Page 1

0000 Tertius Mile Beta.book Page 7 Wednesday, July 31, 2013 2:18 PM

Innhold

kapittel 1 helseveiledning – hva menes? . . . . . . . . . . . . . . Bjørg Christiansen Helseveiledning – en definisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementer i helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor er helseveiledning viktig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykepleiere og pedagogisk funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rammeplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lovverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjennetegn ved roller og relasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonen skapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mot en relasjonell utjevning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kapittel 2 helsepedagogikk og syn på læring . . . . . . . . Bjørg Christiansen Et behavioristisk syn på læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kognitivt læringssyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosiokulturelt og situert perspektiv på læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læringssyn og konsekvenser for helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 14 15 17 19 20 20 23 24 25 27 30 33 35 38 39 40


0000 Tertius Mile Beta.book Page 8 Wednesday, July 31, 2013 2:18 PM

8 innhold

kapittel 3 didaktiske perspektiver på helseveiledning . . .

42

Bjørg Christiansen Pasientens og pårørendes forutsetninger for læring og mestring . . . . . Sykdomsfase og tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innsikt i pasientens opplevelse av sin egen situasjon . . . . . . . . . . . . . Kontekstuelt særpreg – menneskelige og materielle ressurser . . . . . . . Situasjonstyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykehusrutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rommets betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økte forventninger til helsepersonell? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medpasienter, en læringsressurs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjemmesituasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av sosiale medier og smarttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motsetningsfylte mål? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosessmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan formulere mål? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 45 47 50 50 52 52 52 55 56 56 59 60 60 61 63

kapittel 4 tilrettelegging, metodikk, endringsarbeid . .

67

Bjørg Christiansen Informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilrettelegging for grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endringsprosesser – lytte, spørre, motivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosessvurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 70 71 73 74 74 76

kapittel 5 pasientinformasjon i sykehus – med særlig vekt på ivaretakelse av engstelige og bekymrede pasienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Tore Sørlie og Svein Bergvik Pedagogiske utfordringer knyttet til travelheten i dagens sykehus . . . . Hvorfor er informasjon viktig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selvregulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjon som del av preoperative intervensjoner . . . . . . . . . . . . Informasjon og kvalitet i kontakten med hjelpere og pårørende . . . Hvorfor er det viktig å redusere negative følelser? . . . . . . . . . . . . . . Behandlersentrert eller pasientsentrert informasjonsformidling . . . . . Negative følelser hos pasienter med hjerte- og karsykdom . . . . . . . . . . Ulike reaksjonsmønstre og mestringsstrategier – noen eksempler . . . .

79 80 80 81 81 82 83 87 89


0000 Tertius Mile Beta.book Page 9 Wednesday, July 31, 2013 2:18 PM

innhold 9 Informasjonsformidling til hjerteopererte pasienter – et eksempel . . . Å fremme pasientens egen spørrende og informasjonssøkende aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgangsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på samtaleforløp med pasienter med vanlige følelsesmessige problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samtalens tematiske rekkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samtale mellom sykepleier og pasient ved utskrivningen . . . . . . . . . . . . Trening i pasientsentrert informasjonsformidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 97 99 100 101 102

kapittel 6 eldre syke pasienter – utfordringer ved helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

Kirsten Halse Hvem er den eldre pasienten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forhold som kan påvirke forutsetninger for læring og mestring . . . . . . Mål, ønsker, behov, verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innhold i helseveiledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilrettelegging og gjennomføring av helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . Muntlig og skriftlig formidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardisert helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre metoder for formidling av helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . Overveielser ved helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering og dokumentasjon av helseveiledningen . . . . . . . . . . . . . . Informasjonsrelatert dialog med pårørende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . På tvers av kontekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økt bevissthet om pedagogisk funksjon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behov for fagutvikling og forskning på området – helseveiledning til den eldre pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 7 flerkulturelt perspektiv ved helseveiledning av pasienter og pårørende . . . . . . . . . . Sevald Høye Det flerkulturelle mangfoldet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møte med flerkulturelle pasienter og pårørende i en akutt kritisk kontekst – noen kjennetegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flerkulturelle pårørende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særpreg i konteksten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mål, ønsker og behov relatert til informasjon og helseveiledning . . . . . Kartlegging av verdier og livssyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 94 94

110 111 113 116 119 119 120 121 123 125 126 127 128 130 130

134 135 137 139 140 142 143


0000 Tertius Mile Beta.book Page 10 Wednesday, July 31, 2013 2:18 PM

10 innhold Utfordringer og tilrettelegging av informasjon og helseveiledning . . . Kommunikative utfordringer i informasjon og veiledning . . . . . . . . Bruk av tolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilrettelegging av veiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plikt og rett til informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjon knyttet til besøksrutiner og behov hos pårørende . . . . Veiledning og forhandling i forbindelse med deltakelse i pleie . . . . Hvem skal informeres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behov for ny kunnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 146 147 148 150 151 152 154 155 157

kapittel 8 levevaner og endringsprosesser – konsekvenser for helseveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Bjørg Christiansen Hvorfor er det vanskelig å endre levevaner? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overvekt – et individuelt folkehelseproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort presentasjon av den transteoretiske modellen . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonelle utfordringer i helseveiledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å skape kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et personlig, profesjonelt tillitsforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reaksjoner hos veilederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innsikt i den andres opplevelse – å spørre og lytte . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva kan skape hindringer i endringsprosessen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vanens makt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambivalens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opplevelse av lite støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forutsetninger for læring og mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å beskrive handlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motivasjon, mål, ønsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stimulering av refleksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innspill i endringsprosesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidrag fra erfarne brukere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162 163 164 166 166 167 168 169 171 171 172 173 173 175 177 179 179 182 183 183 184 185


0000 Tertius Mile Beta.book Page 11 Wednesday, July 31, 2013 2:18 PM

innhold 11

kapittel 9 helseveiledning – individ, gruppe, samfunn . .

188

Bjørg Christiansen Hvorfor samfunnsperspektiv på helseveiledning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samhandlingsreformen om forebygging og lavterskeltilbud i kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærings- og mestringssentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppeundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseveiledning – fagutvikling og forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansatser til en strategi for fagutvikling og forskning . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190 193 194 195 196 200

om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202

stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

188

Pages from helseveiledning til trykk