Page 1

FALLAN • FALLAN

Studiebokas 23. utgave er fullstendig oppdatert i henhold til gjeldende skatteregler ved inngangen til sommeren 2018. innføring i skatterett er spesielt godt egnet innenfor følgende bruksområder: • valgfag skatterett i de økonomisk-administrative studiene (BØA) • lærebok for masterutdanningene i revisjon (MRR) • lærebok for regnskapsførerutdanningen • lærebok for eiendomsmeglerstudenter • lærebok for jusstudenter i skatterett og skatteøkonomi • valgfag i skatterett for ingeniørstudenter

2018–2019

Professor emeritus lars fallan har vært ansatt ved NTNU Handelshøyskolen (tidl. TØH) og Norges Handelshøyskole (NHH). Fallan har i en årrekke undervist blant annet i skatterett og skatteøkonomi for økonomi- og revisorstudenter. Forskningen hans har omfattet blant annet skatteatferd. Han er dr.oecon. fra NHH med en avhandling om skatteplanlegging i næringsvirksomhet.

INNFØRING I SKATTERETT

innføring i skatterett er det mest brukte innføringsverket i norske skatteregler for økonomistudenter. Denne studieboka er skrevet av økonomer for økonomistudenter, med tanke på å lette innlæringen av stoffet i hovedboka Innføring i skatterett 2018–2019. Den inneholder løsningsforslag til alle kapitteloppgavene og har i tillegg en rekke supplerende oppgaver med løsninger for å vise de økonomiske konsekvensene av skattereglene.

Fallan arbeider i dag med flere forskningsprosjekter sammen med andre forskere og er også aktiv som fagbokforfatter. Han veileder fortsatt studenter ved NTNU Handelshøyskolen i skatteregnskap, skatteøkonomi og skatteøkonomisk atferd.

STUDIEBOK

Førsteamanuensis even fallan er ansatt ved Høgskolen i Innlandet og underviser, veileder og forsker innenfor områdene finansregnskap, skatteregnskap og miljøregnskap. Han har arbeidet i KPMG og i Kulturdepartementet. Han har sin doktorgrad fra Copenhagen Business School (CBS) med avhandlingen Issues on Supply and Demand for Environmental Accounting Information. Fallan er cand.merc. og siviløkonom fra NHH og har vært stipendiat ved NTNU Handelshøyskolen.

Lars Fallan • Even Fallan

Innføring i

SKATTE RETT

-

2018–2019 Studiebok


innføring i skatterett 2018–2019 studiebok


lars fallan og even fallan

innføring i skatterett 2018–2019 studiebok

Oppgaver og løsninger Løsningsforslag til oppgaver i læreboka 23. utgave

www.efallan.no/skatterett


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 23. utgave, 1. opplag 2018 ISBN: 978-82-05-51270-2 Omslag: Kristin Berg Johnsen Figurer: David Keeping Sats: Laboremus Sandefjord AS, Sandefjord 2018 Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boka kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St.Olavs plass 0130 OSLO www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


Forord

Denne studieboka er en del av læremiddelpakken Innføring i skatterett, 36. utgave 2018. Hensikten med studieboka er å lette innlæringen av stoffet i læreboka. Boka er primært laget med sikte på bruk i undervisningssammenheng, men den egner seg også godt for selvstudium fordi det er mulig å kontrollere egne løsninger mot løsningsforslag både på oppgavene i læreboka og i denne studieboka. Studenter som i stor grad arbeider selvstendig med å lære seg skattereglene, vil ha særlig stor nytte av en slik studiebok. Studieboka følger kapittelinndelingen i læreboka, og dekker de viktigste kapitlene i boka. Rekkefølgen innenfor kapitlene følger også stort sett lærebokteksten. Oppgavene i studieboka supplerer oppgavene i læreboka. Til sammen gir spørsmålene i læreboka og studieboka et utvalg av oppgaver som dekker mange behov. Det er ikke nødvendig å løse alle disse oppgavene, men du gjør lurt i å løse de fleste. I denne studieboka er det lagt vekt på å ta inn svært varierte oppgavetyper. Mange av oppgavene skulle egne seg bra for gruppearbeid. Du vil oppleve at det er mange oppgaver med faste svaralternativer til å begynne med, men etter hvert overtar oppgaver der du selv må utforme løsningene dine uten å støtte deg til oppgitte svaralternativer. Bakerst i denne boka er det lagt inn eksempler på nasjonale oppgaver til eksamen for revisorer med unntak av oppgaver i merverdiavgift. Oppgavene og løsningsforslagene er à jour med Stortingets skattevedtak for 2018. Vi takker for nyttige kommentarer til denne studieboka. Selv om mange råd er fulgt, må ansvaret for feil og mangler fortsatt hvile på forfatterne (dessverre). Takk til Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøyskole som har sørget for at vi har hatt kontorfasiliteter i forbindelse med arbeidet med denne boka. Et tips til deg som skal bruke studieboka: Det er viktig å holde orden i denne boka. Én måte å arbeide på kan være å sette opp løsningene på kladd før du fører dem inn i studieboka. En godt gjennomarbeidet studiebok med god orden er et nyttig hjelpemiddel ved repetisjon. Du bør ikke konferere med løsningsforslagene før du har laget dine egne løsninger. Det er lett å overse egne feiloppfatninger dersom du ikke forsøker å løse oppgavene selv først. Lykke til med studiene! Trondheim, mai 2018 Lars Fallan og Even Fallan

