Page 1

Velkommen til fagdag for lærere i naturfag og biologi

BIOTEKNOLOGI Hva kan vi? Hva vil vi?

D MEL PÅ DEGÅ! N

PROGRAM 09.00–09.30

Kaffe og rundstykke

09.30–10.30

Etikk og moral i moderne bioteknologi Bioteknologinemdas arbeid Politikk og debatt Surrogati, preimplantasjonsdiagnostikk, eggdonasjon m.m.

www.gyldendal.no/kurs

v / Grethe Foss 10.30–11.30

Genmodifisert mat Teknikker for overføring av gener, hvilke gener som overføres, samt dagens og morgendagens GMO. Vil den politiske viljen og forbrukerholdningene endre seg?

DATO: 15. november 2010 STED: Gyldendalhuset, Sehestedsplass, Oslo PÅMELDING: www.gyldendal.no/kurs PÅMELDINGSFRIST: 3. november 2010 KONTAKT: E-post: gu-kurs@gyldendal.no

Hvilke muligheter gir GM i verdens matvareproduksjon? v/ Hilde-Gunn Sorteberg 11.30–12.15

Lunsj

12.15–13.15

Praktisk bioteknologi – eksempler på undervisningsaktiviteter Et mangfold av aktiviteter egnet for bruk i bioteknologiundervisning. Praktiske tester og tips om egnet utstyr. v/ Ragnhild Lyngved

13.15–14.15

Hver person sitt genkart? Kartlegging av enkeltmenneskers arvestoff i forskning og behandling. Individ og samfunn: Har du rett til å holde genene dine for deg selv? Skal du få vite alle resultatene?

VELKOMMEN!

v/ Grethe Foss 14.15–14.30

Kaffe og frukt

14.30–15.30

Født sånn eller blitt sånn? Ole-Martin Ihle og Harald Eia har gitt ut boka Født sånn eller blitt sånn, basert på tv-programmet Hjernevask. Ihle forteller om motivasjonen bak tv-programmet og om forskningsformidling i vår moderne tv-verden. v/ Ole-Martin Ihle

FAGDAGEN ER GRATIS!

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/vgs e-post:undervisning@gyldendal.no


BIOTEKNOLOGI Hva kan vi? Hva vil vi

Foredragsholdere Ole-Martin Ihle (f. 1977) har laget programserien Hjernevask på NRK1 sammen med Harald Eia og er medforfatter av boken «Født sånn eller blitt sånn» (2010). Ihle er skribent, journalist og musiker. Han er utdannet i Africana Studies fra New York University.

Hilde-Gunn Sorteberg er professor ved Seksjon for Genetikk og plantebiologi, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB.

Ragnhild Lyngved er høgskolelektor ved HiST, der hun underviser i naturfag. Hun har vært med på å utvikle etterutdanningskurs for lærere og master­ utdanning i naturfag. Ellers har hun blant annet vært med på å lage de nett­ baserte undervisningsprogrammene Kloning av planter og Kloning på Viten.no.

Meld deg på! www.gyldendal.no/kurs

Velkommen!

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/vgs e-post:undervisning@gyldendal.no

10-101-022 | Forsidefoto: Adam Gault /Getty Images

Grethe S. Foss er seniorrådgiver i Bioteknologinemda. Hun er utdannet genteknolog og har erfaring fra UiO og University of Oxford.

Invitasjon fagdag naturfag og biologi  

Invitasjon til fagdag for naturfag og biologilærere. Bioteknologi - Hva kan vi? Hva vil vi?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you