlemmar. Ofta känner nyinflyttade Tammerforsbor inte till att det finns aktiva föreningar på svenska på orten, för att inte nämna en egen avdelning inom TFiF och DIFF. Så här finns det ännu en del oplöjd mark. Samma utmaning finns det att nå ut till svensk- och tvåspråkiga överlag, detta gäller även rekryteringen an medlemmar bland de över 10 000 studerande på Tammerfors tekniska universitet. Nuförtiden fångas i alla fall upp en liten spillra via TEK:s rekrytering då man här även kan välja TFiF-medlemskap.

per tillställning: Detta är väl något av ett rekord i Svenskfinland i förhållande till de befintliga medlemsbasen. Den främsta anledningen är säkert att nya medlemmar alltid tas emot med öppna armar och det är lätt och komma med i verksamheten.

11


TFIF

TFiF styrelse 2017 • Pia Kåll

• ordförande • mandatperiod 2017–2019

• Anders Hedman

• Vendla Sandström

• Svante Degerth

• Mikael Federley

• Markus Linder

• Hanna Lindqvist

• Linda Norrgård

• Siv Pensar

• Oscar Björklund

• Oskari Lehtinen

•  I vice ordförande •  mandatperiod 2018 - 2020

•  ledamot •  mandatperiod 2018 – 2019

12

•  II vice ordförande •  mandatperiod 2017 - 2018

•  ledamot •  mandatperiod 2018 – 2020

•  ledarmot •  mandatperiod 2018 - 2020

•  ledamot •  mandatperiod 2016 – 2018

•  ledamot •  mandatperiod 2017 - 2018

•  teknologerna vid Aalto universitetet •  mandatperiod 2018

•  ledamot •  mandatperiod 2017 – 2019

•  teknologerna vid Åbo Akademi •  mandatperiod 2018


Klubb Orfeus nya värdinna heter Nina von Numers. Nina började jobba på Klubb Orfeus i mitten av januari och hon är på plats måndag till torsdag klockan 16.00-20.00. Nina är filosofie magister från Helsingfors universitet med genetik som huvudämne. Hon har länge jobbat som forskare vid universitet både med cancerforskning och med växtgenetik. Nu studerar hon vidare inom rättsnotarieprogrammet vid Åbo Akademi och räknar med att bli färdig under år 2018. På fritiden är de största intressena natur och miljö, hon har firat samtliga somrar på stugan på Åland där intresset för naturen vuxit fram, mytologi och hästar - ett intresse hon hoppas hinna ta upp igen efter slutförda studier.

Klubb Orfeus:

TFiF-huset, Eriksgatan 2 A,

00100 Helsingfors Öppet:

Med nyckelknapp Må - fre 8.00 - 22.00 Lö - sö 8.00 - 18.00

Gula Bladet. Nummer 1 2018

KLUBB ORFEUS

Värdinnan på plats Må - to 16.00 – 20.00 Telefon: 040 577 1941

(under värdinnans arbetstid) e-post:

orfeus@tfif.fi / orfeus@diff.fi Som medlem kan du beställa en

nyckel till klubben. Betala in 10 € på TFiF:s konto (Nordea FI43 1555 3000 1242 15/ Tekniska Föreningen i Finland). Meddela TFiF:s kansli per e-post då du gjort inbetalningen så skickar vi dig din nyckel då betalningen registrerats.

Pub Peräkammari, nytt vardagsrum i TFiF-huset - träffa dina vänner mitt i centrum! Specialpris för TFiF- och DIFF-medlemmar: - Öl 0,5 l, 5,50 € - Fylld ugnspotatis 10 € då du nämner "Tekniska" vid disken Eller varför inte beställa in en flaska husets vin för 20 €?

