Page 1

Bli kjent med Panorama


I denne brosjyren vil du finne informasjon om muligheter som finnes i Panorama

KONTAKT OSS Skoleservice undervisning@gyldendal.no tlf: 22 03 41 80 gyldendal.no/vgs

Redaksjon Ingrid Oos Hove Redaktør ingrid.oos.hove@gyldendal.no Anders H. Nes Redaktør anders.halvor.nes@gyldendal.no Ellen-Marie Miljeteig Markedskonsulent emm@gyldendal.no

Bli kjent med Panorama Panorama er læreverket for den som ønsker en oversiktlig og solid norskbok som kombinerer en god faglig formidling med en vektlegging av elevens ferdigheter i faget. Hva er nytt i Panorama? • • • • • • •

Revidert etter ny læreplan Styrket integrering av de grunnleggende ferdighetene Flere kurs som veileder elevene i arbeidet med faget Verktøykasse med mange oppgaver Styrket fokus på lese- og lærestrategier Modelltekster skrevet av elever (på nett) Ny, oppdatert tekstsamling med et bredt utvalg av tekster i ulike sjangre

I denne brosjyren kan du lese mer om: • • • •

Panoramas fokus på lese- og læringsstrategier, side 4 – 5 Kapitteloppbygging og pedagogisk idé, side 6 – 7 Kurs og Verktøykassa, side 8 – 9 Panorama Smartbok, side 10 – 11


Panorama FORFATTERE Marianne Røskeland er førstelektor ved Høgskolen i Bergen, norskseksjonen. I fagkretsen sin har hun litteraturvitenskap, historie, fransk og nordisk språk. Marianne Røskeland har arbeidet mange år i videregående skole. Hun har også arbeidet ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, undervist i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og vært redaktør for Norsklæreren. Marianne Røskeland har produsert tekster om de fleste norskfaglige emner, men har særlig interesse for tekstteori, litteraturformidling og lesing. Jannike Ohrem Bakke er lektor med fagene norsk, tysk og drama. I 2004 avsluttet hun et forfatterstudium i sakprosa. Jannike Ohrem Bakke har arbeidet flere år i videregående skole og ved universitetet i Köln, Institute für Nordische Philologie. Hun har forfattet artikler om ungdomslitteratur og bildeboka. Nå har Jannike Ohrem Bakke permisjon fra Ullern VGS for å undervise i norsk ved Høgskolen i Vestfold. Liv Marit Aksnes er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, norskseksjonen. I fagkretsen har hun nordisk, massekommunikasjon og mediefag, teatervitenskap og drama. Tidligere har hun arbeidet flere år i videregående skole med fagene norsk, drama og mediekunnskap. Aksnes har norsk muntlig, retorikk og kunstfagdidaktikk som sine hovedfelt, og har utgitt flere bøker og artikler innenfor disse områdene. Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språkvitenskap ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB). Han har vært tilknyttet Nordisk institutt fra 1979, og han har som lektor ved Langhaugen gymnas i Bergen undervist i fagene norsk, historie, samfunnsfag og idéhistorie. Gunnstein Akselberg har skrevet mange artikler og bøker og driver aktivt med formidling av norskfaget gjennom ulike media som radio og aviser.

Om Panorama

Forfattere: Marianne Røskeland, Jannike Ohrem Bakke, Liv Marit Aksnes, Gunnstein Akselberg Utgivelsesår: 2013 Antall sider: 400 Bokmål/nynorsk ISBN: 978-82-05-43235-2 Panorama Smartbok Panorama kommer i en digital utgave. Les mer på www.smartbok.no

2 3


KAPITTELSTART

I nye Panorama har vi vektlagt å stimulere elevens lese- og læringslyst gjennom visuelle kapittelstartsider. Disse har som mål å sette elevens førforståelse i sving og gjøre eleven klar til å lære lærebokstoffet.

BILDER En bevisst bruk av ulike typer bilder bygger opp under elevens evne til å finne meningsinnhold i ulike tekster.

AKTUALISERING Sitater fra kjente mennesker bidrar til å gjøre fagstoffet mer aktuelt og levende for eleven.


Panorama

INGRESS Før eleven starter å lese, får han en pekepinn på hva kapittelet handler om gjennom en kort ingress. Slik gjøres eleven klar til læring.

OVERSKRIFTER De viktigste overskriftene er trukket ut, slik at eleven får et overblikk over hovedområder i kapitlet før han starter lesingen.

NØKKELOPPGAVER Nøkkeloppgaver er førlesingsoppgaver som finnes på alle kapittelstartsider. Oppgavene skal blant annet aktivisere forkunnskaper.

