Page 1

Astrid T. Sinnes

fessor ved Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU). Hun har i mange år drevet med forskning og formidling knyttet til hvordan skole og lærerutdanning kan fremme en utdanning for bærekraftig utvikling.

Boken gir konkrete tips til hvordan man gjennom fag­ fornyelsen kan legge opp til en slik undervisning.

kapittel 2  Tekstilindustrien kapittel 3  Smarttelefoner – smart for oss, men ikke for kloden? kapittel 4  Plast, plast, plast

ACTION, TAKK!

ASTRID T. SINNES er pro-

For å endre verden kan ikke utdanning bare handle om å gi en dypere forståelse av klima- og miljøproblemer. Vi må også lære hvordan vi kan handle for å løse dem. Denne boken tar utgangspunkt i seks sentrale bærekraftsutfordringer og viser gjennom intervjuer med 21 unge handle­ kraftige mennesker, hvordan deres ideer kan brukes i ­skolens undervisning. Formålet med boken er å inspirere til en undervisning som kan fremme håp og handlekraft for en mer bærekraftig framtid.

Astrid T. Sinnes

Over hele verden demonstrerer unge mennesker for klimahandling. Men det er ikke bare gjennom demonstrasjoner unge mennesker viser handlekraft for en mer bærekraftig utvikling. Unge mennesker går foran ved å endre livsstil og matvaner, ved å handle brukt og leve søppelfritt, og ved å ta tog i stedet for å fly. Unge gründere starter nye bærekraftige og sirkulære virksomheter. Unge mennesker saksøker stater, engasjerer seg i organisasjoner og påvirker gjennom deltakelse i politiske partier.

kapittel 1  Hvorfor fokusere på bærekraftige handlinger i skolen?

kapittel 5  Mat og matproduksjon kapittel 6  Fossil energi kapittel 7  En politikk som ikke er bærekraftig

Hva kan skolen lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling?

9 788205 518490 >

kapittel 8  Hva kan skolen lære av unge handlekraftige mennesker?


action, takk!

Action takk.indd 1

08.01.2020 14:34:59


Action takk.indd 2

08.01.2020 14:34:59


astrid t. sinnes

action, takk! hva kan skolen lĂŚre av unge menneskers handlinger for bĂŚrekraftig utvikling?

Action takk.indd 3

08.01.2020 14:34:59


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2020 1. utgave, 1. opplag 2020 ISBN 978-82-05-51849-0 Omslagsfoto: Morten Minothi Kristiansen Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Layout: Gyldendal Akademisk Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: Amber Graphic 90 g Trykk: Opolgraf, Polen 2020 Alle henvendelser om boka kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Utgivelsen har fått støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Action takk.indd 4

08.01.2020 14:34:59


Innhold

kapittel 1 hvorfor fokusere på bærekraftige handlinger i skolen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 Det er noe som skjer. Nå.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Hva kan skolen lære av unge, handlekraftige mennesker?  . . . . . . . . . . . . . . . .  19 Håp og handlekraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 Skal skolen utdanne handlekraftige elever?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 Hvordan boka er lagt opp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 Hvordan undervise for å skape handlekraft?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

kapittel 2 tekstilindustrien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 Hva vet vi egentlig om klærne vi bruker?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 Tekstilbransjen: en raskt voksende trillionindustri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 Miljøproblematikk knyttet til tekstilbransjen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 Løsningene finnes. Vi trenger action nå!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 Action, takk! Hvordan jobbe med klær i skolen? Oppsummering:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 Kunnskap – holdning – handling, eller var det motsatt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

kapittel 3 smarttelefoner – smart for oss, men ikke for kloden?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 Hvordan påvirker smarttelefonene kloden?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 Løsningene finnes. Vi trenger action nå!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 Action, takk! Hvordan jobbe med kontroverser knyttet til smarttelefoner i skolen? Oppsummering:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 Er det elevene eller myndighetenes ansvar å oppnå bærekraftig tvikling?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

5

Action takk.indd 5

08.01.2020 14:34:59


kapittel 4 plast, plast, plast 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

Problemet plast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 Løsningene finnes. Vi trenger action nå!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 Action, takk! Hvordan jobbe med plast i skolen? Oppsummering: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 Lærerens rolle og ansvar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

kapittel 5 mat og matproduksjon 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 Når maten er i ferd med å ødelegge både oss og jorda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 Løsningene finnes. Vi trenger action nå!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 Bærekraftig entreprenørskap i skolen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

Action, takk! Hvordan jobbe med mat i skolen? Oppsummering:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 Håp – avgjørende for handlekraft?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156

kapittel 6 fossil energi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 Fossil energi: gullgruve med slagside  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161 Løsningene finnes. Vi trenger action nå!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 Action, takk! Hvordan jobbe med fossil energi i skolen? Oppsummering:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 Sosiovitenskapelige kontroverser og wicked problems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186

kapittel 7 en politikk som ikke er bærekraftig 

. . . . . . .  189

Problemet: handlingslammede politikere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 Hvordan påvirke politikere? Eller: hvordan redde verden?  . . . . . . . . . . . . . . .  192 Fire unge mennesker som jobber for å påvirke politikken  . . . . . . . . . . . . . . . .  195 Hva kjennetegner folk som viser handlingskompetanse for bærekraftig utvikling?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Action, takk! Hvordan kan skolen utvikle elevers evne til å påvirke samfunnet? Oppsummering:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 Aktivistisk undervisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216

kapittel 8 hva kan skolen lære av unge handlekraftige mennesker?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219 Handling gir håp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 Trygghet er avgjørende for handling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 Å se sammenhenger er avgjørende for handling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 Elevene må få lære hvordan de kan bidra til bærekraft i praksis  . . . . . . . . . .  225 Skolen som handlingsagent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229

Referanser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231 6

Action takk.indd 6

08.01.2020 14:34:59


If you are not part of the solution, you are part of the problem (Martin Luther King) How can education be part of the solution and not part of the problem? (David Orr)

Action takk.indd 7

08.01.2020 14:34:59

Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Sinnes - Action, takk!  

Gyldendal Akademisk 2020

Sinnes - Action, takk!  

Gyldendal Akademisk 2020