Page 10

Sosial- og helsefag

ı

Møt forfatteren Lill Salole

Krysskulturelle superkrefter Å vokse opp med to kulturer, å være såkalte «krysskulturelle barn», har en rekke fordeler, ifølge forfatter Lill Salole. Om voksne bare hjelper til med å identifisere dem. TEKST: TURBO KOMMUNIKASJON, KIRSTI KRISTOFFERSEN FOTO: NTB PRODUKSJON, THOMAS BRUN

Boken Identitet og tilhørighet ble først utgitt i 2013 med navnet Krysskulturelle barn og unge. Lill Salole er selv krysskulturell, og har i mange år vært opptatt av barndom og foreldreskap i en migrasjonskontekst. I tillegg har hun vært spesielt engasjert i arbeidet med forebygging av ekstrem sosial kontroll, tvangsekteskap og utenforskap. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, med spesialisering innenfor utviklingspsykologi og krysskulturell psykologi, og holder både kurs og foredrag om temaet i ulike sammenhenger.

for det er jo først og fremst det de er, uten klassifiseringer rundt bakgrunn. Men til da må vi ta utgangspunkt i de begrepene vi har, og forsøke å utvikle et godt og inkluderende språk sammen. Hvilke typiske dilemmaer kan man havne i, om man har krysskulturell bakgrunn?

«Håpet er at vi en dag snart kan snakke om «barn og unge», for det er jo først og fremst det de er, uten klassifiseringer rundt bakgrunn.»

Hva ligger egentlig i begrepet «krysskulturelle barn»? – Definisjonen er «barn og unge som har levd eller lever med regelmessig påvirkning fra to eller flere kulturer i en betydelig del av oppveksten sin». Jeg vil utfordre oss alle til å tenke på hva vi legger i begrepene vi anvender, for her synder vi alle. Dette begrepet er et forsøk på å introdusere en annen betegnelse enn «flerkulturelle barn», «minoritetsbarn» eller «fremmedkulturelle». Håpet er at vi en dag snart kan snakke om «barn og unge»,

– Det kan være vanskelig å vite hva som er hjemme, man kan føle at man tilhører flere steder eller ingen steder. Noen føler seg rotløse, mens andre føler seg bundet ned av for mange røtter. Mange opplever å vokse opp i et forventningspress på grunn av forskjeller mellom de ulike verdisettene de vokser opp med, og

8

Vit nr. 1 - 2018  

Gyldendals fagmagasin.

Vit nr. 1 - 2018  

Gyldendals fagmagasin.