Page 1


berit støre brinchmann (red.)

etikk i sykepleien

Etikk i sykepleien.indd 3

2016-07-08 12:37:37


Forord til 4. utgave

Det er interessant og livgivende å undervise studenter og sykepleiere i etikk! For en tid tilbake mottok jeg denne mailen fra en ukjent sykepleierstudent: «Akkurat nå leser jeg «Etikk i sykepleien». Ville bare dele at jeg synes det er en utrolig fin bok. Jeg koser meg virkelig når jeg leser. Du gjør det tydelig og lett å forstå. Og får meg til å tenke og reflektere, det liker jeg. Denne boken kommer jeg til å ta godt vare på og lese flere ganger i studieforløpet og som ferdig sykepleier. Takk for en viktig bok!» Tilbakemeldinger som denne er utrolig inspirerende for oss forfattere av boken. Tusen takk til studenter på ulike nivåer i utdanningen og til lærere og sykepleiere i praksis som leser og bruker «Etikk i sykepleien». Takk også til alle medforfatterne som har gjennomgått kapitlene sine på nytt, for å sikre at boken er faglig oppdatert og gjennomarbeidet, og til forlagsredaktør Gro Hjelmeland Grimsbø og Gyldendal Akademisk for støtte og oppmuntring. Flere av kapitlene i 4. utgave av «Etikk i sykepleien» er revidert, og aktuelle lovendringer som påvirker innholdet i boken, er tatt inn. Våren 2016 vedtok forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund reviderte yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Endringene i de yrkesetiske retningslinjene omfatter blant annet viktige presiseringer om pasientens stemme og det å ikke dø alene. Kapittel 6, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, er revidert og tar hensyn til de nye retningslinjene. Du finner også oppdatert versjon av yrkesetiske retningslinjer på Sykepleier­ forbundets nettside (nsf.no). I kapittel 10, Juss og etikk i sykepleien, er eksemplene og drøftelsene utvidet til også å omfatte bruk av varslings og lokaliseringsteknologi (GPS) hos eldre med demens. I kapittel 12, Kliniske etikk-komiteer, gjennomgås og ­utdypes SME-modellen, som er en modell for systematisk drøfting av etiske problem­stillinger, utviklet ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Kapittel 14, Etiske utfordringer med nyere bioteknologi, er helt omskrevet.

Etikk i sykepleien.indd 9

2016-07-08 12:37:38


10 forord

Nytt i denne utgaven er kapittel 11, Prioriteringer i sykepleie. Prioriterings­ spørsmål har lenge vært en del av den offentlige debatten knyttet til medisinsk utredning og behandling, mens en diskusjon om kriterier for prioriteringer i sykepleie har manglet. Vi er derfor glade for at Siri Tønnessen, som har engasjert seg mye i prioriteringsdebatten i sykepleiefaget, har skrevet dette nye kapitlet til «Etikk i sykepleien». Terracina, juni 2016 La tua invidia è la mia forza Berit Støre Brinchmann

Etikk i sykepleien.indd 10

2016-07-08 12:37:38


Innhold

innledning 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

17

En oversikt over etisk teori  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Fortellinger fra sykepleiepraksis  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

20 22 23

kapittel 1  menneskesyn 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

25

Liv-Helen Odland Fortellingen om Rut  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Menneskesyn og sykepleie  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Holisme  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  En holistisk tilnærming  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Reduksjonistisk menneskesyn  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Menneskesyn og naturvitenskap på godt og vondt  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Menneskesyn og ressursmessige rammer  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Spørsmål fra Kari, som er student  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Svar til Kari  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

26 27 27 29 31 36 39 40 40 41 42

kapittel 2  etiske dilemmaer 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

43

Åshild Slettebø Etiske dilemmaer og etisk vanskelige situasjoner  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Faglige og etiske dilemmaer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Bruk av begrepet «dilemma»  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Moralske eller etiske dilemmaer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Profesjonelle dilemmaer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Definerende kjennetegn på et dilemma  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Konsekvenser for praksis  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Spørsmål fra Kari, som er student  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Svar til Kari  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

