Page 1


Per Espen Akselsen (red.)

Smittevern i helsetjenesten

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 3

13/04/2018 13:47


Innhold Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Del 1 Grunnlaget for et godt fungerende smittevern Kapittel 1  Faktorer som påvirker forekomsten av infeksjonssykdommer. . . . Normalfloraen vår.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrobers patogenitet og virulens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vårt forsvar mot mikrobene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det medfødte, uspesifikke immunforsvaret.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det ervervede, spesifikke immunforsvaret.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nedsatt (kompromittert) infeksjonsforsvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedsatt infeksjonsforsvar hos eldre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykehjemspasienter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktorer ved miljøet i helseinstitusjoner som påvirker forekomsten av infeksjoner. . . . . . . .

21 22 23 25 25 26 28 29 30 30

Kapittel 2  Overføring av smittestoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Smittekjeden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Smittestoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smittekilde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utgangsport, smittevei og inngangsport. . . . . Smittemottaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gode arbeidsvaner og hygieniske prinsipper. .

34 35 36 38 39

Kapittel 3  Lover og forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppbygningen av regelverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinjer, prosedyrer, rutiner og veiledere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sentrale lover og forskrifter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 44 44 45 46 47 47 47 48 50

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskrifter til smittevernloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskrifter til andre lover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 7

. . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . . . . .

13/04/2018 13:47


Kapittel 4  Smittevern satt i system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Infeksjonskontrollprogram Ansvarsforhold og organisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sykehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sykehjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Infeksjonskontrollprogrammets innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Infeksjonsovervåking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Infeksjonsforebyggende tiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Del 2 Basale smitte­vern­rutiner i helse­tjenesten Kapittel 5  Basale smittevernrutiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håndhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hostehygiene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasientplassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personlig beskyttelsesutstyr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håndtering av pasientnært utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renhold og flekkdesinfeksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desinfeksjon av gulv og inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avfallshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håndtering av sengetøy og tekstiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trygg injeksjonspraksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desinfeksjon av hud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse mot stikkskader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 64 64 66 66 66 67 68 68 69 69 70 70

Kapittel 6  Håndhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrobeflora på hendene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykehusinfeksjon og håndhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forutsetninger for korrekt utført håndhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasienter og pårørende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håndhygiene i pasientrommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan skal håndhygiene utføres?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 74 74 75 75 76 78 Hånddesinfeksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Håndvask.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 8

13/04/2018 13:47


Preoperativ håndhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Hva hindrer god håndhygiene?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Hvordan legge forholdene til rette for god håndhygiene?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Kapittel 7  Arbeidsantrekk og personlig beskyttelsesutstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Arbeidstøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Øvrig bekledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personlig beskyttelsesutstyr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse av arbeidstøy og hud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse av hendene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterile hansker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse av munn, nese og øyne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 87 87 88 91 92

Kapittel 8  Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr og kirurgiske instrumenter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Rengjøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Teknisk desinfeksjon ved hjelp av kjemiske midler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Sterilisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Kapittel 9  Håndtering av avfall.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Håndtering av smittefarlig avfall.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Potensielt smittefarlig avfall som kan kastes sammen med restavfall. . . . . Avfall som ikke kan kastes sammen med restavfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . Emballering og merking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smitteavfall fra isolat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologisk-patologisk avfall fra operasjons‑, patologisk eller fødeavdeling.. Smitteavfall fra laboratorium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stikkende og skjærende avfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

107 108 108 109 110 110 110

Kapittel 10  Håndtering av tekstiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Håndtering av tekstiler på sengeposter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Håndtering av skittentøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Håndtering av smittetøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 9