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

TFIF / DIFF

Öppet Må, ti, to & sö 11.00-02.00 Ons,fre & lö 11.00-03.00

13


DIFF

DIFF styrelse 2018

• Kenneth J Jönsson

•  ordförande •  mandatperiod 2017 - 2018

•  I vice ordförande •  mandatperiod 2018 - 2019

• Britt Wilander

•  II vice ordförande •  mandatperiod 2017 - 2018

• Tomas Kindstedt

• Thomas Liljeqvist

• Simon Lintu

• Thomas Mård

• Johan Storvist

• Antti Suvilehto

• Mats Wiljander

• Oscar Mansén

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2019

•  ledarmot •  mandatperiod 2018 - 2019

14

• Agneta SkogsterJärvi

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2019

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2019

•  ledarmot •  mandatperiod 2017 - 2018

•  ledamot •  mandatperiod 2017 - 2018

•  ledamot, •  mandatperiod 2017 - 2018

•  studeranderepresentant •  mandatperiod 2018

• Edvard del Prete

•  ledarmot •  mandatperiod 2018 - 2019


DIFF

Kallelse till årsmöte:

Kallelse till årsmöte:

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

DIFF - Ingenjörerna i Finland r.f.

Onsdagen den 4 april 2018 klockan 17.30 på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Onsdagen den 4 april 2018 Klockan 17.30 på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30

OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Möjlighet till distansdeltagande från Vasa, Åbo och från Åland.

Styrelsen

Gula Bladet. Nummer 1 2018

TFIF

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

Åbo Akademis alumnmiddag i Vasa Lördagen den 2 februari samlades omkring 60 alumner och studerande kring bordet på EnTechs alumnmiddag på Academill i Vasa. Denna mångåriga tradition samlar alumner, studerande, personal och andra likasinnade till en uppskattad gemensam middag.

En glad och uppsluppen kväll där gästerna trivdes en bra stund! Ett stort tack till arrangörerna!

TFIF / DIFF

Kvällen, vars tema var ”Jonjakter och klåpkonstanter - DI-studier genom tiderna” för att hedra akademin som firar sitt 100-års jubileum detta år, bestod av en intressant historieresa full av anekdoter från gångna år kombinerat med god mat, trevligt folk, bra stämning och eftersläpp vid Havtornen.

Tage Neuman berättade om studierna på det glada 60-talet, Anders Anger lyfte på gardinerna till 70-talet, Mats Sundell tog oss vidare till 80-talet, Nina Berg ännu ett steg närmare millenieskiftet och 90-talet. Sen byttes årtusendet och Niklas Doktar berättade om hur det var att inleda studierna på ett nytt millenium och sist men inte minst så hörde vi Filip Slotte berätta hur studelivet ser ut idag.

15


TFIF

Medlemsavgifter år 2018 TFiF har övergått till ett nytt faktureringssystem. Då du betalar din medlemsfaktura kan du samtidigt välja att övergå till e-faktura, ett smidigare betalningsalternativ, genom att följa anvisningarna i din nätbank.

Du kan också välja i hur många rater du önskar betala din faktura; 1,4 eller 12.

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och TFiF meddelar avgiften direkt till skattemyndigheterna.

Ifall du inte önskar övergå till e-faktura får du i fortsättning- Observera att TFiF:s banken din faktura som tidigare på kontonummer har ändrats (se papper. sid. 5).

Årsavgiften för ordinarie TFiF/TEK-medlem med IAET kassa är 368,04 €

Medlemsavgift per månad: - - - - - - - - - -

Ordinarie medlem TFiF Ordinarie medlem TFiF/TEK (inkl. IAET kassa) Ordinarie medlem TFiF/TEK, gift/sambo (inkl. IAET kassa) Ordinarie medlem TFiF/TEK, nyutexaminerad (inkl. IAET kassa) Utlandsmedlem TFiF Utlandsmedlem TFiF/TEK (utan IAET kassa) Pensionärmedlem TFiF Pensionärmedlem TFiF/TEK Yngre medlem TFiF eller TFiF/TEK IAET-kassamedlemskap för Yngre medlem TFiF eller TFiF/TEK

