Page 1


kari langaard

profesjonelle samtaler med ungdom et utviklingsfremmende perspektiv

Profesjonelle samtaler med ungdom.indd 3

2018-04-04 10:21:18


Innhold

innledning 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

11

Psykiske vansker og psykiske lidelser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Bokas praktiske og teoretiske forankring  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Samtalenes rammeverk  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Bokas innhold og oppbygging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

12 14 16 18

del 1  grunnlagsforståelse 

23

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 1  et kontekstuelt rammeverk 

��������������������������������������������������������������������������������������  

24

Et aktivt og helhetlig menneskesyn  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Et bredt helsebegrep  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Mennesket som subjekt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  To ulike rammeverk  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Et aktivt språk  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avsluttende kommentarer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

24 29 31 33 37 39

kapittel 2  psykiske og psykososiale vansker i et kontekstuelt rammeverk  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

42

Atferdsvansker, depresjon og angst  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  En vanskelig livssituasjon eller patologi?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avsluttende kommentarer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

42 50 51

kapittel 3  ungdommen i situasjonen 

52

��������������������������������������������������������������������������������������������  

Utviklingsstrev  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Livshendelser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kroppsliggjorte fenomener  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avsluttende kommentarer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

Profesjonelle samtaler med ungdom.indd 7

53 54 62 66

2018-04-04 10:21:18


8

innhold

del 2  et utviklingsfremmende perspektiv 

69

��������������������������������������������������������������������  

kapittel 4  ungdom i samspill med omgivelsene sine 

��������������������������  

70

Hva er utvikling?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvem er ungdom?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ungdommen i samfunnet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ungdom og identitet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Selvfølelse, selvbilde og selvtillit  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Å bestemme selv  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avsluttende kommentarer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

71 72 75 78 82 84 89

kapittel 5  deltagelse og læring 

91

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Bronfenbrenners økologiske modell  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  92 Den unge som aktiv deltager i sosiale situasjoner  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  96 Erfaring og læring  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  97 Tilpasset utviklingsstøtte  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   100 Tilbaketrekning og deltagelse  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   104 Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   105

kapittel 6  den indre og den ytre verden 

������������������������������������������������������������������������� 

108

Intersubjektivitet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ungdom og selvutvikling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

109 111 120

del 3  profesjonelle samtaler 

123

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 7  profesjonelle samtaler 

����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

124

Samtalenes hensikt og retning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Samtalenes systematikk og profesjonell holdning  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   Profesjonelle samtaler er kunnskapsbasert  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

125 126 133 138

kapittel 8  en refleksiv praksis 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

140

Profesjonelle samtaler som en kulturell praksis og en medisinsk praksis  ���������������   Profesjonelle samtaler som historiefortelling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En standardisert praksis  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kjennetegn ved en refleksiv praksis  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En refleksiv praksis: Et eksempel  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

141 142 144 145 150 153

Profesjonelle samtaler med ungdom.indd 8

2018-04-04 10:21:18


innhold

del 4  en utviklingsfremmende praksis 

����������������������������������������������������������������������������� 

159

����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

160

En personlig væremåte  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Beredskap for å være aktiv  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppmerksomhet mot ungdommens handlekraft  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   Balansere egen aktivitet og fremme den unges handlekraft  ������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

162 168 173 176 177

kapittel 10  samtalens retning 

kapittel 9  profesjonell holdning 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

179

Oppmerksomhet mot den unges fortellinger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Strukturere fortellingene  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppmuntre den unge til å uttrykke seg  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Å oppmuntre til framtidsrettethet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hjelpe den unge til å holde seg på skolen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

180 186 189 192 195 197

kapittel 11  en atmosfære som fremmer deltagelse 

������������������������������� 

199

Trygghet gjennom holdning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Trygghet gjennom struktur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Den innledende kontakten  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Stimulere til involvering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

201 204 205 206 211

kapittel 12  endringsprosesser 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

212

Ferdigheter  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

212 229

kapittel 13  samarbeid med andre i ungdommenes miljø 

��������� 

230

Ungdommen i familien  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når og hvordan involvere foreldrene?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ungdommen på skolen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

231 235 248 254

kapittel 14  utvikling av praksis 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

256

Refleksjon over refleksjon i praksis  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En fordypet forståelse  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Samspill mellom utøvelse og teoretisk rammeverk  ���������������������������������������������������������������������������������������������   Kritisk refleksjon  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

257 260 261 262

Profesjonelle samtaler med ungdom.indd 9

9

2018-04-04 10:21:18


10

innhold Det flerfaglige teamet som base for utvikling av praksis  ��������������������������������������������������������������������������   Refleksjonens systematikk  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Utvikling av praksisnære begreper  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Aksjonsforskning  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ungdommenes erfaringer som kilde til kunnskap  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   Organisasjonens formelle rammeverk  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

263 265 266 267 269 269 271

kapittel 15  kontekstens betydning for utøvelse og fagutvikling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

273

Den nære konteksten  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Organisasjonens kultur og klima  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Andre organisasjoner og samfunn  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Samarbeid mellom organisasjonene  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avsluttende kommentarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

274 275 276 277 278

avslutning 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

280

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

292

register 

Profesjonelle samtaler med ungdom.indd 10

2018-04-04 10:21:18

Langaard - Profesjonelle samtaler med ungdom  

Gyldendal Akademisk 2018

Langaard - Profesjonelle samtaler med ungdom  

Gyldendal Akademisk 2018