44 45 46 47 49 51 52 52 52 52 53

Etikk i sykepleien.indd 11

2016-07-08 12:37:38


12 innhold

kapittel 3  pliktetikk 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Berit Støre Brinchmann Pliktetikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ulike typer plikter  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kristen pliktetikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kombinasjon av plikter og konsekvenser  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kants pliktetikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kritikk av pliktetikk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Noen etiske refleksjoner  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Spørsmål fra Kari, som er student  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Svar til Kari  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 4  konsekvensetikk 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Torild Sneltvedt Konsekvensetikk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Handlingsutilitarisme og regelutilitarisme  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hva forstås med nytte, og er det mulig å måle nytte?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Konsekvensetikk når katastrofer rammer  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kan nytte være den viktigste verdien i fordelingen av helsetjenester?  �����������������������������������������������  Kan vi se bort fra nytte som verdi når helsetjenester skal fordeles?  �������������������������������������������������������  Egoistisk nytteetikk eller rettferdig fordeling?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Spørsmål fra Kari, som er student  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Svar til Kari  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 5  de fire prinsippers etikk 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Berit Støre Brinchmann Det lille hjertet som slo  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  De fire prinsippers etikk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Velgjørenhetsprinsippet og ikke skade-prinsippet  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Autonomi – retten til å bli informert og til å velge selv  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  Rettferdighet – retten til likebehandling  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avsluttende refleksjon  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Spørsmål fra Kari, som er student  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Svar til Kari  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 6  yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere  Torild Sneltvedt En fortelling om plikter og følelser 

Etikk i sykepleien.indd 12

55 56 57 57 58 59 61 61 64 65 65 66 67 68 68 70 71 73 74 76 77 77 77 78 81 81 83 87 89 92 92 94 95 95 96

�������������������������������������  

97

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

97

2016-07-08 12:37:38


innhold 13 Hva handler denne fortellingen om?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98 Hvorfor trenger sykepleiere egne yrkesetiske retningslinjer?  �������������������������������������������������������������������������������  98 Hvilken hensikt har yrkesetiske retningslinjer?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 Hvilke verdier bygger yrkesetikken på?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   100 Yrkesetikken bygger på menneskerettighetene  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   100 Følelser og plikter i yrkesetikken  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   101 Hva handler denne fortellingen om?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   102 Hvilke punkter i yrkesetiske retningslinjer er aktuelle?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������   103 Hva handler denne fortellingen om?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   106 Hvilke punkter i yrkesetiske retningslinjer er aktuelle?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������   106 Hva gjør man ved brudd på yrkesetiske retningslinjer?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   107 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   108 Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   108 Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   108 Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   109 Vedlegg  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   110 Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   110

kapittel 7  nærhetsetikk 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Berit Støre Brinchmann Nærhetsetikk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Nærhetsetikk og normativ etikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Levinas’ etikk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Løgstrups etikk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Noen nærhetsetiske refleksjoner  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Nærhetsetikk er relasjonsetikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Nærhetsetikk er grunnlagsetikk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Nærhetsetikk og skjønn  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 8  dydsetikk 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Berit Støre Brinchmann Dyder som personlige egenskaper  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Moralske dyder  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Intellektuelle dyder  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Dyder i sykepleien  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Noen avsluttende dydsetiske refleksjoner  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Etikk i sykepleien.indd 13

114 115 116 117 119 121 125 125 126 127 127 128 129 131 133 136 137 139 141 144 144 144 146

2016-07-08 12:37:38


14 innhold

kapittel 9  hva innebærer det å være en profesjonell sykepleier?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Torild Sneltvedt Hva innebærer det å være empatisk i det profesjonelle møtet?  �������������������������������������������������������������������   Følelsesmessige utfordringer knyttet til det å bli berørt  ����������������������������������������������������������������������������������������������   Å distansere seg  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Grensebevissthet og profesjonalitet  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hvordan er det private forholdet forskjellig fra det profesjonelle?  �������������������������������������������������������   Kan sykepleieren være personlig og samtidig være profesjonell?  �������������������������������������������������������������   Hvilke forventninger er knyttet til det å være sykepleier?  ���������������������������������������������������������������������������������������   Praksisteori  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Utvikling av profesjonell kompetanse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hvilke rammer gjelder for den profesjonelle yrkesutøvelsen?  �������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 10  juss og etikk i sykepleien 

147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 159 159 160

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

162

Bente Vibecke Lunde Helsejuss og aktuelle lover for sykepleiere  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fortellingen om en gammel dame  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   Søknad om plass i sykehjem  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Informert samtykke  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Samtykkekompetanse  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ivaretakelse av kvalitativt gode og verdige tjenester  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   Taushetsplikt  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Legemiddelhåndtering når tjenestemottaker er dement  �������������������������������������������������������������������������������������������   Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Forsvarlig sykepleie og god praksis  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Juss og etikk – harmoni eller konflikt?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