13/04/2018 13:47


Lagring av rent tøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Vask av tekstiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Vask av privattøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Madrasser, dyner og puter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Kapittel 11  Yrkesbetinget smitte til helsepersonell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Blodsmitte og stikkskader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Forholdsregler ved kontakt med blod. . . . . . . . . . . . . . . . . . Håndtering av blodsøl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forebygging og begrensning av skader ved blodsmitteuhell.. Risiko for å bli smittet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaksinasjon mot hepatitt B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når uhellet er ute – håndtering av stikkskader. . . . . . . . . . . Behandling og immunisering etter blodsmitteuhell.. . . . . . . Melding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuberkulosekontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luftveisinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Influensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mage- og tarminfeksjoner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sår- og hudinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vannkopper (varicella). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse for personalet ved håndtering av døde. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

120 121 121 122 123 123 125 125 125 127 127 128 128 129 129

Kapittel 12  Isolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Orientering til pasienten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Orientering til pårørende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Standardiserte isoleringsregimer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Individuelle tilpasninger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kontaktsmitteregime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Dråpesmitteregime.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Luftsmitteregime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Kohortisolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Beskyttende isolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 10

13/04/2018 13:47


Isolater og isoleringsrom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Merking av isolasjonsrom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Vanlige tiltak ved isolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Tiltak ved opphør av isolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Stell av døde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Del 3 Sykehusinfeksjoner – forebygging og begrensning av smitteoverføring Kapittel 13  Urinveisinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Kateterassosierte urinveisinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Generelle forebyggende tiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Infeksjonsforebyggende tiltak ved innleggelse og stell av urinveiskateter.. . . . . . . . . . . . . . . . 152 Antibiotikabehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Prøvetaking av urin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Kapittel 14  Infeksjoner i sår.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kolonisering og infeksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Prøvetaking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Behandling av sår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Årsaker til sår, behandling av bakenforliggende tilstand, ansvar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Prinsipper for sårbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Valg av bandasje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Smittevern ved sårskift/sårstell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Postoperative sårinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Overfladiske postoperative sårinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Dype postoperative sårinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Forebyggende tiltak mot postoperative sårinfeksjoner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Kapittel 15  Luftveisinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Tiltak for å forebygge luftveisinfeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Håndhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Å forebygge aspirasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Opererte pasienter – tiltak postoperativt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 11

13/04/2018 13:47


Munnhygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiltak relatert til kunstig ventilasjon – respirator.. Utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nebulisator (forstøver).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalet som smittekilde. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

167 168 169 170 170 171

Kapittel 16  Forebygging av matbåren smitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Matforgiftning og infeksjoner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Myndighetskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Vern mot matbåren smitte i helseinstitusjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Tiltak mot smitte fra miljøet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Oppbevaring og håndtering av matvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Håndtering av varm mat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Blanding av urene og rene arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Tiltak mot smitte fra personalet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Risikogrupper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Kapittel 17  Infeksjoner relatert til intravaskulære katetre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Tilkoblinger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Perifer venekanyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Sentralvenøst kateter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Kapittel 18  Antibiotikaresistens og rasjonell bruk av antibiotika. . . . . . . . . . . . 189 Mikrobiologisk prøvetaking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Hvordan kan unødvendig antibiotikabruk begrenses?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Valg av antibiotikum og dosering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Kapittel 19  Overvåking og utbrudd av helse­tjenesteassosierte infeksjoner (HAI). 197 Registrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Metoder for infeksjonsregistrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Infeksjonsutbrudd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Melding og varsling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Håndtering av utbrudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 12

13/04/2018 13:47


Kapittel 20  Antibiotikaresistente bakterier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 MRSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Prøvetaking for MRSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Håndtering av MRSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ESBL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Vankomycinresistente enterokokker (VRE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Hvordan ivareta pasienter smittet av antibiotikaresistente bakterier?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Stikkord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

0000 100282 GRMAT Smittevern i helsetjenesten 180301.indb 13

13/04/2018 13:47

Akselsen - Smittevern i helsetjenesten  

Gyldendal Akademisk 2018

Akselsen - Smittevern i helsetjenesten  

Gyldendal Akademisk 2018