11,00 € 30,67 € 25,07 € 27,67 € 2,00 € 5,75 € 8,00 € 11,25 € 0,00 € 7,25 €

(IAET-avgiften betalas så länge man är medlem i kassan oberoende om man är i ett anställningsförhållande eller ej)

Nedsatt medlemsavgift: - - - - - - - - - - - - -

Seniormedlem Arbetslös TFiF Arbetslös TFiF/TEK (utan IAET-kassa) Arbetslös TFiF/TEK (med IAET-kassa) Föräldra/vårdledig TFiF/TEK Föräldra/vårdledig (utan IAET-kassa) Föräldra/vårdledig TFiF/TEK (med IAET-kassa) Nyutexaminerad TFiF Nyutexaminerad TFiF/TEK (med IAET-kassa) Nedsatt avgift TFiF p.g.a. sociala grunder (ex. sjukledig eller fortsättningsstudier) Nedsatt avgift TFiF/TEK p.g.a. sociala grunder (ex. sjukledig eller fortsättningsstudier, med IAET-kassa) Gift/sambo TFiF Gift/sambo TFiF/TEK (med IAET-kassa)

Läs mera om medlemsavgifterna på tfif.fi/medlemsinfo/medlemsavgifter

16

8,00 € 5,40 € 9,15 € 14,73 € 8,00 € 11,75 € 17,33 € 8,00 € 27,67 € 8,00 € 17,33 € 5,40 € 25,07 €


DIFF och TFiF fortsätter under våren 2018 att förnya sina elektroniska medlemstjänster. Under år 2017 genomfördes en förnyelse av medlemsregistret och nu fortsätter vi med att förnya både våra webbsidor samt evenemangshanteringen.

EVENEMANGSANMÄLAN, WEBBSIDORNA OCH MEDLEMSPORTALEN FÖRNYAS UNDER VÅREN 2018

Gula Bladet. Nummer 1 2018

IT-PROJEKTET

Text: Annika Nylander

D

en första förnyelsen du som medlem konkret märker är den förnyade faktureringsfunktionen. Detta år faktureras alla medlemmar undantagsvis i minst två rater. Årets första månader faktureras med traditionell pappersfaktura. Då du betalar denna faktura kan du i din nätbank enkelt övergå till e-faktura och dessutom bestämma i hur många rater du önskar betala din medlemsavgift - 1,4 eller 12. Väljer du e-faktura får du fakturan för den resterande delen av året smidigt direkt till din nätbank enligt de rater du valt då den andra etappen av faktureringen görs. Ifall du vid senare tillfälle önskar övergå till e-faktura gör du det enkelt genom att i din nätbank navigera till listan över e-fakturerare och välja din förening. De nya webbsidorna planeras vara färdiga för lansering under maj månad. Samtidigt öppnas den nya medlemsportalen via vilken du som

Evenemangsanmälan utan inloggning

Vid övergången till det nya medlemsregistret förnyas även evenemangstjänsterna. I framtiden anmäler du dig som medlem till DIFF:s och TFiF:s evenemang utan att behöva logga in. För evenemangshanteringen används i framtiden ett system som heter Lyyti, en finsk produkt, specialiserad på evenemang. Det nya evenemangsverktyget medför även ibruktagande av nätbetalning, vilket innebär att du i framtiden betalar din deltagaravgift i samband med anmälan i de fall då evenemangen är avgiftsbelagda. Medlemmarna med i utvecklingen

För att göra ibruktagandet av de nya verktygen möjligast smidig för

medlemmarna har vi bildat en grupp med sk. ”försökskaniner”. För dessa presenterar vi de olika delarnas funktioner an efter, för att på detta sätt komma åt frågor och frågeställningar från de faktiska användarna och för att försäkra oss om att systemet fungerar så flexibelt som möjligt.

I framtiden anmäler du dig till evenemang utan att behöva logga in.