163 165 167 168 168 169 172 173 175 176 177 181 182 183 183 184

kapittel 11  prioriteringer i sykepleie 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

187

Siri Tønnessen Prioriteringer som etisk dilemma  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Prioriteringer – ja til noe, nei til noe annet  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fordeling av ressurser mellom ulike pasientgrupper  �������������������������������������������������������������������������������������������������   Balansering av ressurser mellom hovedtyper av tiltak  �������������������������������������������������������������������������������������������   Rangering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

187 189 190 191 191

Etikk i sykepleien.indd 14

2016-07-08 12:37:38


innhold 15 Rasjonering  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Prioriteringer krever etisk begrunnelse  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sykepleiernes ansvar: Prioritering av pleie- og omsorgstjenester  �������������������������������������������������������������   Sentrale juridiske og faglige rammer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tre prioriteringssituasjoner  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sentrale aspekter når du skal begrunne prioriteringer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������   Verdier  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Prinsipper og kriterier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Prioriteringer og faglig forsvarlighet i sykepleie  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Prioriteringsdilemmaet i sykepleie: Å ivareta grunnleggende behov  �������������������������������������   Sykepleiefaglig forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp  �����������������������������������������������������������������������������   Tre krav til sykepleiefaglig forsvarlig tjenester  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sammenhengen mellom prioriteringer på ulike nivåer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������   Politiske vedtak  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Administrative beslutninger  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kliniske prioriteringsbeslutninger  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Dilemma som forplanter seg  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hvilke prosedyrer skal vi følge?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

192 193 194 195 196 200 200 202 209 209 211 213 215 215 215 216 216 217 218 219 219 221

kapittel 12  kliniske etikk-komiteer 

223

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Berit Støre Brinchmann Det etiske problem  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fakta i saken  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Berørte parter – deres syn og interesser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Relevante verdier, prinsipper og dyder, erfaringer fra lignende situasjoner og juridiske føringer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Handlingsalternativer og konklusjon  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hvilke saker drøftes i KEK?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hverdagsetikk ved livets slutt  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 13  forskningsetikk 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Åshild Slettebø Fortellingen om et studentprosjekt  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Helsinkideklarasjonen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Informert og frivillig samtykke  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Skriftlig samtykkeformular  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Konfidensialitet og vern av personopplysninger  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Etikk i sykepleien.indd 15

227 227 228 228 230 231 232 238 238 239 239 241 241 242 243 247 248

2016-07-08 12:37:38


16 innhold Forskerens egen kompetanse til å utføre forskningsprosjektet  ���������������������������������������������������������������������   Nødvendige tillatelser  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sentrale erfaringer fra prosjektarbeid  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Anbefalt litteratur  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Vedlegg  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Forespørsel om deltakelse i studentprosjektet «Ungdom og kostvaner»  ���������������������   Samtykke til deltakelse i studien  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

249 250 251 252 252 253 253 254 255 255 257

kapittel 14  etiske utfordringer med nyere bioteknologi 

���������������� 

259

Bjørn Hofmann Noen konkrete teknologier og utfordringer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Assistert befruktning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Genetisk undersøkelse av befruktede egg (PGD)  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hjelpesøsken  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Valg og endringer av egenskaper hos fostre og barn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fosterdiagnostikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Genetiske undersøkelser (gentesting)  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Genterapi  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Stamceller   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Xenotransplantasjon  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Teknologiens muligheter  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kunnskap om årsakssammenhenger  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Muligheter for behandling og helbredelse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Muligheter for mer tilpasset behandling  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Muligheter for forbedring  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Negative konsekvenser som overgår nytten  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når nye muligheter truer menneskeverdet  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Konflikt mellom eksisterende verdier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Noen vanlige argumenter og prinsipper i bioteknologidebatter  ���������������������������������������������������������������   Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Spørsmål fra Kari, som er student  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Svar til Kari  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

260 261 265 266 268 269 272 274 277 277 279 280 281 283 284 286 286 287 288 289 290 290 291

om forfatterne 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

293

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

295

stikkord 

Etikk i sykepleien.indd 16

2016-07-08 12:37:38

Brinchmann - Etikk i sykepleien  

Gyldendal Akademisk 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you