4 5


KAPITLENE

Panorama har bevart sin gode framstilling av lærestoffet i et språk som er tilpasset målgruppa. Alle de sentrale emnene i norskfaget er behandlet på en oversiktlig og grundig måte.

ORDFORKLARINGER I MARG I Panorama blir vanskelige ord forklart underveis i teksten. I tillegg finner du ordforklaringer og sentrale nøkkelord i marg. Disse skal hjelpe eleven med lesingen. MUNTLIGHET Temaet muntlighet er styrket i den nye utgaven av Panorama. Nyere muntlige sjangre er med, og retorikk står sentralt både som produktiv og reseptiv ferdighet.

LESESPØRSMÅL Panorama har en rekke lesespørsmål som skal hjelpe eleven med å bevisstgjøre seg lærestoffet mens han leser. Slik vil kunnskapen feste seg lettere.


DIFFERENSIERTE OPPGAVER

Panorama Panorama har mange ulike oppgaver som skal gjøre det enkelt å differensiere undervisningen.

TENK DEG OM Refleksjonsoppgaver med flere mulige svar. TØM TEKSTEN Repetisjonsoppgaver der svaret er å finne i teksten. Disse oppgavene kan også brukes som aktivering av førkunnskap før arbeidet starter.

DITT OG DATT Dette er oppgaver med ulik vanskegrad, men oftest praktiske “gjøre-oppgaver” som skal treffe ulike sider ved eleven, både faglige og mer kreative.

6 7


KURS

Panorama tilbyr eleven kurs der eleven steg for steg blir veiledet mot de sentrale sjangrene i faget. B책de skriftlige og muntlige sjangre er omtalt.

Kursene hjelper eleven i 책 utvikle ferdighetene i faget.

Punktvis og oversiktlig oppbygd

Nytt i revidert utgave er kurs ogs책 i de mest sentrale skrivereglene.


VERKTØYKASSA

Panorama

Denne delen av Panorama er nyskrevet, og tilbyr ulike øvelser som skal gjøre elevene til bedre skrivere og lesere, og som skal styrke de muntlige ferdighetene deres.

Øvelser i de grunnleggende ferdighetene.

KORTE INSTRUKSJONER Vi tror at elevene utvikler ferdighetene sine gjennom aktivitet. Derfor har Panorama kort vei mellom teori og praksis. MANGE KONKRETE ØVELSER Elevene har ulike styrker og svakheter, og mange ulike behov. Derfor er oppgavene i Verktøykassa mange og valgfrie. Her kan eleven selv, eller du som lærer, avgjøre hvilke oppgaver det er hensiktsmessig å jobbe med.

8 9


SMARTBOK Nye muligheter med Panorama Smartbok 1 MARKÉR TEKSTEN

Bruk verktøy for gultusj og marker viktige ord og begreper. To trestammer – skjønnlitteratur og sakprosa Sjangrene deles gjerne inn i to overordnede kategorier, eller slektstre, der hovedskillet går mellom skjønnlitteratur og sakprosa eller saklitteratur

2 LYTT

Hele boka er innlest. Trykk hvor du vil i teksten og få den opplest.


Panorama Smartbok

3 NOTÉR

Lag egne notater i teksten. Lag sammendrag, ordforklaringer eller huskelapper til deg selv.

4 SØK

Sjangre: - Skjønnlitteratur

Alle ord og begreper er søkbare og det er derfor lett å finne igjen tema eller begreper i boka.

- Sakprosa

FREMHEV

5

Du kan forstørre all tekst, alle bilder og figurer og vise dem i stort format på prosjektor eller smarte tavler. Du kan også forstørre flere bilder samtidig og sammenligne dem.

EKSTRA RESSURSER og MODELLTEKSTER

7 FILM/OMVENDT UNDERVISNING

6

I Panorama Smartbok finner du en rekke undervisningsfilmer som støtter opp under innlæringen av fagstoffet.

I Panorama Smartbok finnes det en rikdom av ekstra ressurser, som animasjoner, filmsnutter, arbeidsark og lignende. Disse kan brukes i undervisningen. Du finner også en rekke modelltekster skrevet av elever i den videregående skolen som kan brukes i opplæringen av sjangre og til å bevisstgjøre elevene rundt egne ferdigheter i faget.

Smartbok er en digital utgave av Panorama som kan brukes på PC/Mac, Offline og på nettbrett. Les mer om Smartbok og prøv gratis: www.smartbok.no


13 101 013

gyldendal.no/panorama

Bli kjent med Panorama  

Kom i gang med Panorama

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you