TFIF / DIFF

Nytt lösenord till medlemsportalen

medlem smidigt kan sköta dina medlemsärenden och söka information. Vid övergången kommer ditt lösenord till portalen att bytas ut. Närmare information om detta skickar vi ut då det är dags att ta i bruk den nya portalen.

17


DIFF

Medlemsavgifter år 2018 DIFF har övergått till ett nytt faktureringssystem. Då du betalar din medlemsfaktura kan du samtidigt välja att övergå till e-faktura, ett smidigare betalningsalternativ, genom att följa anvisning-

arna i din nätbank. Du kan också välja i hur många rater du önskar betala din faktura; 1,4 eller 12. Ifall du inte önskar övergå till e-faktura får du i fortsättning-

en din faktura som tidigare på papper. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och DIFF meddelar avgiften direkt till skattemyndigheterna.

Årsavgiften för DIFF fullvärdig medlem med IAET-kassa är 398 €

Medlemsavgift per månad: - - - - - - - -

Ordinarie medlem med arbetstrygghetstjänster, inkl IAET-kassa Ordinarie medlem utan arbetstrygghetstjänster och IAET-kassa Gifta/samboende (gäller om två ordinarie medlemmar är gifta eller samboende) Nyutexaminerad inkl. medlemskap i IAET-kassan (gäller de 12 första månaderna efter examen) Utrikes bosatt medlem (utan arbetstrygghetstjänster) Utrikes bosatt medlem (med arbetstrygghetstjänster, inkl. IAET-kassan) Pensionär Studerandemedlem (ingenjörsstuderande)

Läs mera om medlemsavgifterna på diff.fi/medlemskap/medlemsavgifter

18

33,15 € 13,50 € 29,65 € 14,00 € 5,00 € 21,85 € 6,50 € gratis


TFiF DIFF lediganslår lediganslår stipendier stipendier Stipendierna kan ansökas både av utexaminerade och yngre medlemmar.

Stipendierna kan sökas av både studerande- och ordinarie medlemmar.

Stipendier utdelas under våren för

Stipendierna är avsedda för

• teknologers studier utomlands

• praktik utomlands

• studieresor

• studier utomlands

• teknologers utlandspraktik • idrottsverksamhet Ansökningstiden går ut 30.4.2018 och du fyller i din ansökan på nätet www.tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.

Gula Bladet. Nummer 1 2018

STIPENDIER

Ansökningstiden går ut 2.3.2018 Närmare information och ansökningsblanketter finns på www.diff.fi

Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@tfif.fi.

TFIF / DIFF 19


DIFF

DIFF genomför årligen, tillsammans med Insinöörliitto (IL), en arbetsmarknadsundersökning bland ingenjörskåren i Finland. I år deltog totalt ca 10 400 ingenjörer och ca 37 % av DIFF:s medlemmar.

DIFF:s arbetsmarknadsundersökning 2017 Text: Kenneth Jönsson, Marica Widell Källa: Insinöörien Työmarkkinatutkimus TMT 2017

U

nder 2017 utvecklades inkomstnivån huvudsakligen enligt det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadsparterna förhandlat. Det förekom inga allmänna löneförhöjningar, arbetstiden förlängdes på många arbetsplatser och semesterpenningen inom den offentliga sektorn sänktes. Bristen på allmänna löneförhöjningar syns i löneutvecklingen för hela ingenjörskåren och därmed har genomsnittslönen för ingenjörer hållits på samma nivå som året innan. Ingenjörernas strukturkorrigerade medianlön steg från oktober 2016 till oktober 2017 med 0,4 procent och medianlönen med 0,3 procent. Genomsnittslönen för hela yrkeskåren är nu 4 199 euro och medianlönen för ingenjörer 3 950 euro. År 2017 var resultaten för de nyutexaminerade de mest positi-

