Page 1


kjetil viken

atferdsanalytisk miljøbehandling struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

Atferdsanalytisk miljobehandling.indd 3

2018-02-28 10:26:49


Innhold

innledning 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 1  atferdsanalytisk miljøbehandling 

11

������������������������������������������������������  

13

Miljøbehandling som begrep  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Atferdsutfordringer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Miljøterapi vs. miljøbehandling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Miljøbehandling vs. miljøarbeid vs. omsorg  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Miljøbehandling  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Forholdet mellom miljøbehandling og anvendt atferdsanalyse  ������������������������������������������������������  Metodebruk i miljøbehandling  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Klinisk kvalitativ metode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Klinisk kvantitativ metode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Menneskesyn gjennom relasjonelt arbeid og terapeutiske allianser  ������������������������������������  Brukermedvirkning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Etikk  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sosial validitet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

14 17 18 20 23 26 27 29 31 34 41 43 46

kapittel 2  atferdsanalyse 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

48

Hva er atferdsanalyse?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Anvendt atferdsanalyse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Analysenivåer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Operant atferd og operant betinging  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Læring i et nøtteskall  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Respondent atferd og respondent betinging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Språkets rolle  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Regler  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Relasjonell rammeteori og ACT. Atferdsanalytisk tilnærming til språk  �������������� 

49 51 53 56 59 63 65 66 70

Atferdsanalytisk miljobehandling.indd 7

2018-02-28 10:26:49


8

innhold Tenkning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Føling og sansing  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nevrologiens rolle  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

81 82 86

kapittel 3  atferdsanalyse og viktige begreper for miljøbehandling  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

89

Forsterkning, svekking og ekstinksjon  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 Forsterkning av atferd  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  90 Positiv forsterkning og additiv forsterkerformidling  ����������������������������������������������������������������������������������  92 Negativ forsterkning og subtraktiv forsterkerformidling  ����������������������������������������������������������������  94 Av-og-til-forsterkning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  97 Naturlig forsterkning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98 Svekking av atferd  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 Ekstinksjon og utslokking av atferd  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   104 Stimuluskontroll  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   107 Etablering av stimuluskontroll  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   111 Nudges og premacking  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   111 Prompting og atferdskjeder  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   114 Generalisering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   118 Differensiell forsterkning og forming av atferd  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   121 Motivasjon (indre vs. ytre motivasjon)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   124 Funksjonelle analyser av atferd  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   128

kapittel 4  beslutningsstøtte og struktur i atferdsanalytisk miljøbehandling  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 

130

Arbeidsmodeller  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Metodebruk og beslutninger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Metodebruk og beslutninger ved indre atferd  ����������������������������������������������������������������������������������������������������   Deltakende observasjon  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Skjønnsbaserte vurderinger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fallgruver ved bruk av skjønn  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fallgruver ved tolkning av data  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Dimensjoner ved responser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Teori og empiri  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Evidensbasert tilnærming / Kunnskapsbasert praksis  ����������������������������������������������������������������������������������   Miljøbehandling som prosess og struktur  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Atferdsanalytisk miljøbehandling som prosess  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Observasjon og kartlegging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Slutninger og analyser av innsamlet informasjon  ������������������������������������������������������������������������������������������   Valg av mål for miljøbehandlingstiltak  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tiltaksbeskrivelser/prosedyrer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Evaluering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

133 145 148 150 152 154 155 156 158 160 163 165 165 167 168 170 173

Atferdsanalytisk miljobehandling.indd 8

2018-02-28 10:26:49


innhold Atferdsanalytisk miljøbehandling som struktur  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������   Informasjonsflyt og fagsystemer som utgangspunkt for lik praksis  ������������������������   Rapporter vs. registreringer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Veiledning og møtestruktur  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sikkerhet og trygghet i miljøarbeid og miljøbehandling  ����������������������������������������������������������������  

174 174 176 177 179

kapittel 5  behandlingsintegritet 

182

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Hva skal behandles?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tilrettelegging for lik praksis i tiltaksarbeid  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Avvik i prosedyrer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Prosedyrebeskrivelser og sjekkpunktlister  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sjekkpunktlister  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

185 186 187

kapittel 6  registreringskvalitet 

189 193

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

195

Hvordan sikre registreringsreliabilitet?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Måter å registrere atferd på  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Grafisk framstilling og design  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

204 207 212

etterord 

219

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

referanser  register 

Atferdsanalytisk miljobehandling.indd 9

9

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

221

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

231

2018-02-28 10:26:49

Viken - Atferdsanalytisk miljøbehandling  

Gyldendal akademisk 2018

Viken - Atferdsanalytisk miljøbehandling  

Gyldendal akademisk 2018