Med utgangspunkt i lovendringer gjennom studieåret vil vi forsøke å holde læreboka og studieboka løpende oppdatert. Dette er særlig aktuelt for store lovendringer som kommer i løpet av inntektsåret. Meldinger fra forfatterne til brukerne av læremidlene vil bli lagt ut på internett. www.efallan.no/skatterett.


Innhold

kapittel 1 innledning og oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 9 14 16

kapittel 2 skatteplikten til norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 19 19 24 25

Kort repetisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 3 fastsettingen av formue, inntekt og skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prinsippskisse over skattegrunnlag, skattesatser, skatter og fradrag i skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 4 skattestedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort repetisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 5 den skattepliktige formuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort repetisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 6 hovedreglene om den skattepliktige inntekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort repetisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 7 alminnelig inntekt utenfor næringsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inntekt av arbeid: Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Inntekt av arbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inntekter av bolig- og fritidseiendommer: Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 27 28 36 40 45 45 45 50 51 53 53 53 62 63 70 70 70 76 78 83 83 89 91 93 99


innhold 7 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Inntekter av bolig- og fritidseiendommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inntekter av annen kapital enn bolig- og fritidseiendommer: Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Inntekter av annen kapital enn bolig- og fritidseiendommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovedregler og unntak for kapitalgevinster og tap utenfor næring:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort repetisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Tilfeldige inntektservervelser, kapitalgevinster og tap utenfor næring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gevinster og tap ved realisasjon av fast eiendom: Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Gevinster og tap ved realisasjon av fast eiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 103 104 105 106 106 106 113 115 118 120 120

kapittel 8 fradrag ved beregning av alminnelig inntekt utenfor næringsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Kort repetisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til lærebokas kapittel 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123 123 130 131

kapittel 9 riktig skattesubjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Kort repetisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135 135 144 148

kapittel 10 alminnelig inntekt i næringsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kort om begrepet næringsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157 157 161 163

kapittel 11 fradrag ved beregning av alminnelig inntekt i næringsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Varelagervurdering og varekostnader: Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Varelagervurdering og varekostnader. . . . . . . . . . . . . . . . . Andre fradragsberettigede kostnader i næring: Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Andre fradragsberettigede kostnader i næring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skattemessige avskrivninger: Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Skattemessige avskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fradrag for underskudd: Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i læreboka: Fradrag for underskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 170 171 173 177 179 180 182 183 186 187 188

kapittel 12 beregnet personinntekt for personlig næringsdrivende . . . . . . . . . 190 Arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190 195 197


8 innføring i skatterett 2018–2019 studiebok

kapittel 13 skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

kapittel 14 skattlegging av selskaper med deltakerfastsetting (ans, da, ks o.l.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

kapittel 15 skattebetaling og innkreving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

kapittel 16 skatteforvaltningsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

kapittel 17 andre oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Løsningsforslag til oppgaver i lærebokas kapittel 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Eksempler på eksamensoppgaver i innføringskurset i skatterett med løsningsforslag . . . . . . . . . . . . . . 231 Eksempler på nasjonale revisoreksamener i skatterett etter ny rammeplan (15 studiepoeng) . . . . . . . . 258

skattesatser mv. for 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Fallan, Fallan - Innføring i skatterett 2018-2019 - Studiebok  

Gyldendal Akademisk 2018

Fallan, Fallan - Innføring i skatterett 2018-2019 - Studiebok  

Gyldendal Akademisk 2018