20

va. Sysselsättningssituationen har blivit bättre för hela ingenjörskåren, och bland de nyutexaminerade är ändringen ännu tydligare. 527 DIFF-medlemmar i åldern 23-63 år svarade på den årliga arbetsmarknadsundersökningen. Av de svarande arbetar 44,8% i Vasaregionen, 32,4% i huvudstadsregionen, 8,2% i övriga Nyland, 7,0% i sydvästra Finland och resterande 7,6% i övriga Finland. Knappt 40 % av medlemmar i DIFF som deltog i undersökningen är inom utveckling eller planering och ca 20 % inom försäljning eller marknadsföring. Inom den högsta ledningen på företagen arbetar ca 15 % och dryga 1 % är företagare. Hela lönestatistiken för ingenjörskåren i Finland hittar du på vår hemsida diff.fi bakom inloggning. Där hittar du också löneräknaren med vilken man du kan söka lönenivå t.ex. på basen av arbetsår, arbetsuppgift eller ort. Har du frågor kring lönenivåerna

eller du vill ha rådgivning inför löneförhandlingar hjälper vår karriärservice till. Vi finns till för dig!


Gula Bladet. Nummer 1 2018

Tjänsteställning Annan Tjänstemän

1,0 % 4,7 % 5,0 % 6,8 %

Experter Lägre mellanledning

14,0 % 12,9 %

Övre mellanledning

12,0 % 13,9 %

Ledning Högsta ledning/företagare

62,0 %

49,0 %

5,0 % 7,4 % 2,0 % 5,3 % Hela ingenjörskåren

DIFF

Ingenjörskårens månadslön 2017 (median) 2 703 € 2 819 €

Tjänstemän

3 887 € 4 000 €

Experter

4 192 € 4 352 €

Lägre mellanledning

5 170 € 5 210 €

Övre mellanledning

6 688 € 6 903 €

Ledning

4 199 € 4 300 €

ALLA Hela ingenjörskåren

DIFF

Lönerekommendationer för sommarpraktik 2018 Avlagda studier studiepoäng

1900 - 2100 € 2000 - 2150 € 2050 - 2200 € 2100 - 2450 € 2150 - 2600 €

TFIF / DIFF

Under 60 60-100 100-150 150-200 över 200

euro/mån

21


EVENEMANGSKALENDERN

Mars • Torsdag 1.3:

Odling i små trädgårdar och på balkonger Klockan 17.00-20.00 Klubb Orfeus

• Tisdag 6.3:

Företagsbesök till Ekeri Oy Klockan 17.00-19.00 Kållbyvägen 1276, Pedersöre

• Onsdag 7.3: 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Torsdag 8.3:

Från att leda sig själv till att leda ett team - vilka utmaningar möter man i rollen som förman? Klockan 17.00, Event Arena SparkUp, Artillerigatan 2 B, Åbo

• Lördag 10.3:

DIFF Åboavdelningens årsfest Klockan 18.00-23.00, Brinkkala, Gamla Stortorget, Åbo

• Tisdag 13.3:

Att investera i bostad och fastigheter – vad bör man beakta? Klockan 17.30 Tekniskas Salar,

• Lördag 17.3:

Hur syns man i ”headhuntingoch rekryteringsdjungeln”? Klockan 17.30-20.00 Klubb Orfeus

• Fredag 23.3:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00 Tekniskas Salar

April • Onsdag 4.4: 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Onsdag 4.4:

TFiF: s årsmöte klockan 17.30 Tekniskas Salar OBS! Matbit 16.30

• Onsdag 4.4:

DIFF: s årsmöte klockan 17.30 Tekniskas Salar OBS! Matbit 16.30

• Fredag 6.4 - måndag 9.4: Arkitektgillet goes Rom

• Lördag 7.4:

Barnens Energidag klockan 12.00, Academill, Foajén, Strandgatan 2, Vasa

Djungelfest med Arne Alligator! Klockan 12.00 Lilla Teatern och Tekniskas Salar

• Söndag 15.4:

• Måndag 19.3:

• Onsdag 18.4:

• Tisdag 20.3:

• Lördag 21.4:

• Onsdag 21.3:

• Fredag 27.4:

Gör dig synlig på arbetsmarknaden - Personal Branding Klockan 17.30 Klubb Orfeus Teater: Egenmäktigt förfarande Klockan 19.00 Lilla Teatern 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Onsdag 21.3:

Tredje delen i föreläsningsserien Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen Klockan 17.00-20.00 Tekniskas Salar 22

• Onsdag 21.3:

Sista anmälningsdag till tofsmösseutlottningen

Maj • Tisdag 1.5:

Traditionell 1:a maj lunch Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Onsdag 2.5: 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Onsdag 16.5: 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

• Söndag 20.5 - lördag 26.5: Seniorernas resa till Krakow och Slovakien

• Tisdag 22.5:

DIAS-gillets månadsmöte Vårutfärd till Tammerfors

Juni • Onsdag 6.6: 10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Salar

November • Onsdag 28.11:

Teater: Chess Klockan 19.00, Svenska Teatern

10:ans bord Klockan 12.00 Tekniskas Sala

Barnens Teknikdag klockan 10.00 och 13.00, Åbo DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00 Tekniskas Salar Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


Gula Bladet. Nummer 1 2018

10:ANS BORD 10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Under våren 2018 träffas vi enligt följande: januari februari mars april maj juni

10:e och 24:e 7:e och 21:a 7:e och 21:a 4:e och 18:e 2:a och 16:e 6:e

Pixhill

Nya deltagare är hjärtligt välkomna med!

LOGGA IN ONLINE: • Tips:

Webbsystemet - logga in, kolla och uppdatera dina uppgifter samt anmäl dig till evenemang (www.tfif.fi / www.diff.fi)

• Logga in:

Ifall du har glömt ditt användarnamn och ditt lösenord får du dessa genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger på första sidan och därefter välja ”Glömt användarnamn?” alt. ”Glömt lösenord?”. Följ därefter anvisningarna. Viktigt är att du har korrekt e-post-

adress i din profil för att komma åt användarnamn och lösenord. Om du är osäker kontakta kansliet.

• Uppdatera uppgifter:

Du kan enkelt ändra dina uppgifter i din profil då du valt ”Medlem”. Kom ihåg att klicka på ”Spara” efter att du gjort en uppdatering.

• Anmäl dig till evenemang:

Som inloggad väljer du det evenemang i evenemangskalendern du önskar anmäla dig till och klickar på ”Anmälan”. Fyll i alla uppgifter

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

FÖRÄNDINGRAR: • Utgivningsdatum

Utgivningsdatum 2017-2018: materialdag utkommer

Mb2 15.02 Mb3 22.03 GB2 09.04 Mb4 19.04 Mb5 24.05 Mb6 12.06 Mb7 23.08 GB3 10.09 Mb8 20.09 Mb9 18.10 GB4 12.11 Mb10 22.11 Mb11 07.12

22.02 29.03 26.04 26.04 31.05 19.06 30.08 27.09 27.09 25.10 29.11 29.11 13.12

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev

• Adressförändringar:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner i rutan ovanom.

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

och se till att lägga till eventuella avecer. Ifall evenemanget är avgiftsbelagt kom ihåg att klicka på ”Godkänn” då du flyttas till sidan ”Varukorgen” för att din anmälan skall gå igenom.

23


Rocka loss med Arne Alligator! Lördagen den 17 mars gäller det att vara bänkad på Lilla Teatern klockan 12.00 då djungeltrummorna börjar dunka. Ta med dig mor och far, barn, barnbarn, syskonbarn, grannens barn eller vem som helst med barnasinnet kvar. Efter en timmes svängande i teatersalongen fortsätter vi festen uppe på Tekniskas Salar. Säkra din plats genom att anmäla dig snabba tag - som vanligt gör du det via evenemangskalendern på hemsidan!

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

24

26.4.2018